လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္မွ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲ ေနရာေပးမွာလား


ေရးသားသူ- ေအာင္သူရ

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အဓိကဖဲြ႕စည္းထားေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မည့္အခ်က္မ်ားထဲတြင္ ဒုသမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးအားလံုး လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ရမည္ဆုိသည့္အခ်က္ ပါ၀င္သည္။

တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ေနရာယူမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးလွေဆြကဆိုသည္။

“တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္သူေတြက ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြပဲ ျဖစ္သင့္တာေပါ့”ဟုလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းဦးကဆိုသည္။

ဒုသမၼတႏွင့္ သမၼတတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ရမည္ဆုိေသာအခ်က္ကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ကဆိုသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ဒုသမၼတသံုးဦးကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ လစ္လပ္သြားေသာ ဒုသမၼတရာထူးႏွင့္ ၀န္ႀကီးေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူသူမ်ားအား ခန္႔အပ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည့္ လစ္လပ္သြားေသာ ဒုသမၼတေနရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မဟုတ္ေသာ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူရမည့္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို အစားထိုးခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ အသက္(၆၀)ျပည့္သျဖင့္ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူရေသာ ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမတ္ဟိန္းကို ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္ကိုလည္း စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္မဟုတ္သူမ်ားကို ဒုတိယသမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္လာျခင္းကို မႏွစ္သက္သျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ဒုသမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအား လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္စရာမလုိဟု ျပ႒ာန္းထားခ်က္ကိုျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒအရ ဒုသမၼတသံုးဦးအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဦးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းရွိ တပ္မေတာ္သားအစုအဖဲြ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကတစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရသည္။

ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဒုသမၼတသံုးဦးမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္စရာမလိုဘဲ ဖဲြ႕စည္းပံုပါ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါက ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။

ထို႔အတူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕၏အႀကီးအကဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မဟုတ္သည့္ ျပင္ပမွေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ႏိုင္သည္။

လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖဲြ႕တြင္ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးေျခာက္ဦးအပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာန ၃၁ ခုတြင္ ၀န္ႀကီး ၃၆ ဦးရွိၿပီး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ၅၉ ဦး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

၎တို႔အထဲတြင္ ျပင္ပမွပညာရွင္ႏွင့္ အရပ္သား၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးအေရအတြက္မွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္မွ ၀န္ႀကီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဆုိေသာအခ်က္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ပါက ပညာရွင္မ်ားအား ၀န္ႀကီးခန္႔အပ္ရန္ ခက္ခဲသြားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ေျပာဆုိၾကသည္။

“ပညာရွင္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသမားအလုပ္လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ပါတီအတြက္လည္း လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာပဲ လုပ္မွာပဲ”ဟု ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ဦးရဲျမတ္သူကဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္မွသာ ၀န္ႀကီးလုပ္ရမည္ဟု မကန္႔သတ္သင့္ေၾကာင္း ဦးရဲျမတ္သူက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဌာနမ်ားရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္မွ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ေရြးခ်ယ္မည္ဟု မကန္႔သတ္သင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား ၀န္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္မွသင့္ေလ်ာ္သည့္ ဌာနမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္ကရွင္းျပသည္။

“ပညာရွင္ဆိုတာ သူ႔အလုပ္ပဲ သူစိတ္၀င္စားတာ။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာမဟုတ္တာကို စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ၀န္ႀကီးလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ဳိးလည္း မရွိၾကဘူး။ အေမရိကန္မွာလည္း ဒီလိုပဲ”ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္ကဆိုသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မခံရသူတစ္ဦးအား ေျခာက္လထက္ပိုၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိေစရဟု ျပ႒ာန္းခ်က္ပါရွိေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္း/ပြင့္)မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးကိုကိုႀကီးကဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ရင္ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္တဲ့လူေတြကို ဖိတ္ေခၚရတဲ့အေျခအေနမ်ဳိး ေတြ႕ႀကံဳရတတ္တယ္။ အဲဒီအေျခအေနမ်ဳိးအတြက္ ေရြးေကာက္မခံရသူေတြကို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ တမင္ဖြင့္ေပးထားတာ။ ဒါေၾကာင့္ ဒါမ်ဳိးက လိုအပ္တယ္လို႔ထင္တယ္”ဟု ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္က ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚၿပီး တာ၀န္ေပးအပ္သည့္အေလ့အထမ်ား ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္းရွိေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕အား တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ရမည့္ သမၼတအေနျဖင့္ သူ႔အဖဲြ႕အစည္းအား အေကာင္းဆံုးအလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ားအား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ခန္႔အပ္ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူအခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး အစိုးရအဖဲြ႕ စတင္ဖဲြ႕စည္းစဥ္က ဒုသမၼတသံုးဦးကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲကသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးအမ်ားစုကိုလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ထဲကသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ သမၼတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ လစ္လပ္သြားသည့္ ၀န္ႀကီးေနရာမ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္မွ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူလာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းသံုးဦးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မဟုတ္သည့္ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္လာခဲ့သည္။

လစ္လပ္သြားေသာ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရာထူးအား လႊတ္ေတာ္အမတ္မဟုတ္သည့္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာကံေဇာ္ကို ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈပညာရွင္ ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီအား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အလားတူ တပ္မေတာ္မွ သက္ျပည့္ပင္စင္ရယူသူမ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္မႈမ်ားရွိသည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အသက္(၆၀) ျပည့္ပါက ပင္စင္ယူရမည္ဟု ျပ႒ာန္းသျဖင့္ လက္ရွိတပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕မွာ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူရမည့္သူမ်ားရွိသည္။

လက္ရွိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အသက္(၆၀)ျပည့္မည္ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ယူထားသူႏွစ္ဦးမွာလည္း ၂၀၁၅ မတိုင္မီ အသက္(၆၀)ျပည့္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၀ ၾကားတြင္လည္း စစ္တကၠသိုလ္ (DSA) အပတ္စဥ္ ၂၂ ဆင္း ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွလဲြ၍ လက္ရွိတပ္မေတာ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္ရာထူးယူထားေသာ DSA ၂၀ မွ ၂၃ အပတ္စဥ္ဆင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွာလည္း အသက္(၆၀)ျပည့္၍ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူရမည့္သူမ်ားစြာရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒုသမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ရမည္ဆိုေသာအခ်က္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိပါက အဆိုပါတပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကိုပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ခန္႔မွန္းမႈမ်ားရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၂၀၁၅ မတိုင္မီျပင္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႕ကလည္း ျပင္ဆင္မည့္အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားအပါအ၀င္ အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးမွ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္ ၂၇၀၀၆ ခ်က္ရွိၿပီး စုစုေပါင္းအႀကံျပဳခ်က္ ၃၂၃၁၁၀ ရွိသည္။

ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)
7Day News Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ထန္းေတာထဲမွ ထန္းေျခာက္သံ


ေရးသားသူ- ညီညီေဇာ္

စာဖတ္သူထံတြင္ အညာသူအညာသား မိတ္ေဆြတစ္ဦးရွိသည္ဆိုပါစို႔။ သင့္ထံ အလည္လာသည့္အခါ ေဒသလက္ေဆာင္မ်ားယူလာခဲ့မည္ဆိုပါလွ်င္ ေသခ်ာေပါက္ပါလာႏုိင္သည့္ ေဒသထြက္ အစားအစာေလးတစ္ခုရွိပါသည္။ ညိဳညစ္ညစ္ေရာင္ ထန္းလ်က္ခဲေလးမ်ားပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထိုထန္းလ်က္တစ္ခဲကစားလွ်င္သာ ႏွစ္ကိုက္ေလာက္၀ါးစားလိုက္လွ်င္ ကုန္သြားႏုိင္ေပသိ ထန္းလ်က္တစ္ခဲျဖစ္ဖို႔ကေတာ့ အဲသေလာက္မလြယ္။ ထန္းလ်က္ခဲေလးမ်ားျဖစ္ဖို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ရသည့္လုပ္ငန္းေတြက မ်ားမွမ်ားဟု ထန္းတက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည့္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံရြာမွ ထန္းေတာင္သူမ်ားကဆိုသည္။

နံနက္ေလးနာရီေလာက္မို႔ အိပ္ေကာင္းခ်ိန္ဆိုၿပီး ထန္းသမားမယားမ်ား အိပ္ရာထဲဇိမ္ယူေကြးေနလို႔မရပါ။ မလင္းမီလုပ္ငန္းခြင္၀င္ေတာ့မည့္ ထန္းသမားလင္သားအတြက္ ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ရပါ၏။ ထမင္းဟင္းက်က္ၿပီဆိုလွ်င္ လင္ေတာ္ေမာင္ထန္းသမားကိုႏႈိးကာ ထမင္းေႂကြးရသည္။ ေတာသူေတာင္သားမို႔ ထမင္းအစားၾကမ္းေသာ္လည္း ထန္းသမားမ်ားအဖို႔ ၀ေအာင္စား၍မရေပ။

“တအား၀ေအာင္စားလို႔မရဘူး။ ဗိုက္ကားေအာင္စားထားရင္ ထန္းမတက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး”ဟု ၀ါရင့္ထန္းသမားဦးစန္းျမင့္ကဆုိပါသည္။

လင္ေတာ္ေမာင္ ထမင္းစားေနခ်ိန္ ႏွစ္ၿခဳိက္စြာအိပ္ေမာက်ေနသည့္ သားသမီးမ်ားကို ႏႈိးရပါသည္။ ထန္းရည္ျမဴအိုးမ်ား ထန္းပင္ေအာက္မ်ားသို႔ သြားခ်ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သြားခ်ေပးမွသာ ထန္းသမားအဖို႔ ထန္းရည္ခ်သည့္ကိစၥ အဆင္ေျပႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားက တအည္းအဲအဲျဖင့္ အိပ္ရာကထရ၏။ ၿပီးေနာက္ ျမဴအိုးေလးမ်ားကို ႀကိဳးထိုး၊ ထန္းရည္မခ်ဥ္ေစရန္ထံုးပက္ကာ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးေလးမ်ားျဖင့္ ထန္းပင္ေျခရင္းမ်ားသို႔ လိုက္ခ်ေပးရ၏။

“ပုခက္ထဲက ကေလးပဲ မခိုင္းတာပဲ။ သံုးေလးႏွစ္ကေလးဆိုရင္ေတာ့ ႏုိင္သေလာက္ ျမဴအိုးသြားခ်ခုိင္းရတာပဲ”ဟု ထန္းသမားဦးဘိုေစာက ရယ္ေမာရင္းေျပာျပသည္။ ထန္းသမားေတြက ထန္းပင္ေတြကို နာမည္ေပးထားတတ္သည္မို႔ ကေလးေတြက ဖခင္ျဖစ္သူ ထန္းသမားခ်ခိုင္းသည့္အပင္ေအာက္ သြားခ်ရသည္။ မိတုတ္ႀကီးကို ဘယ္ႏွလံုးခ်၊ မိတုတ္ေလးကို ဘယ္ႏွလံုးပဲခ် စသျဖင့္။

စားေသာက္ၿပီးၿပီဆို ထန္းတက္ကိရိယာအစံုယူကာ ထန္းပင္ေအာက္သြား၊ ပထမဆံုးတက္မည့္ထန္းပင္ေရွ႕ ဖိနပ္ခၽြတ္ကာ လက္အုပ္ခ်ီ ထန္းတက္ေလွကား ရင္းေထာင္ႏွင့္ နဖူးထိကာ ႏႈတ္မွ “လက္ကလြတ္ ေျခကၿမဲပါေစ၊ ေျခကလြတ္ လက္ကၿမဲပါေစ”ဟု ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းရသည္။

ထန္းပင္ေပၚကက်လွ်င္ ေသတာႏွင့္က်ဳိးတာတစ္ခုခုမို႔ ေလးေလးနက္နက္ထားကာလုပ္ရသည္ဟု ထန္းသမားမ်ားကဆုိပါသည္။

ၿပီးေနာက္ အပင္ေျခရင္းမွ ျမဴအိုးအလြတ္မ်ားကို ခါးတြင္ခ်ိတ္ကာ အပင္ေပၚတက္၊ အပင္ေပၚမွာျပည့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ထန္းရည္ျမဴအိုးျဖင့္လဲလွယ္ကာ တစ္ခါျပန္ဆင္းရသည္။

ထန္းသမားထန္းတက္ခ်ိန္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးၿပီမို႔ ထန္းသမားမယား အားၿပီမထင္ပါႏွင့္။ ကေလးေတြေကာက္ေပးလာသည့္ ထန္းရည္ျမဴအိုးမ်ားကို ထန္းလ်က္က်ဳိဖို႔ စျပင္ရပါၿပီ။ ေျခာက္ဖိုခန္႔တြဲထားသည့္ ဖိုမ်ားကိုမီးထိုးကာ ထန္းလ်က္ခ်က္ဖို႔ျပင္ရပါ၏။ ကေလးေတြက ေက်ာင္းသြားခ်ိန္ေရာက္ၿပီဆုိလွ်င္ ထန္းသမားမယား ပ်ာယာခတ္ေလၿပီ။ ထန္းလ်က္က်ဳိလုိက္၊ ျမဴအိုးေကာက္လိုက္ျဖင့္ တဲနဲ႔ထန္းပင္ အေခါက္ေပါင္းမေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ေျပးရသည္ဟု ထန္းသမားမယားမ်ားက ေျပာျပသည္။ ထန္းလ်က္ဖိုမွ မီးအပူက ရင္ကိုလာ႐ိုက္၏။ ေခၽြးေတြက တၿပိဳက္ၿပိဳက္က်၏။ ေမႊေနတုန္းမ်ား သြားမစလိုက္ႏွင့္။ ေယာက္မႏွင့္ အ႐ိုက္ခံရၿပီသာမွတ္။

ထန္းရည္ေတြကိုက်ဳိခ်က္ရင္း က်လာၿပီ၊ အေစးကပ္လာၿပီဆုိ ထန္းလ်က္အဆင့္သို႔ေရာက္ရန္ နီးစပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ေယာက္မျဖင့္ မရပ္မနားေမႊေပးၿပီးေနာက္ မီးဖိုေပၚမွခ်ကာ ေရတစ္ဖလားေျပးယူကာ ထန္းလ်က္လံုးရသည္။ ထန္းသမားမယားအျပင္ ကေလးေတြပါ ထန္းလ်က္၀င္လံုးရ၏။ ထန္းလ်က္ေတြက ေအးသြားလွ်င္ ခဲသြားေတာ့မွာမို႔ ပူပူေလာင္ေလာင္ႏွင့္ပင္ လက္ကိုေရဆြတ္ကာလံုးရသည္။ နံနက္ခင္း ၁၀ နာရီ ၁၁ ၀န္းက်င္ ထန္းသမားမ်ား ခဏနားသည္။ ခဏနားသည္ဆုိေပမယ့္ ထန္းသမားမ်ား နားနားေနေနမေနရပါ။ ထန္းတက္သည့္ရင္းေထာင္ ႀကံ႕ခုိင္ေစရန္ ျပဳျပင္ေနရပါေသးသည္။

ထန္းျပန္တက္ခ်ိန္ ေန႔လယ္ေန႔ခင္းမို႔ အပ်င္းေျပ ေရဒီယိုေလးခ်ိတ္ကာ ထန္းတက္သူေတြလည္း ရွိသည္။ ကေပါက္တိကေပါက္ခ်ာ ရရာသီခ်င္းေအာ္ဆိုေနသူေတြလည္းရွိသည္။ ရာသီဥတုေကာင္းရင္ေတာ့ ထန္းရည္ခ်ဳိက်ကာ ထန္းလ်က္မ်ားမ်ားထြက္မည္မို႔ ထန္းသမားမ်ားျမဴးႂကြၿပီး ေပ်ာ္ေနတတ္ၾကသည္။ အဲဒီလိုအခါမ်ဳိး ထန္းေတာထဲ၀င္လုိက္ၿပီဆုိလွ်င္ ထန္းတစ္ပင္ေပၚကေနတစ္ပင္ လွမ္းစေနာက္ေနသည့္ ထန္းသမားေတြရဲ႕အသံေတြက ဟိုအပင္ေပၚကထြက္လာလိုက္ ဒီအပင္ေပၚက ထြက္လာလုိက္ႏွင့္။ “ဥတုမေကာင္းလို႔ ထန္းရည္ခ်ဳိမရဘူးဆုိရင္ေတာ့ ထန္းသမားေတြၿငိမ္ေနတာပဲ”ဟု ထန္းသမားဦးစန္းျမင့္ကေျပာသည္။

ထန္းပင္ေအာက္မွာေတာ့ ျမဴအိုးေကာက္တဲ့ကေလးကေကာက္ မယားကထန္းလ်က္ႀကိဳ၊ အိုးဖုတ္သူကဖုတ္၊ ထန္းလ်က္လံုး စသျဖင့္လုပ္လာလုိက္တာ ညေန ၆ နာရီေလာက္မွာေတာ့ ထန္းလ်က္ခ်က္တဲ့လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္သည္။ ထန္းသမားမယားႏွင့္ ကေလးမ်ားက ထန္းရည္ျမဴအိုးအလြတ္မ်ားကို မီးဖုတ္ရသည့္အလုပ္ကိုလည္း လုပ္ရပါေသးသည္။ ထန္းရည္ခ်ဳိေကာင္းေစရန္၊ အခ်ဥ္နံ႔မထြက္ေစရန္၊ အိုးသန္႔သြားေစရန္ မီးဖုတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထန္းလ်က္ခ်က္ၿပီးသြားေပမယ့္ ထန္းသမားေတြကေတာ့ ထန္းပင္ေပၚက မဆင္းရေသးပါ။ တက္ေနရတုန္းပင္ျဖစ္သည္။ ညေမွာင္စပ်ဳိးလာေတာ့ ထန္းတက္ရတာ သိပ္မျမင္ရေတာ့။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္မွာရွိတဲ့သူေတြက ထန္းပင္ေပၚကလူေတြ ထန္းတက္ရတာျမင္ရေအာင္ ထန္းလက္ေတြကို မီး႐ႈိ႕ေပးရသည္။ ထိုအခ်ိန္ဆို ထန္းေတာထဲမွာ မီးေတြက ၀င္းလက္ေနသည္။ ထန္းသမားေတြ လုပ္ငန္းၿပီးေတာ့ ည ၈ နာရီခန္႔ရွိၿပီ။

တစ္ေနကုန္ပင္ပန္းထားၾကသည္မို႔ ထန္းသမားမိသားစုေတြ အပန္းေတာ္ေျဖၾကၿပီ။ ကက္ဆက္ဇာတ္လမ္းဖြင့္သံ၊ ေရဒီယိုသတင္းနားေထာင္သံ၊ ကေလးေတြရဲ႕ေဆာ့ကစားၾကတဲ့ အသံေတြက ထန္းေတာႀကီးထဲမွာ ပဲ့တင္ထပ္လုိ႔။ “ထန္းေတာထဲမွာ ရြာႀကီးတစ္ရြာလိုကိုျဖစ္ေနတာ”ဟု ထန္းသမားမယားတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚၾကည္ေအးကဆုိပါသည္။ ထန္းသမားေတြက လူကသာနားေနေပမယ့္ ေနာက္ေန႔တက္ရမည့္ထန္းပင္ေတြကို ဘယ္အပင္ကိုေတာ့ ဘယ္လုိျပင္ရဦးမည္၊ ဘယ္အပင္ကိုေတာ့ ဘာလုပ္ရဦးမည္ စသျဖင့္ ေတြးေတာကာ အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္သည္ဟု ထန္းတက္သမားမ်ားကဆုိပါသည္။

ကဆုန္၊ နယုန္ကာလဆုိ ေလေတြ၀ုန္းဒိုင္းႀကဲေအာင္တိုက္သည့္အခါမ်ဳိးေတြရွိသည္။ ေလျပင္းေတြေၾကာင့္ ထန္းပင္ေတြလႈပ္ခါယမ္းေနတတ္ၿပီး ထန္းပင္ေပၚက အိုးေတြအခ်င္းခ်င္း႐ိုက္မိျခင္း၊ အပင္ေပၚမွေလွ်ာက်ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေလၿငိမ္သြားၿပီဆို ထန္းပင္ေအာက္ေျခမ်ားတြင္ ထန္းရည္ျမဴအိုးအကြဲအစေလးမ်ား ျပန္႔က်ဲေနတတ္သည္။

“အိုးနဲ႔ထန္းရည္ကေတာ့ ဆံုးတာေပါ့။ ျမဴအိုးကိုခ်ည္တဲ့ႀကိဳးကုိေတာ့ ျပန္ေကာက္ၿပီးသံုးရတယ္”ဟု ေဒၚေအးကဆုိသည္။

နယုန္လထဲတြင္ ထန္းေတာထဲ ေဒၚရင္းေကာင္ဟုေခၚသည့္အေကာင္မ်ားက ဆူညံစြာေအာ္ဟစ္တတ္သည္။ ထိုအေကာင္မ်ားေအာ္ၿပီဆိုလွ်င္ ထန္းရည္ခ်ဳိမထြက္ေတာ့သည့္ ကာလေရာက္ေတာ့မည္မို႔ ထန္းသမားမိသားစုမ်ား စိတ္ညစ္ညဴးရေလၿပီ။

“ေဒၚရင္းေကာင္ေတြေအာ္ၿပီဆို ထန္းရည္ေတြမထြက္ေတာ့ဘဲ ထန္းလ်က္မရေတာ့မွာမို႔ စိတ္ဆင္းရဲတယ္။ ကေလးေတြကေတာ့ ဒီအေကာင္ေတြေအာ္လို႔ ထန္းရည္မရတာလို႔ဆုိၿပီး လုိက္႐ိုက္ၾကတာ”ဟု ေဒၚေအးကေျပာျပသည္။

အျခားေတာင္သူလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မိုးေမွ်ာ္ရေပသိ ထန္းေတာင္သူတုိ႔အတြက္ေတာ့ မိုးရြာမွာကိုေၾကာက္ေနရ၏။ မိုးႀကီးၿပီဆုိလွ်င္ အပင္ေပၚက ထန္းရည္ျမဴအိုးထဲ မိုးေရေတြ၀င္ကုန္တာေၾကာင့္ ထန္းရည္ျမဴအိုးေတြ သြန္ပစ္လုိက္ရသည္။ မိုးတအားရြာေတာ့ ထန္းလ်က္ေတြ အစိုျပန္ကုန္မွာစိုးရတာေၾကာင့္ လူေတြလံုလံုမလံုလံု ထန္းလ်က္ေတာင္းေတြကို လံုေအာင္လုပ္ရသည္။ ေလေတြပါပါလာၿပီဆုိလွ်င္ ထန္းရည္ခ်ဳိပံုးေတြလည္း ေမ်ာပါသြားတတ္ပါေသးသည္။

၀ါေခါင္လေလာက္ဆို ထန္းရည္မထြက္ေတာ့ၿပီမို႔ ထန္းသမားမ်ား ထန္းလုပ္ငန္းသိမ္းခ်ိန္တန္ေလၿပီ။ အျမတ္အစြန္းရွိၿပီဆိုလွ်င္ ေတာင္သူလုပ္ငန္းအတြက္ ႏြားေတြ၀ယ္ၾက၊ လွ်ပ္စစ္မီးမရသူေတြမို႔ ဆိုလာျပားေတြ၀ယ္ၾက၊ ဆုိလာရွိၿပီးတဲ့သူေတြက တီဗီေတြ၀ယ္ၾကျဖင့္ ေပ်ာ္ျမဴးေနတတ္ၾကသည္။ အျမတ္အစြန္းမရဘူး၊ ထန္းလ်က္ေစ်းမေကာင္းဘူးဆုိလွ်င္ေတာ့ ထန္းသမားမ်ားအခက္ေတြ႕ၾကရၿပီ။ ေျခာက္လေက်ာ္လုပ္လာရသည့္ လုပ္အားခဆံုး႐ႈံးသည့္အျပင္ အေႂကြးပါတင္သြားၾက၏။

ထို႔အျပင္ ထန္းလ်က္က်ဳိဖို႔ ထင္းေတြကရွားပါးလာၿပီး ေစ်းေတြႀကီးလာသည္။ ျမဴအုိးဖိုးႏွင့္ ျမဴအိုးခ်ည္တဲ့ ႀကိဳးေစ်းေတြကလည္း ႀကီးလာျပန္သည္။ ပိုၿပီးဆုိးတာက ထန္းလ်က္ေစ်းေတြကက်လာေတာ့ ထန္းေတာင္သူမ်ား အေျခအေနမဟန္ေတာ့။ မေရရာေတာ့သည့္ ထန္းလုပ္ငန္းကိုစြန္႔ခြာကာ ျပည္ပႏွင့္ ျပည္တြင္း အျခားေဒသမ်ားသို႔ထြက္ကာ ရရာအလုပ္လုပ္လာရသည္ဟု ထန္းေတာင္သူမ်ားက ဆုိပါသည္။ ထန္းတက္သူမရွိဘဲ ပစ္ထားရသည့္ ထန္းပင္ေတြက မ်ားလာသည္။

ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံရြာတစ္ရြာတည္းတြင္ပင္ ထန္းတက္သူဦးေရ ထက္၀က္ခန္႔ေလ်ာ့က်သြားသည္ဟု ထန္းေတာင္သူမ်ားကဆုိပါသည္။ “ထန္းသမားေတြက ထန္းလ်က္ခဲေလးတစ္လံုးျဖစ္ဖို႔ကို တစ္မိသားစုလံုး ႐ုန္းကန္ရတာ။ ထန္းလ်က္ေစ်းေတြကမေကာင္းေတာ့ ဘယ္လိုမွအဆင္မေျပေတာ့တာနဲ႔ ထန္းသမားေတြ ထန္းမတက္ၾကေတာ့ဘဲ ရရာအလုပ္ေတြ ေျပာင္းလုပ္ေနၾကရတာ။ ၾကာရင္ ထန္းလ်က္လုပ္ငန္း ေပ်ာက္သြားမွာေတာင္ စိုးရိမ္ရတယ္”ဟု ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ထန္းလ်က္ပြဲစားတစ္ဦးကဆုိပါသည္။

ယခုေတာ့ လက္ပံရြာက ထန္းေတာထဲမွာ ထန္းလ်က္ခ်က္ဖို႔ေ၀းစြ၊ ထန္းသမားမိသားစုမ်ား ေနထုိင္ခဲ့သည့္ တဲအိမ္ေလးေတြမွာပင္ ေနသူမရွိ ယုိင္ထုိးကာ ပ်က္စီးစျပဳေနေလၿပီ။ ထန္းလ်က္ခ်က္တဲေလးေတြထဲမွာလည္း ထန္းရည္ျမဴအိုးေလးေတြက ဟိုေနရာတစ္အိုး၊ သည္ေနရာတစ္အိုး ျပန္႔က်ဲေနေလၿပီ။ ထန္းလ်က္ခ်က္တဲ့ ဒယ္အိုးေတြကလည္း အသံုးျပဳသူမရွိ ေမွာက္လ်က္ပင္။

ခင္မင္ရေသာ အညာသူအညာသားမိတ္ေဆြမ်ား၏ အညာကအျပန္ ယူေဆာင္လာမည့္ ထန္းလ်က္ခဲေလးမ်ားကို မက္မက္ေမာေမာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်င္ပါေသးသည္။

ဓာတ္ပုံ- ညီညီေဇာ္
7Day News Journal


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေငြေျခာက္ေသာင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လည္ပတ္ႏိုင္မည့္ ခရီးစဥ္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား**********************************************

က်ပ္ေငြေျခာက္ေသာင္းျဖင့္ ထိုင္း ႏွင့္ကေမၻာဒီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ လည္ ပတ္ ႏိုင္မည့္ ခရီးစဥ္ကို သြားေရာက္သူ မ်ားျပားေၾကာင္း အဆိုပါ ခရီးစဥ္စီစဥ္ သည့္ Vega Travel မွ သိရသည္။

ျမဝတီမွ မဲေဆာက္၊ မဲေဆာက္မွ ဘန္ေကာက္၊ ဘန္ေကာက္မွ ကေမၻာ ဒီးယားသို႔ ဆက္သြားမည့္အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြက္ ကားခႏႈန္းထား က်ပ္ ေျခာက္ေသာင္း သတ္ မွတ္ထားၿပီး ကားေမာင္းခ်ိန္ တစ္ရက္ၾကာျမင့္ ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္ ေျပး ဆြဲေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အ ထက္ပါ ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်ာ ကိုသန္႔ ဇင္က ေျပာသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမဝတီကိုအ တက္ ေန႔တိုင္း ကားထြက္ေပးေနတယ္။ သြားတဲ့သူလည္းမ်ားပါတယ္။ ထိုင္းကို ပို မ်ားတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

၄င္းတို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း႐ံုးခြဲကို လည္း မဲေဆာက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ခရီးသည္မ်ား နယ္စပ္ျဖတ္ျခင္းကို ျပဳ လုပ္ေပးေၾကာင္း၊ ခရီးသြားမည့္သူမ်ား သည္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ရွိရမည္ ျဖစ္ ၿပီး ဗီဇာကိုကုမၸဏီမွ စီစဥ္ေပးၿပီး ဗီ ဇာေၾကးအျဖစ္ကန္ေဒၚလာေလးဆယ္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိအစီအ စဥ္ျဖင့္ ထိုင္းသံ႐ံုးတြင္လည္း ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

”အန္စာတံုးကားနဲ႔ လူရွစ္ေယာက္ ကေန ဆယ္ေယာက္အထိ စီစဥ္ေပးပါ တယ္။ ဧည့္သည္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ ရြက္ ေပးတယ္”ဟု ကိုသန္႔ဇင္ကေျပာသည္။

ကေမၻာဒီးယားသို႔ မသြားလိုဘဲ ထိုင္းအထိသာသြားမည့္ သူမ်ားအ တြက္ လည္း ကားစီစဥ္ေပးၿပီး ဘန္ ေကာက္ၿမိဳ႕အထိ က်ပ္ ၅၅ဝဝဝ က် သင့္မည္ဟု သိရသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ေပါက္ မ်ားမွ ျပည္ပဧည့္မ်ားကို ဝင္ထြက္ ခြင့္ ေပးခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပဧည့္မ်ား စြာ ဝင္ေရာက္လာ ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းမွ လည္း ထြက္ခြာမႈမ်ားရွိလာရာမွ ခရီး သြားလုပ္ငန္းမ်ားက ထိုသို႔ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကို စီစဥ္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ခရီးစရိတ္၊ ေန ထိုင္မႈအပါ သြားေရာက္မည္ဆိုပါက ကုန္က် စရိတ္ေျခာက္ရက္ခန္႔ကို ေဒၚ လာ ၈ဝဝ ဝန္းက်င္က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဒီးယားသို႔ သြားေ ရာက္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာလည္း ေဒၚလာ ၈ဝဝ ဝန္းက်င္ က်သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

MZW
Popular Myanmar News Journal


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

လင္မယားစကားမ်ားစဥ္ ဇနီးျဖစ္သူမွ ဓါးျဖင့္ထိုး၍ ခင္ပြန္းေသဆံုး


ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉

၁၈.၂.၂၀၁၄ ရက္ေန႕ ၂၀၃၀ အခ်ိန္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား သည္ တိုက္ႀကီးေဆးရံု၌ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ဓါးထိုးခံရသျဖင့္ ေသဆံုး
ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းသတင္းအရ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ေသဆံုးသူမွာ ကိုျမင့္၀င္း(၄၂)ႏွစ္၊ ရွမ္းစုရပ္ကြက္၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေနသူျဖစ္ၿပီး ယာဘက္ရင္အံု၌ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္ရရွိထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရ
ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္အားစံုစမ္းရာ ၎သည္ ဇနီးျဖစ္သူမျမ၀င္း(၄၇)ႏွစ္ႏွင့္ ေနအိမ္၌
စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၾကစဥ္ ဇနီး ျဖစ္သူမွ အရုိးအသြား(၉)လက္မခန္႕ရွိ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးစတီးဓါးဦးခၽြန္ျဖင့္ထိုးခဲ့၍ ဒဏ္ရာရရွိေသဆံုးခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယင္းသို႕ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ မျမ၀င္းအား တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕မရဲစခန္း
(ပ)၆၃/၂၀၁၄၊ ပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police by


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဆင္းကတ္ ၁၅၀၀၊ ဆက္သြယ္ခ အလြန္ေစ်းခ်ဳိမည္ဟု ေအာ္ရီဒူးေျပာ


ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ေအာ္ပေရတာ လုပ္ခြင့္ရထားတဲ့ ကာတာ အေျခစိုက္ ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီဟာ ၂၀၁၄ ဇူလိုင္၀န္းက်င္မွာ ဆင္းကတ္ေတြ စေရာင္းေပးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ကတ္ ၁ ခု က်ပ္ ၁၅၀၀ ပဲ သတ္မွတ္မယ့္အျပင္ ဖုန္းေျပာဆုိခေတြကိုလည္း ခ်ိဳသာတဲ့ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ေပးသြားမယ္လို႔ ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီက ေျပာပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ အင္းလ်ားလိတ္ဟိုတယ္မွာ လုပ္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ တယ္လီကြန္း အေျခခံအေဆာက္အဦ ဆန္းမစ္ ၂၀၁၄ အစည္းအေ၀းမွာ ေအာ္ရီဒူး ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စီအီးအို မစၥတာ ေရာ့စ္ ေကာ့လ္မတ္ (Mr.Ross Cormack) က ခုလို ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိုဘိုင္းဖုန္း ခ်ေပးတဲ့အခါမွာလည္း ေအာ္ရီဒူးက ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္ 3G ကြန္ရက္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမယ္လို႔ သူက ကတိျပဳေျပာဆိုပါတယ္။

ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ရထားတဲ့ ေအာ္ရီဒူးေရာ၊ ေနာ္ေ၀ အေျခစိုက္ တယ္လီေနာတို႔ပါ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတိုင္ေတြ စိုက္ထူေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 DVB Burmese

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ၁၂ ဦး ပဲခူးတုိင္းမွာ ေထာင္က်

 
စီးပြားေရးကုမၸဏီတခု ႏွင့္    ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ မက်ည္းပင္ ၾကာအင္းေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေသာအမႈသည္ အဂၤါေန႔က ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ေတာင္သူ ၁၂ ဦးကုိ  ေထာင္ခ်လုိက္ျခင္းျဖင့္ အဆုံးသတ္သြားသည္။
 -


စီရင္ခ်က္ခ်ရာ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ တရားရုံးေရွ႕ ျမင္ကြင္းတခု (ဓာတ္ပုံမ်ား - ေကာင္းျမတ္မင္း / ဧရာဝတီ) -
၂၀၁၂ ဇူလုိင္လက အစျပဳၿပီး  အမ်ိဳးသား သယံဇာတ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီ(NRDC) က   ပုဒ္မ ၄၃(က)၊ ၄၀(ဂ)၊ (၃၄၁/၃၅၂) တုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

NRDC သည္ ထုိေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ကြ်န္းစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကုိင္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည္။


အရိွဳခ်င္း

ေထာင္က်သြားသည့္ေတာင္သူမ်ားမွာ ကုိလုိနီေခတ္မတုိင္ခင္ ကတည္းက ထုိေဒသတြင္ အေျခခ်ခ့ဲေသာ အရိွဳခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။

၁၉၉၉-ခုႏွစ္ ေညာင္ကိုင္း ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းေၾကာင္႔ ပထမအႀကိမ္ ေက်းရြာတခုလုံးေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည္၊
၂၀၀၁-ခုႏွစ္တြင္ အာဏာပုိင္တုိ႔က ေဒသခံေတာင္သူမ်ားနစ္နာမႈအတြက္  ေခၚယူညွိႏိွဳင္းၿပီးေနာက္ ရြာေဟာင္းတြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ေရး၊  
စာသင္ေက်ာင္းဖြင့္ေရး စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေနာက္  သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ေျမ(၇)ဧကစီ ရရိွခ့ဲသည္။

၂၀၀၈ တြင္ NRDC ကုမၸဏီက    ေဒသခံေတာင္သူမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္ယာေျမေပၚတြင္ ကၽြန္းစိုက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္ပုိင္း ယခုက့ဲသုိ႔ အမႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲၾကၿပီး ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ ဗဟုသုတ အားနည္းသည့္ ေဒသခံတုိ႔ အမႈရွဳံးသြားခ့ဲသည္။

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ား
 ကုိေမာင္လင္း - အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္(၃) ႏွစ္၊
ကုိဖုိးၾကာ - အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္   ၈ လ၊
ဦးစံပါယ္အပါအဝင္ (၆)ဦး -  အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္    ၁ ႏွစ္ ၉ လ၊
 ဦးတင္လွအပါအဝင္ (၄)ဦး -  အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္   ၆ လ၊

စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ ေတာင္သူမ်ားကုိ ၎တုိ႔ကုိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခ့ဲရာ ျပည္ၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္စဥ္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္ အမ်ားအျပား တရားရုံးအနီး ငုိေၾကြး က်န္ေနရစ္ခ့ဲသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ကာယကံရွင္တဦးရဲ႕ အေျပာ

ေထာင္က်သြားသည့္ ဦးစံပါယ္၏ ဇနီး ေဒၚေဌးေဌးက စီရင္ခ်က္ကုိ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း  ဧရာဝတီသုိ႔ေျပာသည္။

 “တရားဥပေဒဆုိတာ စာအုပ္ထဲမွာပဲ ရွိတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ တပုိ႔တြဲလ ျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္ေန႔က က်မတုိ႔ မတ္ပဲစုိက္ခင္းေတြရိတ္ခါနီးမွာ ကုမၸဏီက မီးရႈိ႕လုိ႔  ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္တယ္ လက္မခံခဲ့ဘူး၊
 ေထြအုပ္ရုံးကုိ သြားတုိင္လည္း လက္မခံခဲ့ဘူး။ ေနာက္ဆုံးတရားရုံးမွာ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ေတာ့ ပယ္ခ်ခံရတယ္”

အမႈႏုိင္သည္အထိ  ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္သမားအခြင့္အေရး ဆုိင္ရာအရလည္း လႈပ္ရွား ေတာင္းဆုိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေဌးေဌးက  ဆက္ေျပာသည္။

“လယ္သမားေတြ ဘက္က ရပ္တည္ေပးတဲ့လူ ဘယ္သူရွိသလဲ။ တႏုိင္ငံလုံး ၾကည့္လုိက္ က်မတုိ႔ လယ္သမားေတြပဲ အႏုိင္က်င့္ ခံေနရတာ”

တရားသူႀကီးရဲ႕အေျပာ

တရားစြဲဆုိခံရသူ ၁၃ ဦးအနက္မွ တဦးမွာ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း ေသဆုံးသြားေသာ ကိုသန္းထြန္းျဖစ္ေၾကာင္း ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ေဒၚနန္းေမယဥ္က ဧရာဝတီသုိ႔ေျပာသည္။

“က်မ စိတ္ထဲမွာမေကာင္းလုိ႔ ဘယ္သူနဲ႔မွ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ တရားသူႀကီးဆုိတာ တရားဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့အတုိင္း လုပ္ရတာပါ။ အခုလည္း က်မ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ က်မတုိ႔က ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဥပေဒအတုိင္း လုပ္ရတာပါ” ဟု  တရားသူႀကီးက ဆုိသည္။


ေကာင္းျမတ္မင္း
arrawady
  -

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ထိုင္းက ဘဂၤါလီ တေထာင္ေက်ာ္ ျမန္မာသို႔ ျပန္ပို႔သည့္ ျဖစ္ရပ္ မရွိဟု သမၼတ႐ုံး ျငင္းဆိုဘဂၤါလီ လူမ်ိဴး, ျမန္မာႏိုင္ငံ, ထိုင္းႏိုင္ငံ, ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး ညြန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္ေဌး (မႉးေဇာ္), မြတ္စလင္
ပံုစာ – အက္ဒမန္ ပင္လယ္ကို ေလွျဖင့္ျဖတ္လာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား (ဓာတ္ပံု – Reuters)
ထုိင္း အစိုးရက ဘဂၤါလီ(မြတ္စလင္) ၁၃၀၀ ခန္႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္ ဆိုျခင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး ညြန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္ေဌး (မႉးေဇာ္) က ယင္းျဖစ္ရပ္ လံုး၀ ျဖစ္ပြားမႈ မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆို လိုက္သည္။

ထိုင္း ႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ လခန္႔က ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ခဲ့သည္ဟု ထိုင္း လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Pharnu Kerdlarpphon က မၾကာေသးခင္က ေျပာၾကားခ်က္ကို ကုိးကားၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ စတင္ ခိုး၀င္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ယင္းသတင္း အေပၚ သမၼတ႐ုံး ညြန္ၾကားေရးမႉး ဦးေဇာ္ေဌးက ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သံ႐ုံးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွ တဆင့္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးေဇာ္ေဌးက “ႏိုင္ငံသား ကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၏ အစိတ္အပိုင္း တရပ္”ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို အေၾကာင္းမဲ့ ထားရွိျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသြားသူ တဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံက လာပါသည္ဟု ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာၾကား႐ုံျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပ ေရးသားထားသည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတဆင့္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာသို႔ တိုး၀င္ေန သည့္ ဘဂၤါလီ ကိစၥ အားလုံးကို ျမန္မာႏုိင္ငံအား လက္ညႇိဳးထိုးလာသည့္ “ျမန္မာ အခက္-ဘဂၤါလီ အခ်က္ နည္းဗ်ဴဟာ”မ်ားကို တိုးျမင့္ ေတြ႔ရွိလာေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိေသာ လူမ်ဳိးစု အမည္ျဖင့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးမ်ားကို မည္သည့္ အခါကမွ် အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း၊ လက္ခံျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဖန္ငခ႐ိုင္ အေျခစိုက္ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (FED) ဒါ႐ိုက္တာ ဦးထူးခ်စ္က ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးမ်ားကို ထိုင္း အစိုးရက ျမန္မာ အစိုးရထံ တရား၀င္ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္ပို႔ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေရ ပိုင္နက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေလ့ ရွိသည္ကို ၾကားသိရသည္ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“နယ္စပ္ကို ပို႔တာ ဟုတ္တယ္၊ ျမန္မာ အစိုးရ လက္ထဲကုိ ပို႔တာ မဟုတ္ဘူး၊ ၾကားတာကေတာ့ ေလွေတြထဲကုိ အစား အေသာက္ ရိကၡာေတြ ထည့္ေပးၿပီးေတာ့ ျမန္မာ ေရပိုင္နက္ထဲကုိ ပို႔လိုက္တယ္၊ ျမန္မာ အစိုးရ အေနနဲ႔ တရား၀င္ လက္ခံ ယူတယ္လို႔ မၾကားမိပါဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးမ်ားကို ထိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ထိုင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဖန္ငခ႐ိုင္ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားတြင္ ထားရွိရာ လူဦးေရ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ဦးထူးခ်စ္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ခရီးသြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရေသာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အလုံးအရင္းျဖင့္ ထြက္ခြာမႈမ်ား ရွိခဲ့ရာ အမ်ားစုသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကမ္း႐ုိးတန္း ေဒသမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ မုန္တုိင္း ထန္သည့္ ကပၸလီ ပင္လယ္ဘက္သုိ႔ ေရာက္ရိွ သြားတတ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ဘဂၤါလီ လူမ်ဴိးမ်ား တရားမ၀င္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာမႈကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးၿပီး ေန ရပ္ ျပန္ပုိ႔ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ NGO မ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူ ဘဂၤါလီမ်ားက ေနရပ္ ျပန္မပုိ႔ရန္ႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳရန္ ထိုင္း အစိုးရကို ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည္။
irrawaddy

အျပည့္အစုံသုိ႔ »