Showing posts with label IT-news. Show all posts
Showing posts with label IT-news. Show all posts

အလင္းေရာင္ကို အနည္းငယ္ အာ႐ံုခံႏုိင္ေသးေသာ မ်က္မျမင္မ်ား မ်က္ျမင္အလား သြားလာႏုိင္မည့္ မ်က္မွန္ မၾကာခင္လာမည္


ျမတ္ဆုကို

အျမင္အာ႐ံု လံုး၀ ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း မဟုတ္သည့္တိုင္ အလင္းေရာင္ကို အနည္းငယ္ခန္႔သာ အာ႐ံုခံ ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ မ်က္မျမင္ အျဖစ္သတ္မွတ္ ခံထားရသူမ်ား မ်က္ျမင္ တစ္ေယာက္ အလား သြားလာႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးမည့္ မ်က္မွန္မ်ဳိး လာမည့္ ႏွစ္ေလာက္တြင္ ေစ်းကြက္တင္ ေရာင္းခ်ျဖစ္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္မွန္ ေစ်းသည္လည္း စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး စာေလာက္သာ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ၀တ္ဆင္သူသည္ မိမိေရွ႕ လူလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ မ်က္ႏွာ အမူအရာမ်ားကို ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အျမင္အာ႐ံု ဆိုး၀ါးစြာ ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ အိမ္မွာသာ ေနရသူမ်ား လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ႏိုင္၊ ေစ်း၀ယ္ထြက္ႏုိင္၊ ေကာ္ဖီဆိုင္ထိုင္ႏုိင္ေအာင္ပါ ယခုမ်က္မွန္က ကူညီႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္မွန္တြင္ ကင္မရာပါသည္။ ကင္မရာက ႐ိုုက္ကူးေပးသည္ကို အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ေပးရန္ ေဆာ႔ဖ္၀ဲ ႏွင့္ ပ႐ုိဆက္ဆာ ကို အိတ္ကပ္ထဲ ထည့္ထား ႏိုင္ေလာက္မည့္ ဖုန္းတစ္လံုးစာ အရြယ္ ဘူးငယ္ျဖင့္ ထည့္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ မ်က္မွန္ ဖန္သား ေနရာတြင္ကား သမား႐ိုးက် မ်က္မွန္ အသားမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အျမင္အာ႐ံု ခ်ဳိ႕ယြင္းေနသူမ်ား ျမင္ႏုိင္ေစမည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ႐ုပ္ထြက္ ဖန္သားျပင္ ထည့္သြင္း ထားသည္။

ကင္မရာက ႐ိုက္ကူးေပးပို႔ သည္မ်ားထဲမွ အေရးအႀကီးဆံုးဟု ေဆာ႔ဖ္၀ဲက ဆံုးျဖတ္သည့္ အရာမ်ားကို ပိုထင္ရွားစြာ ျမင္ရေအာင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္က ဖန္တီးေပးၿပီး မ်က္မွန္ ဖန္သားျပင္တြင္ ျပသေပးမည္ ျဖစ္သည္။ နီးေသာအရာမ်ား ကို ပိုအေရာင္ ေတာက္ပစြာ ျပသေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး အျမင္အာ႐ံု ခ်ဳိ႕ယြင္းသူ၏ အလင္းအာ႐ံု ခံႏုိင္စြမ္းအလိုက္ ခ်ိန္ညိႇ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အျမင္အာ႐ံုလံုး၀ ပ်က္သုဥ္းၿပီးမ်က္စိက အလင္းကို အာ႐ံုမခံႏုိင္ေတာ့ သူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အလင္းေရာင္ကို အနည္းငယ္ေလာက္ အာ႐ံုခံႏုိင္ေသးေသာ သူမ်ား အတြက္ကား အဆင္ေျပေစမည္ ျဖစ္သည္။

မ်က္မွန္သည္ နားက်ပ္လည္း ပါ၀င္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ မ်က္မွန္တြင္ပါေသာ ကင္မရာက ႐ိုက္ယူလိုက္သည့္ ပံုမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ ေဆာ႔ဖ္၀ဲက အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ကာ မည္သည့္အရာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုပါ အသံျဖင့္ ေျပာျပေပးဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ကားဂိတ္တြင္ ရပ္ေနလွ်င္ လာေနသည့္ ကားသည္ မည္သည့္ နံပါတ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကင္မရာက ႐ိုက္ထားေသာပံုကို ကြန္ပ်ဴတာက ဘာသာ ျပန္ကာ အသံျဖင္႔ ေျပာျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ေရွ႕ ေရာက္လွ်င္လည္း ဆိုင္နာမည္ကို အသံထြက္ ရြတ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ အနားတြင္ လူတစ္ေယာက္ လိုက္ပါလာသည့္ အလား အကူအညီရေအာင္ မ်က္မွန္ကို ဖန္တီးထားေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္မွန္ကို ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္မွ သုေတသန အဖြဲ႕က တီထြင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး သုေတသနသိပၸံ (NIHR) က ရန္ပံုေငြ စိုက္ထုတ္ေပးထားၿပီး ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ မ်က္မျမင္မ်ားအသင္း (RNIB) ႏွင့္ ပူးေပါင္း စမ္းသပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

Source: Daily Mail

The Messenger

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Android ကို ပိုမိုလံုၿခံဳေအာင္ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္မည့္ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္


မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားမႈ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို သိရိွထားရန္ လိုအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Android အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ပိုမိုလံုၿခံဳမႈရိွစြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။(၁) Lock screen ကို PIN/pattern/password ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါ။Android သံုးစြဲသူမ်ား အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး စမတ္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ tablet ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုကို PIN/pattern/password တစ္ခုခုျဖင့္ lock ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရိွပါက အခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားမႈ ျဖစ္ေပၚနိုင္သည္။ Pattern တစ္ခုျဖင့္ unlock ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ အသံုးျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ screen ကို အဝတ္စျဖင့္ သုတ္သင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက screen ေပၚတြင္ pattern ဆြဲစဥ္က က်န္ခဲ့သည့္ လက္ေဗြရာေၾကာင့္ ဖုန္းကို unlock ျပဳလုပ္သြားႏိုင္သည္။(၂) လံုၿခံဳမႈမရိွသည့္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ပါႏွင့္။စမတ္ဖုန္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ လံုၿခံဳမႈမရိွသည့္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္သင့္ေပ။ ေကာ္ဖီဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္စသည္တို႔ျဖင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း wireless ကြန္ရက္တြင္ password မရိွပါက အေရးႀကီးသည့္ ကုမၸဏီအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။(၃) ဖုန္းတြင္ storage encryption ကို သတ္မွတ္ထားပါ။ဖုန္းေပၚတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို encrypt ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။ ၎သည္ ဖုန္းကို အသံုးျပဳသည့္အခါ encryption password တစ္ခု လိုအပ္သည္။ ၎သည္ lock screen password ထက္ ပိုမိုလံုၿခံဳမႈရိွၿပီး crack လုပ္ရာတြင္လည္း အလြန္ခက္ခဲသည္။(၄) App installation အတြက္ unknown source ကို enable မလုပ္သင့္ပါ။Google Play Store က မဟုတ္ေသာ third-party application မ်ားကို install လုပ္သည့္အခါ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူခံရႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ third-party app မ်ားကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မယံုၾကည္သင့္ေပ။(၅) Anti-malware app တစ္ခုကို အသံုးျပဳပါ။Google က Play Store မွာ app ေတြကို စစ္ေဆးၿပီး malware ရန္ကေန အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္ေပးေပမယ့္လည္း Malwarebytes လိုမ်ိဳး anti-malware app တစ္ခုကို ပံုမွန္ အသံုးျပဳသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ app တစ္ခုကို ထည့္သြင္းၿပီးတိုင္း anti-malware app ျဖင့္ အၿမဲ scan လုပ္သင့္သည္။(၆) Secure Update Scanner ကို အသံုးျပဳပါ။Secure Update Scanner ကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳျခင္းကလည္း တစ္မူထူးျခားသည့္ လံုၿခံဳေရးအႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ Developer မ်ားသည္ အစပိုင္းတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းသည့္ app မ်ားကို ဖန္တီးေပးၿပီး update ျပဳလုပ္ခိုင္းသည့္အခါတြင္ malware မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Secure Update Scanner ကို အသံုးျပဳၿပီး ပံုမွန္ စစ္ေဆးျခင္းက app update ႏွင့္ operating system update မ်ားတြင္ malware ပါဝင္သည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ကင္းေဝးေစမည္ ျဖစ္သည္။(၇) App အတြက္ permissions စာရင္းကို ေသခ်ာဖတ္ပါ။App ေတြကို install ျပဳလုပ္သည့္အခါ permissions စာရင္းကို မဖတ္ဘဲ install မလုပ္သင့္ပါ။ အကယ္၍ ဂိမ္း သို႔မဟုတ္ note-taking app တစ္ခုကို ထည့္သြင္းသည့္အခါ permissions စာရင္းတြင္ ဆက္သြယ္မႈ၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ ကြန္ရက္အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ပါက malware မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။(၈) SIM ကတ္ကို lock လုပ္ပါ။ဖုန္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို encrypt လုပ္သလို SIM ကတ္ကိုလည္း lock လုပ္ထားသင့္သည္။ SIM ကတ္ကို lock ထားသည့္အခါ ဖုန္းကို restart လုပ္တိုင္း PIN နံပါတ္ ေတာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖုန္းမွ အခ်က္အလက္မ်ား ဆံုး႐ံႈးမည္ကို စိုးရိမ္ပါက SIM ကတ္တြင္ PIN နံပါတ္ျဖင့္ lock ျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္သည္။(၉) မလိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ Bluetooth ႏွင့္ hotspot ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိတ္ထားပါ။Bluetooth ႏွင့္ hotspot ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖြင့္ထားသည့္အခါ အျခား ထုတ္ကုန္မ်ားက သင့္၏ ဖုန္းကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ၎သည္ လံုၿခံဳေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးသလို ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မလိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖြင့္လ်က္ မထားသင့္ေပ။ ၎သည္ လံုၿခံဳေရး အႏၲရာယ္ ရိွႏိုင္သလို ဘက္ထရီလည္း ကုန္ဆံုးလြယ္ေစသည္။(၁၀) Location setting ကို လိုအပ္မွ ဖြင့္ပါ။အသံုးျပဳရန္ မလိုအပ္သည့္အခါ location setting ကို ပိတ္ထားသင့္သည္။ ၎သည္ Android ထုတ္ကုန္၏ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ မသက္ဆိုင္ေသာ္လည္း ဖုန္း၏ လုံၿခံဳမႈစနစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ လိုအပ္ခ်ိန္မွသာ location setting ကို ဖြင့္ၿပီး အသံုးျပဳျခင္းသည္ ဘက္ထရီ အလ်င္အျမန္ ကုန္ဆံုးျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစသည္။ ထို႔အျပင္ မလိုလားအပ္သည့္ အခ်က္အလက္ သံုးစြဲမႈကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။Ref: TechRepublic
Internet Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ အလိုေလ်ာက္ ပ်က္သြားမည့္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္မည့္ Slingshot ၀န္ေဆာင္မႈ ေဖ့စ္ဘြတ္ စတင္


သန္းထိုက္စိုး

ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို တစ္ဖက္လူထံ ေပးပို႔လိုက္ၿပီး ထိုသူၾကည့္ၿပီး သြားသည္ႏွင့္ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း ထိုဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီြဒီယိုမ်ား အလိုေလ်ာက္ ပ်က္သြားေစမည့္ Slingshot ၀န္ေဆာင္မႈကို ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္က စတင္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အလားတူ ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ ေနေသာ Snapchat ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္က Slingshot ကို ဖန္တီးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ Slingshot က တစ္ခုထူးျခားသည္မွာ တစ္ဖက္လူ ေပးပို႔လိုက္ေသာ ပံုမ်ား၊ စာမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဒီအတိုင္း ၾကည့္လို႔မရဘဲ မိမိဘက္ကလည္း အလားတူ ေပးပို႔ၿပီးမွသာ ၾကည့္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

Slingshot တြင္ မိမိ ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္ အေကာင့္သံုး၍ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္သလို ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္လည္း မွတ္ပံုတင္ႏုိင္သည္။ မွတ္ပံုတင္ၿပီး၍ Slingshot ကို ၀င္လိုက္သည္ ႏွင့္ ဖုန္းကင္မရာ ပြင့္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ပံု၊ ဗီြဒီယို ႀကိဳက္ရာ ႐ိုက္ႏုိင္သည္။ ပံု သို႔မဟုတ္ ဗီြဒီယိုကို ေဖာ္ညႊန္းရန္ စာလံုးေရ ၁၄၀ ထိ ေရးႏုိင္သည္။ ထို႔ေနာက္ Slingshot သံုးသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အမ်ားထံ ေပးပို႔ႏုိင္သည္။ တစ္ဖက္လူသည္ အလားတူ ျပန္ေပးပို႔မွသာ ၎ထံ ပို႔ထားသည္မ်ားကို ၾကည့္ရႈခြင့္ရေအာင္ Slingshot က ဖန္တီးထား သည္။ Snapchat အပလီေကးရွင္းသည္လည္း အလားတူပင္ အလိုေလ်ာက္ ပ်က္သြားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ဳိး ပါရွိၿပီး လူငယ္ဆယ္ေက်ာ္ သက္မ်ားၾကား ေရပန္းစားသည္။ ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္သည္ Snapchat ကို ေဒၚလာသန္း သံုးေထာင္ျဖင့္ ၀ယ္ရန္ ကမ္းလွမ္း ခဲ့ေသးေသာ္လည္း အထမေျမာက္သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ကိုယ္ပိုင္ Slingshot ကို ဖန္တီးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္၌ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္သာ အသံုးျပဳ ႏုိင္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ အိုင္ဖုန္း၊ အန္းဒရြိဳက္ဖုန္း ႏွစ္မ်ဳိးလံုးနဲ႔ သံုးႏုိင္သည္။

Source: Daily Mail
The Messenger

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျမန္မာမွ စကၤာပူ၊ မေလးကို ဆက္သြယ္သည့္ ေကဘယ္လ္လုိင္း ျပတ္ေတာက္ေနမႈ ျပင္ဆင္ၿပီးစီး


ေမာင္မန္း

ရန္ကုန္၊ မဇၥၽိမ။ ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပ အေနာက္ပိုင္းသို႔ သြယ္တန္းထားသည့္ ဆက္ေၾကာင္း Sea-Me-We 3 ေရေအာက္ ေကဘယ္လ္သည္ စကၤာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံအၾကား ေရပိုင္နက္တြင္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္မွ စတင္ျပတ္ေတာက္ေနၿပီး ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု
ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ဌာန (အေ၀းဆက္) က အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္းက မဇၥၽိမကိုေျပာသည္။

ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္းက “ ဇြန္လ ၂၀ ရက္က စတင္ျပတ္ေတာက္ေနၿပီး ဒီေန႔ ၂၄ ရက္မွာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလို႔ မက္ေဆ့ခ်္၀င္လာပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ျပတ္ေတာက္မႈကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ခန္႔မွန္းထားသည့္ ကာလ ထက္ေစာၿပီး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပတ္ေတာက္ေနသည့္ ကာလအတြင္း စကၤာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္မည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ေၾကညာထားသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စကၤာပူ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔အၾကား ျပတ္ေတာက္ေနသည့္ ဆက္သြယ္မႈလိုင္းမ်ား ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေနၿပီဟုလည္း ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ဥေရာပ အေနာက္ဘက္ပိုင္းသို႔ ထပ္မံသြယ္တန္း ေနသည့္ Sea-Me-We 5 ေကဘယ္လ္သြယ္တန္းမႈကို ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားၿပီး အဆိုပါသြယ္တန္းမႈၿပီးစီးပါက ယခုကဲ့သို႔ျပတ္ေတာက္ခ်ိန္တြင္ အရံလိုင္းအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ကမာၻ႕ျမန္ႏႈန္းအျမင့္ဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ Tianhe-2 ရပ္တည္ေန


ကမာၻေပၚတြင္ တြက္ခ်က္မႈ စြမ္းရည္ အျမင့္မားဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာမ်ားအနက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ Tianhe-2သည္ ထိပ္ဆံုးေနရာမွ ဦးေဆာင္ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကမာၻ႕ျမန္ႏႈန္းအျမင့္ဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာ (၅၀၀)အနက္ (၂၀)ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွျဖစ္ၿပီး စူပါကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာ နယ္ပယ္တြင္ တ႐ုတ္၏ ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲ ဝင္ေရာက္လာမႈကို ထင္ဟပ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကမာၻ႕ျမန္ႏႈန္း အျမင့္ဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာမ်ား စာရင္းကို အေမရိကန္က အဓိက လႊမ္းမိုးထားဆဲျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ (၅၀၀)စာရင္းတြင္ အေမရိကန္မွ စူပါကြန္ပ်ဴတာ (၂၃၃)လံုးထိ ပါဝင္ေနသည္။

အဆင့္ျမႇင့္ မြမ္းမံမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနသည့္ေနာက္ Tianhe-2သည္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အျမန္ဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာမ်ား စာရင္းတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Tianhe-2 ကြန္ပ်ဴတာ၏ တြက္ခ်က္မႈ စြမ္းရည္သည္ 33.86 petaflop/s (quadrillions of calculations per second)ထိ ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Tianhe-2ကို တ႐ုတ္အစိုးရက ပိုင္ဆိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ သုေတသနႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ထားရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ (၅)ႏွစ္က IBM၏ Roadrunner စူပါကြန္ပ်ဴတာက တြက္ခ်က္မႈစြမ္းရည္ 1 petaflop/sထိ ေရာက္ရွိခဲဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း စူပါကြန္ပ်ဴတာမ်ား၏ ျမန္ႏႈန္းသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Roadrunnerသည္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္တြင္ ရပ္နားသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႕ထိပ္တန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္ဆံုး စူပါကြန္ပ်ဴတာ (၅၀၀)တို႔၏ စုစုေပါင္း တြက္ခ်က္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မွာ 274 petaflop/sထိ ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစာရင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ စူပါကြန္ပ်ဴတာ (၇၆)လံုး၊ ၿဗိတိန္မွ အလံုး(၃၀)၊ ျပင္သစ္မွ (၂၇)လံုးႏွင့္ ဂ်ာမနီမွ (၂၃)လံုးတို႔လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

7daydaily

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Apple ရဲ႕ ေစ်းခိ်ဳတယ္ ဆိုထားတဲ႔ iMac


လြန္ခဲ႔တဲ႔ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းက Apple ဟာ သူရဲ႕ iMac အသစ္ကို ထုတ္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ အရင္ ေမာ္ဒယ္လ္ထက္ ေစ်းေလ်ာ႔ထားတယ္လို႔ သိရၿပီး
၂၁.၅ လက္မအတြက္ ယူရို ၈၉၉($1,099) ၿဖစ္ကာ အဆိုပါ ေစ်းႏႈန္းမွာ အရင္ ထက္ ယူရို ၂၅၀ ခန္႔သက္သာခဲ႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ထံုးစံအတိုင္း တစ္ခုခု အသစ္တင္ေတာ႔မယ္ဆိုရင္ ဆိုဒ္ကို အနည္းငယ္ခဏပိတ္ထားတတ္တဲ႔ Appleဟာ တစ္မနက္ခင္းမွာ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေလာက္ ပိတ္သြားၿပီး ၿပန္တက္လာတဲ႔အခါမွာေတာ႔ ေစ်းေလ်ာ႔ထားတဲ႔ iMac ဟာ က်ေတာ္တို႔ကို အဆင္႔သင္႔ ေစာင္႔ၾကိဳေနခဲ႔ပါတယ္။

အသစ္ထြက္ရွိလာတဲ႔ Apple ရဲ႕ iMac ဟာ အၿခားအရင္ထြက္ရွိခဲ႔တဲ႔ ေမာ္ဒယ္ေတြထက္လည္း ေစ်းေလ်ာ႔ထားၿပီး ၁၃လက္မရွိတဲ႔ MacBook Air နဲ႔ေစ်းတူလ်က္ရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

သူရဲ႕ အရင္ေမာ္ဒယ္ေတြကို ယွဥ္နိင္ေအာင္ ေစ်းေလ်ာ႔ထားေပမဲ႔လို႔ Spec ပိုင္းမွာ သိပ္အထင္ၾကီးစရာမရွိခဲ႔ပါဘူး။ 1.4GHz dual-core Intel Core i5 processorနဲ႔ အတူ Intel HD 5000 graphics ပါ၀င္ကာ 500 GB ့ Hard drive ေတြကို ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အဓိက အေၾကာင္းကေတာ႔ ယူရို ၁၅၀ေလာက္သက္သာရတဲ႔ အေၾကာင္းက Processor Quad-core ေနရာတြင္ Dual core ကိုသံုးထားကာ သိုေလွာင္မူ၊ ရုပ္ထြက္နဲ႔စတာေတြမွာ ေလ်ာ႔နည္းကာ သံုးေပးထားလို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ႔ Hard drive အတြက္ကေတာ႔ 1TB ကို ယူရို ၄၀ ေလာက္သံုးကာ တိုးၿမင္႔နိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

Aung Heine .
Smart Pro Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Huawei ဖုန္းအတုအစစ္ ဘယ္လုိခဲြမလဲျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ လက္ရိွ Huawei ကုမၸဏီက ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ Honor 3Cမွာ အတုမ်ားထြက္ေပၚေန ျခင္းေၾကာင့္ ၀ယ္ယူလုိသူမ်ားအတြက္ အစစ္ႏွင့္အတုခဲြျခားခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

အစစ္ႏွင့္အတုကုိ အျပင္ပံုပန္းသဏၭာန္ႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ အေပၚမူတည္၍ ခဲြျခားႏုိင္ၿပီး Honor 3C အစစ္တြင္ အေလးခ်ိန္ 140G ရိွၿပီး ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ထည့္သြင္းသည့္ေနရာႏွင့္ Micro SD ကတ္ထည့္သြင္းသည့္ေနရာမွာ တစ္တန္းတည္းရွိသည္။

တ႐ုတ္မွ တရားမ၀င္တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနသည့္ Honor 3C အတုတြင္ အေလးခ်ိန္ 220G ရိွရာအစစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သံုးပံုတစ္ပံုပုိမို ေလးလံျခင္းရိွၿပီး ကတ္ထည့္သြင္းသည့္ေနရာႏွင့္ Micro SD ကတ္ထည့္သြင္းသည့္ေနရာမွာ တစ္တန္းတည္းမရိွဘဲ တစ္ေစာင္းအေနအထားရိွျခင္း၊ အစစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကင္မရာအရြယ္အစားအနည္းငယ္ ေသးငယ္မႈရိွျခင္းျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစစ္ႏွင့္အတုကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ခဲြျခားရန္မလုိဘဲ သံုးစြဲမႈအေပၚ မူတည္၍လည္း သိရိွႏုိင္ၿပီး Honor 3C အစစ္တြင္ Free Phone Storage မွာ 5GB ခန္႔ရိွၿပီး အတုတြင္ 2GB သာရိွေၾကာင္း၊အစစ္တြင္ ထည့္သြင္းႏုိင္သည့္ Sim Card Slot ေနရာမ်ားတြင္ 3G ႏွင့္ 2G ကြန္ရက္မ်ားကုိ ကဲြျပားစြာေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ္လည္း အတုတြင္ 3G ကြန္ရက္တစ္ခုတည္းကုိသာေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းHuawei ျပည္တြင္း႐ံုးခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္သည္။

အျခားေသာ Huawei မွထြက္ရိွၿပီး ေရာင္းခ်ေနသည့္ P6 ႏွင့္ P7 ဖုန္းမ်ားလည္း အတုမ်ားထြက္ေပၚေနေၾကာင္း သိရိွထားေသာ္လည္း လုိက္လံစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ရာ အဆိုပါ ဟန္းဆက္မ်ားအတြက္ခဲြျခားႏုိင္မည့္အခ်က္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

7Day Daily


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

iPhone ၏ kill switch သည္ လုယက္မႈႏွင့္ ခိုးမႈမ်ားကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရ


လြန္ခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက iPhone တြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည့္ Apple ၏ ရာဇ၀တ္မႈ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ kill switch သည္ လုယက္မႈႏွင့္ ခိုးမႈမ်ားကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္ ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္က စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ “Secure Our Smartphones” ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ Google ႏွင့္ Microsoft တို႔မွလည္း ၎တို႔ smartphone မ်ား၏ ေနာက္ Version မ်ားတြင္ အဆိုပါ kill switch ကို ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အေမရိကန္နုိင္ငံ႐ွိ (၉၇%) ေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ Android ၊ iOS ႏွင့္ Window Phone စနစ္ (၃) မ်ိဳးကို အသံုးျပဳလ်က္႐ွိသည္။ ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကိန္းဂဏာန္မ်ားအရ kill switch ၏ အံ့မခန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ Google ႏွင့္ Microsoft အေနျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အႀကီးမားဆံုးေျခလွမ္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ Apple ထုတ္ကုန္မ်ား၏ လုယက္မႈသည္ ၁၉% အထိ က်ဆင္းသြားၿပီး ခိုးမႈသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ပထမငါးလမွာပင္ ၂၉% အထိ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုတြင္ iPhone လုယက္မႈသည္ ၃၈% အထိ က်ဆင္းသြားၿပီး Samsung လုယက္မႈသည္ ၁၂% အထိ တိုးတက္လာေၾကာင္းႏွင့္ လန္ဒန္တြင္ Apple ခိုးယူမႈသည္ ၂၄% အထိ က်ဆင္းသြားၿပီး၊ Samsung သည္ ၃% တိုးတက္လာေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေျဖ႐ွာျခင္းသည္ ခိုးမႈကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း အဆိုပါ kill switch အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္မႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဆန္ဖရန္စစၥကိုခရိုင္ ေ႐ွ႕ေန George Gascon က ေျပာၾကားသြားသည္။
(Associated Press writer Terry Collins in San Francisco contributed to report)


MOI Webportal Myanmar

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Gmail, Facebook ႏွင့္ အျခား ဝက္ဘ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေဝးထိန္းစနစ္ျဖင့္ Log Out ျပဳလုပ္ျခင္း


Gmail ႏွင့္ Facebook တို႔ကို ကိုယ္ပိုင္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ မဟုတ္ဘဲ အင္တာနက္ကေဖးလိုမ်ိဳး ေနရာမ်ားတြင္ log in ျပဳလုပ္ၿပီး အသံုးျပဳၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ account မ်ားကို log out ျပဳလုပ္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့သြားသည့္အခါ အျခားသူမ်ားက account မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Google, Facebook ႏွင့္ Twitter တို႔ကို log out ျပဳလုပ္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့သြားသည့္အခါ အေဝးထိန္းစနစ္ျဖင့္ log out ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။အေဝးထိန္းစနစ္ျဖင့္ Gmail ကို log out ျပဳလုပ္ျခင္း

- Gmail ကေန log out ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ Gmail ကို log in လုပ္ပါ။ စာမ်က္ႏွာ ေအာက္ဆံုးသို႔သြားၿပီး “Last account activity” ေအာက္က “details” link ကို ႏွိပ္ပါ။

- Window တစ္ခုေပၚလာတဲ့အခါ “Sign out all other sessions” ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။


အေဝးထိန္းစနစ္ျဖင့္ Facebook ကို log out ျပဳလုပ္ျခင္း


- Facebook account တြင္ log in လုပ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ menu bar ညာဘက္ထိပ္နားက Down arrow ကိုႏွိပ္ၿပီး Settings ကို ေရြးပါ။


- “Security” settings ကိုသြားၿပီး “Where you’re logged in” section ကို ႏွိပ္ပါ။

- Log in ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တည္ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္တို႔ကို ေတြ႕ရမည္။ “End Activity” link ကိုႏွိပ္ၿပီး log in အားလံုးကို log out ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
အျခား ဝက္ဘ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Dropbox


- Dropbox account ကို desktop browser တြင္ log in လုပ္ပါ။ - နာမည္၏ ေအာက္ဘက္ရိွ “Settings” link ကိုႏွိပ္ပါ။ - “Security” tab ကို ႏွိပ္ပါ။ - စာမ်က္ႏွာ ေအာက္ဘက္သို႔သြားၿပီး “Sessions” တြင္ log in လုပ္ထားသည့္ session မ်ားကို ရွာပါ။ - အျခား browser တြင္ log in လုပ္ထားသည့္ Dropbox account ကို log out ျပဳလုပ္လိုလွ်င္ entry ေဘးနားရိွ ၾကက္ေျခခတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ Twitter and LinkedIn

Google, Facebook ႏွင့္ မတူညီသည့္အခ်က္က LinkedIn ႏွင့္ Twitter တြင္ အျခား ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၌ log in ျပဳလုပ္ထားသည့္ session မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ log out လုပ္ႏိုင္သည့္ option မပါဝင္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း LinkedIn/Twitter password ကို မည္သည့္ browser တြင္မဆို ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္အခါ active session အားလံုး ပိတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။Ref: MakeTechEasier

Internet Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေဖ့စ္ဘုတ္ Errorျဖစ္ကာ အသံုးျပဳမႈ ေခတၱျပတ္ေတာက္မဇၥၽိမသတင္းဌာန

ရန္ကုန္၊ မဇၥၽိမ။ ။ ေဖ့စ္ဘုတ္အသံုးျပဳေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ဇြန္လ ၁၉ရက္ ေန႔လည္ ၂နာရီ ၃၀ခန္႔မွ ၂နာရီ ၅၇မိနစ္အထိ နာရီဝက္နီးပါး ေဖ့စ္ဘုတ္ Error တက္ကာ အသံုးျပဳ၍ မရ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာ မကဘဲ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း တၿပိဳင္နက္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖ့စ္ဘုတ္တည္ေထာင္သူအေနျဖင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ျပဳျပင္သည့္ အခါတြင္လည္း ေခတၱ ပ်က္ေတာက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု အုိင္တီ ကြ်မ္းက်င္သူ အခ်ဳိ႕က ဆုိသည္။

ေဖ့စ္ဘုတ္အသံုးျပဳမႈ ျပတ္ေတာက္သြားခ်ိန္တြင္ သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုး လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး Twitterသံုးသူတို႔၏ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ျပတ္ေတာက္သည့္ သတင္းက
ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္အသံုးျပဳသူမွာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အထိ ၁ဒသမ ၁ဘီလီယံရွိသည္။

Mizzima Burmese

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

iPhone 5s ကို တစ္ပတ္ဌားခြင္႔ရမည္႔ အစီအစဥ္ေနရာက အေမရိကမွပါ။ T-Mobile လို႔ေခၚတဲ႔ ဥေရာပတိုက္ အတြင္းရွိ ဆယ္လူလာ အေၿခခံကာ တယ္လီကြန္ၿမဴနစ္ ေကရွင္ေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ႔ ကုမၸဏီ တစ္ခုကပါ။ ထို ကုမၸဏီဟာ သင္႔ကို ေဖာက္သည္ ၿဖစ္ေစခ်င္ကာ မားကတ္တင္း ဆင္တဲ႔ သေဘာမ်ိဳး ေဖာက္သည္ရွာတဲ႔ သေဘာမ်ိဳးပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႕ နက္၀ပ္ကို စမ္းသပ္မူေတြ ၿပဳလုပ္ေစလို႔ကာ iPhone 5S ကို တစ္ပတ္ဌားတဲ႔ သေဘာပါ။ ဒီအတိုင္း နက္၀ပ္ကို မ်က္ကန္း ပံုစံမ်ိဳးၿဖစ္ သံုးစြဲခ်င္မွ ေရွာင္ရွားေစလို႔တဲ႔ အေနအထားကို ၿပသခဲ႔ပါတယ္။ အဓိကကေတာ႔ ဟန္းဆက္ကိုဆိုတာထက္ ဖုန္းလိုင္းကို သံုးေစလို႔တာ ၿဖစ္ပါတယ္။

မ၀ယ္ခင္ စမ္းသံုးေစကာ Apple ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးထုတ္ ဟန္းဆက္ကို တစ္ပတ္တိတိ သံုးၿပီး ၿပန္ေပးရပါမယ္။ ဒီအတြက္ သူတို႔ T-mobile ၇ဲ႕ ၀က္ဒ္ဆိုက္မွာ sign up လုပ္ၿပီး ေဒၚလာ ၇၀၀ အနည္းဆံုးရွိတဲ႔ သင္႔ရဲ႕ ခရစ္ဒစ္ကဒ္ကို သူတို႔က အေပါင္ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ထားရမွာပါ။ ဒီအတိုင္းေတာ႔ မရပါဘူး။ US အတြင္းမွာ ၾကိဳက္သေလာက္ ဖုန္းေၿပာနိင္၊ မတ္ေဆ႔ပို႔နိင္ ၊ စတာေတြကို လုပ္နိင္ပါတယ္။ ၂ရက္ေလာက္ၾကာတဲ႔အခါမွာေတာ႔ သင္႔ကို သူတို႔က စမ္းသပ္မူက ဘယ္လိုလဲ ဘာလဲလို႔ေမးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေရစို၊ Screen ကြဲ ေဒၚလာ ၁၀၀ ပါ။ ေပ်ာက္သြားရင္ေတာ႔ ခရစ္ဒစ္ကဒ္ထဲမွာ ရွိတဲ႔ ေဒၚလာ ၇၀၀ လံုး" ပလံု" ပါမယ္။ ဒီလို ၀န္ေဆာင္မူမ်ိဳးက ပထမဦးဆံုးေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူမတိုင္ခင္ Verizon တို႔လည္း လုပ္ခဲ႔ဖူးပါတယ္။

ေအာင္ဟိန္း (ရိုးရာေလး)

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင္႕ေနသည့္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ကယ္တင္ရွင္


ေသာ္ဇင္ထက္


၀ဋ္ဆိုတာ ကြန္နက္ရွင္လုိပဲ အၿမဲ တမ္း လည္ေလ့ရွိတယ္'။

'တစ္မိ နစ္ကို ႏွစ္က်ပ္၊ ေလးက်ပ္အကုန္ အက်ခံၿပီး အဝိုင္းေလးလည္ေနတာၾကည့္ ေနရမယ့္အစား မိုးကုတ္ဝိပႆနာစက္ဝိုင္း ကိုၾကည့္ရင္ ပိုက္ဆံလဲ အကုန္သက္သာ မယ့္အျပင္ ပါရမီပါရင္ တရားထူးရႏိုင္ပါ ေသးတယ္'။

လိပ္ကမွ သူ႔ထက္ျမန္ဦးမယ္။

''လိပ္နဲ႔အေျပးၿပိဳင္ ဘယ္သူႏုိင္''

...အစ ရွိေသာ စာသားမ်ားကို လူမႈကြန္ရက္စာ မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပလူပ်ံထြက္ေအာင္ ေတြ႕ ေနရသည္္။

ထိုစာသားမ်ားက ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရး၏အင္တာနက္လိုင္းကို ရည္ၫႊန္း ေရးသားေနၾကသည့္ စာသားမ်ားပင္ ျဖစ္ ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူဦးေရမွာ သုံးသိန္းေက်ာ္သာရိွေန ရာ လက္ရိွလူဦးေရႏႈန္းႏွင့္စာလွ်င္ အလြန္ နည္းပါးသည့္ပမာဏဟုယူဆ၍ ရႏုိင္ေသာ္ လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ အင္တာနက္အသံုး ျပဳမႈမွာ တစထက္တစမ်ားလာသည္ကို ေတြ႕ ရသည္။ ယခင္အခ်ိန္က မိုဘိုင္းဖုန္းအင္ တာနက္ မတြင္က်ယ္လာမီက Cyber Cafe မ်ားကိုသာ အားကိုးခဲ့ၾကရသည္။ ယခုအခ်ိန္ တြင္ အင္တာနက္သံုးစဲြသူအခ်ိဳ႕မွာ မိုဘိုင္း ဖုန္းျဖင့္အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳေနၾကသူ မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ စီးပြားေရးက႑တုိး ျမင့္မႈတို႔တြင္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး က အေရး ႀကီးေသာ အခန္းတစ္ရပ္မွပါဝင္ေနရာ ေနာက္ က်ခ်န္ထားလို႔မရ သည့္က႑ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မို ဘိုင္းဖုန္းကို ျပည္သူရွစ္သန္းေက်ာ္သံုးစဲြ ႏုိင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ အင္တာ နက္အသံုးျပဳမႈက တစထက္တစ တက္ရိပ္ ျပလာသည္။ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ အင္တာ နက္ ဆက္သြယ္အသံုးျပဳသူဦးေရ နည္းပါး ေနေသာ္လည္း အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္ ေႏွးေကြးမႈ၊ မၾကာခဏျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းက သံုးစဲြသူျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ ညစ္ညဴးမႈကို အၿမဲတမ္းျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္း၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူအားလံုး အလိုခ်င္ဆံုးေသာ ဆႏၵမွာေတာ့ အဝိုင္းေလး လည္ေနျခင္းကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ထိုင္ မၾကည့္လုိေတာ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ADSL အင္တာ နက္လုိင္းသုံးစြဲသူထက္ မိုဘုိင္းဖုန္းျဖင့္အင္ တာနက္သုံးစြဲသူဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္းသုံးစြဲသူရွစ္သန္း ခန္႔ရွိလာၿပီး ေလးသန္းေက်ာ္မွာ မိုဘုိင္းဖုန္း ျဖင့္ အင္တာနက္သုံးစြဲၾကသူမ်ား ျဖစ္လာ သည္။ ယင္းအေရအတြက္ေၾကာင့္ မုိဘုိင္း အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈသည္ မုိဘုိင္းဖုန္း သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးေနရာ တစ္ခုကို ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ဆက္ သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ လုိင္စင္မ်ားခ်ေပးလုိက္ သည့္ေနာက္ပိုင္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အ ရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပို၍ေမွ်ာ္လင့္လာခဲ့ၾက သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တတိယသုံးလပတ္ တြင္ ပုဂၢလိကဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးခု မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မိုဘုိင္းဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာ၊ အူ ရီဒူးႏွင့္ ရတနာပုံတယ္လီပို႔စ္အမ်ားပိုင္ကုမၸ ဏီတုိ႔ျဖစ္သည္။ ယင္းမတိုင္ခင္က ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆက္သြယ္ေရးမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တြင္ မိုဘုိင္းသံုးစဲြသူပမာဏ၌ ေအာက္ဆံုး တြင္ရိွေနျခင္းျဖစ္ရာ တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူး တို႔ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေနရာ တစ္ေနရာကို တုိးျမႇင့္ေရာက္ရိွလာရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ရသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းပုဂၢလိကကုမၸဏီ မ်ား ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ GDP တိုးျမင့္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားတိုးျမင့္မႈတို႔ ရရိွလာႏုိင္သည္။ ယင္းကုမၸ ဏီမ်ားေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားလူ ဦးေရ တိုးျမႇင့္စြာ မိုဘုိင္းဖုန္းကိုအသံုးျပဳလာ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အက်ဳိးဆက္အ ေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္အသံုးျပဳမႈ၊ ေကာင္း မြန္သည့္ ကြန္နက္ရွင္အသံုးျပဳမႈတို႔ကို ခံစား လာရႏိုင္သည္။ ပိုၿပီးဆဲြေဆာင္မႈရိွသည္က ထိုကုမၸဏီမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ အင္ တာနက္ကြန္ရက္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေတြ မည္မွ်စိတ္ေက်နပ္မႈရရိွေစမည့္ မက္ လံုးမ်ားျဖင့္ ဆဲြေဆာင္ေနၾကသည္။

ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ လက္ရွိဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားမွာ ေက်နပ္အားရစရာမရွိ။ ဆီးဂိမ္း မတုိင္မီတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ အင္ တာနက္အျမန္ႏႈန္း Bandwidth 20Gbps အထိ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ္လည္း အင္တာနက္သံုးစဲြသူမ်ားမွာ စိတ္ပ်က္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယခု ၂ဝ၁၄ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းကို Bandwidth 100 Gbps အထိ တိုးျမႇင့္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးဌာနဦးစိုင္း ေစာလင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ယင္းက ''အခုကႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းေနတယ္။ စင္ကာပူနဲ႔ ပင္လယ္ေရ ေအာက္အင္တာနက္လိုင္းကုိ တုိးခ်ဲ႕ေနၿပီး ႏွစ္ကုန္မွာ Bandwidth 100 Gbps အထိ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ ဇူလိုင္၊ ၾသ ဂုတ္လေလာက္ဆိုရင္ Bandwidth 50 Gbps အထိ တုိးျမႇင့္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါ တယ္''ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွတစ္ဆင့္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားရယူကာ ISP မ်ား ကတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ေနမႈအေပၚ သံုးစဲြသူမ်ားမွာ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳေနေသာ္ လည္း အင္တာနက္ေႏွးေကြးျခင္း ျပႆနာ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးအေနျဖင့္ ယင္းအေပၚ ဘယ္လိုေျဖရွင္း မလဲဆိုသည္ကလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရး ၏ အင္တာနက္လိုင္း ေႏွးေကြးေနမႈေၾကာင့္ သံုးစဲြသူ User မ်ား သံုးစြဲမႈျပည့္ဝမႈမရွိျခင္း ကို အေျဖရွာေျဖရွင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ျပည္ပဆက္သြယ္ ေရးဌာန ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ယင္းက ''ျပည္သူေတြ အင္တာ နက္သုံးစြဲမႈ မျပည့္ဝဘူးျဖစ္တယ္။ တုိးတက္ မႈရွိေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားေနတယ္။ မုိဘိုင္း ဖုန္းနဲ႔သုံးတဲ့သူရွိသလုိ ADSL လိုင္းလဲသုံး ၾကတဲ့အခါ လုိင္းက်ပ္တာေတြ မ်ားလာ တယ္။ ဒီေတာ့ သုံးစြဲမႈမျပည့္ ဘူး။ အဲဒီ လိုင္းက်ပ္ေနတာေတြကို ရွာတယ္။ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေနတယ္။ ဘယ္ေနရာေတြ ျဖစ္ တယ္ဆုိတာကို ေဖာ္ထုတ္ေနပါတယ္။ စက္ မႈပိုင္း ဆုိင္ရာေတြ မွာ စီမံကိန္းခ်ၿပီးေတာ့ ေဒသေတြထပ္တုိးခ်ဲ႕တာေတြ လုပ္ေန တယ္။ အခုလက္ရွိမွာ မိုဘုိင္းကို ပိုဦးစားေပးၿပီး ေတာ့ လုပ္ေနပါတယ္။ ေအာ္ပေရတာေတြ ရဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဘက္ကလဲ နက္ေဝါ့ေကာင္းမြန္ေအာင္၊ ေဒ တာေတြ ေကာင္းမြန္ေအာင္ အျခားႏုိင္ငံေတြ ရဲ႕ အကူအညီကိုရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္''ဟုေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ADSL လိုင္းဝယ္ယူသူမ်ား၊ ပုဂၢလိက Internet Service Provider မ်ားထံမွ အင္တာနက္ လိုင္း ဝယ္ယူသံုးစဲြေနသူမ်ားမွာလည္း ဝယ္ ယူထားသည့္ အင္တာနက္လိုင္းက်ဆင္းမႈ ျပႆနာကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္ေနရ သည္။ Internet Service Provider မ်ား အေနျဖင့္လည္း သံုးစဲြသူႏွင့္ ႀေညိတငိအ့ မမွ်တေနသည့္အေပၚ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသို႔ တင္ျပထားျခင္းရိွေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေပၚမည့္ လကၡဏာမွာ မေရရာဆဲ ျဖစ္သည္။။

အင္တာနက္လုိင္း ဝယ္ယူသံုးစဲြ သူ ၁ဝဝဝဝ ဝန္းက်င္ရရိွထားသည့္ Redlink မွ အေရာင္းအေထြေထြ လက္ေထာက္မန္ေန ဂ်ာ ဦးမ်ဳိးျမင့္ၫႊန္႔က ''လိုင္းက်ပ္တဲ့ျပႆနာ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာလဲျဖစ္ေနတာ ပါပဲ။ အသံုးျပဳတဲ့ User နဲ႔ လက္ရိွရိွထားတဲ့ Bandwidth မမွ်တတဲ့အေျခအေနနဲ႔ ရင္ ဆိုင္ေနရတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးဒုဝန္ႀကီး ေျပာသလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ သံုးစဲြသူ အေရအတြက္ကို အင္တာနက္ Bandwidth က အမီမလိုက္ ႏုိင္ဘူးျဖစ္ေန တယ္။ အခု လက္ရိွ ႀကံဳေနတဲ့အေပၚ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ မွာရိွတဲ့ Network ေတြကို တိုးခ်ဲ႕ေနသလို MPT ကေပးထားတဲ့ Bandwidth ပမာဏ ေတြကိုလဲ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ သူတို႔ကိုေတာင္းဆိုထား တယ္''ဟု ေျပာသည္။

အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေန သည့္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔စ္မွ အင္တာနက္ လိုင္းမ်ား ေႏွးေကြးေနမႈေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ျမန္ မာ့ဆက္သြယ္ေရးသို႔ Bandwidth တိုးျမႇင့္ရန္ ေတာင္းဆိုထားၿပီး ယင္းမွာ လက္ရိွ၌ ရ တနာပံုတယ္လီပို႔မွ ရယူသံုးစဲြေနသည့္ အသံုးျပဳသူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာအခက္ အခဲကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္ သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရတနာပံု တယ္လီပို႔စ္မွ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးရိွန္းသူေအာင္က ''ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္း က ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဆီကို Bandwidth ပမာဏတိုးေတာင္းထားတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီကေန ရယူသံုးစဲြသူက ျမင့္တက္လာေတာ့ ရိွတဲ့ Bandwidth နဲ႔မမွ်တဘူးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ 5GB အပ္ခ်က္ရိွေနတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေငြေၾကး အကုန္အက်ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးကို ေတာင္းဆိုထားတာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဘက္ ကေတာ့ အခုထိ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ေပါင္းစပ္အေျဖရွာဖို႔ လုပ္ေနတုန္းပဲလို႔ ျပန္တံု႔ျပန္ထားတာပဲ ရိွပါေသး တယ္''ဟုေျပာသည္။
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဘက္က ယင္းကဲ့ သို႔ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာလိုင္စင္ရ ပုဂၢလိကကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီဒူး ကုမၸဏီႏွစ္ခုက ေစ်းကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားကို ယင္းတုိ႔ ကတိက ဝတ္မ်ားကို ခ်ျပထားသည္။

တယ္လီေနာအေနျဖင့္ မုိဘုိင္းအင္တာ နက္ကြန္နက္ရွင္ကို အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္ထားၿပီး 3G Network အေနျဖင့္ ေဒတာသုံးစြဲသူ နည္းပါး သည့္အခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း 4 MB မွ 6 MB အထိ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒတာသုံးစြဲသူမ်ားျပား ၿပီး လိုင္းက်ပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ 700kb မွ 1 MB အထိ သုံးစြဲႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာ၏စီအီးအိုျဖစ္သူ Petter Furbergu က အတည္ျပဳေျပာ ပါသည္။

တယ္လီေနာ၏ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းဝန္ ေဆာင္မႈႏွင့္ မဲဆြယ္မႈက သက္ေရာက္မႈရိွ သည္။ ျပည္သူမ်ားက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးအင္တာနက္ ၏ အင္တာနက္ကြန္ရက္အေပၚ စိတ္ကုန္ေနတာ ၾကာၿပီျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ယခုလိုဝန္ေဆာင္မႈေပး မည့္သူကုိ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း တယ္လီ ေနာဝန္ေဆာင္မႈက တကယ္တမ္းရႏုိင္မည္လားဆို သည္ကို သံသယရိွသည္။ ေမးခြန္းေတြထုတ္ၾကသည္။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြအေနျဖင့္ ယင္းတို႔ကုမၸဏီထုတ္ ကုန္ တြင္က်ယ္ေစရန္ Marketing Strategy လုပ္ သည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။

တယ္လီေနာနည္းတူ အူရီးဒူးကလည္း 3G Network ကြန္ရက္ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အေကာင္း ဆုံးျဖစ္ေစရမည္ဟု အာမခံထားၿပီး မုိဘုိင္းဆင္းမ္ ကတ္ေတြကို ေက်းလက္ေဒသအထိ သုံးစြဲႏုိင္ရန္စီ စဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အူရီဒူးျမန္မာ ၏ အလုပ္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဴပ္ Ross Cormack ကေျပာ ပါသည္။

ယင္းကုမၸဏီမ်ားေပးသည့္ ကတိကဝတ္ အတိုင္းတည္ဖို႔ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ Network Equipment Supplier မ်ားလိုအပ္သည္။ တယ္လီေနာေရာင္းခ်မည့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားမွာလည္း ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္သာ သံုးစဲြလို႔ ရဦးမည္ျဖစ္ရာ တာဝါတိုင္လိုအပ္ခ်က္ မီးေမာင္းထိုးျပ ေနသလိုျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ သုံးၿမိဳ႕သာအသံုးျပဳႏုိင္ မည္ဟု ေၾကညာထားေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးကေပးေနသည့္ ဝဋ္ဒုကၡကိုခံေနရသည့္ ျပည္ သူမ်ားမွာ ဝန္ေဆာင္မႈ အေကာင္းဆံုးေပးႏုိင္မည္ ေၾကာ္ျငာေနေသာ 'ေနာ' ပဲျဖစ္ျဖစ္ 'ဒူး'ပဲျဖစ္ျဖစ္ သံုး မည္ဟု ဆုိေနၾကသည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ဦးတည္း ျခယ္လွယ္လာခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အိပ္ခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးအေန ျဖင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘာလုပ္ေပးမလဲဟုသာ ေမးလိုက္ခ်င္ပါသည္။

Flower News Journal အတဲြ(၁၀) အမွတ္(၂၃)
==========================================

Yangon Media Group | #YangonTimesJournal | #FlowerNewsJournal
www.yangonmedia.com

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Android ထုတ္ကုန္တစ္ခု၏ Boot Animation ကို ေျပာင္းလဲျခင္း

Android ထုတ္ကုန္တစ္ခုဟာ ေစ်းကြက္ထဲမွာရိွတဲ့ အျခားထုတ္ကုန္ေတြထက္ စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ အားသာခ်က္ရိွပါတယ္။ Android ထုတ္ကုန္တစ္ခုကို root မလုပ္ထားရင္ေတာင္မွ Google Play က အသံုးတည့္ေစတဲ့ app ေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ နည္းလမ္းကေတာ့ Android ထုတ္ကုန္တစ္ခုရဲ႕ boot animation ကို ေျပာင္းလဲတဲ့နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။


Boot Animation ဆိုတာဘာလဲ


Boot Animation ဆိုတာကေတာ့ Android ထုတ္ကုန္တစ္ခုကို ပါဝါဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ ေတြ႕ျမင္ရတဲ့ လႈပ္ရွားေနတဲ့ လိုဂို သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံုတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဖုန္းကို ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္းမွာ ဟန္းဆက္ထုတ္လုပ္သူရဲ႕ လိုဂိုကို ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ root-access ရိွတယ္ဆိုရင္ ဖုန္းရဲ႕ boot animation ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ Boot animation ကို ေျပာင္းလဲတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဖုန္းဖြင့္ဖြင့္ခ်င္း ေပၚလာတဲ့ လိုဂို သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံုေနရာမွာ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ပံုကို အစားထိုး ထည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။ ျပဳလုပ္ပံုက ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) Google Play store ကေန Boot Animations app ကို download လုပ္ပါ။ Google Play store ကေန download လုပ္လို႔မရရင္ 1Mobile Market ကေန download လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

(၂) Download လုပ္ၿပီးရင္ app ကို ဖြင့္ပါ။(၃) App ကို ဖြင့္ၿပီးရင္ boot animation ေတြကို ရယူဖို႔အတြက္ “Server” section ကိုႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္ စာရင္းထဲက ႏွစ္သက္ရာ boot animation ကိုႏွိပ္ပါ။

(၄) ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ option ေတြ ပါတဲ့ pop up menu တစ္ခုေပၚလာရင္ “Install” ကို ႏွိပ္ပါ။


(၅) မိနစ္အနည္းငယ္ ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးရင္ အဆိုပါ boot animation ကို အလိုအေလ်ာက္ download လုပ္ၿပီး install လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

(၆) Install လုပ္ၿပီးရင္ Android ထုတ္ကုန္ကို restart လုပ္လိုက္ပါ။ ေျပာင္းလဲမႈကို ျမင္ေတြ႕ရပါမယ္။


 Ref: MakeTechEasier
Internet Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မတ္ခ္ဇူကာဘတ္အမည္ျဖင့္ Facebook Page ခိုးသူမ်ားအား သတိထားရန္ - (ဖတ္ရွု မွ်ေဝ ေပးရန္)
ဒီမနက္ေလးတင္ ရိုးရာေလး Facebook Page ရဲ႕ Message Box ထဲမွာ ေအာက္ပါ စာေလးကို ေတြ႔လိုက္ပါတယ္။

ေပးပို႔သူရဲ႕ Facebook အေကာင့္ အမည္က Mark Zurkerberg ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင့္ Link ကေတာ့ https://www.facebook.com/beqiri.tkushiဖစ္ပါတယ္။ သူေရးထားတဲ့ စာကလည္း ရုတ္တရက္ ၾကည့္လိုက္ရင္ ယံုခ်င္စရာ ပါပဲ။

Dear Facebook User,

We have reviewed the suspendion of your pages, After reviewing your page activity, it was determined that you were in violation of our Terms of Service. We have provided a warning to you via email, but you have not responded to our notification. Therefore, your account might be permanently suspended. If you think this is a mistake, please verify your account on the link below. This would indicate that your Page does not have a violation on our Terms of Service. We will immediately review your account activity, and we will notify you again via email. Verify your account at the link: ---------------------------------------------
https://apps.facebook.com/your-pages-secure/ ---------------------------------------------
Facebook Team will not be responsible if your account disabled, because we have been providing information to you.
Thank you, Facebook Team

အဲ့လို စာေတြ ဖတ္ျပီးရင္ Link ထဲ မဝင္လိုက္ပါနဲ႔။ Link ထဲ ဝင္ႏိုင္ ပါတယ္။ မိမိ အေကာင့္ရဲ႕ အမည္ေတြ၊ Information ေတြ၊ သြာ မရိုက္ထည့္ မိ ပါေစနဲ႔။ သူက Password ေတြလည္း ေတာင္းပါတယ္။ အကယ္၍ အားလံုး ရိုက္ထည့္ မိျပီးရင္ မိမိရဲ႕ Personal Account ေကာ၊ Facebook Page ေတြကိုေရာ ဝါးျမိဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္တကယ္ Facebook က ေပးပုိ႔တာ မဟုတ္ပဲ ဟက္ကာမ်ားက ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ ေပးပုိ႔ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုး သတိထားဖို႔ အတြက္ ဒီ သတင္းကို share ေပးရန္ လိုအပ္ ပါတယ္။

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Facebook တြင္ လူမ်ားႏွင့္ app invite မ်ားကို block ျပဳလုပ္ျခင္း


Facebook သည္ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း၊ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း စသည့္ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွသည္။

Facebook သံုးစြဲသူမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာ အေသးအဖြဲ ကိစၥရပ္မ်ားကိုပင္ status update တင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္သလို မၿပီးဆံုးႏိုင္သည့္ app ႏွင့္ event invite မ်ားကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Facebook တြင္ လူမ်ားႏွင့္ app invite မ်ားကို တားဆီးေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအား ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

လူမ်ားကို block ျပဳလုပ္ျခင္း


Facebook စာမ်က္ႏွာ၏ အေပၚ ညာဘက္ရိွ ေသာ့ခေလာက္ပံုစံ ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။ ေပၚလာသည့္ Privacy Shortcuts menu တြင္ မိမိ၏ post ကို ျမင္ေတြ႕ေစလိုသူမ်ားအား အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သလို post မ်ားတြင္ comment ေပးသူမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္ လူမ်ားကိုလည္း အလ်င္အျမန္ block ႏိုင္သည္။

“How do I stop someone from bothering me” option ကိုႏွိပ္ၿပီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသူ၏ အမည္ သို႔မဟုတ္ email လိပ္စာကို ထည့္သြင္းၿပီး block လုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ Facebook က သံုးစြဲသူမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားမည္ မဟုတ္ပါဘူး။ Block ျပဳလုပ္ခံရသူ အေနျဖင့္ block ျပဳလုပ္သူ၏ profile ကို မျမင္ရေတာ့သလို message ျပဳလုပ္ျခင္း၊ comment ေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အျပင္ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ေနသည့္သူမ်ားကိုလည္း အရင္ဆံုး unfriend ျပဳလုပ္ေပးသည္။app မ်ားႏွင့္ invite မ်ားကို block ျပဳလုပ္ျခင္း


တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို block မလုပ္ခ်င္သလို မိမိတင္လိုက္သည့္ post မ်ားကိုလည္း မျမင္ေစခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Settings menu ထဲက Blocking section တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ Blocking section > Restricted list တြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၏ အမည္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ၿပီး ၎စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခံထားရသူမ်ားသည္ post မ်ားကို public ျဖင့္ ေဝမွ်မွသာ ေဝမွ်သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လူနာမည္ႏွင့္ restrict မလုပ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ app ေတြကို block လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Blocking section > Block apps တြင္ invite မ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္ app အမည္ကို ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ invite မ်ား ထပ္မံ ေရာက္ရိွလာေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။


Ref: CNET
Internet Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေအာ္ရီဒူးျမန္မာ၏ IdeaBox အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား Microsoft လိုင္စင္ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား အခမဲ့သံုးခြင့္ရမည္


ေအာ္ရီဒူးျမန္မာမွ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ IdeaBox အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္သူမ်ား Microsoft လိုင္စင္ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား အခမဲ့သံုးခြင့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း IdeaBox မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ Microsoft ၏ DreamSpark ႏွင့္ BizSpark အစီအစဥ္မ်ားကို IdeaBox အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္သူမ်ား အားလံုးအသံုးျပဳခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

“Microsoft အေနနဲ႔ Developer အေကာင့္ေတြကိုတစ္ႏွစ္အခမဲ့ ေပးသံုးမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Developerနဲ႔ ဒီဇိုင္နာေတြအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြကိုလည္း Microsoft က IdeaBox နဲ႔ပူးတြဲစီစဥ္ထားပါတယ္”ဟု ယင္းတာဝန္ရွိသူကေျပာၾကားသည္။

IdeaBox အဖြဲ႔အစည္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအမ်ားစုကို Microsoft ကေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ လက္ရွိသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္၍ Microsoft လိုင္စင္ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား အခမဲ႔ေပးသံုးျခင္းအစီအစဥ္ကို ယခုလအတြင္းစတင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကိုလည္း Microsoft က IdeaBox တို႔ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

Internet Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

နာမည္ေက်ာ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ႀကီး မ်ား၏ လူမသိေသးေသာ ေနာက္ေၾကာင္းေလးမ်ား


ebay
ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္ ဘာေၾကာင့္ အျပာေရာင္ သံုးလဲ။ e Bay မွာ ေရာင္းခ်င္တာ ေရာင္းႏိုင္လား။ နာမည္ေက်ာ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ႀကီး မ်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ ေလးမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ဘာေၾကာင့္ ျပာရတယ္

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ (၁၀)ႏွစ္ ျပည့္သည္။ ဆယ္ႏွစ္တာ အတြင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သြင္ျပင္ပိုင္းကို အေျပာင္း အလဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္ သံုးသူ သန္းေထာင္ခ်ီ မႀကိဳက္ႏုိင္ခဲ့သည္ မ်ားလည္း ရွိသည္။ ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္၏ မူလ ၀က္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာလိပ္စာ thefacebook.com ဆိုတာကိုပါ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ခဲဲ့သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အေျပာင္းအလဲ မည္မွ်လုပ္လုပ္၊ ဆယ္ႏွစ္တာ တစ္ေလွ်ာက္ မေျပာင္းလဲခဲ့တာ တစ္ခုေတာ့ရွိသည္။ အျခားမဟုတ္ အေရာင္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျဖစ္၏။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စတင္ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္မွသည္ ယေန႔ထိတိုင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာသည္ အျဖဴႏွင့္ အျပာကိုသာ သံုးကာ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ျဖစ္ရသနည္း

ေဖ႔စ္ဘြတ္ခ္ကို ပထမဆံုး သံုးစြဲသူလည္းျဖစ္၊ ထူေထာင္သူလည္း ျဖစ္ေသာ မာ႔ခ္ဇက္ကာဘက္ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဇက္ကာဘက္သည္ အနီ ႏွင့္ အစိမ္းကို ေကာင္းစြာ မျမင္ႏိုင္ေသာ အျမင္အာ႐ံု ခ်ဳိ႕ယြင္းေ၀ဒနာရွိ ေသာေၾကာင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ဒီဇိုင္းကို စတင္ေရးဆြဲစဥ္ ကတည္းက အျဖဴႏွင့္ အျပာ ကိုသာ အဓိကထားေရးဆြဲျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
e Bay ကို စထူေထာင္တုန္းက

လူတစ္ေယာက္ အတြက္ အမိႈက္သည္ ေနာက္တစ္ေယာက္ အတြက္ ရတနာ ျဖစ္ေနတတ္သည္ ဟူေသာ ဆို႐ိုးရွိသည္။ ထိုဆို႐ိုး လက္ေတြ႕ မွန္ေၾကာင္းကို ယေန႔ နာမည္ေက်ာ္ ေနေသာ အြန္လိုင္း အေရာင္းအ၀ယ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ e Bay ကို ထူေထာင္သူက သက္ေသခံေနသည္။ ထိုဆို႐ိုး စကားေၾကာင့္ပင္ e Bay ဟူ၍ ေပၚေပါက္လာျခင္း ဆိုလွ်င္လည္း မမွား။ e Bay ကို ပီယာအိုမီဒါက စတင္ထူေထာင္သည္။ စတင္စဥ္က e Bay ဟူ၍ မဟုတ္ေသးဘဲ ခပ္႐ိုး႐ိုးပင္ AuctionWeb ဟူ၍ နာမည္ ေပးထားသည္။ ကိုယ္ေလလံပစ္ခ်င္တာမ်ား ထို၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ တင္ၿပီး ေလလံပစ္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ သေဘာ ျဖစ္သည္။ အိုမီဒါသည္ ထို ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ထူေထာင္လိုက္ ေသာ္လည္း သူ႔မွာစၿပီး ေလလံပစ္ေလာက္စရာ ဘာပစၥည္းမွ မရွိ။ ေနာက္ဆံုး ႀကံရာမရသည့္ အဆံုး သူ႔မွာ ရွိသည့္ ေလဆာပိြဳင္တာ (အနီေရာင္ ေလဆာ မီးထြက္သည့္ ကိရိယာငယ္) အစုတ္ေလးကို ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ တင္ၿပီး ေလလံပစ္သည္။ ၀က္ဘ္ဆိုက္ စတင္ လည္ပတ္ႏုိင္ေအာင္သာ လုပ္လိုက္္ရေသာ္လည္း ေလဆာပိြဳင္တာ အစုတ္ကို ေလလံဆြဲမည့္သူ မရွိႏုိင္ဟု အိုမီဒါ စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့ထားသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ေယာက္က (၁၄ ဒသမ ၈၃) ေဒၚလာထိ ေပးကာ ေလလံဆြဲ ၀ယ္ယူသြားသည္။

အိုမီဒါမွာ အံ့ၾသလြန္း သျဖင့္ ေလလံဆြဲ ၀ယ္ယူသူထံ အီးေမးပို႔ၿပီး ေလဆာပြိဳင္တာသည္ သံုးလို႔မရ စုတ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာရွင္းျပ သည္။ သို႔ေသာ္ ေလလံဆြဲ ၀ယ္ယူသူကလည္း သူသည္ ေလဆာပိြဳင္တာ အစုတ္မ်ား စုေဆာင္းရျခင္းကို အလြန္အမင္း ၀ါသနာႀကီးသူ ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ e Bay ၏ ပထမဆံုး အေရာင္းအ၀ယ္ႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ကာ ယေန႔ ကမာၻတစ္၀န္း လူသိမ်ားေနေသာ e Bay ၀က္ဘ္ ဆိုက္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ e Bay ၏ ပထမဆံုး ေရာင္းကုန္ အျဖစ္ ေလဆာပြိဳင္တာ အစုတ္ေလးက မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့သည္။

ခံုေဟာင္းေလး၊ ေခါင္းေလာင္းစုတ္ေလး ေတြနဲ႔ စခဲ့ရတဲ့ Amazon

အြန္လိုင္း လက္လီ အေရာင္းဆိုင္ လုပ္ငန္းႀကီး Amazon သည္ စတင္ ထူေထာင္စဥ္က လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေလး အခ်ဳိ႕ကိုသာ ယေန႔ထိ ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနမည္ ဆိုပါက လုပ္သားအားလံုးနားပူ ေခါင္းကိုက္ၾကဖို႔ ရွိသည္။

ဘာေၾကာင့္လဲ။ Amazon ကို စတင္ထူေထာင္သူမွာ ဂ်က္ဖ္ဘီးေဇာ့ ျဖစ္သည္။ Amazon စတင္ ထူေထာင္စဥ္က ဘီးေဇာ့သည္ စားပြဲအသစ္ တစ္လံုးပင္ မ၀ယ္ႏုိင္သျဖင့္ အခန္းတံခါးခ်ပ္ အေဟာင္းအျမင္းမ်ားကို ၀ယ္ယူကာ စားပြဲခံုျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ လက္သမား လုုပ္ခဲ့ရသည္။ ထိုုစားပြဲမ်ဳိး မွာ ဘီးေဇာ့ထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ Amazon အစဦး ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္လည္း ထိုစားပြဲမ်ား ကသာ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ကားဂိုေဒါင္ ေဟာင္းကို ႐ံုးခန္း လုပ္ထားရသည္ျဖစ္ရာ ေဆာင္းတြင္း ခ်မ္းတုန္ခ်ိန္မ်ားတြင္ စနစ္တက် တပ္ဆင္ထားေသာ အခန္းတြင္း အေႏြးေပးစနစ္မ်ဳိး မသံုးႏုိင္ဘဲ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားသံုး အပူေပးစက္ႀကီး တစ္လံုးကိုသာ အခန္းထဲမွာ ခ်ထားရသည္။ အြန္လိုင္းကေန တစ္ေယာက္ေယာက္ စာအုပ္တစ္အုပ္မွာ ယူလိုက္တိုင္း ႐ံုးခန္း ထဲက ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ခ်ိတ္ထားေသာ ေခါင္းေလာင္းက “ကလင္ ကလင္၊ ကေလာင္ ကေလာင္” တစ္ခါျမည္သည္။ ထိုေခါင္းေလာင္းကို ရက္ အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ ျဖဳတ္ပစ္ခဲဲ့ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပစၥည္းမွာယူသူ မ်ားျပားလာၿပီး ေခါင္းေလာင္းသည္ တစ္ခ်ိန္လံုး ျမည္ေနကာ ၀န္ထမ္းမ်ား နားမခံသာ ေခါင္းကိုက္ၾကရ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ငလ်င္လိႈင္းထက္ျမန္တဲ့ တြစ္တာ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခမွာ ငလ်င္လႈပ္သည္။ ငလ်င္လာမည္ ဆိုတာ ႀကိဳသိတာ လီမာေမ်ာက္ရယ္၊ တြစ္တာသမား ရယ္သာ ရွိသည္။ အေၾကာင္းမည္သို႔ နည္း။

ငလ်င္ ဗဟိုခ်က္သည္ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအရပ္ ျဖစ္သည္။ ထိုအရပ္ရွိ တိရိစာၦန္႐ံု National Zoo ၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အဆို အရ ႐ံုထဲရွိ လီမာေမ်ာက္မ်ားသည္ ငလ်င္ မလႈပ္မီ (၁၅) မိနစ္ အႀကိဳကတည္းက ဂနာမၿငိမ္ ျဖစ္ကာ အခ်က္ေပးေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

လူေတြထဲ မွာလည္း ငလ်င္လာမည္ကို ႀကိဳသိေသာ လီမာနဲ႔တူေသာ လူမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အျခားမဟုတ္ တြစ္တာသံုးသူ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္၏။ ငလ်င္ လိႈင္း စတင္ခံစားရ ကတည္းက ဗဟိုခ်က္မွာ ရွိေသာ ၀ါရွင္တန္ဒီစီႏွင့္ ဗာဂ်ီးနီးယား ျပည္နယ္မွ တြစ္တာ သံုးသူမ်ားက တြစ္တာမွာ ခ်က္ခ်င္း တင္လိုက္ ၾကသည္။ တြစ္တာလိႈင္း က ငလ်င္လိႈင္းထက္ ပိုျမန္သည္။ အေမရိကန္ အေရွ႕စြန္းပိုင္းရွိ ေဘာ္စတန္ၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ငလ်င္လိႈင္းမခံစား ရမီ (၁၅) စကၠန္႔မွ စကၠန္႔ (၃၀) ေလာက္ကတည္းက ဗာဂ်ီးနီးယား၌ ငလ်င္လႈပ္ေၾကာင္း တြစ္တာမွာ ေတြ႕ၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။

ကိုယ္႔တုတ္နဲ႔ကိုယ္ အ႐ိုက္ခံရသည့္ႏွယ္ ရွိေသာ Match.com တည္ေထာင္သူ

အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္ ရွာႏုိင္သည့္ Match.com ၀က္ဘ္ဆိုက္ ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ တြင္ ဂါရီခရီးမန္း ဆိုသူက စတင္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ Match.com ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကမာၻတစ္၀န္း အြန္လိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုၾကကာ အျပင္မွာပါ လူခ်င္းေတြ႕ၾက၊ သေဘာထားတိုက္ဆိုင္သူမ်ား သမီးရည္းစား ျဖစ္သြား၊ လက္ထပ္ျဖစ္သြားတာ သိန္းသန္းခ်ီရွိခဲ့ၿပီ။ ေအာင္သြယ္ေတာ္ႀကီး ခရီးမန္း ကိုယ္တိုင္ကား ကံမေကာင္းရွာ။ ခရီးမန္းနဲ႔ သူခ်စ္သူ မိန္းကေလး ျပတ္သြားခ်ိန္တြင္ကား သူ႔ခ်စ္သူ မိန္းကေလးသည္ ခရီးမန္း ထူေထာင္ထားေသာ Match.com မွ တစ္ဆင့္ ေတြ႕ဆံုရသူ တစ္ေယာက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳသြားေလသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ကုမၸဏီႀကီး ဂူဂဲ

ဂူဂဲဆိုလွ်င္ အင္တာနက္ ရွာေဖြေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႀကီး အျဖစ္သာ လူသိမ်ားၾကသည္။ ဂူဂဲသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ကုမၸဏီႀကီး အျဖစ္လည္း ရပ္တည္ေနသည္ကို သိရွိသူ နည္းလွသည္။ ဂူဂဲ၏ အင္တာနက္ ရွာေဖြေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားစြာ လိုအပ္သည္။ ဂူဂဲသည္ သမား႐ိုးက် လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခ်ည္း သာမက၊ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေနစြမ္းအင္၊ ေလစြမ္းအင္ စသည့္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ား တြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ဂူဂဲ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ျပင္ပကိုခ်ည္း အားကိုးေန႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ သျဖင့္ ဂူဂဲသည္ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္ရန္ ပါ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ဂူဂဲသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုုပ္ခြင့္ တရား၀င္ လိုင္စင္ရယူကာ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ပါ ႀကိဳးပမ္း ေနသည္။ ထို႔အျပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပြဲစား အေနျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၿပီး ဓာတ္အား၀ယ္ျခင္း၊ တစ္ဆင့္ ျပန္ေရာင္းေပးျခင္းမ်ားကိုပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ ရယူထားသည္။ ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ ဂူဂဲ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အလြန္အမင္း လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေလာက္ငေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကစၿပီး ဂူဂဲစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ Google Energy ကို တည္ေထာင္ထားသည္။

Ref: Little secrets about big websites by Den Lewis (rdasia.com)

messenger


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဖိနပ္လည္းစီးမယ္ ဖုန္းလည္းအားသြင္းမယ္..အခုဆုိရင္ အုိင္တီေခတ္ႀကီးကုိေရာက္ရွိေနတာမုိ႔လို႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ အရာေတြအားလံုးက အုိင္တီနဲ႕ပတ္သက္တဲ့အရာေတြပါပဲ။  ဒီလုိ ဆုိတာကလည္း အုိင္တီပစၥည္းေတြကလည္း တကယ့္ကိုအသံုး၀င္ေနတာကုိး။ ကၽြမ္း က်င္တဲ့ပညာရွင္ေတြကလည္း ထြင္မွထြင္သကုိး၊ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ကုိပါပဲ။ အခုဒီမွာလည္း ဆယ့္ငါးႏွစ္သား ေက်ာင္းသားကေလးထြင္လုိက္တဲ့ အရာေလးကေတာ့ တကယ့္ကုိ စိတ္လႈပ္ရွားစရာပါပဲ။

အသက္ ၁၅ ႏွစ္လူငယ္ ပါရမီရွင္ေလးျဖစ္တဲ့ ကတ္စီမီရုိ က အခုလုိ မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳ တာေတြ ေခတ္စားလာတာကုိ အက်ိဳးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ တီထြင္လုိက္တဲ့အရာကေတာ့ မုိဘုိင္းဖုန္း အားသြင္းႏုိင္တဲ့ ဖိနပ္တစ္ရံပါပဲ။ ဖိနပ္လည္းစီး လမ္းေလွ်ာက္ရင္း၊ ဖုန္းဘက္ထရီအား လည္းသြင္းရင္းေပါ့။ “Solepower”လုိ႔လည္းေခၚၾကပါတယ္။

ဒီဖိနပ္ကုိ အသံုးျပဳမယ့္သူက သာမန္အတုိင္း ဖိနပ္စီးလုိက္ရံုပါပဲ။ လမ္းေလွ်ာက္မယ္၊ ခုန္မယ္၊ ေျပးလႊားမယ္ စသျဖင့္အားလံုးလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲ့လုိ လုပ္ ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖိနပ္ေပၚက်လာမယ့္ ဖိအားက ေအာက္ကခံထားတဲ့ ဒစ္အျပား ကုိေပၚကုိ က်လာကာ စြမ္းအင္ကုိ ထုတ္ေပးပါတယ္။ ထြက္လာတဲ့ စြမ္းအင္ ဘက္ထရီ ကုိ ဖုန္းအားမွာေသာ္လည္းေကာင္း အျခား ယူအက္စ္ဘီ အားသြင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳလုိ႕ရႏုိင္ပါတယ္။

သူရဲ႕ လစ္သီရမ္အုိင္းယြန္းဘက္ထရီထဲ ကုိ အားသြင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျပးမယ္ဆုိရင္ ရွစ္နာရီ၊ ဘတ္စကတ္ေဘာ ကစားမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ႏွစ္နာရီၾကာ အားသြင္းႏုိင္ၿပီး အားျပည့္ဖုိ႔အခ်ိန္ကုိ ေလးကီလုိမီတာ(ႏွစ္ မုိင္ခြဲ ) လမ္းေလွ်ာက္လုိက္ရံုနဲ႕တင္ လံုေလာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပစၥည္းေလးကုိ လာမည့္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႕မွာက်င္းပမယ့္ ဂူးဂဲ လ္ရဲ႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အုိင္တီနည္းပညာျပပြဲမွာ မိတ္ဆက္ျပသသြားမွာလည္းျဖစ္ ပါတယ္။

photutaw


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ကမၻာ့ဖလား႐ုပ္ေျပာင္စတစ္ကာ Viber မွ အခမဲ့ရယူႏိုင္


ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ေဘာလံုးအသင္းမ်ား၏စတစ္ကာ႐ုပ္ေျပာင္ေလးမ်ားကို အခမဲ့ရယူႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Viber က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

‘‘ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲစဥ္ေတြနဲ႔အတူျဖစ္ေပၚလာတဲ့စိတ္ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာရွိၾကတဲ့ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း လြတ္လပ္စြာအေပ်ာ္ေတြကိုျဖန္႔ေဝခံစားႏိုင္ဖို႔ Viber က အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပံ့ပိုးတဲ့ သေဘာပါပဲ’’ဟုViber ၏ ထုတ္ကုန္ကိုယ္စားျပဳအႀကီးအကဲ Michael Shmilov ကေျပာသည္။

Viber က ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာႏိုင္ငံ၃၂ ႏိုင္ငံ၏ဘာသာစကားႏွင့္ ယင္းတို႔၏အလံမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္႐ုပ္ေျပာင္စတစ္ကာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစတစ္ကာမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ကိုအခမဲ့ရယူႏိုင္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကိုေငြေၾကးျဖင့္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Viber သည္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္(သို႔မဟုတ္)ဝိုင္ဖိုင္ရွိ႐ံုျဖင့္ စာတိုမ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ဖုန္းေခၚဆို ျခင္း၊ အသံ Message မ်ားေပးပို႔ျခင္း၊ ႐ုပ္ေျပာင္စတစ္ကာမ်ား၊ ဓာတ္ပံုဗီဒီယိုမ်ား အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား မွ်ေဝျခင္းတို႔ကိုအခမဲ့ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ႏိုင္ငံတကာတြင္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပါ လူအမ်ားစုအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏိုင္ငံမွ Viber ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အသံုးျပဳသူဦးေရမွာ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

7day daily

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Apple ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ က်န္းမာေရးေျခရာခံစနစ္ကို Google မိတ္ဆက္ဖြယ္ရိွiOS 8 အတြက္ Health app ကို Apple က မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အၾကာတြင္ Google က အလားတူ က်န္းမာေရးေျခရာခံစနစ္ကို Google I/O ကြန္ဖရင့္စ္၌ မိတ္ဆက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း Forbes မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ က်န္းမာေရးေျခရာခံစနစ္ကို Google Fit ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ၎သည္ က်န္းမာေရးေျခရာခံထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ app မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေပါင္းကာ သံုးစြဲသူ၏ ထုတ္ကုန္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။Google Fit သည္ open API ဟုေခၚသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို app မ်ားမွ ေဝမွ်ႏိုင္မည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူစုေဆာင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Google Fit သည္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္တစ္ခုမွ ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၎၏ ေဂဟစနစ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည့္ Google ၏ cloud အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည္။သို႔ရာတြင္ Google Fit ကို Android တြင္ default အေနျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ သီးျခား app အေနျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ရိွ၊ မရိွကို အေသအခ်ာ မသိရေသးေၾကာင္း Forbes က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက Google သည္ Android Wear စီမံကိန္းကို စမတ္နာရီမ်ားကဲ့သို႔ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ အသံုးျပဳမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Google Fit သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ Android Wear ထုတ္ကုန္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူစုေဆာင္းသည့္ ဗဟိုစနစ္တစ္ခု ျဖစ္လာဖြယ္ရိွေၾကာင္း Forbes က သံုးသပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။မၾကာေသးမီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Worldwide Developers Conference (WWDC) တြင္ Apple က မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ Health feature သည္ developer မ်ားအေနျဖင့္ app မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားေပၚတြင္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ေစမည့္ feature ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎ feature ကို Apple ၏ iWatch တြင္လည္း အဓိက feature အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသြားဖြယ္ရိွသည္။ေကာလာဟလ သတင္းမ်ားကလည္း ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ iOS 8 ကို အမ်ားျပည္သူထံ ျဖန္႔ခ်ိသည့္အခါ၌ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ biometric senseor မ်ားပါဝင္ေသာ iWatch ကို မိတ္ဆက္ေပးဖြယ္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။Ref: MacRumors
Internet Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »