၀န္ႀကီးမ်ားအား ဌာနအပုိယာဥ္သံုးစဲြျခင္းႏွင့္ ဇနီး၊သားသမီးမ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္ခြင့္မျပဳရန္ ညႊန္ၾကား


ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားအား ဌာနမွ အပုိယာဥ္မ်ား  ယူေဆာင္သံုးစဲြျခင္း၊ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္ေစျခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ စက္သံုးဆီ ပုိမိုသံုးစဲြျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ ႐ံုးမွ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ ရက္စဲြျဖင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထုတ္ေပးထားသည့္  ယာဥ္အေရအတြက္၊ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားကုိသာ ေမာင္းႏွင္သံုးစဲြၾကရန္လည္း အစိုးရအဖဲြ႕႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္လက္မွတ္ျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ ၫႊန္ၾကားလႊာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရိွ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ႐ံုးသံုး၊ အိမ္သံုးႏွင့္ ခရီးသြားရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး စီး  အေဆာင္အေယာင္အျဖစ္ ရရိွၿပီး    ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးလွ်င္ တစ္လ ဆီဂါလန္ ၆၀ စီ အခမဲ့ထုတ္ယူခြင့္ရရိွထားသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္ဆင္စရိတ္ကုိ အစိုးရက  အကုန္အက်ခံရၿပီး  ျပင္ပယာဥ္ေမာင္းသံုးဦးအတြက္ လစာေငြတစ္သိန္းခန္႔စီကုိလည္း အစိုးရကထုတ္ေပးရသည္။ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးစီသည္ အိမ္အကူႏွင့္ ၿခံေစာင့္တစ္ဦးစီပါ ခန္႔ထားခြင့္ရရိွထားၿပီး ၎တို႔အတြက္ လစာေငြကုိလည္း  အစိုးရက က်ခံရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၂ တြင္ ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ အေဆာင္အေယာင္အျဖစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သံုးစီး၊ ယာဥ္ေမာင္းသံုးဦး၊  ယာဥ္တစ္စီးလွ်င္ တစ္လ စက္သံုးဆီဂါလန္ ၆၀ ႏွင့္ အမွန္တကယ္ကုန္က်မည့္ စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီမ်ား ခံစားခြင့္ရိွေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

အစိုးရအဖဲြ႕၏  ၫႊန္ၾကားလႊာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ ပါဂ်ဲ႐ိုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ စက္ဘီးစီးနင္းလာသူ ႏွစ္ဦးကုိ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္းတြင္ တုိက္မိခဲ့ရာ ယာဥ္တိုက္ခံရသူႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ထိုယာဥ္ကို စိစစ္ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ   Unique Marine Service ကုမၸဏီ အႀကံေပးအရာရိွ Mr. Jonathan Sivapunian ကုိ ငွားရမ္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေဆာင္အေယာင္ယာဥ္မ်ားအျပင္ ဌာနပုိင္ယာဥ္ကုိပါ အပုိယာဥ္အျဖစ္သံုးစဲြေနသည္ျဖစ္၍ တုိင္ၾကားမႈမ်ားရိွပါက ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားလႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အဆိုပါကိစၥကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ဌာနမ်ားျပားသည့္အတြက္ ၎အေနျဖင့္ မသိရိွဘဲ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖဲြ႕သို႔ ေမးျမန္းရန္ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။  ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ““ယာဥ္ေမာင္းကုိ အမႈဖြင့္အေရးယူထားပါတယ္””ဟု တာ၀န္က်အရာရိွက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္  ၀န္ႀကီးမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ အစိုးရအဖဲြ႕ ညႊန္ၾကားလႊာသည္ မွန္ကန္ၿပီး လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဗညာေအာင္မုိးက သံုးသပ္သည္။““အသံုးစရိတ္ေတြ၊ ဆီစရိတ္ေတြက စာရင္းဇယားအရ သိပ္မ်ားေနတာေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေနျပည္ေတာ္မွာ ဆီေမွာင္ခိုေတြ သိပ္မ်ားေနတာ ေတြ႕ရတယ္””ဟု ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ဦးအတြက္ ေပးအပ္ထားသည့္ စက္သံုးဆီ အသံုးစရိတ္၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ႏွင့္ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်ခံရေငြမွာ မ်ားျပားေနၿပီး အဆုိပါအသံုးစရိတ္မ်ားမွာ သာမန္အသံုးစရိတ္အတြင္း ထည့္သြင္းထားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္၍မရေၾကာင္း ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုးက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀း၌  ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး စုစုေပါင္း ၉၇ ဦး ရိွသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂိၢဳလ္အခ်ိဳ႕သည္ ျပင္ပယာဥ္ေမာင္း ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မခန္႔ထားဘဲ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိသာ တာ၀န္ေပးေစခိုင္းၿပီး လစာေငြကုိ ထုတ္ယူသံုးစဲြမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသုိင္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္။

7 Day Daily

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ခရီးသည္တင္ ဟုိင္းလတ္ကားမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးဆဲြခြင့္ ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္


ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္ ခရီးသည္တင္ ဟုိင္းလတ္ယာဥ္မ်ားကုိ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မွစတင္၍ ၀င္ေရာက္ေျပးဆဲြခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း   ရန္ကုန္တိုင္းမထသ(ဗဟုိ)မွ သတင္းရရိွသည္။

ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာမႈမရိွျခင္းႏွင့္ ယာဥ္တုိက္မႈ၊ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေျပးဆဲြခြင့္ မျပဳေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
““(ခ) လုိင္စင္ (ခရီးသည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုိင္စင္) နဲ႔ ေျပးဆဲြေနတဲ့ ခရီးသည္တင္ ဟုိင္းလတ္ယာဥ္အားလံုး ရန္ကုန္တုိင္း စည္ပင္နယ္နိမိတ္မွာပါတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ခုမွာ ေျပးဆဲြခြင့္ရိွမွာမဟုတ္ပါဘူး””ဟု မထသ (ဗဟုိ)မွ ဥကၠ႒ ဦးလွေအာင္ကေျပာသည္။

သန္လ်င္-ရန္ကုန္၊ ေမွာ္ဘီ- ရန္ကုန္၊ တုိက္ႀကီး-ရန္ကုန္ေျပး ဆဲြေနေသာ ခရီးသည္တင္ဟုိင္းလတ္ယာဥ္လုိင္းမ်ားအပါအ၀င္  ၿမိဳ႕တြင္းခရီးသည္တင္ယာဥ္အျဖစ္ ေျပးဆဲြလ်က္ရိွသည့္ ဟုိင္းလတ္ယာဥ္မ်ားအားလံုးပါ၀င္ၿပီး အဆိုပါကားမ်ားအစား စီးတီးဘတ္စ္အေသးမ်ားျဖင့္ ေျပးဆဲြခြင့္ျပဳထားသည္ဟုသိရသည္။
““အဓိက ျပႆနာက ခရီးသည္ေတြပဲ။ သန္လ်င္ဘက္မွာဆို ရန္ကုန္ကုိသြားဖုိ႔ ဒီကားေတြကုိပဲ အသံုးျပဳေနရတာ။ ၿပီးေတာ့ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းအပ္ၿပီး စီးတီးဘတ္စ္နဲ႔ဆဲြရင္ ရမယ့္ ဂက္စ္က မလံုေလာက္ဘူး””ဟု ရန္ကုန္- သန္လ်င္ ေျပးဆဲြလ်က္ရိွေသာ ခရီးသည္တင္ဟုိင္းလတ္ယာဥ္ပုိင္ရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။

““ၿမိဳ႕ထဲမွာ ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့ ဟုိင္းလတ္ယာဥ္ေတြ အကုန္လံုး မဟုတ္ဘဲ (ခ)လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရိွတဲ့ ယာဥ္ေတြေလာက္ပဲ ပိတ္ပင္မႈလုပ္ထားတဲ့အတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအပုိင္းမွာ သိပ္အမ်ားႀကီး ထိခိုက္မသြားႏိုင္ပါဘူး””ဟု ဥကၠ႒ ဦးလွေအာင္ကေျပာသည္။

““သန္လ်င္ကေနၿမိဳ႕ထဲကုိ အလုပ္ဆင္း၊ အလုပ္ျပန္ ဒီဟုိင္းလတ္ကုိပဲ အားကုိးေနရတာ။ ဟုိင္းလတ္ေတြပဲ ည ၁၀ နာရီေလာက္ထိရိွတယ္။ အျခားလုိင္းကားေတြက ၇ နာရီေလာက္ဆုိ မရိွေတာ့ဘူး။ ဟုိင္းလတ္ေတြမရိွေတာ့ရင္ အျခားလိုင္းတစ္ခုခု စီစဥ္ေပးသင့္တယ္””ဟု ခရီးသည္တစ္ဦးကဆုိပါသည္။

ခရီးသည္တင္ဟုိင္းလတ္ယာဥ္တစ္စီးလွ်င္ စီအင္န္ဂ်ီဂက္စ္ပမာဏ ၂၀၀ ကုဗေပ ရရိွၿပီး အဆိုပါေနရာတြင္ အစားထုိးေျပးဆဲြမည့္ စီးတီးဘတ္စ္မ်ားတြင္လည္း ၂၀၀ ကုဗေပ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္၍ လုံေလာက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေျပးဆဲြပါက ျပႆနာမျဖစ္ႏိုင္ဟု မထသ(ဗဟုိ) မွ တာ၀န္ရိွသူကဆုိသည္။

““စီးတီးဘတ္စ္က CNG ၄၈၀ ကုဗေပေလာက္ဆံ့တယ္။ ဟုိင္းလတ္အပ္ၿပီးရင္လည္း ပထမကားမွာရိွတဲ့ CNG ကုိ ျပန္ထည့္ေပးမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ရန္ကုန္-တုိက္ႀကီးလိုမ်ိဳး ဆဲြရင္ မေလာက္ႏုိင္ဘူး။ ရမယ့္ပမာဏနဲ႔တြက္ခ်က္ၿပီး လုိင္းဆဲြဖို႔ေတာ့လိုတယ္။ တကယ္လုိ႔ ဂက္စ္ကုန္သြားရင္လည္း ထပ္မံေျဖရွင္းခြင့္ ေပးထားတာပဲ”” ဟု ဦးလွေအာင္ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္ ခရီးသည္တင္ ဟုိင္းလတ္ယာဥ္လုိင္း ၄၆ လုိင္း ရိွၿပီး အစီးေရ ၈၀၄ စီး ရိွသည္။

7 Day Daily

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရတနပံုသေဘၤာက်င္း၌ ကုန္တြဲယာဥ္တစ္စီး ဂက္စ္အိုးႏွစ္လံုးေပါက္ကြဲ၍ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေသဆံုး ေလးဦးဒဏ္ရာရ


မႏၱေလး၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုသေဘၤာက်င္းမွ ကုန္တြဲယာဥ္တစ္စီး ေပါင္ ၂၀၀ ဂက္စ္အိုး ႏွစ္လံုးေပါက္ကြဲရာမွာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ၆ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားသံုးဦးဒဏ္ရာရွိခဲ့ေၾကာင္း ကနဦး ရဲစစ္ခ်က္မ်ားအရသိသည္။

ယေန႔နံနက္ ၉နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ရတနာပံုသေဘာၤက်င္းတြင္ ဧရာ၀တီတုိင္း စေကၠာၿမိဳ႕မွ စီမံကိန္းတစ္ခုသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ ေက်ာက္ ၁၈၆က်င္းတင္ထားေသာ ကုန္တြဲယာဥ္မွာ ထြက္ခြာကာနီးတြင္ ေက်ာက္ဆူးႀကိဳးအား ဂေရေဆာ္ရာမွ ဂက္စ္အိုးႏွစ္လံုးေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါဂက္စ္အုိးႏွစ္လံုးေပါက္ကြဲရျခင္းမွာ အဆိုကုန္တြဲမွာ အခင္းမျဖစ္ပြားမီ ယခင္ရက္က ေအာက္တိန္းဆီ ဂါလံေျခာက္သိန္းတင္ေဆာင္လာကာ မႏၱေလးဆိပ္ကမ္းသို႔ခ်အၿပီး ေက်ာက္တင္ေဆာင္ကာ ထြက္ခြာစဥ္ ဂေဟေဆာ္ရာ၌ ကုန္တြဲမွာ အလံုပိတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအာက္တိန္းအေငြ႕မ်ားခိုေအာင္းေနၿပီး မီးထေတာက္ကာ ဂစ္အုိး သို႔ကူးစက္သြားခဲ့ၿပီး ေပါက္ကြဲျခင္းဟု ယူဆရေၾကာင္း မႏၱေလးခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ဦးစိန္ထြန္း မွ ေျပာသည္။

"ေအာက္တိန္းေတြသာ မခ်ရေသးရင္ မေတြး၀ံ့စရာပဲ"ဟု ရဲမွဴးႀကီးက ေျပာသည္။

အဆိုပါကုန္တြဲယာဥ္မွာ အလ်ားေပ ၂၀၀၊ အနံ ၄၅ေပ၊ အျမင့္ ၁၀ေပရွိၿပီး အလံုးပိတ္အမိုးပါရွိသည္။ ေပါက္ကြဲအားမွာျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ အေပၚအမုိးပြင့္ထြက္သြားခဲ့ၿပီး ကမ္းေပၚရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေပၚသို႔ ျပဳတ္က် ခဲ့ ၍ အဆိုပါအမ်ဳိးသမီးမွာ ၄င္းဒဏ္ရာျဖင့္ပင္ေသဆံုးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကနဦးအတည္မျပဳႏိုင္သည့္သတင္းမ်ားအရ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲသြားသည့္ ကုန္တြဲယာဥ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္သား ၂၀ခန္႔ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားသံုးဦး ကေလးငယ္တစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေသဆံုးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

"ကုန္တြဲမန္ေနဂ်ာကေပ်ာက္ေနတယ္။ ဆက္သြယ္လို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ သူလာမွာ လူစာရင္းအတည္ ျပဳႏိုင္မယ္။ ေအာက္ထဲမွာက်န္ေနေသးလား။ မက်န္ဘူးလားဆိုတာ အတည္မျပဳႏိုင္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အခုခ်ိန္အားလံုးက ကမ္းေပၚတက္လည္ေနၾကတဲ့လူေတြလည္းရွိတယ္။ သေဘာၤထဲမွာေတာ့ အကုန္မရွိႏိုင္ဘူး " ဟု ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး က ေျပာသည္။

ေပါက္ ကြဲခဲ့သည့္ ကုန္တြဲအနီးသေဘာၤမွ သဲစုပ္လုပ္သား ကိုေမာင္၀င္းက "ေပါက္ကြဲတာႀကီးက လန္႔စရာႀကီး။ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀မွာတစ္ခါမွမႀကံဳဘူးဘူး။ ေျမႀကီးကို တုန္ခါသြားတာပဲ။ ပစၥည္း၀ယ္ဖို႔ကမ္းေပၚ အတက္ ကမ္းေပၚကေနလွမ္းျမင္လိုက္တယ္။ အမိုးႀကီးကေျမွာက္တက္ၿပီး ကမ္းေပၚကိုက်သြားတယ္ " ဟု ေျပာသည္။

သတင္း/ဓါတ္ပံု- ဖိုးလျပည့္
Popular Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ တိုးျမႇင့္ရန္ ေဆြးေႏြး


ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူ ငါးေသာင္းနီးပါး ႏွစ္စဥ္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အေဝးသင္ ပညာေရး အဆင့္တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ သင္ၾကားနည္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ စိစစ္ျခင္းတို႔ကို အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ား သင္ၾကားေရးအတြက္ ဘာသာရပ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕သြားမည့္အျပင္ အြန္လိုင္း သင္ၾကားမႈကို ပိုမိုအသုံးျပဳရန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ အေျခစိုက္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီက ေရးဆြဲေနေသာ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး မူဝါဒတြင္ အဆိုပါ တကၠသိုလ္မ်ားကို ပညာသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္း ပိုရႏိုင္ေသာ Open University အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားရန္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ၎ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။
“တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေရာ၊ ဆရာခန္႔ထားေရး ပိုင္းေတြေရာ အခုမွေဆြးေႏြးေနတုန္း ရွိေသးတယ္” ဟု ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၏ သုံးပုံတစ္ပုံ နီးပါးသည္ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ားကို မွီခိုေနရေသာ္လည္း ရရွိခဲ့ေသာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။

အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ႀကဳိးစား အားထုတ္မႈပိုင္း ေလ်ာ့နည္းလာမႈေၾကာင့္ ယခုပညာသင္ႏွစ္ စာေမးပြဲမွ စတင္ကာ ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တင္းက်ပ္စြာ ကိုင္တြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

The Voice Weekly Myanmar

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

စီးတီးမတ္ဂိုေဒါင္ အပါအဝင္ တိုင္ၾကားမႈငါးခု မိုဘိုင္းလ္တင္းက တရားစြဲဆို


စီးတီးမတ္ပိုင္ ဂိုေဒါင္အပါအဝင္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ငါးခုကို စစ္ေဆးတဲ့အခါ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈအျဖစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိတဲ့အတြက္ မိုဘိုင္းတင္းအဖြဲ႔က ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဥပေဒ ၂၀၁၂ နဲ႔ တရားစြဲဆုိထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ “စီးတီမတ္ပိုင္ ဂိုေဒါင္နဲ႔ က်န္ဂိုေဒါင္ေတြမွာ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈေတြ လုပ္ေနတယ္ဆိုၿပီး တိုင္ၾကားလာတဲ့အတြက္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့တယ္၊ သြားစစ္တဲ့အခါမွာ ကန္႔သတ္ကုန္ျဖစ္တဲ့ အရက္၊ ဘီယာ၊ ဝိုင္နဲ႔ စားေသာက္ကုန္ေတြကို သိုေလွာင္ထားတာ ေတြ႕ရတယ္” လို႔ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးေရးအဖြဲ႔ (ဗဟို)ရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္က စီးတီးမတ္ ေစ်းဝယ္စင္တာ ဂုိေဒါင္ထဲကေန စစ္ေဆးေတြ႕ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံျခားအရက္ ၁၂၉၇ ပုလင္း၊ ဝိုင္ ၈၇၅၇၈ ပုလင္း၊ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး က်ပ္သိန္းငါးေထာင့္ခုႏွစ္ရာတို႔ သြင္းကုန္(မူရင္း)လိုင္စင္ မျပႏုိင္တဲ့အတြက္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒ ၂၀၁၂ ပုဒ္မ(၈)နဲ႔ အေရးယူထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္က ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပးဝင္း အတြင္းမွာ ဒိုင္နာကားတစ္စီးေပၚကေန ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ အရက္ပုလင္း ၂၁၆၀ လံုးကို တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈအျဖစ္ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ မိုဘိုင္းလ္တင္းအဖြဲ႔က တရားစြဲဆုိထားတယ္လို႔ သိရတယ္။ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းသြယ္(၁)က ဂိုေဒါင္တစ္လံုးမွာ ဝိုင္ပုလင္း ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ဘီယာပုလင္း ၂၄၀၀ ေတြ႔ရွိတဲ့အတြက္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ၂၀၁၂ ပုဒ္မ(၈)နဲ႔ အေရးယူထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္(၂)က ဂိုေဒါင္တစ္ခုမွာ ဘီယာနဲ႔ အခ်ဳိရည္ ၁၈၉၈ ဖာကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိတဲ့အတြက္ သြင္းကုန္ဥပေဒ ၂၀၁၂ ပုဒ္မ(၈)နဲ႔ အေရးယူထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္ကားဝင္းအတြင္း ဂိုေဒါင္တစ္ခုမွာ အရက္ဘီယာနဲ႔ အခ်ဳိရည္ ၂၅၆၁ ဖာကို တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈအျဖစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိတဲ့အတြက္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒ ၂၀၁၂ ပုဒ္မ(၈/၁၀)နဲ႔ အေရးယူထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္က ဂိုေဒါင္တစ္ခုမွာ တင္သြင္းခြင့္မျပဳတဲ့ ျပည္ပႏုိင္ငံထုတ္ ဝီစကီပုလင္း ၈၉၇၄၈ လံုး စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ပုဒ္မ (၈/၁၀)နဲ႔ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒ ၂၀၁၂ နဲ႔ အေရးယူထားတယ္လုိ႔ သိရေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ေမာ္ဒန္ သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "
khit lu nge

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ယခုႏွစ္မွာ မူးယစ္ေဆးဖမ္းမိမႈ ပိုမ်ားလာ


ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထူးစီမံခ်က္ခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါး ဖမ္းဆီးရရွိမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာတယ္လို႔ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ အမွတ္ ၂၄ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔ စုမွဴး ရဲမွဴးရဲႏုိင္က ေျပာပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး ဖမ္းဆီးရရွိမႈ ယခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလကုန္အထိ အမႈေပါင္း ၉၅၆ မႈနဲ႔ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၉၂၅ သန္းေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့တယ္လို႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႔ စာရင္းအရ သိရပါတယ္။ ကာလတူႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအထိက အမႈေပါင္း ၈၆၀ ျဖစ္ၿပီး က်ပ္သန္း ၉၀၀ ခန္႔သာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ဖမ္းဆီးရရွိမႈ ျမင့္တက္လာရတဲ့အေၾကာင္းက ယခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလထဲမွာ ေရႊလီစီမံခ်က္ဆုိၿပီး မူးယစ္တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္က ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ နယ္ေျမခံ မူးယစ္တား ဆီးႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြ၊ လံုၿခံဳေရးအရ သြားေရာက္ဖုိ႔ ခက္ခဲတဲ့ ေနရာေတြမွာ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္သားေတြ ပါဝင္ပူးေပါင္းၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းတာမ်ဳိး ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားစြာအျပင္ ဘိန္းခ်က္စခန္းတစ္ခုကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာ ေၾကာင့္လို႔ သိရပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေရႊလီစစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြက အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အေျမာက္အျမား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ စီမံခ်က္ကာလ ႏုိဝင္ဘာလ တစ္လလံုးမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ဖမ္းဆီးရမိမႈတန္ဖိုး က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးစီမံခ်က္ခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္တာကို တျခားေဒသေတြမွာလည္း သတင္းရရွိတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရဲမွဴးရဲႏုိင္က “မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းဖို႔ အခက္အခဲ အားနည္းခ်က္ေတြကေတာ့ ရွိေနေသးတယ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္သူေတြက လက္နက္နဲ႔ အကာအကြယ္ယူတယ္၊ မလံုၿခံဳတဲ့ဧရိယာေတြကို အသံုးျပဳ၊ လံုၿခံဳေရး မေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြကို အသံုးျပဳတယ္၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေတြအေပၚမွာလဲ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အခါမွာ အျပည့္အဝ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးဘူး” လို႔ သူ႔အျမင္ကို ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ေမာ္ဒန္ သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
khit lu nge

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းကားမ်ား ဘန္ေကာက္ေရွးေဟာင္းကားျပပြဲတြင္ သြားေရာက္ျပသမည္


ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ေရွးေဟာင္းကားျပပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရွးေဟာင္းကားအခ်ဳိ႕ သြားေရာက္ျပသဖို႔ ရွိေၾကာင္း Myanmar Classic Cars Club အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဇာ္ၿဖိဳးလင္းက ေျပာပါတယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ကားျပပြဲကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆံုးအပတ္မွာ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရွးေဟာင္းကားေတြကို ဖိတ္ၾကားထားတာေၾကာင့္ အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ ကားေတြ ရန္ကုန္ကေန သြားၾကဖို႔ စီစဥ္ထားၾကတာပါ။ Myanmar Classic Cars Club မွာ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္၊ ဂ်ာမနီ စတဲ့ႏုိင္ငံက ကားေတြ အမ်ားအားျဖင့္ ပါဝင္တယ္။ အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ ကားေတြက ခ႐ိုင္စလာ၊ ခ်က္ပလက္၊ ေအာ္စတင္၊ မာရီဘူး စတဲ့ကားေတြ ပါဝင္တယ္။ Myanmar Classic Cars Club အဖြဲ႔ဝင္ေတြက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလကလည္း ေရွးေဟာင္းကားေတြနဲ႔ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတြကို ျပည္တြင္းခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားခဲ့ၾကတယ္။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအျဖစ္ ႏွစ္လတစ္ခါ၊ သံုးလတစ္ခါ အင္ဂ်င္ဝိုင္ လဲလွယ္တာေလာက္ပဲ ျပဳလုပ္ေပးရၿပီး အျခား ႀကီးႀကီးမားမား ျပဳျပင္ရတာ မရွိေၾကာင္း ဦးေဇာ္ၿဖိဳးလင္းက ေျပာတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေရွးေဟာင္းကားျပပြဲမွာ ကိုယ္တိုင္ေမာင္းႏွင္မယ့္ မစုျမတ္က “ကားႀကံ႕ခုိင္မႈရယ္၊ ေမာင္းတဲ့သူေတြ ႀကံ႕ခိုင္မႈရယ္ဆုိရင္ ဘန္ေကာက္အေရာက္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ ေမာင္းၾကဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္” လို႔ ေျပာတယ္။ Myanmar Classic Cars Club မွာ အဖြဲ႔ဝင္ကားေပါင္း ၃၀ နီးပါးရွိၿပီး ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကထုတ္ ကားေတြ ပါဝင္ၾကတယ္။ အဲသည္အဖြဲ႔ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးေဟာင္းကားေတြ ျဖစ္လုိ႔ တစ္ခါတစ္ရံ ယာဥ္အပိုပစၥည္း လိုတဲ့အခါ ႏုိင္ငံျခားက မွာယူတင္သြင္းၾကရတယ္။ ျပည္ပကို တကူးတက မွာယူတင္သြင္းၾကရေပမယ့္ စိတ္မပ်က္ဘူးလို႔ ဆုိတယ္။ လက္ရွိအသစ္ဝင္ေနတဲ့ ကားေတြထက္စာရင္ ေရွးေဟာင္းကားေတြကို ပိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း မစုျမတ္က ေျပာျပခဲ့သည္။ “အခုဝင္ေနတဲ့ ကားေတြက ပိုေတာင္ စိတ္မခ်ရေသးတယ္၊ အရင္ကလာတဲ့ ကားေတြက သံျပားအထူႀကီးေတြ၊ ကားေဘာ္ဒီကို လက္နဲ႔ေခါက္ၾကည့္႐ုံနဲ႔ သိတယ္။ အရင္ကားေတြက ပိုၿပီး safety ျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားရတယ္” ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ေမာ္ဒန္ သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
khit lu nge

အျပည့္အစုံသုိ႔ »