လႊတ္ေတာ္တြင္ လူမ်ဳိးစု စကားလံုးမသံုးရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဆံုးျဖတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/24/2014 10:38:00 AM


လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၏ ေမးခြန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ အေျဖတြင္ “လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း”ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့ရာတြင္ “လူမ်ဳိးစု” ဟူေသာစကားကို မသံုးႏႈန္းရန္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္က ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းမွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးလွေဆြက “မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို မည္သည့္လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္မ်ား ႀကီးစိုးရာ ေဒသမွာ အဓိကထုတ္လုပ္ျဖန္႔ ျဖဴးေနသနည္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေနေသာ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္မ်ား မထုတ္လုပ္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မည္နည္း”ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေမးခြန္းထုတ္ၿပီးေနာက္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ယင္းသို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္မ်ားဆိုတဲ့ စကားရပ္မွာ လူမ်ဳိးစုဆိုတာ ထည့္ဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ ဒါထည့္လိုက္ျခင္း အားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ေတြဟာ ေထြျပားသြားႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားဆိုရင္ လံုေလာက္တဲ့ အတြက္ လူမ်ဳိးစုဆိုတဲ့ စကားရပ္ကို ေကာက္ႏုတ္ ပယ္ဖ်က္ပါတယ္” ဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက စာျဖင့္ ႀကိဳတင္ေရးသားလာေသာ အေျဖအား လႊတ္ေတာ္သို႔ ဖတ္ျပရာတြင္လည္း “လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား” ဟုပင္ ထပ္မံသံုးႏႈန္းခဲ့၍ ဥကၠ႒က ထပ္မံ သတိေပးခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က “ေမးခြန္းမွာပါတဲ့ လူမ်ဳိးစုဆိုတဲ့ စကားရပ္၊ အေျဖမွာပါတဲ့ လူမ်ဳိးစုဆိုတဲ့ စကားရပ္ေတြကို ေကာက္ႏုတ္ပယ္ဖ်က္ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒ ၁၁၂ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္းမွာ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ေမးခြန္းနဲ႔အေျဖကို ထည့္သြင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္” ဟု ထပ္မံ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပန္သည္။

ဦးလွေဆြ၏ေမးခြန္းကို ျပည္ထဲေရး ဒု-၀န္ႀကီးက “လံုၿခံဳေရးကန္႔သတ္ခ်က္ရွိတဲ့ ေနရာမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ မည္သည့္လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ေနရာအတိအက်ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး” ဟု ျပန္ေျဖခဲ့သည္။

ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က “တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္လည္း မေပ်ာက္ဘဲနဲ႔ ဒါေတြ ရိွေနတယ္။ ဘိန္းအစားထိုးလုပ္ငန္းေတြဟာ ဘိန္းေလာက္ မျမတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ မ်ားမ်ားနဲ႔ ျမန္ျမန္ျမတ္ တဲ့ကိစၥကိုပဲ တိုင္းရင္းသားေတြက ဒါေတြလုပ္ေနရတဲ့သေဘာပဲ။ ဒါမွ မလုပ္လို႔ရွိရင္ ဆင္းရဲတြင္းက နက္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ဘိန္းစိုက္မႈအေျခအေနမွာ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္မႈခင္းဆိုင္ရာ႐ံုး(UNODC) ၏ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၂-၁၃ခုႏွစ္ ဘိန္း စိုက္ရာသီအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းစိုက္ဧကေပါင္း တစ္သိန္း ေလးေသာင္း ေက်ာ္ရွိၿပီး ဧကေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္သာ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့သည္ကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ရွင္းလင္း တင္ျပခ်က္တြင္ ေတြ႕ရသည္။

မင္းမင္း၊ ျမတ္သူရ
Mizzima Burmese