ကရင္အမ်ိဳးသား စည္းလံုးေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/27/2013 12:33:00 PM


ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေသာင္ရင္းခန္းမ၌ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား စည္းလံုးေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားတြင္ အခ်က္ငါးခ်က္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ကရင္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကရင္လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကရင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

သဘာပတိခ်ဳပ္အျဖစ္ ဘားအံၿမိဳ႕၊ သုေမဓာရာမ ေတာရေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ အရွင္စႏၵာ၀ရက ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း သံုးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ (KNU) ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္က "ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး ဆႏၵျပင္းျပစြာ ေတာင့္တလာခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရာင္ျခည္သန္းလာၿပီ ျဖစ္သလို ႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္မႈေတြလည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ၿပီ။ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ယံုၾကည္မႈ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ ခရီးလမ္းမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွ တစ္ဆင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကီး မလြဲမေသြ ရရွိေတာ့မွာ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကရင္ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္း၊ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေျခအေန၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဖဒိုေစာလွထြန္းက ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ဦးမန္းေအာင္ျပည္စိုးက ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ ကရင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ အေျခအေန၊ ကရင္စည္းလံုးေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ (KUPC) ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ကရင္အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ခိုင္ျမဲတည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္၍ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစစ္ကို အေျခခံမည္ျဖစ္သည္။ ကရင္ အနာဂတ္ ေရးလွပေရးအတြက္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားကို လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီး တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ကရင္ လက္နက္ကိုင္မ်ား ညီညြတ္ေရးအတြက္ ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈ ကာကြယ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္အျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ကရင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ညီညြတ္ေရးအတြက္ ကရင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မူေဘာင္မ်ားကို ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး တိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ခ်က္ထား၍ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားျဖင့္ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ညီညြတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု သေဘာတူညီမႈ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group