ရခိုင္ပဋိပကၡအေပၚ မွားယြင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/31/2014 05:13:00 PM


ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မွားယြင္းသတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ၿဗိတိသွ် သံ႐ုံးမွ ယေန႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ သည္။ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာယ႐ုံး အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ား အေပၚ မ်ားစြာ စိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ အစိုးရအား လြတ္လပ္ၿပီး ထင္သာျမင္သာ ရွိသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒုခ်ီးယားတန္းရြာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ား သတ္ျဖတ္ခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးႏွင့္ အေမရိကန္ သံ႐ုံးတို႔က ပူးတြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။

Irrawaddy ဧရာ၀တီ သတင္း