ခရက္ဒစ္ကတ္ ထုတ္ေပးေရး ဗဟိုဘဏ္ လက္တြန္႔ေန


ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားျမိဳ႕ၾကီးမ်ား၏ အခ်က္အခ်ာ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ATM စက္အနည္းငယ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ပလပ္စတစ္ေငြေၾကးကတ္ စနစ္ ထြန္းကားေရး အလွမ္းေဝးေနဆဲ (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)
ေခတ္မီ ဘဏ္စနစ္က အလံုးစံုနီးပါး လႊမ္းၿခံဳထားသည့္ ကမာၻတြင္ ATM စက္မ်ားႏွင့္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ား ကင္းမဲ့ေန ျခင္းသည္ စီးပြားေရးစနစ္ ေခတ္ေနာက္က်ေနေၾကာင္း ျပသေနျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးတံခါးပိတ္ေနခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ ၿမိဳ႕ျပ၏ အခ်က္အခ်ာ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ATM စက္အနည္းငယ္ ရွိေနၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရရွိေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ေပး ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ခရက္ဒစ္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုထက္ထိ ေရေရရာရာ သိႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ေနရေသာ ဟိုတယ္ႀကီး အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စတိုးဆိုင္ႀကီးမ်ားကို သာလွ်င္ Visa သို႔မဟုတ္ Master ကဒ္မ်ား ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းကို လက္ခံခြင့္ျပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ စဥ္းစားခဲ့သည္။ ထိုကဒ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အသံုးနည္းသည့္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ား ျဖစ္သည့္ JCB ကဒ္ ႏွင့္ China Union Pay ကဒ္မ်ားကိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းမွာမွ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပလပ္စတစ္ကတ္မ်ားကို ေငြေပးေခ်သည့္ နည္းလမ္းတခုအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ဘာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေနရပါသနည္း။ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းရွိ စားသံုးသူမ်ားလက္သို႕ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ အခြင့္အာဏာ ယခုအခ်ိန္အထိ မရရွိေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ကို တုန္လႈပ္ေစခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကလည္း ရွိခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေသြးလန္႔ေနဆဲဟု ေျပာႏိုင္သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အဆိုးရြားဆံုးေသာ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ႀကံဳေတြခဲ့ရသည္။ ဘဏ္မ်ားကို အတိုးႏႈန္း ျမင့္မားစြာ ေပးေနသည့္ အမည္ခံ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား ႐ုတ္တရက္ ၿပိဳကြဲသြားၾကသည့္ အခါ တရားမ၀င္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာမက အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ တရား၀င္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကိုပါ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။

ျမန္မာ ေမဖလား၀ါးဘဏ္ႏွင့္ အာရွဓန ဘဏ္တို႔သည္ အမ်ားဆံုး ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခား ေလ့လာသူမ်ား ယူဆၾကသလို ယခင္စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနေသာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈမ်ားကို ဦးတည္၍ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈေၾကာင့္ဟု ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္က အဆိုပါဘဏ္ႏွစ္ခုသည္ ျပည္တြင္းမွ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ATM စက္မ်ား၊ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ား ႏွင့္ အြန္လိုင္းဘဏ္စနစ္ စသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို  စတင္ မိတ္ဆက္ ေပးေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြမရွိေတာ့ဟု သံသယၾကီးထြားလာျပီး ေငြအပ္ႏွံသူမ်ားက ဘဏ္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ကာ ေငြမ်ားကို ျပန္ထုတ္ၾကေသာအခါ အာရွဓနႏွင့္ ေမဖလား၀ါးဘဏ္မ်ားအား ဗဟိုဘဏ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မေပးခဲ့ပါ။ “(သိပ္မၾကာခင္က ျဖစ္ခဲ့သလို) ကေမာၻဇဘဏ္လို မဟုတ္ဘူး။ ကေမာၻဇဘဏ္က ဗဟိုဘဏ္မွာ ဒီအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ အာမခံေငြ တင္ထားတယ္။ သူတို႕ကေတာ့ တင္မထားတဲ့ အတြက္ ကိုယ့္ဖာသာပဲေျဖရွင္းခဲ့ရတယ္” ဟု အာရွစိမ္းလန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD)၏ ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲမင္းဦးက ဧရာဝတီသို႕ ေျပာျပသည္။

AGD ဘဏ္ကိုမူ အေမရိကန္က ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းခြင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳလိုက္ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပိတ္ဆို႔မႈစာရင္း၀င္ေနေသးေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္သူ ဦးေတဇ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ  AGD ဘဏ္မွ ဦးရဲမင္းဦးက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးျပႆနာသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္ေစခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“အရင္ အစိုးရက အေၾကြး၀ယ္ကတ္ေတြေၾကာင့္ ဒီလိုျပႆနာျဖစ္တာလို႔ ယူဆခဲ့တယ္။ အမွန္ကေတာ့ ဒါေတြအားလံုးက တရားမ၀င္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရတာပါ” ဟု မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း မႈ တခုတြင္ သူက ေျပာသည္။

အကယ္၍ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသိမ်ားေသာ ဘဏ္ႏွစ္ခုကို ပ်က္စီးေစသည့္ အေၾကာင္းမဟုတ္ဟု ဆိုလွ်င္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ အက်ပ္အတည္းသည္ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္တခုကို ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ စတင္ မိတ္ဆက္ရာမွ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျမင္သာေစခဲ့သည္ဟု ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းတြင္ မၿပိဳလဲဘဲ က်န္ေနႏိုင္ခဲ့သည့္ ႐ိုးမဘဏ္၏ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးျမတ္သင္းေအာင္က ဆိုသည္။

“အေၾကြး၀ယ္ကတ္ စနစ္ က်ဆံုးရျခင္းအေၾကာင္း အားလံုးက ဘဏ္ေတြရဲ႕ အမွားပါ။ သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြကို  အယံုလြန္ခဲ့တဲ့အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြ မယူထားၾကဘူး။ မဆင္မျခင္ သံုးစြဲတာကိုလည္း ေနာက္ကေနလိုက္ၿပီး မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး” ဟု သူကရွင္းျပသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အတိတ္မွာ အမွားေတြရွိခဲ့သည့္တိုင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္သည္ အေရးပါသည့္ အစိတ္ အပိုင္းတခု ျဖစ္ေနသလိုမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ရွိေစခ်င္သည္ဟု ဦးျမတ္သင္းေအာင္က ေျပာသည္။

“ဗဟိုဘဏ္က ျပည္သူေတြကို အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ ကိုင္ခြင့္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စြန္႔စားမႈ အနည္းဆံုး နည္းလမ္းနဲ႔ ေတာ့ ျဖစ္ရပါမယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားက မိမိတို႔သည့္ အေၾကြးယူရန္ ထိုက္တန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ လာသည့္ အခ်ိန္အထိ စုေငြထုတ္ကတ္ (Debit Card) စနစ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲလာေအာင္ ျပဳလုပ္ ေပးျခင္းသည္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ (Credit Card) စနစ္သို႔ ေရာက္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာစတင္ျခင္း ျဖစ္မည္ဟုလည္း ဦးျမတ္သင္းေအာင္က အႀကံျပဳသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြစကၠဴမ်ားကို အေျခခံကာ ျပဳလုပ္ရသည့္ အေပးအယူ စနစ္ကို ေက်ာ္လြန္သြားႏိုင္ဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္ဟုလည္း သူကဆိုသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကစၿပီး တစ္ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴေတြ စထုတ္ခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္သူကမွ ညစ္ေပေနတဲ့ ေငြစကၠဴေတြ အမ်ားႀကီး ကို သယ္မသြားခ်င္ၾကဘူး။ က်ေနာ္ဆိုရင္ က်ေနာ့္ရဲ႕ စီးပြားဖက္ မိတ္ေဆြေတြကို စားေသာက္ဆိုင္မွာ ညစာေကၽြးခ်င္တဲ့ အခါဆို ဒီတိုင္းပဲ လုပ္ေနရတယ္” ဟု ဦးျမတ္သင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

စားသံုးသူမ်ားကို ၀ယ္ယူရာတြင္ လြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ ၀ယ္လိုအားကို တိုးတက္လာေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးရာလည္း ေရာက္ေၾကာင္း သူက ထပ္ေျပာသည္။

“ဘဏ္ေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြကို ထိန္းေက်ာင္းထားႏိုင္တာနဲ႔ အမွ် ေငြပိုုသံုးလာေစျခင္းဟာ ေခတ္မီ ထုတ္ကုန္ေတြကို ၀ယ္ႏိုင္ဖို႔ လူေတြကို အလုပ္ပိုႀကိဳးစားလုပ္လာေအာင္ အားေပးရာလည္း ေရာက္ပါတယ္” ဟု ႐ိုးမ ဘဏ္၏ ဒုတိယဥကၠဌ ႏွင့္ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္၏ ဥကၠဌလည္း ျဖစ္သူ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ ကဆိုသည္။

ဗဟိုဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၉ ခု အနက္မွ ၁၄ ခုက ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ထားသည့္ Myanmar Pay Union (MPU) က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ JCB ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း စုေငြထုတ္ကတ္ အသံုးျပဳသူမ်ား ကြန္ရက္ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ဗဟိုဘဏ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ MPU ကဒ္ အသံုးျပဳသူ ၂၀၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း MPU မွ စာရင္းဇယားမ်ား အရ သိရွိရသည္။

AGD ဘဏ္မွ ဦးရဲမင္းဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ JCB ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ JCB ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူတို႔၏ အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္သာ ဦးတည္ခ်က္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တဆင့္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ပူးတြဲ စုေငြထုတ္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

“ဥပမာ ေျပာရရင္ က်ေနာ္တို႔က AGD-JCB ကဒ္ ထုတ္ေပးမယ္” ဟု သူကဆိုသည္။ China Union Pay ကလည္း အလား တူ အစီအစဥ္မ်ိဳး စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္ ဟုလည္း ဦးရဲမင္းဦးက ထပ္ေျပာသည္။

MPU ကဒ္ကို လက္ခံေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေရအတြက္လည္း သိသိသာသာ တိုးတက္လာေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ေနရာ ၇၀၀ ခန္႔တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ JCB ကဒ္ကို ကုန္သည္မ်ားကလည္း လက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ေက်ာ္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ေနာက္တဆင့္ တက္၍ အျပည့္အ၀သံုးႏိုင္ေသာ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ကို ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈ ကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

“ဗဟိုဘဏ္က က်ေနာ္တို႔ကို အေၾကြး၀ယ္ကတ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳလိုက္မယ္ ဆိုရင္ အငယ္စားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ ၿဖိဳးလာမွာ ေသခ်ာတယ္။ စီးပြားေရးလည္း ေကာင္းလာမယ္လို႔ က်ေနာ္ယံုၾကည္တယ္” ဟု ဦးရဲမင္းဦး က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ စုေငြစာရင္းမ်ား အေပၚတြင္ပင္ တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး တပတ္လွ်င္ တႀကိမ္သာ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳထားေသာ ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ ကိစၥတြင္လည္း စြန္႔စားျခင္းအစား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပလပ္စတစ္ေငြေၾကးအသိုင္းအ၀ိုင္းတခု ျဖစ္လာေရးႏွင့္ အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနၾကသည့္ ထိပ္တန္း အေၾကြး၀ယ္ကတ္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ American Express ႏွင့္ Diners Club International တို႔ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္မည့္အေျခအေန ေဝးေနေစေတာ့သည္။

irrawaddy
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ကြန္ပ်ဴတာ ၄၀၀ ေက်ာ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးလွဴ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈအနိမ့္က်ဆုံး ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမဳိ႕မ်ားရွိ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားသို႔ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) က ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ၄၅၅ လုံးႏွင့္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ Satellite Internet ကိုးလုံးတို႔ကို လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

ဟားခါးၿမဳိ႕သို႔ ၁၈၄ လုံး၊ တီးတိန္ၿမဳိ႕သို႔ ၁၃၅ လုံး၊ ဖလမ္းၿမဳိ႕သို႔ ၆၅ လုံး၊ ထန္တလန္ၿမဳိ႕သို႔ ၄၁ လုံး၊ တြန္းဇံၿမဳိ႕သို႔ ၃၀ လုံး ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ခြဲတမ္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

"ဒီလွဴဒါန္းမႈဟာ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအတြက္ အလြန္ အက်ဳိးရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ ေခတ္နဲ႔အညီ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ လိုအပ္တာ ရွာေဖြလို႔ရသလို ဆရာေတြအတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေတာင္ပိုင္း ၿမဳိ႕ေတြကိုလည္း လွဴဒါန္းမွာပါ။ သြားလာေရး ခက္ခဲေသးလို႔ မသြားႏိုင္ေသးတာပါ" ဟု ျပည္နယ္လူမႈေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဘေမာင္ က ဆိုသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးအေနႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားတြင္ တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာ သံုးလုံးႏႈန္း၊ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ADSL လိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး အတြက္လည္း တစ္ရက္လွ်င္ ေလးနာရီစာ ဓာတ္ဆီဖိုးမ်ား ေန႔စဥ္ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရထံမွ သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၌ ၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၇၄၅၉ ဦးတြင္ ေအာင္ျမင္သူ ၁၂၃၂ ဦး ရွိကာ ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၆ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္လာေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး အေနျဖင့္မူ အနိမ့္ဆုံး ေအာင္ခ်က္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနေသးေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အထက္တန္း ေက်ာင္းေပါင္း ၃၇ ေက်ာင္း ရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး ထံမွ သိရသည္။
The Voice Weekly
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

သူရိယအလင္း ဂ်ာနယ္တိုက္ ထုတ္ေ၀သူႏွင္႔ အယ္ဒီတာမ်ား က သေဘာထား ထုတ္ၿပန္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ၊ အမွတ္ ၆၈ ရွိ သူရိယအလင္း ဂ်ာနယ္တိုက္ကို လူ ၁၅ ဦးခန္႔၀င္ေရာက္ၿပီး ရံုးခန္းတြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာ system ပုံး ၁၄လံုးႏွင္႔ CCTVတစ္လံုးကို
ျဖဳတ္ယူသြားေၾကာင္း အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးမိုးဟိန္း၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားမႈမ်ားကို ယင္းတိုက္၏
ထုတ္ေ၀သူႏွင္႔ အယ္ဒီတာမ်ား၏သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကို
ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ၂၀၁၃ ခုနစ္ ေအာက္တိုဘာ ၊ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ၿပသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သူရိယအလင္း ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀သူ ဦးယုႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

“ထုတ္ေ၀သူနဲ႔ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ေတြ တားျမစ္တဲ့ၾကားထဲကမွ ပုဂိၢဳလ္ေရးထိခိုက္တဲ႔ ေဆာင္းပါးေတြပါသြားတဲ႔ အတြက္
ေတာင္းပန္တာရယ္ ၊ ဒီဂ်ာနယ္ကိုလည္း အၿပီးရပ္ဆိုင္းၿပီဆိုတာကို အမ်ားၿပည္သူသိေအာင္ ေၾကညာတဲ႔သေဘာပါပဲ”ဟု
The Voice ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေၿဖၾကားသည္။

ျပႆနာၿဖစ္ပြားသည္႔ညက ထုတ္ေ၀သူ၏ ေမြးေန႔ျဖစ္သည္႔အတြက္ ညနက္မွသာ ဂ်ာနယ္တိုက္ကို ေရာက္သြားၿခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ဂ်ာနယ္မ်ားကို ဆက္ထုတ္ေ၀ရန္ ဆႏၵမရွိသည္႔အတြက္ တိုက္တြင္ရွိေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားကို မျဖန္႔ေစခ်င္၍ သိမ္းဆည္းသြားၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း ၊
၊ CEO ဦးမိုးဟိန္းရွင္းလင္းသြားသည္႔အထဲတြင္ CCTV ကိုျဖဳတ္သိမ္းသြားသည္ဆိုသည္မွာလည္း မမွန္ကန္ေၾကာင္း
ထုတ္ေ၀သူ ဦယုႏိုင္ရွင္းၿပသည္။

"ဂ်ာနယ္ေတြနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာေတြသယ္တာ ကၽြန္ေတာ့္သားနဲ႔ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြပါ။ CCTV ေတြ ျဖဳတ္တယ္ဆိုတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာင္ကိုလည္း ဆက္ထုတ္ဖို႕အစီအစဥ္မရိွတဲ့အတြက္ system ပံုးေတြကို သိမ္းသြားတာပါ" ဟု ဦးယုႏိုင္က ဆိုသည္။

The Voice Weekly
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေသြးတိုးေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္သည့္ အစြမ္းထက္ တိုင္းရင္းေဆး တစ္လက္


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရသန္း ၆ဝ ခန္႔မွာ ေသြးတိုးေရာဂါ ခံစားေနရသူ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပို၍ ျမင့္တက္လာ ေနေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ စစ္တမ္းမ်ား အရ သိရသည္။

ထို ေသြးတိုးေရာဂါကို ျပည္ပ ႏိုင္ငံျခား ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ကုသႏိုင္သကဲ့သို႔ မိ႐ိုးဖလာ တိုင္းရင္းေဆးမ်ား ျဖစ္သည့္ အစြမ္းထက္ ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ကုသ ေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္သည္။

ေရွးျမန္မာ မင္းမ်ားလက္ထက္ ကတည္းက ေသြးေလ ညီၫြတ္ေစရန္ ဟင္းပြဲမ်ားတြင္ အစာလည္းေဆး ေဆးလည္းအစာ ဆိုသကဲ့သို႔ ပြဲေတာ္ တည္ရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္မွ်တေသာ အရာမ်ားကို ျဖည့္စြက္ မွီဝဲ သံုးစြဲေတာ္ မူေလသည္။

ထိုဟင္းပြဲမ်ားထဲတြင္ ေသြးတိုးေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္သည့္ ဒန္႔သလြန္ရြက္ ဟင္းခ်ဳိ၊ ျမင္းခြာရြက္သုပ္၊ ျမင္းခြာရြက္ ဟင္းခါးႏွင့္ ခံတက္ရြက္ ဟင္းခ်ဳိတို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဒန္႔သလြန္ရြက္ သတၱဳရည္ကို ဟင္းစားဇြန္းႏွစ္ဇြန္း တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ မနည္း ေသာက္သံုး ကေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္သကဲ့သို႔ ဧကရာဇ္အရြက္ႏွင့္ အျမစ္တို႔ကို တစ္ေန႔လွ်င္ သံုးႀကိမ္မွ် သတၱဳရည္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ ေသာက္သံုးပါက ေသြးတိုးေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာ တိုင္းရင္းေဆး သမားေတာ္ ႀကီးမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၾကက္သြန္ျဖဴဥ (ဥတစ္လံုး) ကို ထမင္းစားတိုင္း သံုးလံုး မွငါးလံုးအထိ စားသံုးေပးပါက ေသြးေပါင္တက္ျခင္းကို က်ေစၿပီး ေသြးေပါင္က်ေနသူကို ျပန္လည္ ညႇိေပး ေစႏိုင္သည္။

ေနာက္တစ္နည္းမွာ သံပရာသီး တစ္လံုးကို အလယ္မွ ထက္ျခမ္းလွီးကာ ေရေႏြးအပူခ်ိန္ ၇၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ ဟိုက္ထဲသို႔ ၄၅ မိနစ္ခန္႔ ထည့္ၿပီး ယင္းျပဳတ္ရည္ကို ေသာက္သံုးပါက တစ္ခဏ အတြင္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ တိုင္းရင္းေဆးျဖင့္ လူႀကီး၊ လူငယ္မ်ား ေသြးတိုးျခင္းမွ ကင္းေဝး ႏုိင္ပါေစ။ ။

myawady
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၀န္ႀကီးဦးဆန္းဆင့္ေပးတဲ့ “သီတင္းကြ်တ္လက္ေဆာင္”

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ထူးႀကီးေက်းရြာအုပ္စုမွာရွိတဲ့ မဟာသီ၀ံေစတီေတာ္ အနီးမွာ လူေပါင္းမ်ားစြာဟာ ကားတစီးအလာကို ေမွ်ာ္တလင့္လင့္နဲ႔ တိတ္ဆိတ္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကတယ္။

“ဒုကၡသည္ေတြလြတ္ေျမာက္ေရး သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးကူညီေပးခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ဦးထြန္းေရႊ အား ထူးႀကီးေဒသခံမ်ားက ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းေပးအပ္စဥ္” ဓာတ္ပံု- ဆလိုင္းသန္႔စင္

မၾကာခင္မွာပဲ ရန္ကုန္ - ထူးႀကီးေျပးဆဲြတဲ့ “ေအာင္ေက်ာ္မိုး” ေလအိတ္ကားႀကီးက တၿငိမ့္ၿငိမ့္နဲ႔ ေမာင္း၀င္ လာၿပီး ေကာ့ေသာင္းကျပန္လာတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားဒုကၡသည္ေတြ ကားေပၚက ဆင္းလာခ်ိန္မွာေတာ့ မဟာသီ၀ံေစတီနားတ၀ိုက္မွာ ငိုသံေတြ၊ ရီသံေတြ ပြက္ေလာတိုက္ေအာင္ ဆူညံသြားၾကတယ္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္က ထူးထူးတိုး ရာဘာစိုက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီမွာ သြားအလုပ္ လုပ္ၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနၾကတဲ့ ထူးႀကီးေဒသက ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၆၅ ဦးကို သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ယူၿပီး သူတို႔မိဘမ်ားထံ ျပန္ပို႔ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ထူးႀကီးေဒသက မိသားစုအမ်ားအျပားဟာ သူတို႔ ခ်စ္ရတဲ့ ခင္ပြန္းေတြ၊ သားသမီးေတြ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြကို ဖက္လွဲတကင္းႀကိဳဆိုရင္း သီးတင္းကၽြတ္ အႀကိဳ အဖိတ္ေန႔ညမွာ ပီတိအၿပံဳးေတြနဲ႔ ေ၀ဆာေနၾကတယ္။

 ေကာ့ေသာင္းကျပန္လာတဲ့ အလုပ္သမားေတြ

 “သာသနာေရးသာ မကယ္ရင္ က်ေနာ္တို႔ဘ၀က တပိန္ပိန္တလိန္လိန္နဲ႔ေသရမွာပဲ” လို႔ ေကာ့ေသာင္းကေနျပန္ေရာက္လာတဲ့ ကိုသန္းထုိက္၀င္းက ခရီးေဆာင္အိတ္ကို လြယ္ထားရင္းနဲ႔ ေျပာတယ္။

သတင္းေထာက္ရဲ႕အေမးကိုေျဖရင္း လက္ကလည္း သူတလတာေ၀းကြာခဲ့တဲ့ သူ႔သားေလးကို ဆဲြထား တယ္။ သူ႔အမ်ဳိးသမီး မမိုးမိုးကလည္း အခက္အခဲမ်ားစြာၾကားက ျပန္ေရာက္လာတဲ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကိုၾကည့္ၿပီး ၿပံဳးေနတယ္။

သာသနာေရးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ အမ်ဳိးသား ၃၇ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၂၁ ဦးနဲ႔ ကေလး ၇ ဦးပါ၀င္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သာသနာေရးဌာနက ထူးႀကီး
ေက်းရြာ အထိ တာ၀န္ယူေခၚေဆာင္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလူေတြကို ထူးႀကီးေက်းရြာမွာေနတဲ့ ကိုအငယ္ေလး (ေခၚ) ေဌးလင္း၊ ကိုလွဟန္နဲ႔ ကိုမိုးေဇာ္ ဆိုသူေတြ က ေကာ့ေသာင္းက ရာဘာၿခံမွာ ေဆးျဖန္းရမယ္၊ ရာဘာပင္စိုက္ရမယ္၊ တေန႔ကို လုပ္ခ ၄၅၀၀ က်ပ္ရမယ္ လို႔ ေျပာဆုိစည္းရံုးၿပီး ေခၚေဆာင္သြားရာမွာ ဟိုေရာက္ေတာ့ ေျပာထားတဲ့အတုိင္းလုပ္ခမရဘဲ အေၾကြးနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ခုိင္းေစခံရတဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြက မေက်ပ္နပ္လို႔ျပႆနာေတြတက္ၾကပါတယ္။

အဲဒါနဲ႔ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ထူးထူးတိုးကုမၸဏီက ထူးႀကီးကအလုပ္သမားေတြကို ႏွင္ထုတ္ လုိက္ရာမွာ ေကာ့ေသာင္းခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕အထိေရာက္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့ၿပီး ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ဓမၼ၀ိဇယေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္နဲ႔ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ ဌာနဆိုင္ရာေတြက ဒုကၡသည္ေတြ ကို ေစာင့္ေရွာက္ထားၾကပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ သာသနာေရးဌာနအကူအညီနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို ေနရပ္ျပန္ေပးခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ တယ္။ ေနရပ္ျပန္ေရာက္လာတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြေျပာဆိုခ်က္အရ ထူးထူးတိုးကုမၸဏီဟာ ရာဘာ စိုက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီမဟုတ္ဘဲ ေရလုပ္ငန္းအျဖစ္သာ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ကုမၸဏီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထူးထူးတိုးကုမၸဏီရဲ႕ရာဘာစိုက္ဧက ၆၀၀၀ ေလာက္ရွိၿပီး ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူက ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ရာဘာစိုက္ခင္းကိုေတာ့ သူေဌးျဖစ္သူကတခါမွလာေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ ဦး၀င္းႏိုင္ ဆိုသူက စုိက္ခင္းတာ၀န္ခံ အျဖစ္ သူတို႔ကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခုိင္းေစခဲ့တယ္လို႔ အလုပ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

အလုပ္လုပ္ခဲ့ရတဲ့ကာလမွာ သူတို႔ကိုအေၾကြးနဲ႔ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး အလုပ္ခုိင္းတာ၊ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းတာ၊ အဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းေစတာနဲ႔ ရာဘာစိုက္ခင္းအနီးမွာရွိတဲ့ ေျချမန္တပ္ရင္း ၅၉၇ နာမည္သံုးၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြလုပ္တယ္လို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ဒုကၡသည္ေခါင္းေဆာင္ ကိုျမစိုးက ဧရာ၀တီကိုေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ကို ႏွင္ထုတ္တဲ့ညကဆို ေသနတ္ေတြမိုးေပၚေထာင္ေဖာက္ၿပီး ထူးႀကီးကဟာေတြ ခ်က္ျခင္းထြ က္ဆိုၿပီး ေမာင္းထုတ္တယ္။ နင္တို႔ကုိ ခမရ ၅၉၇ တပ္ကိုေခၚၿပီး အကုန္ပစ္သတ္ ခိုင္းမယ္လို႔လည္း သူေဌးရဲ႕မိန္းမကေျပာဆိုၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ လုပ္တယ္။ လမ္းခင္းဖို႔ အတြက္ အဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းေစ တာေတြလည္း လုပ္ခဲ့ရတယ္”လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ေန႔မနက္ပိုင္းက ထူးထူးတိုးရာဘာစိုက္ခင္းက အလုပ္သမားေတြ အားလံုး လမ္း ကိုေက်ာက္ခင္းဖို႔အတြက္ လုပ္အားေပးဆင္းခဲ့ရၿပီး သူကမလုိက္တဲ့အတြက္ လုပ္ခထဲကေန ၅၀၀၀ က်ပ္ အျဖတ္ခံခဲ့ရတယ္လို႔ ကိုေဇယ်ာလင္းက ေျပာပါတယ္။

“သူတို႔လမ္းျပင္တာ က်ေနာ္ကိုလုပ္အားေပးလုပ္ရေအာင္ဆိုၿပီး လာေခၚတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ အလုပ္လုပ္ ရေအာင္ေခၚတာလား လုပ္အားေပးလုပ္ရေအာင္ေခၚတာလားဆိုၿပီး က်ေနာ္က ေျပာလုိက္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ လိုက္မသြားဘူး။ မနက္ခင္းကေန ေန႔လည္ ၁ ခ်က္တီးမွ အလုပ္ျဖဳတ္ေပးတယ္။ လုပ္ခတျပားမွမေပးဘူး။ ေက်ာက္ေတြခင္းခိုင္းေနတာ။ အဲဒါနဲ႔က်ေနာ္က မလုိက္ေတာ့ ေငြ ၅,၀၀၀ အျဖတ္ခံရတယ္”လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ထူးႀကီးေဒသကေန ေကာ့ေသာင္းကုိလူေပါင္း ၁၀၃ ဦးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ရာမွာ အခုဆိုရင္ ရာဘာစိုက္ခင္းကေန ထြက္ေျပးလာသူ ၁၂ ဦး၊ သာသနာေရးဌာနအကူအညီနဲ႔ ျပန္ေရာက္လာသူ ၅၈ ဦး (ကေလးမ်ား မပါ) ရွိပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ ဧရာ၀တီတုိင္းအစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳ႔ပ္ ဦးသိန္းေအာင္ရဲ႕ဇာတိရြာျဖစ္တဲ့ ထူးႀကီးေက်းရြာ အုပ္စု အလယ္စုရြာက အလုပ္သမား ၅ ဦကုိေတာ့ ထူးထူးတိုးကုမၸဏီက သူတို႔အစီအစဥ္နဲ႔ ေဒသ ကို ျပန္ပို႔ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ထူးႀကီးေဒသက လူေပါင္း ၂၈ ဦးေလာက္ ရာဘာစုိက္ခင္းထဲမွာက်န္ေနေသးၿပီး ပဲခူးတိုင္း နတၱလင္း၊ ျပည္စတဲ့ေဒသမ်ားက အလုပ္သမားေတြနဲ႔ဆိုရင္ စိုက္ခင္းထဲမွာ လူေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးေလာက္ ရွိေနေသးတယ္လို႔ ေကာ့ေသာင္းကျပန္လာတဲ့အလုပ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

“တခ်ဳိ႕ဆို ၇ ႏွစ္၊ တခ်ဳိ႕ဆို ၅ ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။ ခုခ်ိန္အထိ သူတို႔အေၾကြးေတြ မေက်ေသးဘူး ေျပာတယ္။ အေၾကြးေက်မွျပန္ရမွာဆိုေတာ့ သူတို႔လည္းျဖစ္သလိုေန ျဖစ္သလိုစားၿပီး ဆက္လုပ္ေနၾကတယ္။ သာေပါင္းၿမိဳ႕ကလူတဦးဆိုရင္ သူ႔သားေလးကို ၈ တန္းေက်ာင္း ထားလို႔ရတယ္ဆိုလို႔ လိုက္လာတာ။

ဟိုေရာက္ေတာ့ ဘာေက်ာင္းမွမရွိဘူး။ အဲဒီကေလးလည္း ေက်ာင္းမတက္ရဘဲ သူ႔အေဖနဲ႔အတူ ေပါင္းရွင္း
ေန တာေတြ႔ခဲ့ရတယ္”လို႔ ကိုေဇယ်ာလင္းက ေျပာပါတယ္။

အသက္ ၇၀ ေက်ာ္နဲ႔ ေကာ့ေသာင္းလုိက္သြား တဲ့ ဦးေအးေသာင္းက“ဟိုမွာ စားစရာမရွိေတာ့ ငါးပိပဲ
ေန႔တုိင္းနီးပါး စားခဲ့ရတယ္။ ေနတဲ့အေဆာင္ကမိုးယိုေတာ့ အခန္းေထာင့္တေနရာမွာ လူ ၃ ၊ ၄ ေယာက္စု ၿပီး နံရံမွီၿပီးေစာင္ၿခံဳအိပ္ရတယ္။ စိုက္ခင္းထဲကေဆးခန္းက အခမဲ့လို႔သာ နာမည္တပ္ထားတယ္။ ပတ္တီး တခါစည္း ၅၀၀၊ ပါရာစီတေမာတလံုးကို ၂၀၀။ ေရာက္ကတည္းက အင္း ငါတုိ႔ေတာ့ ထိုင္းဘတ္ေငြနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာေငြေပါေပါေလာေလာနဲ႔ ေရာင္းစားခံလုိက္ရၿပီလို႔ပဲ နားလည္လုိက္တယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

အံ့ၾသစရာတခုကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဘက္စြန္း တနသၤာရီေဒသကေန မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး တာ၀န္ယူေခၚလာခဲ့တဲ့ဒုကၡသည္ေတြကို သာသနာေရးဌာနက ဧရာ၀တိုင္းက တာ၀န္ရွိသူေတြထံ အခမ္းအနား နဲ႔ျပန္လည္အပ္ႏွံဖို႔စီစဥ္ခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီအခမ္းအနားကို ဧရာ၀တီတိုင္းက တိုင္းအဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သာမက ထူးႀကီးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဆင့္ေတာင္ မတက္ေရာက္ခဲ့လို႔ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးေတြကိုပဲ ဒုကၡသည္ေတြ အပ္ႏွံခဲ့ရပါတယ္။

ဒုကၡသည္အပ္ႏွံတဲ့အခမ္းအနားျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ေနရာေတာင္းခံရာမွာ အဆင္မေျပလို႔ မဟာသီ၀ဘုရား
ေစာင္းတန္းေရွ႕ လမ္းေဘးမွာပဲ အခမ္းအနားကိုျဖစ္သလိုလုပ္ခဲ့တာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

“သာသနာေရးဌာနက ထူးႀကီးေဒသကလူေတြကို ေကာ့ေသာင္းကေန ကယ္ထုတ္ေပးတဲ့ အတြက္ ၀မ္း သာပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္အပ္ႏွံတဲ့အခမ္းအနားလုပ္ဖို႔ ေနရာေတာင္းတာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး
ေတြအားေနေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ေနရာမေပးဘူး။ အဲေတာ့ ဘုရားေစာင္းတန္းေရွ႕ လမ္းေဘး မွာပဲ ျဖစ္သလိုလုပ္ခဲ့တာ တအားရုပ္ဆိုးတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းကလုိက္ပို႔တဲ့ အရာရွိေတြကိုေတာင္ အားနာ မိတယ္။ ထူးႀကီးေဒသအတြက္ ရွက္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ေန႔ပဲ”လို႔ ေဒသခံတဦးကေျပာပါတယ္။

အဲဒီအခမ္းအနားမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကို ေနရပ္ျပန္ေရာက္ေအာင္ အဓိကကူညီ
ေပးတဲ့ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကို ေဒသခံေတြက ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္း
ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ထူးႀကီးအထိလုိက္ပို႔ေပးတဲ့ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးသာသနာေရးဌာနနဲ႔ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ကာကြယ္ေရးကြန္ရက္ (HRWDN)ကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း တေစာင္စီ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

ထူးထူးတိုးကုမၸဏီဟာ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးတဲ့ေဒသကလူေတြကို အလုပ္လုပ္ဖို႔ ဆဲြေဆာင္ စည္းရံုးျခင္း၊ လူစုေဆာင္းျခင္း၊ လဲႊေျပာင္းပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လုပ္အားခ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ ေၾကြးၿမီနဲ႔ခ်ည္ေႏွာင္ ခိုင္းေစျခင္း မ်ား ေတြ႔ရွိရတဲ့အတြက္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိလူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖဲြ႔ထံ အေၾကာင္းၾကား ထား ခဲ့ရာမွာ လူကုန္တားရဲတပ္ဖဲြ႔က အလုပ္သမားေတြကို ေမးျမန္းစစ္ေဆးခ်က္ေတြယူသြားခဲ့ေပမယ့္ ခုခ်ိန္ အထိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တာေတြ မၾကားမိေသးဘူးလို႔ HRWDN အဖဲြ႔က ဦးထြန္းေရႊက ေျပာပါတယ္။

အဆင္မေျပမႈေတြ အခက္အခဲေတြၾကားကေနဘဲ သာသနာေရးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္က ေကာ့ေသာင္းမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ဧရာ၀တီတိုင္းသားေတြကို ကယ္ထုတ္ေပးခဲ့ပါၿပီ။

ဒါဟာ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ထူးႀကီးေဒသကလူေတြအတြက္ ဦးဆန္းဆင့္ေပးတဲ့ *“သီတင္းကြၽတ္လက္ေဆာင္”* လို႔ပဲ တင္စားေျပာဆိုပါရေစဗ်ာ…

irrawaddy
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဗံုးကိစၥ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ရဲခ်ဳပ္ ေျပာဆုိခ်က္အျပည့္အစံု

မၾကာခင္က ရန္ကုန္နဲ႔ ၿမိဳ႕တခ်ိဳ႕မွာ ဗံုးေတြေပါက္၊ ဗံုးေတြ ေတြ႔ရတဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေန႔က လုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ မွာ ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္းေျပာတဲ့ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုကို သမၼတ႐ံုး ၀က္ဆုိက္ က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 မေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ရဲခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္း။ ဓာတ္ပံု- ေဂ်ပိုင္/ဧရာ၀တီ

သံသယရွိသူေတြကို ဘယ္လုိ ေျခရာခံတယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ဘယ္လုိအခ်က္အလက္ေတြကို သိရတယ္ ဆုိတာေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကြင္းဆက္ေတြကို ေျပာသြားတဲ့ ေျပာဆုိခ်က္ေတြပါ။ အျပည့္အစံုကို ဧရာ၀တီ က ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ သတင္းစာဆရာၾကီးမ်ား၊ ၿပည္တြင္း/ ၿပည္ပ စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ တာဝန္ခံမ်ား၊ သံအမတ္ၾကီး မ်ား၊ သံရံုးယာယီ တာဝန္ခံမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ခံမ်ား၊ အထူး ဖိတ္ၾကား ထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ခင္ဗ်ာ
ေရွးဦးစြာ  ကိုယ္စိတ္ နွစ္ၿဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာပါေစေၾကာင္း ေမတၱာပို႔သလ်က္ ေလးစားစြာ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သ ဂါရဝ ၿပဳအပ္ပါတယ္။
သတင္းစာဆရာၾကီးမ်ားနွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္ၾကီးမ်ား ခင္ဗ်ာ
ဒီေန႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ၿပဳလုပ္ရၿခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္၊
ေတာင္ငူ၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားမွာ ေပါက္ကြဲ မႈၿဖစ္စဥ္မ်ား ၿဖစ္ပြားရၿခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ၿပည္သူလူထုနဲ႔ ပူးေပါင္း၍ စံုစမ္းေဖာ္ ထုတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေၿခအေန မ်ားအား ၿပည္သူ အားလံုးနဲ႔ စတုတၳမ႑ိဳင္ၿဖစ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာ မ်ား အားလံုး သိရွိႏိုင္  ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ ၿပဳလုပ္ ရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။
ေလးစားအပ္ပါေသာ သတင္းစာဆရာၾကီးမ်ားနွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္ၾကီးမ်ားခင္ဗ်ာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း တိုင္းေဒသၾကီးအခ်ိဳ႕မွာ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ၿပည္သူ႕ဘဝ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး  ပ်က္ၿပား
ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး မသမာ သူမ်ားဟာ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ေဖာက္ခြဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါ တယ္။
အထူးသၿဖင့္ ၿပည္သူလူထုမ်ား ထိ္တ္လန္႔မႈ၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚေစၿပီး နုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ တည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခို္က္ပ်က္ၿပား ေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ ေပါက္ကြဲမႈ (၆) ႀကိမ္၊ မို္င္းရွင္းလင္း ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္မႈ (၄) ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း (၁၀) ႀကိမ္ ၿဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မုိင္း အေရ အတြက္ (၁၀) လံုးၿဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဒီၿဖစ္စဥ္မွာ အၿပစ္မဲ့ၿပည္သူ (၂) ဦး ေသဆံုးၿပီး (၃) ဦး ဒဏ္ရာရ ရွိခဲ့ေၾကာင္း စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။
ပထမဦးဆံုးၿဖစ္စဥ္အေနနဲ႔ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ၁၀၀၀ နာရီခ်ိန္ ၿဖဴးၿမိဳ႕ ကားဂိတ္မွာ ေဇယ်ာဟိန္း ခရီးသည္တင္ ကားေပၚမွ မသကၤာဖြယ္ရာ မုိင္းတစ္လံုးေတြ႔ရွိရသၿဖင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားနွင့္ စစ္ေၿမၿပင္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေအာင္ စနစ္တက် ရွင္းလင္း
ေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာ နုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္က ၿပည္နယ္/ တိုင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး အားလံုးကို ယခု ၿဖစ္စဥ္ခ်ၿပၿပီး မုိင္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး လံုၿခံဳေရး ဂရုၿပဳေဆာင္ရြက္ဖုိ႔နဲ႔ လွည့္ကင္း ပတ္ကင္းမ်ားနဲ႔ နယ္ေၿမစိုးမိုးမႈ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ၾကပ္မတ္ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီၿဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ၿဖဴးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက ဥပေဒနဲ႔ အညီ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား ပုဒ္မ ၅ ၿဖင့္ ဥပေဒနဲ႔ အညီ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္ထားရွိပါတယ္။
အဲဒီလို ၿဖစ္ပြားၿပီး တစ္ရက္ေက်ာ္ၿဖစ္တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ၂၀၅၀ နာရီခ်ိန္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေၿမ့တည္းခုိခန္းမွာ မုိင္းေပါက္ကြဲမႈၿဖစ္ပြားၿပီး ၂ ဦး ေသဆံုး ၁ ဦး ဒဏ္ရာရတဲ့ ၿဖစ္စဥ္ ၿဖစ္ပြားခဲ့ရာ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ မသကၤာတရားခံ ေစာထြန္းထြန္းကို ေဖာ္ထုတ္ နုိင္ခဲ့ၿပီး ဝတၱဳပစၥည္းမ်ား ပုဒ္မ ၃ ၿဖင့္ ဥပေဒနဲ႔ အညီ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ထား ရွိပါတယ္။
သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ာ
ေအာင္ဆန္းလင္း(ခ) ဆန္းလင္းကို ဖမ္းဆီးရမိတဲ့အေျခအေနကို တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီသတင္းအရ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔က ဆက္လက္စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာမွာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ၁၂၃၀ နာရီအခ်ိန္မွာ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္တင္ကုန္ခ် အလုပ္သမားရံုးမွာ လုပ္ကိုင္ေန တဲ့ ေအာင္ဆန္းလင္း (ခ) ဆန္းလင္းကို အဲဒီ အလုပ္သမားရံုး အေပၚထပ္မွာ ေတြ႔ရွိဖမ္းဆီး ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ဆက္လက္ၿပီး အငွားယာဥ္ေမာင္း ေအာင္မင္းဦးကို ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ အေျခအေနကို တင္ျပပါမယ္။
ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ ၁၄၀၀ ခ်ိန္ အငွားယာဥ္ေမာင္း ေအာင္မင္းဦးဟာ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ (၆) အေရွ႕ရပ္ကြက္ ေဝဇယႏၱာလမ္း အမွတ္ (၁၀၁၀) တြင္ ေနထုိင္ေၾကာင္း သိရွိရလို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းရာ ၿခံတခါးႏွင့္ ေနအိမ္တံခါးေသာ့ခတ္ထားၿပီး ၁၁၃၀ ခ်ိန္ခန္႔မွ စလို႔ ေနအိမ္အျပင္ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရွိရတဲ့အတြက္ ၿဖန္႔ၾကက္ရွာေဖြခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခ်ိန္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ ျပည့္စံုဝင္း စတိုးဆိုင္ေရွ႕မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔က ေအာင္မင္းဦးကို ေတြ႔ရွိဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ေအာင္မင္းဦးကို စစ္ေဆးရာမွာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ၁၂၀၀ နာရီခ်ိန္မွာ ကဝၿမိဳ႕နယ္ က်ားတက္ရြာမွ တစ္ရြာတည္းသား သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ ေမာင္မိုး (ဖ) ဦးျမင့္သိန္း မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ေနသူက တကၠဆီငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ေအာင္မိုးရဲ႕ မိတ္ေဆြ (ေစာျမင့္လြင္) ကို သာေကတၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမွ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ Hitachi အေပၚဆံုးထပ္မွာရွိတဲ့ ေကာ္ဖီဆိုင္ကို လုိက္ပို႔ခဲ့ၿပီး မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေဘာင္ရပ္ကြက္ (၉၄) လမ္း၊ အမွတ္ (၃၁) ၊ (၄) လႊာ/ ယာဘက္မွာေနတဲ့ ေအာင္မိုး ရဲ႕ ေနအိမ္သို႔ ၿပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၈၀၀ ခ်ိန္မွာ
ေအာင္ဆန္းလင္း၊ ေအာင္မိုးနဲ႔ ဇနီး၊ ေစာျမင့္လြင္တို႔နဲ႔ အတူ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊေကာင္းေဟာ့ေပါ့ ဆုိင္ကို သြားေရာက္ စားေသာက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ေအာင္မိုးနဲ႔ ဇနီးတို႔ လမ္းခြဲကာ ၁၉၃၀ ခ်ိန္ ေအာင္ဆန္းလင္း၊
ေစာျမင့္လြင္တို႔နဲ႔အတူ အလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ Western Park II စားေသာက္ဆုိင္ကို ဆက္လက္သြားေရာက္ စားေသာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၂၀၀ ခ်ိန္ အဲဒီဆုိင္ကေန ၿပန္လည္ ထြက္ခြာၿပီး ေစာျမင့္လြင္ကို ေအာင္ဆန္းလင္း နဲ႔ အတူ ပဲခူးၿမိဳ႕ထိ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ၀၅၀၀ နာရီအခ်ိန္မွာေတာ့ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ေနအိမ္ကို ၿပန္ေရာက္ ရွိစဥ္ ေစာျမင့္လြင္က ေအာင္မင္းဦးကို ဖုန္းဆက္သြယ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ပိုက္ဆံအိတ္ ကားေပၚမွာက်န္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာတဲ့အတြက္ ကားေပၚမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ညီျဖစ္သူ ဝင္းသန္း(၃၅) ႏွစ္ သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္ေနသူထံ ေခတၱအပ္ႏွံေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ဝင္းသန္း အသက္ ၃၅ ႏွစ္ (ဖ) ဦးေသာင္းစိန္ရဲ႕ ေနအိမ္မွာ အဲဒီ ပိုက္ဆံအိတ္ကုိ သြားေရာက္ရွာေဖြ ရာ ေစာျမင့္လြင္ အသက္၂၅ ႏွစ္ ကရင္/ဗုဒၶ၊ က်ပန္း၊ ၃/ ဖပန(ႏိုင္) ၀၂၂၅၇၆ မလိေက်ာက္ေက်းရြာ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ေနသူရဲ႕ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားနဲ႔ အတူ ၿမန္မာေငြေရာရာ ၃၇၁၅၀ က်ပ္၊ လိပ္စာကတ္ ၁၀ ခု၊ ေစ်းဝယ္ေဘာင္ခ်ာ ၁ ေစာင္နဲ႔ ေဘာ့ပင္ ၁ ေခ်ာင္းတုိ႔ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔က သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီလိုသိမ္းဆည္းရမိတဲ့ ေစာျမင့္လြင္ရဲ႕ မွတ္ပံုတင္နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တည္းခို သြားလာႏုိင္မဲ့ ေနရာေတြ ကို စိစစ္အတည္ျပဳေနစဥ္ ၂၃၂၀ အခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္ အခန္းအမွတ္ (၉၂၁) မွာ မုိင္းတစ္လံုးေပါက္ကြဲလို႔ ႏိုင္ငံျခားသူ တစ္ဦး ဒဏ္ရာရ တဲ့ျဖစ္စဥ္ ၿဖစ္ပြားခဲ့ေႀကာင္း သိရတဲ့ အတြက္ အဲဒီဟိုတယ္ရဲ႕ တည္းခိုသူ စာရင္းမ်ားကို အေသးစိတ္စိစစ္တဲ့အခါ ေစာျမင့္လြင္ဟာ အခန္းအမွတ္ (၉၂၁) မွာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ၁၅ ၀၀ အခ်ိန္မွ ၁၃ ရက္ေန႔ ၀၆ ၀၀ ခ်ိန္ထိ တည္းခို သြားေႀကာင္း သိရွိရၿပီး ဟိုတယ္ရဲ႕ CCTV မွတ္တမ္းမ်ားကို စိစစ္ခ်က္အရလည္း ေစာျမင့္လြင္ ေရာက္ရွိသြားလာမႈ မွတ္တမ္းမာ်းကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီေပါက္ကြဲမႈ ၿဖစ္စဥ္ ကိုလည္း ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား ပုဒ္မ ၃ ၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၿပစ္မႈ ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၈ ျဖင့္လည္းေကာင္း ဥပေဒနဲ႔အညီ အမႈဖြင့္အေရး ယူေဆာင္ရြက္ထားရွိပါတယ္။
ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေစာျမင့္လြင္အား စံုစမ္းဖမ္းဆီးတဲ့ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပပါမယ္။
ဖမ္းဆီးရမိထားတဲ့ အငွားယာဥ္ေမာင္း ေအာင္မင္းဦးဆီက ရရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအရ
ေစာျမင့္လြင္ရဲ႕ တည္ေနရာကို နည္းပညာ အေထာက္အကူနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့ရာမွာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕မွာ ရွိေနေႀကာင္း သိရလို႔ မြန္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၀၇ ၃၀ ခ်ိန္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕၊ ဗုိလ္ေတဇရပ္ကြက္၊ ဘီးလင္း-နတ္ႀကီး-ဖာပြန္ သြားလမ္းမေပၚမွာ ၂၄ယ/ ၉၅၁၀၁ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ေမာင္းႏွင္သြားေနတဲ့ ေစာျမင့္လြင္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။
သူ႕ကို ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၁၁ ၂၀ နာရီအခ်ိန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ေခၚယူၿပီး ဆက္လက္စစ္ေဆးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ဆက္လက္ၿပီး ေအာင္မိုးအား စံုစမ္းဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပပါမယ္။
ေဖာက္ကြဲမႈတရားခံ ေစာျမင့္လြင္ရဲ႕ မိတ္ေဆြ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ေနထုိင္သူ ေအာင္မိုးကို ဖမ္းဆီးရမိဘို႔အတြက္ သူရဲ႕ေနအိမ္ကို သြားေရာက္စံုစမ္းရာ တိမ္းေရွာင္ ေနေႀကာင္း သိရၿပီး နည္းပညာ အေထာက္အကူနဲ႔ သူရဲ႕ တည္ေနရာကို ရွာေဖြခ်က္အရ သန္လ်င္ၿမိဳ႕၊ ေဆးရံုႀကီးအနီး မွာ ေအာက္တုိဘာ လ ၁၄ ရက္ေန႕ ၂၃ ၀၀ နာရီအခ်ိန္ ဟိုင္းလပ္ဆပ္ဖ္အနက္ေရာင္ ယာဥ္အမွတ္ ၄ ဃ/၂၅၇၆ နဲ႔အတူ
ေအာင္မိုး ကို ေတြ႔ရွိဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။
ေအာင္မုိးကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ ေစာျမင့္လြင္ဟာ ေရႊဖူးကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးျမဖူးရဲ႕ ကားနဲ႕ ရန္ကုန္သုိ႔ လာေရာက္ၿပီး သူ႕ရဲ႕ေနအိမ္မွာ ၁ ရက္ တည္းခိုခဲ့ဘူးေႀကာင္း၊ ေစာျမင့္လြင္ဟာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ၀၇ ၀၀ခ်ိန္ သူရဲ႕ ေနအိမ္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ေႀကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ သြားလာ လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ သူရဲ႕သူငယ္ခ်င္း ယာဥ္ေမာင္း ေအာင္မင္းဦးကို ေခၚယူထည့္ေပးလိုက္ေႀကာင္း၊ ညေနပိုင္းမွာ ေရႊေကာင္း
ေဟာ့ေပါ့ဆိုင္၌ ညစာလိုက္ေကြ်းေၾကာင္း၊ ညစာစားၿပီး ေစာျမင့္လြင္က ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ထပ္မံစားေသာက္ ဖုိ႔ ယာဥ္ေမာင္း ေအာင္မင္းဦး၊ ေအာင္ဆန္းလင္းတို႔နဲ႔အတူ ၁၉၃၀ ခ်ိန္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ထြက္ဆိုပါ တယ္။
ဆက္လက္ၿပီး ေစာျမင့္လြင္ကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပပါမယ္။
ေစာျမင့္လြင္ဟာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္မွာ စတင္၍ KNU ၌ ၅ ႏွစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ KNU မွ ထြက္ၿပီးေတာ့ ဦးျမဖူးရဲ႕ ေရႊဖူးသတၱဳ တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီ၌ ေန႔စားအလုပ္သမားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရာမွ KNU အဖြဲ႔အစည္း ရဲ႕ စီးပြားေရး အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ေနတိုး(ခ) ေစာေရႊထူးနဲ႔ ခင္မင္ ရင္းႏွီးခဲ့ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕ ဦးျမဖူးေနအိမ္မွာ ရွိေနစဥ္ ေနတိုး(ခ)
ေစာေရႊထူး က ဖုန္းဆက္ေခၚတဲ့အတြက္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ၀၇၀၀ ခ်ိန္ထြက္ခဲ့ရာ မလိေက်ာက္ အေကာက္ဂိတ္ကို ၁၂၀၀ ခ်ိန္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေနတိုး(ခ) ေစာေရႊထူးရဲ႕ တပည့္ ေမာင္ခ်မ္းေအး၊ တင္ေအာင္ဟိန္းတို႔ (၂) ဦး ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ အေကာက္ဂိတ္၌ ညအိပ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္
ေန႔မွာ ေနတိုး(ခ) ေစာေရႊထူးက အိတ္(၁)လံုးဖြင့္ျပလို႔ မိုင္း (၁၀) လံုး ေတြ႕ရွိရၿပီး ေဖာက္ခြဲနည္းကို (၁၅) ႀကိမ္ေလာက္ သင္ၾကားေပးခဲ့လို႔ တတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ေနတိုး(ခ) ေစာေရႊထူးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္နဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ မိုင္းေထာင္ ေဖာက္ခြဲဖို႔ မိုင္းႏွစ္လံုးနဲ႕ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းေပး ေစခိုင္းခဲ့ၿပီး သူလဲ ဘီးလင္းသို႔ ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ၀၆၀၀ ခ်ိန္ ဘီးလင္းေနအိမ္မွာ ရွိေနစဥ္ ေနတိုး(ခ) ေစာေရႊထူးက ဦးျမဖူးဆီ ဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး သူနဲ႔အတူ ရန္ကုန္ကိုလာဘို႔ ေျပာတာေၾကာင့္ ၁၂၀၀ ခ်ိန္ ဦးျမဖူးနဲ႔ အတူ ရန္ကုန္ကို သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၈၀၀ ခ်ိန္ ေနတိုး(ခ) ေစာေရႊထူးနဲ႔ စိုးျမင့္ေအာင္တို႔ အိုလံပစ္ ဟိုတယ္မွာ ရွိေၾကာင္း ဖုန္းဆက္ေျပာတဲ့အတြက္ အဲဒီဟိုတယ္ကို သြားေရာက္တည္းခိုခဲ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီလို တည္းခိုစဥ္ ဦးျမဖူးက ဝင္းကိုကိုအမည္နဲ႔ လည္း ေကာင္း၊ ေနတိုး(ခ) ေစာေရႊထူးက ေစာေရႊထူး (၃၀) ႏွစ္၊ (ဖ) ဦးပန္းေအာင္၊ ၃/ဖပန(ႏိုင္) ၀၂၄၀၈၅ အမည္နဲ႔လည္းေကာင္း တည္းခိုၾကရာမွာ ေနတိုး(ခ) ေစာေရႊထူးက အခန္းအမွတ္ (၁၀၄)၊ စိုးျမင့္ေအာင္နဲ႔ သူက အခန္းအမွတ္ (၁၀၉)မွာ ညအိပ္ၿပီး ဦးျမဖူးဟာ ဟိုတယ္ အေပၚထပ္မွာ သြားေရာက္ အိပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွာ ေခ်ာင္းသာကို သြားခဲ့ၾကၿပီး ေခ်ာင္းသာဟိုတယ္မွာ ေနတိုး(ခ) ေစာေရႊထူး က သူ႔ကို ႏုိင္ငံျခားသားေတြ တည္းခိုတဲ့ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား စားေသာက္ဆုိင္ေတြကို အဓိကထား ေဖာက္ခြဲရမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဖာက္ခြဲရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က
ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာမႈမ်ား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစဖို႔ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔
ေနာက္ဆံုး ထားၿပီး ႏွစ္ေနရာ လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီလို လုပ္ေပးပါက ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္ လုပ္ကြက္
ေပး မယ္လို႔ ေျပာတာမို႔ သူက သေဘာတူ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔မွာ သူတို႔အဖြဲ႕ ရန္ကုန္ကို ၿပန္လာတာ အိုလံပစ္ ဟိုတယ္မွာ ေနတိုး (ခ) ေစာေရြထူး က အခန္းအမွတ္ (၁၀၃)၊ သူက အခန္းအမွတ္ (၁၀၄) တြင္ တည္းခိုၿပီး ဦးၿမဖူးနဲ႔ ဦးစိုးၿမင့္ေအာင္တို႔က ေနအိမ္ၿပန္အိပ္ၾကကာ ညေနမွာေတာ့ ေနတိုး (ခ) ေစာေရြထူးက သူ႔ကို ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္ကို ေလ့လာဖို႔ ဦးၿမဖူးနဲ႔ ေစလႊတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွာ ေနတိုး (ခ) ေစာေရြထူးက သူ႔ကို ဘီးလင္းသို႔ ၿပန္လည္ ေစလႊတ္ တဲ့ အတြက္ ၿပန္လာခဲ့ၿပီး ေနတိုး (ခ) ေစာေရြထူးတို႔မွာ ရန္ကုန္၌ က်န္ရစ္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း၊ ေနတိုး (ခ) ေစာေရြထူး၊ စိုးၿမင့္ေအာင္၊ ဦးၿမဖူး ယာဥ္ေမာင္း ေဇာ္လတ္ေမာင္ တို႔ဟာ အၿဖဴေရာင္ Mark-X ကားနဲ႔ မႏၲေလးဘက္သို႔ ခရီးသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ေစာၿမင့္လြင္ဟာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ မုိင္းႏွစ္လံုးယူေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဘီးလင္းကေန ကားငွား ထြက္ခြာခဲ့ရာ ၁၄၀၀ ခ်ိန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိၿပီး ၁၄၃၀ ခ်ိန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္အခန္းအမွတ္ (၉၂၁) ကို ေရာက္ရွိ တည္းခို ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၃၀၀ ခ်ိန္ အိပ္ရာမွထၿပီး မိုင္းတစ္လံုးထုတ္ကာ မိုင္းခြဲမဲ့ အခ်ိန္ကို (၄၈) နာရီၿပတဲ့ ပဉၥမေပါက္အတြင္းသို႔ ဝါယာႀကိဳး တစ္စ ထည့္ ၿပီး ေရအိမ္သာေနာက္၌ ေထာင္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီေနာက္ နံနက္ ၀၆၀၀ ခ်ိန္ ဟိုတယ္မွ ထြက္ခြာလာ ၿပီး ေရႊဖူးသတၱဳ တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမွာ ရင္းႏွီးခဲ့တဲ့ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ေန ကိုေအာင္မိုးထံ ဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ကိုေအာင္မိုး ေနအိမ္ကို ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၂၀၀ ခ်ိန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ၁၆၃၀ ခ်ိန္ ကိုေအာင္မိုး အိမ္ၿပန္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၁၈၀၀ ခ်ိန္ခန္႔တြင္ ကိုေအာင္မိုးတို႔ လင္မယားနဲ ႔အတူ
ေရႊေကာင္း စားေသာက္ဆိုင္သို႔ သြားေရာက္စားေသာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
အဲဒီကမွတစ္ဆင့္ ၁၉၃၀ ခ်ိန္ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ Western Park II စားေသာက္ဆိုင္ကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး စားပြဲအမွတ္ (၁၉) ၌ အငွားယာဥ္ေမာင္း ေအာင္မင္းဦး၊ ေအာင္ဆန္းလင္း တို႔နဲ႔ ဘီယာေသာက္ေနစဥ္ အငွားယာဥ္ေပၚရွိ ေက်ာပိုးအိတ္အတြင္းမွ လက္က်န္မုိင္း တစ္လံုးကို ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္အနက္နဲ႔ ယူေဆာင္၍ စားပြဲအမွတ္ (၁၉) ေအာက္တြင္ ေထာင္ထားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၂၀၀ ခ်ိန္ အငွားယာဥ္ေမာင္း ကို ပဲခူးၿမိဳ႕သို႔ လုိက္ပို႔ရန္ ေငြက်ပ္ ၇၀၀၀၀ ၿဖင့္ ငွားရမ္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာခဲ့ရာ ၂၄၀၀ ခ်ိန္ ေရႊေမာ္ေဓာဘုရား အနီး ေနထိုင္တဲ့ ယခင္က ခင္မင္ရင္းႏွီးသူ ေရႊတြင္းပိုင္ရွင္ ဦးသိန္းဝင္းရဲ့ ေနအိမ္သို႔ ေရာက္ရွိ ညအိပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ၀၇၀၀ ခ်ိန္ ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ဘီးလင္းၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာလာရာ ၀၉၀၀ ခ်ိန္ ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီး ဦးၿမဖူးရဲ့ ေနအိမ္၌ တည္းခိုးေနထိုင္ေၾကာင္းနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၀၇၄၅ ခ်ိန္ သူပိုင္တဲ့ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ စီးနင္းသြားလာစဥ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ေတဇရပ္ကြက္၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္းမေပၚ အေရာက္ တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးၿခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး ဘီးလင္းၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး ကို ေခၚေဆာင္စစ္ေဆးၿခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ပါတယ္။
ေလးစားအပ္ပါေသာ သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ားနွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ာ

ဆက္လက္၍ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းၿဖစ္စဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ၿပသြားပါမယ္။
ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ၁၃၁၅ ခ်ိန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၁၆x၈၀ လမ္းေထာင့္ ေရႊဘဲ စားေသာက္ဆိုင္အေပၚ ထပ္ မွာ မသကၤာဖြယ္ရာ အထုပ္ေတြ႕ရွိရၿပီး ၁၆ လမ္းေတာင္ဘက္ ပလက္ေဖာင္းမွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ စစ္ေၿမၿပင္ အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အဲဒီအထုပ္အတြင္းရွိ မိုင္းကို ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီး ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီၿဖစ္စဥ္ မွာလည္း ေအာင္ေၿမသာစံ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ဝတၴဳပစၥည္းမ်ား ပုဒ္မ ၃ ၿဖင့္ ဥပေဒနဲ႔အညီ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္ထားရွိပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၀၃၃၀ ခ်ိန္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မင္းလမ္းရပ္ကြက္၊ ေရႊၿပည့္စံု ဟိုတယ္ အေပၚထပ္နဲ႔ ၀၅၄၅ ခ်ိန္ စစ္ကိုင္းေတာင္ေပၚရွိ ဆြမ္းဦးပုညရွင္ မုခ္ဦးအဝင္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွာ မိုင္းတစ္လံုးစီ ေပါက္ကြဲမႈ ၿဖစ္ပြားခဲ့ေပမဲ့ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမ်ား မရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ဒီၿဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ဝတၴဳပစၥည္းမ်ား ပုဒ္မ ၃ ၿဖင့္ ဥပေဒနဲ႔အညီ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါတယ္။
အဆိုပါ ၿဖစ္စဥ္မ်ား ၿဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ရဲခ်ဳပ္ဟာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးတို႔နဲ႔ အတူ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ အခင္းၿဖစ္ပြားတဲ့ ေနရာမ်ားအား အေသးစိတ္ စစ္ေဆးၿပီး အခင္းၿဖစ္ေနရာ မ်ားမွာ တပ္ဆင္ထားရွိတဲ့ CCTV ကင္မရာမွတ္တမ္းမ်ားမွာရွိတဲ့ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုေတြကို ထုတ္ယူၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၿဖစ္စဥ္မ်ားကို ဆက္စပ္ေဖာ္ ထုတ္ သြားဖို႔ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ အခင္းၿဖစ္ပြားတဲ့ ဟိုတယ္ကို အေသးစိတ္ စစ္ေဆးရာမွာ တရားခံ
ေစာၿမင့္လြင္ရဲ့ ထြက္ဆိုခ်က္မွာ ပါတဲ့ ေနတိုး (ခ) ေစာေရႊထူးနဲ႔ ေဇာ္လတ္ေမာင္တို႔ဟာ တည္းခိုသူ စာရင္း ၌ ေဇာ္လတ္ေမာင္ နာမည္ တစ္ခုသာ ေပး၍ ႏွစ္ဦးတည္းခိုသြားေၾကာင္း မသကၤာဖြယ္ ေတြ႕ရွိရလို႔ ဟိုတယ္ရဲ့ CCTV မွတ္တမ္းအား ဆက္လက္ ရွာေဖြခဲ့ရာ မသကၤာဖြယ္ တရားခံဓာတ္ပံုမ်ား ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ေပးပို႔ စိစစ္ေစခဲ့ရာ ေဇာ္လတ္ေမာင္နဲ႔ ေနတိုး (ခ) ေစာေရြထူးတို႔ ၿဖစ္ေၾကာင္း အတည္ၿပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ ဆြမ္းဦးပုညရွင္၊ ေကာင္းမႈေတာ္ရွိ CCTV မ်ားက မွတ္တမ္းမ်ားနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ အဆိုပါ ေနရာမ်ားကိုလည္း Mark-X အၿဖဴေရာင္ ၆ဂ/၅၉၄၈ နဲ႔ ေရာက္ရွိသြားလာ ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ ခဲ့ပါတယ္။
ထိုနည္းတူစြာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း အဆိုပါ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ေရႊဘဲ စားေသာက္ဆိုင္ရွိ CCTV မွ မွတ္တမ္းပံုမ်ားကို ဆက္လက္ တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ရႈရာမွာ အဲဒီ မသကၤာဖြယ္ တရားခံမ်ားဟာ မိုင္းေတြ ရွိတဲ့ စားပြဲ အမွတ္ (၁၄) ၌ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ၁၂၀၀ ခ်ိန္ခန္႔မွာ စားေသာက္ ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရရွိတဲ့အၿပင္ စားပြဲေအာက္မွာ မုိင္းကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားခဲ့တဲ့ သြပ္ႀကိဳးစကို သိမ္း ဆည္းရမိခဲ့ပါတယ္။
ေလးစားအပ္ပါေသာ သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ားနဲ႔ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ာ
စစ္ေၾကာေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ အဲဒီၿဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္တဲ့ ေဇာ္လတ္ေမာင္နဲ႔ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ ဦးၿမဖူး တို႔ကို မြန္ၿပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ KNU အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ ပို႔ေဆာင္ စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။
ေဇာ္လတ္ေမာင္ရဲ႕ ထြက္ဆုိခ်က္အရ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တုိ႔မွ အခင္းၿဖစ္ ေနရာမ်ားကို ေနတိုး (ခ) ေစာေရြထူးနဲ႔ အတူ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း အတည္ၿပဳနုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ ေနတိုး (ခ) ေစာေရြထူး၊
ေေဇာ္လတ္ေမာင္တို႔အဖြဲ႔ဟာ ခရီးစဥ္၌ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ဦး၊ မေကြး၊ ပုပၸါးၿမိဳ႕ မ်ားကို ေရာက္ရွိသြား လာခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရတာေၾကာင့္ ၿပည္သူလူထု ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ ၿမန္မာနုိ္င္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားနဲ႔ စစ္ေၿမၿပင္ အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး သံသယၿဖစ္ဖြယ္ေနရာေတြကို မုိင္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္း
ေရး ရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။
အခင္းၿဖစ္ေနရာမ်ားက သိမ္းဆည္းရမိခဲ့တဲ့ သက္ေသခံ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ကြ်မ္းက်င္သူ ထင္ၿမင္ခ်က္မ်ား အရ ေအာက္တုိဘာက ၉ ရက္ေန႔ ၿဖဴးၿမိဳ႕ၿဖစ္စဥ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔   ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေၿမ့တည္းခိုခန္း ၿဖစ္စဥ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေစာ္ဘြားႀကီး ကုန္း ၿဖစ္စဥ္နဲ႔ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ၃/မာန္ေၿပ ရပ္ကြက္ၿဖစ္စဥ္ မ်ားက မုိင္း (၅) လံုးရဲ႕ အသံုးၿပဳ ပစၥည္းမ်ား နိႈင္းယွဥ္ရာမွာ TNT ယမ္းတံုး ၀.၅ ေပါင္စီ၊ ဒီတိုေနတာမွာ ဝါ/ၿဖဴ ဝါယာႀကိဳးနဲ႔ ႀကိဳးအရွည္ ၁၀ ေပ ခန္႔စီ၊ ဘက္ထရီ ၉ ဗို႔စီ၊ မီးတိတ္ အနက္ေရာင္မ်ား၊ ခ်ိန္ကိုက္နာရီ ၁.၅ ဗို႔ ဓာတ္ခဲပါ မုိင္း (၄) လံုးနဲ႔ ေထာင္ေခ်ာက္ မုိင္း (၁) လံုး အသံုးၿပဳခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရတာေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္း/ လူတစ္ဦးတည္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေဒသလုပ္ မုိင္းမ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိရပါတယ္။
အလားတူ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ Western Park IIၿဖစ္စဥ္နဲ႔ ေအာင္ေၿမသာစံၿမ္ိဳ႕နယ္၊
ေရႊဘဲ စားေတာ္ဆက္ၿဖစ္စဥ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ Traders Hotel၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ ေရႊၿပည့္စံု ဟိုတယ္နဲ႔ ဆြမ္းဦး ပုညရွင္ ေစတိီၿဖစ္စဥ္တို႔က မုိင္း (၅) လံုးရဲ႕ အသံုးၿပဳပစၥည္းမ်ား နိႈင္းယွဥ္ရာမွာ M-67 လက္ပစ္ဗံုး တစ္လံုးစီ၊ ဒီတုိေနတာ ဝါ/ၿဖဴ ဝါယာႀကိဳးနဲ႔ ႀကိဳးအရွည္ ၅ လက္မ ခန္႔စီ၊ Sequence Controller မ်ား အသံုးၿပဳခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရတဲ့အတြက္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုတည္းမွ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္နုိင္ေၾကာင္းနဲ႔ ေဒသလုပ္မုိင္းမ်ား ၿဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိရပါတယ္။
ရန္ကုန္ၿဖစ္စဥ္နွစ္ခုမွာ ေနတုိး (ခ) ေစာေရြထူးရဲ႕ ေစခုိင္းခ်က္ေၾကာင့္ ေစာၿမင့္လြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံထြက္ဆုိခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ က်န္တဲ့စစ္ကိုင္း မႏၲေလးၿဖစ္စဥ္ သံုးခုမွာ အသံုးၿပဳခဲ့တဲ့ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ တပ္ဆင္ပံုစနစ္ တူညီမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါေနရာေတြကို ေနတိုး (ခ) ေစာေရြထူး နွင့္ ေနတုိး ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔က ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။
စစ္ေၾကာေဖာ္ထုတ္ ခ်က္မ်ား အရ နုိင္ငံအတြင္းမွာ နုိင္ငံၿခားသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္မႈကို ၿခိမ္းေၿခာက္လိုတဲ့ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း ခုိင္လံုစြာ သိရွိရပါတယ္။ ဆက္လက္ စစ္ေၾကာ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ ပိုမုိတိက်တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိမႈကို သတင္းထုတ္ၿပန္ ေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
ေလးစားအပ္ပါေသာ သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ားနဲ႔ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ာ
ဒီေပါက္ကြဲမႈၿဖစ္စဥ္မ်ားမွာ က်ဴးလြန္သူမ်ားနဲ႔ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္နုိင္ေရး အတြက္ နုိင္ငံ တကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ နည္းပညာ အေထာက္အကူမ်ား ရယူ၍ လည္းေကာင္း၊ အၿပည္ၿပည္ ဆို္င္ရာ ရဲအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ Interpol မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးနဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ အေထာက္အကူမ်ားရယူ၍ လည္းေကာငး္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဆုိင္ရာ အႀကံၿပဳခ်က္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေရး အတြက္ လည္းေကာင္း ေပါင္းစပ္ ညႇိနႈိင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေႀကာင္း အသိေပးတင္ၿပလိုပါတယ္။
ၿမန္မာနုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ၿပည္သူလူထုနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး နည္းပညာ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားကို အေၿခခံ၍ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္နုိင္မႈမ်ားေႀကာင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ေတာင္ငူ၊ ၿဖစ္စဥ္မ်ား၊ က်ဴးလြန္တဲ့ တရားခံ မ်ားနဲ႔ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္နုိင္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၈ ဦးကို ထိန္းသိမ္း နုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ထို႔အၿပင္ အဓိက ပါဝင္ ပတ္သက္နုိင္တဲ့ က်န္တရားခံမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ ထုတ္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ၿဖစ္ပါေႀကာင္းနဲ႔ မိဘၿပည္သူမ်ားရဲ႕ စုိးရိမ္စိတ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္နဲ႔ ၿဖစ္စဥ္ၿဖစ္ရပ္ တုိ႔ကို ေဆာလ်င္စြာ အသိေပးလိုပါသၿဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ရွင္းလင္း တင္ၿပရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။
ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘၿပည္သူမ်ား၊ သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ားနဲ႔၊ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ာ
ၿမန္မာနုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ၿပည္သူကို ဗဟိုၿပဳလ်က္ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးနွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရး တို႔အၿပင္ ၿပည္သူတစ္ရပ္လုံး စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနထုိင္နုိင္ေရးအတြက္ အစဥ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ လ်က္ ရွိပါေႀကာင္းနဲ႔ ၿပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးကလည္း ၿမန္မာနုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ လက္တဲြ၍ ဆက္လက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႀကပါရန္ အေလးအနက္ ေမတၱာရပ္ခံပန္ႀကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ရွိပါေႀကာင္း တင္ၿပအပ္ပါတယ္။


irrawaddy
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

သတိထားရမယ့္ အဆုိေတာ္


ကုိယ္က တရားမ၀င္အလုပ္ လုပ္ကုိင္ေနတယ္ ဆုိရင္ ကုိယ္သတိျပဳရမယ့္စာရင္းထဲမွာ အဆုိေတာ္  Rihanna ကုိ ထည့္ထားရပါေတာ့မယ္။

မၾကာေသးခင္က ဒီအဆုိေတာ္ရဲ႕ ထုိင္းခရီးစဥ္အတြင္း ေရာက္ခ့ဲတ့ဲအရက္ဆုိင္တခုမွာ အ၀တ္မ့ဲျပပဲြ ရိွတ့ဲအေၾကာင္း တြစ္တာမွာ လက္ေဆာ့ ေရးသားလုိက္ပါသတ့ဲ။

ရလဒ္က ဆုိင္ပုိင္ရွင္ အဖမ္းခံရတာပါပဲ။
အဲဒီဆုိင္က ဖူးခက္ျမိဳ႕မွာပါ လုိ႔ ဆုိတယ္။

ဆုိင္ပုိင္ရွင္ဟာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ျပပဲြျပဳလုပ္မႈနဲ႔ တရားစဲြခံရဖြယ္ ရိွေနပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္း ဧရာ၀တီသတင္းစာမ်က္နွာ သတင္းတပုဒ္ http://www.irrawaddy.org/asia/thai-bar-owner-arrested-following-rihannas-tweets.html မွာ ေရးထားတာပါ။
အ၀တ္မ့ဲကေခ်သည္ေတြရဲ႕ျပပဲြအေထြေထြကုိ စီမံခ်က္နဲ႔ ၀င္ဖမ္းစဥ္မွာ အဲဒီဆုိင္ပုိင္ရွင္ အဖမ္းခံထိတာပါ။
အဆုိေတာ္ရဲ႕ ေရးသားခ်က္ေၾကာင့္ စီမံခ်က္လုပ္ျပီးဖမ္းၾကတာလား၊ နဂုိကတည္းက ဖမ္းဖုိ႔စီမံခ်က္ ရိွျပီးသားလား ???

ခရုိင္အရာရိွ  Weera Kerdsirimongkon  ရဲ႕ အေျပာကေတာ့ ... အဆုိေတာ္ရဲ႕ ေရးသားခ်က္ေၾကာင့္ ဒီဆုိင္မွာ ဒါေတြ ရိွမွန္း သိရတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။
၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးေပမယ့္ တရားမ၀င္ ျပသမႈ တစုံတရာ မေတြ႔ေပမယ့္ စေနည တညမွာေတာ့ လက္ပူးလက္ၾကပ္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း မိတ့ဲအတြက္ ဖမ္းလုိက္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ခရုိင္အရာရိွရဲ႕ အဆုိအရ .... ဆုိင္ရွင္ဟာ ေထာင္တလ က်နုိင္တယ္၊ ဘတ္ေျခာက္ေသာင္း (ေဒၚလာ ႏွစ္ေထာင္နီးပါး) ဒဏ္ရုိက္ခံရနုိင္တယ္ တ့ဲ။

အဆုိေတာ္ေၾကာင့္ ဖမ္းရဆီးရမိရတာေနာက္တခုကလည္း ထုိင္းမွာပါပဲ။
slow loris လုိ႔ ေခၚတ့ဲ ရွဥ့္လုိလုိ ဘာလုိလုိ မ်က္လုံးျပဴးျပဴးေကာင္တေကာင္နဲ႔ တဲြရုိက္ထားတ့ဲပုံကုိ အဆုိေတာ္က Instagram အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ တင္လုိက္ပါတယ္။
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ... အဲဒီေကာင္က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ရွားပါးတိရိစၦာန္ထဲ ပါ၀င္ေနတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီအေကာင္ရဲ႕ ပုိင္ရွင္ေတြကုိ ရဲက လုိက္ရွာပါတယ္။ လူငယ္ ၂ ေယာက္ အဖမ္းခံရပါတယ္။
အခုေလာက္ဆုိ သူတုိ႔  ေထာင္ ၄ ႏွစ္ နဲ႔ ဒဏ္ေငြ ေလးေသာင္း (ေဒၚလာေထာင့္သုံးရာ) ဒဏ္ရုိက္ခံရမယ့္ အမႈကုိ ရင္ဆုိင္ေနရပါျပီ။

အဆုိေတာ္က စမတ္ဖုန္းေလးနဲ႔ ဓာတ္ပုံရုိက္လုိက္၊ အြန္လုိင္းတင္လုိက္တာပါပဲ။
ေနာက္ဆက္တဲြကေတာ့ အဖမ္းအဆီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအဆုိေတာ္ ျမန္မာျပည္လာျဖစ္ရင္ အရက္ဆုိင္တုိ႔ ဘာတုိ႔ သြားမယ္ ထင္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္က ဆုိင္ေတြ၊ ဘာေတြမွာ ဟုိလုိလုိ ဒီလုိလုိေတြ ရိွရိွ မရိွရိွ ဒီအဆုိေတာ္ Rihanna က ဓာတ္ပုံရုိက္ အမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္သြားဖုိ႔မ်ားပါတယ္။
ဒါဆုိရင္ ဟုိလုိလုိ ဒီလုိလုိေတြ ရိွမယ့္ ဆုိင္ပုိင္ရွင္ေတြလည္း အရႈပ္ထဲမွာ ရွင္းေအာင္ေနလုိ႔မရေတာ့တ့ဲကိန္းဆုိက္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။

(ရီဟားနားပုံကုိ သူ႔အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာပုိစတာတခုကေန ျဖတ္ယူပါတယ္)

မူရင္းသတင္း

Thai Bar Owner Arrested Following Rihanna’s Tweets
http://www.irrawaddy.org/asia/thai-bar-owner-arrested-following-rihannas-tweets.html
irrawaddy
အျပည့္အစုံသုိ႔ »