တိုးမလား ေလ်ာ့မလား ဆက္သြားမလား ရပ္ေနမလား ျမန္မာ့လုပ္သား


စက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ား
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၏ အေျပာင္းအလဲ ကို မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ ထားခဲ႔ေသာ စက္မႈဇုန္ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ယခုႏွစ္သည္ ထူးမျခားနားႏွစ္ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္ သည္။ ဥပေဒ သစ္မ်ား ထြက္ေပၚ လာျပီး အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း အေရ အတြက္ ၇ဝဝ ေက်ာ္သည္ အထိ တိုးပြားခဲ႔သည့္ ႏွစ္လည္း ျဖစ္သည္။
”အလုပ္သမားေတြက ကိုယ္႔အဖြဲ႕အစည္းကို ခုိင္မာေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘဲ အခြင္႔အေရး ေတာင္းတာေတြနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုန္ခဲ႔ ရတယ္” ဟု အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီမွ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ က ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယမန္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ဆႏၵျပမႈ အရွိန္သည္ ရပ္တန္႔သြားျခင္း မရွိခဲ႔ဘဲ အလုပ္သမား ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ႏွစ္ဟုလညး္ ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က အလုပ္သမား ဆႏၵျပ မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ႔ျပီး ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ လုပ္ခလစာေပၚ အေျခခံေသာေၾကာင္႔ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ဥပေဒ ထြက္လာလွ်င္ ထုိသုိ႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေလ်ာ႔နည္း သြားႏုိင္သည္ဟု သုံးသပ္မႈ မ်ား ရွိခဲ႔သည္ ။၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း ထုိဥေဒ ထုတ္ျပန္မည္ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ႔သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း အလုပ္သမား ဆႏၵ ျပမႈမ်ားက ရပ္ဆုိင္းမသြား။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ရွိ Globe Electronic စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵျပ မႈမွစ၍ တစ္ႏွစ္လုံးလုိလုိပင္ အလုပ္သ မား ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည္။ ႏွစ္ ဆန္းပုိင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ တစ္လတည္း တြင္ပင္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္း ပြားမႈေပါင္း ၆၄ ခုရွိခဲ႔သည္ ။ ”ေတာင္းဆုိတဲ့ အခြင္႔အေရးေတြ က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အလုပ္ သမားထုအတြက္ေတာင္းတာ မဟုတ္ ဘူး။ တခ်ိဳ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြက အလုပ္ရွင္ေတြ မေပးႏုိင္တဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ ေတြလည္းေတြ႕ရတယ္ ”ဟု ၄င္းကအ လုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ကိုသုံးသပ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ၾကီးဌာနက ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ၂၂ ရက္တြင္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ႔သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဥပေဒထြက္ၿပီး နည္းဥပေဒ မထြက္ေသးေသာ ေၾကာင္႔ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေရး နည္းဥပေဒ ကို ေစာင္႔ခဲ႔ရျပန္သည္။
နည္းဥပေဒ မထြက္မီ အခ်ိန္တြင္လည္း New Way , Gallant Ocean (အေအးခန္း)၊ Costec (အထည္ခ်ဳပ္)၊ Asia World(စက္ျပင္)၊ Bright Jaun (အထည္ခ်ဳပ္) စသည့္ စက္႐ုံအလုပ္ သမားဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္တုိက္ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ျပီး အလုပ္သမားမ်ား ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေန ေသာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ နည္းဥပေဒကို ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္း ခဲ႔သည္။ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ နည္း ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာေသာအခါ အလုပ္ သမားအေရး ေလ႔လာသူမ်ားက က်ယ္ ေလာင္စြာ ေထာက္ျပၾကေသာ အခ်က္ မွာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ သည့္ စံႏႈန္းပင္ျဖစ္သည္။ ”သူက အခေၾကးေငြ လုိ႔ဆုိရာမွာ အလုပ္ရွင္က သေဘာက်လုိ႔ေပးတဲ့ ဆုေၾကးေတြ ၊ အခ်ိန္ပုိလုပ္ခေတြပါ ထည့္တြက္ထားတယ္၊ အမွန္တကယ္က အလုပ္သမားရဲ႕ တစ္ေန႔ရွစ္နာရီလုပ္အားခပဲျဖစ္ရမွာ” ဟု ခုံသမာ ဓိ ေကာင္စီဝင္ ဦးရဲႏုိင္ဝင္းက ဥပေဒကို ေထာက္ျပသည္။
အလုပ္ သမားမ်ား၏ တစ္ေန႔ ရွစ္နာရီလုပ္အားခကို မတြက္ဘဲ ထုိသုိ႔ အပိုဆုေၾကးမ်ားပါ ထည့္တြက္မည္ဆုိ လွ်င္ အနည္းဆုံး လုပ္အားခ သတ္မွတ္္ေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီးပင္ ျဖစ္မည္ဟု ၄င္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ နညး္ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထား သည္မွာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကို ဦးစြာဖြဲ႔စည္းရမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျပီး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသၾကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီမ်ားက အလုပ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈ စရိတ္ႏွင့္ လုပ္ခ လစာတုိ႔ကို ကြင္းဆင္းကာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူျပီး အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီသို႔ ျပန္လည္ တင္ျပရမည္ဟုသိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ သမၼတ႐ံုးသုိ႔ တင္ထားဆဲျဖစ္ျပီး ဖြဲ႔စည္းပုံ ျပန္က်မွသာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္၍ အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၂ဝ၁၄မွသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု အလုပ္သမား ေရးရာ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းဝင္းက ေျပာသည္။
“‘အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြက လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား ၂၁ မ်ိဳးအတြက္ သတ္မွတ္ရမွာ၊ အလုပ္ အမ်ိဳးအစားက အမ်ိဳးမ်ိဳးဆုိေတာ႔ ေကာ္မတီမွာ ပိုျပီးအလုပ္႐ႈပ္မွာေပါ႔” ဟု ဦးရဲႏုိင္ဝင္းက ေျပာ ၾကားၿပီး ေကာ္မတီအတြက္ လုိအပ္သည့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အ ခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရက ရွာေဖြ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငနး္မ်ား ပိုမုိ လ်င္ ျမန္ႏုိင္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ရာတြင္ ဦးစားေပး က႑အျဖစ္ လက္ခစား လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သေဘာ တူညီ ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လုပ္ငန္း ၂၁ ခုထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ လက္ခစား လုပ္ငန္းအတြက္ပင္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး မလုပ္ေဆာင္ ရေသးေသာေၾကာင္႔ အျခားက႑မွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးမွာ ၂ဝ၁၄ တြင္လည္း ၾကန္႔ ၾကာဦးမည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္ဟု အလုပ္သမားေရး ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။
ဥပေဒေဟာင္း မ်ားျပင္ဆင္ေရးဆြဲ
အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ဥပေဒနည္းတူ အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ႏွင္႔ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အလုပ္အကုိင္ႏွင္႔ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဥပေဒကုိ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပဳျပင္ေရးဆြဲ ေနၿပီး ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္႐ုံမ်ား အက္ ဥပေဒကို လည္း ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေန ေၾကာင္း သိရသည္။ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရးဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ဆုိင္ရာ ဥပေဒတုိ႔ကိုလည္း အသစ္ ေရးဆြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရး ဥပေဒ သည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္မည္ဟုလညး္ သိရသည္။
ဥပေဒအား နည္းခ်က္
ဥပေဒသစ္မ်ား ေရးဆြဲ ေနသလုိ ထုတ္ျပန္ျပီးသား ဥပေဒအေဟာင္း၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ျပသနာ ပိုမုိၾကီးထြားခဲ႔သည္။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္း တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာ္ဝင္သစ္ အေခ်ာထည္စက္႐ုံ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈသည္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး အျမင့္ဆုံး အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္ ခုံ သမာဓိ ေကာင္စီသုိ႔ပင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ခုံသမာဓိ ေကာင္စီမွ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးခဲ႔သည္။ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အလုပ္ရွင္ဘက္မွ မလုိက္နာေသာေၾကာင္႔ အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ ဆႏၵျပမႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ထုိဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပုဒ္မ၁၈ ျဖင့္ အေရးယူခံခဲ႔ရသည္။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ႔ေသာ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး နည္းဥပေဒတြင္ ခုံသမာဓိ ေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မလုိက္နာေသာ အလုပ္ရွင္ကို အေရးယူရန္ ျပစ္ဒဏ္ မပါရွိေသာေၾကာင္႔ ထိုသုိ႔ မလုိလားအပ္ေသာ ျပသနာမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားရသည္ ဟု အလုပ္သမား အေရးေဆာင္ ရြက္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ ရန္ကုန္တြင္ သာမက မႏၲေလးတြင္လည္း အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိအားနည္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနတုိ႔က ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျပီး ျပစ္ဒဏ္ ထည္႔သြင္း ျဖည့္စြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ႏွင္႔ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနသုိ႔ တင္ျပ ထားေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ ျပည့္ခါနီး ခ်ိန္အထိ တစ္စုံတစ္ရာ ထူးျခားမႈ မရွိ ေသးေၾကာင္း အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဥိီးကဆုိသည္။
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား လစာတုိးသည့္ႏွစ္
ယခုႏွစ္တြင္ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ အပိုေထာက္ပံ႔ေၾကးဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ လစာ က်ပ္သုံးေသာင္း တုိးေပးခဲ့သည္ ။ မေလာက္ငွေသာ ဝင္ေငြ ႏွင့္ ရပ္တည္ ေနၾကရသည့္အတြက္ ျပည္သူ ႔ဝန္ထမး္မ်ား၏ အက်င္႔ ပ်က္ ျခစားမႈႏွင္႔ အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတြင္ အျမစ္တြယ္သလုိ ျဖစ္ေနသည္ ကို တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံကာ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ဝန္ထမ္း လစာတုိးေရး အဆုိျပဳခ်က္ကုိ တင္သြင္းခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေတာင္းခံခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမး္မ်ား၏ လစာ တုိးျမႇင္႔ေရး ဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳခဲ႔ျခင္းျဖစ္ျပီး ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ ဧျပီလမွစ၍ ဝန္ထမ္း လစာ ထပ္တုိးေပးခဲ႔သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၁၉၇၂ခုႏွစ္ ၊၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ႏွင္႔ ၂ဝ၁ဝ ျပည္႔ႏွစ္တုိ႔တြင္ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာ တုိးေပးခဲ႔ သည္။ လစာသုံးေသာင္း တုိးျမႇင္႔ ရရွိခဲ့ေသာ္လညး္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စားဝတ္ေနေရး အခက္ခဲမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သာေကတ ၿမိဳ႕ေန လွ်ပ္စစ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆုိ ႏွစ္ႏွစ္ေနမွ လစာတစ္ေထာင္ တုိးတာ ဘယ္လုိလုပ္ အဆင္ေျပမလဲ” ဟု အထက္ပါလွ်ပ္ စစ္ဝန္ထမ္းက ေျပာသည္။

Popular Myanmar News Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းအား ႏုိင္ငံေရးအျမင္သိပ္မရွိဟု ဇီးကြက္ကိုျခေသံၤ႔က မုဒိန္းက်င္႔သြားသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ႔သည္႔ လူပ်က္ ဇာဂနာမွေ၀ဖန္


ဦးဇာဂနာက သူရဦးေရႊမန္းဟာ ႏိုင္ငံေရးအေတြး သိပ္မေကာင္းဘူးလို႔ ဆိုၿပီး သူရဦးေရႊမန္းအေပၚ သူ၏အျမင္ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

The Messenger က သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးဘယ္လိုျမင္ပါသလဲလို႔ ေမးျမန္းခဲ့ခ်ိန္မွာ ဦးဇာဂနာက ယခုလို ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

"ဦးေရႊမန္းကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရေတာ့ သိပ္မသိပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ျမင္ၾကည့္တဲ့ အျမင္ကေတာ့ ဦးေရႊမန္းက ႏိုင္ငံေရးအေတြး သိပ္မေကာင္းဘူးလို႔ျမင္တယ္။ သူရဲ႕ အၾကံေပးအဖြဲ႕ ရွိပါလိမ့္မယ္။
ရွိေပမဲ့ ဦးေရႊမန္းေရႊ့တဲ့ အကြက္ေတြက သိသာလြန္းတယ္။ ပရိယာယ္နည္းတယ္။ သမၼတကေတြ႔ဖို႔
ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ခ်ိန္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔ လိုတာေပါ့ ဆိုၿပီး၊ ေရႊျပည္သာမွာ ေျပာတယ္ဆိုတာမ်ိဳးက သိသာလြန္းတယ္။ ထို႔နည္းတူ အန္တီစုနဲ႔ ခင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာ၊ တစ္နည္းေျပာရင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အာေကာင္းေအာင္လုပ္တာေပါ့ အဲဒါအျမင္မွာ ေဒၚစု၀င္ထိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ အားေကာင္းတာေပါ့၊
သူလည္းႀကိဳးသားရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမွာေတာ့ ဦးေရႊမန္းကို သိပ္ေတာ္တယ္လို႔ မထင္ဘူး"

ဦးဇာဂနာကသာ သူရဦးေရႊမန္းဟာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမွာမေတာ္ဘူးလို႔ေျပာေနေပမယ့္လည္း
လႊတ္ေတာ္အတြင္းအသက္၀င္လာတာ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြအားေကာင္းလာတာဟာ
သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ လို႔ႏိုင္ငံေရးသုေတသီေတြၾကားမွာ ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။
ဦးဇာဂနာရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈကို သူရဦးေရႊမန္းဘက္က ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးပါဘူး။
ဦးဇာဂနာဟာ မၾကာေသးမီကလည္း အစိုးရက ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ဆီးဂိမ္းမွာ ရိုးရာအကေတြ ထည့္သြင္းျပသျခင္းကို ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး စကၤာပူရဲ႕ Street Dance နဲ႔ေဖ်ာ္ေျဖသြားပံုကိုေတာ့ ခ်ီးက်ဳးခဲ့ေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဇီးကြက္ကို ျခေသၤ့က မုဒိန္းက်င့္သြားတာ လွလွပပခံလိုက္ရၿပီလို႔ သူ႔ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ  ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါေျပာဆိုမႈအေပၚ ဆန္႔က်င္ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ခံခဲ့ရပါေသးတယ္။
Myanmar Express 

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ႏွစ္သစ္ကူးည လည္ပတ္လုိသူမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသေဘၤာ အငွားလုိက္မည္


ဖိုးစိုးသူ|ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ႏွစ္သစ္ကူးညတြင္ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း သေဘၤာစီးၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ႏွင့္ ပါတီပြဲမ်ားက်င္းပလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ သေဘာၤမ်ား ငွားရမ္းသြားမည္ဟု ပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာန မွဴး ဦးရွိန္းေယာက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းကိုၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ကမ္းမွ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ ဆိပ္ကမ္းတို႔အထိ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ ႏွစ္ထပ္သေဘၤာမ်ားကို ငွားရမ္းေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

“ငွားရမ္းခ်င္သူေတြအတြက္ သေဘၤာေတြက အလံုေလာက္ရွိပါတယ္။ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ သြားမယ့္လူေတြ ရဲ႕ခရီးနဲ႔ သေဘၤာအမ်ဳိးစားေပၚမူတည္ၿပီး ညႇိႏိႈင္း ဆံုးျဖတ္ၾကမွာပါ။ ဒီႏွစ္မွ စၿပီး အခုလို ႏွစ္သစ္ကူးည ေတြမွာ သေဘၤာေတြနဲ႔ အပန္းေျဖ ျဖတ္သန္းဖို႔ ငွားရမ္းခြင့္ေပးတာပါ”ဟု ဦရွိန္းေယာက ေျပာသည္။

ငွားရမ္းမည့္သေဘၤာမ်ားမွာ ႏွစ္ထပ္သေဘၤာမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္စီးလွ်င္ လူဦးေရ၂၀၀ တင္ႏိုင္ေသာ သေဘၤာ ႏွင့္ လူဦးေရ ၃၀၀ တင္ႏိုင္ေသာ သေဘၤာမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး႐ံုးႏွင့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚဌာနခြဲမ်ားတြင္ စံုစမ္းငွားရမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနခြဲမွ စီမံ ကြပ္ကဲမႈအရာရွိ ဦးသန္႔စင္ဦးက ရွင္းျပသည္။

“အခုခ်ိန္ထိေတာ့ လာေရာက္ငွားရမ္းၾကတာ တစ္စီးပဲရွိေသးတယ္။ မသိတာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ျမစ္ထဲမွာ ေလညႇင္းခံရင္း ႏွစ္သစ္ကူးညကို ျဖတ္သန္းရမွာဆိုေတာ့ တစ္မ်ဳိး ပိုဆန္းတယ္ေလ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ႏွစ္သစ္ကူးညတြင္ ငွားရမ္းေျပးဆြဲ သေဘၤာအမည္မ်ားမွာ ဗညား၊ ဗႏၶဳလ၊ ဗလေက်ာ္ထင္၊ ဗညားဦး အစ ရွိေသာ ႏွစ္ထပ္သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ငွားရမ္းေျပးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

AFP သတင္းေအဂ်င္စီ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚလွလွေဌးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း


AFP သတင္းဌာန၏ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚလွလွေဌး (ဓာတ္ပံု – ေဒၚလွလွေဌး၏ facebook မွ)

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တခ်ိဳ႕ ရွိလာခဲ့သလို ျမန္မာ့ မီဒီယာ က႑မွာလည္း ပြင့္လင္းလြတ္လပ္မႈေတြ အရင္ထက္စာရင္ အမ်ားႀကီး ရွိလာတယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။  မီဒီယာ ပြင့္လင္း လြတ္လပ္မႈေတြ ထဲက တခုကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မီဒီယာ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ လူငယ္ သတင္းေထာက္ေတြ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္မႈ မ်ားလာတာပါပဲ။ အဲဒီအထဲက သိသိသာသာ မ်ားျပား လာတာက အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ေတြဟာ သတင္းရယူတဲ့ ေနရာမွာေရာ၊ သတင္းဓာတ္ပံု ရယူတဲ့ ေနရာမွာပါ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ တန္းတူ ရင္ေဘာင္တန္း လုပ္ကိုင္ ေနၾကတယ္ ဆုိေပမယ့္ တကယ္တမ္း အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းမွာေရာ၊ လုပ္ငန္းတူသူ အခ်င္းခ်င္း အၾကားနဲ႔ သတင္းေပးသူေတြ အၾကား က်ား၊ မ ခြဲျခားခံရမႈေတြ ရွိေနေသးတယ္လို႔ AFP သတင္းဌာနရဲ႕ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚလွလွေဌးက ဧရာ၀တီကို ေျပာပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္နဲ႔ ၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယံ ဟိုတယ္မွာ က်င္းပတဲ့ ကမာၻ႔အမ်ိဳးသမီး ဖုိရမ္ အခမ္းအနားမွာ မလွလွေဌးက မီဒီယာရဲ႕ အခန္း က႑တခုကို ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရသူတဦး အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ အေျခအေန တခုမွာ အခုလို အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ က်ား၊ မ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိဖုိ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုႀကိဳးစားသင့္တယ္ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚလွလွေဌးကို ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္ သူဇာက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ေမး။     ။ အမ်ိဳးသမီး ဖုိရမ္ပဲြမွာ ေဆြးေႏြးသူ တေယာက္အေနနဲ႔ ပါ၀င္ခြင့္ ရတဲ့အတြက္ ဘာအက်ိဳးရလဒ္ေတြ ရရွိခဲ့ပါသလဲ။

ေျဖ။     ။ ဒီပြဲေတြ လုပ္တာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ က်မ အေနနဲ႔ Speaker တေယာက္ အေနနဲ႔ ပါ၀င္ရေပမယ့္ စင္ေပၚ မွာေတာ့ ထင္သေလာက္ မေဆြးေႏြးခဲ့ရဘူး။ ဒါေပမယ့္ တဘက္မွာ မေဆြးေႏြးခင္ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံု မိတ္ဆက္ရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက အဖြဲ႔အစည္းေတြေရာ၊ ကမာၻသိ နာမည္ရွိ လူေတြနဲ႔ပါ က်မတုိ႔ ေတြ႔ခြင့္ ရတာေပါ့။ တကယ္လို႔ ကိုယ္က သူတုိ႔ႏုိင္ငံကို ေရာက္သြားရင္ေတာင္ သူတုိ႔ မအားရင္ ေတြ႔ခြင့္ မရႏုိင္ဘူးေလ။ ဒီမွာက်ေတာ့ အဲဒီလို ေတြ႔ဆံုရတယ္ ဆုိေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ဖလွယ္လို႔ ရတာေပါ့။ အဲဒါ တခုကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းပါတယ္။

ေမး။     ။ ကိုယ္တိုင္လည္း မီဒီယာလုပ္ငန္းမွာ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ တေယာက္ ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိေတာ့ က်ား၊ မ တန္းတူ အခြင့္အေရး ရရွိမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ မီဒီယာ ေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ အခြင့္အေရး တန္းတူရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါသလား။

ေျဖ။     ။ ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္ ကေတာ့ က်မတို႔ ဒီလို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိခဲ့ဘူး။ ကိုယ့္ အတြက္ပဲ တကုတ္ကုတ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရတာ။ အခုဆို အမ်ိဳးသမီး ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ ရာေက်ာ္ေလာက္ ျဖစ္လာၿပီ။ ဒါကို ၾကည့္ရင္ပဲ ေတာ္ေတာ္ ၀မ္းသာစရာ ေကာင္းေနၿပီ။ အခု မီဒီယာေတြကေန တဆင့္ ၾကားရတာေတြေတာ့ ရွိတယ္။ ဥပမာ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ေတြ ခရီးသြားတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ တမ်ိဳး ဆက္ဆံခံရတာေတြ ရွိတယ္လို႔ ျပန္ၾကားရတယ္။ ဒါေတြ ကေတာ့ ရွိေနေသးတာေပါ့။ ဒါေတြကိုေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေနနဲ႔ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွာပါ။ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ေတြလည္း အမ်ိဳးသားေတြနည္းတူ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တာ ေတြ႔ရတယ္။ က်မတို႔ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ေတြ ဆက္လက္ အားတင္းၿပီးေတာ့ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တယ္ ဆုိတာ ျပရမွာေပါ့။

ေမး။     ။ အမ်ိဳးသမီး တေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ခြဲျခား ဆက္ဆံ ခံေနရၿပီလို႔ ေတြ႔ႀကံဳရၿပီ ဆိုရင္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္သင့္ပါသလဲ။

ေျဖ။     ။ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေနနဲ႔ ဘယ္လို အခြင့္အေရးမ်ိဳးေတြ ရွိလဲဆုိတာ သိဖုိ႔ေတာ့ လိုတယ္။ ဥပမာ က်မတုိ႔ ဂ်ာနယ္လစ္ တေယာက္ အေနန႔ဲဆို သတင္းကို ရယူပိုင္ခြင့္ ႐ွိရမယ္။ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တခု သြားမယ္၊ ၀င္လို႔မရဘူး၊ ဓာတ္ပံုရိုက္လို႔ မရဘူး ဆုိရင္ေတာ့ လံုး၀ အေလွ်ာ့ေပးလို႔ မရဘူးေပါ့။ သူမ်ား ရတယ္ဆုိရင္ ကိုယ္က ဘာလို႔ မရတာလဲ၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲေပ့ါ။ မီဒီယာ အခ်င္းခ်င္း ခြဲျခား ခံေနရတာကိုလည္း ေျပာရမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္အခြင့္အေရး ဘာလဲ ဆုိတာေတာ့ သိဖုိ႔ လိုတာေပါ့ ေနာ္။

ေမး။     ။ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ေတြမွာ အစိုးရပိုင္း သတင္းေပးမႈ စတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး သတင္းေပးမႈေတြမွာ က်ား၊ မ ခြဲျခားခံရၿပီး သတင္းေပးတာေတြ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ ေျပာေပးပါဦး။

 ေျဖ။     ။ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈက အစိုးရဘက္ပိုင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အပိုင္းကို မေျပာေသးဘူး။ ကုိယ့္ မီဒီယာ အခ်င္းခ်င္းမွာကို သူက မိန္းကေလးမုိ႔လို႔ ဒီသတင္း ရတာမ်ိဳး၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနလို႔ သတင္းေပးတယ္ ဆုိတာမ်ိဳးေတြ ေျပာၾကတယ္။ က်မတုိ႔က သတင္းလိုက္ၿပီ ဆုိကတည္းက ကိုယ္ဘာလိုခ်င္လဲ ဆုိတာ သိလို႔ ကိုယ္ရေအာင္ ႀကိဳးစားရတယ္။ ဒါကလည္း  ႀကိဳးစားမႈရဲ႕ ရလဒ္ဆုိတာ လက္ခံရမယ္။ ဒီလိုေတြကလည္း အခ်င္းခ်င္းၾကား ခြဲျခား ဆက္ဆံခံေနရတာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြကလည္း အခ်ိန္နဲ႔ အညီ ေျပာင္းလဲသြားမွာပါ။ အမိ်ဳးသမီးေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ဖုိ႔ပဲ လိုတာ။ ကိုယ့္အလုပ္ ကုိ္ယ္လုပ္ရင္ အစိုးရကလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံလို႔ မရသလို၊ အမ်ိဳးသား သတင္းေထာက္ေတြ ကလည္း ခြဲျခား ဆက္ဆံေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။

ေမး။     ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈက ဗုဒၶဘာသာ မ်ားေနေတာ့ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ အခ်က္ေတြအရ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းမွာ ဘာကြာျခားခ်က္ေတြ ရွိႏိုင္မလဲ။

ေျဖ။     ။ ဒါကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္း၊ ဘာသာေရး ပိုင္းေတာ့ ဆုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ဟာေတြ က်ေတာ့ က်မတုိ႔က ေက်ာ္လို႔ မရဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိရင္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြက ဘုန္းႀကီး အေရွ႕မွာ မေတာ္တေလ်ာ္ ထိုင္လို႔ မရတာေတာ့ ရွိမယ္။ တခ်ိဳ႕ဘုရားေတြ၊ ေနရာေတြမွာ ကန္႔သတ္တာေတြေတာ့ ရွိမယ္။ က်မတုိ႔လည္း ဒီႏုိင္ငံမွာ ေနတဲ့ သူေတြ ဆုိေတာ့ ဒါေတြကို ေလးစား လိုက္နာရမယ္။ ဒါေတြကိုေတာ့ သြားေတာင္းဆုိလို႔ မရဘူး။ တခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းခြင္ေတြ မွာေတာ့  အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ခြဲျခားရင္ေတာ့ က်မတုိ႔က ကြန္ပလိန္း တက္ရမယ္၊ ေျပာရမယ္။

ေမး။     ။ အခုဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၾကည့္ရင္ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈက နည္းေနေသးတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါက အမ်ိဳးသမီး ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ နည္းေနေသးတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္မလား။

ေျဖ။     ။ ႏိုင္ငံေရး ေလာကထဲမွာ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈက အစကတည္းက မနည္းခဲ့ဘူး။ အခုဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရး ေလာကထဲမွာ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈက မ်ားလာသလို၊ စီးပြားေရး ေလာကထဲမွာလည္း အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈက ေတာ္ေတာ္ မ်ားပါတယ္။ လူမႈေရး လႈပ္ရွားသူ အမ်ိဳးသမီး ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕ေလွ်ာက္လည္း အစိုးရ အဖြဲ႔မွာေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပါ အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္မႈေတြ ပိုမ်ား လာမယ္လို႔ က်မ ထင္တယ္။

ဧရာဝတီ သတင္း

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ ဆန္႔က်င္တဲ့ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဓိကရုဏ္းေတြ ဆက္ျဖစ္ေန ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆႏၵျပသမားေတြနဲ႔ အစိုးရ ေထာက္ခံသူေတြအၾကား ဒါကာၿမိဳ႕မွာ ရွိတဲ့ တရားရံုးခ်ဳပ္ ၀င္းအျပင္ဘက္မွာ အဓိက႐ုဏ္းေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ပံု – ႐ုိက္တာ

ဆႏၵျပသမားေတြကို ရဲက လူစုခြဲတဲ့အခါမွာ ဆႏၵျပသမားေတြဘက္က ေက်ာက္တံုးေတြ၊ အိမ္လုပ္ဗံုးေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္တယ္လို႔ ရဲအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ ရဲဘက္က ေသနတ္နဲ႔ ပစ္လို႔ ဆႏၵျပသမားတေယာက္လည္း ေသဆံုးသြားတယ္လို႔ ရဲအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။
တရက္တည္းမွာပဲ ဒါကာၿမိဳ႕ ဘူတာမွာ ေပါက္ကြဲမႈအတြင္း ဘူတာ လံုျခံဳေရးတေယာက္လည္း ေသဆံုးသြားတယ္လို႔ ရဲ႕အဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ ရဲအဖြဲ႔က မီးသတ္ေရပိုက္ေတြကို သံုးၿပီးေတာ့ လူစုခြဲလို႔ တခ်ဳိ႕လည္း ဒဏ္ရာရသြားပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြကို ရဲက ခြင့္မျပဳေပမယ့္ အႀကီးဆံုး အတုိက္အခံ ဘီအန္ပီ ပါတီက လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပၾကဖို႔ ေဆာ္ၾသခဲ့တာပါ။ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ခါလီဒါကိုလည္း ရဲေတြက ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ ညေနကတည္းက အိမ္ထဲကေန အိမ္အျပင္ကို ေပးမထြက္ဘဲ တားဆီးထားပါတယ္။

ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း တႏိုင္ငံလံုးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲသမားေတြ ရာနဲ႔ ခ်ီ အဖမး္ခံထားရတယ္လို႔ အတုိက္အခံ ပါတီက ေျပာပါတယ္။

ဒါကာၿမိဳ႕မွာလည္း ဘက္စကားလုိင္းေတြ၊ ရထားလိုင္းေတြနဲ႔ အႀကိဳအပို႔ယာဥ္ေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက ျဖတ္ေတာက္ထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာ အစိုးရက က်င္းပမယ္ဆုိရင္ သပိတ္ေမွာက္မယ္လို႔ အတိုက္အခံက ေၾကညာထားပါတယ္။

အကယ္၍ အတုိက္အခံက သပိတ္ေမွာက္ရင္ မဲဆႏၵနယ္ ၃၀၀ မွာ တ၀က္ေက်ာ္မွာ ၿပိဳင္ဘက္မရွိမွာျဖစ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ ႔ တရား၀င္မႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

DVB Burmese

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ကမာၻပထမဆုံးေသာ 4GB RAM ပါ၀င္တဲ့ဖုန္းေတြကုိ Samsung ကထုတ္လုပ္မည္။


Samsung ကုမၸဏီလာမည့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာထြက္ရွိမဲ့ Samsung ရဲ႕ဖုန္းေတြ မွာ 4GB RAM ကုိထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္း DDR4(4G RAM) အဆင့္ရွိတဲ့ဖုန္းေတြဟာ ယခုလက္ရွိထြက္ေနတဲ့ DDR3(3GB RAM) ရွိတဲ့ဖုန္းေတြထက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိၿပီးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့အျပင္ကမာၻပထမဆုံးေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္ဆုံးဖုန္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါ 4GB RAM ဟာ 64-Bit Processor နဲ႔ထုတ္လုပ္မဲ့ Samsung Galaxy S5 မွာပါ၀င္ လာဖြယ္ရွိၿပီး ယခင္က 3GB RAM ပါ၀င္တဲ့ Samsung Galaxy Note 3 နဲ႔ Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) ကုိထုတ္လုပ္ထား ပါတယ္။
TechSpace Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ စစ္ေၾကာေရးတြင္ က်ဆံုးသြားသည့္ ႏိုင္/က်ဥ္းမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳမည္

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း စစ္ေၾကာေရးနဲ႔ ေထာင္တြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း က်ဆုံးသြားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ စြန္လြတ္ အနစ္နာခံတာကို မေမ့မေလ်ာ့ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ က်ဆုံးတဲ့သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္တဲ့ အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျမင္ကြင္း

အခမ္းအနားကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂုံတိုင္က ေတာ္၀င္ ႏွင္းဆီ ခန္းမမွာ က်င္းပမယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (ေအေအပီပီ) က တြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉး ဦးတိတ္ႏုိင္က ေျပာပါတယ္။
က်ဆုံးသြားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြဟာ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အဘက္ဘက္မွာ ယိုယြင္း ေနာက္က်ေနတဲ့အတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အကူအညီေတြ လိုအပ္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ျပဳပြဲကို လုပ္ရတာလုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အက်ဥ္းေထာင္နဲ႔ စစ္ေၾကာေရးမွာ ေသဆုံးသြားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၆၆ ဦးရွိၿပီး ပထမအႀကိမ္ အျဖစ္ ၅၄ ဦး ေရြးခ်ယ္ဂုဏ္ျပဳသြားမွာျဖစ္သလို ေနာင္လည္း ဆက္လက္ ဂုဏ္ျပဳပြဲေတြ လုပ္သြားမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

DVB Burmese

အျပည့္အစုံသုိ႔ »