အိပ္ငိုက္ေရာဂါကုသမႈ၏ အေစာပိုင္း အဆင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားေတြ႕


ေသြးထဲတြင္ ပရိုတိုဇိုးဝါး ကပ္ပါးေကာင္ Trypanosoma gambiense ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အာဖရိကအပူပိုင္းေဒသ ေရာဂါျဖစ္သည့္ အိပ္ငိုက္ေရာဂါ ႉSleeping sickness ၏ အေတြ႕ ရအမ်ားဆုံးပုံစံအတြက္ ကုသမႈ ဖန္တီးရာတြင္ အေစာပိုင္းအဆင့္ သို႔ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေရာက္ရွိ ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းကပ္ပါးပိုး၏ မ်ိဳးဗီဇ သည္ ကူးစက္မႈကိုတိုက္ဖ်က္ရန္ ကိုယ္ခံစနစ္က ထုတ္လုပ္ေသာ ပရိုတိန္းမ်ားကို ခံနိုင္ရည္ရွိသည္။ အေစာပိုင္းစမ္းသပ္မႈမ်ားမွ ေတြ႕ ရွိခ်က္အရ ကပ္ပါးပိုးမ်ားကို က်ယ္ က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္သတ္ျဖတ္နိုင္ေသာ ပရိုတိန္း၏ ဗီဇေျပာင္းပုံစံကို ဘယ္လ္ဂ်ီယံသုေတသီမ်ားက ျပဳ လုပ္ထားသည္။ ေလ့လာမႈကို Na-ture ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

gambiense ကပ္ပါး၏မ်ိဳး ဗီဇသည္ အာဖရိက၏အေနာက္ ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြား ေသာအိပ္ငိုက္ေရာဂါ၏ ၉ရရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္ကို ျဖစ္ပြားေစသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၂ခုႏွစ္က ၎ ေရာဂါ ၇၁၉ရဦးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ကိုယ္ခံစနစ္သည္ ကပ္ပါး ပိုးတို႔ကိုႀကိဳးစားတိုက္ဖ်က္ရန္ apol1 ကို ထုတ္လုပ္သည္။gambiense ကပ္ပါးသည္ ပရိုတိန္း apol1 ကို တိုက္ဖ်က္ရန္ အပိုင္းသုံး ပိုင္းပါ ကာကြယ္ေရးယႏၲရားအား မည္သို႔ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေစသည္ ကိုdk Universite Libre de Bruxelles မွသုေတသီမ်ားက ျပသခဲ့ ၾကသည္။ apol1 ကို သာမန္အား ျဖင့္ trypanosoma ကပ္ပါးက လက္ခံသည္။ ပရိုတိန္းက ကပ္ပါး အတြက္ အက်ိဳးျပဳသည္ဟု ယုံ ၾကည္ေအာင္ လွည့္စားသည္။ ထို႔ ေနာက္ ပရိုတိန္းသည္ အူအေျမႇး နံရံမ်ားထဲသို႔ျမဳပ္ဝင္ကာ ထိုေရာ ဂါမွာပင္ ကပ္ပါးကို သတ္လိုက္ သည္ဟုဆိုသည္။

gambiense ၏ ကာကြယ္ မႈပထမဆင့္တြင္ ၎ကပ္ပါးတို႔ သည္ apol1 ပရိုတိန္းကိုဆန႔္က်င္ တိုက္ဖ်က္ရန္ အေျမႇးမ်ားကိုေတာင့္ တင္းေစေသာပရိုတိန္းတစ္မ်ိဳး ကိုဖန္တီးသည္ဟု ဦးေဆာင္စာ တမ္းေရးသားသူ ပါေမာကၡ Etienne pays က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒုတိယအဆင့္မွာ ပရိုတိန္းမ်ား ကိုစုပ္ယူရန္ ကပ္ပါးမ်ားအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲေစရန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ဆုံးတြင္ ပရိုတိန္းသည္ အျခားအ တားအဆီးမ်ားကို ျဖတ္သြားရန္ ရွိပါက gambiense သည္ အျခား ကပ္ပါးပုံစံမ်ားထက္ ပို၍လ်င္ ျမန္စြာ apol1 ကို ေခ်ဖ်က္နိုင္သည္။ သို႔မွသာ ၎ကို အေျမႇးမ်ားက စုပ္ယူနိုင္ျခင္းမျပဳမည္ျဖစ္သည္။
၎ျဖစ္ရပ္က apol1 ၏အ သြင္ေျပာင္းဗီဇကိုဖန္တီးရန္ ပါ ေမာကၡ Pays ႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႕အား တြန္းအားေပးနိုင္ခဲ့သည္။ ၎အ သြင္ေျပာင္းဗီဇ က gambiense ကပ္ပါးကိုသတ္နိုင္႐ုံမက အာဖရိက Trypanosoma ကပ္ပါးအား လုံးကိုသတ္နိုင္သည္ဟုဆိုသည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေန႔စဥ္သတင္းစာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အရက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သုေတသနျပဳလုပ္မႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးေန


ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ အရက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သုေတသနျပဳလုပ္မႈမရွိသေလာက္ နည္းပါးေနသျဖင့္ အရက္ႏွင့္ယင္း ၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သုေတသနျပဳ လုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း က်န္းမာေရးစီမံကိန္း ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)ေဒါက္တာဘုန္းျမင့္က အ ႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။

ယခုအခါတြင္ အရက္ႏွင့္ ဘီယာေသာက္သုံးသူမ်ားမွာ မ်ား ျပားလာၿပီး ရပ္ကြက္မ်ားတြင္လည္း အရက္ဆိုင္၊ ဘီယာႏွင့္အကင္တြဲ ဖက္ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ားျပား လာေနျခင္းက ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံ၏စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္း မာေရး၊ ပညာေရးမ်ားကိုထိခိုက္ လာေစနိုင္သည့္အတြက္ အရက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသုေတ သနျပဳၿပီး ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ က်ယ္က်ယ္ ျပန႔္ျပန႔္ခ်ျပနိုင္ရန္ အတြက္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

''ဘာသာေရးအရၾကည့္ လဲ တားျမစ္ထားတဲ့အရာပါ။ အ ရက္ရဲ့သေဘာကိုက ေမ့ေလ်ာ့ သတိမရွိေစတဲ့ပုံစံဆိုေတာ့ အ မွားအမွန္ မခြဲျခားနိုင္ေတာ့ဘူး။ အရက္ေသာက္သုံးသူေတြမ်ား လာတာလဲ မ်က္ျမင္ပဲ။ ဒီေတာ့ ပညာသင္ခ်ိန္မွာဆိုရင္ ပညာေရး ဆုံးရႈံးရတာေတြ ရွိနိုင္တယ္။ အ ရြယ္အလိုက္ ဆိုးက်ိဳးေတြရွိလာ မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အရက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့သုေတသန ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာျပဳလုပ္ၿပီး အရက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔လိုေနပါတယ္'' ဟု ေဒါက္တာဘုန္းျမင့္က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

အရက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သု ေတသနမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အ ရက္ေရာင္းခ်သည့္ အသက္အ ရြယ္ကန႔္သတ္ခ်က္၊ အရက္ဝယ္ ယူသည့္အသက္အရြယ္ကန႔္သတ္ ခ်က္၊ အရက္ေရာင္းခ်သည့္ေန ရာ၊ အရက္ဝယ္ယူခြင့္ရွိသည့္ အ တိုင္းအတာပမာဏမ်ားကို သုေတ သနျပဳလုပ္ၿပီး အရက္ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ ေၾကာင္း ျြဥ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒါက္တာစိုင္းေက်ာ္ဟန္ ကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းက ''အရက္ႏွင့္ပတ္ သက္တဲ့ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳး ေတြမွာလဲ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈမ်ား သာမက အရက္ေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္ နစ္နာမႈေတြကိုပါ သုေတသနျပဳ လုပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီအခ်က္ေပၚမူ တည္ၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါ တယ္''ဟုေျပာသည္။
လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အ ရက္ေသာက္သုံးပါက မိမိတို႔လုပ္ ေဆာင္ေနေသာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားက်ဆင္းလာ နိုင္ၿပီး ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလး မ်ား အရက္ေသာက္သုံးပါကလည္း မွတ္ဉာဏ္မ်ားကိုထိခိုက္ကာ ပညာ ေရးသင္ၾကားေရးတြင္ ထိခိုက္မႈ မ်ားရွိလာနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အရက္ ဆိုင္မ်ား၊ ဘီယာဆိုင္မ်ားတြင္ မိသားစုအလိုက္ အပန္းေျဖစား ေသာက္ျခင္းမ်ားလည္းရွိေနရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ မ်ားပါလာျခင္းေၾကာင့္ ႏုနယ္ေသာ ကေလးမ်ားစိတ္တြင္ ယင္းကို စံ နမူနာအျဖစ္မွတ္ယူသြားနိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာမိသားစုမ်ားတြင္ က ေလးကိုအရက္ဝယ္ခိုင္းျခင္းမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ယင္းကိစၥရပ္ မ်ားကို ဆင္ျခင္ရန္လိုအပ္ကာ သုေတသနျပဳမည္ဆိုပါက ယင္း အခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သုေတသနျပဳ လုပ္ရာတြင္ အရက္ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ဥပေဒတိတိက်က်ျပ႒ာန္း နိုင္ရန္အတြက္ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ ေပးေစလိုေၾကာင္း ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ေနထိုင္သူ မသီ တာက ''ဒီလိုသုေတသနလုပ္ၿပီး ရင္ ျပည္သူေတြကိုလဲျပန္ခ်ျပသင့္ တယ္။ ရလာတဲ့အခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆးလိပ္လိုပဲ အရက္ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဥပေဒေတြ တိတိ က်က်ျပ႒ာန္းနိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္''ဟုေျပာသည္။

အရက္ေသာက္သုံးျခင္းျဖင့္ အသည္းေျခာက္ျခင္း၊ အသည္း ကင္ဆာ၊ အစာအိမ္ေသြးေၾကာ ေပါက္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ ေပါက္၍ ေလျဖတ္ျခင္းတို႔အျပင္ အဆုတ္ေရာဂါ၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္ ျခင္းမ်ားကိုခံစားရနိုင္ေၾကာင္း သိရ သည္။

၊ရန္ကုန္တုိင္းေန႔စဥ္သတင္းစာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ဆို္င္ကယ္စီးနင္းသူမ်ားကို ေထာင္သံုးႏွစ္ခ်မည္ဟုဆိုရန္ကုန္တုိင္း စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ၿမိဳ႕ နယ္ ၃၃ ခု တြင္ ဆုိင္ကယ္စီးနင္းမႈမ်ားကုိ အေရးႀကီးသြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ(၈)အရ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်အေရးယူမည္ဟု သက္ဆုိင္ရာေဒသ အာဏာပုိင္မ်ားက ေၾကညာထားသည္။

လုိင္စင္မဲ့ဆုိင္ကယ္ စီးနင္းသူမ်ားကို ယခင္က ဆုိင္ကယ္မ်ားကုိသာ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုဖမ္းဆီးမႈတြင္ စီးနင္းသူကုိပါ အျပစ္ေပးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ခ႐ိုင္က ၫႊန္ၾကားတာပါ။ ညက ရပ္ကြက္ထဲက လူေတြအားလံုး သိေအာင္ ေလာ္စပီကာနဲ႔ လုိက္ေအာ္တယ္။ ယာဥ္ထိန္းရဲရယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးထဲက တာ၀န္ရိွသူေတြေပါင္းၿပီး ဖမ္းမွာပါ”ဟု လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း စီးနင္းခြင့္မရိွဘဲ ေမာင္းႏွင္သည့္ ဆိုင္ကယ္ ၅၈၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့သည္ဟု ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ံုး (ရန္ကုန္)ထံမွ သိရသည္။

“အခု ခ႐ုိင္ေလးခုက ခ႐ိုင္မွဴးေတြ ဦးစီးၿပီးဖမ္းမယ္။ လုိင္စင္ ရိွရိွ၊ မရိွရိွ ေထာင္သံုးႏွစ္ပဲ။ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္္ထဲမွာ ဆုိင္ကယ္လံုး၀မရိွေစရဘူးဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်ယ္နဲ႔”ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွ ရဲမွဴးသာေဌးကေျပာသည္။

“ေဆးလိပ္ေငြ႕လုိပါပဲ။ ၾကာရင္ေတာ့ အေငြ႕ျပယ္သြားမွာပဲေလ။ အခုေတာ့ ဆိုင္ကယ္ကုိ အိမ္ထဲမွာ သိမ္းထားလုိက္ဦးမယ္”ဟု ေရႊျပည္ သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ဆုိင္ကယ္ပုိင္ရွင္တစ္ဦးက ဖမ္းဆီးမႈျပဳလုပ္မည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လက ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ မေတာ္တဆမႈ၊ ယာဥ္ႏွင့္ ဆုိင္ကယ္တုိက္မႈ စုစုေပါင္း ၈၂ ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၁၁ ဦး ေသဆံုးကာ ၁၀၃ ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၃၃၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ဧၿပီလအထိ လူ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖင့္ ေဆး႐ံုမ်ားသို႔ ေရာက္ရိွလာသည့္ လူနာမ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ဆုိင္ကယ္စီးနင္းသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)
ျမ၀တီ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦး ခုနစ္လႊာ အထပ္ျမင့္မွ ျပဳတ္က် ေသာ္လည္း အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္


အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပင္ဆယ္ေဗးနီးယား ျပည္နယ္ ဖီလာဒဲဖီးယားၿမိဳ႕ ရစ္တန္ေဟာက္စ္ ရင္ျပင္ရွိ အေဆာက္ အအံုတစ္ခု၏ အထပ္ျမင့္ ခုနစ္လႊာမွ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီ ဝန္းက်င္က ျပတင္းေပါက္ သန္႔ရွင္းေရး သမားတစ္ဦး ျပဳတ္က် ခဲ့ေသာ္လည္း အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သန္႔ရွင္းေရး သမားသည္ Rittenhouse Claridge အေဆာက္အအံုရွိ အထပ္ျမင့္ ခုနစ္လႊာ အျပင္ ဘက္တြင္ ျပတင္းေပါက္ကို ဆုိင္းႀကိဳး အသံုးျပဳ၍ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ ေနစဥ္ ျပဳတ္က် ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဖီလာဒဲဖီးယား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၎ သန္႔ရွင္းေရး သမားသည္ အမိႈက္အိတ္ႀကီး တစ္ခုေပၚ ျပဳတ္က် ၿပီးမွ ေျမျပင္ ေပၚသို႔  ျပဳတ္က် ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဟန္ တူေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္တြင္ အေရးေပၚ ဌာနသို႔ မိမိက အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ အထပ္ျမင့္မွ ျပဳတ္က် ခဲ့ေသာ အဆိုပါ သန္႔ရွင္းေရး သမားသည္ သတိ ေမ့ သြားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ေဆးဘက္ အဖြဲဲ႕၏ အကူ အညီျဖင့္ ေဆး႐ံုသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ယခုအခါ ၎၏ အေျခ အေနမွာ စိတ္ခ် ရေသာ အေန အထားတြင္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သန္႔ရွင္း ေရးလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား စိတ္ခ် ရမႈရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕က အဆိုပါ ေနရာသုိ႔ လာေရာက္ စစ္ေဆး ခဲ့ၾကေၾကာင္း မီးသတ္ ဌာန၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

(အင္တာနက္)

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ကန့္ဘလူျမို့နယ္၌ မိန္းကေလးတစ္ဦးအား ကာအိေျႏၵပ်က္ျပားေအာင္ ျပု လုပ္၍ အနိုင္က်င့္ ေစာ္ကားရန္ ျကိုးစားရာမွ အစျပုျပီး လူအုပ္စုျဖင့္ မီးရိွု့ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြား


စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး ကန့္ဘလူျမို့နယ္၌ ယမန္ေန့က အမို်းသမီး တစ္ဦးအား အမို်းသား တစ္ဦးက ကာအိေျႏပ်က္ျပားေအာင္ ျပုလုပ္၍ အနိုင္က်င့္ေစာ္ကားရန္ ျကိုးစားရာမွ အစျပုျပီး မက်နပ္သူလူအုပ္စုက ေဈးဆိုင္၊ ေနအိမ္နွင့္ ျကက္ျခံတို့အား မီးရိွု့ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ေျကာင္း၊

တာဝန္ရိွသူမ်ားက အျကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွျပီး အျကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား အမႈဖြင့္အေရးယူရန္ စီစဉ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေျကာင္း သိရိွရသည္။

ယမန္ေန့ ညေန ၆ နာရီခဲြခန့္တြင္ ကန့္ဘလူျမို့နယ္ ထန္းကုန္ေက်းရြာအုပ္စု ဇီးပင္သာ ေက်းရြာေန အမို်းသမီးတစ္ဦးသည္ ထန္းကုန္းေက်းရြာရိွ ဆံပင္ေရာင္း/ဝယ္ဆိုင္မွ ျပန္လာစဉ္ ထန္းကုန္း ေက်းရြာနွင့္ ဇီးပင္သာ ေက်းရြာျကားအေရာက္ ထန္းေတာေက်းရြာေန ဆန္းမင္းဦး(ဘ) ဦးဆန္းဝင္းက လက္ဆဲြျပီး ဖက္လံုးကာ အနိုင္က်င့္ေစာ္ကား ရန္ ျကိုးစားခဲ့ေျကာင္း၊

ထိုအခိ်န္တြင္ ဇီးပင္သာေက်းရြာဖက္မွ အမို်းသားတစ္ဦး ေရာက္ရိွလာသျဖင့္ ဆန္းမင္းဦးသည္ ထန္းကုန္း ေက်းရြာဘက္သို့ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေသာ္လည္း ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးသျဖင့္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေျကာင္း၊ ဆန္းမင္းဦးအား ထန္းကုန္းရဲစခန္းမွ တစ္ဆင့္ ကန့္ဘလူျမို့မ ရဲစခန္းသို့ ေျပာင္းေရွြ့ ခု်ပ္ေနွာင္း ခဲ့ျပီး မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ညပိုင္းတြင္ ေရွြဘို အက်ဉ္းေထာင္ သို့ ပို့ေဆာင္ခဲ့ေျကာင္း။

ည ၇ နာရီခဲြခန့္တြင္ ထန္းကုန္းေက်းရြာနွင့္ ဇီးပင္ေက်းရြာတို့မွ ရြာသူရြာသား ၁၅၀ ခန့္သည္ ထန္းကုန္းရဲစခန္းသို့ ေရာက္ရိွလာျပီး ဆန္းမင္းဦးအား ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေျကာင္း၊ ထို့ေနာက္ လူအုပ္စုသည္ သံလမ္းေဘးရိွ ေဈးဆိုင္၊ ေနအိမ္အခို့်နွင့္ ျကက္ျခံတစ္ျခံတို့အား မီးရိွု့ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေျကာင္း။

မီးရိွု့ဖ်က္ဆီးမႈေျကာင့္ ေနအိမ္ ၃၉လံုး၊ ေဈးဆိုင္ခန္း ၃ ခန္း၊ ျကက္ျခံတစ္ျခံတို့ မီးေလာင္ကြ်မ္း ခဲ့ျပီး ေနအိမ္ ၃ လံုး၊ ေဈးဆိုင္ခန္း ၁၂ ခန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းဆိုင္ ၃ ဆိုင္တို့ ရိုက္ခို်း ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေျကာင္း သိရသည္။

အခင္းျဖစ္ေနရာသို့ တိုင္းေဒသျကီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ျကီးနွင့္ အဖဲြ့၊ တိုင္းေဒသျကီး ရဲတပ္ဖဲြ့မႉးနွင့္ အဖဲြ့၊ ရဲတပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမႉးနွင့္အဖဲြ့မ်ား ေရာက္ရိွျပီး လံုျခံုေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေျကာင္း၊ တိုင္းေဒသျကီး ဝန္ျကီးခု်ပ္နွင့္အဖဲြ့သည္ ယေန့နံနက္ ၅ နာရီေက်ာ္ခန့္တြင္ ကန့္ဘလူျမို့နယ္ အေထြေထြအုပ္ခု်ပ္ေရး ဦးစီးဌာနရံုးသို့ ေရာက္ရိွျပီး နယ္ေျမတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လိုအပ္ သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းမွားျကားခဲ့ေျကာင္း သိရိွရသည္။

( သတင္းစဉ္)
ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မိဘျဖစ္သူက သားျဖစ္သူကို အခန္းက်ဥ္းထဲတြင္ ႏွစ္သံုးဆယ္ၾကာ ရက္စက္စြာ ပိတ္ေလွာင္ထား

ျပည္ျမန္မာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ သ႐ုပ္ေဆာင္လူမင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ သ႐ုပ္ေဆာင္လူမင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ဥကၠ႒ သက္တမ္း ႏွစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း ပထမဆံုး ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ၎ကို ထုတ္ပယ္ရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈ မ်ားအေပၚ သူ႔အျမင္၊ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး၏ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္မႈမ်ားအေပၚ သူ႔သေဘာထား၊ အမ်ားပိုင္ ႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီ ဖြဲ႕စည္းရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းတုိ႔ကို The Voice က ေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Voice ။ ။ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒အျဖစ္ ကိုလူမင္းတာဝန္ယူတဲ့ သက္တမ္း ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္းမွာ ပထမဆံုးႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ ဒီဆႏၵျပမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။

L.M ။ ။ ကိုယ္တို႔ နာယကႀကီးေတြေရာ၊ ေရွ႕မီေနာက္မီ ဆရာႀကီးေတြေရာ ေမး စမ္းၾကည့္ၿပီးၿပီ။ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သမိုင္းမွာ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ဖူးဘူးေပါ့။ အဲဒီေတာ့ အခုစရွိၿပီေပါ့။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္က်ေတာ့လည္း ဒီေန႔ျဖစ္စဥ္က ႐ုပ္ရွင္သမိုင္းရဲ႕ စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ျဖစ္မွာေပါ့။ ကိုယ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဘာမွေထြေထြထူးထူး ေျပာဖို႔မရွိပါဘူး။ ဆႏၵျပတယ္ ဆိုတာလည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ သက္ဆိုင္ရာဆီ ခြင့္ေတာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္က်လို႔ ျပတယ္ဆိုေတာ့ ဒါႏိုင္ငံသားတိုင္း ရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး တစ္ခုပဲေလ။ အဲ့ဒီအေပၚမွာ ကိုယ့္သေဘာထား အျမင္ကေတာ့ သေဘာတူျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း ဘာမွမရွိပါဘူး။ ဆႏၵျပခြင့္ရွိတယ္။ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပါေစ။

Voice ။ ။ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈအတြက္ ကိုလူမင္း အပါအဝင္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းမရွိလို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာလို႔ ဆႏၵျပတဲ့သူေတြက ေျပာတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ကိုလူမင္း ဘာျပန္ေျပာခ်င္လဲ။

L.M ။ ။ အခု ဒီလိုေျပာလာတာက အႏုပညာေလာက တစ္ေလာကလံုးက ေျပာတာလားဆိုတာ အစ္ကိုက သံုးသပ္ဆင္ျခင္ရမယ္။ တစ္ေလာကလံုးက ေျပာလာတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္လည္းထိုင္ေနစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ တစ္ေလာကလံုးကို ကိုယ္စားျပဳရင္ ကိုယ္ေျဖရွင္းခ်က္ ေပးစရာအေၾကာင္း မရွိဘူးေလ။ တစ္ေလာကလံုးကို ကိုယ္စားျပဳဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့။

Voice ။ ။ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈေတြမ်ားတဲ့ အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ေနရာကို ဘယ္လိုေၾကာင့္ လက္ခံျဖစ္ခဲ့တာလဲ။

L.M ။ ။ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မယ္ ဆိုတာလည္း ကိုယ္သိတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း အလုပ္အားတဲ့သူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္အႏုပညာေလာကအတြက္ မို႔လို႔ပါ။ ကိုယ့္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ေလာကအတြက္ လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ရင္းႏွီးရတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္အႏုပညာေလာက အတြက္မို႔လို႔ ကိုယ္ဒီလို ရင္ဆိုင္ေနတာပါ။ ဒီလိုေခတ္ႀကီးမွာ အခုလို ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ရတယ္ဆိုတာ သိပ္ေတာ့ မထူးဆန္းပါဘူး။ အတိုက္အခံဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိမွာပဲ။

Voice ။ ။ ဆု ဗီဒီယို ထုတ္လုပ္ေရးပိုင္ရွင္ ေဒၚစန္းစန္းေမာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ဗီဒီယို အေျခခံအဖြဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ကေန ထုတ္ပယ္လိုက္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း သိပါရေစ။

L.M ။ ။ ေျပာရမွာ ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ၿခံဳၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ ကိုယ္တို႔ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ံုးမွာလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုတာ ရွိတယ္။ ကိုယ္သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ဆႏၵနဲ႔ ငါဥကၠ႒ပဲဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္တို႔ တစ္ေလာကလံုးက ေလးစားရတဲ့ နာယကႀကီးေတြ အားလံုးရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးရဲ႕ အျမင့္ဆံုး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးရဲ႕ အားလံုးတညီတၫြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္။
ေျပာရရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ေျပာဖို႔က အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ေျပာမွရမယ္။ နာမည္ႀကီးတပ္ၿပီး ေျပာေနရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္အဲဒီလိုေတာ့ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ကိုယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ကိုယ္ယံုၾကည္မႈ ရွိတယ္။ ကိုယ့္အေၾကာင္းလည္း ေလာကသားေတြ သိပါ တယ္။ ကိုယ္က ရာထူးမက္စရာ အေၾကာင္းလည္းမရွိဘူး။ ေငြမက္စရာ အေၾကာင္းလည္း မရွိဘူး။ ေက်ာ္ၾကားမႈကို မက္စရာအေၾကာင္းလည္း မရွိဘူး။ ကိုယ္လုပ္ေနတာ ေလာကအတြက္ပဲ။ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သိတဲ့လူကေတာ့ ကိုယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို နားလည္ပါလိမ့္မယ္။

Voice ။ ။ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ေနရာက ျပန္ေရြးဖို႔ ရွိတယ္လို႔လည္း သိထားတယ္။ ကိုလူမင္းကေရာ အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒အျဖစ္ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္အထိ တာဝန္ယူဖို႔ စဥ္းစားထားလဲ။

L.M ။ ။ ကိုယ္အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံရရင္ ေနာက္သက္တမ္းဆိုတာကို မစဥ္းစားထားဘူး။ ကိုယ္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာတယ္ဆိုတာလည္း မလႊဲမေရွာင္သာ၊ မျဖစ္မေန ဒီတာဝန္ကို ကိုယ္ယူမွ ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေန ေရာက္လာလို႔သာ ကိုယ္ကလက္ခံၿပီး ရယူလိုက္ရတာ။ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ ဥကၠ႒ႀကီး လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္လည္း ရွိမေနဘူး။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုရွိတာက ေလာကေကာင္းေစခ်င္တဲ့ စိတ္ေတာ့ ကိုယ့္မွာအျပည့္အဝ ရွိတယ္။ ဒါ မွန္ေသာသစၥာပါ။ ကိုယ့္ထက္ ေလာကအက်ဳိးကို ပိုလုပ္ႏိုင္တဲ့သူ၊ ဘယ္သူမဆိုေပါ့ ကိုယ္အၿမဲတမ္း ဖိတ္ေခၚတယ္။

Voice ။ ။ ‘မမၿပံဳး ၿပံဳးစမ္းပါ’ ဇာတ္ကားကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒါ႐ိုက္တာ ၫြန္႔ျမန္မာညီညီေအာင္ကို ႐ိုက္ကူးခြင့္ သံုးလ ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာေရာ ဘယ္သူေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔လဲ။

L.M ။ ။ ဒါလည္း CEC အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ပဲ။ အဲဒါကလည္း ဒီလိုပါ။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္သံေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ၾကားရပါတယ္။ အရင္အစိုးရလက္ထက္က ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ဳိး ကိုယ္တို႔လက္ထက္မွာလည္း လုပ္ေနတယ္ေပါ့။ အျပင္ပန္းၾကည့္ရင္ ဒီေဝဖန္ခ်က္က မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီေနာက္မွာ ကိုယ္တို႔ရဲ႕ ေစတနာေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္။
ကိုယ္ဆိုလိုတာက ဒါ႐ိုက္တာ ၫြန္႔ျမန္မာ ညီညီေအာင္ဆိုတာ နာမည္ပ်က္လည္း မရွိဘူး။ အႏုပညာအရလည္း သိကၡာရွိတဲ့ အႏုပညာသမား စစ္စစ္တစ္ေယာက္ ေနာက္တစ္ခု ကိုယ္တို႔ အင္မတန္ေလးစားရတဲ့ အခ်က္က ဒီ ‘မမၿပံဳး ၿပံဳးစမ္းပါ’ ဇာတ္ကားကိစၥမွာ သူကလည္း ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႈ မရွိဘဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ သူတစ္ခ်ိန္က ႐ိုက္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ၫႊန္းအေဟာင္းကို ျပန္႐ိုက္မိတာ။ ႐ိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္ကလည္း ႐ိုက္ၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ စာေရးသူအေနနဲ႔ကလည္း ေငြေၾကးေနာက္ကိုလိုက္ၿပီး ဟိုကိုေရာင္း၊ ဒီကိုေရာင္း လုပ္တယ္ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ကိုယ္တို႔အစည္းအ႐ံုးကို အေၾကာင္းၾကားထားတာပဲ ရွိတယ္။ အဲ့ဒီ အေပၚမွာ ဒါ႐ိုက္တာက ဘယ္သူ႔မွာမွ တာဝန္မရွိဘူး။ သူ႔ရဲ႕ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ သူ႔မွာပဲ တာဝန္ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အျပစ္ေပးရင္လည္း ေပးပါ၊ အႏုပညာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ရင္လည္း ပိတ္ပင္ပါဆိုၿပီး သူကိုယ္တိုင္ သူ႔ရဲ႕အမွားတစ္ခုအတြက္ တာဝန္ယူၿပီး ကိုယ္တို႔အစည္းအ႐ံုးကို ေတာင္းဆိုလာတာ။
တကယ္ေတာ့ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ ေရပန္းစားတဲ့ စကားလံုးေတြျဖစ္တဲ့ တာဝန္ယူျခင္း၊ တာဝန္ခံျခင္းဆိုတဲ့ စကားေတြကို လူေတြ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံႏိုင္ဖို႔ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဒါ႐ိုက္တာက ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္အျပည့္အဝ ယူျပတာ။ အဲဒီအေပၚ ကိုယ္တို႔က သံုးလရပ္စဲေၾကာင္း စာကို ထုတ္ျပန္လိုက္တာ။ စာထုတ္ျပန္ လိုက္ေပမယ့္လည္း ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပဲ တစ္ဖက္ကားက ဒါ႐ိုက္တာနဲ႔ ထုတ္လုပ္သူကို ညႇိႏိႈင္းေပးၿပီးသား။ ေျပလည္း ေျပလည္ေတာ့မွာ။ ထုတ္လုပ္သူဘက္ကလည္း ေငြေၾကးမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ ကားတစ္ကားက ဒီအခက္အခဲေလး တစ္ခုေၾကာင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ၾကန္႔ၾကာတယ္ဆိုတဲ့ နစ္နာမႈ ကလည္း ရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီစာကို ထုတ္ၿပီးတာနဲ႔ တစ္ဖက္ကလည္း ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျပလည္သြားတာနဲ႔အတူ ဒီဇာတ္ကားကို ဘာမွတားဆီးစရာ မရွိဘူး။ Class Pass လုပ္႐ံုပဲ။ ဒါ႐ိုက္တာ ၫြန္႔ျမန္မာညီညီေအာင္ ကိုလည္း သံုးလပိတ္ပင္ထားတာ ေျဖေလွ်ာ့လိုက္႐ံုပဲ။ စာထုတ္လုိက္တာပဲရွိတာ။ ဘယ္သူမွ ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ေတာ့ ကိုယ္တို႔ မလုပ္ပါဘူး။

Voice ။ ။ ဒါဆို ‘မမၿပံဳး ၿပံဳးစမ္းပါ’ ဇာတ္ကားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္နဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာ ၫြန္႔ျမန္မာညီညီေအာင္ရဲ႕ ဇာတ္ကား ဘယ္သူ႔ကားက အရင္ထြက္ခြင့္ရမလဲ။

L.M ။ ။ ေရွ႕မွာျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အစဥ္အလာေတြအရ ဇာတ္လမ္းေတြ တူၾကတယ္ဆိုတာ ဗီဒိယိုေတြက ဇာတ္လမ္းႀကိဳတင္စရာ မလိုဘူး။ ဇာတ္လမ္းတူတာေတြ၊ ဇာတ္လမ္း ထပ္တာေတြ ေရွ႕မွာအမ်ားႀကီးလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲ့ဒီလိုတူတာ၊ ထပ္တာျဖစ္လာခဲ့ရင္ အရင္တုန္းကေတာ့ ဆင္ဆာနံပါတ္ေစာတဲ့သူက အရင္ျဖန္႔။ ျဖန္႔ၿပီးတာနဲ႔ ေနာက္ကားက ေျခာက္လၾကာမွ ျဖန္႔ဆိုၿပီး ေရွ႕အစဥ္ အဆက္မွာ လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ အခုတခ်ဳိ႕ ဗီဒီယိုကားေတြဆို ႏိုင္ငံျခားကားေတြကို မွီျငမ္းၿပီး ႐ိုက္ၾကေတာ့ ဇာတ္လမ္းခ်င္း တစ္ထပ္တည္းတူၿပီး ထြက္တာမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ နယ္ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ေဝဖန္ခံရတာမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။ ဒီကိစၥက်ေတာ့ ႐ိုက္တာကိုက မေရွးမေႏွာင္း၊ ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ေလး သြားျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ဖက္ကားကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ နည္းလမ္းတက် ဝယ္ယူၿပီး ဂ်ာနယ္ေတြ၊ မဂၢဇင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပၿပီး ႐ိုက္ထားတာဆိုေတာ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မွန္မွန္နဲ႔ ႐ိုက္ထားတာေပါ့။ ကိုညီညီေအာင္ရဲ႕ ကားက်ေတာ့လည္း ႐ိုက္မယ့္ရက္က်မွ ဇာတ္ၫႊန္း ႏွစ္ပုဒ္ေလာက္နဲ႔ အဆင္မေျပလို႔ ႀကိဳတင္ ႀကံစည္မႈမရွိဘဲ သူလည္း႐ိုက္မယ္ မထင္လို႔ေပါ့ေနာ္၊ တစ္ခ်ိန္က ႐ိုက္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားကို ျပန္႐ိုက္မိရင္း အလြဲအေခ်ာ္ေလးတစ္ခု ျဖစ္သြားတာေပါ့။

Voice ။ ။ ကိုလူမင္း အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ လက္ထက္မွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္တဲ့ အမ်ားပိုင္႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေလး သိပါရေစ။

L.M ။ ။ အဲဒါကလည္း ကိုယ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲပါပဲ။ လုပ္ျဖစ္တာကေတာ့ အစိုးရမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု အေပၚမွာ ကိုယ္တို႔ ေလာကသားေတြ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ဟာက ဒီလိုပံုစံနဲ႔မွ ရႏိုင္မယ့္ အေျခအေနရွိလို႔ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ တတ္ကြၽမ္းနားလည္တဲ့ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အႀကံဉာဏ္နဲ႔ လုပ္တာပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ Idea နဲ႔ လုပ္တဲ့ အစီအစဥ္ မဟုတ္ပါဘူး။

Voice ။ ။ ဒီအဖြဲ႕အစည္းကို ဖြဲ႕တဲ့အခါမွာ အားလံုးကို အေၾကာင္းမၾကားဘဲ နီးစပ္ရာလူေတြနဲ႔ ဖြဲ႕လိုက္တယ္လို႔ ေဝဖန္မႈေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီအေပၚမွာေရာ ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။

L.M ။ ။ ဒါကအခ်ိန္တိုတို အတြင္းမွာ အျမန္လုပ္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္။ လုပ္တယ္ ဆိုတာလည္း ေလွ်ာက္လႊာတို႔၊ ေဖာင္တို႔တင္တဲ့အဆင့္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ၿပီးရင္အားလံုးကို အသိေပးမွာ။ ဒါ ေလာကသားအားလံုး ပါဝင္ခြင့္ရမယ့္ ကိစၥမို႔လို႔လုပ္တာ။ အခုအခ်ိန္မွာ ေလာကသားအားလံုး သိေအာင္ ႏွံ႔စပ္ေအာင္ ရွင္းျပၿပီးမွ လုပ္မယ္ဆို ကိုယ္တို႔ေနာက္က်သြားလိမ့္မယ္။

Voice ။ ။ ဒီအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ဖြဲ႕ၿပီးရင္ေရာ အႏုပညာေလာကအတြက္ ဘယ္လို ေကာင္းက်ဳိးေတြ ရႏိုင္မယ္လို႔ထင္လဲ။

L.M ။ ။ ကိုယ္တို႔႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ဆိုတာ NGO အဖြဲ႕ေလ။ NGO အဖြဲ႕အေနနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိတဲ့ စီးပြားေရးဆန္တဲ့ ကိစၥလိုမ်ဳိးေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္မယ့္ ကိစၥေတြကို လုပ္ခြင့္ရၿပီးေတာ့ ကိုယ္တို႔ ေလာကသားတိုင္း၊ ထုတ္လုပ္သူ၊ မင္းသား၊ မင္းသမီးကအစ၊ မီးထိုး၊ မွန္ထိုးေတြ အကုန္ခံစားႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးမို႔လို႔ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို ေရြးတာပါ။

Voice ။ ။ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးကေန ႏိုင္ငံျခားဇာတ္ကားေတြ တင္သြင္းျပသဖို႔ လုပ္ေနတယ္လို႔ ၾကားတယ္။ ဒီအေၾကာင္းေလး ေျပာျပေပးပါဦး။

L.M ။ ။ ဒီကိစၥအတြက္ ကိုယ္တို႔ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔ MoU ထိုးထားတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကားေတြကို ကိုယ္တို႔က တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူခြင့္ရေအာင္ ႀကိဳးစားေပးတာ။ အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္က ကိုယ္တို႔ဆီမွာ ႏိုင္ငံျခားကားေတြ ျပသဖို႔ဆို ႏွစ္ဆင့္ခံေလာက္ ဝယ္ယူတင္သြင္းရတယ္။ တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူခြင့္ရရင္ တစ္အခ်က္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာမႈေတြ ရွိမယ္။ ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ ၾကည့္႐ႈခြင့္ရတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ၊ ပရိသတ္ေတြ ခံစားရမယ္။ ေငြေၾကးအားျဖင့္လည္း သက္သာမႈေတြရမယ္။ အဲဒီကရတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က ေလာကသားေတြ တိုးတက္ရာ၊ တိုးတက္ေၾကာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုေတြ ေပၚလာဖို႔၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ႐ုပ္ရွင္ကားေတြ ထြက္ဖို႔၊ ပညာေတာ္သင္ေတြ ေစလႊတ္ဖို႔ အဲဒီလိုကိစၥေတြမွာ သံုးမယ္။ ဒီလို ကိုယ့္အႏုပညာေလာကအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ ကိစၥေတြရွိလို႔ လုပ္တာပါ။

Voice ။ ။ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ကား ေတြထက္ နည္းပညာပိုင္း ျမင့္မားၿပီး ႐ိုက္ကူးမႈပိုင္းလည္း သာလြန္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားဇာတ္ကားေတြကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ တစ္ေျပးညီ ျပသမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာက အေပၚ ဘယ္လိုထိခိုက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္လဲ။

L.M ။ ။ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာက က်ဆင္းတယ္ဆိုတာ ျပစရာ႐ံုေတြ မရွိလို႔ပါ။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုေတြ ေပၚလာေအာင္ ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုေတြမွာ ျပစရာကားေတြ ရွိေနမွ ႐ုပ္ရွင္႐ံုဆိုတာလည္း ရွိမယ္။ ကိုယ္တို႔လုပ္တာက ႏိုင္ငံျခားကားေစ်းကြက္ ရွင္သန္ေရး လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ေတြ ရွင္သန္ႀကီးထြားေရးက နံပါတ္တစ္ပဲ။ အဲဒီဟာကို လံုးဝအထိခိုက္ မခံဘူး။

Voice ။ ။ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ တာဝန္ကိုလည္း ယူထားရေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဘက္အပိုင္းကိုေရာ အခ်ိန္ဘယ္လိုေပးျဖစ္လဲ။

L.M ။ ။ ကိုယ့္အႏုပညာအလုပ္ ကေတာ့ ကိုယ္အရင္ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ ပံုစံအတိုင္းပါပဲ။ အစည္းအ႐ံုးအလုပ္ေတြ လုပ္သလို တစ္ဖက္ကလည္း ကိုယ့္အႏုပညာဘက္ကို မလစ္ဟင္းေအာင္ ပိုၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဒါ႐ိုက္တာေတြ၊ ထုတ္လုပ္သူေတြ အားလံုးက ကိုယ့္ကိုအမ်ားႀကီး ကူညီၾကပါတယ္။

Voice ။ ။ ကိုယ့္ရဲ႕အသက္အရြယ္နဲ႔ လုိက္ဖက္တဲ့ ဇာတ္လမ္းမ်ဳိးက်ေတာ့ ဘယ္လိုေရြးျဖစ္လဲ။

L.M ။ ။ ထုတ္လုပ္သူနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ထုတ္လုပ္သူ ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ဇာတ္ကို ႐ိုက္တာလည္း ရွိတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ႏွစ္ၿခိဳက္ၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ႐ိုက္တာမ်ဳိးလည္း ရွိတယ္။ အဓိကကေတာ့ ကိုယ့္အသက္အရြယ္နဲ႔ လိုက္ဖက္ဖို႔ပါပဲ။

Voice ။ ။ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ႀကံဳေတြ႕လာရတဲ့ ေဝဖန္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုလူမင္း ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာေပးပါဦး။

L.M ။ ။ ႐ုပ္ရွင္သမိုင္းမွာ မႀကံဳဖူးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ႀကံဳရတာေပါ့။ ကိုယ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ အတိုက္အခံဆိုတာ ရွိမွာပဲဆိုတဲ့ သဘာဝတရားကို လက္ခံထားတယ္။ လူဆိုတာ အတိုက္အခံရွိမွ တိုးတက္တာေလ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ေလာက တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြကိုလည္း ဒီကိစၥေတြေၾကာင့္ေတာ့ မရပ္တန္႔ႏိုင္ဘူး။ ကိုယ္လုပ္စရာ ရွိတာေတြေတာ့ ဆက္လုပ္မွာပဲ။ အခုဆို BC နဲ႔ေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာဆရာေတြ လာသင္တဲ့ ဇာတ္ၫႊန္းသင္တန္း ကိုယ္ဖြင့္ေနတယ္။ ဒါၿပီးရင္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတို႔၊ သ႐ုပ္ေဆာင္သင္တန္းတို႔ ေလာကသားေတြအတြက္ ကိုယ္ဖြင့္ဦးမယ္။ ၿပီးရင္ ကင္မရာသမားေတြကို မေလးရွားကို ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ဖို႔လည္းရွိတယ္။ ဆိုခ်င္တာကေတာ့ ကိုယ္လုပ္စရာ ရွိတာေတြေတာ့ လုပ္ဦးမယ္။ အခက္အခဲ ျပႆနာေတြကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းတာက တစ္ပိုင္းပဲ။ ကိုယ့္အႏုပညာေလာက တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ လုပ္စရာ ရွိတာေတာ့ လုပ္ရမွာပဲ။

(သန္႔ဇင္ဦး)

အျပည့္အစုံသုိ႔ »