Showing posts sorted by relevance for query ေနျပည္ေတာ္. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query ေနျပည္ေတာ္. Sort by date Show all posts

ကမၻာ့ၿမိဳ႔ေတာ္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တည္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း – လင္းထုိက္ (Y.I.T)


    (ႏိုင္ငံျခားေၾကာက္ေရာဂါ)ႏွင့္ (အယူသီးမႈ)တုိ႔အေပၚတြင္ အေျချပဳစဥ္းစားခဲ့. . . ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိေနျခင္းကလည္း အာဏာရွင္ အစိုးရအဖို႔ စိတ္မလုံမၿခံဳျဖစ္ေစ . . .အာရပ္ေႏြဦးဂယက္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တရားခံလက္သည္မေပၚေသာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ မ်ားမွာလည္း အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား . . .

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စစ္အစိုးရသည္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ဇာတ္လမ္းအစျပဳ ခဲ့သည္ဟု ဆုိရပါမည္။ ထုိစဥ္အခါ ကမၻာ့ သတင္းစာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ေတာ့ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္၊ မနက္ ၆ နာရီခဲြ တိတိတြင္ ပ်ဥ္းမနား ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕သစ္သို႔ အစိုးရ ႐ံုးမ်ား ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားေၾကာင္း ကမၻာ့သတင္း ဌာနမ်ားမွ ပလူပ်ံေအာင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္၊ ေျမာက္ ၁၁ မိုင္ေက်ာ္၊ အေရွ႕၊ အေနာက္ ၈ မိုင္နီးပါး၊ စတုရန္း မိုင္အားျဖင့္ ၂၇၀၀ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္၀န္းေသာ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္မွ ၂၄၄ မိုင္ ကြာေ၀းၿပီး ပဲခူး႐ိုးမႏွင့္ ရွမ္း႐ိုးမ ၾကားတြင္ တည္ရွိေပသည္။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၏ အေနာက္ ေတာင္ဘက္ ၁၂ မိုင္အကြာ ပ်ဥ္းမနား – ေတာင္တြင္းႀကီး၊ လယ္ေ၀း လမ္းဆံုအနီးတြင္ တည္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ဟူသည္ ဂ်ပန္ေခတ္ ကာလက ဗုိလ္ေန၀င္း၏ တပ္ရင္း(၁) ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိခဲ့ဖူးရာ ၿမိဳ႕လည္း …  ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္အား ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ကတည္းမွ လွ်ဳိ႕၀ွက္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု တခ်ဳိ႕ေသာ ကမၻာ့ သတင္းဌာန မ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္အား ယခင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ခ႐ိုနီမ်ား၏ ကုမၸဏီ အမ်ားစုမွ တည္ ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ကုမၸဏီ မ်ားလည္း ပါ၀င္ တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာ တခ်ဳိ႕က ဆုိပါသည္။ ၀န္ႀကီး႐ံုး ၃၀ ခန္႔အား ေတာင္-ေျမာက္ ၅မိုင္ခဲြ၊ အေရွ႕- အေနာက္ ၃မိုင္ နီးပါးက်ယ္၀န္းေသာ ေျမ ဧရိယာေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္ဘက္ ေခ်ာင္းမႀကီး ေရကာတာ အနီးတြင္မူ အစိုးရ ဧည့္ရိပ္သာ မ်ားကို တည္ေဆာက္ ထားသည္။ ၀န္ႀကီး႐ံုးမ်ား၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ၀န္ထမ္း အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ေစ်းမ်ားကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာင္ဘက္ ၈ မိုင္အကြာ ဧလာၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ႀကီးမားေသာ ေလဆိပ္ႀကီး တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ အေရးႀကီး စစ္ဘက္ အေဆာက္အအံု မ်ားမွာမူ ပ်ဥ္းမနား အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ေတာေတာင္မ်ားအား ေနာက္ခံ အကာအကြယ္ယူ၍ သီးျခား တည္ေဆာက္ထားသည္ဟုဆုိသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီးအား ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး အျပည့္ရေအာင္ ျဖည့္ဆည္းထားၿပီး ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း လွပေသာ ပန္းၿခံမ်ား၊ ေဂါက္ကြင္းႀကီးမ်ား၊ အိမ္ႀကီးရခိုင္ ခံ့ညားထည္ ၀ါေသာ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား၊ ရွားပါး ပင္ဂြင္းငွက္ မ်ားပါ ျပသထားေသာ တိရစၦာန္ ႐ံုတစ္႐ံု စသည္ျဖင့္ အစိုးရ႐ံုး စိုက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသည္ ခံ့ထည္ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားမႈ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုပါေပသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီး၏ ကုန္က်စရိတ္အား တိတိက်က် တြက္ခ်က္ရန္ ခက္ခဲ လွေသာ္လည္း ပညာရွင္မ်ား သံုးသပ္ၾကသည္ကေတာ့ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံ နီးပါး ကုန္က်ခဲ့လိမ့္မည္ဟု ဆိုၾက သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီးအား တရား၀င္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၀ (ျမန္မာေငြ ၂ သိန္း ၈ေသာင္းခန္႔) သာရွိခဲ့ၿပီး တုိင္းျပည္တြင္းရွိ တခ်ဳိ႕ေသာ ကေလးငယ္ေလးမ်ားသည္ အမိႈက္ႀကိဳ အမႈိက္ၾကားမွ ေကာင္းေပ့ ဆုိသည့္ အစုတ္အခ်ာေလးမ်ား လိုက္လံ ေကာက္ယူၿပီး အသက္ေမြးမႈ ျပဳေနရသည္ဟု ပညာရွင္မ်ား ေလ့လာထားေသာ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီး တည္ေနရာ၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုမွာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၏ အေရွ႕တြင္ (ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕)၊ ေတာင္ဘက္တြင္ (ေတာင္ငူၿမိဳ႕)၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ (တပ္ကုန္းၿမိဳ႕)တို႔ တည္ရွိၿပီး ထုိ၀န္းရံထားေသာ ၿမိဳ႕အားလံုးမွာ ၉ ဂဏန္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂမီ္ၻရ ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ားက ဆုိပါသည္။ အျခား ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုမွာ ထိုၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ အေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ ၂၀၀၅ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ညေန ၃ နာရီမွ ၃ နာရီ ၅ မိနစ္ အထိ ၅ မိနစ္သာၾကာ ျမင့္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္ အတုိဆံုး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြအျဖစ္ မွတ္တမ္း ၀င္သြားခဲ့သည္။ ထုိသတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဆန္း (ယခု သမ ၀ါယမ၀န္ႀကီး)က လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး အရ ဗဟိုက်ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တုိတုိ တုတ္တုတ္ ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈသည္ ေခတ္သစ္ကမၻာ တြင္ေတာ့ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံတည္း မဟုတ္ခဲ့ေခ်။ ပထမ ကမၻာစစ္မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ ေနျပည္ေတာ္ကဲ့သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ သစ္ေပါင္း ၁၇ ၿမိဳ႕ရွိခဲ့သည္။ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ ၿမိဳ႕ေတာ္ သံုးခုရွိသည္ဟုပင္ ဆုိရမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား သံ႐ံုးမ်ားသည္ ပရီတိုးရီးယားတြင္ရွိ၍ ဥပေဒျပဳေရး အပိုင္းမွာ မူကိတ္ေတာင္း ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိကာ တရားစီရင္ေရး အပိုင္းကား ဗလိုရမ္ဖြန္းတိမ္း (BloemFontein) တြင္ တည္ရွိေပသည္။

ေနျပည္ေတာ္ကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ဳိး ကမၻာတြင္ ရွိသည္ ဆုိေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈကား ပိုမို ထူးျခားေနၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ထဲတြင္ နားလည္ရ အခက္ ဆံုး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

တျခား ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားမွာ ေအးခ်မ္းေသာ ပထ၀ီ အေနအထား၊ အမ်ဳိးသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး၊ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈ ေလ်ာ့ပါးေရး စသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ၾကေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၁၇ ႏိုင္ငံမွ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ၁၇ ၿမိဳ႕အနက္ ၂ ၿမိဳ႕သာ မူလ ၿမိဳ႕ေတာ္ထက္ ပိုမုိႀကီးမားသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ ရွိရသည္။  ျမန္မာျပည္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီးမွာမူ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္းထက္ ပိုမိုႀကီးမားေအာင္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ္လည္း ထူးျခားခ်က္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္ တြင္ ျမန္မာျပည္လူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း (၆ သန္းခန္႔) ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္မွာမူ ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္ လူဦးေရ ၉ သိန္းခန္႔သာ ရွိေသာ ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူဦးေရ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရးရာၾကား ဆက္သြယ္ခ်က္ မ်ားအား သုေတသနျပဳ ေလ့လာခ်က္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ဟားဗတ္ ကေနဒီေက်ာင္း၏ ပါေမာကၡက ေက်ာင္းဆရာ Filipe Compante  မွ သံုးသပ္ျပသည္ မွာ ““ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ မ်ားျပားရာ အရပ္ႏွင့္ ေ၀းရာသီးျခားတြင္ တည္ရွိေလ၊ အစုိးရပိုင္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စြမ္းရည္မွာ ပိုမုိညံ့ဖ်င္း ဆိုးရြားေလ ျဖစ္သည္”” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

လိပ္ျပာ မလုံေသာ အာဏာရွင္မ်ားသည္ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ အကာအကြယ္ ယူရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ထီးတည္းျဖစ္ အထီး က်န္ဆန္မႈကိုေတာ့ ေပးဆပ္ခဲ့ရ လိမ့္မည္သာ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေျပာင္းေရႊ႕မႈတြင္ ၿငီးေငြ႕ ဖြယ္ရာ ေကာင္းၿပီး ယုတိ္ၱ မတန္ေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္မ်ားဆီ ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔ သင့္ေတာ္သည္ ဟူေသာ ရွင္းလင္းခ်က္ မ်ားျဖင့္သာ အလြယ္ေျဖရွင္း ခ်က္ေပး ေနသည္မွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ အေျဖအား စဥ္းစား ၾကည့္လွ်င္ ၎အစိုးရမ်ား၏ လြတ္ေျမာက္မႈ အတြက္သာ သူတို႔ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစု အထြတ္ အျမတ္ထားရာ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိေနျခင္း ကလည္း အာဏာရွင္ အစိုးရအဖို႔ စိတ္မလုံမၿခံဳ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အစိုးရအား ေတာ္လွန္ေသာ ဆႏၵျပပဲြမ်ားသည္ ျမန္မာ့သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရႊတိဂံု ကုန္းေျမ၌ အေျခတည္ ေျခကုပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၄၀ တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ကိုလိုနီ ဆန္႔က်င္ေရး တရားမ်ားကို ေရႊတိဂံုကုန္း ေျမေပၚမွ ရဲရဲေတာက္ မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးသလို ၁၉၈၈ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ ေရး လူထုအေရး ေတာ္ပံုႀကီးတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပရိသတ္ ငါးသိန္းေက်ာ္ေရွ႕တြင္ ေရႊတိဂံု ဘုရား ေျခရင္း၌ပင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး တရားေဟာခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ဖန္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး တြင္လည္း သံဃာ၊ မယ္သီလရွင္ႏွင့္ လူပုဂိ္ၢဳလ္မ်ား သည္ ဆႏၵျပရာတြင္ ေရႊတိဂံုဘုရားဆီသာ ဦးတည္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား ၿခံဳငံုသံုးသပ္ ၾကသည္မွာေတာ့ ယခင္အာဏာပိုင္ အစိုးရ၏ Xenophobia (ႏိုင္ငံျခား ေၾကာက္ေရာဂါ)ႏွင့္ Superstition (အယူသီးမႈ)တုိ႔အေပၚတြင္ အေျချပဳ စဥ္းစားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ Xenophobia  ႐ႈေထာင့္မွ စဥ္းစားလွ်င္ ရန္ကုန္သည္ ပင္လယ္ႏွင့္ နီး၍ ႏိုင္ငံျခား ေရတပ္မ်ား အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္မႈသည္ အာဏာရွင္ အစိုးရ ဖိႏွိပ္ခဲ့မႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္အတြက္ စိတ္ မလုံၿခံဳမႈ ျဖစ္ခဲ့ ရသည္ဟု ဆုိသည္။ အယူသီးမႈ ဟူသည္မွာေတာ့ ေဗဒင္လကၡဏာ၊ ဂမီ္ၻရပညာရပ္မ်ား အေပၚ အားကိုးလြန္းျခင္း ကို ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အာရပ္ ေႏြဦးဂယက္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တရားခံလက္သည္ မေပၚေသာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သည့္ ႏွစ္ လူ ၆၀ ေသဆံုးေသာ ၂၀၀၅၊ ေမ ၇ ရက္ ေနရာစံု ဗံုးေပါက္ကဲြမႈ) မွာလည္း အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ဆီ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အလ်င္စလို စီစဥ္ရျခင္းမ်ား ထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ကမူ “Hear Land theory”  အရ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အတြင္း စစ္ဆင္ေရး ညိႇႏိႈင္းအစည္း အေ၀းတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာန တစ္ခုမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၁၉၉၅ တြင္ မေလးရွား ႏိုင္ငံ၌ အစိုးရ ႐ံုးမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း မေလးရွား အစိုးရမွ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေနမႈ တို႔အား ျပည္သူအား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အထူးအဆန္း သတင္းတစ္ပုဒ္ မျဖစ္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္မႈမွာမူ လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေန၍ ျပည္ တြင္း တင္မက တစ္ကမၻာလံုးမွ သတင္း ဌာနမ်ားကပါ အထူးစိတ္၀င္စား ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ အရပ္သား အစိုးရမွာမူ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီး၏ ထီးတည္းႏိုင္မႈ ၾကားမွာပင္ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ လုံၿခံဳမႈ အျပည့္ျဖင့္ စိတ္အား တက္ႂကြေနၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းစဥ္ေပၚတြင္ ေျခခ် မိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

အျခား အာရပ္ ကမၻာမွ အာဏာရွင္မ်ား က်ဆံုးခဲ့ခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရအေန ျဖင့္မူ အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္မႈ အက်ဳိးမ်ား ရရွိေနၿပီး၊ ပထ၀ီ အေနအထား အရလည္း ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း လုံၿခံဳမႈမ်ား ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ ႐ံုးစိုက္စဥ္ ကကဲ့သို႔ အာဏာ မတည္ၿမ ဲၿပိဳလဲမည္ကို စိုးရံြ႕စရာမ်ားစြာ မလုိအပ္ေတာ့ဘဲ လက္ရွိ ေပၚလစီအေျပာင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီး၏ လုံၿခံဳမႈေအာက္တြင္ ယံု ၾကည္မႈမ်ား ပိုမိုတုိး၍ ခံစားေနၾကရပါသည္။

လင္းထုိက္ (Y.I.T)

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

Ref: 1. Why did Myanmar’s generals build a new capital in the middle of nowhere? by David logan Source: globalist 28/ Sep/2013

2. Wikipedia

3. Maps. google.com
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္၌ လုံျခံဳေရးတုိးျမႇင့္ - Eleven Media Group
ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကုိင္း၊ ေတာင္ငူႏႇင့္ ျဖဴးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဗုံးလန္႔မႈ၊ ဗုံးေတြ႕ရႇိမႈႏႇင့္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္၌ လုံျခံဳေရး တုိးျမႇင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ လုံျခံဳေရး တုိးျမႇင့္ရျခင္းမႇာ ေနျပည္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မႇ လာေရာက္သည့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား လာေရာက္သည့္ အတြက္ ယခင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပုံမႇန္လုံျခံဳေရးထက္ တုိးျမႇင့္ကာ ၀ပ္ကင္း၊ ရပ္ကင္း၊ ယာဥ္တင္ လႇည့္ကင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္ ည ၉ နာရီခန္႔က ယာဥ္တင္လႇည့္ကင္း အဖြဲ႕မႇ ေနျပည္ေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲအကူ တပ္ဖြဲ႕ခြဲမႇဴး ဒုရဲမႇဴးႀကီး စုိးျမင့္ဦးက The Daily Eleven သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

''ဒီရက္ပုိင္းမႇာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အခမ္းအနားပြဲေတြနဲ႔ သီတင္းကြၽတ္ေတာ့မယ့္ အေနအထားမ်ဳိးမႇာ ဆုိေတာ့ ပုိၿပီးေတာ့ လုံျခံဳေရး တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ ေနတာပါ။ အခုလုိ ယာဥ္တင္လႇည့္ကင္း၊ ဆုိယ္ကယ္ လႇည့္ကင္းေတြေကာ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနတာက ျပည္သူေတြမႇာ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ ေလ်ာ့ပါးေစၿပီးေတာ့မႇ လုံျခံဳေရး အျမဲမျပတ္ ရႇိေနတယ္။ ျဖစ္လုိ႔ရႇိရင္လည္း အခ်ိန္မီ အေကာင္းဆုံး ေျဖရႇင္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မယ္ဆုိတဲ့ အသိမ်ဳိး ျပည္သူေတြ သိရႇိနားလည္ေစတဲ့ သေဘာပါ'' ဟု ဒုရဲမႇဴးႀကီး စုိးျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ တစ္၀ုိက္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္မႇစ၍ လုံျခံဳေရး တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ပုံမႇန္ထက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား ထပ္မံျဖည့္တင္းကာ ယခုကဲ့သုိ႔ ယာဥ္တင္လႇည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ ေနျပည္ေတာ္ အ၀င္အထြက္ ဂိတ္ ၆ ခု၌ တပ္မေတာ ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္မႇ မုိင္းရႇာေဖြျခင္းမ်ား ေန႔ညမျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရႇိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ကလည္း ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ မီးရထားလုိင္းခန္း အနီးတြင္ ဗုံးထည့္ထားေသာအိတ္ဟု ယူဆရသည့္ ခရီးေဆာင္အိတ္ တစ္လုံးအား ေတြ႕ရႇိ၍ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမႇ ရႇင္းလင္းရာ ဗုံးႏႇင့္ပတ္သက္သည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား မေတြ႕ရႇိဘဲ ဗုံးလန္႔မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမသည္ ေကာင္စီဥကၠ႒အျဖစ္ သမၼတ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးသိန္းညြန္႔က တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ တုိက္႐ုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲလ်က္ရႇိေသာ နယ္ေျမျဖစ္သည္။

(အာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္ညက ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းေဟာင္းေပၚတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႇ လႇည့္ကင္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္)
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

SEA Games ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ပ်ံသန္းရန္ စင္ကာပူႏႇင့္ မေလးရႇား ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားက အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းထား


(၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရႇ႕ေတာင္အာရႇ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ေျပးဆြဲရန္ စင္ကာပူ ေလေၾကာင္းလိုင္းႏႇင့္ မေလးရႇား ေလေၾကာင္းလိုင္းတို႔က အဆိုျပဳ တင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

''စင္ကာပူ ေလေၾကာင္းလိုင္းနဲ႔ မေလးရႇား ေလေၾကာင္းလိုင္းတို႔ဟာ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းမႇာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပ်ံသန္းဆင္းသက္ လိုေၾကာင္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား ရရႇိၿပီးျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဇင္ေယာ္က ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ Thai Air Asia ေလေၾကာင္းလိုင္းမႇ ေနျပည္ေတာ္-ဘန္ေကာက္-ေနျပည္ေတာ္ ခရီးစဥ္အား တစ္ပတ္လွ်င္ ခုနစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္မႇစတင္ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္မႇစ၍ လက္ရႇိ တစ္ပတ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္-ဘန္ေကာက္ ခရီးစဥ္ကို ပ်ံသန္းလ်က္ ရႇိေသာ Bangkok Airways မႇလည္း ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္မႇစ၍ တစ္ပတ္လွ်င္ ခုနစ္ႀကိမ္ တိုးျမႇင့္ပ်ံသန္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ ဆင္းသက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ကိုလည္း ဆက္လက္ဖိတ္ေခၚ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ေနျပည္ေတာ္ အေျချပဳ၍ ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္းေျပးဆြဲခြင့္ အဆိုျပဳတင္ထားသည့္ FMI ေလေၾကာင္းလိုင္းႏႇင့္ APEX ေလေၾကာင္းလိုင္း မ်ားကိုလည္း စိစစ္ခြင့္ျပဳ သြားမည္ဟုလည္း ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ကို ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ဖြင့္လႇစ္ခဲ့၍ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးစဥ္ပ်ံသန္းမႈကို ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မႇစ၍ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း ေလဆိပ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ကာလအျဖစ္ ပ်ံသန္းဆင္းသက္ခႏႇင့္ ေလယာဥ္ရပ္နားခမ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းႏႇင့္ ခရီးသည္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားကို အခမဲ့ ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားရႇိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေျပးဆြဲလ်က္ရႇိေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏႇင့္ ျပည္တြင္းရႇိ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ ၁၄ လိုင္းကို ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႔ ေျပးဆြဲေပးရန္အတြက္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာလႏႇင့္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္တို႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရႇ႕ေတာင္အာရႇ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႏႇင့္ ASEAN Summit တို႔ကို က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

(ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား လက္ခံက်င္းပမည့္ ေနျပည္ေတာ္ရႇိ ၀ဏၰသိဒၶိ အားကစားကြင္း (ဓာတ္ပုံ- ေက်ာ္ထက္ထြန္း))
Eleven Media Group
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဆင္ျဖဴေတာ္ SUMMIT

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာနကို ေမဒုတိယပတ္ ညပိုင္းအခ်ိန္က ေတြ႕ရစဥ္

Written by - ခ်စ္၀င္းေမာင္

ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ ကိုယ့္မိခင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေကာင္းတာပဲ ေျပာခ်င္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မိသားစုႏိုင္ငံမ်ား အၾကားမွာ ထည္ထည္၀ါ၀ါ ခမ္းခမ္းနားနား ရွိေနတာကိုပဲ ျမင္လိုသည္။ မ်က္ႏွာမငယ္လိုပါ။ ဂုဏ္ယူလိုပါသည္။

“ျမန္မာေဟ့” လို႔ ဆိုလိုက္လွ်င္ အထင္အျမင္ေသး ၾကည့္႐ႈအကဲခတ္ ခံရတာမ်ဳိး မလိုခ်င္ပါ။ ဒါက အမိႏိုင္ငံကိုခ်စ္ေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ရင္မွာ ကိန္းေအာင္းေနၾကသည့္ တူညီေသာ ဆႏၵေတြပဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပေသာ (၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲႀကီး မၾကာမီက ၿပီးဆံုးသြားသည္။ ေမလ ၁၀ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ေသာ ဤထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC 1 ခန္းမေဆာင္သစ္ႀကီးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး ၁၇ ႏွစ္ၾကာမွ အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္အလွည့္က် အာဆီယံဥကၠ႒ တာ၀န္ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနက ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ အခြင့့္မသာခဲ့ပါ။

အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ေသာ ထိုေခတ္အခါကာလက သံတမန္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ Toilet Diplomacy ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရတစ္ခုပင္ တြင္က်ယ္ခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ ယူမည္လား။ မယူမည္လား ဆိုသည္ကိုပင္ ျပတ္ျပတ္သားသား အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေတြကို မတင္ျပရဲခဲ့သည့္ အေျခအေန။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အရပ္သားအစိုးရ ျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာအျမင္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီဟု ဆိုရမည့္ ယခုခ်ိန္က်မွပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံက အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ကို ရဲရဲႀကီး ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အလွည့္က်ဥကၠ႒တို႔၏ တာ၀န္အရ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အပါအ၀င္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတို႔ကို လက္ခံက်င္းပရမည္ျဖစ္ရာ ဒီလိုလက္ခံ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ေနရာထိုင္ခင္း အေဆာက္အအံုတို႔ လိုလာသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အေရးႀကီးဆံုး တာ၀န္ႏွစ္ခုကို ကတိျပဳခဲ့သည္။ တစ္ခုမွာ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းအားကစားပြဲေတာ္အား အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေရးႏွင့္ တစ္ခုမွာ (၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း အပါအ၀င္ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ ယူျခင္းျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႐ံုးစုိက္ရာၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားကစ၍ တိတ္တစိတ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနခဲ့ရာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ႀကိဳတင္သိခြင့္ မရခဲ့ၾက။ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္ရွိ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၁ ခုသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ တပ္ရင္း ၁၁ ရင္းမွ စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၁၁၀ စင္းျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ စတင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ “ေနျပည္ေတာ္” ၿမိဳ႕ကို တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ဤေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစ၍ Asia World၊ ထူးကုမၸဏီမ်ား အပါအ၀င္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီေပါင္း ၂၅ ခုထက္မနည္းက လွ်ဳိ႕၀ွက္တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရသည္။

အရပ္သားအစိုးရ မေပၚေပါက္မီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ရန္ကုန္သတင္းသမား မ်ားအားလံုး ထိုေနရာသို႔ စုေ၀းခ်ီတက္ၾကရသည္။ ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ေတြက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လံုးခ်င္းဘန္ဂလိုေတြ ျဖစ္သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းက်မွ ထပ္ျမင့္ဟိုတယ္ေတြ ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း စတင္တည္ခါစက လြယ္လြယ္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ ဘန္ဂလိုဟိုတယ္ ေတြပဲရွိသည္။ ဟိုတယ္ခန္းက ေခတ္မီအသံုးအေဆာင္၊ ေလေအးစက္၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္အျပား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ ပစၥည္းေတြႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက သူ႔အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ဤသို႔ေျပာျပသည္။

“ဟိုတယ္အခန္းကေတာ့ အပ်ံစားပဲ။ ျပတင္းေပါက္ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေဘးမွာ ႏြားေတြ ျမက္စားေနတာ ေတြ႕ရတယ္” ဟုဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ကား “ေနျပည္ေတာ္” ျဖစ္သည္ဟု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမွာ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုႀကီးလည္း ရွိေနၿပီ။ သမၼတအိမ္ေတာ္လည္း ရွိေနၿပီ။ ၁၀ စုႏွစ္မျပည့္မီ ကာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္က ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု၏ ရွိအပ္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျဖစ္လာသည္။ ဤေနျပည္ေတာ္ႀကီးသို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၀င္ထြက္သြားလာ ေနၾကၿပီ။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ေနျပည္ေတာ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို တခမ္းတနား က်င္းပသြားခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ လူဦးေရ ၃၀၀၀၀ ဆံ့ အားကစားကြင္းႀကီး ႏွစ္ကြင္း၊ အားကစား႐ံုႀကီးႏွစ္႐ံု (ေရကူးကန္အပါ) တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အဆိုပါ အားကစားကြင္းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေနရာကိုေရာက္ခဲ့သည္။ ေတာ႐ိုင္း ေျမကိုရွင္းလင္း၍ ကြင္းသစ္ႀကီးကို ယႏၲရားႀကီးမ်ား၊ လုပ္သားအင္အား မ်ားစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနတာ ေတြ႕ရသည္။ လူသူကင္းမဲ့ေသာ ေတာ႐ိုင္းေျမထဲမွာ အားကစားကြင္းသစ္ႀကီးေတြ ေပၚထြက္လာသည္။ အသစ္စက္စက္ ကြန္ကရစ္လမ္းေတြ အလွ်ဳိလွ်ဳိ ေပၚလာသည္။ ေနျပည္ေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ အလြန္ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာလြန္းသည့္ သ႐ုပ္ကို ေဆာင္ေနသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသြားအလာ လံုး၀နီးပါး ေသြ႕ေျခာက္ေနေသာ္လည္း ၁၀ လမ္းသြား ကြန္ကရစ္ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ ထိုလမ္းမႀကီးမ်ားကို အလင္းေရာင္ေပးေနသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္မ်ား စီရီေနပံုမွာ (ဗဟုသုတ သိပ္မရွိဘူးဆိုလွ်င္) ဒီႏိုင္ငံ အေတာ္ႀကီးက်ယ္ခမ္းနား ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ လြန္းလွပါတကားဟု ထင္ခ်င္စရာ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္မ်ားအတြင္း ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ (၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း က်င္းပပံုမ်ားကို သတင္းရယူရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္ ဤထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႔ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤရက္ပိုင္းအတြင္း ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံလုိက္ရေသာ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လက္ရွင္နာ၀ပ္ကလြဲလွ်င္ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း၊ ဗီယက္နမ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္တန္ဇြန္း၊ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဘမ္ဘန္း၊ ကေမၻာဒီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္စသည့္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လာေရာက္မည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ျဖစ္သည္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိမ္ရွင္ဘက္ကလည္း အစစ အရာရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႀကီးမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ MICC တစ္ခုရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေနာက္ထပ္ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ အသစ္တစ္ခု ထပ္ေဆာက္ထားသည္။ ဤစင္တာကိုေတာ့ MICC 1 ဟုအမည္ေပးထားၿပီး ယခင္ကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာကိုေတာ့ MICC II အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

ကုန္းျမင့္လြင္ျပင္ထဲတြင္ ဆီးဂိမ္းၿပီးကတည္းက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဟိုတယ္အေဆာက္အအံု အခ်ဳိ႕ကို ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ျမင္ရသည္။ ယခင္တုန္းက ဘန္ဂလိုဟိုတယ္ေတြသာ ရွိခဲ့ေသာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ထပ္ျမင့္ဟိုတယ္တခ်ဳိ႕ ေပၚလာသည္။ ကြင္းျပင္က်ယ္ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ အခ်ဳိ႕ဟိုတယ္မွာ အ႐ိုးၿပိဳင္းၿပိဳင္း ေဆာက္လက္စ။ ကြန္ကရစ္ လမ္းမက်ယ္မ်ား၊ ရာသီပန္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္သည္ ႀကီးက်ယ္မႈကို ထုတ္ျပထားသည္။ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပမည့့္ MICC II အေဆာက္အအံုႀကီးကား ဧရာမ ႀကီးက်ယ္လြန္းလွသည္။ ဘယ္အခ်ိန္တုန္းက ေဆာက္လိုက္သည္မသိ။ ကြန္ကရစ္လမ္းေတြက အသစ္။ ျမက္ခင္းေတြက အသစ္၊ သစ္ပင္ေတြကလည္း (တစ္ေနရာမွ အပင္လိုက္ေရႊ႕ၿပီး စိုက္ထားသျဖင့္) အသစ္။ အေဆာက္အအံု ေဆးသားေတြက အသစ္ရနံ႔ရေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀း ခန္းမအေဆာက္အအံုတစ္ခု ရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနား ေသာ အေဆာက္အအံုသစ္တစ္ခုကို ထပ္မံတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အကုန္အက်မ်ားလုိက္မည့္ ဘတ္ဂ်က္။ အကုန္အက်မ်ားလိုက္မည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ။

အေဆာက္အအံုႀကီးက ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသေလာက္ လူေတြကေတာ့ စမတ္သိပ္မက်။ လံုျခံဳေရးစစ္ေဆးေရးဂိတ္မွာ ၀င္ခြင့္ကတ္ ဆင္ဆာမဖတ္တာလည္း ရွိသည္။ သတင္းထုတ္ျပန္မႈက ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္အတိုင္း ေႏွးေနသည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကလည္း ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု၏ အေျဖကို တိတိက်က် ရွင္းျပတာမ်ဳိးမရွိခဲ့။ ျပန္ၾကားေရးက ထုတ္လုပ္ေသာ MEDIA HAND BOOK မွာ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ေတြ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း စာအုပ္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အေရးအသားက ညီလာခံအေဆာက္အအံုႀကီး ခမ္းနားသလိုမ်ဳိး မခမ္းနား။ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြကသာ ခမ္းနားေနၿပီး လူေတြက ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္း မ်က္ႏွာေပးေတြႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ဒီေလာက္ေငြကုန္ေၾကးက် အမ်ားႀကီးသံုးစြဲ တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလယ္မွာ မ်က္ႏွာငယ္စရာ မရွိေတာ့ပါ။ ညဘက္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးေရာင္ တထိန္ထိန္၊ ေရပန္းအလွမ်ားျဖင့္ ေ၀ေ၀ဆာဆာရွိေနေသာ MICC 1 အေဆာက္အအံုသစ္က ေနျပည္ေတာ္ေတာင္ကုန္း ခ်ဳိင့္၀ွမ္းထဲမွာ ခမ္းခမ္းနားနား တည္ရွိေနသည္။ အျပင္လူေတြ ၀င္ေရာက္ဖို႔ ခက္ခဲသလို ျမင္ေတြ႕ဖို႔မလြယ္သည့္ ေနရာမွာရွိသည္။ ဒီေနရာမွ နည္းနည္းဆက္သြားလိုက္လွ်င္ အာဆီယံထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား တည္းခိုဖို႔ သီးသန္႔ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေခတ္မီအေဆာက္အအံုေတြ ရွိေသးသည္။ အေဆာက္အအံုေတြထဲမွာ မည္မွ်ခမ္းနားသည္ကိုေတာ့ မသိပါ။ အျပင္မွ ၾကည့္႐ံုႏွင့္ နန္းေတာ္တမွ် ခမ္းနားသည္ကို ျမင္ရသည္။ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒီမွာ အလြန္ဆံုး တစ္ည၊ ႏွစ္ညပဲ နားလိမ့္မည္။ က်န္ ၁၂ ရာသီမွာ ဒီအေဆာက္အအံုေတြကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳၾက မည္မသိ။ ဒါေတြအားလံုး ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြထဲကပဲ ထုတ္သံုးတာျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္သည္ ဧရာမႀကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အထင္ႀကီးေလးစားမႈကို ရယူရန္ႀကိဳးစားထားသည္။ ေနျပည္ေတာ္ တစ္ခုလံုးမွာ ျပည္သူတို႔၏ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းထားသည္။ ဧရာမအေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား၊ ဧရာမလမ္းႀကီးမ်ား၊ ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ တဖြဲဖြဲေရာက္ရွိ လာၾကသည္။ ၀တ္စံုျပည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီး အျခံအရံမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ယာဥ္တန္းေတြ တစ္ဖြဲ႕ၿပီးတစ္ဖြဲ႕ ၀င္လာၾကသည္။ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ကိုသြားသည္။ နန္းစိန္ကဖီးမွာ လက္ဖက္ရည္ေသာက္သည္။ လီရွန္လြန္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီးကို စိတ္မ၀င္စား။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ေပၚက အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ႐ႈခင္းေတြကိုၾကည့္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀/၆၀ ေလာက္က စင္ကာပူၿမိဳ႕ႏွင့္ ပီနန္ၿမိဳ႕ကို သတိရသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

လူတခ်ဳိ႕အတြက္ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္သည္ “ဆင္ျဖဴေတာ္” (White Elephant) ျဖစ္သည္။

(White Elephant): a possession entailing great expense out of proportion to its usefullness or value to the owner.

Eleven Media Group 
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရာဇာမင္းကား ေမွာက္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္း တုိးခ်ဲ႕ရန္ အစုိးရ ဆုံးျဖတ္


ေမစစ္ပိုင္

မေတာ္တဆမႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ေနသည့္ ရန္ကုန္ – ေနျပည္ေတာ္ – မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီး ျမင္ကြင္း

ခရီးသည္ ၁၄ ဦးေသဆုံးေစခဲ့ေသာ ရာဇာမင္း ခရီးသည္တင္ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ယာဥ္တိုက္မႈ၊ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး၏ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းဧရိယာ တုိးခ်ဲ႕သြားရန္ အစုိးရက ဆုံးျဖတ္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ေသာ အျမန္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး အစည္းအေ၀းကုိ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းဧရိယာကုိ တုိးခ်ဲ႕ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုိင္ ၂၀၀ ရွည္လ်ားေသာ ရန္ကုန္ – ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းမႀကီးကုိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ေျခာက္လမ္းသြား သို႔မဟုတ္ ရွစ္လမ္းသြား လမ္းမႀကီးအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္လုိက္မည္ ဆိုပါက လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား နည္းပါးသြားႏုိင္သျဖင့္ ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ အဆင့္ျမွင့္ရန္ အစုိးရက ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

“တျခားဦးစားေပး ကိစၥေတြလည္း ရွိခဲ့ေတာ့ အျမန္လမ္းမႀကီး အဆင့္ျမွင့္ဖို႔ကို ေစာင့္ေနခဲ့ရတယ္။ မေတာ္တဆမႈေတြလည္း ျဖစ္လာေတာ့ ဒီႏွစ္ထဲမွာတင္ ေျခာက္လမ္း၊ ရွစ္လမ္းသြား လမ္းအျဖစ္ ေဖာက္ဖု႔ိလူႀကီးေတြက သေဘာတူလိုက္ၾကၿပီ။ အဆင့္ျမွင့္လိုက္ရင္ေတာ့ မေတာ္တဆမႈေတြ နည္းသြားမယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး ဦးၾကည္ေဇာ္ျမင့္က ရွင္းျပသည္။

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ လမ္းမႀကီးဧရိယာ တုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ေထာင္ခ်ီ ကုန္က်ခံ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး အျမန္လမ္းမႀကီးဆုိင္ရာ ဥပေဒကိုလည္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လူေသဆုံးမႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ အျမန္လမ္းမ ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေပါင္းစုံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားစုေပါင္း အေျဖရွာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ရဲမွဴးႀကီးေနဝင္းက “အရင္တုန္းကေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြနဲ႔ ယာဥ္ေတြအေပၚ စစ္ေဆးမႈ၊ အေရးယူမႈေတြ မရွိခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အေရးယူမႈေတြ ရွိလာေတာ့မယ္။ ရာဇာမင္းကား တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္စဥ္က ယာဥ္ေမာင္းကိုေတာ့ အခ်ဳပ္နဲ႔ ေဆးရုံမွာထားထားတယ္” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

အျမန္လမ္းတြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား တားဆီးႏုိင္ရန္ ဒုတိယ သမၼတ ၂ ဦးဥာဏ္ထြန္း ဦးေဆာင္၍ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္၊ အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖဲြ႕၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အေဝးေျပးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းတုိ႔ ပါ၀င္ေသာ အျမန္လမ္း မေတာ္တဆမႈ ေလ်ာ့နည္းေရးစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အေဝးေျပးလမ္းေတြမွာလည္း ထိခိုက္မႈေတြ ျဖစ္တာေတြက အျမန္လမ္းထက္ မ်ားေနေပမယ့္ ႀကီးႀကီးမားမား ဆိုရင္ အျမန္လမ္းမွာ လာျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ေနရတယ္” ဟု အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး ဦးၾကည္ေဇာ္ျမင့္ က သုံးသပ္သည္။

ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရာဇာမင္း ခရီးသည္တင္ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈတြင္ ရာဇာမင္းကားသည္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာလာစဥ္ ည ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္ မုိးရြာသြန္းေနခ်ိန္ မုိင္တုိင္ ၁၉၇ အနီး လမ္းေပၚတြင္ တင္ေနေသာ ေရအုိင္ကုိ ျဖတ္သန္းစဥ္ ကားသည္ အရွိန္လြန္ စလစ္ျဖစ္ကာ တပတ္လည္၍ မီးရထား ခုံးက်ာ္ တံတား ေအာက္သို႔ ျပဳတ္က်သြားခဲ့သည္။

ကားျပဳတ္က်မႈေၾကာင့္ ကားေပၚမွ အမ်ဳိးသား ၁၀ ဦး ၊ အမ်ဳိးသမီး ၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၄ ဦး ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ၃၀ ဦးဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားတြင္ ၃ ဦးမွာ အသက္အႏၲရာယ္ စုိးရိမ္ ရသည့္ အေျခ အေနရွိသည္။

ေမ ၁၄ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားေသာ ခရီးသည္ ၁၄ ဦး အတြက္ အလုံးစုံ အာမခံ က်ပ္ ၁၀သိန္း၊ အထူးခရီးသြား အာမခံ က်ပ္ သိန္း ၃၀၊ သူတပါးထိခိုက္မႈ အာမခံ က်ပ္ ၅ သိန္း စုစုေပါင္း ၄၅ သိန္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအတြက္ ဒဏ္ရာရသည့္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ေငြက်ပ္ ၁ ေသာင္းမွ ၂၄ သိန္း အထိ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ရာဇာမင္းယာဥ္လိုင္းကလည္း ေသဆုံးထိခိုက္ေသာ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလး အျမန္ လမ္းမႀကီးတြင္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ ေမလ ၁၃ ရက္အထိ ထိခိုက္မႈေပါင္း ၇၆ မႈ၊ ဒဏ္ရာရသူ ၁၆၉ ဦးႏွင့္ ေသဆုံးခဲ့သူ ၄၈ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ေသဆုံးမႈ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည့္ လမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အျမန္လမ္းမႀကီး စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္မွ ဧၿပီ ၂၂ ရက္အထိေသဆုံးသူ ၃၅၃ ဦး ႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၁၀၈၄ ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖဲြ႕၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရသည္။

Irrawaddy Burmese
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

တစ္မိုင္ က်ပ္သန္း ၂၅၀၀ အကုန္အက် ခံခဲ႔ေသာ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း စံခ်ိန္စံၫႊန္း မမီဟု အစိုးရအဖဲြ႔ ဝန္ခံ


ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၅

၃၆၇ မိုင္ ရွည္လ်ားေသာ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းသည္ တစ္မိုင္လွ်င္ က်ပ္သန္း ၂၅၀၀ အကုန္အက်ခံ၍ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ္လည္း အျမန္လမ္း၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္း မမီေသာ ကြန္ကရစ္လမ္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးတို႔က ဝန္ခံ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ခရီးသြားျပည္သူ ၃၆၇ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေသာ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းတြင္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရာဇာမင္း ခရီးသည္တင္ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးတင့္တို႔က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အျမန္လမ္း မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကြန္ကရစ္လမ္းပါ။ ဒီလမ္းကို စံခ်ိန္မီ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ အမွားေတြ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနဆဲပါ။ ျပဳျပင္သြားရမွာပါ” ဟု ဝန္ႀကီး ဦးသန္းေဌးက ဆိုသည္။

အဆိုပါလမ္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈ မရွိသည့္အျပင္ လက္ရွိ စံခ်ိန္စံၫႊန္း၏ အတိုင္းအတာကိုလည္း ေျပာၾကား၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးတင့္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား မွီေစႏိုင္ရန္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ကို ခန္႔မွန္းမရေသးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ကြန္ကရစ္လမ္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္း မမီေသာ္လည္း ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ယာဥ္ေမာင္း ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ၆၃ ဒသမ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ယာဥ္ေၾကာင့္ ၂၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ၀ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လမ္းအရည္အေသြးေၾကာင့္ ၁ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီ ၂၀ ခန္႔က ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္း မိုင္တိုင္ အမွတ္ ၁၉၇ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရာဇာမင္း ခရီးသည္တင္ အျမန္ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ၁၄ ဦး ေသဆုံး၊ ၃၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ရာ ယင္းယာဥ္လိုင္းကို မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင္႔ ခရီးသည္မ်ား လံုၿခံဳစြာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ရန္ အားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ ကုန္လမ္းႏွင္႔ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔က ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ ေျပးဆြဲခြင္႔ကို ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ရပ္ဆိုင္းခဲ႔သည္။

“ကားသမားေတြက ေခါက္ျပန္ ေမာင္းေနရတာ။ ရန္ကုန္က မနက္ထြက္ ေနျပည္ေတာ္က ေနလယ္ ျပန္ထြက္။ တနဂၤေႏြဆို တခ်ိဳ႕ သံုးေခါက္ ေမာင္းရတယ္” ဟု အေဝးေျပး ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၃၆၆ မိုင္ခန္႔ ရွည္လ်ားေသာ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးမွာ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္လမ္း စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေပါင္း ၇၃၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေသဆုံးသူေပါင္း ၃၆၇ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူေပါင္း ၁၀၀၀ ဦးေက်ာ္အထိ ရွိခဲ႔သျဖင့္ အျမန္ေသလမ္းမႀကီးဟု ေျပာဆို ေဝဖန္ခဲ့သည္ကို ေထာက္႐ႈရလွ်င္ အျမန္လမ္းကို တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနႏွင့္ ရွက္မည္ဆိုလွ်င္ ရွက္သင့္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေတာင္ငူၿမဳိ႕ခံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးက သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

လမ္းတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ အမွန္တစ္ကယ္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေသခ်ာသည့္ သက္ေသ သာဓကကို မေတြ႔ရေသးေၾကာင္း လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးအျဖစ္ ၁၅ ႏွစ္နီးပါး လုပ္သက္ရွိသူ ေတာင္ငူၿမဳိ႕ခံ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးက သုံးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

“ကြန္ကရစ္ လမ္းခင္းမယ္ ဆိုရင္ ေအာက္ခံေျမသားက အနည္းဆုံး အသား ေသေလာက္တဲ့ အတိုင္းအတာ ပမာဏေလာက္ ထားရွိရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ အျမန္လမ္းမႀကီးက ႏွစ္တိုတိုအတြင္း ၿပီးစီၿပီး ႏွစ္တိုတိုအတြင္းမွာပဲ ျဖတ္သန္း သြားလာခြင့္ ျပဳခဲ့တာကို ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္လိုမွ စဥ္းစားလို႔ မရပါဘူး” ဟု ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသည္။

The Voice Weekly
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဆင္ျဖဴေတာ္ SUMMIT

ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ ကိုယ့္မိခင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေကာင္းတာပဲ ေျပာခ်င္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မိသားစုႏိုင္ငံမ်ား အၾကားမွာ ထည္ထည္၀ါ၀ါ ခမ္းခမ္းနားနား ရွိေနတာကိုပဲ ျမင္လိုသည္။ မ်က္ႏွာမငယ္လိုပါ။ ဂုဏ္ယူလိုပါသည္။

“ျမန္မာေဟ့” လို႔ ဆိုလိုက္လွ်င္ အထင္အျမင္ေသး ၾကည့္႐ႈအကဲခတ္ ခံရတာမ်ဳိး မလိုခ်င္ပါ။ ဒါက အမိႏိုင္ငံကိုခ်စ္ေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ရင္မွာ ကိန္းေအာင္းေနၾကသည့္ တူညီေသာ ဆႏၵေတြပဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပေသာ (၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲႀကီး မၾကာမီက ၿပီးဆံုးသြားသည္။ ေမလ ၁၀ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ေသာ ဤထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC 1 ခန္းမေဆာင္သစ္ႀကီးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး ၁၇ ႏွစ္ၾကာမွ အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္အလွည့္က် အာဆီယံဥကၠ႒ တာ၀န္ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနက ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ အခြင့့္မသာခဲ့ပါ။

အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ေသာ ထိုေခတ္အခါကာလက သံတမန္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ Toilet Diplomacy ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရတစ္ခုပင္ တြင္က်ယ္ခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ ယူမည္လား။ မယူမည္လား ဆိုသည္ကိုပင္ ျပတ္ျပတ္သားသား အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေတြကို မတင္ျပရဲခဲ့သည့္ အေျခအေန။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အရပ္သားအစိုးရ ျဖစ္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာအျမင္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီဟု ဆိုရမည့္ ယခုခ်ိန္က်မွပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံက အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာ၀န္ကို ရဲရဲႀကီး ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အလွည့္က်ဥကၠ႒တို႔၏ တာ၀န္အရ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အပါအ၀င္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတို႔ကို လက္ခံက်င္းပရမည္ျဖစ္ရာ ဒီလိုလက္ခံ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ေနရာထိုင္ခင္း အေဆာက္အအံုတို႔ လိုလာသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အေရးႀကီးဆံုး တာ၀န္ႏွစ္ခုကို ကတိျပဳခဲ့သည္။ တစ္ခုမွာ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းအားကစားပြဲေတာ္အား အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေရးႏွင့္ တစ္ခုမွာ (၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း အပါအ၀င္ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒တာ၀န္ ယူျခင္းျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႐ံုးစုိက္ရာၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားကစ၍ တိတ္တစိတ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနခဲ့ရာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ႀကိဳတင္သိခြင့္ မရခဲ့ၾက။ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္ရွိ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၁ ခုသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ တပ္ရင္း ၁၁ ရင္းမွ စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၁၁၀ စင္းျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ စတင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ “ေနျပည္ေတာ္” ၿမိဳ႕ကို တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ဤေနျပည္ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစ၍ Asia World၊ ထူးကုမၸဏီမ်ား အပါအ၀င္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီေပါင္း ၂၅ ခုထက္မနည္းက လွ်ဳိ႕၀ွက္တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကရသည္။

အရပ္သားအစိုးရ မေပၚေပါက္မီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ရန္ကုန္သတင္းသမား မ်ားအားလံုး ထိုေနရာသို႔ စုေ၀းခ်ီတက္ၾကရသည္။ ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ေတြက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လံုးခ်င္းဘန္ဂလိုေတြ ျဖစ္သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းက်မွ ထပ္ျမင့္ဟိုတယ္ေတြ ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း စတင္တည္ခါစက လြယ္လြယ္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ ဘန္ဂလိုဟိုတယ္ ေတြပဲရွိသည္။ ဟိုတယ္ခန္းက ေခတ္မီအသံုးအေဆာင္၊ ေလေအးစက္၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္အျပား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ ပစၥည္းေတြႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက သူ႔အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ဤသို႔ေျပာျပသည္။

“ဟိုတယ္အခန္းကေတာ့ အပ်ံစားပဲ။ ျပတင္းေပါက္ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေဘးမွာ ႏြားေတြ ျမက္စားေနတာ ေတြ႕ရတယ္” ဟုဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ကား “ေနျပည္ေတာ္” ျဖစ္သည္ဟု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမွာ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုႀကီးလည္း ရွိေနၿပီ။ သမၼတအိမ္ေတာ္လည္း ရွိေနၿပီ။ ၁၀ စုႏွစ္မျပည့္မီ ကာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္က ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု၏ ရွိအပ္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျဖစ္လာသည္။ ဤေနျပည္ေတာ္ႀကီးသို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၀င္ထြက္သြားလာ ေနၾကၿပီ။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ေနျပည္ေတာ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို တခမ္းတနား က်င္းပသြားခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ လူဦးေရ ၃၀၀၀၀ ဆံ့ အားကစားကြင္းႀကီး ႏွစ္ကြင္း၊ အားကစား႐ံုႀကီးႏွစ္႐ံု (ေရကူးကန္အပါ) တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အဆိုပါ အားကစားကြင္းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေနရာကိုေရာက္ခဲ့သည္။ ေတာ႐ိုင္း ေျမကိုရွင္းလင္း၍ ကြင္းသစ္ႀကီးကို ယႏၲရားႀကီးမ်ား၊ လုပ္သားအင္အား မ်ားစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနတာ ေတြ႕ရသည္။ လူသူကင္းမဲ့ေသာ ေတာ႐ိုင္းေျမထဲမွာ အားကစားကြင္းသစ္ႀကီးေတြ ေပၚထြက္လာသည္။ အသစ္စက္စက္ ကြန္ကရစ္လမ္းေတြ အလွ်ဳိလွ်ဳိ ေပၚလာသည္။ ေနျပည္ေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ အလြန္ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာလြန္းသည့္ သ႐ုပ္ကို ေဆာင္ေနသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသြားအလာ လံုး၀နီးပါး ေသြ႕ေျခာက္ေနေသာ္လည္း ၁၀ လမ္းသြား ကြန္ကရစ္ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ ထိုလမ္းမႀကီးမ်ားကို အလင္းေရာင္ေပးေနသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္မ်ား စီရီေနပံုမွာ (ဗဟုသုတ သိပ္မရွိဘူးဆိုလွ်င္) ဒီႏိုင္ငံ အေတာ္ႀကီးက်ယ္ခမ္းနား ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ လြန္းလွပါတကားဟု ထင္ခ်င္စရာ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္မ်ားအတြင္း ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ (၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း က်င္းပပံုမ်ားကို သတင္းရယူရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္ ဤထိပ္သီး အစည္းအေ၀းသို႔ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤရက္ပိုင္းအတြင္း ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံလုိက္ရေသာ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လက္ရွင္နာ၀ပ္ကလြဲလွ်င္ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း၊ ဗီယက္နမ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္တန္ဇြန္း၊ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဘမ္ဘန္း၊ ကေမၻာဒီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္စသည့္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လာေရာက္မည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ျဖစ္သည္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိမ္ရွင္ဘက္ကလည္း အစစ အရာရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႀကီးမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ MICC တစ္ခုရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေနာက္ထပ္ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ အသစ္တစ္ခု ထပ္ေဆာက္ထားသည္။ ဤစင္တာကိုေတာ့ MICC 1 ဟုအမည္ေပးထားၿပီး ယခင္ကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာကိုေတာ့ MICC II အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

ကုန္းျမင့္လြင္ျပင္ထဲတြင္ ဆီးဂိမ္းၿပီးကတည္းက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဟိုတယ္အေဆာက္အအံု အခ်ဳိ႕ကို ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ျမင္ရသည္။ ယခင္တုန္းက ဘန္ဂလိုဟိုတယ္ေတြသာ ရွိခဲ့ေသာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ထပ္ျမင့္ဟိုတယ္တခ်ဳိ႕ ေပၚလာသည္။ ကြင္းျပင္က်ယ္ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ အခ်ဳိ႕ဟိုတယ္မွာ အ႐ိုးၿပိဳင္းၿပိဳင္း ေဆာက္လက္စ။ ကြန္ကရစ္ လမ္းမက်ယ္မ်ား၊ ရာသီပန္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္သည္ ႀကီးက်ယ္မႈကို ထုတ္ျပထားသည္။ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပမည့့္ MICC II အေဆာက္အအံုႀကီးကား ဧရာမ ႀကီးက်ယ္လြန္းလွသည္။ ဘယ္အခ်ိန္တုန္းက ေဆာက္လိုက္သည္မသိ။ ကြန္ကရစ္လမ္းေတြက အသစ္။ ျမက္ခင္းေတြက အသစ္၊ သစ္ပင္ေတြကလည္း (တစ္ေနရာမွ အပင္လိုက္ေရႊ႕ၿပီး စိုက္ထားသျဖင့္) အသစ္။ အေဆာက္အအံု ေဆးသားေတြက အသစ္ရနံ႔ရေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀း ခန္းမအေဆာက္အအံုတစ္ခု ရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနား ေသာ အေဆာက္အအံုသစ္တစ္ခုကို ထပ္မံတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အကုန္အက်မ်ားလုိက္မည့္ ဘတ္ဂ်က္။ အကုန္အက်မ်ားလိုက္မည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ။

အေဆာက္အအံုႀကီးက ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသေလာက္ လူေတြကေတာ့ စမတ္သိပ္မက်။ လံုျခံဳေရးစစ္ေဆးေရးဂိတ္မွာ ၀င္ခြင့္ကတ္ ဆင္ဆာမဖတ္တာလည္း ရွိသည္။ သတင္းထုတ္ျပန္မႈက ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္အတိုင္း ေႏွးေနသည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကလည္း ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု၏ အေျဖကို တိတိက်က် ရွင္းျပတာမ်ဳိးမရွိခဲ့။ ျပန္ၾကားေရးက ထုတ္လုပ္ေသာ MEDIA HAND BOOK မွာ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ေတြ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း စာအုပ္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အေရးအသားက ညီလာခံအေဆာက္အအံုႀကီး ခမ္းနားသလိုမ်ဳိး မခမ္းနား။ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြကသာ ခမ္းနားေနၿပီး လူေတြက ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္း မ်က္ႏွာေပးေတြႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ဒီေလာက္ေငြကုန္ေၾကးက် အမ်ားႀကီးသံုးစြဲ တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလယ္မွာ မ်က္ႏွာငယ္စရာ မရွိေတာ့ပါ။ ညဘက္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးေရာင္ တထိန္ထိန္၊ ေရပန္းအလွမ်ားျဖင့္ ေ၀ေ၀ဆာဆာရွိေနေသာ MICC 1 အေဆာက္အအံုသစ္က ေနျပည္ေတာ္ေတာင္ကုန္း ခ်ဳိင့္၀ွမ္းထဲမွာ ခမ္းခမ္းနားနား တည္ရွိေနသည္။ အျပင္လူေတြ ၀င္ေရာက္ဖို႔ ခက္ခဲသလို ျမင္ေတြ႕ဖို႔မလြယ္သည့္ ေနရာမွာရွိသည္။ ဒီေနရာမွ နည္းနည္းဆက္သြားလိုက္လွ်င္ အာဆီယံထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား တည္းခိုဖို႔ သီးသန္႔ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေခတ္မီအေဆာက္အအံုေတြ ရွိေသးသည္။ အေဆာက္အအံုေတြထဲမွာ မည္မွ်ခမ္းနားသည္ကိုေတာ့ မသိပါ။ အျပင္မွ ၾကည့္႐ံုႏွင့္ နန္းေတာ္တမွ် ခမ္းနားသည္ကို ျမင္ရသည္။ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒီမွာ အလြန္ဆံုး တစ္ည၊ ႏွစ္ညပဲ နားလိမ့္မည္။ က်န္ ၁၂ ရာသီမွာ ဒီအေဆာက္အအံုေတြကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳၾက မည္မသိ။ ဒါေတြအားလံုး ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြထဲကပဲ ထုတ္သံုးတာျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္သည္ ဧရာမႀကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အထင္ႀကီးေလးစားမႈကို ရယူရန္ႀကိဳးစားထားသည္။ ေနျပည္ေတာ္ တစ္ခုလံုးမွာ ျပည္သူတို႔၏ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းထားသည္။ ဧရာမအေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား၊ ဧရာမလမ္းႀကီးမ်ား၊ ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ တဖြဲဖြဲေရာက္ရွိ လာၾကသည္။ ၀တ္စံုျပည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီး အျခံအရံမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ယာဥ္တန္းေတြ တစ္ဖြဲ႕ၿပီးတစ္ဖြဲ႕ ၀င္လာၾကသည္။ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ကိုသြားသည္။ နန္းစိန္ကဖီးမွာ လက္ဖက္ရည္ေသာက္သည္။ လီရွန္လြန္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ႀကီးကို စိတ္မ၀င္စား။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ေပၚက အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ႐ႈခင္းေတြကိုၾကည့္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀/၆၀ ေလာက္က စင္ကာပူၿမိဳ႕ႏွင့္ ပီနန္ၿမိဳ႕ကို သတိရသည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

လူတခ်ဳိ႕အတြက္ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္သည္ “ဆင္ျဖဴေတာ္” (White Elephant) ျဖစ္သည္။

(White Elephant): a possession entailing great expense out of proportion to its usefullness or value to the owner.

Eleven Media
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈမ်ား (၂)Written by ဦးေအာင္ဝင္း (တရားေရး/ၿငိမ္း)

ေနာက္ဆံုး ကြၽန္ေတာ္ႀကံဳဆံု၍ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေသာ အမႈမ်ားမွာ တရားမမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဘက္က ႏိုင္ငံေတာ္ အေပၚ စဲြဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုစဥ္က ကြၽန္ေတာ္သည္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္) ၌ တရားမ တရားစီရင္ေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (မႏၲေလး) ဆိုသည္ႏွင့္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) ဆိုသည္လည္း ရွိခဲ့၍ ထိုသို႔ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပထမအႀကိမ္ စဲြဆိုမႈ အေနႏွင့္ ၂၃-၃-၂၀၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ေလွ်ာက္ထား ခံရသူ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒အေပၚ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ - ၅ (က)၊ (ဇ)ႏွင့္ (ည)ႏွင့္ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္ သီးျခားသက္သာခြင့္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ-၄၅ ႏွင့္ ၅၄ တို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ တရားမ အေထြေထြ ေလွ်ာက္ထားမႈ (တရားမ ေထြေထြမႈ) ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအမႈႏွင့္အတူ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံထားၾကရေသာ NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေရႊပါ ၂၆ ဦး (ယင္းတို႔အထဲမွ ၂၆ ဦးေျမာက္ တရားလိုမွာ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ၌လည္း NLD ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ၊ NLD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက တရားလို အားလံုးကိုယ္စား အခြင့္ရ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ျဖင့္ စဲြဆိုပါသည္) တို႔က ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီဥကၠ႒အေပၚ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ-၅ (က) ႏွင့္ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္၊ သီးျခား သက္သာခြင့္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ-၄၂ အရ ႁမြက္ဟ ေၾကညာေပးေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူ က်င္းပေပးေစရန္ တရားမႀကီးမႈကိုလည္း စဲြဆို တင္သြင္းလာပါသည္။

ယင္းအမႈမ်ားအနက္ တရားမ အေထြေထြ ေလွ်ာက္ထားမႈမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုး ေလွ်ာက္ထားရရွိခဲ့ေသာ NLD ပါတီသည္ ၂၇-၅-၁၉၉၀ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၈၅ ေနရာတြင္ ၃၉၂ ေနရာ ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ပါတီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္က ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒတြင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ဖဲြ႕စည္းေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အျပင္ နဝတ အစိုးရကလည္း ထိုသို႔ ဖဲြ႕စည္းေပးရန္ ကတိေပးထားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ-၂ (ဋ) ၌ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသူကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိထားရာတြင္ အယူခံ/ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္ထားဆဲ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသူလည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္ နစ္နာေစေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ မူလကတည္းက ပ်က္ျပယ္ေနေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NLD ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ယိုယြင္း ပ်က္စီးေစေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရႏွင့္ နဝတ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္အတိုင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူ ဖဲြ႕စည္းေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒတြင္ ယခင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သည္ဆိုေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္အျပင္ ဥပေဒ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မညီၫြတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းဥပေဒမွာ NLD ပါတီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသမွ် အက်ဳိး မသက္ေရာက္ေၾကာင္းကို တားျမစ္မိန္႔ ထုတ္ေပးေစလိုေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေလွ်ာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားမႀကီးမႈမွာ တရားလို ဦးေအာင္ေရႊပါ ၂၆ ဦးသည္ စဲြဆိုလႊာတြင္ အမည္ႏွင့္ ယွဥ္တဲြ ေဖာ္ျပထားေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေရြးေကာက္ပဲြမွာ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္သည္ဟု နဝတအစိုးရက ႏိုင္ငံတကာသိ ေၾကညာခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းတြင္လည္း ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ဖဲြ႕စည္းရန္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အျပင္ နဝတ အစိုးရကလည္း ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၉၀ တြင္ အတိအလင္း ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒတြင္မူ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ မ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မွာ တရားလိုတို႔၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ တရားဝင္ အေနအထားကို ထိခိုက္ေစၿပီး မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ တရားစဲြဆိုရန္ အေၾကာင္း ေပၚေပါက္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ တရားလိုတို႔၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ တရားဝင္ အေနအထားကို ႁမြက္ဟ ေၾကညာေပးေစ လိုေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံထားရ သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူက်င္းပေစသည့္ ဒီကရီ ခ်မွတ္ေပးေစ လိုေၾကာင္းျဖင့္ တရားစဲြဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ စဲြဆိုမႈမ်ားကို အထက္သို႔ တင္ျပခဲ့ရာ ေဆာင္ရြက္ေနက် ႐ံုးအရာရွိျဖင့္ ျပန္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္မႈလံုးကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္) တရားမ တရားစီရင္ေရး ဌာနမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအား ျပန္ေပးေစခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ၂၉-၄-၂၀၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အေထြေထြ ေလွ်ာက္ထားမႈကို NLD အေနႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္အေနႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ တရားမႀကီးမႈကို မူလပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ယခင္အဆိုျပဳ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဖာ္ျပ၍ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ စဲြဆိုျခင္း ထပ္မံေဆာင္ရြက္ လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအခါ အထက္မွ တရားမတရား စီရင္ေရးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ကိုယ္တိုင္ ျပန္ေပး၍ ျဖစ္ မျဖစ္ႏွင့္ ထိုသို႔ ျပန္ေပးပါက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီ မညီ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္က ယခုအခါ တရား႐ံုးခ်ဳပ္သည္ တရားလႊတ္ေတာ္ (High Court) ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ (Surpreme Court) အာဏာမ်ားကို ရယူက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ စဲြဆိုလႊာ၊ ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ျပန္ေပးျခင္း (Return) ႏွင့္ ပယ္ျခင္း Rejection) (ယင္းျမန္မာအသံုးအႏႈန္း မ်ားႏွင့္အတူ ပလပ္ျခင္း 'Dismiss' ၏ ျမန္မာ အသံုးအႏႈန္းတို႔မွာ ပံုေသ ျဖစ္သင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အျမင့္ဆံုး႐ံုး သည္ပင္ မည္သည့္ အမႈမဆို ၾကားနာၿပီးေနာက္ 'ပလပ္ျခင္း’ ကို ‘ပယ္သည္’ ဟု သံုးႏႈန္းေနျခင္း မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။ တရားမက်င့္ထံုး အမိန္႔ ၇၊ နည္းဥပေဒ ၁၁ ကိစၥျဖင့္ ပယ္မွသာ ပယ္သည္ဟု အၿမဲသံုးႏႈန္းသင့္ၿပီ ျဖစ္သည္) ကိစၥမ်ားမွာ တရားမက်င့္ထံုး ဥပေဒအမိန္႔ ၄၉၊ နည္းဥပေဒ ၃(၁) အရ အမိန္႔ ၇၊ နည္းဥပေဒ ၁၀ ႏွင့္ ၁၁ ၏ (ခ) ႏွင့္ (ဂ) ျပ႒ာန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္႐ံုး လက္စဲြ (High Court Office Manual) အပိုဒ္ ၅၁ (၂) ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းလက္စဲြအရ ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္ စဲြဆိုလႊာမ်ား ျပန္ေပးျခင္းကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုဘဲ ဒုတိယ ေမာ္ကြန္းထိန္းမ်ား (Deputy Registrars) ႏွင့္ လက္ေထာက္ ေမာ္ကြန္းထိန္း (Assistant Registrar) တို႔က ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ကိုယ္တိုင္ ျပန္ေပးေစလိုပါက ျပန္ေပး၍ ရေၾကာင္း၊ ယင္းလက္စဲြအရ ထိုသို႔ ျပန္ေပးလွ်င္ ယင္းေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ စဲြဆိုလႊာမ်ား ေပၚတြင္ ျဖစ္ေစ၊ သီးျခား စာရြက္ျဖင့္ (with a slip) ျဖစ္ေစ ယင္းေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္ စဲြဆိုလႊာတို႔၏ မွားယြင္းခ်က္၊ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပ၍ ျပန္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္ စဲြဆိုလႊာတို႔တြင္ ေလွ်ာက္ထားခံရသူ/တရားၿပိဳင္တို႕ကို တရားမ က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၇၉ အရ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံဟုသာ ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္ပါလ်က္ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပမထားေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ-၈၀ အရ အေၾကာင္းၾကားစာ (Notice) ကို ႏွစ္လထက္ပို၍ ႀကိဳတင္ ေပးပို႔ထားရမည္ ျဖစ္လ်က္ မလိုက္နာ ခြၽတ္ယြင္း ေနေၾကာင္း ျပန္လည္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

(ဤထံုးနည္းကို ယခု ေပၚေပါက္လာေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တရား လႊတ္ေတာ္မ်ားက လိုက္နာၾကရန္ သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေခတ္တြင္ ယခင္ရွိေနခဲ့ေသာ ေမာ္ကြန္းထိန္း (Registrar) ကို ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အျဖစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သျဖင့္ ယင္းကိစၥအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ မထြက္မီ ခန္႔မွန္း ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။)

ထုိအခါ အထက္မွ ထိုေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္ စဲြဆိုလႊာပါ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳဘဲ အႁမြက္မွ် ေဖာ္ျပျပန္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားလႊာ/စဲြဆိုလႊာ တင္သြင္းသည့္ ရက္မ်ား၊ ျပန္ေပးသည့္ ရက္မ်ား၊ တင္သြင္းသူ အမည္မ်ားႏွင့္အတူ ‘ေလွ်ာက္ထားလႊာ/စဲြဆိုလႊာပါ ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ က်င့္ထံုးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသျဖင့္ ဤေလွ်ာက္ထားလႊာ/စဲြဆိုလႊာကို ျပန္လည္ ေပးအပ္လိုက္သည္’ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အထက္အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ လက္ေရးႏွင့္ ေလွ်ာက္ထား လႊာ/စဲြဆို လႊာေပၚတြင္ သီးျခားစီေရးသား လက္မွတ္ေရးထိုး တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ကာ ျပန္ေပးခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ ျပန္ေပးစဥ္က တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန ဦးၾကည္ဝင္းႏွင့္ တရားလို ဦးဉာဏ္ဝင္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ရယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က ဆရာႀကီး ဦးၾကည္ဝင္းက တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးက ျပန္မေပးဘဲ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ျပန္ေပး၍ ရသလားဟု ေမးခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္က C.P.C. (တရားမ က်င့္ထံုးဥပေဒ၏ အတိုေကာက္) Order-49, Rule-3(1) ‘အမိန္႔-၄၉၊ နည္းဥပေဒ ၃(၁)’ ႏွင့္ High Court Office Manual စာပိုဒ္ ၅၁ (၂) တို႔အရ ျပန္ေပး၍ရေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဆရာႀကီး ဦးၾကည္ဝင္းက ယင္း High Court Office Manual မွာ Standing (တည္ဆဲ) ျဖစ္ေသးသလားဟု ေမးခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္က repeal (ပယ္ဖ်က္ထားျခင္း) လုပ္ထားမႈ မရွိေသး၍ ွ Standing ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ထိုကာလမ်ားအတြင္း ကြၽန္ေတာ္က ကြၽန္ေတာ့္ လက္ေအာက္ ႐ံုးအရာရွိမ်ား အမ်ားေရွ႕တြင္ ထိုကဲ့သို႔ သမိုင္းတြင္ အထင္ကရ ျဖစ္က်န္ခဲ့မည့္ အမႈမ်ဳိးကို ေပါ့ေပါ့လြယ္လြယ္ႏွင့္ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္၊ မွားယြင္းခ်က္ မ်ားျဖင့္ မတင္သြင္းသင့္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္းက မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပန္ေပးမည္၊ ပယ္မည္၊ ပလပ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုဆရာႀကီးမ်ားက ၎တို႔ အမႈမ်ားကို ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ တင္သြင္း ခဲ့သင့္ေၾကာင္း၊ တရားမ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၇၉ ႏွင့္ ၈၀ ကိုလည္း လိုက္နာခဲ့သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တာဝန္မွ လြတ္၍ ေစတနာႏွင့္ ျပန္လည္ ၾကားသိ ျပဳျပင္ေစလို၍ ေျပာလိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္က ထိုသို႔ ေျပာလိုက္ျခင္းကို ျပန္ၾကားသည္၊ မၾကားသည္ေတာ့ မသိပါ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား လုိက္နာ၍ ယခင္ ေလွ်ာက္ထားလႊာပါအတိုင္း ေဖာ္ျပၿပီး ေလွ်ာက္ထားလႊာ တစ္ခုကိုသာ ထပ္မံတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ တရားမႀကီးမႈေတာ့ ထပ္မစဲြေတာ့ပါ။ ထိုအခါမွသာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အထက္မွအမႈကို လက္ခံ၍ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး တစ္ဦးျဖင့္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) တြင္ အမႈၾကားနာႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာသည္ကို ျပန္ၾကားသည္ဟု ထင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသို႔ အမႈကိုလက္ခံ၍ အမႈလက္ခံသင့္ မသင့္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) ၌ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမင့္သိန္း ၾကားနာခဲ့စဥ္က ထိုကဲ့သို႔ တင္သြင္းခဲ့မႈမ်ားကို ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးရာ တာဝန္ရွိ ပညာရွင္တစ္ဦးက ေပါ့ေပါ့လြယ္လြယ္ႏွင့္ အမႈမ်ား တင္သြင္းသည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းမွာ မမွန္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေလွ်ာက္လဲခဲ့၍ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ပင္ တရားခြင္၌ အႀကံေပးေနရာတြင္ ထိုင္ရင္း မ်က္ႏွာ ပူခဲ့ရပါသည္။

အထက္ပါအတိုင္း အမႈကိုလက္ခံၿပီး ၾကားနာရန္ စီစဥ္ေနစဥ္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) ၌ ထိုသို႔ၾကားနာ၍ အမႈပယ္ (အမွန္မွာပလပ္) ခဲ့ၿပီးပါက ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားဘက္မွ မည္သို႔ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း ျပႆနာ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။ အခ်ဳိ႕က အယူခံမႈျဖင့္သာ တက္ေရာက္ရမည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကသကဲ့သို႔ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ယခုဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုးဥကၠ႒) ႏွင့္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) တရားမဌာန တဲြဖက္ၫႊန္မွဴး (ယခုစစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တရား သူႀကီးခ်ဳပ္) တို႔ ပါဝင္ေသာ အမ်ားစုက ျပင္ဆင္မႈျဖင့္သာ တက္ေရာက္ရမည္ စသည္ျဖင့္ ေျပာဆို အျငင္းပြားေနသည္ဟု ဆုိပါသည္။ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) ဒုတိယ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ (ယခုျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္) က ဖုန္းျဖင့္ေမးလာ၍ သိရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္က ထိုအမႈကို ပယ္သည္ဟု သံုးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပလပ္ျခင္းျဖစ္၍ အယူခံသာ တက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး တရားမ အေထြေထြ ေလွ်ာက္လႊာ (အထူး) ျဖင့္သာ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းကိစၥကို ၎ထံ စာတမ္းျဖင့္ တင္ျပရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့၍ ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပခဲ့ရပါသည္။ ယင္းမွာ တပ္မေတာ္တြင္ က်င့္သံုးေသာ အေလ့အထ ဟုထင္ပါသည္။ အရပ္ဘက္တြင္ က်င့္သံုးၾကသည္ကို မႀကံဳရဖူးပါ။ ထိုအေလ့အထကို ယခုျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က မၾကာမၾကာ က်င့္သံုးသည္ကို ႀကံဳရဖူးပါသည္။

အမႈကို လက္ခံသင့္ မသင့္ၾကားနာရန္ ရက္နီးလာေသာအခါ အထက္မွ ကြၽန္ေတာ့္ကို တရားခြင္တြင္ အႀကံေပးအျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေခၚသျဖင့္ ေသာၾကာေန႔တစ္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုေန႔တြင္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမင့္သိန္းေရွ႕တြင္ ၫႊန္ခ်ဳပ္၊ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္)၊ တရားမဌာန တဲြဖက္ၫႊန္မွဴးတို႔ကို ထိုအမႈတြင္ ခ်မွတ္မည့္ အမိန္႔မူၾကမ္းကို စုေပါင္းေရးသား တင္ျပၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ၫႊန္ခ်ဳပ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဦးကို ေနာက္ေန႔ ၁၀ နာရီတြင္စတင္၍ ယင္းအမိန္႔ မူၾကမ္းကို ၎၏ ႐ံုးခန္းတြင္ စုေပါင္း ေရးသားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ေနာက္ေန႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္က ခ်ိန္းသည့္အခ်ိန္ သြားေစာင့္ေနေသာ္လည္း မည္သူမွ် ေပၚမလာပါ။ ေန႔လယ္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ တဲြဖက္ၫႊန္မွဴးသည္ ကြန္ပ်ဴတာစာစီ စာေရးမမ်ားႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိလာၿပီး အမိန္႔မူၾကမ္းကို ၎က ေရးသားၿပီးျဖစ္၍ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ ဖတ္ၾကည့္ခြင့္ ေတာင္း၍ ဖတ္ၾကည့္ရာ မႀကိဳက္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္က တရားခြင္တြင္ အႀကံေပးအျဖစ္ တက္ရမည္ျဖစ္၍ အေရးအသားပိုင္း အနည္းငယ္ ျပင္လိုေၾကာင္း၊ တည္းခိုသည့္ အခန္း၌ ျပန္၍ ျပင္ေရးလိုေၾကာင္း၊ ေနာက္ေန႔ နံနက္တြင္ ၎ကို ၎၏ ႐ံုးခန္းသို႔ ကြန္ပ်ဴတာစာစီ စာေရးမမ်ားကို လာပို႔ေပးေစ လိုေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) ရွိ ႐ံုးခန္း တစ္ခုတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမင့္သိန္းကိုလည္း အေျခအေနကို ျပန္လည္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ညဘက္တြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ထိုအမိန္႔စာၾကမ္းကို သီးျခား ျပန္လည္ ေရးသားၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ စီစာၾကမ္း႐ိုက္ရန္ ေနာက္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီခဲြတြင္ သြားေစာင့္ေနပါသည္။ ၁၁ နာရီခဲြခန္႔တြင္ ကြန္ပ်ဴတာစာစီ စာေရးမမ်ား ပို႔လာသျဖင့္ အမိန္႔စာၾကမ္းကို ႐ိုက္ႏွိပ္ခဲ့ရာ ညေန ၄ နာရီခဲြခန္႔တြင္ ၿပီးစီးပါသည္။ တဲြဖက္ ၫႊန္မွဴးေရးေသာ အမိန္႔စာၾကမ္းႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ ေရးသားေသာ အမိန္႔စာၾကမ္းႏွစ္ခုကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမင့္သိန္းထံ သြားေရာက္ တင္ျပပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေရးသားသည့္ အမိန္႔စာၾကမ္းကို အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္က ၫႊန္ခ်ဳပ္ထံ ဖုန္းဆက္ရာ ယခုပင္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ထံ အမိန္႔စာၾကမ္းကို သြားေရာက္ တင္ျပၾကမည္ဟု ေျပာသျဖင့္ ၫႊန္ခ်ဳပ္၊ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ တဲြဖက္ၫႊန္မွဴးတို႔ သီးျခားစီ သြားေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အိမ္၌ ေထာက္ပံ့ေရးရာၫႊန္မွဴး (ယခုစီမံ/ေထာက္ပံ့ဒု-ၫႊန္ခ်ဳပ္) ႏွင့္ ေလ့က်င့္/သုေတသန ၫႊန္မွဴးတို႔လည္း အမိန္႔စာေခ်ာ ႐ိုက္ေပးရန္ ေရာက္ရွိေနၾကပါသည္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ကြၽန္ေတာ္ ေရးသားေသာ အမိန္႔စာၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့၍ ေလ့က်င့္/သုေတသန ၫႊန္မွဴးက အမိန္႔စာေခ်ာကို ႐ိုက္ပါသည္။ (ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း အမိန္႔ျဖင့္ ေရးသည့္ အမိန္႔မ်ဳိးသည္ အမိန္႔တိုသာ ျဖစ္သင့္လ်က္ ရွည္ရွည္ေဝးေဝးမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့သည့္ကာလ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ခဲ့ရာ ျပန္လည္ ျပဳျပင္သင့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။)

ထိုသို႔ အမိန္႔စာေခ်ာ ႐ိုက္ေနစဥ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ၫႊန္ခ်ဳပ္၊ တဲြဖက္ၫႊန္မွဴးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေခၚယူ၍ ယင္းေလွ်ာက္ထားမႈကို ပယ္ၿပီးပါက ေလွ်ာက္ထားသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဘက္က ျပင္ဆင္မႈ တက္ရမည္လား၊ အယူခံမႈ တက္ရမည္လား၊ ထိုကိစၥမည္သို႔ ရွိသလဲဟု ေမးပါသည္။ ၫႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တဲြဖက္ၫႊန္မွဴးတို႔က ျပင္ဆင္မႈသာ တက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အကိုးအကား မ်ားျဖင့္ တင္ျပၾကသကဲ့သို႔ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း အယူခံမႈ အျဖစ္ျဖင့္ တရားမ အေထြေထြ ေလွ်ာက္လႊာ (အထူး) ျဖင့္သာ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ထိပ္ပိုင္းအထိ တင္ျပၿပီး ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အမွားအယြင္း မျဖစ္ေစလို၍ ကြၽန္ေတာ္က ထိုသို႔ တင္ျပျငင္းခံုရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အတန္ၾကာ ၎တို႔ဘက္က တင္ျပလိုက္၊ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္က တင္ျပလိုက္ျဖစ္ ေနရာမွ ကြၽန္ေတာ္၌ ေနာက္ဆံုး က်ည္ဆန္အျဖစ္ ႏွစ္ခ်က္ပစ္လႊတ္ရန္ က်န္ေတာ့သည္ဟု သေဘာပိုက္ၿပီး တရား႐ံုးခ်ဳပ္၊ တရားသူႀကီးတစ္ဦး ဆံုးျဖတ္ထားသည္ကို ဘယ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး တစ္ဦးက ျပင္ဆင္မႈနဲ႔ ၾကားနာႏိုင္မွာလဲဟု ေမးျမန္းလိုက္ပါသည္။ ထိုအဆင့္ျဖင့္ မရပါက တရားမ ျပင္ဆင္မႈ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ တရားမက်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ-၁၁၅ အရ တရားလႊတ္ေတာ္က ေအာက္႐ံုးမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္၍ မွားယြင္း ဆံုးျဖတ္မႈ မ်ားတြင္သာ ျပင္ဆင္မႈ ဖြင့္ႏိုင္၍ မိမိကိုယ္တိုင္ မွားယြင္းမႈကို မိမိကိုယ္တိုင္ ျပင္ဆင္မႈ မဖြင့္ႏိုင္ဆိုျခင္းကို တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုပထမအဆင့္ တင္ျပသည္ကိုပင္ ၫႊန္ခ်ဳပ္က မွန္သည္ဟုေျပာကာ တရားမ အေထြေထြ ေလွ်ာက္လႊာ (အထူး) ျဖင့္သာ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ့္ကို ေထာက္ခံ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္အျမင္ ကဲြလဲြမႈတစ္ခု အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ ဒုတိယ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) က ယင္းျပႆနာမည္သို႔ ျဖစ္သလဲဟု ကြၽန္ေတာ္ကို ေမးခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပသည့္အတိုင္း ၫႊန္ခ်ဳပ္က သေဘာတူ လက္ခံခဲ့၍ ၿပီးျပတ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ေနာင္တြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဘက္က ထိုေလွ်ာက္ထားမႈကို ၾကားနာၿပီးေနာက္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ပယ္ (အမွန္မွာပလပ္) ခဲ့ရာ တရားမအေထြေထြ ေလွ်ာက္လႊာ (အထူး) ျဖင့္ တင္သြင္း လာခဲ့ပါသည္။

ဤတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ မရည္ရြယ္ပါ။ ကာလတစ္ခု၏ တရားစီရင္ေရး သမိုင္းတြင္ (ကြၽန္ေတာ့္ ထင္ျမင္ခ်က္အရ) အထင္ကရ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္မႈခင္း မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ ႀကံဳဆံုျဖတ္သန္း ခဲ့ရသည္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္၍ (လိုအပ္လွ်င္) သမိုင္း အေထာက္အထား တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစစိမ့္ေသာငွာ တင္ျပလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ထိုမႈခင္းမ်ား ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္လိုမႈႏွင့္ (ကြၽန္ေတာ့္ သေဘာအရ) မတရား တားဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံရသည္မ်ားအတြက္ က႐ုဏာသက္မႈတို႔ ကြၽန္ေတာ့္တြင္ ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း၊ မိမိက်ရာ တာဝန္ဝတၱရား ေက်ပြန္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရမႈ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပလိုျခင္းလည္း ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

The VOICE
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဘယ္လို၊ ဘယ္စခန္း ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ လမ္းဖြင့္ၿပီးသည့္အခ်ိန္ကာလမွ စတင္၍ မၾကာခဏ ၾကားရတတ္ သည္မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မေတာ္ တဆျဖစ္သည့္ ယာဥ္တုိက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ ဆန္းမွစ၍ ဧၿပီလကုန္အထိ ေလး လအတြင္းမွာပင္ ထိုအျမန္လမ္း ေပၚမွာ ယာဥ္တုိက္မႈေပါင္း ၁၄၇ မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၅၇ ဦး ေသ ဆုံးခဲ့ရၿပီဟု သတင္းမ်ားကဆုိ သည္။ လမ္းစတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီးခ်ိန္ မွ စတင္ေရတြက္လွ်င္ ငါးႏွစ္ရာ သီအတြင္း လူေပါင္း ၃၆၇ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီဟုလည္း သိရသည္။

ဤသို႔ ေနျပည္ေတာ္အျမန္ လမ္းမႀကီးမွာ အျခားလမ္းမ်ား ထက္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈမ်ား ပိုမုိျဖစ္ပြားေနသည့္ အေၾကာင္း ရင္းကို တိတိက်က် မည္သူကမွ် မေျပာႏုိင္။ ျပည္သူလူထုအၾကား မွာေတာ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အ မ်ဳိးမ်ဳိး ရိွေနသည္ကို သတိျပဳမိခဲ့ သည္။ လမ္းမွာ ကြန္ကရစ္လမ္း ျဖစ္၍ မေတာ္တဆျဖစ္မႈေတြမ်ား ရသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားတာယာ ေတြ ပူၿပီးလည္း ပြင့္ထြက္တတ္ သည္ဟု ဆုိသူလည္း ရွိသည္။ ဒါလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယာဥ္ ေမာင္းသူေတြ ယာဥ္စည္းကမ္း မလုိက္နာ၍ဟုလည္း ဆိုၾက သည္။ ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္း မွာ နာနာဘာ၀၊ ၀ိနာဘာ၀ေတြ စီး ေနသည္ဟု ေျပာဆုိသူမ်ားပင္ ရွိ လာေနသည္။ ထိုေၾကာင့္ဟု ထင္ ၏။ မၾကာမီရက္ပိုင္းက အာဏာ ရႀကံ႕ခိုင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဌးဦးက ဦးစီးဦးရြက္ျပဳကာ အျမန္လမ္းမ တစ္ေလွ်ာက္မွာ ျမန္မာဗုဒၶဘာ သာဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္အညီ ပရိတ္ရြတ္ဖတ္သရဇၨာယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္ရက္ အၾကာမွာပင္ ရာဇာမင္း ဘတ္စ္ကားလုိင္းမွ ယာဥ္တစ္စီး တိမ္းေမွာက္၍ လူ ၁၄ ဦးပဲြခ်င္းၿပီး ေသဆုံးခဲ့ျပန္သည္။

ကြၽန္မအဖို႔ ထိုအျမန္လမ္း ကို ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ တိတိ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးသည္။ ျဖတ္ သန္းစဥ္ အခ်ိန္မွာ လမ္း၏အေနအထားကိုလည္း သတိထား ၾကည့္မိခဲ့ပါသည္။ လမ္းမွာအ ေကြ႕အေကာက္ နည္းပါးသည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျမင္ကြင္းမွာ လည္း ကမူကုန္းတန္းမ်ား ျဖစ္ သည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူႀကီး မင္းမ်ား ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ကို ကူးသန္းရာမွာ ခ်ဳံခိုတုိက္ခိုက္ မည္ စိုးရိမ္ၾက၍ ထင္သည္။ မုိင္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ ခရီးတစ္ေလွ်ာက္ လုံးရွိ ကမူကုန္းတန္းအားလုံးမွာ သစ္ပင္ႀကီးႀကီး မားမားမရွိ။ ေျပာင္တလင္းခါေနသည္။ ယခင္ ကေတာ့ ထုိေနရာမ်ားသည္ေတာ ေတာင္ထူထပ္ေသာ ႐ိုးမေတာ။ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္ထူထဲလွ်င္ လက္နက္ကိုင္တို႔က ခ်ဳံခို တုိက္ခုိက္မည္ကို စိုးရြံ႕ဟန္တူသည္။ လမ္းေဘး၀ဲယာသာမက အေတာ္ေ၀းေ၀းအထိ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္ေတြကို ရွင္းထားသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႏွစ္ပါးသြားေနသူေတြဆိုေတာ့လည္း စိုးရိမ္ေသာက ရွိၾကသည္မွာ မဆန္း။ စစ္ေရးအျမင္ရွိရမည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္။ ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေဘး၀ဲယာ ျမင္ကြင္းမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲ မရွိ။ ဘယ္ကို ၾကည့္ၾကည့္ ျမင္ကြင္းမွာတူေန၏။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ျဖတ္သန္းရေသာ ၿမိဳ႕၊ ရြာဟူ၍လည္း မွတ္သားစရာ မရွိ။ တုံးတိတိ။ ငုံးစိစိ။ ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္းကိုမွတ္ခ်က္ေပးရလွ်င္ စိတ္၀င္စားစရာျမင္ကြင္းဟူ၍ အေျပာင္းအလဲ ဘာမွ်မရွိေသာ အလြန္ၿငီးေငြ႕ဖြယ္လမ္းတစ္လမ္းဟုသာ မွတ္ခ်က္ေပးခ်င္သည္။

အထက္ပါ အခ်က္ႏွင့္ဆက္ စပ္၍ ေထာက္ျပခ်င္မိသည္။ လူ တုိ႔၏ မွတ္ဉာဏ္မွာ သဘာ၀ေတြ ရွိသည္။ တူညီေသာအေၾကာင္း အရာ၊ တူညီေသာအသံ၊ တူညီ ေသာ အျမင္အာ႐ုံမ်ားကို အခ်ိန္ အတန္ၾကာေအာင္ တစ္ဆက္ တစ္စပ္တည္း ၾကားရ၊ ျမင္ရ၊ ေတြ႕ရလွ်င္ ၿငီးေငြ႕ထုိင္းမႈိင္းလာ တတ္သည္။ ဦးေႏွာက္၏ မွတ္ သားလုိစိတ္၊ မွတ္ႏုိင္စြမ္းအား ေလ်ာ့က်ကာ ေလးလံထုိင္းမႈိင္း သြားတတ္သည္။ ထိုအခါ အိပ္ခ်င္ငိုက္မ်ဥ္းလာသည္။ ထိုေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ေပးၾကသည့္အခါ ဘာသာရပ္တစ္ခုကို စာသင္ၾကားခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္အ တြက္ မိနစ္ငါးဆယ္ခန္႔သာ သင္ယူေစၿပီး ေခတၱခဏ အနားေပး ေစရျခင္း ျဖစ္သည္။ စာသင္ခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္တြင္ မိနစ္ငါးဆယ္ေသာ္ မွ စာခ်ည္းသင္ေပး၍ မရ။ ဟာသ ေလးေတြ ေရာေႏွာေျပာရသည္။ စိတ္၀င္စားစရာ အျခားေခါင္းစဥ္ ေတြ ၾကားညႇပ္သင္ၾကားၾကရ သည္။ ႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ တီဗီစီးရီး ဇာတ္လမ္းမ်ားမွာ ေၾကာ္ျငာထုိး လ်က္ ျပသရျခင္းမွာ စီးပြားေရးအ တြက္ သာမက ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ ပရိသတ္၏ စိတ္အာ႐ုံကို အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေစၿပီး အနားေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အိပ္ခ်င္ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းကင္းေ၀းၿပီး ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ကြက္ကို စိတ္၀င္တစားမွတ္သားႏုိင္မည္။

ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ခရီးသြား ရာမွာလည္း သေဘာတရား အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ နမူနာအားျဖင့္ ကြၽန္မတို႔ ရန္ကုန္မွ ျပည္ကို ခရီးထြက္ၾကည့္ၾကမည္။ အေ၀းေျပးကားဂိတ္။ ထုိမွ မဂၤလာဒုံ။ ဒါကေထာက္ၾကန္႔၊ ဒီၿမိဳ႕က ေမွာ္ဘီ။ေမွာ္ဘီၿပီးလွ်င္ တုိက္ႀကီးကို ေရာက္ေတာ့မည္။  သုံးဆယ္ၿမိဳ႕ကို ၀င္ေတာ့မည္။ မင္းလွ၊ လက္ပံတန္း၊ ေရႊေတာင္၊ ျပည္ၿမိဳ႕စသည္ျဖင့္ ဦးေႏွာက္၏ အသိမွတ္ဉာဏ္မွာ မွတ္သားစရာ အေတြးေတြ ဆန္းသစ္ေနသည္။ လမ္းခရီးမွာ စိတ္၀င္စားစရာ ၿမိဳ႕ငယ္၊ ရြာငယ္ေလးေတြ ရွိေသးသည္။ လမ္းေဘး၀ဲယာမွ စိတ္၀င္စားစရာေစတီ၊ တန္ေဆာင္း၊ ေက်ာင္း၊ လူ၊ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္ စေသာ တိရစၧာန္တို႔ ေနမႈ၊ ထုိင္မႈစိတ္အေျပာင္းအလဲ ေခါင္းစဥ္မ်ားစြာကို စိတ္မွာအလိုအေလ်ာက္ သတိျပဳမွတ္သားရင္း ဦးေႏွာက္သည္ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းခြင့္မရ။ ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းကား ထိုသုိ႔ မဟုတ္ပါခဲ့။ လူတုိ႔၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဆုိက္ကိုသေဘာ တရားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိေသာ စစ္ေရးအျမင္လမ္းဟု သာ သတ္မွတ္ရေတာ့မည္။

ကြၽန္မသြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေနျပည္ေတာ္ ခရီးစဥ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ကားကို ေအာ္ဒါငွားရမ္း စီးနင္းခဲ့ရာ ပထမတြင္ ကြၽန္မက ကား၏ေနာက္ခန္းမွာ စီးသည္။ တူေတာ္ေမာင္ တစ္ေယာက္က ေမာ္ေတာ္ကား ဒ႐ုိင္ဘာႏွင့္အတူ ေရွ႕ခန္းမွာထုိင္လ်က္ ဒ႐ိုင္ဘာ အိပ္ငိုက္မည္စိုး၍ စကားထုိင္ ေျပာေပးေနသည္။ ၁၁၅ မုိင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္းအလြန္တြင္ တူေတာ္ေမာင္ႏွင့္ ကြၽန္မတို႔ ေရွ႕ခန္း၊ ေနာက္ခန္းေနရာခ်င္း လဲလွယ္၍ ဒ႐ိုင္ဘာ၏ ေဘးခုံမွာ ထုိင္ခဲ့ၿပီး စကားေျပာလာသည္။ အတန္ၾကာေသာအခါ ေျပာစရာစကားလည္း မ်ားမ်ားစားစားမရွိေတာ့သျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကား ျပတင္းေပါက္မွေန လမ္းနံေဘးျမင္ကြင္းကို ဆယ္မိနစ္ခန္႔ၾကည့္မိသည္။ ထို႔ေနာက္ ေမာ္ေတာ္ကားဒ႐ုိင္ဘာဘက္သို႔ ႐ုတ္တရက္လွည့္ၾကည့္လုိက္ရာ ဒ႐ိုင္ဘာမွာ မ်က္လုံးစင္းၿပီး အိပ္ငိုက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကြၽန္မအေတာ္ပင္ ထိတ္လန္႔သြားခဲ့သည္။ ဒ႐ိုင္ဘာအိပ္ငိုက္ေနေသာ္လည္း ေမာ္ေတာ္ကားမွာမူ သြားၿမဲ သြားလ်က္ရွိေနသည္။ မည္မွ်ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ အျဖစ္ပါနည္း။

ကြၽန္မက ‘‘ကားဆရာ၊ ကား ဆရာ၊ အိပ္ငိုက္ေနတာလား’’ ဟု မတုိးမက်ယ္အသံျပဳလုိက္မွ ဖ်တ္ခနဲ ႏုိးလာသည္။ ကားဒ႐ိုင္ ဘာမွာ အမွန္တကယ္ပင္ အိပ္ ငုိက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အိပ္ေပ်ာ္ ေနသည္ဟု မဆုိသာေသာ္လည္း အိပ္ငိုက္သြားခဲ့သည္မွာ ေသခ်ာ လွပါသည္။ ကြၽန္မ၏ အသံကို ၾကားမွ ဆတ္ခနဲ ႏုိးလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခက္သည္က ေမာ္ေတာ္ ကားဆရာသည္ သူအိပ္ငိုက္ေန သည့္ အခ်က္ကို ၀န္မခံ ‘‘ကြၽန္ေတာ္ မငိုက္ပါဘူး’’ ဟုသာ ျငင္းသည္။  ထားလုိက္ပါသည္။ အျငင္းမပြား ေတာ့။ သို႔ေသာ္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လုံး အသြားေရာ၊ အျပန္မွာပါ တူအရီးႏွစ္ေယာက္ ဒ႐ိုင္ဘာအနား မွာ တစ္လွည့္စီထုိင္လ်က္ ေကာ္ဖီခ်ဳိခ်ဥ္ေလးငုံ ခိုင္းလုိက္၊ လိေမၼာ္သီးေလး ေကြၽးလုိက္။ ေမာ္ေတာ္ကားကို ရပ္ခုိင္းကာ မ်က္ႏွာသစ္လုိက္ပါလားစသျဖင့္ အိပ္ခ်င္ေျပေအာင္ အထူးဂ႐ုစိုက္လာခဲ့ရသည္။ အလားတူ အျဖစ္မ်ဳိးကို ကြၽန္မ၏မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ မိသားစုလည္း ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္းေပၚမွာ ခရီးထြက္စဥ္အခ်ိန္က ျဖစ္ပ်က္ဖူးသည္ဟု သိရသည္။

 ဤလမ္းကို စတင္ဖြင့္စဥ္က တာ၀န္ရွိသူတုိ႔သည္ ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္ခရီးကို အခ်ိန္ေလးနာရီ ႏွင့္ ေရာက္သည္ဟု ဆိုလုိက္သည့္ စံခ်ိန္သတ္မွတ္ေျပာဆိုလုိက္ျခင္း သည္ကလည္း အမွားေတြထဲက အမွားတစ္ခုဟု ထင္မိသည္။ ထို ေၾကာင့္ပင္ ထင္၏။ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ကိုယ္ပုိင္ေမာင္းသူျဖစ္ေစ၊အငွားေမာင္းသူျဖစ္ေစ၊ ခရီးသည္ယာဥ္ ဘတ္စ္ကားကို ေမာင္းႏွင္သူျဖစ္ေစ ထိုယာဥ္ေမာင္းတို႔သည္ အလုပ္မာနျဖင့္ ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္ခရီးကို သူ႔ထက္ငါ ေလးနာရီစံခ်ိန္ကို မီေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္သာ ေမာင္းၾကေလေတာ့ သည္။ ထိုသို႔ က်ဳပ္တို႔ အစိုးရေဖာက္သည့္ လမ္းကသိပ္ကိုေကာင္း၊ သိပ္ကိုျမန္ပါသည္ဟု ႂကြားလုံးထုတ္ကာ ေလးနာရီခရီး ဟု အာမခံသတ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္း သည္ပင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ျမန္ျမန္ေမာင္း၊ စံခ်ိန္မီေအာင္ ေမာင္း။ မေမာင္းပါက မင္းညံ့ရာ က်သည္ဟု ဆိုေနသေယာင္။ ကားဆရာတို႔ကား ျမန္ႏႈန္းစစ္ ေဆးသည့္ ဂိတ္မ်ားရွိေနသည့္ တုိင္တုိင္ စံခ်ိန္အက်မခံ။ ကီလို မီတာ ၈၀-၁၀၀ မက။ ေခ်ာင္ လွ်င္ ေခ်ာင္သလို ေမာင္းၾကေလ ေတာ့သည္။

လမ္းက မညီမညာ။ ႏုိင္လြန္ကတၱရာလမ္းႏွင့္ေတာ့ အေတာ္ကြာလွသည့္ လႈိင္းထေနေသာ ကြန္ကရစ္လမ္း။ ထိုလမ္း၏ ေဘးေဘးဘီဘီျမင္ကြင္း တို႔ကလည္း ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ဖြယ္ေကာင္း လွသည္။ ကားေမာင္းသူတစ္ရာရွိ လွ်င္ တစ္ေယာက္ေတာ့ ေလးတဲြ႕ ထုိင္းမႈိင္းသြားႏုိင္သည္။ အိပ္ ေပ်ာ္ေကာင္းေပ်ာ္သြားႏုိင္သည္။ ကြၽန္မသည္ ေနျပည္ေတာ္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ လုံး၀မအိပ္ ဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနသူျဖစ္ရာ မိမိ တုိ႔၏ ကားကိုေက်ာ္ကာ၊ ျဖတ္ ကာ၊ ေရွာင္ကာသြားေနၾကသည့္ ယိမ္းခါေနေသာ ေမာ္ေတာ္ကား မ်ားကို ၾကည့္ရင္း အသည္းတုန္၊ အူတုန္ျဖစ္ရသည့္ အႀကိမ္လည္း မနည္းခဲ့။ အကယ္၍ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ ရာ ဤလမ္းမွာ ေမာ္ေတာ္ကား တစ္စီးကို ေမာင္းႏွင္ေနသူသည္ အရက္ေသစာေသာက္သုံးထား သူျဖစ္ပါက ပို၍ အႏၲရာယ္ရင္ ဆုိင္ရဖြယ္ ရွိသည္။

ဤေနရာတြင္ သတိေပးလုိ သည္မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္း သူတုိင္း အရက္ေသာက္ျခင္းကို တားျမစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ တိတိ က်က် မလုိက္နာလွ်င္ အေရးယူ ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ အထူး သတိေပးလုိသည္မွာ အေ၀းေျပး ခရီးသည္တင္ယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ ၾကသည့္ ဒ႐ုိင္ဘာမ်ား၊ ယာဥ္ ေနာက္လုိက္မ်ားကို အေ၀းေျပး လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ရွိေသာ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားက ထမင္း၊ လက္ဖက္ရည္၊ မုန္႔ပဲသေရစာကို အေ၀ေကြၽး႐ုံမွ်မက၊ ဘီယာ၊ အရက္ကို ႀကိဳက္လွ်င္လည္း အ၀ တုိက္ကာ ဧည့္ခံတတ္ျခင္း ျဖစ္ သည္။ အစားအစာျဖင့္ ေကြၽးေမြး ဧည့္ခံသည္က ထားေတာ့။ အ ေသာက္ကိစၥ ပါရွိေနသည္ကိုေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဆင္ျခင္သင့္ သည္။

ေနျပည္ေတာ္အျမန္လမ္း၊ ယာဥ္တုိက္မႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေန၍ ေၾကာက္လွပါသည္။ ကြၽန္မကဲ့သို႔ပင္ ျပည္သူအမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ေနၾက သည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ လူ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေသမင္းတမန္လမ္း ဟုပင္ ေခၚဆိုေနၾကၿပီ။ ျဖစ္စဥ္ ေတြ မ်ားလာေတာ့လည္း နာနာ ဘာ၀၊ ၀ိနာဘာ၀မ်ားေၾကာင့္ဟုပင္ ထင္ျမင္သူေတြ ရွိလာေနၿပီး ဤလမ္းေပၚမွာ ခရီးသြားၾကရမည္ကိုလည္း အေတာ္ပင္ ထိတ္လန္႔ေန ၾကသည္။ ကြၽန္မကေတာ့ နာနာ ဘာ၀၊ ၀ိနာဘာ၀ကိစၥေတြကိုမစဥ္းစားခ်င္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစ။တုိင္းျပည္၏ ဘ႑ာေငြေၾကးေတြ အေျမာက္အျမားသုံးစဲြထားသည့္ လမ္းျဖစ္၍ ဤလမ္းကို အခ်ည္း ႏီွးေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္မိ။

ဤလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းေၾကာင့္၊ ယာဥ္ေမာင္းသူ ေၾကာင့္ဟု ေထာက္ျပစရာ ႏွစ္ခု ရွိေနသည္။ ယာဥ္ေမာင္းသူ ေၾကာင့္ဟုဆိုလွ်င္ အျခားလမ္း မ်ားမွာလည္း ယာဥ္တုိက္မႈေတြ၊ တိမ္းေမွာက္မႈေတြ ဘာေၾကာင့္ ဒီမွ်ေလာက္မျဖစ္သနည္း။ ကြၽန္မ ကေတာ့ လမ္း၏အထီးက်န္မႈက ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းအားကို ေျပာင္းလဲေစသည္ဟုသာ ယူဆ သည္။ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ရာလမ္းႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူတုိ႔အၾကားက အညမည၊ သဟဇာတျဖစ္တည္မႈ ကို ဆိုလုိသည္။ ကြၽန္မေထာက္ျပ သည္မွာ ျပည့္စုံမည္မဟုတ္။ ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္ကိုသာ မွ်ေ၀ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအထီးက်န္ဆန္လွေသာ ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းကို လက္ေတြ႕က်က် အႏၲရာယ္ကင္း ရွင္းေစရန္မူ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း နည္းပညာကို အမွန္တကယ္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ လမ္းတံတား ေဆာက္လုပ္ေရး ပညာရွင္အ ေဟာင္း၊ အသစ္မ်ားကိုလည္း ေကာင္း၊ ခရီးသည္မ်ားကိုလည္း ေကာင္း၊ ဤလမ္းေပၚမွာ ေမာင္း ႏွင္ဖူးေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း အခက္အခဲ၊ အေတြ႕ အႀကံဳ၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကိုပါ ေလ့ လာဆန္းစစ္ၿပီး ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ကို ရွာေဖြျပင္ဆင္သင့္ဟုသာ အ ႀကံျပဳလုိက္ပါရေစ။   ။

7day daily
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းမႀကီး စီမံကိန္းေဒသခံမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းဟု သူရဦးေရႊမန္းဆိုေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ လယ္ယာေျမဧကမ်ားစြာ သိမ္းယူကာ ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံေနရေသာ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလးအျမန္ လမ္းမႀကီး စီမံကိန္းမွာ ယင္းလမ္းမႀကီး ျဖတ္သန္းရာ ေဒသ မ်ားရွိ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည္။
“ဒီလမ္းက ကားေမာင္းႏိုင္၊ သုံးႏိုင္တဲ့ သူေတြအတြက္ပဲ အက်ဳိးရွိတယ္။ လမ္းေဘးဝဲယာက ေဒသခံေတြအတြက္ အမ်ားႀကီး ဒုကၡေရာက္ၾကရတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ အျမန္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ေက်း႐ြာ မ်ားရွိ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ အျမန္လမ္းကို အသုံးျပဳပါက တရားစြဲဆိုခံရျခင္း၊ ဒဏ္႐ိုက္ခံရျခင္းမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမရွိသည့္အျပင္ ဒုကၡပါ ခံစားေနရေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းမႀကီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္က သုံးစြဲခြင့္ျပဳထားေသာ အသံုးစရိတ္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ကို အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ လမ္းေဖာက္ေပးျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း သူရဦးေ႐ႊမန္းက တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္းက အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ မရွိေၾကာင္းကို ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အသုံးစရိတ္ ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ အစိုးရ႐ုံးမ်ား အေျခစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္တြင္ တတိယ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေနျပည္ေတာ္ စီမံကိန္းကို ၂၀၀၂-၂၀၁၃ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အစိုးရက ေၾကညာခဲ့သည္။

The Voice Weekly

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစတင္ကာ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ေလေၾကာင္းျဖင့္သြားလာမႈ ပိုမိုမ်ားျပားရန္ကုန္၊ ေမ ၂၆- ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ေလေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးသြားသူပိုမို မ်ား ျပား လာေၾကာင္း ျပည္ တြင္းေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားမွ သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ (အသြား-အျပန္)ခရီးစဥ္မ်ားကို အစိုး ရဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္သံ႐ုံးမ်ားမွဝန္ထမ္းမ်ားမွ ပိုမိုအသုံးျပဳ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွမန္ေနဂ်ာ (စီးပြားေရး) ဦးဝင္းထြန္းက ''ဒီႏွစ္ က ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ခရီးသြား ေတြ အရင္ႏွစ္ထက္ မ်ားလာပါတယ္။ အာဆီယံအတြက္ေရာ ကၽြန္းဆြယ္ အတြက္ေရာ စင္းလုံးငွားနဲ႔သြားၾက တာရွိသလို ပုံမွန္ေလေၾကာင္းလိုင္းက သြားတာေတြလဲ မ်ားပါတယ္။ ေန ျပည္ေတာ္ကိုသြားတာက အဖြဲ႕အ စည္းေတြ၊ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြ၊ နိုင္ ငံျခားသံ႐ုံးက သြားၾကတာမ်ားတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခရီးသည္ေတြက ဝန္ထမ္းမ်ားတာဆိုေတာ့ တနလၤာ ေန႔ဆို ေနျပည္ေတာ္ကို သြားတာမ်ား ၿပီး ေသာၾကာေန႔ဆို ေနျပည္ေတာ္က ေန ရန္ကုန္ကို ျပန္လာတာမ်ားတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ခရီးသည္မ်ားျပား ျခင္းေၾကာင့္ ေလယာဥ္ထပ္တိုးခ်ဲ႕ေျပး ဆြဲေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္ မာ့ေလေၾကာင္းမွ သိရသည္။

ယင္းက ''ေနျပည္ေတာ္ကိုခရီး သည္ သြားတာမ်ားတာေၾကာင့္ တနလၤာေန႔မ်ိဳးဆို ေလယာဥ္ႀကီးတစ္ စင္းနဲ႔မေလာက္ လို႔ ေနာက္တစ္စီး ထပ္တိုးဆြဲေပးရတာရွိတယ္။ ေနာက္ တစ္စင္းဆိုရင္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျပင္ ေနျပည္ေတာ္-လြိဳင္ေကာ္ခရီး စဥ္ပါ ထပ္တိုးေျပးဆြဲေပးရတာရွိ တယ္။ ဒီႏွစ္မွာခရီးသည္မ်ားလာတာ ေၾကာင့္ Embraer ဂ်က္ေလယာဥ္ နဲ႔တနလၤာ၊ ေသာၾကာကိုထပ္တိုးၿပီး ေျပးဆြဲေပးေနတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္သို႔ခရီးသြားသူမ်ား သည္ ကားလိုင္းထက္ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ပိုမိုသြားလာၿပီး ယခင္ႏွစ္ ထက္ခရီးသြားသူ ပိုမိုမ်ားျပားလာ ေၾကာင္း သိရသည္။

Ruby Land ခရီးသြားလုပ္ငန္း မွ ဦးေအးေက်ာ္က''ခရီးသည္ေတြ က ေနျပည္ေတာ္ကို ေလေၾကာင္းလိုင္း နဲ႔ပဲသြားတာမ်ားတယ္။ ဒီႏွစ္ေနျပည္ ေတာ္ကိုသြားတဲ့ခရီးသည္ေတြလဲ မ်ားလာတယ္။ သြားတဲ့သူေတြက စီး ပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသြားၾက တာ။ အလည္အပတ္သြားတဲ့လူက နည္း တယ္။ ေနျပည္ေတာ္ကိုအစည္းအေဝး တို႔ လူႀကီးေတြနဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါမွသြား ၾကတာ။ အမ်ားစုကေတာ့ေလေၾကာင္း လိုင္းနဲ႔သြားၾကတာ။ ကားနဲ႔သြားတာ က မရွိသေလာက္ပဲ။ ကားနဲ႔သြားရင္ ေတာင္မွ နထစမန်် ကားနဲ႔မသြားဘဲ ကိုယ္ပိုင္ကား၊ စီးလုံးငွားသြားၾကတာ ရွိတယ္''ဟု ေျပာသည္။

TEEP

[--Democracy today Daily Newspaper--]

Yangon Media Group
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေနျပည္ေတာ္ ဗဟုိဘဏ္႐ုံးအနီး ဘုရားဖူးယာဥ္တစ္စီး ေတာင္ေစာင္းႏွင့္ တုိက္မိ


ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၇

ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ အင္ၾကင္းပန္း အဝုိင္းဘက္ (ေျမာက္အရပ္)မွ ၾကာပန္းအဝုိင္းဘက္ (ေတာင္ဘက္)သုိ႔ ရာဇသဂၤဟ လမ္းမႀကီးအတုိင္း ေမာင္းႏွင္လာသည့္ DD/----HYUNDAI STAREX MINIBUS (မီးခုိးေရာင္) ဘုရားဖူးယာဥ္သည္ ယေန႔နံနက္ ၅ နာရီခန္႔က ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ႐ုံးအနီးသုိ႔ အေရာက္တြင္ အရွိန္မထိန္းႏုိင္ဘဲ လက္ယာဘက္ ပလက္ေဖာင္းအား ေက်ာ္တက္ကာ ေပ ၁ဝဝ ခန္႔အကြာအေဝးရွိ ေတာင္ေစာင္းႏွင့္ တုိက္မိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါယာဥ္မွာ ဦးေခါင္းပိုင္း ပ်က္စီးၿပီး ယာဥ္ေပၚပါ ခရီးသည္ ၂၁ ဦးအနက္ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕ အေျပာင္ရြာေန မဆုျပည့္ (၇)ႏွစ္မွာ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္ခရီးသည္ ၂ဝ မွာ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္(၁ဝဝဝ) ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း ဦးပုိင္ပုိင္မွာ အခင္းျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ သတင္းရရွိသည္။ (သတင္းစဥ္)

The Mirror Daily
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေနျပည္ေတာ္ တေစၧၿမိဳ႕ထက္ နည္းနည္း သာလာၿပီ


ေန႔ေရာညပါ အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသည္။ ပိုးေမြးသလို ေမြးထားျခင္းခံရသည္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ေန႔လၽွင္ ေရႏွစ္ႀကိမ္လည္း ခ်ိဳးေပးခံရေသး သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏က်ယ္ျပန႔္ေသာ အစြန္အဖ်ားက် ေသာ ၿပီးေတာ့ အိပ္မက္ဆန္လွေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ ေတာ္တြင္ ဆင္ျဖဴေတာ္ငါးစီးမွာ ေရြးေပးထားသည့္ အသီး အႏွံမ်ားကို ႀကိတ္ဝါးေနသည္။ ထိုေနရာအေပၚတြင္ လင္း လက္ေတာက္ပေနေသာ ေရႊေစတီႀကီးက မိုးသို႔ထိုးေနသည္။

ေရွးေခတ္အခါတုန္းက ျမန္မာဘုရင္ေတြသည္ ရွား ပါးလွေသာ ထိုဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားကို ဘုရင့္နိုင္ငံေတာ္အ တြက္ အထြတ္အျမတ္အေဆာင္အေယာင္ တန္ခိုးအာ ဏာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၏အမွတ္သေကၤတအျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရက တည္ ခဲ့ေသာ ဟိတ္ဟန္မ်ားလွသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္ေတာ္သည္ လၽွို႔လၽွို႔ဝွက္ဝွက္ႏွင့္စခဲ့သည္။ ကုန္က်စရိတ္ေတြနင့္ေနသည္။ မသင့္ေတာ္လွေသာ ေနရာေဒသလည္းျဖစ္သည္။ ထိုေနရာမ်ိဳးတြင္ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ မ်ား ကို ထားရွိထိန္းသိမ္းရသည္မွာ သိပ္ေဈးႀကီးလြန္း သည္ဟု အခ်ိဳ႕ကျမင္သည္။

ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ လြန္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ (ဘုရင့္ဗိမာန္)တြင္ အစိုးရသစ္႐ုံးစိုက္ေလရာ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါက ေတာေတြခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး ေပၚထြက္လာ သည့္ တေစၧၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဟု ေျပာစမွတ္ျပဳခံရသည့္အေၿခ အေနထက္ေတာ့ တစ္စုံတစ္ရာ သာလြန္လာၿပီ။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြက အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ဝင္ယူ ေနၾကၿပီ။ ဆိုင္ေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ ပိုဖြင့္လာသည္။ ဟိုတယ္ ၇၉လုံးမွာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ တည္ေဆာက္ေနေသာအေျခအေနတြင္ ရွိေနၾက သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား မွတ္မွတ္သားသားေျပာ ရလၽွင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုအပါအဝင္တို႔က ႐ုံးခြဲငယ္ကေလး မ်ား ဖြင့္လာၾကသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားပြဲ အတြက္ ရည္ရြယ္ ကာ အထင္ႀကီးစရာေကာင္းလွေသာ အားကစား႐ုံဒါဇင္ ခန႔္၊ အစည္းအေဝးခန္းမႀကီးႏွင့္ အေရးတႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား အတြက္ တည္းခိုစရာ အိမ္ေဂဟာေပါင္း ၁ဝဝေက်ာ္တို႔ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးခဲ့ သည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ အာဆီယံ ဥကၠ႒တာဝန္ ျမန္မာယူသည့္အခါ ေနျပည္ေတာ္သည္ မီး ေမာင္းေအာက္သို႔ တစ္ေက်ာ့ထပ္ေရာက္ေပဦးမည္။

သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ႀကီးက်ယ္လွေသာေမၽွာ္လင့္ ခ်က္ေတြျပည့္စုံဖို႔ အလွမ္းေဝေနတုန္းျဖစ္သည္။ ဝါရွင္တန္ ဒီစီထက္ အဆ ၄ဝပိုက်ယ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အမ်ား ျပည္သူသုံး ဧရာမအေဆာက္အအုံႀကီးမ်ား မွိုလိုေပါက္ ေနရာ ကမၻာ့ အဆင္းရဲ ဆုံးနိုင္ငံမ်ားထဲက တစ္နိုင္ငံအျဖစ္ ႏွင့္ ဘယ္လိုမွ အပ္စပ္မွုမရွိ။ အေမရိကန္နိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ သည္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ယွဥ္လိုက္ပါက ပိစိေကြးကေလး ျဖစ္သြားသည္။ ယင္း၏ ပင္မကြန္ဖရင့္အေဆာက္အအုံ ႀကီးက နယူးေယာက္ရွိ ကုလသမဂၢ အေဆာက္အအုံႀကီး အား ေသးႏုပ္သြားေစသည္။ နိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္း ႏွစ္လိုင္းသာဆင္းသက္ေနေသာ ေလဆိပ္ႀကီးကို တစ္ႏွစ္ လၽွင္ ခရီးသည္ ၁ဝဒသမ၅သန္း  အထိ လက္ခံနိုင္ေအာင္  ဒီဇိုင္းျပဳ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ က်ယ္ျပန႔္လွသည့္ ေနရာလြတ္ႀကီးေတြစိုးမိုးေနေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မိ သားစုက ထိုေနရာသို႔လိုက္မေနခ်င္ၾကသျဖင့္ တစ္ကိုယ္ တည္း ေနထိုင္ေနၾကရသည္။

ဒီမိုကေရစီ ေကာင္းစြာအျမစ္တြယ္ၿပီး စစ္တပ္အာ ဏာ ေမွးမွိန္လာသည့္အခါ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ ၿမိဳ႕ ေတာ္ကို နိုင္ငံ၏ႏွလုံးသည္းပြတ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ လည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ထားၾကသူမ်ားထဲ တြင္ နိုင္ငံေရး အတိုက္ အခံမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကိုးရာစုမွစကာ ၿမိဳ႕ေတာ္ မ်ားကို အႀကိမ္ေပါင္း ၃ဝထက္မနည္း ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည့္ သမိုင္းေတြ ေကာင္းစြာရွိခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္းေျပာင္း ေရႊ႕တာမ်ိဳးပင္ ပါသည္။

လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ေတြက ေနျပည္ေတာ္သည္ အေျခခိုင္သြားၿပီဟုေျပာၾကသည္။ ၿမိဳ႕တြင္ နိုင္ငံတကာ ဟိုတယ္ႀကီးႏွစ္ခု ၿပီးလုၿပီးခင္အပါအဝင္ အျခားေသာ အဟုန္ျမႇင့္တင္စရာေတြ ရွိေနသည္။

''အာရွရဲ့ အလ်င္အျမန္ဆုံးထြန္း သစ္စစီးပြားေရး နိုင္ငံ ေတြထဲက တစ္နိုင္ငံရဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနျပည္ ေတာ္မွာ အလားအလာေတြအႀကီးအမားရွိေနပါတယ္''ဟု အေမရိကန္အေျခစိုက္ ဝက္စတန္း အင္တာေနရွင္နယ္ ဟိုတယ္ တြဲ မ်ား ၏ ေဒသဆိုင္ရာဒုတိယဥကၠ႒ ဂလင္း ဒီဆိုး ဇားက ေျပာသည္။

ျပင္သစ္ပိုင္ အက္ကာအုပ္စု၏ အႀကီးတန္းဒုတိယ ဥကၠ႒ ပက္ထရစ္ဘက္ဇက္က ေနျပည္ေတာ္သည္ ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ အလည္အပတ္အမ်ားဆုံးၿမိဳ႕ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္လိုက္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသခံမ်ားက ေလေကာင္း ေလသန႔္ ရေသာ ေနျပည္ေတာ္သည္ ကန္ထရိုက္တိုက္မ်ား မြစိထ ေနၿပီး ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ေနသည့္လမ္းမ်ား၊ ၿပီးေတာ့ လူဦးေရငါးသန္းေနထိုင္သည့္ ရန္ကုန္ထက္ ေနလို႔ထိုင္ လို႔ ပိုေကာင္းသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ေရျဖန႔္ ေဝမွု ပိုေကာင္း ၿပီး ေန႔စဥ္မီးပ်က္ေနေသာ ရန္ကုန္ ႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ မီးျပတ္သက္သာသည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

''က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းနဲ႔ စိမ္းလန္းတဲ့ၿမိဳ႕ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ျပန္ေရာက္သြားရင္ အသက္ရွုက်ပ္သလို ခံစားရတယ္'' ဟု ရန္ကုန္ဇာတိျဖစ္သူ ခ်ယ္ရီဦးနာရီဆိုင္မွ မန္ေနဂ်ာ ကိုျပဳံးက ေျပာျပသည္။ နိုင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားက ေနျပည္ေတာ္ ေတာင္ ဘက္ ကီလိုမီတာ ၃ဝဝအကြာတြင္ရွိၿပီး ငါးနာရီၾကာကားေမာင္း ရသည့္ ရန္ကုန္တြင္သာ ဆက္ေနဖို႔ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ေန တုန္းျဖစ္သည္။ သံတမန္ေတြက စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳပါတီေတြက ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ (ေဒၚ) ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အတိုက္အခံအား အံတုယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကသည္။

''တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ရန္ကုန္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ျပန္ေရႊ႕ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ အေလးအနက္ယုံၾကည္တယ္'' ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရသူ ဦးဉာဏ္ဝင္းကေျပာသည္။ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာဆႏ္ ဒေကာက္ခံမွု မ ရွိေသာ္ လည္း ရန္ကုန္အား ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးမည္ ဟုကတိေပးေသာ နိုင္ငံေရးသမားသည္ မုခ်ေရြးေကာက္ ပြဲနိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဟာသတစ္ခုက ပ်ံ႕ႏွံေနသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ တစ္႐ုံ၊ ဆာဖာရီ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေဈးဝယ္စင္တာႀကီး စသည္ တို႔အပါအဝင္ အဆင္ေျပမွုအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ပ်ားပန္း ခပ္လွုပ္ရွားမွုမရွိေသာ ေဈးကြက္ကလြဲလို႔ေပါ့။ ျမန္မာနိုင္ငံ က အျခားေသာၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားလို အေရာင္အေသြးစုံစုံ၊ လူအုပ္ မ်ား မ်ား၊ ဝ႐ုန္းသုန္း ကားေတြ မဲ့ေနသည္။ ျဖစ္သလို ျပန႔္က်ဲေနေသာၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားျပည္သူသုံး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးအားနည္းေနရာ လူေတြက ေဈးႀကီးေသာအငွားယာဥ္ မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္မ်ားကိုသုံးမွ ျဖစ္ေန သည္။

''ညဘဝေတြ ဒီမွာမရွိဘူးဗ်ာ ။ ညကိုးနာရီေက်ာ္ရင္ ဘယ္သူမွ လမ္းေပၚမထြက္ၾကေတာ့ဘူး။ အိမ္မွာေနၿပီး တီဗီသာၾကည့္ေနရေတာ့တယ္'' ဟု မီနီမတ္ပိုင္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ကိုေဇယ်ာဦးကေျပာသည္။ ရန္ကုန္သို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျပန္ေရႊ႕စရာ လမ္း မရွိေၾကာင္း အရာရွိေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာၾကသည္။ သံလက္သီး ဆုပ္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ရာစုႏွစ္ဝက္မၽွေန ခဲ့ၾကရသျဖင့္ လူေတြမွာ အရာရာ လၽွို႔ဝွက္ခ်င္စိတ္ေတြက အရိုးစြဲေနတုန္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕မွာ လူဦးေရ ဘယ္ ေလာက္ ရွိသည္ဆိုေသာ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးကိုပင္ အရာရွိေတြက ေပးဖို႔ ျငင္းဆန္ေနၾကသည္။ မ်ားစြာေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားက အစိုးရကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ကိုးကားကာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တုန္းက ၿမိဳ႕လူဦးေရသည္ ၉၂၅၀၀၀ ရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဧည့္သည္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ထိုအခ်က္အလက္မ်ားမွာ လက္ခံရန္ ခက္ခဲ လွသည္ဟု ေျပာသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ဒီကို ဘာေၾကာင့္ေျပာင္းေရႊ႕လာရသည္ ပင္ အရာရွိမ်ားက ဘယ္ေသာအခါကမၽွ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေျပာမျပၾက။

သီအိုရီမ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္သည္ ပိုၿပီးဗဟိုက်သည္။ နိုင္ငံကို ပိုမိုၿပီးထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာက်သည္။ စစ္အစိုးရကို မၾကာခဏဆိုသလို ေသြးထြက္သံယို ဆႏၵၿပ ေလ့ရွိေသာ ရန္ကုန္လူထုႏွင့္လည္း အဆက္ျဖတ္နိုင္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနသည္။ ေနျပည္ေတာ္၏ ဗိသုကာခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ယခင္စစ္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး)သန္းေရႊ သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းက အတိတ္ေကာင္း နိမိတ္ေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ ၾကၿပီး အမိန႔္မေပးမီ နကၡတၱေဗဒဆရာသမားတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေလ့ရွိသည့္ ေရွး ဘုရင္မ်ား၏ ေျခရာေနာက္လိုက္ခဲ့သည္ဟု ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ယုံၾကည္ထားၾကသည္။

အာဏာ အတန္အသင့္ကို ယခုတိုင္ ေနာက္ကြယ္က ကိုင္ထားဆဲဟု ယုံထားၾကသည့္ ဦးသန္းေရႊသည္ အျခား ေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ လူသူေဝးရာဝင္းႀကီး ထဲတြင္ ေနထိုင္ေနသည္။ ကန႔္သတ္ထားေသာစစ္နယ္ေၿမ တြင္ ကတုတ္ က်င္း မ်ား ႏွင့္ လိုဏ္ေခါင္းမ်ားရွိသည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

၂ဝဝဝျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ညစ္ေပဆင္းရဲလွေသာ လယ္သမားမ်ားစြာ၏ေနရာတြင္ ၿမိဳ႕တည္ေဆာက္မွုစတင္ ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕၏ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ခ်ဳံေတာ၊ သစ္ေတာႏွင့္ ကၽြဲစားၾကက္ေျမမ်ား ေဘးတစ္ဘက္တစ္ခ်က္ တြင္ရွိေနသည့္ လမ္းေၾကာစုံ အေဝးေျပးလမ္းမက်ယ္ႀကီး ေတြ ေဖာက္ထားသည္။ စိမ္းလန္းဇုန္တြင္ အစိုးရဝန္ထမ္း မ်ားအတြက္ ရာထူးအလိုက္ တည္ေဆာက္ေပးထားသည့္ တိုက္ခန္းတြဲ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို အစီအစဥ္တက် ေတြ႕ရ သည္။ တိုက္အမိုးေတြက အေရာင္သေကၤတႏွင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနဆိုလၽွင္ အစိမ္း ေရာင္အမိုးႏွင့္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရက အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲအစ တိရစၧာန္႐ုံအလယ္ ေက်ာက္မ်က္ ျပပြဲအဆုံး အရာအားလုံးကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ အတင္း အက်ပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

သံတမန္ေတြကိုေတာ့ အေတာ္ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္း ရခက္လွသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ မေလးရွားနိုင္ငံတို႔က သာလၽွင္ သံ႐ုံးမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေျမတစ္ကြက္လၽွင္ ေဒၚလာတစ္သန္းခြဲျဖင့္ ဝယ္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ နိုင္ငံလုံး ေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္ခဲ့ၾကေသး ဘဲ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းပညာရွင္ႏွင့္ အစိုးရအႀကံေပးျဖစ္သူ ဦးသန႔္ျမင့္ဦးက ရန္ကုန္သို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ျပန္ေရႊ႕ဖို႔ဆိုသည္မွာ အေတာ္ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ အျခားေသာ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရန္ရွိေနသည္ဟု ေျပာသည္။

''ဘာတစ္ခုမၽွ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ဘူး။ ႏွစ္ ေတြ ၾကာလာတာနဲ႔အမၽွ ပိုပိုခက္လာလိမ့္မယ္။ နိုင္ငံေရး ဆႏၵရွိတာေတာင္ မလြယ္လွဘူး။ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕နဲ႔ ကြာျခား ေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုတစ္ခုရွိေနတာ ဆိုးရြားတဲ့ကိစၥမွ မဟုတ္တာ'' ဟု သူကေျပာ သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္အသစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က တုမႏွိုင္းသာသည့္ ေရႊတိဂုံပုံတူ ေစတီေတာ္တစ္ဆူကို တည္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဦးသန္းေရႊသည္ ေနျပည္ေတာ္အား အစဥ္အလာတံဆိပ္ ရိုက္ႏွိပ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အထြတ္အျမတ္ေစတီ ေတာ္ႀကီးကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ပုံတူေစတီေတာ္အျမင့္ သူက စင္တီမီတာ၃၀ ေလၽွာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။ ၿပီးေတာ့ ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားကိုလည္း ခမ္းနားထည္ ဝါေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားေပးခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ေနထိုင္ရေသာဘဝသည္ အထီး က်န္ၿပီး ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းလွသည္ဟု သစ္ေတာ ဌာနမွ တိရစၧာန္ေဆးကုဆရာဝန္ ဦးတင္ကိုလတ္ကေျပာ သည္။ သူ႔ဇနီးႏွင့္ကေလးႏွစ္ေယာက္က သူႏွင့္အေဝးႀကီး မွာ ရွိေနသည္။
သို႔ေသာ္ သူက သူ႔အလုပ္ကိုေတာ့ ခ်စ္ျမတ္နိုးသည္။  ''အစိုးရက ဆင္ျဖဴေတာ္ေတြထားရွိေပးရင္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝလာလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ထားၾကတယ္''  ဟု သူက ေျပာေလသည္။

[-- ဂ်ပန္တိုင္းမ္သတင္းစာတြင္ သတင္းစာဆရာ  Denis D Gray   ေရးသားေသာ Myanmar's capital less of a ghost town  ကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆို ပါသည္။ --]

ညီလတ္
Yangon Media Group
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရာဇာမင္း ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသင္း၏ ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္- ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ ေျပးဆြဲခြင့္ ပိတ္သိမ္း


ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၄

ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္သို႔ ေမ ၁၂ ရက္ ညေန ၆ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕မေဈး ကားဂိတ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ခရီးသည္ ၄၆ ဦး တင္ေဆာင္ ထြက္ခြာလာသည့္ ရာဇာမင္း ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး မွန္လုံ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္သည္ ညေန ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၉၇/၆)ကို စတင္ တိုက္မိၿပီး ဝက္လက္ မီးရထားခုံးေက်ာ္ တံတားထိပ္ကို ထပ္မံတိုက္မိကာ တံတားေအာက္သို႔ ထိုးက် တိမ္းေမွာက္ခဲ့သည္။

ယာဥ္ေပၚ၌ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး၊ အကူယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ခရီးသည္ အမ်ိဳးသား ၂၉ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၇ ဦး စုစုေပါင္း ၄၆ ဦးပါရွိသည့္အနက္ အမ်ိဳးသား ၁၀ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီးေလးဦး စုစုေပါင္း ၁၄ ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ခုတင္ (၁၀၀၀)ေဆး႐ုံႀကီး၌ အမ်ိဳးသား ၁၆ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၂ ဦး၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံ၌ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေပါင္း အမ်ိဳးသား ၁၈ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၃ ဦး စုစုေပါင္း ၃၁ ဦး ဒဏ္ရာ အသီးသီး ရရွိခဲ့ၿပီး ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ ရွိသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရာဇာမင္း ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္အား မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ေျပးဆြဲရာတြင္ ခရီးသည္မ်ား လုံၿခဳံစြာ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၌ စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ရန္ အားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရာဇာမင္း ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသင္း၏ ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ ေျပးဆြဲခြင့္ အား ေနျပည္ေတာ္ ကုန္းလမ္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမ ၁၅ ရက္မွ စတင္၍ ပိတ္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

MOI web portal
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္(ေနျပည္ေတာ္)၌ က်ားျဖဴ ႏွစ္ေကာင္ေအာင္ျမင္စြာေမြးဖြား


ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၂

တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္(ေနျပည္ေတာ္)၌ က်ားျဖဴ အထီး(ဝမ့္ဝမ့္)ႏွင့္ က်ားျဖဴအမ(ၾကယ္က်ိ)တို႔က က်ားျဖဴအမငယ္ ႏွစ္ေကာင္ ကို ေမ ၁ ရက္က ေအာင္ျမင္စြာေမြးဖြားခဲ့ၿပီး က်ားျဖဴမ်ားသည္ က်န္းမာစြာႀကီးျပင္းေနေၾကာင္း သိရ သည္။

တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္(ေနျပည္ေတာ္)သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ားျဖဴေမာင္ႏွံတစ္စုံ စတင္ထား ရွိခဲ့ၿပီး၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွ က်ားျဖဴေမာင္ႏွံ ထပ္မံေမြးျမဴျပသထားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ က်ားျဖဴ စုံတြဲသည္ သားဖြားမႈသုံးႀကိမ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ရန္ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္၌ ေမြးျမဴျပ သထားသည့္ က်ားျဖဴအမ စႏိုးကိုလည္းေကာင္း၊ ဆာဖာရီဥယ်ာဥ္တြင္ က်ားဝါအထီး ရိမ္းကိုလည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္စြာ ေမြးဖြားျပသထားၿပီးျဖစ္ၿပီး
ယခု တတိယအႀကိမ္တြင္က်ားျဖဴအမႏွစ္ေကာင္ကိုေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၉ကီလိုဂရမ္ အသီးသီး ရွိကာက်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ေတာ္)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးသန္းစိုးေအး ထံမွ သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar 
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အဓမၼေစခုိင္းသူကုိ ဖမ္းဆီး


ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ပဲခူးတုိင္းမွ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးကုိ အတင္းအဓမၼ ျပည့္တန္ဆာ ျပဳလုပ္ခုိင္းေစသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မေနျခည္ေအးဆုိသူ အမ်ဳိးသမီးကုိ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ ဖမ္း ဆီးအေရးယူလုိက္သည္ဟု လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးက ဇန္န၀ါရီ ၁၈ တြင္ မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခုတင္တစ္ေထာင္ ေဆး႐ုံတြင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦး ေရာက္ရွိေန သည္ဟု အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ဥကၠ႒၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ တပ္ဖြဲ႔စု(ေနျပည္ေတာ္)က သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာမွတစ္ဆင့္ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းသူကုိသိရွိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးသည္ မိသားစု စီးပြားေရး အဆင္မေျပျခင္း၊ ပေထြး၏ ဆဲဆုိ႐ုိက္ႏွက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သႀကၤန္မတုိင္ခင္က ပဲခူးတုိင္းရွိေနအိမ္မွ ေနျပည္ ေတာ္သုိ႔ ကုန္တင္ကားျဖင့္လုိက္ပါထြက္ေျပးခဲ့ရာ ေနျခည္ေအးဆုိသူအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ရွိၿပီး လုိက္ပါသြားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တစ္လခန္႔အၾကာတြင္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ရန္အတြက္ ကားတစ္စီးေပၚသုိ႔ ထည့္ေပးလုိက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းေနျပည္ေတာ္ သေျပကုန္း၊ ညေစ်းတန္းတြင္ေနထုိင္ရကာ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ေခၚေဆာင္ရာေနရာ မ်ားသုိ႔ ေနျခည္ေအးက ထည့္ေပးတတ္သည္ဟု အမ်ဳိးသမီးငယ္က လူကုန္ကူးအဖြဲ႔ကုိ ေျပာျပသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ဘ၀ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲသည့္အေျခ အေနကုိ အလဲြသုံးစားျပဳ၍ ေနအိမ္တြင္ထားရွိကာ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ခုိင္းေစသူအား ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္န ၀ါရီလ ၁၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁) ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ လူကုန္ကူးမႈ ျဖင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏိွမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သတင္းေပး ပို႔ခ်က္ရ သိရသည္။

အမ်ဳိးသမီးငယ္သည္ ျပည့္တန္ဆာ မလုပ္ခ်င္ေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းဆုိေသာ္လည္း ေနျခည္ေအးက အတင္းအဓမၼလုပ္ခုိင္းေစခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ပ႐ုတ္လုံးႀကီး ႏွစ္လုံးကုိ ႀကိတ္ကာ ေရျဖင့္ေသာက္ခဲ့ကာ သေႏၶတားေဆးကုိပါ ေသာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေလးရက္ခန္႔ေမ့ေျမာေနရာမွ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္မွ ေဆး႐ုံေပၚတြင္ျပန္လည္သတိရလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ကုိ အတင္းအဓမၼျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေစခုိင္းသူ မေနျခည္ေအး၊ (၂၇)ႏွစ္၊ ပန္းလိႈင္(၂)လမ္း၊ သာယာကုန္းကြက္သစ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေနသူအား ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ တိုင္တန္းသျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္တြင္ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ (ပ) ၁၁/၂၀၁၄၊ လူကုန္ကူးမႈတား ဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ဳိးသမီးငယ္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္လာပါက ၎၏မိဘမ်ားထံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ရဲလင္းထြဋ္
Mizzima Burmese
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အမိန႔္မခ်နိုင္ေသးသည့္ ေနျပည္ေတာ္အသင္းျပစ္ဒဏ္ကို အယူခံေကာ္မတီက ထပ္မံဆုံးျဖတ္မည္


 ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ ေနာက္ဆုံးပြဲစဥ္ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ ဩဂုတ္ ၁၃ရက္က အမိန႔္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ ေန ျပည္ေတာ္အသင္းက အယူခံဝင္ ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ယင္းအယူခံကို အယူခံေကာ္မတီက ဆုံးျဖတ္သြား မည္ဟု သိရသည္။  ေနျပည္ေတာ္အသင္း အ ယူခံကို ျမန္မာနိုင္ငံေဘာလုံးအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အယူခံေကာ္မတီမွ ဆုံး ျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦး ခင္ေမာင္ေထြးက အတည္ျပဳသည္။

  ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ရာ သီပိတ္ပြဲစဥ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ အသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ယူနိုက္တက္ အသင္းတို႔ ေနျပည္ေတာ္ ဝဏၰ သိဒိၶကြင္းအတြင္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ ပြားမႈႏွင့္ ထိုင္ခုံမ်ားပ်က္စီးခဲ့သည့္ အေပၚ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္စည္း ကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမွ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယင္း ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ အသင္းမွ ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္ မတီသို႔ အယူခံဝင္ခဲ့ရာ ယင္းကိစၥ ရပ္ကို ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ (သို႔) အယူခံေကာ္မတီက ထပ္မံ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စည္း ကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ''အဲဒီ ကိစၥရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီက ျပင္ ဆင္ဖို႔မရွိဘူး။ ျပင္ဆင္နိုင္တာက ႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္။ အယူခံေကာ္မ တီနဲ႔ ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ပါ''ဟု ၎က ေျပာသည္။

 အဆိုပါခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ ႏွင့္ ကြင္းအတြင္း ထိုင္ခုံမ်ားပ်က္ စီးခဲ့သည့္အေပၚ ျမန္မာေနရွင္ နယ္လိဂ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီက ဩဂုတ္ ၁၃ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေဘာလုံးအသင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္ယူနိုက္တက္ေဘာလုံး အသင္းတို႔ကို ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ေနျပည္ေတာ္ ေဘာလုံးအ သင္း စီမံမန္ေနဂ်ာဦးေဇာ္ဝင္းက ''အသင္းက အယူခံတင္ထားတာ ကို စက္တင္ဘာ၂၈ရက္က ျပန္ ၿပီးအေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ အယူ ခံေကာ္မတီ (သို႔) ေဘာလုံးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဆီကို ျပန္တင္ရမယ္ ဆိုလို႔ ေအာက္တိုဘာ ရရက္က ထပ္ၿပီးတင္ထားပါတယ္''ဟု ၎ က ေျပာသည္။ ယင္းကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မီဒီယာဌာန သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း သိရွိျခင္းမရွိဟုေျဖၾကားသည္။

Yangon Media Group
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေနျပည္ေတာ္ ဆီးဂိမ္းဖြင့္ပြဲ အစုိးရလွ်ပ္စစ္မီး မသုံးဘဲ မီးစက္သာ သုံးမည္


ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ကစားသမား မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိသည့္ ဆုိင္းဘုတ္ကုိ လူစည္းကားရာ ေနရာအမ်ားစုကုိ စုိက္ထူထားသည့္ ျမင္ကြင္း။ (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ)
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို မယုံၾကည္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ (SEA GAME) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ကုိ    ဗို႔အားျမင့္ မီးစက္ႀကီး မ်ား အသံုးျပဳဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ အသုံး မျပဳရျခင္း မွာ ဖြင့္ပြဲကာလ မီးပ်က္မည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ျဖစ္ၿပီး ဖြင့္ပြဲအခ်ိန္ မီးပ်က္ပါက ႏုိင္ငံဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းႏုိင္သျဖင့္ မီးစက္မ်ား အသုံးျပဳ ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူထု ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပညာေပးေရး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဌးေအာင္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“ဆီးဂိမ္းဖြင့္ပြဲႀကီး က်င္းပေနစဥ္မွာ အစိုးရ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းကုိ သံုးမွာ မဟုတ္ဘူး။ မီးပ်က္ႏိုင္တယ္ေလ။ မီးစက္ပဲ သံုးမယ္။  ဖြင့္ပြဲ မတုိင္ခင္ တနာရီေလာက္ကတည္းက ႀကိဳၿပီးေတာ့ က်င္းပမယ့္ အခမ္းအနား အေဆာက္အဦ၊ အားကစား႐ံု တခုလံုးကို မီးစက္အလံုး ၂၀ ေလာက္နဲ႔ မီးေပးဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္´´ ဟု ဦးေဌးေအာင္က ဆိုသည္။

အလားတူ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ ပိတ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္လည္း အစုိးရဓာတ္အားစနစ္ကုိ အသုံးမျပဳဘဲ မီးစက္မ်ားကုိသာ အသုံးျပဳၿပီး ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းက်င္းပေရးေကာ္မတီနာယက  ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္းက ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေရး သက္ဆိုင္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာန အားလံုး တာ၀န္ေက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အမွားအယြင္း တခုခုျဖစ္ေပၚ၍ တုိင္းျပည္ ဂုဏ္သိကၡာက် အရွက္ရေစပါက ၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ အပါအ၀င္ အရာရွိမ်ားကုိ အလုပ္ ထုတ္သည္ အထိ အေရးယူမည္ျဖစ္ဟု ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဆီးဂိမ္းမွာ တုိင္းျပည္ ဂုဏ္သိကၡာ မက်ဆင္းေအာင္ လုပ္ဖို႔ ဒုသမၼတကိုယ္တိုင္ ညႊန္ၾကားထားတယ္။ အမွားအယြင္း ျဖစ္ခဲ့ရင္ တာ၀န္ယူ ထားတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက   ၀န္ႀကီးေတြ တန္းစီၿပီး ျပဳတ္မွာ။ သူတို႔က ပိုၿပီးေတာ့ ဘ၀နဲ႔ ရင္းရမွာ´´ ဟု အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ဆုိသည္။

၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆီးဂိမ္း ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပရန္ ရက္ပုိင္းအလို တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ဆုိသလုိ ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲကာလ ယင္းသုိ႔ မီးျပတ္ေတာက္မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ႏုိင္ငံဂုဏ္သိကၡာ က်ႏုိင္သည္ ဆိုေသာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးတြင္ တနာရီေက်ာ္ၾကာ ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ တခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး  အဆုိပါ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈသည္ ျပည္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ေရႊေတာင္ႏွင့္ေျမာင္းတကာသို႔ သြယ္တန္း ထားေသာ  မဟာဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳး ခ်ိဳ႕ယြင္းျပတ္ေတာက္မႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

အစိုးရက အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိေနသည့္ လွ်ပ္စစ္အားေပးစနစ္ကုိ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်မႈမရွိသျဖင့္  ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေငြေဆာင္ေဒသ တို႔တြင္ မီးစက္မ်ားစြာ အရန္သင့္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက “ဖြင့္ပြဲမွာက မီးအရမ္းသံုးရမွာ။ Animation ေတြေရာ၊ မီးစလိုက္ေတြေရာ သုံးမွာ ဆိုေတာ့ ၀န္အား မႏုိင္တာေတြ ျဖစ္သြား လိမ့္ မယ္။ အမ်ားႀကီး သံုးမွာဆိုေတာ့ မီးဆိုင္း ၅ ခု ကို မီးစက္ တလံုး ေပးထားမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ပါတယ္။ အကုန္လံုး ေခ်ာေခ်ာ ေမြ႕ေမြ႕ၿပီးသြားေအာင္ ဘာအေႏွာင့္ အယွက္ မွ မရွိေအာင္ လို႔  မီးစက္ေတြ သုံးမွာ။ ေနျပည္ေတာ္ တၿမိဳ႕လံုးလည္း ထိန္ေနမွာပဲ။ အကုန္လံုးကို မီးစက္ေတြနဲ႔ လုပ္မယ္လို႔ သိထားတယ္´´ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔ ရွင္းျပသည္။

ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္း၊ သု၀႑ကြင္း ၊ သိမ္ျဖဴကြင္း၊ ဒဂံုေျမာက္ပိုင္း ရွိ ေသနတ္ပစ္ကြင္း ေနရာမ်ားတြင္ မီးမွန္ေစရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ခဲ့လွ်င္ အလို အေလွ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ေပးမည့္ မီးစက္မ်ားျဖင့္ အသင့္ျပင္ထားေၾကာင္း၊ ဆီးဂိမ္းကာလ ဓာတ္အားမျပတ္ေတာက္ရန္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးရန္လင္းက ေျပာသည္။

“ဆီးဂိမ္းကာလ ရန္ကုန္မွာ မီးပ်က္သြားခဲ့ရင္ Generator ေတြက အလိုအေလ်ာက္ ၀င္ေမာင္းမွာ။ မီးစက္ ေတြလည္း အဆင္သင့္ ျပင္ထားတယ္။ ဆီးဂိမ္းကာလ မွာ သစ္ပင္ခုတ္ဖို႔ မီးျဖတ္တာမ်ိဳး၊ မီးလိုင္း ခ်ိန္းတာမ်ိဳးေတြ လံုး၀ မလုပ္ဘူး´´ ဟု အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးရန္လင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဟာ္ကီအားကစား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးထင္ေဇာ္၀င္းက “ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္က ေဟာ္ကီၿပိဳင္ပြဲလုပ္တာ မီးပ်က္ သြားတယ္။ မီးစက္ေမာင္းေပမယ့္ ၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာမွ မီးျပန္လာေတာ့ ေဟာ္ကီကို Score Board မေပၚဘဲ ကစားလိုက္ ရတယ္။ တတ္ႏိုင္ရင္ မီးပ်က္ၿပီး  ၂ မိနစ္ေလာက္အတြင္း မီးစက္ႏႈိး မီးလာေအာင္ စီစဥ္ထားရမယ္´´ ဟု  ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

irrawaddy
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

တစ္မိုင္ တစ္ဦး အျမန္လမ္း
“ကို...ေရာဟင္...” ဟု ခုတင္ေပၚမွ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီး ဆန္႔ေနရသည့္ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ဳိးသမီးက မပြင့္တပြင့္ ေလသံျဖင့္ ခပ္တိုးတိုးေလး ေမးရွာသည္။

သူမ၏ မ်က္ႏွာအႏွံ႔တြင္ ပြန္းရွထားသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္တို႔က ျပည့္လုနီးပါး။ ေမးေစ့တစ္ခုလုံးမွာ မိုးက် သေျပသီးပမာ ညဳိေျပာင္ေျပာင္ အေရာင္ေတာက္ေနသည္။ ျပင္းထန္ေသာ အတြင္းပိုင္း ဒဏ္ရာတို႔ကို သူမက ေခတၱေမ့ထားဟန္ တူေသာ္လည္း ဦးေခါင္း အနည္းငယ္ ေစာင္း႐ုံျဖင့္ သူမထံမွ ေအာ္ညည္းသံ ထြက္လာသည္။

ေအာ္ညည္းသံၾကားမွပင္ ေမလ ၁၂ ညေနပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္သြား ရာဇာမင္း အေဝးေျပးကားေပၚမွ သူမႏွင့္ ပူးတြဲထိုင္လိုက္လာေသာ ခင္ပြန္းကို သူမက ေမးျခင္းျဖစ္သည္။
Add caption
အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ဖြယ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနေသာ ရန္ကုန္- မႏၲေလး အျမန္လမ္းမေပၚတြင္ အကြၽတ္အလြတ္ပြဲ က်င္းပအၿပီး တစ္ရက္ခန္႔အၾကာ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီက ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္သို႔ ထြက္ခြာသြားေသာ ရာဇာမင္း ခရီးသည္တင္ယာဥ္မွာ အျမန္လမ္းတြင္ တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ခရီးသည္ ၁၄ ဦးေသဆုံးၿပီး က်န္ရွိ ခရီးသည္ ၃၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ေသဆုံးသူ ၁၄ ဦးတြင္ သူမ၏ ခင္ပြန္းသည္လည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း လူ ၁၀ ဦးထက္မနည္း ေသဆုံးခဲ့ေသာ ဒုတိယေျမာက္ အျမန္လမ္း ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈလည္း ျဖစ္သည္။

အျမန္လမ္း ၁၁၆ မိုင္တြင္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ ည ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေဝးေျပးယာဥ္ႏွင့္ မတ္တူးယာဥ္ တိုက္မိအၿပီး ၁၃ ဦး ေသဆုံးၿပီးေနာက္ တစ္လခန္႔အၾကာ ရာဇာမင္း ယာဥ္တိုက္မႈ ထပ္ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္သည္။
“ဟိုဘက္အေဆာင္မွာပါ။ ညီမေလး စိတ္မပူနဲ႔ေနာ္” ဟု ရာဇာမင္းယာဥ္ေပၚပါ ခင္ပြန္းသည္အေၾကာင္း ေမးေနသူကို လူနာေစာင့္ အမ်ဳိးသမီးက ျပန္အေျဖ ေပးလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ ေဘးမွ လူနာသတင္းေမးမ်ားကို ျမင္သာရန္ လူနာေစာင့္က မ်က္လုံးတစ္ဖက္ မွိတ္ျပလိုက္သည္။ ထိုလူနာေစာင့္၏ မ်က္ႏွာက တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ငိုမဲ့မဲ့။ ဆုံးပါးသြားသူ ခင္ပြန္း ရွိေနေသးေၾကာင္း လိမ္ေနရသည့္အျပင္ မခ်ိတင္ကဲ ၿပံဳးရသည့္ အလုပ္ကိုပါ လူနာေစာင့္က ပူးတြဲလုပ္ေနရသည္။
“ဘာမွမျဖစ္ဘူးေနာ္။ ေကာင္းသြားၾကမွာပါ” ဟူေသာ အားေပး စကားလုံးတို႔က ေသြးညီနံ႔၊ ေသြးပုပ္နံ႔တို႔က ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ ခြဲစိတ္ေဆာင္အမွတ္ (၁) ႏွင့္(၂) တို႔တြင္ ေရာႁပြမ္းေန၏။

တိမ္းေမွာက္သြားေသာ ရာဇာမင္း ယာဥ္သည္ ညေန ၆ နာရီ ၄၅ ဝန္းက်င္၌ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ ၁၉၇ မိုင္ဝန္းက်င္ရွိ တံတားေပၚ အတက္တြင္ လမ္းေခ်ာ္၍ ေခ်ာက္အတြင္း ျပဳတ္က်ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကားေမွာက္သည္ကို ဝင္ေရာက္ကူညီ ကယ္ဆယ္ခဲ့သည့္ မေကြးၿမဳိ႕မွ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သို႔ အျမန္လမ္းမွ ျပန္လာသူ ဦးစိုးမင္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးစိုးမင္းလြင္မွာ ထိုးက်သြားေသာ ယာဥ္ေပၚမွ ခရီးသည္မ်ားကို ပထမဆုံး ကူညီခဲ့သူ။

အျခား ယာဥ္တိမ္းေမွာက္၊ တိုက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အျမန္လမ္း သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ လူအမ်ားဆုံး ေသဆုံးခဲ့ေသာ ယခုယာဥ္တိုက္မႈကိုလည္း လူ႔အျပစ္ေလာ၊ လမ္းအျပစ္ေလာ အျငင္းပြားၾကဦးမည္။ လမ္းအျပစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသူတို႔တြင္လည္း သက္ေသမ်ားရွိသည္။

လမ္းတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ အမွန္တကယ္ အရည္အေသြး ျပည့္ဝသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေသခ်ာသည့္ သက္ေသသာဓက မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးအျဖစ္ ၁၅ ႏွစ္နီးပါး လုပ္သက္ရွိသူ ေတာင္ငူၿမဳိ႕ခံ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးက သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

“ကြန္ကရစ္လမ္း ခင္းမယ္ဆိုရင္ ေအာက္ခံေျမသားက အနည္းဆုံး အသားေသေလာက္တဲ့  အတိုင္းအတာ ပမာဏေလာက္ ထားရွိရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ အျမန္လမ္းမႀကီးက ႏွစ္တိုတိုအတြင္း ၿပီးစီးၿပီး ႏွစ္တိုတို အတြင္းမွာပဲ ျဖတ္သန္း သြားလာခြင့္ ျပဳခဲ့တာကို ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္လိုမွ စဥ္းစားလို႔ မရပါဘူး” ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ သႀကၤန္ေလးရက္တာ ကာလအတြင္းမွာပင္ အဆိုပါ အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚ၌ ယာဥ္မေတာ္မဆ ျဖစ္ပြားမႈေပါင္း ၂၂ ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူေသဆုံးမႈ ၁၆ ဦး အထိရွိခဲ့ကာ လူေပါင္း ၄၃ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ေထာက္႐ႈပါက အျမန္လမ္း၏ အေနအထားမွာ စိုးရြံ႕စရာပင္။

ထိုနည္းတူ ယာဥ္ေမာင္းအျပစ္ (လူ႔အျပစ္) ဟုဆိုရန္လည္း အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား ရွိေနသည္။

ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမဳိ႕မေစ်းကားဂိတ္မွ ထြက္ခဲ့ေသာ ရာဇာမင္းကားသည္ ေနျပည္ေတာ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္အထြက္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းေပၚ စေရာက္ကတည္းကပင္ ဘယ္ညာယိမ္းေနၿပီဟု ခရီးသည္အျဖစ္ လိုက္ပါသြားသည့္ အစိုးရဝန္ထမ္း အမ်ဳိးသမီးက ဆိုသည္။
“ျမန္တာကလည္း ျမန္တယ္။ ထိန္းမရျဖစ္တာ သိသာတယ္” ဟု ၎က ခုတင္ေပၚမွ ပက္လက္ အေနအထားျဖင့္ ေျပာသည္။

ကားေပၚလိုက္ပါခဲ့သည့္ မႏၲေလးၿမဳိ႕ေန အသက္ ၄၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကမူ ကားေမာင္းသူမွာ မူမမွန္ဟု ေျပာသည္။
“ကားေမာင္းတဲ့သူက မူးေနတာေလကြာ” ဟု ဘယ္လက္ေမာင္း႐ိုးႏွင့္ နံ႐ိုးႏွစ္ေခ်ာင္း က်ဳိးသြားေသာသူက မေက်နပ္ေသာ ေလသံျဖင့္ ဆိုသည္။

ကားေမွာက္ရျခင္းမွာ လမ္းေခ်ာေနသျဖင့္ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး မၾကာမီ အဆိုပါ ေနရာသို႔ ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ လမ္းမွာ ေျခာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဳတာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဦးဘေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ဒီေတာ့ လူအမွားေတြလည္း မကင္းဘူးလို႔ ေျပာရမွာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လူအျပစ္လည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လမ္းအျပစ္လည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႏွစ္ခုစလုံးလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ပင္ အျမန္လမ္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ဦးေနဝင္းက ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားသည္  ကားႀကံ့ခိုင္ေရး ေကာင္းမြန္ျခင္း မရွိသည့္ အမွားမ်ား ရွိသကဲ့သို လူသားအမွားေၾကာင့္ အမ်ားဆုံး  ျဖစ္ပြားရျခင္းေၾကာင့္ အျမန္လမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အခ်ဳိ႕လမ္းပိုင္း ေနရာမ်ားသည္ တစ္ေျဖာင့္တည္းရွိၿပီး အေကြ႕အေကာက္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဂ႐ုစိုက္ ေမာင္းႏွင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတိေပး ေျပာဆိုထားသည္။

ယာဥ္တိုက္၊ တိမ္းေမွာက္မႈမ်ား မ်ားျပားလာကတည္းက အျမန္လမ္းမႀကီး ပုံမွန္ျပင္ဆင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲမႈ႐ုံးမွ အထက္ျမန္မာျပည္ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး ဦးျပည္ၿဖဳိးဆယ္က ေျပာၾကားသည္။

“ရာဇာမင္း ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈမွာ ယာဥ္ေမာင္းအေနနဲ႔ ေပါ့ဆမႈေလးေတြကို ေတြ႕ရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ရာဇာမင္း ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ၄၄ ဦးအနက္ ၁၄ ဦး ဆုံးပါးသြားခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသူမ်ားမွာ အနည္းႏွင့္အမ်ား ဒဏ္ရာရၾကသည္။ အားလုံး ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္ ၁၀၀၀ ေဆး႐ုံတြင္။

နံ႐ိုးက်ဳိးျခင္း၊ အ႐ိုးအက္ျခင္း၊ ေခါင္းကြဲျခင္း၊ ခါးမလႈပ္ႏိုင္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာဖူးေရာင္ျခင္းႏွင့္ မျမင္ႏိုင္သည့္ ကိုယ္တြင္းပိုင္း ေဝဒနာတို႔က အသက္ရွင္ က်န္ခဲ့သူတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေနဆဲ။ ထူးျခားသည္မွာ ေခါင္းကြဲ၊ ေျခေပါက္ဒဏ္ရာတို႔က သုံးေျမႇာင့္ပါ စေကဘာေခၚ အခြၽန္လက္နက္ျဖင့္  ထိုးခံရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ (ဥပမာ-မာစီဒီးကားတံဆိပ္ႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္)။ ထို႔အျပင္ ဦးေခါင္းတြင္ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာေၾကာင့္ ကြက္၍ရိပ္ထားရေသာ ကတုံးကြက္တို႔က လူနာအမ်ားစုတြင္ ရွိျပန္သည္။

“ကားေရွ႕ပိုင္းနဲ႔ အရင္က်တာ။ ေရွ႕မွန္ကြဲသြားေတာ့ ေက်ာ္ခြၿပီး အျပင္ထြက္လိုက္တယ္။ ေဘးမွာက ေသြးေတြနဲ႔ အကုန္ေသေနၿပီလို႔ေတာင္ ထင္ထားတာ” ဟု ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္လာေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းက သူမ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳကို ျပန္ေျပာျပသည္။

အဆိုပါကား ျပဳတ္မက်မီကပင္ ခရီးသည္တို႔က ေအာ္ဟစ္ျခင္း မရွိသလို၊ အခင္းျဖစ္ၿပီး ခ်ိန္တြင္လည္း က်ယ္ေလာင္ေသာ ေအာ္ဟစ္သံမထြက္ဟု သူမက ထပ္ေလာင္းဆိုသည္။

ခရီးသည္မ်ား၏ ေအာ္ဟစ္ ညည္းတြားသံက လူနာေဆာင္တစ္ခုလုံး ခပ္သဲ့သဲ့ ထြက္ေနသည္။ ယမန္ေန႔ ညပိုင္းကတည္းက တာဝန္က်ေနေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားက လူနာ၏ ဒဏ္ရာမ်ားကို ခ်ဳပ္ေပးရသည့္ အလုပ္က ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ဝန္းက်င္ အခ်ိန္အထိ မၿပီးေသး။ မစိုးရိမ္ရသည့္ အေသးစား ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာတို႔ကို ခ်ဳပ္ေပးေနရသည့္ အလုပ္က တစ္ခုတင္ဝင္ တစ္ခုတင္ထြက္ ။

“ညတည္းက မအိပ္ရေသးဘူး။ စိတ္ခ်ရေလာက္မွ ျပန္ရမွာ” ဟု  အသက္ ၃၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိ သူနာျပဳ ဆရာမေလးတစ္ဦးက ဆိုသည္။ သူမ စြပ္ထားေသာ လက္အိတ္ႏွင့္ ေဆးတြန္းလွည္းေပၚတြင္ ေသြးစတို႔က ျမင္မေကာင္း။

ေခါင္းတြင္ ဆယ္ျပားေစ့ခန္႔ ေဟာင္းေလာင္း ေပါက္ေနသည့္ လူနာ၊ အျပင္းအထန္ ညည္းတြားေနၿပီး နာလြန္းသျဖင့္ ေအာက္ပိုင္းအဝတ္ပင္ မကပ္ႏိုင္ေအာင္ ႐ုန္းေနေသာ လူနာ စသည္ျဖင့္ . . . ။

ထိုလူနာမ်ားတြင္ အစာစားႏိုင္သည့္ လူနာဟူ၍ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိသည္။ ရာဇာမင္းကားကို ေမာင္းႏွင္သည့္ ဒ႐ိုင္ဘာက အတြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသေနရသည္။ ယာဥ္အကူကား အျခားခရီးသည္ ၁၃ ဦးႏွင့္အတူ လူ႔ေလာကကို စြန္႔ခြာသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

လူနာတခ်ဳိ႕သူတို႔မွာ စိုးရိမ္ရေသးသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီမွ သတင္းထြက္သည္။ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးတို႔ ေရာက္လာသည္။ လူနာ တစ္ဦးစီအတြက္ ေထာက့္ပံ့ေငြမ်ား ေပးသည္။ သတိရသူကို အားေပးစကား ေျပာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေထာက္ပံ့ေငြ အေရအတြက္ မသိရ။
“စာအိတ္ေလးနဲ႔ ထည့္ေပးသြားတယ္။ ဘယ္ေလာက္မွန္း မသိပါဘူး” ဟု လူနာေစာင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သူမေစာင့္ေနေသာ လူနာအမ်ဳိးသမီးမွာ အသက္ ၅၀ ခန္႔အ႐ြယ္ ရွိသည္။ လူနာ သတိမရေသး၍ ဆရာဝန္ႏွစ္ဦး နံေဘးတြင္ ရပ္ေစာင့္ေနသည္။ က်န္လူနာေစာင့္ တစ္ေယာက္က သတိေမ့ေနသူ၏ ႏွာေခါင္းေပၚတြင္ သံပုရာသီး တစ္လုံးျဖင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနသည္။ အငိုတစ္ဝက္ မ်က္ဝန္းတို႔က ပူေလာင္ေနသည့္ဟန္ျပ၏။

ဝန္ႀကီးတို႔က လူနာမ်ားကို ၾကည့္၍ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သည့္ဟန္။
ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းပိုင္းတြင္ ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္း သြားလာေနေသာ ကားအစီးေရမွာ ၃၀၀ နီးပါး ရွိေနၿပီး ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အနက္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ မျဖစ္ပြားေသးေသာ ကားလိုင္းမွာ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ယာဥ္လိုင္းတစ္လိုင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ေမွာက္သည့္ ယာဥ္မ်ားေမွာက္ ေနသည္။ လမ္းျပင္သူမ်ားကလည္း ဆက္ျပင္ေနသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မကုန္မီ လမ္းတိုးခ်ဲ႕ မႈမ်ားအျပင္ ၂၅ မိုင္ အရွည္ထိ ကတၱရာ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား စတီးလက္ရမ္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အျမန္လမ္း အင္ဂ်င္နီယာမွဴး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
“ကားသမား ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရင္ေတာင္မွ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈ အနည္းဆုံး ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အထိ ျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ မ်ားလာသျဖင့္ ေသမင္းတမန္လမ္းဟုပင္ သမုတ္ခံလာရေသာ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း၏ အရွည္ကား ၃၆၆ မိုင္ ၃ ဖာလုံ ရွိသည္။

လမ္းစဖြင့္သည့္ ၂၀၀၉ မွ ယေန႔အထိ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မူေၾကာင့္ ၃၆၇ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။
ေသဆုံးမႈသည္ တစ္မိုင္တစ္ဦးႏႈန္း ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ အျမန္လမ္း ျဖစ္ေနၿပီ။

ေအာင္ထက္၊ ေဇယ်ာကို (ေတာင္ငူ)
ႊThe Voice
အျပည့္အစုံသုိ႔ »