လကမၻာေပၚသြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သူ ဦးစိုးထြန္းရွိန္ပိုင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ေျမၾသဇာစက္႐ံု ေျမေနရာ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားလကမၻာေပၚသုိ႔ ဟန္းနီးမြန္း ခရီးထြက္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သူ ဦးစိုးထြန္းရွိန္ပိုင္ အမ်ဳိးသားႀကီးပြား တုိးတက္ေရး ကုမၸဏီမွ နတ္ၾသဇာ သဘာ၀ေျမၾသဇာစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ လွာကေဒါင္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္ (၁၁၇၅)၊ ဦးပုိင္အမွတ္(၃၂)မွ လယ္ေျမ ၃ ဒသမ ၈၁ ဧကကုိ ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆုိပါကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားအၾကား အျငင္းပြားလ်က္ ရွိသည္။

အဆုိပါ လယ္ေျမ ၃ ဒသမ ၈၁ ဧကကုိ အမ်ဳိးသားႀကီးပြား တုိးတက္ေရး ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးစုိးထြန္းရွိန္က နတ္ၾသဇာ သဘာ၀ ေျမၾသဇာစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လယ္လုပ္ေနဆဲ လယ္ေျမမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သိမ္းဆည္း ရယူသြားသည့္အတြက္ ယင္းလယ္ေျမ မ်ားအား သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ေဒသခံ လယ္သမားအခ်ဳိ႕က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သုိ႔ တုိင္ၾကားစာ ေပးပုိ႔ထားသည္။

တိုင္ၾကားစာ၌ အခင္းျဖစ္ လယ္ေျမသည္ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အခ်ိန္တြင္ စပါးစုိက္ပ်ဳိးရန္ ထြန္ယက္ ပ်ဳိးေထာင္ေနဆဲ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ျခင္း၊ လယ္သမားမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ႏွစ္စဥ္မပ်က္မကြက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ေျမခြန္ ထမ္းေဆာင္ဆဲျဖစ္ျခင္း၊ လယ္သမားမ်ား၏ အမည္ေပါက္ ဂရန္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု လွည့္ျဖားၿပီး လက္မွတ္ရယူျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးအတြက္ ေျမသိမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ သိမ္းဆည္းသည့္ လယ္ေျမ မဟုတ္ျခင္းဟူ၍ ပါရွိသည္။

29

ထို႔ျပင္ ယခင္ကရင္ျပည္နယ္ (ပယက)က ၁၁-၈-၂၀၁၀ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၅/၁-၂၀/ဦး-၆ ျဖင့္ နတ္ၾသဇာ သဘာ၀ေျမၾသဇာစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္ လ/န (၃၉) ခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ၆ လ အတြင္း စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ အိမ္၊ ၿခံေျမ ၁၉ ကြက္ ေဖာ္ထုတ္ ေနရာခ်ထား ေပးသည့္ အတြက္ ဦးစုိးထြန္းရွိန္ (ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသား ႀကီးပြားတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီ)သည္ ယခင္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမ ႏုိင္ငံပုိင္ ျပဳလုပ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ(၄၈)ႏွင့္ တည္ဆဲ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၁)တုိ႔ ကုိက်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္ရာ ေရာက္ေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တုိင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသား ႀကီးပြားတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီမွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္က ““ေျမစာရင္းက ေနၿပီးေတာ့ လယ္သမားေတြကုိ ျပန္ေပးထားတဲ့ အကြက္ေတြရွိတယ္။ စက္႐ုံကေတာ့ အခု ေလာေလာဆယ္ လုပ္လည္း လုပ္ေနတယ္။ ထရန္စေဖာ္မာေတြလည္း ေလွ်ာက္ ထားတယ္။ အိမ္ၿခံေျမ အကြက္ေဖာ္တာက ေျမစာရင္းက ေဖာ္တာပဲျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ ကုမၸဏီဘက္က သြားလုပ္လုိ႔မရဘူးေလ။ သူတုိ႔ဘာသာသူတို႔ အကြက္ေဖာ္ၿပီး ေျမစာရင္းကေန လယ္သမားေတြကုိ ျပန္ေပး တယ္လုိ႔ေတာ့ သိထားတယ္။ ကုမၸဏီဘက္က ေရာင္းဖုိ႔အတြက္လည္း အကြက္ခ်ထားျခင္း လုံး၀မရွိပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ လယ္သမားေတြဆုိ သူတုိ႔ကုိ ျပန္ေပးထားတဲ့ အကြက္ေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ျပန္ေရာင္းတာေတြေတာင္ ရွိတယ္။ လယ္ကြက္ေတြကုိ ပုိင္ခဲ့ပါတယ္ဆုိတဲ့ လယ္သမားေတြရဲ႕ လက္မွတ္ေတြေရာ၊ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ျပန္ေပးတဲ့ အကြက္ေတြေရာ အဲဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာရြက္စာတမ္းေတြ အကုန္လုံး ကၽြန္မတုိ႔ မွာရွိပါတယ္”” ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ေျမစာရင္းမွ အကြက္႐ုိက္၍ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု အမ်ဳိးသား ႀကီးပြား တုိးတက္ေရး ကုမၸဏီမွ ေျဖၾကားထားသည့္အတြက္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္း႐ုံးသုိ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း၍ မရရွိခဲ့ေပ။

အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးစုိးထြန္းရွိန္သည္ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်မ္းမီမီကုိႏွင့္ ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟုိတယ္တြင္ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးသည္ ဟန္းနီးမြန္း ခရီးအား ေဒၚလာ ၁၅ သန္းတန္ လကမၻာခရီးစဥ္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ““ဟန္းနီးမြန္းက ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လကမၻာသြားမယ္””ဟု ဦးစုိးထြန္းရွိန္၏ ေျပာဆုိမႈေၾကာင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား ႀကီးပြားတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီသည္ မႏၲေလးတုိင္း၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မုိးထိ မုိးမိေဒသရွိ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားကို လုပ္ကုိင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းကုမၸဏီသည္ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္သားမ်ား၏ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားကို ခံေနရသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

သဥၨာေဆြ

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

လိင္အသားေပး ထုတ္ေ၀ထားသည့္ ‘႐ုိမန္းေဘာ့စ္ေတြရဲ႕ ကမၻာ’ စာအုပ္အား ေရးသားသူ၊ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ စတင္စုံစမ္းစာေပေလာက၊ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစုၾကားတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္ “႐ုိမန္းေဘာ့စ္ေတြရဲ႕ ကမၻာ” စာအုပ္အား ေရးသားသူ၊ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သူမ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စတင္စုံစမ္း ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အဆင့္ျမင့္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ဇြန္ ၂၅ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒီစာအုပ္ကုိ ေရးသားတဲ့ ေအာင္ရင္ၿငိမ္းက ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွာေနလုိ႔ သြားေရာက္စုံစမ္းတဲ့ အခါမွာ ၆ လပုိင္း ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီးေတာ့ သာေကတဘက္မွာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေနတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ သူ႔ကုိလည္း ရွာေဖြေနတယ္။ ဒါ့အျပင္ ထုတ္ေ၀သူေရာ၊ ျဖန္႔ခ်ိတဲ့လူေတြကုိေရာ စုံစမ္းေနတယ္။ စစ္ေဆးၿပီးရင္ေတာ့ ဘယ္လုိ အေရးယူရမယ္ ဆုိတာကုိ ဆုံးျဖတ္မယ္။ ၿပီးရင္ ဥပေဒအတုိင္း အေရးယူသြားပါမယ္” ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အမည္မေဖာ္လိုသူ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ လူမႈကြန္ရက္ ၀က္ဘ္ဆုိက္အခ်ဳိ႕တြင္ ညစ္ညမ္းစာေပမ်ားအျပင္ ညစ္ညမ္းဓာတ္ပုံမ်ားကုိလည္း ႐ုိက္ကူးတင္ျပထားသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံု၊ စာေပမ်ားကို အေရးယူရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားက အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကသာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရာဇသတ္ႀကီးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ညစ္ညမ္းစာေပ၊ ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူေထာင္ခ်ႏိုင္ရန္ ရာဇသတ္ႀကီး၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၂ ႏွင့္ ၂၉၃ တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းပုဒ္မမ်ားသည္ ၀ရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိသည့္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဇယား၌ ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀ရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိသည့္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းရလွ်င္ရခ်င္း လိုက္လံစံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈပုဒ္မမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္သူတစ္ဦးဦးက ျဖစ္ေစ၊ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ျဖစ္ေစ တရား႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ကာ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုေၾကာင္း သိရသည္။

ညစ္ညမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါက ဓာတ္ပံုအ႐ိုက္ခံသည့္သူသာမက ဓာတ္ပံု႐ိုက္သည့္ ဓာတ္ပံုဆရာ အပါအ၀င္ ယင္းဓာတ္ပံုကို ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားပါ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္ ပုဒ္မမ်ားအတိုင္း အေရးယူခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ညစ္ညမ္းစာေပမ်ား ဆိုပါကလည္း ေရးသူသာမက ထုတ္ေ၀သူ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားပါ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္ ပုဒ္မမ်ားအတိုင္း အေရးယူခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ “႐ုိမန္းေဘာ့စ္ေတြရဲ႕ ကမၻာ” စာအုပ္မွာ က်ပ္ ၂၅၀၀ မွ က်ပ္ ၈၀၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေစ်းကြက္အတြင္း စာအုပ္မ်ား ျပတ္လပ္သည္အထိ ေရာင္းအားေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း စာေပအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း မုဒိမ္းမႈ ၈၈ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေမလအတြင္း၌ မုဒိမ္းမႈ ၅၃ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးမွ သိရသည္။

Eleven Media Group

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေလာင္းကစားမႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဂိမ္းဆိုင္မ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးေတာ့မည္


ဂိမ္းကစားျခင္းကို စီးပြားျဖစ္ ေလာင္းကစားအသြင္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လာသည့္အတြက္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ဂိမ္းကစား႐ံုမ်ားကို


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီစီမံေရးရာဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

စည္ပင္အေခၚအရ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အပန္းေျဖအိမ္တြင္း ကစားနည္းခန္းမ (အပန္းေျဖ ကေလးကစားကြင္း) ဂိမ္းကစားနည္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သြယ္၀ိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ ေလာင္းကစားမႈမ်ား မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိလာသည့္အတြက္ အဆိုပါ ကစား႐ံုမ်ားရွိ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားသည့္ ဂိမ္းစက္ပစၥည္းမ်ား ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။

“ကစားကြင္းေတြမွာ တရား၀င္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးက တင္သြင္းတဲ့ ပစၥည္းဟုတ္ မဟုတ္စစ္ေဆးမယ္။ စက္ေတြ အေပၚၾပဳျပင္သံုးစြဲၿပီး ထပ္ၿပီးပိုးထားတာ၊ ၾကားၿဖတ္ထည့္ထားတာေတြ ေတြ႔ရင္လိုင္စင္ ပိတ္ သိမ္းမယ္။ ေလာင္းကစားလုပ္တာ မ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဌာနက အေရး ယူမယ္။ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳ ထားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက စည္းကမ္းလိုက္နာဖို႔လိုတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးရာတြင္ ကစားနည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူလခြင့္ျပဳ ထားသည့္ ကစားနည္းမ်ား ကို သြယ္၀ိုက္ေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ေလာင္းကစားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား အၾကားတြင္ ေျပာဆိုေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိသည့္ အတြက္ ဂိမ္းဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အ ဖြဲ႔၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔တို႔က ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခိုင္ေရႊ၀ါလမ္းေပၚတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အေႂကြေစ့ဂိမ္းဆိုင္တြင္ လာေရာက္ေဆာ့ ကစားသည့္ အသက္ ႏွစ္ဆယ္အရြယ္လူငယ္တစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကစားဖူးတဲ့ အေႂကြေစ့ဂိမ္းေတြကေတာ့ ပိုက္ဆံနဲ႔ အေလ်ာ္အစားလုပ္ၾကတာခ်ည္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာ့တာကေတာ့ အံစာတုန္းေခါက္တဲ့ ဂိမ္း။ ဂဏန္းသံုးလံုး ေပါင္းတာကို အႀကီးအေသးေလာင္းတာ။ တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့လည္း သံုးေသာင္းေလာက္ကုန္တယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ႐ႈံးတဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္။ ႏိုင္တဲ့အခါလည္း ႏိုင္တာေပါ့။ ႏိုင္လည္း မထခ်င္ဘူး။ အဲဒီဂိမ္းက။ ဒါေပမဲ့ ႐ံႈးတာက မ်ားပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါ ဂိမ္းကစားနည္းလုပ္ငန္း လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္းသည္ ကစားသူမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ၪဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအ တြက္ရည္ရြယ္ၿပီး လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး လိုင္စင္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စီမံေရးရာဌာန၌ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဂိမ္းဆိုင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ရပ္ကြက္ရွိ သက္ ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ လက္မွတ္မ်ား၊ ဆိုင္တည္ေနရာ ပတ္၀န္းက်င္မွ ရပ္ကြက္ ေနျပည္သူ ၁၀ ဦး ၏ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳထားသည့္ စက္ပစၥည္းသြင္းကုန္လိုင္ စင္မ်ားထည့္ သြင္းေလွ်ာက္ထားရၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး သည့္ အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စာရင္းပိုင္းႏွင့္ ေျမျပင္ပိုင္းစိစစ္ၿပီးမွသာ လုပ္ငန္း လိုင္ စင္ခြင့္ျပဳေပးသည္။

Game Box ကေလးကစားခန္းမွ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေမာင္က “စက္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ထားခြင့္ရတာပဲ ထားတယ္။ေလာင္းကစားသူေတြကို ေငြနဲ႔လဲလွယ္ ေပးတာမရွိဘူး။ ေလာင္းကစားတာ ျမင္ရင္ တား တယ္။ လူမ်ဳိးစံုလာတယ္။ ေက်ာင္း၀တ္စံုနဲ႔ လာရင္ လက္မခံဘူး။ စည္ပင္ကလဲ လိုင္စင္ျပန္လုပ္တိုင္း လာ စစ္တယ္။ သက္ဆိုင္ရာကလည္း တစ္လတစ္ေခါက္ေလာက္ လာစစ္တယ္။ အခုဆုိရင္ ဆုိင္ေတြမ်ားလာ ေတာ့ လူေတြက ေလ်ာ့သြားတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အပန္းေျဖကေလးကစားကြင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ထားေပးမႈ ၃၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ေၾကး တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂သိန္း ေပးသြင္းရသည္။

စည္ပင္က ဂိမ္းဆိုင္မ်ားကိုခြင့္ျပဳထားသည့္ ကစားနည္းမ်ားသည္ ကားေမာင္းကစားနည္းစက္၊ မီးသတ္ ကားစက္၊ သရဲေသနတ္ပစ္စက္၊ အ႐ုပ္ေကာက္စက္၊ ဒီေဂ်ပြတ္စက္၊ အသီးခြဲစက္၊ ေရသတၱ၀ါ ေလးမ်ား အေျပးၿပိဳင္ကစားနည္း၊ စက္၀ိုင္းေကာက္ေရြးနည္း၊ နာရီေကာက္စက္၊ ေဘာလံုးထုစက္၊ အကဂိမ္းစက္၊ အေၾကြေစ့ တြန္းစက္၊ အသီးေရြးစက္၊ အေကာင္ေရြး ကစားနည္း၊ ငါးဖမ္းကစားနည္း၊ ငါးပစ္ ကစားနည္း၊ ပင္ေပါက္ကစားနည္း၊ အေကာင္ေရြးစက္တို႔ျဖစ္သည္။

နန္းျမင့္၊ ၿဖိဳးေဝလင္း
Mizzima  News

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္ပို႔တဲ့ ကုမၸဏီ အေရးယူခံရ


ျဗိတိန္နိုင္ငံကို ျမန္မာနိုင္ငံက တင္သြင္းခဲ့ တဲ့၊ ေရထြက္ပစၥည္း ပို့ကုန္ေတြ နဲ့အတူ ဘာလေခ်ာင္ေျကာ္ ေတြ တင္ပို့ခဲ့တဲ့ ကုမၼဏီကို ျမန္မာ အာဏာပိုင္ေတြ က၊ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၁၀ သိန္း ခ်မွတ္ခဲ့ ျပီး၊ နိုင္ငံျခား ပို့ကုန္ တင္သြင္း ခြင့္ ၆ လ ပိတ္ပင္ လိုက္ပါတယ္။

အဆိုပါ ဘာလေခ်ာင္ေျကာ္ ေတြကို၊ စမ္းသပ္ ဓာတ္ခြဲ ျကည့္တဲ့ အခါ၊ ကလိုရိုဖီနီေကာ ပဋိဇီဝေဆး ဓာတ္အျကြင္းအက်န္ ေတြ ေတြ့ရွိရတယ္ ဆိုျပီး၊ ျဗိတိန္နိုင္ငံဘက္ က အေျကာင္း ျကားလာခဲ့ တဲ့ ေနာက္ပိုင္း၊ ေမြးျမူေရး နဲ့ ေရလုပ္ငန္း ျမန္မာ အစိုးရ ဝန္ျကီးဌာန အေနနဲ့၊ ဒီလို အေရးယူမႈ ေတြ ျပုလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို့၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ့ခ်ုပ္ ရဲ့ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဦးဝင္းျကိုင္ က ေျပာပါတယ္။

အခုလို အေရးယူ ခံရတာ ဘယ္ကုမၼဏီလည္း ဆိုတာေတာ့ ဦးဝင္းျကိုင္ က ထုတ္ေဖာ္ မေျပာခဲ့ပါဘူး။

ဒါ့အျပင္၊ ဒီ ဘာလေခ်ာင္ေျကာ္ေတြဟာ ပို့ကုန္အျဖစ္ တရားဝင္ ေျကညာ အစစ္ခံျပီးမွ တင္ပို့ခဲ့တာ ဟုတ္ မဟုတ္လည္း မေသခ်ာဘူး ဆိုျပီး၊ ဦးဝင္းျကိုင္ က ဆိုပါတယ္။

ဒီလို ကိစၥရပ္ ေပၚေပါက္ လာတဲ့အတြက္၊ ျဗိတိန္ အပါအဝင္ ဥေရာပ အီးယူဘက္ က၊ ျမန္မာျပည္ကေန လာတဲ့ ပို့ကုန္ေတြ ကို မပိတ္ပင္ ေသးေပမယ့္၊ အထူး သတိထား ေစာင့္ျကည့္ စစ္ေဆးေတာ့ မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အဆင့္ေတြ တိုးလာျပီး၊ ျမန္မာပို့ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အတြက္၊ ကုန္က်စားရိတ္ ေတြ ပိုမို က်ခံ လာရမယ္ လို့ ဦးဝင္းျကိုင္ က ေျပာပါတယ္။

နိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ကာလ ေနာက္ပိုင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ က ကုန္ပစၥည္း တင္ပို့ခြင့္ ကို အီးယူ အေနနဲ့ မပိတ္ပင္ ေတာ့ေပမယ့္၊ ျမန္မာ ဘက္ကေတာ့ ဥေရာပ ေဈးကြက္ မွာ ေနရာရနိုင္တဲ့ ကုန္ေခ်ာေတြ မထုတ္လုပ္ နိုင္ေသးပဲ၊ ဥေရာပေရာက္ အာရွသားေတြကို ရည္ရြယ္တဲ့ ဘာလေခ်ာင္ေျကာ္ လို ပစၥည္းေတြ ပို့ျကတာ ျဖစ္တယ္ လို့ ဦးဝင္းျကိုင္က သံုးသပ္ပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မ်က္နွာကို သံပုရာသီးျခမ္းျဖင့္ ပြတ္ပါ


မ်က္နွာ အသားအေရဟာ ေနေလာင္ဓာတ္ေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းေနတာျဖစ္ျဖစ္ အဆီျပန္ ဝက္ျခံေတြ ထြက္ေနျပီး အနာအဆာ ေတြနဲ႔ ျဖစ္ေနသူမ်ား အတြက္ အေကာင္း ဆံုးနဲ႔ အဓိေရာက္ဆံုး နည္းေလးပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

သံုပုရာသီး တစ္လံုးကို တစ္ျခမ္းျခမ္းျပီး မ်က္နွာကို ပြတ္ေပးလိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အခ်ိန္ခဏ အၾကာမွာ ေရမ်ားျခင့္ မ်က္နွာကို ေျပာင္စင္ေအာင္ ေဆးေၾကာေပးပါ။ သံပုရာ သီးမွာ ပါတဲ့ အက္စစ္ ဓာတ္ဟာ မ်က္နွာေပၚမွ မေကာင္းတဲ့ အရာေတြကို ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းေပးလို႔ သိသိ သာသာ ျဖဴဝင္သြားေစမွာပါ။

သံပုရာသီးျဖင့္ ပြတ္ျပီးပါက အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မထားသင့္ပါဘူး။ သံပုရာသီးမွာ ပါဝင္တဲ့ အက္စစ္ ဓာတ္ဟာ ျပင္းသျဖင့္ မ်က္နွာအသား အေရကို ထိခိုက္သြားမည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မ်က္နွာ အသားအေရ အတြက္ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အဓိေရာက္ ဆံုးျဖစ္တဲ့ သံုပုရာသီး ကုထံုးကို မိတ္ဆက္ေပး လိုက္ရပါတယ္။

Ref-healthnews
ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ယာဥ္တိုက္ခံရသူကို ကူညီသူအား တရားစြဲရန္ ျပင္ဆင္ေန၍ အကူအညီေတာင္းခံ


ေအာင္ကိုဦး| ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ၇၃လမ္း၊ ၃၀လမ္း ႏွင့္၃၁လမ္းၾကားတြင္ ဇြန္ ၁၇ရက္၊ ည ၁၀ နာရီခန္႔က ျဖစ္ပြားေသာ ယာဥ္တိုက္မႈတြင္ အတိုက္ခံရသူကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူအား တာ၀န္၀တၱရား ေႏွာင့္ယွက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္ကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္၊ အထက္ျမန္မာျပည္ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္သို႔ အကူအညီေတာင္းခံသြားမည္ဟု မိသားစု၀င္မ်ားက ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ မဇၩိမကို ေျပာသည္။

“တိုက္တာ မွားတယ္။ မွန္တယ္ မျငင္းပါဘူး။ ဒဏ္ရာရေနတဲ႔သူကို ကူညီဖို႔ လူနာတင္ယာဥ္ေခၚၿပီး ကူညီေပးတာကို လူနာတင္ယာဥ္ျပန္လႊတ္ၿပီး မင္းက ဘာေကာင္မို႔ လူနာတင္ယာဥ္ေခၚတာလဲဆိုၿပီး ျပႆနာရွာတယ္”ဟု အခင္းျဖစ္ပြားမႈကို ကူညီသူ ကိုႏုိင္လင္းက ေျပာသည္။

ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျပန္စီးလာေသာေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုက္ခံရသူမ်ားမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမရရွိခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားက ဆိုသည္။ တိုက္သည့္သူမွာ မႏၱလးတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာနမွ တပ္သားတစ္ဦးျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူပါတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းက ဖုန္းနဲ႔ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္တာကို ရဲက ဖုန္းကိုလုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္လုတယ္။ ဒါပဲရွိတယ္။ ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္တာ မရွိဘူး။ မွားတာဆိုလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နည္းနည္း မူးတာပဲရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မမိုက္႐ိုင္းဘူး။ သူတို႔က တစ္ဖက္သတ္ကို လုပ္သြားတာပါ”ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

အဆိုပါယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားရာတြင္ ကူညီသူကို လက္ထိတ္ခတ္ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္ေျမခံအမွတ္ (၃) ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို မဇၩိမက သြားေရာက္ေမးျမန္းရာတြင္ “ဇြန္ ၁၇ရက္ ညက ျဖစ္တာ ဟုတ္တယ္။ အဲဒီညီေလးလည္း ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ၿပီးမွ ေရာက္လာတာပါ။ အဲဒီလိုေရာက္လာၿပီး ယာဥ္တိုက္မႈကို လာေရာက္ကူညီေနတဲ့ ရဲေတြကို မေခ်မငံေျပာဆိုမႈေတြ လုပ္ၿပီး ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈလုပ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဒု-ရဲအုပ္ ေအာင္စိုးက တရားလိုျပဳလုပ္တိုင္ၾကားလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ည အခ်ဳပ္ထဲထည့္ထားၿပီး မနက္က်ေတာ့ အာမခံနဲ႔လႊတ္ေပးခဲ႔ပါတယ္”ဟု ရဲအုပ္ ထိုက္လင္းစိုးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ညတြင္ စခန္းသို႔ လက္ထိတ္ခတ္ေခၚေဆာင္လာသည္မွာ ဟုတ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေနသျဖင့္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စစ္ေဆးမရေသာေၾကာင့္သာ အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ထည့္ထားၿပီး မနက္လင္းေသာအခါ က်င့္ထုံးပုဒ္မ-၁၇၀(၁)ႏွင့္ အာမခံေပးခဲ့သည္။

၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ပုဒ္မ -၅၃၅ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုႏုိင္ရန္ ဥပေဒ အႀကံေပးထံ တင္ထားဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ရဲအုပ္ ထိုက္လင္းစိုးက ဆက္ေျပာသည္။

“တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း ညပိုင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ေနတာဆိုေတာ့ ဖမ္းခြင့္ေတာ့ရွိပါတယ္။ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ဒု-ရဲအုပ္ေအာင္စိုးက တရားလို ျပဳတိုင္ထားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဥပေဒအႀကံျပဳခ်က္အတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒီေလာက္ပဲ ေျပာလို႔ရပါတယ္”ဟု ရဲအုပ္ ထိုက္လင္းစိုးက ေျပာသည္။

ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေရးသားထားသည္မ်ားမွာ မွားယြင္းေနသည္ဟု ကိုႏုိင္လင္းမွ ျငင္းဆိုထားၿပီး အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေစရန္ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ကို အကူအညီေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

Mizzima Burmese

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဂိမ္းအေဆာ့လြန္၍ မိဘဆူေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ဆြဲႀကဳိးခ်ေသဆုံးဂိမ္းအလြန္ေဆာ့၍ မိ ခင္ျဖစ္သူက ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းခဲ့ ေသာေၾကာင့္ န၀မတန္းေက်ာင္း
 သားတစ္ဦး ေနအိမ္တြင္ႀကိဳးဆြဲခ် ၿပီးအဆုံးစီရင္ခဲ့ေၾကာင္းေျမာက္ဒ ဂုံၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္(၃၈)ရပ္ ကြက္အတြင္းအသက္(၁၄)ႏွစ္အ ရြယ္ရွိ န၀မတန္းေက်ာင္းသား တစ္ဦးသည္ ဇြန္ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီ၀န္းက်င္က ၎၏ေနအိမ္အတြင္းရွိ ဧည့္ခန္းတြင္ပလတ္စတစ္ႀကိဳးကို အသုံးျပဳ၍မိမိကုိယ္ကုိယ္ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

‘‘ဆုံးတာေတာ့ ေနအိမ္မွာပဲ  ဆုံးတာ။ေက်ာင္းမသြားဘူး။ သူတုိ႔အိမ္မွာေတာ့ သုံးေယာက္ပဲေန တာ။ သူတို႔မိဘေတြကကြမ္းယာ ေရာင္းတယ္ေလ။ အခင္းျဖစ္တဲ့ ေန႔က သူ႔အေမကကြမ္းယာဆုိင္ မွာ အေဖကထမင္းစားျပန္ေတာ့ ေတြ႕တာ။ ကေလးက ဂိမ္းအရမ္း ေဆာ့လုိ႔မေဆာ့ဖုိ႔ ေျပာတာ။အဲဒီမွာ ခံစားခ်က္၀င္သြားလုိ႔ ေနမွာေပါ့’’ဟု ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

 ေသဆုံးသူေက်ာင္းသား သည္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အထက (၃)မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး  အေလာင္းကိုေျမာက္ဥကၠလာပေဆး႐ုံသုိ႔ ပို႔ေဆာင္စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ကလည္းတာေမြ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကိုအေဒၚျဖစ္သူက ဂိမ္းေဆာ့၍ဆုံးမခဲ့ရာဓားျဖင့္ထုိးခဲ့၍အေဒၚေသဆုံးသြားခဲ့မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
7Day News Daily


အျပည့္အစုံသုိ႔ »