တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတစ္ဦးကုိ သံတူးရြင္းျဖင့္ ႐ုိက္သျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ဦး ေထာင္ေလးလက်

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/21/2014 06:36:00 PM


ျမန္မာလူမ်ဳိး အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးတစ္ဦး၏ ဦးေခါင္းကို သံတူးရြင္းျဖင့္ ႐ုိက္ႏွက္၍ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ေလးလ ခ်မွတ္ခံရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ခိုင္စိုးဆိုသူသည္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ယူယီေကြး အသက္ ၄၃ႏွစ္ကို ဦးေခါင္းေနာက္ပိုင္းဒဏ္ရာရရွိေစရန္ တူးရြင္းျဖင့္ ႐ုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ႐ုိက္ႏွက္မႈမွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၊ ကရန္ဂ်ီၿမိဳ႕၊ ၎တို႔၏ အလုပ္ခြင္ United Wooden Case and Packaging Enterprise တြင္ ျဖစ္သည္။

႐ံုးေတာ္ ၾကားနာမႈတြင္ ခိုင္စိုးသည္ တူးရြင္းတစ္ခုျဖင့္ သစ္တံုးတစ္ခုေပၚမွ သံမ်ားကို ခြာေနစဥ္တြင္ မစၥတာယူသည္ ၎၏ စားပြဲေပၚသို႔ သစ္သားတံုးတစ္ခု လာခ်ကာ အလုပ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခိုင္စုိးက ၎အား ၎အလုပ္လုပ္ရန္ ေနရာမရွိသျဖင့္ ယင္းသစ္တံုးကို ဖယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္ လည္း မစၥတာယူသည္ ၎အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ေနသည္ဟု ရဲထံ ထြက္ဆုိသည္။

ထိုအခါ ခိုင္စိုးက သံတူးရြင္းျဖင့္ ၎၏ ဦးေခါင္းကို ႐ုိက္ႏွက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးက မစၥတာယူအား National University Hospital သို႔ ေခၚေဆာင္၍ ကုသေပးခဲ့သည္။

႐ုိက္ႏွက္ခံရသူသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေဆး႐ုံမွဆင္းလာႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္အထိ ေဆးခြင့္ယူထားသည္။

Mizzima Burmese