တန္ဖုိးမွ်တ အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေန


တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိေသာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေဌးလိႈင္တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိေသာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ေဌးလိႈင္

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ လူလတ္တန္းစား မ်ား တုိက္ခန္းပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ကာ ေဆာက္
လုပ္လာခဲ့ေသာ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ တုိက္ခန္းမ်ားမွာ ေဈးကြက္အတြင္း ျပန္လည္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား
ရွိေနေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေျပာသည္။

“တန္ဖုိးမွ်တတုိက္ခန္းေတြကုိ ေဈးကြက္ထဲမွာ ျပန္ေရာင္းခ်လာတာ ေတြ႕လာရပါ တယ္။ ဥပမာ
- မုဒိတာတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေတြေဆာက္တုန္းက တုိက္ခန္းတစ္ခန္းကို က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ နဲ႔ ေဈး
စဖြင့္လုိက္တယ္။ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ၃၀၀ ကေန ၃၅၀၊ ေနာက္ပိုင္း ၅၀၀ အထိ ေဈးေတြျဖစ္ကုန္
တယ္”ဟု ေရႊကံေျမ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း မွ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

“တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မထိန္းခ်ဳပ္ရင္ မဆလေခတ္က ဆန္တို႔၊ ႏုိ႔ဆီတို႔ ေ၀သလုိပုံစံ မ်ဳိး ျပန္ျဖစ္
သြားမွာပါပဲ။ တကယ္လုိအပ္ေနတဲ့လူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အတြက္ လုိအပ္ေနတ့ဲ လူေတြ လက္
ထဲေရာက္ေအာင္ လက္ေရာက္ ေပးၿပီး ဥပေဒနဲ႔ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ မွ အဆင္ေျပမွာပါ”
ဟု ၎ကေျပာသည္။

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ တုိက္ခန္းမ်ား ထပ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္ အဆို ပါ အိမ္ရာမ်ား၏
မူလရည္ရြယ္ခ်က္ ကုိ ပ်က္ျပားေစသကဲ့သို႔ မလိုလားအပ္ သည့္ ေဈးႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားလည္း
ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကသုံးသပ္သည္။

ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္ ဂလက္ဆီ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က အဆုိပါ
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တန္ဖုိးမွ်တ အိမ္ရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗုိလ္မင္းေရာင္ႏွင့္ ဗုိလ္ဗထူးအိမ္ရာမ်ားရွိ
တိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္လုိသူ အမ်ားအျပားရွိေနေသာ္လည္း ေရာင္းသူနည္းပါးေနေၾကာင္း ေျပာ
သည္။

“တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာက ၀ယ္ခ်င္သူက မ်ားေနေပမယ့္ ေရာင္းသူက ရာခုိင္ႏႈန္းနည္း တယ္။
အေရာင္းအ၀ယ္ မရိွတာေတာ့ မဟုတ္ ဘူး။ ရွိေနပါတယ္။ ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာ ကုိေတာ့
လူႀကိဳက္ပုိမ်ားတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။ ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာသည္ စင္ကာပူရွိအိမ္ရာမ်ား
ပုံစံအတိုင္း ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ နည္း စနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ႏိုင္
ေသာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“မဲေပါက္ထားတဲ့လူေတြ ျပန္ေရာင္းၾကတယ္ဆုိတာက အေၾကာင္းရင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ပါ။ မဲေပါက္ၿပီး
မွ မလုိခ်င္ေတာ့တာ၊ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္ေတာ့တာ၊ အစရွိသျဖင့္ အေၾကာင္းရင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္
ပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းေနတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခက္အခဲရွိလုိ႔
ခင္မင္သူ အခ်င္းခ်င္း ျပန္ေရာင္းခ်ေနၾကတဲ့ အေန အထားမ်ဳိးပဲ ရွိပါေသးတယ္” ဟု ၎က
ေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ အျပင္မွာကေတာ့ မူလ ေပါက္ေဈးထက္ အနည္းဆုံး သိန္း ၅၀ အလုိက္ ေပးၿပီး
၀ယ္ေနၾကတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တိုက္ခန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ အျခား အိမ္ခန္း၊ ေျမႏွင့္ အရစ္က် ၀ယ္ယူ
မႈမ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ လ ၃၀ အတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ၀ယ္ယူ
ခြင့္ရရွိၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ အခန္းတန္ဖုိး အေက်အလည္ ေပးေဆာင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္
ယူျခင္း၊ ပုိင္ဆုိင္ျခင္း မျပဳလုပ္ ရန္ တားျမစ္ထားသည္။ ၎ျပင္ အိမ္ခန္းကို ငါးႏွစ္အတြင္း လႊဲေျပာင္း
ေရာင္းခ် ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္၍ ျပဳလုပ္လုိပါက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္
ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္
ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ ေဈးကစားရန္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ရာေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားလာျခင္း
မွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္ခန္းေလွ်ာက္ထားမည့္သူႏွင့္
မိသားစုတြင္ အဓိကပါ၀င္သူမ်ားသာ အမွန္တကယ္ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အငွားခ်ထား ျခင္းမျပဳ
လုပ္ရဟုလည္း စည္းကမ္း သတ္ မွတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ေသြဖည္ကာ ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူ
မႈမ်ဳိးကို မေတြ႕ရွိရေပ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အေဆာက္အအုံဌာန
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အဆုိပါ လႊဲေျပာင္းေရာင္း၀ယ္ မႈမ်ားကို အေရးယူသြားမည္မဟုတ္ေသာ္
လည္း မိမိတုိ႔သေဘာအေလ်ာက္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္ ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္လႊဲေျပာင္း
ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“အဲဒီလုိမ်ဳိးေတြ ျဖစ္မွာစိုးလုိ႔ အစ ကတည္းက စည္းကမ္းခ်က္မွာ ငါးႏွစ္အတြင္း လႊဲေျပာင္းေရာင္း
ခ်ျခင္း မျပဳရဘူးလုိ႔ ထည့္ ထားတာ။ ေရာင္းတာ မေရာင္းတာက သူတုိ႔ သေဘာပါပဲ။ ဒါကို စည္
ပင္က ၾကား၀င္ ၾကပ္မတ္စရာမလုိပါဘူး။ စည္းကမ္းခ်က္မွာ ေတာ့ အကုန္ေျပာထားၿပီးသားျဖစ္
တဲ့ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ နာမည္ ေျပာင္းေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု အဆုိပါ တာ၀န္ရွိသူ
က ေျပာသည္။

သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကမူ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ တုိက္ခန္းတစ္ခန္း
မဲေပါက္ထားေသာ္လည္း မိသားစုအေျခအေနအရ အရစ္က် ေပးသြင္း ႏုိင္ေျခမရွိေသာေၾကာင့္
ျပန္လည္ေရာင္းလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ “ပထမအရစ္တင္ သိန္း ၇၀ ေက်ာ္ေလာက္ သြင္း
ရမယ္။ အစကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္တုိက္ခန္း ေလး တစ္ခန္းပိုင္ခ်င္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ေလွ်ာက္လုိက္တာ။

တကယ္လည္း ရၿပီး အရစ္ က်နဲ႔သြင္းရေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ကိုယ့္၀င္ေငြနဲ႔ တစ္လကုိ သိန္း ၇၀
ေရရွည္မသြင္းႏုိင္ ေလာက္ဘူးဆုိတာ သေဘာေပါက္လာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပန္ေရာင္းဖုိ႔စဥ္းစား
ရတာ” ဟု ၎ကေျပာသည္။ လက္ရွိ ဗုိလ္ဗထူးႏွင့္ ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာမ်ား၏ အခန္းေဈးႏႈန္းမ်ား
မွာ အနည္းဆုံး ၅၆၅ စတုရန္းေပ တစ္ခန္းအတြက္ က်ပ္သိန္း ၂၃၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆုံး
၉၂၇ စတုရန္းေပတစ္ခန္းအတြက္ က်ပ္ ၃၄၇ သိန္း၀န္းက်င္ ရွိသည္။ အခန္းမ်ားကို အရစ္က်
၀ယ္ယူမႈ ႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္၀ယ္ယူမႈ နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ဳိးမွ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္
ရာစီမံကိန္းေလးခုရွိၿပီး ဗုိလ္ဗထူးအိမ္ရာမွာ အရင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ကာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္
က ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္က ဧရာ၀ဏ္အိမ္ရာႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္
(အေရွ႕ပိုင္း) က မင္းရဲေက်ာ္စြာအိမ္ရာတို႔မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

mmtimes

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ လကၡဏာမ်ားေအာက္ေဖာ္ျပပါေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို သတိျပဳမိပါက ေဒါက္ခြရြက္ (Spinach)ႏွင့္ အမဲသားသုပ္စတင္စားသံုးေပးပါ။
အေမရိကန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဌာန CDCP ၏ လက္ရွိ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားေနရေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတက္တက္ႂကြႂကြရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရအတြက္မွာ ပို၍ပင္ျမင့္မားေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ေအာက္ပါလကၡဏာရပ္မ်ားကို ၾကည့္၍ သိရွိႏုိင္သည္။

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း

ေအာက္စီဂ်င္သယ္ေဆာင္သည့္ေသြးနီဆဲလ္မ်ားအတြင္းပါဝင္ေသာ ေဟမိုဂလိုဘင္ကိုထုတ္လုပ္ရန္ ခႏၶာကိုယ္က သံဓာတ္(Iron)ကို အသံုးျပဳသည္။ က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ ေသြးဆဲလ္မ်ားလံုေလာက္ ေသာ ပမာဏမရွိပါက ေမာပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို စတင္ခံစားလာရမည္ျဖစ္သည္။

အာ႐ံုစိုက္ရန္ခက္ခဲျခင္း

သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္အတူ လူမ်ားတြင္ အာ႐ံုေၾကာမ်ားၾကားဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဓာတုျဒပ္ေပါင္းမွာလည္း အေျပာင္းအလဲရွိမည္ျဖစ္သည္။ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ယင္းျဒပ္ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ သာမန္ထက္ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္သည္။

စိတ္ပါဝင္စားမႈမရွိျခင္း

အာ႐ံုေၾကာမ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဓာတုျဒပ္ေပါင္းေျပာင္းလဲမႈ၏ ေနာက္ထပ္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုမွာ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို စိတ္ပါဝင္စားမႈမရွိျဖစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အသက္ပံုမွန္႐ွဴ၍မရျခင္း

ေသြးထဲတြင္ လံုေလာက္ေသာသံဓာတ္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္မ်ားစြာလိုအပ္လာ၍ အသက္ပံုမွန္႐ွဴမရျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။

ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ အသားအေရေဖ်ာ့ေတာ့ျခင္း

ေသြးလည္ပတ္စီးဆင္းမႈႏႈန္းေလ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္ ေသြးနီဆဲလ္အေရအတြက္ေလ်ာ့က်သြားပါက အသားအေရေဖ်ာ့ေတာ့လာႏုိင္သည္။

ပံုမွန္ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ခက္ခဲျခင္း

သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက ယခင္က ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနက်ျဖစ္ေသာ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

ႂကြက္သားမ်ားအလြန္နာက်င္ျခင္း

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီးေနာက္ သာမန္ထက္ပိုမိုၾကာရွည္စြာပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ၿပီး ႂကြက္သားမ်ားနာက်င္ေနပါက သံဓာတ္မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ႂကြက္သားမ်ားအေသအခ်ာျပန္လည္က်န္းမာရန္ စြမ္းရည္နည္းပါးၿပီး နာက်င္ကိုက္ခဲႏုိင္သည္။

ေျခသည္းလက္သည္းမ်ား ႂကြပ္ဆတ္မာေက်ာျခင္း

ေျခသည္းလက္သည္းမ်ား ႂကြပ္ဆတ္မာေက်ာၿပီး အလြယ္တကူ က်ိဳးပဲ့ျခင္းမွာလည္း သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈလကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။

မၾကာခဏနာမက်န္းျဖစ္ျခင္း

အထူးသျဖင့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မၾကာခဏနာ မက်န္းျဖစ္ျခင္းမွာ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဆီးပန္းေရာင္ (သို႔မဟုတ္)အနီေရာင္သြားျခင္း

သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ အူသိမ္အူမမ်ားက အေရာင္ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုစုပ္ယူသျဖင့္ ဆီးသြားသည့္အခါ ပန္းေရာင္ (သို႔မဟုတ္) အနီေရာင္ဆီးမ်ားသြားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

—Ref: Time
7day daily

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Viber က ျမန္မာ့ေရခံေျမခံႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စတစ္ကာ႐ုပ္ပံုမ်ားကုိ အခမဲ့ျဖန္႔မည္ဟုဆို


Viber ကုမၸဏီမွ ျမန္မာ့ ေရခံေျမခံႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စတစ္ကာ ႐ုပ္ပံုေလးမ်ားကို အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဗိုလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္ 50 Street Bar ၌ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ Viber ကုမၸဏီ၏ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ Crystal Lee ကေျပာသည္။

စတစ္ကာေတြကို ျမန္မာ့ေရခံေျမခံ ယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံၿပီးေတာ့ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစတစ္ကာေတြကို အခု စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ ကၽြန္မတို႔ ႀကိဳးစားေနပါ တယ္။ လအနည္းငယ္အတြင္း ရႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ပါမယ္။ အဲဒ ီစတစ္ကာေတြဟာ ျမန္မာျပည္ တစ္ျပည္လံုး ယဥ္ေက်းမႈအရလည္း အသံုးျပဳလို႔ရတဲ့ ႐ုပ္ပံုေလးေတြျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္ ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

၎စတစ္ကာ၏ နမူနာ႐ုပ္ပံုတြင္ I Love Myanmar ဟူေသာ စာသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ အပ်ဳိေလးတစ္ဦး ဆံထံုးတြင္ ပန္းပန္ကာ ပါးျပင္တြင္ သနားခါးလူးထားေသာ ပံု၊ ေနာက္ခံတြင္ ဆုလစ္မြန္းခၽြန္ႏွင့္ ထန္းပင္ ထန္းလက္မ်ား ေရးဆဲြထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေဒသခံတိုင္းျပည္၏ ေရခံ ေျမခံႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း Viber က ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေအာင္ျမင္မႈလည္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

Viber စတစ္ကာကို ပထမ အခမဲ့ေပးပါမယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာေတာ့ အခမဲ့နဲ႔ ၀ယ္ယူျခင္းတြဲၿပီး ထြက္လာမယ္ဟု Crystal Lee က ေျပာ သည္။ Viberသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၉၃) ႏိုင္ငံတြင္ သံုးစြဲသူ သန္းေပါင္း (၃၇၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး ယူေက၊ ဗီယက္နမ္၊ ႐ုရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဂ်ပန္၊ အစၥေရး၊ အိႏိ္ၵယ၊ ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ဘရာဇီးႏွင့္ ဘီလာ႐ုစ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႐ံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇူလိုင္လ (၃၀) ရက္ေန႔၌ Viber သံုးစြဲသူေပါင္း ငါးသန္းရွိ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Viber က ေၾကညာခဲ့သည္။
See More: http://messengernewsjournal.com/News/Local/detail.php?id=19888

Messenger News Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အပူ ေသာက ျငိမ္းေစရန္ နည္းလမ္းမနက္ရံုးသြားဖို႔ ျပင္ ဘတ္စ္ကား အလာ ေနာက္က်တဲ့ အခါ

၁။ ဒီကားကေတာ့ အျမဲ ဒီလိုျဖစ္ေနတယ္။ ျပႆနာပဲ၊ ရံုးေတာ့ ေနာက္က်ပါျပီ။ စိတ္ညစ္ပါတယ္။

(သုိ႔မဟုတ္)

၂။ ‘တစ္ခါ တစ္ေလ က်ေတာ့လည္း ျဖစ္တတ္ တာပဲေလ။

(အကယ္၍ ခဏခဏ ျဖစ္ပါက)

၃။ ေအာ္ ဒီလို ျဖစ္ေနေတာ့ ငါ ဘယ္တတ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ ေနာက္တစ္နည္း စဥ္းစားျပီး သြားရတာေပါ့။ လခ အျဖတ္ခံရလည္း တစ္နာရီ စာပါပဲေလ။ တစ္လစာမွ မဟုတ္တာ’

ယင္း သံုးမ်ိဳးထဲမွာ မိမိရဲ႕ စိတ္ထဲ ဘယ္လို အေတြးဝင္မိ ပါသလဲ။ ပထမ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနျပီ ဆုိပါက မသင့္ေလ်ာ္ပါ။

(ေရွာင္လြဲ မရတဲ့) ျပႆနာ အခက္အခဲ တစ္ခု ၾကံဳတဲ့အခါ ယင္း အခက္အခဲ နဲ႔ ျဖစ္ရပ္ အေပၚ အေျခခံျပီး လူတိုင္းမွာ အေကာင္းလဲ ျမင္ႏိုင္ ခံစား ႏိုင္သလို၊ အဆုိးလည္း ျမင္ႏိုင္ ခံစား ႏုိင္ပါတယ္။ အားလံုး သိထားၾကတဲ့ ဒႆန တစ္ခုလိုပါပဲ ေရတစ္ဝက္ ထဲပဲ က်န္ေတာ့တယ္နဲ႔ ေရတစ္ဝက္ၾကီးေတာင္ က်န္ေသးတယ္ ဆုိတဲ့ သိျမင္မွု ႏွစ္ခုထဲမွာ မိမိ စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

ဘယ္ျဖစ္ရပ္ပဲ ၾကံဳၾကံဳ ေဒါသေလ်ာ့၊ ေသာကေလ်ာ့ ျဖည့္ေတြးမယ္ မရွိပဲ ငါေသျပီ ငါေသျပီ လို႔သာ ျငီးျငဴ ေနတတ္မယ္ ဆုိရင္၊ တစ္ဖက္ကို ေဒါသ နဲ႔ ျပန္တုန္႔ျပန္ေန ရင္ ေတာ့ ဒါဟာ အဆုိးျမင့္တဲ့ ဝါဒ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဘက္ကေန ေတြးျပီး ဥေပကၡာ ျပဳသင့္တဲ့ အမုန္း၊ အာကာသ မ်ားကိုလည္း ဥေပကၡာ ျပဳေပး ႏုိင္မွသာ ဒါဟာ မွန္ကန္တဲ့ ႏွလံုးသြင္း လက္ခံမွု (ေယာနိေသာ မနသိကာရ) ျဖစ္ပါတယ္။ ပုထုဇဥ္ လူသားမွန္ရင္ အားလံုးကို အေကာင္းျမင္ေပး ႏိုင္ဖို႔ ဆုိတာ ကေတာ့ အင္မတန္ ခက္ခဲ ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ၾကိဳးစားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ႏွိုင္းယွဥ္လို႔ မရေအာင္ ပူေလာင္တဲ့ ေဒါသ၊ ေသာက မီးေတြထဲမွာ ေန ရရ တယ္ ဆုိတာကို ၾကံဳေတြ႔ဖူးသူမ်ား ခံစား သိရွိမွာပါ။ ဒါေၾကင့္မို႔ အပူေသာက ျငိမ္းျပီး ဘဝကို ေအးခ်မ္းေစတဲ့ နည္းလမ္းက အရာရာကို အေကာင္းဆံုး ရွုျမင္ေပးႏုိင္တဲ့ စိတ္ထား ရွိေအာင္ ေမြးျမဴျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Yoyarlay

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Photoshop နဲ႔ျပဳျပင္ထားတဲ့ သူမရဲ႕ကိုယ္တံုးလံုးပံုေတြကို ဖ်က္ပစ္ဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့တဲ့အတြက္ Facebook ကိုတရားစြဲတဲ့ အမ်ိဳးသမီးMeryem Ali ဆိုတဲ့အမ်ိဳးသမီးဟာ သူမရဲ႕မိတ္ေဆြေဟာင္းကတင္ခဲ့တဲ့ Photoshop နဲ႔ျပဳျပင္ခံထားရတဲ့ သူမရဲ႕ဝတ္လစ္စလစ္ပံုကို ဖ်က္ပစ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ Facebook ဆီကေန ေလ်ာ္ေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၃ သန္းရရွိဖို႔ တရားစြဲေနပါျပီ။ အဲဒီ့တရားစြဲဆိုမႈမွာ အဲဒီ့မိတ္ေဆြျဖစ္သူ Adeel Shah Khan က Ali ရဲ႕ နာမည္ကိုသံုးကာ account အတူတစ္ခုဖြင့္ခဲ့ျပီး ဝတ္လစ္စလစ္ပံု အတုျဖစ္ေအာင္ photoshop နဲ႔ျပဳျပင္ထားတဲ့ သူမရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြကို တင္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

Ali က facebook ဟာသူမရဲ႕ပံုေတြအတြက္ အၾကိမ္းေပါင္းမ်ားစြာ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေပမယ့္လည္း ျမန္သင့္သေလာက္ ျမန္ျမန္မဖ်က္ခဲ့ဘူးလို ႔ခံစားရတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့သူမ တရားစြဲဆိုရတဲ့ ေဒၚလာ ၁၂၃ သန္းဆိုတာ ဂဏန္းအစဥ္အတိုင္း ေရးထားလို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ဒီပံုေတြကို ေတြ႕သြားႏိုင္ခဲ့တဲ့ Facebook အသံုးျပဳသူေပါင္း ၁.၂၃ ဘီလီယံ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။ အထူးသျဖင့္ Ali ရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို ထိခိုက္ခံေနရခ်ိန္းမွာ Facebook က သူမရဲ႕ေစာဒကတက္မႈေတြကို အေရးတယူမလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီကိစၥက အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ Ali ရဲ႕ေရွ႕ေနကယုံၾကည္ေနပါတယ္။

Ref:cosmopolitan.com

 Trend Myanmar

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေစ်းႏႈန္းကေမာက္ကမမ်ားျဖင့္ အူရီးဒူးဖုန္းမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ဓာတ္ပုံ- ႏုိင္လင္းေအာင္
ရန္ကုန္− အူရီးဒူးဆင္းမ္ကတ္မ်ား ယခုရက္အတြင္း စတင္ျဖန္႔ခ်ိသည့္အခ်ိန္တြင္ သံုးစြဲသူလက္သို႔ တရားဝင္ျဖန္႔ခ်ိမည့္ရက္မေရာက္ မီမွာပင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ၁၅၀၀ တန္ဆင္းမ္ကတ္မ်ားမွာ ပံုမွန္ေစ်းထက္အဆမတန္ျဖစ္ေပၚေနသည္။

‘‘မေန႔က သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ၇၈ လမ္းေပၚကဆုိင္မွာသြားဝယ္တာ တစ္ကတ္ကို တစ္ေသာင္းခြဲအထိေရာင္းေနလို႔ မဝယ္ခဲ့လိုက္ဘူး’’ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူကို ေအာင္ပိုင္ဟိန္းကေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဖုန္းဆိုင္တစ္ခုအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ဟန္းဆက္တစ္လံုး ဝယ္ပါက ဆင္းမ္ကတ္တစ္ကတ္ အခမဲ့ေပးၿပီး ဆင္းမ္ကတ္သီးသန္႔ ဝယ္လိုပါက နံပါတ္အလွေပၚမူတည္၍ က်ပ္ ၃,၀၀၀၊ ၅,၀၀၀၊၈,၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဖုန္းဆိုင္အခ်ဳိ႕တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အူရီးဒူးကုမၸဏီက ႀကိဳတင္ေၾကညာခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

အူရီးဒူးကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ‘‘Distributor (ျဖန္႔ခ်ိသူ)ေတြက တကယ္စေရာင္းမယ့္ေန႔အတြက္ သူတို႔လုပ္စရာရွိတာေတြလုပ္ေနတာပါ။ အူရီးဒူးအေနနဲ႔ကေတာ့ တကယ္ေရာင္းခ်မယ့္ Date ကို အခုထိမေၾကညာေသးပါဘူး’’ဟု လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ျပန္ၾကားေရး မန္ေနဂ်ာေဒၚသီရိၾကာညိဳကေျပာသည္။

ယင္းသို႔ဆင္းမ္ကတ္မ်ား အဆမတန္ေစ်းႀကီးေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အူရီးဒူးကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္၌ျပဳလုပ္မည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္သာ အေၾကာင္းစံုကိုေျဖၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ သည္။

အူရီးဒူး၏ မုိဘိုင္းဆင္းမ္ ကတ္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္တြင္ မႏၲေလးႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တို႔၌ စတင္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ၃၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိမိုဘိုင္းဖုန္း အေရာင္းဆိုင္အခ်ဳိ႕တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ကာ ေငြက်ပ္ ၂,၀၀၀ မွ ၅,၀၀၀ အထိေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆုိင္အခ်ဳိ႕ထံမွသတင္းရရွိသည္။

‘‘တစ္ကတ္ကိုငါးေထာင္နဲ႔ တစ္ေယာက္ကို ငါးကတ္ေလာက္ထိ ေရာင္းေပးပါတယ္။ လိုသေလာက္ေတာ့ မရႏိုင္ေသးဘူး’’ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္တစ္ခုမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အူရီးဒူးဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဖုန္းဆိုင္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္မွသာ စတင္ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔ရွိ ဖုန္းဆိုင္မ်ားမွ ရယူ၍ ရန္ကုန္တြင္ မူလေပါက္ ေစ်းက်ပ္ ၁၅၀၀ ထက္ပို၍ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း မိုိဘိုင္းဖုန္းအေရာင္း ဆိုင္အခ်ဳိ႕မွသတင္းရရွိသည္။

အူရီးဒူးအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ၎တို႔ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အရ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ခြဲတမ္းျဖင့္ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရႊအဆင့္တြင္ ဆင္းမ္ကတ္ ၈၀၀၊ ေငြအဆင့္တြင္ဆင္းမ္ကတ္ ၄၀၀ ႏွင့္ ေၾကးအဆင့္တြင္ ဆင္းမ္ကတ္ ၂၀၀ အထိသာခ်ထားေပးေၾကာင္း မုိဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားထံမွသတင္းရရွိသည္။

အူရီးဒူးကုမၸဏီမွ လတ္တေလာသတ္မွတ္ထားသည့္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ၎တို႔၏ဆင္းမ္ကတ္ အခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေခၚဆိုမည္ဆုိပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေအာ္ပေရတာ (MPT, Telenor, Mectel)သို႔ ဖုန္း ေခၚမည္ဆိုပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ေပးရမည္ျဖစ္ကာ SMS ေပးပို႔ပါက တစ္ေစာင္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳ မည္ဆိုပါက 1MB လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္အခ်ဳိ႕မွသတင္းရရွိသည္။

အူရီးဒူးအေနျဖင့္ အင္တာ နက္အသံုးျပဳခမ်ား Rate တစ္ခု သတ္မွတ္၍ ေကာက္ယူသြားမည္ ဟုမူလကေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ တစ္ 1MB လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ျဖင့္ေကာက္ယူမည္မွာ အနည္းငယ္မ်ားေနေၾကာင္း အသံုးျပဳသူမ်ားကသံုးသပ္သည္။

‘‘1MB ၂၅ က်ပ္ကမ်ားပါ တယ္။ တစ္လ 2GB သံုးရင္ ၅၀,၀၀၀ေတာင္က်မယ္။ 4GB Speed ဆိုရင္ေတာ့ နည္းနည္း ေလးခံသာမယ္။ ဒါေတာင္ စင္ကာပူထက္သံုးဆေလာက္မ်ား တုန္း။ 4G Speed 6GB ကို တစ္လ ၅၀,၀၀၀ ေလာက္က voice call မိနစ္ ၃၀၀ ပါေသး တယ္’’ဟု အူရီးဒူး၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုသန္႔ဇင္ဦးက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ တြင္မွတ္ခ်က္ေရးသားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ လက္ရွိတစ္မိနစ္လွ်င္ အင္ တာနက္အသံုးျပဳခမွာ GSM ဖုန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္က်ပ္ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းမ်ားတြင္တစ္မိနစ္လွ်င္ ေလးက်ပ္ႏႈန္းသာက်သင့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေကာက္ယူမႈမွာ မိမိအသံုးျပဳမႈေပၚတြင္မူတည္၍ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မသံုးလွ်င္ မကုန္ႏုိင္ေသာ္လည္း တစ္မိနစ္အတြင္း က်ပ္ႏွစ္ေထာင္ ခန္႔လည္းက်သြားႏိုင္ေၾကာင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္တစ္ခုမွ တာဝန္ခံတစ္ဦးကရွင္းျပသည္။

7day daily

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၃၅ နွစ္အရြယ္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္နဲ႔ေပးစားလို႔ မီးရႈိ႕သတ္ေသခဲ့တဲ့ ၁၁ အရြယ္ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝ


အီရန္နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းက Mashid Rezai ဆိုတဲ့ ကေလးမေလးရဲ႕ဘဝဟာ ခက္ခဲလြန္းပါတယ္။ သူမအေၾကာင္း ေျပာရတာက ပိုခက္ခဲသလိုပါပဲ။

အသက္ ၁၁ နွစ္အရြယ္မွာ သူမထက္ အသက္ ၂၀ ၾကီးတဲ့ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္နဲ႔ေပးစားတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဓာတ္ဆီေလာင္းျပီး မီးရႈိ႕ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။
ဒီ့အတြက္ သူမဟာေဆးရုံတင္ခဲ့ရျပီး သူမအေဖက ေဆးရုံကိုလိုက္လာကာ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔သူမကို ရုိက္ျပီး ဆံုးမခဲ့ပါတယ္။

သူမမွာ ဘာအကြယ္မွမရွိခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းကို မီးေလာင္အနာရြတ္ေတြနဲ႔ Mashid က

“ ဟုတ္တယ္ ကၽြန္မကို မကူညီခဲ့တဲ့လူေတြကို ကၽြန္မ မေက်မနပ္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မကိုခ်စ္ခဲ့သင့္တဲ့လူေတြက ကၽြန္မကို ကာကြယ္မႈ မေပးခဲ့ဘူး။ သူတို႔ေၾကာင့္ တစ္ဘဝလံုး ကၽြန္မ နာက်င္ေနတယ္”

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ ရြာေလးတစ္ရြာမွာ သူမဟာ အစ္ကိုသံုးေယာက္နဲ႔ ၾကီးျပင္းလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖေအကို အဓိကထားေၾကာက္ရတဲ့ မိသားစုပံုစံမ်ိဳးပါ။

“ကၽြန္မအေမက ကၽြန္မအေဖရဲ႕ ေလးေယာက္ေျမာက္မိန္းမပါ။ တျခားမိန္းမေတြနဲ႔ ကေလးမရဘူး။ ကၽြန္မအေမက ကၽြန္မကိုေျပာတယ္၊ အေဖရိုက္လိုက္လို႔ သူ႔အရင္မိန္းမေတြ အားလံုး ထြက္ေျပးသြားတာတဲ့
ကၽြန္မမွတ္မိေသးတယ္၊ တစ္ခါတုန္းက သူက ကၽြန္မလက္နဲ႔ ေျခေထာက္ေတြကို သစ္သားေခ်ာင္းတစ္ခုမွာ ခ်ည္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အေမနဲ႔သူက အျခားသစ္သားေခ်ာင္းနဲ႔ ကၽြန္မကိုိရိုက္ၾကတယ္” လို႔ Mashid Rezai က သူမ မွတ္မိတာေတြကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ကိစၥေတြရွိေပမဲ့ သူကေတာ့ ေပ်ာ္တတ္တဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရြာေက်ာင္းမွာ စာသင္ရတာ၊ အစ္ကိုေတြနဲ႔ေဆာ့ရတာကို သေဘာက်တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ကေလးဘဝရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြဟာ သူ႔သူငယ္ခ်င္း Zainab ကို အသက္အရမ္းၾကီးတဲ့ ေယာက်ာ္းၾကီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေပးစားဖို႔ လုပ္လာခ်ိန္မွာ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ပါတယ္။

အဲ့အခိ်န္တုန္းက Zainab ဟာ ၉ နွစ္ သမီးပဲ ရွိပါေသးတယ္။ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းအေၾကာင္းကို
“သူက အရမ္းလွတယ္။ အရပ္လည္း ရွည္တယ္။ လူေတြက သူ႔ကို သတိထားမိၾကတာေပါ့”
ေျပာရင္းနဲ႔ အသံေတြတုန္္လာတဲ့ Mashid Rezai က တိုးတိုးေလးဆက္ေျပာပါတယ္။

“သူ႔ကိုယ္သူ မီးရႈိ႕လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ သူေသသြားတယ္”
Zainab ရဲ႕ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတ္ေသမႈဟာ သူငယ္ခ်င္းေတြ အေပၚ ၾကီးမားတဲ့သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

သူမသူငယ္ခ်င္းေသျပီး တစ္နွစ္မျပည့္ခင္မွာပဲ Mashid အေဖဟာ သူ႔သမီးအတြက္ ခင္ပြန္းေတြ႕ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ Mashid ဟာ ၁၁ နွစ္သမီးပါ။
လက္ထပ္ဖို႔ကိစၥနဲ႔ပက္သက္ျပီး အေမျဖစ္သူကို သူမက ေမးခဲ့ပါတယ္။

“အဲ့လူက ဘယ္သူလဲလို႔ သူ႔ကို ကၽြန္မေမးတယ္။ သူေျပာတာက ကၽြန္မတို႔ရြာထဲကလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ နာမည္ပဲ။ သူက လက္ထပ္ဖူးတယ္။ ကေလးနွစ္ေယာက္လည္း ရွိတယ္။ ကၽြန္မက ၁၁နွစ္ ၊သူက ၃၅ နွစ္”
ကၽြန္မ ၁၁ နွစ္ပဲရွိေသးတယ္လို႔ ကၽြန္မေျပာတယ္။ ကၽြန္မဆရာမကို သေဘာက်လို႔ ဆရာမျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္”

ဒါေၾကာင့္ Mashid ဟာ သူမေျပာတာ မေအာင္ျမင္တဲ့အခါ သူမရဲ႕ဆရာမဆီကို ေျပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အကူအညီ တစ္ခုခုရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေပမဲ့ ဆရာမကလည္း ဘာမွမလုပ္ေပးနိုင္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေတာင္ေတြေပၚတက္ပုန္းေနတဲ့ သူမကို သူမမိဘေတြ ေတြ႕သြားခဲ့ပါတယ္။
သူမအတြက္ေရြးစရာလမ္းက သူငယ္ခ်င္း Zainab ရဲ႕ လမ္းပါပဲ။

ဒါေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ေဆးရုံမွာ သံုးလေလာက္ သတိေမ့ေနခဲ့ပါတယ္။
သူမ ပတ္တီးေျဖတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အေရျပားေတြ တြန္႕လိမ္ရႈံ႕တြ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ပါျပီ။
“ဒီ့အျပင္ ကၽြန္မအေဖက ကၽြန္မလုပ္ခဲ့တာေတြအတြက္ ေဆးရုံမွာ ရုိက္တယ္” လို႔ Mashid က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဆးရုံက ဆင္းတဲ့အခါမွာေတာ့ သူမကိုလက္ထပ္မယ့္သူဟာ မီးေလာင္ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ရုပ္ရည္ေၾကာင့္ ျငင္းဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။ သူမအေဖဟာ သူမတို႔အိမ္ေလးထဲမွာ ေဒါသေတြ ပိုထြက္ေနခဲ့ပါတယ္။

အသက္ ၁၃နွစ္မွာေတာ့ အိမ္က ပိုက္ဆံေတြကိုယူျပီး ျမိဳ႕ေတာ္ Tehran ကို တက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။
ျမိဳ႕ကိုေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေဆးရုံကို သူမဟာ တန္းသြားခဲ့ပါတယ္။
ကေလးအရြယ္သူမကို သနားသြားတဲ့ ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီ ဆရာဝန္တစ္ဦးဟာ သူမကိုကယ္ဆယ္ခဲ့ျပီး အီရန္နိုင္ငံက ထြက္သြားနိုင္ေအာင္ ကူညီခဲ့ပါတယ္။

ယခု Mashid ဟာ ၃၁ နွစ္အရြယ္ရွိေနျပီး လန္ဒန္မွာ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။ အနာရြတ္ေတြန႔ဲပဲရွိေသးတယ့္ သူမခႏၶာကိုယ္ကို ဓာတ္ပံုအရုိက္ခံရမွာ ရွက္ေနတဲ့ Mashid က သူမမိသားစုနဲ႔ပက္သက္ျပီး
“ ကၽြန္မ ဘယ္ေတာ့မွျပန္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး…”   လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။credit: phothutaw

အျပည့္အစုံသုိ႔ »