ရန္ကုန္တြင္ စင္ကာပူကုမၸဏီ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/16/2013 08:46:00 AMစင္ကာပူႏိုင္ငံအေျခစိုက္ UPP Power ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ႐ြာမ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ဝင္းအတြင္းတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ခြင့္ကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ရရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံစီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

စင္ကာပူအေျခစိုက္ UPP Holdings ႏွင့္ UPP Greentech တို႔ ပူးေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ UPP Power (Myanmar) သည္ ႐ြာမလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံဝင္း အတြင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

UPP Holdings ကုမၸဏီသည္ အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းက ႐ြာမဓာတ္အားေပး စက္႐ုံတြင္ ၅၀ မဂၢါဝပ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံကို BOT စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးၿပီး စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

BOT စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံသစ္ စီမံကိန္းကို UPP Holdings ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္ေရႊျပည္ ကုမၸဏီတို႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
The Voice Weekly