Showing posts with label real-estate-news. Show all posts
Showing posts with label real-estate-news. Show all posts

တန္ဖုိးမွ်တ အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေန


တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိေသာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေဌးလိႈင္တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိေသာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ေဌးလိႈင္

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ လူလတ္တန္းစား မ်ား တုိက္ခန္းပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ကာ ေဆာက္
လုပ္လာခဲ့ေသာ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ တုိက္ခန္းမ်ားမွာ ေဈးကြက္အတြင္း ျပန္လည္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား
ရွိေနေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေျပာသည္။

“တန္ဖုိးမွ်တတုိက္ခန္းေတြကုိ ေဈးကြက္ထဲမွာ ျပန္ေရာင္းခ်လာတာ ေတြ႕လာရပါ တယ္။ ဥပမာ
- မုဒိတာတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေတြေဆာက္တုန္းက တုိက္ခန္းတစ္ခန္းကို က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ နဲ႔ ေဈး
စဖြင့္လုိက္တယ္။ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ၃၀၀ ကေန ၃၅၀၊ ေနာက္ပိုင္း ၅၀၀ အထိ ေဈးေတြျဖစ္ကုန္
တယ္”ဟု ေရႊကံေျမ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း မွ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

“တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မထိန္းခ်ဳပ္ရင္ မဆလေခတ္က ဆန္တို႔၊ ႏုိ႔ဆီတို႔ ေ၀သလုိပုံစံ မ်ဳိး ျပန္ျဖစ္
သြားမွာပါပဲ။ တကယ္လုိအပ္ေနတဲ့လူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အတြက္ လုိအပ္ေနတ့ဲ လူေတြ လက္
ထဲေရာက္ေအာင္ လက္ေရာက္ ေပးၿပီး ဥပေဒနဲ႔ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ မွ အဆင္ေျပမွာပါ”
ဟု ၎ကေျပာသည္။

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ တုိက္ခန္းမ်ား ထပ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္ အဆို ပါ အိမ္ရာမ်ား၏
မူလရည္ရြယ္ခ်က္ ကုိ ပ်က္ျပားေစသကဲ့သို႔ မလိုလားအပ္ သည့္ ေဈးႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားလည္း
ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကသုံးသပ္သည္။

ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္ ဂလက္ဆီ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က အဆုိပါ
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တန္ဖုိးမွ်တ အိမ္ရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗုိလ္မင္းေရာင္ႏွင့္ ဗုိလ္ဗထူးအိမ္ရာမ်ားရွိ
တိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္လုိသူ အမ်ားအျပားရွိေနေသာ္လည္း ေရာင္းသူနည္းပါးေနေၾကာင္း ေျပာ
သည္။

“တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာက ၀ယ္ခ်င္သူက မ်ားေနေပမယ့္ ေရာင္းသူက ရာခုိင္ႏႈန္းနည္း တယ္။
အေရာင္းအ၀ယ္ မရိွတာေတာ့ မဟုတ္ ဘူး။ ရွိေနပါတယ္။ ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာ ကုိေတာ့
လူႀကိဳက္ပုိမ်ားတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။ ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာသည္ စင္ကာပူရွိအိမ္ရာမ်ား
ပုံစံအတိုင္း ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ နည္း စနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ႏိုင္
ေသာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“မဲေပါက္ထားတဲ့လူေတြ ျပန္ေရာင္းၾကတယ္ဆုိတာက အေၾကာင္းရင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ပါ။ မဲေပါက္ၿပီး
မွ မလုိခ်င္ေတာ့တာ၊ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္ေတာ့တာ၊ အစရွိသျဖင့္ အေၾကာင္းရင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္
ပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းေနတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခက္အခဲရွိလုိ႔
ခင္မင္သူ အခ်င္းခ်င္း ျပန္ေရာင္းခ်ေနၾကတဲ့ အေန အထားမ်ဳိးပဲ ရွိပါေသးတယ္” ဟု ၎က
ေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ အျပင္မွာကေတာ့ မူလ ေပါက္ေဈးထက္ အနည္းဆုံး သိန္း ၅၀ အလုိက္ ေပးၿပီး
၀ယ္ေနၾကတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တိုက္ခန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ အျခား အိမ္ခန္း၊ ေျမႏွင့္ အရစ္က် ၀ယ္ယူ
မႈမ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ လ ၃၀ အတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ၀ယ္ယူ
ခြင့္ရရွိၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ အခန္းတန္ဖုိး အေက်အလည္ ေပးေဆာင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္
ယူျခင္း၊ ပုိင္ဆုိင္ျခင္း မျပဳလုပ္ ရန္ တားျမစ္ထားသည္။ ၎ျပင္ အိမ္ခန္းကို ငါးႏွစ္အတြင္း လႊဲေျပာင္း
ေရာင္းခ် ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္၍ ျပဳလုပ္လုိပါက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္
ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္
ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ ေဈးကစားရန္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ရာေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားလာျခင္း
မွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္ခန္းေလွ်ာက္ထားမည့္သူႏွင့္
မိသားစုတြင္ အဓိကပါ၀င္သူမ်ားသာ အမွန္တကယ္ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အငွားခ်ထား ျခင္းမျပဳ
လုပ္ရဟုလည္း စည္းကမ္း သတ္ မွတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ေသြဖည္ကာ ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူ
မႈမ်ဳိးကို မေတြ႕ရွိရေပ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အေဆာက္အအုံဌာန
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အဆုိပါ လႊဲေျပာင္းေရာင္း၀ယ္ မႈမ်ားကို အေရးယူသြားမည္မဟုတ္ေသာ္
လည္း မိမိတုိ႔သေဘာအေလ်ာက္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္ ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္လႊဲေျပာင္း
ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“အဲဒီလုိမ်ဳိးေတြ ျဖစ္မွာစိုးလုိ႔ အစ ကတည္းက စည္းကမ္းခ်က္မွာ ငါးႏွစ္အတြင္း လႊဲေျပာင္းေရာင္း
ခ်ျခင္း မျပဳရဘူးလုိ႔ ထည့္ ထားတာ။ ေရာင္းတာ မေရာင္းတာက သူတုိ႔ သေဘာပါပဲ။ ဒါကို စည္
ပင္က ၾကား၀င္ ၾကပ္မတ္စရာမလုိပါဘူး။ စည္းကမ္းခ်က္မွာ ေတာ့ အကုန္ေျပာထားၿပီးသားျဖစ္
တဲ့ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ နာမည္ ေျပာင္းေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု အဆုိပါ တာ၀န္ရွိသူ
က ေျပာသည္။

သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကမူ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ တုိက္ခန္းတစ္ခန္း
မဲေပါက္ထားေသာ္လည္း မိသားစုအေျခအေနအရ အရစ္က် ေပးသြင္း ႏုိင္ေျခမရွိေသာေၾကာင့္
ျပန္လည္ေရာင္းလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ “ပထမအရစ္တင္ သိန္း ၇၀ ေက်ာ္ေလာက္ သြင္း
ရမယ္။ အစကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္တုိက္ခန္း ေလး တစ္ခန္းပိုင္ခ်င္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ေလွ်ာက္လုိက္တာ။

တကယ္လည္း ရၿပီး အရစ္ က်နဲ႔သြင္းရေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ကိုယ့္၀င္ေငြနဲ႔ တစ္လကုိ သိန္း ၇၀
ေရရွည္မသြင္းႏုိင္ ေလာက္ဘူးဆုိတာ သေဘာေပါက္လာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပန္ေရာင္းဖုိ႔စဥ္းစား
ရတာ” ဟု ၎ကေျပာသည္။ လက္ရွိ ဗုိလ္ဗထူးႏွင့္ ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာမ်ား၏ အခန္းေဈးႏႈန္းမ်ား
မွာ အနည္းဆုံး ၅၆၅ စတုရန္းေပ တစ္ခန္းအတြက္ က်ပ္သိန္း ၂၃၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆုံး
၉၂၇ စတုရန္းေပတစ္ခန္းအတြက္ က်ပ္ ၃၄၇ သိန္း၀န္းက်င္ ရွိသည္။ အခန္းမ်ားကို အရစ္က်
၀ယ္ယူမႈ ႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္၀ယ္ယူမႈ နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ဳိးမွ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္
ရာစီမံကိန္းေလးခုရွိၿပီး ဗုိလ္ဗထူးအိမ္ရာမွာ အရင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ကာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္
က ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္က ဧရာ၀ဏ္အိမ္ရာႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္
(အေရွ႕ပိုင္း) က မင္းရဲေက်ာ္စြာအိမ္ရာတို႔မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

mmtimes
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ ငွားရမ္းခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္းရွိမရွိ ဩဂုတ္လအတြင္းစစ္ေဆးမည္


ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၂- သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးမ်ား ထံသို႔ ဆက္သြယ္ကာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ ငွားရမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဩဂုတ္လမွ စတင္ကာျပည္ တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဦး စီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ ဆိုင္၊ ဂိုေဒါင္၊ စက္ ႐ုံ၊ အေဆာက္အအုံ၊ ငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိမႈ ကို စိစစ္နိုင္ရန္ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံ စာရင္းေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အခြန္႐ုံးသို႔ ဆက္သြယ္ျခင္း မရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အေရးယူျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္၊ ဆိုင္၊ ေျမ၊ ဂိုေဒါင္၊ စက္႐ုံ ၊ အေဆာက္အအုံငွားရမ္းျခင္း ျဖင့္ ရရွိလာသည့္ ဝင္ေငြမ်ားမွာ အခြန္ဥပေဒအရ အခြန္စည္းၾကပ္ မည့္ ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ အတြက္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိသူမ်ားသည္ ငွားရမ္းသည့္ အေဆာက္အအုံ ၊ ေျမတည္ရွိရာ လိပ္စာ ၊ ပိုင္ရွင္၊ တယ္လီဖုန္း၊ ငွားရမ္း သူအမည္၊ ကာလစသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔ထား ရန္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားျခင္းျဖစ္ သည္။

''ကိုယ့္ဝင္ေငြက သိန္း၂ဝမေက်ာ္ လဲ အခြန္႐ုံးကို ဆက္သြယ္ရမယ္။ မေက်ာ္ဘူးဆိုၿပီး မဆက္သြယ္လို႔ ေတာ့ မရဘူး။ အဓိက အခြန္႐ုံးကို ဆက္သြယ္သတင္း ပို႔ရမွာပါ။ သိန္း ၂၀ မေက်ာ္ရင္ သုညရာခိုင္ႏႈန္းသက္ သာခြင့္ ေပးထားတာပဲ၊ စာရင္းမေပး တဲ့သူေတြကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးသြား မွာပါ'' ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ ငံ၌ ပထမဆုံးျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ အေကာက္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ဝင္ေငြခြန္ကို သတ္မွတ္ထားေသာ ခံစားခြင့္မ်ား ခုႏွိမ္ၿပီးေနာက္ က်န္ဝင္ေငြအေပၚ တြင္ တစ္က်ပ္မွ သိန္း၂ဝအထိကို သုည ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၂၀ မွ သိန္း ၅ဝအထိကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၅ဝမွ သိန္း ၁၀ဝအထိကို ၁ဝရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁၀ဝမွ သိန္း ၂၀ဝအထိကို ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၂၀ဝမွ သိန္း ၃၀ဝအထိ ကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း၃၀၀ အထက္ကို ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း ေပး ေဆာင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အိမ္ၿခံေၿမ ေဈးကြက္သည္ အငွားဘက္တြင္ အလုပ္ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး အိမ္ၿခံေၿမ ငွားရမ္းမႈ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ နည္းပါးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ အခြန္စည္းၾကပ္ရန္ သက္ ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ အခြန္ ႐ုံးတို႔က ပူးေပါင္းစစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''အခုလို လုပ္လိုက္ရင္ေကာင္း တာကေတာ့ လက္ရွိ ျမင့္ေနတဲ့ အငွားေဈးႏႈန္းေတြ ကို အမ်ားႀကီး မဟုတ္ရင္ေတာင္ အနည္း ငယ္ေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သြား တာေပ့ါ၊ ဘာေၾကာင့္ လဲဆို အိမ္ငွားခ ေဈးတက္ တိုင္း ေဆာင္ရ တဲ့ အခြန္အခက တက္လာ မွာေလ၊ အထူး သျဖင့္ ေရႊေတာင္ ၾကား လမ္း လိုမ်ိဳး၊ အင္းလ်ားလမ္းမွာမ်ိဳး ကုမၸဏီေတြ အတြက္ ငွားတဲ့ အိမ္ေတြ ေပ့ါ ၊ ေအာက္ေျခမွာေတာ့ သိပ္ သိသာဦးမွာ မဟုတ္ေသး ဘူး''ဟု ေရႊမဂၤလာ အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္ မွ ဦးထြန္းၿမိဳင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ အခြန္ေကာက္ခံမႈ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ငွားရမ္းထားသည့္ အိမ္၊ ဆိုင္၊ ေျမ၊ ဂိုေဒါင္၊ စက္႐ုံ၊ အေဆာက္အုံမ်ားကို လည္း ဗဟိုဘဏ္၏ နိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းျဖင့္တြက္ခ်က္၍ အခြန္ေကာက္ ယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။

[--Democracy today Daily Newspaper--]

Yangon Media Group
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရန္ကုန္တိရစၦာန္႐ံုအနီးရွိ တပ္ပိုင္ေျမ ၂၂ ဧကေပၚတြင္ ႐ံုးခန္း၊ အိမ္ခန္း၊ ဆိုင္ခန္း၊ ဟိုတယ္မ်ားပါ၀င္မည့္ Dagon City 1 ဘက္စံုသံုး လူေနရပ္၀န္းႀကီး တည္ေဆာက္မည္


Dagon City 1 တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အား ဇြန္ ၂၃ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုး ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိရစၦာန္႐ံုအနီးရွိ တပ္ပိုင္ေျမ ၂၂ ဧကေပၚတြင္ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္းမ်ား၊ လူေနအိမ္ခန္းမ်ား၊ နာမည္ရွိအမွတ္တံဆိပ္မ်ား၏ ဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္တို႔ပါ၀င္မည့္ Dagon City 1 ဘက္စံုသံုးလူေနရပ္၀န္းႀကီးကို တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

အဆိုပါ Dagon City 1 စီမံကိန္းကို ေဟာင္ေကာင္၊ ကိုရီးယား၊ အဂၤလန္တို႔မွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားပါ၀င္ေသာ Marga Group ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သုခရတနာကုမၸဏီတို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းတည္ရွိရာေနရာမွာ ယခင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္မွ လူေနလိုင္းခန္းမ်ားတည္ရွိရာ ဦးေထာင္ဘိုအ၀ိုင္းတြင္ရွိၿပီး ေရႊတိဂံုေစတီ၊ ရန္ကုန္တိရစၦာန္႐ံုတို႔ႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္တည္ရွိသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုးေနရာတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

Dagon City 1 စီမံကိန္းတြင္ စတုရန္း ေပ ၆၀၀ ေက်ာ္မွ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ ပံုစံမ်ိဳးစံု  ရွစ္ထပ္လူေနအေဆာက္အအံုမ်ား၊ Pent-houses မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ အပန္းေျဖေရးတို႔အတြက္ အားကစားစင္တာ၊ ေရကူးကန္၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ Indoor Golf တို႔ပါ၀င္မည္ဟု သိရသည္။

“Dagon City 1 ေဆာက္လုပ္ေရးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ဖန္တီးေပးၿပီး ကမၻာလွည့္ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းေတြ ၀င္ေငြတိုးပြားျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးပြားလာျခင္း၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကို အေထာက္အကူေပးျခင္း စတဲ့ရလဒ္ေတြရရွိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္” ဟု Marga ၏ ဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာဂြၽန္ဘားနက္စ္ကဆုိသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္မည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ အေဆာက္အအံုအျမင့္ သတ္မွတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းအရ ရွစ္ထပ္အေဆာက္အအံုမ်ားကိုသာ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းကို BOT စနစ္ျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အာမခံခ်က္ရွိမည္ဟု Marga မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

Dagon City 1 စီမံကိန္းအတြက္ တင္ျပထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ျဖစ္ၿပီး Marga Group မွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ႏွင့္ ပါတနာကုမၸဏီျဖစ္သည့္ သုခရတနာမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ပိုင္ဆိုင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္မည့္ လူေနတိုက္ခန္းေပါင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးေပ။

Dagon City 1 ၏ ပထမဆင့္အေနျဖင့္ Residential Towers 1 မွ 4 ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏြဲ႕ယဥ္ေအး၊ သန္းထိုက္ေအာင္
News Eleven
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အထပ္ ၂၀ ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံု ၂၄ လံုး၊ အထပ္ ၃၀ ႏွင့္အထက္ ၃ လံုး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အထပ္ ၂၀ ႏွင့္အထက္အေဆာက္အအံု ၂၄ လံုး ႏွင့္ အထပ္ ၃၀
 ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံု ၃ လံုး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အထပ္ ၂၀ ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံု ၂၄ လံုးမွာ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထပ္ ၂၀ တစ္လံုး၊ အင္းစိန္လမ္း လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၁ ထပ္သံုးလံုး၊ သစ္ေတာရပ္ကြက္ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ၂၂ ထပ္တစ္လံုး၊ ကမ္းနားလမ္းေပၚ အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၇ ထပ္တစ္လံုး၊ ယခင္စက္မႈ (၁) ၀င္းအတြင္း ၂၈ ထပ္ႏွင့္ ၂၃ ထပ္ တစ္လံုးစီ၊ ေပၚဆန္းေမႊးလမ္း သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၈ ထပ္တစ္လံုး၊ တပ္မေတာ္ပိုင္ ဆင္ျဖဴရွင္ရိပ္သာ ျပည္လမ္းေပၚတြင္ ၂၉ ထပ္တစ္လံုး၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္းႏွင့္ ဆရာစံလမ္းေထာင့္တြင္ ၂၇ ထပ္တစ္လံုး၊

ကမ္းနားလမ္း အလံုၿမိဳ႕နယ္၌ပင္ ၂၁ ထပ္တစ္လံုး၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္ လမ္းေပၚတြင္ ၂၇ ထပ္ႏွင့္ ၂၁ ထပ္ တစ္လံုးစီ၊ ဆရာစံရပ္ကြက္ ဆရာစံလမ္းတြင္ အထပ္ ၂၀ တစ္လံုး၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၄ ထပ္ခြဲ တစ္လံုး၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္လမ္းတြင္ ၂၆ ထပ္ခြဲ တစ္လံုး၊ ဆရာစံလမ္း၌ပင္ ၂၅ ထပ္ တစ္လံုး၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ အလံုလမ္းေထာင့္တြင္ ၂၅ ထပ္ ႏွစ္လံုး၊ ဗဟိုလမ္း အလံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၁ ထပ္ႏွင့္ ၂၂ ထပ္ တစ္လံုးစီ၊ ရန္ကုန္-အင္စိန္လမ္း၌ပင္ ၂၁ ထပ္ တစ္လံုးႏွင့္ ျပည္လမ္း မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၈ ထပ္တစ္လံုးတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အထပ္ ၃၀ ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံု သံုးလံုးမွာ ကမၻာေအးေစတီ လမ္းေပၚတြင္ အထပ္ ၃၀ တစ္လံုး၊ ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ ၃၁ ထပ္တစ္လံုးႏွင့္ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္းတြင္ ၃၁ ထပ္တစ္လံုးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ကားပါကင္ အလံုအေလာက္ ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ထည့္သြင္းျခင္း ရွိမရွိ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ၿပီးသည့္အခါ မူလေရးဆြဲထားသည့္ ကားပါကင္ အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးမွ လူေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ ထုတ္ေပးမည္ဟု ယင္းဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အနာဂတ္အဆိုျပဳ ေျမအသံုးခ်မႈတြင္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ဧရိယာ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ တြင္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ လ်ာထားသည္။

Eleven media Group
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အိမ္ေျမ၊ ဂုိေဒါင္၊ ဆုိင္ခန္းငွားရမ္းမႈ အခြန္ႏွစ္ ထပ္မျဖစ္ေစရန္ သက္သာခြင့္ေပးထားဟုဆုိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ေနရာ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
ယူနီဆက္က ရန္ကုန္ ႐ုံးခ်ဳပ္အတြက္ တစ္လက်ပ္သိန္းရွစ္ရာ၀န္းက်င္တန္ ၿခံေျမငွားရမ္း မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေဆာက္ အအုံ ငွားရမ္းမႈအေပၚ  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အခြန္စနစ္တက် ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားလာသည္။

အိမ္ေျမ၊ ဂိုေဒါင္၊ ဆိုင္ခန္းမ်ား အပါအ၀င္ အေဆာက္အအုံမ်ား ငွားရမ္းမႈအခြန္ ေကာက္ခံရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားစုိရိမ္ေနေသာ အခြန္ႏွစ္ထပ္မျဖစ္ေစရန္သက္သာခြင့္မ်ားစြာ ေပးထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဒီအခြန္က ၁၉၇၄ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ဥပေဒမွာက တည္းက ပါၿပီိးသားပါ။ အခုဥပေဒ သစ္ၾကမွ ေကာက္တာမဟုတ္ပါ ဘူး’’ဟုအဆုိပါဌာနမွဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

အေဆာက္အအုံမ်ား ငွား ရမ္းမႈအခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ေျဖ ေလွ်ာ့မႈမ်ားအေနျဖင့္ စည္ပင္ခြန္၊ ပြဲစားခ၊ေရခြန္၊ မီးခြန္၊ အိမ္မြမ္းမံ စရိတ္စသည္တုိ႔ကို သက္သာခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္အေျခ ခံသက္သာခြင့္ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္း လည္း အိမ္ငွားခမွရေသာ၀င္ေငြ တြင္အက်ဳံး၀င္သည္။

ထုိ႔အျပင္ တစ္ဦးခ်င္းထမ္း ေဆာင္ရသည့္ ၀င္ေငြခြန္မွာကဲ့သုိ႔ ပင္ အိမ္ေထာင္ဖက္မီွခုိျဖစ္ပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္း၊ သားသမီးတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သုံးသိန္းသက္သာခြင့္မ်ားပါ၀င္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ ငန္းအတြက္ငွားရမ္းမႈမ်ဳိးမွာသက္ သာခြင့္မ်ားမရွိဘဲ ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္း ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းခ  အခြန္မွာ ၀င္ေငြခြန္အမ်ဳိးအစား တြင္ပါ၀င္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္က်ပ္ သိန္း ၂၀အထက္ ၀င္ေငြရွိလွ်င္ အခြန္ ၅ရာခုိင္ႏႈန္းထမ္းေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္သက္သာ ခြင့္မ်ားစြာကုိလည္း ငွားရမ္းသူက ခံစားခြင့္ေပးထားေၾကာင္း ျပည္ တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ စုံစမ္းသိရ သည္။

အေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းမႈ အခြန္မ်ားမွာ ၀င္ေငြခြန္၏ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါ၀င္သျဖင့္ သက္သာခြင့္မ်ား ဖယ္ရွားၿပီး တစ္ႏွစ္အေဆာက္အအုံ ငွားရမ္းမႈမွ  ၀င္ေငြ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ အထက္မွ သိန္းငါးဆယ္ၾကားကို အခြန္ ၅ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သိန္းငါးဆယ္မွ သိန္းတစ္ရာၾကားကို အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းတစ္ရာမွ ႏွစ္ရာၾကားကို အခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာမွ သုံးရာၾကား ကို အခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္းသုံးရာႏွင့္ အထက္ကို အခြန္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည္။

‘‘အိမ္လခေစ်းႀကီး၊ အေထြ ေထြကုန္ေစ်းႏႈန္းက မက်နဲ႔ ျပည္ သူေတြ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးျဖစ္မွာစုိးရ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ၿခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္အသင္းဒုတိယဥကၠ႒ဦးသန္းဦးက ေျပာ သည္။

အေဆာက္အအုံမ်ား ငွား ရမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္စနစ္ မွာ ၁၉၇၄ခုႏွစ္မွစတင္ခဲ့ေသာ္ လည္း အိမ္ေျမအေဆာက္အအုံ မ်ား ငွားရမ္းမႈတြင္ စည္ပင္သာ ယာမွေကာက္ခံေသာ အခြန္ကို သာ ျပည္သူမ်ားက ေပးေဆာင္ေန ခဲ့ၾကသည္။

စည္ပင္သာယာ အခြန္မွာ ပုံေသ သတ္မွတ္ထားမႈ မရွိဘဲ က်ပ္သုံးသိန္းတန္ တိုက္ခန္းတစ္ ခန္းကို ငွားရမ္းပါက တစ္ႏွစ္စာအ တြက္ က်ပ္ငါးေသာင္းမွ တစ္သိန္း ခြဲၾကားေပးေဆာင္ရေၾကာင္းအိမ္ ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီလုပ္ ကိုင္ေနသူ အခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။

အိမ္၊ ဆုိင္၊ ေျမ၊ ဂုိေဒါင္၊ စက္ ႐ုံအေဆာက္အအုံမ်ား ငွားရမ္း ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို တည္ဆဲအခြန္ ဥပေဒအရ အခြန္ စည္းၾကပ္ရန္ ထည့္သြင္း ေသာ၀င္ေငြ အမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္သျဖင့္ ၀င္ေငြရရွိသူမ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံးသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမျပတ္ေပးပို႔ရန္ ေၾကညာစာမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

7day daily
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ငွားေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေအာက္ေျခအထိဆင္း၍ အခြန္ဌာနမွ ညႇိႏိႈင္းေပးမည္ရန္ကုန္

ဇင္သူထြန္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ငွား၊ ေျမငွား လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေအာက္ေျခအထိ ဆင္း၍ သင့္ေတာ္ေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ အခြန္ဌာနမွ ညႇိႏိႈင္းေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန မွ သတင္း ရရွိသည္။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ေျပာ စကားကို နားေထာင္မယ္။ ၿပီးရင္ ေအာက္ေျခအထိ ဆင္းၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္ စံုစမ္းမယ္။ ေနာက္ပိုင္း ပိုင္ရွင္ေတြ အခြန္လာေဆာင္တဲ့ အခါမွာ ႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပ ေစဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့  ႏႈန္းထားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္သတ္မွတ္ေပးသြားမယ္ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းလြင္စိုးက The Messenger သတင္းစာ သို႔ေျပာသည္။ ယင္း ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ အခြန္ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုး ပူးေပါင္းကာ လာမည့္လ မွစတင္၍   ကြင္းဆင္း ေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ ၀န္ထမ္း မ်ား၊ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ အိမ္ရာ ပိုင္ဆုိင္မႈ မ်ားျပားလာေစရန္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးေန ေသာ္လည္း အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား အိမ္ပိုင္ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ အလွမ္းေ၀းေနေသးသည္။ အစိုးရက ၾကား၀င္ၿပီး သတ္မွတ္ ေပးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပတယ္။ အခုဟာက အရပ္ပြဲစားေတြရဲ႕ စကားနဲ႔ တင္ေစ်းေတြ အဆမတန္တက္ ေနေတာ့ ငွားမယ့္ သူလည္း မငွားႏုိင္ဘူး။ အိမ္ရွင္ေတြ အတြက္လည္း အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ အခုလို သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပသြားတာေပါ့ ဟု ရွမ္းနဂါးအိမ္ၿခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မွ ကိုေအာင္က The Messenger သတင္းစာသို႔ ေျပာသည္။

လ.၀.က၏ ေျမျပင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ အရ အဆိုပါ အိမ္ငွား ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ အေရွ႕ပိုင္း ခ႐ိုင္တို႔တြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူ လူဦးေရ (၇ ဒသမ ၉) သန္းတြင္ ငွားရမ္းေနထိုင္သူ လူဦးေရ တစ္သန္ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္ငွား၊ ေျမငွား ေစ်းႏႈန္း မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံရာ တြင္လည္း တစ္ႏွစ္တာ ၀င္ေငြ ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး၊ က်န္ရွိေသာ ၀င္ေငြမွ ရာခုိင္ႏႈန္း တြက္ခ်က္ကာ အခြန္ေပးေဆာင္ ေစရန္ ယခုလမွ  စတင္ စီစဥ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

messenger

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

သံုးထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံုမ်ား မီးေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရန္ စစ္ေဆးခ အဆ ၃၀ ေက်ာ္ တိုးျမႇင့္
ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၉

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ သုံးထပ္ အပါအဝင္ သုံးထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ အလုပ္႐ုံမ်ား၌ မီးေဘးလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အႀကံျပဳ စစ္ေဆးျခင္း ဝန္ေဆာင္ခကို ဇြန္လမွ စတင္ကာ အဆ ၃၀ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္ထံမွ စုံးစမ္းသိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေစရန္၊ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနခ်ဳပ္မွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

မီးေဘးလုံၿခံဳေရးႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး စစ္ေဆး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို ၾကမ္းခင္းဧရိယာေပၚ မူတည္၍ လည္းေကာင္း၊ တစ္စတုရန္း မီတာလွ်င္ က်ပ္ တစ္ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမဳိ႕တြင္းၿမဳိ႕ျပင္ေပၚ မူတည္၍ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ခြဲျခားသတ္မွတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္ထံမွ သိရွိရသည္။

ယင္းဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ၁ စတုရန္းမီတာလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံၿပီး ၿမဳိ႕ျပင္နယ္ေျမတြင္ ၅၀၀ က်ပ္၊ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ၿမဳိ႕ေပၚ၌ ၁ စတုရန္း မီတာလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္၊ ၿမဳိ႕ျပင္တြင္ ၂၀၀ က်ပ္၊ ျပည္နယ္မ်ား၌ ၿမဳိ႕ေပၚ၂၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၿမဳိ႕ျပင္တြင္ ၁၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံေၾကာင္း အဆိုပါဌာနခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ အေဆာက္အအံု အမ်ဳိးအစားကို လိုက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို တစ္စတုရန္းမီတာ ဝန္ေဆာင္ခ သတ္မွတ္ႏႈန္း၏ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ားအသုံးျပဳသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးေကာက္ခံေၾကာင္း အဆိုပါဌာနခ်ဳပ္မွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

ယင္းဝန္ေဆာင္ခကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္ခ ေကာက္ခံမႈမ်ားကို ေလ့လာ၍ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရေၾကာင္း ယင္းဌာနခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

“မီးေဘးလုံၿခံဳေရး အႀကံျပဳ စစ္ေဆးတဲ့ ေဆာင္ခေတြ ျမင့္တက္သြားတာ အရမ္းမ်ားလြန္းတယ္။ အရင္က ကန္ထ႐ိုက္ တိုက္တစ္လုံးကို စစ္ေဆးတဲ့ ဝန္ေဆာင္ခက ပ်မ္းမွ် ၁၅,၀၀၀ ဝန္းက်င္ပဲ အခုတက္သြားတဲ့ ႏႈန္းအတိုင္း ေပးရမယ္ ဆိုရင္ ဝန္ေဆာင္ခတင္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္၊ သံုးသိန္း ဝန္းက်င္ေလာက္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္၊ ေပးလိုက္ရတဲ့ ဝန္ေဆာင္ခကို မီးသတ္လုံၿခံဳေရး စနစ္ေတြ တပ္ဆင္ၿပီး၊ မီးသတ္ပစၥည္းေတြ တပ္ဆင္တာကမွ လူေတြအတြက္ ပိုအက်ဳိးရွိဦးမယ္” ဟု ေဝယံထြန္းလင္း ကန္ထ႐ိုက္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ဦးထြန္းထြန္းလင္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

မီးေဘးလုံၿခံဳေရးႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳ စစ္ေဆးျခင္း ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က ၁၉၉၇ ဇန္နဝါရီတြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဥပေဒအရ သံုးထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို တစ္စတုရန္း မီတာလွ်င္ ၅၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္သူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္သူမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္ထံမွ သိရွိရသည္။

(ဇင္လင္းထက္)
The Voice Weekly


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျပည္သူပုိင္ သိမ္းထားသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေလလံေၾကးျမင့္၍ မူလပိုင္ရွင္မ်ား ျပန္မရ


ျပည္သူပုိင္သိမ္းဆည္း ထားေသာ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ား ကို ႏုိင္ငံေတာ္က ထုခြဲေရာင္းခ်ရာ တြင္ မူလပုိင္ရွင္ကိုဦးစားေပး၀ယ္ ယူခြင့္ျပဳသည္ဟုအစုိးရအဖြဲ႕က ဆုိေသာ္လည္း ေငြပုိေပးႏုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား သာရေလ့ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေျပာသည္။

‘‘ေစ်းတူေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ ရ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အစုိးရနဲ႔နီးစပ္သူ ေတြက ေမးခြန္းႀကဳိေပါက္ေတာ့မူ လပုိင္ရွင္က ဘယ္လုိမွ မယွဥ္ႏုိင္ ဘူး’’ဟု အစုိးရေလလံပြဲမ်ားကို၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္သူပုိင္သိမ္းအခန္းမ်ား မူလသက္ဆုိင္သူမ်ား ေတာင္းခံမႈကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဥပေဒအရ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ မရွိေၾကာင္း သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီး ဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးသန္းထြန္း ကျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ အိမ္ရာစီမံကိန္း မ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ားကို စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီေရာင္းခ်ရာ တြင္ မူလသက္ဆုိင္သူ၊ပုိင္ဆုိင္သူ ကိုသာဦးစားေပး ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳ မည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေဆာက္ အအုံမ်ား ျပည္သူပုိင္သိမ္းၿပီး ေနာက္ ျပည္လည္ရယူလုိမႈျဖင့္အ စုိးရထံေလွ်ာက္ထားပါက မဆလ ေခတ္တြင္ျပန္ရရွိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ န၀တ၊ နအဖလက္ထက္ တြင္ ျပန္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ၂၀၁၀ မွစတင္၍ အစုိးရသိမ္းထားေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္မႈအေနျဖင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကို ေလလံစနစ္ျဖင့္ ခ်ေပးခဲ့ သည္။ ‘‘ေလလံပစ္ရင္ မူလပုိင္ရွင္  ရသြားတာက ခပ္ရွားရွားပဲ။ လက္ ရွိေပါက္ေစ်းဆုိေတာ့ မူလပုိင္ရွင္ ေတြက မလုိက္ႏုိင္တာလည္းပါ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ၿခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္း ဒုတိယဥကၠ႒ဦးသိန္းဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးခ ၀ါခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ၂၀၀၇ ႏွစ္လယ္ပုိင္းမွစတင္၍ အိိမ္ၿခံ ေျမအခြန္သက္သာသည့္စနစ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒကိုျပ ႒ာန္းၿပီးငါးႏွစ္ၾကာကာလအတြင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းမ်ားမွာအဆေပါင္း မ်ားစြာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ ေျပာင္းလဲ ေရးကိုစတင္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူပိုင္ အသိမ္းခံထားရသူမ်ားသည္ မိမိ ပုိင္ဆုိင္ေသာ အိမ္ေျမတုိက္ခန္း မ်ားကို ၀ယ္ယူႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ မ်ားကေျပာသည္။

7Day Daily
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အိမ္ငွား၊ ေျမငွား လုပ္ကိုင္သူ ပိုင္ရွင္မ်ားအား အခြန္ေဆာင္ခိုင္းမည္အိမ္ငွား၊ ေျမငွား လုပ္ကိုင္ေနေသာ ပိုင္ရွင္မ်ားအား လာမည့္လမွ စတင္ကာ စာရင္းေကာက္ခံ၍ အခြန္ ထမ္းေဆာင္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန မွ သတင္း ရရွိသည္။

စာရင္းေကာက္ၿပီး ထြက္လာရင္ အိမ္ရွင္၊ ပိုင္ရွင္ေတြကို အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုေစာင့္ၿပီး ဆက္သြယ္ အခြန္ေဆာင္ခုိင္းမယ္။ အရင္ က (၁၀၀) မွာ (၂၀) ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ အခြန္ေဆာင္ၾကတယ္။ က်န္ရွိတဲ့ (၈၀) ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီး ဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းလြင္စိုး က The Messenger သတင္းစာသုိ႔ ေျပာသည္။

အိမ္ငွား၊ ေျမငွားမ်ား အျပင္ တုိက္ခန္း၊ ကြန္ဒို၊ ႐ံုးခန္းမ်ား ငွားရမ္းခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ပိုင္ရွင္မ်ားကို ရရွိေသာ တစ္ႏွစ္တာ ၀င္ေငြ၊ ကုန္က် စရိတ္ကို တြက္ခ်က္ၿပီး၊ က်န္ရွိေသာ ၀င္ေငြမွ ရာခိုင္ႏႈန္း တြက္ခ်က္ကာ အခြန္ေပးေဆာင္ ေစရန္ စီစဥ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ေနထုိင္သူ လူဦးေရ (၇ ဒသမ ၉) သန္းတြင္ ငွားရမ္း ေနထုိင္သူ လူဦးေရ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ၎ တို႔အနက္ အမ်ားစုသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန မွ သိရသည္။

ဒီလို ေကာက္ရင္ေတာ့ ကိုယ္ေတြ မထိခိုက္ဘူး။ အေဆာင္လခ တိုးလာ႐ံုပဲ ရွိတယ္။ ထိခိုက္မွာက အေဆာင္ေနသူေတြနဲ႔ ငွားရမ္းေနတဲ့ လူေတြ၊ ကုမၸဏီမွာ လုပ္တဲ့လူေတြ အတြက္က မထူးျခားေပမယ့္ ကိုယ္တို႔ဘက္မွာက စက္႐ံု လုပ္သားမ်ားေတာ့ သူတို႔ ထိခုိက္မယ္။ အဲဒီလို ဆိုရင္ရတဲ့ ၀င္ေငြနဲ႔ အေဆာင္လခ မကိုက္ဘဲ နယ္ျပန္တဲ့လူေတြ မ်ားလာမယ္ ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ထားသူ ကိုေဇာ္မင္းက The Messenger သတင္းစာသုိ႔ ေျပာသည္။

လ.၀.က ၏ ေျမျပင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ အရ အဆုိပါ အိမ္ငွား ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တို႔တြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရၿပီး၊ ၎ တို႔ အထဲတြင္ အေဆာင္တြင္ ငွားရမ္း ေနထုိင္သူ၊ တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ စုငွား ေနထိုင္သူ (၁) ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ပါ၀င္ ေၾကာင္းလည္း လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အား၀န္ႀကီးဌာန မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေဆာက္အအံု မွတ္တမ္းသည္ ယခင္က ဆယ့္ေလးသိန္းရွစ္ေသာင္း ရွိရာမွ ယခုေျမျပင္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ ယူေသာ အခါတြင္ သံုးသိန္းေက်ာ္ တိုးလာၿပီး၊ (၁၇) သိန္းေက်ာ္ရွိ လာေၾကာင္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ (လ.၀.က) က ၀န္ထမ္းမ်ားက ဧၿပီလက The Messenger သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကား ထားသည္။
Messenger News Journal
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ တစ္ေပပတ္လည္ေျမေစ်းႏႈန္းကုိ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္မည္


ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္ေပပတ္လည္ ေျမေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေအာက္တိုဘာလခန္႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ဟု ကာလတန္ဖိုး စိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက မဇိ္ၥ်မကို ေျပာသည္။

အိမ္ၿခံေျမအခြန္ ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ တစ္ေပပတ္လည္ ေျမေစ်းႏႈန္း မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ေပပတ္လည္ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ပံုေသသတ္မွတ္ေပးထား ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လက္ရွိအိမ္ၿခံေျမကာလေပါက္ေစ်းႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကာလတန္ဖိုးစိစစ္သတ္မွတ္ေရး အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “ တစ္ေပပတ္လည္ေျမေစ်းႏႈန္း သတ္ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သြားမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ စၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ဖို႔ ေဆာင္ ရြက္ေနပါၿပီ။ ခဏခဏအေျပာင္း အလဲလုပ္ေနရင္ ျပည္သူေတြနားလည္မႈ ႐ႈပ္ေထြးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လည္အခ်ိန္ေလာက္ျဖစ္တဲ့ ေအာက္တိုဘာေလာက္မွာ ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ရွိတယ္ ” ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ တစ္ေပပတ္လည္ ေျမေစ်းႏႈန္း စတင္သတ္ မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တစ္ေပပတ္လည္ ေျမေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၏ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းေပါက္ေစ်းထက္ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသတ္မွတ္ေပးထားသည္။ အိမ္ၿခံေျမက႑မွ အခြန္ေကာက္ ခံရရွိမႈဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာဆိုထားသည္။

ကာလတန္ဖိုးစိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႔ မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “ တစ္ေပပတ္လည္ ေျမေစ်းႏႈန္းထား အသစ္ကို လက္ရွိအိမ္ၿခံေျမေစ်းေတြနဲ႔ခ်ိန္ဆၿပီး ေစ်းႏႈန္းအတိုးအေလွ်ာ့ေတြ ရွိမွာပါ။ ကာလေပါက္ေစ်း ေတြထက္ကိုမ်ားတယ္၊ နည္းတယ္မျဖစ္ေအာင္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ” ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြ ခြန္ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္တြင္ အိမ္ၿခံေျမ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ႏွစ္ဆခန္႔အထိျမင့္ တက္လာၿပီးကာလတန္ဖိုးစိစစ္သတ္မွတ္ ေရးအဖြဲ႔မွ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ စိစစ္သတ္မွတ္ရာမွ ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ စိစစ္ေပးေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းက႑မွ အခြန္စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၀၀ ဘီလီယံရရွိခဲ့ၿပီး အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ က႑အရပ္ရပ္၏ သုံးရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္ဟု ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Mizzima
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္ေအး ေဈးျမင့္တက္ႏႈန္းလည္း နည္းလာ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ေနရာကိုေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)


အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါ က ယခုႏွစ္သည္ အေရာင္းအဝယ္ နည္းပါးသြားၿပီး ေဈးျမင့္တက္မႈႏႈန္းလည္း နည္းလာေၾကာင္း စိုင္းခြန္ေနာင္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳး ေဆာင္ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္ တာ  ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္က  ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ထဲမွာဆုိ အိမ္ၿခံေျမ ေဈးေတြတက္တဲ့ႏႈန္းအရွိန္ေလ်ာ့ သြားတယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ။ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကလည္း ထြက္ေနတယ္ေလ’’ဟု ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္က ဆုိသည္။

အထူးသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ က တန္ဖိုးႀကီးအိမ္ၿခံေျမေဈးႏႈန္း ဆက္တုိက္ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ေဈးႏႈန္းမွာ ထင္သေလာက္ မျမင့္တက္လာ ဘဲ အေရာင္းအဝယ္မွာ မျဖစ္သေလာက္ရွားပါးၿပီး အငွားအမ်ားစုသာ အလုပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

လူေနတုိက္ခန္းႏွင့္ ေျမ ကြက္အခ်ိဳ႕သာေဈးတက္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္အမ်ားစု ျဖစ္ေသာ္လည္း တန္ဖိုးႀကီးအိမ္ၿခံေျမအပိုင္း၌ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္မႈမွာ နည္းပါးၿပီး အေရာင္းအဝယ္လည္း နည္းပါးေၾကာင္း ျမျမင့္မိုရ္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ မန္ေနဂ်ာက သံုးသပ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္က စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ေဒသအလုိက္ တစ္ေပပတ္လည္ အေပၚ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအဝယ္မွာ ဆက္တုိက္ေအးစက္လာၿပီး အစိုး ရက အိမ္ၿခံေျမအေပၚမည္ကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဆုိသည့္ မူဝါဒကို လည္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ မ်ားက စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။

ၿမိဳ႕စြန္မ်ားတြင္ တရားမဝင္ ပိုင္ဆုိင္မႈမဲ့  ေျမအေထာက္အထား မျပသႏုိင္သည့္ က်ဴးေျမ ကြက္မ်ား အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ သည္မွလြဲၿပီး ၿမိဳ႕စြန္မ်ားတြင္ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ၿပီး  အေရာင္းအဝယ္နည္းပါးေၾကာင္း  ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳး ေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆုိ သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္း အေၾကာင္းျပေျမေဈးျမင့္တက္သည့္ေနရာမွာနည္းပါးၿပီး အခ်က္အခ်ာအကြက္ အကြင္းေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သူတုိ႔က ခန္႔မွန္းတြက္ဆ၍ ဝယ္ယူလာၾကသည္ဟု အထက္ပါလုပ္ငန္းရွင္က ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္အေပၚ ပိုင္ဆုိင္မႈ အခြန္ေကာက္ခံမည္ဟုဆုိၿပီး အစိုးရက ေျပာၾကားလုိက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အထူးစိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိၿပီး အေရာင္းအဝယ္အခ်ိိဳ႕ ပင္ရပ္ထားေၾကာင္း အက်ိဳးေဆာင္မ်ားထံမွ  သတင္းရရွိသည္။

7day
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၀ါမ၀င္မီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ငွားရမ္းခ အက်မရွိဘဲ အျမင့္ေစ်းႏွင့္ ဆက္လက္လႈပ္ခတ္ေန

ေရႊဂံုတိုင္ရွိ ငွားရမ္းမႈမ်ားေသာ တိုက္ခန္းအိမ္ရာအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္

၀ါမ၀င္မီ လတ္တေလာကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ အိမ္ငွားရမ္းခမ်ား အျမင့္ေစ်းျဖင့္ ဆက္လက္လႈပ္ခတ္ေနေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ငွား ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

“အငွားက သြက္ေနတယ္။ ေစ်းကေတာ့ အျမင့္ေစ်းပဲ။ အက်မရွိဘူး။ အေရာင္းကေတာ့ တိုက္ခန္းအ၀ယ္ရွိတယ္။ ေျမကြက္ေတြကေတာ့ ေအးတယ္။ ေမးျမန္းစံုစမ္းတာပဲ ရွိတယ္။ ဒီႏွစ္က ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အ၀င္မ်ားေတာ့ လံုးျခင္း၊ ကြန္ဒို၊ တိုက္ခန္း အငွားသြက္ေနပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ေအာင္ေျမ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မရည္မာေဆြက ဆိုသည္။

အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္အတြင္း အငွားေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကြာျခားမႈရွိၿပီး တိုက္ခန္းတြင္ ႏွစ္သိန္း၊ သံုးသိန္းမွစ၍ ကြန္ဒိုအခန္းဆိုလ်င္ က်ပ္ ၂၅ သိန္း၊ သိန္း ၃၀ ၀န္းက်င္၊ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ားတြင္ သိန္း ၄၀ မွ သိန္း ၅၀ ၀န္းက်င္အထိ ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

“အငွားသြက္တာကေတာ့ လမ္းမတန္း၊ ရွစ္မိုင္၊ ကိုးမိုင္၊ ရန္ကင္းဘက္ေတြ သြက္ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ႐ံုးခန္းအေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အငွားမ်ားပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့ေအာင္ေျမ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မရည္မာေဆြက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၀င္ေရာက္မႈ ျမင့္တက္လာခ်ိန္မွစ၍ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ ၎တို႔အတြက္ အိမ္အငွားေစ်းကြက္မွာလည္း လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္က ႏုိင္ငံျခားသားေတြေနဖို႔ မေျပာနဲ႔ ေတြ႕ေတာင္မေတြ႕ရတဲ့ ေနရာေတြျဖစ္တဲ့ ဂြတၱလစ္နားတစ္၀ိုက္၊ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းနားတစ္၀ိုက္ ေနရာေတြမွာပါ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ငွားရမ္းေနထိုင္တာ ရွိလာပါတယ္။ ျမန္မာအိမ္ရွင္ေတြ အေနနဲ႔ကလည္း ႏိုင္ငံျခားသားကို ငွားရမ္းတာက ပိုက္ဆံပိုရတဲ့အတြက္ ပိုၿပီးစိတ္၀င္စားၾကပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အိမ္ရွာေပးသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္တြင္ အငွားကသာ အလုပ္ျဖစ္မႈ မ်ားေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၂၄ ရက္က ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီး တိုက္ခန္းမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခြန္ေဆာင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္လိုက္ေသာ္လည္း တိုက္ခန္း၀ယ္ေရာင္းေစ်းကြက္ အေျခအေနမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ေစ်းကြက္မွ သိရသည္။

eleven media group
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အိမ္ေျခရာေျခမဲ့မ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔အိမ္ရာစီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မည္ (အသံဖုိင္)


က်ဳးေက်ာ္ေတြနဲ႔ ေျမရာမဲ့သူေတြေနထိုင္ဖို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မကုန္ခင္ တႏိုင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ၅၆ ၿမိဳ႕မွာ ျပည္သူ႔အိမ္ရာစီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးစိုးတင့္က ေျပာပါတယ္။

ဇြန္လ ၁၁ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ကန္ပက္လက္ မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကိုက က်ဴးေက်ာ္ျပႆ နာ ေျဖရွင္းျခင္းအပါအဝင္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖုိ႔ ၿမိဳ႕သစ္အိမ္ရာ ေျမကြက္ေဖာ္ထုတ္မႈ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကုန္ မတိုင္မီ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ ဒု၀န္ႀကီးက အခုလို ေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တက္ခဲ့တဲ့ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက “တႏိုင္ငံလံုး ၿမိဳ႕ႀကီး ၅၆ ၿမိဳ႕မွာ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ဆဲြၿပီးေတာ့ ေျမယာမဲ့၊ အိမ္မဲ့ ျပႆ နာ ေတြကို ေျဖရွင္းသြားမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာေတြ ေဆာက္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ အိမ္ခန္းဘယ္ေလာက္စီ၊ တႏွစ္ဘယ္ေလာက္ အဲဒီလို စီမံခ်က္နဲ႔ ေျဖရွင္းတယ္ေပါ့။ ၂၀၁၅ မကုန္ခင္မွာ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြကို ၿမိဳ႕ႀကီး ၅၆ ၿမိဳ႕မွာ ဆဲြၿပီးပါၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

အစိုးရအေနနဲ႔ အိမ္ရာေတြ ေဖာ္ထုတ္ေပးသလို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔လည္း ဦးေဖသန္းက ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က က်ဳးေက်ာ္ေတြေနဖို႔ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြဟာ သူတို႔ အလုပ္အကိုင္ေတြ ရွိတဲ့ေနရာနား ရွိဖို႔လိုတယ္လို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

“ၿမိဳ႕ေပၚမွာမ်ား စက္ရုံေတြ ဘာေတြမွာမ်ား အလုပ္ရမလား ဆိုၿပီးေတာ့ လာတယ္။ ေျပာင္းေရႊ႕ရင္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုး လြတ္တဲ့ ေနရာေလးမွာ ေလွ်ာက္လုိက္ၿပီး တဲထိုးၿပီး ေနၾကတယ္။ အဲဒါကို က်ဴးေက်ာ္လို႔ ေခၚတယ္ေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးနဲ႔ တေနရာကို ေျပာင္းေရႊ႕မယ္ဆိုရင္ သူတို႔အလုပ္နဲ႔ အေ၀းႀကီးေရာက္သြားရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့ ဟာေတြပါ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွ က်ဴးေက်ာ္ကို ဖယ္ထုတ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္မွာေပါ့။”

လတ္တေလာမွာ အစိုးရက ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႔မွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္ တိုက္ခန္းတခန္း က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေလာက္ ရွိတာမို႔ ၀င္ေငြနည္း ဆင္းရဲသားမိသားစုေတြ ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို႔ အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။
DVB Burmese
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

သိမ္ၿဖဴအားကစားကြင္းကိစၥ ၊ျမန္မာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္နဲ႔႔ ကုမၼဏီတို႔ကို ၿပည္သူေတြက တရားစြဲဆို သြားမယ္


သိမ္ၿဖဴအားကစားကြင္းအား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အေဆာက္အဦး ေဆာက္ခြင့္ၿပဳခဲ႔တဲ႔ အေပၚ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ၊ျမန္မာ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္နဲ႔႔ ကုမၼဏီတို႔ကို ၿပည္သူေတြက တရားစြဲဆို သြားမွာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေဒၚလွလွဝင္းေပးဖို႕ထားပါတယ္။

DVB TV News

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၏ အဆမတန္ မ်ားျပားလာသည္႕လူဦးေရႏွင္႕ ေက်ာခ်စရာ တစ္ေနရာ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္ေသာ လူဦးေရမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ စာလွ်င္ အဆမတန္ မ်ားျပားျမင့္တက္ လာသည့္အတြက္ လူဦးေရ ၁ဝ သန္း ဝန္းက်င္ ေနထိုင္ရန္ အိမ္ၿခံေျမ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

လူဦးေရ ျမင့္တက္လာရျခင္း၏ ပင္မအဓိက က်ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ စတင္ က်င့္သံုးလာေသာ အခါ ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ် လာခဲ့ျခင္းႏွင့္ အတူ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထုိအခါ စက္႐ံု၊အလုပ္႐ံု၊ ကုမၸဏီ စသည့္ လုပ္ငန္းႀကီး မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ထုိစက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု၊ ကုမၸဏီတုိ႔၌ လုိအပ္လ်က္ ရွိေသာ အလုပ္အကိုင္ ေနရာမ်ားသို႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသ အသီးသီးမွ လူငယ္၊ လူရြယ္ စသည့္ လူေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာတို႔က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ဆီသုိ႔ ဦးတည္ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၾကပါေတာ့ သည္။

သူတုိ႔သည္ စက္မႈဇုန္ႀကီးမ်ား ရွိရာ၌ စက္႐ံုလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၾကကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္္လာခဲ့ၾက သည္။

''ကြၽန္ေတာ္က စစ္ကုိင္းတိုင္း ေဒသႀကီးက ရြာကေလး တစ္ရြာကပါ။ သာေကတ စက္မႈဇုန္က အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုမွာ QC လုပ္ပါတယ္။ခုေခတ္လုိ ကုမၸဏီတုိ႔၊ စက္႐ံုတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့ အညာက လူအမ်ားစုဟာ တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ခါေလာက္သာ ေငြျမင္ရတဲ့ လယ္ထဲ၊ ယာထဲ မဆင္းၾကေတာ့ဘဲ စက္႐ံုမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ရန္ကုန္ကို ဆင္းလာၾကတယ္'' ဟု လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ျမန္မာျပည္ အႏွံ႕အျပားမွ လူအမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္သို႔ ဆင္းလာကာ အလုပ္အကိုင္ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ အိမ္ငွား ေနထုိင္ၾကရသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဝန္းက်င္၌ အိမ္ငွားစရာ အလြတ္အလပ္ပင္ မရွိျဖစ္ကာ စက္႐ံုအနီး၌ တဲတန္းလ်ားမ်ား ေဆာက္လုပ္လ်က္ က်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

''ေဘာ္ဒါေဆာင္လို အိမ္မ်ဳိးမွာ ငွားေနရင္းက အိမ္လခ ျမင့္လာတယ္။ ေနာက္ထပ္ ေတာင္းတဲ့ အိမ္လခ မ်ားမ်ားကုိ မေပးႏုိင္ေတာ့ လို႔ အိမ္ခန္းအသစ္ ရွာေတာ့လည္း အိမ္ေတြ အားလံုး လူေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတယ္'' ဟု သူတုိ႔က ဆိုသည္။

အိမ္ငွားလုိအား တုိးျမင့္လာေသာေၾကာင့္ အိမ္ရွင္မ်ားမွာ ေလာဘမ်ား ေက်ာကပ္လာၾကၿပီး အိမ္ခန္းငွားခ၊ လံုးခ်င္း အိမ္ငွားခမ်ား၊ အိမ္စေပၚ ေငြမ်ားကို မတန္တဆ တုိးျမႇင့္ ေတာင္းယူေလ့ ရွိၾကသည္။ သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္၌ ေနထုိင္သူ တစ္ဦးက အခန္းငွားရာ၌ လံုးခ်င္းအိမ္ ေပ ၂ဝ တစ္လံုးလွ်င္ စေပၚ ေငြသိန္း ႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ အိမ္လခ တစ္သိန္းေပး ရသည္ဟု ဆိုသည္။ တိုက္ခန္းငွားရမ္း ေနထုိင္ပါက တစ္လလွ်င္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ေပါက္သည္ ဟုလည္း ဆုိသည္။

''ကြၽန္မေက်ာက္ေျမာင္း------လမ္းက ေျခာက္ထပ္တိုက္ အေပၚဆုံးထပ္မွာ ငွားေနတာပါ။ စေပၚေငြက သိန္းကိုးဆယ္၊ အိမ္လခက သံုးေသာင္း ေပးရပါတယ္'' ဟု အိမ္လခ နည္းနည္း စေပၚမ်ားမ်ား တင္ရသည့္ အိမ္ကို ငွားရမ္းေနထုိင္ေသာ ေက်ာက္ေျမာင္းမွ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးသို႔ ေရာက္လာ ၾကသူမ်ားမွာ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ စင္ကာပူ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာ သြားၾကသည္။ ယခု အကုန္အက် မ်ား ေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား အလုပ္မ်ားထက္ ေဒသ ရပ္ရြာသု႔ိ အခ်ိန္မေရြး၊ ေလယာဥ္ပံ် လက္မွတ္မလုိ ဗီဇာ၊ ပတ္စ္ပို႔မလုိ ျပန္ႏုိင္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ က်င္လည္ၾကသျဖင့္ အိမ္ငွားေနထုိင္ၾကေသာ ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လူဦးေရမွာ အဆမတန္ မ်ားျပားလာလ်က္ ရွိသည္။

ယခုအခါ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕လယ္၊ ၿမိဳ႕႔ပတ္စသည့္ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ အိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္း၊ တိုက္လံုးခ်င္းငွားခ မ်ားမွာ မႀကံဳဘူး၊ မၾကားဘူးေသာ ေစ်းသို႔တုိင္ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ ထုိအခါ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ထဲရွိ အိမ္ခန္းငွားစားသူ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ သို႔မဟုတ္ ဆိတ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္မ်ားရွိ အဆင့္ျမင့္ လံုးခ်င္းတိုက္မ်ားကို ေဒၚလာ ေသာင္းဂဏန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တုိက္ခန္းမ်ားကို တစ္လ သိန္းသံုးေလးဆယ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အငွားအရမ္း ျဖစ္ၾကသည္ကို အားက်ကာ မိမိတုိ႔၏ အိမ္ခန္း ငွားခမ်ားကို ေစ်းျမႇင့္တင္ လာၾကသည္။ အိမ္ခန္း ငွားစားရန္ အိမ္ႀကီး၊ အိမ္ေကာင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ အိမ္ဆို႐ံု အိမ္ႏွင့္ ေျမကို ပိုင္ဆုိင္သူမ်ားမွာ ပြဲစားမ်ား၏ အေလွာ္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ မိမိေျမကို ကန္ထ႐ိုက္ေပးကာ တုိက္ခန္း ထေဆာက္ၾက သည္။ ေပ၂ဝ x ၆ဝ ေျမတစ္ကြက္လွ်င္ ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္ ဆယ္သိန္းမွ သိန္းႏွစ္ဆယ္ အထိေပးကာ RC ငါးထပ္ေဆာက္သည့္ ေျမညီထပ္ႏွင့္ အေပၚဆံုး ႏွစ္ထပ္ကို ကန္ထ႐ုိက္မွ ယူကာ က်န္ႏွစ္ထပ္ကုိ ေျမပိုင္ရွင္အား ေပးသည္။ အခ်ဳိ႕ လမ္းမတန္း စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ရွိေသာ ေျမမ်ားဆုိလွ်င္ ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္ သိန္းရာႏွင့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ပင္ေပးသည္။

ယခင္က အိမ္မုိး၊ အိမ္ျပင္ရန္ ပိုက္ဆံ မရွိရွာေသာ အိမ္ပိုင္ရွင္ေလးမ်ားမွာ ေငြဆယ္သိန္း၊ သိန္းႏွစ္ဆယ္ကို မက္ၾကသည္။အိမ္မျပင္ရဘဲ တုိက္ခန္းႏွစ္ခန္း ျပန္ရသျဖင့္ တုိက္ႏွင့္ေနသည့္ အရသာကုိ ခံစား ၾကည့္ခ်င္ၾကသည္။ မေနခ်င္၍ တိုက္ခန္း ျပန္ေရာင္းစားလွ်င္ မိမိ၏ေျမကို ေရာင္း သည့္ တန္ဖိုးထက္ ပိုရၿပီး ေရာင္းရတာလည္း လြယ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္အတြင္း၌ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ ေဆာက္လုပ္လာသူမ်ား အလွ်ဳိအလွ်ဳိ ေပၚလာၾကသည္။

အခ်ဳိ႕ကလည္း ''ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ ေဆာက္ရတာ အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားလုိ႔ မေဆာက္ခ်င္ဘူး။ကန္ထ႐ိုက္ေတြက တရားဝင္ လုိင္စင္ ရွိ၊မရွိ ဆုိတာလည္း ယံုလို႔မရဘူး။ ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္ ေပးၿပီဆုိကတည္းက ကိုယ္ရဲ႕မူရင္း ဂရန္ကို စာခ်ဳပ္နဲ႕ လႊဲေပးလုိက္ရတာ။ အခ်ဳိ႕ကန္ထ႐ုိက္ ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ကုမၸဏီ ဆုိင္းဘုတ္ကို ကိုယ့္အိမ္မွာ လာတပ္ ႀကိဳပြိဳင့္ေခၚေရာင္းၿပီး တုိက္ကိုမေဆာက္ဘဲ ဒီအတုိင္းထားတယ္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ေနရာမွာ သြားၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္ေပး ႀကိဳပြိဳင့္ေခၚ ေငြယူနဲ႔ ကိုယ့္ဆီ ျပန္မလာေတာ့ဘူး။ နင့္နင့္ပိုးပုိး အျမတ္ရရင္ ကိုယ့္ ဂရန္နဲ႔ စာခ်ဳပ္ကို ေနာက္ကန္ထ႐ိုက္ကို လက္လႊဲၾကတယ္လုိ႔လည္း ၾကားရတယ္။ အခ်ဳိ႕ဆုိ ႐ုံးေတြေတာင္ ေရာက္ရွိၾကတယ္''ဟု ဆုိ သည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳရန္ မ်က္စိ အက်ဆံုးေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လ်က္ရွိရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ျပဳလာၾကေသာ အခါ လုပ္သားအင္အား အမ်ားအျပား လိုလာမည္ ျဖစ္ၿပီး စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု၊ ကုမၸဏီမ်ား စုေဝး တည္ရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးသို႔ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ လူမ်ား အလုပ္လုပ္ရန္ တဖြဲဖြဲ ေရႊ႕ေျပာင္း ေရာက္ရွိလာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန လူအမ်ားစုႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္သားမ်ား အတြက္ ေက်ာခ်စရာ တစ္ေနရာသည္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေပမည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ရွိ ေဟာင္ေကာင္ကဲ့သုိ႔ စက္မႈဖြံ႕ၿဖဳိးေသာ ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ား၌ လူဦးေရသည္ သန္းေပါင္းရာႏွင့္ ခ်ီကာ ေနထုိင္၍ လူတစ္ေယာက္ ေက်ာခ်စရာ တစ္ေနရာအတြက္ ခန္းမႀကီးမ်ားထဲ၌ စီတန္း အိပ္စက္ရျခင္းမ်ဳိး၊ စီးကရက္ ဘူးခြံမ်ားထပ္ ဆင့္ထားေသာ ပံုစံလုိ အထပ္ထပ္ ပါေသာ ခုတင္ေပၚ၌ လူတစ္ေယာက္ အထပ္တစ္ထပ္ ႏႈန္းျဖင့္ အိပ္စက္ ရသလုိမ်ဳိး၊ ေနာင္အနာဂတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လူတစ္ေယာက္ ေက်ာခ်စရာ ေနရာတစ္ေနရာမွာ ခက္ခဲမႈမ်ား ရွိလာ ႏုိင္ေလသည္။

ထုိျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္မွာ ပဲခူး၊ ေကာ့မွဴး၊ သံလ်င္ အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနည္းဆံုး မုိင္ ၅ဝ မွ ၁ဝဝ အတြင္း ေဝးေသာေနရာ မ်ား၌ ၿမဳိ႕သစ္တည္ျခင္း၊ ကန္ထ႐ုိက္ အိမ္ရာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္၍ တစ္နာရီမုိင္ ၅ဝ မွ ၁ဝဝ ႏႈန္း ျမန္ေသာ ျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ရထားလမ္းႏွင့္ ရထားတုိ႔ကို ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ဒါေခၚ၍ ေျပးဆြဲေစျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္က်ပ္တည္း မႈ ျပႆနာ၊ ေက်ာတစ္ေနရာ ခ်စရာျပႆနာမ်ား အထုိက္အေလ်ာက္ ေျပလည္ သြားႏုိင္ပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလုိက္ရပါသည္။ ။

ျမ၀တီ
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရန္ကုန္က အေဆာက္အဦ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တရားမ၀င္


ရန္ကုန္မွာ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေပးထားတဲ့ အေဆာက္အဦရဲ႕ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ အေဆာက္အဦ ၁ ေထာင္ေက်ာ္ဟာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရပဲ တရားမ၀င္ တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး တရားစဲြဆိုထားတယ္လို႔ စည္ပင္အင္ဂ်င္နီယာ ဌာန တာ၀န္ရွိသူတေယာက္က အတည္ျပဳေျပာဆိုပါတယ္။

၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း စည္ပင္ အင္ဂ်င္နီယာဌာနဟာ အထပ္ျမင့္ ၆၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ လံုးခ်င္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။

အေဆာက္အဦ ၁ ေထာင္ေက်ာ္ကေတာ့ တေန႔ ဒဏ္ေၾကး က်ပ္ ၁ ေသာင္း ေပးၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ မရပဲ တရားမ၀င္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့အတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်စ အေဆာက္အဦေတြကိုေတာ့ ျပန္လည္ ၿဖိဳခ်မယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ခုလို ခြင့္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ ေဆာက္လုပ္မႈေတြ မ်ားလာတဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္း ကန္ထရိုက္ေတြနဲ႔ လက္သမားေတြကိုပါ အေရးယူသြားမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းတရပ္ တင္ျပထားတယ္လို႔ သူက ရွင္းျပပါတယ္။

 ဒီဗီြဘီ
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ေတာင္ေပၚ ေျမကြက္မ်ား တစ္ဧကသိန္း ၆၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိေနဟုဆုိ


မ်ိဳးသန္႔႔| အဂၤါေန႔၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ေတာင္ေပၚေျမကြက္မ်ားကို ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္ ရာထူးႀကီးသူမ်ားက ၀ယ္ယူလာေသာေၾကာင့္ တစ္ဧက ေငြက်ပ္သိန္း ၆၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းရွိလာေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမပြဲစားျဖစ္သူ ဦးသိန္းထိုက္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

“ရန္ကုန္က ရာထူးႀကီးပုိင္းေတြကလာေရာက္ၿပီး ၀ယ္ယူတာမ်ားတယ္။ ဘန္ဂလိုေဆာက္ၿပီး ႐ႈခင္းေတြ ၾကည့္ဖုိ႔အတြက္ ၀ယ္တာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ကလည္း တစ္ဧကကုိ သိန္း ၃၀၀ ကေန သိန္းေျခာက္ရာ၀န္းက်င္အထိရွိတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေနာင္လုံးထုံးဘုိ၊ ေရသေရာက္ကုန္း၊ ကုန္းေဘာ၀န္းက်င္တြင္အမ်ားဆုံး ၀ယ္ယူရန္ေမးျမန္းမႈမ်ားရွိၿပီး သစ္ ေတာပုိင္ ေျမမ်ားကိုဦးစီးဌာနက ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

“သစ္ေတာပုိင္ေျမေတြကို သစ္ေတာကေနျပန္လည္ေရာင္းခ်တာျဖစ္ပါတယ္။ ၀ယ္တဲ့သူကလည္း ရာထူး ႀကီးတဲ့သူေတြ ၀ယ္ပါတယ္။ အနည္းဆုံးၫႊန္ခ်ဳပ္အဆင့္ရွိသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းထုိက္က ေျပာ သည္။

ေနာင္လုံးထုံးဘုိ၀န္းက်င္ရွိ ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚတြင္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ခန္႔၊ ကုန္းေပၚတြင္ သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေရသေရာက္ကုန္းဘက္တြင္ ေပ ၆၀ ထ ၈၀ တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ ႏွင့္အထက္ ေစ်းႏႈန္းရွိၿပီး ၀ယ္ယူေမးျမန္းသည့္အေရအတြက္မ်ားျပားသည္ဟု ဆုိသည္။

ေတာင္ေပၚရွိေျမကြက္မ်ားအျပင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းမႀကီးေဘးရွိေနရာမ်ားမွာ ေပ ၄၀ ထ ၆၀ တစ္ ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္းေသာင္းဂဏန္းအထိ ျမင့္တက္ေနၿပီး၊ မႏၱေလး-လာ႐ႈိးလမ္းေဘးရွိ ေျမကြက္မ်ားမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္းႏွစ္ေသာင္းမွ သုံးေသာင္းအထိ ေစ်းႏႈန္းရွိေနသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေျမေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားလည္း ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ထို႔ျပင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႕ျပႆနာမ်ားပါ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေျမေစ်းႏႈန္းထိန္းညိႇေပးရန္ႏွင့္ ေျမယာကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္း ေကာင္းတစ္ခုလိုအပ္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

“ေျမယာေစ်းႏႈန္းေတြက ျမင့္မားလာပါတယ္။ ယခင္ပုိင္ဆုိင္ခဲ့တဲ့သူနဲ႔ စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရၿပီး လက္ရွိစီမံကိန္းမလုပ္ေတာ့တဲ့ေနရာေတြမွာ အကြက္႐ိုက္ေရာင္းခ်တာေတြကို ယခင္ပုိင္ဆုိင္တဲ့သူနဲ႔ ေရာင္း စားေနသူၾကား ျပႆနာေတြ ျဖစ္ပြားလာပါတယ္” ဟု ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ၿခံေျမ၀ါရင့္ပြဲစားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုမ်ဳိးသူက ေျပာသည္။ သစ္ေတာေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက အဆုိပါေျမမ်ားကို ပလပ္ေျမဟုသတ္မွတ္ထားကာ ေျမကုိ၀ယ္ယူလိုသည့္သူမ်ားက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနထံသို႔ ေလွ်ာက္ ထားလွ်င္ တျခားသုံးစြဲခြင့္မ်ားအားလုံးကိုရရွိ မည္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္အတြင္း ေရးမွဴး ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။

Mizzima Burmese
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေျမယာေစ်းႏႈန္းေတြ အဆမတန္ တက္ေနတာေၾကာင့္ ေျမယာေစ်းႏႈန္းကို ငါးဦးေကာ္မတီနဲ႔ သတ္မွတ္ေန (ရုပ္သံ)

ေျမယာေစ်းႏႈန္းေတြ အဆမတန္ တက္ေနတာေၾကာင့္ ေျမယာေစ်းႏႈန္းကို ငါးဦးေကာ္မတီနဲ႔ သတ္မွတ္ေနတယ္လို႔ သမၼတရံုး၀န္ၾကီးဦးစိုးေမာင္က လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဦးေအာင္ၾကီး သတင္း ေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV News
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မႏၲေလးတြင္ကိုယ္ပိုင္အိ္မ္မရွိသူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အေျခ ခ်အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္အိမ္   မရွိေသးသူမ်ား အတြက္ အခန္းေပါင္းေလးရာ ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ အိမ္ရာတည္ ေဆာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ျမ ရည္နႏၵာၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေလးခန္း တြဲ၊ေလးထပ္အေဆာက္အအံု၂၇ လံုးကို ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက က်ပ္သိန္းေပါင္းေျခာက္ သိန္းေက်ာ္ အကုန္က်ခံကာ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ ေဆာက္ရန္  တိုင္းေဒသႀကီးအစိုး ရအဖြဲ႕ထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔က်လာၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အုိးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴးဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္း ကေျပာသည္။

‘‘စည္ပင္ကလုပ္တဲ့ တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာနဲ႔ကပ္လ်က္က ခုနစ္ဧကရွိတဲ့ေျမေပၚမွာေဆာက္မွာ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ၿပီး ပံုမွန္ဝင္ေငြရရွိသည့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို အစိုးရဝန္ထမ္း၊ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းမခြဲျခားဘဲ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ရာမရွိ သူမ်ားအား အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊   ေရာင္းခ်မည့္ပံုစံႏွင့္ေစ်း ႏႈန္းကိုမူတည္ေဆာက္မႈမ်ားၿပီးစီးမွသာ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေဆာက္လုပ္မည့္အိမ္ရာ မ်ားမွာ မႏၲေလးစည္ပင္က တည္ ေဆာက္ေနသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ ရာမ်ားထက္ ပိုမုိက်ယ္ဝန္းၿပီး ကားပါကင္၊ ပန္းၿခံ၊ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္၍ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားထက္   ေစ်းႏႈန္းပိုျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း   ဦးစီးမွဴးဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္းက     ေျပာ သည္။

ေအးမြန္ရာျပည့္
7day daily
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေရႊေပါက္ကံတြင္ အိမ္ေျခ ၈၀ ေက်ာ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စည္ပင္ အေၾကာင္းၾကား
ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၆

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ေရႊေပါက္ကံၿမဳိ႕သစ္ အမွတ္ (၂၂) ရပ္ကြက္ ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ အိမ္ေျခ ၈၀၊ လူဦးေရ ၃၈၀ ေက်ာ္ကို စည္ပင္နယ္နိမိတ္တြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူဟု ဆိုကာ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားကာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးရန္ ၿမဳိ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးက အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ယင္းေနထိုင္သူမ်ားထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ က်ပန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ အိမ္ငွားရမ္းရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္းက ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမဳိ႕နယ္စည္ပင္က ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ စာထုတ္ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း ေနစရာ မရွိျခင္း၊ အေျခခံပညာ သင္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဖယ္ရွားေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းေနရာတြင္ ေနထိုင္သူ ဦးစိုးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဦးတို႔မွာ ေနစရာလည္း အထိုင္က်ေနၿပီ။ ကေလးေတြလည္း ေက်ာင္းတက္ေနၿပီ ဆိုေတာ့ မဖယ္ေပးႏိုင္ဘူး” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ကမ္း၊ တိုက္ႀကီး၊ လိႈင္သာယာ၊ ဘိုကေလးႏွင့္ အျခားေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မ်ားကို စည္ပင္က ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းရာတြင္ အင္အားသုံးကာ အတင္းအက်ပ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ ေနထိုင္ရာေနရာ ယာဥ္အဝင္အထြက္ကို သတိထားေနရၿပီး ညပိုင္းတြင္ ကင္းေစာင့္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရေၾကာင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို ဖယ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ က်န္းမာေရး မေကာင္း၍ ေဆး႐ုံသို႔ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ယင္းအေၾကာင္းအရာကို မသိရေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။
The Voice Weekly
အျပည့္အစုံသုိ႔ »