ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားကုိ အုပ္စုဖြဲ႕ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ေသာ လူကုုန္ကူးဂုိဏ္း၀င္ ဆုိမာလီတစ္ဦးကို အီတလီရဲက ဖမ္းမိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/11/2013 03:54:00 PM


ႏိုဝင္ဘာ ၁၁။

အီတလီ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ေအာက္တုိဘာ ၃ရက္က အီတလီကမ္းလြန္ တစ္ေနရာတြင္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ တရားမ၀င္ ႏုိင္ငံျဖတ္ ေက်ာ္ သေဘၤာမွ ေၾကကြဲဖြယ္ျဖစ္ရပ္ဆုိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သူ လူကုန္ကူးဂုိဏ္းသား ဆုိမာလီတစ္ဦးကုိ ဖမ္္းမိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၉ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုိသေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသစ္တြင္ခုိလႈံရန္ ပင္လယ္ကိုျဖတ္ကာ လာခဲ့ၾက သူမ်ားအနက္ ၃၃၆ဦးအထိ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အနည္းငယ္သာ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

ယခုဖမ္းမိခဲ့သည့္ အီမမဟာမက္မူဟစ္ဒင္ အသက္ ၂၄ႏွစ္သည္ ယင္းသေဘၤာျဖင့္ လုိက္ပါမည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ အယ္ရစ္ထရီးႏုိင္ငံသူ ၂၀ဦးကုိ ခရီးမထြက္မီ ရက္မ်ားက လစ္ဗ်ားတြင္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းကာ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သူမ်ားအနက္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

မူဟစ္ဒင္သည္ ဆုိမာလီ၊ အာဖရိက၊ ဆူူဒန္၊ လစ္ဗ်ားစသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားက ခုိလႈံရာႏိုင္ငံသစ္ ရွာေဖြသူမ်ားကုိ တရားမ၀င္ နည္းလမ္းေပါင္းစံု သံုးကာ လူစု၊ ကုန္ကူးေနသည့္ ဂိုဏ္းတစ္ခုမွ အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

မူဟင္ဒင္သည္ သူ၏ အလုပ္အတြက္ ျပန္ေပးဆြဲျခင္း၊ တရားမ၀င္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသာမက ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို လိင္ပုိ္င္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစြာ က်ဴးလြန္ေနသူျဖစ္သည္။

သူသည္ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ရက္တြင္ လန္ပက္ဒူဆာၿမိဳ႕သုိ႔ အျခားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္အတူ ခုိး၀င္္လာခဲ့သည္။

အီတလီ ရဲတပ္ဖြဲ႔က သူ႔ကုိ ဖမ္းမိၿပီးေနာက္ လူျပစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သည့္အခါ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္စဥ္က အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူ အယ္ရစ္ထရီး ရွစ္ဦးက မွတ္မိသြားၿပီး သက္ေသခံ ထြက္ဆုိခ်က္ ၀ုိင္းေပးၾကသည္။

ထုိအခါမွ အီတလီရဲက အလုိရွိေနသူ တစ္ဦးကုိ ဖမ္းမိျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားသည္ ကမူဟစ္ဒင္တုိ႔ကုိ ယူရုိ ၃၃၀၀ မွ ယူရုိ ၃၅၀၀ အထိေပးကာ ခရီိးစဥ္တြင္ လုိက္ပါခြင့္ရ ေအာင္ ႀကိးပမ္းခဲ့ရသည္လည္း ထြက္ဆုိၾကသည္။

Ref: AP
The Myanma Age