အီသီယိုးပီးယား ႏုိင္ငံတြင္ အသက္ ၁၆ဝ ႏွစ္အရြယ္ရွိဟု ယူဆရေသာ ကမၻာ့ အသက္အႀကီးဆံုး အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/16/2013 09:09:00 AM


အီသီယိုးပီးယားႏုိင္ငံမွ ၁၆ဝ အရြယ္ရွိသည္ဟုယူဆရေသာ ကမၻာ့အသက္အႀကီးဆံုး လယ္သမားႀကီးတစ္ဦးအား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟုေဒသတြင္း မီဒီယာ မ်ားက ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

၁၈၅ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္ဟု ယူဆရေသာ အဆုိပါ အမ်ဳိးသားႀကီး ဒါကာဘိုအက္ဘာသည္ မိနစ္ ၃ဝ ၾကာ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ တစ္ခုတြင္ ၎၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ႏွင့္ သမိုင္းဝင္ အျဖစ္ပ်က္မ်ားကို အတိအက် မွတ္မိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ TV Oramiya က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အက္ဘာကဲ့သို႔ အီသီယိုးပီးယား ႏုိင္ငံမွ ေက်းလက္ေဒသ အမ်ားစုသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ၎၏ေမြးဖြားခ်ိန္ကို အတိအက် အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ အတြက္ ၎ဘဝဇာတ္ေၾကာင္း၏ ေနာက္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အေနျဖင့္ အနည္းဆံုး ၁၆ဝ ႏွစ္ အတြင္း အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေစျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း English Language Opride.com ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ Mr.Ebba ၏ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကို ဘာသာျပန္ဆုိခဲ့ေသာ သတင္းစာဆရာ မိုဟာမက္ေအဒီမိုက အႀကံေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။