Showing posts sorted by relevance for query Myanmartandawsint Newspaper. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query Myanmartandawsint Newspaper. Sort by date Show all posts

က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ အလြဲသံုးစားမႈျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္မွ စစ္ေဆး


ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီး ဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ အင္ဂ်င္နီယာ ခ်ဳပ္ တာ၀န္ ထမ္း ေဆာင္ေနေသာ ဦးသန္းထြန္း (ယခင္ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း လက္ေထာက္ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ)၊ AE ဦးသန္းအုန္း၊ AE ေဒၚေဆြ မာတို႔အား က်ပ္သိန္း(၃၀၀၀)ေက်ာ္ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ သည္ ဟုဆိုကာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေရ ၾကည္ၿမိဳ႕နယ္မွ စက္မႈ(၄)ဦးႏုိင္၀င္း ၏ တိုင္ၾကားထားမႈကို ေမလ(၁)ရက္ေန႕တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္း ဆက္သြယ္ေရး႐ုံး၌ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ လာ ေရာက္စစ္ေဆး ခဲ့သည္။

အဆိုပါတိုင္ၾကားထားေသာ တိုင္ၾကားစာတြင္ ယခုေနျပည္ ေတာ္အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ျဖင့္တာ၀န္ ယူေနေသာ ဦးသန္းထြန္းသည္ ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ လက္ေထာက္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာအျဖစ္ တာ၀န္ ယူစဥ္ကာလ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ အင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚေဆြ မာ၊ ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ေကဘယ္လ္လိုင္း ဌာနမွ AE ဦးသန္းအုန္း တုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းကာ တယ္လီဖုန္းက်သင့္ေငြမ်ား ပုိမုိေတာင္းခံျခင္းမ်ား အပါ အ၀င္ ဌာနပုိင္ေကဘယ္လ္ႀကဳိးမ်ား ေရာင္းစားျခင္းစသည္ျဖင့္ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၃၀၀၀)ေက်ာ္အား အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဌာန အတြက္ မိမိ စုိက္ထုတ္ ထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားအား ျပန္မေပးသည့္ အျပင္ မိမိအားအလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မဟုတ္ မမွန္ လီဆယ္တုိင္ ၾကားျခင္း ျဖစ္ပါက တရားဥပေဒအရ အေရးယူခံပါမည္ဟု ၀န္ခံကတိျပဳ ထားကာ မိမိ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရ သျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းသိမ္ငယ္ ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္အားျပန္ လည္စစ္ေဆး ၿပီး မိမိတြင္အျပစ္ မရွိပါက တာ၀န္ျပန္လည္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ျပဳပါရန္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။…

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုသိမ္ခ႐ုိင္အင္ဂ်င္နီယာ(ယခု တုိင္း အင္ဂ်င္နီယာ) ေဒၚေဆြမာအား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ ““ကၽြန္မကို ေတာ့ စေနေန႔က ေနျပည္ေတာ္က အဖြဲ႕လာစစ္ပါတယ္။ ဆရာဦးသိန္း ထြန္းကိုေတာ့ စစ္ၿပီးၿပီလား ေသခ်ာ မသိရေသးပါဘူး။ ကၽြန္မကေတာ့ ကိုယ္ဘာမွ မလုပ္ထားဘူးလို႔ ေျပာ လိုက္တယ္။ ေနာက္ေငြပမာဏက လည္း ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔တြက္ရင္ အရမ္းမ်ားေနတယ္။ ေကဘယ္လ္ ႀကိဳးကလည္း ေရာင္း မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ၀ယ္မယ့္လူမရွိဘူး။ ကၽြန္မ တို႔ဆီမွာပိုေနတာအမ်ားႀကီး။ သက္သက္သိကၡာခ်ခ်င္လို႔ တုိင္တာ ပါ။ တိုင္ၾကားစာေတြကို ၀န္ႀကီးဌာနကို ျပန္လႊဲထားေတာ့ ဌာနကပဲလာစစ္တာပါ။ တိုင္တဲ့လူကိုေတာ့ ကၽြန္မ ဘက္က ဘာမွျပန္မလုပ္ပါဘူး”” ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သုိ႔ ေျပာသည္။

အလြဲသုံးစားမႈအား တုိင္ၾကားသူ ေရၾကည္ၿမဳိ႕နယ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ စက္မႈ-၄ (ေဟာင္း) ဦးႏုိင္၀င္း အားေမးျမန္းရာ ““အဲဒီေန႔က ေနျပည္ေတာ္က အဖြဲ႕ ခရီးသြားဟန္လႊဲ ၀င္နားတာ မ်ဳိးပဲ ရွိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိေခၚ ယူစစ္ေဆးတာမ်ဳိးမရွိဘဲ ျပန္သြား တာ၊ ကၽြန္ေတာ္က လာစစ္ေစခ်င္ တာပါ။ ဒါမွအကုန္ ေပၚသြားမွာေလ။ သူတို႔ေတြကေတာ္ေတာ္လုပ္ခဲ့တာ”” ဟု ျပန္လည္ေျပာ ဆုိသည္။

အဆုိပါတုိင္ၾကားစာကုိ ဧၿပီ လ (၂၂)ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္သတင္းအခ်က္ အလက္ နည္း ပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္တုိ႕သုိ႕ တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရဲရင့္ထြန္း(ပုသိမ္)
Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေလယာဥ္ကြင္းအတြက္သိမ္းေသာေျမ ႀကံ႕ခုိင္ေရး(ဗိုလ္ခ်ဳပ္)ဦးစိုးႏုိင္၏သားပိုင္ဆုိင္မႈ စသံုးလံုးမွ စစ္ေဆး


ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ပုသိမ္ေလယာဥ္ကြင္း တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အစုိးရမွ သိမ္းဆည္း ခဲ့ ေသာေျမအခ်ဳိ႕မွာ ယခုအခါတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးႏုိင္(ၿငိမ္း) ဖ်ာပုံၿမဳိ႕နယ္ ကုိယ္စားျပဳ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္၏သား ပုိင္ဆုိင္ေနသျဖင့္ မူလပုိင္ရွင္က လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ ေကာ္မရွင္သုိ႕ တုိင္ၾကား ခဲ့ရာ ေမလ(၂၈) ရက္ေန႕တြင္ အထူး စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ဌာနမွ မူလပုိင္ရွင္မ်ားအား လာေရာက္စစ္ေဆး ခဲ့သည္။

အဆုိပါ တုိင္ၾကားစာကုိ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ေန႕တြင္ ေပးပုိ႕တုိင္ၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ပုသိမ္ ေလယာဥ္ကြင္း တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အမွတ္(၁၅)ရပ္ကြက္ေန ဦးထြန္းႏုိင္၏ဖခင္ ဦးဇာမန္းအမည္ ေပါက္ပုိင္ဆုိင္ေသာ ကြင္းအမွတ္- ၁၆၃/ဘီ၊ ထန္းကုန္းကြင္း၊ ေျမဧရိ ယာဧက (၀.၂၄)ဧကခန္႕အား ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းအတြက္ မလႊဲ မေရွာင္သာ သိမ္းယူသည္ဟုဆုိကာ ထုိအခ်ိန္က ခယကအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴး ေမာင္ေဌးက သိမ္းယူသြား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလယာဥ္ကြင္းႏွင့္ လြတ္ကင္းပါက ျပန္ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။ …၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ပုသိမ္ ေလယာဥ္ကြင္းအား ၿခံစည္း႐ုိးခတ္ ကာရံရာတြင္ အဆုိပါ သိမ္းဆည္း ေျမမွာ မပါ၀င္သျဖင့္ ပုိင္ရွင္မ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း မူလပုိင္ရွင္မ်ားက စံုစမ္းရာ ဧရာ၀တီတုိင္း တုိင္းမွဴးျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးႏုိင္၏သား ဗုိလ္ေလာင္း ရဲဘုန္းျပည့္ ပုိင္ ဆုိင္ေနသည္ကုိ သိရသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးသန္းေရႊထံ ႏွစ္ႀကိမ္ အသနားခံစာ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပုိင္း တြင္ ဧရိယာ၏ သုံးပုံ တစ္ပုံေပးလွ်င္ ေက်နပ္ပါသည္ဟု ေျပာသည္ကုိ လက္မခံဘဲ ႀကဳိးဖုန္း ႏွင့္ ေပ(၄၀ထ၆၀) ေျမကြက္ (၆)ကြက္ေပးမည္၊ အျခားကိစၥ မေျပာဆုိရန္ ေျပာဆုိၿပီး ေရျမဳပ္ေသာ ေျမနိမ့္ပုိင္းေနရာမွ ေပ(၂၀ထ၆၀) ေျမကြက္ ငါးကြက္သာေပးခဲ့ ေၾကာင္း မိမိတုိ႕၏ နစ္နာမႈမ်ားအား ဆက္လက္ေတာင္းဆုိခဲ့ရာ ေျဖရွင္း ေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႕ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကားရာမွ လာ ေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းႏုိင္က ေျပာသည္။

““ ၂၈ရက္ေန႔မွာ စသံုးလံုးက သံုးပြင့္နဲ႔ ဦးေအာင္သူဆိုတဲ့လူ လာတယ္။ ေနာက္ေန႔မွာ ေျမစာ ရင္းရယ္၊ စသံုး လံုးရယ္လာတယ္။ ကိုထြန္းႏုိင္က ႏုိင္ငံျခားမွာအလုပ္ သြားလုပ္ေနေတာ့ ခြင့္ယူၿပီးျပန္ရမွာ ဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ေရွ႕မွာပဲ ဖုန္းေခၚ ၿပီး စစ္ခ်က္ယူသြားတယ္။ ျဖစ္စဥ္ကို ပဲ ေမးတာပါ။ ေနာက္ေန႔မွာျပန္ လာၿပီး အစ္မတို႔ကို တယ္လီဖုန္း တစ္လံုးေပးတယ္ဆိုၿပီး လာေမး တယ္။ အစ္မတို႔က အျပင္ေပါက္ေစ်း ၂၄သိန္းနဲ႔ ေပး၀ယ္ရ တာပါ လို႔ ျပန္ ေျပာလိုက္တယ္”” ဟု ဦးထြန္းႏုိင္၏ ဇနီး မျမင့္ျမင့္စန္းက ျပန္လည္ေျပာ ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ စီမံကိန္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အာဏာရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားက ေျမေနရာ လႊဲေျပာင္းရယူျခင္းအမ်ား အျပားရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ လုပ္ ကိုင္ျခင္းမရွိေတာ့သည့္ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္စြန္႕လႊတ္ျခင္းမ်ား ရွိေန ကာ အခ်ိဳ႕မွာလည္း တျခားလုပ္ပိုင္ ခြင့္ လ/ရ(၃၉)က်ၿပီး သား ေျမမ်ား၊ အျခားလူနာမည္ ေပါက္ေျမမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ဆက္လက္ ရယူအသုံးျပဳျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း လယ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေ၀ဖန္ေျပာဆို လ်က္ရွိသည္။

တခ်ိဳ႕ သိမ္းဆည္းခံရေသာ ေျမမ်ားမွာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အႀကီး အကဲမ်ား၏ သားသမီးမ်ား၊ ၎တို႔ ႏွင့္ ဆက္စပ္ သူမ်ား၏နာမည္မ်ား ေပါက္ကာ ပိုင္ဆိုင္ေနေၾကာင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ စက္မႈဇုန္ရပ္ကြက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ထံမွ ၀ယ္ယူ ထားေသာ ေပ(၄၀)ထ ေပ(၆၀)ေျမကြက္ (၆၃)ကြက္ကိုလည္း ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာ ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေကာင္စီဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏သား အမည္ျဖင့္ သိမ္းယူထားသည္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေျမေနရာအစားျပန္လည္ ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း ေျမေနရာျပန္ရေရး လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပး သူ ဦးထြန္း ထြန္းဦး (HRWDN) ကေျပာၾကား သည္။

ရဲရင့္ထြန္း(ပုသိမ္)
Myanmartandawsint Newspaper


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္ႏွင့္ခေလာက္


  အလုပ္လက္မဲ့ဘြဲ႕ရ ျပႆနာ ေျဖရွင္းလုိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္လွ်င္ အလုပ္ရွိၿပီးသား၊ ဗုိလ္ႀကီး၊ ဗုိလ္မွဴးေတြ ကုိ ေနရာေျပာင္း ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ ခန္႔အပ္ရန္မလုိပါ . . . သည္ေတာ့ Ph.D ဆိုတဲ့ ဘြဲ႕ရေသာ ျခေသၤ့ မ်ား ျမက္မစားၾကပါနဲ႔ ျမက္စားတဲ့ ျခေသၤ့လည္းရွိမွာပါ အဲဒီျခေသၤ့ကေတာ့ . . . .

ေဖာင္းပြပစၥည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဆင့္ဆင့္ေသာ အစုိးရ၏၀န္ႀကီးမ်ား၊ အစုိးရမ်ား၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေျပာဆုိျခင္း၊ လုပ္ ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာေတြ ေတြ႕ရပါသည္။ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕က အစည္းအေ၀း ေခၚဆဲလုိဆဲ၊ စစ္တပ္ ထဲမွာ ေနတုန္းက ရတဲ့ဒဏ္ရာ လွန္ျပလုိျပ၊ ပုဆုိးလွန္ျပလုိျပ လုပ္ေနၾကတာ အေတာ္အံ့ၾသဖုိ႔ ေကာင္းပါ တယ္။ ယခုလည္း ပါရဂူဘြဲ႕ (Ph.D) မ်ား ကုိပါ ေန႔စား၊ လေပးႏွင့္ခန္႔မည့္ မူလတန္း ျပဆရာ ေခၚျပန္ပါၿပီ။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)က မူလတန္းျပဆရာေတြကုိ သတၱမတန္းေအာင္က ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ လစာ က ၁၂၆ က်ပ္ ၇၅ ျပားေပးပါသည္။ ထုိ မူလတန္းျပဆရာမ်ားက သင္ေပးခဲ့ေသာ တပည့္မ်ားမွာ ယခုအခါ အသက္(၇၀)ႏွင့္ (၇၀) ေက်ာ္မ်ားျဖစ္ေနပါၿပီ။ ထုိ႔ေနာက္ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ H.S.F ေခၚ အထက္တန္းေက်ာင္းထြက္ လက္မွတ္ရ စာေမးပြဲေအာင္သူမ်ားကို ခန္႔ထား၍ သင္ျပေစခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ထိ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္း သားမ်ားကုိ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရသည့္ သူမ်ားကို ခန္႔ထား၍ သင္ေစခဲ့ပါသည္။ လစာကလည္း တစ္သိန္း၀န္းက်င္ေပးပါသည္။ ဤ သည္တုိ႔ကုိၾကည့္လွ်င္ ခန္႔ထားသည့္ဆရာ မ်ား၏ ပညာအဆင့္၊ ေပးေသာလစာ၏ အနည္းအမ်ားတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ သာမန္ၾကည့္လွ်င္ ႏွစ္ရပ္စလုံးျမင့္လာသည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္က ၁၂၆ က်ပ္ ၇၅ ျပားရေသာ လစာျဖင့္ ဆရာ တစ္ဦး၏ မိသားစု ၃/၄ ေယာက္ စားႏုိင္ ေသာက္ႏုိင္ပါသည္။ ေရႊစ တစ္မတ္ သား ခန္႔ ၀ယ္ႏုိင္ပါေသးသည္။ … ယခု ေရႊေစ်း (၇)သိန္း၀န္းက်င္ဆုိ၍ မိသားစု ၃/၄ ေယာက္စားၿပီး ေရႊစတစ္မတ္ သားမည္သုိ႔ ၀ယ္ႏုိင္ပါမည္နည္း။ သည္အခါ လစာ အဆင့္ျမင့္လာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါမည္ေလာ။ ပညာေရးတြင္ လည္း ၾကည့္ပါက ဘြဲ႕ရတစ္ဦးသည္ ျမန္မာစာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္း ဟန္က်ပန္က်မေရး တတ္ၾက ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာစာမွလြဲ၍ အျခားဘာသာမ်ားကို အထက္တန္းအဆင့္တြင္ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ သင္ၾကားေနပါ သည္။ ထုိအခါ ၾကက္တူေရြး စကားသင္သလုိ အဂၤလိပ္စာ၏ အဓိပၸာယ္ မသိပါဘဲ အလြတ္က်က္၍ ေမးခြန္းကုိ ေျဖၾကပါသည္။ ေမးခြန္းကုိလည္း ဆရာမ်ားက ႀကိဳေပး၍ထားပါသည္။ သို႔မွသာ ေျဖႏုိင္မည္။ ဘာသာ ရပ္က မ်ားသည္။ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ သင္သည္။ အက်မ်ားလွ်င္လည္း ဌာနကအေရး ယူခံရမည္။ ထုိအခါ အရည္အခ်င္း မမီေသာ ဘြဲ႕ရမ်ား၊ ေပါမ်ားလာသည္။ ေဖာင္းပြလာသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြသည္။ ဘြဲ႕ရ ေဖာင္းပြသည္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ား၊ ပါတီမ်ားမွာ ေဖာင္းပြ၍ မဆုံးပါ။ ပိန္သြား တာက သယံ ဇာတမ်ဳိးစုံျဖစ္သည္။ ေတာင္တန္းေတြ ပိန္၍ ခ်ဳိင့္၀င္သြားသည္။ ေရလွ်ံေနေသာျမစ္ေတြ ပိန္သြားၿပီး ေရစီး ေခ်ာင္း သာသာသာရွိေတာ့သည္။

မတူလွ်င္မတုနဲ႔

ယခုမူလတန္းျပဆရာခန္႔ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက ပါရဂူ ဘြဲ႕ရမ်ားကုိပင္ ခန္႔ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူလုိက္ျခင္းသည္ စဥ္းစားစရာေတြ၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ေပၚလာပါသည္။ (၁) ပါရဂူ ဘြဲ႕ရမ်ားကို ေန႔စားလေပးျဖင့္ တစ္သိန္း၀န္းက်င္ရမည့္၀င္ေငြတြင္ ခန္႔ အပ္ရန္ ေခၚယူလုိက္ျခင္းသည္။ ပညာေရး ကုိ အထူးသျဖင့္ မူလတန္း ပညာေရးကုိ ျမႇင့္တင္လုိ၍လား (သုိ႔မဟုတ္) ပါရဂူဘြဲ႕ရ ေတြကိုႏွိမ္ လုိ၍လား။ ျခေသၤ့ဆီကုိ ေရႊခြက္ ျဖင့္မထည့္ဘဲ ရႊံ႕ခြက္ျဖင့္ ထည့္လုိက္တာလား။ (၂) ပါရဂူဘြဲ႕အပါအ၀င္ ဘြဲ႕ရမ်ဳိးစုံ ေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေန၍ အလုပ္ဖန္တီး ေပးလုိက္တာလား။ (၃)အလုပ္ခန္႔ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚသည့္ တုိင္း/ျပည္နယ္ ေဒသႀကီးမွ ၀န္ႀကီးမ်ားက ဘူးေတာင္းနစ္၍ ေစာင္းျခမ္းေပၚအျဖစ္ကုိ လွစ္ျပလုိက္ တာလား။ (၄) ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကို အတုယူၿပီး ပါရဂူဘြဲ႕ရေတြကုိ မူလတန္းကုိ သင္ခုိင္းတာလား။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ပါရဂူ ဘြဲ႕ရသူမ်ား သည္ ကေလးသူငယ္တုိ႔၏ စိတ္ခံစားခ်က္ ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္ထား သည့္ ပါရဂူ ဘြဲ႕ရမ်ားကုိ ခန္႔ထားျခင္းဟု သိရသည္။ ၎တုိ႔ကုိ တကၠသုိလ္ပညာေရး တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား၏လစာထက္ျမင့္မားသည့္ ခံစား ခြင့္မ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ထား သည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက လေပး ေန႔စားတစ္သိန္း၀န္းက်င္ျဖင့္ လက္ရွိခန္႔ ထားသည္ကုိသိရသည္။ သည္ေတာ့ ““မတူ လွ်င္ မတုနဲ႔””လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သတိ ျပဳရမွာက တုိင္းျပည္ကုိ ေစတနာနဲ႔အုပ္ ခ်ဳပ္ဖို႔ပါပဲ။ ကုိယ့္သား သမီးရဲ႕တစ္ေန႔အသုံး စရိတ္ေတာင္ မရွိတဲ့လစာနဲ႔ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ပါရဂူဘြဲ႕မရဘဲနဲ႔ ကုိယ္ခ်င္းမစာပါဘဲ မလုပ္ မေျပာသင့္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာလည္း မက်ပါေစနဲ႔။ ကိုယ္ ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ “အာဏာ”ကုိ မရမေန ရေအာင္ယူတတ္တဲ့ ပညာသာတတ္ၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ တုိးတက္ေအာင္အသုံး ခ်ပညာရပ္ေတြ မတတ္ဘဲ သစ္ဆုိလည္း ေတာလုံးကုန္ေအာင္ ေရာင္း၊ ဓာတ္သတၱဳဆုိလည္း ေတာင္လုံးေပ်ာက္ေအာင္ ေရာင္းတတ္တဲ့ ပညာေလာက္နဲ႔ မစဥ္းစားသင့္ပါ။ အေကာင္းဆုံးက ရရွိေနတဲ့ အဆင့္က ထြက္ၿပီး ေအးေအးပဲ ထုိင္စား ေနသင့္ ပါၿပီ။ ကုိယ္စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ ေနရာရဲ႕ တန္ဖုိးကုိလည္းၾကည့္သင့္ပါသည္။ ေနရာႏွင့္ တန္ေအာင္ေျပာပါ။ တန္ေအာင္ လုပ္ပါ။ တန္တဲ့အေတြးအေခၚကုိ သုံးပါလုိ႔ အႀကံ ျပဳပါတယ္။

ျခေသၤ့ဆုိတာ ျမက္မစားဘူး

ျခေသ့ၤတုိ႔မည္သည္ ျမက္ကုိမစားဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႂကြက္ကုိ စားခ်င္စားမည္။ ႂကြက္ကေသးေပမယ့္ အသားရွိ သတၱ၀ါမုိ႔ပဲ။ ႏြားသည္ ႂကြက္ကုိမစားဘူး၊ ျမက္ကုိ စားသည္။ သည္လုိပါပဲ။ သူ႔သဘာ၀ႏွင့္ သူ ရွိၾကရမွာပါ။ ယခု ကိစၥက ျခေသၤ့ကုိ ျမက္စားခုိင္းသည္ႏွင့္ တူပါသည္။ ယခုကိစၥမွာ ဆရာ၀န္စာေရးဆရာတစ္ဦးက ေထာက္ခံ သည့္သေဘာေရးထားသည္ကုိ Hot News မွာဖတ္ရပါတယ္။ သူအလုပ္လက္မဲ့ ဘ၀ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ကုမၸဏီ တစ္ခုက ယာဥ္ေမာင္းေခၚသည့္ အခါ သြားေလွ်ာက္ပါ သည္။ Over Qualification (ေခၚတဲ့ ခန္႔ မယ့္အလုပ္နဲ႔ အရည္အခ်င္းလြန္) ဆုိၿပီး မခန္႔ပါဟုေျပာပါသည္။ L.L.M ဘြဲ႕ရမိန္းကေလး တစ္ေယာက္က ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခု မွာ ေအာက္တန္းစာေရး ေလွ်ာက္ရာ မဟာဥပေဒဘြဲ႕ရမုိ႔ ပယ္ဖုိ႔စိတ္ကူးရွိေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ မိန္းကေလးက အလုပ္ရွာေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀င္ေငြမရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူ (ဆယ္တန္းမေအာင္ ေသးသူ) ကုိ ႐ုိ႐ုိေသေသ ဆက္ဆံပါမည့္ အေၾကာင္း၊ အစမ္းခန္႔ၾကည့္ဖုိ႔ ေျပာ၍ ခန္႔လုိက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ေတာ့ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာျဖစ္သြား သည္ဟုဆုိပါသည္။ သည္ေတာ့ မူလတန္း ျပဆရာအလုပ္ကုိ Ph.D ေတြ လုပ္ၾကဟုဆုိျခင္းပါ။ ဒါက ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး ဆႏၵနဲ႔ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ကုိ ဆုိခ်င္ေၾကာင္းလုိ႔ ထင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္က ၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံ တကာအလယ္မွာ ႏုိင္ငံရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ၾကည့္ၿပီး အလုပ္ေခၚသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားက ၾကည့္သင့္ပါသည္။ ယခု Ph.D ဘြဲ႕ရေတြ ကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွာ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔လုိ ေနရာေတြမွာ ခန္႔ဖုိ႔ေခၚပါက ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ မေဆာင္ေပ ဘူးလား။ စစ္သားေတြကုိ ဘာလုိ႔ ခန္႔ရသလဲ။ ဒီလုိ ခန္႔တာဟာ ႏုိင္ငံေရးအျမင္နဲ႔ ခန္႔တာ၊ စစ္သားဆုိတာ အထက္အမိန္႔ကုိ နာခံရာမွာ ေျခာက္ေပတြင္းထဲ မေရာက္မခ်င္းပါဘဲ။ တကၠသုိလ္က Ph.D ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား က အမိန္႔ေပးရင္ ဦးေႏွာက္နဲ႔စဥ္းစားၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္မွာျဖစ္လုိ႔ က်ားကိုက္ကုိက္ ျခေသၤ့စားစား ဆုံးျဖတ္မည္ မဟုတ္ပါ။ အလုပ္ လက္မဲ့ဘြဲ႕ရျပႆနာ ေျဖရွင္းလုိသည္မွာ အမွန္ျဖစ္လွ်င္ အလုပ္ရွိၿပီးသား၊ ဗုိလ္ႀကီး၊ ဗုိလ္မွဴး ေတြကုိေနရာ ေျပာင္းၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ ခန္႔အပ္ရန္ မလုိပါ။

သည္ေတာ့ Ph.D ဆိုတဲ့ ဘြဲ႕ရေသာ ျခေသၤ့မ်ား ျမက္မစားၾကပါနဲ႔။ ျမက္စားတဲ့ ျခေသၤ့လည္းရွိမွာပါ။ အဲဒီျခေသၤ့ ကေတာ့ . . . . ။

Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာဏာသိမ္းထားျခင္းေလာ


  ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ “တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်ဖို႔ရန္ လက္တစ္လံုးအလို စီမံခ်က္ႀကီး”မ်ားျဖင့္ အာဏာျပန္လည္ သိမ္းယူႏိုင္သည္အထိ ဖန္တီးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္ . . .

၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရးလာၿပီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ဖန္တီးေရးဆဲြခဲ့သည္ ဟု ႏိုင္ငံေရးရပ္၀န္းမွ ေ၀ဖန္ လ်က္ရွိေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ ဆင္ေရး၊ မျပင္ဆင္ေရး ဒိြဟပြားေနမႈအေပၚ ရွင္းလင္း ျပတ္ သားေသာ သေဘာထားတစ္ ရပ္အား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္သူအမ်ား အျမင္ရွင္းသြားေစရန္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခု ကို ၂၀၁၄ ေမလ ၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလ ၂ရက္က NLD ပါတီမွ ဦး ေဆာင္၍ ၅၉(စ) အပါအ၀င္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြ ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ေမလ ၃ ရက္ တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးေဆာင္၍ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဤမတိုင္မီ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာပဲြ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ္ လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၏ ေခါင္း စဥ္ေအာက္တြင္ေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ေခ်။ ေမ လ ၃ ရက္ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရးဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ပဲြကား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ ဦးစီးျပဳလုပ္ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။… ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ မည္ကို မလုိလားေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ သေဘာထားအား တုိင္းသိျပည္သိေၾက ညာလိုက္ျခင္းလည္း မည္၏။ လက္ရွိ အစိုးရ၏ ဆင္ေျခေပးေနက် မူအတိုင္း ““ေအာက္ကလုပ္တာ အေပၚကမသိလိုက္ဘူး””ဟုဆုိလွ်င္ မူကား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေအာက္ေျခပိုင္းသည္ ဗဟိုေကာ္မတီအား မထီမဲ့ျမင္၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ကိုယ့္သေဘာ ႏွင့္ ကိုယ္လုပ္ခြင့္ ရွိသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနသည္မွာ ဧကန္ဟုသာဆုိရမည္။ သို႔ေသာ္ အထက္- ေအာက္ စီးဆင္းပုံ ဖဲြ႕စည္းပုံျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ၏ ဖဲြ႕စည္းပံု႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ နာယကႀကီးမ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ သေဘာထားဟုသာ ယူဆရပါလိမ့္မည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကား ၅၉ (စ)အား ျပင္ဆင္ရန္ အလုိမရွိဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတျဖစ္ခြင့္မေပးႏိုင္ဟု တစ္ႏုိင္ငံလံုး အား တုိင္းသိျပည္သိ ပထမဆံုး ေၾကညာ လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မၾကာမီကာလမ်ားတြင္ ၅၉ (စ) မျပင္ ဆင္ေရး အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဘက္ ေတာ္သားမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိ၍ ျဖစ္သည္။

တုိက္ဆုိင္စြာပင္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္၌ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီး လူထုေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြမ်ား၊ လက္မွတ္ေရးထုိးလႈပ္ရွား မႈမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားအား အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ဆံုးျဖတ္၍ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ NLD ႏွင့္ ၈၈ တုိ႔ ပူးေပါင္း ၿပီး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

ေမလ ၃ ရက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ NLD ၏ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားအား တန္ျပန္ အဟန္႔သေဘာေဆာင္ေနသည္ ဟု ႏိုင္ငံေရးရပ္၀န္းက ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခဲ့ၾက သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖဲြ႕စည္း ထားသည္မွာ ႏွစ္၀က္ ခန္႔ရွိ ေနၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီမွ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ မည္၊ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားမျပင္ဆင္ဟူ၍ တိတိက်က်ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိဘဲ ေကာ္မတီတြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား လွ်ဳိ႕ ၀ွက္ထားရမည္ဟူ၍ သတင္းမီဒီယာတစ္ခု ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီ သည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတြင္ မ်က္ႏွာပန္းလွ႐ံုသက္ သက္ဖဲြ႕စည္းထားေသာေကာ္မတီဟု ဆုိရ မလုိပင္ လက္ရွိ ကာလအထိ ထိေရာက္ ေသာ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးကား မျမင္ ေတြ႕ရေသးေခ်။ အတိတ္ေမ့ သလိုလို၊ ေရႊ ေပ်ာက္သလိုလုိ လုပ္ေနသည္ဟုပင္ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီတစ္ဦးက ဆုိခဲ့သည္။

ထုိသို႔ဆုိလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္ သူေတြ ျပင္ခ်င္ေသာ ဆႏ္ၵရွိလွ်င္ ျပင္ဆင္ သင့္ေၾကာင္း အာဏာရျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အႀကီးအကဲက ဆုိခဲ့ေလသနည္း။ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးကလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲ တြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္လုိသူ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္ ဟု ဆိုခဲ့ေလသနည္း။ အမ်ားစုဆုိ သည္မွာ လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ ၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွဦးေဆာင္၍ ဖဲြ႕စည္းပံုမျပင္ ေရး ၅၉(စ)အား ဆႏ္ၵထုတ္ေဖာ္ပဲြမ်ားလုပ္ ေနသည္ဆုိလွ်င္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွမည္သည့္ အခ်က္မ်ား မျပင္ခ်င္သည္ကို ခန္႔မွန္း၍ပင္ ရႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ၆လ အလိုတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုမွ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ား ျပင္ရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက၏ ေျပာၾကားထားခ်က္အရဆိုလွ်င္ ၅၉(စ)ကိုေတာ့ ျပင္ဆင္မေပးခ်င္သည့္ သေဘာရွိ သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ သည္။ ထုိ႔ျပင္ မၾကာမီကာလက ေျပာၾကား သြားခဲ့ေသာ သမၼတ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းတို႔ကိုေထာက္႐ႈလွ်င္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေသာ့ခေလာက္သဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆ အားလည္း ျပင္ဆင္ မေပးႏုိင္ဟု ယူဆ၍ရသည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ မျပင္လွ်င္ (သို႔) စတိသေဘာ စကား ရပ္ အနည္းငယ္သာေျပာင္းလဲျပင္ဆင္၍ ပုဒ္မ ၄၃၆ အား ေသာ့ခေလာက္အျဖစ္ ဆက္ လက္ထား ရွိမည္ဆို လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ ဆင္ေရးမွာ ဟန္ျပသေဘာသာ ျဖစ္ေန ေပလိမ့္မည္။

ေမလ ၃ရက္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ အခ်က္သံုးခ်က္ အား ေတာင္းဆုိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ (၁) ၅၉(စ) မျပင္ဆင္ေရး၊ (၂) အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ ေရး၊ (၃) တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည့္အခ်က္ မ်ားအား ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ကာ ေတာင္း ဆိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး

အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ သည္ သံဃာေတာ္မ်ား ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္း ရမည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ဆိုခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း ဘာသာေရးအား ခုတံုးလုပ္အျမတ္ထုတ္၍ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ အသာမယူသင့္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ဘာသာတရားကိုင္း႐ိႈင္း ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားစု အတြက္ ““အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ ေရွာက္ေရး””ဟူေသာစကားရပ္သည္ သည္း ေျခႀကိဳက္စကားရပ္ျဖစ္သည္။ ၅၉(စ)ပုဒ္မ သည္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွျဖစ္သည္။ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ေျပာဆိုေသာ ““အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး””သည္ ၅၉(စ) ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအား ေရာ ေထြး တြဲစပ္ဖန္တီးယူျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာသိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားေနေသာ ဘာသာေရးဆန္သည့္ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ မ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရး အစြန္းေရာက္ ျပႆနာမ်ားတြင္ မီဒီယာမ်ား၏အျမင္မွန္ကန္မႈ၊ ဘက္ ႏွစ္ဖက္မွ်တမႈျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းရိွမႈသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္သိကၡာ မက်ဆင္းေစေရးအတြက္ လြန္စြာ အေရးပါ ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနေပသည္။ မီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ ဘက္ႏွစ္ ဖက္ မွ်တေအာင္ အမုန္းခံရမည္ကို မေၾကာက္ဘဲ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ တင္ျပႏိုင္စြမ္းသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေလသည္။ လက္ရွိကာလ အထိ မၿငိမ္းႏိုင္ ေသး ေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂေၾကာင့္လား၊ လူထု၏ အသိေရခ်ိန္ မရင့္က်က္မႈေၾကာင့္လား ဆို သည္ကို ပညာရွင္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာသင့္ေပသည္။

ကြယ္လြန္ေလၿပီးေသာ သတင္းစာ ဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂမဟုတ္ရင္ေတာင္ ပေယာ ဂေတာ့ ပေယာဂပဲဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ဖူးသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး နီးကပ္ လာသည္ႏွင့္အမွ် အမုန္းတရား ျဖန္႔ျဖဴး ေရးေအဂ်င္စီမ်ား အလွ်ဳိလွ်ဳိ ေပၚ ပါက္လာ ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအာ႐ံုလႊဲျခင္း (Political masturbation) မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အထူးဂ႐ုျပဳေစာင့္ၾကည့္ ရန္ လိုေပလိမ့္မည္။

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

န၀တ၊ နအဖလက္ထက္က ေဆာင္ ပုဒ္ႏွင့္ အသြင္တူ စကားရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတိုင္းအား အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းမွသာ ႐ႈျမင္၍ ႏိုင္ငံ ေရးဆိုသည္မွာ ႏွိမ္နင္းရန္သာျဖစ္ၿပီး ထို ႏွိမ္နင္းမႈအတြက္လည္း တရားမွ်တသည္ ဟု စစ္အာဏာရွင္မ်ား ခံယူခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလ တြင္ လူပုဂိ္ၢဳလ္အေျချပဳ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ ျခင္းမရွိေတာ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ အာဏာအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အခင္းအက်င္းအား ဖန္တီးထားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ အာဏာ မၿပိဳလဲေအာင္ ခံတပ္အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ေသ ခ်ာစြာ စနစ္တက် စီမံထား သည္ကို လည္း ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ““တိုင္း ျပည္ေခ်ာက္ထဲက်ဖို႔ရန္ လက္တစ္လံုး အလို စီမံခ်က္ႀကီး””မ်ားျဖင့္ အာဏာျပန္ လည္သိမ္းယူႏိုင္သည္အထိ ဖန္တီးထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သံုးသပ္ခ်က္

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ဒီဘူတာပဲ ျပန္ဆိုက္ပါေတာ့မည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ အေရးႀကီးပုဒ္မမ်ားျပင္ဆင္ရပါမည္။ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈစီးပြားမ်ားတိုးတက္ ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အစ ရွိသျဖင့္ ေခတ္ေနာက္ က်န္ရစ္ ေနေသာ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါေသာက႑မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေခ်ာေမြ႕ရန္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား အေကာင္းဆံုး မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ရပါလိမ့္မည္။ မဟုတ္ေသာ္ အရပ္ သားတစ္ပိုင္း အစိုးရသည္ လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ အာဏာသိမ္းထားျခင္း ဟုသာ ယူဆရပါေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

လင္းထိုက္ (Y.I.T)
Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ကာခ်ဳပ္(ေရ) ဖုန္းကိုင္ထားမႈ သံတမန္က်င့္၀တ္ႏွင့္ မကိုက္ညီဟု ေ၀ဖန္


ရန္ကုန္၊ ေမ ၇

ႏွစ္ႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ၊ လက္နက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာႏွင့္ မတ္လဆန္းပိုင္းက သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ သူရသက္ေဆြ တို႔၏ ေတြ႕ဆံုမႈ ျမင္ကြင္း ဓာတ္ပံုအတြင္း ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ လက္အတြင္း လက္ကုိင္ဖုန္း ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမွာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မျပဳလုပ္သင့္သည့္ ပံုစံျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါ သတင္းဓာတ္ပံုကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေျခစိုက္ Bangladesh Chronicle အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ၌ ေမ ၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ေတြ႕ဆံုမႈကိုလည္း ယင္းေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အိမ္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ သတင္းႏွင့္တြဲဖက္၍ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းဓာတ္ပံု၌ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရသက္ေဆြ၏ လက္အတြင္း လက္ကိုင္ဖုန္း ကုိင္ေဆာင္ ထားသည့္အတြက္ သံတမန္ေရးအရ မလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

““ကၽြန္ေတာ္ သိရသေလာက္ေတာ့ လူႀကီးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ဖုန္းကိုင္တာ မရွိဘူး။ သူ႕ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအရာရွိ ေလာက္ပဲကိုင္တာ””ဟု ယခင္စင္ၿပိဳင္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ကုလသမဂၢ အၿမဲကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

သူက ဆက္လက္ၿပီး ယင္းဓာတ္ပံုအရ ဖုန္းကိုင္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းေျပာခဲ့သည္ဆုိပါက ““အခုလိုမ်ဳိး အေရးႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံျခား ဧည့္သည္ေတြနဲ႔ ထိပ္တန္း အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ လူႀကီးေတြက ဖုန္းေျပာေလ့ မရွိပါဘူး၊ တရား၀င္ လူႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႕တဲ့ အခါက်ေတာ့ လက္ကိုင္ဖုန္း ေျပာတာေတာ့ သံတမန္ က်င့္၀တ္အရ မညီဘူးေပါ့””ဟု သံုးသပ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးညိဳအုန္းျမင့္ကလည္း ““ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ အေျခခံက်တဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အခ်က္က ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက တစ္ဦးကို ျပခ်င္လို႔ တယ္လီဖုန္းေပၚမွာ Reference အေနနဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါမွာ အဓိကကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ရင့္ရင့္သီးသီး မေျပာဖုိ႔၊ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္မျပဖို႔။ ဒါေပမဲ့ ခုနကေျပာတဲ့ တယ္လီဖုန္းေပၚက တစ္ခုခု ထုတ္ျပတယ္ ဆုိတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တာပဲ။

ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုလံုးကို ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဗီဒီယို ႐ိုက္ထားၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ သူဟာ တယ္လီဖုန္းကိုပဲ တစ္ခ်ိန္လံုး ၾကည့္ေနတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေျပာစရာျဖစ္တာေပါ့။ ျမန္မာေရတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေန တယ္လီဖုန္းထုတ္ၿပီးေတာ့ အေၾကာင္း အခ်က္တစ္ခုခု ထုတ္ျပတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ကိစၥကို ေျပာတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ဟာကို အေထာက္အကူ ျပဳတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဓာတ္ပံု တစ္ပံုတည္းက်ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ဖုိ႔ ခက္မယ္လုိ႔ ထင္တယ္”” ဟု သံုးသပ္သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံေတြ႕ဆံုမႈအတြင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာက ““အခု ျဖစ္ေနတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္းနဲ႔ ရပ္တန္႔သြားေအာင္ လုပ္ဖု႔ိဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ လိုအပ္တယ္””လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ယင္းသတင္းေဖာ္ျပမႈ၌ ပါရွိသည္။

““အေျခခံက်တဲ့ စိတ္၀င္စားမႈအေပၚ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ ေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ေတြ ရရွိလာမွာ ျဖစ္တယ္”” ဟု ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရသက္ေဆြဘက္မွ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္းလည္း အဆုိပါသတင္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိ ကာခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရသက္ေဆြမွာ စစ္တကၠသိုလ္ အမွတ္စဥ္ ၂၂ ဆင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ ကာခ်ဳပ္ (ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၪာဏ္ထြန္းအား ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) အဆင့္မွ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)သို႔ တိုးျမႇင့္ ခန္႔အပ္ထားခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

MH-0025
Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဖိုးလျပည့္၏ ဆရာဟု နာမည္ထြက္ေနသူ လက္ေရြးစင္ေဟာင္း ဦးမ်ဳိးလႈိင္၀င္း တကၠသိုလ္ခ်န္ပီယံ ဆုဖလား ယူေဆာင္လာမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိ


ရန္ကုန္၊ ေမ ၈

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) တကၠသုိလ္မ်ား ေဘာလံုး ဆပ္ေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴး က်င္းပသည့္ တကၠသိုလ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား၌ ခ်န္ပီယံဆုဖလား အား ျမန္မာ့လက္ေရြး စင္ ေဘာလံုး သမားေဟာင္း ဦမ်ဳိးလႈိင္၀င္း က ေဘာလံုးကြင္းအတြင္း ယူေဆာင္ လာမႈအေပၚ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ယခင္တကၠသိုလ္ ေဘာလံုး သမား ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိတကၠသိုလ္ ေဘာလံုးသမားမ်ားက ေ၀ဖန္လ်က္ ရွိသည္။

တကၠသိုလ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ကို ေမလ ၃ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သု၀ဏၰအား ကစားကြင္း၌ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ေရြးစင္ကစားသမားေဟာင္း ဦးမ်ဳိးလႈိင္၀င္းက အဆိုပါ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဆုဖလားအား ကြင္းအတြင္း သယ္ေဆာင္လာကာ ၿပိဳင္ပြဲအတြင္း ေရးမွဴးျဖစ္သူ ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ၏ေျမး ဦးေနေရႊေသြးေအာင္ထံ သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

““မႏွစ္ကေတာ့ ဆုဖလား သယ္ေဆာင္တာကို ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ေယာက္နဲ႔ လုပ္ေတာ့ ေ၀ဖန္သံေတြ ၾကားရ တယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ ေမာ္ဒယ္လ္နဲ႔ မလုပ္ဘဲနဲ႔ မ်ဳိးလႈိင္၀င္းကို ခိုင္းတယ္ဆိုတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့ေနာ္။ မ်ဳိးလႈိင္၀င္းက ၇ တန္း၊ ၈ တန္းပဲ အရည္အခ်င္းရွိတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဘာလံုးမွာေတာ့ ပါေမာကၡေလာက္ ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ တကၠသိုလ္ေဘာ လံုးၿပိဳင္ပြဲမွာဖလားကိုသယ္ေဆာင္ တဲ့သူ မရွိေတာ့ဘူးလား။ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုးသမား ျဖစ္ရမယ္ဆုိရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကၠသိုလ္ ေဘာလံုး သမားထဲမွာ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ – သန္းတိုးေအာင္၊တင္ျမင့္ ေအာင္၊ ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္တုိ႔ကို သံုးမယ္ဆိုရင္ ေျပာစရာ မရွိပါဘူး။ ကိုမ်ဳိးလႈိင္၀င္းက ေနေရႊေသြး ေအာင္(ဖိုးလျပည့္) ငယ္ငယ္ေလး ကတည္းက နည္းျပဆရာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ သူႀကိဳးဆြဲရာက တာက ဒီေခတ္ႀကီးထဲမွာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒါကိုေတာ့ အေလးအနက္ ႐ႈတ္ခ် တယ္””ဟု ယခင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ ေပါင္းစံုေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲ မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ကစားခဲ့ဖူးသူ လည္း ျဖစ္၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေပါင္းစံု လက္ေရြးစင္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕၌ ပါ၀င္ခဲ့ဖူးသူ ဦးေဇာ္ျမင့္က ျမန္မာသံ ေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ဦးေဇာ္ျမင့္မွာ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာေနရွယ္နယ္လိဂ္ ေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္ ေဘာလံုးအသင္း၏ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္လည္း လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိ ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တက္ၠသိုလ္မ်ား ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖြင့္ပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္က လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ Miss Universe Myanmar အလွမယ္ဘြဲ႕ရခဲ့သူ ေမာ္ဒယ္လ္မိုးစက္ ၀ိုင္အားကြင္း အတြင္း သို႔ ဖလားသယ္ ေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေ၀ဖန္သံမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

လက္ေရြးစင္ေဟာင္း ဦးမ်ဳိးလႈိင္၀င္းအား ေနရာေပးမည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌သာ အသံုးျပဳသင့္ၿပီး တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေပါင္းစံုု ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္မူ ဦးသန္းတိုးေအာင္၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိသည္။

““တခ်ဳိ႕ကလည္း ဒီကိစၥကို ေ၀ဖန္ၾကတယ္။ ကိုမ်ဳိးလႈႈိင္၀င္းက ၁၀ တန္းေတာင္ မေအာင္ေသးေတာ့ သူ႔ေနရာ မွာ တျခားတစ္ ေယာက္ကို အစားထုိးခ်င္တယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဘာမွမေျပာဘူး။ သူက ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးသမား ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ တခ်ဳိ႕က လည္းသူ႔ေနရာမွာ တျခား၁၀တန္း ေအာင္တဲ့ ေဘာလံုးသမား တစ္ ေယာက္ကို ထည့္ေစခ်င္တယ္”” ဟု ပုသိမ္တကၠသိုလ္ လက္ေရြးစင္အသင္းမွ ဂိုးသမားကိုႏုိင္လင္း ထြန္းက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ယခုက်င္းပမည့္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာ္လိပ္ေပါင္းစံု ၿပိဳင္ပြဲအား ဦးေနေရႊေသြးေအာင္က အဓိကပံပိုး ကူညီထား သူ ျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္က ဥကၠ႒ ရာထူးယူခဲ့ၿပီး ယခု ႏွစ္တြင္မူ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ အေပၚမွာလည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိသည္။

““ဦးေနေရႊေသြးေအာင္ (ဖိုးလျပည့္) က စပြန္ဆာေပးရင္လည္း စပြန္ဆာရာထူးမွာပဲ ေနသင့္တယ္။ အခုလုိ မ်ဳိးအတြင္းေရးမွဴးတို႔၊ မႏွစ္ကဆိုလည္း ဥကၠ႒ လုပ္တယ္။ ဒါေတြကိုေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္တယ္။ ၿပိဳင္ပြဲ ေတြ လုပ္တာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ၿပိဳင္ပြဲရည္ရြယ္ခ်က္က တျခားစီျဖစ္ေနတယ္။သူတို႔ အတြင္းေရးမွဴးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိရသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္ေရး အဖဲြ႕ကိုသူတို႔မသိဘူး ျဖစ္ေန တယ္။ ဘယ္သူက ဥကၠ႒၊ ဘယ္သူက အတြင္းေရးမွဴးလဲဆိုတာ သတင္းစာဖတ္မွ သိရတယ္။ သူတို႔သေဘာ မ်ဳိး သူတုိ႔လုပ္ေနတာကို ႐ႈတ္ခ်တဲ့ သေဘာနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသြားဘူး။ တက္ၠသိုလ္ ေဘာလံုးေလာကကို ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ပံ့ပိုးတယ္ဆိုတာ စပြန္ ဆာအေနနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး ေပးမယ္ဆုိတာကို လက္ခံတယ္။ သို႔ေသာ္ အတြင္းေရးမွဴးရာထူး ဆိုတာေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈ ရွိရမယ္””ဟု ဦးေဇာ္ျမင့္ကေျပာသည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ေဟာင္း) ဦးသန္းေရႊ၏ေျမး ဦးေန ေရႊေသြးေအာင္ မွာ ေဘာလံုး ၀ါသနာပါသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခင္ကလည္း အဂၤလန္ပရီးမီးယားလိဂ္မွ နာမည္ႀကီးအသင္း ျဖစ္ သည့္ မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္ အသင္းအား ၀ယ္ယူရန္စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း Embassy of Yangonေၾကး နန္းေပါက္ၾကားမႈျဖစ္စဥ္၌ သတင္း မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ ေသးသည္။

အလားတူ ဖိုးလျပည့္၏ဆရာဟု သတင္းထြက္ေနသူ လက္ေရြးစင္ ကစားသမားေဟာင္း ဦးမ်ဳိးလႈိင္၀င္းမွာ လည္း အစိုးရအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္းမ်ားအတြင္း လာဘ္စား မႈမ်ား ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္း အမ်ားအျပား အလုပ္ထုတ္ခံရ ေသာ္လည္း မပါ၀င္ခဲ့သည့္အတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ ခံေနရသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

တင္ဇာေအာင္
Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ မဲဆြယ္ခြင့္ NLD ေမးျမန္းမႈကုိ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး ျပန္လည္ ေျဖရွင္းခ်က္ ေရွ႕ေနာက္ မညီဟု NLD ေ၀ဖန္


 ရန္ကုန္၊ ေမ ၅

 ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဲဆြယ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားမ်ားကုိ NLD ပါတီမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးအား စာျဖင့္ေရးသား ေမးျမန္းရာတြင္ အေမးႏွင့္အေျဖ ေရွ႕ေနာက္မညီဟု NLD ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးၪာဏ္၀င္းက ေမလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ တစ္ဆင့္ ေ၀ဖန္ ေျပာၾကား လုိက္သည္။

NLD ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဲဆြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားမ်ားကုိ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ထံ စာေရးသား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ေကာ္မရွင္မွလည္း ၎တုိ႔၏ သေဘာထားမ်ားကုိ မတ္လ ၄ရက္၊ NLD ပါတီထံ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး ေျပာစကားမ်ားႏွင့္ ယခုျပန္လည္ေျဖဆုိ ေပးပုိ႔ေသာ သေဘာထားမ်ား ေရွ႕ေနာက္ ညီညြတ္မႈ မရွိျခင္းအေပၚ NLD ပါတီမွ ျပန္ လည္ ေ၀ ဖန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီက သူပုသိမ္ၿမိဳ႕ ခရီးစဥ္မွာ ေျပာတဲ့စကားရဲ႕ သေဘာထားကုိ သိခ်င္လုိ႔ စာေရးသား ေမးခဲ့တယ္။ သူကေမးတာကို မေျဖဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဘာေျပာလဲဆုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ သူေရာ၊ သူ႔ရဲ႕ကုိယ္စားလွယ္ေရာ၊ ပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ေရာ ၀င္ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ ရွိတယ္လုိ႔ ေျဖထားတယ္။ အရင္ဂ်ာနယ္ ေတြထဲမွာပါတဲ့ ဟာေတြနဲ႔ေတာ့ မတူေတာ့ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္တစ္ခုက ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(က၊ ခ၊ ဃ)လားမသိ အဲဒါေတြ ညႊန္းထားတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒေတြကုိ ၾကည့္ လုိက္ေတာ့ ဥပေဒပုဒ္မ (၁၀)မွာ သူေျပာတဲ့ဟာေတြ ပါမလာဘူး။ ဘာေတြမွား ေျပာလဲေတာ့ မသိဘူးဟု”” ဦးၪာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးသည္ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ခရီးစဥ္တြင္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ေနရာတြင္ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကုိသာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ ျပဳမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည့္အတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့သည္။

ဦးၪာဏ္၀င္းက ““အေမးနဲ႔အေျဖ လြဲေနတဲ့အေပၚမွာေတာ့ ပညာ၊ တာ၀န္ မသိဘဲနဲ႔ မာနေတြ ေရွ႕တန္း တင္ထားေတာ့ အဲဒီလုိေတြ ျဖစ္လာတယ္။ သူေျပာတဲ့ ဟာေတြက ဥပေဒေရာ အာဏာအပ္ႏွင္း ထားျခင္း မရွိတဲ့ ဟာေတြကုိ သူက လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေနတယ္ ထင္ေနတာ””ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

NLD ပါတီမွ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မဲဆြယ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားမ်ားကုိ ပါတီတုိင္း သိရွိႏုိင္ရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ စာေရးသား ေပးဖုိ႔ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးသည္ ယခင္ စစ္တကၠသုိလ္ DSA အပတ္စဥ္ ၉ ဆင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အျပင္ ယခင္ န၀တေကာင္စီ၀င္ (ယခင္ ဦးပုိင္ လီမိတက္ ဥကၠ႒၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး)အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းဦးခုိင္ထံ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍ မရခဲ့ေပ။

ေက်ာ္စုိးဦး

Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေမလအတြင္း အပူလိႈင္း ျဖတ္သန္းမႈအစား မုန္တုိင္းငယ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမလအတြင္း အပူလိႈင္း ျဖတ္သန္းမႈအစား မုတ္သုံမ၀င္မီ ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိေသာ မုန္တုိင္းငယ္မ်ားသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မုိးဦးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မုန္တုိင္းျဖစ္ေပၚမႈမွာ မုတ္သုံမ၀င္မီႏွင့္ မုတ္သုံထြက္ၿပီး အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိၿပီး မုတ္သုံမ၀င္မီ ေမ၊ ဇြန္လႏွင့္ မုတ္သံုထြက္ၿပီး ေအာက္တုိဘာ၊ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္ဟု ၎က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

““ဒီမုတ္သုံ၀င္တဲ့ကာလမွာ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္မွာ အေရွ႕ဘက္က တုိက္လာတဲ့ ေလျပင္းေတြရယ္၊ အေနာက္ေတာင္ မုတ္သုံေလ ၀င္လာတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္မွာ ေလဖိ အားနည္း ရပ္၀န္းေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္တယ္။ ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းျဖစ္လာရင္ မုန္တုိင္းျဖစ္ဖုိ႔ အလားအလာက ပိုေကာင္းေနၿပီ၊ ဒီေမလမွာ မုန္တုိင္းအမ်ား ဆံုး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သာဓကေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္””ဟု ေျပာသည္။

ေမလအတြင္း မုန္တုိင္းျဖစ္ေပၚမႈ အလားအလာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပယ္လယ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္၏ အပူခ်ိန္မွာ ၂၆ ဒသမ ၅ စင္တီ ဂရိတ္ထက္ ပိုေနေသာေၾကာင့္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းႏွင့္ မုန္တုိင္းငယ္ျဖစ္ေပၚမႈ ပိုအားေကာင္းလာႏိုင္သည္ဟု မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းမ်ားသည္ ေမလတြင္ ျဖစ္ေပၚမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းမွ မုန္တုိင္းငယ္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ မုန္တုိင္းငယ္မ်ား၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ဦးတည္လာႏုိင္ေျခရွိကာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား အေနျဖင့္ မုတ္သုန္ကာလသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္အတြက္ တျဖည္းျဖည္းက် ဆင္းလာမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကေျပာေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏုိင္ငံေရး ဆုေငြမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ အလိုက္ ဦးသန္းေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး – ၿငိမ္း)မွာ က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၂၃၀၀၊ ဦးေမာင္ေအး (ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၄၀ . . .

ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာမ်ားအား ယခင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ အရပ္သား အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယခုအခ်ိန္အထိ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ရယူေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔၏ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ရိကၡာလစာ ေထာက္ပံ့မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိသည္။

အမ်ားျပည္သူ ေထာက္ခံမဲ ၉၂ ဒသမ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္ ဟုဆိုေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအရ သမၼတကို လစာေငြ ခံစားခြင့္အေနျဖင့္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၀ ေပးထားသည္။ ဒုတိယ သမၼတ ႏွစ္ဦးသည္ လစာေငြက်ပ္ သိန္း ၄၀ ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၉ အရ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ားသည္ ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လစာ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္ အေယာင္မ်ားႏွင့္ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အိမ္ေတာ္ တစ္ေဆာင္စီကိုလည္း ရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ အႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ အႀကီးအကဲ ႏုိင္ငံေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔မွာ တစ္လလွ်င္ ၃၅ သိန္း၊ ၀န္ႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ႏွစ္ဦး၊ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ရာထူး၀န္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒တို႔မွာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀ စီ လစာေငြအျဖစ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဒု၀န္ႀကီးႏွင့္ အဆင့္တူ ရာထူးမ်ားအတြက္မူ တစ္လလွ်င္ လစာေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၂၀ သတ္မွတ္ထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းလစာေငြမ်ားမွာ ယခင္စစ္တပ္ အစိုးရလက္ထက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး (ၿငိမ္း)တို႔ ရရွိသည့္ ပင္စင္လစာ ေငြထက္ နည္းေန ေသးသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ပင္စင္ဦးစီးဌာနမွ စတင္ခံစားခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ ပင္စင္လစာ ေငြမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (ၿငိမ္း) အေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) အေနျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၈၀ သတ္မွတ္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္ စစ္တပ္တြင္း နံပါတ္ (၃) ျဖစ္သည့္ ယခု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ နံပါတ္(၄) ျဖစ္သည့္ ယခု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္တို႔မွာ ပင္စင္လစာ အျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၅၀ စီ သတ္မွတ္ထားေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔ႏွစ္ဦး၏ ပင္စင္လစာ ခံစားခြင့္ျပဳသည့္ ရက္ကိုမူ တိက်စြာ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေပ။

အလားတူ ႏုိင္ငံေရး ဆုေငြမ်ား အေနျဖင့္လည္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈအလိုက္ ဦးသန္းေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၃၀၀၊ ဦးေမာင္ေအး (ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၈၄၀၊ သူရဦး ေရႊမန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၆၅၀၊ ဦးသိန္းစိန္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး – ၿငိမ္း) မွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၆၅၀ အထိ ခံစားခြင့္ျပဳထားသည္။

ယင္းပမာဏမွာ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မ်ားသည္ဟု မဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ရွိ ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲ၏ တစ္ႏွစ္စာ လုပ္ခလစာထက္ပင္ ပိုမ်ားေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊအပါအ၀င္ အၿငိမ္းစားပုဂၢိဳလ္ႀကီး ၆၉ ဦး၏ အိမ္အကူ၊ ထမင္းခ်က္၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္သား အပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္္မွ ခြင့္ျပဳ ေပးလိုက္ေသးသည္။

အိမ္အကူ၀န္ထမ္း စုစုေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္အတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၆၉၀ ေက်ာ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမႈ ကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာနမွ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အိုးအိမ္ဌာနမွ ၂၀၁၂-၁၃ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံသည့္ စာရင္း၌ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၊ အၿငိမ္းစား ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ အိမ္အကူ၊ ထမင္းခ်က္၊ ဥယ်ာဥ္လုပ္သားမ်ားအတြက္ အပို ေထာက္ပံ့ေၾကး အျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သံုးေသာင္းကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနက ခံစားခြင့္ ျပဳထားပါသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၄ ဦး၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္ ၁၁ ဦးႏွင့္ အၿငိမ္းစား ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ၆၉ ဦးတို႔၏ အိမ္အကူ၊ ထမင္းခ်က္၊ ဥယ်ာဥ္လုပ္သား ၄၁၇ ဦးအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၉ ဒသမ ၅၆ သန္းအား လႊတ္ေတာ္သို႔ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေတာင္းခံခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္အတြင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစား ယူသြားၿပီျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊႏွင့္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္၌ ၾသဇာရွိဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၀ အရ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း ခံရ၍ ရာထူးမွ ရပ္စဲျခင္း ခံရသည္မွအပ တာ၀န္ၿပီးဆံုးသျဖင့္ အနားယူပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ အၿငိမ္းစားလစာႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိေစရမည္ဟုသာ ျပ႒ာန္းထားသည္။

လက္ရွိ သမၼတအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားမွာ ဥပေဒပါ ခံစားခြင့္မ်ားအျပင္ ယခင့္ယခင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလက ရယူထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားကလည္း ရွိေနၾကေသး သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား၊ ပုဒ္မ ၆၈ အရ ““ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိမိတို႔ ဦးစီးသည့္ တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စုေငြႏွင့္ တျခား အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖုိးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအမွဴးထံ ေပးပို႔ရမည္”” ဟု ျပ႒ာန္း ပါရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က တင္သြင္းခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း ေထာက္ခံမဲ ၆၉ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၁၅ မဲႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၆၉ မဲျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရဖူးသည္။ ယင္းအဆုိကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား က်န္ရွိေနေသးပါသျဖင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းေၾကာင္းကိုလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

ဥပေဒအရ ““မိမိတို႔ ဦးစီးသည့္ တစ္စီးပြားတည္း ျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ စုေငြႏွင့္ တျခားအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား”” ဟု ပါရွိျခင္းမွာလည္း ၎တို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီး ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား နာမည္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရေနျပန္ေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ဘဏ္မ်ား၌ အျခားအမည္မ်ားျဖင့္ အပ္ႏွံထားၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ျပႆနာမွာလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ မည္သူမည္၀ါမွန္း မသိႏုိင္ေသးျခင္းမွာ ပေဟဠိတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အသြင္ေျပာင္းကာ လက္ရွိအစိုးရအတြင္း ထိပ္ပိုင္းေနရာ ယူထားၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္သည့္ ျမင့္မားသည့္ လစာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရယူထားျခင္းမွာလည္း မမွ်တသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိသည္။

ထိပ္ပိုင္းအႀကီးအကဲမ်ား၏ လုပ္ခလစာ၊ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္း လစာမ်ားမွာ မ်ားစြာ ကြာဟလ်က္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးရာထူး မဟုတ္သည့္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ လစာမွာ က်ပ္ႏွစ္သိန္း ေလးေသာင္းသာရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး၏ လစာမွာ က်ပ္သံုးသိန္းသာ ရွိသည္။

ယခင္စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္၀တ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာၿပီး လက္ရွိအစိုးရ ထိပ္ပိုင္းတာ၀န္ ယူထားသူမ်ား၏ လစာ၊ ခံစားခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက မ်ားစြာ ကြာျခားလ်က္ရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကြာျခားလ်က္ရွိသည့္ အေနအထား၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၀န္ႀကီးဌာန အားလံုးသို႔ ေပးပို႔သည့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႊန္ၾကားခ်က္လည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္၌ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လက္ခံရယူရာ၌ က်ပ္သံုးသိန္း ေက်ာ္လြန္သည့္ ပစၥည္းမ်ား လက္ခံပါက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းမွာ က်ပ္သံုးသိန္းေအာက္ ပစၥည္းမ်ားအား လာဘ္လာဘအျဖစ္ တရား၀င္ လက္ခံ ရယူခြင့္ေပးလုိက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွ ဆက္လက္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ မေလ်ာ့က်ေသးသည္ကို မီးထုိးေပးလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ၊ လိုအပ္၍ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ယင္းအစိုးရမွ လူ၀တ္လဲ အစိုးရ ေျပာင္းလာသူမ်ားမွာ ယခု အခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြအတြင္းမွ ပမာဏမ်ားျပားသည့္ လစာ၊ ပင္စင္ေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ရယူေနဆဲျဖစ္သည္ မွာမူ ျငင္းမရသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး စသည္ျဖင့္ လူ၀တ္လဲ အစိုးရက ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္ လည္း ျပည္သူ႔ အေရးထက္ ယခင္စစ္အစိုးရဘက္မွ ကူးေျပာင္းလာသူမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုရရွိေရးကိုသာ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းျဖင့္ ႀကံေဆာင္ လ်က္ရွိသည္ကိုအထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားက ျပသေနပါေၾကာင္း တင္ျပေရးသားလုိက္ပါသည္။

ေအာင္ထြန္းလင္း

Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျမန္မာ့မီးရထား အ႐ံႈးေပၚ၍ ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမည္


ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၃

ျမန္မာ့မီးရထားမွ မီးရထားတြင္ အသံုးျပဳရသည့္ ပစၥည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္ တက္ လာေသာေၾကာင့္ အ႐ံႈးေပၚေသာ အေျခအေန ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ရထားအား ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္းရန္ ဧၿပီလ လဆန္းပိုင္းမွ စတင္၍ တင္ဒါေခၚယူလ်က္ ရွိသည္ဟု ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ ျမန္မာ့မီးရထား တိုင္းအမွတ္(၂)မွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္ေဖစိန္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာ့မီးရထား အ႐ံႈးေပၚေနျခင္းမွာ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးေပးရျခင္းအျပင္ မီးရထားပစၥည္း မ်ား ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ရထားလမ္းတြင္ အသံုးျပဳရ သည့္ ေက်ာက္၊ သံလမ္း၊ ဇလီဖားတံုး ၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တိုးလာျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

““အ႐ံႈးအျမတ္က ဆီဖိုးေတာင္ မရဘူး။ အရင္က လက္မွတ္က ဆီတစ္ဂါလန္ကို ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္း တြက္ ထားတာေလ။ အခုက ဆီတစ္ဂါလန္မွာ ၃၅၀၀ ျဖစ္သြားတဲ့အခါမွာ ဆီဖိုးေတာင္ မကြဲဘူးေပါ႔။ ႏိုင္ငံေတာ္က စိုက္ထုတ္သံုးစြဲၿပီး လုပ္ရတာေပါ႔။ ရထားခကို ျမႇင့္တက္လိုက္တဲ့ အခါမွာလည္း မျမတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မီးရထားက ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးတဲ့ဌာနဆိုေတာ့ ႐ုန္းကန္ၿပီးေတာ့ လုပ္ရတာေပါ႔ေနာ္””ဟု အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္ေဖစိန္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။ မည္မွ်အထိ အ႐ံႈးေပၚေန သည္ကိုမူ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္း အသံုးျပဳခြင့္ေပးမည့္ ရထားႏွစ္စီးမွာ အမွတ္ (၅) အဆန္ႏွင့္ အမွတ္(၆) အစုန္ရထားတို႔ ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါေအာင္မည္ ဆိုပါက သံုးႏွစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ကိုင္လိုသူ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္ဟု ကန္႔သတ္ထားၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တင္ဒါ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ့မီးရထား လုပ္ငန္းသို႔ ႀကိဳတင္ေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၄၀ ကနဦး ေပးသြင္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါ မေအာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ အတြင္း ရထားေျပးဆြဲရန္အတြက္ တင္ဒါေအာင္သူႏွင့္ ျမန္မာ့မီးရထားတို႔မွ သီးျခားစီ တာ၀န္ခြဲယူ လုပ္ကိုင္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

““ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ရန္ကုန္-မႏၲေလးကိုပဲ ငွားမွာေပါ႔။ လက္မွတ္ခ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေပးရမယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေပးရမယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ အားလံုးေပါင္းၿပီးၿပီ ဆိုတာနဲ႔ သူ႔ဟာသူ တြက္မွာေပါ႔။ တြက္ၿပီးေတာ့မွ မီးရထားကို ဘယ္ေလာက္ ေပးမယ္ေပါ႔ အဲလိုပါ””ဟု ဦးေဇာ္ေဖစိန္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

လက္ရွိ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ရထားမွာ အမွတ္(၅)အဆန္၊ အမွတ္(၆)အစုန္၊ အမွတ္(၃) အဆန္၊ အမွတ္ (၄)အစုန္၊ အမွတ္(၁၁)အဆန္၊ အမွတ္ (၁၂)အစုန္ စုစုေပါင္း ၆စီးျဖင့္ ေျပးဆြဲၿပီး စာပို႔ရထားမွာ အမွတ္ (၁) အဆန္ႏွင့္ အမွတ္(၂)အစုန္သာရွိသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ အမွတ္(၅)အဆန္ႏွင့္ အမွတ္ (၆) အစုန္ကို ပထမဦးစြာ ငွားရမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္-ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလုပ္ငန္းကိုလည္း ပုဂၢလိကသို႔ ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အျမန္ရထား လက္မွတ္မွာ ႐ိုး႐ိုးတန္း ၄၆၅၀ က်ပ္၊ အထက္တန္း ၉၃၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အိပ္စင္ ၁၂၇၂၀ က်ပ္သာျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ ငွားရမ္းစဥ္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲမ်ား အနည္းငယ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

ေအးမိုးကိုကို
Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြက္ အားတစ္ရပ္ျဖစ္လာ

အာဏာရ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္ ပါတီ ညီလာခံတြင္ ပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒(၁) သူရဦးေရႊမန္းကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး လာေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့စဥ္၊ ဓာတ္ပံု-ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္
ရန္ကုန္တိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ (ဗိုလ္မွဴးႀကီး-ေလ) ဦးကိုကို


ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၃

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ (ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး- ၿငိမ္း) ဦးတင္ေအးႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အၿငိမ္းစား ပုဂိၢဳလ္မ်ား ကို ေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထား ျခင္းသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကို အင္အားတစ္ ရပ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ လွည့္ကြက္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရး အသိုင္း အ၀ိုင္းက ေ၀ဖန္လ်က္ရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ မစတင္မီ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ သက္ ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားကို တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ယခင္ စစ္အစိုးရ အႀကီး အကဲ ပုဂိၢဳလ္မ်ားက ၎တို႔၏ နီးစပ္ရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အၿငိမ္းစား အရာရွိမ်ားကို ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ တာ၀န္ေပးရာတြင္ သက္ျပည့္ပင္စင္ မဟုတ္သူမ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး ယခင္စစ္အစိုးရ အႀကီးအကဲမ်ားက စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ကာ တာ၀န္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းကို ““ဒါက ဘာကို ဘယ္လို စီစဥ္ထားလဲဆိုတာ မသိႏုိင္ ဘူး။ ေကာ္မရွင္ အေနနဲ႔က လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာပဲ။ ဒါက သူ႔တာ၀န္ပဲေလ။ အခုက ႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမယ္ ဆုိေတာ့ အရင္က ႏုိင္ငံေရးက လႈပ္ရွားသူ၊ ပါ၀င္သူ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အခုက ကင္းရွင္းေနသူဆိုေတာ့ ဒါကလွည့္ကြက္လား ဆိုတာ ဘယ္သူမွ အတိအက် မေျပာႏုိင္ဘူး”” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။…

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္တြင္သာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၏ ဧၿပီ ၇ ရက္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပာၾကားခဲ့မႈသည္ ၂၀၁၅ ျပည္လံုးကၽြတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏုိင္ငံေရး မဲဆြယ္ခြင့္ကုိ ဦးတည္ပိတ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ုိင္းက ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ျပည္လံုးကၽြတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကို အင္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး NLD ပါတီသည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရွိန္အ၀ါအရ ပိုမိုအားေကာင္း လာမည္ကို စုိးရိမ္သျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ကန္႔သတ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု NLD ပါတီ၀င္မ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုက ““ဒါက ဥကၠ႒ႀကီး ေျပာခဲ့တာ ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီစကားက ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မစတင္မီ လပိုင္းအလို ေကာ္မရွင္က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းကို အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္တယ္။ အဲဒီလို ထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းကို အဲဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြက သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မွာပဲ စည္း႐ံုး မဲဆြယ္ခြင့္ ရွိေတာ့မယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ ဒီၾကားထဲေတာ့ ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ အသက္မျပည့္ဘဲ ခန္႔တာ ရွိ၊မရွိ ဆိုေတာ့ မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုမ်ဳိး တာ၀န္ေတြ ေပးတာေတာ့ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြက္လို႔ ေျပာတာက ဒါက တစ္ကိုၾကည့္ရင္ တစ္လုိ႔ျမင္မယ္။ “ဂ” လို႔ၾကည့္ရင္ “ဂ”လုိ႔ျမင္မယ္။ ဒီလိုပါပဲ”” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ကန္႔သတ္မႈအေပၚ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရး ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕က ေထာက္ခံ ေျပာၾကားမႈရွိခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးသည္ ယခင္ စစ္တကၠသုိလ္ (DSA) အပတ္စဥ္ ၉ ဆင္း ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) တစ္ဦး ျဖစ္သည့္အျပင္ န၀တ ေကာင္စီ၀င္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဦးပိုင္ လီမိတက္ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ရာ၌ အျပင္းထန္ဆံုး ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ တစ္ဦးျဖစ္ကာ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္ သြားလာရာ၌လည္း ျမန္မာ၊ ဘားမား အေခၚအေ၀ၚႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုက္လံ သတိေပး ကန္႔သတ္ခဲ့ၿပီး အာဏာရ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္လည္း ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္းဟုဆုိကာ အမ်ားျပည္သူျမင္ကြင္း၌ အတူသြား အတူလာ႐ံုမွ်မက ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပင္ သမၼတအား တင္ျပေျပာဆုိ၍ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား၌ လက္ရည္တစ္ျပင္တည္း ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒တစ္ဦးအေနျဖင့္ အာဏာရ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္အတူ အစုိးရ ခရီးစဥ္မ်ား လွည့္လည္ သြားလာေနျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ႏွင့္ ျပည္တြင္း မီဒီယာအခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ေရးသားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဦးတင္ေအး အေနျဖင့္ ေ၀ဖန္မႈကို လက္ခံေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ရိွၿပီးေနာက္ ယခင္အတိုင္းပင္ သြားၿမဲလာၿမဲ ရိွေနခဲ့သည္။

လက္ရိွ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ တာ၀န္ယူထားေသာ ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရဦးေရႊမန္းက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးအေနျဖင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္း ရိွမရိွကို ““ဒီဟာက ပုဂိၢဳလ္ေရးနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ သို႔ရာတြင္ သူ႔ဘက္က ဥပေဒနဲ႔ အၿမဲတမ္း သမာသမတ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္၊ ဒါဟာ သူ႔ရဲ႕ဘ၀ပဲ၊ သူ႔ရဲ႕မွတ္ေက်ာက္ပဲ ဆိုတဲ့ အေနအထား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီစကားေပၚမွာ မူတည္မယ္ဆိုရင္ သူ႔ဘက္က ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ရဲရဲႀကီး အာမခံထားတယ္လို႔ပဲ ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္””ဟု ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာသိ က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးဘေဌးႏွင့္ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ထုိစဥ္က အစိုးရ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အတူတကြ သြားလာျခင္း မျပဳ႐ံုမွ်မက ေကာ္မရွင္ လူႀကီးမ်ားကို အစိုးရက ခရီးဦးႀကိဳ၍ ဂါရ၀ျပဳ အေလးထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုသည္ တပ္မေတာ္ ေလတပ္တြင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ KNU ဌာနခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဳပ္ကို ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ ကာလအတြင္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ မဲအျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ တြင္ မဲအႏိုင္ရေသာ္လည္း အာဏာမရသည့္ NLD ပါတီတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး သမုိင္းေၾကာင္း ျဖတ္သန္းရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ၾကရ၍ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေပၚ အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ သမာသမတ္ က်မက်၊ ဘက္လိုက္မႈ ရိွမရိွ ေ၀ဖန္ ေလ့လာလ်က္ရိွသည္။

၀တ္ရည္ေႏြးေႏြး
Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အတာသႀကၤန္၊ သ႐ုပ္ပ်က္၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ သီးသန္႔ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၈၈၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတာသႀကၤန္ ကာလအတြင္း အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားမွာ မိမိခႏၶာကိုယ္ေပၚရွိ အ၀တ္မ်ားကိုပင္ ခၽြတ္၍ ေရကစားျခင္းမ်ား၊ ရွိသင့္ရွိအပ္ ၀တ္သင့္၀တ္အပ္သည့္ အတြင္းခံ အ၀တ္စားမ်ားပင္ ၀တ္ဆင္ထားျခင္းမရွိဘဲ မ႑ပ္မ်ားေပၚ၌ ေရကစားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ . . .
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၃

မၾကာခင္ က်ေရာက္္မည့္ ျမန္မာအတာသႀကၤန္ ပြဲေတာ္အတြင္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္း ျမတ္ႏုိးတတ္ေသာ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အျမင္အာ႐ံုကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစ သည့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈလြန္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ား မျဖစ္ေစေရး ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားမႈႏွင့့္ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

““ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ့ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈေတြ မလုပ္ဖို႔ အဓိက ထုတ္ျပန္ထားတာပါ။ ႏွစ္တုိင္းလည္း ထုတ္ျပန္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သႀကၤန္ေရာက္လို႔ရွိရင္ သႀကၤန္မွာ အကုန္လံုး သႀကၤန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏွစ္စဥ္ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါပါပဲ””ဟု ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေအးကိုက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈလြန္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ဆိုသည္မွာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ဳိးကို ဆိုလိုသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ရွိသလုိ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ၀တ္စံု၀တ္၍ သႀကၤန္ေရပက္ခံထြက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

““ထဘီနဲ႔ေတာ့ ဘယ္လည္လို႔ရမလဲ။ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ထားတဲ့ သ႐ုပ္ပ်က္ အ၀တ္အစားဆိုတာ ဘာကိုေျပာတာလဲ။ ေဘာင္းဘီရွည္နဲ႔ေတာ့ လည္မွာေပါ့။ အတုိမ၀တ္ရဘူးဆို မ၀တ္ဘူးေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္လည္း အဖမ္းခံသင့္ရင္ အဖမ္းခံလိုက္မယ္ေလ”” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းတန္းတြင္ ေနထိုင္သူ မသီရိက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

““ပံုမွန္ပဲ ေကာင္းပါတယ္။ ေဘာင္းဘီနဲ႔ အက်ႌကေတာ့ လူတုိင္း ၀တ္ၾကမွာပဲေလ။ အရမ္းႀကီး ေဟာ့ေရွာ့ ျဖစ္ေနတာေတာ့ မေကာင္းဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုေျပာမလဲ။ အရမ္းႀကီး သ႐ုပ္ပ်က္ကေတာ့ သႀကၤန္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ေနရာမွ မေကာင္းပါဘူး။ အရမ္းႀကီး သ႐ုပ္ပ်က္ရင္လည္း မေကာင္းသလို ထဘီႀကီး၀တ္ၿပီး ေတာ့လည္း သီခ်င္းတက္ဆိုလို႔ မရဘူးေပါ့။ အဲဒါမ်ဳိးေလးေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့””ဟု အမ်ဳိးသမီး အဆုိေတာ္ စႏ္ၵီျမင့္လြင္က သႀကၤန္တြင္း ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္သည္။

““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အေရးယူမယ္လုိ႔ မထုတ္ျပန္ပါဘူး။ အေရးယူမယ္၊ မယူဘူးက သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႀကီးကပဲ လုပ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မလုပ္ၾကဖို႔ ပန္ၾကားတာပါ။ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ကိုယ္ ဘယ္လို ၀တ္စားဆင္ယင္သင့္တယ္ ဆိုတာကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ လုပ္ရမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကိုယ့္၀တ္စားဆင္ယင္မႈနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ့ ဟာေလးေတြ မ၀တ္ၾကဖို႔ေပါ့။ အဲဒါကို ေျပာတာပါ။ အမ်ားျမင္လည္း မတင့္တယ္ဘူး။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔လည္း မကိုက္ညီဘူး””ဟု ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေအးကိုက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈလြန္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုဖုိင္မ်ား တက္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မကိုက္ညီမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတာသႀကၤန္ ကာလအတြင္း အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားမွာ မိမိခႏၶာကိုယ္ေပၚရွိ အ၀တ္မ်ားကိုပင္ ခၽြတ္၍ ေရကစားျခင္းမ်ား၊ ရွိသင့္ရွိအပ္ ၀တ္သင့္၀တ္အပ္သည့္ အတြင္းခံ အ၀တ္စားမ်ားပင္ ၀တ္ဆင္ထားျခင္းမရွိဘဲ မ႑ပ္မ်ားေပၚ၌ ေရကစားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အလားတူ အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႕မွာလည္း လူျမင္ကြင္းအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေပြ႕ဖက္နမ္း႐ႈံ႕ျခင္း၊ မူးယစ္ ရမ္းကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အား အက်ည္းတန္ ေစခဲ့သည္။

““မႏွစ္က သႀကၤန္မွာ ဘယ္ေလာက္ထိ သ႐ုပ္ပ်က္ခဲ့သလဲဆိုတာ အင္တာနက္ေပၚမွာ သႀကၤန္လို႔ ႐ိုက္ရွာ လိုက္တာနဲ႔ကို ေတြ႔ႏုိင္တယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း လူငယ္ေတြပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အခု ျဖစ္ပ်က္ေနပံုေတြက တအားကို သ႐ုပ္ပ်က္လြန္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားထားတာ တစ္ခုဆိုရင္ မ႑ပ္တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ သူတို႔မ႑ပ္ လူစည္ေအာင္ဆိုၿပီး အဲဒီလို ျဖစ္ေအာင္ကို လုပ္ထားတာတဲ့။ ဒီေတာ့ ေခတ္နဲ႔အညီ ၀တ္စားဆင္ယင္္မႈကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း လက္ခံပါတယ္။ ေမာင္ႏွသားခ်င္းေတာင္ မၾကည့္ရဲေအာင္ ၀တ္ေနတာေတြ ျမင္ေနရေတာ့ ဒါေတြကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ လုပ္ေစခ်င္တယ္””ဟု ရန္ကုန္တုိင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ ကိုဘုိဘိုထြန္းက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

““အားလံုးက သႀကၤန္ဆိုေတာ့ မိန္းကေလးေတြက ကာလာစံုတဲ့ မိန္းကေလးေတြခ်ည္းပဲ ရွိမွာေလ။ အခုလိုမ်ဳိး ကန္႔သတ္တာေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ အားလံုးက အဆင္ေျပေနတာပဲ။ အေရးယူမယ္ ဆိုတာေတာ့ မေကာင္းဘူး”” ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပ၌ ေနထုိင္၍ ေမာ္ဒယ္လ္သင္တန္း တက္ေရာက္ ေနသူ ကိုေကာင္းျမတ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ သႀကၤန္က႑ပ္မ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးကင္မရာ (CCTV) မ်ား တပ္ဆင္၍ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ အတြက္လည္း ရန္ကုန္တုိင္း ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ စီစဥ္ထား ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈလြန္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုိထားသည္။

““မ႑ပ္တုိင္းမွာ သ႐ုပ္မပ်က္ေစဖို႔ ေစာင့္ၾကည္သူေတြကို ထားရွိမယ္။ မႏွစ္က သႀကၤန္မွာ အင္တာနက္ေတြ ေပၚအထိ သ႐ုပ္ပ်က္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈေတြ ေဖာ္ျပတာ ခံရလို႔ ဒီႏွစ္မွာ အခုလို သတိေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအားလံုး ေခတ္နဲ႔အညီ လိုက္လ်ာညီေထြစြာ ၀တ္တာကို မေျပာလိုပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ့ သ႐ုပ္ပ်က္ ၀တ္ဆင္မႈေတြကိုေတာ့ တားျမစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ႑ပ္ႀကီး ေတြမွာ စီစီတီဗီြကင္မရာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္လည္း သ႐ုပ္ပ်က္ ၀တ္စားသူေတြကို ေခၚယူ သတိေပးတာမ်ဳိး၊ လဲလွယ္ေစတာမ်ဳိး ျပဳလုပ္သြားမွာပါ။ အဲဒီအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ အေနနဲ႔ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မဆီေလ်ာ္ေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီကို ဆပ္ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္”” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ေဒၚစန္း စန္းႏြယ္၏ ေျပာစကားကို ကိုးကား၍ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေန႐ံုျဖင့္ သ႐ုပ္ပ်က္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားအား ထိ္္န္းသိမ္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္လ်က္ ရွိသည္။

““အေရးယူလို႔ ရတယ္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမွာ အမ်ားႀကီး ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ ဥပေဒပုဒ္မေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သႀကၤန္ယဥ္ေက်းမႈကို ဖ်က္ဆီးတာ။ အဲဒီလိုမွ အေရးမယူရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သႀကၤန္က ေျပာစရာႀကီး ျဖစ္လာမယ္”” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းမႈလြန္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားအား မျပဳလုပ္ၾကရန္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ တားျမစ္ ေနခ်ိန္မွာပင္ တည္ေဆာက္ဆဲ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား၌ အ၀တ္လဲခန္းမွအပ အျခားေသာ မလိုအပ္သည့္ အခန္းမ်ား ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္အတြက္လည္း ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕က တားျမစ္ထားသည္။

ယင္းတားျမစ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧၿပီလ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ စစ္ေဆး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕႐ံုးထံမွ သိရသည္။

အစိုးရဘက္မွ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ မ႑ပ္မ်ားတြင္ အ၀တ္လဲခန္း မဟုတ္သည့္ အထူးခန္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ယင္းအခန္းသို႔ VIP လက္မွတ္ ၀ယ္ထားသူမ်ားသာ ၀င္ေရာက္ နားေနခြင့္ျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

မ႑ပ္ လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ရာ၌ ႐ိုး႐ိုးတန္းႏွင့္ VIP တန္း ဟူ၍ ခြဲျခားထားၿပီး VIP တန္း လက္မွတ္ တစ္ေစာင္လွ်င္ သႀကၤန္ရက္အားလံုး ေရကစားရန္ က်ပ္ ငါးသိန္းခန္႔ ေစ်းေပါက္ေနၿပီး မ႑ပ္ေပၚသို႔ အရက္ပုလင္း ယူေဆာင္ခြင့္၊ အထူးနားေနခန္းအတြင္း အနားယူခြင့္ စသည္တုိ႔ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

““အဲဒါက်ေတာ့ မိန္းကေလးနဲ႔ ေယာက်္ားေလး အလံုပိတ္ခန္းေတြမွာ မဟုတ္တာေတြ ျဖစ္မွာစိုးလုိ႔ အ၀တ္အစား လဲတာေလာက္ ဘာညာ ျပႆနာ မရွိပါဘူး။ အလံုပိတ္ အခန္းေတြ မျဖစ္ေအာင္ လိုက္ၿပီးေတာ့ ဖ်က္ခိုင္းတာ။ ဘယ္မ႑ပ္ရယ္လို႔ေတာ့ Target မထားဘူး။ အဘတို႔က လုိက္မစစ္ ေသးဘူးေလ။ စစ္ေဆးမယ့္ အဖြဲဲ႕ေတြ လာရင္လည္း အဲဒါမ်ဳိးမျဖစ္ပါေစနဲ႔။ သတင္းရမယ္ေပါ့။ အဲဒီ အခန္းေတြ ပါတဲ့မ႑ပ္ကို လိုက္ၾကည့္ ခိုင္းၿပီးေတာ့ အဲဒီလိုဟာေတြ လုပ္ထားရင္ ျဖဳတ္ပါ။ သြားၿပီးေတာ့ စစ္မယ့္အဖြဲ႕ကို ေျပာထားၿပီးသားပါ””ဟု ရဲမွဴးႀကီးျမင့္ေအးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မၾကာခင္ က်ေရာက္ေတာ့မည့္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း၌ မ႑ပ္အႀကီး အေသးေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ရာ အစိုးရအေနျဖင့္ လိုက္လံစစ္ေဆးရာ၌ အခက္အခဲမ်ား ရွိႏုိင္ ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တားျမစ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ပါ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္၏ လိုအပ္၍ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္မႈ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၈ အရ အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္းလည္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ဦးေသာင္းျမင့္က ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ပုဒ္မ ၁၈၈ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းက နည္းလမ္းတက် ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ အမိန္႔အား ဖီဆန္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္အေနျဖင့္ အလုပ္မဲ့ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ ၂၀၀ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ ႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းဖီဆန္မႈသည္ လူ႔အသက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးကိုေသာ္လည္း ေကာင္း၊ လံုၿခံဳေရးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေဘးျဖစ္ေစခဲ့ပါက ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လအထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး ေငြဒဏ္ ကိုလည္း ၁၀၀၀ က်ပ္အထိ တုိးျမႇင့္ႏုိင္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးအား ခ်မွတ္ ႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

““ဒီလိုမ်ဳိးေၾကညာခ်က္ ထုတ္တာက်ေတာ့ ၁၈၈ နဲ႔ ဆြဲလုိ႔ မရဘူး။ ဒါက အမိန္႔မဟုတ္ဘူးေလ။ သူတို႔အားလံုးကို ကန္႔သတ္ၿပီးေတာ့ သတိေပးတာပဲ ရွိတယ္။ ထိန္းသိမ္းဖို႔ဆိုတာက မိန္းကေလးကလည္း ထိန္းသိမ္းမယ္၊ ေယာက်္ားေလးကလည္း ဆင္ျခင္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ အဆင္ေျပသြားမွာပဲ။ ညင္သာစြာပဲ ကိုင္တြယ္ၾကမွာပဲ။ အေရးယူမႈ မရွိဘူး မဟုတ္ဘူး။ လြန္ကဲတာေတြက်ေတာ့ ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔ ၿငိစြန္းရင္ေတာ့ ၿငိမွာပဲ။ သာမန္ျဖစ္တဲ့ ဟာေတာ့ သတိေပး ဆံုးမတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ရွိတာပဲ။ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔ေတြက ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းလာရင္ေတာ့ အေရးယူသြားမွာပဲ။ ယဥ္ေက်းမႈဌာနက ေခၚယူၿပီး သတိေပးတယ္ ဆုိတာကေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိရင္ေတာ့ အေရးယူမွာပဲ။ ကိုယ့္ဘက္က ၾကည့္မယ္။ သူတို႔ဘာသာသူတို႔ သာမန္ေလာက္ နမ္းတာ ႐ႈံ႕တာေလာက္ကို ရဲက သြားၿပီးေတာ့ ျပႆနာ မရွာပါဘူး။ အဲဒါကို သတိေပးသင့္တဲ့အဖြဲ႕က သတိေပးမွာေပါ့”” ဟု ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးျမင့္ေအးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

တိုင္းျပည္ရဲ႕အႏုတ္လကၡဏာျပ ေၾကာ္ျငာသာဓကတစ္ခု    ေၾကာ္ျငာရဲ႕ ထိပ္ဆံုးမွာ စာလံုးအမည္းႀကီးနဲ႔ ထင္ထင္ ရွားရွားေရးထားတာက ““ျပည္ပအိမ္ေဖာ္ အလုပ္”တဲ့ . . . ““ေၾသာ္ . . . ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အႏုတ္လကၡဏာျပ ေၾကာ္ျငာသာဓက တစ္ခုပါလား””လို့

 စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး စာေပတိုက္ႀကီး တစ္တိုက္က ကၽြန္ေတာ္ေရးခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးတခ်ိဳ႕ကို စုစုစည္းစည္းနဲ႔ စာအုပ္တစ္ အုပ္ထုတ္မယ္ဆိုတာနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြကို မိတၱဴကူးဆိုင္ ယူသြားၿပီး မိတၱဴကူးရပါတယ္။ မိတၱဴကူး ဆိုင္ေရွ႕က ခံုတန္းလ်ား ေလးမွာ ထိုင္ေစာင့္ေနရင္း ပတ္၀န္းက်င္ ကို ဟိုေငးသည္ေငးနဲ႔ ေငးေနမိပါတယ္။ မိတၱဴကူးတဲ့ဆိုင္ရဲ႕ ဆိုင္နံရံတစ္ေနရာ လူ ျမင္ကြင္းမွာ ထင္းခနဲျမင္သာေအာင္ ကပ္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာ စာရြက္ႀကီး တစ္ရြက္ကို ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ဘာေၾကာ္ျငာမ်ား ပါလိမ့္ဆိုၿပီး စိတ္၀င္စားလို႔ ထၿပီးဖတ္ ၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာ မေကာင္း စရာေၾကာ္ျငာပါလား။ အသက္ ၁၈ႏွစ္နဲ႔ ၂၀ ၾကား မိန္းကေလး ေတြကို အလုပ္ေခၚတဲ့ ေၾကာ္ျငာျဖစ္ေနပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာရဲ႕ ထိပ္ဆံုးမွာ စာလံုးအမည္းႀကီးနဲ႔ ထင္ထင္ ရွားရွားေရးထားတာက ““ျပည္ပအိမ္ေဖာ္အလုပ္””တဲ့။ ဆိုလိုခ်က္ေတြကို၊ သတ္မွတ္ ခ်က္ေတြကို ဆက္ဖတ္ လိုက္ပါတယ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမွာ သြားၿပီး အလုပ္လုပ္ရမယ္။ အိမ္ေဖာ္အလုပ္ကိုပဲ သီးသန္႔လုပ္ကိုင္ရမယ္။ တစ္လကို ျမန္မာေငြ ၆ သိန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ လစာေငြလည္း ရရွိမယ္တဲ့။ အိမ္ေဖာ္အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီးသား မိန္းကေလးကို ဦးစားေပးမယ္တဲ့။ ဆက္သြယ္ရမယ့္ ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ လိုအပ္တဲ့ တျခားအ ခ်က္အလက္ေတြ ကိုလည္း ေရးထားပါေသးတယ္။ …လူေတြ႕စစ္ေဆးမယ့္ရက္ကို ေတာ့ ဖုန္းအဆက္အသြယ္ရၿပီးမွ ျပန္ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားမယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္။ တစ္လကို ျမန္မာေငြ ၆ သိန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ လခဆိုေတာ့လည္း မိန္းကေလး တခ်ိဳ႕ လိုခ်င္ၾကမွာပါ။ ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံ ထဲမွာ ရွိတဲ့ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြမွာ တစ္ ေနကုန္ ႀကိဳးစားၿပီး အလုပ္လုပ္၊ ျပန္ေတာ့လည္း အလုပ္ရွင္၊ စက္႐ံုပိုင္ရွင္ တခ်ိဳ႕က လုပ္ခလစာေငြကိုလည္း ေလွ်ာ့ ေပးခ်င္ၾကတယ္။ အခ်ိန္ပိုေၾကးလည္း မေပးခ်င္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြ ရွိေနၾကျပန္ တယ္။ ၿပီးေတာ့ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမႈခြင့္ ယူရက္ကအစ မလိုက္ေလ်ာခ်င္ၾကတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း ရွိတယ္။ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ သား မဟုတ္ဘဲ တျခား အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံ တခ်ိဳ႕က ဒီမွာလာၿပီး စက္႐ံုႀကီးေတြဖြင့္ရင္း ကိုယ့္ျပည္တြင္းက မိန္းကေလး အလုပ္သမားေတြကို ထင္သလို ေစာ္ကားေမာ္ကား ႏွိမ့္ခ်ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿပီး ဒီအလုပ္ေလးမွ မလုပ္ရရင္ ငတ္တဲ့ကိန္းဆိုက္မွာမို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် သည္းခံေခါင္းငံု႔ၿပီး လုပ္ေနၾကရရွာတာကို အခြင့္ေကာင္း ယူေနတဲ့ လူတန္းစားကလည္း အလုပ္ရွင္ေလာကမွာ ဒုနဲ႔ေဒးမ ဟုတ္လား။ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေတြ ထဲမွာ အခ်ိန္ပိုဆင္းရလို႔ ညေမွာင္ေတာ့မွ ထမင္းခ်ိဳင့္ေလးဆြဲၿပီး ႀကံဳရာဘတ္စ္ကား လိုင္းကားစီးရင္း အိမ္ျပန္ရရွာတဲ့ မိန္းက ေလးတခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနၾကပါတယ္။ ကား မွတ္တိုင္မွာ ကားေစာင့္ရင္း က်ီးလန္႔စာစားနဲ႔ ဘယ္သူကမ်ား ငါ႔ကို ထိကပါး ရိကပါး လာေစာ္ကားမလဲဆိုတာ အေၾကာက္ တရားနဲ႔ လႈပ္ရွားသြားလာေနၾကရရွာတဲ့ မိန္းကေလး ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တစ္ခါကဆိုရင္ မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္ အလုပ္ကျပန္လာရင္း ကားမွတ္ တုိင္မွာ ညဥ့္နက္သြားတယ္။ ရဲပတၱေရာင္ လွည့္ကင္းနဲ႔ေတြ႕ေတာ့ အခ်ိန္မေတာ္ ေမွာင္ရိပ္ခိုမႈဆိုၿပီး ပုဒ္မ ၃၀-ဃ နဲ႔ အဆြဲခံလိုက္ၾကရတယ္။ ရဲအခ်ဳပ္မွာ တစ္ည ခ်ဳပ္ခံရၿပီး ေနာက္ေန႔ တရား႐ံုးကိုေရာက္တယ္။ တရား႐ံုးတ ခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေ၀ါဟာရရွိပါေသးတယ္။ ဒီလို ၃၀-ဃ ပုဒ္မနဲ႔ ႐ံုးတင္ခံရတဲ့သူေတြကို ေျပာတာ ရွိပါေသးတယ္။ ““အခ်ိန္မ ေတာ္ လမ္းေလွ်ာက္မႈ”” တဲ့။ ဒီလိုနဲ႔ ေထာင္တစ္လက်သြားရရွာတဲ့ သာဓကေတြ ရွိခဲ့ပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီး ၿမိဳ႕စြန္ ၿမိဳ႕ျပင္ရပ္ကြက္ ေတြကို ညဘက္ျပန္ရသူ မိန္းကေလးတ ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ႀကံဳၾကဆံုၾကရရွာတာေတြ ရွိ ဖူးပါေသး တယ္။ ႐ိုး႐ိုးလိုင္းကားေတြ ေျပးဆြဲခ်ိန္ကုန္သြားတဲ့အခါမွာ ၾကားကားလို႔ ေခၚတဲ့ ဒိုင္နာလိုမ်ိဳး ကားေတြက ၾကား ေပါက္ ၀င္ေျပးဆြဲေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ဖူး ႀကံဳဖူးတာတစ္ခု ေျပာျပမယ္။ ကားေပၚကို မိန္းကေလးသံုး ေယာက္ ထမင္းခ်ိဳင့္ေလးေတြနဲ႔ ေခၽြးတစို စိုကပိုက႐ို တက္လာၾကတယ္။ ညဥ့္ နက္ၾကားကား တခ်ိဳ႕ လူက်ပ္ေပမယ့္ အဲဒီ ညကၽြန္ေတာ္လိုက္လာတဲ့ ဒိုင္နာကားက ထိုင္ခံု ဟိုဘက္ဒီဘက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၂ တန္း ရွိတာ။ တစ္တန္းက လူမျပည့္ပါဘူး။ ဒီကေလးမေလးေတြ ၀င္ထိုင္လို႔ ရ ေပမယ့္မထိုင္ဘဲ မတ္တတ္ရပ္ ေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က မေနသာလို႔ ““၀င္ထုိင္ၾက ေလ””လို႔ လွမ္းေျပာေတာ့ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္က ျပန္ေျပာလိုက္တဲ့စကားကို ခုထိ မေမ့ႏိုင္ေသးဘူး။ ““ဒီကားက ထိုင္စီးသမားဆို ကားခပိုယူတယ္ ဦးေလးရဲ႕၊ ထၿပီးစီးရင္ တစ္ရာသက္သာတယ္””တဲ့။ ေၾသာ္ …ဒီလိုၾကားကားမ်ိဳးလည္း သူ႔အရပ္နဲ႔ သူ႔ဇာတ္ ရွိေနပါလား ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ သိခဲ့ရတယ္။ သူတို႔ခမ်ာ ကားခကအစ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာ ၾကရရွာတာကိုး။ မိုးတိုးမတ္တတ္ရပ္ရင္းနဲ႔ပဲ ႏြမ္းလ်အိမ္ျပန္ ၾကရရွာပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပင္ပန္းပင္ပန္းပါေစ၊ ပင္ပန္းရ က်ိဳး မနပ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးေတြက အသီးသီး အသက ျပန္လာၾကရတဲ့ လူတို႔ေလးေတြရဲ႕ အေျခအေနကို ဘယ္လို လူတန္းစားမ်ိဳးေတြက တာ၀န္ယူကူညီမႈေပး ၾကမွာလဲ။ တခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြ က်ေတာ့လည္း ကိုယ့္မိ႐ိုးဖလာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဓားမဦးခ် လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို အစိုးရပိုင္းက ဖ်က္သိမ္းဖယ္ရွား ပစ္တာ ခံလိုက္ရလို႔ လတ္တေလာမွာ ဘာလုပ္ကိုင္စားလို႔ စားရမယ္မွန္း မသိ ၾကေသးတဲ့ မိန္းကေလးေတြလည္း ရွိပါ တယ္။ ေယာင္ခ်ာခ်ာနဲ႔ စိတ္ေထြတလာ ေ၀ဒနာကိုယ္စီအရင္းတည္ရင္း ကိုယ့္တစ္ ကိုယ္ေရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိသားစု စား၀တ္ေန ေရးျပႆနာကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ေျဖရွင္းၾကရမလဲဆိုတာ ဦးတည္ရာကင္းမဲ့ သြားတဲ့ မိန္းကေလးေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာပဲ အသေခၤ်အနႏၲပါ။ ကိုယ္ဘာ၀ါသနာပါလဲ၊ ကိုယ္ဘာ လုပ္တတ္လဲ၊ ကိုယ့္ဆႏၵနဲ႔ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္က ဘာလဲဆိုတာေတြက (လံုး၀)သာမည အဆင့္ကို က်ဆင္း သြားၿပီး လတ္တေလာ စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းမႈကို ႀကံဳသလို က်ပန္းေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳး သို႔တည္းမဟုတ္ ဆင္ကန္းေတာတိုး သေဘာမ်ိဳးပဲ ေျဖရွင္း လိုက္တာ ေကာင္းပါတယ္ေလဆိုတဲ့ အ ေတြးေတြက အဓိကျဖစ္သြား တတ္ျပန္တဲ့ မိန္းကေလးေတြလည္း ရွိေနၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုေ၀ေ၀၀ါး၀ါးမွာပဲ ေငြမ်ားရင္အဆင္ ေျပတာေပါ႔ ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေနာက္ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ သူတစ္ပါး ဆြဲေဆာင္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္က လိုက္ပါစီးေမ်ာခ်င္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အိပ္မက္ သစ္တစ္ခုဆီကို ဦးတည္ေရြ႕လ်ားသြားၾက ရွာတဲ့ မိန္းမသားမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါ တယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို တကယ့္ကို ေက်ာင္းေန ေပ်ာ္ၿပီး စာေတာ္ရမယ့္အရြယ္ေကာင္းက ေလးေတြေပါ႔။ ထားပါေတာ့။ ျပည္ပႏိုင္ငံ တစ္ခုကို ပ်ံသန္းေနတဲ့ ေလယာဥ္ႀကီးတစ္ စီးရဲ႕ ခရီးစဥ္တစ္ခုတည္းမွာေတာင္ လိုက္ ပါသြားၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံသူေလးေတြရဲ႕ အေျခအေနခ်င္းက မမွ်မတ လံုး၀မတူညီၾကပါဘူး။ တခ်ိဳ႕က မိဘ တတ္ႏိုင္လို႔ ျပည္ပမွာ ပညာရွာ ေက်ာင္းသြားတက္ၾကရမယ့္ ပ်ိဳရြယ္သူ ေလးေတြေလ။ တခ်ိဳ႕ ကေတာ့ သူမ်ားႏိုင္ငံ မွာ ““ကၽြန္သြားခံၾကရရွာေတာ့မယ့္””မ်က္ စိသငယ္၊ နားသငယ္ေလးေတြေပါ႔။

““အိမ္ေဖာ္””အလုပ္ဆိုတာ တစ္နည္း အားျဖင့္ စကား႐ိုင္း႐ိုင္းနဲ႔ဆိုရရင္ သူတစ္ ပါးအိမ္မွာ သူတစ္ပါးရဲ႕ စိတ္အ ထာအာသာ ဆႏၵျပည့္၀ေအာင္ သူတစ္ပါးအလိုက် ကိုယ္က လခစားအေနနဲ႔ သြားၿပီး သူတစ္ ပါးစိတ္နဲ႔ ကိုယ့္ ခႏၶာကိုယ္ဆိုသလို ““ကၽြန္သြားခံ”” ေနၾကရရွာတာပဲ မဟုတ္လား။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ ဘ၀လံုၿခံဳ မႈဆိုတာက ျပည္ပမွာ ေက်ာင္းသြားတက္ တဲ့ မိန္းကေလးေတြေလာက္ေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး စိတ္ခ်ရပါ႔မလဲ။ သူတို႔အေပၚမွာ တာ၀န္ယူမႈက ေတာ္ေတာ့္ကို စိတ္မခ်ရတဲ့ အဆင့္မွာရွိတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ စိတ္ထဲမွာ တကယ့္ကိုမေကာင္းဘူး။ သားသမီးခ်င္း၊ ေျမးခ်င္းလည္း ကိုယ္ခ်င္းစာတယ္။ မိတၱဴဆိုင္ မ်က္ႏွာစာနံရံေပၚက  ““အိမ္ေဖာ္”” အေခၚ ေၾကာ္ျငာေလးကို ေငး ၾကည့္ရင္း ““ေၾသာ္ …ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္း ျပည္ရဲ႕အႏုတ္ လကၡဏာျပ ေၾကာ္ျငာ သာဓကတစ္ခုပါလား””လို႔ ေတြးေနမိေၾကာင္း ပါခင္ဗ်ား။

ေဆာင္း၀င္းလတ္

Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မီဒီယာမ်ားကိုေၾကာက္၍ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ ကိစၥမ်ားအား ေျဖၾကားေတာ့မည္မဟုတ္


ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂

မီဒီယာမ်ားအား ေၾကာက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ ကိစၥမ်ားအား ေျဖၾကားေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္႐ံုး၌ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ စီးပြားေရး အသင္းအဖဲြ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း တက္ေရာက္ခဲ့ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္းေမးျမန္းမႈအေပၚ ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

““ငါလည္း မေျပာခ်င္ဘူး။ မေျပာတာ အေကာင္းဆံုးပဲ။ တပ္မေတာ္ပိုင္း လည္း ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး။ မေျပာတာ ပိုေကာင္းတယ္။ ဒီ့ထက္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ မီဒီယာေတြကို ေၾကာက္သြားတယ္။ လန္႔သြားတယ္။ မထုိးျဖစ္ေတာ့ဘူး ေျပာတဲ့သူက ရွိတယ္။ ရက္ခ်ိန္းေတြ ေျပာင္းတယ္လုိ႔ အျပစ္တင္တဲ့ သူက ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ မေျပာေတာ့ဘူး။ ထိုးတဲ့ေန႔က်မွပဲ ထပ္ေျပာမယ္””ဟု ဦးေအာင္မင္းက ဆုိသည္။

KNU (ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ) ေလာ္ခီးလာ စခန္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ၆ ရက္တိတိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပခဲ့ၿပီး ““တုိင္းရင္း သားစည္းလံုးညီ ၫြတ္မႈ”” မွတစ္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္သည့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို စုေပါင္း တည္ေဆာက္ၾကပါရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕ (NCCT) က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ရပ္တန္႔ေနျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

““ဒီမုိကေရစီမွာ မီဒီယာေၾကာက္ဖို႔ မလိုပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္တာ ကေတာ့ သူတုိ႔အတြင္းမွာပဲ ဖိအားေပး ခံေနရလုိ႔လား ေပါ့ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၾကားတာက တပ္မေတာ္က ေလွ်ာ့လြန္းတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ တုိင္းရင္းသားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေပါ့။ တကယ္ေတာ့ ဘာမွေလွ်ာ့တာ မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္တာကေတာ့ အထိန္းအကြပ္ေတြ မ်ားလြန္းတယ္””ဟု ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) မွ ဒုတိယ ဥကၠ႒(၂) ျဖစ္သူ ပဒိုေဒးဗစ္သာကေပါက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ အေျခအေန အား ေမးျမန္း ရာ၌ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ၏ ျပန္လည္ ေျဖၾကားမႈ အေပၚ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားကလည္း တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ မရွိသည့္ ေျဖၾကားခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္လ်က္ရွိသည္။

““ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တစ္ေယာက္အေနနဲ႔သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ မီဒီယာမ်ားကို ေၾကာက္တဲ့အတြက္ မေျဖခ်င္ေၾကာင္း၊ မေျဖတာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားတာဟာ အေတာ့္ကို အေျခအျမစ္ ကင္းတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာ ေတြဆုိတာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ေတြနဲ႔ တန္းတူရွိတဲ့ Fourth Pillar ပါ။ ပြင့္လင္း ျမင္ သာမႈ ရွိရမယ္။ တာ၀န္ယူရဲမယ္။ တာ၀န္ရွိမယ္ဆုိရင္ မျမင္ရဲ စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္တဲ့သူေတြအတြက္ မီဒီယာမွမဟုတ္ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ေၾကာက္စရာ လိုမယ္ မထင္ဘူးလို႔ ျမင္မိပါတယ္””ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက သံုးသပ္ခဲ့သည္။

၀ိုင္းေမာ္

Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

NLD ပါတီအား ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္က ဒုတိယအႀကိမ္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွ တိုက္ခိုက္


ရန္ကုန္၊ ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီ ၂၆

အာဏာရ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD ပါတီ)၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွလြဲ၍ က်န္ေသာသူမ်ားမွာ အသံုးမက်သူျဖစ္ေၾကာင္း Hot News ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခန္း ေျဖဆိုမႈ၌ ထည့္သြင္း ေျပာဆို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

Hot News ဂ်ာနယ္အတြဲ (၄)၊ အမွတ္ (၁၈၁) ၌ ““NLD မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြဲရင္ က်န္တဲ့ေကာင္ေတြ တစ္ေကာင္မွ ေသာက္သံုး မက်ဘူး””ဟု ေျပာဆို တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ NLD ပါတီအား စာမ်က္ႏွာေပၚမွ တိုက္ခိုက္ျခင္းမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေသာင္းကလည္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္မွ တစ္ဆင့္ NLD ပါတီအား တိုက္ခိုက္ ခဲ့ဖူးသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ NLD အေနျဖင့္ ကိုယ့္ပံုကိုယ္ မျပရဲသူမ်ားသာ ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း NLD မွ မဲဆြယ္သည့္ အခါတြင္လည္း ကိုယ့္ပံုကိုယ္ မျပရဲဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုကိုသာ သံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ၏ ဓာတ္ပံုျဖင့္သာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ပံုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ပံုသာ ေဖာ္ျပၿပီး မိမိပံုမေဖာ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္မည္ဆိုပါက သတၲိမရွိလို႔ဘဲ”” ဟူ၍ Hot News ဂ်ာနယ္ပါ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း၌ ဦးလွေဆြက ေျပာၾကားထားသည္။ …

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌လည္း NLD မွ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ဘာမွ ေျပာရဲသူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း နင္လား၊ ငါလား အစိုးရကို အတိုက္အခံ လုပ္သူမ်ားမွာ ႀက့ံခိုင္ေရး အမတ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္လည္း ခ်င္းေတာင္သို႔ မသြားရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မည္စိုး၍ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ NLD အေနျဖင့္လည္း တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မလုပ္ဘဲ တုိင္းရင္းသားမ်ားကိုသာ  ေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း အဆုိပါ အင္တာဗ်ဴး၌ ပါရွိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ႀကံ့ခိုင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက NLD ပါတီအား စာမ်က္ႏွာေပၚမွ မတိုက္ခိုက္ခင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဗဟိုအတုိင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေသာင္းကလည္း NLD တြင္ ေဒၚစုၾကည္ပဲ ရွိေၾကာင္း၊ ေနာက္လိုက္ သိပ္မရွိေၾကာင္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၄၃)ပါ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း၌ ေျပာၾကား ခဲ့ဖူးသည္။

““ဟိုတုန္းက ႀကံ့ခိုင္ေရးရဲ႕ အတုိင္ပင္ခံဆုိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးကလည္း ဒီစကားကို ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေမးခြန္းမေမးဘူးဆုိတာ ဘာေမးစရာလိုမလဲ။ အကုန္လံုး စည္း၀ါး႐ိုက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ ဘာမွ ဟုတ္တိပတ္တိ ေျပာတာမွ မဟုတ္ဘဲ။ ေျပာလို႔လည္း မထူးတဲ့ဟာေတြ ရွိေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေမးသင့္မွပဲ ေမးတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက မတန္ဘဲနဲ႔ မေျပာဘူး။ တန္မွေျပာတယ္လို႔ ယူဆတယ္”” ဟု NLD သဘာပတိ ဦး၀င္းတင္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အဆုိပါ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း၌ပင္ ဦးေအာင္ေသာင္းက ““အာဃာတေတြနဲ႔ လက္စားေခ်လိုတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ အာဃာတကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ မေက်နပ္ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ျဖစ္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ အခြင့္အေရးရမလား ဆုိၿပီးေတာ့ ၀င္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား ျဖစ္ေနတယ္”” ဟူ၍လည္း NLD ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Hot News ဂ်ာနယ္ပါ ဦးလွေဆြ၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍““မနာလို၀န္တိုျဖစ္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးမွာ ဒီလိုေ၀ဖန္ တာကေတာ့ ျပည္သူေတြကပဲ ဆံုးျဖတ္ၾကမွာပါ။ သူက မနာလို၀န္တို ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ေျပာေနေတာ့ ဘယ္ျဖစ္မလဲဗ်ာ။ ျမတ္စြာဘုရားေတာင္ ေဒ၀ဒတ္ရွိေသးတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သည္းခံရမွာေပါ့။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ေဖာ္ျပခ်င္ရင္ သူ႔ရဲ႕အေဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္း ပါမွာေပါ့ဗ်ာ။ အေဖ မပါဘဲနဲ႔ ဘယ္ျဖစ္ မလဲ။ ဘယ္မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္ကေန ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ဦးေဆာင္လာၾကတာကို အစဥ္အလာေလးေတြနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ရမွာေပါ့””ဟု NLD နာယက ဦးတင္ဦးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ျပည္သူအမ်ားစု လက္မခံသည့္ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ အား သန္႔ရွင္းလြတ္လပ္စြာ က်င္းပမည္ ဆုိပါက လက္ရွိ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ေနရာရမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲကသာလွ်င္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NLD သဘာပတိ ျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္က ေျပာသည္။

““ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တစ္ပါး က်န္တဲ့သူေတြ အသံုးမက်ဘူးဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ကို ႀကံ့ခိုင္ေရးက ဘာလို႔ ကန္႔ကြက္ေသးလဲ။ ဒီခ်ဳပ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ရွိေသးတယ္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးမွာ ဘယ္သူရွိေသးလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ သူတစ္ေယာက္နားမွာ ၀န္းရံ ေနတဲ့ ဒီခ်ဳပ္က လူေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ထက္ျမက္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ေရာင္ျပန္ဟပ္လာၿပီး ေခါင္းေဆာင္ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူ၊ တန္ဖိုးရွိတဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးမွာေတာ့ အဲဒီလိုလူမ်ဳိး တစ္ေယာက္ေတာင္ မရွိတဲ့အတြက္ ႀကံ့ခိုင္ေရး အသံုးမက်ဘူးလို႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဦးလွေဆြအပါအ၀င္ အကုန္လံုး ဘယ္သူမွ အသံုးမက်ဘူးလို႔ ေျပာရမွာပဲ”” ဟု ဦး၀င္းတင္က ေျပာသည္။

MH-0025

Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးခ်ဳပ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ၿပီးဟု သတင္းထြက္


 ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္းသစ္ရွိ အမွတ္ ၁၅၅/၁၅၇ (ယခင္) ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုး ကို ျပည္တြင္း ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ သူေဌးတစ္ဦးက အျခားေျမကြက္ အပါအ၀င္ တန္ဖိုးေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၈သိန္းျဖင့္ ေလလံ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းဌာနခ်ဳပ္ေဟာင္း ေရာင္းခ်ရေငြကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရးတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီတြင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ ထုခြဲေရာင္းခ်ေရး အဖြဲ႕မွ ယင္းျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ ႐ံုးေဟာင္း အပါအ၀င္ အျခားေျမကြက္ တခ်ိဳ႕ကို ေလလံတင္ ေရာင္းခ် ခဲ့ရာ ျပည္တြင္း ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ သူေဌးတစ္ဦးက တန္ဖိုးေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၈ သိန္းျဖင့္ အျပတ္အသတ္ ေလလံ ေအာင္ျမင္ခဲ့ သည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ အဆုိပါ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ေရာင္းခ်ရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္တိုင္း ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ႐ံုးေဟာင္းသို႔ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ သြားေရာက္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ““ကၽြန္ေတာ္ ဒီကိစၥကို မသိဘူးခင္ဗ်။ မေရာင္းပါဘူး။ အခုဒီ႐ံုးက လူေတြကို ေနျပည္ေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္ကို ေခတၱေျပာင္းထားတယ္။ ေနာက္မွ ရန္ကုန္ကို ေျပာင္းဖို႔ စီစဥ္မွာေပါ႔။ ဒါလည္း မေသခ်ာပါဘူး””ဟု ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ေဟာင္းရွိ အေဆာင္မွဴး ဦးေအာင္ေဆြက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ေဟာင္းကို ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ ပါတီ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကို ေနျပည္ေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ပို႔ခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ကို သံလြင္လမ္းရွိ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ယာယီ ေျပာင္းေရႊ႕ထားသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚ လ်က္ရွိေသာ္လည္း ပါတီမွတာ၀န္ရွိသူ အႀကီးအကဲမ်ားက ေနျပည္ေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္သို႔သာ ေခတၱေျပာင္းေရႊ႕ ထားသည္ဟု ေျပာသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ႐ံုးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေရာင္းခ်မႈကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗဟို ေကာ္မတီ၀င္ အခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎တို႔ အေနျဖင့္ မသိရွိသည့္အတြက္ ေမးျမန္းရန္ ဖုန္းအဆင့္ဆင့္သာ လႊဲခဲ့ရာ တိက်သည့္ အေျဖမရရွိခဲ့ေပ။ ယခင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ ႐ံုးေဟာင္း၏ ကာလေပါက္ေစ်း တန္ဖိုးကို အိမ္ေတာ္ရာ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ““အဲဒီ႐ံုးကေလလံ ေအာင္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္းကပဲ ေငြေတာင္ အၿပီးေခ်ၿပီး သြားၿပီ။ ႏိုင္ငံပိုင္ ထုခြဲေရာင္းခ်ေရးက ေလလံဆြဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းလိုခင္တဲ့ အက်ိဳးတူ လုပ္ေနတဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သူေဌးက ရသြားတာ။ အဲဒီ႐ံုးအပါအ၀င္ အျခားေျမေတြပါအပါ ၅ ဧက ေက်ာ္ေလာက္ ရွိမယ္။ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ႐ံုးေဟာင္း တစ္ခုပဲဆိုရင္ ကာလေပါက္ေစ်း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂ သိန္းနဲ႔ ၂ သိန္းခြဲၾကား ရွိတယ္။ အျခားေျမပါ ပါတယ္ ဆိုေပမယ့္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၈သိန္း ဆိုတာ မ်ားတာေပါ႔။ ေက်ာက္မ်က္သူေဌး နာမည္ေတာ့ မေျပာပါ ရေစနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္ကသူနဲ႔ပဲ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ေနတာေလ””ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ႐ံုးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္တင့္သို႔ ထိုသို႔ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ““ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာ မရွိေတာ့ဘူးဗ်။ စာရင္းေတြ အပ္ၿပီးသြားၿပီ။ ဒါကေတာ့ ပုဂၢလိကပိုင္ ထုခြဲ ေရာင္းခ်ေရး ေကာ္မရွင္ ထဲကို ႏိုင္ငံပိုင္ ထုခြဲေရာင္းခ်ေရး ေပါင္းလိုက္တာ ထင္တယ္။ အခု ပုဂၢလိကပိုင္ ဥကၠ႒က ဒုတိယသမၼတ(၁)ေလ။ အဲဒီကိုစာရင္းေတြ လႊဲထားတယ္””ဟုေျပာသည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ံုးေဟာင္း ေရာင္းခ်ျခင္း အေပၚ““ကၽြန္ေတာ္တို႔၂၀၁၁ မတ္လ မတိုင္ခင္ ပုဂၢလိကပိုင္ တစ္ခါ၊ ႏိုင္ငံပိုင္တစ္ခါ ေလလံဆြဲတယ္။ အဲဒါ ေနာက္ဆံုးပဲ။ သတင္းစာထဲထည့္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မလုပ္ခဲ့ဘူး””ဟုဦး ေမာင္ေမာင္တင့္က ထပ္မံေျပာသည္။
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ ထုခြဲေရာင္းခ်ေရး ေကာ္မရွင္ကို သမၼတ႐ံုး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျဖစ္သည္။
ႀကံ႕ခိုင္ေရး ႐ံုးခ်ဳပ္ေဟာင္းသည္ ယခင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္က ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ သိန္းေပါင္း ၃ ေသာင္းျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သြားေၾကာင္းလည္း ႀကံ႕ခိုင္ေရး ဌာနခ်ဳပ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြင္း သတင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။
ႀကံ႕ခိုင္ေရး ႐ံုးခ်ဳပ္ေရာင္းခ်မည္ ဆိုသည့္သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီ ဗဟိုအတိုင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေသာင္းက““ ဘယ္သူလုပ္သလဲဆို တာေတာ့ကၽြန္ေတာ္ မသိဘူးဗ် အဲဒီ ကိစၥကို။ ဒီေန႔အထိေတာ့ အစည္း အေ၀းကို တင္တာျပဳတာလည္း မၾကားေသးဘူးဗ်။ အျခားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လည္း ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ မေတြ႕ဖူး ေသးဘူးေလ။ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ သေဘာထားက သိပ္ၿပီးေတာ့ေတာ့ ေျပာစရာမရွိဘူး။ ခုနေျပာသလို ဘီလီယံ၃၀/၄၀ ဆိုရင္ေတာ့ အလြန္ နည္းပါတယ္။ အေဆာက္အအံုရဲ႕ တန္ဖိုးရယ္၊ ေျမတန္ဖိုးက အဲဒီ နားက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာ ေနရာပဲေလ။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ အလြန္နည္းတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ေရာင္းလဲ ဆိုတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အတိအက် မသိဘူးေလ။ ဆံုးျဖတ္တာလည္း မသိဘူး။ မဆံုးျဖတ္ ေသးတာလည္း မသိဘူး။ ဘယ္သူက ၀ယ္မွာလဲ ဆိုတာလည္း မသိဘူး။ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထဲ ထင္တာကေတာ့ ဟိုတုန္းက နည္းနည္းပါးပါး ၾကားဖူးတာကေတာ့ ဘီလီယံ ၅၀ေက်ာ္ ေလာက္ ရရင္ ေရာင္းမယ္ လို႔ေတာ့ ၾကားတယ္။ ေရာင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မဆိုးဘူးလို႔ေတာ့ ေျပာတာၾကားတာပဲ။ အဲဒါမွလည္း ပါတီရန္ပံုေငြေလး ဘာေလး ေတာင့္ေတာင့္ တင္းတင္းရမွာေပါ႔ဗ်။ ပါတီရန္ပံုေငြက လိုေသးတာ ကိုး”” ဟု၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာခဲ့သည္။
အဆိုပါ ႐ံုးခ်ဳပ္ေရာင္းခဲ့ရလွ်င္ ပါတီ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ ႏိုင္ေရး အတြက္ အသံုးျပဳရန္ အစီအစဥ္ မ်ားကိုလည္း““ေရြးေကာက္ပြဲ စရိတ္ေတြ၊ ဘာစရိတ္ေတြ၊ ညာစရိတ္ေတြ၊ စည္း႐ံုးေရး စရိတ္ေတြ၊ ထုတ္ျပန္ရမယ့္ စရိတ္ေတြ၊ သြားေရးလာေရးေတြ စသည္ျဖင့္ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခု၀င္ဖို႔ ဆိုတာ အမ်ားႀကီးပါပဲ””ဟု ဦးေအာင္ေသာင္းက ေျပာသည္။
မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိေနေသာ အာဏာရ ႀက႕ံခိုင္ေရးပါတီ၏ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာကို ေငြေၾကး အကုန္အက်မ်ားစြာခံ၍ ထုတ္ေ၀ႏိုင္သည္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ တစ္ခုသာ ျပည္ေထာင္စု ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိၿပီး NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ဒီလႈိင္း သတင္းစာမွာ ယေန႔ထိ ထုတ္ေ၀ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ လတ္တေလာ ေငြကုန္ေၾကးက် ခံ၍ ခန္႔ခန္႔ညားညား မဲဆြယ္ ႏိုင္မည္မွာ အာဏာရႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ တစ္ခုပင္ ရွိေနၿပီး ပါတီ၏ ရန္ပံုေငြ အေျခအေနကိုလည္း ပါတီ ၀င္မ်ား သိလိုေနေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕ၾကား ေ၀ဖန္ ေျပာဆို လ်က္ရွိသည္။
ေႏြးေႏြး
Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဆုေၾကးသုံးသိန္း ေၾကညာေသာ္လည္း တစ္သိန္းသာရရွိသည့္ မသန္စြမ္းအားကစားမယ္


ျမန္မာႏုိင္ငံက ပထမအႀကိမ္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္(၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ပါရာဂိမ္း ၿပိဳင္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသမီး ထုိင္လ်က္ ေဘာလီေဘာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးအသင္းက ဒုတိယ ေငြတံဆိပ္ ရရွိသည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း ဆုေၾကးေငြမွာ သုံးသိန္း မဟုတ္ဘဲ တစ္သိန္းသာ ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အေနျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳရမည္လား ဒုတိယဆုရသူအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳရမည္လားဟု ဂုဏ္ျပဳမည့္ သူမ်ားက ေမးျမန္း ေနသျဖင့္ မည္သုိ႔ ေျပာရမည္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အမ်ဳိးသမီး မခ်မ္းေျမ႕သူက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သုိ႔ ေျပာသည္။

၎က ““သမီးနာမည္က မခ်မ္းေျမ႕သူပါ။ ဒီကစားနည္းကုိ ခုမွပဲ ကစားဖူးတာ။ ၂၀၁၃ (၆)လ ပုိင္း ေလာက္ကတည္းက ေလ့က်င့္ခဲ့ရတာပါ။ အင္ဒုိနီးရွားအသင္းနဲ႔ သမီးတုိ႔အသင္း သုံးရက္ဆက္ ကစားရတယ္။ သုံးရက္လုံး သမီးတုိ႔ ျမန္မာအသင္းက အင္ဒုိကုိ ႐ႈံးတယ္။ ၂၀-၁-၁၄ ရက္ေန႔ သု၀ဏၰကြင္းမွာ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေတာ့ ပထမ ငါးေသာင္းပဲေပးတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အားလုံးက မေက်နပ္ဘူး၊ အားကစားဆုိရင္ ေနာက္စိတ္မ၀င္စား ေတာ့ဘူးလုိ႔ အားလုံးက ေျပာမွပဲ ေနာက္ထပ္ ငါးေသာင္းထပ္ၿပီး၊ တစ္သိန္းျဖစ္သြားတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ၃ သိန္းမရတာလဲလုိ႔ အားလုံးက ၀ုိင္းေမးေတာ့ ဒုတိယဆုက အစစ္မဟုတ္ဘူးတဲ့ … ဒါေၾကာင့္ တစ္သိန္း ရတာလုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ သမီးတုိ႔က ရတဲ့ေငြတံဆိပ္ဆုကုိ ျပန္အပ္ရမလား မသိဘူး။ ဂုဏ္ျပဳမယ့္ သူေတြကလည္း ဒုတိယဆုကုိ ဂုဏ္ျပဳရမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အားကစားသမားအေနနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳရမွာလားလုိ႔ ေမးေနတယ္။ သမီးလည္း ဘာေျပာရမွန္း မသိဘူး။ ေၾသာ္ ဆုေၾကးေငြ စုစုေပါင္း သုံးသိန္းနီးပါး ရပါတယ္”” ဟုေျပာသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသန္စြမ္း အားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးပီတာက ““အားကစား ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုမွာ အနည္းဆုံး သုံးသင္းရွိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အင္ဒုိနဲ႔ျမန္မာ ႏွစ္သင္းသာ ရွိတဲ့အတြက္ တကယ္ ဒုတိယရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သုံးသိန္း မခ်ီးျမႇင့္ဘဲ တစ္သိန္းသာ ခ်ီးျမႇင့္တာပါ။ ဒါကလည္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆုခ်ီးျမႇင့္တာပါ။ သတင္းစာမွာ တရား၀င္ ေရးသားထားတယ္ဆုိ တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဘာမွ မေမးဘဲ ေရးလုိက္တာပါ””ဟုေျပာသည္။

အာဆီယံ မသန္စြမ္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္  မေလးရွားႏုိင္ငံ၌ ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ မသန္စြမ္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပရာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ေရႊတံဆိပ္(၉၉)ခုျဖင့္ ပထမ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေရႊတံဆိပ္ ၉၆ ခုျဖင့္ ဒုတိယ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက ေရႊတံဆိပ္ ၅၀ျဖင့္ တတိယ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ေရႊတံဆိပ္ ၄၈ ခုျဖင့္ စတုတၳ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရႊတံဆိပ္ ၃၄ ခုျဖင့္ ပဥၥမရရွိခဲ့သည္။

ေအာင္မင္း(ဒလ)

Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

နာေရး ကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)သို႔ ေဆးလွဴဒါန္းေသာ အေမရိကန္ ဆရာ၀န္မ်ားကို ရန္ကုန္ေလဆိပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေခၚယူသတိေပး
ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၉

နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ ေဆးေသတၱာ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ဆရာ၀န္မ်ားကို ရန္ကုန္ေလဆိပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေခၚယူ သတိေပးခဲ့ဟု နာေရးကူညီမႈအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူက ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

အေမရိကန္ ဆရာ၀န္မ်ား အဖြဲ႕သည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔ထိ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆး ကုသေပးၿပီး ပို လွ်ံေသာ ေဆးေသတၱာ ၃ လံုးကို ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ထံ လွဴ ဒါန္းခဲ့ကာ အဆိုပါညတြင္ ၎တို႔ ၏ ေနရပ္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာစဥ္ ယင္းကဲ့သို႔ ေခၚယူ သတိေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)သို႔ ေဆးမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ကို ေလဆိပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဖိအားေပး ေျပာၾကားခဲ့ပံုကို ဦးေက်ာ္သူက ““ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံ ေဆးလွဴသြားတဲ့ သူေတြကို ေနာက္တစ္ခါ လွဴရင္ ျမန္မာျပည္၀င္ခြင့္ ခက္ခဲသြားမယ္လို႔ အဲဒီက တာ၀န္ရွိသူေတြက ဖိအားေပးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ထံကို ဖုန္းဆက္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားေတာ့ စိတ္မေကာင္းဘူး။ အစိုးရ အေနနဲ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္ေတြကို ဖိအား မေပးသင့္ဘူး။ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ မကင္းမဲ့သင့္ဘူးေလ။ လိုအပ္တဲ့ ေဆးမရွိလို႔ ေရာဂါ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ အဲဒီထဲမွာ သူတို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးေတြ ပါလာခဲ့ရင္ေကာ ဘယ္လို ခံစားရမလဲ။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ထားသင့္တယ္””ဟု ေျပာသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)ကို ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ားက လာေရာက္ လွဴဒါန္းရာတြင္ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္မူ နာေရး ကူညီမႈ အသင္းထံ ေဆးလွဴဒါန္းမႈမ်ား ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈမ်ား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ျပန္လည္ တားဆီး ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ဆရာ၀န္မ်ား အဖြဲ႕ကို ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေခၚယူ သတိေပးခဲ့မႈကို ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္မွ ေလဆိပ္(လ၀က) ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သန္းထံ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္““ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံမွာက ၀န္ထမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိတယ္။ ေျပာတယ္၊ မေျပာဘူးေတာ့ ေသခ်ာမသိဘူး။ အဓိကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထံ လာမယ့္သူေတြက ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ဗီဇာ၊ အမည္ပ်က္ စာရင္းထဲမွာ မပါ၀င္ဘူးဆိုရင္ ဘာမွေျပာစရာ မရွိဘူး””ဟု ေျပာသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ၎၏ အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ားသည္ အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးမႈ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလမ္း စိုျပည္ေစရန္ သစ္ပင္မ်ား ေရေလာင္းေပးျခင္းအား အစိမ္းေရာင္ စစ္ဆင္ေရးအျဖစ္ ေျမာက္ဒဂံုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလားတူအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္မွ ၎တို႔ကို သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္းမွာ နာေရးကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးအတြက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စတင္ကာ ““သုခ””ေဆးခန္း တည္ေထာင္ၿပီး အခမဲ့ ေဆးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ သုခ ေဆးခန္းသို႔ မလာေရာက္ႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားမွ လူနာရွင္မ်ား အတြက္လည္း နယ္လွည့္ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ေက်ာ္စိုးဦး

Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

နာမည္ႀကီး အဆုိေတာ္ တစ္ဦး၏ မိခင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ငါးေသာင္းေက်ာ္ အလြဲသုံးစားမႈျဖင့္ တရားစြဲခံရ လိမ္လည္ခံရသူမ်ားတြင္ နာမည္ႀကီး အဆုိေတာ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၂

ယုံၾကည္စြာျဖင့္ အက်ဳိးတူခံစားခြင့္ ရရွိရန္ အစုေငြ ထည့္၀င္ထားေသာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ငါးေသာင္းေက်ာ္အား ရွယ္ယာရွင္မ်ားကုိ မရွင္းေပးဘဲ တိမ္းေရွာင္ေနသူ ေဒၚေဆြေဆြအုန္းအား ပုဒ္မ ၄၀၆ ျဖင့္ ၂၁-၁-၂၀၁၄ တြင္ ဒဂုံ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ အေရးယူထားသည္ဟု က်ပ္(၁၃၁၈)သိန္း ထည့္၀င္သူ ကုိၿဖိဳးမင္းသိန္းက ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သုိ႔ ေျပာသည္။

၎က ““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အမွတ္(၅) ရွင္ေစာပုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းမွာ ေနတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္ခန္းကုိ ေဒၚေဆြေဆြအုန္းတုိ႔က ငွားေနပါတယ္။ ဒီ ၂၀၁၄ မတ္လက်မွ စာခ်ဳပ္ ျပည့္ပါမယ္။ တုိက္ခန္း ငွားရမ္းခက တစ္လကုိ ေလးသိန္းပါ။ စာခ်ဳပ္မွာ တစ္ႏွစ္ခ်ဳပ္ေပမယ့္ လစာကုိေတာ့ ၆လ တစ္ခါ ရွင္းပါတယ္။ သူက လုပ္ငန္း ႀကီး လုပ္ကုိင္ေတာ့ ရွယ္ယာေတြ ထည့္၀င္ၾကတာေပါ့။ Cupid ပရိေဘာဂပစၥည္း ထုတ္တာေပါ့ေနာ္။ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္(၂)၊ ဦးဘုိးလႈိင္လမ္းမွာလည္း သူ႔စက္႐ုံ ရွိတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔နဲ႔ ခင္ေနတာလည္း အေတာ္ၾကာပါၿပီ။ အစုထည့္၀င္ေငြအတြက္ တစ္လကုိ က်ပ္(၄၄) သိန္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ရတယ္။ ပထမေတာ့ အျမတ္ေငြကုိ မွန္မွန္ေပးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ လုပ္ငန္း႐ႈံးလုိ႔ဆုိၿပီး ငါးသိန္းေပးလုိက္၊ ငါးသိန္းေပးလုိက္ တစ္ခါတေလ သိန္း(၅၀)ေပးနဲ႔ လစဥ္ရွင္းရမယ့္ ေငြေၾကးက အၿမဲတမ္း က်န္တယ္။ ခုၿပီးသြားတဲ့ ဒီဇင္ဘာဆုိရင္ ေငြ(၇)သိန္းပဲ ရေသးတယ္””ဟု ေျပာသည္။

၎ကဆက္၍ ““ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ တုိက္ခန္း အမွတ္(၈) ဆုိရင္လည္း တစ္ခန္း ေရာင္းၿပီးသားကုိ ေနာက္လူထပ္ေရာင္းနဲ႔ ျပႆနာေတြ ၾကားေနရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ငွားထားတဲ့ အခန္းကုိလည္း ဘာမွ မျဖစ္ပါေစနဲ႔လုိ႔ ဆုေတာင္းေနရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဦးေလးေတြ အေဒၚေတြဆုိရင္ ၀န္ထမ္းလစာ ရတဲ့ေငြကုိ စုေဆာင္းၿပီး ထည့္ထားတာ ခုေတာ့ သူဘယ္လုိ ရွင္းမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရမယ့္ ေငြေၾကးအတြက္ ရွိတာကုန္ သြားမွာမုိ႔ တရားလည္း မစြဲႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ဆုိ လူကုိ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ စာခ်ဳပ္ေတာင္ မခ်ဳပ္ဘဲ အလြတ္ ေပးၾကတာေတြ ရွိတယ္။ ခုလုိအေရးယူ ခံရတယ္ ဆုိေတာ့လည္း စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ သူ႔ကုိေတြ႕ရင္ ေမးခ်င္တာ တစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ ဒီေလာက္ေငြေတြ အမ်ားႀကီး ဘာေတြ သုံးလုိက္တာလဲ ဆုိတာပါပဲ””ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေဒၚေဆြေဆြအုန္းထံတြင္ အစုရွယ္ယာ ထည့္၀င္ၾကသည့္ လူတန္းစားမ်ားမွာ တရား႐ုံးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) တရားသူႀကီးမ်ား၊ နာမည္ႀကီး အဆုိေတာ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား ေရာက္ေနသူမ်ား ပါ၀င္ၿပီး နာမည္ႀကီး အဆုိေတာ္ တစ္ဦးထံ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ အစုထည့္၀င္ျခင္း မဟုတ္ပါဟု ျငင္းဆုိသည္။ ထိုသူမွာ ထြန္းထြန္း (Example) ျဖစ္သည္။

သိန္းေပါင္း (၆၃၀၀) အစု ထည့္၀င္သူ (အမည္မေဖာ္လုိသူ) ကလည္း ““ကၽြန္မ ဖခင္နဲ႔မိခင္က ႏုိင္ငံျခားမွာ သြားအလုပ္လုပ္ၿပီး ျပန္လာတာ၊ ေဒၚေဆြေဆြအုန္းကုိ ယုံၾကည္ၿပီး ရွယ္ယာ ထည့္ပါတယ္။ တစ္ခါတည္း ဆုံးေရာ။ သူနဲ႔ ရန္ျဖစ္ရတာလည္း အေတာ္ေမာေနၿပီ၊ အမႈလည္း ဆက္မလုပ္ ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ အရင္ဘ၀က ၀ဋ္ေႂကြးလုိ႔ပဲ သေဘာထားပါတယ္။ သိပ္လည္း မရင္းႏွီးဘဲ ဒီေလာက္ ေငြေၾကးေတြ ထည့္၀င္ျဖစ္တာ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္လည္း အံ့ၾသလုိ႔ မဆုံးဘူး။ ေၾသာ္ ငါးထမင္းခ်ဥ္ေတာ့ မၾကာခဏ လာပို႔တယ္ ””ဟု ေျပာသည္။

မွတ္ခ်က္။ (အဆုိပါသူအား ဂုဏ္သိကၡာအရ အမည္ မေဖာ္ျပေသာ္လည္း တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ႏုိင္သည္။)

ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အဆုိေတာ္ စုိင္းစုိင္းခမ္းလႈိင္လည္း သိန္း (၁၀၀၀) ပါ၀င္သည္ဟု သတင္းၾကားသျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ အ၀င္ဖုန္း ပိတ္ထားသည္ဟု ေျဖၾကားသည္။

တရားလုိ (အမည္မေဖာ္လုိသူ) ကၽြန္းပါေကးတုံးေပါင္း (၃၅၁၀၀)တန္ဖုိးေငြက်ပ္ သိန္း (၃၀၀) အတြက္ အမႈဖြင့္ ထားသူကလည္း ရွယ္ယာေငြ က်ပ္သိန္း(၂၀၀၀) ထည့္ထားသည့္ အမႈအတြက္ မည္သုိ႔မွ် ေဒၚေဆြေဆြအုန္းႏွင့္ မရင္ဆုိင္ရေသးေၾကာင္း၊ ယင္းသိန္း ၂၀၀၀ သည္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၏ ၀ုိင္း၀န္း ထည့္၀င္ေငြမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၄င္းက တာ၀န္ခံ ထားသျဖင့္ စုိက္ရွင္းရမည္ ျဖစ္၍ ေခါင္းခဲလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

““ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၆ ဆုိတာက မည္သူမဆုိ ရာဇ၀တ္ မကင္းေသာ ယုံၾကည္ အပ္ႏွံေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈကုိ က်ဴးလြန္ရင္ အဲဒီလူကုိ သုံးႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကုိ ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမယ္တဲ့။ ေနာက္ၿပီး အာမခံ မေပးႏုိင္ဘူး။ ေက်ေအးခြင့္ မရွိဘူး၊ ရဲအေရးပုိင္တဲ့ အမႈျဖစ္တယ္””ဟု တရား႐ုံးခ်ဳပ္ လ/ထ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေသာင္းျမင့္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ အစုရွယ္ယာရွင္ အခ်ဳိ႕ထံ ေဒၚေဆြေဆြအုန္းက ငါးထမင္းခ်ဥ္ ေပးပုိ႔ေလ့ ရွိသည္ဟုလည္း သိရၿပီး ၂၂-၁-၂၀၁၄ တြင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားကုိ ေဒၚေဆြေဆြအုန္းက ေတြ႕ဆုံ ညိႇႏႈိင္းမည္ဟု အေၾကာင္းၾကား ထားေသာ္ လည္း ၂၁-၁-၂၀၁၄ တြင္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ ပုဒ္မ ၄၀၆ ျဖင့္ အေရးယူ ခံထားရသျဖင့္ မည္သုိ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ မသိေၾကာင္း အခုရွယ္ယာရွင္ ကုိၿဖိဳးမင္းသိန္းက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေဆြေဆြအုန္း၏ အက်ဳိးေဆာင္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေဇာ္(မရမ္းကုန္း)ထံ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ ““မိသားစု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိး မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း အမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈသည္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ေျပာဆုိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ေသြဖည္ေသာ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းအား ေျပာၾကားခြင့္ မရွိပါ။ အျခား လုိအပ္တာ မွန္သမွ် လုံး၀ ကူညီမည္”” ဟုေျပာသည္။

စိန္မ်က္ခုံး

Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို စစ္ေဆးေနျခင္းအား ျပည္ထဲေရး႐ံုးခ်ဳပ္မွ မသိရိွ


ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး၏ဇနီး ေဒၚျမျမစန္း၊ ဒုသမၼတ(၁)ၿငိမ္း သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၏ဇနီး ေဒၚခင္ေစာႏွင္း၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးခင္ေမာင္သန္း၊ ဦးေအာင္ေထြး၊ ဦးရဲျမင့္တို႔ကို (၂၁၊ ၁၊ ၂၀၁၄)တြင္ ေတြ႔ရစဥ္။

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို စစ္ေဆးေနျခင္းအား ျပည္ထဲေရး႐ံုးခ်ဳပ္မွ မသိရိွ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမဆံုး အတိုင္ခံရေသာ ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ သမၼတ႐ံုးမွ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအား တာ၀န္ေပး၍ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို စစ္ေဆးေနျခင္းအား ျပည္ထဲေရး႐ံုးခ်ဳပ္မွ မသိရွိေၾကာင္း ေျဖၾကား

    ““လူေမႊေယာက်္ား၊ မင္းေစမ်ား၊ ျပည္သူ႔မီးပြား””ဆုိတာ ရွိပါသည္ဘုရား။ ေရွးမင္းမ်ား လက္ထက္က ထုိျပည္သူ႔မီးပြားမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူခဲ့သည့္ သာဓကေတြလည္း အထင္အရွား ရွိပါသည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္သည္ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ျပည္သူ႔မီးပြားမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ၾကပ္မတ္၍ ဆြဲတင္ျပဳျပင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ အမုန္းခံ၍လည္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ . . .ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၂

သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို ညႊန္မွဴး ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ တိုင္ၾကားခ်က္အရ ဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကိစၥမ်ားကို သမၼတ႐ံုး ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဦးေဆာင္ စစ္ေဆးေနျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ထဲေရးဌာန (ေနျပည္ေတာ္)သုိ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ မသိရွိေၾကာင္း၊ ရဲခ်ဳပ္႐ံုးသုိ႔ ဆက္သြယ္ရန္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရဲခ်ဳပ္႐ံုးသုိ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ကိုင္တြယ္ျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ျပည္ထဲေရးဌာနသုိ႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္ထဲေရးဌာနက ရဲခ်ဳပ္႐ံုးသုိ႔သာ ထပ္မံ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္က မိိမိတို႔ဌာနကို စစ္ေဆး ေနျခင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကို ျပည္နယ္သာသနာေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ျပန္လည္၍ တိုင္ၾကား ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတိုင္ၾကားစာကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ မေရာက္မီ မိမိကို္ယ္တိုင္ပင္ သမၼတကိုေတြ႕ဆံု၍ ဌာနကို စစ္ေဆးေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္  က်င္းပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုသံဃာ့၀န္ေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ား အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားခ်က္၌ ထည့္သြင္းတင္ျပ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို ဦးဆန္းဆင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ယူစဥ္မွစ၍ သာသနာေရး ဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက (မဟန) အဖြဲ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား လက္ေအာက္တြင္ရွိေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ၾသ၀ါဒကိုခံယူ၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခု သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို အစိုးရ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ မိန္႔ၾကားခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမသိရွိရဘဲ ၀န္ႀကီး၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို Sky Net ႐ုပ္သံမွ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ ခဲ့သည္။

သာသနာေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္က ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုသံဃာ့၀န္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ “ယေန႔ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ (လႊတ္ေတာ္)၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ (အစိုးရ)၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာမ႑ိဳင္၊ ျပည္သူလူထုမ႑ိဳင္ဟု မ႑ိဳင္ ႀကီးငါးရပ္ျဖင့္ တက္ညီလက္ညီ ခ်ီတက္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။              

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကာလတြင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အသံုးခ်မႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးကို စီးပြားေရးအတြက္ အသံုးခ်မႈမ်ားတုိ႔ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပဋိပကၡမ်ား အႏွံ႔အျပား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိပါသည္ဘုရား။ ထုိျဖစ္ေပၚလာမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မုန္းတီးျခင္း၊ စိတ္၀မ္း ကဲြျပားျခင္း သာမက ခိုက္ရန္ ေဒါသျဖစ္ပြားၾက၍ အၾကမ္းဖက္မီး႐ိႈ႕၊ သတ္ျဖတ္သည္အထိ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါသည္ဘုရား။ ထုိသို႔ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တုိ႔ ကိုယ္တုိင္ အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုပင္ မငဲ့ကြက္ဘဲ ဘာသာမေရြး၊ လူမ်ဳိးမေရြး၊ အစားအစာႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားေပး၍ ကယ္မထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ေတာ္မူခဲ့ၾကသည္ ဘုရား။

မွားယြင္းမႈေတြ၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေတြ မ်ားျပားလာမည္ဆုိလွ်င္ ထုိခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ မိမိဘက္က အဆင့္ဆင့္ မစိစစ္ဘဲ တစ္ဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္လိုက္လို႔ မွန္ကန္သူဘက္က နစ္နာသြားေသာအခါ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သံဃနာယက အဖဲြ႕တုိ႔အေပၚ ႐ိုက္ခတ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။ အဂတိတရား လိုက္စား သည္၊ မမွန္မကန္ ဆံုးျဖတ္သည္၊ မ႐ိုးမသား ေဆာင္ရြက္သည္၊ မပြင့္မလင္း ေဆာင္ရြက္သည္ စသည္ျဖင့္ အၾကည္ညိဳကင္းမႈေတြ၊ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ က်ဆင္းမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္ဘုရား။ အခ်ဳိ႕အမႈ ကိစၥမ်ား၌ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ လာသည့္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပုိမုိမွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးလာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္ဘုရား။

သာဓကအေနျဖင့္ တပည့္ေတာ္၀န္ႀကီးအေပၚ သာသနာေရး ဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက တုိင္ၾကားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပည့္ေတာ္ ကုိယ္တုိင္ သမၼတႀကီးထံ တင္ျပရာ သမၼတႀကီးက ဌာနတြင္းကိစၥျဖစ္၍ မိမိ၀န္ႀကီးဌာနအတြင္းသာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ (၂)ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ညႊန္ၾကားေသာ္လည္း တပည့္ေတာ္သည္ လြတ္လြတ္ကင္းကင္း ျဖဴစင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မမွ်မတျဖစ္မည္စုိး၍သီးျခားအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးေပးပါရန္ တင္ျပမႈအရ ထုိတုိင္ၾကားမႈ ကိစၥကို စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိရာ ထုိေဆာင္ရြက္မႈသည္ ထင္သာျမင္သာျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္ဘုရား။ ၎အျပင္ အမွန္ႏွင့္အမွား၊ ဓမၼႏွင့္အဓမၼကုိ သိသာ ထင္ရွားေစျခင္း၊ ျပည္သူအက်ဳိး၊ သာသနာအက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာ၀င္ မ်ား၏ မွတ္ေက်ာက္အတင္ခံလုိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။

ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းဆုိသည္မွာ ေအာက္ေျခကို အေလးထားရပါမည္။ ျပည္သူကို အေလးထားရပါမည္။ အရာရွိေတြ အဆင္ေျပေသာ္လည္း ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားမွာမူ အဆင္မေျပရွာၾကပါ။ ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ား ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ပြဲ (ဒါဘာ)တြင္ တာ၀န္ရွိ ၀န္ထမ္းက တာ၀န္မရွိသလုိ ေျပာဆုိျခင္း၊ အက်င့္စ႐ုိက္ေဟာင္း အတုိင္း မျပဳျပင္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္သည္ ၀န္ႀကီးဌာနအတြင္း ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္လ်က္ ရွိပါသည္ဘုရား။ မဃေဒ၀လကၤာတြင္ ““လူေမႊေယာက်္ား၊ မင္းေစမ်ား၊ ျပည္သူ႔မီးပြား””ဆုိတာ ရွိပါသည္ ဘုရား။ ေရွးမင္းမ်ား လက္ထက္က ထုိျပည္သူ႔မီးပြားမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူခဲ့သည့္ သာဓကေတြလည္း အထင္အရွား ရွိပါသည္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္သည္ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ျပည္သူ႔မီးပြားမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ၾကပ္မတ္၍ ဆြဲတင္ျပဳျပင္ သြားမည္ျဖစ္ ပါသည္ဘုရား။ အမုန္းခံ၍လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။

ထုိ႔ျပင္ သံဃာေတာ္မ်ား အတြင္းတြင္လည္း အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး ေပၚေပါက္လာၿပီး လက္ရွိ သံဃာ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္သဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။ အင္တာနက္၊ မီဒီယာမ်ားတြင္ သံဃာအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲျပားေအာင္ ေသြးခြဲေဆာင္ရြက္ ေနတာရွိသလုိ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးအေနျဖင့္လည္း အျခား ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး ၎တုိ႔ ကုိးကြယ္ရာ ဘုရားသခင္၏ အဆုိအမိန္႔မ်ားျဖစ္ေသာ ေမတၱာတရားထားဖုိ႔၊ မေကာင္းမႈကုိ မျပဳလုပ္ဖုိ႔၊ ေကာင္းမႈကုိ ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔၊ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္ကုိပင္ အင္တာနက္ႏွင့္ မီဒီယာအခ်ဳိ႕က သာသနာေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကြဲျပား အထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရ ပါသည္ဘုရား။

တပည့္ေတာ္ ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထား လုိသည္မွာ ဤဂုိဏ္းေပါင္းစုံ သံဃာ့အစည္းအေ၀းႀကီးကုိ ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ခမ္းခမ္းနားနား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါ့မလားလုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကီး အခ်ဳိ႕က စုိးရိမ္တယ္ဆုိတာ ၾကားသိရ ပါတယ္ ဘုရား။

တပည့္ေတာ္ႏွင့္… ယခု အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေနေသာ ဦးအံ့ေမာင္သည္ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ သာသနာေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ အတူတူတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိပါသည္ဘုရား။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သာသနာ သမုိင္းမွတ္တုိင္တစ္ရပ္ ထြန္းေပါက္လာသည္အထိ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား”” ဟူ၍ ထည့္သြင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ဌာနတြင္း ၀န္ထမ္းက ၀န္ႀကီးကို ျပန္လည္တိုင္ၾကား၍ အတိုင္ခံရေသာ ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္က မိမိႏွင့္ဌာနကို စစ္ေဆးရန္ သမၼတႀကီးအား တင္ျပ ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ရပ္မွာ ပထမဆံုးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕ ၀င္မည္သည့္ ၀န္ႀကီးကမွ် မိမိတုိ႔ကို အဖြဲ႔ဖြဲ႕၍ စစ္ေဆးႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္ေက်ာက္တင္ တင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေသး၊ သမၼတ႐ံုး၏ ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ စစ္ေဆးေနသည့္ ရလဒ္မွာလည္း မည္သို႔ ျဖစ္လာမည္ကို သာသနာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဆက္စပ္ ပတ္သက္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွရသည္။


ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုသံဃာ့၀န္ေဆာင္ အထူးအစည္းအေ၀းသို႔ ႂကြေရာက္သည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ယခင္စစ္အစိုးရ (နယက) အႀကီးအကဲေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး (ၿငိမ္း)+ ေဒၚျမျမစန္း၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦး၏ ဇနီးေဒၚခင္သန္း ႏြဲ႕၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္လွ (ၿငိမ္း)+ေဒၚခင္၀င္းၾကည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး (ၿငိမ္း)+ ေဒၚခင္ေစာႏွင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးစိုး၀င္း၏ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းႏြဲ႕၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေမာင္သန္း (ၿငိမ္း)+ ေဒၚမာလာတင့္၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ဘို၏ဇနီး  ေဒၚခင္ေလးျမင့္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေထြး (ၿငိမ္း)+ ေဒၚခင္ႏွင္းေ၀၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ (ၿငိမ္း)+ ေဒါက္တာ ေဒၚတင္လင္းျမင့္ ႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္၀င္း(ၿငိမ္း)+ ေဒၚခင္စန္းရီ မိသားစုမ်ားက လာေရာက္၍ သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ စစ္ေဆး လ်က္ရွိေသာ သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ႏွင့္အတူ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဘက္မ်ား စုေပါင္းကာ ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

Myanmartandawsint Newspaper

အျပည့္အစုံသုိ႔ »