စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမႇ က်ပ္ႏႇစ္သိန္းျဖင့္ ငႇားရမ္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ က်ပ္သိန္း ၂၀ ျဖင့္ ငႇားရမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Egress ေၾကညာ

တစ္ႏႇစ္ က်ပ္သိန္းႏႇစ္ရာျဖင့္ ျမန္မာ့အဏၰ၀ါ စြမ္းအားရႇင္ ဂ႐ုအက္(စ္)ကုမၸဏီမႇ ငႇားရမ္းခြင့္ ရထားသည္ဆိုေသာ ၁၇ ဧက ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းသည့္ ယခင္အလံုမီးခံ ဘိလပ္ေျမျပားစက္႐ံု ေျမေနရာေဟာင္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ရဲကို)
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမႇ က်ပ္ႏႇစ္သိန္းျဖင့္ ငႇားရမ္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ က်ပ္သိန္း ၂၀ ျဖင့္ ငႇားရမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Egress ေၾကညာ၊ ျပည္သူပုိင္ ေျမကြက္၊ စက္႐ုံ၊ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပုဂၢလိကသုိ႔ေရာင္းခ်၊ ငႇားရမ္းထားသည့္ တန္ဖုိးမ်ားအားလုံးကုိ အစုိးရက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ရန္လုိလာ
Myanmar Egress အေနျဖင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ အေဆာက္အအံု ငါးလံုးကို တစ္လလွ်င္ က်ပ္ႏႇစ္သိန္းျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ က်ပ္သိန္း ၂၀ ျဖင့္ ငႇားရမ္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈအရ သိရသည္။
၎တို႔၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ သင္တန္းေက်ာင္းဘက္မႇ တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းသတ္မႇတ္၍ ငႇားရမ္းခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ကာလေပါက္ေစ်းႏႇင့္ ႏိႈင္းယႇဥ္၍ တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္သိန္း ၂၀ ျဖင့္ တစ္ႏႇစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုငႇားရမ္းၿပီး အႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ၎တို႔ဘက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု Myanmar Egress က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
စက္မႈပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား Myanmar Egress မႇ ငႇားရမ္းထားမႈႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရႇင္းလင္းစြာ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ရန္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လစဥ္ေငြေပးသြင္းထားမႈ အေထာက္အထားမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားမႈ အခ်က္အလက္ အမႇန္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈခြင့္ျပဳရန္ Myanmar Egress သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားသို႔ တင္ျပၿပီး ျပန္လည္ဆက္သြယ္ ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔ထံမႇ ျပန္လည္ဆက္သြယ္လာျခင္း မရႇိပါ။
ထို႔ျပင္ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို Myanmar Egress မႇ ငႇားရမ္းထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမႇာ ကြဲျပားမႈမ်ားရႇိေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ငႇားရမ္းမႈ အခ်က္အလက္မ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရႇိသူ တစ္ဦးထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ EC ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ငႇားရမ္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး EC ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုသာ ဖတ္ျပျခင္း၊ မူအရ ငါးႏႇစ္ငႇားရမ္းမည္ဟု သတ္မႇတ္ေသာ္လည္း တစ္ႏႇစ္ခ်င္း အလုိက္သာ ငႇားရမ္းျခင္းႏႇင့္ တစ္လက်ပ္သိန္း ၂၀ ျဖင့္ ငႇားရမ္းထားေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး The Daily Eleven မႇ ရရႇိထားေသာ အခ်က္အလက္မႇာ ၎အေနျဖင့္ မည္သို႔ရရႇိ ထားသည္ကို မသိေသာ္လည္း စာရင္းပါ အခ်က္ျဖစ္ေသာ ၂.၄၀၀ သန္းႏႇင့္ ၂၄.၀၀ သန္း သည္လည္း Typing Error ေၾကာင့္လည္း မႇားယြင္းမႈ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
မည္သည့္ေစ်းႏႈန္း၊ မည္သည့္တန္ဖိုးျဖင့္ မည္သူက ရရႇိသြားသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ႏႇင့္ ပုဂၢလိကသို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ပုဂၢလိကမႇ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္မ်ား ေပးသြင္းျခင္း ရႇိမရႇိကုိလည္း ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္အထိ အမ်ားျပည္သူသို႔ အေသးစိတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပျခင္းမရႇိ...

သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ားျပည္သူႏႇင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔ စီမံခန့္ခြဲမႈေအာက္တြင္ရႇိေသာ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေျမကြက္အေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းႏႇင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ ခ်ထားေပးရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ သိသာရႇင္းလင္းၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို တရား၀င္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရး ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အစုိးရ၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒအရ လ်ိဳ႕၀ႇက္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူႏႇင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ား ေျမကြက္၊ စက္႐ံု၊ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္း၊ ေရာင္းခ်၊ ငႇားရမ္းျခင္းမ်ိဳးတြင္ တန္ဖိုးႏႇင့္ ၎တို႔ႏႇင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အမ်ားျပည္သူထံ ခ်ျပရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း အမ်ားျပည္သူႏႇင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ငႇားရမ္းျခင္းႏႇင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျပဳလုပ္ေလ့ရႇိၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္လည္း ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏႇင့္ ျပည္သူသိသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္းမႇျဖစ္ေစ၊ မီဒီယာမ်ားမႇျဖစ္ေစ ခ်ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရႇိသည္။
ယခင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္စက္ ႐ံုတစ္႐ံုအား က်ပ္သိန္း ၉၀ တည္းျဖင့္ ရယူသြားမႈ ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို နစ္နာသည့္ ေစ်းျဖင့္ေပးခဲ့မႈ (ဇယားပါ ပုဂၢလိက အျပတ္၀ယ္ယူ ရရႇိသြားမႈအခ်ိဳ႕) မ်ားရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ၀င္းသူဇာ အေရာင္းဆုိင္ကဲ့သို႔ ဆုိင္ခန္းက်ဥ္းမ်ားပင္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၆၀ အထိ ငႇားရမ္းခ ေပးေနရေၾကာင္း သိရသည္။
ယခင္ အစိုးရလက္ထက္မႇ ယခုအစိုးရ သစ္လက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ႏႇစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရႇင္ႏႇင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားရႇိ အေဆာက္အအံုမ်ားႏႇင့္ ေျမကြက္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈ ေကာ္မတီတို႔မႇ ပုဂၢလိကသို႔ အၿပီးအျပတ္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေျမကြက္၊ စက္႐ံု၊ လုပ္ငန္း အေရအတြက္မႇာ ၂၂၅၇ ခုအထိရႇိရာ ႏုိင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ သိသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရႇင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရႇိမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရႇိေနသည္။


Myanmar Egress ငႇားရမ္းမႈႏႇင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္
လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ၂၂၅၇ ခုကို ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ က်ပ္ ၂၅၈ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ရရႇိခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ ရရႇိသြားသူအခ်ဳိ႕မႇ မိမိတို႔ရယူထားသည့္ ေျမကြက္၊ စက္႐ံု၊ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ေငြမ်ား အေက်ေပးသြင္းမႈ မရႇိျခင္းမ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္သည္။
၂၂၅၇ ခုကို ေစ်းႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရရႇိသြားသူမ်ားထဲတြင္ ၃၃၁ ခုအတြက္သာ အခြန္ေဆာင္ၿပီး ရရႇိသင့္သည့္ အခြန္ေငြက်ပ္ ၁၀၉၃ ဘီလ်ံတြင္ က်ပ္ ၁၄ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ရရႇိခဲ့သည္အထိ နစ္နာခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ မတ္လကုန္အထိ လႊတ္ေတာ္မႇ ထုတ္ျပန္ေပးေသာ စာရင္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။
ျပည္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရႇိ တန္ဖိုးႀကီး ေျမကြက္က်ယ္မ်ား၊ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ား၊ အခ်က္အခ်ာက် ေနရာရႇိ အေဆာက္အအံုမ်ား အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ၂၂၅၇ ခုကိုေရာင္းခ်ရာတြင္ က်ပ္ ၂၅၈ ဘီလ်ံသာ ရရႇိသည့္အတြက္ ေျမကြက္၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၁၁၄၀ ေက်ာ္သာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ ရရႇိခဲ့သည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။
ထို႔ျပင္ ယင္းကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပုဂၢလိကအေပၚ ျပင္ပေပါက္ေစ်းႏႇင့္ မတန္တဆ ကြာဟခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေန မႈမ်ားရႇိေနရာ ႏုိင္ငံႏႇင့္ ျပည္သူအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားစြာရႇိၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
မည္သည့္ေစ်းႏႈန္း၊ မည္သည့္တန္ဖိုးျဖင့္ မည္သူက ရရႇိသြားသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ႏႇင့္ ပုဂၢလိကသို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ပုဂၢလိကမႇ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္မ်ား ေပးသြင္းျခင္း ရႇိမရႇိကုိလည္း ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္အထိ အမ်ားျပည္သူသို႔ အေသးစိတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပျခင္းမရႇိမႈအေပၚ သံုးသပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရႇိေနသည္။
၎အျပင္ စုေဆာင္းရရႇိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အလံုၿမိဳ႕နယ္ရႇိ အလံုမီးခံ ဘိလပ္ေျမျပားစက္႐ံု ေျမေနရာေဟာင္းဟု ဆိုေသာ ၁၇ ဒသမ ၃၆ ဧကက်ယ္၀န္းသည့္ ေျမကြက္ကို ျမန္မာ့အဏၰ၀ါ စြမ္းအားရႇင္ ဂ႐ုပ္အက္ (စ္) ကုမၸဏီသို႔ တစ္ႏႇစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၄ သိန္းျဖင့္ ၂၀၂၇ ခုႏႇစ္အထိ BOT ႏႇင့္ ငႇားရမ္းထားမႈ၊ ေျမေပၚပါသိုေလႇာင္႐ံု ေျခာက္လံုးကို တစ္ႏႇစ္ က်ပ္ ၄၄ သိန္းေက်ာ္ ျဖင့္ငႇားရမ္းထားမႈ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရႇိ ေဖာ့ကန္ဆိပ္ကမ္းေျမ ၂၃ ဒသမ ၂၉ ဧကကိုလည္း တစ္ႏႇစ္လွ်င္ ငႇားရမ္းခက်ပ္ ၈၂၉ သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ Mother Industrial ကုမၸဏီသုိ႔ ၂၀၂၇ ခုႏႇစ္အထိ BOT ႏႇင့္ ႏႇစ္ရႇည္ငႇားရမ္းထားမႈ ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေငြဆံုး႐ံႈး နစ္နာမႈမ်ား ရႇိေနရာ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ဟုတ္မႇန္မႈ ရႇိမရႇိႏႇင့္ မည္ကဲ့သို႔ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ခ်ထားေပးျခင္း ျဖစ္သည္ကို ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။
''Myanmar Egress ကိစၥက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရရႇိတဲ့ အခ်က္အလက္အေပၚမႇာ အေျခခံေရးတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရးတာ မႇားတယ္ဆိုရင္လဲ အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လံုလံုနဲ႔ ေျပာလာရင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ျပန္ထည့္ေပးရမႇာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တာ၀န္ပါ။ မႇားတယ္လို႔ ျငင္းခ်င္ရင္ အေထာက္အထားနဲ႔ ျငင္းရမႇာပါ။ စာခ်ဳပ္ေတြ အရင္က ေငြသြင္းထားတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ျပဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရရႇိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက ဒီတစ္ခုတည္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ခုလိုေရးသားျခင္းဟာ မႇန္ကန္မွ်တမႈ ဘယ္ေလာက္ရႇိသလဲ၊ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ အခြင့္အေရးေတြ ရေနသလဲ၊ သင့္ေတာ္တဲ့ႏႈန္းေတြလား၊ မသင့္ေတာ္ဘူးလား။ လူအမ်ားအျမင္မႇာ မသင့္ေတာ္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြ ျဖစ္ေနတာကို တာ၀န္ရႇိတဲ့သူေတြက ရႇင္းလင္းဖို႔ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရးတဲ့ ႏႇစ္သိန္း မဟုတ္ဘူး။ သိန္း ၂၀ ဆိုတာေတာင္ အဲဒီႏႈန္းထားက အခုလက္ရႇိ ေပါက္ေစ်းေတြနဲ႔ ဆိုရင္ကို မျဖစ္ထိုက္ေသးပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ Myanmar Egress ကိစၥက ေငြပမာဏက အမ်ားႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီထက္နစ္နာတဲ့ဟာေတြ ဥပမာျပစရာေတြ ရႇိပါတယ္။ ဒီထက္မက ေပါက္ေစ်းထက္ နည္းတဲ့ေစ်းေတြနဲ႔ ငႇားရမ္းထားတာ၊ ေရာင္းခ်ထားတာေတြ ဒါေတြကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေတြကို Media ေတြက ေလ့လာၿပီး မႇန္မမႇန္ခ်ျပရမယ္။ ကာလေပါက္ေစ်းေတြနဲ႔ ယႇဥ္ၿပီး ခ်ျပရမယ္။ Myanmar Egress ကိစၥကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရရဲ႕ ပြင့္လင္းမႈ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါလဲဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမႇ မဟုတ္ရင္ မီဒီယာေတြက မႇားတယ္၊ က်င့္၀တ္နဲ႔ မညီဘူးဆိုတာေတြ ျဖစ္လာမယ္။ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ တာေတြမရႇိတဲ့ အတြက္ အခုလိုျဖစ္ရပ္ေတြ ရႇိေနတာပါ။ ႏုိင္ငံရဲ႕ အထူးလ်ိဳ႕၀ႇက္သင့္တဲ့ လုံျခံဳေရးကိစၥေတြကလြဲလို႔ က်န္တာေတြကိုေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာသင့္ပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ အစိုးရေရာ ေျပာရမႇာျဖစ္သလို ျပည္သူေတြကလည္း ေ၀ဖန္လို႔ရမႇာပါ။ ခုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရင္ လက္သိပ္ထိုး လုပ္တာေတြမ်ားတယ္။ ေလလံဆြဲတာေတာင္ ဘယ္လိုဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္တာမရႇိဘူး။ ဘယ္သူေအာင္သြားတယ္ ဆိုတာေလာက္ပဲ။ ဘာေၾကာင့္ ေလလံေအာင္တယ္။ ဘယ္အခ်က္အလက္နဲ႔ ေရြးတယ္ ဆိုတာလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ မထုတ္ျပန္ဘူး။ ဥပမာ ရန္ကုန္ ေလဆိပ္ေလလံ ကိစၥဆိုရင္ ဒါမ်ဳိးေတြေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္ခဲ့ရတာ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔မႇာ တရား၀င္ထုတ္ျပန္တဲ့ အခ်က္အလက္ နည္းပါးတဲ့အခါ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ပဲ သြားရပါတယ္။ မႇန္ကန္႐ိုးသားတဲ့ တာ၀န္ရႇိသူေတြဆိုရင္ မီဒီယာေတြက ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို အေသးစိတ္ေျဖႏိုင္ရမႇာပါ'' ဟု The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေ၀ၿဖိဳးက ေျပာၾကားသည္။
သတင္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႕

Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အနီးကပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း

တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမတြင္ ဖြင့္လႇစ္ထားသည့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ် သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲအား ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-ေအးပပ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အနီးကပ္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီအား၂၀၁၃ခုႏႇစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေကာ္မတီတြင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၁၈ ဖြဲ႕ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီတြင္ အထူးတာ၀န္ေပး အဖြဲ႕ (Task Force) ႏႇင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ (Advisory Board) တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အထူးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္ ၄၃ ဦး၊အၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ ပညာရႇင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၃၄ ဦးတို႔ ပါ၀င္ၾကသည္။
အဆိုပါ ေကာ္မတီမႇ မူႀကိဳပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးႏႇင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အေျခခံပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ဆရာအတတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ကေလးဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္သင္ယူနည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ေက်ာင္းျပင္ပႏႇင့္ လူတိုင္းအက်ဳံး၀င္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ဥပေဒျပဳစုေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ၀န္ထမ္းစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးႏႇင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ လက္ေတြ႕အသံုးခ် သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားျမႇင့္ တင္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ ျဖည့္ဆည္းေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္႐ိုးမာတိကာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (အဆင့္ျမင့္)၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္႐ိုးမာတိကာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (အေျခခံ)၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ သတင္းအတတ္ နည္းပညာႏႇင့္ ဆက္သြယ္ေရး ပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔ ပါ၀င္ၾကသည္။
''ဒီေကာ္မတီက ပညာရႇင္ေတြရဲ႕ အၾကံၪာဏ္ေတြကို စုစည္းၿပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္ Action Plan နဲ႔ေရရႇည္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ Action Plan ေတြကို ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပညာေရး ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကမႇာ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ညႊန္ၾကားေရးမႇဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏႇင့္ မထိန္းသိမ္းဘဲ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားႏႇင့္ ႏိုင္ငံကို ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ဆိုပါက ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ တကယ့္ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္ ျဖစ္ေပၚမလာႏိုင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ကက်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မႇ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးစဥ္

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္သာ ႏိုင္ငံကို ထိန္းသိမ္းမည္ ဆိုပါက ျပည္သူမ်ားသည္ တကယ့္ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။
ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေရႇးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးႏႇင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုသို႔ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းဥပေဒၾကမ္းပါ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ခန္းတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရႇိဘဲ ရပ္ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အိမ္အေျချပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ကာလအတြင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပယ္ဖ်က္ၿပီးေနာက္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အိမ္အေျချပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔သည္ ျပစ္မႈထင္ရႇား စီရင္ျခင္း ခံရပါက က်ပ္ ၁၀ သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ခ်မႇတ္ ရမည္ဟူေသာ ပုဒ္ ၃၄/(က) ႏႇင့္ (ခ) တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မႇ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေန႔ကေလးထိန္းဌာန ဖြင့္တာေလးေလာက္နဲ႔ ဒဏ္ေပးမယ္ ဆိုတာကလည္း မသင့္ေတာ္တဲ့အျပင္ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ ဆိုတာကို ကြၽန္မလည္း ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူလူထုကို ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႇာလား။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ ဥပေဒရဲ႕ ျပည္သူအေပၚမႇာ ေစတနာထားမႈနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႇာလား ဆိုတာကို ကြၽန္မတို႔ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္နဲ႔ပဲ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံကို ထိန္းသိမ္းသြားမယ္ဆိုရင္ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မႇာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဥကၠ႒ႀကီးက တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားလိုပါတယ္...

''ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက ေျပာသြားတာက ဒီမိုကေရစီ ႏုနယ္ေသးတဲ့ အခ်ိန္မႇာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ဆိုတာ လိုတယ္။ ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ ေျပာင္းျပန္ယူပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏုနယ္ေနေသးတဲ့ အခ်ိန္မႇာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေပၚေပါက္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒဆိုတာ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုကို ဒဏ္ေပးဖို႔မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ထင္ထင္ရႇားရႇား အမ်ားသိေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုဒီမႇာ ရပ္ရြာအေျချပဳ၊ အိမ္အေျချပဳဆိုတာ ကေလးေလးေတြကို အိမ္မႇာေခၚၿပီး ထိန္းတာ ေန႔ကေလးထိန္း ေက်ာင္းေတြနဲ႔ မတူပါဘူး။ ေန႔ကေလးထိန္းဌာန ဖြင့္တာေလးေလာက္နဲ႔ ဒဏ္ေပးမယ္ ဆိုတာကလည္း မသင့္ေတာ္တဲ့အျပင္ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ ဆိုတာကို ကြၽန္မလည္း ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူလူထုကို ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႇာလား။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ ဥပေဒရဲ႕ ျပည္သူအေပၚမႇာ ေစတနာထားမႈနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႇာလား ဆိုတာကို ကြၽန္မတို႔ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္နဲ႔ပဲ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံကို ထိန္းသိမ္းသြားမယ္ဆိုရင္ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မႇာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ဥကၠ႒ႀကီးက တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားလိုပါတယ္'' ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ဥပေဒၾကမ္းပါ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္အခန္းကို ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ၊ ၀န္ႀကီးဌာနတို႔က ရႇင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက သီးျခားေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေရနည္းကာလ မေရာက္မီ ဧရာ၀တီ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ေရလမ္းေၾကာင္း က်ပ္တည္းမႈမ်ား ပိုမိုၾကံဳေတြ႕လာ

သဲေသာင္မ်ား ျဖစ္ထြန္းမႈေၾကာင့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ေရလမ္းေၾကာင္း က်ပ္တည္းမႈကုိ ၾကံဳေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရနည္းကာလအျဖစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ ေန႕မႇ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမႇ သတ္မႇတ္ထားၿပီး ယခုႏႇစ္ ေရနည္းကာလတြင္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ေၾကာင္း အတြင္း ေရလမ္းေၾကာင္း က်ပ္တည္းမႈမ်ား ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေအာက္တိုဘာ ေနာက္ဆုံးပတ္မႇ စတင္၍ ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလ်က္ရႇိၿပီး သဲေသာင္မ်ား စတင္ေပၚထြန္းလ်က္ရႇိရာ ေဒသအေခၚ စည္းတန္း (ေရေအာက္သဲေသာင္တန္း) မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမႈမႇာ ယခင္ႏႇစ္ကထက္ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ယခုႏႇစ္ ေရနည္းကာလတြင္ ေရလမ္းေၾကာင္းသြား ေမာ္ေတာ္ေရယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ သြားလာမႈ ခက္ခဲေစႏိုင္ေၾကာင္း ေရယာဥ္မႇဴးမ်ားက ဆိုသည္။
''ခုလို ေသာင္စထိုးတဲ့ အခ်ိန္မႇာ ေရေၾကာင္းၾကည့္ရ ခန္႕မႇန္းရတာ အရမ္းခက္ပါတယ္။ ဒီႏႇစ္က ေရနည္းကာလ မေရာက္ခင္ ကတည္းက ေရေၾကာင္း က်ပ္တာေတြစျပီး ၾကံဳရတယ္။ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္ေလာက္မႇ ေရေၾကာင္း ျပန္ပြင့္မႇာမို႕ မႏၲေလး-ဗန္းေမာ္ လမ္း ပိုင္းမႇာကုန္စည္ စီးဆင္းမႈေတြ ၾကန္႔ၾကာလာမယ္။ ခုေရေၾကာင္း က်ပ္တာက အထက္ဆို ဗန္းေမာ္၊ ေအာက္ဆို ပုဂံေညာင္ဦးထိပဲ'' ဟု ေရယာဥ္မႇဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။
''ေအာက္တိုဘာ ပထမပတ္တုန္းက အထက္ပိုင္းကိုသြားတာ စည္းတန္းေတြအခု ေလာက္မမ်ားဘူး။ ေနာက္ဆုံးပတ္တစ္ခါ ထပ္သြားေတာ့ အရင္စည္းတန္း ျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာေတြက သဲေသာင္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမႇာ မၾကာခင္ ေသာင္ျဖစ္ထြန္းမယ့္ စည္းတန္းေတြ ျဖစ္ေပၚေ တာကို ေတြ႕ရတယ္။ အရင္တစ္ေခါက္က ၀ါးလုံးနဲ႔ေထာက္ၿပီး ေရးစူး စမ္းမသြားရ ေသးဘူး။ အခုတစ္ေခါက္ စည္းတန္းေတြ မ်ားလာေတာ့ ေကြ႕၀ိုက္ေရႇာင္ကြင္း ေမာင္း ရသလို ေရစူးကို၀ါး လုံးနဲ့ေထာက္ၿပီး သြားေနရၿပီ''ဟု မႏၲေလး-ဗန္းေမာ္ ေရယာဥ္မႇဴး ဦးမ်ိဳးေဌးက ေျပာသည္။
''ေျမာင္းျမကေန ပခုကၠဴကို ထြက္လာေတာ့ ေရေၾကာင္းက်ပ္တာ သံုးေနရာေလာက္ ရႇိတယ္။ ဟသၤာတဇင္ေယာ္ ကြၽန္းနားနဲ႔ ကမၼၾကီး နားေလာက္မႇာ စက္ေလႇငယ္ေတြ စမ္းေမာင္းခိုင္းရတယ္။ အလာေရ အေနအထားနဲ႔ အျပန္ေရ အေနအထား အေတာ္ကြာတယ္။ ေရေၾကာင္းျပထားတဲ့ တခ်ိဳ႕ေဗာေတြကလည္း ေရတက္တုန္းက အေနအထားေတြ ဆိုေတာ့ ေရက်ခ်ိန္မႇာ ေရအနက္နဲ႔ ေဗာအမႇတ္အသား လြဲေနတယ္။ အသစ္ျပန္တိုင္းျပီး လက္ရႇိ ေရစူးအမႇတ္အတိုင္း ျပထားဖို႔လိုတယ္'' ဟု ေရယာဥ္မႇဴး တစ္ဦးက ဆိုသည္။
''ေရစက်ေနၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏႇစ္စဥ္ေရေၾကာင္း က်ပ္တည္းမႈ ျဖစ္တဲ့ေနရာေတြ မႇာ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး အခက္အခဲမျဖစ္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႕အတြက္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာၿပီး တိုင္းတာေရးေတြကို ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ကစၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ ''ဟု ေရအရင္းျမစ္ႏႇင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန (မႏၲေလး)မႇ တိုင္းဦးစီးမႇဴးက ေျပာၾကားသည္။
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျမန္မာႏုိင္ငံရႇိ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားႏႇင့္ ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ ျမႇင့္တင္မည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ္ ခ်ဳပ္ဆုိမည္

ေဆးတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး)အား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရႇိ ေဆးတကၠသုိလ္မ်ားႏႇင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရႇိ တကၠသိုလ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ အဆင့္ျမင့္ ပညာက႑ ျမႇင့္တင္မည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ခ်ဳပ္ဆုိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီျမိဳ႕အေျခစိုက္ ဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္ခြဲ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Sydney Medical School ေဆးတကၠသိုလ္ႏႇင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရႇိ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင့္ျမင့္ ပညာက႑၌ တကၠသိုလ္ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း၍ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္ တင္ႏုိင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ဖလႇယ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏႇင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ပါေမာကၡမ်ားအား ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ျခင္းႏႇင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ က႑တြင္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားအား ယင္းတကၠသိုလ္ႏႇင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ယင္းတကၠသိုလ္မႇ မႏၲေလး ေဆးတကၠသိုလ္၊ မေကြးေဆးတကၠသိုလ္မ်ားႏႇင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရႇိေသာ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ အပါအ၀င္ အျခားေဆးတကၠသိုလ္ မ်ားႏႇင့္လည္း တကၠသိုလ္ မ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ ပညာက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ဆက္လက္ခ်ဳပ္ဆုိ သြားမည္ျဖစ္သည္။
''ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာရႇိတဲ့ ေဆးတကၠသိုလ္ အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ သူတို႔က ပူးေပါင္းၾကမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔လည္း တကၠသိုလ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြ ရႇိပါတယ္'' ဟု မႏၲေလး ေဆးတကၠသိုလ္မႇ တာ၀န္ရႇိသူ တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။
ထုိ႔ျပင္ႏုိင္ငံတကာရႇိ ျပင္သစ္၊ ဆီြဒင္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ အီတလီႏုိင္ငံရႇိ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားမႇ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရႇိ တကၠသိုလ္မ်ားႏႇင့္ တကၠသိုလ္ အခ်င္းခ်င္း အဆင့္ျမင့္ ပညာက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကမ္းလႇမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလး ေဆးတကၠသိုလ္တို႔မႇ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ယင္းထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
''ေဆးတကၠသိုလ္မႇာက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရနဲ႔ ပစၥည္းကိရိယာအင္အား ဆရာအင္အား မလံုေလာက္တာက ေတာ္ေတာ္ၾကာေနၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကဆိုရင္ မိုက္ခ႐ိုစကုပ္ (အႏုၾကည့္မႇန္ေျပာင္း) တစ္လံုးကို လူ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ တိုးေ၀ႇ႔ၾကည့္ရတယ္။ ဒုတိယႏႇစ္ ခႏၶာေဗဒသင္ေတာ့လည္း ေဘာ္ဒီ (အေလာင္း) တစ္ခုကို လူ ၃၀၊ ၄၀ ေလာက္ ၀ိုင္းၾကည့္ရတယ္။ အခုလို ပူးေပါင္းအဆင့္ ျမႇင့္မယ္ဆိုတာ ႀကိဳဆိုရမႇာပါ'' ဟု ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္တြင္ ေဆးပညာ ဘြဲ႕ရရႇိထားသူ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာေအာင္ၿဖိဳးသန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
''လြန္ခဲ့တဲ့ ႏႇစ္ေတြတုန္းက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့တဲ့ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မႇာ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ရတဲ့ အပိုင္းေတြ အမ်ားႀကီးရႇိပါတယ္။ အခုလို ျပည္ပက တကၠသုိလ္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုတာ အလြန္ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာပါ။ ႏုိင္ငံတကာမႇာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာေတြက ေခတ္နဲ႔အညီ တိုးတက္ေနၿပီး သုေတသန ရလဒ္ေတြေပၚ မူတည္ကာ တိုးတက္မႈေတြလည္း အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနတယ္'' ဟု မာရီစတုပ္ အင္တာေနရႇင္နယ္မႇ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမႇဴး ေဒါက္တာစစ္ႏုိင္က ဆိုသည္။
''အရင္အစိုးရ လက္ထက္တုန္းကေတာ့ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြ ရႇိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းတစ္ခုႏႇစ္ခုနဲ႔ လုပ္တာမ်ဳိးပဲ ရႇိခဲ့တယ္။ အခုလို တစ္ႏုိင္ငံလံုး ေဆးေက်ာင္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိး သိပ္မရႇိခဲ့ဘူး။ အဓိက ျမန္မာႏုိင္ငံက ေဆးေက်ာင္းေတြမႇာ သင္ၾကားမႈပံုစံေတြ၊ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္ေတြက ရလာတဲ့ ေလ့လာမႈေတြ လုပ္တဲ့အပိုင္း အားနည္းေနတယ္။ သင္႐ိုးေတြကေတာ့ အတူတူပဲ။ ဒါေပမယ့္ သုေတသန ျပဳလုပ္ၿပီး ေလ့လာတဲ့အပိုင္းက ျပည္ပ တကၠသိုလ္ေတြက အရမ္းအားေကာင္းေတာ့ ဒါေတြကို ျပန္လုပ္ေစခ်င္တယ္'' ဟု က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမႇ ေဒါက္တာစည္သူက ဆိုသည္။
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အသက္မေသဆံုးေသးသူ တစ္ဦးအား ေစာင့္ေရႇာက္မည့္သူ မရႇိ၍ သခ်ဳႋင္းဇရပ္တစ္ခုတြင္ လာေရာက္စြန္႔ပစ္မႈ ၿမိတ္ၿမဳိ႕တြင္ ျဖစ္ပြား

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရႇိ တ႐ုတ္သခ်ဳႋင္းဇရပ္တြင္ စြန္႔ပစ္ခံရသူတစ္ဦးကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ေလျဖတ္ေရာဂါ ခံစားေနရၿပီး အသက္ေသဆံုးျခင္း မရႇိေသးသည့္လူနာတစ္ဦးအား ေစာင့္ေရႇာက္မည့္သူ မရႇိေသာေၾကာင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရႇိ သခ်ဳႋင္းဇရပ္ တစ္ခုတြင္ လာေရာက္ စြန္႔ပစ္ခံထားရသူအား တာ၀န္ရႇိသူမ်ားက ေဆး႐ံုသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္က ကန္ႀကီးရပ္ကြက္ ဘီလမ္းရႇိ ေနအိမ္ေဟာင္း တစ္ခုတြင္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ ေနသူတစ္ဦးမႇာ ေလျဖတ္ေရာဂါ ခံစားေနရေသာေၾကာင့္ ေဆး႐ံုသို႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႇဴးက ဦးေဆာင္ၿပီးတင္ပို႔ ေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆး႐ံုသို႔ တင္ပို႔ေပးခဲ့ရသည့္ လူနာမႇာ ေဆြမ်ဳိးမရႇိဘဲ ရပ္ကြက္အတြင္းသို႔ လာေရာက္ေနထိုင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
''ေဆး႐ံုကို ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္မႇာတင္ပါတယ္။ လူနာကို ကူညီေစာင့္ေရႇာက္ေပးဖို႔ လူငႇားေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆး႐ံုက ဘာမႇမျဖစ္တဲ့ လူနာကို ဒီမႇာထားခြင့္ မရႇိဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူနာကို လာေခၚဖို႔ ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာဆိုတာပါ။ တကယ္ေတာ့ လူနာရႇင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆြမ်ဳိးေတြလည္း တစ္ေယာက္မႇ မရႇိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရေဆး႐ံုကို တင္ပို႔ေပးတာပါ။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ျပန္အပ္ပါတယ္။ လူနာက လမ္းေတာင္မေလွ်ာက္ႏိုင္ ေတာ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အစိုးရေဆး႐ံုကေတာင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရႇာက္မႈ မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဘယ္မႇာသြားထား ရမလဲလို႔ ေမးခဲ့ပါတယ္။ ဒါလည္း လက္မခံေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူနာကို ျပန္ယူလာရပါတယ္။ လူနာကို ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္မႇာ ေဆး႐ံုကေန ျပန္ယူလာရၿပီး ကလြင္-ဘာသာေပါင္းစံု သခ်ဳႋင္းက တ႐ုတ္သခ်ဳႋင္းဇရပ္မႇာ သြားေရာက္ ထားရစ္ခဲ့ရတာပါ'' ဟု ကန္ႀကီးရပ္မႇ ကူညီေပးခဲ့သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါလူနာမႇာ အသက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ရႇိေၾကာင္း အရက္ေသာက္သံုးမႈ မ်ားေသာေၾကာင့္ ေလျဖတ္သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်းရြာက ဇရပ္ကို ညေနပိုင္းမႇာ လူေျခာက္ေယာက္ ေလာက္ကလာၿပီး စြန္႕ပစ္သြားတာပါ သူနဲ႔အတူ အခ်ဳိရည္ဘူးေတြလည္း ထားေပးခဲ့ပါတယ္။ အရင္ကလည္းဒီလိုပဲ အရႇင္လတ္လတ္ လာစြန္႔ပစ္သြားၿပီး ေသဆံုးသြားလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သၿဂဳႋလ္ေပးလိုက္ရၿပီးပါၿပီ'' ဟု ကလြင္ေက်းရြာ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္က အစိုးရေဆး႐ံုမႇ လက္မခံေသာေၾကာင့္ လာေရာက္ စြန္႔ပစ္ခံခဲ့ရသည့္ လူနာအေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေန လူမႈကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္သံုးစြဲ သူမ်ားအၾကား သတင္းျပန္႕ႏႇံ႕ ခဲ့ၿပီးေနာက္ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားက ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ ည ၁၀ နာခြဲခန္႔တြင္ လာေရာက္ယူေဆာင္သြားၿပီး ေဆး႐ံုသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဂ်ပန္ႏႇင့္စင္ကာပူမႇ တင္ျပထားေသာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး၀င္း တစ္ခုလုံး အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ မၾကာမီ တင္ဒါေခၚယူမည္


ဂ်ပန္ႏႇင့္ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံတုိ႕မႇ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ တင္ျပထားေသာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး၀င္း တစ္ခုလုံး အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ မၾကာမီတင္ဒါ ေခၚယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမႇ သိရသည္။

ယခုႏႇစ္အတြင္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ႏႇစ္ခုႏႇင့္ စင္ကာပူကုမၸဏီ ႏႇစ္ခုတုိ႔မႇ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး၀င္းကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ လာေရာက္တင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဆင့္သုိ႔ ထပ္မံတင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမႇ ႐ုံးအဖြဲ႕မႇဴး ဦး၀င္းေနာင္က ေျပာၾကားသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖုိ႔အတြက္ အခုေလာေလာဆယ္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ တင္ျပထားပါတယ္။ မၾကာမီေတာ့ တင္ဒါေခၚယူမႈ လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္သြားမႇာပါ'' ဟု ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္မည့္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးတြင္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏႇင့္အညီ လူေနအေဆာက္အအုံမ်ား၊ Public Service ေနရာအမ်ားစု ထည့္သြင္းလုပ္ကုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ရထားလမ္းေၾကာင္းႏႇင့္ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္မႇာလည္း အဆင့္ျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ မူလက ျပည္ပကုမၸဏီ အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားမႇလည္း လာေရာက္တင္ျပ ထားေသာ္လည္း အမႇန္တကယ္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည့္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကုိသ ာခြင့္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမႇ သိရသည္။

အ႐ႈံးေပၚေနသည္ဟု ဆုိထားေသာ ရထားပုိ႕ေဆာင္ေရး က႑အတြက္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကုိ ျပည္ပပုဂၢလိကသုိ႔ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရႇိတြင္လည္း ရန္ကုန္-မႏၲေလးႏႇင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ပတ္ရထား လုိင္းမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းႏႇင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရႇိတြင္ ျမန္မာ့မီးရထား က႑တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏႇင့္ က႑အသီးသီး၌ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏႇင့္ ေခ်းေငြမ်ားရယူျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္းပုိင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏႇင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ပတ္ ရထားတြဲမ်ားကုိ အဲယားကြန္းရထား၊ အဆင့္ျမႇင့္ရထားမ်ား အစားထုိး ေျပးဆြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမႇ သိရသည္။

(အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး၀င္း အတြင္းပုိင္းအား ေတြ႕ရစဥ္)
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »