လူကုန္ကူးမႈ ပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲ က်ဴးလြန္လာ၊ က်ဴးလြန္သူအမ်ားစုက အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/16/2013 08:51:00 AMျမန္မာနိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ လူကုန္ကူးမႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္ကိုေတြ႕ရွိရျပီး လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကျပီးစုစုေပါင္း ၆၅ % ထိရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုေၾကာင္႕ လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ဒုတိယငါးႏွစ္စီမံကိန္းအတြက္ကာကြယ္တာဆီးေရးဆိုင္ရာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိသည္ဟုလူကုန္ကူးမႈကာကြယ္တာဆီးေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအတြင္းေရးမႈးဦးမ်ိဳးေအာင္ေဌးက ေျပာသည္။

Credit : ျမစ္မခ မီဒီယာ