မညႇႇာမတာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ေတာ့ ေရလုပ္ငန္းက႑ဟာ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ နဂိုရိွရင္းစဲြဟိုဘက္အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္တုန္းကထက္ေတာင္ ေလ်ာ့သြားတဲ့သေဘာရိွတယ္


ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ဦးဝင္းႀကိဳင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈလည္း မရိွေတာ့ဘူး GSP (အခြန္ အထူးသက္သာခြင့္)လည္း ရၿပီဆုိေတာ့ ငါးလုပ္ငန္းက႑မွာ ဘာေတြတုိးတက္သြားလဲ။
စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈလည္း လြတ္သြားၿပီ။ GSP လိုအခြင့္အေရးမ်ဳိးလည္းရဖို႔အတြက္ အေျခအေနရိွလာၿပီ။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ဘာတုိးတက္သြားသလဲ ဆုိ ေတာ့ အဲဒီေစ်းကြက္ ကို ငါးေတြပိုၿပီး တင္ပို႔ႏုိင္တဲ့အေျခအေန၊ ဒီအခြင့္အေရး ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အသစ္ေတြ ျဖစ္ထြန္း လာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။
အဲဒီကင္းလြတ္ခြင့္ေတြေၾကာင့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ဘယ္ေလာက္ထိ ရိွသြားပါသလဲ။
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အေနနဲ႔က ေတာ့ ထူးျခားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းအရ ႀကီး ႀကီးမားမားေတာ့ ဒီႏွစ္ထဲမွာ သိပ္ေတြ႕ ရဦးမယ္လို႔ မထင္ဘူး။ အနည္းငယ္ ေလာက္ ပဲ ေတြ႕ရႏုိင္ တဲ့ သေဘာရိွတယ္။ ဘာေတြ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတာလဲဆုိ ေတာ့ ဒီေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ခဲြ ေလာက္တုန္းက ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ထုတ္ လုပ္မႈဆုိင္ ရာ၊ ေစ်းကြက္ ဆုိင္ရာ၊ ေငြလဲ ႏႈန္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ထုတ္ လုပ္မႈကို က်ဆင္းေစတဲ့သေဘာရိွတယ္။ တစ္အခ်က္က ေနာက္ ဒါက ေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္ေရးအပိုင္းေပါ့။ ဖမ္းဆီး ထုတ္ လုပ္မႈအပိုင္းကေတာ့ ရာသီဥတုေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဖမ္းဆီးရရိွမႈ ေလ်ာ့ၿပီးေတာ့ ႏွစ္အခ်က္က ဖမ္းလို႔ရ တဲ့ ငါးေတြ အရြယ္ေတြ ငယ္ေနတယ္။ အဲဒီအခက္အခဲေတြ ရိွေနတယ္။ အဲဒီ အခက္အခဲေပၚမွာ အဲဒီထုတ္လုပ္မႈနယ္ ပယ္ေပၚမွာ အေျခခံၿပီးပို႔ရတဲ့ပို႔ကုန္လုပ္ ငန္းေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ အဲဒီထုတ္လုပ္မႈ နယ္ ပယ္ေတြမွာျပႆနာအသီးသီး၊ ေမြး ျမဴထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းကေတာ့ ခုနက အခ်က္သံုးခ်က္ေပါ့။ ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတာက အရင္းအႏီွး မလံု ေလာက္ တာတို႔၊ အ႐ႈံးေတြေပၚတာတို႔၊ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ေတြ ျမင့္တာတုိ႔၊ အဲဒီ အတြက္ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္း ေနပါတယ္။
ဒါက ပုစြန္ေရာ၊ ငါးေရာ ေပါ့ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းမွာ ဒါက ျပႆနာတစ္ခု၊ ဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္မႈ အ ပိုင္းက်ေတာ့ ရာသီဥတုနဲ႔ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္အေျခအေနေၾကာင့္ အဖမ္းအ ဆီး ေလ်ာ့တာတို႔၊ အထိအမိနည္းတာ၊ အေကာင္ေတြ ငယ္လာတာတုိ႔ အဲဒါမ်ဳိး အခက္အခဲရိွပါတယ္။ အဲဒီ အခက္အခဲ ေတြေပၚမွာ တင္ပို႔မႈအပိုင္းမွာ လာၿပီး ေ တာ့ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔အတြက္ အကန္႔အသတ္၊ အဟန္႔အတားေတြ ရိွ တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ေစ်းကြက္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခ အေနေ ကာင္း ေ တြ ေပၚ လာေပမယ့္ တုိးၿပီးေတာ့လုပ္ ဖို႔အတြက္ အဲဒီလို အက်ပ္အတည္းေတြ က ၊ အခက္အခဲေတြက အဟန္႔အတား ေတြျဖစ္တယ္၊ တစ္အခ်က္ က။ ႏွစ္ အခ်က္ က ေမြးျ မဴထုတ္လုပ္မႈ အပိုင္းမွာက ဥေရာပ၊ အေမရိကန္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ ေတြက လက္ခံတဲ့ကုန္က ပုစြန္ဟာ သူ တုိ႔ဆီက ႏွစ္သက္တဲ့ သေဘာရိွတယ္။ ဒီမွာက ပုစြန္  Industry ဟာ လံုးဝရပ္သ လို က်တဲ့သေဘာရိွတယ္။ ျပည္ပပို႔ကုန္ အတြက္ေရာ၊ ျပည္တြင္းစားသံုးဖို႔အ တြက္ေတာင္ မနည္းႀကိဳးစားၿပီးေမြးေနရ တဲ့ သေဘာရိွတယ္။ ဒီဘက္ မွာ ျဖ စ္ေန တဲ့ ျပႆနာေပါ့။
ဒါက နံပါတ္(၁) ျပႆနာေပါ့။ နံပါတ္ (၂) ျပႆနာက သူတုိ႔ ေစ်းကြက္ေတြမွာလိုအပ္တဲ့ ငါး ေတြ၊ လိုအပ္တဲ့ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာလိုအပ္ ခ်က္ေပၚမွာ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ညိႇၾကည့္တဲ့ အခါက်ေတာ့သူတုိ႔လိုအပ္ခ်က္က ပုစြန္ လိုခ်င္တယ္၊ တီလားပီးယားငါး လိုခ်င္ တယ္။ ဒီမွာက အဲဒါေတြ အဆင္သင့္မရိွ ဘူး။ ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းက ဒါကို ထုတ္လုပ္ မႈပိုင္းအရ စီမံခ်က္ ဆဲြၿပီးေတာ့ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရဦးမယ့္ အေျခအ ေနမွာ ရိွတယ္။ လက္ေတြ႕ မထုတ္ႏုိင္ ဘူး။ မထုတ္ႏိုင္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ငါး ေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္မႈ အပိုင္းမွာက ဒီမွာ ေမြးေနတဲ့ငါးက ပြင့္လာတဲ့ေစ်းကြက္ႀကီး ေတြနဲ႔ အရမ္းႀကီးမဆိုင္ဘူး။ အနည္း အက်ဥ္းေတာ့ဆိုင္တယ္။ သူတုိ႔လိုခ်င္ တဲ့ ေစ်းကြက္မွာ အမ်ားႀကီးလိုခ်င္တဲ့ငါးကို ဒီမွာ မထုတ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ထုတ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး ေပးရမယ္။ အဲဒီအပိုင္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္က ညိႇၿပီး ျပင္ရဦးမယ့္ အပိုင္းေပါ့။ ပုစြန္ဆုိလည္း သူတုိ႔ လိုခ်င္တဲ့ ပုစြန္ကုိ ကန္ေတြထဲမွာ ေမြးၿပီးထုတ္ႏုိင္တဲ့ အ ဆင့္ျဖစ္ေအာင္ လုိအပ္ခ်က္က ဘာေတြ လဲေပါ့။ အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ၿပီးေတာ့ ပုစြန္ေမြးျမဴေရး ထုတ္လုပ္မႈ တက္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမြးေနတဲ့ငါးက သူတုိ႔ အဓိကစားခ်င္တဲ့ ငါးမဟုတ္ဘူးဆုိရင္ သူတုိ႔ ဘာငါးစာ ခ်င္တာလဲ၊ တီလားပီးယား စားခ်င္တာ လား၊ တီလားပီးယားစားခ်င္တယ္ဆုိ ရင္ အဲဒီငါးကို ေျပာင္းေမြးၿပီးေတာ့ သူ တုိ႔ ေစ်းကြက္ကို ပို႔ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပး ရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္က လက္ရိွ အေျခအေနမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရ မယ့္ အခ်က္ေပါ့။ အဲဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ရမယ့္ အခ်က္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မလုပ္ ႏုိင္ေသးဘူး။ ေစ်းကြက္ေတြက ဖြင့္ လာ တယ္။ GSP ရတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ သို႔ ေသာ္လည္း အလံုးအရင္းနဲ႔ ပို႔ဖို႔က်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထုတ္တဲ့ ထုတ္ကုန္က သူတုိ႔ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ မကုိက္ ညီေသး ဘူး။ ကိုက္ညီတဲ့ ပစၥည္းျဖစ္ ေအာင္ ျပဳျပင္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေပးရမယ္။
ငါးလုပ္ငန္းက႑ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္က ဘာေတြပါလဲ။
ငါးလုပ္ငန္းက႑အဓိက ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ဖို႔ အတြက္ဆုိရင္ေတာ့ နံပါတ္တစ္ က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီ ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ (၂) အခ်က္က နည္းပညာဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ ေပးရမယ္။ နံပါတ္ (၃) အခ်က္ကေတာ့ ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာကို စနစ္ တက် ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ ေရးဆဲြရမယ္။ နံပါတ္ (၄) အခ်က္ ကေ တာ့ ေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္း၊ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္လို႔ ရတဲ့ ပစၥည္းကုိ သယ္တာရိွတယ္။ ဖမ္း လို႔ရတဲ့ ဟာေတြကိုလည္း သယ္ယူပို႔ ေဆာင္တဲ့ အပိုင္းရိွတယ္။ ဥပမာ ရခုိင္ တုိ႔၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိ႔မွာ ဖမ္းလို႔ရတာ ေတြကို သယ္လာတဲ့အပိုင္းေတြ ရိွ တယ္။ ေနာက္အဲဒီသယ္လာတဲ ့ပစၥည္း ေတြကို အေအးခန္းစက္႐ုံေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ ထုတ္ လုပ္တဲ့ အပိုင္းရိွတယ္။
အဲဒီ ဖမ္း တာေတြ၊ သယ္တာေတြ၊ ထုတ္တာေတြ အားလံုးအတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္က လမ္းေတြ၊ လွ်ပ္စစ္ေတြ ျပည့္မီဖို႔ လို တယ္။ လမ္းဆုိရင္ ေကာင္းရမယ္၊ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေရာက္ရမယ္၊ မီးဆုိ ရင္ အခ်ိန္ျပည့္ ရရမယ္။ အဲဒါေတြ ပံ့ ပိုးေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အဲဒါမွ ေရလုပ္ ငန္းက႑ရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈ၊ တင္ပို႔မႈေတြ တုိးတက္လာမယ့္
သေဘာရိွတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ေျပာလို႔ရတာ ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ ေရာက္ဖို႔ လိုတယ္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ဘာေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ဖို႔ လိုသလဲ ဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ ေရာက္လာရင္ အရင္းအႏွီးေတြ ပါလာ မယ္၊ တစ္အခ်က္။ ႏွစ္အခ်က္က ႏုိင္ငံ တကာရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မီ နည္း ပညာေတြ ပါလာမယ္။ နံပါတ္ (၃) အခ်က္ကေတာ့ သူတုိ႔နဲ႔ ေစ်းကြက္ပါလာ မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑ထဲကို အလံုးအရင္းနဲ႔ ေရာက္လာဖို႔ လို တယ္။ အဲဒါေတြ FDI ကို ေရလုပ္ငန္း က ေမွ်ာ္ေနမယ္ဆုိရင္လည္း အဲဒီေမွ်ာ္ ဖို႔အပိုင္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့တစ္အခ်က္က လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းဖို႔ပဲ။ လမ္းတုိ႔၊ မီးတုိ႔ ျပည့္မီေရးက ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚမွာ အဓိကလိုအပ္ ခ်က္ပဲ။ အဲဒါေတြကို ပံ့ပိုးေပးဖို႔လိုတယ္။
ျမန္မာ့ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း ျပည္ပတင္ပို႔ တဲ့အခါ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္ဖို႔ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ထိ အခ်ိန္ယူ ရမွာပါလဲ။
အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ယူကို ယူရလိမ့္ မယ္။ အဲဒါဘာလဲဆုိေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈ က်င့္စဥ္ေတြရိွတယ္။ ႏုိင္ငံတကာေစ်း ကြက္ကို ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း ျဖန္႔ရင္ ေမြးတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဖမ္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းစနစ္က်င့္စဥ္ေတြ ရိွ တယ္။ ကမၻာက သတ္မွတ္ထားတဲ့စံ ႏႈန္းေတြအတုိင္း ထုတ္လုပ္ေပးဖို႔ လို တယ္။ ၿပီးရင္ ေမြးလို႔ ဖမ္းလို႔ ရလာတဲ့ ငါးေတြကို သယ္တဲ့အပိုင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာ က်င့္ဝတ္၊ စံႏႈန္းေတြမွာ လည္း လတ္ဆတ္ေနေအာင္သယ္ဖို႔ လို တယ္။ ေနာက္အေအးခန္းေတြ ေရာက္ လို႔ရိွရင္ ျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ထိန္းသိမ္း ထားရမယ္။ အဲဒီအပိုင္းေတြကလည္း ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ က်င့္သံုးႏုိင္တဲ့ အဆင့္ျဖစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ဘက္က လိုအပ္တယ္။ အဲဒီအပုိင္းက ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မွာ သူမ်ားေတြ နဲ႔ ယွဥ္ေရာင္းဖို႔က သူမ်ားႏုိင္ငံေတြက ေရလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဥပမာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အာဆီယံ ၁ဝ ႏုိင္ ငံထဲမွာ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနတဲ့ ထိုင္းတ႔ို ဗီယက္နမ္တုိ႔ဆုိရင္ ကမၻာ႔ေစ်းကြက္ေတြ ထဲမွာ အဲဒီလိုစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကမၻာ႔ေစ်း ကြက္ထဲမွာ စံခ်ိန္မီေအာင္ ေရာင္းေန ၾကတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း အဲဒီလို ႀကိဳးစားရမွာေပါ့။ အဲဒီႀကိဳးစားမႈက သိပ္မခက္ဘူး။ အေရးႀကီးတာက ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုိအပ္ၿပီဆုိရင္ နည္းစနစ္ ပိုင္းအရ နည္းပညာပိုင္းအရ လိုအပ္မႈ ရိွသလို၊ လိုအပ္ရင္ ငွားရမယ္။ ႏုိင္ငံျခား က ပညာရွင္ေတြ၊ ဘာေတြ ငွားရမယ္။ အဲဒါေတြ အားလံုးအတြက္ ေငြရိွဖို႔ လို တယ္။ အရင္းအႏီွးရိွဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီ အပိုင္း က ျပည့္စံုလုိ႔ရိွရင္ နည္းပညာ ပိုင္းက အခ်ိန္မေရြး အကူအညီ ယူလို႔ ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေမြးျမဴ၊ ဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္မႈ၊ ျပည္ပတင္ပို႕မႈ တုိးျမင့္ေအာင္ Financial Support လုပ္ၿပီး အဲဒါနဲ႔အတူ Technical Support  လုပ္ၿပီး ပံ့ပိုးကူညီမႈပါ ေရာက္လာၿပီ။ တစ္ဖက္ကလည္း ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မီတဲ့ ပစၥည္းထုတ္ႏို င္ၿပီ။ ေစ်း ကြက္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပစၥည္းကို လက္ခံၿပီဆိုရင္ ထုတ္လုပ္မႈန႔ဲ ေစ်းကြက္  ခ်ိတ္ၿပီး ရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္သြားၿပီေပါ့။ အဲဒါရဲ႕ အဓိက အက်ဆံုးကေတာ့ လံုေလာက္တဲ့ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပံ့ပိုးကူညီဖို႔က အဓိကအခ်က္ပဲ။ အဲဒီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထည့္သြင္းလိုက္တာ နဲ႔ က်န္တဲ့အေျခအေနေတြ သူ႕အလိုလို တစ္ၿပိဳင္ နက္ ျဖစ္ေပၚ လာမယ္။ အခ်ိန္ လည္း သိပ္မေပးရေတာ့ဘူး။ အခ်ိန္ လည္း မၾကာေတာ့ဘူး။
ျပည္ပေစ်းကြက္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္က ပုစြန္ လို႔ ဆရာေျပာခဲ့သလိုပဲ လုိအပ္ခ်က္ အရ တျခားမတင္ပို႔ႏုိင္ေသးတဲ့ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း အမယ္ေတြက ဘာ ေတြပါလဲ။ ဘယ္လုိ အခက္အခဲေတြ ေၾကာင့္ မတင္ပို႔ႏုိင္တာလဲ။
ေရထြက္ပစၥည္းက ႏွစ္ပိုင္းပဲရိွ တယ္။ ဖမ္းတာနဲ႔ ေမြးတာ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ေတြမွာက ငါးႀကီးငါးေကာင္း ေတြပဲ စားရတာ။ အေသးအမႊားေလး ေတြ။ အရသာနည္းတဲ့ ငါးေတြ သူတုိ႔ မစားဘူး။ ပုစြန္ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ႀကိဳက္ တယ္။ ေစ်းေကာင္းေပးၿပီး ဝယ္စားၾက တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖမ္းဆီးရရိွမႈအပိုင္းမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အားနည္းလာ တယ္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးရရိွမႈ ေလ်ာ့တယ္။ ျပန္ပြား ေအာင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မဖန္တီးႏိုင္ ဘူး။ တျခား ဆက္စပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ၊ ကမၻာ႔ရာသီဥတု အေျခအေနေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနတယ္။ ကမၻာမွာလည္း ဖမ္း ဆီးရရိွမႈ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လာေန တယ္။ ေခတ္မီတဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးေတြလည္း ထိန္းတယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ မထိန္းႏုိင္ ဘူး။ တကယ္ အစားထိုးေပးရမွာက ေမြးျမဴထုတ္လုပ္မႈ အပိုင္းေပါ့။ ေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းက ေငြေၾကး၊ အရင္း အႏီွးေတြပဲ လုိတယ္။ အဓိကေ တာ့ ေမြး ျမဴေ ရးအပိုင္းမွာဆုိရင္ အမယ္စံု ေမြးျမဴ ႏုိင္ရမယ္။ တစ္မယ္ ႏွစ္မယ္တည္းကို ေမြးေနလို႔ မရဘူး။ စီးပြားျဖစ္မ်ဳိးစုေတြ အားလံုးကို ေမြးႏုိင္ရမယ္။ ဥပမာ ငါး ျမစ္ခ်င္း ဆုိရင္ မ႑ိဳင္ထားၿပီး ေမြးရမယ့္ ငါးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ေမြး တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ေပါက္ တယ္။ ျပည္တြင္းလည္း စားတယ္။ ျပည္ပလည္းတင္ပို႔တယ္။ ဒါ့အျပင္ တီ လားပီးယားဆုိရင္ ေမြးတာ နည္းေသး တယ္။ တီလားပီးယား ေပါက္ၿပီးေတာ့ ဥေရာပ၊ အေမရိကေစ်းကြက္ေတြကို ပို႔ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေ လွ်ာက္မွာ ေရငန္ငါးေတြ မေမြး ႏုိင္ေသးဘူး။ တန္ဖိုးျမင့္တဲ့ မ်ဳိးစိတ္ေတြ ကိုလည္း နည္းပညာနဲ႔ အရင္းအႏွီးထည့္ ၿပီး ေမြးရမယ္။ ငါးရွဥ့္၊ ငါးလင္ပန္းေတြ ေမြးရမယ္။ ကဏ န္းေတြ ေမြးလို႔ရတယ္။ အဲဒါေတြကုိ တုိးခ်ဲ႕ၿပီး လုပ္ရမယ္။ ဒါ့ အျပင္ ခ႐ု၊ ေရေမွာ္တို႔ ေမြးျမဴမႈကို လုပ္ ရမယ္။ တန္ဖိုးျမင့္ပစၥည္းကုိ တစ္မယ္စီ အမ်ားႀကီး ေမြးလုိက္ရင္ ဝင္ေငြေတြ အမ်ားႀကီးရမယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အ ေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မလုပ္ႏုိင္ေသး တဲ့အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ေရလုပ္ငန္း မွာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီကိစၥ အတြက္ စနစ္က်တဲ့အစီအမံေတြလုိအပ္ တယ္။
ဒါဆုိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ နည္းပညာ ပိုင္းသာရလို႔ရိွရင္ အဲဒီအခက္အခဲေတြ ကို ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီလား။
အဲဒါက တစ္ပိုင္းေလာက္ပဲ မွန္ ေသးတာေပါ့။ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္းက လမ္း ေတြ၊ မီးေတြ ျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ေပးရ မယ္။ ပုစြန္ကန္ေတြ၊ ငါးကန္ေတြရဲ႕ လမ္းပန္း ဆက္ သြယ္ေရး က ေကာင္းရ မယ္။ ေစ်း၊ အေအးခန္းေတြ ရိွတဲ့ေနရာ ေတြကို အခ်ိန္တုိအတြင္းနဲ႔ ေရာက္ႏုိင္ရ မယ္။  လွ်ပ္စစ္မီးေတြ လိုအပ္တယ္။ ကန္ေတြမွာ ေရ တင္တာက အစ၊ အစာ ေကြၽးတာက လွ်ပ္စစ္မီးသံုးေနရတာပဲ။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာလည္း အေအးခန္းစက္႐ုံေတြ လွ်ပ္စစ္မီး ပ်က္လို႔မရဘူး။ ျပဳျပင္ထုတ္ လုပ္မႈအပိုင္းမွာ၊ အဲဒီအပိုင္းေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္အားနည္း ေနေသးတယ္။ ဘဏ္စနစ္လည္းေကာင္း ရမယ္။ ဆက္သြယ္ေရး၊ အင္တာနက္နဲ႔ တယ္လီဖုန္းေတြလည္း ေကာင္းရမယ္။ အဲဒီအေျခခံေတြေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိးေအာင္ လုပ္လို႔ရမယ္။
စီးပြားဘက္ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အားသာခ်က္ မ်ဳိးရဖို႔ဆုိရင္ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြကို အရင္ဆံုး ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။
ေရွ႕ကေျပာထားတဲ့ အရာအားလံုး ကို တစ္ၿပိဳင္နက္လုပ္မွရမယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္ဆံုး လုပ္ေပးရမွာက ေမြးျမဴထုတ္ လုပ္တဲ့အပိုင္းမွာ ကန္ေတြက အဆင္ သင့္ျဖစ္ေနတယ္။ အရင္းအႏွီး မလံု ေလာက္ဘူး ျဖစ္ေနတာ။ ဒီကန္ေတြ အားလံုး အလုပ္ျဖစ္ေနဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါ ဆုိရင္ ထုတ္လုပ္မႈက ခ်က္ခ်င္းတက္လာ မယ့္သေဘာရိွတယ္။  ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တက္လာေအာင္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ပရမ္းပတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေစ်းကြက္လုိ အပ္ခ်က္နဲ႔ အေနာက္ဥေရာပတုိ႔၊ အေမ ရိကန္တုိ႔ရဲ႕ ေစ်း ကြက္လို အပ္ခ်က္နဲ႔ လက္ရိွ ရိွၿပီး သားငါးကန္နဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ ကုိခ်ိန္ညိႇရမယ္။ စနစ္တက်လုပ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ ထပ္ ဧကခ်ဲ႕စရာ မလိုေသးဘူး။ ရိွတဲ့ ဧကေတြ မွာပဲ ေစ်းကြက္ လုိအပ္ ခ်က္ ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ႏုိင္ခဲ့ရင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိတက္ လာမယ့္သေဘာ ရိွတယ္။ ငါးဆုိရင္ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြဆုိရင္ နားထားရတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြဆုိရင္ ထုတ္လုပ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ထားရတယ္။ ေနာက္ထပ္ ထပ္ခ်ဲ႕ လာရမယ့္အပိုင္းက ဒုတိယစဥ္းစားရ မယ့္အပိုင္းေပါ့။ ရိွၿပီး သားဧရိယာအ ေပၚမွာပဲ ကုန္ထုတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ရမယ္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ေရလုပ္ငန္း က႑ ဘယ္ေလာက္ထိ ေျပာင္းလဲလာ ႏိုင္ခဲ့လဲ။
မညႇာမတာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာ ရရင္ေတာ့ ေရလုပ္ငန္းက႑ဟာ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ နဂိုရိွရင္းစဲြ ဟိုဘက္အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္တုန္း ကထက္ေတာင္ ေလ်ာ့ သြားတဲ့ သေဘာ ရိွတယ္။ ေလ်ာ့သြားတယ္လို႔ ေျပာရ မယ္။ အဲဒါဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အစိုး ရကုိ အျပစ္တင္ၿပီးေတာ့ ဒီစကားကို ေျပာ တာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေငြလဲႏႈန္း တိုက္စားမႈေပါ့။ ႏွစ္ႏွစ္ခဲြေလာက္ ေငြလဲ ႏႈန္းႀကီး ဒလေဟာထုိးက်သြားတဲ့ ဒဏ္ ကို ေမြးျမဴေရးလုပ္ တဲ့သူေတြ ေတာ္ ေတာ္ေလး ခံလိုက္ရ တယ္။ ပုစြန္ေရာ၊ ငါးေရာေပါ့။
အဲဒီအပိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ ခံလိုက္ရတဲ့ဟာက ေျပးလို႔လည္းမလြတ္ ဘူး။ ေရွာင္လု႔ိလည္း မရဘူး။ အားလံုး မွာလာၿပီးေတာ့ သက္ေရာက္မႈ ရိွတယ္။ ထိခုိက္မႈရိွတယ္။ အဲဒီ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ အရင္းအႏီွးေတြ ေပ်ာက္ဆုံးသြားတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈေတြ က်သြားတယ္။ အဲဒီ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ အရင္း အႏီွးေတြကုိ အခုခ်ိန္ထိ မျဖည့္ဆည္းေ ပးႏုိင္ေတာ့ ဘူး။ အရင္းအႏွီးက်သြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္ နက္ ထုတ္လုပ္မႈက အလိုလိုေလ်ာ့က်ၿပီး သားပဲ။ ဒါကုိ အေထာက္အထားနဲ႔ ေျပာတာ။ အဲဒီက်ဆံုးေနတဲ့ အေျခ အ ေနဟာ ဒီအစိုးရသစ္တက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာနဲ႔ တုိက္ တိုက္ဆုိင္ဆုိင္ လာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ငါးေမြးျမဴ ထုတ္ လုပ္မႈ၊ ငါးဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္မႈ ေတြဟာ အမွန္အတိုင္းဝန္ခံရရင္ က် ဆင္းသြားတယ္။ တိုးတက္မႈ ေတာ္ေတာ္ ေလးကုိ နည္းသြားတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရ တယ္။
ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ သိသေလာက္ ကေတာ့ ဒါကို ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္းက လ်စ္ လ်ဴ႐ႈၿပီးေတာ့ ၾကည့္ေနတဲ့ အေျခအေန ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူလည္း ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ အတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအခက္အခဲေတြ က ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္းမွာလည္း ရိွတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ပိုင္းကလည္း အသင္းအဖဲြ႕ ေတြေရာ၊ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအလိုက္ ေရာ ဒီအေျခအေနေပၚမွာ သူ႕နည္း သူ႕ဟန္နဲ႔ ႀကိဳးစားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေန ၾကတယ္။ ဖန္တီးေနၾကတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ခုနကေျပာခဲ့သလိုပဲ တုိးတက္မႈ မွာ အဓိကက်တာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ပံ့ပိုးကူညီမႈရမွ၊ အဲဒါမရရင္ ဘယ္ ေလာက္ပဲ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား တုိးတက္လာ ဖို႔ အေျခအေနမရိွဘူး၊ ဒီ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ ေရလုပ္ငန္းဟာ သိသာ ထင္ရွားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈဘာေတြ ရိွသ လဲေျပာရင္ ႀကိဳးစားေနတာကေတာ့ သိ သာထင္ရွားမႈပဲ။ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံခြင့္ရတယ္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈ လြတ္သြားတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း မေကာက္ ေတာ့ဘူး။ ေလွ်ာ့လိုက္တယ္။ ဒါေတြဟာ တုိးတက္မႈေတြပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအစိုးရ လက္ထက္မွာ တုိးတက္မႈ မရိွဘူးလို႔ မ်က္စိစံုမွိတ္ၿပီးေျပာရင္ တုိးတက္မႈ မရိွဘူး။ ခုနက ေျပာခဲ့တာေတြက တုိး တက္မႈပဲ။ အစုးိရဘက္က ထိုက္သင့္ တဲ့ ေျဖေလွ်ာ့မႈလုပ္ခဲ့တာရိွတယ္။ အဲဒီလို ကိစၥရပ္ေတြက တုိးတက္မႈလို႔ ေျပာရင္ ဒီလိုတုိးတက္မႈက ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ ထုတ္လုပ္မႈ ကေတာ့ က်သြားတယ္။
ထက္ထက္မုိးျမင္႕ ေ တြ႔ ဆုံ ေ မ း ျမ န္ း သ ည္

popularmyanmar

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဟုိတယ္ႏႇင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ႐ံုးခန္းမ်ား ပါ၀င္မည့္ ၂၉ ထပ္အျမင့္ရႇိ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္ (ရန္ကုန္) စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အား ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ မတိုင္မီ အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္မည္
ဟုိတယ္ႏႇင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ႐ံုးခန္းမ်ား ပါ၀င္မည့္ ၂၉ ထပ္ အျမင့္ရႇိ ဆီဒိုးနားဟုိတယ္ (ရန္ကုန္) စီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အား ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ မတိုင္မီ အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ဟုိတယ္ႏႇင့္ Service Residence မ်ားပါ ၀င္ေသာ စီမံကိန္း အဆင့္ (၂) လုပ္ငန္းအား လုပ္ကုိင္ရန္ Straits Greenfield Limited မႇ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ ေကာ္မရႇင္၏ ၁၂/ ၂၀၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပန္လည္ခ်ထား ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းကုိ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းႏႇင့္ စက္မႈ(၁)လမ္းေထာင့္ရႇိ ဆီဒိုးနားဟုိတယ္၏ ဆက္စပ္ ေျမေနရာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ ဥပေဒအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၄၂၀ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရႇိတြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဟုိတယ္ ၈၅၉ လံုး ဖြင့္လႇစ္ခြင့္ ျပဳထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္ အလံုးေပါင္း ၂၁၇ လံုးျဖင့္ အမ်ားဆံုး ဖြင့္လႇစ္ထားေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏႇင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနမႇ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ျမင့္တက္လာမည္ဟု ခန္႔မႇန္းထားၾကၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခား လုပ္ငန္းရႇင္မ်ား အေနျဖင့္ ဟိုတယ္ႏႇင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္တိုက္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏႇံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရႇိၾကၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လႇစ္မည့္ ဟုိတယ္မ်ား ရႇိသကဲ့သို႔ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္တြင္ အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္မည့္ ဟုိတယ္စီမံကိန္းမ်ားလည္း ရႇိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ ေကာ္မရႇင္ အေနျဖင့္လည္း ဟုိတယ္အပါအ၀င္ ႐ံုးခန္းႏႇင့္ ေရႇာ့ပင္းေမာလ္မ်ား ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကုိ ႏုိင္ငံျခား လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားသုိ႔ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ခ်ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

(စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေနရာအား ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔))
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဆီးဂိမ္းစ္တြင္ ျပည္ပမႇလာေရာက္မည့္ အားကစားသမားမ်ားအတြက္ သုံးလခံ မိုဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္ အေရအတြက္ သုံးေသာင္း ထုတ္ေပးမည္၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ မႇ ၂၂ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရႇင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမႇ လာေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္ အားကစားသမားမ်ားအတြက္
သုံးလခံ မိုဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္ အေရအတြက္ သုံးေသာင္းကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမႇ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးသိန္းဟုတ္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံအသီးသီးမႇ လာေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ကစားမည့္ အားကစားသမားမ်ား၏ အေရအတြက္မႇာ ရႇစ္ေထာင္ေက်ာ္ရႇိၿပီး ပါ၀င္မည့္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၊ နည္းျပမ်ားအပါအ၀င္ အားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္မည့္သူမ်ားကိုလည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမႇ မိုဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''ဒီမႇာလာၿပီးေတာ့ ကစားမယ့္ ကစားသမားေတြအတြက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက သုံးလခံ မိုဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္ေတြကို ထုတ္ေပးသြားမႇာပါ။ အကုန္လုံး အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒီဆင္းကတ္ေတြကို ေပးတာက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုတည္းက ေပးတာပါ။ အျပင္ကုမၸဏီေတြ တစ္ခုမႇ မပါဘူး''ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမႇ ဦးသိန္းဟုတ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

''ဆီးဂိမ္းစ္ က်င္းပမည့္ေနရာမ်ားမႇာ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ မႏၲေလးႏႇင့္ ေငြေဆာင္တို႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရႇိ ၀ဏၰသိဒၶိ အားကစားကြင္းတြင္ ဆီးဂိမ္းစ္အဖြင့္ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ဆီးဂိမ္းစ္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ ေနရာအမ်ားစု၌ အင္တာနက္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ Wi-Fi မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရႇိ အားကစားရြာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ညီညီစိုးညႊန္႔)
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဦးေႏွာက္မ်ားအတြက္ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ား


မစၥယန္က်ိကို မိတ္ေဆြမ်ားက “ပိုက္ဆံစုထား” ဟုေျပာေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ေလး ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သမီးကို ေက်ာင္းထားရသည့္ အခါတြင္လည္း စာအုပ္ဖိုး၊ က်ဴရွင္ဖိုးေတြသာမက သမီးကို ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းရရန္ လာဘ္ထိုးဖို႔ စုေဆာင္းရမည္ဟု ဆိုေသးသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အစိုးရ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းသို႔ ဝင္ခြင့္ရေရးမွာ ပိုက္ဆံစုထားမွ ျဖစ္မည္ဆိုသည့္ သတင္းေတြကိုလည္း ၾကားေနရသည္။
ယန္က်ိသည္ ဘဝကို ႐ုန္းကန္ၿပီး စီးပြားတက္လာရသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္လည္း အလြန္ ထက္ျမက္သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဘးက ဝိုင္းေျပာေနသည့္ စကားမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး-
“သမီး… ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုတာ ႀကဳိးစားမွ ျဖစ္မယ္။ ႀကဳိးစားရင္ ေအာင္ျမင္ရမယ္” ဟု သမီးျဖစ္သူကို ေျပာၿပီး ႏွစ္သိမ့္ထားသည္။
သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ေကာင္းေကာင္းသို႔ ဝင္ခြင့္ကို သမီးျဖစ္သူ မရခဲ့ေပ။ ယန္က်ိက ေက်ာင္းအုပ္ထံဝင္ေတြ႕ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္သည္။ စိတ္ထဲတြင္ ခံျပင္းစြာျဖင့္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ရသူေတြကို လိုက္လံ စုံစမ္းၾကည့္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပလူးသူမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အလြန္း သင့္သူမ်ား၊ လက္ေဆာင္မ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ား၏ ပတ္သက္မႈမ်ားကို အံ့ၾသစြာ ေတြ႕လိုက္ရသည္။ တစ္ေယာက္ကမူ ေက်ာင္းအတြက္ဆိုကာ ဓာတ္ေလွကား လွဴသည္။ ထိုသူ၏ ကေလးသည္လည္း မၾကာမီေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ရသြားသည္။
တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္သစ္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးကို အေလးေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ အျမစ္မျဖဳတ္ ႏိုင္ေသးသည့္ ေနရာေတြက မ်ားစြာရွိေသးသည္။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ မူလတန္းကစၿပီး ေက်ာင္းလက္ခံေရး ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသးသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးေက်ာင္းထားေရးမွာ အရွိတရားႏွစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ “ပိုက္ဆံရွိ သလား” ၊ “အသိရွိသလား” ဆိုသည့္ အရွိတရားႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားအတြက္ အ႐ြယ္ ေရာက္လာသည့္ သားသမီးမ်ား ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း ထားႏိုင္ေရးသည္ အလြန္စြန္႔စားရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈႏွင့္အတူ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကိုလည္း ပညာေရးေလာကတြင္ ဆိုး႐ြားစြာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းႏွင့္ပညာေရး ၿပိဳင္ဆိုင္အား ႀကီးမားသည့္ ဟိုင္တင္းျပည္နယ္ရွိ အလယ္အလတ္ တန္းစား မိဘတစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ မစၥယန္က်ိႏွင့္ သူမ၏ ခင္ပြန္းတို႔သည္ ေငြေၾကး အသင့္အတင့္ ခ်မ္းသာသည္ ဆိုေသာ္လည္း သူတို႔တြင္ ေက်ာင္း ေကာင္းေကာင္း ဝင္ခြင့္ရေရးအတြက္ အဆက္အသြယ္ မရွိ ျဖစ္ေနသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ အကသင္သည့္ ဆရာတစ္ေယာက္က ခ်ဥ္းကပ္လာသည္။ သူက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ရေရး အတြက္ လူႀကီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ သိေၾကာင္း ပြဲစားလုပ္လာသည္။ သူက သမီးေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ရေရးအတြက္ သူလုပ္ေပးမည္ဟု ကတိေပးလာသည္။
ယန္က်ိသည္ ဆရာျဖစ္သူ၏ ခ်ဥ္းကပ္လာမႈကို လက္ခံလိုက္ရမည္ေလာဟု စိတ္ကူးလိုက္သည္။ လက္ခံလိုက္လွ်င္ သူတို႔ စုေဆာင္းထားသမွ် ပိုက္ဆံေတြ ေျပာင္သြားႏိုင္သည္။ ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ေပးရမည္ကို ဆရာက မေျပာေသးေသာ္လည္း ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ၾကားထားရသည့္ ေငြေၾကးပမာဏက ထိတ္လန္႔စရာ ေကာင္းေနသည္။ သူ႔အေနႏွင့္ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ကို ေဝခြဲမရ ျဖစ္ေနသည္။
အေျခအေနက ႐ႈပ္ေထြးေနသည္။ သူမ်ားေတြ မိုးခါးေရ ေသာက္ေနသလို၊ ငါလိုက္မေသာက္လွ်င္ ဆိုသည့္ အေတြးမ်ိဳးလည္း သူ႔တြင္ ျဖစ္လာသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ႀကီး ျပႀကီးမ်ား၌ အေကာင္းဆုံး ေက်ာင္းမ်ားသည္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ေန သည္ကို သတိျပဳရေပလိမ့္မည္။
ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားက ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားကို ငွားၿပီး သင္ၾကသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ား သည္လည္း အထူးေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အျခားျပည္နယ္မ်ားက အလုပ္လာလုပ္ေနၾကေသာ ပ်ံက် လုပ္သားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကို လက္ခံေလ့မရွိေပ။ ထိပ္တန္းပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားသည္ အလြန္အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားၾကသည္။
ဥပမာ- ေဘဂ်င္းရွိ က်င္ရွန္း ေက်ာင္းကိုသြား ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ နကၡတ္တာရာ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ရန္ ေဒၚလာ ၃၂၆,၀၀၀ ေလာက္တန္သည့္ အေဝးၾကည့္ မွန္ေျပာင္းႀကီး တပ္ဆင္ထားေသာ တစ္ထပ္ အေဆာက္အအုံ၊ အမိုးအကာမ်ားကို အရွင္ ျဖဳတ္တတ္ လုပ္ႏိုင္သည့္ စာသင္ခန္းမ်ား၊ အခန္းတိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာျပင္ျပား တီဗီႀကီးမ်ား၊ တန္ဖိုးႀကီးသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ စာသင္ခန္းမ်ား၊ အိုလံပစ္စံခ်ိန္အတိုင္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရကူးကန္၊ ေခါင္မိုးမ်ားေပၚတြင္ စိမ္းစိမ္းစိုစို ဥယ်ာဥ္ပ်ံမ်ားႏွင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ ေက်ာင္းႀကီး ျဖစ္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ထိုေက်ာင္း၌ အထက္တန္း အဆင့္ သင္ၾကားေပးရန္ ဆရာေတြ လိုအပ္ေနသည္။
ထိုေက်ာင္းႏွင့္ မိုင္အနည္းငယ္ ေဝးသည့္အရပ္တြင္ ပ်ံက်အလုပ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကို လက္ခံ သင္ၾကားေပးေနေသာ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ရွိသည္။ ထိုေက်ာင္းသို႔ သြားရသည့္လမ္းက ညစ္ပတ္ေနသည္။ ေက်ာင္းနံရံေတြကလည္း ယိုင္နဲ႔ၿပိဳလုလု ျဖစ္ေနသည္။ အတန္းတိုင္းတြင္လည္း ေက်ာင္းသားေတြက သာမန္ထက္ပိုသည္။ အိမ္သာကလည္း တစ္လုံးတည္း ရွိၿပီး နံရံက အေပါက္ေတြ ျဖစ္ေနသည္။
အထက္ပါ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကို ယွဥ္ၾကည့္ၿပီး မိဘဆိုလွ်င္ မည္သည့္ေက်ာင္း၌ ထားခ်င္မည္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္မိ သည္။ ယန္က်ိသမီးေလး အသက္ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ မာက်င္းရီကို လြန္ခဲ့ေသာ သုံးႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက မိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းစာကိုသာ ဦးစားေပး သင္ေစခဲ့သည္။ ေန႔ေရာညပါ စာႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေစသည္။ ေက်ာင္းပိတ္သည့္ရက္မ်ားတြင္လည္း ေစ်းႀကီးသည့္ က်ဴရွင္ကို တက္ခိုင္းေသးသည္။ အလယ္တန္း ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း ဝင္ခြင့္ရေစရန္ သမီးျဖစ္သူကို ပညာေတြမည္မွ် ႀကဳိးစားခိုင္းသည္ ဆိုေစ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ ခဲ့ရသည္။
လက္ရွိေက်ာင္းတြင္လည္း ဂုဏ္တု ဂုဏ္ၿပိဳင္ရမႈေတြက မ်ားလွသည္။ ေက်ာင္းကိုလာသည့္ ကေလးမ်ား ထမင္းဘူးထဲတြင္ ထည့္ေပးလိုက္သည့္ ဟင္းကအစ ၿပိဳင္ၾကသည္။ ဆရာေတြကို ဆန္ေတြအၿပိဳင္ ေထာက္ပံ့ရသည္။ အျခားလက္ေဆာင္ေတြလည္း ေပးမွ မ်က္ႏွာသာ ရသည္။ ထို႔ျပင္ ဆရာေတြကို စတိုးဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ ပစၥည္းဝယ္ခြင့္ ကတ္ေတြကိုလည္း အၿပိဳင္ ေပးၾကရေသးသည္။
“ဆရာေတြအတြက္ လက္ေဆာင္ကတ္ေတြကို ဆရာမ်ားေန႔ေတြမွာ အၿပိဳင္ေပးၾကတယ္” ဟု ေက်ာင္း ဆရာတစ္ေယာက္က ေျပာသည္။
ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို လက္ေဆာင္ေတြ ေပးေနရျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းရွိသည္။ မိမိတို႔သားသမီး မ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးရန္၊ စာသင္ခန္းအတြင္း ေရွ႕ဆုံးအတန္း၌ ထိုင္ရရန္အတြက္ ေပးရျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
“အဲဒါကေတာ့ လူ႔သဘာဝပဲ။ ဆရာလည္း လူဆိုေတာ့ တပည့္ႏွစ္ေယာက္ယွဥ္ရင္ ဘယ္တပည့္ကို ေ႐ြးရမယ္ဆိုတာ လူသားပီပီဆုံးျဖတ္ဖို႔ လက္ေဆာင္ေလးေတာ့ လိုတာေပါ့။ သူလည္း ေလာကီသား ျဖစ္ေနေတာ့ မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါတတ္မွပဲေလ” ဟု ေက်ာင္းသား မိဘတစ္ဦးက ရင္ဖြင့္သည္။ သူမသည္ သားျဖစ္သူအတြက္ ဆရာကို လက္ေဆာင္မ်ား ပုံမွန္ ပို႔ေပးေနရသူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ဆရာကို ေပးရသည္ဆိုျခင္းကိုေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း ကြယ္ဝွက္ ေပးထားသည္။
ယန္က်ိလည္း သမီးအတြက္ ဆရာေတြကို ေဒၚလာ ၂၀၊ ေဒၚလာ ၃၀ တန္ လက္ေဆာင္ဝယ္ခြင့္ ကတ္ေလးေတြ ေပးဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားမိဘေတြက ေဒၚလာ ၂၀၀ တန္၊ ၃၀၀ တန္ လက္ေဆာင္ကတ္ေတြ ေပးေနသျဖင့္ မ်က္ႏွာငယ္ရေၾကာင္း ေျပာရွာသည္။ ေနာက္ပိုင္း လက္ေဆာင္ကတ္ ေပးျခင္းကို သူမအေနႏွင့္ မလုပ္ေတာ့ဟု ဆိုသည္။
“ဘာမွ မထူးပါဘူး။ ဆရာေတြကို ေပးမယ့္အစား သမီးကို က်ဴရွင္ သြားတက္ခိုင္းလိုက္တယ္” ဟု သူမက ဆိုသည္။
မိခင္ျဖစ္သူ၏ ေခါင္းမာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ သမီးျဖစ္သူတြင္ ထိခိုက္မႈေတာ့ ရွိသည္။ သူမ၏သမီး ႏွစ္တန္းအေရာက္တြင္ ဆုမရေတာ့ေပ။ “သမီးက ကြၽန္မကိုေျပာတယ္။ ဆရာမက သူ ေနမေကာင္းတုန္းက ေဆးေတြ ေထာက္ပံ့တဲ့သူရဲ႕ သမီးကိုပဲ ဆုေပးတယ္တဲ့။ အေမက ဘာျဖစ္လို႔ ဆရာမကို ေဆးေတြ မေပးရတာလဲ” လို႔ ကြၽန္မကို လာေျပာတယ္။
ထိုေမးခြန္းသည္ ယန္က်ိကို စိတ္အေတာ္ေလး ထိခိုက္သြားေစခဲ့သည္။ မူလတန္းအဆင့္ ၿပီး၍ အလယ္တန္း ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းက ေအာင္လာမွ ေဘဂ်င္းရွိ အထက္တန္း ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းေတြက လက္ခံေလ့ ရွိသည္။ အထက္တန္း ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း တက္ႏိုင္လွ်င္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ‘ေဂါင္ေကာင္း’ ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၾကရေပ လိမ့္ဦးမည္။
ေဂါင္ေကာင္းတြင္ အမွတ္ေကာင္းမွ တကၠသိုလ္ ေကာင္းေကာင္းတက္ခြင့္ရၿပီး အလုပ္ေကာင္းေကာင္း ရမည္။ ဝင္ေငြ လစာေကာင္းေကာင္း အလုပ္ရမည္၊ အိမ္ေကာင္းေကာင္း၊ မိန္းမေကာင္းေကာင္း ရမည္ဆိုျခင္းသည္ တ႐ုတ္တို႔၏ အိပ္မက္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလို ကြန္ျမဴနစ္တိုင္းျပည္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည္က အခမဲ့ပညာေရး ျဖစ္သည္။ ပညာေရး အတြက္ အကုန္အက်မွန္သမွ် ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ က်ခံမည္ဟုလည္း ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားေတြအတြက္ သီးျခားဖြင့္ေပးထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းလခ တစ္နင့္တပိုးႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ေနၾကသည္။
ယေန႔ ေဘက်င္းရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္းေကာင္း တစ္ေက်ာင္းသို႔ဝင္ခြင့္ လာဘ္ထိုးရန္အတြက္ ေပါက္ေစ်းမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ ဂဏန္းေျခာက္လုံးခန္႔ ေပးေနရသည္ကိုလည္း မႀကံဳစဖူး ၾကားေနရသည္။
သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားအရ အလယ္တန္း ေက်ာင္းဝင္ခြင့္သည္ ကေလးမ်ား ေနထိုင္သည့္အရပ္ကို ဦးစားေပးရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဘဂ်င္းရွိ ေက်ာင္းထက္ဝက္ ခန္႔မွ်သာ ထိုစည္းကမ္း ဥပေဒကို လိုက္နာၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းဝင္ခြင့္တြင္ အခ်က္သုံးခ်က္ တိုးလာသည္။ ပညာေတာ္ရမည္၊ ပိုက္ဆံလည္း ရွိရမည္၊ ေဆြမ်ိဳးလည္း ေတာ္ရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရထိပ္ပိုင္း အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ေက်ာင္းတြင္မဆို ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိေပ။
“တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ သိရင္ ေပးရတာနည္း လိမ့္မယ္” ဟု ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ ေခ်ာင္ယမ္းအရပ္ရွိ မိဘ တစ္ဦးက ဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခြဲတမ္း စနစ္ေတြ ရွိေနေသးသည္။ ဥပမာ- အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ခြဲတမ္းဆိုကာ ေနရာဖယ္ ေပးထားရမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလည္း ေက်ာင္းမ်ားကို ေငြေၾကး အလြန္အမင္း ေထာက္ပံ့ၿပီး ခြဲတမ္းရေအာင္ ယူတတ္ၾကသည္။
ေက်ာင္းတက္ခြင့္မရွိေသာ နယ္ေက်ာ္ ေက်ာင္းလာတက္ခ်င္သူ မ်ားအတြက္ ေပါက္ေစ်းမွာ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ မွ ၄၀,၀၀၀ အတြင္းရွိသည္။ အစိုးရက မည္သို႔ တားျမစ္ခ်က္ေတြ ထုတ္သည္ဆိုေစ သူ႔နည္း သူ႔ဟန္ႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ားကား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူးေတာ္ေသာေၾကာင့္ လက္ခံရသည္ ဆိုသည့္ ထြင္လုံးမ်ားသည္ သုံးႏွစ္သုံးမိုး ေသလုေအာင္ ႀကဳိးစား႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည္ ယန္က်ိ သမီးေလးကို ေလွာင္ေျပာင္ေနလို ျဖစ္သည္။
ယန္က်ိက “ကြၽန္မမွာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့ပါဘူး” ဟု စားလက္စ ေခါက္ဆြဲကို ၿမိဳခ်လိုက္ၿပီး ေျပာလိုက္သည္။ ယန္က်ိသည္ အကနည္းျပဆရာကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ခန္႔ ပမာဏႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ယြမ္ေငြကို ေပးလိုက္ရသည္။ ထိုေငြပမာဏသည္ သူမ အေနႏွင့္ တစ္ႏွစ္လုံး ကုန္း႐ုန္းရွာေဖြမွ ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀ ခန္႔ ရသူတစ္ေယာက္အတြက္ အလြန္မ်ားသည့္ ပမာဏ ျဖစ္သည္။
“အဓိကကေတာ့ စနစ္ေပါ့ရွင္။ ဖိအားေတြ၊ လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူ စနစ္ေတြရွိေနသမွ် တန္းတူ ညီမွ်ေတာ့ ျဖစ္မွာမဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ သမီးအတြက္ လုပ္ေပး လိုက္ရတာပဲဆိုၿပီး ေျဖသိမ့္ပါတယ္။ ဒါ သားသမီးအတြက္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေပးလိုက္တာပဲ ဆိုၿပီးေတာ့ ေက်နပ္လိုက္ပါတယ္” ဟု ယန္က်ိက ေျပာသည္။
အယ္ဒီတာတစ္ဦး
Ref: Brains.. and Bribes by William Wan; Washington Post
thevoicemyanmar

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဒဏ္ရာျပႆနာကင္းရွင္းရန္ အိမ္မွာေရခဲကန္ငယ္ တပ္ဆင္ခဲ့သည့္ ေရာ္နယ္ဒုိ


ရီးရဲလ္တုိက္စစ္မွဴး ေရာ္နယ္ဒုိမွာ ဒဏ္ရာျပႆနာ ေလွ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေပါင္ (၄၅၀၀၀)တန္ေၾကးရွိသည့္
ေရခဲကန္ငယ္အား ၎၏အိမ္တြင္ တပ္ဆင္လုိက္သည္။ အဆုိပါ ေရခဲကန္ငယ္မွာ အပူခ်ိန္ အႏုတ္ ၂၀၀ ဒီဂရီ အထိ ထားႏုိင္ၿပီး ၾကြက္သားဒဏ္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားအတြက္ သက္သာေစရုံသာမက ဒဏ္ရာရေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရခဲကန္ငယ္
အတြင္း ၀င္စိမ္ပါက ဒဏ္ရာျပႆနာမွ လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္
သည့္ အစြမ္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ေရာ္နယ္ဒုိမွာ လာမည့္စေနေန႔တြင္ ရီးရဲလ္အတြက္ အယ္လ္ကလက္စီကုိ ပြဲစဥ္ကစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေပၚတူဂီအတြက္
လည္း ကမာၻ႔ဖလား ရႈံးထြက္အဆင့္ ေျခစစ္ပြဲစဥ္ ကစားေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာျပႆနာကင္းစင္ေနေစရန္ အဆုိပါေရခဲကန္ငယ္ တပ္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စပိန္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

zaw zaw tun
yoyarlay

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုက္ဖက္တဲ့ဂ်င္း


ဂ်င္းေတြကို အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဖန္တီးခ်ဳပ္လုပ္ၾကပါတယ္။ Skinny Jean ေတြက ကိုယ္နဲ႔ လိုက္ဖက္ေပမဲ့ တျခားသူ၀တ္တဲ့အခါ အေတာ္အၾကည့္ရဆုိး တာေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ္က ဂ်င္းအပြနဲ႔ လိုက္ဖက္ေပမဲ့ သူမ်ားနဲ႔လိုက္ခ်င္မွလုိက္မွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္နဲ႔လုိက္ဖက္တဲ့ ဂ်င္းေတြကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြ စဥ္းစားရေတာ့မယ္ မဟုတ္ပါလား။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဂ်င္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေလးေတြကို ၫႊန္ျပေပးလိုက္တယ္ေနာ္။

ေအာက္ကားဂ်င္းေဘာင္းဘီ
ဒီလိုေဘာင္းဘီမ်ဳိးက ခႏၶာကိုယ္အခ်ဳိးအစားကို ပိုမိုေျပျပစ္ေစပါတယ္။ ေအာက္ပိုင္းကအပြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေျခသလံုးေသးလြန္းတဲ့သူေတြ အတြက္ အရမ္းကိုအဆင္ေျပေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခပိုင္း က်ယ္ၿပီး ပြေနတာေၾကာင့္ ေပါင္တုတ္တဲ့သူ၊ တင္ကားတဲ့သူေတြအတြက္ပါ ခႏၶာကိုယ္အခ်ဳိးအစားကို ေျပျပစ္အဆင္ေျပေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ေအာက္ပိုင္းပြပြ ဂ်င္းေဘာင္းဘီမ်ဳိးက ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲတဲ့ အသြင္မ်ဳိးျဖစ္ေပမဲ့ ခႏၶာကိုယ္အခ်ဳိးအစားကို ေျပျပစ္ေစတာေတာ့ အမွန္ပါ။

ခါးအေပၚပိုင္း ဗိုက္ေပၚအထိ ၀တ္ရေသာ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ
ယေန႔ေခတ္စားေနတဲ့ ခါးအေပၚပိုင္း ဗိုက္ေပၚအထိ၀တ္ရတဲ့ ဂ်င္းေဘာင္းဘီေတြက ေျခေထာက္ရွည္သြယ္ၿပီး ပိန္သြယ္တဲ့သူမ်ဳိးေတြနဲ႔ အလိုက္ဖက္ဆံုးပါပဲ။ ခါးေသးတဲ့သူမ်ဳိးနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ လိုက္ဖက္မႈက ေျပာစရာကိုမရွိႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။

တည့္ပြဂ်င္းေဘာင္းဘီ
ဒီလိုဂ်င္းေဘာင္းဘီေတြကို နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ၀တ္လို႔ရတဲ့အတြက္ စတိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲလို႔ရပါတယ္။ ကိုယ့္အေနနဲ႔ Skinny ဂ်င္း အက်ပ္ေလးေတြကို ၀တ္ဆင္ရတာစိတ္မသက္သာဘူးလို႔ထင္ရင္ေတာ့ အခုလို တည့္ပြဂ်င္း ေဘာင္းဘီမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

ပြပြေခ်ာင္ေခ်ာင္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ (BoyFriend Jean)
ဆိုင္လြန္ပြပြေခ်ာင္ေခ်ာင္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီေလးေတြက ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ ခၽြန္ခၽြန္ေလးေတြနဲ႔ တြဲဖက္၀တ္ဆင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အရမ္းကို ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အသြင္ကို ေပးစြမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျခေထာက္တုိတဲ့ သူေတြအတြက္ ပိုရွည္ေစတယ္လို႔ ထင္ျမင္ေစႏုိင္ဖုိ႔ ေအာက္ေျခ နည္းနည္းပိုရွည္တဲ့ ေဘာင္းဘီကို ေဒါက္ျမင့္ ဖိနပ္ေလးနဲ႔ တြဲဖက္ ၀တ္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

ခ်က္ျပဳတ္၀တ္ရေသာ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ခါးအေပၚပိုင္းအထိ တက္၀တ္ရတဲ့ ဂ်င္းေတြ ေခတ္စားေနတာကို ျမင္ေတြ႕ရေပမဲ့လည္း ခ်က္ျပဳတ္ဂ်င္းေဘာင္းဘီေတြ ကေတာ့ ခါး႐ိုးတိုတဲ့သူေတြ ေရြးခ်ယ္ေနၾကတဲ့ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနပါတယ္။

Skinny ဂ်င္းအက်ပ္ေလးမ်ား
Skinny ဂ်င္းေလးေတြကိုလည္း စတိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းလဲၿပီး ၀တ္လို႔ရပါတယ္။ ပိုမိုသြယ္လ်တဲ့အသြင္မ်ဳိးကို ရခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေရာင္ ရင့္ရင့္ကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။ အလြန္ေသးတဲ့ ေျခသလံုးေလးေတြနဲ႔ ေပါင္တုတ္တုတ္ေလးေတြကို ဖံုးကြယ္ၿပီး အသြင္အျပင္ကို ေျပျပစ္ေစ ဖို႔အတြက္ ဒူးေခါင္းအထိအရွည္ ဘြတ္ဖိနပ္မ်ဳိးနဲ႔ တြဲဖက္၀တ္ဆင္ရပါမယ္။ ေဒါက္ဖိနပ္ တစ္ရန္နဲ႔လည္း အလြယ္တကူ တြဲဖက္ဆင္ျမန္း ႏိုင္ပါေသးတယ္။

သူသူဟန္(အင္တာနက္)

M Plaza Shopping Journal (Vol 1, No 19 )

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတည္းေနထိုင္သည့္ ေနအိမ္အတြင္း၀င္ေရာက္၍ လူသတ္ပစၥည္းယူေဆာင္သူအား ဖမ္းဆီးရမိ


၁၁.၁၀.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၀၉၃၀အခ်ိန္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ (၂၀)ရပ္ကြက္ေန၊ ေဒၚသန္းၿမိဳင္သည္ ၎တစ္ဦးတည္းေနထိုင္သည့္ ေနအိမ္ေနာက္ေဖးေရခ်ိဳးခန္းတြင္ လဲက်ေနသည္ကို ၎၏တူျဖစ္သူ ကိုမင္းေအာင္မွေတြ႔ရွိ၍ သဃၤန္းကၽြန္းစံျပေဆးရံုသို႔ ပို႔အပ္ရာ ေသဆံုးေနေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားမႈအား ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္(၄၇/၂၀၁၃)ျဖင့္
ေရးဖြင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ကိုမင္းေအာင္သည္ ေသဆံုးသူေဒၚသန္းၿမိဳင္အား သၿဂိဳလ္ရန္အတြက္ ေသဆံုးသူ၏မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ေမြးစာရင္း လာေရာက္ယူေဆာင္စဥ္ ေဒၚသန္းၿမိဳင္၏ ေနအိမ္အိပ္ခန္းအတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားျပန္႔က်ဲကာ ေနာက္ေဖး ေရခ်ိဳးခန္း ျပဴတင္းတံခါးသံဇကာမွာလည္း ျဖတ္ေတာက္ခံထားရသည္ကို မသကၤာဖြယ္ေတြ႔ရွိသျဖင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒၚသန္းၿမိဳင္၏ရုပ္အေလာင္းအား မႈခင္းဆရာ၀န္မွ စစ္ေဆးရာ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေပါက္ၿပဲ၊ ၀ဲတံေတာင္၊လက္ခံု၊ ဒူးပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ယာဘက္နံရိုးနံပါတ္(၂) မွ (၈)အထိက်ိဳးေနေၾကာင္း စစ္ေဆးသိရိွရပါသည္။

ေဒၚသန္းၿမိဳင္ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အကူတပ္ဖြဲ႕ခြဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈတပ္ခြဲ၊မႈခင္းအကူဌာနစုမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ၂၃.၁၀.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၆၀၀ အခ်ိန္ မသကၤာ တရားခံ ေဇာ္၀င္းထြန္း (ဘ)ဦးဟံတင္၊ (၆၀)ရပ္ကြက္၊ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ ေနသူအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရာ ၎သည္ ၁၀.၁၀.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ ေဒၚသန္းၿမိဳင္၏ေနအိမ္အတြင္းသို႔ ေရခ်ိဳးခန္းျပဴတင္းတံခါး သံဇကာအား ခ်ိဳးဖ်က္၀င္ေရာက္စဥ္ ေဒၚသန္းၿမိဳင္မွ ေဟာ္ဟစ္သျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အားခ်ဳပ္ကိုင္၍ ပါးစပ္အားလက္ျဖင့္ဖိထားရာမွ ေဒၚသန္းၿမိဳင္ သတိလစ္လဲက်သြားစဥ္ ေဒၚသန္းၿမိဳင္၀တ္ဆင္ထားသည့္ စိန္တစ္လံုးစီပါနားကပ္တစ္ရံႏွင့္ ဆင္းကဒ္ပါလက္ကိုင္ဖုန္း (၁)လံုးတို႔အား ယူေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ အမႈအား ေသမႈေသခင္း ဖြင့္လွစ္စစ္ေဆးရာမွ (ပ)၈၉၅/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၀၂/၃၉၂ျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္၍ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police

အျပည့္အစုံသုိ႔ »