ပညာေရးသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရသည့္ဆရာမက ဝန္ႀကီးဌာနအားပထမဆံုးအျဖစ္ တရားစြဲဆိုမႈ စတင္ေျဖရွင္းခ်က္ေပးၿပီ

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ထိပ္တုိက္စတင္ေတြ႕ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဝန္ထမ္းရာထူးျဖဳတ္ခံလုိက္ရျခင္းအား မေက်နပ္၍ တုိင္ၾကားမႈကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန က ေျဖရွင္းခ်က္ စတင္ေပးလုိက္ၿပီဟု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ခန္႔ကပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရန္ကုန္အေဝးသင္ တကၠသိုလ္စီးပြားေရးဘာသာဌာနမွဴး ပါေမာက ၡေဒါက္တာ ေဒၚက်င္ေဌးအား မယူမေနရပင္စင္ေပးလုိက္သည့္အတြက္ ေဒါက္တာေဒၚက်င္ေဌးက တရားလုိ ျပဳကာ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ တုိင္တန္း လိုက္ေသာအမႈကို ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနဘက္က စတင္ေျဖရွင္းျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းမႈကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္စား ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလွတင့္က တရားသူႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ပထမဦးဆံုးအ ႀကိမ္လာ ရွင္းျခ င္းျဖစ္သည္။ အမႈဖြင့္ထားသူ တရားလုိေဒါက္ တာေဒၚ က်င္ေဌးက”ေဒါက္တာလွတင့္ ရဲ႕ေျဖရွင္းခ်က္စာရြက္ကို ကြၽန္မထံေပးပို႔ ထားပါတယ္။ ကြၽန္မဘက္က လည္း ျပန္ လည္ေျဖရွင္းဦးမွာပါ”ဟု ေျပာသည္။

အျပစ္ရွိ၊ မရွိကို တရားသူႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးက မဆံုးျဖတ္ရေသး၍ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ ရန္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ထြက္ဆုိမႈကို တစ္ႀကိမ္စီ ျပဳလုပ္မႈျပဳၿပီးၾကၿပီဟု တရားလုိ ေရွ႕ေနဦးေ မာင္ေမာင္စိုးထံမွ သိရသည္။ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမအသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထုိက္ေအာင္က

”မွ်တတဲ့ဆံုးျဖတ္မႈျဖစ္ဖို႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုိလားတယ္။ မွန္၊ မမွန္ကိုေတာ့ ႐ံုးေတာ္ကသာ ဆံုးျဖတ္မွာပါ။ ႀကိဳၿပီးမွတ္ခ်က္မျပဳလုိပါဘူး”ဟု ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ပညာေရးသမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္အလုပ္ျဖဳတ္ခံရျခင္းအေပၚ မေက်နပ္၍ဝန္ႀကီးဌာနကို တရားစြဲဆိုမႈမွာ ပထမဦးဆံုးျဖစ္သည့္ အျပင္ ႏုိင္ငံ၏ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆံုၾကမႈမွာ လည္း ပထမဦးဆံုးပင္ ျဖစ္သည္။

PN-051


Popular Myanmar News Journal 

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ATM ကဒ္ၿဖင့္ အလြယ္ တကူေငြထုတ္နည္းေလး
ယေန႕ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက ဘဏ္အေၿမာက္အမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ခ်ထားေပး ၿပီးေနာက္ပိုင္း တြင္က်ယ္လာေသာ
ေငြေႀကး ပုိင္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မူကုိ သူသူ ငါငါ အၿပဳိင္ အဆုိင္လုပ္ကုိင္လာႀကရာတြင္ ATM ကဒ္သည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ၿဖစ္သည္။
မိမိအပါအ၀င္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဆုိပါ ကဒ္သုံးေငြေႀကးထုတ္ယူမူ စနစ္မ်ားၿဖင့္ အေတာ့္ကုိ အလွမ္းကြာေ၀းခဲ့ရပါတယ္။ ထုိ႕ေႀကာင့္
စာဖတ္သူ မိဘၿပည္သူအမ်ား ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ၿပန္လည္ေ၀မွ်ေပးလုိက္ပါတယ္။

(၁) ပထမဦး ဆုံး ( Welcome Screen )ႀကဳိဆုိပါ၏ စာသားကုိၿမင္ရေသာ အခါတြင္ ကဒ္ကုိထည့္သြင္းရန္ၿပထားပါမည္။

(၂) မိမိ၏ ကဒ္တြင္ပါရွိေသာ ၿမွားပုံပါအတုိင္း ထည့္သြင္းရမည္။

(၃) အဂၤလိပ္ / ၿမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ အနက္ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ရာကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

(၄) ဘာသာစကား ေရြးၿပီးပါက ( Personal Identification Number - PIN NO )ရုိက္ထည့္ပါ။

(၅) PIN NO ရုိ္က္ထည့္ၿပီးပါက ေခတၱေစာင့္ဆုိင္းရ ပါမည္။

ထုိ႕ေနာက္ မိမိလုပ္ေဆာင္လုိေသာ လုပ္ငန္းကုိ ေရြးခ်ယ္ေပး ရပါမည္။
(က) ေငြထုတ္ယူလုိပါက ( ေငြထုတ္ယူမည္) ကုိေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
(ခ) ေငြလက္က်န္သိလိုပါက ( ေငြလက္က်န္ႀကည့္ရူမည္ ) ကိုေရြးေပးပါ။
(ဂ) ေငြလႊဲေၿပာင္း မည္ဆုိပါက ( ေငြလႊဲေၿပာင္းမည္ ) ကုိေရြးေပးရမည္။
(ဃ) မိမိကဒ္၏ PIN NO ေၿပာင္းလုိပါက ( PIN နံပါတ္ ေၿပာင္းမည္ ) ကုိေရြးေပးရမည္။
(င) မိမိကဒ္၏ အေႀကာင္းအခ်က္အလက္ကုိ သိလုိပါက ( Mini Statement ) ကုိေရြးလုိက္ပါ။

(၆) ေငြထုတ္ယူ မည္ကုိေရြးခ်ယ္ ခဲ့သည္ၿဖစ္ပါက ဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြပမာဏ ဥပမာ။ ။ ၅၀၀၀ ၊ ၁၀၀၀၀၊ ၃၀၀၀၀... စသည့္ၿဖင့္ ေရြးလုိက္ႏိုင္သလုိ
မိမိ စိတ္ႀကဳိက္ေရြးခ်ယ္လုိပါက ( အၿခား) ဟူေသာ စာသားကုိ ေရြးၿပီး မိမိထုတ္ယူလုိေသာ ပမာဏကုိ ရုိက္ထည့္ႏုိင္ပါသည္.။
(၇) မိမိထုတ္ယူလုိေသာ ေငြသားပမာဏကုိ ေရြးၿပီးပါက ေခတၱေစာင့္ဆုိင္း ရမွာၿဖစ္ကာ မ်ားမႀကာမွိ သင့္ေငြသားမ်ား စက္အတြင္းမွ ထုတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

(၈) ေငြသားလက္ခံ ေၿပစာကုိ ရယူလိုပါက ( သေဘာတူပါသည္) ကုိေရြးေပး လုိက္ၿခင္းၿဖင့္ စလစ္ကေလးတစ္ခု ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

(၉) အၿခား ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ားကုိဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ၿခင္းမၿပဳလုပ္လုိ ေတာ့ပါက (မၿပဳလုပ္ပါ) ကုိေရြးခ်ယ္ လုိက္ပါ။ ထုိ႕ေနာက္ သင့္၏ ATM ကဒ္ထြက္လာ ပါလိမ့္မည္။

သတိၿပဳရန္အခ်က္။ ။ ( မိမိကဒ္ အားသတ္မွတ္ထားေသာ (၁) မိနစ္အတြင္း မထုတ္ယူမိပါက စက္မွ အလုိအေလ်က္ ကဒ္ကုိ သိမ္းယူသြားမွာ ၿဖစ္တဲ့ အတြက္ သတိၿပဳေစၿခင္ပါသည္။ )

အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္မူမ်ားသည္ CB Bank ATM ကဒ္ စနစ္သုံးၿပဳခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ကာ အၿခားေသာ ဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မူမ်ားမွာလည္း အလားတူ ၿဖစ္ကာ ထင္သာၿမင္သာေလာက္ေအာင္
ၿခားနားမူသိပ္မရွိ ေႀကာင္းသတင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

ကခ်င္း (MM Social Sky )
Myawady News


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အ႐ံႈးေပၚေနသည့္ အမိႈက္သိမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္၀င္စားလက္ရွိအ႐ံႈးေပၚေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အမိႈက္သိမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းၿပီးသည့္ အမိႈက္မ်ားကို ေနာက္ဆံုး စြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံုသို႔ သယ္ယူစြန္႔ပစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္တင္ဒါမ်ား ေခၚယူထားရာ ျပည္တြင္း ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပား စိတ္၀င္စားေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးခင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

တင္ဒါစတင္ေခၚယူခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ကုမၸဏီစာရင္းကို အတိအက် မေျပာႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ကုမၸဏီအမ်ားအျပား စိတ္၀င္စားေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းသို႔တင္ဒါ ေခၚယူထားရာတြင္ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ Proposal တင္ျပရာတြင္ အမ်ားျပည္သူထံမွ မည္သည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းခ ျပန္လည္ေကာက္ခံမည္ ဆိုသည္ကို ထည့္သြင္းတင္ျပ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏႈန္းထားအေပၚ၌မူတည္၍ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ပုဂၢလိကအေနနဲ႔ တင္ျပလာရင္ သူတို႔ဘယ္ႏႈန္းထား အမိႈက္သိမ္းဆည္းခ ေကာက္မလဲဆိုတာ ထည့္သြင္းတင္ျပရမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စည္ပင္သာယာအေနနဲ႔ အမိႈက္သိမ္းလုပ္ငန္းက အ႐ံႈးခံစိုက္ထုတ္ လုပ္ေနရတယ္။ အဲဒီအတြက္ သူတို႔လုပ္ႏုိင္လား မလုပ္ႏုိင္သလား စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔စိုက္ႏုိင္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္ႏႈန္းနဲ႔ ေကာက္မွာလဲ။ ဌာနဘက္က ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီျဖစ္လို႔ တိုးတက္ဖို႔၊ ႏႈန္းထားေတြအေပၚ မူတည္ေရြးခ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးခင္၀င္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမိႈက္သိမ္းလုပ္ငန္းမွာ အ႐ံႈးေပၚေနသည္ဟုၿပီး အမိႈက္သိမ္း လုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳရေငြမွာ ျပန္ရေငြထက္ သံုးဆေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းမည္ဆိုပါက ပုဂၢလိက အေနျဖင့္လည္း အ႐ံႈးခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ရာ လက္ရွိအမိႈက္သိမ္းဆည္းခ ႏႈန္းထားထက္ ပိုမိုေကာက္ခံပါက အမ်ားျပည္သူ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္လည္း အမိႈက္သိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေသာ ယခုထက္ပိုမို သပ္ရပ္ေကာင္းမြန္ေသာ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ ေပၚေပါက္လာမည္ဟုလည္း သံုးသပ္ေနၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တစ္ေန႔အမိႈက္တန္ ၁၆၀၀ နီးပါး ထြက္ရွိၿပိး ယင္းတို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္မ်ား အတြင္းရွိ အမိႈက္ကန္၊ အမိႈက္ပံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမိႈက္ကားမ်ားျဖင့္ သယ္ယူ၍ ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္ အမႈိက္ပံုျဖစ္ေသာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထိန္ပင္ႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထား၀ယ္ေခ်ာင္ အမိႈက္ပံုတို႔တြင္ သြားေရာက္ စြန္႔ပစ္သည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိ္ အမႈိက္သိမ္းဆည္းမႈ စနစ္တြင္ အသံုးျပဳေနရသည့္ ကားမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြ အေျခအေနအရ ေဟာင္းႏြမ္းသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အဂၤါရပ္ႏွင့္ မညီညြတ္ေတာ့သည့္ အမိႈက္သိမ္း ကားမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳေနရသည္ဟု သိရသည္။Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေငြေၾကးအလဲြသံုးမႈ တသက္တကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်


ဓာတ္ေျမၾသဇာဖိုး က်ပ္ေငြ သိန္း ၂၆၀၀ ေက်ာ္ အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ မေကြးတိုင္း မင္းဘူးခရိုင္ တရားရံုးကေန ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးလွေဌးကို တသက္တကၽြန္း ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္တယ္လို႔ အစိုးရ သတင္းစဥ္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဟာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ျပ႒ာန္း၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဖဲြ႔စည္း တာ၀န္ေပးအပ္အၿပီးမွာ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေငြေၾကး အလဲြသံုးမႈနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၁ ေယာက္ကို ခုလို အျမင့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ သတင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ထြက္ေပၚလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

DVB

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ညီမေလး သေဘာေပါက္ႏိုင္မွာပါ..


ကၽြန္ေတာ္အရမ္းခင္တဲ႔ ညီမေလးတစ္ေယာက္ကေျပာပါတယ္. အရင္က အေမစုကို အကုန္လုပ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ခဲ႔တယ္. အေမစုမွ အေမစု..တဲ႔
  .

 .
အခုက်ေတာ႔ အေမစု ကဘာမွမလုပ္ႏိုင္မွန္း သိသြားျပီတဲ.. သူက..ကုလားေတြဘက္ကလိုက္တယ္.လို႔ၾကားတယ္..တဲ႔ အဲဒါဘယ္လိုလုပ္မလဲ…..တဲ႔..

__________________

ညီမေလးကို..ကၽြန္ေတာ္ ဒီပိုစ္႔ထဲကေနပဲ.. စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါ႔မယ္….၊

ဒီေမးခြန္းေၾကာင္႔……ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္မိတာက. သာမန္ ကိုယ္႔အလုပ္ကိုပဲလုပ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးစိတ္မ၀င္စားတဲ႔သူအခ်ိဳ႔ဟာ..မီဒီယာအခ်ိဳ႔နဲ႔ Social မီဒီယာေတြကတက္လာတဲ႔ ၀ါဒျဖန္႔မွဳေတြေနာက္ကို ေမ်ာပါႏုိင္တဲ႔အလားအလာရွိတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္လာပါတယ္၊
၀ါဒျဖန္႔သူေတြနဲ႔အာဏာရွင္ေတြဟာ… လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႔ ထင္ရွားမွဳနဲ႔ လူအမ်ားက
အာရုံစူးစိုက္မွဳေတြကို အသံုးခ်ျပီး အာဏာရွင္အုပ္စုဘက္ကို.. ျပည္သူေတြက ျမားဦးမလွည္႔ေအာင္
ပါးနပ္စြာ လွည္႔ပတ္ကစားသြားၾကပါတယ္..၊

အဲဒီလိုပဲ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင္႔အေရးအိုင္ကြြန္တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ ေဒၚစုကို ျပည္သူအခ်ိဳ႔ စိတ္နာေစဖို႔အတြက္..
“လူ႔အခြင္႔အေရး Vs ဘာသာေရး “စစ္မ်က္ႏွာကို ျမိဳင္ျမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ဖြင္႔ခဲ႔ၾကပါတယ္…
လူ႔အခြင္႔အေရး ညံ႔ဖ်င္းခဲ႔လို႔ သူတို႔ကိုကမၻာကအဖက္မတန္သလိုထားခဲ႔တာကို
အခုထက္ထိ အညွိဳးထားေနၾကဟန္ တူပါတယ္..၊

အဲဒီစစ္မ်က္ႏွာမွာ ပြဲဆူေစဖို႔ကေတာ႔. ျပည္သူေတြစိတ္ထဲမွာ ဘာသာျခားေတြကို မုန္းတီးသြားေစမဲ႔
အေရးအခင္းေတြကို ပက္ပက္စက္စက္ ဖန္တီးခဲ႔ၾကတာပါပဲ။
ဘာသာေရးမုန္းတီးဓာတ္ခံရွိသူေတြေပါမ်ားလာရာမွ.. အဲဒီသူေတြထဲကို..စနစ္က်နတဲ႔ စကားေတြပဲေျပာတတ္တဲ႔.. ေဒၚစုပါတီရဲ႔…အာေဘာ္တစ္ခုကို ထည္႔သြင္းျပီး လူေတြရဲ႔မွ်ားဦးကို ေဒၚစုဘက္ လွည္႔ေစခဲ႔ပါတယ္..

အဲဒီအတြက္ အာဏာရွင္ေတြထြက္ေပါက္ေခ်ာင္သြားသလို.. ဘဂႍလီေတြကို ၀ိွဳက္ကဒ္ေပးတာေတြ ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲကို နယ္စပ္ေဒသဖြား ဘဂႍလီေတြထည္႔သြင္းတာေတြစတဲ႔ သမိုင္းတရားခံျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ အေနအထားေတြကိုပါ..
ျပည္သူက အာရုံမစိုက္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ႔ၾကပါတယ္…၊

————————

ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔ ေဒၚစုကလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေပမဲ႔.. အာဏာရွိတာမဟုတ္သလို လုပ္ပိုင္ခြင္႔ဆိုတာလဲ. သူရရွိထားတဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္အဆင္႔နဲ႔ တရာဥပေဒေကာ္မတီ
ဥကၠဌ ရာထူးပဲရွိပါတယ္..၊ အစိုးရ၀န္ၾကီးအဆင္႔ နဲ႔ေတာင္မွ..လုပ္ပိုင္ခြင္႔ ၊အေဆာင္အေယာင္နဲ႔
ရာထူးအဆင္႔ျခင္းယွဥ္ရင္…ဆီနဲ႔ေရ လိုကြာျခားေသးတာပါ..
အစိုးရကေပးတဲ႔ …အိမ္တစ္လံုးကားတစ္စီးေတာင္မရွိလို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ အိမ္ငွားေနရတာပဲၾကည္႔ပါေလ..
ျမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွုးအဆင္႔ေတာင္ အစိုးရဆီကရတဲ႔ သင္႔ေတာ္တဲ႔အေဆာင္အေယာင္ ရွိပါေသးတယ္…

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲျဖစ္မွပဲ…သူလုပ္လို႔ရႏိုင္မွာေတြ အမ်ားၾကီးပါ…
အဲဒါေၾကာင္႔လဲ သမၼတျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔ ပြင္႔လင္းစြာေျပာခဲ႔တာပါပဲ.. သူေျပာတာဒီ႔ထက္ရွင္းတာမရွိပါဘူး..
အေမရိကန္စတဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံၾကီးေတြမွာလဲ.. သမၼတေလာင္းတိုင္းက ..ဒီလိုပဲေျပာပါတယ္..
ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္အေရြးခံမွေတာ႔..သမၼတျဖစ္ခ်င္လို႔ေပါ႔ဗ်ာ…

“တိုင္းျပည္ကိုမလြဲမေရွာင္သာအုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ရပါတယ္”…ဆိုတဲ႔ စကားမ်ိဳးတြင္တြင္သံုးျပီး..ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ အကုန္ေရာင္းစားသြားတဲ႔ သူမ်ိဳးေတြကို ၾကိတ္ေလးစားေနတဲ႔ အတန္းအစားေတြသာ…ေဒၚစုရဲ႔ပြင္႔လင္းမွဳကို ေ၀ဘန္ၾကတာပါ..၊

အဲဒီေတာ႔ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြကိုသာ… ယူထားတဲ႔ရာထူးေတြ..ယူထားတဲ႔အေဆာင္အေယာင္ေတြနဲ႔ တန္ေအာင္ လုပ္ရမဲ႔သူေတြမလုပ္ေသးတာကို..အရင္ေထာက္ျပသင္႔ပါတယ္။

————————

ေဒၚစုမွာရွိတာကေတာ႔..သူ႔အရည္အခ်င္းေတြပါပဲ.. ႏိုင္ငံတကာေလးစားမွဳ ၊ပညာတတ္ဆန္မွဳ ၊ဇြဲ..၊
အျမင္က်ယ္မွဳနဲ႔ …ဆင္ျခင္တံုတရားျဖစ္ပါတယ္… မည္သည္႔ႏိုင္ငံကိုမဆို ပြဲလယ္တင္႔ပါတယ္..
သူေျပာတဲ႔စကားမွာ မွတ္သားစရာေတြရွိပါတယ္.. နာမည္ၾကီး ကမၻာ႔တကၠသုိလ္ၾကီးေတြကေက်ာင္းသားေတြကအစ အေလးအနက္ထား သံုးသပ္ၾကပါတယ္..
စင္ကာပူလိုစီးပြားေရးႏိုင္ငံၾကီးတစ္ခုကို သူမွတ္ခ်က္ေလး
တစ္ခုခ်လိုက္တာနဲပဲ အဲဒါကိုသြက္သြက္ခါေအာင္သံုးသပ္ေနၾကပါျပီ.၊

အဲဒီလိုသြားတဲ႔ႏိုင္ငံတကာခရီးစဥ္တိုင္းမွာ.. ႏိုင္ငံတကာက သြားဖိတ္ၾကားစီစဥ္လို႔သြားရတာခ်ည္းပါပဲ.. အစိုးရစရိတ္နဲ႔ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို ျဖဳန္းေနတယ္ထင္ပါသလား…၊

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြ အထင္ၾကီးအားက်ျပီး စား၀တ္ေနေရးေျပလည္ေအာင္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္တဲ႔.ႏိုင္ငံေတြရယ္..
အာဏာရွင္ေတြကိုယ္တိုင္ က်မ္းမာေရး ၊ပညာေရးကအစ၊ ေနေရးထိုင္ေရးအထိ အေမေက်ာ္ေဒြးေတာ္လြမ္းကာ သြားေရာက္ခဲ႔တဲ႔.. ႔ ႏိုင္ငံၾကီးေတြကေတာင္သူ႔ကိုေလးစားမွေတာ႔..

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟာ…ႏြားေျခရာခြက္ထဲကေနရုန္းထြက္သင္႔ပါျပီ..

—————————–

ဒီေလာက္ ထက္ျမက္ေနတာကို ဘာလို႔အစိုးရထဲမေရာက္တာလဲ လို႔ေမးရင္ေတာ႔..

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာင္ ၀ိွဳက္ကဒ္ကိစၥ အေရးယူဖို႔စတဲ႔အဆိုေတြေတာင္ ၀ိုင္းကန္႔ကြက္ခံရတာ… တစ္ေယာက္ကိုတစ္မဲသာေပးခြင္႔ရွိတဲ႔ေဒၚစုပါတီရဲ႔  အင္အားအနည္းငယ္က သူႏိုင္စြမ္းရွိတာေလးေတြကိုပဲလုပ္လို႔ရႏိုင္မွာဆိုတာ သေဘာေပါက္သင္႔ပါတယ္..

အာဏာရွင္ေတြဟာ…ေဒၚစုကို သမၼတျဖစ္ေစခ်င္ဖို႔ေနေနသာသာ.. ၀န္ၾကီးအဆင္႔ေတာင္ျဖစ္ေစခ်င္ၾကမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္..  ထက္ျမက္တဲ႔ေဒၚစုသာ၀န္ၾကီးျဖစ္လို႔ရွိရင္..၊ အတြင္းစည္းထဲေရာက္သလိုျဖစ္ျပီး…
၀န္ၾကီးဌာနေတြမွာ ၾကိတ္ရွင္းေနရတဲ႔အာဏာရွင္ရဲ႔အရွဳပ္ထုတ္ေတြကို ေျမလွန္မွာကို အမွန္တကယ္ေၾကာက္ရြံ႔ေနၾကမွာပါ…

ဥပမာ ၁၁ ဘီလ်ံကိစၥသာတကယ္ရွိခဲ႔ပါက.. ေဒၚစု ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္ဘယ္လိုရွင္းမလဲ..

ျမစ္ဆံုကိစၥ.. .ေဒၚစုသာ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္ဘယ္လိုျဖစ္သြားမလဲ..

သစ္ေတြေျပာင္ေနတဲ႔ကိစၥ..ေဒၚစုသာ သစ္ေတာ၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္ဘယ္လိုျဖစ္သြားမလဲ..

ဂက္စ္ပိုက္လိုင္းေတြ၊ဂက္စ္ေရာင္းရေငြေတြကိစၥ. .ေဒၚစု စြမ္းအင္၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္ ဘယ္လိုေဖၚထုတ္မလဲ..

တစ္ေဒၚလာေျခာက္က်ပ္ပ္နဲ႔ ျဖတ္ျပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အိတ္ထဲထည္႔ေနတဲ႔ ကိစၥေတြကို..
ေဒၚစုသာ စီပြားေရး၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္ဘယ္လိုအထုတ္ေျဖမလဲ..

ေၾကးနီေတာင္ေတြသယံဇာတသိုက္ေတြ၊ရတနာသိုက္တူးတာေတြကိစၥ.. ေဒၚစုသာ… သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္..ဘယ္လိုေျမလွန္မလဲ..

ဦးပိုင္ကိစၥေတြ၊ ေအာက္ေျခစစ္သားေတြဆင္းရဲတာေတြကို.. ေဒၚစုသာစီးပြားေရး၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္၊
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးျဖစ္ရင္..၊ ဘယ္လိုရွင္းထုတ္မလဲ…

အဲဒီ အေျခအေနေတြကို…၊
ေဒၚစုေျပာေျပာေနတဲ႔..တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳရွိေရး နဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရးစတဲ႔ ေပတံေတြနဲ႔တိုင္းတာနဲ႔ကို…အကုန္..ခါဆင္းသြားမွာပါ..၊

အဲဒီလိုအေနအထားေတြကို.. ဘယ္သူကမေတြးပဲ…မေၾကာက္ပဲေနမွာလဲဗ်ာ..၊ ေတြးေလ ေၾကာက္ေလ..ေတြးေလ လန္႔ေလေပါ႔…

အဲဒီေတာ႔ ေဒၚစုဟာ..ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္.. အာဏာရွင္ေတြဟာ…ေဒၚစုကို…
သမၼတလို ႏိုင္ငံ႔ဦးေသွ်ာင္အျဖစ္ထားဖို႔ေနေနသာသာ.. ဘယ္သူက…၀န္ၾကီးအဆင္႔ေတာင္ျဖစ္ေစခ်င္မွာလဲေနာ္..

———————-

ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔…

တရုတ္ျပည္ရ႔ဲအိပ္မက္ပါ…
တရုတ္ျပည္ဟာအႏိၵယသမုဒၵရာဘက္ကိုထြက္တဲ႔ထြက္ေပါက္ကို အိမ္မက္မက္ေနခဲ႔တာၾကာေပါ႔ဗ်ာ…၊
ျမန္မာျပည္ရဲ႔သယံဇာတကိုလဲ အလကားနီးပါးရေသးတယ္.. ျမန္မာျပည္ေျမကိုနင္းျပီး…ေဒသတြင္းမွာ သူ႔ၾသဇာခ်ဲ႔ထြင္လို႔လဲ ရေသးတယ္ဆိုတာ..ဘယ္ေလာက္ေတာင္.ရခဲ႔တဲ႔အခြင္႔ေရးပါလဲ..၊

ကိုယ္႔ျခံထဲက ေရြအိုးေတြကိုလဲ တူးသြားေသးတယ္..၊ ကိုယ္႔ကိုလဲ…မုန္႔ပဲသားေရစာေလာက္ပဲေပးေသးတယ္..
ကိုယ္႔အိမ္ဦးခန္းမွာလဲ..ထိုင္ေသးတယ္.. ကိုယ္႔ျခံကိုေျခကုတ္ယူျပီး..ပတ္၀န္းက်င္ကိုလဲရန္ရွာလို႔ရတယ္.. ဆိုေတာ႔ကာ…ျမန္မာျပည္ဟာ..တရုတ္ရဲ႔ အလကားရတဲ႔ အဖိုးတန္ဆုတစ္ဆုပါပဲ..၊

ျမန္မာအစိုးရက…ညံ႔ဖ်င္းစြာနဲ႔..သာမန္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုလို႔ပဲျမင္ေပခဲ႔မဲ႔.. တရုတ္ေတြရဲ႔.စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ျဖစ္တဲ႔ အိႏၵိယသမုဒၵရာထြက္ေပါက္ ျဖစ္တဲ႔….အနာဂတ္မွာ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို..ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တဲ႔. ရခိုင္ျပည္နယ္..၊ ေက်ာက္ျဖဴေဒသၾကီးကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔ရျပီးတဲ႔အခ်ိန္မွာ.. အဲဒီ စိတ္ကူးယာဥ္အိပ္မက္ၾကီး ေရရွည္တည္တံ႔ေရးအတြက္. ကာကြယ္ဖို႔လိုလာပါတယ္…

အဲဒါကေတာ႔.ႏိုင္ငံတကာမွာ၀င္ဆံ႔တဲ႔.ေဒၚစုသာသမၼတျဖစ္ရင္.. သူတို႔ရဲ႔အိပ္မက္ေတြ ေပ်ာက္သြားႏိုင္မလား..ဆိုတဲ႔ စိုးရိမ္မွဳေတြပါပဲ..၊

အဲဒီအတြက္..ရခိုင္ေဒသနဲ႔ ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေတြဟာ.. တရုတ္ရဲ႔..စိတ္ကူးယာဥ္အိပ္မက္ေတြကိုျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေျခရွိေနတဲ႔.. ထက္ျမက္တဲ႔အျမင္ရွိတဲ႔…ေဒၚစုကို…လက္မခံပဲ မုန္းတီးေနမွ.. ျဖစ္မွာပါ…၊
အဲဒါေၾကာင္႔..ေဒၚစုနဲ႔ NLD ကို စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္တဲ႔ ေဒသခံေတြက.မုန္းတီးေစေရးအတြက္နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔
လုပ္ၾကဦးမွာပါပဲ…၊

အဲဒါကိုနားလည္ၾကဖို႔လိုပါတယ္…၊

အျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ သတိထားဖို႔လဲလိုပါတယ္..

အေနအထားေတြက ႏိုင္ငံေရးေတြမဟာဗ်ဴဟာေတြ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေတြ အမ်ားၾကီးပါေနပါတယ္…၊

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ေဒၚစုဟာ..
အာရွတိုက္ေတာင္ပိုင္းမွာရွိတဲ႔..တရုတ္ရဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်ိန္ခြင္လ်ာကို လွဳပ္ခါသြားေစႏိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္ေနပါတယ္

အဲဒါေတြကိုအျမင္က်ယ္က်ယ္နဲ႔ နားလည္ရပါေတာ႔မယ္..

—————————-

ေသခ်ာတာကေတာ႔..

မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ..ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဂုဏ္တက္ေစတာ ေဒၚစုေၾကာင္႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္..

သူမဟာ..ႏုိင္ငံတကာသြားတိုင္း သူ႔ရဲ႔အရည္အခ်င္းသတ္သတ္နဲ႔ ျမန္မာ႔အမ်ိဳးသမီးအ၀တ္အစား ေတြကို၀င္ဆင္တာေၾကာင္႔..
ျမန္မာကုိ ကမၻာက ထူးျခားစြာသိရွိလက္ခံခဲ႔သူပါ..

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႔ ၀တ္စားပံုကို ကမၻာက စိတ္၀င္စားလာတယ္..
ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ္တိုင္ကိုက.. ျမန္မာရိုးရာ ၀တ္စံုအတြက္ ပိုျပီးဂုဏ္ယူတတ္လာပါတယ္..

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ…အမွန္တကယ္ဆိုရင္.. အာဏာရွင္ေတြအုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ႔အတြက္…
စီးပြားေရးညံ႔ဖ်င္းျပီး.. မူးယစ္ေဆး၀ါးထြက္ရွိမွဳအမ်ားဆံုးနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမွု ကမၻာ႔ဒုတိယအဆင္႔ မွာရွိေနဆဲႏိုင္ငံတစ္ခုပါ..

အဲဒီလိုႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို.. ကမၻာ႔ခ်မ္းသာျပီး..အင္အားၾကီးႏိုင္ငံအဆင္႔မေျပာနဲ႔
အာဆီယံအဆင္႔ႏိုင္ငံေလာက္ကေတာင္.. ေဆးေဖၚေက်ာဖက္လုပ္ ဖို႔ဆိုတာ..
အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္…(၁၀)ႏွစ္ေလာက္ ေသေကာင္ေပါင္းလဲ လုပ္ရင္ကို..
မျဖစ္ႏိုင္ေသးတဲ႔အေျခအေနပါ..

အဲဒီအေနအထား..အဆင္႔အတန္းကို… သူမ အက်ယ္ခ်ဳပ္ကလႊတ္ျပီး တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ..
ေဒၚစုက ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိခဲ႔ပါတယ္..။တကမၻာလံုးက ေလးစားမွဳနဲ႔ သူမကိုေနရာေပးမွဳက
အရမ္းကို အံ႔ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။

သူမကိုႏိုင္ငံတကာက ေလးစားမွဳေတြရဲ႔ေနာက္မွာ.. ျမန္မာလူမ်ိဳး..ဆိုတာ ကပ္ျပီး ပါလာတာကို..
ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ႔ ျမန္မာေတြ လက္ေတြ႔ေက်နပ္စြာနဲ႔ လွဳိက္လွဳိက္လွဲ လွဲ ခံစားခဲ႔ၾကရမွာပါ..

—————————–

ျပီးရင္..သူမဟာ..ကမၻာမွာ နာမည္တစ္လံုးနဲ႔ေနပါတယ္..၊ ေျပာဆိုသံုးသပ္မွု မွန္ကန္ပါတယ္..၊
ပညာနဲ႔ဆင္ျမင္မွုရွိပါတယ္…၊ မ်က္ေတာင္တဆံုးမက ၾကည္႔တတ္ပါတယ္။

ျပီးရင္..ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္းမွာ. အရည္အခ်င္းျပည္႔တဲ႔ေခါင္းေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္တာ..
အထူးသျဖင္႔…ပညာတတ္ေခါင္းေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္တာကို
ျမန္မာျပည္သူေတြ မခံစားခဲ႔ၾကပါဘူး….

သူသာလုပ္ပိုင္ခြင္႔ရွိရင္..ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လက္လွမ္းမမီႏိုင္တဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ယႏၱယားကိုင္တြယ္ပံုေတြကို ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္..၊
ကမၻာ႔တိုးတက္တဲ႔ မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံေတြက..သူ႔ဆီလာမွာျဖစ္ပါတယ္..

အဲဒီအခ်ိန္မွာ..သူ႔အရည္အခ်င္း သူ႔သိကၡာၾကီးနဲ႔..
ဘာမွဟုတ္တဲ႔.ကုလားဦးစားေပးတာတို႔ဘာတို႔..ဆိုတာၾကီးကို..
အလကားေန..ဘယ္သူက လုပ္ေနမွာလဲဗ်ာ..
သူတို႔င္းျပည္အတြက္ သူ႔အလုပဲသူလုပ္မွာေပါ႔..

လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ျပီး..ထင္ရာစိုင္းခဲ႔တဲ႔..
နာမည္ပ်က္ေတြပြထေနတဲ႔..
ကမၻာက ၀ိုင္းပယ္ခံရတဲ႔…၊
လူမိုက္အာဏာရွင္မွ
မဟုတ္ေပပဲ…ေနာ္

————————-

ညီမေလးလဲ သေဘာေပါက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္ဗ်ာ..

(ပုရစ္)

………………

လြပ္လပ္စြာရွဲႏိုင္ပါသည္
Irrawaddy

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဂ႐ုျပဳစရာ ေသြးတုိးေရာဂါ


က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ ေသြးတုိးေရာဂါ အတြက္ အစြမ္းထက္ေသာ ေဆးဖက္ဝင္အပင္ မ်ားႏွင့္ ေသာက္သံုးရမည့္ ေဆးၫႊန္း ပမာဏမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေသြးတုိးေရာဂါသည္ အသံတိတ္လူသတ္သမား (silent killer) ဟုဆုိ ရေလာက္ေအာင္ က်န္းမာေရး အတြက္ အသက္ အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္ သည့္ ေရာဂါ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ေသြးတုိးေၾကာင့္ ေလျဖတ္ေလ ငန္းႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ အပါအဝင္ ေနာက္ဆက္တဲြ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္သျဖင့္ အထူး ဂ႐ုစိုက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေသြးတုိး က်ေစရန္ႏွင့္ ပံုမွန္ေသြးဖိ အား ရရိွေစရန္ ေဖာ္ျပမည့္ေဆးပင္မ်ား အနက္ မိမိတုိ႔လက္လွမ္းမီရာ တစ္မ်ဳိး မ်ဳိးကုိ သံုးစဲြႏုိင္ပါသည္။

► အလိုက်ဴပင္

ေသြးတုိးက်ေစရန္ အလိုက်ဴ အျမစ္ ၃ က်ပ္သားကို ေရသန္႔ ၂ ဖန္ခြက္ ထည့္ျပဳတ္ကာ တစ္ဖန္ခြက္ က်န္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ဖန္ခြက္ တစ္ဝက္၊ တစ္ေန႔ ၂ ႀကိမ္ ေသာက္ရပါမည္။

► သံပရာပင္

ေသြးတုိး က်ေစရန္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ သံပရာသီး တစ္ျခမ္းကို ေရေႏြး ပူပူ တြင္ထည့္ကာ တစ္ေန႔ သံုးႀကိမ္ေသာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သံပရာေရ ခ်ဥ္ ခ်ဥ္ ေသာက္ေပးႏုိင္ပါသည္။

► ၾကက္သြန္ျဖဴပင္

ေသြးတုိးက်ေစရန္ ၾကက္သြန္ျဖဴဥကို ပါးပါးလွီး၍ သံပရာရည္ဆမ္း ကာ ထမင္းစားတိုင္း စားသံုးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

► ဆူးပန္းပင္

ဆူးပန္းရြက္အရည္ သို႔မဟုတ္ ဆူးပန္းဝတ္ဆံမႈန္႔ တစ္ခါေသာက္ ၁ ဂရမ္ ကုိ ေရေႏြးျဖင့္ တစ္ေန႔ သံုးႀကိမ္ေသာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

► ဆင္တံုးမႏြယ္ပင္

ေသြးတုိးက်ေစရန္ ဆင္တံုးမႏြယ္ပင္စည္ လက္ႏွစ္ဆစ္ခန္႔ အပိုင္း ကေလး ၅ ပိုင္းကို ထုေထာင္းလ်က္ ေရသန္႔ ငါးလီတာဘူးတြင္ ထည့္စိမ္ ကာ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လက္ဖက္ရည္ပန္းကန္တစ္ဝက္၊ တစ္ေန႔ သံုးႀကိမ္ ေသာက္သံုးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

► ဒန္႔သလြန္ပင္

ဒန္႔သလြန္အရြက္ သတၱဳရည္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ တစ္ဇြန္း ေရေႏြးျဖင့္ တစ္ေန႔ သံုးႀကိမ္ေသာက္ရပါမည္။

► ဆူးေကာက္နက္ပင္

ဆူးေကာက္နက္အမႈန္႔ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ ဝက္ ေရေႏြးျဖင့္ တစ္ေန႔ သံုးႀကိမ္ေသာက္ရပါမည္။

► နံ႔သာနီပင္

နံ႔သာနီမႈန္႔ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဝက္ ေရေႏြးျဖင့္ တစ္ေန႔ သံုးႀကိမ္ေသာက္ရပါမည္။

► တ႐ုတ္နံနံပင္

၄င္းအရြက္သတၱဳရည္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဇြန္း ေရေႏြးျဖင့္ တစ္ေန႔ သံုးႀကိမ္ေသာက္ရပါမည္။

► အေၾကာတစ္ေထာင္ပင္

၄င္းအပင္အမႈန္႔ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဝက္ ေရေႏြး ျဖင့္ တစ္ေန႔ သံုးႀကိမ္ေသာက္ရပါမည္။


Popular Myanmar News Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

စားဖြယ္စံုဆုိင္အား မလုိလားသူမွ မီးရႈိ႕ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္အေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၉

၂၈.၃.၂၀၁၄ရက္ေန႔ ၀၃၁၅အခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊(၉)ရပ္ကြက္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ လမ္း(၄၀)ထိပ္ရွိ ဦးေက်ာ္၀င္း၏ ေရႊလင္ပန္း စားဖြယ္စံု
ဆုိင္ မီးဖုိေခ်ာင္ေဘးတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အနီးရွိလူမ်ားမွ ၀ုိင္း၀န္း
ၿငွိမ္းသတ္ခဲ့သျဖင့္ မီးၿငိမ္းသြားခဲ့့ပါသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာသုိ႔ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္
ဦးစီးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕တုိ႔မွ ေရာက္ရွိစစ္ေဆးခဲ့ရာ ဆုိင္၏မီးဖုိေခ်ာင္အုတ္နံရံအျပင္
ဘက္ႏွင့္ ျခံစည္းအုတ္နံရံတုိ႔ၾကား၌ မီးေလာင္ ကၽြမ္းထားသည့္ ဓါတ္ဆီနံ႔
ရေသာ ပလပ္စတစ္ပံုးအပုိင္းအစႏွင့္ မီးဖုိေခ်ာင္အနီး ျခံစည္းရုိးအျပင္ဘက္ အုတ္နံရံႏွင့္ပုလင္းခံြအိတ္မ်ားၾကားတြင္ ဓါတ္ဆီ(၂)ဂါလန္ပါ အျဖဴေရာင္ ပလပ္စတစ္ပံုး(၁)ပံုးတုိ႔ကုိ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါသည္။

ယင္းသုိ႔ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ စားဖြယ္စံုလုပ္ငန္းအား မလုိလားသူတစ္ဦး
တစ္ေယာက္မွ လာေရာက္ စီစဥ္ၿပီး မီးရႈိ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ရရွိ
သျဖင့္ ဦးေက်ာ္၀င္းမွ စံုစမ္းအေရးယူေပးပါရန္ တုိင္တန္းခ်က္အရ
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၁၂၈/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ-၄၃၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ကာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police

အျပည့္အစုံသုိ႔ »