သတင္းမ်ားကုိ Facebook သုံးေနစဥ္ ဖတ္ရႈ လုိပါသလား?

သတင္းအသစ္တင္တုိင္း Facebook မွ ဖတ္လိုပါက ေအာက္မွ follow ခလုတ္ေလးကုိႏွိပ္လိုက္ပါ။ (သတိျပဳရန္။ ။Follow ခလုတ္ေပၚတြင္ အမွန္ျခစ္ ရွိေနပါက ႏွိပ္ရန္မလုိပါ။) Facebook မွဖတ္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ follow ကုိႏွိပ္လိုက္လွ်င္ Facebook login လုပ္ရပါမည္။

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ဆက္သြယ္လိုပါက MyanmarCNN@gmail.com ကုိဆက္သြယ္ပါ။ Myanmar CNN တြင္ေၾကာ္ျငာရန္ 09 431 44962 သုိ႔ဆက္ပါ။

ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္ အမွတ္(၉၀၄)


ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/13/2014 12:30:00 AM

Myanmar Journal Download Free

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္