မွတ္မွတ္သားသား ဗုိလ္ခ်ဳပ္စကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/19/2014 10:53:00 AM


ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔သည္ကား ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ မေမ့ႏိုင္ေသာ၊ မေမ့အပ္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤေန႔သည္ကား ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာ အာဇာနည္ ေန႕ျဖစ္ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ားအား ထိုေန႔ေရာက္တိုင္း သတိတရရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အမွတ္ရေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားမ်ားကို မွတ္မွတ္သားသားရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ခ်ီတက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္ ပဏာမ ညီလာခံတြင္ “ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဘယ္လိုအဂၤါရပ္မ်ိဳးနဲ႔ ညီၫြတ္ရ မလဲ။ အဲဒီလို က်ပ္ျပည့္တင္းျပည့္ ဒီမိုကေရစီမ်ိဳးကို က်ဳပ္တို႔ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ရမလဲ။ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္မလား။ ဘယ္ေလာက္ ၾကာမလဲ။ ဘယ္နည္းအေကာင္းဆုံးလဲဆိုတာေတြကို အခုက်ဳပ္တို႔ တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ရမယ့္အခါ အထူးစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြပဲ။ ႏိုင္ငံေရးဟာ စီးပြားေရးအေျခခံေပၚမွာ တည္တယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒေတြကလည္း စီးပြားေရး သေဘာ တရားေတြႏွင့္ ကင္းလို႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟူ၍ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။

တစ္ဖန္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ် တတ္ေအာင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၅ရက္ အသံလႊင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ “လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာဟာ ျမန္မာေတြ လြတ္လပ္ၿပီေဟ့လို႔ ေျပာေကာင္း႐ုံေလးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခပ္တိုတိုေျပာရရင္ ျမန္မာေတြ လူတန္းေစ့ေစ့ ေနႏိုင္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာ၊ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာေတြ လြတ္လပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လူတန္းေစ့ေစ့ေနႏိုင္ဖို႔ အလုပ္ေတြကိုမလုပ္ရဘဲ၊ ကဖ်က္ယဖ်က္သမားေတြနဲ႔ ေႏွာင့္ယွက္မႈေတြကို တုံ႔ျပန္ေနရတာနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကရမယ္ဆိုရင္ လြတ္လပ္ေရးရတာဟာ အဓိပၸာယ္ရွိမွာမဟုတ္ဘူး” ဟူ၍လည္း ေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။

မွန္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ခ်ီတက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနရမည့္အစား ေဝဖန္မႈ၊ တုိက္ခုိက္မႈ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပစ္ေျပာ အပုပ္ခ်ေနမႈတုိ႕ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ထို႔အျပင္ “လြတ္လပ္မႈႏွင့္စည္းကမ္း” ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ မွတ္သားစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ “လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ အဓိပၸာယ္က ဘာလဲ၊ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာဟာ ကိုယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေကာင္းစားဖို႔ျဖစ္ေစ၊ တစ္မ်ိဳးသားလုံး ေကာင္းစားဖို႔ျဖစ္ေစ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အျခားတစ္ဦး တစ္ေယာက္ရဲ႕ အက်ိဳးကို မထိခိုက္ဘဲနဲ႔ အျခားလူေတြရဲ႕ အက်ိဳးကို မထိခိုက္ဘဲနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ့္တိုးတက္မႈအတြက္ လုပ္ႏိုင္တာဟာ လြတ္လပ္ေရးပဲ”ဟု ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႀကီး၌ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႕အစည္းအေဝးႀကီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍လည္း “ ဒီေတာ့ လြတ္လပ္ေရးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ဟာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး၊ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ သေဘာမ်ိဳးသာျဖစ္တယ္။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ရွိမွသာလၽွင္ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာျဖစ္ႏိုင္တယ္”ဟူ၍ မိန္႔ၾကားခဲ့ေလသည္။

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔မွာခ်က္မ်ားသည္ကား မွတ္သားစရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ မိန္႔မွာခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳေလးစားရာ ေရာက္ပါသည္။ အေလးျပဳရာလည္း ေရာက္ ပါသည္။ ဤအာဇာနည္ေန႔မွသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ က်ဆုံးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၎တို႔ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ မိန္႕မွာခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ေလးစားလုိက္နာအပ္ေပေၾကာင္း။ ။

MOI Webportal Myanmar