အရက္ကုိ အသင့္ေဖ်ာ္ အမႈန္႔ထုပ္ပံုစံျဖင့္ အေမရိကတြင္ ေရာင္းခ်ေတာ့မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/06/2014 10:40:00 AM


အေမရိကန္နုိင္ငံ၏ အရက္အေရာင္းဆုိင္ အခ်ိဳ႕တြင္ Palcohol ဟုအမည္ရသည့္ အသင့္ေဖ်ာ္ အရက္မႈန္႔ထုပ္မ်ား ေရာငး္ခ်ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အရီဇုိးနားျပည္နယ္၊ ဖီးနစ္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္သည့္ အဆုိပါ Palcohol ကုမၸဏီ ထုတ္ အရက္မႈန္႔ထုပ္မ်ားမွာ ေဖ်ာ္စပ္ေသာက္သံုးရန္ လြယ္ကူၿပီး ေရႏွင့္အခ်ိဳရည္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ေပ်ာ္၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္

အသင့္ေဖ်ာ္ အရက္မႈန္႔ထုပ္မ်ားကုိ သံပုရာ အရသာ၊ ေဗာ့ကာအရက္အရသာ အစရိွသည့္ အရက္အရသာ ခုႏွစ္မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ထားၿပိး အရသာအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ထုပ္လွ်င္ ၁၀ ေဒၚလာမွ ေဒၚလာ ၂၀ ထိက်သင့္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအရက္မႈန္႔ကုိ တီထြင္ခဲ့သည့္ မက္ဖီးလစ္က အသင့္ေဖာ်္အရက္မႈန္႔ထုပ္မ်ားကုိ ေတာင္တက္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းနွင့္ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ရာတြင္ ေလးလံေသာ ပုလင္းမ်ားျဖင့္ သယ္ယူရန္ အခက္အခဲကုိ အဓိက ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။ အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးေသာ အသင့္ေဖ်ာ္ အရက္မႈန္႔ထုပ္မ်ားေၾကာင့္ ခရိးသြားလာရာတြင္ သက္ေတာင့္ သက္သာ သြားလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး မေတာ္တဆ ဖန္ပုလင္းကြဲျခင္းမ်ိဳးကဲ့သုိ႔ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ဖြယ္ကိစၥမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အသင့္ေဖ်ာ္ အရက္မႈန္႔ထုပ္မ်ားကုိ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ အရက္ေသစာ ဥပေဒမ်ားေပၚ မူတည္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွထားေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖ်ာ္စပ္ေသာက္သံုးရန္ အဆင္ေျပၿပီး အလြယ္တကူ သယ္ယူသြားႏုိင္ေသာ Palcohol  အရက္မႈန္႔မ်ားကုိ နွစ္သက္သေဘာက်၍ ၀ယ္ယူေသာက္သံုးရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသူမ်ား ရိွသကဲ့သုိ႔ အဆုိပါ အရက္မႈန္႔ထုပ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အေပၚ စုိးရိမ္ေနသူမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

World-Myanmar News
သံသာ