ၿပာသုိလၿပည့္ေန႔ (သုိ႔) ၿမန္မာတုိ႔ရဲ႕ အေမမ်ားေန႕

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/18/2014 03:34:00 PM

 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိခင္မ်ားေန႔ကို ဆရာႀကီးဦးသုခက စတင္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိေန႔သည္ ျပာသိုလျပည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။

ကမၻာမိခင္မ်ားေန႔ ျဖစ္ေပၚလာပံု
မိခင္မ်ားေန႔ စတင္ ျဖစ္ေပၚလာသည္မွာ စာေရးဆရာမ၊ ကထိက၊ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေရးသမားျဖစ္သူ မစၥဂ်ဴလီယာသည္ ေဘာစတြန္ၿမိဳ႕ရွိ သူမ၏ေနအိမ္၌ မိခင္မ်ားေန႔ကို (၁၈၇၂) ခုႏွစ္တြင္ စတင္ က်င္းပခဲ့သည္။
သူမသည္ ေနအိမ္၌ မိခင္မ်ားေန႔ကို တစ္ကိုယ္ေတာ္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး (၁၈၈၇) ခုႏွစ္တြင္ တင္တပ္ကီျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းဆရာမ ေမရီဆင္သိန္းသည္ မစၥဂ်ဴလီယာ၏ တိုက္တြန္းခ်က္ျဖင့္ မိခင္ေန႔ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုသို႔ပင္ (၁၉၀၄) ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္မွ ဖရင့္စ္အီဟဲရင္သည္လည္း မိခင္မ်ားေန႔ကို က်င္းပခဲ့ၿပီး သံုးႏွစ္အၾကာ ဖီလာဒဲလ္ဗီးယားျပည္နယ္မွ မစၥစ္အင္နာဂ်ားဗစ္ဆိုသူက (၁၉၀၇) ခုႏွစ္တြင္ မိခင္မ်ားေန႔ကို ယင္းထက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ မိခင္မ်ားေန႔ (သို႔) အေမေန႔ကို ေမလ၏ ဒုတိယတနဂၤေႏြေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ဖီလာဒဲလ္ ဗီးယားျပည္နယ္က ပထမဦးဆံုး အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး (၁၉၀၈) ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၀) ရက္ကို မိခင္မ်ားေန႔အျဖစ္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဖီလာဒဲလ္ဗီးယားျပည္နယ္မွ မစၥစ္အင္နာဂ်ားဗစ္သည္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေတြကပါ မိခင္မ်ားေန႔ကို က်င္းပလာေစရန္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးစသည့္ နယ္ပယ္တို႔မွ ၾသဇာရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို စာနဲ႔တစ္မ်ဳိး ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး၍တစ္ဖံု ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ကာ (၁၉၁၄) ခုႏွစ္တြင္ မိခင္မ်ားေန႔ကို အျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေတြကပါ အသိအမွတ္ျပဳ က်င္းပလာခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာ သိရွိရသည္။ အေမရိကန္သမၼတႀကီး ဝူးဒ႐ိုးဝီလ္ဆင္သည္ ကြန္ကရက္လႊတ္ေတာ္၌ “ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးမိခင္ျဖစ္သည့္ သင္၏မိခင္ကို ဂုဏ္ျပဳလ်က္” စသည္ျဖင့္ မိခင္ေန႔ကို က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ကာ ယင္းအခ်ိန္မွ စတင္၍ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေမလ၏ ဒုတိယတနဂၤေႏြေန႔တိုင္း မိခင္မ်ားေန႔ကို ယေန႔အထိ က်င္းပလာခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေမေန႔ျဖစ္ေပၚလာပံု

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ေရေျမစ႐ိုက္၊ သဘာဝႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့္ ျပာသိုလျပည့္ေန႔တိုင္းတြင္ မိခင္မ်ားေန႔အျဖစ္ က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ “အေမေန႔အစ ဆရာႀကီးဦးသုခက” ဟု မွတ္သားဖူးခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အေမေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ရာ၌ အမ်ဳိးသားစာဆို စာေရးဆရာႀကီး ဦးေသာ္ဇင္၊ စာေရးဆရာႀကီး ဒဂုန္ဦးစန္းေငြ၊ စာေရးဆရာႀကီး ဦးရန္ေအာင္၊ စာေရးဆရာႀကီး တက္တိုး၊ စာေရးဆရာမႀကီး လူထုေဒၚအမာ၊ စာေရးဆရာမႀကီး ေဒၚေစာမံုညင္း၊ စာေရးဆရာမႀကီး ေဒၚခင္မ်ဳိးခ်စ္စသည့္ စာေပ ပညာရွင္မ်ားက ဆရာႀကီးဦးသုခႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္၍ ျပာသိုလျပည့္ေန႔တိုင္းကို အေမေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာႀကီး ဦးသုခသည္ မိခင္ျဖစ္သူကို က်ဳိက္လတ္တြင္ထားခဲ့ၿပီး သားျဖစ္သူကို လြမ္းေနရေသာ မိခင္၏ ေၾကကြဲခံစားခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အေမေန႔ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဆရာႀကီးဦးသုခ ရင္ထဲ၌ ကိန္းဝပ္ အစပ်ဳိးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆရာႀကီးဦးသုခသည္ ရင္ထဲမွ ခံစားခ်က္မ်ားကို ပရိသတ္မ်ားထံ လိုက္လံေဟာေျပာကာ အေမ့ေမတၱာ ျပန္႔ပြားေရးကို စတင္ လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာႀကီးဦးသုခက အေမေန႔အေၾကာင္း မိခင္ေမတၱာကို ေဟာေျပာစဥ္ သီခ်င္းကိုလည္းဆို၊ ေျပာလည္းေျပာ၊ ငိုလည္းငို၍ ေဟာေျပာစဥ္ ပရိသတ္သည္ မလႈပ္မယွက္ ၿငိမ္သက္ေနခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့ဖူးသည္။

ျပာသိုလျပည့္ေန႔တိုင္းကို အေမေန႔အျဖစ္ က်င္းပႏိုင္ရန္ စာေပပညာရွင္မ်ားက ႀကိဳးစားေနၾကစဥ္ (၁၉၉၅) ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးမွ အေမကိုျမတ္ႏိုးသူမ်ားက ဆရာႀကီးဦးသုခအား အေမေန႔ သတ္မွတ္ေပးရန္ ပူဆာ တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆရာႀကီးဦးသုခ ကိုယ္တိုင္ ေဟာေျပာ၍ ျပာသိုလျပည့္ေန႔ကို “အေမေန႔” အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ “အေမေန႔” ကို ျပာသိုလျပည့္ေန႔အျဖစ္ အတည္ျဖစ္ေစရန္ (၁၉၉၆) ခုႏွစ္တြင္ ဆရာ ဦးသုခသည္ ဆရာခ်စ္စံဝင္းအား အားေပးေဆာ္ၾသခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ စာေပေလာက၊ အႏုပညာေလာကႏွင့္ က်န္းမာေရးေလာကမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ား စုေပါင္းကာ ေရႊတိဂံုဘုရားအေရွ႕ဘက္မုခ္တြင္ အေမေန႔အျဖစ္ ဆရာခ်စ္စံဝင္းက ထပ္မံက်င္းပ၍ ေဟာေျပာခဲ့သည္။

အေမေန႔တြင္ အေဝးေရာက္ သားသမီးမ်ားသည္ မိခင္ထံသို႔ စာေရးျခင္း၊ ပို႔စကတ္ လက္ေဆာင္ေပးပို႔ျခင္း၊ ဖုန္းဆက္၍ စကားေျပာျခင္း၊ မိခင္ႏွင့္ အတူရွိေသာ သားသမီးမ်ားသည္လည္း အေမကိုေရမိုးခ်ဳိးေပးကာ ဝတ္ေကာင္းစားလွမ်ား ဝတ္ဆင္ေပးျခင္း၊ အၿမဲလိုလို တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး မီးဖိုေခ်ာင္ထဲ၌ ခ်က္ျပဳတ္ေနေသာ အေမကို မီးခိုးေငြ႔ကင္းစင္ေသာ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ အေမေန႔တြင္ အေမကို ႐ိုေသျမတ္ႏိုး ေလးစားၾကည္ညိဳသူမ်ားက လူမ်ဳိးဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈအလိုက္ အေမမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကသည္။

ရက္ေပါင္း (၃၆၅)ရက္တြင္ အမွတ္တရ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားမွာ သူ႔ႏိုင္ငံႏွင့္သူ၊ သူ႔လူမ်ဳိးႏွင့္သူ၊ သူ႔ဓေလ့စ႐ိုက္ႏွင့္သူ၊ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သူ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္လည္း လအလိုက္ ပြဲေတာ္မ်ားရွိသလုိ ေန႔အလိုက္ သတ္မွတ္ရက္မ်ား ရွိၾကသည္။ ေန႔အလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္မ်ားထဲတြင္ မိခင္မ်ားေန႔ (သို႔) အေမေန႔ကို လူငယ္အခ်ဳိ႕ ေမ့ေကာင္းေမ့ေနၾကသလို သတိရေကာင္း ရႏိုင္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိေပလိမ့္မည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၄)ရက္၊ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ကို လူငယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သတိတရရွိၾကသလို တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္၊ ခရစၥမတ္၊ New Year စသည့္ ရက္မ်ားကိုလည္း ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ရွိၾကမည္မထင္။ အတုယူသင့္သည္ကို ယူရမည့္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (အသည္း) ၏ ေမြးေန႔ပြဲသည္ အေမကို ႐ိုေသျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားသူမ်ားအတြက္ ပီတိျဖစ္ရသည့္ ေမြးေန႔ပြဲေလး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ (၁၁) ရက္၌ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆရာဦးခင္ေမာင္ဝင္း (အသည္း) က ေမြးေန႔ပြဲတြင္ အေမဆိုေသာ စကားလံုးမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကို ရွာေဖြ၍ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေဝငွခဲ့သည္။

M = is for the million things she gives us. အေမက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေပးခဲ့တဲ့ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အရာေတြ ... O = means only that she's growing old. သားသမီးေတြအတြက္ ေပးဆပ္ရင္း အိုမင္းသြားတဲ့ အေမ ... T = is for the tears she shed to save us. သားသမီးေတြအတြက္ အေမက်ခဲ့တဲ့ မ်က္ရည္ ... H = is for her heart of purest gold. အေမ့ရဲ႕ ေရႊစင္ႏွလံုးသား ... E = is for her eyes, with love sight. ေမတၱာၾကင္နာျခင္း အျပည့္အဝႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့တဲ့ အေမ ... R = means right she'll always be. အၿမဲတမ္း မွန္ကန္ေသာ အေမ့ ဆံုးမစကားမ်ား ...

အထက္ပါ Mother's Definition အေမဆိုေသာ စကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္မ်ားသည္ Mr.Howard Johnson ေရး၍ အရွင္ကၠႏၵစာရ (မံုရြာ) ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မိခင္မ်ားက ကိုးလလြယ္၊ ဆယ္လလြယ္ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေမြးထုတ္ေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လူ႔ေလာကထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ လူ႔ေလာကထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မိခင္က ေမြးလိုက္သည့္ ေန႔ေရာက္တိုင္း ေရာက္တိုင္း ေမြးေန႔ေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အလီလီ ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕မွာ အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္မွာ အေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့
အစားအစာနဲ႔ ေမြးေန႔ပြဲ Dinner ေပးတယ္။ တခ်ဳိ႕က သာမန္႐ိုး႐ိုး ဘုရားေက်ာင္း ဆြမ္းပို႔ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က ကိုယ့္ေမြးေန႔ကိုယ္ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က ကိုယ့္ေမြးေန႔ကိုယ္ ေမ့ေနၾကတယ္။

အေမကို တန္ဖိုးထား ႐ိုေသျမတ္ႏိုးသူမ်ားက “အေမ” ဆိုေသာ စကားလံုးမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကို ေနာက္တစ္မ်ဳိး ဖြင့္ဆိုထားၾကျပန္သည္။

M - She gaves million of smiles to me သားသမီးေတြကို အၿမဲ ၿပံဳးရႊင္ေနေစတယ္ O - Only that she is growing old တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ အိုလာမွာ ျဖစ္တယ္ T - For the tears she had to save me မ်က္ရည္ မက်ေအာင္၊ ဝမ္းမနည္းရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ေပးႏိုင္တယ္ H - For her heart as pure as gold အသည္းႏွလံုးဟာ ေရႊအစစ္လို အဖိုးတန္တယ္ E - Every thing she's done to help me အခက္အခဲ မွန္သမွ်ကို ကူညီဖို႔ အသင့္ပဲ R - Right and Right she always be သားသမီးေတြအတြက္ အမွန္တရားကိုသာ ေရွ႕႐ႈတယ္

ကမာၻေပၚတြင္ ေျပာ၍မကုန္ေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ မိခင္အေၾကာင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းလူတိုင္းတြင္ အေမမ်ား ရွိၾကေပလိမ့္မည္။ ဖခင္မေပၚဘဲ ေမြးသည့္ သားသမီးမ်ားသာ ရွိႏုိင္ၾကၿပီး မိခင္မေပၚဘဲ ေမြးသည့္ သားသမီးမ်ား ရွိၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ (အနည္းငယ္ ႐ိုင္းသြားလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ နားလည္ေပးေစခ်င္ပါသည္။) မိခင္တစ္ေယာက္၊ အေမတစ္ေယာက္၏ သားသမီးမ်ားအေပၚ ထားသည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ တုႏိႈင္းမရ အနႏၲဆိုသည္မွာ အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ေျပာစရာလိုမည္ မထင္။

မိုးညႇင္း ဦးဣႁႏၵိယေရးသည့္ “အေမဟူသည္ မွတ္ေက်ာက္” စကားစုေလးကို ဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္သည္။ “ေလာကမွာ လူေတာ္ လူေကာင္းကို ၾကည့္ခ်င္ရင္ အေမကို ဆက္ဆံေလးစားတာနဲ႔ မွတ္ေက်ာက္တင္ရတယ္။ အေမ့ေက်းဇူးသိၿပီး အေမ့စကား နားေထာင္သူဟာ မဆင္းရဲဘူး။ အေမဆိုတဲ့ ေဝါဟာရမွာ “အမ= မစသူ”၊ “အမိ= ကိုးကြယ္ရာ အရွင္သခင္”၊ “အေမ= အမြန္အျမတ္ ပုဂၢိဳလ္” လို႔ အဓိပၸာယ္သံုးခု ပါရွိေနတယ္။ ဒါကို သတိထားၾက” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ မိခင္၏ ေမတၱာ၊ မိဘ၏ ေမတၱာမ်ားကို အခ်ဳိ႕က မိခင္၏ေက်းဇူး၊ မိဘ၏ ေက်းဇူးကို ကိုယ္တိုင္မိဘျဖစ္မွ မိခင္ျဖစ္မွ နားလည္ေတာ့တယ္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဤသည္ကို ဆရာေမာင္ဒီပ (သိပၸံ/ခ်ည္ေျမ) က မိဘေမတၱာဆိုသည္မွာ ကိုယ့္မွာရွိသည့္ အသိဉာဏ္ ပမာဏေလာက္ႏွင့္ ေစ့ငုစဥ္းစား ၾကည့္႐ႈတတ္လွ်င္ ျမင္သာထင္သာသည့္ အရာမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးသည္မွာ စဥ္းစားမိဖို႔ႏွင့္ ဆင္ျခင္မိဖို႔သာ လိုအပ္ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္မိဘျဖစ္မွ မိခင္ျဖစ္မွ နားလည္မည္ဆိုလွ်င္ နားလည္သင့္သည့္ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာႏွင့္စာလွ်င္ ေနာက္က်လြန္းလွသည့္ သိနားလည္မႈမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း“အေမဟူသည္ေမတၱာပင္လယ္” စာအုပ္၌ စကားဦး ေရးသားခဲ့သည္။

အေမႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ကမာၻေပၚတြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာေရး ဆရာမ်ားက အမ်ဳိးမ်ဳိး အေမ့ေက်းဇူး ေမတၱာမ်ားကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုဘယ္လ္ဆုရ ခရစ္ယာန္ သီလရွင္ႀကီး “မာသာထရီဆာ” သည္ မိခင္မွ ဆံုးမစကား ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း “သမီးဘဝမွာ ေအာင္ျမင္သူအျဖစ္ကို မလိုလားရဘူး။ ဘဝမွာသစၥာတရား လက္ကိုင္ထားၿပီး စြန္႔လႊတ္သူဘဝ၊ အနစ္နာခံသူဘဝ၊ ခြင့္လႊတ္တတ္သူဘဝ အဆင့္အတန္း မွာသာ ေနထုိင္ရမယ္” ဟူသည့္ ဆံုးမစကားအတိုင္း ဆင္းရဲသား ဒုကၡိတမ်ားၾကား အကူအညီေပးခဲ့ၿပီး ႏိုဘယ္လ္ဆု ရရွိခဲ့သည္အထိ မိခင္၏ ဆံုးမစကားမ်ားက ခြန္အား တိုးေစခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ေမတၱာသုတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုပါလဲဆိုေတာ့ “မာတာယထာ နိယံပုတၱ မာယုသာ၊ ဧကပုတၱ မႏုရေကၡ” ဆိုၿပီး ေမတၱာစစ္ ေမတၱာမွန္ကို ဥပမာေပးၿပီး ေျပာထားတာ ရွိတယ္။ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ တစ္ဦးတည္းေသာသားကို အသက္ေပးၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တဲ့ မိခင္စိတ္ဟာ ေမတၱာမွန္ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အစ္ေမကလည္း သူ႔ရဲ႕ေမတၱာကို အသက္ေပးၿပီး ျပဖူးတယ္။ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ သေနာ္သေနာ့ ေက်းရြာက ကၽြန္ေတာ္ ေမြးဖြားတဲ့ရြာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ (၄/၅) ႏွစ္အရြယ္မွာ အျပင္ထြက္ၿပီး လမ္းမွာ တစ္ေယာက္တည္း ကစားေနတယ္။ ႏြားသိုးေတြက လိုက္ေတာ့ လူေတြက အိမ္/ၿခံထဲ ဝင္ေျပးၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လမ္းမွာ အံ့အားသင့္ၿပီး ထိုင္ေနတယ္။ မိနစ္ပိုင္းမွာ အေမက ကၽြန္ေတာ့္ဆီ လာၿပီးေပြ႔ခ်ီၿပီး အိမ္ထဲ ျပန္ေခၚသြားတယ္။ မိနစ္ပိုင္းေလာက္ ေနာက္က်ရင္ ႏွစ္ဦးလံုး ေသႏုိင္တယ္။ မိခင္တစ္ေယာက္ဟာ တစ္ဦးတည္းေသာသားကို အသက္စြန္႔ၿပီးေတာ့ ကယ္ဆယ္ ေစာင့္ေရွာက္တာကို မိခင္ေမတၱာ အစစ္အမွန္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။

အေမ့အေၾကာင္း ေျပာလွ်င္ဆံုးမည္ထင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ခဲ့ဖူးသည္ထဲမွ ေလ့လာ၍ ဆရာခ်စ္စံဝင္း ေဟာေျပာခဲ့သည့္ အထဲမွ မွတ္သားဖြယ္ အခ်က္ (၅) ခ်က္ျဖင့္ နိဂံုး ခ်ဳပ္ပါရေစ။

သားသမီးမ်ားဆီမွ မိဘမ်ား ေမွ်ာ္လင့္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္(၅)ခ်က္
(၁) မိမိတို႔ အိုးမင္းမစြမ္း ရွိလာတဲ့အခါ မိမိတို႔ကိုသားသမီးတို႔က ကူညီၾကမယ္လို႔ တိတ္တခိုး ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကျခင္း၊

(၂) သားသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကျခင္း၊

(၃) မိမိတို႔ နာမက်န္း ျဖစ္သည့္အခါ သားသမီးမ်ားက ျပဳစုၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊

(၄) မိမိတို႔ တရားသျဖင့္ ရွာေဖြထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး တိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊

(၅) မိမိတို႔ မရွိသည့္ေနာက္ ေသလြန္ၿပီးသည့္အခါ သားသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ကို ရည္စူး၍ ေရာက္ရာအရပ္မွ သာဓုအႏုေမာဒနာ ျပဳႏိုင္ေအာင္ အမွ်အတန္း ေဝၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

စသည့္ အခ်က္(၅)ခ်က္သည္ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားထံမွ တိတ္တခိုး ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး အေမကို ႐ိုေသျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကေစရန္ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ အေမေန႔ကို ရည္စူးလ်က္ ...

စုန္ေရ

ဘယ္ေလာက္ပင္ တိုင္းတား တိုင္းတာ ဘယ္လိုပင္ ႏိႈင္းဆ ႏိႈင္းဆ မည္သို႔ပင္ ေပးဆပ္ ေပးဆပ္ မည္မွ်ပင္ ေဝငွ ေဝငွ ထိုေမတၱာတရား၏ ရင္ခြင္အလယ္မွာ အသင္တို႔၊ ငါတို႔ မည္သို႔ ဆန္တက္ၾကမည္နည္း

(ေဆာင္းငယ္)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526827264081776&set=a.351047714993066.7