ျပိတၱာမ်ား တရားထူး ရႏိုင္ မရႏိုင္ ႏွင့္ အသုရကာယ္ ဟူသည္


(ဘဒၵႏၲ ၀ါယမသာရ ေျဖဆိုသည္)
(ေမး) (ျပိတၱာမ်ား တရားထူး ရႏိုင္ မရႏိုင္)
တန္ခိုးႀကီးေသာ အဆင့္ျမင့္ ျပိတၱာမ်ား တရားအားထုတ္၊ ဥပုသ္ေစာင့္၊ တရားနာၾကသည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ မဂ္ဖိုလ္ေရာ ရႏိုင္ပါသလား။ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
(အရွင္သုမန-ျပည္ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ျပိတၱာမ်ိဳးတို႔တြင္ ၀ိနိပါတိက အသုရာ ႏွင့္ ေ၀မာနိကျပိတၱာ ဟူ၍ေခၚေသာ စတုမဟာရာဇ္ နတ္မ်ိဳး၀င္ ျပိတၱာမ်ားသည္ အခ်ိဳ႔မွာ အပါယ္ပဋိသေႏၶစိတ္ျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႔မွာ ဒိြဟိတ္စိတ္ျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႔မွာ မဂ္ဖိုလ္ရႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ တိဟိတ္ပဋိသေႏၶစိတ္မ်ိဳးျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနၾကပါသည္။အပါယ္ပဋိသေႏၶစိတ္ႏွင့္ ဉာဏ္ႏွင့္မယွဥ္ေသာ ဒိြဟိတ္စိတ္ျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနေသာ ၀ိနိပါတိက အသုရာႏွင့္ ေ၀မာနိက ျပိတၱာတို႔မွာ မဂ္ဖိုလ္တရားထူးမ်ား မရရွိႏိုင္ပါ။ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ တိဟိတ္စိတ္ျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနေသာ ၀ိနိပါတိက အသုရာႏွင့္ ေ၀မာနိကျပိတၱာ တို႔မွာမူ တရားနာၾကားခြင့္၊ တရားႏွလံုးသြင္းခြင့္မ်ား ရခဲ့လွ်င္ မဂ္ဖိုလ္တရားထူးမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္-ဓမၼပဒ၌ လာေသာ ေ၀မာနိကမ်ိဳး၀င္ ကာလယကၡိနီ ဘီလူးမသည္ ကေလးေမြးတိုင္း ေမြးတိုင္း စားေနသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားရွင္၏တရား နာရ၍ ေသာတာပန္ တည္ေလ၏။ ယကၡသံယုတ္၌လာေသာ အာဠာ၀က ဘီလူး၊ ပိယကၤရမာတာ၊ ပုနပၺသု ဘီလူးမ်ားသည္လည္း တရားနာရ၍ မဂ္ဖိုလ္တရားထူးမ်ား ရၾကပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (အသုရကာယ္ ဟူသည္)
အရွင္ဘုရား၊ ျပိတၱာကို လူအေတာ္မ်ားမ်ား သိနားလည္ၾကေသာ္္လည္း အသုရကာယ္ကို သိနားလည္ျခင္း မရွိပါ။ အသုရကာယ္သည္ ျပိတၱာထက္ ပို၍ အဆင့္ျမင့္-မျမင့္၊ ဒုကၡ ပိုသက္သာ-မသက္သာ ၊ အမွ်ေ၀လွ်င္ ရႏိုင္-မရႏိုင္ ႏွင့္ ၄င္းအေၾကာင္း သိသင့္ သိထိုက္သည္မ်ားကို ေမတၱာေရွ႔ထား၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ဦးေမာင္ဦး-မီးရထား ေဆးေပးခန္း၊ ေတာင္ငူ)

(ေျဖ)
အေမးရွင္-ေမးထားသလို ျပိတၱာအေၾကာင္း သိသူေတြ မ်ားၾကပါသည္။ (ေပတ၀တၳဳမ်ား ဖတ္ၾကည့္ၾကပါရန္) အသုရာ၏ အဓိပၸါယ္မွာ နတ္မ်ားကဲ့သို႔ အစိုးရမႈ၊ ေတာက္ပမႈ၊ ျမဴးတူးေပ်ာ္ပါးမႈတို႔ မရွိေသာသတၱ၀ါဟု စာေပက ဆိုပါသည္။ ဤအဓိပၸါယ္မွာ အသုရာအားလံုးကို မျခံဳငံုမိဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။

က်မ္းဂန္တို႔၌ အသုရာကာယ္သည္ နတ္မ်ိဳး၌ ၀င္ေသာ အသုရာ၊ ျပိတၱာမ်ိဳး၌၀င္ေသာ အသုရာ၊ ငရဲ၌ အက်ံဳး၀င္ေသာ အသုရာ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အသုရကာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နားမလည္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။

(အသုရာ ၅-မ်ိဳး ရွိသည္)
၁။ ေ၀ပစိတိၱ အသုရာ (နတ္အသုရာ)
ျမင္းမိုရ္ေတာင္ေအာက္၌ေနေသာ နတ္အသုရာ၊ တာ၀တႎသာနတ္တို႔ေလာက္ မရဲရင့္ မေတာက္ပေသာ (ဓဇဂၢသုတ္၊ အသုရာ သံယုတ္တို႔၌လာေသာ) သိၾကားမင္းႏွင့္ စစ္ခင္းသည့္ ေ၀ပစိတၱိ၊ ပဟာရာဒ အစရွိေသာ အသုရာ နတ္မင္းႀကီးတို႔ ျဖစ္သည္။

၄င္းအသုရာ နတ္မင္းႀကီးတို႔သည္ တာ၀တႎသာ နတ္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ျပီး ေ၀ပစိတၱိ နတ္အသုရာဟု ေခၚၾက၏။ တာ၀တႎသာနတ္တို႔၌ အက်ံဳး၀င္ေသာ နတ္အသုရာ ျဖစ္သည္။

၂။ ၀ိနိပါတိက အသုရာ (နတ္ေသး၊ နတ္မႊား အသုရာ)
သဂါထာ၀ဂၢ၊ ယကၡသံယုတ္၌လာေသာ ဘုမၼစိုးနတ္ႀကီးမ်ားကို မွိခိုကပ္ရပ္ေနရျပီး တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ ႏုံ႔နဲ႔လွေသာ နတ္ကေလးမ်ားကို အထက္နတ္တို႔ေအာက္ ယုတ္ညံ႔ေသးသိမ္ကုန္ေသာေၾကာင့္ ၀ိနိပါတိကအသုရာဟု ေခၚၾက၏။ စတုမာဟာရာဇ္နတ္မ်ိဳး၌ အႀကံဳး၀င္ေသာနတ္အသုရာတို႔ ျဖစ္၏။

၃။ ေ၀မာနိက အသုရာ
ရံခါ နတ္ကဲ့သို႔ စည္းစိမ္ခံစားရျပီး ရံခါ ျပိတၱာကဲ့သို႔ ငရဲကဲ့သို႔ ဒုကၡခံစားရေသာ အသုရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤေ၀မာနိက အသုရာမ်ိဳးမွာ အလြန္တရာ က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ ငရဲျပည္က ယမမင္းႀကီးမ်ား၊ ျပိတၱာမ်ိဳးတို႔တြင္ တန္ခိုးႀကီးေသာ ျပိတၱာဘုရင္၊ ျပိတၱာမင္းႀကီးမ်ား၊ ငရဲမင္းႀကီးမ်ား၊ ငရဲထိန္းမ်ား၊ မိတၱ၀ိႏၵကဇာတ္၌ လာေသာ ပင္လယ္ျပင္၌ ဗိမာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ခ်မ္းသာတလွည့္၊ ဆင္းရဲတလွည့္ စံေနရ၊ ခံေနရေသာ နတ္ျပိတၱာတို႔သည္ ဗိမာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေနၾကေသာေၾကာင့္ ေ၀မာနိက ျပိတၱာ အသုရာဟု ေခၚၾက၏။ ေ၀မာနိက အသုရာတို႔သည္ စတုမဟာရာဇ္နတ္မ်ိဳး၌ အႀကံဳး၀င္၏။ (အခ်ိဳ႔မွာ တိဟိတ္၊ အခ်ိဳ႔မွာ ဒိြဟိတ္၊ အခ်ိဳ႔မွာ အဟိတ္ ပုဂၢိဳလ္ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္၏။)

၄။ ေလာကႏၲရိတ္ အသုရာ (ငရဲ အသုရာ)
စၾက၀ဠာ ၃-ခု အဆံုးသတ္ေနရာသည္ စက္၀ိုင္း ၃-ခုဆံုရာ အၾကားအရပ္ကဲ့သို႔ ရွိ၏။ အပူရွိန္ အလင္းေရွာင္ မရွိေတာ့၍ အေမွာင္ဆံုး အေအးဆံုး ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာကို (ေလာက+အႏၲရ=စၾကာ၀ဠာေလာက ၃-ခုတို႔၏ အၾကားအရပ္) ေလာကႏၲရိတ္ငရဲဟုေခၚသည္။ ၄င္းေနရာ၌ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ လင္းႏို႔မ်ားကဲ့သို႔ စၾကာ၀ဠာနံရံတခုမွ တခုသို႔ ပ်ံသန္း တြယ္ကပ္၍ ေနၾကကုန္၏။ အစာစားစရာမရွိ၊ တေကာင္ႏွင့္ တေကာင္ အစာအမွတ္ျဖင့္ ကိုက္ၾကကုန္၏။ ထိုအခါ အလြန္ေအးစက္လွေသာ ေရထဲသို႔ ျပဳတ္က်ျပီး ဆားခဲရည္ထဲက်သကဲ့သို႔ ေအးလြန္းသျဖင့္ ထိုသတၱ၀ါမ်ား စိစိညက္ညက္ ေၾကမြ၍ ေသၾကရကုန္၏။ ကံမကုန္သမွ် ထပ္ကာထပ္ကာျဖစ္၍ ခံၾကရကုန္၏။ ငရဲ၌ အႀကံဳး၀င္ေသာ အသုရာမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ဗုဒၶ၀င္ အ႒ကထာ၌ လာရွိသည္။

၅။ ျပိတၱာ အသုရာ
ခႏၶ၀ိဘင္း အ႒ကထာ၌ ျပိတၱာအသုရာအျဖစ္ ကာလကဥၥိက အသုရာမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ၄င္းျပိတၱာတို႔သည္ အလြန္မြတ္သိပ္ဆာေလာင္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႔အသုရာတို႔သည္ ဘုရား ႏွစ္ဆူ သံုးဆူ ပြင့္ေသာ္လည္း တႀကိမ္မွ် မစားမေသာက္ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

ကာလကဥၥိက အသုရာတေယာက္သည္ ညဥ့္အခါ ေရငတ္သျဖင့္ ဂဂၤါျမစ္တြင္းသို႔ ဆင္းရာ ျမစ္ေရမ်ား ခန္းေျခာက္ျပီး မီးခိုးမ်ားသာ ထလာေသာဟူ၏။ တညလံုး ေျပးလႊား၍ ေရရွာေသာ္လည္း မရရွိဘဲ နံနက္မိုးလင္းေသာအခါ ဆြမ္းခံၾကြလာေသာ ရဟန္းသံုးက်ိပ္တို႔ျမင္၍ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမးျမန္းသိရွိရေသာ အခါ သဲေသာင္ျပင္မွာ ပက္လက္ေနေစျပီး ရဟန္းသံုးက်ိပ္တို႔ သပိတ္ကိုယ္စီျဖင့္ ေရခပ္၍ ပါးစပ္ထဲ ေလာင္းထည့္ေသာ္လည္း လည္ေခ်ာင္းတြင္းသုိ႔ ေရ တစက္မွ် မ၀င္ဟု သိရသည္။

အပါယ္ ၄-ဘံု၌ ပါ၀င္ေသာ အသုရကာယ္ဟူသည္မွာ ယခု နံပါတ္ ၅-အမ်ိဳးအစား ျပိတၱာအသုရာမ်ားႏွင့္ နံပါတ္ ၃-အမ်ိဳးအစား ေ၀မာနိက အဟိတ္အသုရာမ်ားကို ယူသင့္ပါသည္။ ဒုကၡပိုႀကီး-မႀကီးကိုေတာ့ ဦးေမာင္ဦး စဥ္စားႏိုင္ေလာက္ျပီဟု ယူဆပါသည္။ အမွ်ေ၀လို႔ သိႏိုင္၊ ၾကားႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ သာဓုေခၚ၍ ဒုကၡမွ ကၽြတ္လြတ္ႏိုင္ပါသည္။
(ပရမတၱသံခိပ္ ဋီကာႏွင့္ သျဂႋဳဟ္ဘာသာဋီကာ တို႔ကို မွီးပါသည္)။

...........................
မဂၤလာသတင္းစဥ္

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ရဟန္းသံဃာ သာမေဏမ်ား၏အရိပ္နင္းသူမ်ား အျပစ္ရွိ-မရွိ


(ဘဒၵႏၲ ၀ါယမသာရ ေျဖဆိုသည္)

(ေမး) ( အရိပ္ကို နင္းျခင္းႏွင့္ ေရွာင္ကြင္းျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းသံဃာ သာမေဏမ်ားတို႔ ကဲ့ရဲ႔စကား မဆိုေပ။
ရဟန္းသံဃာ သာမေဏမ်ားတို႔ လမ္းတြင္ေတြ႔က ဦးခိုက္ေလ။
အရိပ္ကိုပင္ ျဖတ္ကာမနင္းနဲ႔ ေရွာင္ကာကြင္းလို႔ သြားေတာ့ေလ။
အဲဒါမွ ဗုဒၶဘာသာ ပီသပါတယ္ေလ။
ဆိုတဲ့ ကဗ်ာကို ငယ္ငယ္တုန္းက ရခဲ့ပါတယ္ဘုရား။ ရခဲ့တဲ့အတိုင္းလဲ လိုက္နာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႔လူေတြကေတာ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားရဲ႔ အရိပ္ကို ျဖတ္နင္းသြားၾကပါတယ္။ ထိုသူတို႔အား အျပစ္ရွိ-မရွိ အရိပ္ေတာ္ကို နင္းေကာင္း-မနင္းေကာင္း ေျဖဆိုေတာ္မူပါဘုရား။
(ဧရာ၀တီတိုင္းသား)(ေျဖ) အရိပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရုကၡစၧာယာပႏၲပေသာတံ နိပၸတၱံ န ကပၸတိ-၀ိနယသဂၤဟပါဌ္ ပါဠိအရ ယင္းသည္ ဆာယာကို ၀ိျဂိဳဟ္ျပဳရန္မွာ ဆာဒတီတိ ဆာယာ၊ သဒၵါက်မ္းအလို ၀ိျဂိဳဟ္၀စနတ္ ဖံုးလႊမ္းတတ္ေသာ သဒၵတၳျမန္မာ ေ၀ါဟာရေၾကာင့္ ဆာယာ-ဟု တြင္ေခ်သည္။ ဤသို႔ဆိုေသာ္ အရိပ္က အစဥ္သျဖင့္ အထက္ကေန၍ ဖံုးလႊမ္းသည္ဟု ဆိုရမည္။ ဤအေၾကာင္းကို သုတႏုဇာတ္ေတာ္ႏွင့္ စဥ္းစားသင့္၏။ ငါးရာ့ငါးဆယ္ သတၱနိပါတ္ သုတႏုဇာတ္၌ ဘုရားေလာင္း သုတႏုလုလင္သည္ မင္းႀကီးေပးလိုက္ေသာ သန္လ်က္၊ ထီး၊ ေျခနင္းတို႔ကို ယူ၍ ပေညာင္ပင္ေစာင့္ ဘီလူးထံေရာက္လွ်င္ ဘီလူးက ငါ၏ပိုင္ေျမကို သင္နင္း၏။ ဒါေၾကာင့္ သင္သည္ ငါ၏အစာမွန္သည္ဟု ဆိုေသာအခါ သင့္ေျမကို ငါမနင္း၊ ငါ့ေျမကိုသာ ငါ နင္းသည္။ သင့္ပေညာင္ပင္ရိပ္ကို ငါ မခို၊ ငါ့ထီးရိပ္ကုိသာ ငါ ခိုသည္ဟုဆို၏။ ထိုအခါ သုတႏုလုလင္ကို ဆင္ေျခမျပိဳင္ မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဘီလူးက အရႈံးေပးရ၍ ၀န္ခ်ရေၾကာင္း ဆိုေပသည္။

အကယ္၍ လူ႔ေအာက္က အရိပ္ရွိခဲ့အံ႔၊ ေျမကိုပင္ မနင္းေသာ္လည္း အရိပ္အတြင္းမွာ လူေနေခ်လွ်င္ လုလင္မွာ ဆင္ေျခမရ၍ ဘီလူးက ရႈံး၍ လုလင္က ႏိုင္သည္ကို ေထာက္ေသာ္ အရိပ္က အထက္ကေနေၾကာင္း အရိပ္ကို နင္း၍ မရေၾကာင္း သိသာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရိပ္ကို ကြင္းေရွာင္၍ သြားျခင္းသည္ အထူးရိုေသရာေရာက္၍ အရိပ္ကို မလႊဲသာ၍ နင္းမိလွ်င္ အရိပ္ကို နင္းျခင္း မဟုတ္၊ အရိပ္ခိုျခင္းသာဟု ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ျငိမ္သက္စြာ ရပ္တံ႔ျပီး လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ ေနရန္သင့္ေပသည္။
 ...........................
မဂၤလာသတင္းစဥ္ မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ပရိတ္ရြတ္ဆိုျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ရွိသင့္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ား


(ဘဒၵႏၲ ၀ါယမသာရ ေျဖဆိုသည္)


(ေမး) (ပရိတ္ရြတ္ရာ၌)
အရွင္ဘုရား၊ ပရိတ္ကို အသံထြက္ မရြတ္ဆိုဘဲ စိတ္ထဲက ရြတ္ဆိုျခင္းသည္ အက်ိဳးအတူတူ ရ-မရ သိလိုပါသျဖင့္ ေမတၱာေရွ႔ထား၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
(ဦးေမာင္ဦး-ေတာင္ငူ)


(ေျဖ) ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားသည္ ရြတ္ဖတ္နာယူဖို႔ရန္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ရြတ္ဖတ္နာယူရာ၌ပင္ ရြတ္ဖတ္သူ၏အဂၤါႏွင့္ နာယူသူ၏တို႔အဂၤါမ်ား သတ္မွတ္ရာတြင္ အဂၤါတခုအေနျဖင့္ ပုဒ္၊ ပါဌ္၊ အကၡရာ ပီသမွန္ကန္ေအာင္ ရြတ္ဆိုရမည္ဟု ပါရွိသျဖင့္ ရြတ္ဖတ္မွသာ ပရိတ္အက်ိဳးတရား အျပည့္အ၀ ရႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ျဖင့္ (ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္) တရားႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ေသာ မေနာကံကုသိုလ္ ျဖစ္ပါသည္။
ပုဒ္၊ ပါဌ္၊ အကၡရာ ပီသမွန္ကန္ေအာင္ ရြတ္ဆိုပါေလ။

ရြတ္ဖတ္သူတို႔၏ အဂၤါ ၃-ခ်က္ကား-
(၁) ပုဒ္၊ ပါဌ္၊ အကၡရာ ပီသမွန္ကန္ေအာင္ ရြတ္ဆိုျခင္း။
(၂) အနက္ အဓိပၸါယ္ကို သိရွိနားလည္ျခင္း။
(၃) ပရိတ္နာယူသူတို႔အေပၚ ေမတၱာကရုဏာရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

နာယူသူတို႔၏ အဂၤါ ၃-ခ်က္ကား-
(၁) ပဥၥာနႏၲရိယကံႀကီး ၅-ပါးမွ လြတ္ကင္းျခင္း။
(၂) နိယတမိစၧာဒိ႒ိ အယူမွား မရွိျခင္း။
(၃) ပရိတ္တရားေတာ္ကို အေလးအနက္ ယံုၾကည္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ဤအဂၤါ ၆-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုမွ ပရိတ္တန္ခိုးေတာ္ ထက္ျမက္ပါသည္။
...................................

မဂၤလာသတင္းစဥ္ မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဖယ္ရွားခံ သမီးကေလးေက်းရြာသားမ်ားက ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ကေလးမ်ား စာေမးပြဲၿပီးဆံုးသည္အထိ ေအာင္သိဒၶိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုလႈံခြင့္ျပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေမတၱာရပ္ခံ

ေအာင္သိဒၶိိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ခိုလႈံေနသည့္ သမီးကေလးရြာသားအခ်ဳိ႕အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-ဥာဏ္၀င္းရွိန္)

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္က သက္ဆိုင္ရာ၏ ဖယ္ရွားျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ သမီးကေလးေက်းရြာသားမ်ားမွာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အလိုင္နီဆည္အနီးရွိ ေအာင္သိဒၶိ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုလႈံေနရၿပီး ၎တို႔အား ေက်ာင္းတက္ေန
သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲၿပီးစီးသည္အထိ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ေမတၲာရပ္ခံထားေၾကာင္း ဖယ္ရွားခံ ရြာသားမ်ားက The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာက
ေအာင္သိဒၶိဆရာေတာ္ထံသို႔ ဖယ္ရွားခံရြာသားမ်ားအား လက္ရွိေနထိုင္သည့္ ပဲခူးတိုင္းအတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားေပးရန္ စာေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ရြာသားမ်ားက လက္ရွိေက်ာင္းတက္ေနသည့္
ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲၿပီးစီးသည္အထိ ၎တို႔အား အဆုိပါဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း
ေျပာၾကားၾကသည္။

ေအာင္သိဒၶိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုလႈံေနရသည့္ သမီးကေလးရြာသူတစ္ဦးျဖစ္သူ မေခ်ာစုက "ကြၽန္မအသက္ ၃၇ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ သမီးကေလးမွာေမြးၿပီး အဲ့မွာပဲ ႀကီးလာတာပါ။ တစ္ေန႔က အလိုင္နီေက်းရြာ ဥကၠ႒အပါအ၀င္ လူႀကီးေတြက ဆရာေတာ့္ဆီကို စာလာပို႔တယ္။ ကြၽန္မတို႔ကို ဒီေနရာကေန ထြက္ခြာသြားေပးဖို႔လို႔ ေျပာတယ္။

ကြၽန္မတို႔က ဟိုရြာကေန ေခြးေမာင္းသလို ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရတာပါ။
ေနစရာမရွိလို႔ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းမွာ လာခိုလႈံေနရတာပါ။
ေနာက္ၿပီးကေလးေတြက ေက်ာင္းတက္ေနတုန္း တစ္၀က္တစ္ပ်က္ေတြပါ။ သူတို႔စာေမးပြဲၿပီးတဲ့အထိ ေနခြင့္ေပးပါလို႔ေျပာေတာ့ သူတို႔ကလည္း အထက္ကိုတင္ျပေပးပါမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာပါတယ္။ အေၾကာင္းျပန္တာကေတာ့ မလာေသးပါဘူး"ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုလႈံေနရသည့္ ဦးေရမွာ ၅၀၀ ခန္႔ရွိကာ ၎တို႔အနက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာ ေျမႀကီးေပၚတြင္ အိပ္ရသျဖင့္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ား၊ ၀မ္းပ်က္ေရာဂါမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ဖယ္ရွားခံရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္
ေအာင္သိဒၶိေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးအဂၢဓမၼက "ဦးဇင္းက ဒီဒကာေတြ၊ ဒကာမေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို မျမင္ရက္လို႔ ေက်ာင္းမွာေနခိုင္းတယ္။

သူတို႔ေတြက ဦးဇင္းမေရာက္ခင္ကတည္းက ရွိေနၿပီးသားေတြပါ။ ေလာေလာဆယ္ ဒီေက်ာင္းမွာ စာသင္ေနတဲ့သမီးကေလးရြာက ကေလးေတြက ၉၉ ေယာက္ရွိတယ္။ အလယ္တန္းထိေပါ့။ သူတို႔ေတြ စာေမးပြဲၿပီးတဲ့အထိ ေနခြင့္ရဖို႔ ဦးဇင္းက တိုင္းဒုဦးစီးမွဴးကို ေမတၲာရပ္ခံထားပါတယ္။ သူတို႔ကလည္း အထက္ကိုတင္ျပေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

သူတို႔ကေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိးေနထိုင္တာ ဥပေဒနဲ႔မညီဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ဦးဇင္းကလည္း ဒါဆိုရင္လည္း ဥပေဒတိုင္း လုပ္ခ်င္လုပ္ပါလို
႔ေျပာလိုက္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးတစ္ပါးအေနနဲ႔ ဒုကၡေရာက္တဲ့သူေတြကို ကယ္တင္ရမယ့္တာ၀န္ရွိလို႔ ဦးဇင္းေခၚထားတယ္"ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ မိန္႔ၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုလႈံေနရသည့္ ဦးေရမွာ ၅၀၀ ခန္႔ရွိကာ ၎တို႔အနက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာ ေျမႀကီးေပၚတြင္ အိပ္ရသျဖင့္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ား၊ ၀မ္းပ်က္ေရာဂါမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ဖယ္ရွားခံရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

ဖယ္ရွားခံရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကို၀င္းစိုးက "ကြၽန္ေတာ္တို႔
ေလာေလာဆယ္ ေနစရာမရွိလို႔ ဆရာေတာ္က ေခၚထားတာပါ။ စား၀တ္ေနေရးကလည္း ၾကာရွည္ဆိုမလြယ္ပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဒီေနရာက ထြက္သြားခိုင္းတယ္ဆိုရင္လည္း ဘယ္ကိုသြားလို႔ သြားရမွန္းေတာင္ မသိပါဘူး။ ကေလးေတြကလည္း ေက်ာင္းတန္းလန္းႀကီး ရွိပါေသးတယ္"ဟုဆိုသည္။

ဖယ္ရွားခံရြာသားမ်ားခိုလႈံေနသည့္ ေအာင္သိဒၶိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ အလယ္တန္းပညာေရးအထိ သင္ၾကားေပးေနသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာသင္ေက်ာင္းျဖစ္ကာ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ မဂၤလာရာမေက်ာင္းခြဲ အမွတ္(၅)လက္ေအာက္ခံျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ ပညာသင္ၾကားေနၾကသည္။

ထို႔ျပင္ သမီးကေလးေက်းရြာသို႔ သြားရာလမ္းျဖစ္သည့္ ႀကီးေလးႀကီးလမ္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ ကင္းခ်ထားၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ဖယ္ရွားခဲ့သည့္ သမီးကေလးေက်း ရြာသို႔ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က တားဆီးခံခဲ့ရသည့္ မီဒီယာမ်ားထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖယ္ရွားခံထားရေသာ သမီးကေလးေက်းရြာသားမ်ား ခိုလႈံေနသည့္ ေအာင္သိဒၶိဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေစတနာရွင္အခ်ဳိ႕မွ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား စသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားအား လွဴဒါန္းမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ Eleven Media Group ကလည္း အိမ္ရာမ်ား ဖယ္ရွားခံရသည့္အတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုလႈံေနရေသာ သမီးကေလးေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားအတြက္ ဆန္၊ ဆီ၊ ေရသန္႔၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးဗလာစာအုပ္ စုစုေပါင္း ၁၅ သိန္းတန္ဖိုးရွိ ပစၥည္းမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မန္ယူတြင္ ဆက္ေနရန္ စာခ်ဳပ္ကိစၥအဆင္ေျပမယ္လို႔ ၀ိန္းရြန္းနီ အရိပ္အျမြက္ ေျပာၾကား


အသက္ ၂၈ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ရြန္းနီဟာ မန္ယူအတြက္ ဂိုးေပါင္း ၂၄၉ ဂိုး သြင္းေပးခဲ့တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ တိုက္စစ္မွဴးပါ။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ သူနဲ႔ မန္ယူရဲ႕ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မန္ယူမွာ ရြန္းနီဆက္ေနေရး မေနေရးကိစၥအတြက္ ကမၻာ့ေဘာလုံးေလာကမွာ အေတာ္ကို သတင္းႀကီးခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ မန္ယူဟာ ရမွတ္ ၄၀ နဲ႔ ပရီးမီးယား လိဂ္ အဆင္(၇)မွာသာ ရပ္တည္ေနႏိုင္ၿပီး ရႈံးပြဲေတြနဲ႔ ဆက္တိုက္ရင္ဆိုင္ေန ရပါတယ္။ နည္းျပႀကီးဖာဂူဆန္ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ မန္ယူရဲ႕ ရလဒ္ေတြ ဟာ ဆက္တိုက္ ဆိုးရြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ရြန္းနီအေနနဲ႔ မန္ယူနဲ႔ သက္တမ္းတိုး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ့္ကိစၥဟာ အဆင္ေျပလိမ့္ မယ္လို႕ အရိပ္အျမြက္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ မန္ယူမွာ ၀ိန္းရြန္းနီကို ဆက္လက္ျမင္ေတြ႕ရဖို႕ရွိပါတယ္။

၀ိန္းရြန္းနီဟာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားၿပီး အရပ္ကေတာ့ ၁.၇၆ မီတာရွိပါတယ္။ လုပ္ခ၀င္ေငြကေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို ေပါင္ ၁၅.၆၁ သန္းရရွိေနပါတယ္။ ေမြးခ်င္းေတြကေတာ့ John Rooney, Graham Rooney တို႔ျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံအသင္းနဲ႔ မန္ယူမွာ ေက်ာနံပါတ္ (၁၀)နဲ႔ ကစားေနတဲ့ တိုက္စစ္မွဴး တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

MOI Webportal Myanmar

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အလုပ္မခန္႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ေၾကာင္မစင္မ်ား စာတိုက္က ပို႔ေနသူ အေရးယူခံရ


စိန္႔လူးဝစ္စ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စိန္႔လူးဝစ္ နယ္သားတစ္ဦးဟာ သူအလုပ္ေလွ်ာက္တိုင္း မခန္႔ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေၾကာင္ေခ်းေတြ စာတိုက္ကေန ပို႔ေနတာေၾကာင့္ ၂ ႏွစ္ခံဝန္ခ်ဳပ္ အေရးယူ ခံရထားရတယ္လို႔ UPI သတင္းတစ္ပုဒ္က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အသက္ ၅၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ဂ်ီဗြန္စ္ဘေရာင္းလို႔ အမည္ရသူဟာ ေၾကာင္ေခ်းေတြကို စုေဆာင္းခဲ့ၿပီး အေသအခ်ာ ထုပ္ပိုးၿပီးေတာ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ပို႔ေနခဲ့ပါတယ္။

ထိခိုက္ေစတဲ့ အရာေတြကို ပို႔တဲ့အမႈနဲ႔ မစၥတာ ဂ်ီဗြန္စ္ဘေရာင္းကို ခံဝန္ခ်ဳပ္ အျပစ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္မရလို႔ ေၾကာင္ေခ်း ပို႔ခဲ့တဲ့ ဒီအေမရိကန္ႀကီးဟာ စစ္ျပန္ႀကီး တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္စာတိုက္ စုံစမ္းေရး ဌာနက ေၾကာင္ေခ်းေတြရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းကို လိုက္ရင္း မစၥတာ ဘေရာင္းကို ဖမ္းမိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ စာတိုက္လုပ္ငန္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ အရာရွိ ဒန္ေတလာက ေျပာျပပါတယ္။

“ဒီကိစၥဟာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ထိခိုက္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုလို႔ မရပါဘူး” ဟု ဥပေဒအရာရွိ ဂြၽန္ဘိုဒန္ေဟာဆန္က တရား႐ုံးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

The Voice Weekly

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေနအိမ္မ်ား အဖ်က္ခံရသည့္အတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခုိလႈံေနရေသာ သမီးကေလးေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ာအား Eleven Media Group က သြားေရာက္လွဴဒါန္း


ဖယ္ရွားခံရသည့္ သမီးကေလးေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားအား Eleven Media Group က သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့စဥ္

ေနအိမ္မ်ား အဖ်က္ခံရသည့္အတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခုိလႈံေနရေသာ သမီးကေလးေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားအား Eleven Media Group က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ဆန္ ၃၀ အိတ္၊ ဆီပိႆာ ၁၀၀ အပါအ၀င္ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား စုစုေပါင္းက်ပ္ ၁၅ သိန္းဖိုးအား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ေနအိမ္မ်ား ဖ်က္ခံရသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားအနက္ အိမ္ေထာင္စု ၁၅၀ ေက်ာ္မွ လူ ဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ ပဲခူးတုိင္းအတြင္းရွိ ေအာင္သိဒိၶဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြင္း ယာယီတဲမ်ားထုိး၍ ေနထုိင္လ်က္ရွိရာ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ တြင္ ပဲခူးတုိင္းအတြင္းမွ ထြက္ခြာရန္ လာေရာက္သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရြာသူရြာသားမ်ားက ကေလးငယ္မ်ား၏ စာသင္ႏွစ္ကုန္ဆုံးခ်ိန္အထိ ယာယီေနထုိင္ခြင့္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အဘြားတုိ႔ အိမ္ေတြဖ်က္ခံရတဲ့အတြက္ ဒီဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာလာေနတာ။ ဒါကို ဖယ္ေပးဖုိ႔ေျပာေတာ့ အဘြားတုိ႔မွာက သြားစရာမရွိဘူး။ အဘြားငယ္ငယ္ေလးကတည္းက သမီးကေလးေက်းရြာမွာ ေနလာတာ။ အတင္းဖယ္ခုိင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဘးက
ဆည္ထဲကို ခုန္ခ်ဖုိ႔ပဲရွိေတာ့တယ္” ဟု ေအာင္သိဒိၶဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ခုိလံႈေနသည့္ အသက္ ၆၆ ႏွစ္အရြယ္ အဘြားအုိေဒၚေရႊက ေျပာျပပါသည္။

လက္ရွိတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေနအိမ္အဖ်က္ခံရသည့္အျပင္ ၎တုိ႔ ေနထုိင္ေရး၊ စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Credit To :Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »