Showing posts with label daily-hot-news. Show all posts
Showing posts with label daily-hot-news. Show all posts

၂၇ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္သတင္းအား ႏွိပ္၍ဖတ္ရႈပါ။အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၂၆ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ဖတ္ရႈပါ။


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၂၅ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၂၄ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၂၃ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၂၂ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။


အစကျပန္စႀကစို႔ - ဟာသ
သမၼတရုံးအႀကံေပး ဦးအံ့ေမာင္ကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း
၈ေပစေလာင္းမွ ကမ႓ာ႔ဖလား အခမဲ့ တုိက္ရုိက္ၾကည့္ႏုိင္မည့္ လုိင္း (channel) အခ်က္အလက္
ရဲသတင္းတပ္ဖြဲ႔က သတင္းစာ ဂ်ာနယ္တိုက္ေတြ ေငြေၾကး အ႐ႈံးအျမတ္ ေခၚေမး
ဟာသတိုေလးမ်ား
၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အသင္းမ်ား အတြက္ အဆင့္လုိက္ ခ်ီးျမွင့္မည့္ ဆုေငြမ်ားစာရင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အေပၚအၿမင္ေစာင္းသူမ်ား အၿမင္ရွင္းေစရန္
ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို သတ္ခဲ့သည့္ ကေလးရာဇဝတ္သားအား ေသဒဏ္ခ်မွတ္
မိန္းကေလးမ်ား ရင္သားတြဲက်ျခင္း
အြန္လိုင္းမွ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ဓာတ္ပုံကိစၥ ေရႊမႈံရတီ မိခင္ရွင္း
အသက္၁၅ ႏွစ္အရြယ္မယားပါသမီးငယ္အားအႀကိမ္ႀကိမ္ အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး အၾကပ္ကိုင္ေငြေတာင္း


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၂၁ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၂၀ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၁၉ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၁၈ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၁၇ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ဖတ္ရႈပါ။


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၁၆ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္ထူးမ်ား

စိတ္၀င္စားသည့္သတင္းအားႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၁၅ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ဖတ္ရႈပါ။အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၁၄ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

ဖတ္လိုသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။ 
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၁၃ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

ဖတ္လိုသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၁၂ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၁၁ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၁၀ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၉ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါအျပည့္အစုံသုိ႔ »

၈ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္းထူးမ်ား

စိတ္ဝင္စားသည့္ သတင္းအား ႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါအျပည့္အစုံသုိ႔ »