Showing posts with label learn-english. Show all posts
Showing posts with label learn-english. Show all posts

အဆင္မေျပတဲ့ အေျခအေနကို ဘယ္လို ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းၾကမလဲ။
တစ္ခုခု လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တာမွာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အေျခအေန တစ္ခုခုမွာ ကိုယ္နဲ႔အံဝင္ခြင္က် မျဖစ္ဘဲ ကိုးယိုးကားယား ျဖစ္ရပံုကို အဂၤလိပ္လို အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာဆိုႏုိင္ပါတယ္။

၁) Awkward=ကိုးယိုးကားယားျဖစ္တာ
- I didn't know anyone at the party and I felt really awkward at first.
- I find myself in an awkward situation.

၂) Embarrassed=မ်က္ႏွာပူတာ
- She gets embarrassed if we ask her to sing.
- He's easily embarrassed.

၃) Uncomfortable=သက္ေသာင့္သက္သာ မျဖစ္တာ
- My brother always felt uncomfortable on such formal occasions.
- All this talk about love and romance was making me uncomfortable.

၄) Clumsy=ကိုးယုိုးကားယားႏုိင္တာ
- Marlar made a clumsy attempt to apologize.
- She always felt clumsy when she had to stand in front of the class.

၅) Uneasy=ေနရထုိင္ရ အဆင္မေျပတာ
- His presence made her feel uneasy.
- My daughter always feels slightly uneasy with strangers.

၆) Ill at ease=သက္ေသာင့္သက္သာ မျဖစ္တာ
- I felt ill at ease in such formal clothes.
- His mother is always ill at ease whenever she has to travel alone.

---

စဥ္ဆက္မျပတ္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

'ေပ်ာ္ရႊင္စရာ..အဂၤလိပ္ဟာသ


◙[၁] အေမခိုင္းတာလုပ္တယ္
A new student came to the class.
ေက်ာင္းသားသစ္ေလး တစ္ေယာက္ အတန္းကို ေရာက္လာတယ္။
After asking his name the teacher said,' What does your father do?'
သူ႔နာမည္ကိုေမးၿပီး ဆရာမက ေျပာတယ္..။ "မင္းအေဖက..ဘာလုပ္သလဲ"
Student: 'Whatever mom says!'
ေက်ာင္းသား။ ။ "အေမေျပာသမွ် အကုန္လုပ္ပါတယ္ ..ဆရာမ"

◙[၂] စိတ္မခ်မ္းသာလို႔ပါ
Teacher : Everyone who thinks he's stupid,please stand up.
ဆရာမ။ ။ကဲ..အားလံုး..ကိုယ့္ကိုယ္ကို မိုက္ကန္းတယ္လို႔ ထင္တဲ့သူရွိရင္ မတ္တပ္ရပ္ျပစမ္း။
After a while,only one student stood up.
ခဏၾကာေတာ့..ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ထဲ မတ္တပ္ရပ္သတဲ့။
Teacher:So,you think you are stupid?
ဆရာမ။ ။"မင္းက..ကိုယ့္ကိုယ္ကို မိုက္မဲတယ္ထင္လို႔လား။"
Student:No,ma'am.
ေက်ာင္းသား။ ။"မထင္ပါဘူး..ဆရာမ"
Teacher:Then, why did you stand up?
ဆရာမ။ ။"မထင္တာမ်ား..ဘာလို႔ မတ္တပ္ရပ္တာလဲ..ကြယ္။"
Student:I felt bad seeing you standing,alone,ma'am.
ေက်ာင္းသား။ ။"ဆရာမတစ္ေယာက္တည္းရပ္ေနတာ ျမင္ရေတာ့ ... စိတ္မခ်မ္းသာလို႔ပါ ..ဆရာမ။"

◙[၃] အေမရိကကို ရွာေတြ႕သူ
Teacher: Maria, please point to America on the map.
ဆရာမ။ ။မရီယာ..ေရ..။ေျမပံုေပၚက အေမရိကတိုက္ကို ေထာက္ျပပါ ဦးကြယ္။
Maria: This is it.
မရီယာ။ ။ဒီေနရာပါ..ဆရာမ။
Teacher: Well done! Now class, who found America?
ဆရာမ။ ။ေတာ္လိုက္တာ။ကဲ..အေမရိကကို ဘယ္သူရွာေတြ႕ခဲ့သလဲဆိုတာ တစ္တန္းလံုး ေျဖပါဦးကြယ္။
Class: Maria did,teacher.
အတန္း။ ။မရီယာ..ေတြ႕တာပါ..ဆရာမ။

◙[၄] တစ္ခုတည္း ေမးမွာဆို
In Viva, ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲ မွာ...ျဖစ္ပါတယ္။
Lecturer : "Shall I ask you ten easy questions or one tough one?"
ကထိက။ ။"မင္းကို လြယ္တဲ့ေမးခြန္း ဆယ္ခုေမးရမလား။ခက္တာ တစ္ခုပဲ ေမးရမလား။"
Student: "Ask me tough one"
ေက်ာင္းသား။ ။"ခက္တဲ့ေမးခြန္း တစ္ခုပဲ ေမးပါ။"
Lecturer : "What comes first ,Day or Night?"
ကထိက။ ။"ေန႔ နဲ႔ ည...ဘယ္ဟာက အရင္လာတာလဲ။"
Student: "Day"
ေက်ာင္းသား။ ။"ေန႔က အရင္လာပါတယ္။"
Lecturer : "How can you exactly say that?"
ကထိက။ ။"မင္းက..အဲဒီလို..ဘာလို႔ အတိအက် ေျပာႏိုင္တာလဲ။"
Student: "Sorry sir,you said you'll ask only one question."
ေက်ာင္းသား။ ။"စိတ္မရွိပါနဲ႔..ခင္ဗ်ာ။ဆရာပဲ..ေမးခြန္းတစ္ခုတည္း ေမးမယ္ ေျပာထားတယ္ေလ။"

◙[၅] ေနာက္က်ရတဲ့ အေၾကာင္း
Once a very funny girl comes late to class
တစ္ခါက အရမ္းေပ်ာ္တတ္တဲ့မိန္းခေလးတစ္ေယာက္ အတန္းကို ေနာက္က် ၿပီး ေရာက္လာတယ္။
Teacher: Why are you late?
ဆရာ။ ။"ဘာျဖစ္လို႔ ေနာက္က်ရတာလဲ။"
Girl: One boy is following me sir.
မိန္းခေလး။ ။"ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က ကၽြန္မေနာက္ကို လိုက္ေနလို႔ပါ ..ရွင့္။"
Teacher: So,what?
ဆရာ။ ။"အဲဒါနဲ႔ ဘာဆိုင္လို႔လဲ။"
Girl: That boy was walking very slow.
မိန္းခေလး။ ။"အဲေကာင္ေလးက ေျဖးေျဖးေလး လမ္းေလွ်ာက္ေနတာေလ။"

◙[၆] Maths အဓိပၸါယ္
Teacher: What is the full form of Maths?
ဆရာ။ ။"Maths (သခ်ၤာ)ရဲ႕ စာလံုးေပါင္း အရွည္က ဘာလဲ။"
Student: Mentally Affected Teachers Harrasing Students
ေက်ာင္းသား။ ။"ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏွိပ္စက္ေနသည့္ စိတ္မႏွံ႕ေသာ ဆရာမ်ား" ပါ..ခင္ဗ်ာ။

◙[၇] တစ္ေကာင္ရွိၿပီးသား
Teacher: Suppose,I give you two dogs.Then,I again give you two dogs.How many will you have?
ဆရာမ။ ။ဆရာမက မင္းကို ေခြးႏွစ္ေကာင္ ေပးလိုက္တယ္ဆိုပါေတာ့။ ေနာက္ၿပီး..ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေကာင္ထပ္ေပးဦးမယ္ဆိုရင္ မင္းမွာ ...ဘယ္ ႏွေကာင္ရွိမလဲ။
Student:Five.
ေက်ာင္းသား။ ။ငါးေကာင္။
Teacher: How?
ဆရာမ။ ။ဘယ္လို..ငါးေကာင္ ျဖစ္ရတာလဲ။
Student: I have a dog in my house now.
ေက်ာင္းသား။ ။အိမ္မွာ ေခြးတစ္ေကာင္ ရွိၿပီးသားေလ။

◙[၈] လင္ကႊန္း ဆယ္ႏွစ္ျပည့္
Teacher: What happened in 1809?
ဆရာမ။ ။"၁၈၀၉ ခုႏွစ္မွာ ဘာျဖစ္ခဲ့လဲ။"
Student:Abraham Lincoln was born.
ေက်ာင္းသား။ ။"ေအဗရာဟန္လင္ကြန္း ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။"
Teacher: What happened in 1819?
ဆရာမ။ ။"၁၈၁၉ ခုႏွစ္မွာ ဘာျဖစ္ခဲ့လဲ။"
Student:Abraham Lincoln was ten years old.
ေက်ာင္းသား။ ။"ေအဗရာဟန္လင္ကြန္း ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ပါတယ္..ဆရာမ"

◙[၉] အေမးနဲ႔အေျဖ
Ouestion: In which battle did Napoleon died?
ေမးခြန္း။ ။"ဘယ္တိုက္ပြဲမွာ နပိုလီယန္ က်ဆံုးခဲ့တာလဲ။"
Answer: His last battle.
အေျဖ။ ။"သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး တိုက္ပြဲမွာပါ။"
Ouestion: Where was the Declaration of Independence signed?
ေမးခြန္း။ ။"လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္းကို ဘယ္ေနရာမွာ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကတာလဲ။"
Answer:At the bottom of the page.
အေျဖ။ ။"စာရြက္ေအာက္ေျခနားမွာပါ။"
Ouestion:What's the main reason for divorce?
ေမးခြန္း။ ။"ကြာရွင္းျပတ္ဆဲျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းက ဘာလဲ။"
Answer:Marriage.
အေျဖ။ ။"လက္ထပ္ျခင္းပါ။"

..................................................................ေမာင္ရႊန္းသစ္
အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာစရာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဆင္တူယိုးမွား...အဂၤလိပ္စကား


(Study ႏွင့္ ဆင္တူယိုးမွား စကားလံုးမ်ား)

◙[1] Study
» » သင္ယူသည္၊ေလ့လာသည္။စာက်က္သည္။ပညာသင္သည္။
အတန္းတက္ၿပီး ပညာသင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ကိုယ့္ဖာသာ စာဖတ္ၿပီး ေလ့လာ တာပဲျဖစ္ျဖစ္ နည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အေၾကာင္းအရာ/ဘာသာရပ္ တစ္ခုခုကို ေလ့လာ/သင္ယူတာကို study လို႔ ေခၚပါတယ္။

Soe Oo is currently studying at Dagon University.
ယခုေလာေလာဆယ္ ဒဂံုတကၠသိုလ္မွာ စိုးဦး ပညာသင္ယူေနတယ္။
I've been studying English for six years now.
ငါ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာေနတာ အခုဆို ၆ ႏွစ္ရွိေနၿပီ။

◙[2] Take
» » (ဘာသာရပ္တစ္ခုကို )ေလ့လာသင္ယူသည္။
ေက်ာင္း၊တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္မွာ ကိုေရြးခ်ယ္သင္ယူတဲ့ ဘာသာရပ္အတြက္ သံုးပါတယ္။

In my final year,I decided to take English ,French, and economics.
ေနာက္ဆံုးႏွစ္မွာ အဂၤလိပ္၊ျပင္သစ္နဲ႕ စီးပြားေရးဘာသာေတြကို (သင္)ယူဖို႔ ငါ..ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။
ျမန္မာေတြကလည္း တကၠသိုလ္မွာ "ဘယ္..ဘာသာယူတယ္" ဆိုတာမ်ိဳး သံုး တတ္ၾကပါတယ္။
What subject do you take at college?
ေကာလိပ္မွာ ဘယ္ဘာသာ ယူတာလဲ။

◙[3] Do
» » (ဘာသာရပ္တစ္ခုခုကို) သင္ယူသည္။
တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္မွာ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုကို သင္ယူတာကို do နဲ႔သံုးၿပီး လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

I can't decide whether to do German or Spanish next year.
ေနာက္ႏွစ္မွာ ဂ်ာမန္ဘာသာယူရမလား စပန္ဘာသာ ယူရမွာလား ဆိုတာ ငါ..မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသးဘူး။

Do a course = ဘာသာရပ္တစ္ခု၏ သင္ရိုး/သင္တန္းကို တက္ေရာက္ သင္ယူသည္။
Why not do a language course at your local college?
မင္းတို႔ေဒသက ေကာလိပ္မွာ ဘာသာစကားသင္ရိုးတစ္ခုခု တက္ပါ့လား။

◙[4] Read
» » (ဘာသာရပ္တစ္ခုကို) သင္ယူသည္။
တကၠသိုလ္မွာ ဘာသာရပ္တစ္ခုကို သင္ယူေနတာကို read သံုးၿပီး ေျပာႏိုင္ ပါတယ္။

She went on to read medicine at Edinburgh.
သူမဟာ အက္ဒင္ဘာ့ဂ္ တကၠသိုလ္မွာ ေဆးပညာကို ဆက္လက္ သင္ယူခဲ့ တယ္။
Ko Ko is reading philosophy at Oxford.
ကိုကိုဟာ ေအာက္စ္ဖို႔တကၠသိုလ္မွာ ဒႆနိကေဗဒပညာရပ္ကို သင္ယူေန တယ္။

◙[5] Major in
» »(အဓိကဘာသာအျဖစ္) သင္ယူသည္။
တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္မွာ အဓိကေမဂ်ာဘာသာရပ္အျဖစ္ သင္ယူတဲ့အခါ သံုး ပါတယ္။

Ye Ye Than majored in History at Shwebo University.
ရီရီသန္းက ေရႊဘိုတကၠသိုလ္မွာ သမိုင္းေမဂ်ာ သင္ယူခဲ့တယ္။
What are you majoring in?
မင္းက..ဘယ္ဘာသာရပ္ကို အဓိက သင္ယူေနတာလဲ။(ဘာ..ေမဂ်ာလဲ)

◙[6] minor in
» »(သာမန္ဘာသာရပ္အျဖစ္) သင္ယူသည္။
တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္မွာ ဒုတိယအေရးႀကီးဘာသာရပ္အျဖစ္ သင္ယူတဲ့အခါ သံုးပါတယ္။

I'm planning to study computer science,but I still might minor in English.
ငါ ကြန္ျပဴတာသိပၸံ သင္ယူဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။ဒါေပမယ့္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို လည္း ဒုတိယဦးစားေပးဘာသာအျဖစ္ သင္ယူျဖစ္ဦးမယ္။

◙[7] Take/Have lessons
» »(သင္ခန္းစာ/သင္တန္း) တက္ေရာက္ /သင္ယူသည္။
အားလပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ.. ဆရာတစ္ဦးဦးဆီ.. သင္တန္းတက္တာ/သင္ခန္းစာ သင္ယူတဲ့အခါ သံုးပါတယ္။

My mother wants me to take violin lessons.
အေမက ကၽြန္ေတာ့္ကို တေယာ-သင္တန္း တက္ေစခ်င္တယ္။
I'm having English lessons after work.
အလုပ္ၿပီးတဲ့အခါ ငါ..အဂၤလိပ္စာသင္တန္း တက္ေနတယ္။
I want to take lessons in golf.
ငါ..ေဂါက္ရိုက္သင္တန္း တက္ခ်င္တယ္ကြာ..။
(ေဂါက္ရိုက္သင္ခန္းစာ သင္ယူခ်င္တယ္။)

..............................................................ဂိုဂို (ေဆးတကၠသိုလ္)

အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာစရာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အသံုးမ်ားတဲ့..စကားအတိုေလးမ်ား


(Short Conversations In Use)

ဒီေန႔လည္း အသံုးတည့္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အဂၤလိပ္စကားအတိုေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(1) Need anything?
ဘာလိုေသးလဲ။

(2) A bottle of beer,pls!
ဘီယာတစ္လံုးေလာက္ ေပးပါ။

(3) Anything you say!
ရပါတယ္။ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ့မယ္။

(4) It'll keep!
ငါ..ပိုင္ပါတယ္ကြာ။
(ငါ..ေျပာ/လုပ္ ႏိုင္တယ္)

(5) Keep up the good work!
ေကာင္းပါတယ္..ဆက္လုပ္။

(6) Don't be a martyr.
မင္းခ်ည္း အနစ္နာမခံပါနဲ႔။

(7) Do you follow?
ငါေျပာတာ နားလည္ရဲ႕လား။

(8) I can't wait!
ငါေတာ့ မေအာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။

(9) Make yourself understood!
ရွင္းေအာင္ေျပာစမ္းပါ။

(10) Yes, yes!
ဟုတ္ပါၿပီ..ဟုတ္ပါၿပီ..ကဲ။
(တဖက္လူစကားကို စိတ္မရွည္ေတာ့တဲ့စကား)

(11) Here!
ေတာ္ပါ..။ဒီမွာတင္ ရပ္ေတာ့။
(ေျပာတာ/လုပ္တာကို တားတဲ့စကား)

(12) Bright idea!
မင္းဦးေႏွာက္ေတာ့ ေရႊခ်ထားဖို႔ေကာင္းတယ္။။
(မေကာင္းလို႔ ရြဲ႕ေျပာတာ)

(13) What's the big idea?
ဘာ..စိတ္ကူးေပါက္ၿပီး လုပ္လိုက္တာလဲ။

(14) You hear?
ငါေျပာတာ ၾကားရဲ႕လား။

(15) All too often!
အခုတေလာ ဘာေတြျဖစ္ေနမွန္းကို မသိဘူး။
(စိတ္ပ်က္စရာ၊ညစ္စရာ၊၀မ္းနည္းစရာ ခဏခဏ ျဖစ္ေနလို႔)

အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာစရာ


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မွားတတ္ပါတယ္...အဂၤလိပ္စာရယ္◙[၁]

စာလံုးမွားေတာ့ ေသၿပီေပါ့
-----------------------------
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ျဖတ္သြားတာ ျမင္ေတာ့..... ဆရာမက ဆူညံေနတဲ့ အတန္းသားေတြကို လွမ္းၿပီး သတိေပးလိုက္တယ္။သူသတိေပးခ်င္တာက "တိတ္တိတ္ေနၾက၊ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ျဖတ္သြားေနတယ္"......ေပါ့။ ဒါေပမယ့္.. အဂၤလိပ္လို လွမ္းသတိေပးလိုက္တာက.."Keep quiet, the principal has passed away"တဲ့ေလ။ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသာ.... ၾကားရင္ တစ္ခါတည္း သတိလစ္သြားမလားပဲ။ဟုတ္တယ္ေလ...။ျဖတ္သြားတာကို passed by လို႔ သံုးရမွာကို ဆရာမက by အစား မွားၿပီး away ကို သံုးလိုက္တာကိုး။pass away ဆိုတာ"ေသတာ"ခင္ဗ်။ ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္ဘူး။ဒီေတာ့.. ဆရာမေျပာတာကို ဘာသာျပန္ရရင္ "တိတ္တိတ္ေနၾကစမ္း။ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး..ဆံုးသြားၿပီ။"ျဖစ္သြားတာေပါ့..။
အဂၤလိပ္စာရယ္... မွားတတ္တယ္ေနာ္။

◙[၂]

ျပကၡဒိန္နဲ႔ မွားခ်ိတ္မိေတာ့မလို႔
---------------------------------
တစ္ခါကလည္း... ဆရာတစ္ေယာက္က ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ေအာက္က် ေနတဲ့ျပကၡဒိန္ကို နံရံမွာျပန္ခ်ိတ္ခိုင္းသတဲ့။ေက်ာင္းသားက ေပကတ္ကတ္ လုပ္ေနေတာ့ ဆရာလည္း စိတ္ဆိုးၿပီး''ျပကၡဒိန္ကို မင္းခ်ိတ္မွာလား ငါကိုယ္ တိုင္ခ်ိတ္လိုက္ရမွာလား"..ဆိုတာကို အဂၤလိပ္လို...."Will you hang that calender or else I'll hang myself" လို႔ ေျပာလိုက္သတဲ့။
I'll hang it myself လို႔ ေျပာရမွာ I'll hang myselfဆိုေတာ့..''ျပကၡဒိန္ကို မင္းခ်ိတ္မွာလား ဒါမွမဟုတ္ ငါ ဆြဲႀကိဳးခ်ေသလိုက္ရမလား''.....ျဖစ္သြား တာေပါ့။အဲဒီအခါက်မွ ေက်ာင္းသားဟာ ဆရာ ေသမွာေၾကာက္လို႔ သူပဲထခ်ိတ္လိုက္ရသတဲ့။သူသာ မခ်ိတ္ရင္..ဆရာ့ဘ၀ဟာ မေတြး၀ံ့စရာပဲ .ေနာ္။
မွားတတ္ပါ့..လြဲတတ္ပါ့..အဂၤလိပ္စာရယ္။

◙[၃]

ပတ္လည္ရိုက္သြားတဲ့ အေဖ့နာမည္
--------------------------------------
တစ္ခါက ဆရာမတစ္ေယာက္က ေဒါသထြက္ေနရင္း...ေက်ာင္းသားေတြကို
''မင္းတို႔နာမည္နဲ႔ မင္းတို႔ အေဖနာမည္ခ်ေရးၾကစမ္း'' ..ဆိုတာကို အဂၤလိပ္လို ေျပာခ်လိုက္တာက..
'' Write down your name and father of your name!!"...တဲ့ေလ။
အမွန္က name of your father ဟာ.. father of your nameဆိုၿပီး ေဒါသနဲ႔ လည္ထြက္သြားတာပါ။အဲဒီေတာ့ "မင္းတို႔ နာမည္နဲ႔ မင္းတို႔ နာမည္ရဲ႕အေဖကို ခ်ေရးၾကစမ္း"လို႔ အဓိပၸါယ္ထြက္သြားတာေပါ့။ေက်ာင္းသားေတြလည္း မ်က္စိ လည္၊ အေဖ့နာမည္လည္း ပတ္ခ်ာရမ္းသြားတာေပါ့ေလ။အရက္မေသာက္ပဲ အေဖမူးမယ့္ကိန္းပဲ။ေၾသာ္..ေဒါသေရွ႕ထားလည္း မွားတတ္ပါလား.အဂၤလိပ္ စာရယ္။

◙[၄]

ေမ်ာက္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ၀ါက်
-------------------------
ဆရာတစ္ေယာက္က စာသင္ေနတုန္း အတန္းအျပင္ဖက္မွာ..ေမ်ာက္တစ္ ေကာင္က ေဆာ့ေနသတဲ့။ေက်ာင္းသားေတြလည္း ဆရာစာသင္ေနတာ စိတ္မ၀င္စားၾကပဲ..အျပင္မွာေဆာ့ေနတဲ့ ေမ်ာက္ကို ၾကည့္ေနၾကတာေပါ့။ ဒါကို ဆရာက ျမင္ေရာ..ေက်ာင္းသားေတြကို စိတ္ဆိုးၿပီး .."အခန္းထဲမွာ ငါတစ္ေယာက္လံုးစာသင္ေနတာကို ဘာေၾကာင့္...အျပင္ကေမ်ာက္ကို ၾကည့္ေနၾကတာလဲ" လို႔ အဂၤလိပ္လို ေအာ္ေျပာလိုက္သတဲ့။သူ..ေျပာလိုက္ တာက"Why are you looking at the monkeys outside when I am in the class?!"တဲ့ေလ။အက်အနေကာက္တတ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ ၿပံဳးစိစိနဲ႔ေပါ့။ၿပံဳးမွာေပါ့..။ေသေသခ်ာခ်ာ..ဘာသာျပန္ၾကည့္ရင္"အတန္းထဲမွာ ငါတစ္ေယာက္လံုးရွိေနတာကို ဘာလို႔ ..အျပင္က ေမ်ာက္ကို ၾကည့္ေနၾက တာလဲ"..ဆိုေတာ့ကာ..။ေၾသာ္ ဒီ၀ါက်ကလည္း ..မွန္ေတာ့မွန္ပါရဲ႕။ေျပာတဲ့ သူကိုေတာ့ လူစင္စစ္ကမန္းကီးဘ၀ေရာက္ေစႏိုင္ပါလား လို႔ေတြးမိပါတယ္။ တယ္လဲ..ခက္လွပါလား..အဂၤလိပ္စာရယ္။

◙[၅]

လည္ထြက္ေနေသာ ေက်ာင္းအုပ္
-----------------------------------
တစ္ရက္ေတာ့ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက အတန္းေတြကို လွည့္လည္ၾကည့္ရွဳ ေနပါတယ္။ေက်ာင္းသားေတြကလည္း မဆူၾကဖို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အခ်က္ျပၾက၊ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သတိေပးၾကတာေပါ့။
အဲဒီထဲမွာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က "ရွဴး..တိုးတိုး..ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး လွည့္ေနတယ္" ဆိုတာကို အဂၤလိပ္လို ေျပာသတဲ့။သူေျပာလိုက္တာက. . "Shuhh... quiet... the principal is revolving around."..တဲ့ေလ။အမွန္က လွည့္လည္ၾကည့္ရွဳတာကို looking around ဆိုၿပီး ျဖစ္ရမွာကို revolving around လို႔ မွားသံုးလိုက္ေတာ့.." ရွဴးတိုးတိုး တို႔ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး လည္ထြက္ေနတယ္"..ျဖစ္ကေရာ။ဒီေက်ာင္းသားလုပ္ပံုနဲ႕..ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ မူးသြားမွာပဲေနာ္။
ေၾသာ္..မွားတတ္ပါတယ္..အဂၤလိပ္စာရယ္။

..........................................................................ေမာင္ရႊန္းသစ္
"မွားတတ္ပါတယ္...အဂၤလိပ္စာရယ္''
====================

◙[၁]

စာလံုးမွားေတာ့ ေသၿပီေပါ့
-----------------------------
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ျဖတ္သြားတာ ျမင္ေတာ့..... ဆရာမက ဆူညံေနတဲ့ အတန္းသားေတြကို လွမ္းၿပီး သတိေပးလိုက္တယ္။သူသတိေပးခ်င္တာက "တိတ္တိတ္ေနၾက၊ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ျဖတ္သြားေနတယ္"......ေပါ့။ ဒါေပမယ့္.. အဂၤလိပ္လို လွမ္းသတိေပးလိုက္တာက.."Keep quiet, the principal has passed away"တဲ့ေလ။ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသာ.... ၾကားရင္ တစ္ခါတည္း သတိလစ္သြားမလားပဲ။ဟုတ္တယ္ေလ...။ျဖတ္သြားတာကို passed by လို႔ သံုးရမွာကို ဆရာမက by အစား မွားၿပီး away ကို သံုးလိုက္တာကိုး။pass away ဆိုတာ"ေသတာ"ခင္ဗ်။ ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္ဘူး။ဒီေတာ့.. ဆရာမေျပာတာကို ဘာသာျပန္ရရင္ "တိတ္တိတ္ေနၾကစမ္း။ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး..ဆံုးသြားၿပီ။"ျဖစ္သြားတာေပါ့..။
အဂၤလိပ္စာရယ္... မွားတတ္တယ္ေနာ္။

◙[၂]

ျပကၡဒိန္နဲ႔ မွားခ်ိတ္မိေတာ့မလို႔
---------------------------------
တစ္ခါကလည္း... ဆရာတစ္ေယာက္က ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ေအာက္က် ေနတဲ့ျပကၡဒိန္ကို နံရံမွာျပန္ခ်ိတ္ခိုင္းသတဲ့။ေက်ာင္းသားက ေပကတ္ကတ္ လုပ္ေနေတာ့ ဆရာလည္း စိတ္ဆိုးၿပီး''ျပကၡဒိန္ကို မင္းခ်ိတ္မွာလား ငါကိုယ္ တိုင္ခ်ိတ္လိုက္ရမွာလား"..ဆိုတာကို အဂၤလိပ္လို...."Will you hang that calender or else I'll hang myself" လို႔ ေျပာလိုက္သတဲ့။
I'll hang it myself လို႔ ေျပာရမွာ I'll hang myselfဆိုေတာ့..''ျပကၡဒိန္ကို မင္းခ်ိတ္မွာလား ဒါမွမဟုတ္ ငါ ဆြဲႀကိဳးခ်ေသလိုက္ရမလား''.....ျဖစ္သြား တာေပါ့။အဲဒီအခါက်မွ ေက်ာင္းသားဟာ ဆရာ ေသမွာေၾကာက္လို႔ သူပဲထခ်ိတ္လိုက္ရသတဲ့။သူသာ မခ်ိတ္ရင္..ဆရာ့ဘ၀ဟာ မေတြး၀ံ့စရာပဲ .ေနာ္။
မွားတတ္ပါ့..လြဲတတ္ပါ့..အဂၤလိပ္စာရယ္။

◙[၃]

ပတ္လည္ရိုက္သြားတဲ့ အေဖ့နာမည္
--------------------------------------
တစ္ခါက ဆရာမတစ္ေယာက္က ေဒါသထြက္ေနရင္း...ေက်ာင္းသားေတြကို
''မင္းတို႔နာမည္နဲ႔ မင္းတို႔ အေဖနာမည္ခ်ေရးၾကစမ္း'' ..ဆိုတာကို အဂၤလိပ္လို ေျပာခ်လိုက္တာက..
'' Write down your name and father of your name!!"...တဲ့ေလ။
အမွန္က name of your father ဟာ..  father of your nameဆိုၿပီး ေဒါသနဲ႔ လည္ထြက္သြားတာပါ။အဲဒီေတာ့ "မင္းတို႔ နာမည္နဲ႔ မင္းတို႔ နာမည္ရဲ႕အေဖကို ခ်ေရးၾကစမ္း"လို႔ အဓိပၸါယ္ထြက္သြားတာေပါ့။ေက်ာင္းသားေတြလည္း မ်က္စိ လည္၊ အေဖ့နာမည္လည္း ပတ္ခ်ာရမ္းသြားတာေပါ့ေလ။အရက္မေသာက္ပဲ အေဖမူးမယ့္ကိန္းပဲ။ေၾသာ္..ေဒါသေရွ႕ထားလည္း မွားတတ္ပါလား.အဂၤလိပ္ စာရယ္။

◙[၄]

ေမ်ာက္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ၀ါက်
-------------------------
ဆရာတစ္ေယာက္က စာသင္ေနတုန္း အတန္းအျပင္ဖက္မွာ..ေမ်ာက္တစ္ ေကာင္က ေဆာ့ေနသတဲ့။ေက်ာင္းသားေတြလည္း ဆရာစာသင္ေနတာ စိတ္မ၀င္စားၾကပဲ..အျပင္မွာေဆာ့ေနတဲ့ ေမ်ာက္ကို ၾကည့္ေနၾကတာေပါ့။ ဒါကို ဆရာက ျမင္ေရာ..ေက်ာင္းသားေတြကို စိတ္ဆိုးၿပီး .."အခန္းထဲမွာ ငါတစ္ေယာက္လံုးစာသင္ေနတာကို ဘာေၾကာင့္...အျပင္ကေမ်ာက္ကို ၾကည့္ေနၾကတာလဲ" လို႔ အဂၤလိပ္လို ေအာ္ေျပာလိုက္သတဲ့။သူ..ေျပာလိုက္ တာက"Why are you looking at the monkeys outside when I am in the class?!"တဲ့ေလ။အက်အနေကာက္တတ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ ၿပံဳးစိစိနဲ႔ေပါ့။ၿပံဳးမွာေပါ့..။ေသေသခ်ာခ်ာ..ဘာသာျပန္ၾကည့္ရင္"အတန္းထဲမွာ ငါတစ္ေယာက္လံုးရွိေနတာကို ဘာလို႔ ..အျပင္က ေမ်ာက္ကို ၾကည့္ေနၾက တာလဲ"..ဆိုေတာ့ကာ..။ေၾသာ္ ဒီ၀ါက်ကလည္း ..မွန္ေတာ့မွန္ပါရဲ႕။ေျပာတဲ့ သူကိုေတာ့ လူစင္စစ္ကမန္းကီးဘ၀ေရာက္ေစႏိုင္ပါလား လို႔ေတြးမိပါတယ္။ တယ္လဲ..ခက္လွပါလား..အဂၤလိပ္စာရယ္။

◙[၅]

လည္ထြက္ေနေသာ ေက်ာင္းအုပ္
-----------------------------------
တစ္ရက္ေတာ့ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက အတန္းေတြကို လွည့္လည္ၾကည့္ရွဳ ေနပါတယ္။ေက်ာင္းသားေတြကလည္း မဆူၾကဖို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အခ်က္ျပၾက၊ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ သတိေပးၾကတာေပါ့။
အဲဒီထဲမွာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က "ရွဴး..တိုးတိုး..ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး လွည့္ေနတယ္" ဆိုတာကို အဂၤလိပ္လို ေျပာသတဲ့။သူေျပာလိုက္တာက. . "Shuhh... quiet... the principal is revolving around."..တဲ့ေလ။အမွန္က လွည့္လည္ၾကည့္ရွဳတာကို looking around ဆိုၿပီး ျဖစ္ရမွာကို  revolving around လို႔ မွားသံုးလိုက္ေတာ့.." ရွဴးတိုးတိုး  တို႔ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး လည္ထြက္ေနတယ္"..ျဖစ္ကေရာ။ဒီေက်ာင္းသားလုပ္ပံုနဲ႕..ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ မူးသြားမွာပဲေနာ္။
ေၾသာ္..မွားတတ္ပါတယ္..အဂၤလိပ္စာရယ္။

..........................................................................ေမာင္ရႊန္းသစ္

အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာစရာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေျပာနည္း ၁၀၀ အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ (၂၀)


97. THANK PEOPLE FOR COMING

အခမ္းအနားလာ ပရိသတ္အား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္း

Thank you for

Thank you for coming

အခုလို တက္ေရာက္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

It's been a pleasure

It's been a pleasure to meet you.

ခင္ဗ်ားနဲ႔ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္။

I've been delighted to

I've been delighted to be able to speak to you.

မိတ္ေဆြနဲ႔ စကားေျပာခြင့္ရတာ ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္။

I'd like to show my thanks

I'd like to show my thanks by inviting you to my house for drinks.

ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ကို တစ္ခုခုေသာက္ဖို႔ ဖိတ္ရင္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းျပပါရေစ။

I have enjoyed

I have enjoyed your company today.

ဒီေန႔လာေရာက္ေပးတာ အရမ္း၀မ္းသာပါတယ္။

98.THANK FOR LETTING YOU SPEAK

စကားေျပာခြင့္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္း

Thank you, John

Thank you, John. I want to stress on the fact Jo is irreplaceable.

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ John

Thanks for allowing me

Thanks for allowing me to speak  at this forum.

အခုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ စကားေျပာခြင့္ေပးလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Thanks for calling on

Thanks for calling on me. It's a great chance to share my ideas.

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာခိုင္းတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ကူးေတြကို မွ်ေဝေပးဖို႔ အထူးအခြင့္အေရး တစ္ရပ္ပါ။

I appreciate the opportunity to address

I appreciate the opportunity to address such a distinguished group.

အခုလို ဂုဏ္သေရရွိလွတဲ့ အဖြဲ႕ကို အမွာစကားေျပာၾကားခြင့္ ရတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

It's a pleasure to

It's a pleasure to be able to talk about the MX project.

MX  စီမံကိန္းအေၾကာင္းေျပာခြင့္ရတာ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။

99. SAY BYE FORMALLY ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

Good night

Good night, everyone.

အားလံုးကို ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

Goodbye

Goodbye. Please send my regards to Miss Burkes.

ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။

Miss Burkes ကို ကၽြန္ေတာ္ ႏႈတ္ဆက္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာလုိက္္ပါဦး။

It was nice to

It was nice to talk to you.

ခင္ဗ်ားနဲ႔ စကားေျပာရတာ ေကာင္းပါတယ္။

It's been a pleasure to

It's been a pleasure to get to play golf with you.

မိတ္ေဆြနဲ႔ ေဂါ့ဖ္႐ိုက္ရတာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာပါခင္ဗ်ား။

Hope we meet

Hope we meet again before next summer.

ေနာက္ေႏြမတိုင္ခင္ ျပန္ေတြ႕ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

100. SAY BYE INFORMALLY အရပ္ဆန္ဆန္ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

See you

See you later.ေနာက္မွေတြ႕မယ္။

Take care

Take care. Till tomorrow.

ျဖည္းျဖည္းေနာ္။ မနက္ျဖန္မွ။

Cheers

Cheers. Give my love to Jeannette.

ခ်ီးယားစ္။ ဲနေညညနအအန ကို ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္လို႔။

Bye

Bye Charlie.

ဘိုင္း ခ်ာလီ။

So Long

So Long. Lovely to see you again.

ေတြ႕ၾကေသးတာေပါ့။ ျပန္ေတြ႕မယ္။ဇာနည္ (MyWay!)
Internet Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အသံုးမ်ားတဲ့..စကားအတိုေလးမ်ား


(Short Conversations In Use)

ဒီေန႔လည္း အသံုးတည့္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အဂၤလိပ္စကားအတိုေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(1) Absolutely stunning!
အံ့မခန္းပဲေဟ့။

(2) Nice place!
ေနခ်င္စရာေလး။

(3) If you dare,try!
သတၱိရွိရင္ စမ္းၾကည့္လိုက္ေလ။

(4) Have a reason each.
ကိုယ့္အထာနဲ႔ ကိုယ္ေပါ့။

(5) Respective job!
လူရိုေသ ရွင္ရိုေသ အလုပ္ေလးပဲ။

(6) Oh quite!
ငါ သေဘာတူတယ္။

(7) So I inferred!
ထင္သားပဲ။

(8) Keep it up!
ဆက္ပါဦး။

(9) Feel at home!
အားနာနဲ႔ေနာ္။

(10) Eat up all!
ကုန္ေအာင္ စားပါ။

(11) Any more?
နည္းနည္း ယူပါဦးလား။

(12) No more.
ေတာ္ပါၿပီဗ်ာ။

(13) Need assistance?
အကူညီလိုလို႔လား။

(14) Anything's wrong?
ဘာျဖစ္လို႔လဲ။

(15) Any hardships?
အခက္အခဲေတြ ရွိေနလို႔လား။ ။

အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာစရာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အသံုးမ်ားတဲ့..စကားအတိုေလးမ်ား


(Short Conversations In Use)

ဒီေန႔လည္း အသံုးတည့္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အဂၤလိပ္စကားအတိုေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(1) Another voice!
ၾကားေနရျပန္ၿပီ။

(2) The worst thing!
တာေတကို လံေနတာပဲ။

(3) Unsuccessful attempt!
ခဲေလသမွ် သဲေရက်။

(4) Happy waiting!
တေပ်ာ္တပါးႀကီး ေစာင့္ေနၾကတယ္။

(5) Nothing else matters!
အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။

(6) That's a point!
ဒါ အကြက္ဆိုက္တာပဲ။

(7) That solves it!
အဲဒါ..ဂြင္မိတယ္။

(8) Going to depart?
ေက်ာခိုင္းသြားေတာ့မွာလား။

(9) Not Ma Ma!
မမ မဟုတ္ပါဘူး။

(10) Sure do!
ေသခ်ာတာေပါ့။

(11) That's bullshit!
ေပါက္တကရ..။

(12) Have the heart?
စိတ္ပါရဲ႕လား။

(13) Stop sulking!
စိတ္ေျဖလိုက္ပါကြယ္။

(14) That's life!
ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုုပါပဲ။

(15) Have courage!
တရားနဲ႔ ေျဖပါေနာ္။ ။

အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာစရာ


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

"ေခ်ာေမာ လွပျခင္း" ကို အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ဖြင့္ဆိုပံု အမ်ဳိးမ်ဳိး၁) Beautiful = လွပေသာ
(Stunningly beautiful = အလြန္အမင္း လွပေသာ)
- She looked stunningly beautiful that night.

၂) Pretty = ေခ်ာေမာလွပေသာ
- You look so pretty in that dress.

၃) Elegant = တင့္တယ္လွပေသာ
- She was tall and elegant.

၄) Gorgeous = အလြန္အမင္း ေခ်ာေမာလွပေသာ (စကားေျပာတြင္သံုးႏိုင္)
- His little sister is a gorgeous girl.

၅) Graceful = က်က္သေရရွိေသာ
- The dancers were all tall and graceful.

၆) Stylish=ဖက္ရွင္က်ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ
- She was wearing a stylish black woollen dress.

၇) Attractive = ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ
- Your new glasses are very attractive.

၈) Good-looking = Attractive
- A good-looking woman dressed in white came into the room.

အထက္ပါ အသံုးအႏႈန္းေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေခ်ာမာ လွပမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ သံုးႏႈန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားမ်ား ေခ်ာေမာပံုကို ေျပာရင္ေတာ့ Handsome; Good-looking စသည္ျဖင့္ သံုးႏႈန္းရေၾကာင္း ငယ္ငယ္က ေက်ာင္းမွာသင္ခဲ့ဖူးတာ အမွတ္ရၾကမွာပါ။ အလ်ဥ္းသင့္တဲ့အခါမွာလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

သတင္းထဲက...အဂၤလိပ္စာ (၃)မီဒီယာေခတ္ႀကီးမွာ သတင္းအဂၤလိပ္စာ တတ္ဖို႔လည္း လိုတာမို႔ သတင္း ေလးေတြကို တစ္ရက္တစ္ပုဒ္ ဖတ္လာတာ ဒီေန႔ ဆို (၃)ပုဒ္ရွိပါၿပီ။ တစ္လ ေလာက္ ဆက္ဖတ္လိုက္တာနဲ႔ အဂၤလိပ္သတင္းမွန္သမွ် အကုန္ဖတ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ေရာက္မွာ မလြဲပါဘူး။ သတင္းကို ဘာသာျပန္တဲ့အခါ..ထူးျခားခ်က္ ေလးေတြကို မွတ္ထားပါ။ သတင္းဖတ္နည္း ၊ ဘာသာျပန္နည္းကိုလည္း ၾကားညွပ္ၿပီး တင္ေပးပါဦးမယ္။အဂၤလိပ္စာ ထူးခၽြန္ၾကပါေစ။

(1)
Haiti marked four years on Sunday since a violent earthquake shattered the impoverished nation, which is still struggling to recover from the widespread devastation that killed 250,000 people.
ဆင္းရဲမြဲေတေသာေဟတီႏိုင္ငံတြင္ လူ ၂၅၀၀၀ ေသဆံုးေစခဲ့ေသာ ငလ်င္ ႀကီး လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေလးႏွစ္ျပည့္ခဲ့ေသာ္လည္း.. ျပန္ လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္ေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

(2)
Haitians, many dressed in white, flocked to church services for somber remembrances for those who perished in the tragedy on January 12, 2010, which left about a million people homeless.But four years on, nearly 200,000 people are still living in dire conditions in temporary shelters, and
residents complain of having received little help since NGOs left.
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ဆိုးအတြင္း ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားအတြက္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ေအာက္ေမ့ ၀တ္ျပဳပြဲမ်ားသို႔ အျဖဴေရာင္၀တ္ဆင္ထားၾကေသာ ေဟတီႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပားက တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။လူတစ္သန္းေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ ေလးႏွစ္ၾကာၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လူ၂၀၀၀၀၀ နီးပါးသည္ ယာယီတဲမ်ားတြင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ အင္ဂ်ီအိုတို႔ ထြက္သြားၿပီးေနာက္ အကူအညီ အနည္းငယ္သာရရွိခဲ့သည့္ ေဒသခံမ်ားက မေက်နပ္ခဲ့ၾကေပ။

(3)
President Michel Martelly, who has faced protests over the slow pace of rebuilding, declared the anniversary a "day of reflection and commemoration."He lay flowers early in the day at the site of a mass grave where many of the quake's victims were buried.And he attended a ceremony at 4:53 pm (2153 GMT),
the moment the quake struck four years ago.
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွးေကြးျခင္းအတြက္ ေဟတီသမၼတ မစ္ခ်ယ္မာတယ္လီသည္ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ေဟတီသမၼတ သည္ ဇန္န၀ါရီး ၁၂ ရက္တြင္ ေသဆံုးခဲ့သူအမ်ားအမ်ားအျပားကို ျမွဳပ္ႏွံ ထားသည့္ေနရာတြင္ လြမ္းသူ႕ပန္းေခြ ခ်ခဲ့သည္။လၽြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္က ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီ ၅၃ မိနစ္တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားသို႔လည္း သမၼတကတက္ေရာက္ခဲ့ သည္။

(4)
Flags were to be lowered throughout the country and businesses closed to mark the anniversary, while radio and television stations were encouraged to broadcast programming suitable to the emotional occasion.
ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ ေလးႏွစ္ျပည့္တြင္ ၀မ္းနည္းျခင္း အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ အလံမ်ားကိုႏွိမ့္ခ်လႊင့္ထူထားၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားလည္း ပိတ္ထားခဲ့ကာ ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္သံမ်ားက ငလ်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

(5)
The government says a large portion of millions donated by governments and organizations the world over was spent on the post-earthquake emergency and not for reconstruction.
ကမၻာတစ္၀ွမ္း အစိုးရမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာအနက္ အေျမာက္အမ်ားကို ငလ်င္အလြန္ အေရးေပၚအေျခအေန လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲခဲ့ၿပီး ..ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးအတြက္ မသံုးခဲ့ေၾကာင္း ေဟတီအစိုးရက ေၾကညာခဲ့သည္။

(6)
ႊThe Prime Minister Lamothe criticized the international community for failing to provide promised aid of nearly $9 billion.
ေဒၚလာကိုးဘီလီယံနီးပါး ကူညီမည္ဟု ကတိပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေလာရင့္လာမိုသီက ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

(7)
Haiti has recently seen an increase in anti-government protests, some breaking out into violent clashes.Protesters have called for the resignation of Martelly, who has been in office since 2011, and are also demanding better living conditions.Some 42 public buildings were among those flattened during the earthquake, and most are still
lying wrecked.
ေဟတီတြင္ အစိုး၇ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ အၾကမ္းဖက္မႈအသြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ဆႏၵျပသူမ်ားက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က
တည္းက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္သမၼတ မာ့တယ္လီကို ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ပိုမိုျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ငလ်င္လႈပ္ခတ္စဥ္က ျပည္သူပိုင္ အေဆာက္ အဦး ၄၂ လံုး ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ အပ်က္အစီးအပံုတိုင္း တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

........................................................................ကိုကိုထြန္း (ပုသိမ္)

အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာစရာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Gems of English Conversations ( 43 )You're something.
မင္းထူးဆန္းလွေခ်လား။

You're unfair.
မင္းမတရားဘူး

You're sick.
မင္းေတာ့ေၾကာင္ၿပီ။

Don't be crazy.
မေပါစမ္းပါနဲ႔။

Don't cry for the moon.
မတန္တာကုိ မမွန္းခ်င္ပါနဲ႔။

Don't pay through the nose.
မတန္တဆ မေပးပါနဲ႔။

Incredible.
မယုံႏုိင္စရာပဲ။

Amazing.
မယုံႏုိင္ေအာင္ပဲ။

I did it by accident.
မေတာ္တဆျဖစ္သြားတာပါေနာ္။

What did you say your name was?
မင္းနာမည္ဘယ္သူတဲ့။

I wouldn't say good bye to you.
မင္းကုိႏႈတ္မဆက္ရက္ဘူး။

You're great.
မင္းက ဟန္က်တာပဲ။

Are you with me?
မင္းနားေထာင္ေနတယ္ေနာ္။

Be my quest.
မိတ္ေဆြလုိသေဘာထားပါေနာ္။

I wouldn't say ''no''.
မျငင္းေတာ့ပါဘူးကြာ။

I sisterly love you.
မင္းကုိေမာင္ႏွမလုိခ်စ္တာပါ။

I love you all my life.
မင္းကုိအသက္နဲ႔ထပ္တူခ်စ္တယ္။

I love you more than l can say.
မင္းကုိခ်စ္တာထက္ပုိခ်စ္တယ္။

You go first.
မင္းပထမစလုပ္။

I count on you.
မင္းကုိလည္းထည့္တြက္ထားပါတယ္။

အားလုံးကုိေစတနာထားလ်ွက္
မင္းျမတ္အာကာ
8.2.2014
မွတ္စုမွတ္ရာအဂၤလိပ္စာပညာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အံ့အားသင့္ေၾကာင္းကို ပံုစံမ်ဳိးစံု ေျပာဆိုျခင္း


အံ့ၾသတာ၊ ဝမ္းသာတာ၊ ႐ုတ္တရက္ ထိတ္လန္႔သြားတာေတြကို အဂၤလိပ္လို ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိတဲ့အထဲက အခ်ဳိ႕ကို ေလ့လာၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

၁) Surprised
(Be [Verb To Be] + surprised = တအံ့တၾသျဖစ္သည္)
- I was surprised at how quickly she agreed.
- They were surprised to find that he'd already left.

၂) Amazed
(Be amazed = အံ့အားသင့္သည္)
- I was amazed at her knowledge of French literature.
- We were amazed by his generosity.

၃) Astonished
(Be astonished = အလြန္အမင္းအံ့ၾသသည္)
- He was astonished to learn he'd won the competition.
- She seemed astonished that I had never been to Paris.

၄) Startled
(Be startled = အံ့ၾသထိတ္လန္႔သည္)
- I was startled by her question.
- The explosion startled the horse.

၅) Speechless = ဆြံ႔အ မင္တက္မိသြားေသာ
- His words left her speechless.
- His father was speechless with anger.

၆) Unexpected = ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ
- The announcement was not entirely unexpected.

၇) Taken aback
(Be taken aback = ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ရမွန္းမသိေအာင္ အံ့ၾသမိသည္)
- She was completely taken aback by his anger.

စဥ္ဆက္မျပတ္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Drink ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေသာ ေသာက္သံုးျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး


၁) Drink = အရည္တစ္ခုခု ေသာက္သံုးမွီ၀ဲတာ
- What would you like to drink, coffee or tea?

၂) Drink straight from the bottle = ပုလင္းလုိက္ ေမာ့တာ
- He didn't ask for a glass, he just drank straight from the bottle.

၃) Drink up = အၿပီးသတ္ ေသာက္လုိက္တာ
- Drink up your tea so that I can wash the cups.
- Come on, drink up and we'll go home.

၄) Have = အရည္တစ္ခုခု ေသာက္တာ
- I'm going to have a cup of coffee. Do you want one?
- I had a coke with my pizza.

၅) Take = အနည္းငယ္စီ ေသာက္တာ
- He took a long drink of green tea from the jar.

၆) Sip = တစ္ငံုခ်င္းစီ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေသာက္တာ
- She sat there, sipping at her tea.
- He slowly sipped his wine.

၇) Gulp down = တစ္က်ဳိက္တည္း အမ်ားႀကီး ေသာက္လိုက္တာ
- He gulped his beer down and went out of the door.
- "I'm coming," said his father, gulping down his coffee.

၈) Have a drink = ယမကာ မွီ၀ဲတာ
- We had a few drinks to celebrate.
- I won't have another drink because I have to drive home.အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ခက္ခဲ ႐ႈပ္ေထြးပံုကို သံုးႏႈန္းေျပာဆိုျခင္းမ်ား


၁) Difficult
(Difficult to read=ဖတ္ရခက္ေသာ)
e.g. His handwriting is very difficult to read.

၂) Hard
(Hard to explain=ရွင္းျပရ ခက္ေသာ)
e.g. It's hard to explain these problems to a child.

၃) Tough
(Tough decision=ခက္ခက္ခဲခဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္)
e.g. His father always has to make tough decisions at work.

၄) Complicated
(Extremely complicated=အလြန္အမင္း ႐ႈပ္ေထြးေသာ)
e.g. The story is extremely complicated.

၅) Complex
(A complex process=နားလည္ရခက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္)
e.g. The way humans think is a complex process that scientists cannot fully explain.

၆) Challenging
(Challenging job=အစြမ္းအစ ျပခြင့္ရေအာင္ စိန္ေခၚမႈရွိေသာ အလုပ္တာ၀န္)
e.g. The job wasn't challenging enough for me.

၇) Demanding
(a demanding job=အားစိုက္ႀကိဳးစားရတဲ့ အလုပ္တာ၀န္)
e.g. Being a nurse in a busy hospital is a demanding job.

၈) Daunting
(a daunting task=စိတ္ပ်က္စရာ အလုပ္)
e.g. Learning the whole text book in one week is a daunting task for me.

စဥ္ဆက္မျပတ္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

How do you feel today - ပံုျပ...အဂၤလိပ္စာကိုယ္ ဘယ္လို ခံစားေနရလဲဆိုတာကို ဒီပုံေလးၾကည့္ျပီး
ေျပာလို႕ ရပါတယ္ဗ်ာ ...
ေတာ္ေတာ္ အသုံးဝင္တဲ့ ပုံေလးပါ ....

Aggressive = စိတ္တိုေသာ
Anxious = စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ေနေသာ
Arrogant = စိတ္ႀကီး၀င္ေနေသာ ၊ မာနတက္ေနေသာ
Bashful = ရွက္ေသာ
Blissful = အလြန္ေပ်ာ္ေနေသာ၊အူျမဴးေနေသာ
Bored = ၿငီးေငြ႕ေနေသာ
Confident= ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိေသာ
Curious = စပ္စုခ်င္ေနေသာ၊သိခ်င္စိတ္ျပင္းျပေသာ
Determined = စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားေသာ
Disappointed = စိတ္မခ်မ္းသာေသာ၊စိတ္ပ်က္ေသာ
Disapproving = သေဘာမက်ေသာ
Enraged = ေဒါသထြက္ေသာ
Envious = အားက်ေသာ၊မနာလိုျဖစ္ေသာ
Exasperated = စိတ္တိုေနေသာ
Frightened = အလိတ္တလန္႔ျဖစ္ေနေသာ၊ေၾကာက္ေနေသာ
Frustrated = အဆင္မေျပေသာ
Grieving = ၀မ္းနည္းေၾကကြဲေနေသာ
Happy = ေပ်ာ္ေသာ
Horrified = ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ေနေသာ
Hungover = အရက္နာက်ေနေသာ
Hurt = စိတ္ထိခိုက္ေနေသာ
Indifferent = စိတ္၀င္စားမႈမရွိေသာ
Idiotic = မိုက္မဲေသာ
Innocent = အျပစ္ကင္းေသာ
Interested = စိတ္၀င္စားေသာ
Jealous = မနာလိုျဖစ္ေနေသာ
Joyful = ေပ်ာ္ျမဴးေနေသာ
Lonely = အထီးက်န္ေနေသာ
Meditative = အေလးအနက္ေတြးေတာေနေသာ
Miserable = စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ေသာ
Obstinate = အေလွ်ာ့မေပးေသာ၊ေခါင္းမာေသာ
Optimistic = အေကာင္းျမင္ေသာ
Paranoid = သူတစ္ပါးေပၚ သံသယစိတ္ လြန္ကဲေသာ။
Perplexed = ဦးေႏွာက္ေျခာက္ေနေသာ
Prudish = အျဖစ္သည္းေနေသာ
Puzzled = အႀကံအိုက္ေနေသာ
Regretful = ၀မ္းပန္းတနဲ ျဖစ္ေနေသာ
Relieved = စိတ္ေအးေနေသာ
Sad = ၀မ္းနည္းေသာ
Satisfied = ေက်နပ္ေသာ၊အားရေသာ
Shocked = တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေနေသာ
Sheepish = ရွက္ကိုးရွကန္းျဖစ္ေနေသာ၊မလံုမလဲျဖစ္ေနေသာ
Snobby = ဇီဇာေၾကာင္ေသာ
Surprised = အံ့အားသင့္ေသာ
Suspicious = သံသယ၀င္ေနေသာ
Sympathetic = စာနာေထာက္ထားေသာ၊ကိုယ္ခ်င္းစာေသာ
Thoughtful = အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ေနေသာ
Undecided = ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္ေနေသာ၊ဆံုးျဖတ္ရခက္ေနေသာ
Withdrawn = အထီးတည္းေနလိုေသာ

အင္တာနက္ေပၚက စုေဆာင္းထားတာေလးပါ ။
ေလ့လာပါ ။
သိမ္းပါ ။
ရွယ္ ပါ ဗ်ာ ။

...............................ေလးစားလွ်က္
.........................................................ကိုဇင္ေဇ

English ဘာသာစကား အရံအတားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႕

အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာစရာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Gems of English Conversation ( 39 )
I'll never forget your gratitude.
မင္းရဲ႕ေက်းဇူးကုိ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ပါဘူးဗ်ာ။

Your gratitude is always on me.
မင္းရဲ႕ေက်းဇူးအၿမဲတမ္းအမွတ္ရေနပါတယ္။

You're real image of your father.
မင္းကမင္းအေဖနဲ႔ပုိတူတယ္။

I honour your success.
မင္းရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကုိဂုဏ္ယူပါတယ္။

You seen happy.
မင္းေပ်ာ္ေနပုံပဲ။

That's it, right.
မွန္တယ္ ဟုတ္တယ္ေလ။

You're a big body.
မင္းကသတၲိေကာင္းပါတယ္။

Your testing is getting beyond the joke.
မင္းစတာလြန္လာၿပီေနာ္။

It's not easy.
မလြယ္ဘူးေနာ္။

What's your problem?
မင္းဘာအခက္အခဲရွိလဲေျပာ။

What's your goal?
မင္းရည္မွန္းခ်က္ကဘာလဲ။

I'm not flattering.
ေျမႇာက္တာမဟုတ္ပါဘူး။

You have got the wrong sight.
မင္းအျမင္မွားေနၿပီ။

I see what you mean.
မင္းဆုိလုိတာသေဘာေပါက္ၿပီ။

You're good for yourself.
မင္းအတြက္ေတာ့ေတာ္သားပဲ။

What are you good at?
မင္းဘယ္ဘက္က ေတာ္သလဲ။

There's a hope for you.
မင္းအတြက္ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္။

အားလုံးကုိေစတနာထားလ်ွက္
မင္းျမတ္အာကာ
31.1.2014

မွတ္စုမွတ္ရာအဂၤလိပ္စာပညာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အသံုးမ်ားတဲ့..စကားအတိုေလးမ်ား


(Short Conversations In Use)
ဒီေန႔လည္း အသံုးတည့္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ဘန္းစကား အဂၤလိပ္စကားအတိုေလးေတြကို ထပ္မံေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
(1) Cut the cackle!
အေျပာရပ္ၿပီး လုပ္စရာရွိတာလုပ္။
(2) Just bog off!
ထြက္သြားစမ္း။
(3) Anytime!Think nothing of it!
ရပါတယ္။ကိစၥမရွိပါဘူး။
(4) Simple! Easy-peasy!
ရိုးရိုးေလး။လြယ္မွလြယ္။
(5) Wrap up,you two!
ႏွစ္ေယာက္စလံုး ေတာ္တန္တိတ္။
(6) Show a leg!
အိပ္ယာက ထစမ္း။
(7) What for why?
ဒါက ဘာသေဘာလဲ။ဘာျဖစ္တာလဲ။
(8) What an itty-bitty brain!
ကမ်ဥ္းမနီ ဦးေႏွာက္နဲ႔..။
(9) Point taken!
မင္းေျပာတာ ငါသေဘာေပါက္ပါတယ္။
(10) He's off his head!
သူက..ရူးေပါေပါရယ္။
(11) Keep in there!
ဆက္ႀကိဳးစားပါ..။
(12) You're dern tootin'!
မင္းေျပာတာ မွန္လိုက္တာ..။
(13) You're excused!
မင္းသြားလို႔ရၿပီ..။
(14) Get the lead out!
ခပ္သြက္သြက္လုပ္။
(15) Let's split!
ကိုင္း..သြားၾကစို႔..။ ။


မွတ္စုမွတ္ရာအဂၤလိပ္စာပညာ
အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာစရာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Common Idioms ( 3 ) အသုံးမ်ားေသာအီဒီယံစကားလုံးမ်ား1. back out (of)= withdraw from, fail to keep a promise=
ရုပ္သိမ္းသည္။ကတိဖ်က္သည္။

After you have made a promise, you should not back out of it.
မင္းကတိေပးၿပီးမွကတိမဖ်က္သင့္ဘူး။

You said you would go, you can't back out now.
သြားမယ္လုိ႔ မင္းေျပာခဲ့တယ္။ အခုမွေတာ့ မသြားလုိ႔မျဖင့္ေတာ့ဘူး။

2. back up = support = ေထာက္ခံသည္။
I will back you up because I think you are right.
မင္းမွန္တယ္ထင္လုိ႔ ငါမင္းကုိေထာက္ခံတယ္။

Can you back up your accusation?
မင္းစြဲခ်က္ကုိ သက္ေသအေထာက္အထား ျပႏုိင္ရဲ႕လား။

3. bad blood = ill feeling between two persons = မသင့္ျမတ္မႈ

We should not create bad blood between friends.
မိတ္ေဆြေတြမသင့္မျမတ္ျဖစ္ေအာင္ငါတုိ႔မလုပ္သင့္ဘူး။

4. bank on = ( 1 )confidently expect: reckon on . ေမ်ွာ္မွန္းသည္။တြက္ဆသည္။

Stupidly , I had only banked on catching two or three animals , so had not brought a really large cage with me.
တိရစၦာန္ႏွစ္ေကာင္သုံးေကာင္ပဲဖမ္းမိမယ္လုိက်ြန္ေတာ္တုိ႔မုိက္မုိက္မဲမဲ
ေမ်ွာ္မွန္းခဲ့မိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေလွာင္အိမ္ႀကီးႀကီးကုိ က်ြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ အတူယူမလာခဲ့မိတာပါပဲ။

bank on = (2) find reliable, depend on. = အားကု္ိယ္းသည္၊ အားထားသည္။

Those brakes can't be banked on if we have to pull up suddenly.
ရုတ္တရက္ ဘရိတ္အုပ္ရမယ့္အခါမွာ ဘရိတ္ေတြက အားကုိယ္းလုိ႔ (အုပ္လုိ႔) မရေတာ့ဘူး။

5. bank up = from into a heap or ridge= စုျပဳံလာသည္။ အစုအပုံျဖစ္လာသည္။

Seaweed banks up along the water's sage.
ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ားသည္ ေရစပ္တစ္ေလ်ွာက္မွာ စုပုံလာသည္။

အားလုံးကုိေစတနာထားလ်ွက္
မင္းျမတ္အာကာ
30.1.2014
မွတ္စုမွတ္ရာအဂၤလိပ္စာပညာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Heart စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား
ဒီတပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ Valentine's Day ခ်စ္သူမ်ားေန႔ကို ရည္းစူးၿပီး Heart - အသဲႏွလံုး စကားလံုးေဝါဟာရကို အေျခခံတဲ့ heart throb, pull your heart strings, heart to heart နဲ႔ to wear your heart on your sleeve အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ heart throb ျဖစ္ပါတယ္။ စာလံုးေပါင္းက Heart = အသဲႏွလံုး၊ Throb = (ႀကိယာ) ခုန္သည္။ တနည္းေတာ့ ရင္ခုန္သည္။ ဒီေနရာမွာ heart နဲ႔ တြဲသံုးထားတဲ့ throb ကေတာ့ ရင္ခုန္ေစတဲ့လူကို ဆိုလိုပါတယ္။ ရင္ခုန္တယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ္ကေမတၱာရွိလို႔ အမ်ဳိးသမီး သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားကို ေတြ႔ျမင္လိုက္ရင္ ရင္ခုန္တယ္၊ စိတ္လႈပ္ရွားတယ္၊ ဖီလင္ (feeling) တက္လာျခင္း သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္ကိုရင္ခုန္ေစတဲ့ ကိုယ့္ခ်စ္သူ သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္ကႏွစ္သက္သေဘာက်ေနတဲ့ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး၊ မင္းသား၊ အဆိုေတာ္ စသျဖင့္တို႔ကို ကိုယ့္ရဲ ႔ heart throb တနည္း အသဲစြဲလို႔ ဘန္းစကားအရ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

During my mother's day, Elvis Presley was the heart throb of most teenage girls. They would scream every time he appeared on stage.

က်ေနာ့္အေမတို႔ ေခတ္တုန္းက ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ဳိးသမီးေလးေတြရဲ ႔ အသဲစြဲက Elvis Presley ျဖစ္တယ္။ သူ စတိတ္စင္ေပၚတက္လာတိုင္း အမ်ဳိးသမီးေတြက အသံကုန္ေအာ္ဟစ္ အားေပးၾကတယ္။

ဒုတိယတင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ pull your heart strings ျဖစ္ပါတယ္။ စာလံုးေပါင္းက Pull = ဆြဲသည္၊ Your = သင္၏၊ Heart = အသဲႏွလံုး၊ Strings = ႀကိဳးစမ်ားတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အသဲႏွလံုးရဲ ႔ ႀကိဳးမ်ားကို ဆြဲယူသည္ ျဖစ္ပါသည္။ က်မတို႔ ျမန္မာမွာလည္း သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးေတြလိုမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ အသဲႏွလံုးမွာ ခံစားခ်က္ ျပင္းထန္ႀကီးမားတာမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါတယ္။ တနည္းေတာ့ ရင္ထဲမွာ၊ အသဲထဲမွာ ခိုက္ေစတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာႀကီးလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အၾကင္နာတရား ႀကီးမားလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သနားစိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ ရွိတဲ့ခံစားမႈမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The story we saw on TV about the victims of the Haiti earthquake last year pulled our heart strings.

မႏွစ္တုန္းက ေဟတီေျမငလ်င္သင့္တဲ့ လူေတြအေၾကာင္း တီဗီြေပၚမွာ ျမင္လိုက္ရေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ရင္ထဲအသဲထဲမွာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ ခံစားၾကရတယ္။

ဆက္လက္တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမွာ heart to heart ျဖစ္ပါတယ္။ စာလံုးေပါင္းက Heart = အသဲႏွလံုး၊ to = သို႔၊ Heart = အသဲႏွလံုး တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး heart to heart က အသဲႏွလံုးတခုမွ ေနာက္တခုသို႔။ တနည္းအားျဖင့္ အသဲႏွလံုးအခ်င္းခ်င္းလို႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အရွိကိုအရွိအတုိင္း သူ႔စိတ္ထဲမွာရွိတာ၊ ကိုယ္စိတ္ထဲမွာရွိတာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုၾကတာကို ဆုိလုိပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

After having a good heart to heart talk with my friend, we understood each other much better and managed to be on better term.

က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ က်ေနာ့္ၾကား သူကလည္း သူ႔စိတ္ထဲရွိတဲ့အတုိင္းေျပာ က်ေနာ္ကလည္း က်ေနာ့္စိတ္ထဲရွိတဲ့အတိုင္းေျပာၾကေတာ့ တဦးနဲ႔တဦး ပိုမုိနားလည္းလာၾကတယ္။ ခင္မင္မႈလည္း ပိုခိုင္ၿမဲလာတယ္။

ေနာက္ဆံုးတင္ျပေပးမယ့္ အသံုးအႏႈန္းမွာ to wear your heart on your sleeve ျဖစ္ပါတယ္။ စာလံုးေပါင္းက To wear = ဝတ္ဆင္သည္၊ Your heart = သင္၏ အသဲႏွလံုး On = အေပၚမွာ၊ Sleeve = အက်ၤ ီလက္ တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က အက်ၤ ီလက္ေပၚမွာ သင့္ရဲ ႔ အသဲႏွလံုးကို တပ္ထား၊ တင္ထားတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ ႔ လက္ေပၚမွာ အသဲႏွလံုးကို တင္ထားတပ္ထားတဲ့ တင္စားေျပာတဲ့ သေဘာကေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ထဲ၊ ခံစားခ်က္ကို လူေတြက ကိုယ့္ကိုျမင္တာနဲ႔ သေဘာေပါက္ၾကတဲ့ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူတဦးတေယာက္အေပၚ ေမတၱာရွိေနၿပီဆုိရင္ အဲဒီလူကို ဘယ္ေလာက္ႀကိဳက္တယ္၊ ခ်စ္တယ္၊ ျမတ္ႏိုးတယ္ဆိုတာကို ေပၚလႊင္ေနတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ မုန္းတယ္ဆိုရင္လည္း ဘယ္ေလာက္မုန္းတယ္ဆိုတာကို သူရဲ ႔ အျပဳအမႈ၊ သူ႔ပံုစံအရ သိသာႏိုင္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။

ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Crows ေပးထားတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

All his friends know John is in love with Nancy. He wears his heart on his sleeve.

John တေယာက္ Nancy အေပၚ ေမတၱာရွိေနတယ္ဆုိတာကို သူ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြအားလံုး သိၾကတယ္။ သူကလည္း သူဘယ္လို ခံစားခ်စ္ျမတ္ႏိုးတယ္ဆိုတာကို လူေတြသိေအာင္ ေနထိုင္ျပတယ္။
VOA Burmese News

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အလုပ္ထဲမွာ(၁)
I am going out for lunch.
ငါ ေန႔လယ္စာ အတြက္ သြားမလို႔။

I'll be back at 1:30.
ငါ တစ္နာရီခြဲ ျပန္ေရာက္မယ္။

How long does it take you to get to work?
မင္းအလုပ္ကို ေရာက္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာလဲ။

She is on leave.
သူမခြင့္ယူထားပါသည္။

She is on maternity leave.
သူမ မီးဖြားခြင့္ ယူထားပါသည္။

He is off.
သူ သည္ မလာပါ။(သူ၏ပိတ္ရက္)

He is not in today.
သူသည္ မလာပါ။

She is on holiday.
သူမသည္ အားလပ္ရက္ ယူထားသည္။

I am afraid, I'm not well and won't be able to come in today.
ငါ စိုးရြံ႔မိတယ္၊ ငါ ေနမေကာင္းဘူး ငါ ဒီေန႔ လာႏိုင္မယ္မထင္ဘူး။

He is with a customer at the moment.
သူ အခု ဧည့္သည္တစ္ေယာက္နဲ႔ ရွိေနသည္။

I will be with you in a moment.
ငါ မၾကာခင္ မင္းနဲ႔ေတြ႔မယ္။

Sorry to keep you waiting.
မင္းကို ေစာင့္ခိုင္းထားရတာ ၀မ္းနည္းပါတယ္။

You are fired.
မင္းကို အလုပ္ျဖဳတ္လိုက္ၿပီ။

မွတ္စုမွတ္ရာအဂၤလိပ္စာပညာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »