Showing posts sorted by date for query ေဖာက္ျပန္. Sort by relevance Show all posts
Showing posts sorted by date for query ေဖာက္ျပန္. Sort by relevance Show all posts

၀ါဆိုလျပည့္ ဓမၼစၾကၤာ အခါေတာ္ေန႕


လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ၀ါဆိုလျပည့္ ေန႕တြင္ ဗုဒၡ ျမတ္စြာ သည္ မိဂဒါ၀ုဏ္ ေတာတြင္ (ပဥၥ၀ဂၢီ) ရဟန္း ၅ ပါး ကို ဓမၼစၾကၤာ တရားဦး ေဟာျခင္းျဖင့္ ဗုဒၼ သာသနာေတာ္ကို စတင္ ခဲ့ပါသည္။

ဓမၼစၾကၤာ တရားေတာ္ ၌ သဘာ၀ ေလာက တြင္ မေဖာက္မျပန္ မေျပာင္းမလြဲ အျမဲ တည္ရွိ ေနေသာ သစၥာ ၄ ပါးကို ေဖာ္ျပ ေဟာၾကား ခဲ့ပါသည္။

သဘာ၀ ေလာက ၏ သစၥာ ၄ပါး

ဒုကၡ သစၥာ = သတၱ၀ါ တိုင္း ရုပ္နာမ္ ဟူသမွ် မတည္ျမဲ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီး၍ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း တရား မ်ားကို မလြန္ဆန္ နိုင္ပဲ အို၊နာ၊ေသ ဆင္းရဲ ဒုကၡ ကို ေရွာင္လြဲ မရ ျဖစ္ရျခင္း သည္ ေလာက အမွန္တရား တခု။

သမုဒယ သစၥာ = သတၱ၀ါ တိုင္း မိမိကိုယ္ (ရုပ္၊ နာမ္ ခႏၼာ) ကို မအိုခ်င္၊ နာမက်န္း မျဖစ္ခ်င္၊ မေသခ်င္ ၾကပဲ တပ္မက္ စြဲလန္း တတ္ျပီး ထိုစြဲလန္း တပ္မက္ မႈေၾကာင္း ဘ၀ တဖန္ ျဖစ္ရျခင္း သည္ အမွန္တရား တခု။

နိေယာဓ သစၥာ = ထို ရုပ္၊နာမ္ ခႏၡာ ေၾကာင့္ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း တရား ဒုကၡ မ်ား မွ လြတ္ေျမာက္ ရာ သည္ လည္း အမွန္ ရွိေသာ အမွန္တရား တခု။

မဂၢ သစၥာ = ထို ရုပ္၊နာမ္ ေၾကာင့္ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း တရား ဒုကၡ မ်ား မွ လြတ္ေျမာက္ ရန္ တခုတည္း ေသာ အက်င့္မွန္ မဂၢင္ ၈ပါး တရားသည္ သာ အမွန္ ျဖစ္ေသာ အမွန္ တရားတခု။

ထို သစၥာ တရား ၄ပါး ကို ေဟာၾကား ျပီး ဓမၼစၾကၤာ ဘီးကို ဗုဒၼ ျမတ္စြာ သည္ စတင္ လည္ပတ္ ခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ ေဒသနာေတာ္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶမွ ေအာက္ပါ
အတုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။
သဗၺပါပႆ အကရဏံ - မေကာင္းမႈ ဒုစရုိက္တရားမ်ားကုိ ေရွာင္ရန္။
ကုသလႆ ဥပသမၸဒံ - ေကာင္းမႈ သုစရိုက္တရားမ်ားကုိ က်င့္သံုးရန္။
သစိတၱပရိေယာဒပနံ - မိမိတုိ႔၏ စိတ္မေနာကုိ ျဖဴစင္စြာ ထားၾကရန္။
ဧတံ ဗုဒၶါန သာသနံ - ထုိသည္မွာ ဘုရားရွင္ အဆူဆူတုိ႔၏ အဆံုးမေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ကို ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပရျခင္းမွာ ထိုေန႔၌ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာၾကားေတာ္မူသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဗာရာဏသီျပည္ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၌ မဟာသကၠရာဇာ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္ ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ ေန၀င္လထြက္အခ်ိန္ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတို႔အား ဘုရားအျဖစ္ကို ၀န္ခံေသာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဓမၼစၾကာတရားေတာ္သည္ ၀ိနည္းမဟာ၀ါ ပါဠိေတာ္ “ပဥၥ၀ဂၢိယကထာ” အမည္ျဖင့္ လာရွိပါသည္။ ပဋီသမၻိဒါမဂၢ ပါဠိေတာ္၌ “ဓမၼစကၠ ပ၀တၱန၀ါရ”အမည္ျဖင့္ လာရွိပါသည္။ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ ပါဠိေတာ္၌ “ဓမၼစကၠ ပ၀တၱနသုတၱ”အမည္ျဖင့္ လာရွိပါသည္။
ဓမၼစကၠ ပ၀တၱန၏အဓိပၸါယ္မွာ- တရားတည္းဟူေသာ အသိစက္ကုိျဖစ္ေစ၊ လည္ေစေတာ္မူျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။
( ဓမၼစကၠ = တရားေတာ္ + ပ၀တၱန = ျဖစ္ေစ၊ လည္ေစျခင္း)
ဓမၼစၾကာတရားေတာ္သည္ သစၥာေလးပါးတရားကို ၫႊန္းဆိုေဟာၾကားေသာ ေဒသနာျဖစ္၍ ပိဋကတ္သံုးပံု၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္တရားကို ဆုိထုိက္ပါသည္။
ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို စိစစ္သံုးသပ္ၾကည့္ပါလွ်င္ လမ္းစဥ္မွာ “အစြန္း ၂ ခု”ကို ေရွာင္ၾကဥ္ေရး၊ မဇၥၽိမ ပဋိပဒါ လမ္းစဥ္မွန္ကုိ က်င့္သံုးေရးတို႔ကို ၫႊန္ၾကားထားၿပီး သစၥာေလးပါးတရားကုိ သိျမင္ေစရန္ ေဟာၾကားထားေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶ၀ါဒ၏ တိက်ခိုင္မာေသာ သေဘာတရားကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ ဓမၼစၾကာ တရားေတာ္ကို နာၾကားရသျဖင့္ ေကာ႑ည၊ ၀ပၸ၊ ဘဒၶိယ၊ မဟာနံ၊ အႆဇိ တည္းဟူေသာ ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦးႏွင့္တကြ မ်ားစြာေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႔ အကၽြတ္တရား ရရွိၾက သည္။ ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦးလည္း ျမတ္စြာဘုရားထံတြင္ ရဟန္းအျဖစ္ကို ျပဳခြင့္ ပန္ၾက၏။ ျမတ္စြာ ဘုရား ခြင့္ျပဳသျဖင့္ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္း အျဖစ္ကို ရရွိၾကသည္။ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္း ဆိုသည္မွာ ဘုရားရွင္ က ရဟန္းျဖစ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္ ပရိကၡရာ အစံုအလင္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ရဟန္း အျဖစ္ကို ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးအား အမွဴးထား၍ ဓမၼစၾကာ တရားဦးကို ေဟာၾကားျခင္း၊ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးအား ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေခၚေဆာင္ေတာ္ မူျခင္းမွာ ဤ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ပင္ ျဖစ္၍ ၀ါဆို လျပည့္ေန႔ကို ဓမၼစၾကာ အခါေတာ္အျဖစ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၀ါဆိုလတြင္ ပဥၨင္းခံ ရွင္ျပဳျခင္းကို ေရွးအခါက ျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ အႏွစ္သာရပါရွိေသာ တရားျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရဟန္းရွင္ လူတို႔က ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို အထူးပင္ အာရံုစိုက္၍ ရြတ္ဖတ္သရဇၥၽာယ္ေတာ္မူၾကပါသည္။ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အရြာရြာ၌ ဓမၼစၾကာအသင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။

၀ါဆုိလျပည့္ေန႔၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား

ျမန္မာ့ရုိးရာ ၁၂ လ ရွိသည့္အနက္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔သည္-
၁။ ေဂါတမဘုရားေလာင္း ပဋိသေႏၶေနေသာ ေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
၂။ ေဂါတမဘုရားေလာင္း၊ ေတာထြက္ေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
၃။ ေဂါတမဘုရားေလာင္း၊ ဓမၼစၾကာတရား စတင္ေဟာေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
၄။ ေရမီး အစံုစံုတို႔ျဖင့္ တန္ခိုးျပာဋိဟာကုိ ျပေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
၅။ ဘုရားအျဖစ္ကို ၀န္ခံေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
၆။ တရားရတနာ စတင္ေပၚေပါက္ေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
၇။ သံဃာရတနာ စတင္ေပၚေပါက္ေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
၈။ “ဧဟိ ဘိကၡဳ”ဟူေသာစကားကို စတင္ၾကားရေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။
ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျမင္သမွ်… ၾကားသမွ်လာျပန္ေပါ့ ေနာက္တစ္ခါ
မေန႔တစ္ေန႔ကမွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ သတင္းပါပဲ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဟာ အၾကမ္းဖက္မႈထက္ ပိုမိုဆုိးရြားေစေၾကာင္းႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေၾကာင့္ ပတ္ ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိပါပ်က္စီးေနေစေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။မွန္ပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဟာတုိင္းျပည္တစ္ျပည္ တိုးတက္ဖို႔ ကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး ေပးသူနဲ႔ယူသူ ႏွစ္ေယာက္တည္းအက်ဳိး ရိွတာမို႔
တုိင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ မေကာင္းမႈမ်ားဆီ တြန္းပို႔ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျပဳတယ္။ ပညာေရးမွာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ျပဳ တယ္။ ဒီမွာ ျဖတ္ေျပာပါရေစဦး။ ပညာေရးအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေဘာ္ဒါေဆာင္တစ္ ခုရဲ႕ ေၾကာ္ျငာမွာ ေက်ာင္း သားေတြ ေက်ာင္း အပ္ၿပီးတာနဲ႔ ေအာင္စာရင္းကို အခမဲ့ၾကည့္ ႐ႈႏုိင္ပါၿပီဆုိ လို႔ အံ့ၾသယူရပါတယ္။ စာေမးပဲြေျဖဖို႔ မေျပာနဲ႔ ေက်ာင္းအပ္တာနဲ႔ကို ေအာင္ စာရင္း အခမဲ့ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီဆုိေတာ့ တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနမလား။ ထားပါ။ တရား စီရင္ေရးမွာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ လုပ္ၾကတယ္ဗ်ာ။ ကဲ…ကုန္ၿပီ။ပိုဆိုးတာက တရားစီရင္ေရးဟာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အမ်ားဆုံုးဆိုတာ ေၾကာင့္ ကမၻာ့ အက်င့္ အပ်က္ဆံုး လာဘ္အစားဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းထဲမွာပါ ဝင္ေနတာ
အထူးအဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပ်က္စီးလာတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ဒါ က လည္း ဟုတ္ပါတယ္။ လာဘ္ေပးသူ၊ လာဘ္ယူသူတုိ႔ လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္ၿပီး သစ္ေတာေတြ ခုတ္လာတာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီး႐ံုမွ်မက ရာသီဥတုပါ ေဖာက္ျပန္ တဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒါကဘာလို႔လဲ၊ သစ္ပင္သစ္ေတာေတြ၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္း၊ အုိင္ေတြ ျပဳန္းတီးလို႔ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ဗ်ာ။ ႐ိုး႐ိုးေလးပဲ ေတြး ၾကည့္။ လာဘ္ေပး လာဘ္ ယူေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပ်က္စီးသတဲ့။ ဟုတ္ၿပီ။ ႐ိုး႐ိုးေလးပဲ ေတြးၾကည့္ပါဗ်ာ။
သစ္ေတာခုတ္ဖို႔ လာဘ္ေပးခ်င္ရင္ ဘယ္သူ႔ကို ေပးရမလဲ။ ကဲ..႐ိုး႐ိုး ေလးျပန္ေတြးၾကည့္။ တုိင္းျပည္တစ္ခုက သစ္ေတာေတြ ဘယ္သူက ပိုင္သလဲ။ ဒီေတာ့ လာဘ္ေပး ခ်င္ရင္ ဘယ္သူ႔ကို ေပးရမလဲ။  ဒီေလာက္တစ္ႏုိင္ငံလံုး သစ္ေတာေတြကို ခုတ္ဖို႔ ဘယ္သူက လာဘ္ေပးႏုိင္တာလဲ။ ရွင္းရွင္းေလးပဲ။ လာဘ္ေပးသူကိုေရာ လာဘ္ယူသူ ကိုေရာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖမ္းမမိတာပဲ ဆုိးတယ္။ တစ္ခါမွဖမ္းမိတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းမၾကားဖူးဘူး။ ၾကားဖူးၾကလား။ ဒီေတာ့ ဒီစကား ခဏခဏ ၾကားေနၾက ရတာ ဟာသမ်ားလားလုိ႔။
မိန္းမကိုယ္စား ေတာင္းပန္တဲ့သူ
ဒီသတင္းကလည္း ရယ္စရာေတာ့ အေကာင္းသားပါဗ်ာ။ အင္တာနက္ ေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ့္မိန္းမေျပာခဲ့တဲ့ စကားအတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္ဆုိ ၿပီး ထုတ္ျပန္တယ္ဗ်ာ။ လူ တစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ္ခ်စ္လို႔ ယူထားတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ကိုေတာင္ အမွားမျဖစ္ေအာင္ အႀကံမေပးႏုိင္ရင္ သူမ်ားကို ဘယ္လိုမ်ား အႀကံေပးမလဲ ခင္ဗ်ာ။ ကိုယ့္မိ သားစု ကိုေတာင္ ႏႈတ္အာ မၾကမ္းမိေအာင္ အႀကံမေပးႏုိင္ရင္သူမ်ားကို ဘယ္လိုမ်ား အႀကံေပးခ်င္ရတာလဲ သိခ်င္မိျပန္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းမွန္သမွ် ထုတ္ျပန္ေန က်ျဖစ္ လို႔အက်င့္ပါၿပီး ကိုယ့္မိန္းမသတင္းကိုပါ ေယာင္ၿပီး ထုတ္ျပန္ေနမိတာလားဆုိတာလည္း သိခ်င္ျပန္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ အင္တာနက္ဆုိတာ လူတကာ လက္ေဆာ့ ခြင့္ရ တဲ့ ေနရာဆုိ ေပမယ့္ လူႀကီးေတြအေနနဲ႔ေတာ့ လက္ မေဆာ့မိေစဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဒါက ေနာင္တစ္ေခတ္ရဲ႕သမုိင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ သတိေပးရတာပါ။
တကယ္ေရာ တည္ၿငိမ္ၿပီတဲ့လား
အေျခအေနတင္းမာေနတဲ့ ျမန္မာ နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္မွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အလံတင္အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကြတ္ခုိင္နဲ႔ တာမုိးညဲလမ္းပိုင္းမွာ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္္မွ တပ္ရင္းမွဴးတစ္ဦး က်ဆံုးေၾကာင္း သတင္းလည္း ၾကားရပါတယ္။ဆူပူမႈေတြ၊ ပစ္ခတ္မႈေတြ၊ ဆႏၵျပ မႈေတြ အမ်ားအျပားနဲ႔ ေနေနရတဲ့ဘဝ မွာ တကယ္ေရာေအးခ်မ္းရဲ႕လား ဆုိ တာကလည္း စိုးရိမ္စရာတစ္ခုျဖစ္လို႔ လာပါၿပီ။ဒီၾကားထဲ ၿမိဳ႕ႀကီးေနရာေတြမွာ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ခုိက္မႈ၊ လူစုလူေဝး မ်ားနဲ႔ အုပ္စုဖဲြ႕ တုိက္ခုိက္မႈေတြကိုလည္း တထိတ္ထိတ္နဲ႔ ၾကားေနရပါေသးတယ္။ ဒီအတုိင္းသာ ဆက္သြားေနရင္ ေခ်ာက္ ထဲက်ေန တာ လား၊ ေခ်ာက္ထဲ က်လုဆဲ ျဖစ္ေနတာလား မသိတဲ့နယ္ေျမေလးဟာ စုန္းစုန္းလည္း ျမဳပ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာက သတင္းၾကားၾကား ဆူပြက္ ပူေလာင္ေန တာေ ၾကာင့္ ရင္ေလး စရာခ်ည္းပဲလို႔လည္း ျမင္မိပါတယ္။ လိုခ်င္တာကို လုပ္ေပးဖို႔ခက္ရင္ စဥ္းစားပါ။ ေဆြးေႏြးပါ။ ရပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ တည္ၿငိမ္မႈကိုေတာ့ လုပ္ေပးဖို႔၊ လူေတြ စိတ္ လက္ခ်မ္းသာဖို႔ကေတာ့ အဓိကပိုလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
ဘယ္သူ႔ကို အျပစ္ေျပာရမလဲ
အခုၾကားေနရတဲ့ သတင္းကလည္း ရယ္ပဲရယ္ရမလား၊ ငိုပဲငိုခ်လိုုက္ရမလား မသိဘူးျဖစ္ေနမိပါတယ္။ မၾကာခင္ အခေၾကးေငြသက္သာစြာျဖင့္ ခ်ေပးမယ့္ တယ္လီဖုန္း ကုမၸဏီကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ လႈ႔ံေဆာ္ေနတာမ်ဳိးပါ။  ဒီဖုန္းကိုသံုးရင္ ဘယ္ေနရာကို ေငြဝင္ၿပီးဘာေတြျဖစ္မယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေကာင္းပါတယ္။ စိတ္ပါသူေတြ လုပ္ၾကပါ။ ဒါေပမဲ့ဗ်ာ။ အဲဒီ လို ေျပာေနသူေတြ က တ႐ုတ္ဖုန္းႀကီးကိုင္ၿပီး ေျပာေနတာေတာ့ ျမင္ရတာ တစ္မ်ဳိးႀကီးဗ်ာ။ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံကို လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဝင္ေ ရာက္ ျခယ္လွယ္တာ ဘယ္ႏုိင္ငံမ်ားလဲ။ ကဲ..အဲဒီဖုန္းကို ကိုင္ေတာ့ေရာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ ကေရေတြ၊ ေျမေတြ သူတုိ႔ ျပန္ဝယ္ႏုိင္ဖုိ႔ ကိုယ္ကပဲ အဲဒီပိုက္ ဆံေတြ ျပန္ စိုက္ ေပးေ နရတယ္ မဟုတ္လား။ ကိုရီးယား ဖုန္းကိုင္ေတာ့လည္း ကိုရီးယားကို ပိုက္ ဆံေပးရတာပဲေလ။ ကဲ…ဒီလို ေျပာ မယ္ဆုိ ကိုယ့္ႏုိင္ငံက အဲဒါမ်ဳိး ဘာ ထြက္လို႔လဲ။
ကိုယ္စီးရတဲ့ ကားကိုက ဂ်ပန္ကား။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကထြက္တယ္ဆုိ အျခားအားမကိုးနဲ႔ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကိုယ္ အားေပးၾကေပ့ါ။ အခုေတာ့ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကလည္း ဘာမွမထြက္ပဲ ဘယ္ လိုလုပ္ ၾကရမွာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဘာမွလိုက္ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။  မ်ဳိးခ်စ္တာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း ခ်စ္တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ဆီကဟာေတြ မွ အား ကိုးမရတာ။ ကဲ..ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။
ေနာက္ဆံုးသတင္းကေတာ့ ထံုးစံပါပဲ
လမ္းေတြမွာ ေရေျမာင္းေတြလုပ္မယ္ဆုိၿပီး လမ္းဖ်က္ထားတာ အခုတစ္ပတ္ပါဆို ငါးပတ္ရိွပါၿပီ။ မုိးအကုန္ေလာက္ လမ္းေတြ ျပန္ေကာင္းဖို႔ ဆုေတာင္းရမွာပဲ။
ေနာက္တစ္ပတ္ေပါ့ဗ်ာ။
အၾကည္ေတာ္

Popular News journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေပ ၂၀ ကျပဳတ္က်ၿပီး ေခါင္းထဲ သံခၽြန္စိုက္၀င္ေပမဲ့ အသက္မေသသူ အံ့ဖြယ္လူသားတစ္ဦးရဲ႕ ကံေကာင္းမႈ


တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ သားတစ္ဦးဟာ ေပ (၂၀)အျမင့္က ျပဳတ္က် ၿပီး ဦးေခါင္း ကို သံခၽြန္စိုက္၀င္သြားခဲ့ေပမယ့္ ကံေကာင္း ေထာက္မစြာ အသက္ေသဆံုးျခင္း မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ အသက္ (၄၇)ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ လီဒီဟြာဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္ ရွန္ဇီျပည္နယ္ က လုပ္ငန္း ခြင္တစ္ခုမွာ ဦးေခါင္းကို သံခၽြန္စိုက္၀င္သြားခဲ့ ၿပီး အံ့အား သင့္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ သံခၽြန္ဟာ လီဒီဟြာရဲ႕ ဘယ္ဘက္ေမး႐ိုးအထိေဖာက္ ထြက္သြားခဲ့တာျဖစ္လို႔ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ေတြက အသက္ရွင္ဖို႔ မလြယ္ကူေတာ့ဘူးလို႔ ခန္႔မွန္း ထားခဲ့ၾကပါ တယ္။

ခြဲစိတ္ ကုသမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အတြင္း ဦး ေႏွာက္ကို လံုး၀မထိခိုက္တာကို ေတ႕ြရွိရၿပီး (၁၈)ရက္အၾကာမွာ ျပန္လည္က်န္းမာသြား ခဲ့ပါတယ္။ လီဒီဟြာက ကၽြန္ေတာ္ အျမင့္ ေပၚ က ျပဳတ္က်ၿပီး ဦးေခါင္းထဲ သံေခ်ာင္း ေဖာက္၀င္သြားလို႔ စိတ္႐ူး ေဖာက္ျပန္ သြားၿပီ လို႔ ထင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒဏ္ရာေတြ အမ်ားႀကီးရခဲ့ေပမယ့္ ကံေကာင္း ေထာက္မစြာ အသက္ရွင္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုး နာက်င္မႈ ေ၀ဒနာကို ကုသခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနာက္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခြဲစိတ္ကုသခဲ့ ၿပီး ဘာမွ သိရွိျခင္းမရွိေတာ့ပါဘူး လို႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ အခင္း ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ လီဒီဟြာ က ဦးေခါင္းကာ ဦးထုပ္ ေဆာင္ ထားၿပီး မ်က္ႏွာနဲ႔ က်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္လုိ႔ အခုလိုျဖစ္ရပ္ဆိုး ေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲစိတ္ ဆရာ၀န္ႀကီး မစၥတာလီက လူသားေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ ဟာ အံံ့အားသင့္စရာေကာင္းတဲ့ ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ၿပီး ျပင္းထန္စြာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရေပမယ့္ အသက္ရွင္ႏုိင္တဲ့အခြင့္အေရးမ်ား ရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

The Messenger

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ ေသာ ခင္ပြန္းက ႐ိုက္ႏွက္ ေသာ ဇနီးကုိ ဓားျဖင့္ ထုိးသတ္


ခင္ပြန္း ျဖစ္သူ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ ျပန္ေသာ ေၾကာင့္ ဆဲဆုိ ႐ုိက္ႏွက္ သည့္ ဇနီး ကုိ ခင္ပြန္းျဖစ္ သူ က ဓားျဖင့္ ထုိးသတ္မႈ တစ္ခု မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔ ည က ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ဒဂုံ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦး က The Messenger သတင္းစာ သုိ႔ ေျပာသည္။

ေယာက်္ား လုပ္တဲ့သူ ေနာက္ ေကာင္ မေလးတစ္ေယာက္နဲ႔တဲြေနတာျမင္ရေတာ့ မိန္းမက ဆဲဆုိ ႐ုိက္ ႏွက္တယ္။ အဲဒါကုိ ေယာက်္ားျဖစ္သူက အရက္မူးၿပီး ေသြးဆူ ေနတဲ့အခ်ိန္ဆုိေတာ့ ေဒါသ ထြက္ၿပီး ဓားနဲ႔ ထုိး လုိက္တာပါ ဟု အဆုိပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။ ေသဆုံးသူမ.....၊(၄၀) ႏွစ္မွာ ေတာင္ဒဂုံ ၿမိဳ႕နယ္ ( ) ရပ္ ကြက္ အတြင္းေနထုိင္သူျဖစ္ ၿပီး ခင္ပြန္းျဖစ္သူက အ႐ုိးအသြား ရွစ္လက္မ ခန္႔ရွိ မီးဖုိေခ်ာင္သုံးဓားျဖင့္ ထုိးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မ..(၄၀) ႏွစ္၏ မိခင္ျဖစ္သူက တရားလုိ ျပဳ လုပ္တုိင္ တန္းခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္ ဒဂုံ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက(ပ) ၂၃၄/ ၁၄၊ ျပစ္မႈ ပုဒ္မ (၃၀၂) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရး ယူခဲ့ကာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေတာင္ ဒဂုံ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

Messenger News Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မိုးတြင္း ထင္းဆယ္၊ ေႏြ၀ယ္ ခဲက်ဳံး၊ ခ်င္းတြင္း လက္ခုပ္ကုန္း


ခ်င္းတြင္းျမစ္ထဲတြင္ ခဲက်င္ေနသူ တဦး (ဓာတ္ပုံ – ေမစစ္ပိုင္ / ဧရာ၀တီ)

ဦးျမေသာင္တေယာက္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကူးတံတား ေအာက္ေျခရွိ ေသာင္ေျမေပၚတြင္ ေဂၚျပားတလက္ျဖင့္ ေျမႀကီးမ်ားကို တူးဆြထိုးေကာ္လိုက္ၿပီး အသင့္ပါလာသည့္ ပုံးငယ္တခုထဲသို႔ ေျမမ်ားကို ထည့္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎ပုံးငယ္ကို သယ္မကာ မလွမ္းမကမ္းရွိ ကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ သံဇကာအျပားႀကီးေပၚသို႔ ေျမႀကီးမ်ားကို သြန္ထည့္ကာ လႈပ္ခါ လိွမ့္ခ်လုိက္သည့္အခါ ေက်ာက္စရစ္ခဲ ႏွင့္ ေျမႀကီးမ်ား သီးျခားစီ ရလာသည္။ သူသည္ မနက္ ၅ နာရီ ကတည္းက ေက်ာက္စရစ္က်င္ေနခဲ့သည္မွာ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ေက်ာက္စရစ္မ်ား ဆာလာအိတ္ ၆ အိတ္ခန္႔ ရေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဦးျမေသာင္ကဲ့သုို႔ အျခားသူမ်ားလည္း ပုံး၊ ဇကာမ်ားကိုင္ကာ ေက်ာက္စရစ္က်င္ေနၾက သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ မုံရြာၿမိဳ႕အနီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္ရွိ ေသာင္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ေက်ာက္စရစ္က်င္သည့္ အလုပ္မွာ လက္ခုပ္ပင္ ေက်းရြာသားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကို ေျဖရွင္း ေပးေနသည့္ အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းဟု ဆိုပါသည္။

ႏွစ္စဥ္ ႏိုဝင္ဘာလ မွ ဇြန္လ ဆန္းပိုင္း အထိ ယင္း ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေသာင္ထြန္းေလ့ရွိၿပီး ေသာင္ေျမ ေပၚလာတုိင္း တျခား အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးၾကသည့္ လက္ခုပ္ကုန္းရြာ တရြာလုံး ေသာင္ေျမေပၚတြင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲ မ်ား က်င္ယူၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ေက်ာက္စရစ္ တက်င္းခဲြ လွ်င္ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေက်ာက္၀ယ္ပဲြစားသို႔ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ၾကၿပီး ေန႔စဥ္ဝင္ေငြ ရွာေဖြၾကသည္ဟု သိရသည္။

“မိသားစု တစုလုံး ဖိဖိစီးစီးလုပ္ရင္ေတာ့ ၃ ရက္မွာ ေက်ာက္တက်င္းေလာက္ရတယ္၊ ပုံမွန္ ဝင္ေငြဆိုရင္ေတာ့ တေန႔ကို ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ က်ပ္ေလာက္ရတယ္၊ စားေလာက္႐ုံေပါ့”ဟု ဦးျမေသာင္က ရွင္းျပသည္။

ဇြန္လ မွ စက္တင္ဘာ လကုန္အထိ မိုးကာလတြင္ တံတားေအာက္ေျခရွိ ေသာင္ေျမမ်ားေပၚသို႔ လူႀကီးတရပ္ခန္႔ အထိ ေရတက္လာတတ္ သျဖင့္ ေက်ာက္စရစ္က်င္သည့္ အလုပ္ကို ေခတၱနားထားရၿပီး၊ ထင္းဆယ္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

“အဲဒီ အခ်ိန္ဆိုရင္ေတာ့ ျမစ္ေရနဲ႔ ေမ်ာပါလာတဲ့ ထင္းေခ်ာင္းေတြကို ဆယ္တယ္၊ ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေတာ့ သစ္တတန္ ကုိ (က်ပ္) ၈၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ ေလာက္နဲ႔ ျပန္ေရာင္းစားတယ္၊ ရြာမွာက မိုးဆို ထင္းဆယ္၊ ေႏြဆို ခဲက်ဳံးေပါ့” ဟု လက္ခုပ္ကုန္းရြာ ေဒသခံ ဦးျမေသာင္က သူတို႔၏ အလုပ္ကိုင္အေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မုံရြာမွ ကေလးဝ-ယာႀကီး လမ္းပိုင္ရွိ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကူး တံတားႀကီးကုိ  ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ၃ ႏွစ္ခန္႔ အၾကာတြင္ ခ်င္းတြင္း ျမစ္ေၾကာင္းရွိ မံုရြာ၊ ေမာ္လုိက္၊ ကနီ၊ မင္းကင္း၊ ကေလးဝ၊ ေဖာင္းျပင္၊ ဟုမၼလင္း၊ ခႏီၲး စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေသာင္ေျမမ်ား ေပၚထြန္း လာခဲ့သည္ ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။ ျမစ္၏ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေရအနက္ ၁၂ ေတာင္၊ ၁၃ ေတာင္ေလာက္သာ ရွိၿပီး ေရတိမ္ လာၿပီဟု လည္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ တံတားေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တံတား ေဆာက္တဲ့အခါမွာ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္တာက ေသာင္ေတြ ေပၚလာတာပဲ၊ အဲဒါကိုေတာ့ ဘယ္လုိမွ တားလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ေရ ပုံမွန္စီးဆင္းႏႈန္းကို တားဆီးသလို ျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ တံတားမွာ ေရကာေတြ ဘယ္လို ထည့္ထား ပါေစ၊ ေသာင္ထြန္းတာေတာ့ ျဖစ္မွာပဲ။ အဓိက ကေတာ့ ေသာင္ေျမေတြ ျဖစ္လာရင္ ျပန္တူးေဖာ္ သင့္တယ္”ဟု လမ္းတံတား ကၽြမ္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေစာဝင္းက ရွင္းျပသည္။

ခ်င္းတြင္း ျမစ္ကူးတံတား (မုံရြာ) ေအာက္ေျခတြင္ ေသာင္ေျမမ်ား ျဖစ္ေပၚထြန္းေနသည္မွာ ျမစ္ကူးတံတား၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံခဲြခန္႔ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ဟိုဘက္ကမ္း၊ ဒီဘက္ကမ္းသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ သြားလာ ႏုိင္သည္ကို လည္း ေတြ႔ရသည္။ ေသာင္ေျမ၏ ထုထည္မွာလည္း ၁၀ ေပနီးပါးခန္႔ ရွိသည္။

“ခ်င္းတြင္းျမစ္ရဲ႕ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြက သာမန္ ေခ်ာင္းေလာက္ေတာင္ မက်ယ္ေတာ့ဘူး။ ေသာင္ေျမေတြ ေပၚလာတာ တံတားႀကီး ေဆာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာပါ။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ရွားရွားပါးပါး ေသာင္ေျမက ျမစ္အျပည့္နီးပါးပဲ”လို႔
ခ်င္းတြင္းျမစ္ရဲ႕ ေသာင္ေျမေပၚမွာ ေက်ာက္စရစ္ က်င္ေနသည့္ေဒသခံ ဦးျမေသာင္က ေျပာျပသည္။

လက္ခုပ္ပင္ ေက်းရြာ ေဒသခံ မေအးဝင္းကေတာ့ သူတို႔ငယ္စဥ္က ျမစ္အတြင္း ေက်ာက္စရစ္ က်င္သည့္အခါ စက္ေလွမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ရသည္ဟု ေျပာျပသည္။

မံုုရြာအနီး၀န္းက်င္ ေဒသအနီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ပိုင္းတြင္ သဲေသာင္ခံုုမ်ား ျဖစ္ထြန္းမႈေၾကာင့္ ေရေၾကာင္း သြားလာေရး အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ေရေၾကာင္း သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရး လုုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက ဆိုုသည္။

“ေမာ္ေတာ္ႀကီးေတြ သြားမရတာၾကာၿပီ။ ကုုန္တင္ ေမာ္ေတာ္ႀကီးေတြက ေရစႀကိဳေအာက္နားက ပခန္းႀကီးအထိပဲ ေရာက္ေတာ့တာ။ မံုုရြာအထိေတာင္ မေရာက္ႏိုုင္ေတာ့ဘူး။ အရင္ကဆိုု ဆင္ျဖဴရွင္ တံတားနား အထိ ရေသးတယ္။ အခုုေတာ့ ေရွာ္တယ္ (စက္ေလွငယ္) ေတြနဲ႔ပဲ ကေလး၀ ခႏၲီးကိုု တက္ေနရတာၾကာၿပီ။ ဒါေတာင္ ေသာင္တင္ရင္ ဟိုုတြန္း ဒီတြန္းနဲ႔ ဒီလိုုပဲ ေရာက္သြားရတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြဆိုု ေျခက်င္ေတာင္ ကူးလိုု႔ရေနတယ္” ဟုု ကုုန္တင္ ေမာ္ေတာ္ ပိုုင္ရွင္ တဦးက ေျပာသည္။

“ေသာင္ေပၚလာရင္ တန္ ၆၀ ေက်ာ္တဲ့ သေဘာၤေတြ သြားလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ျမစ္ ေအာက္ဘက္ပိုင္းကေန အထက္ဘက္ တက္တဲ့ ေရယာဥ္ေတြလည္း ေမာ္လိုက္ (႐ိုးလာ) ေလာက္ကို ေရာက္ရင္ ေရေၾကာင္းက်ပ္ၿပီး ပိတ္ကုန္ေရာ” ဟု ခ်င္းတြင္း ျမစ္ေၾကာင္းတြင္း ေမာ္ေတာ္ေခါက္ျပန္စား လုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးတင္လိႈင္က သူ၏
အေတြ႔အႀကဳံကို ေျပာျပသည္။

ခ်င္းတြင္းတံတား (မုံရြာ) ေအာက္ဘက္ ေသာင္ေျမ တဖက္ျခမ္းတြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ဟု ဆိုသည့္ သစ္လုံးႀကီးမ်ားကို သေဘၤာႀကီး၊ ငယ္မ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္သြားလာလ်က္ ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ေဒသခံမ်ားကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကို တင္ပို႔သည့္သစ္မ်ားဟု ဆိုသည္။ ထို သစ္လုံးတင္ေဆာင္ရာ ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ အနီးတဝိုက္ေနရာသို႔ ေဒသခံမ်ားသြားလာခြင့္ ပိတ္ထားသည္ဟုလည္း သိရသည္။

တံတားအနီး တြင္လည္း ငါးဖမ္းသေဘၤာအခ်ိဳ႕ ေက်ာက္ဆူးခ် ရပ္ထားသည္ ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ေရေၾကာင္း တိမ္လာသျဖင့္ ရပ္ထားရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံတခ်ိဳ႕က ေျပာျပသည္။

ယခုုကဲ့သို႔ ျမစ္ေရက်ဆင္းမႈႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းပိတ္ဆိုု႔မႈ ဆိုုးရြားလာျခင္း၊ ေသာင္ေျမမ်ားေပၚထြန္းလာျခင္းသည္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာျခင္း၊ ဧရာ၀တီႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ မ်ား၏ ေရေ၀ေရလဲ ေဒသမ်ားရွိ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

“သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးလာတယ္၊ ျမစ္တြင္းကို ႏႈန္းေျမ က်တာေတြ ပိုမ်ားလာတယ္၊ ေရႊတူးေဖာ္လုပ္ငန္း၊ သတၳဳ တူးေဖာ္လုပ္ငန္း ေတြေၾကာင့္ ျမစ္ေတြက ေကာလာတယ္၊ ေသလာတယ္” ဟု သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက သုံးသပ္သည္။

ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္သည္ အနာဂတ္တြင္ လုံးဝေသဆုံးသြားႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိၿပီး လက္ရွိ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္းလိႈင္ျမစ္မွာလည္း တိမ္ေကာေနသည့္ အေနအထားကို ေတြ႕ေနရၿပီဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ အႀကီးဆုံး ျမစ္လက္တက္ျဖစ္သည့္ ဥ႐ုေခ်ာင္းအတြင္း ေရႊတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား၊ သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးရသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက တရားစဲြဆိုျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီ ၆ ခု ပိတ္သိမ္းခဲ့ရသည္။

ခ်င္းတြင္းျမစ္သည္ ဧရာဝတီျမစ္ အတြင္း စီး၀င္သည့္ အႀကီးဆံုး ေရေ၀ျမစ္တစင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ၁,၂၀၇ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားၿပီး ထံမသီ၊ ဟုမၼလင္း၊ ေမာ္လိုက္၊ ကေလးဝၿမိဳ႕၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ မင္းကင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕ မ်ားကို ျဖတ္သန္း၍ စီးဆင္းၿပီး ေနာက္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ အထက္နား၌ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းသို႔ စီးဆင္းေပါင္းဆံုသည္။

ကမၻာ့တ၀ွမ္းရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား တိမ္ေကာျခင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲ စီးဆင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမစ္ကို အမွီျပဳ ေနရသူမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေနအထားအလိုက္ ပုံစံတမ်ိဳးေျပာင္း၍ ျမစ္ကို အမွီျပဳေနၾကရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။     ။


ဧရာ၀တီ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ပ်င္းရိမႈကို ကုစားႏိုင္မည့္ေဆး ရႏိုင္ၿပီ .


ေပက်င္း၊

လူမ်ားကို တက္ၾကြမႈနည္းေစသည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကို အခ်ိန္အၾကာႀကီး ထိုင္ ၾကည့္တတ္သူ၏မ်ဳိးဗီဇ Couch Potato Gene) ကို သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေလ့လာေတြ႕ ရွိၿပီးေနာက္ ပ်င္းရိမႈကို အႏိုင္ယူမည့္ေဆး မွာ ေျခတစ္လွမ္းနီးကပ္လာၿပီ။

ေလ့လာေတြ႕ရွိေအာင္ျမင္မႈက အနာ ဂတ္၌ လူတခ်ိဳ႕သည္ က်န္းမာသန္စြမ္းေန ေစရန္ ''Exercise Tablet'' (ေလ့က်င့္ခန္း ေဆးျပား)တစ္ခုကို ေသာက္သံုးႏိုင္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေပးလ်က္ရွိသည္။

လူ တခ်ဳိ႕သည္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ ၾကဥ္ျခင္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးရန္ ပို၍ျဖစ္ ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ေပၚ လာျခင္းတို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ကို ရွင္းျပႏိုင္ေသာ မ်ဳိးဗီဇေဖာက္ျပန္မႈကို အ ဘာဒင္းႏွင့္ ေပက်င္းမွ သုေတသီတို႔က ေတြ႕ ရွိခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဗီဇေဖာက္ျပန္ေသာၾ<ြကက္ မ်ားမွာ ပံုစံက် ပ်င္းရိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ¤င္း ၾကြက္မ်ားမွာ သာမန္ၾကြက္မ်ား၏ သံုးပံု တစ္ပံုသာ လမ္းေလွ်ာက္ၾကသည္ဟု ေပ က်င္းရွိ မ်ဳိးဗီဇပညာႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ဇီဝေဗဒအင္စတီက်ဳမွ ဦးေဆာင္သုေတ သီပါေမာကၡေဝးလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

¤င္းၾကြက္မ်ားသည္ ဝလာၿပီး ကိုယ္ တြင္းဓာတုျဖစ္စဥ္ ေရာဂါလကၡဏာစု ဟု ေခၚဆိုသည့္ လူမ်ားရွိ ေရာဂါအေျခအေန တစ္ခုႏွင့္တူညီေသာ အျခားေရာဂါလကၡ ဏာစုမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ကိုယ္တြင္း ဓာတုျဖစ္စဥ္ ေရာဂါလကၡဏာစု Meta- bolic Syndrome) မွာ ေဆးေဝါဟာရတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးဖိအားျမင့္မားျခင္း အဝ လြန္ျခင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အႏၲ ရာယ္ရွိသည့္အခ်က္မ်ား ေပါင္းစည္းရွိေန သည့္လူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္။

အျခားဆဲလ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ မႈရွိေသာ နာ့ဗ္ဆဲလ္မ်ားက ထုတ္လုပ္ေသာ ဓာတုပစၥည္း(Dopamine) အခ်က္ျပစနစ္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေဆးတစ္ မ်ိဳး ¤င္းၾကြက္မ်ားကို ေပးေသာအခါ မ်ိဳးဗီ ဇခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး ၾကြက္မ်ား မွာ ပို၍တက္ၾ<ြကလာသကဲ့သို႔ ပို၍လည္း ပိန္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဆိုသည္။

လူတိုင္းအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း ယခုကဲ့သို႔သီးျခားဗီဇ ေဖာက္ျပန္ သူမ်ားအတြက္ ကုသႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ပူး တြဲစာတမ္း ေရးသားသူ ပါေမာကၡ ဂြၽန္ စပိမဲန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: Daily Express
Myanma Spectrum

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အစြန္းႏွစ္ဖက္ကို လက္ကိုင္ထားသည့္ NLD


24-12-2013

၈၈ ေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးမွ ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္မဟုတ္ဘဲ Trust Building ကိုသာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ ကိုကိုႀကီးအား NLD ဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုအေပါင္းအပါမ်ားမွ ကိုကိုႀကီး ေလာဘႀကီးသြားၿပီဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္စြာ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ၏ ျပယုဂ္၊ ေဒၚစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD ပါတီႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုႏိုင္သည္၊ အျမင္မတူသည္ကို လက္ခံႏိုင္ရမည္၊ ႐ႈံးနိမ့္သူႏွင့္ အားနည္းသူမ်ားကို ေလးစားရမည္ ဆိုၿပီးေျပာဆိုေသာ္လည္း ကိုကိုႀကီးမွယုံၾကည္မႈကို အရင္တည္ေဆာက္ သင့္ေၾကာင္း၊ ၎၏အျမင္အယူအဆကို ေျပာဆိုသည့္အခါ NLD အေပါင္း အပါမ်ားမွ ကိုကိုႀကီးအား စစ္အစိုးရ လက္ေ၀ခံ၊ အာဏာ႐ူး၊ အရည္အခ်င္း ရိွလို႔မဟုတ္ဘဲ အေျခအေနအရ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသူ၊ ေဖာက္ျပန္ ေရးသမားအျဖစ္ တံဆိပ္တပ္လိုက္ေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ သည့္ပါတီမွာ NLD ပါတီတစ္ခုတည္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္ လည္း ကိုကိုႀကီးမွ ယခုလိုသူ႔ယုံၾကည္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္သည့္အခါ ဒီမိုေဖာ္ေဆာင္ေနသူမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္သည့္အတြက္ ကိုကိုႀကီးခင္မ်ာ သူ႔ယုံၾကည္ခ်က္အား ဆက္လက္မေဖာ္ထုတ္ရဲေတာ့ဘဲ ေဒၚစုၾကည္ဦးေဆာင္ သည့္ NLD ပါတီ၏ ဖဲြ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအားေထာက္ခံေၾကာင္း မီဒီယာမ်ား တြင္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ဖတ္႐ႈရျပန္ပါသည္။ ဒီျဖစ္ စဥ္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ NLD ၏ရပ္တည္ခ်က္သည္ တေျဖးေျဖးအစြန္းကို ေရာက္ရိွလ်က္ရိွေပသည္။ NLD မွ အျဖဴဆိုလွ်င္ သန္း ၆၀ ေသာလူထုသည္ ျဖဴျဖဴ မျဖဴျဖဴ၊ အျဖဴဟုေျပာဆို ရမည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေပသည္။ NLD သည္ အေျပာတစ္မ်ိဳး၊ အလုပ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနေပသည္။

NLD ပါတီအတြင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မရွင္သန္ဘဲ အာဏာရွင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သာ ရွင္သန္ျဖစ္ ထြန္းလ်က္ရိွေပသည္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ)အား ျပင္ဆင္ေရး အေလာတႀကီးေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္း ျဖင့္ NLD တြင္ ေဒၚစုၾကည္ မွလဲြ၍ က်န္ပါတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ သမၼတလုပ္ရန္ အရည္အခ်င္း မရိွေၾကာင္းကို ျပသလ်က္ရိွေပသည္။ NLD တြင္ ေဒၚစုၾကည္၏အျမင္ႏွင့္ အယူအဆ လက္မခံ သူမ်ား ေနရာမရေသာ္လည္း ေဒၚစုၾကည္ ဘာေျပာေျပာေထာက္ ခံသည့္ ဦးက ိုနီတို႔လိုလူမ်ိဳးမ်ားက အာဏာရလ်က္ရိွေပသည္။ ထိုသို႔ အာဏာရွင္ဆန္မႈ မ်ားေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ မေဖာက္မျပန္ရပ္တည္သည့္ ဦး၀င္းတင္ ကိုယ္တိုင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စိတ္ပ်က္လ်က္ရိွသည္ကို ဘာေတးလစ္တနာ၏ေဆာင္းပါးတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ NLD ပါတီျပင္ဆင္လိုသည့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)အား ျပင္ဆင္ရန္၊ ယခင္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းၫြန္႕၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ေဒါက္တာ သန္းၿငိမ္း စသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားကိုယ္တိုင္ကပင္ ျပင္ဆင္ရန္ မလိုေၾကာင္း တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ထားၿပီျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း NLD အေနျဖင့္ ယခင္က ပါတီ ၀င္ေဟာင္းမ်ားကို လက္ခံလာေအာင္ စည္း႐ုံးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွဘဲ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုျခင္းမရိွသည့္ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကိုသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေစရန္ ဖန္တီးလ်က္ ရိွၿပီးႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေပသည္။NLD အေနျဖင့္ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမပါ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရာက္ရိွေနသည့္ က်န္တရား၀င္ပါတီမ်ားကိုသာ ပုဒ္မ ၅၉(စ)အား ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ခံ/လက္မခံ စည္း႐ုံးၾကည့္ ေစလိုေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

မ်ိဳးျမန္မာ
ပုဂံအြန္လိုင္းမီဒီယာ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဒုစ႐ုိက္မ်ားကင္းေသာ လူ႔ေဘာင္ေလာကႀကီး ျဖစ္ဖုိ႔

ဤကမၻာ ေလာကႀကီးတြင္ ေခတ္မီျခင္း ၊ တုိးတက္ျခင္း ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း တို႔ႏွင့္အတူ လူသားတို႔၏ ေဖာက္လြဲ ေဖာက္ျပန္ ျဖစ္မႈမ်ားလည္း ေရာေထြး ျဖစ္ေပၚ လာသည္ကို ေတြ႕ၾက ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ ၊ မဖြံ႕ၿဖိဳး ေသးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ ကမၻာ့လူသား တို႔၏ ဒုကၡ အဖံုဖံု ႀကံဳေတြ႕ ၾကရသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ေဒသမ်ား၌ အရာရာ ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္ ေနေသာ္လည္း ႐ုပ္ဝတၴဳ ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္ ေန႐ံုမွ်ျဖင့္ ဝန္းက်င္ ေလာကႀကီး သာယာလွပမႈ အလံုးစံု မျဖစ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ဝတၴဳမ်ား ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္႐ံုျဖင့္ မၿပီးဘဲ စိတ္ဝတၴဳ မ်ားပါ ညီၫြတ္မွ်တ ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္မႈ လိုအပ္ ေပသည္။

ထိုဒုကၡ အဖံုဖံု အျဖစ္မ်ဳိးစံု တို႔တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏုိင္ငံႀကီး မ်ားပင္ လူတို႔၏ စိတ္ အေျခအေန ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာရေသာ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ား ၊ ရာဇဝတ္မႈ မ်ားမွာ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ အားနည္း ခ်က္ ၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ တို႔မွ အစျပဳ ျဖစ္ေပၚ လာရသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြား ရျခင္း၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရား မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္း ၾကည့္လွ်င္ ေငြေၾကး ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာျခင္း ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း မွ ျဖစ္တည္ ေနသည့္ လူကို ေသေစႏုိင္ေသာ လက္နက္မ်ား အလြယ္တကူ အသံုးျပဳ ႏိုင္ျခင္း ၊ ဒုစ႐ိုက္မႈ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈကို ျဖစ္ေစ ႏိုင္ေသာ မွန္ကန္ၿပီး သဘာဝ က်သည့္ လူမႈ ဘဝဝန္းက်င္ တို႔ႏွင့္ ကင္းကြာျခင္း ၊ သဟဇာတ မျဖစ္ျခင္း စသည့္ ခ်ဳိ႕ယြင္း အားနည္းခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံ မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ အေနအထား တြင္ ယခင္ႏွင့္ အတူ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား အနည္းႏွင့္ အမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚ ရျခင္းမွာ နဂိုမူလ ကိုယ္က်င့္တရား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္လူမႈေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ ရျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္က လူတို႔သည္ လူမႈ အသိုက္အၿမံဳ ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖင့္ စုစုစည္းစည္း ေနထိုင္တတ္ ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တသီးတျခား ေနထိုင္ လာၾကရာမွ ယဥ္ေက်းမႈ ဘဝမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာၿပီး အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ နည္းပါး လာခဲ့ၾက ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ လူသားတိုင္း အေနျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဖာက္ျပန္မႈ တို႔ႏွင့္ အတူ ဒုစ႐ိုက္ ျဖစ္ေပၚ ေစသည့္ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ား ေရာစပ္ ပါဝင္လာ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါက ကဲ့သို႔ လူမႈ အသိုက္အၿမံဳ တို႔ တစ္စု တစ္စည္းတည္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနထိုင္ၾကမည္ ဆုိပါက ေအးခ်မ္း သာယာသည့္ လူ႔ေဘာင္ ေလာကႀကီး ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေရးသား လိုက္ရ ေပသည္။

( ၁၉-၁၂-၂၀၁၃ ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ျပန္႔ေနသည့ ္အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ား တံု႔ျပန္ၿပီ


သတင္းကိုလူတိုင္းစိတ္ဝင္စားၾကသည္။ သတင္းထူးသတင္းဦးဆိုပါက ပို၍ပင္ စိတ္ဝင္တစားရွိတတ္ၾကသည္။ သတင္းဆိုသည္ကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မျဖစ္ေပၚဖူး ေသာ အျဖစ္အပ်က္ဟုဖြင္႔ဆိုထားရာ ယင္းကဲ့သို႔တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မျဖစ္ပ်က္ဖူး၊ မေပၚေပါက္ဖူးေသာ သတင္းမ်ဳိးဆိုပါက ပို၍ပို၍ပင္ စိတ္ဝင္စားၾကမည္ကမလြဲ။

လတ္တေလာတြင္ ထိုကဲ႔သို႔သတင္းထူးသတင္းဦးမ်ားစြာအနက္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ငလ်င္တစ္ခုကဲ႔သို႔ လႈပ္ခတ္တုန္ခါသြားေစခဲ႔ေသာ သတင္းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ႔သည္။ တကယ္ေတာ႔ ထိုသတင္း၏အသြင္ပိုထူးျခားေစခဲ့သည္က လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာအရပ္မွ ေပါက္ၾကားခဲ႔ေသာ သတင္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ပင္။

”ဟိုးအေစာပိုင္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း အစစ္ခံခဲ့ရဖူးတာပဲ။ အမွားက ေတာ့ကင္းတဲ့သူ သိပ္မရွိပါဘူး။ ဒီဟာမေကာင္းဘူးဆိုတာ သိလို႔ လမ္းမွန္ေလွ်ာက္ ေနတဲ့ သူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ တရားဥပေဒကိစၥကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ သိပ္နားမလည္ဘူး။ ဒီဟာက စစ္ေဆးတဲ့ဟာ အျပင္ထြက္လာတယ္ဆိုတာက မျဖစ္သင့္ဘူးေလ။ အျပင္ ထြက္လာေတာ့ ႐ႈပ္ကုန္တာေပါ့။ မဟုတ္ဘဲ အစြပ္စြဲခံရသူေတြက ျငင္းတာအေၾကာင္း မဟုတ္ေပမယ့္ ဟုတ္ေနတဲ့သူေတြ ျငင္းတာကေတာ့ ျပႆနာေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္တဲ့ မေပါက္ၾကားသင့္တဲ့အရာကေတာ့ အခုလိုေပါက္ၾကားတာ လုံးဝ မသင့္ေလ်ာ္ဘူး။ အမွားကို ဆက္လုပ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ သတိေပးလိုက္တဲ့ သေဘာေတာ့ ရွိႏိုင္ေပမယ့္ အရင္က မွားခဲ့တဲ့အမွားကိုသိၿပီး အမွန္ကိုေလွ်ာက္ေန တဲ့သူေတြ ေျခလွမ္းတုံ႔ဆိုင္းသြားႏိုင္တယ္”ဟု နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ အျဖစ္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို ကိုယ္အား စိတ္အား ထက္သန္စြာေဆာင္ရြက္ေနသူ ဦးေက်ာ္သူက ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္အႏုပညာရွင္ မ်ားႏွင့္
မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥအေပၚ သူ၏အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိပါသည္။

အဆိုပါ အႏုပညာရွင္မ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသည္ဆိုျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲသူတုိ႔၏ အမည္စာရင္းပါ ရဲစစ္ေဆးခ်က္၌ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူ အဆိုေတာ္သုံးဦး အမည္ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ သားျဖစ္သူ၏ကိုယ္စားသာမက ႐ုပ္ရွင္ေလာကတစ္ခုလုံး ကိုယ္စား ေျပာၾကားသူ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးဇင္ဝိုင္းက ”ကြၽန္ေတာ္ေျပာမယ္ဆုိရင္ မင္းေမာ္ကြန္းဖခင္ျဖစ္တဲ့ ဇင္ဝိုင္းအေနထက္ ႐ုပ္ရွင္ ေလာကသားတစ္ဦးအေနနဲ႔ ေလာကတစ္ခုလံုး ကိုယ္စားေျပာခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ သိသေလာက္ ဒီစစ္ေဆးခ်က္က ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က ျဖစ္တယ္။ အဲဒီကာလတုန္းက ဒီႏွစ္ေယာက္တည္း ေခၚယူစစ္ေဆးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အႏုပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားကို ေခၚယူစစ္ေဆးတာ ကြၽန္ေတာ့္သား အပါအဝင္ပါပဲ။ ေခၚယူစစ္ေဆးၿပီး စစ္ ေဆးခ်က္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။ မွတ္တမ္းတင္ခ်က္၊ စစ္ေဆးခ်က္ေတြ ဆုိတာ ႐ုံးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရးအရပဲျဖစ္ေစ လွ်ဳိ႕ ဝွက္ထားရမယ့္ ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခု ဒီကိစၥေပါက္ၾကားလာတဲ့အတြက္ ဘယ္သူ႕မွာ တာဝန္ရိွပါ သလဲ ေမးခ်င္ပါတယ္။

ဒီလူမႈကြန္ရက္ Facebook ေပၚ တက္လာတာနဲ႔ သတင္းကို ပုဂၢလိကစာနယ္ဇင္းေတြက ေဖာ္ျပတာရိွတယ္။ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးမွ ေဖာ္ျပတာ လား ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္မသိပါ။ ကြၽန္ေတာ့္နာမည္နဲ႔ ျပည့္တန္ဆာခန္း ေထာင္ထားသူ ဇင္ဝုိင္းလို႔ စာတစ္ေၾကာင္းကိုFacebook ေပၚမွာ တက္လာရင္ ေပၚျပဴလာကတင္လာ မယ္ဆုိပါေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကို အတည္ျပဳေမးရပါမယ္။ အဲဒါက အတည္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ပါလာရင္ လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ က်င့္ဝတ္အပိုင္း ပါသြားၿပီ။ ဒါကိုေတာ့ ထားလိုက္ပါ။  

ေခတ္စနစ္တစ္ခုကုိ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ကာလမွာ အားလံုးက ေနသားတက် မွားယြင္းမႈ ကို နားလည္ပါတယ္။ အခု အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ နာမည္စာရင္းေတြက အႏုပညာသည္ေတြ မကပါဘူး။ မူးယစ္ေဆး ဝါးအႏၲရာယ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြက္ ႀကီးမားေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုပါပဲ။ လူငယ္ေတြၾကားမွာ သူတုိ႔ ပတ္ ဝန္းက်င္က စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ ဘဝတက္လမ္းအတြက္ အက်ဳိးျပဳေစတဲ့ အခ်က္မ်ားရိွေနတာထက္ မူးယစ္ေဆးဝါး အရက္၊ ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းမည္း၊ နံပါတ္ ၄၊ ရာမ အစံု အစံု လက္လွမ္းတမီမွာ ရိွေနပါတယ္။ သိပ္ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ အမ်ားအျမင္မွာ ဒီကေလးေတြ ဒီလူစာရင္းေတြဟာ တရားခံလို႔ ျမင္ၾကေပမယ့္ ကြၽန္ ေတာ္ ကေတာ့ ေခတ္ဆုိးစနစ္ဆုိးရဲ႕ သားေကာင္လို႔ပဲျမင္တယ္။ အႏုပညာေလာက ရယ္မွမဟုတ္ပါဘူး။ မင္းေမာ္ကြန္းအတြက္ ေျပာျခင္းလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရိွတဲ့ လူငယ္ထုေတြကို အျမန္ဆံုးမူးယစ္ကြၽန္ဘဝမွ အျမန္ဆံုး ကယ္တင္ေပးၾကပါ။ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဇင္ဝုိင္းအေနနဲ႔ ေတာင္းဆုိတာပါ။ မူးယစ္ ရာဇာေတြက လူကုံထံရပ္ကြက္ထဲမွာ နန္းေတာ္တမွ် ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့တုိက္ ႀကီးေတြနဲ႔ ေနာက္ဆံုးေပၚကား ၁၄ စီး ၁၅ စီးနဲ႔ တဝီးဝီးစီးေနၾကတဲ့ မ်က္လံုးမည္း မည္း အသား နီစပ္စပ္ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဘိန္းျဖဴဘိန္းမည္းက အစေရာင္းတာကို ပဲျပဳတ္သည္ သာမက ဆုိက္ကားသမားပါသိပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ ရိွသူမ်ားက မသိၾက တာ၊ မေတြ႕ ၾကတာ၊ သတင္းမရၾကတာကေတာ့ အလြန္အံ့ၾသဖို႔ ေကာင္းပါတယ္”

၂ဝဝ၈ခုႏွစ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈ၊ ျဖန္႔ေဝမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးစစ္ ေဆးခဲ့မႈ ရဲမွတ္တမ္းတစ္ခု ေပါက္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအထဲတြင္ လက္ရွိနာမည္ရ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာ ပါဝင္ေနျခင္းက သတင္း၏တန္ဖိုးကို ပိုျမင့္မားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ သိရန္ခဲယဥ္းေသာ အေရးယူစစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္းတစ္ခု ေပါက္ၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ အျမင္႔ဆံုးျဖစ္လာသကဲ႔သို႔ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားလည္း ဆက္တုိက္ေပၚေပါက္လာခဲ႔သည္။  အဓိကေထာက္ျပၾကသည္က လူ႔အခြင့္ အေရး ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ။

ထိုသတင္းကို ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္တင္ခဲ႔သူကေတာ႔ ယခင္ ကာလ ဥပေဒစီရင္ေရးႏွင္႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ အာဏာလႊမ္းခဲ့သည့္အတြက္ အေရးယူမႈမ်ား   ေပါ႔ေလ်ာ႔ဖံုးဖိခဲ႔သည္ကို သိရွိရန္ဟု ဆိုခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ လတ္တ ေလာရပ္တည္ေနၾကသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတျခား ျဖစ္ခဲ႔ သည္ဟု ေဝဖန္မႈ မ်ားက ပို၍ညံလာခဲ႔သည္။ ယင္းတို႔အနက္ သ႐ုပ္ေဆာင္လူမင္းက ထိုသတင္းေပၚေပါက္ၿပီး မေရွးမေႏွာင္းတြင္ပင္ ၄င္း၏ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွေန၍ ျငင္းဆို ကန္႔ကြက္ေ ၾကာင္းတင္ခဲ႔ၿပီး စိုးျမတ္သူဇာကလည္း ၄င္း၏သေဘာထားကို တင္ခဲ႔သည္။ သို႔အတြက္ အကယ္ဒမီစိုးျမတ္သူဇာႏွင္႔ ဒါ႐ိုက္တာမိုက္တီးတို႔၏ ေဖ့စ္ ဘြတ္တြင္ ေဖာ္ျပခ် က္သေဘာထားႏွင့္တကြ အႏုပညာေလာကမွ သေဘာထားမ်ားကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

လုိအပ္သလို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ စာတင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္…
လူမင္း(႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒)

”အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခုကုိ ထုတ္ထားပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုိအပ္သလို ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနကုိ စာတင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေန ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အရင္အင္တာဗ်ဴး မွာ ေျဖခဲ့တာကုိ အဓိပၸာယ္ေကာက္လြဲ မွားခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေျဖတာ ဒီ ထဲက စာရင္းပါတဲ့ လူေတြကို ေခၚေ တြ႕ တာမဟုတ္ပါဘူး။ ေခၚေတြ႕စရာ အ ေၾကာင္းလည္း မရိွပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ ဆုိလိုတာက ဒီ Facebook ထဲက ပါ တဲ့အေၾကာင္းအရာသည္ မွန္ျခင္း မမွန္ ျခင္းကို
စံုစမ္းသြားမွာပါ။ ဒါကို ေျပာတာ ပါ”

အထူးလွ်ိဳ႕ဝွက္ဆိုတဲ့ ဖိုင္ေတြေတာင္ ေပါက္ၾကားကုန္မွေတာ့ …
ဇာဂနာ(ဦးသူရ)

”အခုFacebook စာမ်က္ႏွာ ေတြေပၚမွာ မူးယစ္စစ္ေၾကာေရးစခန္း က စစ္ခ်က္နဲ႔ ထြက္ခ်က္ေတြ ေပၚထြက္ လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဘရက္ဒ္ေလ မန္းနင္း ေတာင္အဲ ဒီေလာက္ မစြမ္းသ လို ဝီကီလိခ္လည္း အဲသလို မတတ္ႏိုင္ ခဲ့ပါဘူး။ ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ အထူးလွ်ိဳ႕ ဝွက္ဖို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတဲ့ စစ္ေၾကာ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြ ေပါက္ၾကား တာပါ။ ကာယကံရွင္ေတြ နစ္နာတာထက္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ စီမံမႈညံ့ ဖ်င္းတာက ပိုဆိုးတာပါ။ အခုလဝက ဝန္ႀကီးဟာ အဲဒီတုန္းက ရဲခ်ဳပ္ပါ။ တာဝန္အရွိဆံုး ပါ။
ေျဖရွင္းေပးသင့္ပါတယ္။ အထူး လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆိုတဲ့ ဖိုင္ေတြေတာင္ ေပါက္ ၾကားကုန္မွေတာ့ လဝကက ေကာက္ယူ မယ့္သန္းေခါင္စာရင္းထဲက အခ်က္ ေပါင္း ၄၂ ခ်က္ မေပါက္ၾကား ေစရပါ ဘူးလို႔ အာမခံထားတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လံုးဝ မယံုၾကည္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ႕ လံုၿခံဳမႈအတြက္ ျပည္သူ႔ရဲ မွာ တာဝန္အရွိဆံုးပါ။ ဖိုင္ေလး တစ္ဖိုင္ ႏွစ္ဖိုင္ေတာင္ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ဘဲနဲ႔ အ မ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးဖြဲ႕ဖို႔ လႊတ္ ေတာ္မွာ တင္ေနတာမ်ိဳးကေတာ့ ဖင္ မႏိုင္ဘဲ မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ ေသာက္ ခ်င္ေနသ လိုပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာ၊ မင္းကိုႏိုင္ေရာ၊ အစစ္ခံ ၾကတာပဲ။ ေနာက္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုလွ်ိဳ႕ဝွက္ၾကမွာလဲ ေျပာစရာျဖစ္ လာတယ္။ လုပ္တဲ့လူကိုေ တာ့ မသိဘူး။ ဒါက ရဲဌာနက မေပါက္ၾကားရင္ ဘယ္ ကေပါက္ၾကားမွာလဲ။ ရဲမွာပဲ ရွိတာေလ။ စိုးျမတ္သူဇာဘက္က ၾကည့္ရင္လည္း စိတ္ထိခိုက္တယ္။ သနားလည္း သ နား သြားတယ္။ သူတစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူး။ က်န္တဲ့ နဝရတ္တို႔ အျခား လူေတြနဲ႔လည္း သူတို႔ခင္မင္မႈေတြအထိ အခိုက္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါကို မစဥ္းစား ၾကဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရးဆို တာရွိတယ္ ေလ”

လူမႈေရးအရပဲ ၾကည့္ၾကည့္  ဥပေဒအရပဲၾကည့္ၾကည့္ ဒါမ်ိဳးက ဒီလို ေဖ့စ္ဘြတ္မတင္ဘဲ ဥပေဒအရပဲ ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥ …
ဦးေအာင္စိုးဦး (တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန)

”အဲ့ဒီေဖာ္ျပခ်က္က အစိုးရဌာန တစ္ခုရဲ႕ တာဝန္ရွိတဲ့ အေရးႀကီးေသာ အစိုးရဌာနရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ တယ္။ လွ်ိဳဝွက္ခ်က္ေတြေပါ့။ အဲ့ဒီေတာ့ အျပင္ကို ေပါက္ၾကား တယ္ဆိုရင္ ဒါက တာဝန္ရွိတယ္။ ေနာက္ဒါက လြယ္လြယ္ ကူကူယူလို႔လည္းမရဘူး။ ေနာက္တစ္ခု က ဒါဟာ တရားဝင္သလားလို႔ ေမးရမယ္။ ရဲထြက္ခ်က္က တရားမဝင္ ဘူး။ မွန္ျခင္း မမွန္ျခင္းကို ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ သူ႕ရဲ႕ မွန္ျခင္း မမွန္ျခင္း မဟုတ္ဘူး။ ရဲေရွ႕မွာ ထြက္တဲ့စစ္ခ်က္က အသံုးမဝင္ဘူး။

 ေနာက္တစ္ခ်က္က ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ မွာ ျဖစ္တဲ့ကိစၥ။ အဲ့ဒီအတြက္ သက္ဆိုင္ ရာက အေရးယူသင့္တဲ့ လူေတြလည္း ယူၿပီးၿပီလို႔ ယူဆရတယ္။ ဒါခု ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ ခုမွ ေဖာ္ျပျခင္း က နံပါတ္ ၁ သက္ဆိုင္ရာ တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းတယ္။ နံပါတ္ ၂ က ကာယကံရွင္ေတြရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္း တယ္။ ေနာက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ မွာတင္တဲ့သူက တကယ္တမ္း ေျပာရမယ္ဆို မတင္သင့္ ဘူးေပါ့။ လူမႈေရးအရပဲ ၾကည့္ၾကည့္ ဥပေဒအရပဲၾကည့္ၾကည့္ ဒါမ်ိဳးက ဒီလို ေဖ့စ္ဘြတ္မတင္ဘဲ ဥပေဒအရ ပဲေျဖရွင္း ရမယ့္ကိစၥ၊ ဒီလိုလုပ္ျခင္းက အဲ့ဒီလိုတင္ တဲ့သူမွာလည္း တာဝန္ရွိတယ္။ တင္တဲ့ သူက အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ က်န္တဲ့ သူေတြက အဲ့ဒါကို Share မလုပ္ဖို႔လို တယ္။ Share လုပ္တဲ့သူေတြကလည္း အားေပးတဲ့အထဲမွာ ပါသြားၿပီ။ အတြင္း စည္းေပါက္လို႔ျဖစ္တာ။ အတြင္းစည္း မေပါက္ေအာင္ ထိန္းရမွာ အဲဒီဌာနရဲ႕ တာဝန္ပဲ။”

မိုက္တီး (ဒါ႐ိုက္တာ)

”တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႀကံဳေတြ႕ေနက် လွည့္ကြက္ ဆန္းတစ္ခုပါပဲ။ ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္ သားေတြနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သားေတြရဲ႕ ၾကား ျဖစ္လက္စ အမုန္း အေတးတစ္ခုကုိ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား အႏုပညာရွင္မ်ား ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြပါ ေရာေထြးၿပီး ပဋိပကၡ ကုိ ႀကီးသထက္ႀကီးေအာင္ ဇာတ္ရိွန္ တင္လိုက္တာပါ။ ဝုန္းခနဲ ဒိုင္းခနဲ တစ္ မဟုတ္ခ်င္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေပါက္ကဲြသြားေလာက္ ေအာင္ ကေတာ့ ေဗထိဆုိတာနဲ႔ ဝုိင္းအံု တတ္ၾကတဲ့ လူသားတုိ႔အႀကိဳက္အပုပ္နံ႔ မိုက္မုိက္ေလးပါ အေပၚက႐ုိက္ေပးလိုက္ မွေတာ့ ၿပီးၿပီေပါ့။ ပထမဦးဆံုး အႏု ပညာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကဲြ၊ ၿပီးတာနဲ႔ ပရိသတ္ ျပည္သူ ႏွစ္ျခမ္းကဲြ၊ ဒီၾကားထဲမွာ မူးယစ္မႈေလး ပါ စနက္တံႏွ စ္ေခ်ာင္းေလာက္ လက္ ေတြ႕႐ိႈ႕လိုက္လို႔ကေတာ့ မီဒီယာေတြ မွာလည္း သတင္းေတြပါ။ ေနာက္ဆံုး လည္းက်ေရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သား အေပါင္းပါမ်ားနဲ႔ပါ ၅ သင္းပတ္လည္ တုိက္ပဲြေတြလည္း ႏႊဲၾကေရာ လိုရင္းကို လည္းေရာက္ေရာေပါ့။ ေအာင္ျမင္ခ်က္ ကေတာ့ လန္ထြက္တယ္ဗ်ာ။ တစ္ခ်က္ ေလးခုတ္႐ုံနဲ႔တင္ ႏုတ္ႏုတ္စဥ္းၿပီးသား ျဖစ္တာ မတန္ဘူးလားဗ်ာ။ အဲ ဒါေပမဲ့ လို႔ ခုခ်ိန္ထိတုိင္မွာပဲ မွန္းခ်က္နဲ႔ ႏွမ္း ထြက္ မကိုက္ေလာက္စရာက သူတုိ႔ ႀကိဳ မတြက္မိတဲ့ တစ္္ခ်က္ အဲဒါက လူျမင္လို႔ ေတာင္ မေတာ္တာဗ်ာ။ လူမမာကို ႀကိဳး တုပ္ၿပီး ႐ိုက္တာကိုး။ ဒီပဲြမွာ ကိုင္လႈပ္ မယ့္သူက အႏုပညာရွင္ေတြေလ။ သူတုိ႔ ခမ်ာ ေအာ္ႏုိင္စရာကို အေၾကာင္းမွ မရိွေတာ့တဲ့ဟာ၊ ဥပမာေျပာရင္ ကြၽန္   ေတာ္တုိ႔ က်ားထုိးတဲ့အခါ တစ္ေကာင္ တည္း အက်န္သမားကို အကြက္ေရႊ႕ စရာမရိွေအာင္ ပိတ္ထားမိတဲ့အျဖစ္ေပါ့။ အခုပဲြလည္း ခင္ဗ်ားဘယ္အႏုိင္ရေတာ့ မလဲ၊ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ အႏုပညာရွင္ေတြဘက္မွာ ကိုယ့္သတ္ မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုယ္ ဒဏ္ရာေလးေတြ ကိုယ္စီေတာ့ ရခဲ့ၾကရၿပီေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီ အတြက္ ေနာင္ႀကီး   ေက်နပ္လိုက္ပါ ေတာ့။ ေနာင္ႀကီး မည္သူမည္ဝါဆုိသည္ ကို ကြၽန္ေတာ္မသိပါ။ မည္သည့္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးသည္ကိုလည္း ကြၽန္ ေတာ္အမွန္မသိႏုိင္ပါ။ အကယ္၍ ပြင့္ လင္းျမင္သာ အမွန္အတုိင္း သိေစလို သည့္ ေစတနာဆုိလွ်င္လည္း မည္သူ႕ အတြက္ မည္သုိ႔ အက်ဳိးရိွမည္၊ မည္မွ် အက်ဳိးရိွသည္၊ အလဲအထပ္လုပ္ရမည့္ အရင္းအႏွီး မ်ားႏွင့္ တန္၏မတန္၏၊ ထို အရင္းအႏီွးေတြကေရာ အဲဒီအတုိင္း အတာေလာက္ နစ္နာရေလာက္စရာ တစ္ဖက္သားအေပၚ ယုတ္မာ ေစာ္ကား ျပစ္မႈေျမာက္သူမ်ားလား၊ တရားဥပေဒ အရေတာင္ အမႈမေျမာက္ေတာ့တဲ့ ဒီ ကိစၥ အတြက္ သင္တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ ရန္လိုခ်က္က မဆုိးလြန္းေပဘူးလား သူ ငယ္ခ်င္း၊ စိတ္ေလွ်ာ့ပါေဘာ္ဒါ၊ အဆင့္ ျမင့္ျမင့္ေတြးၿပီး အျမင္က်ယ္က်ယ္ၾကည့္ ပါ၊ တုိ႔ေတြ လုပ္ရမွာ ဒီအလုပ္မွ မဟုတ္ တာ၊ အသံုးခ်ခံ မျဖစ္ပါေစနဲ႔ ကိုရင္။ အေသအခ်ာ ထပ္စဥ္းစား၊ က်ဳပ္တုိ႔ျပည္ သူေတြအကုန္လံုးလိုအပ္ခ်က္ အလံုးစံုနဲ႔ ႐ုန္းကန္ေနရတုန္း မဟုတ္ပါလား။ ေန႔ စဥ္နဲ႔အမွ် စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေတာင္ အၿခိမ္းေျခာက္ခံေနၾကရသူေတြ ပဲေလ။ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးမို႔ လြတ္လိမ့္မယ္ ထင္လား၊ အပူကိုယ္စီပါပဲ ညီရယ္၊ အႀကီးအေသးသာကြာပါလိမ့္မယ္၊ ေအး အဲဒီမွာမွ အခု တုိ႔အတြက္…ပိုၿပီး နစ္နာ စရာ တစ္ခ်က္တုိး တာေလးက ညီေတာ္ မေက်လည္တဲ့ အဲဒီအခ်ိန္ အဲဒီ အခါကတည္းကကိုပဲ  တုိ႔ေတြ အားလံုးဟာ အာဏာပါးကြက္သား ေတြရဲ႕ ေထာင္ေခ်ာက္တြင္းသို႔ တစ္ ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ဆဲြခ်ခံခဲ့ရရင္း သူတုိ႔ ႀကိဳက္သလို ျပဳသမွ် ႏုရေတာ့မယ့္ ျပန္ေပးအဆဲြ ခံထားရတဲ့ နယ္႐ုပ္ ကေလးေတြ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကရတယ္ ဆုိတာ ပါပဲ ေနာင္ႀကီးေရ။

ဤမွ်ဆုိရင္ေတာ့ စာရြက္ထဲပါသမွ် စာသားမ်ားကုိ သင္ သေဘာေပါက္ေပးပါေတာ့၊ ထိုမွ်ႏွင့္ပင္ မေက် လည္ေသးပါလွ်င္လည္း အားလံုး ကိုယ္စား ကြၽန္ေတာ္ေျဖေပးပါဦး မည္၊ ေျဖေပးႏုိင္ပါသည္၊ အေၾကာင္းကေတာ့ ဘာ ႏုိင္ငံေတာ္အလုုပ္မွ မလုပ္တဲ့ ကြၽန္ ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းသာ ေသေသ ခ်ာခ်ာ အဖမ္းခံလိုက္ရလို႔သာပါ။  အတြင္း ထဲအေရာက္ အကုန္ေပါက္ခဲ့ ပါတယ္။ ေက်နပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ တ ကယ္ေတာ့ အ႐ႈပ္ထုပ္ေတြအတြက္ အလုပ္မ႐ႈပ္ၾကပါနဲ႔၊ တကယ္လုပ္ရမွာ ေတြက အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲ တစ္ပြင့္ေတာင္ မလံုေလာက္ရတဲ့အထဲ ကဲ

Ready; 1,2,3,4

(ဒါ႐ိုက္တာမိုက္တီး၏ Facebook  မွ)

ကြၽန္ေတာ္တို့ထက္ တတ္သိနားလည္တဲ့ ဆရာေတြ ပါေနတယ္ဆိုတဲ့အတြက္ သူတို့ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေျဖရွင္းသြားမွာပါ . . .

ညိဳမင္းလြင္(သ႐ုပ္ေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ)

”ကြၽန္ေတာ္တို႔ထက္ စီနီယာက်တဲ့ လူလည္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထက္ တတ္သိနားလည္တဲ့ ဆရာေတြပါေန တယ္ဆိုတဲ့အတြက္ သူတို႔ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က ေျဖရွင္းသြားမွာပါ။ သူတို႔လမ္းၫႊန္မႈအတုိင္းပဲ လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္။ ဘာမွမတုိင္ပင္ရေသးတဲ့အ တြက္ ကြၽန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း သေဘာထား မေျပာေသး ပါဘူး။”

ဒါက လူမႈေရးေဖာက္ျပန္တာလည္း  မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ေအးေဆးပဲ။ ဒါက ၿပီးခဲ့တဲ့ကိစၥမုိ႔ ဘာမွလုပ္လို့ မရပါဘူး . . .
သားညီ(သ႐ုပ္ေဆာင္)

”ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လူ ႀကီးေတြစီမံတဲ့အတုိင္းပဲ လုိက္လုပ္မွာ ပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အထက္မွာ စီနီယာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ လူပဲ မွားမွာပဲေလ ဟုတ္ တယ္မလား။ မွားခဲ့ တဲ့အခ်ိန္ေတြလည္း ရွိမွာေပါ့။ အဲဒါကို ျပန္လွန္ၿပီး ဘာလုပ္ မွာလဲ။ အဓိကက ကိုယ္ပဲ။ အခု ကြၽန္ ေတာ္ေအးေဆးပဲ လိမ္လိမ္မာမာပဲေန တယ္။ အဓိကက ကိုယ့္မိသားစုနဲ႔ ကိုယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ျပႆနာမျဖစ္ဖုိ႔ပါပဲ။ ဒါကိုေျဖရွင္းဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ဦးမ ေဆာင္ဘူး။ ေခါင္းထဲလည္း ထည့္မထား ဘူး။ ဒီကိစၥက ဒါကလူမႈေရး ေဖာက္ျပန္ တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ ေအးေဆးပဲ။ ဒါက ၿပီးခဲ့တဲ့ကိစၥမုိ႔ ဘာမွ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ လူႀကီးေတြ စီမံတဲ့အ တိုင္းပဲ လုိက္လုပ္မယ္။”

ကိုယ္ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္က အသိဆံုးပဲေလ။ အစ္မအေနနဲ့ ဘယ္သူေတြဘာေျပာေျပာ
အစ္မ ဘာမွမထိခိုက္ဘူး  . . .

နႏၵာလႈိင္(သ႐ုပ္ေဆာင္)

”ဒီျပႆနာကိစၥက အဓိက ကိုယ္ က အဓိကပဲ။ ကိုယ္ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ ဘူးဆုိတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္က အသိဆံုး ပဲေလ။ အစ္မအေနနဲ႔ ဘယ္သူေတြ ဘာေျပာေျပာ အစ္မ ဘာမွမထိခိုက္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ္မဟုတ္ရင္ ၿပီးတာပဲ ေလ။ အစ္မဘာမွလည္း ေျပာစရာမရွိ ဘူး။ ဒီလုိမ်ဳိးေတြ တက္လာတာလည္း အစ္မ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွမေဝ ဖန္ ဘူး။ ဘယ္လိုမွမေနဘူး။ အဓိကကေတာ့ အစ္မကိုယ္တုိင္က အဓိကပဲေလ ဟုတ္ တယ္မလား။”

Nobody Perfect  ဆိုေပမယ့္ Perfect ျဖစ္တဲ့သူေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာက ကြၽန္မဟာ  Perfect  မဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ . . .

စိုးျမတ္သူဇာ

”ပရိသတ္မ်ားရွင္ ဒီရက္ပိုင္းအ တြင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာေပၚသို႔ ေရာက္လာသည့္ ကြၽန္မႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ကြၽန္မ မိသားစု မိတ္ေဆြသူ ငယ္ခ်င္းမ်ားအပါအဝင္ ကြၽန္မကို သံ ေယာဇဥ္ရွိၾကတဲ့ ပရိသတ္မ်ား အားလံုး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားစြာ ျဖစ္ရ သလို ကာယကံရွင္ ကြၽန္မကိုယ္တိုင္ လည္း အတိုင္းအဆမရွိ စိတ္ထဲမွာ ထိခိုက္နာက်င္ရပါတယ္။

Moe Zay Nyein ကိုကြၽန္မ မသိပါ။ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ဒီလိုလုပ္ ရပ္ကို လုပ္ခဲ့လဲဆိုတာကိုလည္း ကြၽန္မ နားမလည္ပါ။ သူတင္ျပထားတဲ့ အ ေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွန္ကန္ပါတယ္လို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွမေထာက္ခံထား သလိုလံုးဝအမွန္လို႔လည္းမယူဆသင့္ပါ။

အေျခအေနမွန္ကို ေသခ်ာမသိ ဘဲ ဝင္ေရးထားတဲ့ Comment  ႏွစ္ခု ေလာက္ကို ျမင္ရတဲ့အခါ ကြၽန္မ ေတာ္ ေတာ္ကို စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။

 အႏုပညာရွင္ေတြဟာ စည္းကမ္း မရွိ၊ အရွက္အေၾကာက္ မရွိ၊ ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း တကယ္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုး ရက ဒီတိုင္းၾကည့္မေနဘဲ ထိထိ ေရာက္ ေရာက္ အျပစ္ေပး ခဲ့တာ လူတိုင္းလည္း သိၾကပါတယ္။

Nobody Perfect  ဆိုေပမယ့္Perfect ျဖစ္တဲ့သူေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာက ကြၽန္မ ဟာ Perfect မဟုတ္ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ကြၽန္မမွာ အား နည္းခ်က္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ေတြ အမ်ားႀကီးရွိသလို အမွားမရွိ အျပစ္ကင္းတဲ့ လူမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါ ဘူး။ ကြၽန္မ အသက္ ၄၂ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ လက္ရွိ မိဘေတြနဲ႔အတူတူေနၿပီး ကြၽန္မ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာနဲ႔ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း မွာ ႐ိုးသားစြာ ေနထိုင္ၿပီး တင့္တယ္ ေအာင္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ အခု ကိစၥ မွာ ကြၽန္မကို မရည္ရြယ္လည္း ကြၽန္မ ဓာတ္ပံုနဲ႔ ေခါင္းစဥ္တပ္အေၾကာင္းအရာ ေတြကိုေတာ့ ကြၽန္မအေနနဲ႔ အင္မတန္ ခံရခက္ပါတယ္။

 ႏိုင္ငံေရး နားလည္သည့္ အသိ ဥာဏ္မ်ိဳးမရွိတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္မဝင္စားေပမယ့္ ဒီႏိုင္ငံသူတစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကိုေတာ့ ကြၽန္ မစိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ပစၥဳပၸန္ကာလမွာ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ကြၽန္မနဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥ မ်ားကိုပဲ ကြၽန္မစိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ကြၽန္မအလုပ္ကို ေလးေလးစားစား လုပ္ ပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အႏိုင္မယူ၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အ႐ႈံးမေပးWin Win Situation   ကို လက္ခံက်င့္သံုးပါတယ္။ ကြၽန္မ  Life ကို Day by day  ျဖတ္ သန္း ပါတယ္။ ကြၽန္မ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ ေပမယ့္ ဘယ္တုန္းကမွ ေပါ့ေပါ့မေနခဲ့ ပါဘူး။

 ကြၽန္မ Life Perfect  မျဖစ္ေပ မယ့္ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္ထိ ကြၽန္မေၾကာင့္ ဘယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ထိခိုက္ နစ္နာေအာင္၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးေအာင္ ဆိုး ရြားတဲ့ အျပစ္မ်ိဳး၊ အမွားမ်ိဳး မလုပ္ခဲ့ တဲ့အတြက္ ဒီအသက္အရြယ္ထိ ဒီေန ရာမွာ ကြၽန္မရပ္တည္ခြင့္ရေနတာ လူ တိုင္းအျမင္ပါပဲ။ လိပ္ျပာသန္႔တဲ့အတြက္ ကြၽန္မဘဝက မဂၤလာရွိပါတယ္။

 MZN ရဲ႕ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ တဲ့ ကိစၥက ကြၽန္မတင္မက အေၾကာင္း အရာထဲမွာ နာမည္ပါတဲ့ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ ဖက္ ကြၽန္မရဲ႕ အႏုပညာရွင္ ေမာင္ႏွမ ေတြကိုပါ အမ်ားႀကီးထိခိုက္နစ္နာေစပါ တယ္။ မိသားစုေတြ ရွိၾကတဲ့အတြက္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အျပန္အ လွန္ေလးစားတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ပ်က္စီး ေစပါတယ္။ သံသယေ တြနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈကို ဒုကၡေရာက္ေစပါတယ္။

 ဘယ္သူ႔အတြက္မွ အက်ိဳးမရွိ အ မ်ားအတြက္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈကို ျဖစ္ေစတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ ပဲ (အမွန္) ျဖစ္ေနပါေစ ေနာက္ဆံုးမွာ (အမွား) ျဖစ္ေစပါ တယ္။

ပရိသတ္မ်ားရွင္ MZN  တင္ျပ ခ်က္မွာပါတဲ့ ကြၽန္မနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဓာတ္ပံုအပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို ကြၽန္မလံုးဝ လက္မခံပါ ဘူး။ အစစ္အမွန္ ဆိုတာကိုလည္း မယံု တဲ့အတြက္ အသိအမွတ္လည္း မျပဳပါ ဘူး။ ကြၽန္မအတြက္ အခ်ိန္က ဘဝပါ။ ဘဝကို တန္ဖိုးထားသလို အခ်ိန္ကို လည္း ကြၽန္မ အရမ္းတန္ဖိုး ထားပါတယ္။

ကြၽန္မရဲ႕ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္ေတြ ကို အကုန္ခံၿပီး ဒီလိုျပန္ရွင္းျပရတာ ကြၽန္မကိုခ်စ္တဲ့ေလးစားၾကတဲ့ ပရိသတ္ ေတြကို ကြၽန္မတန္ဖိုးထား ထားလို႔ပါ။ ကြၽန္မအတြက္ နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပး အေရးပါတဲ့ လူေတြထဲမွာ ပရိသတ္မ်ား ပါပါတယ္။ ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ က်န္ေန ေသးတဲ့ခရီးမွာ ကြၽန္မကို လက္တြဲထား မယ့္ အေဖာ္ေကာင္းမပါေပမယ့္ မိတ္ ေဆြေကာင္းေတြကိုလက္တြဲၿပီး ပရိသတ္ ေပးတဲ့ ခြန္အားေတြနဲ႔ ကြၽန္မ ဆက္ ေလွ်ာက္ ခ်င္ပါတယ္။

MZN က ကြန္းမန္႔တစ္ခုမွာ မႀကီးစိုး စဆရလို႔ သံုးႏႈန္းထားပါတယ္။ စစ္သား သားသမီးျဖစ္လို႔ ဒီအသံုးအႏႈန္း ကို ကြၽန္မနားလည္ပါတယ္။ ဦးMZN ရွင္ (ဦးနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ အနည္းငယ္ သိထားတဲ့အတြက္ ဦးတပ္ၿပီး ေခၚလိုက္ တာပါ) ဦးေျပာသလို အေၾကာင္းအရာ ေတြ ခ်န္ထားခဲ့လို႔ဆိုၿပီး မရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြအတြက္ ကြၽန္မ ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေက်းဇူးတင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးရွင္။ ဒါေပမဲ့ ဦးေျပာတဲ့ အသံုးႏႈန္းအတိုင္းေျပာရရင္ ကြၽန္မအ တြက္ MZN စဆရမွာ မိတ္ေဆြေကာင္း ေတြ အမ်ားႀကီး ထပ္ရလိုက္လို႔ ဒီ့အတြက္ ဦးကို ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။

ဘယ္သူနဲ႔မွ ေရရွည္အေျခအတင္ မျဖစ္ခ်င္တာ ကြၽန္မဆႏၵပါ။ လူမႈဆက္ ဆံေရးဟာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး က႑ပါ။ လူမႈဆက္ဆံ ေရး မေျပလည္ရင္ တျခားဘယ္အရာ မွ အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ကြၽန္မႏိုင္ငံျခားမွာ ေနရတဲ့အခ်ိန္ မွာ သိခဲ့တဲ့ ဥပေဒတစ္ခုရွိပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာပဲ ေနေန၊ ႏိုင္ငံတိုင္းရဲ႕ ဥပ ေဒမွာ တူညီတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုေတာ့ရွိပါ တယ္။ အႏုပညာ ရွင္မ်ား(သို႔) ေအာင္ ျမင္ထင္ရွား လူသိမ်ားသူေတြရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ ေရးဆိုင္ရာေတြကို (၁) ကာယကံရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိပါက (၂) တရားဥပေဒ အရ အေၾကာင္းမတိုက္ဆိုင္ (သို႔) တရား ႐ံုးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိပါက (၃) လက္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္ ေနသူဟု ခိုင္လံုေသာသတင္းအေထာက္ အထားမရွိပါက ဘယ္ေတာ့မွ လူအမ်ား ျမင္သာတဲ့ ေနရာေတြမွာ  ျဖန္႔ေဝႏိုင္ခြင့္ မရွိဘူးဆိုတာပါပဲ။

ကြၽန္မကေတာ့ ဒီအေၾကာင္းအရာ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူ႔ကိုမွ အေနခက္ တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္သလို ဥပေဒနဲ႔ စကားေျပာရတာမ်ိဳးေတြအထိလည္း အလုပ္ေတြ မ႐ႈပ္ခ်င္ ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုးနဲ႔ ေနာက္ ဆံုး ရွင္းျပတာပါ။ ေနာက္ထပ္ဒါနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဘာအေၾကာင္းအရာကိုမွ ကြၽန္မ ျပန္ရွင္းျပမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူ႔ အခြင့္အေရးကို တကယ္နားလည္ ေလး စားမယ္ဆိုရင္ စာနာစိတ္နဲ႔ ဆက္ဆံ ေရးကို အသံုးျပဳၾကတာ အေကာင္းဆံုး  မဟုတ္ဘူးလား။

ကြၽန္မကိုခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္မ်ား၊ ဒီ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နာမည္ ပါတဲ့ အႏုပညာ ေမာင္ႏွမမ်ားရွင္ ။ကြၽန္မနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ အတြက္ ဒီေနရာ ကေန ကြၽန္မေတာင္းပန္ပါတယ္။ ကြၽန္ မကို နားလည္ေပးၾကပါ။ ဒီကိစၥမွာကြၽန္မကို ကူညီေဖးမခဲ့တဲ့ သူမ်ားနဲ႔ အ ႀကံဥာဏ္ေပးခဲ့သူေတြအားလံုးကို အထူး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

(စိုးျမတ္သူဇာ ေဖ့စ္ဘြတ္မွ)”
Popular Myanmar News Journal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မိန္းမတို႔ ေလာ္လည္ ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးေၾကာင္း (၁၃)ပါး၁။ ကိစၥ လုပ္ငန္းတိုင္း၌ ကိုယ္တုိင္ စိုးမိုး လုပ္ကိုင္ အာဏာပိုင္ ျပ႒ာန္းမႈ ရေနျခင္း ။

၂။ ဖခင္၏ အုပ္ထိန္းမႈ လက္ေအာက္၌သာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ရျခင္း ။

၃။ အထူးထူးေသာ ပြဲလမ္းသဘင္တို႔၌ ကိုယ္တုိင္ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲကာ ေနတတ္ျခင္း ။

၄။ ေယာက္်ားေလး အေပါင္းအသင္းတို႔ ႏွင့္ ဝိုင္းဖြဲ႔ကာ တေသာေသာ ရယ္ေမာေနထိုင္တတ္ျခင္း ။

၅။ အိမ္တကာ ေလွ်ာက္လည္ေလ့ရွိၿပီး အလည္အပတ္မ်ားျခင္း ။

၆။ ညအိပ္ ညဥ့္ေန ျဖစ္ေသာ အရပ္တပါး ခရီးေဝးကို အေဖာ္မပါ တစ္ေယာက္တည္း သြားလာတတ္ျခင္း ။

၇။ ေသာ့သြမ္း ေလာ္လည္ေသာ မိန္းမတုိ႔ ႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံျခင္း ။

၈။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္ကို အတည္တက်မရွိဘဲ ခဏခဏ ေျပာင္းၿပီး လုပ္ကိုင္ျခင္း ။

၉။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ ေယာက်္ား ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း ။

၁၀။ မိမိလင္ေယာက္်ားျဖစ္သူက အေျမာင္မယားထားရွိျခင္း ။

၁၁။ မိမိလင္ေယာက္်ား ႏွင့္ သံုးလ ေလးလ စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေကြကြင္းေနရျခင္း ။

၁၂။ ေသရည္ ေသရက္ ေသာက္သံုးတတ္ျခင္း ။

၁၃။ အျခားေယာက္်ားတပါး ႏွင့္ ေပ်ာ္ပါး ေပါင္းဖက္ရသည္-ဟု အိပ္မက္ မၾကာခဏ မက္တတ္ျခင္း ။

ဘဝတစ္ခုကို အတည္တက် ေနထိုင္္သြားလိုေသာ မိန္းမေကာင္း မိန္းမျမတ္သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ဆယ့္သံုးခ်က္တို႔ကို အထူးသတိျပဳ ဆင္ျခင္ၿပီး ဘဝတစ္ခုကို ေလးနက္စြာ က်င့္္သံုးေဆာက္တည္ရာ၏ ။
( ဟိေတာပေဒသ )

ဘဝတစ္ခုကို တန္ဖိုးထား ေဆာက္တည္ေသာ မိန္းမေကာင္း မိန္းမျမတ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ ။

Credit to ဝသုႏၶေရ ဤေျမပံသု သိလာထုလည္း

ျမ၀တီ

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အစၥလာမၼစ္အစြန္းေရာက္ဝါဒ၏ အနာဂတ္


အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒက အေနာက္အတြက္ ဖန္တီးလိုက္တဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကဘာလဲ။ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္ေတြက ဘာေတြလဲ။ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒကို မီးထိုးေပးရာမွာ အစၥလာမ္ကိုယ္၌က ပါဝင္တဲ့အခန္းက႑က ဘာလဲ။ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ေတြအတြက္ ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာ အလားအလာ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒရဲ႕ အနာဂတ္ကို ထိခိုက္ေစမယ့္ အေၾကာင္းျခင္းရာေတြက ဘာေတြလဲ။ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒကို တိုက္ခိုက္ရာမွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြ ပါဝင္ရမယ့္ အခန္းက႑က ဘာလဲ။ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒက တစ္ကမၻာလံုးရဲ႕လံုၿခံဳေရးကို ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏၲရာယ္ေပးေနမွာလဲ။ ဤေမးခြန္းမ်ားအေပၚ လီကြမ္ယု၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားတြင္ စင္ကာပူ၏ အိမ္နီးခ်င္းတို႔မွာ မြတ္ဆလင္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနၿပီး စင္ကာပူမွာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား၏ ပစ္မွတ္တစ္ခု ျဖစ္လာစရာ အလားအလာရွိေနပံုကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒက အေနာက္အတြက္ ဖန္တီးလိုက္တဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈက ဘာလဲ။

ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြအၾကားမွာ ႀကီးမားတဲ့သေဘာ ကြဲလြဲမႈမရွိေတာ့ဘူး။ အခု အဲဒီလို သေဘာ ကြဲလြဲမႈက မြတ္ဆလင္ အၾကမ္းဖက္သမား ေတြကတစ္ဖက္ ယူအက္စ္၊ အစၥေရးနဲ႔ သူတို႔ကို ေထာက္ခံသူေတြက တစ္ဖက္ အၾကားမွာရွိေနတာ။ ဆင့္ပြားတုိက္ပြဲ ကေတာ့ စစ္ေသြးၾကြ အစၥလာမၼစ္နဲ႔ စစ္ေသြးၾကြမဟုတ္တဲ့ ေခတ္သစ္ဝါဒီ အစၥလာမ္ေတြၾကားက တိုက္ပြဲပဲ။ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈသမုိင္းမွာ အရင္က ရင္မဆိုင္ခဲ့ဖူးတဲ့ အေျခအေနသစ္ တစ္ခုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတာ ျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ တျခားသူေတြ ထိခိုက္ပ်က္စီးဖို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လိုလိုလားလား ဖ်က္ဆီးပစ္မယ့္ လူတစ္စုရွိေနတယ္။ သူတို႔အရင္ ရွိခဲ့တာက တမီးလ္က်ားေတြ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က အခိုင္အမာရွိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုအတြက္ တိုက္ခဲ့ၾကတာ။ သီရိလကၤာက တမီးလ္ေတြ ေနစရာကိုယ္ပိုင္ ေဒသတစ္ခုရဖို႔ အတြက္ပဲ။ အခုဟာက ဘာသာေရးခံယူခ်က္က ေပါက္ဖြားလာတဲ့ တျခား အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုအတြက္၊ အစၥလာမ္အတြက္ တိုက္ေနၾကတာ။

အယ္လ္ေကဒါစတုိင္ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒက တစ္ကမၻာလံုးအႏွံ႔ ပ်ံ႕တာေၾကာင့္ ဆန္းသစ္ၿပီး တစ္မူထူးတယ္။ ေမာ္ေရာ့ကို ႏိုင္ငံက အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုဟာ အင္ဒိုနီးရွား မွာရွိတဲ့ အစြန္းေရာက္ အုပ္စုေတြရဲ႕ ဆႏၵေဇာကို လံႈ႕ဆြေပးႏုိင္တယ္။ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးက ဒီအစြန္းေရာက္သမား ေပါင္းစံု ေတြထဲမွာ တူညီတဲ့ တစ္ယူသန္ အစြဲႀကီးစိတ္ ရွိတယ္။ ဒီအစၥလာမၼစ္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒေတြ တစ္ဟုန္ထိုး အံုၾကြလာတာကို ႏွိမ္နင္းဖို႔က ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာလိမ့္မယ္။ ေလာေလာဆယ္ ကမၻာႀကီးမွာ ဒီအၾကမ္းဖက္သမား ေတြလက္ထဲ ဖ်က္အားျပင္း လက္နက္ေတြ ေရာက္သြားမယ့္ အႏၲရာယ္ ရွိေနတယ္။ ဒီလို သာေရာက္သြားခဲ့ရင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ သတ္ျဖတ္ပြဲႀကီး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ရန္လိုတဲ့ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ေတြကို ဒါေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းပစ္ရ မယ္။ သူတို႔ သိုေလွာင္ထားတဲ့ လက္နက္ေတြ၊ ပစၥည္းေတြကိုလည္း သိမ္းရမယ္။

အစၥလာမ္က ဘာျပႆနာမွ ရွိခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ေခတ္ၿပိဳင္ ရက္ဒီကယ္ အစၥလာမ္ဆိုတဲ့ အစၥလာမ္ဝါဒက ျပႆနာ။ ေရနံနဲ႔ မေရာယွက္တဲ့ အစၥလာမ္ ဝါဒက အႏၲရာယ္ ေပးႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အစၥလာမ္ဝါဒ အေပါင္း ေရနံကေတာ့ အႏၲရာယ္ေပးဖို႔ လြယ္ကူတဲ့ အေရာအဖက္ ျဖစ္သြားၿပီ။ အစၥလာမ္ဝါဒအေပါင္း ေရနံ အေပါင္း ဖ်က္အားျပင္းလက္နက္ ညီမွ်ျခင္း အႏၲရာယ္ပဲ။ ႏ်ဴကလီးယား ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ အီရန္ႏိုင္ငံက ပထဝီႏိုင္ငံေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို သိသိသာသာ ေျပာင္းပစ္လိမ့္မယ္။ တျခား အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတြကလည္း ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ရခ်င္လာၾကလိမ့္မယ္။ WMD (ဖ်က္အားျပင္းလက္နက္) အတြက္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြလက္ထဲ ေရာက္သြားမယ့္ အခြင့္အလမ္း ေတြလည္း ပိုမ်ားလာလိမ့္မယ္။

အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္ေတြက ဘာေတြလဲ။

အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္း ပဋိပကၡက အစၥလာမၼစ္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ေပၚေပါက္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း မဟုတ္ဘူး။ မြတ္ဆလင္ေတြ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက မြတ္ဆလင္ ေတြၾကားမွာ အေနာက္က သူတို႔အေပၚ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခဲ့တာ ၾကာလွၿပီ။ အခု သူတို႔ေခတ္ ေရာက္ၿပီလို႔ အေလးအနက္ ယံုၾကည္ေနၾကတယ္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြနဲ႔ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ အာရပ္မ်ဳိးႏြယ္လံုး ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒက မြတ္ဆလင္ကမၻာ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္ေတာ့ အစၥလာမ္ အစြဲသန္စိတ္က ညီၫြတ္ေအာင္ ေပါင္းစည္းေပးမယ့္ တျခားေရြးစရာ အင္အား တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့တယ္။

ေအာင္ျမင္မႈ သိပ္မရၾကသူေတြ အတြင္းမွာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့စိတ္၊ အပယ္ခံစိတ္ေတြေပၚ မွီၿပီး စစ္ေသြးၾကြအစၥလာမ္က ရွင္သန္တာ။ ဒါ့အျပင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို အဓိက အားျဖင့္ ယူအက္စ္က ဦးေဆာင္ၿပီး ေမာင္းႏွင္တာ ဆိုေတာ့ စစ္ေသြးၾကြအစၥလာမ္က အေမရိကားနဲ႔ အေမရိကန္ေတြဟာ အစၥလာမ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၾကတယ္။ အေမရိကားက အစၥေရးကို အခိုင္အမာ ေထာက္ခံတာကလည္း သူတို႔စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔စိတ္ကို ဆြေပးေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ျပႆနာ ေျဖရွင္းၿပီးသြားရင္ေတာင္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒက ဆက္ရွိေနဦးမွာ။

အစၥေရးႏုိင္ငံ ထူေထာင္လုိက္ ကတည္းက အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အာရပ္ေတြက သူတို႔ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ဘာသာေရး ေက်ာင္းေတြ၊ ဗလီေတြမွာ ဂ်ဴးမုန္းတီးေရး၊ အစၥေရးမုန္းတီးေရးကို သင္ေပးေန ခဲ့ၾကတာ။ ဒါကို အသိမ္းပိုက္ခံ ပါလက္စတိုင္း နယ္ေျမထဲ အင္အားႀကီးမားတဲ့ အစၥေရးရဲ႕ စစ္ေရး က်ဴးေက်ာ္မႈေတြကို ထပ္တလဲလဲျပေနတဲ့ မီဒီယာပံုရိပ္ေတြနဲ႔ မၾကာခဏ အားျဖည့္ေပး ၾကတယ္။ ကြက္တိကြက္ၾကား စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ အႏွစ္ ၄၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ တစ္ခ်ိန္က ဂုဏ္ယူ ဝင့္ၾကြားေလာက္တဲ့ အစၥလာမ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဟာ အေနာက္ အထူးသျဖင့္ အေမရိကားေၾကာင့္ ဆုတ္ယုတ္သြားၿပီး အေမရိကားရဲ႕ လိင္မႈကိစၥေလာ္လီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးသြားၿပီ ဆိုၿပီး အာရပ္ေတြ ေဒါသထြက္ အရွက္ရၾကတယ္။
ပါလက္စတိုင္း ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရင္ အစြန္းေရာက္ေတြ အတြက္ အလြယ္တကူ လံႈ႕ေဆာ္စည္း႐ံုးစရာ အခ်က္တစ္ခု လက္လြတ္သြားမယ္။ ဒါေပမဲ့ အာရပ္ႏိုင္ငံ ေတြနဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ စစ္ေသြးၾကြ အုပ္စုေတြ က်႐ံႈးသြားတာ မေတြ႔ရေသးရင္ အာရပ္မဟုတ္တဲ့ မြတ္ဆလင္ကမၻာက ဂ်မားအစၥလာမီယားနဲ႔ တျခားစစ္ေသြးၾကြ အုပ္စုေတြက အစြန္းေရာက္ေတြ စုေဆာင္းတာ ဆက္လုပ္ေနၾကဦးမွာပဲ။ အစၥေရး- ပါလက္စတိုင္း ေျပၿငိမ္းမႈ ရသြားရင္ေတာင္မွ အာရပ္မဟုတ္တဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကို တစ္ယူသန္ဝါဒနဲ႔ စစ္ေသြးၾကြလႈပ္ရွားမႈဟာ ေအာင္ ျမင္ဖို႔ အလားအလာ မရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လက္ေတြ႔ျပသႏုိင္ေအာင္ ယူအက္စ္နဲ႔ သူ႔အေနာက္တိုင္း မဟာမိတ္ေတြက အစၥလာမ္ စစ္ေသြးၾကြဝါဒကို စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးအျပင္ တျခားနည္းလမ္း ေတြနဲ႔ပါ အေသအခ်ာ ေခ်မႈန္းပစ္ရမယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွက အစၥလာမ္ရဲ႕ သေဘာသဘာဝက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းမွာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့တယ္။ ပထမဦးဆံုး ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တုန္းက ေရနံေဈးေလးဆ တက္သြားၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ႏိုင္ငံက တစ္ကမၻာလံုးမွာ ဗလီေတြ၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းေတြ ေဆာက္ေပးၿပီး ဘာသာေရးဆရာေတြ လစာေထာက္ပံ့တဲ့ သာသနာျပဳ လႈပ္ရွားမႈကို ရက္ရက္ေရာေရာ ေငြေၾကးပံ့ပိုး ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ အီရန္မွာ ရွားဘုရင္ကို ဖယ္ရွား ပစ္လိုက္တာက အစၥလာမ္ရဲ႕ ပါဝါအေပၚ မြတ္ဆလင္ေတြ ယံုၾကည္သက္ဝင္ၾကပံုကို အႀကီးအက်ယ္ ၾသဇာ သက္ေရာက္ခဲ့တယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြ နဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြအတြင္း အာဖဂန္နစၥတန္ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲကို အေရွ႕ေတာင္အာရွက မြတ္ဆလင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲၾက တဲ့အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မြတ္ဆလင္ အေတာ္မ်ားမ်ား အစြန္းေရာက္ေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက မြတ္ဆလင္ေတြကို "ခင္ဗ်ားတိုလိုက္နာတဲ့ ဘာသာေရး က်င့္စဥ္ေတြက ဘာေၾကာင့္အလြန္အမင္း စည္းကမ္းႀကီးလာၾကတာလဲ" လို႔ ေမးတဲ့ အခါ သူတို႔ကေျဖတယ္။ "ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပညာပိုတတ္တယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္ဟာကို လုိက္နာေစာင့္ထိန္း ၾကရမယ္ဆိုတာ ပိုသိတယ္" ဒါေပမဲ့ ဒီ့ထက္ အေရးပါတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက မြတ္ဆလင္ ကမၻာရဲ႕ အခ်က္အခ်ာမွာရွိတဲ့ ဘာသာတူေတြရဲ႕ ဖိအားပဲ။ ဗလီေတြ၊ မဒရာဆာ ဘာသာေရးေက်ာင္းေတြ၊ ဘာသာေရးဆရာ ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ ေဆာ္ဒီရန္ပံုေငြ ေတြေၾကာင့္ ကမၻာအႏွံ႔ ဘာသာေရးစိတ္ ျပင္းျပမႈေတြ တိုးလာတာနဲ႔အမွ် အဲဒီလူေတြ အားလံုးက အသင့္အေနအထားနဲ႔ ႏိုးၾကား ေနၾကတယ္။ အဲဒီေနာက္ စိတ္ေဇာသန္သူ ေတြထဲက တခ်ဳိ႕ကို ဂ်ီဟတ္စစ္သည္ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ အစြန္းေရာက္ ရယ္ဒီကယ္ ေတြက အပိုင္စီး ထိန္းထားလိုက္ၾကတယ္။ အယ္လ္ေကဒါနဲ႔ သူတို႔ေဒသခံ အစြန္းေရာက္ ေတြက ဗလီေတြမွာ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာေရး သင္တန္းေတြအတြက္ သင့္ေတာ္မယ္ ထင္တဲ့သူ လူသစ္ေတြ စုေဆာင္းၾကတယ္။
ဒီသင္တန္းေတြမွာ ကမၻာအႏွံ႔ အဖိႏွိပ္ခံ မြတ္ဆလင္ေတြ အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔က ဘာသာေရးကိုင္း႐ိႈင္းတဲ့ မြတ္ဆလင္ အားလံုးရဲ႕တာဝန္ျဖစ္တယ္။ လိုအပ္ရင္ ဒီအေရးအတြက္ အသက္ေပးၿပီး အာဇာနည္ေတြ လုပ္ၾကရမယ္လို႔ သင္ၾကားၾကတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ မြတ္ဆလင္ ေတြက တျခားမြတ္ဆလင္ေတြနဲ႔ မတူဘူး။ သူတို႔က စိတ္ေအးလက္ေအး ရွိတယ္။ ေပါင္းရသင္းရတာ အဆင္ေျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ေက်ာ္အတြင္း ေရနံအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ကတည္းက ေရနံေဒၚလာေတြက မြတ္ဆလင္ကမၻာမွာ အဓိကၾသဇာ သက္ေရာက္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္လာတယ္။ အစြန္းေရာက္ေတြက ဘာသာေရး သိမ္းသြင္းတာေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဝါဟာဘီဝါဒကို သင္ၾကားေပးတဲ့ ဗလီေတြ၊ ဘာသာေရး ေက်ာင္းေတြ ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္။ တရားေဟာ ဆရာေတြ ေစလႊတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ညီလာခံေတြ က်င္းပခဲ့ၾကတယ္။ ကမၻာအႏွံ႔ ျဖန္႔တာ ကြန္ရက္ဖြဲ႕တာေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။
(တန္ဖိုးအဆင့္သတ္မွတ္တဲ့) ေရႊစံခ်ိန္က ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ျဖစ္တယ္။ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ဟာ တကယ့္အစစ္အမွန္ ဘာသာေရးကိုင္း႐ိႈင္းတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ မြတ္ဆလင္ေတြ တကယ္ေတာ့ ကမၻာ တစ္ဝန္းလံုး မြတ္ဆလင္ေတြကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လက္ခံ ယံုၾကည္လာေအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။

the voice weekly

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ခ်စ္တာတစ္ခုတည္းနဲ႕ျဖင့္ မျပီးနိုင္ေတာ့တဲ့ ေခတ္


ခ်စ္တာတစ္ခုတည္းနဲ႕ျဖင့္ မျပီးနိုင္ေတာ့တဲ့ ေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏အ သက္ (၁၅) ႏွစ္မွ (၄၉) ႏွစ္ အတြင္း ရွိသူ အသက္ အပိုင္းအျခား အ တြင္းမွ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ အိမ္ ေထာင္မျပဳၾကဘဲ ေနထိုင္လ်က္ရွိ ေနၾကသည္ ဆိုသည့္ သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္ တစ္ခုကို ကမၻာ့လူဦးေရ ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ က်င္းပ သည့္ အခမ္းအနားဆီမွ ၾကားလိုက္ ရသည္။ က်ား၊ မ ရာခိုင္ႏႈန္း အ ခ်ိဳးအဆ အေနႏွင့္မူ အဆိုပါအ သက္အပိုင္း အျခားရွိ လူဦးေရထဲ မွ ထက္ဝက္ခန္႔၏ အမ်ိဳးသမီး ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၄၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ မျပဳ ဘဲေနထိုင္ၾက သည္ဟုဆိုေလ၏။

သို႔ဆိုေသာ္လည္း ထိုသို႔အိမ္ ေထာင္မျပဳၾကသူေတြမွာ အမ်ိဳး သမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားတို႔၏ သဘာဝ ဓမၼတာအရ က်ား၊ မခ်စ္ကြ်မ္းဝင္မႈ မ်ားမရွိၾကဟုဆိုျခင္းမဟုတ္ ေၾကာင္း။ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္က ထပ္ မံဖြင့္ဆိုထားျပန္သည္။ ထို သတင္း ကို အေသအခ်ာစဥ္းစား မိသည့္ အခါ ေကာင္းသတင္းမဟုတ္။ အ ႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ သ တင္းသာျဖစ္ေလဟုထင္သည္။ စင္စစ္လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ လာသည္ႏွင့္ အခ်ိန္တန္ အရြယ္ ေထာင္ျပဳၾကသည္ဆိုျခင္းမွာ သ ဘာဝလည္းျဖစ္၊ ဓမၼတာလည္း ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသဘာဝ ဓမၼတာ သည္ သဘာဝဓမၼတာ အတိုင္း ျဖစ္ မလာဘဲႏွင့္ ေဖာက္လွဲ ေဖာက္ျပန္ ျဖစ္လာၿပီဆိုသည့္အခါ တစ္ခုခု အမွားအယြင္းေတာ့ျဖင့္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေလသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ခုနွစ္၊ ရွစ္နွစ္ ခန္႔တုန္းက သားသမီးအရင္းလို ခင္မင္ေနသည့္ ကေလးမေလး တစ္ေယာက္ကေမးဖူးသည္။ " ဆရာအိမ္ေထာင္ေရး တစ္ခုမွာ အခ်စ္နဲ႔ ဓနေငြေၾကး ဘယ္ဟာ ဟာပိုအေရးႀကီးသလဲ"တဲ့။

သည္ကေလးမေလးက ကေလးမေလး ဆိုရေသာ္လည္း တစ္ဆယ္ေက်ာ္ငါးႏွစ္ပတ္လည္ . . . တင့္တင့္တို႔အရြယ္ဆိုသည့္ သီခ်င္းလို ၿမီးေကာင္ေပါက္စ အရြယ္မဟုတ္ေတာ့။ ျမန္မာစာ ႏွင့္ မဟာဘြဲ႕ယူထားၿပီးသည့္ အ သက္ ၃၀ နားကပ္ေနသည့္ အရြယ္။ ေျပာရလွ်င္ သည္အရြယ္မွ အၿမီး မေပါက္ ဘာေမ်ာက္တဲ့လဲကြဲ႕ ဆို သည့္အရြယ္။ သည္ေတာ့ သူ႔အိမ္ ေထာင္ေရးလမ္းခရီးအတြက္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္တစ္ခုေတာ့ျဖင့္ ခ်ီတံုခ် တံုျဖစ္ေနေၾကာင္း သေဘာေပါက္ လိုက္မိသည္။

အေမးရွိၿပီဆိုေတာ့ ေျဖမွ ေတာ့ျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ ေျဖရမည္ ကလည္းခက္ခက္။ ကိုယ့္ရွိရင္းစြဲ အေတြးအရေတာ့ျဖင့္ အခ်စ္မပါ သည့္အိမ္ေထာင္ေရးဆိုသည္ကို အႏွစ္အသားမပါသည့္ ဥခြံတစ္ လံုးလို႔သာ ထင္ထားမိသည္။ အ ခ်စ္မပါဘဲႏွင့္ေတာ့ျဖင့္လည္း အိမ္ေထာင္တစ္ခု မတည္သင့္ဟု ကိုယ့္ဘာသာအယူအဆခိုင္မာ ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ခုေခတ္က သည္လိုမဟုတ္ႏိုင္ေတာ့တာလား ထင္သည္။ " တူႏွစ္ကိုယ္တဲ အိုပ်က္ မွာ ေနရ ခ်စ္တာပဓာန" သီခ်င္း က ဒိတ္ကုန္သြားခဲ့ၿပီပဲထင္သည္။ သည္ေတာ့ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ႏွင့္ပင္ ေျဖရသည္။

 ကိုယ့္ဘဝထဲက တစ္သက္ လံုးစာအေရးအႀကီးဆံုးေဆးမင္ ရည္စုတ္ထိုးရတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ဆိုတာမွာလည္း အခ်စ္ကပဲ နံပါတ္တစ္ျဖစ္လာခဲ့တယ္ထင္ ပါရဲ႕။ ဒါကလည္း ကာလ သတ္မွတ္ ခ်က္ေတာ့ရွိေနသလားပဲ။ဆရာ တို႔ေခတ္အခါတုန္းကနဲ႔ေတာ့ ဒီေခတ္က မတူႏိုင္ေတာ့ဘူးထင္ ပါရဲ႕။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သံုးေလးငါး ဆယ္ ဆရာတို႔ေခတ္တုန္းကေတာ့ လစာနည္း ဝန္ထမ္းအဆင့္ျဖစ္ တဲ့ လစာတစ္ရာႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ က်ပ္ပဲရတဲ့ မူလတန္းျပဆရာ တစ္ေယာက္က သူ႔မိသားစုေလး ငါးေယာက္ကို ထမင္းဝေအာင္ ေကြ်းႏိုင္႐ံုမက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးပါ လူတမ္းေစ့ေအာင္ ထားႏိုင္ခဲ့တာကိုးသမီးရယ္။

ဘဝတူ မူလတန္းျပဆရာနဲ႔ဆရာမ ေမတၲာမွ်လို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၾက မယ္ဆို လစဥ္ ေရႊငါးမူးသား ေလာက္ဝယ္စုႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ေခတ္ ေလကြာ။ ဒီေတာ့လည္း ဘဝက ခြင့္ျပဳခ်က္အရကို အခ်စ္က နံပါတ္ တစ္ျဖစ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔လည္း ဆိုႏိုင္ ပါတယ္။ အခု သမီးတို႔ ေခတ္ ေရာက္ေတာ့ သမီးခုနက ေမးတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေမးရေတာ့မယ့္ ေခတ္ကိုေရာက္သြားခဲ့ၿပီလို႔ ဆရာ နားလည္ပါတယ္။ တစ္ခု အႀကံ ေပးခ်င္တာကေတာ့ အခ်စ္ ဆိုတာ နဲ႔ ဥစၥာဓနဆိုတာရဲ႕ ႏွစ္ဖက္လံုး အစြန္းကိုမေရာက္ေအာင္ သတိ နဲ႔ဆံုးျဖတ္ဖို႔ပါပဲ။

ကြ်န္ေတာ့္အေျဖေၾကာင့္ က ေလးမေလးက မခ်ိၿပံဳးၿပံဳးသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ေႏြေႏွာင္းတုန္း ကေတာ့ မထင္မမွတ္ႏွင့္ပင္ သည္ ကေလးမေလးထံမွ မဂၤလာပြဲဖိတ္ သည့္ တယ္လီဖုန္းရသည္။ "ဆရာ က ကိုယ့္မိဘလိုပဲမို႔ ဆက္ဆက္ လာခဲ့ပါေနာ္"တဲ့။တစ္ ဆက္တည္း ေျပာသည္က "သူက သမီးထက္ ရွစ္ႏွစ္ေတာင္ႀကီး တယ္ဆရာရဲ႕" တဲ့။ သူ႕အသက္ပင္ (၄၀) ဆိုသည့္ အခါ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံအတြက္ မ်ိဳးဆက္ကို သူတို႔ဘယ္လိုစဥ္းစား ထားၾကသည္လဲ။ တကယ္က မိမိ၏မ်ိဳးဆက္ဆိုသည္က မိမိ တို႔၏ ပုဂၢလိကအိမ္ေထာင္တစ္ခု အတြက္သာမက လူ႔ေဘာင္တစ္ခု လံုးအတြက္လည္း လူသားမ်ိဳး ဆက္၏ အခန္းက႑မွာ အလြန္ အေရးႀကီးလွ၏။ လူသားမ်ိဳးဆက္ တည္တံ့ျပန္႔ပြားေရးဆိုသည္က လူ သားတိုင္း၏တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ထင္သည္။ သို႔ပါလ်က္ အိမ္ ေထာင္ျပဳသူဦးေရနည္းပါးလာ ျခင္း(သို႔မဟုတ္) အခ်ိန္ႏွင့္အခါ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳျဖစ္ၾကျခင္းဆို သည္မွာ ဘယ္လိုပဲေတြးေတြး အေပါင္းလကၡဏာေတာ့ျဖင့္မျဖစ္ ႏိုင္ဟုေတြးမိ၏။

ယခုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အ တြင္းမွ အသက္ (၁၅) ႏွစ္မွ (၄၉) ႏွစ္ အတြင္းရွိသူ က်ား၊ မေပါင္း လူဦး ေရ၏ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ သမုဒယ ေတြ၊ အခ်စ္စိတ္ေတြ၊ ေမတၲာတ ရားေတြ ကုန္ခန္းသြား ၾက၍လည္း မဟုတ္ပါဘဲ အျဗဟၼစရိယာပုဒ္ကို ေစာင့္ထိန္းကာ အာသေဝါေတြ ကုန္ခန္းၾကသျဖင့္ နိဗၺာန္ကူးလု ဆဲဆဲ တစ္မဂ္တစ္ဖိုလ္ဆိုက္ၾက မည့္ အရိယာပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း မ ဟုတ္ၾကပါဘဲလ်က္ အိမ္ေထာင္ မျပဳၾကဟုဆိုေလသည္။

သည္ေတာ့ ဘာေတြျဖစ္လာ သနည္း။ ရွင္းသည္။ ၂၄ နာရီ အတြင္းစားရသည့္ တားေဆးေတြ ေရာင္းေကာင္းသည္ဟု လမ္းေဘး ေဆးဆိုင္ေတြကဆိုၾကသည္။ တစ္ လခံ၊ သံုးလခံေဆးေတြလည္းေဆး ခန္းမ်ားတြင္ အေတာ္ထိုးေပးရ သည္။ နာရီပိုင္းႏွင့္ငွားသည့္ တည္းခိုခန္းေတြေပါလာသည္။ LI ဟု အတိုေကာက္ ေခၚေနၾက ေသာ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးအျပန္ အလွန္တာဝန္ယူမႈ မရွိသည့္ တာ ဝန္ယူစရာလည္းမလိုသည့္ Living Together ေခၚ လြတ္လပ္စြာ ဖိုမ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးေတြ ေခတ္စား လာသည္။ လက္ထပ္ပြဲမဂၤလာဦး ညအထိ အမြန္တျမတ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားေလ့ရွိၾကသည့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္ ေလးေတြ၏ အပ်ိဳဂုဏ္ဆိုတာေတြ လည္း ခုေတာ့ျဖင့္ ဟင္းရြက္ကန္ စြန္းထက္ ေဈးေပါသြားၾကၿပီလား ထင္သည္။ ဟိုတစ္ေလာကေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွာ အမ်ိဳးသမီး ေလးတစ္ေယာက္က ရင္နင့္နင့္ ႏွင့္ေရးထားသည့္သေဘာထား စာစုေလး တစ္ပုဒ္ဖတ္လိုက္ရ သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအမ်ိဳး သမီးအိမ္သာေတြနားမွာ၊ပုဂၢလိ က အမ်ိဳးသမီးေဆာင္ေတြက ေရအိမ္ အမိႈက္ျခင္းေတြထဲမွာ ကိုယ္ဝန္ ရွိ၊ မရွိ ဆီးစစ္သည့္ ပစၥည္းေလးေတြ ေတြ႕ç ေတြ႕ေနရ တတ္သတဲ့။ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆး ႐ံုႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ ကုသရင္း အသက္ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးရသည့္ ဦး ေရထဲတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ ေၾကာင့္ေသဆံုးရသည့္ဦးေရစာ ရင္းက ပိုမ်ားေနသည္တဲ့။

ေတြးၾကည့္သည့္အခါ သည္ ကိစၥေတြအားလံုးသည္ အႏုတ္ လကၡဏာေတြခ်ည္းျဖစ္ေနသည္။ သည္အႏုတ္လကၡဏာမ်ား၏ လက္သည္တရားခံကိုရွာေတာ့ ေဝးေဝးလံလံမွာမဟုတ္။ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္ေနၾကရ ေသာ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြမညီမွ်မႈ စီးပြားေရး ျပႆနာႀကီးသာ ျဖစ္ေန ေလေတာ့၏။

အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို လူႏွင့္ တူတူ သူႏွင့္တန္တန္ တင့္ေတာင့္ တင့္တယ္ရွိေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုသည္ က သည္ေခတ္ထဲမွာ လူငယ္ေလး ေတြအတြက္ ဓားေတာင္ႏွင့္မီးပင္ လယ္ကိုျဖတ္ရဖို႔ထက္ ခက္ခဲသည့္ ကိစၥျဖစ္လာသည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ တည္ တည္တံ့တံ့ျဖင့္ ခိုင္မာေအာင္ တည္ ေဆာက္ရမည့္ အိမ္ေထာင္တစ္ခု ထက္ ပါးလႊာသည့္ အထိမခံ ထိ လြယ္ရွလြယ္ဖိုမကိစၥ ဘက္သို႔သာ ေပါက္ထြက္သည့္အခါ အထက္ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တလြဲလမ္း ေၾကာင္းမ်ားဆီသို႔သာ ေရဦးလည္ ေတာ့၏။

ဒါက စဥ္းစားတတ္၊ေတြးေခၚ တတ္သည့္ ပညာတတ္လူလတ္ တန္းစား ေအာက္လႊာမွ လူငယ္ ေလးမ်ား အမ်ားစု၏ လက္ရွိ ျဖစ္ ေပၚေနေသာ ေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္ ေလသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ ကဲ့သို႔ မစဥ္းစားႏိုင္ၾကသူ၊ မစဥ္းစား တတ္ၾကသူ ပညာမဲ့ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားအလႊာမွ လူငယ္ေတြ ကမူ ႐ိုးသားစြာျဖင့္ပင္ သူတို႔ ဘဝကိုသူတို႔ ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကေလသည္။ အနာဂတ္အတြက္ ဘာအတြက္၊ သားသမီးေရွ႕ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ဘာမွ် မစဥ္းစား။ စဥ္းစားႏိႈင္းယွဥ္စရာလည္း သူ႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အတူတူႏွင့္ အႏူႏူ ခ်ည္းမို႔ ခ်စ္တဲ့သူေတြ႕လွ်င္ဆို ဝမ္း တူးသရီးႏွင့္ ၿပိဳင္တူစိန္ ေခၚရသည္ ပင္ၾကာသလားလို႔ ထင္ၾကေသး သည္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါးႏွင့္ပင္ ဘဝ ထဲ ပုဆိုးတန္းတင္လင္မယား အ ျဖစ္ ခပ္ျမန္ျမန္ႏွင့္ခပ္ရဲရဲ လက္တြဲ ပစ္လိုက္ၾကသည္။ ေမြးလာသည့္ ကေလးေတြက်ေတာ့လည္း ပညာ တတ္ဖို႔၊ မတတ္ဖို႔ထက္ မိ႐ိုးဖလာ ေကာက္စိုက္၊ ပ်ိဳးႏုတ္၊ လယ္သူရင္း ငွား ဘဝျဖင့္အ႐ိုးထုတ္ၾကေပေရာ့ ဆိုသည့္ ဘဝေတြ ျဖစ္ေနသည္။

အားလံုးကို ၿခံဳၾကည့္လိုက္ ေသာအခါ ထိုသို႔ေသာလူတန္းစား မတူညီၾကသည့္ လူလတ္တန္းစား၊ လူလတ္တန္းစားေအာက္လႊာႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားထဲမွ လူငယ္ မ်ား၏ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအ ေနမ်ားက အနာဂတ္အ႐ုဏ္ဦး အေပၚ တိမ္မည္းတိမ္ပုပ္တို႔ လႊမ္း မိုးေနသလားဟု ခံစားမိသည္။

ျမန္မာ့လူဦးေရႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္း ဇယားတစ္ခုတြင္ ေသဆံုးႏႈန္း ထက္ ေမြးဖြားႏႈန္းက အဆမတန္ နိမ့္က်ေနသျဖင့္ ၂၀၁၅ တြင္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ သက္ ႀကီးရြယ္အိုေတြက အလုပ္လုပ္ႏိုင္ သူ ဦးေရထက္ မ်ားျပားလာမည္ ဟုဆိုေနသည္။ ယခုႏႈန္းထား အတိုင္းရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမည့္ ေနာင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ အမွန္တကယ္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္အား ရွိေသာ လုပ္သားစြမ္းရည္မ်ား လို အပ္မႈကို ျပည့္မီေအာင္ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ေဟာ ကိန္းေတြထုတ္ေနၾကသည္။

ေတြးမိေတာ့ ပညာ အေၾကာင္း သိၾကသည့္ ပညာတတ္ လူလတ္ တန္းစားအလႊာကလည္း အိမ္ ေထာင္သားေမြးကိစၥအတြက္ လက္ တြန္႔ကာ တာဝန္မဲ့ ဖိုမေရစီးထဲ သို႔သာ ေမွ်ာခ်ေနၾက။ ပညာ အ ေၾကာင္း အေလးအနက္ မထား တတ္သည့္ ေအာက္ေျခအလႊာက လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး တြင္ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏံုနဲ႕ေသာ ကေလးေတြ ကို ေဖာေဖာ သီသီေမြး ထုတ္ေနၾက ဟုဆိုခဲ့လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္ လွပရွင္သန္ ေရးကို မည္သို႔မည္ပံု ေတြးေတာပူ ပန္ဝိုင္းဝန္း၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါ မည္နည္းဟု စဥ္းစားရင္းျဖင့္...

သင္းရီ

By 7Day News

အျပည့္အစုံသုိ႔ »