အာရွတိုက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ေျခဆန္႕လာေသာ EBOLA (သို႕) ေသမင္းဗိုင္းရပ္


ျမန္မာ နုိင္ငံ က်န္းမာ ေရး ၀န္ၾကီး ဌာန နွင္႔ ျမန္မာ ရုပ္ျမင္ သံၾကား သတင္း မ်ားမွ ထုိ ေရာဂါ အ ေၾကာင္း ကုိ ျပည္သူ မ်ား အျမန္ သိရွ ိနုိင္ ေစရန ္အျမန္ ဆုံး အထူး ထုတ္လြင္ ႔ေပးသင္႔ ေနျပီ ျဖစ္ သည္၊၊

(1) EBOLA VIRUS - အီဗိုလာဗိုင္းရပ္ဆိုတာဘာလဲ
-------------------------------------------------
အီဗိုလာဗိုင္းရပ္ဆိုသည္မွာ သဘာဝ တိရိစာၦန္မ်ားမွတဆင့္ လူသို႕ကူးဆက္ေသာ ဗိုင္းရပ္ေရာဂါပိုးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေရာဂါ ကူးဆက္
ခံရသူ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အသက္ဆံုးရံႈးကာ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေသဆံုးေစႏိုင္ေသာ AIDS ထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာဆိုးရြားေသာ ဗိုင္းရပ္စ္
ေရာပိုးျဖစ္သည္ ။

အာဖရိကတိုက္အေနာက္အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားရွိ လင္းႏို႕ ၊ ေမ်ာက္ဒရယ္ ၊ ေမ်ာက္ဝံ စေသာ တိရိစာၦန္မ်ား တြင္အဆိုပါ အီဗိုလာ ဗိုင္းရပ္ပုိး
ေတြ႕ရွိရၿပီး ေရာဂါပိုး ရွိသည့္ တိရိစာၦန္အသားမ်ားကို စားသံုးရာမွ လူတြင္ကူးစက္ကာ ယခုအခ်ိန္ထိ ကူးစက္ခံရသူ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ။

၂၀၁၄ တြင္ အာဖရိက အေနာက္ျခမ္း ႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံအား ကန္႕သတ္ နယ္ေျမမ်ာအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ထိုေရာဂါကို စတင္ပိတ္ဆို႕ေနၿပီျဖစ္သည္။.

အီဗိုလာသည္ ွႏွာေျခ ၊ ေခ်ာင္းဆိုး စေသာ ေလထုထဲမွတဆင့္မကူးစက္သည္မွာအလြန္ကံေကာင္းသည္ဟုဆိုရမည္။ ၄င္းသည္တုတ္ေကြးကဲ့သုိ႕ ေခ်ာင္းဆိုးသူေၾကာင့္ ေလထဲမွတဆင့္ မပ်ံႏွံ႕ပါ ။

သို႕ေသာ္ EBOLA သည္ ေရာဂါရွိေသာ တိရိစာၦန္မ်ား ၏ အရည္ ၊ ေသြးသား တို႕အား လက္ျဖင့္ထိျခင္း ၊ ထိုအသားအားစားျခင္း ။ရာဂါခံစားေနရေသာသူ ႏွင့္ လက္ျခင္းထိေတြ႕ျခင္း ၊ အေရျပားေပါက္ျပဲေသာေနရာအားထိေတြ႕ျခင္း ၊ ေသြးသားျခင္းထိေတြ႕ျခင္း ၊ နမ္းျခင္း ၊ လိင္ဆက္ဆံျခင္းတို႕စသျဖင့္ ေရာဂါရွိသူ၏ အေသြးသား ၊ ေသြး ၊ အခၽြဲ ၊ ခႏၵာကိုယ္မွထြက္ေသာ
အရည္တို႕ကို လက္ျဖင့္ ထိေတြ႕ရံုျဖင့္ ေရာဂါ ကူးဆက္ႏိုင္သည္ ။

ထိုသို႕ေရာဂါကူးဆက္ၿပီး ၂၁ ရက္အတြင္း ေဝဒနာစတင္ခံစားရမည္ျဖစ္ကာထိုသူမွတဆင့္ ယခု ႏႈန္းထားအတိုင္း ၂.၅ ဦးအားဆက္လက္ ကူးဆက္ေနၿပီးဆက္တိုက္ပ်ံ႕ပြားသြားမည္ျဖစ္သည္ေရာဂါခံစားရၿပီးမၾကာခင္ရက္ပိုင္းအတြင္း
ေသဆံုးမည္ျဖစ္သည္ ။

(2) ေရာဂါလကၡဏာေတြကဘယ္လိုလဲ
--------------------------------------
အီဗိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးဆက္ခံရၿပီး ၂၁ ရက္အၾကာတြင္ အျပင္းဖ်ားျခင္းမလႈပ္ရွားႏိုင္ေအာင္ အားအင္ကုန္ဆံုးျခင္း ၊ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ျခင္းေခါင္းကိုက္ျခင္း ၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းတို႕ ျဖစ္ကာ မၾကာခဏ ေအာ့အန္ၿပီး
ဝမ္းသြားသည့္ ရာဂါလကၡဏာ ျပလိမ့္မည္။

ထိုမွတဆင့္ေရာဂါျပင္းထန္လာကာ ေက်ာက္ကပ္ ၊ အသဲ တို႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆိုးဝါးစြာ ပ်က္ဆီးေစကာ မ်က္လံုး ၊ ပါးစပ္ ၊ ႏွာေခါင္းတို႕စေသာ ဒြာရေပါက္မ်ားမွ ေသြးထြက္ျခင္း ၊ အေရျပားေပါက္ျပဲကာ ေသြးထြက္ ျခင္း
စသည့္ ခႏၵာကိုယ္ အတြင္းအျပင္ တို႕မွ ေသြးထြက္ကာ ေနာက္ဆံုး ေသဆံုး
ေစမည္ျဖစ္သည္။

ထိုထက္ဆိုးဝါးသည္မွာ ေရာဂါကူးစက္ခံရေသာ သူ ထိုင္သြားသည့္ ခံု ၊အိပ္ယာတို႕မွတဆင့္ ကူးဆက္ေၾကာင္းေတြ႕ရေသာ အခါ အဆိုပါ ႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံတြင္TAXI (တကၠစီ) ၊ ကား၊ ရထား ၊ ေလယာဥ္ တို႕ပါ ေရာဂါေစာင့္ၾကည့္ ေနရသည့္
အေျခအေန တြင္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ ။

ထိုအီဗိုလာ ဗိုင္းရပ္အား ကုသရန္ေဆးမရွိသကဲ့သုိ႕ ။ေရာဂါကူးစက္ခံရပါကမည္သို႕မွ လုပ္မရေတာ့ပဲ သီသန္႕ခန္းထဲတြင္ ခြဲထားကာ ေသဆံုးသည္ကိုေစာင့္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ေရာဂါပိုး ကူးစက္သူ၏ ၁၀ ရာခိုင္းႏႈန္းကိုသာ ကယ္
ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ေသးေၾကာင္းသင္သိရမည္ျဖစ္သည္ ။

(3) ဘယ္ႏိုင္ငံေတြအထိ ကူးစက္လာခဲ့ၿပီလဲ
--------------------------------------------
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏အီဗိုလာ ဗိုင္းရပ္ျမစ္ျဖားခံရာ Guinea ႏိုင္ငံမွတဆင့္ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားရသူမ်ား ခရီးသြား ေသာေၾကာင့္ ထိုႏိုင္ငံ၏ အိမ္
နီးျခင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ Liberia ႏွင့္ Sierra Leone တို႕အား အလွ်င္
အျမန္ ကူးဆက္လွ်က္ ရွိသည္။

အဆိုပါ ၃ ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ မတ္လ မွ စတင္ကာယေန႕အထိ လူဦးေရ(၁၂၀၀) ေက်ာ္အား ကူးစက္ေနၿပီး - ၇၀၀ နီးပါးေသဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ ။
၄င္းသည္ ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း အဆိုးဝါးဆံုးေသာ ဗိုင္းရပ္ကူးစက္ ေသဆံုး
မႈျဖစ္ေၾကာင္း WHO မွထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။

ေရာဂါဆိုးဝါးေသာ ေဒသမ်ားသို႕ ေဆးကုသေပးရန္ ေရာက္ရွိေနေသာ အထူးကု ေဒါက္တာတစ္ဦးအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္အားေပး ၂ ဦးေရဂါကူးစက္ခံရသည္ဆိုေသာအခါ ကမာၻႏိုင္ငံမ်ားၾကား အီဗိုလာ သည္အထူး သတိထားကိုင္တြယ္ရမည့္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုး ကူးစက္ဗိုင္းရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ၃ ႏိုင္ငံသို႕ စိုက္ပ်ဳိးေရး ၊ က်မ္မာေရ ၊ ပညာေရ တို႕အတြက္ လုပ္အားေပး ေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ၃၀၀ ေက်ာ္ကို
ယခု အခါ အေမရိကန္ က ျပန္လည္ေခၚယူေနၿပီျဖစ္သည္ ။

ယခု အေမရိက ႏိုင္ငံ ၊ လန္ဒန္ ၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား ၊ တရုတ္ ၊ ဖိလစ္ပိုင္ တို႕တြင္ ေရာဂါလကၡာမ်ားစတင္ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ယေန႕သတင္းစာမ်ားတြင္ေၾကာ္ျငာအၿပီး ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားသည္အဆိုပါအီဗိုလာ ေရာဂါ အား ေစာင့္ၾကည့္ေျဖရွင္း ရန္ အထူး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ စတင္ေနရၿပီျဖစ္သည္ ။

(4)ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ထုိေရာဂါကူးစက္ျပန္႔နွံ႕မွဳရွီေနျပီလား
-------------------------------------------------------
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ထုိေရာဂါကူးစက္ျပန္႔နွံ႕မွဳမေတြ႕ရေသးပါဟုေျပာရေပမည္။သုိ႔ေသာ္ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင္႔ အာဖရိကနုိင္ငံမ်ားနွင္႔ေလေၾကာင္းအရဆက္သြယ္မွဳေတြရွိသျဖင္ ႔ေျဖရွင္းကုိင္တြယ္နုိင္ရန္အတြက္ ထုိေရာဂါနွင္႔ပတ္
သည္႔သည္႔ကာကြယ္ရန္အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ေခတ္မွီကရိယာမ်ားယခုအခ်ိန္ကကတည္းကက်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနနွင္႔ျပင္ဆင္
ထားရန္လုိအပ္ေနျပီျဖစ္သည္။

လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာျမို႕ျပ ေလေၾကာင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္The International Civil Aviation Organization (ICAO) နွင္႔လည္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနျပီျဖစ္သည္။

(5) ေရာဂါကူးစက္တဲ့ ႏိုင္ငံမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနၿပီလဲ
--------------------------------------------------
Guinea, Liberia, Sierra Leone စသည့္ အီဗိုလာ အဆိုးဆံုးကူးစက္ရာ ၃ ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းအားလံုး ပိတ္ပစ္ရၿပီျဖစ္သည္။
အဆိုပါႏိုင္ငံ ၃ ခု၏ ေဒသ အခ်ဳိ႕တြင္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ မရွိေတာ့ပဲ ဆိုးဝါးစြာကူးစက္ၿပီေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။ ေရာဂါကူးစက္မႈသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္အဆင့္တြင္မရွိေတာ့ပါ ။ အေျခအေန အလြန္ဆိုးဝါးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေယေန႕ ႏိုင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ားကေၾကာ္ျငာေနသည္ ။
အေျခအေန ေကာင္းမလာပဲ ပိုမိုးဆိုးဝါးကာ ကူးစက္သူ ၂.၅ ဆႏႈန္းျဖင့္ တိုးပြာလာေၾကာင္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္သိရွိခဲ့ၾကရသည္ ။

Sierra Leone ႏိုင္ငံရွိ အီဗိုလာေရာဂါ အတြက္ အထူးကုသေနရေသာထိပ္တန္း ဆရာဝန္ တစ္ဦးသည္ယခု အီဗိုလာေရာဂါကူးစက္ခံရကာ
ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ။
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ကေနဒါမွ အဆိုပါ ၃ ႏိုင္ငံသို႕ ေရာဂါကုေပရန္လုပ္အားေပး သြားေရာက္ေသာ ဆရာဝန္တစ္ဦးသည္လည္း ယခုအခါ
ေရာဂါကူးစက္ခံေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိေသာအခါ အီဗုိလာသည္

ကမာၻကိုျခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ဗို္င္းရပ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရေတာ့သည္ ။အဆိုပါ ႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံ၏ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးသည္ ယေန႕ ကမာၻအေရးျဖစ္လာခဲ့သည္။

Liberia ႏိုင္ငံတြင္မူ ေက်ာင္းအားလံုး အကန္႕အသတ္မရွိ ပိတ္ထားၿပီးအစိုးရဝန္ထမ္းအားလံုး ခြင့္ ရက္ ၃၀ ေပးကာ လုပ္ငန္းအားလံုး ရပ္ဆိုင္းထားရၿပီျဖစ္သည္။

Togo အေျခစိုက္ pan-African ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖစ္ေသာ ASKY,ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ အဆိုပါ ၃ ႏိုင္ငံမွ အျခား ႏိုင္ငံ ၂၀ သို႕ ေျပးဆြဲ
ပ်ံသန္းေနေသာေလေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ယခု ASKY၏ ေလေၾကာင္းအားလံုး ရပ္ဆိုင္းထားရၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၄၀ ရွိ Liberia ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး Nigeria သုိ႕သြားေရာက္ လည္ပတ္အၿပီး ေသဆံုးခဲ့ကာ အဆိုပါေသဆံုးမႈသည္ အီဗိုလာဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳအၿပီး Nigeria ႏိုင္ငံတြင္ ယခု ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္
ကဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာသုိ႕ေရာဂါကူးစက္ေစေသာေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္လာေသာအခါ IATA သည္ ေလေၾကာင္းလိုင္မ်ားအား
ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္သြားရန္ ယခု စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယေန႕မွစတင္ၿပီး ေန႕စဥ္ေရာဂါ ပ်ံႏႈံမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ကာ ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမ်ားသုိ႕ ပ်ံသန္ေသာေလေၾကာင္းမ်ားကို တားျမစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးေအဂ်င္စီသည္ ယေန႕ေၾကာ္ျငာခ်က္
ထုတ္ျပန္ခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ EBOLA (အီဗိုလာဗိုင္းရပ္) အေၾကာင္းႏွင့္လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ အေျဖအေနျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား သတိ၊ အသိ ၊ ဗဟုသုတ ရေစရန္ သတင္းဌာနမ်ား ၊ က်မ္းမာေရးဆိုင္ရာအင္တာ
နက္စာမ်က္ႏွာမ်ား ႏွင့္ ဆရာဝန္မိတ္ေဆြမ်ား၏ အကူအညီ ရယူကာျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ား သိရွိရန္ ဘာသာျပန္ တင္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ ။

ဤေဆာင္းပါးအားမည္သူမဆို ကူးယူႏိုင္သလို မသိရွိေသးသည့္ နီးစပ္ရာသူငယ္ခ်င္း ၊ မိတ္ေဆြ အားလံုးသုိ႕ ဆက္လက္ လက္ဆင့္ကမ္း (SHARE) ၾကရန္ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ား facebook စာမ်က္ႏွာမွ အထူး တိုက္တြန္းသည္ ။
ဆက္လက္ ထူးျခားမႈမ်ားရွိပါက တင္ဆက္မည္၊၊
......................................
credit to - သား ငယ္
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ooredoo ဆင္းကဒ္အလံုအေလာက္ခ်ေပးထားသည့္အတြက္ က်ပ္၁၅၀၀ထက္ပိုေပး မ၀ယ္ၾကရန္ ကုမၸဏီမွ ေျပာၾကား


ရန္ကုန္- ၾသဂုတ္ ၂
ဆင္းကဒ္မ်ားအားအလံုအေလာက္ခ်ေပးထားသည့္အတြက္က်ပ္(၁၅၀၀)ထက္ပိုမိုေပး၍မ၀ယ္ၾကရန္အဆိုပါကုမၸဏီမွအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Ross Cormack
က ယေန ့ျပဳလုပ္သည့္ ooredoo ဆင္းကဒ္မ်ားစတင္မိတ္ဆက္သည့္အခမ္းအနားတြင္ေျပာသည္။
"ဒီဆိုင္မွာေစ်းႀကီးေနလို ့ရွိရင္ေနာက္တစ္ဆိုင္ေျပာင္း၀ယ္ၾကပါ၊ဆိုင္ေတြလည္းေျခလွမ္းအနည္းငယ္လွမ္းယံုႏွင့္ေတြ ့မွာပါ၊ဒါေၾကာင့္ဘယ္သူမွပိုမ၀ယ္ၾကပါနဲ ့"ဟု၄င္းက
ဆက္ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ooredoo ဆင္းကဒ္မ်ားကိုရန္ကုန္ၿမိဳ ့၊မႏၱေလးၿမိဳ ့ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တို ့တြင္စတင္ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိရာ
အခ်ိဳ ့ေသာဆိုင္မ်ားမွာသတ္မွတ္ထားသည့္က်ပ္(၁၅၀၀)
တန္ႏႈန္းထက္ပို၍ေစ်းတင္ကာေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေနေၾကာင္းေစ်းကြက္အ
တြင္းမွသိရသည္။AZ

Popular Myanmar News Journal
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား


လိုက္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံ မန္႐ိုဗီယာၿမိဳ႕ ေဆး႐ံုတြင္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရေသာ ေဝဒနာရွင္မ်ားကို ဆရာဝန္တစ္ဦး ကုသေနစဥ္ (Samaritan's Purse/REUTERS)
အေနာက္အာဖရိကတြင္ အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္အႀကီးက်ယ္ ဆုံး ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းေရာဂါပိုး ႏုိင္ငံတကာသို႔ ပ်ံ႕ႏွံလာႏုိင္သည္ ဆိုေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ကို ကာကြယ္ရန္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕(WHO) ႏွင့္ အေမရိကန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဌာန (CDC)တို႔၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္သည္။
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ


အီဘုိလာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားတြင္ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အဆစ္အျမစ္၊ ႂကြက္သားမ်ား ကိုက္ခဲနာက်င္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေအာ့အန္ ျခင္း၊ ဗုိက္နာျခင္း၊ အစာစားခ်င္ စိတ္မရွိျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေသြးထြက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။
ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသူ၏ ကိုယ္ခႏၶာမွထြက္ေသာ အရည္မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕မိျခင္းေၾကာင့္(သို႔မဟုတ္) ေရာဂါကူးစက္ခံရသူအတြက္ အသုံးျပဳထားသည့္ ေဆးထိုးအပ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရႏုိင္သည္ဟု CDC  ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး စတီဖန္မြန္႐ိုးက ေျပာသည္။
အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူးစက္ခံထားရၿပီး ေရာဂါလကၡဏာ မျပမီ အျခားသူတစ္ဦးထံ ေရာဂါကူးစက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္ခႏၶာမွ ထြက္ေသာ အရည္မ်ား


အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ပိုးသည္ ခြၽဲ၊ သလိပ္၊ ႏွပ္၊ ႏွာရည္၊ သုက္၊ တံြေတြး၊ သြားရည္၊ ေခြၽး၊ အန္ဖတ္၊ မစင္ (သို႔မဟုတ္) ေသြးမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏုိင္သည္။
အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ အမ်ားစုမွာ ေရာဂါ ကူးစက္ခံထားရသည့္ ေရာဂါလကၡဏာျပေနသူမ်ားကို ျပဳစုေပးသူ၊ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မြန္႐ိုးကေျပာသည္။
ေရာဂါျပန္ေကာင္းလာသူမ်ားထံမွ ၎တို႔၏ သုက္ပိုးမွတစ္ဆင့္ ျပန္ေကာင္းၿပီး သီတင္းခုနစ္ပတ္အထိ အျခားလူတစ္ဦးသို႔ ကူးစက္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း WHO က သတိေပးထားသည္။
အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူမ်ား၏ အေလာင္းကို မထိမိပါေစႏွင့္။
ယင္းေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံးသူမ်ား၏ အသုဘအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးစဥ္ (သို႔မဟုတ္) ျမႇဳပ္ႏွံစဥ္တြင္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ႏုိင္သည္။
အီဘိုလာ ဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူမ်ားကို ေသခ်ာစြာ လုံၿခံဳစြာျမႇဳပ္ႏွံသင့္ေၾကာင္း  WHO က အႀကံေပးထားသည္။


က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား လုိက္နာရန္


အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ ေဒသမွ လူနာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါ လကၡဏာျပေနသူမ်ားကို လူအမ်ားႏွင့္ သီးျခားထားသင့္သည္ဟု CDC  က ေျပာသည္။
က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားသင့္သည္။
မ်က္ႏွာဖုံး၊ လက္အိတ္၊လက္ရွည္ ၀တ္စုံတို႔ ၀တ္ထားၿပီးမွ လူနာမ်ားကို ကုသေပးသင့္သည္။
အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသည့္အခ်ိန္မွ ေရာဂါလကၡဏာျပသည့္ အခ်ိန္အထိ အခ်ိန္ ၂၁ ရက္ၾကာေၾကာင္း သိရသည္။

အသားစိမ္းမ်ား ေရွာင္ပါ


အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသည့္ တိရစၧာန္မ်ား၏ ေသြး၊ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ၎တုိ႔၏ ခႏၶာကိုယ္မွထြက္ေသာ အရည္မ်ားႏွင့္အနီးကပ္ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ လူမ်ားေရာဂါ ကူးစက္ခံရသည္။
အသီးစားလင္းႏုိ႔မ်ားမွာ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ သဘာ၀ လက္ခံေကာင္မ်ား ျဖစ္သည္။
၀က္ (သို႔မဟုတ္) ေမ်ာက္မ်ားသို႔ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေန သည္ဟု သံသယရွိပါက ယင္းေနရာကို ခ်က္ခ်င္းပိတ္ထားၿပီး ေရာဂါ ကူးစက္ခံထားရသည့္ တိရစၧာန္မ်ားကို သတ္ပစ္ပါ။ အေသေကာင္ကို ေျမျမႇဳပ္ရန္ (သို႔မဟုတ္) မီး႐ႈိ႕ရန္ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ပါ။
လူ (သို႔မဟုတ္) တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးမရွိပါ။

7day daily
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ ျမန္မာေတြလာႀကိဳတာအရမ္းမ်ား၍ ကမာၻေက်ာ္ကိုရီးယားအဆိုေတာ္ 2NE1 အဖြဲ႕ ငိုမလို ျဖစ္ခဲ့ဇဲြဉာဏ္၊ အိျဖဴလြင္
  ႏိုင္ငံတကာတြင္ ထိပ္တန္း ေရာက္ ေအာင္ျမင္ေနၿပီး ျမန္မာေကေပါ့ပ္ပရိသတ္မ်ား အႀကိဳက္ျဖစ္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားေကေပ့ါပ္ 2NE1 အဖဲြ႕သည္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ညက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ အျခားအမ်ိဳးသမီးေကေပါ့ပ္အဖဲြ႕မ်ားကဲ့သို႔ အႏုအရြအလွအပကို ဦးစားေပးသည့္ ပံုစံမွ ခဲြထြက္ကာ တစ္မူထူးျခားသည့္ ဖက္ရွင္ႏွင့္ ကဲြျပားေသာ ဂီတဖန္တီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဂီတေရစီးတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ 2NE1 သည္ ယေန႔ညတြင္ ျမန္မာပရိသတ္မ်ားကို Myanmar Event Park တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ေရြၿပီး ႏွစ္လိုဖြယ္အၿပံဳးမ်ားျဖင့္ ၿပံဳးျပတတ္သည့္ အဖဲြ႕၀င္ CL၊ Minzy၊ Dara၊ Bom တို႔ ေလးဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ 2NE1 အဖဲြ႕ကို 7Day Daily က သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့သည္။ ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းအမ်ားစုကိုအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ CL က ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖ မယ္ဆုိေတာ့ 2NE1 အဖဲြ႕ရဲ႕ ပရိ သတ္ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘယ္ ေလာက္ရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထား ခဲ့လဲ။

ျမန္မာမွာ ဒီလိုအားေပးတဲ့ ပရိသတ္ေတြရွိမယ္ဆိုတာ မသိခဲ့ ဘူး။ ညက ေလယာဥ္ကြင္းမွာ လာ ၿပီးႀကိဳတဲ့ပရိသတ္ေတြ အရမ္း မ်ားတာေၾကာင့္ ငိုမလိုေတာင္ျဖစ္ မိပါတယ္။

ဒီက ပရိသတ္ေတြ အေနနဲ႔က 2NE1 ျမန္မာပရိသတ္ေတြမ်ား တာဆိုေတာ့ ျမန္မာပရိသတ္ေတြကို 2NE1 အဖဲြ႕အေနနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖ ေပးခ်င္တဲ့ သီခ်င္းက ဘာမ်ားျဖစ္ မလဲ။

ပထမဆံုးအႀကိမ္လာေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပရိ သတ္ေတြအားလံုးကလည္း နား ေထာင္ခ်င္မယ္ဆိုရင္ သီခ်င္းအ သစ္ေတြ ေဖ်ာ္ေျဖေပးခ်င္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖရ မယ္လို႔ သိလိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ အ ဖဲြ႕သားေတြရဲ႕ အေတြးထဲကို အ ရင္ေရာက္လာတဲ့ အရာက ဘာ မ်ားျဖစ္မလဲ။

ေလဆိပ္မွာေတာ့ ပရိသတ္ ေတြအမ်ားႀကီး ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ဘုရားကို အရင္ဆံုး သြားၾကည့္ ခ်င္တယ္။ ပဲြၿပီးရင္လည္း သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။

ေရႊတိဂံုေစတီကို ကိုရီးယားမွာရွိတဲ့အခ်ိန္ကတည္းက သိခဲ့တာလား။

ဘုရားကိုအရင္က ဓာတ္ပံု ေတြထဲမွာ ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ အ ရမ္းကို သပၸာယ္ပါတယ္။ အရမ္း လည္းသြားခ်င္ခဲ့တာဆိုေတာ့ အ ခြင့္အေရး ရတဲ့အခ်ိန္မွာ သြားပါ မယ္။

ျမန္မာပရိသတ္ေတြက 2NE1 အ ဖဲြ႕ကို ႀကိဳက္တာက သူမ်ားေတြနဲ႔ မတူတဲ့ ကဲြျပားေနတဲ့ ဖက္ရွင္ ဒီဇိုင္းေၾကာင့္ ႀကိဳက္ၾကတယ္။ ဒီမွာလည္း 2NE1 ရဲ႕ဖက္ရွင္ေတြကို လိုက္၀တ္ၾကတာဆိုေတာ့ ျမန္မာ ပရိသတ္ေတြကို ဖက္ရွင္နဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ဘယ္လိုအႀကံေပးခ်င္ လဲ။

အၿမဲတမ္း သူမ်ားနဲ႔မတူ ေအာင္ ၀တ္ျဖစ္တယ္။ ဒီေဖ်ာ္ ေျဖပဲြမွာလည္း ဒီထက္ဖက္ရွင္က် တဲ့ ဒီဇိုင္းေတြကို ျပေပးသြားပါ မယ္။ သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ ဒီဇိုင္းေတြ ကို ၀တ္ရတာကလည္း စိတ္၀င္ စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။

အဖဲြ႕ရဲ႕ You are the best, Do youLove Me, Come back home ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေတြကို ဒီက ပရိသတ္ေတြက အရမ္းႀကိဳက္ၾကတယ္။ တစ္ဖဲြ႕လံုးအေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လိုသီခ်င္းကို အႀကိဳက္တူၾကလဲ။

2NE1 အဖဲြ႕ရဲ႕ သီခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာဆိုေတာ့ တစ္ပုဒ္ တည္းကို ေရြးရမယ္ဆိုရင္ နည္း နည္းေတာ့ခက္တယ္။

အခုလို ဆမ္ေဆာင္းနဲ႔တဲြၿပီးေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြ လုပ္သြားဖို႔ ရွိလား။ ဆမ္ေဆာင္းနဲ႔တဲြၿပီး ဘယ္ လိုေျခလွမ္းေတြ ဆက္လုပ္ဖို႔ ရွိ လဲ။

ျမန္မာျပည္မွာ ပထမဆံုး လုပ္တဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြမွာ ဆမ္ေဆာင္း နဲ႔လက္တဲြၿပီး လုပ္ရတယ္။ ပ႐ိုမိုး ရွင္းပဲြေတြလည္း လုပ္ရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ လည္း ဆမ္ေဆာင္းနဲ႔ လက္တဲြၿပီး လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြလည္းရွိ ပါတယ္။ လုပ္လည္းလုပ္ခ်င္ပါ တယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

7Day Daily

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၂၀၁၅ မွာ ကံဇာတာေကာင္းမည္ဟု ႏိုင္ငံေက်ာ္ ေဗဒင္ဆရာေျပာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာမည့္ ၂၀၁၅ မွ သမၼတ ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္ ဆိုတာ ျပည္သူေတြ
စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသလို ေဗဒင္၊ နကၡတ္ ၊ ႏိုင္ငံေရး ပညာရွင္ေတြကလည္း သူတို႔ တတ္ကၽြမ္းရာ ပညာရပ္ေတြနဲ႔ သမၼတ ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ဆိုတာကို တြက္ခ်က္လ်က္ရွိၾကပါတယ္။
ပညာရွင္ေတြထဲမွာ နာမည္ေက်ာ္ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္မျဖစ္ ဘယ္လို ေဟာကိန္းထုတ္ထားသလဲဆိုတာ ကို မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္ ေဟာကိန္းထုတ္ထားတာမို႔ မွန္မမွန္ဆိုတာကိုေတာ့ လာမဲ့ ၂၀၁၅ ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဇာတာအရ ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လမွ ၂၀၁၅ ဇူလိုင္လအထိ အညံ့ပိုင္းကိုေရာက္ရွိေနၿပီး အတိုက္အခံမ်ားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ဇူလိုင္မွ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ အတြင္းတြင္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ကံဇာတာ အေကာင္းဆုံး အေျခအေနတြင္ ရွိေနၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေနရာသုံးခု၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေနရာမ်ားမွ တစ္ခုကို ဆက္ခံရဖြယ္ ရွိပါတယ္။" လို႔
နာမည္ေက်ာ္ ေဗဒင္ပညာရွင္ ဦးေဇယ်ာကိုက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဦးေဇယ်ာကုိ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပီးခဲ့တဲ့ မေလးရွားေလယာဥ္ MH 370 ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တုန္းက ေလယာဥ္ေပၚက လူေတြ အသက္ရွင္ပါေသးတယ္။ တြင္းနက္ထဲ ေရာက္ေနတာပါလို႔ ေဟာကိန္းတစ္ခုလည္း
လူမႈကြန္ယက္အေပၚ ပ်ံ႔ႏွံ႔ခဲ့ဖူးၿပီး ၎ကမူ ထိုသို႔ မေျပာခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သလို သတင္းမွာလည္း
အတုျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖရွင္းမႈေတြ ထြက္လာခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဦးေဇယ်ာကို ေဟာထားတဲ့အတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ သမၼတေနရာကေတာ့ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ) အရ မရႏိုင္ေပမဲ့ က်န္တဲ့ေနရာေတြ ဆက္ခံရႏိုင္မလားဆိုတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ေျပာဆိုမႈ တစ္ခုက

"အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ မင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပင္ကိုဘုန္းကံမ်ား မပါေၾကာင္း၊ မီဒီယာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အားေပး ေထာက္ခံမႈ အားမ်ားေၾကာင့္သာ ယခု အေျခအေနထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းေထာက္ခံမႈရွိ႐ုံျဖင့္ သမၼတ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္လည္း တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ကဲ့သို႔ ဇာတ္သိမ္းမလွ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း " ဘဲလားေလဘာတီ (Astro-Political Scientist) က ဆိုပါတယ္။

ဘဲလားေလဘာတီ ေျပာသလို မင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပင္ကိုဘုန္းကံမ်ား ပါမပါဆုိတာ လူတိုင္းမသိႏိုင္ေပမဲ့ မီဒီယာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွ အားေပး ေထာက္ခံမႈ အားမ်ားေၾကာင့္သာ ယခုလို အေျခအေနအထိ ေရာက္လာတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမီးဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ဟာလည္းပဲ လူသိမ်ားထင္ရွားေစျခင္းအတြက္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အကယ္၍ သမၼတ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္လည္း တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဘဲလားေလဘာတီ ေျပာခဲ့တာကလည္း
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒လုပ္ၿပီး စံုစမ္းရာမွာ ေဒသခံေတြနဲ႔ အႀကီးအက်ယ္
ျပႆနာတက္ခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ ေဒသတစ္ခုေလးရဲ႕ အေရးကိစၥအေပၚ ေျဖရွင္းႏိုင္မႈဟာ
မေျပမလည္ ျဖစ္ေနရင္ တစ္တိုင္းျပည္လံုးအတြက္ ဆို ႏိုင္နင္းပါ့မလားဆိုတာဟာလည္းပဲ ေတြးစရာ တစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူေဟာကိန္းက မွန္သလဲ။ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္လာမလဲဆိုတာ လာမဲ့ ၂၀၁၅ မွာ
ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ခင္ၿငိမ္း

New Myanmar Pyi
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ျမန္မာလုပ္သား ၂၀ ေက်ာ္ ထိုင္းတြင္လစာမရ၍ သစ္ရြက္ျပဳတ္စားေနရသည္ဆုိေသာ သတင္းကို ေအဂ်င္စီႏွင့္ လုပ္သားမ်ား ျပန္ရွင္း


ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္ မာအလုပ္သမား ၂၀ ေက်ာ္ လုပ္ ခလစာမရ၍ သစ္ရြက္မ်ား ျပဳတ္ စားေနသည္ဟု အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္ သတင္းမွာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေအဂ်င္စီတို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔က ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ေဆာက္ လုပ္ေရးကုမၸဏီသို႔ တရား၀င္ေစ လႊတ္ခဲ့ေသာ အလုပ္သမား ၂၆ ဦးသည္ အလုပ္ရွင္က လစာမေပး ေသာေၾကာင့္ စားစရာမရွိ၍ ဟင္း သီးဟင္းရြက္မ်ား ျပဳတ္စားေနရ ၿပီး အစိုးရ ပိတ္ပင္ထားသည့္ မြတ္စလင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရကာ ေအးဂ်င့္မ်ားက ၀န္ေဆာင္ခႏႈန္းထားကို သတ္မွတ္ႏႈန္းထားထက္ ပိုမိုေကာက္ခံၿပီး ပတ္စ္ပို႔စာအုပ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ခြင့္မရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ မမွန္မကန္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာကလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ သတင္းမ်ားမွာ မွန္ ကန္မႈမရွိဘဲ သတင္းအမွားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေရရႊည္ၿဖိဳးေအာင္ေအဂ်င္စီႏွင့္ ယင္းအလုပ္သမား ၂၀ ခန္႔က ၾသ ဂုတ္လ ၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ယုဇနဟိုတယ္တြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

‘‘ျငင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ သ တင္းအမွန္ကို ခ်ျပတာပါ။ ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သာ ဆက္သြယ္ ရင္ ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးမွာပါ’’ ဟု ေရႊရည္ၿဖိဳးေအာင္ ကုမၸဏီ ဒါ ႐ိုက္တာ ဦးမိုးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ အဆိုပါ ထုိင္း ေတာင္ပိုင္းစတံုၿမိဳ႕သည္ အစိုးရ လုပ္သားေစလႊတ္ခြင့္ျပဳထား ၿပီး လုပ္ခလစာ မရရွိျခင္းမွာ ႏိုင္ငံ ေရးအေျခအေနေၾကာင့္ လစာ ေပးရန္ ေနာက္က်ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ ၿပီး သစ္ရြက္မ်ား ျပဳတ္စားေနရ သည္မွာ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာျခင္းသာျဖစ္ ေၾကာင္း ၎တို႔က ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဟိုမွာဆို လက္ထဲမွာ ပိုက္ဆံသိပ္မထား ဘူး။ စုမိတာနဲ႔ အိမ္ကိုပို႔တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလမွာ ကြၽန္ေတာ့္အလုပ္ ရွင္က လစာေပးဖို႔ ေနာက္က် ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပိုက္ဆံမရွိ လို႔ ဟင္းရြက္ေတြ သုပ္စားတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လစာမရေသးတာ။ ကိုယ္စားလွယ္ကို ေျပာတယ္။ သူ က ေအးဂ်င့္ကိုေျပာေတာ့ မသိခဲ့ တာ’’ ဟု မေကြးတိုင္းတြင္ေနထိုင္ ေသာ အလုပ္သမား ကိုဟန္ေအး  ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါ လုပ္သား မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနသည့္ျဖစ္စဥ္ကို ထိုင္းရွိ ျမန္မာအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု က ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ ၿပီးေနာက္ အရြက္မ်ား သုပ္ေန သည္ကို ျပဳတ္စားေနရသည္ဟု ဆို၍ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ စတင္ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာ မ်က္ႏွာ အမည္မွာ ေရႊလုပ္သား၊ သစ္ထူးလြင္ႏွင့္ ေရႊျမန္မာ၀က္ဘ္ ဆိုက္တို႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘အဲဒီအဖဲြ႕အစည္းက တစ္ ဖက္ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သြားအေရးယူလို႔  မရပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ထိုင္းက အဖဲြ႕အ စည္းေတြ အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚ တယ္။ မတူတာဖယ္ၿပီး တူရာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္။ ဦးတည္ ခ်က္ခ်င္းတူပါတယ္။ အလုပ္သ မား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ပါပဲ။ သူတို႔ကို အေရးယူဖို႔ဆိုတာ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအစိုးရကိုပဲ အေရးယူလို႔ရတာပါ’’ ဟု ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးမင္းလႈိင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ အဆိုပါ လုပ္သား မ်ားသည္ လုပ္ခလစာ ၁၅ ရက္ စာ ရရွိထားၿပီး က်န္ ၁၅ ရက္ လုပ္ခလစာကို ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ တြင္ အၿပီးရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအလုပ္သမား မ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ဘတ္ ၃၀၀ ျဖင့္ လုပ္ခလစာ ရရွိၾက ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

7day daily
အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုေရး အဓိက က်ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေျပာအမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး အတြက္ ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဟာ အဓိကက်ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီေန႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီအေဆာင္မွာ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"ဒီေလးပြင့္ဆုိင္ ဆိုတာ ေလးေယာက္ထိုင္ၿပီးေတာ့ စကားေျပာတာ ၿပီးေတာ့ ထမင္းစားခ်င္လို႔ ဘာလို႔ မဟုတ္ဘူး၊ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ႕ ျပႆနာေတြကို ေနာက္ဆံုး က်ေတာ့ ဘယ္လိုဘက္ကေန လွည့္ပတ္ေကြ႕ေကာက္ ၿပီး ေျပာေျပာ၊ မညိွႏိႈင္းပဲနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ သေဘာ တူညီခ်က္မရဘူး၊ အဲဒီလို ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္ ၿပီးေတာ့ရတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္အရသာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံမွာ တကယ့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ တကယ့္ ပဋိပကၡမ်ား ေျပၿငိမ္းေရးကို လုပ္နို္င္မယ္၊ ဒါဟာ အေတြ႕အႀကံဳအရ ေျပာေနတာ၊ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီးေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး"

ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးဖို႔ဆုိရင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအေၾကာင္း RFA သတင္းေထာက္ ကုိေက်ာ္သူ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

RFA
အျပည့္အစုံသုိ႔ »