အတဲြညီဖုိ႔လုိတယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/15/2014 10:15:00 AM


       ေလာကသဘာ၀အရ ဖုိနဲ႔မတို႔ဟာ အခ်ိန္တန္အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ ဘ၀ကုိ တစ္ေယာက္တည္းမလွမ္းခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘ၀လက္တဲြေဖာ္ရွာၾကတယ္။ အဲလုိ ရွာတဲ့အခါမွာ တဲြေသာလက္ ျမဲေစဖုိ႔ရန္ အတဲြညီဖုိ႔လုိပါတယ္။ အတဲြမညီရင္ ကဲြဖုိ႔ အေၾကာင္းတရားေတြ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
       ဘုရားရွင္က အတဲြေလးမ်ိဳးကုိ ေဟာခဲ့ပါတယ္။
၁။ လူေသအမ်ိဳးသားနဲ႔ လူေသအမ်ိဳးသမီးအတဲြ
၂။ နတ္သမီးနဲ႔ လူေသအမ်ိဳးသားအတဲြ
၃။ နတ္သားနဲ႔ လူေသအမ်ိဳးသမီးအတြဲ၊
၄။ နတ္သားနဲ႔ နတ္သမီးအတဲြ။

       လက္တဲြေဖာ္အခ်င္းခ်င္းက ႏွစ္ေယာက္လုံး ကုိယ့္က်င့္မေကာင္း။ လင့္၀တ္၊ မယား၀တ္တစ္လုံးမွ မသိ၊ မက်င့္။ မေကာင္း တာကုိ စိတ္တူတူကုိယ္တူ ျပဳက်င့္ေလ့ရွိတဲ့အတြဲကုိ လူေသေကာင္အခ်င္းခ်င္းတဲြေနတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အတဲြညီဖုိ႔ဆုိတာကေတာ့ ခုလုိမ်ိဳးမေကာင္းတဲ့ပုံစံနဲ႔ ညီဖုိ႔ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။
       အမ်ိဳးသမီးက ကိုယ့္က်င့္ေကာင္းတယ္။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔တယ္။ အိမ္ေထာင့္တာ၀န္ေက်ျပြန္တယ္။ ခ်က္ေရးျပဳတ္ေရး၊ အိမ္မူကိစၥအားလုံးႏုိင္နင္းတယ္။ အမ်ိဳးသားက အက်င့္ယုတ္တယ္။ တာ၀န္မေက်ဘူး။ မေကာင္းတာကုိ လုပ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီအတြက္ဟာ နတ္သမီးနဲ႔ လူေသေကာင္တဲြေနတာပါ။ ဘယ္လုိမွ အဆင္မေျပႏုိင္ဘူး။ သာယာတဲ့အိမ္ေထာင္ေရးမျဖစ္ႏုိင္ ဘူး။
       အမ်ိဳးသားက ကုိယ္က်င့္ေကာင္းတယ္။ ရုိးသားတယ္။ အလုပ္က်ိဳးစားတယ္။ လင့္တာ၀န္ေက်တယ္။ အမ်ိဳးသမီးက ကုိယ္ က်င့္မေကာင္းဘူး။ လင္ကုိ အႏုိင္က်င့္တယ္။ ခ်က္ေရးျပဳတ္ေရး အိမ္မူကိစၥမလုပ္ဘူး။ ဒါဆုိရင္ နတ္သားနဲ႔ လူေသမိန္းမတဲြေန တာပါပဲ။ အိမ္ေထာင္ေရးမသာယာႏုိင္။ တက်ိက်ိရန္မ်ားေနတတ္တယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမူေတြျဖစ္တယ္။ လက္တဲြျမဲဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။ ျမဲေသာ္လည္း ခ်စ္ခင္ၾကင္နာတဲ့အိမ္ေထာင္ေရးမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။
       အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးေရာ ကိုယ္က်င့္ေကာင္းတယ္။ ၀တ္အသီးသီးေက်ပြန္တယ္။ လင္ကရွာရမယ့္တာ၀န္ရွာတယ္။ မယားကလည္း သိမ္းဆည္းတယ္။ အိမ္မူ႕ကိစၥလိုေလေသးမရွိေဆာင္ရြက္တယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေနနဲ႔လ ေရႊနဲ႔ျမ နတ္သားနဲ႔ နတ္သမီးတုိ႔ရဲ႕ အတဲြပါပဲ။ အရမ္းေက်နပ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ဒီလုိအတဲြမ်ိဳးကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ လက္တဲြမျဖဳတ္ေတာ့ပါဘူး။ ခုိင္ျမဲတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ သက္ဆုံးတုိင္ ေရႊလက္တဲြေနမွာပါ။
       ဒါေၾကာင့္ ဘ၀လက္တဲြ ျမဲေစဖုိ႔အတြက္ နတ္သားနဲ႔နတ္သမီးအတဲြလုိ အတဲြညီဖုိ႔လုိပါတယ္။


ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ