ဦးသန္ ့ရရိွခဲ့ေသာဘြဲ ့မ်ား
ဦးသန့္၏ ကုလအတြင္းေရးမွုးခ်ဳပ္ဘ၀တြင္ တာ၀န္ကို နိုင္နိုင္နင္းနင္းထမ္းေဆာင္နိုင္မွု၊ ကမၻာအေရးအခင္းမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ စြမ္းစြမ္းတမန္ ေျဖရွင္းေပးနိုင္ခဲ့မွုတိုေ့ၾကာင့္ သူအားကမၻာတစ္၀ွ္းလံုးရွိတကၠသိုလ္ေကာလိပ္တို့မွ ေဒါက္တာဘြဲ ( ၁၇ ) ဘြဲံကို ေပးအပ္ ခ်ီးျမင့္ခဲ့ၾကသည္။

ဦးသန့္ရရွိခဲ့ေသာ ဘြဲ့မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁၉၄၉ ၀ဏေက်ာ္ထင္ဘြဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ
၁၉၅၃ သီရိပ်ံခ်ီ ဘြဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ
၁၉၅၇ စည္သူ ဘြဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ
၁၉၆၁ မဟာသေရစည္သူ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ
၁၉၆၂ ဇြန္ ၁၀ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အာလီတန္တကၠသိုလ္ ကေနဒါ
၁၉၆၂ ဇြန္ ၁၂ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပရင္စတန္တကၠသိုလ္ နယူဂ်ာစီျပည္နယ္
၁၉၆၃ ဇြန္ ၂ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေတာင္ဟတ္ဒေလေမာင့္ဟိုလ္ေကာလိပ္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္
၁၉၆၃ ဇြန္ ၁၃ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ကင္းဘရစ္ဟာဘတ္တကၠသိုလ္ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္
၁၉၆၃ ဇြန္ ၁၆ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဟင္နိုဗာဒတ္ေမာက္ေကာလိပ္ နယူဟမ္ရွားျပည္နယ္
၁၉၆၄ ဧျပီ ၂ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ကာလီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္
၁၉၆၄ ဧျပီ ၃ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဒင္းဗားတကၠသိုလ္ ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္
၁၉၆၄ ဇြန္ ၈ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဆြပ္သမိုးေကာလိပ္ ပင္ဆင္ေဗးနီးယားျပည္နယ္
၁၉၆၄ ဇြန္ ၁၀ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ နယူးေယာက္ယူနီဗာစီတီ
၁၉၆၄ ဂ်ူလိုင္၃၀ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေမာ္စကိုတကၠသိုလ္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ
၁၉၆၅ ေမ ၂၅ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အြန္တာရီယိုကင္းစတန္းဘုရင္မတကၠသိုလ္
၁၉၆၅ ဇြန္ ၆ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ၀ါတာဗီလီေကာ္ဗိုင္းေကာလိပ္
၁၉၆၅ ဇြန္ ၁၄ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ နယူေဟဗင္ေရး တကၠသိုလ္
၁၉၆၆ ေမ ၂၈ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အြန္ေတရီယို၀င္တကၠသိုလ္ ကေနဒါ
၁၉၆၆ ဇြန္ ၅ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဟင္မလင္တန္ေကာလိပ္ နယူးေယာက္
၁၉၆၆ ဇြန္ ၈ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဖာ့ဒ္ဟင္းတကၠသိုလ္ နယူးေယာက္
၁၉၆၆ ဇြန္ ၁၄ ေဒါက္တာဘြဲ့ (LLD) ဂုဏ္ထူးေဆာင္ မင္ဟတ္တန္ေကာလိပ္ နယူးေယာက္

၁၉၆၂ စက္တင္ဘာ တြင္ ခ်က္ကိုစလိုဘက္ကီးယား နိုင္ငံ ပရက္ျမိဳ့ေတာ္၊ ခ်ားလ္စ္ တကၠသိုလ္၏ အနွစ္၆၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမွ ဦးသန့္ကို ေရြွတံဆိပ္ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ခဲ့သည္။

၁၉၆၆ စက္တင္ဘာ ၂၈ တြင္ အိႏၵိယ နိုင္ငံမွ ေပးအပ္ေသာ ဂ်၀္ဟာလာေနရူး ဆု ကို ရရွိခဲ့သည္။ ရူပီး တစ္ သိန္း ရရွိသည္။ ၄င္းရရွိေသာ ဆုေငြကို ဦးသန့္ပညာေတာ္သင္ဆု အျဖစ္ ကုလသမဂၢေက်ာင္းသို့ျပန္လည္ လွူဒါန္းခဲ့သည္။

ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ခ်ီးျမင့္ေလ့ရွိေသာအေမရိကန္ မွေပးသည့္ စတီဗင္ေဖာင္ေဒးရွင္းဆု ကိုလည္းရရွိခဲ့သည္။

Reference > Biography of U Thant <
Myanmar News Update

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေရႊျပည္သာေဒသခံ ၃၀ဝေက်ာ္ ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္ျပဳရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပ

ေရႊ ျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းခြင့္ျပဳရန္ ေဒသခံ၃၀ဝေက်ာ္ က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ တင္ျပေတာင္း ဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ စည္ပင္နယ္နိမိတ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆိုင္ကယ္ မစီးနင္းရဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းမွာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ မ်ားရွိသည့္အျပင္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ ညီမႈမရွိသည့္အတြက္ ယင္းေဒသ တြင္ ဆိုင္ကယ္တရားဝင္စီးခြင့္ျပဳ ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ေဒသခံ၃၂ရဦး က စက္တင္ဘာ၁၂ရက္တြင္ လက္ မွတ္ေရးထိုး တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ေျပာၿပ ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ေတာင္းဆို ခ်က္မွာ စက္တင္ဘာ၁၉ရက္အထိ မည္သည့္ထူးျခားမႈမွ မရွိေသး ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကဆိုသည္။
''ဒီေန႔ထိေတာ့ ဘာထူးျခား မႈမွ မရွိေသးဘူး။ ကၽြန္မတို႔လဲ သူ တို႔ရဲ့စီမံမႈေတြကို ေစာင့္ေနတယ္'' ဟု ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ (၇)ရပ္ ကြက္မွ ေဒၚမ်ိဳးမ်ိဳးေအးက ေျပာ သည္။လက္ရွိတြင္ ေရႊျပည္သာ၌ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းမႈအား အေရးယူ ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာက တစ္ပတ္ လၽွင္ ၁ဝစီးႏႈန္းျဖင့္ ဩဂုတ္လက စတင္ဖမ္းဆီးအေရးယူေနေသာ္ လည္း ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ တခ်ိဳ႕ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းပါက မည္ သည့္ အေရးယူမႈမ်ိဳးကိုမၽွ ျပဳလုပ္ ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

''လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္ကယ္ေရာင္း ေနတဲ့ဆိုင္ေတြကိုေတာ့ ဖမ္းဆီး မႈမရွိဘဲ စီးနင္းသူေတြကိုဖမ္းၿပီး ဆိုင္ကယ္ကိုသိမ္းတယ္။ ေထြ/အုပ္ တို႔လို အစိုးရဝန္ထမ္းေတြက်ေတာ့ လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းခြင့္ရွိ သလို စီးေနၾကတယ္''ဟု ေဒၚမ်ိဳး မ်ိဳးေအးက ေျပာသည္။
ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္မျပဳရ ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရသည့္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ လတ္တ ေလာအေျခအေန၌ လမ္းေပၚထြက္ လာသည့္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ေရွာင္ တခင္ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမွာ ယခု ထက္ပိုမိုဆိုးရြားလာပါက ေဒသခံ မ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရယူ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္း ဆိုသည္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

ေဒၚမ်ိဳးမ်ိဳးေအးက ''အစ္မ တို႔ေတာင္းဆိုတာက ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းရင္ ဦးထုပ္မပါတာ။ လူပို တင္တာမ်ိဳးတို႔ကို ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူသင့္တယ္။ အဲဒီအတြက္ အေရးယူရင္ နိုင္ငံေတာ္အခြန္လဲ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆိုင္ကယ္ကို သိမ္း တာက်ေတာ့ စီးတဲ့သူေတြနစ္နာ တယ္။ လိုင္စင္လုပ္ေပးၿပီးလဲ စီး နင္းခြင့္ေပးသင့္တယ္''ဟု ယင္း၏ အျမင္ကို ေျပာသည္။ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ လိုင္းကားမ်ား မွာ လမ္းမႀကီးတစ္ခုတည္းတြင္ရွိ ၿပီး ေက်းရြာခ်ိတ္ဆက္အတြင္းပိုင္း လမ္းမ်ားသို႔ လိုင္းကားဝင္ေရာက္ နိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေဒသခံ မ်ားအေနျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီ ကိုသာ အားထားေနရသျဖင့္ ယခု ကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံ တစ္ဦးက ''ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညဘက္ အိမ္ျပန္ရင္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီကိုပဲ အားထားရတာ။ တကၠစီဆိုရင္ အ နည္းဆုံး၁၀၀ဝေပးရတယ္။ ကယ္ရီ က ၅၀ဝေလာက္ပဲေပးရတာ။ ေရႊ ျပည္သာမွာ ဆိုင္ကယ္ကိုပဲ အား ထားစီးၾကတယ္''ဟု ေျပာသည္။
Yangon Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားကို ေဒၚလာေလးေသာင္း ေအာ္ရီဒူးေထာက္ပံ့ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ ေအာ္ရီဒူး (ျမန္မာ) က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မၾကာေသးမီက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀,၀၀၀ ေထာက္ပံ့ ကူညီခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီအေနႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေရေဘးဒဏ္ ခံခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ အတြင္းကလည္း ေအာ္ရီဒူး (ျမန္မာ) ကုမၸဏီသည္ ေရေဘးသင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀ ပထမအႀကိမ္ အကူအညီ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

“ေရေဘးသင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမႈမ်ား အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဒီေရလႊမ္းမိုးမႈေတြေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ေဘးဒုကၡ အခက္အခဲေတြႏွင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ ေပးခ်င္ပါ တယ္” ဟု ေအာ္ရီဒူး (ျမန္မာ) မွ အႀကီးတန္းအရာရွိ Ross Cormack က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၃၈,၃၀၀ ဦးေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လူေနအိမ္မ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ား ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

ေရလႊမ္းမိုးခံခဲ့ရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေရႀကီးမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ကာတာအေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ ေအာ္ရီဒူးသည္ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ခန္႔ ေထာက္ပံ့ ကူညီသြားမည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေၾကညာထားသည္။
The Voice Weekly

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခဲ့မႈမ်ားကို ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ ေတာင္းပန္မွ ေက်နပ္မည္


ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခဲ့မႈမ်ားကို ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္
ေတာင္းပန္မွ ေက်နပ္မည္ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ထုိင္းနိင္ငံ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုထူးထူးဟန္က ေျပာသည္။
“သူတို႔ကို စစ္ခံု႐ံုးတင္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ဆီက စည္းစိမ္းဥစၥာေတြကိုလည္း ယူဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ အဓိကက ေက်ာင္းသားငယ္ေလးေတြ သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြကို ႏွိပ္စက္ဖမ္းဆီးမႈေတြကုိ မွားယြင္းေၾကာင္း ေတာင္းပန္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္တယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။
ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမွ ႏိုင္ငံေရး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္၀င္ခြင့္ ေပးထားခဲ့ေသာ္လည္း Black List လုပ္ခံထားရေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရ သိန္းခ်ီ ရွိေသးေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာသည္။
“သမၼတႀကီးေျပာတာ မမွန္ဘူး ျပန္၀င္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ သူတို႔ေတြမွာ စိတ္ဒဏ္ရာ ရထားတယ္။ ေဆးရွိမွ ရမယ္။ ဘာေဆးလဲဆိုေတာ့ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရမွ ေတာင္းပန္ဖို႔ ျဖစ္တယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။ စို္င္းလမင္း

Popular Myanmar News Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ကန္ေဒၚလာ သန္းေလးေထာင္တန္ဖိုးရိွ ဒုံးက်ည္ကာကြယ္ေရး စစ္လက္နက္ မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ Lockheed Martin Corp ႏွင့္ ပင္တဂြန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဒုံးက်ည္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ အေမရိကန္ ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က Lockheed Martin Corp ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေလးေထာင္ တန္ဖိုးရိွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ပင္တဂြန္၏ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါစာခ်ဳပ္အရ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းေလးေထာင္တန္ဖိုးရိွေသာ တိုက္ခ်င္းပစ္ ဒုံးက်ည္မ်ားကို ေလထုထဲတြင္ပင္ ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ေသာ Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) ဒုံးက်ည္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ားကို အေမရိကန္ ပင္တဂြန္ႏွင့္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု UAE ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အဆိုပါကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုသေဘာတူညီမႈအရ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု UAE ႏိုင္ငံသို႔ ဒုံးက်ည္ ၾကားျဖတ္ ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းေရး လက္နက္ ၁၉၂ ခုႏွင့္ အေမရိကန္ စစ္တပ္သို႔ ၁၁၀ ခုေရာင္းခ်သည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ၿပီး အဆုိပါ လက္နက္မ်ားကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ မတိုင္မီ စတင္တပ္ဆင္ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္စစ္တပ္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ အဆုိပါဒုံးက်ည္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ THAAD ႏွင့္ Aegis ပဲ့ထိန္း ဒုံးဖ်က္စနစ္တို႔ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳ၍ တာလတ္ပစ္ ဒုံးက်ည္ႏွစ္စင္းကို ၾကားျဖတ္ ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္း လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခ်က္ကို လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္က အေမရိကန္စစ္တပ္ က ျပသခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဒုံးက်ည္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို ဝယ္ယူရန္ ကာတာႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကတို႔ ေဆြးေႏြးလ်က္ ရိွသကဲ့သို႔ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ကလည္း စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရိွသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ျဖင့္ အေမရိကကို တိုက္ခိုက္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္စစ္တပ္က Aegis ႏွစ္စင္းကို အေနာက္ပိုင္း ပစိဖိတ္ေဒသို႔ လည္းေကာင္း၊ THAAD ဒုံးက်ည္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာရိွ ဂူအမ္ကြၽန္းသို႔ လည္းေကာင္း ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။
The Voice Weekly


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲမႈမ်ားျပား၍ အပူလြန္ကဲကာ ပါ၀ါမီတာ မီးေလာင္


၂၂.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၁၆၃၅ အခ်ိန္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊(၁)ရပ္ကြက္၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊ ကေနာင္(၆)လမ္းရွိ ျမင့္မိုရ္စကၠဴစက္႐ံုတြင္ စက္႐ံုသံုးပါ၀ါမီတာမွ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲမႈမ်ားျပား၍ အပူလြန္ကဲၿပီး မီတာ၊မီတာပံုးခြံ၊လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳးတို႕အား မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြါးခဲ့ရာ စက္႐ံုလုပ္သားမ်ားမွ မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းၿငိမ္းသတ္ခဲ့သျဖင့္ ၁၆၄၂ အခ်ိန္တြင္မီးၿငိမ္းသြားခဲ့ပါသည္။

မီးေလာင္ရာသို႕ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ
ဦးစီးအရာရွိႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေရာက္ရွိစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ တန္ဘိုးေငြက်ပ္(၁၉၆၀၀၀)ဆံုး႐ံႈးခဲ့သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးအားေပါ့ဆစြာသံုးစြဲ၍ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ပြါးေစသူ စက္ရံုမန္ေနဂ်ာ ေဒၚစန္းစန္းေ၀အား ေရႊြျပည္သာၿမိဳ႕မရဲစခန္း
(ပ) ၆၇၈/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၂၈၅ ျဖင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
Yangon Police

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

နယူးေယာက္ၿမဳိ႕သားတစ္ဦး ေနအိမ္တြင္ ေႁမြအေကာင္ ၈၅၀ ေမြးထားအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမဳိ႕ေတာ္ အပိုင္ရွာလီ ၿမဳိ႕သားတစ္ဦးဟာ သူ႔အိမ္မွာ အဆိပ္ျပင္းေႁမြေတြ အပါအဝင္ ေႁမြအေကာင္ ၈၅၀ ကို ေမြးထားတယ္လို႔ သူ႔အိမ္ကို ဝင္ၿပီး စီးနင္း ရွာေဖြတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြက ေဒသခံ သတင္းဌာနေတြကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
သူေမြးထားတဲ့ ေႁမြေတြထဲမွာ တရားဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳမထားတဲ့ ၆ ေပရွည္တဲ့ ျမန္မာစပါးအုံး အမ်ဳိးအစား ေႁမြႏွစ္ေကာင္လည္း ပါတယ္လို႔ ဒီသတင္းအရ သိရပါတယ္။

ဒီလိုေႁမြေတြကို အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ အိမ္မွာ သိုေလွာင္ထားတဲ့သူဟာ တိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ကို ရဲက တရားမဝင္ေႁမြမ်ား သိုေလွာင္ထားမႈ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈတို႔နဲ႔ တရားစြဲမယ္လို႔လည္း သတင္းက ဆိုပါတယ္။

စပါးအုံးေႁမြေတြကို တိရစာၦန္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာေတြကို ပို႔မွာျဖစ္တယ္လို႔ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက အတည္ျပဳေပးေပမယ့္ တျခားေႁမြေတြကိုေတာ့ ဘယ္လိုစီမံမယ္ဆိုတာ မသိရေသးပါဘူး။

ရဲေတြက ဒီလိုဝင္ေရာက္ ရွာေဖြစစ္ ေဆးမႈကို တိရစာၦန္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (SPCA) အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာလို႔ ေဒသ ရဲစခန္းက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။
The Voice Weekly

အျပည့္အစုံသုိ႔ »