ခ်စ္သူနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ခ်င္း လဲၾကည္႔မလား။ အျမင္စစ္ကိရိယာသစ္ဟာ စံုတြဲေတြကို မ်က္လံုးေတြကတဆင္႔ ၾကည္႔ျမင္ ခံစားခြင္႔ ေပးပါတယ္။

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/24/2014 12:14:00 PMသင္႔ခ်စ္သူရဲ႕ မ်က္လံုးကတဆင္႔ ကမာၻႀကီးကို ၾကည္႔ျမင္ခ်င္ဖူးလား။

Oculus Rift ေခါင္းတပ္ကိရိယာေတြကို သံုးၿပီး ခႏၶာလႊဲေျပာင္းမႈကို စမ္းသပ္ရာမွာ တပ္ဆင္ထားသူေတြဟာ တစ္ေယာက္မ်က္လံုးကတဆင္႔ တစ္ေယာက္ ကမာၻႀကီးကို ႐ႈျမင္ခံစားခြင္႔ရၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လႈပ္႐ွားမႈေတြကို တစ္သားတည္းက်ထားေစၿပီး ေခါင္းမွာတပ္ထားတဲ႔ display ေတြကတဆင္႔ ၾကည္႔ျမင္ပံု၊ ခံစားပံုေတြကို သိ႐ွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစမ္းသပ္မႈမွာ BeAnotherLabရဲ႕ Machine To Be Another (MTBA) စနစ္ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။

တစ္ဖက္က ကိရိယာ၀တ္ဆင္ထားသူဟာ ပိန္သည္၊ ၀သည္၊ အရပ္႐ွည္သည္၊ ပုသည္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ပိန္ရင္ပိန္သလို၊ ပုရင္ပုသလို ဘယ္လို ခံစား႐ႈျမင္ရတယ္ဆိုတာကို ျပသေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္သိပၸံ နည္းပညာတစ္ရပ္ကို အသံုးျပဳထားတဲ႔အတြက္ ကိုယ္႔ကိုကုိယ္ တစ္ဖက္လူရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ထဲ ေရာက္သြား သလိုကို ခံစားရေစမွာပါ။

ခ်စ္သူစံုတြဲေတြသာ ဒီစက္ကိရိယာေတြကို သံုးၾကည္႔လိုက္မယ္ဆိုရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ၾကား မွ်ေ၀ခံစားမႈ၊ စာနာတတ္မႈေတြ ျမင္႔တက္လာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ရပါတယ္။ သူနဲ႔ ကိုယ္႔ၾကားက ျခားနားခ်က္ေတြကို နားလည္တတ္မႈလည္း တိုးတက္လာမွာပါ။


Ref: www.dailymail.co.uk
Trend Myanmar