တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕မွ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲၿပီး အစိုးရထံ အဆုိျပဳ တင္ျပမည္


တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ လိုင္ဇာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအဖြဲ႕ (NCCT)မွ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၏ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူကာ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေရးဆြဲၿပီး အစိုးရထံသို႔ မၾကာမီ အဆုိျပဳ တင္ျပမည္ဟု ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ အပါအ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အာဏာခြဲေ၀သံုးစြဲေရး အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ လုိင္ဇာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တုိင္းရင္သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ NCCT တို႔၏ ျမစ္ႀကီးနား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရအား တရား၀င္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။
"လုိင္ဇာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား၌ ရရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မွ်သာျဖစ္၍ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိခဲ့ပါ။ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို NCCT အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူၿပီး ေရးဆြဲျပဳစု၍ မၾကာမီ အဆုိျပဳ တင္ျပသြားႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိပါသည္။ UNFC အေနႏွင့္လည္း အစြမ္းကုန္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္" ဟု UNFC ၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အစိုးရ၏  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မူၾကမ္းတစ္ခုကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႕ထံသို႔ ျမစ္ႀကီးနား ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေပးအပ္ခဲ့ရာ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၏ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔ ျပန္လည္တင္ျပမည္ဟု NCCT အဖြဲ႕မွ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။
UNFC အဖြဲ႕ အေနျဖင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ေနာက္ဆုံးအဆုိျပဳ မူၾကမ္းကို ေလ့လာသုံးသပ္ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုိင္ဇာသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ရရွိခဲ့သည့္ လုိင္ဇာကြန္ဖရင္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တုိးတက္ခိုင္မာမႈ ရရွိခဲ့သည့္ ျမစ္ႀကီးနား ေဆြးေႏြးပြဲကို အလားအလာေကာင္း ျဖစ္သည္ဟုျမင္ေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ ရပ္ဆိုင္း၊ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ စိစစ္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္

ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းျမင္ကြင္း

ႏို၀င္ဘာလမွစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္အား ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မလိႈင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီး အဆိုတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဆိုကို ေထာက္ခံကာ ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္က ယခုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး လာေရာက္ရွင္းလင္းရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ကို ရယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက "ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးပိုင္းက တင္ျပသြားတာက လွ်ပ္စ မဟာ ဗ်ဴဟာမူ၀ါဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ ၃၀ အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးသြားတာ ရွိပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဟာ ျပန္သုံးသပ္မယ္ဆိုရင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒဟာ ဒီေန႔ေခတ္ကာလနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိ၊ မရွိ။ ဒီအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ မူၾကမ္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္က တင္ျပထားတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းဆိုတာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ ဒါလည္းေလ့လာ သုံးသပ္ရမယ့္ အေၾကာင္းကို ၀န္ႀကီးကေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတဲ့ သူကေသာ္ လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးသြားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းနဲ႔အတူ ဒီေန႔ႏိုင္ငံမွာ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုတာကို လက္ေတြ႕က်တဲ့ စီမံကိန္း တစ္ခုေတာ့ ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက "ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ကာလ အတြင္းက အေရးႀကီး အဆိုအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဒီအဆိုေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားမယ္။ လာမယ့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ က်ေတာ့မွ ျပန္လည္သုံးသပ္ စိစစ္ၿပီးမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ပါမယ္ဆိုတဲ့ တင္ျပခ်က္ကလည္း ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵမ်ားကို ေလးစားစြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္သလို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ဒီလိုပဲ တင္ျပတယ္လို႔ မိမိအေနနဲ႔ မွတ္ယူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေန႔ေဆြးေႏြးတာက အေရးႀကီး အဆိုေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အနီးကပ္ဆုံး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ လာတင္ျပဖို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥမွာ ၀န္ႀကီးလာေရာက္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဆိုပါ အတိုင္းပဲ လွ်ပ္စစ္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္းကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းၿပီး လာမယ့္ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္မွာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။
လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနမွ အမ်ားျပည္သူ၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရယူျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ (အိမ္သံုး) တစ္ယူနစ္မွ ၁၀၀ ယူနစ္အထိအတြက္ ယခင္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ၃၅ က်ပ္၊ ၁၀၁ ယူနစ္ႏွင့္အထက္ ၅၀ က်ပ္၊ အမ်ားျပည္သူ (စက္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း၊ ယာယီ) တစ္ယူနစ္မွ ၅၀၀၀ ယူနစ္အထိအတြက္ ၁၀၀ က်ပ္၊ ၅၀၀၁ ယူနစ္ႏွင့္ အထက္အတြက္ ၁၅၀ က်ပ္၊ အစိုးရဌာန ႐ံုးသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ ၅၀ က်ပ္ႏွင့္ အစိုးရဌာန စက္မႈသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၁၀၀ ျဖင့္ အသီးသီး ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ထပ္မံလြတ္ေျမာက္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ဦးေန၀င္း၏ ေျမးႏွစ္ဦးကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ထည့္သြင္း စိစစ္ေနေသာ္လည္း ဗိုလ္မွဴး ၀င္းႏိုင္ေက်ာ္အား ထည့္သြင္း စစ္ေဆးျခင္း မရွိေသးဟုဆို


အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း၏ေျမး ဦးေအးေန၀င္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေန၀င္းတို႔၏ မိသားစုက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီသို႔ လိပ္မူၿပီး စာေပးပို႔ထားေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္ ဦးဘိုၾကည္က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျပဳပါက ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ စိစစ္ေနေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူ ဗိုလ္မွဴး၀င္းႏိုင္ေက်ာ္အား ထည့္သြင္းစိစစ္ရန္ အစိုးရဘက္က လက္ခံျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဦးဘိုၾကည္က "ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကို ဦးေအးေန၀င္းနဲ႔ ဦးေက်ာ္ေန၀င္းတို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြက စာပို႔ထားတယ္။ သူတို႔က်တဲ့ ပုဒ္မက ၁၂၂ (၁) ျဖစ္ေတာ့ ပုဒ္မအရ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားထဲမွာ အက်ံဳး၀င္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က သူတို႔ဟာ မွ်တတဲ့ တရားစီရင္မႈ မရခဲ့ၾကဘူး။ သူတို႔က ေထာင္ထဲမွာ ေနသားလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ရွိသြားၿပီ။ အဓိကက်တဲ့ ေဒၚစႏၵာ၀င္းနဲ႔ ဇြဲေန၀င္းတို႔ကို လႊတ္ေပးၿပီးေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ဘာေၾကာင့္ ခ်န္ထားတာလဲဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေန အစိုးရဘက္ကို ေမးခြန္းထုတ္ထားတာပါ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ကဆက္၍ ႏိုင္ငံေရး ပုဒ္မမ်ားကို ေတာင္းစဥ္က ဦးေအးေန၀င္း၊ ဦးေက်ာ္ေန၀င္း၊ ဗိုလ္မွဴး ၀င္းႏိုင္ေက်ာ္ စသည့္သူမ်ား၏ စာရင္းမ်ားအား ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မေပးခဲ့သနည္း ဆိုသည္ကိုပါ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးဘိုၾကည္က မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ မိသားစု၀င္ ခင္ပြန္း၊ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးအရ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရသည္ဟု ယံုၾကည္ပါက ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသို႔ လည္းေကာင္း၊  AAPP  သို႔ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕သို႔ လည္းေကာင္း၊ သမၼတ႐ံုးသို႔ လည္းေကာင္း စာရင္းေပးပို႔ပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  ထို႔ေနာက္ ဦးေအးေန၀င္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေန၀င္းတို႔ အမႈအား စိစစ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေခါက္ေပးမည့္ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္တြင္ ပါ၀င္ျခင္း၊ မပါ၀င္ျခင္းမွာ သမၼတ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္သာ မူတည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ဗိုလ္မွဴး ၀င္းႏိုင္ေက်ာ္အား ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည့္ ေျမေအာက္ လိုဏ္ေခါင္းမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားအား ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ . . .
ထို႔အတူ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးအား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီး ေသဒဏ္ေပးခံရသူ ဗိုလ္မွဴး၀င္းႏိုင္ေက်ာ္အား အစိုးရဘက္က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ စိစစ္ျခင္းမျပဳဘဲ ဖယ္ထုတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း ၎၏ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္မိုးဆမ္းက ေျပာၾကားသည္။ ဗိုလ္မွဴး၀င္းႏိုင္ေက်ာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္ ဦးဘိုၾကည္က "ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ဗိုလ္မွဴး၀င္းႏိုင္ေက်ာ္ အပါအ၀င္ သူ႔အမႈတြဲေတြျဖစ္တဲ့ ကိုျမတ္သင္း၊ ေအာင္ေက်ာ္လင္း၊ ေမာင္ေမာင္လြင္တို႔ တစ္အုပ္စုလံုးကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ သူတို႔ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရဘက္နဲ႔ ညိႇရမယ္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ကို ညႇိရမွာပါ။ ဒါကေတာ့ သမၼတ လုပ္ရမွာပါ။ ေကာ္မတီထဲမွာေတာ့ ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေက်အလည္ ညိႇရမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားသည္။ ဦးဘိုၾကည္က ဆက္လက္ၿပီး ဗိုလ္မွဴး၀င္းႏိုင္ေက်ာ္တို႔ အမႈတြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔အေနႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ လႊတ္ေပးသင့္သည္ကို ေျပာရမွာ ျဖစ္သလို အစိုးရဘက္မွလည္း ဘာေၾကာင့္ မလႊတ္သည္ကို ေျပာမွာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပး ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဗိုလ္မွဴး ၀င္းႏိုင္ေက်ာ္၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္မိုးဆမ္းက ၎၏ ခင္ပြန္းကို ၁၉၅၀ အေရးေပၚ ပုဒ္မ ၃ ႏွင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္မွဴး၀င္းႏိုင္ေက်ာ္တို႔ အမႈတြဲအား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္က တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရဘက္က ထည့္သြင္း စိစစ္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  ဗိုလ္မွဴး ၀င္းႏိုင္ေက်ာ္သည္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါကို ခံစားေနရေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၎အေနႏွင့္ သမၼတထံ စာတိုက္မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ စာေပးပို႔ခဲ့သည္ဟုလည္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ဗိုလ္မွဴး၀င္းႏိုင္ေက်ာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က "ဗိုလ္မွဴး ၀င္းႏိုင္ေက်ာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အစည္းအေ၀းတိုင္းမွာ သူ႔ကိစၥကို ဦးစားေပး ေျပာပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူ႔အမႈက ၁၉၅၀ ျပည့္ အေရးေပၚဥပေဒနဲ႔ ေထာင္ခ်ထားတာ ပါတယ္ေလ။ ဒါႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ဘယ္ကလာတယ္၊ ဘာလုပ္တယ္၊ သူဘယ္သူလဲ သိဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္ အလုပ္မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပုဒ္မကိုပဲ ၾကည့္တယ္" ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္ ဦးဘိုၾကည္က အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစာရင္း လံုး၀မရွိသလို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခ်က္လည္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္သည့္အခါတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္စစ္ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္မွ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံရသူ ၂၂ ဦးမွာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစာရင္း၌ ထည့္သြင္းျခင္း မရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္ ဦးရဲေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးေအးေန၀င္း၊ ဦးေက်ာ္ေန၀င္း၊ ဦးဇြဲေန၀င္း၊ ၎တို႔၏ဖခင္ ဦးေအးေဇာ္၀င္းတို႔အား ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံေတာ္အား သစၥာေဖာက္မႈ ပုဒ္မ ၁၂၂/၁ ႏွင့္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္း ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး မိခင္ေဒၚစႏၵာ၀င္းႏွင့္ အဘိုးျဖစ္သူ ဦးေန၀င္းတို႔အား ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ေဒၚစႏၵာ၀င္းမွာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ဦးဇဲြေန၀င္းႏွင့္ ဦးေအးေဇာ္၀င္းတို႔မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ကာ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ဦးေအးေန၀င္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေန၀င္းတို႔ႏွစ္ဦးသာ က်န္ေနခဲ့သည္။   ဗိုလ္မွဴး ၀င္းႏိုင္ေက်ာ္အား ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည့္ ေျမေအာက္ လိုဏ္ေခါင္းမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားအား ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး လိုအပ္ေနေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား စင္ကာပူ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာ


စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း အတြင္းပိုင္း တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-Bloomberg)
ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး လိုအပ္ေနေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ စင္ကာပူ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပလိုက္သည္။
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ဥပေဒ ကုမၸဏီမ်ားက လာမည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း စင္ကာပူ စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္ စာရင္း၀င္မည့္ ျမန္မာကုမၸဏီ ေျခာက္ခုမွ ၁၀ ခုအထိရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အေနႏွင့္ စင္ကာပူ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္သည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ထိုစံႏႈန္းမ်ား ကိုက္ညီရန္မွာ အလွမ္းကြာေ၀းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။
ျမန္မာ သူေဌးႀကီး အခ်ဳိ႕ကို ယခင္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တရားမ၀င္ စီးပြားရွာမႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္က စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရွိေနျခင္းက စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္း၀င္ရန္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစသည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပ သမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္က ၎တို႔၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေရႊ႕ဆိုင္း႐ံုသာ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။
လက္ရွိ စင္ကာပူ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမွာ Yoma Strategic Holdings ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီေျပာင္းကာ စာရင္း၀င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ရွယ္ယာေစ်းမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေလးဆျမင့္တက္ သြားသည္ဟု သိရသည္။
"ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အထိ ေျပာစရာ စေတာ့ေစ်းကြက္ မရွိဘူး။ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္မရွိဘူး။ ဘဏ္လုပ္ငန္းေစ်းကြက္ မရွိဘူး။ တခ်ဳိ႕ ကုမၸဏီေတြမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ရွိေပမယ့္ ေငြသားျဖစ္ႏိုင္မႈ ရင္းျမစ္မရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္" ဟု Yoma ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ အန္ဒ႐ူးရစ္ကတ္က ဆိုသည္။
ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ ေငြရင္းလိုအပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဘဏ္ေခ်းေငြ ရရွိမႈမွာ ခက္ခဲသလို ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ျပရၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာလည္း ႀကီးျမင့္ေနသည္ဟု သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ ျပဳထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ေရာင္းသူ၀ယ္သူ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြး ေရာင္း၀ယ္သည့္ စနစ္ျဖင့္ စေတာ့အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္သည့္ေစ်းကြက္ Over the Counter ေစ်းကြက္လည္း မရွိေသးဘဲ Myanmar Securities Exchange Center (MSEC) တြင္ စာရင္း၀င္ထားသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသာ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း ဖက္စပ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဘဏ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားပိုင္ေျပာင္းသည့္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း MSEC တြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။      
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ရဲမ်ားက ဟန္႔တားသျဖင့္ ဆႏၵျပမည့္ အစီအစဥ္ ပ်က္ျပယ္

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က OIC လာေရာက္မည့္ အစီအစဥ္အား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ား ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္မွ စတင္ ထြက္ခြာလာသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) လာေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္ကို ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ရဲမ်ားက ဟန္႔တားသျဖင့္ ဆႏၵျပမည့္ အစီအစဥ္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

OIC ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Ekmeleddin İhsanoğlu ႏွင့္ OIC အဖြဲ႕၀င္ အစၥလာမ္မစ္ ခုနစ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲသည္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္၌ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔က လည္းေကာင္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊတိဂုံဘုရားေရွ႕တြင္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔က လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ OIC GET OUT စာတန္းပါ ဗီႏိုင္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ျခင္း၊  ျမန္မာျပည္၏ မည္သည့္ေနရာမဆုိ အုိအုိင္စီ႐ုံး စုိက္ခြင့္မျပဳ၊ ျမန္မာျပည္၏ ျပည္တြင္းေရးကုိ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ခြင့္မျပဳ၊ ခုိး၀င္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ရခုိင္ေဒသမွ အစၥလာမ္မစ္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားရန္ စသည္တုိ႔ကုိ ေၾကြးေၾကာ္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဆႏၵျပမႈကုိ ဗဟိုလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သံဃာႏွင့္ ျပည္သူ ၃၀ ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး "မလာပါနဲ႔ OIC ၊ သြားခြင့္မရွိ ရခိုင္ျပည္" စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
ေရႊတိဂုံဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္၊ ေၾကးသြန္းဘုရားေရွ႕တြင္ သံဃာႏွင့္ ျပည္သူ စုစုေပါင္းအင္အား ၁၀၀၀ ခန္႔သည္ OIC  ျမန္မာျပည္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းမ်ားကုိ လုံး၀သေဘာမတူ၊ မလုိလားေၾကာင္း ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။              
ဆႏၵျပမႈကုိ မေကြးပရိယတၱိ စာသင္တုိက္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡမွ ဦးေဆာင္ၿပီး မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေၾကးသြန္းဘုရားမွ စတင္ ထြက္ခြာလာကာ ဆူးေလေစတီ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕သုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က OIC လာေရာက္မည့္ အစီအစဥ္အား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမေရွ႕တြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ဆႏၵျပမႈကုိ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတုိ႔၏ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡက မိန္႔ၾကားသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ယင္းဆႏၵျပမႈကုိ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကလည္း ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ စကားေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
"ကြၽန္ေတာ္က အေျခအေနကုိ လာၿပီးၾကည့္တဲ့သေဘာပါ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵကုိ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ဆႏၵျပတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။        
ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက OIC ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ဟန္႔တားသျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည့္သူမ်ား လူစုခြဲခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ OIC GET OUT စာတန္းပါ ဗီႏိုင္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ျခင္း၊  ျမန္မာျပည္၏ မည္သည့္ေနရာမဆုိ အုိအုိင္စီ႐ုံး စုိက္ခြင့္မျပဳ၊ ျမန္မာျပည္၏ ျပည္တြင္းေရးကုိ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ခြင့္မျပဳ . . .
သို႔ရာတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ အပါအ၀င္ အျခားၿမိဳ႕မ်ား၌ OIC ကိစၥ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
" OIC အဖြဲ႕ လာတာကိုေတာ့ ဦးဇင္းတို႔အေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္စရာ မရွိဘူး။ သူတို႔ ဘာသာ၀င္ေတြကို လာၾကည့္တာ၊ ေထာက္ပံ့တာ လုပ္တာမ်ိဳးေတာ့ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရက ႐ံုးဖြင့္ခြင့္ေပးတာ၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ထိပါးတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ လိုက္ေလ်ာတာ ရွိလာရင္ေတာ့ ပခုကၠဴ သံဃာေတာ္ေတြ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသြားမယ္" ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႕ ေဗာဓိမ႑ိဳင္ေက်ာင္းတိုက္မွ ဦးလကၡဏက မိန္႔ၾကားသည္။
" OIC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ မိတၳီလာၿမိဳ႕ကို ေရာက္လာရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕လူထုအေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဖို႔ အသင့္ျပင္ထားတယ္" ဟု မိတၳီလာၿမိဳ႕ခံ ကိုေအာင္ျမင့္ကိုက ေျပာၾကားသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက OIC ႐ံုးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ခြင့္ မျပဳေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။      
သို႔ေသာ္ OIC ႐ုံး ဖြင့္လွစ္ရန္ကိစၥမွာ ျပည္သူ႕ဆႏၵႏွင့္ မကုိက္ညီသျဖင့္ ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
OIC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ခရီးစဥ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ မရွိေၾကာင္း သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ The Daily Eleven သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
"ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရန္ အစီအစဥ္ မရိွပါဘူး။ ဒီခရီးစဥ္ဟာ OIC ႐ံုးဖြင့္ေရးနဲ႔လည္း မဆိုင္ပါဘူး။ အဓိကက ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားနဲ႔သာ ေတြ႕ဆံုမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုၿပီး အဓိကက ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးရဲထြဋ္က ဆိုသည္။ ဦးရဲထြဋ္သည္ ယခင္က OIC အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး ၾကား၀င္ ဖ်န္ေျဖေပးရန္ မလိုအပ္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္။
OIC သည္ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံ ၅၇ ႏိုင္ငံပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အစၥလာမ္မစ္အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ Organization of Islamic Conference အျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစၥလာမ္မစ္မ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ျဖစ္သည္။
OIC သည္ အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ျမႇင့္တင္၍ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို လက္ခံျခင္းမရွိဘဲ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရွရီယာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကိုင္႐ို လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္၍ လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့သည္။

OIC ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵ ျပေနၾကသူမ်ား ကမၻာေအးေစတီ လမ္းအတိုင္း ဆူးေလသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵ ျပေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)
သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ပဋိညာဥ္စာတမ္းအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ ကိုင္႐ို လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းအား ဖ်က္သိမ္းၿပီး ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းအား စတင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ လက္ရွိအမည္ Organisation of Islamic Cooperation သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
OIC သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ား၌ ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားႏွင့္ လူနည္းစု မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိသည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း OIC  အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား လူနည္းစု၀င္မ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆီးရီးယားရွိ Kurds လူမ်ဳိးစု၀င္မ်ား၊ အီရန္ရွိ Ahwz လူမ်ဳိးစု၀င္မ်ား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ Hazars လူမ်ဳိးစု၀င္မ်ား၊ ပါကစၥတန္ရွိ Baluchis လူမ်ဳိးစု၀င္မ်ားႏွင့္ ရီမင္ရွိ Al-Akhdam လူမ်ဳိးစု၀င္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ OIC ကို ႏိုင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။
OIC သည္ ရွရီယာဥပေဒကို မူတည္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ရွရီယာဥပေဒ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးသည္လည္း အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ ရွရွီယာ ဥပေဒဆိုသည္မွာ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး ဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္သည္။
အဆိုပါဥပေဒတြင္ ရာဇ၀တ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမွ အစျပဳ၍ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး ထံုးတမ္းအစဥ္အလာႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ရွရီယာ ဥပေဒအရ ခုိးမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္သူမ်ားကို ေခါင္းျဖတ္သတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္အျပင္ အစၥလာမ္ဘာသာကို စြန္႔ခြာၿပီး ဘာသာေျပာင္းသူမ်ားအားလည္း အျပစ္ရွိသူ ရာဇ၀တ္သားအျဖစ္ ကြပ္မ်က္ျခင္းခံရမည္ဟု ေရးသားထားသည္။            
ရွရီယာဥပေဒတြင္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားအားလည္း လြန္မင္းစြာ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လင္ေယာက်္ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္သာ အလံုးစံုရွိရန္ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ရွရွီယာဥပေဒတစ္ခုလံုးသည္ အစြန္းေရာက္လြန္းၿပီး တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ေရး ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ဟု သတ္မွတ္သည့္အတြက္ အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံ အမ်ားစုသည္ ရွရီယာဥပေဒကို အလံုးစံု က်င့္သံုးေလ့ မရွိၾကဘဲ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသေလာက္သာ က်င့္သံုးေလ့ရွိသည္။  
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာတြင္ ေရႊတန္ခ်ိန္ ၇ ဒသမ ၁၅၃၃ တန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ၈ ဒသမ ၁၃ ဘီလ်ံခန္႔ ပိုင္ဆိုင္မႈရွိေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္မွ လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ရွင္းလင္း

ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာဦးက ႏိုင္ငံျခားသုံး သီးသန္႔ေငြစာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္၌ လာေရာက္ရွင္းလင္းစဥ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားသံုး သီးသန္႔ေငြစာရင္းတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ စာရင္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေရႊပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္ ၇ ဒသမ ၁၅၃၃ တန္ခန္႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပမာဏမွာ စုစုေပါင္း ၈ ဒသမ ၁၃ ဘီလ်ံခန္႔ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာဦးက ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားသံုး သီးသန္႔ေငြစာရင္းတြင္ ေရႊစာရင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုး ေငြစာရင္းဟူ၍ရွိၿပီး ေရႊစာရင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ထိန္းသိမ္းထားရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားသံုး ေငြမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြသားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပရွိ ၎ဘဏ္မ်ား၏ အဆက္အသြယ္ ဘဏ္မ်ား၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေငြစာရင္းမ်ား၌ လည္းေကာင္း ထိန္းသိမ္းထားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုး သီးသန္႔ေငြ ပမာဏမွာ အခ်ိန္ကာလအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာဦးက ေျပာၾကားသည္။
"ျပည္ပရွိ အဆက္အသြယ္ ဘဏ္မ်ားမွာ ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိ ရျခင္းက ႏိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ႏိုင္ငံျခား ေၾကြးၿမီရယူျခင္းနဲ႔ ေပးဆပ္ျခင္းစတဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပည္ပနဲ႔ ေငြေပးေငြယူ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေနရတဲ့အတြက္ ေပးေခ်လြယ္ကူ ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၇)မွ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုးက ႏိုင္ငံပိုင္ေရႊႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းရန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ ညႊန္ၾကားစာ ပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာဦးက လာေရာက္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ ယင္းသို႔တင္ျပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရႊစာရင္းလက္က်န္ (Gold Account) ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ လက္က်န္စာရင္း (Foreign Currency)တို႔၏ အေျခအေနမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း နာယကက ေၾကညာခ့ဲသည္။    
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

OIC ျမန္မာျပည္သို႔လာေရာက္ေလ့လာမည့္ အစီအစဥ္အားကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖၚ


OIC ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီအခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုဒ္ရွိ ေၾကးသြန္းဘုရားႀကီးေရွ႕မွ ဆူးေလေစတီ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ သံဃာႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတို႔မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးပရိယတၱိစာသင္တိုက္မွ ဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »