ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းျပန္စရန္ ႀကဳိးစားျခင္းက စစ္ပြဲနယ္ေျမအတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ပုိမုိႀကီးထြားေအာင္ တြန္းအားေပးေနဟုဆုိ


ရပ္ဆုိင္းထားသည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္ညာ-ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းကုမၸဏီ(ACHC)က လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ယူမႈ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္လုိက္ရာ ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးကြန္ရက္အဖြဲ႕ (KDNG)က ကန္႔ကြက္လုိက္ၿပီး ျမစ္ဆံုေရကာတာ ျပန္လည္စတင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း သည္ စစ္ပြဲနယ္ေျမအတြင္း ပဋိပကၡ ပုိမုိႀကီးထြားေစေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ကာ ျပန္လည္တု႔ံျပန္လုိက္သည္။

China Power Investment (CPI) မွ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ညာ-ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကုမၸဏီ (ACHC)က စာမ်က္ႏွာ ၆၀ ပါ ပူးေပါင္းတာ၀န္ယူမႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလက ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“သူတုိ႔ေျပာထားတာက ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသခံေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ တည္ေဆာက္မယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါဟာ ဟန္ျပခ်ျပတဲ့ ပံုစံျဖစ္ေနတယ္။ လံုး၀ ကန္႔ကြက္တယ္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာအထက္မွာ ရွိတဲ့ ဆည္ခုနစ္ခုက ဒီသယံဇာတထဲမွာ အက်ဳံး၀င္တယ္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ဆက္လက္တည္ေဆာက္ မယ္ဆုိရင္ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာထက္ ပုိမုိႀကီးထြားလာမယ္။ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔အတြက္ အမ်ားႀကီး ထိခုိက္ႏုိင္တယ္”ဟု KDNG မွ ဒု-ဥကၠ႒ ကုိစာဂ်ီက ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အဆုိပါအစီရင္ခံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ လွ်ပ္ စစ္လုိအပ္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမားမရွိသည့္အတြက္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေျမာက္ျမားစြာ တင္ပုိ႔ေရာင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရးေဒသအတြင္း ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တု႔ိ၏ မူရင္းအဆင့္အတန္းထက္ မနိမ့္က်ေသာ အေျခ အေနတစ္ခုသို႔ ရရွိခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေခတ္မီ တုိးတက္ေစမည္။ ေဒသစီးပြားေရးအား အသြင္ေျပာင္းေစမည္၊ ေဒသခံ ကခ်င္ယဥ္ေက်းမႈအား တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစမည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ဆည္ႀကီးခုနစ္ခု ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္သာမက ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ပါ အက်ဳိးရွိေသာ စီမံကိန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အခုိင္အမာ ေျပာဆုိထားသည္။

အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုိစာဂ်ီက “တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြကေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပည္သူေတြ ဘယ္ လိုေနရမယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ေပးစရာမလိုဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဒသခံေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပံုစံကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ပဲ ဆံုးျဖတ္ဖို႔လိုတယ္”ဟု ဆုိသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အစုိးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO တုိ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ပ်က္ ျပယ္ခဲ့ျခင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈအေပၚ အဓိကမူတည္ေနၿပီး ေသာ့ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က မဇိ္ၥ်မကုိ ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၆,၀၀၀ ထုတ္လႊတ္ႏုိင္မည့္ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစတင္ ၍ အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန၊ CPI ကုမၸဏီႏွင့္ ေအရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီမ်ားက တာ၀န္ယူ တည္ ေဆာက္ခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္မွ စတင္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ရပ္ဆုိင္းထားသည္။
Mizzima Burmese

ဘာသာေရးဆန္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားေနာက္မွ အာဏာလုပြဲမ်ား သတိျပဳရန္ ဂဠဳန္နီဆရာေတာ္ မိန္႔ၾကား


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရးဆန္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ အာဏာလုပြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈကို သတိျပဳရန္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ဂဠဳန္နီဆရာေတာ္ ဦးကာ၀ိယက ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ အိုရီရမ္တယ္ေဟာက္စ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

“ဒီေခတ္မွာ ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြနဲ႔အတူ အာဏာလုပြဲေတြပါ ေတြ႕ေနရတယ္။ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ကိုယ့္အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ ဆိုတဲ့ အေနအထားေတြ ရွိလာတယ္”ဟု ဆရာေတာ္ဦးကာ၀ိယက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရးကို ေလးစားတတ္လာေစရန္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး သေဘာထားမွန္ကန္မႈရွိေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးက ႀကိဳးစားသြားရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အာရွအလင္းေရာင္ဆရာေတာ္ ဦးစိႏိ္ၲကလည္း တိုင္းျပည္တြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာတိုင္း ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္၌လည္း ျငင္းလို႔ မရသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအခက္အခဲမ်ားရွိ၍ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု သုံးသပ္ မိန္႔ၾကားခဲ့ သည္။

အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)က ေခတ္ကို နား လည္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

“ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ သီးျခားစီခြဲလို႔ ရေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးမွာ နယ္ခ်ဲ႕ ေတြကို တိုက္ထုတ္တုန္းက ဘာသာေရးဟာ တြန္းအားျဖစ္ခဲ့သလို၊ ဘာသာေပါင္းစုံရဲ႕ အသက္ေသြးေခၽြး ေတြ ရင္းႏွီးၿပီး ရယူခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈကို ဘယ္ဘာသာကမွ အားမေပးဘူးဆိုတာ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွႀကီးမွဴး၍ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕အပါအ၀င္ အျခားေသာေဒသမ်ား၌လည္း ေအာက္ေျခအဖြဲ႕မ်ားကို ပါ ဆက္လက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ပဋိပကၡမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ မတ္လတြင္ မိတ္ၳီလာ၊ လား႐ႈိး၊ဥကၠံ၊ မင္းလွၿမိဳ႕မ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
Mizzima Burmese

ကုန္ပိုတင္သည့္ ေခါက္တိုယာဥ္မ်ားကို စတင္အေရးယူေတာ့မည္


မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ ေခါက္တိုယာဥ္မ်ား သတ္မွတ္ကုန္ခ်ိန္ထက္ ကုန္ပိုတင္ေဆာင္ပါက ထိ ေရာက္စြာ အေရးယူေတာ့မည္ဟု မႏၱေလးတုိင္း ကုန္တင္ယာဥ္ႏွင့္ ေခါက္တုိယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေအာင္က ေျပာသည္။

“၀န္ႀကီးက ထိထိေရာက္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ပါလို႔ ၫႊန္ၾကားထားတဲ့အတြက္ ဒီလကစၿပီး အေရးယူသြား မွာပါ။ သတ္မွတ္အျမင့္ေပထက္ ပုိတင္လာတဲ့ ကားေတြကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရင္ ၿမိဳ႕ထဲကုိအ၀င္မခံဘဲ ျပန္ လွည့္ခိုင္းမယ္။ ပုိတင္လာတဲ့ပစၥည္းေတြကုိ ျပန္ခ်ခုိင္းမယ္။ သူတို႔ အဲလို အခ်ိန္မကုန္ခ်င္ရင္ေတာ့ သတ္ မွတ္တဲ့အတိုင္းပဲ တင္ေဆာင္ရမယ္”ဟု ဦးသန္းေအာင္က ေျပာသည္။

ကုန္းလမ္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒအရ ကုန္တင္ယာဥ္ႏွင့္ ေခါက္တိုယာဥ္မ်ားသည္ ယာဥ္ေအာက္ေျခေျမျပင္မွ တိုင္းတာလွ်င္ ၁၂ ေပအထိသာ ကုန္ပစၥည္း တင္ ေဆာင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္ေပါ့၊ ကုန္က်စ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အျမင့္ေပသတ္မွတ္ခ်က္ကိုမူ ၁၂ ေပအထိသာ တင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသည္။

ၿမိဳ႕တြင္းေခါက္တိုယာဥ္မ်ား၏ တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ကုန္စည္အေလးခ်ိန္မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအလိုက္ ကနဦးယာဥ္မွတ္တမ္းတင္စဥ္က ယာဥ္အရြယ္အစားအလိုက္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ တင္ႏိုင္သည့္ ၀န္အတိုင္းသာ သယ္ယူခြင့္ရွိသည္ဟု မႏၱေလးတိုင္း ကုန္တင္ယာဥ္ႏွင့္ ေခါက္တိုယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီး ၾကပ္ေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ေခါက္တိုယာဥ္အသင္းေပါင္း၁၃သင္း ရွိကာ ယာဥ္အစီးေရ ၄၅၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။
Mizzima Burmese

ျမန္မာ၊ မသန္စြမ္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ ပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးမည္


မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အာရွႏိုင္ငံမ်ား၌ေအာင္ျမင္ေနသည့္ မသန္စြမ္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ခုနစ္ဦးက ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕မွ program director ဦးေနလင္းစိုးက ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

ဦးေနလင္းစိုးက “ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ႏွစ္ရက္တာ ေတြ႕ဆုံၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အေတြ႕ အႀကံဳေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက မသန္စြမ္းေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြအေၾကာင္းကို ေျပာ ဆိုေဆြးေႏြးသြားမွာပါ”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို လာမည့္ မတ္လ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး က်င္းပမည့္ေနရာကို အတိအက် မသိရေသးေပ။ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ခုနစ္ဦးမွာ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္ နမ္၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အိုင္တီလုပ္ငန္း၊ အႏွိပ္လုပ္ငန္းတို႔တြင္ ေအာင္ျမင္
ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မသန္စြမ္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အလုပ္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အႏွိပ္၊ စက္ခ်ဳပ္အျပင္ မည္သည့္အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသးသည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းမ်ားကို မည္သည့္အလုပ္မ်ားတြင္ ခန္႔ထားေပးႏုိင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မသန္ စြမ္းမ်ား ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။
Mizzima Burmese

ႏိုင္ငံျခားျဖစ္အေဖ်ာ္ယမကာေစ်းႏႈန္း ယခင္ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္


ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္လခန္႔ ေစ်းကြက္တုံ႔ဆိုင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္အေဖ်ာ္ ယမကာေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ယခင္ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ဆိုင္ရွင္မ်ားကေျပာၾကားသည္။

Mobile Team (တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈတားဆီးေရးအဖြဲ႔) ၏ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ အေဖ်ာ္ ယမကာမ်ားကို ေရာင္းခ်မႈရပ္နားထားခဲ့ရာမွ City Mart စူပါမားကတ္ႏွင့္ အျခားဆိုင္အခ်ိဳ႕တြင္ ျပန္ လည္ေရာင္းခ်လာၿပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္း တို႔က ဆိုသည္။

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိအေဖ်ာ္ယမကာ ေရာင္းခ်သည့္ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ စတိုးဆိုင္ရွင္တစ္ဦးက “အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ (အဖမ္းအဆီးမ်ားျပဳလုပ္စဥ္က)ေစ်းကြက္ထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားအရက္ေတြ ရွားပါး ကုန္တာက ဟုတ္ပါတယ္။ ေစ်းကေတာ့ တစ္ဆိုင္နဲ႔ တစ္ဆိုင္မတူပါဘူး။ ဒီဘက္မွာေတာ့ ေစ်းေတြ ႏွစ္ဆေလာက္ျဖစ္ကုန္တာေတာ့ မရွိပါဘူး။ တစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္ေလာက္တက္သြားတာေတာ့ရွိႏိုင္ ပါတယ္၊ အခုကေတာ့ ပံုမွန္ေစ်းေတြပါပဲ” ဟု ေျပာသည္။

City Mart Holding Co.,ltd ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒၚေမဇင္စိုးထက္က City Mart ဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းမွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို အေရအတြက္အနည္းငယ္ျဖင့္ ျပန္ လည္ေရာင္းခ်ေနၿပီဟု မဇၩိမသို႔ ေျပာၾကားထားသည္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ယမကာသံုးစြဲသူတစ္ဦးက “ဟိုတစ္လေလာက္ကအေျခ အေနေတြေၾကာင့္ေတာ့ ဆိုင္ေတြက သိပ္မတင္ၾကဘူး။ မေရာင္းၾကတာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ေရာင္းတဲ့ ဆိုင္လဲ ေရာင္းၾကတယ္။ ေစ်းတက္တုန္းကေတာ့ တစ္ပုလင္းကို ႏွစ္ေထာင္၊ သံုးေထာင္ေလာက္တက္ သြားတယ္။ အခုေတာ့ ဆိုင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္ေရာင္းေနၾကတာပဲ။ အခုေတာ့ ေစ်းကပံုမွန္ျဖစ္ေန ၿပီ” ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိေစ်းကြက္အတြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ယမကာမ်ားျဖစ္သည့္Red Label ၀ ဒသမ ၇ လီတာတစ္လံုး လွ်င္ ၁၂၀၀၀ က်ပ္၊Black Label  ၀ ဒသမ ၇ တစ္လံုး လီတာလွ်င္ ၂၃၀၀၀ က်ပ္၊Chivas ၀ ဒသမ ၇ လီတာတစ္လံုးလွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္၊Jack Daniel ၀ ဒသမ ၇ လီတာ တစ္လံုးလွ်င္ ၂၀၀၀၀ က်ပ္၊Jim Beam ၀ ဒသမ ၇ တစ္လံုးလီတာလွ်င္ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္၊Single Malt ၀ ဒႆမ ၇ လီတာ တစ္လံုးလွ်င္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္ခန္႔ ေစ်းရွိေနသည္။
Mizzima Burmese

စက္မႈက႑တိုးတက္ေရး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အဓိကေမာင္းႏွင္မည္


လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စက္မႈက႑ပမာဏအမ်ားအျပားတိုးတက္မည္ဟု လ်ာထားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားထက္ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ပမွ၀င္ေရာက္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတစီးပြားေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေဒါက္တာ ေဇာ္ဦးက မဇၩိမသို႔ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္အစည္း အေ၀းပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္ တာ ကံေဇာ္က ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က႑အလိုက္ တိုးတက္မႈႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ လယ္ယာက႑ ၃ ဒသမ ၉၊ စက္မႈ က႑ ၁၀ ဒသမ ၄ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာေဇာ္ဦးက “၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ စက္မႈက႑ကုိ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ တုိးတက္ႏုိင္တယ္ ဆုိတာက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း အႀကီးစားေတြ ၀င္လာမယ့္အေနအထားရွိေနတာေၾကာင့္ အဲဒီ ကိန္းဂဏန္းကုိ လ်ာထားတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းက အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈဆိုတဲ့ေနရာမွာက်ေတာ့ လွ်ပ္စစ္တုိ႔၊ လမ္းတုိ႔ဆုိတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြက မျပည့္စုံေသးတဲ့ အတြက္ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုတည္းအတြင္းမွာ ဒီေလာက္ပမာဏတုိးတက္ဖုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ တုိးတက္လာမွာေပါ့။ ေရတုိအေနနဲ႔ေတာ့ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ တုိးတက္ဖုိ႔က မျဖစ္ႏုိင္ဘူး” ဟု ေျပာ သည္။

အထက္ပါကဲ့သို႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားမျပည့္စံုမႈအျပင္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕ရန္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးႏွင္းဦးက မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

ယင္းက “အဓိကေတာ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြတိုးခ်ဲ႕ဖို႔က ဘဏ္ေတြရဲ႕အခန္းက႑က တိုးတက္လာမႈ သိပ္မရွိဘူး။ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္မႈကလဲ ဘာမွထိထိေရာက္ေရာက္မရွိေသးဘူး။ ေငြေၾကးနဲ႔ လွ်ပ္ စစ္က အဓိကအေရးႀကီးေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေပၚ အေျခခံသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ဓာတ္သတၳဳတူးေဖာ္ေရးတို႔သာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၈၀၀ ေက်ာ္ အနက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စက္မႈက႑ကို အေျခခံသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပံုတင္ ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သုေတသနႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ (Maplecroft) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္ သည္။
Mizzima Burmese

အမ်ားသံုးလမ္းေျမေပၚတြင္ စည္ပင္႐ံုးႏွင့္ ေစ်း ေဆာက္ထားျခင္းကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္


သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးစံေဖရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ အေနာ္ရထားလမ္းေပၚတြင္ စည္ပင္႐ံုးႏွင့္ ေစ်း ေဆာက္ထားျခင္းကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ရက္ နံနက္က ရပ္ကြက္သားမ်ားႏွင့္ ေစ်းသူေစ်းသားတို႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ (ဓာတ္ပံု- နန္းျမင့္)
ရန္ကုန္၊ မဇၩိမ။      ။ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးစံေဖရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ အေနာ္ရထားလမ္းေပၚတြင္ စည္ပင္႐ံုးေဆာက္ထားသည္ကို ဖယ္ရွားေပးရန္ႏွင့္

လမ္းေျမကို ေစ်းအျဖစ္
ေဆာက္ထားျခင္းကို ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ ရပ္ကြက္သားမ်ားႏွင့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက ပထမအႀကိမ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ရက္ နံနက္၉နာရီမွ ၁၁နာရီအထိ
သဃၤန္းကြ်န္းေစ်းႀကီး အေရွ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သဃၤန္းကြ်န္းေစ်းႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္ရွိ အေနာ္ရထာလမ္းကို ေစ်းဧရိယာအတြင္း ထည့္သြင္းထားၿပီး ၄င္းလမ္းေျမေပၚတြင္ အဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ေန၍ တားျမစ္ေပးရန္ႏွင့္
အမ်ားသံုးလမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ဆုိသည္။

ဆႏၵျပခြင့္ေတာင္းဆိုသည့္ ဦးစံေဖရပ္ကြက္မွ ဦးခ်န္းေျမ႕က “စည္ပင္႐ံုးဝင္လုပ္ေတာ့ လမ္းေပ်ာက္ေတာ့မယ္။ ေစ်းခ႐ိုင္႐ံုတည္ေဆာက္ေနတာ ေပ၈၀ ႏွစ္ထပ္ေတာင္။
ဒီလမ္းက မီးတားလမ္းျဖစ္တဲ့အတြက္ လမ္းလည္းျဖစ္တယ္။ ေစ်းအတြက္လည္းေကာင္းတယ္။ ရပ္ကြက္လည္းေကာင္းတယ္။ ဒီလမ္းကို ေစ်းသူေစ်းသား၊ ရပ္ကြက္သူ၊
ရပ္ကြက္သား အားလံုးအဆင္ေျပေအာင္ လမ္းကိုလမ္းအတိုင္းထားေပး၊ ရန္ကုန္တိုင္းစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔က ႏို၀င္ဘာလမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေစ်းနယ္ေျမထဲထည့္တယ္။
လမ္းကို ေစ်းနယ္ေျမထဲ ထည့္လို႔ရပါသလား။ အဲဒါအတြက္ကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာပါ အဂၤလိပ္ေခတ္တည္းက ဆာေဗးေျမပံုမွာ လမ္းရွိထားတယ္။ ဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ျပင္းထန္ေသာ
ေႂကြးေၾကာ္မႈနဲ႔ ေဟာေျပာပြဲေတြပါလုပ္မယ္ ”ဟု ေျပာသည္။

သဃၤန္းကြ်န္းေစ်းႀကီး ဧရိယာအတြင္းသို႔ အေနာ္ရထာလမ္းေျမအား ထည့္သြင္းထားၿပီး လမ္းေျမႏွင့္ ရပ္ကြက္ထိစပ္ရာ ေနရာတြင္ အုတ္တံတိုင္းကာထားၿပီး အေဆာက္အဦးႏွင့္
ယင္းအုတ္တံတိုင္းအၾကား ဆားဗစ္ကန္ႏွင့္ အေရွပိုင္းခ႐ိုင္ေစ်းမ်ားဌာနမွ ေစ်း႐ံုအေဆာက္အဦးေဆာက္ရန္ ေျမတူးထားသည္။ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းၾကားရွိ
ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကိုလည္း ပိတ္ထားၿပီး အုတ္တံတိုင္းကာထားျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

သဃၤန္းကၽြန္းေစ်း၊ ေစ်းတာ၀န္ေဒၚသင္းသင္းၫြန္႕က “ေစ်းကို စၿပီးတည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ ေစ်းဆိုင္ခန္းေတြကို ဘယ္လိုပံု လိုခ်င္လဲဆိုတာ သူတို႔ကို ဆႏၵေခၚယူထားၿပီးသား
ပထမတစ္ထပ္လံုးမွာ တစ္ေျပးညီလိုခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့အတြက္ စည္ပင္႐ံုးခန္းေနရာကိုပါ ေစ်းသည္ကို အကြက္႐ိုက္ခ်ၿပီး ေစ်းသည္ေတြကို ျပန္ေပးလိုက္တာ။ ေစ်းတာ၀န္ခံ႐ံုးေနရာ
မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအျပင္ဘက္မွာ ေစ်း႐ံုးခန္းေဆာက္ရတာ”ဟု ေျပာသည္။

သဃၤန္ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးစံေဖရပ္ကြက္၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိ ၿခံအမွတ္ ၈၀မွ ေဒၚေအးေအး၀င္းက“ အန္တီၿခံကိုပါ ၀င္လို႔မရထြက္လို႔မရေအာင္ပိတ္လုိက္တယ္။ ဆႏၵျပတာကို
အားေပးတယ္။ ေထာက္ခံတယ္။ လမ္းကို ပိတ္လိုက္တဲ့အတြက္ မီးေလာင္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ ကား၀င္ဖို႔ေတာင္အဆင္မေျပဘူး”ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါ အေနာ္ရထားလမ္းေျမျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးစံေဖရပ္ကြက္သူ၊ ရပ္ကြက္သားမ်ားႏွင့္ ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ားက ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမႀကီး သဃၤန္းကြ်န္း
ေစ်းႀကီးေရွ႕မွ စတင္ကာ ဇဗၺဴဒိတ္လမ္း၊ ဦးစံေဖလမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထားလမ္းတို႔ကို ႏွစ္ပတ္ပတ္ၿပီး လူအင္အား ၃၀၀ခန္႔ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲသည္။

အဆိုပါ အေနာ္ရထာလမ္း အက်ယ္သည္ ၅၀x၂၅၀ေပ ရွိသည္။  သဃၤန္းကြ်န္းရဲစခန္းတြင္ ယင္းလမ္းျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵျပရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ဇန္န၀ါရီ ၅ရက္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္
တင္ကာ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသျဖင့္ တရားဝင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
Mizzima Burmese

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္လိုသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအား ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းခြင့္ျပဳ


၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ရာ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္း မွတ္ပုံတင္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္လုိသူမ်ား၊ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္မွစတင္၍ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးမ်ားတြင္ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္း မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဆရာ မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၃ဝ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးမ်ားသို႔ တုိက္႐ုိက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ (ယာယီ/စမ္းသပ္) ခြင့္ျပဳခ်က္ကာလ ကုန္ဆုံးသည့္ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား သည္လည္း ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွ မွတ္ပုံတင္ ေလွ်ာက္လႊာအသစ္ ျပန္လည္တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
khit lu nge

သီေပါၿမိဳ႕အားကစားကြင္း ဘက္စံုျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေန


သီေပါ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀။
သီေပါၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသအတြင္းရွိလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အားကစားဖက္တြင္ ျပန္လည္စိတ္ပါ၀င္စား လာေစရန္အတြက္ အစဥ္အလာေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာ စံခ်ိန္မီ အားကစားကြင္းအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးေစလိုေၾကာင္းသီေပါေဒသခံမ်ားႏွင့္ အားကစားသမားေဟာင္းမ်ားမွ ေျပာၾကားသည္။
” ဒီကြင္းက အစဥ္အလာေကာင္းခဲ့တယ့္ကြင္းပါ၊ မီတာ (၄၀၀) အျပည့္ကြင္း ျဖစ္ပါတယ္၊ အရင္တုန္းက ရွမ္းေျမာက္မွာ နမၼတူကြင္းၿပီးရင္ အေကာင္းဆံုး အားကစားကြင္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ ဘယ္လုိအားကစားမ်ိဳးကိုမဆို
ေလ့က်င့္လို႔ရတယ္၊ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမားေကာင္းေတြလည္း အမ်ားႀကီး ေပၚထြက္ခဲ့တယ့္ ကြင္းပါ” ဟု သီေပါၿမိဳ႕၊ အားကစားသမားေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အားကစားကြင္းမွာ ဘက္စံုပ်က္စီးယိုယြင္းေနၿပီး ေဘာလံုးကြင္းအတြင္း၌လည္း အားကစား၀န္ထမ္း အခ်ိဳ႕မွ ႏြားေမြးျမဴျခင္း၊ စိုက္ခင္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ႏြားေက်ာင္းသူမ်ား၏ စားက်က္ေျမႏွင့္ လူအမ်ား ျဖတ္သန္း သြားလာရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံအခ်ိဳ႕မွေျပာသည္။
” ကြင္းက ၁၉၈၆ ခု သီေပါၿမိဳ႕ ေရႀကီးတဲံအခ်ိန္မွာ ပ်က္စီးသြားလို႔ ေဒသခံေတြ၊ အားကစားသမားေတြ၊ အက်ဥ္းေထာင္၀န္ထမ္းေတြ စုေပါင္း၀ိုင္း၀န္းၿပီး ျပဳျပင္လုိက္တာမွာ ရွမ္းေျမာက္အေကာင္းဆံုးကြင္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ အခုေတာ့ လံုး၀ကို ပ်က္စီးေနတာပါ၊ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ေကာ၊ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ပါ အားကစားကြင္းကို ေသခ်ာအရင္လို စံခ်ိန္မီတဲ့ကြင္းျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး လူငယ္ေတြကို အားကစားမွာ ျပန္ၿပီး အာရံုစိုက္လာႏုိင္ေအာင္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တာပါ ” ဟု သီေပါေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ကြင္းမွာ အိမ္ေျခမဲ့မ်ားႏွင့္ ဒုစရိုက္သမားမ်ား ေပါင္းစံုစုေ၀းရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ပြဲၾကည့့္စင္မွာလည္း ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသျဖင့္ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ကြင္း၏ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ကြင္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္ ဆုိင္ခန္းေပါင္း (၆၈)
ခန္းရွိေနၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရန္ပံုေငြက်ပ္သိန္း (၂၀) ခုနစ္ေသာင္း ရရွိေနေသာ္လည္း ျပဳျပင္မႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥအတြက္ သီေပါၿမိဳ႕၊ အား/ကာမွဴးအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ကြင္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ယခုလမွ စတင္ကာ ေျပးလမ္းေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ပြဲၾကည့္စင္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ႏွင့္ အားကစား ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကြင္းအတြင္း
တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရး မျပဳလုပ္ရန္ကိုလည္း တာျမစ္ထားသည္ဟု အား/ ကာမွဴး ေဒၚသန္းေဇာ္မာက ဆိုသည္။
စိုင္းကံသာ (လားရိႈး)
The Myanma Age

Hot News Weekly ( vol-4, no-174 )

Myanmar Journal Download Free

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

ေသနတ္ေတြအားလံုး ခ်ထားၿပီး တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိး ျဖစ္ရမည္

ကိုမင္းကိုနိုင္

လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ေသနတ္ေတြ ခ်ထားၿပီး တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရမ်ဳိး ျဖစ္ရမယ္လို႔ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြရဖို႔ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနေသာ္လည္း တဖက္မွာ အပစ္အခတ္ေတြ ရွိေနေသးပါတယ္။
တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ေတြ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ေသနတ္ေတြ ခ်ထားၿပီး တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရမ်ဳိး ျဖစ္ရမယ္လို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးမင္းကိုႏိုင္က အခုလို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ နားလည္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာက ေသနတ္သံေတြ ဆိတ္ေနရုံနဲ႔ေတာ့ မရဘူး။ ေသနတ္သံ ဆိတ္ေနတာဟာ ေသနတ္ေမာင္းတင္ေနတာမ်ဳိး မျဖစ္ရဘူး။ ေသနတ္ေတြ အားလံုး ခ်ထားၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိး ျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီအတြက္ဆိုရင္ ဒီ ၂ ခုမွာ ဘယ္ဟာက အရင္စရမလဲ ဆိုတဲ့ ျပႆနာက ေရွ႕တန္းေရာက္လာတယ္။ ေသခ်ာတာ တခုကေတာ့ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ တကယ္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုပဲ လုပ္လုပ္ ရတယ္ဗ်။ အဲဒီေတာ့ လက္နက္ကိုင္နဲ႔ အစိုးရက ယံုၾကည္မႈကို ဘယ္လို ျပၾကမလဲ။ ယံုၾကည္ေအာင္ လုပ္လုိက္ရင္ ယံုတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဓိကက အဲဒါပဲ။ ဘယ္ဟာက ပထမဆိုတာက ျငင္းၾကရင္ ဆံုးမွာ မဟုတ္ဘူး။”

ဒီႏွစ္ ႏွစ္လည္ေလာက္မွာ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ဦးလွေမာင္ေရႊက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီႏိုင္ေအာင္လို႔ ႏို္င္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္ဖို႔အတြက္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေရး အစည္းအေ၀းတခုေတာ့ ရွိလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိရင္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပမယ္ဆိုရင္ အခု ဇန္န၀ါရီလထဲမွာ ေလး၀ါးမွာ ဘားအံပဲြ ရွိမယ္။ ဒါၿပီးရင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ၿပီးရင္ မတ္လထဲမွာ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေရး အစည္းအေ၀းလို ဟာမ်ဳိးေတြ ရွိႏိုင္ေသးေတာ့ ဧၿပီ ေမေလာက္မွာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ စႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ အားလံုးေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ဟာဘက္ကို သြားႏိုင္မယ္။”

ၿပီးခဲ့တဲ့ ျမစ္ႀကီးနား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့တဲ့ ၀ ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္နဲ႔ မိုင္းလားအဖြဲ႔တို႔လည္း ဒီတေခါက္ ဘားအံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ႀကိဳဆိုႏိုင္တယ္လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရလမ္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံေပးသူတဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးက အခုလိုေျပာပါတယ္။

“ဒီအဖဲြ႔ ၂ ဖဲြ႔နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ဘယ္လိုမ်ဳိး သူတို႔ တက္မယ္ မတက္ဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔မွာ အခ်က္အလက္ေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ နားလည္သေလာက္ကေတာ့ UWSA နဲ႔ မိုင္းလား အဖဲြ႔ ေတြၾကေတာ့ သူတို႔က အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးက လုပ္ထားၿပီးၿပီ၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုတာ ရွိေနတာကိုလည္း သူတို႔ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးၿပီဆိုေတာ့ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း သူတို႔အေနနဲ႔ ႀကိဳဆိုမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။”

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြဟာ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေကအိုင္အိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာမွာ က်င္းပတဲ့ ညီလာခံမွာ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တရပ္ကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။
DVB Burmese

ရန္ကုန္တြင္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ႏုိင္မည့္ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ထပ္မံတုိးျမႇင့္


ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ႐ံုးခြဲတြင္ ဇန္နဝါရီလမွစ၍ လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည့္ သြင္းကုန္ပစၥည္း (၁၅)မ်ိဳး ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးလုိက္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ရန္ကုန္တြင္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္ ထပ္မံတုိးျမႇင့္ ေပးလုိက္သည့္ သြင္းကုန္ပစၥည္းအမည္ (၁၅)မ်ိဳးမွာ အလွကုန္ပစၥည္း၊ တာယာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း အားလံုး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေလယာဥ္၊ ဆုိင္ကယ္ အပိုပစၥည္းမ်ား၊ စက္မႈကုန္ၾကမ္း၊ စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီ၊ ဆပ္ျပာကုန္ၾကမ္း၊ စက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းအပို၊ အပ္ခ်ဳပ္စက္၊ မီးစက္၊ ႐ံုးသံုးကိရိယာ၊ ဂ်င္နေရတာ စသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ယင္းကဲ့သို႔ တုိးျမႇင့္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းပစၥည္း အမည္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္လည္း ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ထပ္မံသိရသည္။ ယခင္က ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန၌ CMP၊ အားကစားပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး၊ Plastic Resin၊ ေဆးပစၥည္းမ်ား ႏုိ႔ဆီ၊ ႏို႔စိမ္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မီးရထားႏွင့္ မီးရထား အပိုပစၥည္းမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ စက္ဘီးႏွင့္ စက္ဘီး အပိုပစၥည္းမ်ား၊ စကၠဴႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ိဳးစံု၊ ေလယာဥ္ အပိုပစၥည္းမ်ား၊ Plastic Articles၊ ဆပ္ျပာ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ Packing Matericals၊ Bitumes၊ တိရစာၦန္အစားအစာမ်ိဳးစံု၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ အထူးထုတ္ေပးမႈ၊ ပရေဆး၊ စားအုန္းဆီ၊ ႐ုပ္ရွင္နွင့္ ႐ုပ္ရွင္သံုး ပစၥည္းမ်ား စသည့္ ပစၥည္း (၂၁)မ်ိဳးအား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ News Watch Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "
khit lu nge

Tech Space Journal ( Vol-2, Issue-41 )

Myanmar Journal Download Free

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

ေရေက်ာ္ေစ်းရွိအငွားဆိုင္ခန္းမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ရွင္းလင္း


ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀။

ေရေက်ာ္ေစ်းရွိ အငွားဆိုင္ခန္းေပါင္း၂၇၀ဝန္းက်င္အား ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ယာယီအားျဖင့္ အငွားဆုိင္ခန္း ၉၄ဆိုင္အား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားရာ က်န္ဆိုင္ခန္းမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈ ရွိေနသျဖင့္ အငွားဆုိင္ခန္းသမား အေယာက္၂၇ဦးႏွင့္အတူ အငွားဆိုင္ခန္းသမားမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ဆင့္တုိ႔သည္ ဇန္နဝါရီ ၁၀ရက္က ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၆လမ္းရွိ MJNရုံးခန္းတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းေရေက်ာ္ေစ်းရွိ အငွားဆုိင္ခန္းေပါင္း၂၇၀ဝန္းက်င္အား ဇန္နဝါရီ(၄)ရက္ေန႔မွ(၇)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ဖယ္ရွားေပးရန္ စာကပ္ထားသည္က္ိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ယာယီဆိုင္ခန္းမ်ား အေနျဖင့္ ဆိုင္ခန္းေပါင္း(၉၄)ခန္းကို ေရာင္းက်ခြင့္ ေပးထားသည္။

“ကၽြန္မတို႔ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ဒီေစ်းႀကီးကို ဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီေစ်းထဲမွာရွိတဲ့ လူေတြအတြက္ ေနရာကိုေတာ့ ျပန္ေပးသင့္တာေပါ့။ အခုကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ကို ေက်ာသား ရင္သားခြဲျခား ခံေနရတယ္”ဟုေျပာသည္။

ေရေက်ာ္ေစ်းဆိုင္ခန္း အငွားသမားမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ဆင့္က “အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာကို ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္ၾကည္ကို ေျပာလုိက္တယ္ ဒီကိစၥခင္ဗ်ား တားလုိ႔ရပါတယ္ ဘာလို႔မတားတာလဲလို႔ ေျပာလုိက္တယ္ သူ႔ကျပန္ေျပာလုိက္တာကေတာ့ ငါ့ကိစၥၿပီးသြားၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္ ဒါနဲ႔၈၈ေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္ကိုလည္း ေျပာျပန္တယ္ သူ႔ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျဖရွင္းလို႔ မရဘူး မီဒီယာေတြကိုပဲေျပာမွရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည့္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ NDFမွ ဦးေအာင္ဇင္အား ၎ကိစၥအား (၁၀.၁.၂၀၁၄)ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စည္ပင္မွ အငွားဆိုင္ခန္း သမားမ်ားကို ၇.၁.၂၀၁၄ရက္ေန႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လာေရာက္ေျပာလွ်င္လည္း ဖယ္ရွားမေပးၾကရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကသည္ဟု အငွားဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ခ်စ္မင္းထြန္း
The Myanma Age

ဗဟိုအာဖရိက သမၼတႏိုင္ငံ ၾကားျဖတ္သမၼတကို ရာထူးစြန္႔လႊတ္ရန္ ဖိအားေပး


ဗဟိုအာဖရိက သမၼတႏိုင္ငံရဲ႕ ၾကားျဖတ္သမၼတ မိုက္ကယ္ဂ်ဳိတိုဒီးယားကို ရာထူး စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက ဖိအားေပးေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းက စတင္ခဲ့တဲ့ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းအတြင္း လူ ၁ ေထာင္ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သမၼတရဲ႕ အရည္အေသြးအေပၚ ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

African Central 3သမၼတနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ သတင္းအရင္းအျမစ္တရပ္ရဲ႕အဆုိအရ ခ်ဒ္သမၼတေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သမၼတ ဂ်ဳိတိုဒီးယားအေပၚ ဆက္ၿပီး စိတ္မရွည္ခ်င္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအစမွာပဲ ခ်ဒ္သမၼတ အုိင္ဒရစ္ဒီဘုိင္းက ျပႆနာကို ေျပလည္ဖို႔ ဗဟိုအာဖရိကႏို္င္ငံထဲက ေခါငး္ေဆာင္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔မွာပဲ ဗဟိုအာဖရိကႏိုင္ငံကေန အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ခ်ဒ္ႏိုင္ငံဆီကို ေခၚလာဖို႔ ေလယာဥ္ ၁ စင္းကို ခ်ဒ္ႏိုင္ငံက ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးမွာ အေရးပါတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြနဲ႔ ဗဟိုအာဖရိကသမၼတႏိုင္ငံက အေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ အားလံုးနဲ႔ ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖုိ႔ စီစဥ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမျပင္မွာေတာ့ ျပင္သစ္တပ္ေတြနဲ႔ အာဖရိကႏုိင္ငံေတြက ေစလႊတ္ထားတဲ့ တပ္ေတြဟာ စီလီကာ မြတ္စလင္သူပုန္ေတြနဲ႔ ခရစ္ယာန္ လက္နက္ကုိင္ေတြၾကားက ဘတျပန္ က်ားတျပန္ တိုိက္ခိုက္မႈေတြကို ထိန္းသိမ္းနုိင္ဖို႔ အခက္ၾကံဳေနရတုန္းပါပဲ။

ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထြက္ေျပးရသူဦးေရကလည္း ၁ သန္းရွိသြားၿပီး ျဖစ္သလို အစိုးရနဲ႔ သူပုန္အၾကား ညိႇႏႈိင္းဖို႔ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကြန္ဂိုသမၼတက စီစဥ္တဲ့ အစည္းအေ၀းတရပ္လည္း လာမဲ့ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္။

ဘြန္ဂီၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ အစည္းအေ၀းကေန အသြင္ကူးျပာင္းေရးကိစၥကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

လက္ရွိသမၼတ မိုက္ကယ္ ဂ်ဳိတိုဒီးယားက ေဒသတြင္း အာဖရိကေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္နဲ႔ ၾကားျဖတ္သမၼတကို ခန္႔အပ္ထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၾကားျဖတ္သမၼတကလည္း ေသြးထြက္သံယိုမႈေတြကို အဆံုးသတ္ႏုိင္ဖို႔ အစြမ္းအစ ကင္းမဲ့ေနတာေၾကာင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရ၀မ္ဒါ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။
DVB Burmese

အင္တာနက္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁၅) အမွတ္(၂)

Myanmar Journal Download Free

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

စီးပြားေရးသတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁၄) အမွတ္(၁)

Myanmar Journal Download Free

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းေထာက္ တုိက္ခုိက္ခံရမႈ အေရးယူမႈ ေႏွာင့္ေႏွး

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ ၀က္ဆိုဒ္ စာမ်က္ႏွာ

ရွမ္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီးမွာ အရက္မူးေနတဲ့လူတဦးရဲ႕ တုိက္ခုိက္တာကို ခံခဲ့ရၿပီး တဲ့ေနာက္ ရဲစခန္းကို တိုင္ၾကားခဲ့ေပမယ့္ အေရးယူဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

တုိက္ခိုက္ခံရသူဟာ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာနရဲ႕ ေတာင္ႀကီးအေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ည ၈ နာရီ သတင္းရယူလာၿပီးအျပန္ အရက္မူးေနတဲ့ လူတေယာက္က တိုက္ခုိက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုက္ခုိက္တဲ့သူေတြကို ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေရာက္ရွိလာသူေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ရဲစခန္းကို ပို႔ေဆာင္ တိုင္ၾကား အမႈဖြင့္ခဲ့ရာမွာ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ေန႔ ခ်ဳပ္ထားခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔မွာ အာမခံနဲ႔ ျပန္လြတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ အခုခိ်န္ထိ ရဲစခန္းက ဖြင့္ထားတဲ့ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစုံတရာ အေၾကာင္း ျပန္ၾကားတာ မရွိဘူးလို႔ တိုက္ခံရတဲ့ သတင္းေထာက္ ယိင္းတိုင္းက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အထိ ရဲစခန္းဘက္က အေၾကာင္းအၾကားဘူး။ က်မတို႔ သြားေတာ့ ေဆးစာလည္း မရဘူး။ ဘာမွ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ က်မေတာ့ အမႈ ဖြင့္ထားတယ္။ က်မ ရဲစခန္းကို သြားတယ္။ ရဲစခန္းက ေဆးစာမထြက္လာေသးဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အထိ အာမခံနဲ႔ လႊတ္ထားတယ္။ ေငြက်ပ္ဘယ္ေလာက္နဲ႔ အာမခံခ်က္ ထားတယ္ဆိုတဲ့ ေၾကးနန္းကို က်မ ဓာတ္ပံုရိုက္ထားတယ္။ အဲဒီအထဲမွာလည္း ဘာမွ မေရးထားဘူးး။”

တိုက္ခုိက္တဲ့အတြက္ မ်က္ႏွာမွာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သလို စြဲထားတဲ့အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဆးေထာက္ခံစာနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ အေၾကာင္းၾကားတာမ်ိဳး မရွိတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ တုိက္ခုိက္သူရဲ႕ ဖခင္ဟာ အရင္က ရဲ၀န္ထမ္းေဟာင္းတဦးျဖစ္တယ္လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက စခန္းမွဴး ဦးဥာဏ္လိႈင္ဦးကို ဒီဗြီဘီက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာမွာ ဌာနဆိုင္ရာဆိုတာ အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ရတဲ့အတြက္ အမႈတခုထဲကို အခ်ိန္ေပး ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ဒီမွာက ဌာနဆိုင္ရာဆိုတာ အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ရတယ္။ ဒီတခုထဲကို ငါတို႔က လုပ္ရတာ မဟုတ္ဘူး။ အမႈက တခုတည္းရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ အမႈေတြ အမ်ားႀကီး လည္ပတ္ၿပီးမွ အဲဒီေလာက္ထိေတာင္ လိုက္လုပ္ရတာ။”
DVB Burmese

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၉-၁-၂၀၁၄) ၾကာသပေတးေန႔

Myanmar Journal Download Free

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

မုိးေသာက္ပန္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁၇) အမွတ္(၁၄)

Myanmar Journal Download Free

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

Miss University Myanmar ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမရသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေလးကို ဆုခ်ီးျမွင့္ရန္ က်ပ္ သိန္း ၁၅၀ တန္သရဖူျပဳလုပ္မည္


တကၠသိုလ္ေမာင္မယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ Miss University Myanmar အား ခ်ီး ျမႇင့္မည့္ သရဖူကို က်ပ္သိန္း ၁၅ဝ ဝန္းက်င္ အကုန္အက်ခံ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း August Myanmar Media Group မွ သိရသည္။

အဆုိပါ သရဖူတြင္ စိန္ ၂၅ ရတီ၊ နီလာ ခရမ္း ၁၉၇ ဒသမ ၇ ကာရက္ႏွင့္ ေရႊ ၆ က်ပ္သားခန္႔ ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သရဖူကို ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ က်သင့္ေငြ တန္ဖိုးမွာ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၃ဝ ေက်ာ္ရွိ ၿပီျဖစ္သည္။

Mister and Miss University Myanmar 2014 ကုိ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ လူတစ္ရာေက်ာ္မွ ပထမအဆင့္ ပဏာမ လူေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္က Gandamar Wholesale တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆန္ခါတင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ က်ား ၂၈ ဦးႏွင့္ မ ၂၈ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ဆန္ခါတင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားမွ က်ား အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ မအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ခဲြ၍ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြရမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြရန္အတြက္ တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းစီ အရင္းအႏီွး ထုတ္ေပးထားၿပီးရန္ ပံုေငြ ရွာေဖြ သည့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္တြင္ Gandamar Wholesale ၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္ပါၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို August Myanmar Media Group မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။
Popular Journal

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၉-၁-၂၀၁၄) ၾကာသပေတးေန႔

Myanmar Journal Download Free

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမဲသားဝယ္ယူမႈ တရုတ္ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္


ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀။

ယခုႏွစ္မွ စ၍ တရုတ္ႏုိင္ငံက အမဲသားဝယ္ယူမႈအား ၾသစေတးရီးယား ႏုိင္ငံႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိလုိက္ၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အမဲသားဝယ္ယူမႈအား ရပ္ဆုိင္းသြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္က  ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အသင္းသား စုံညီအစည္းအေဝး မွသိရသည္။

ယခင္က တရုတ္ႏုိင္ငံက အမဲသားဝယ္ယူမႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံထဲမွ အမ်ားဆုံး ဝယ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ က ျဖစ္ခဲ့ေသာ ၎တုိ႔ႏုိင္ငံအား ပုိ႔ေဆာင္ေသာ ေအးခဲအသားထဲတြင္ ဗက္တီးရီးယား ပုိးမႊားေတြ႔ ရွိၿပီးေနာက္ပုိင္း ယင္းႏွစ္မွာပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေအးခဲအသားမ်ားႏွင့္ အမဲသား ဝယ္ယူအား ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

“တရုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အသားတင္မႈကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္တဲ့အတြက္္ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အမ်ားႀကီး နစ္နာခဲ့တယ္။ အခုလည္း  အျခားႏုိင္ငံနဲ ့ေအးခဲအသား ဝယ္ယူမႈကုိ ခ်ဳပ္ဆုိလုိက္တဲ့အတြက္ အျခားေစ်းကြက္ေတြကုိ ျပန္ရဖုိ ့ႀကိဳးစားရဦးမယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္ အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသားငါးေစ်းကြက္တြင္ ႏြားေမြးျမဴသူမ်ား နည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ အမဲသားမ်ား ေဈးတက္လာခဲ့ၿပီး ႀသစေတးရီးယား ႏုိင္ငံမွ  တရုတ္ႏုိင္ငံအား အမဲသားတင္ပုိ ့ေရာင္းခ်မႈတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရာင္းခ်သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားထက္ ေလ်ာ့ခ်ေရာင္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုက အရင္တုန္းကလုိေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူး ႏြားေတြက ရွားသြားၿပီအဲ့ေတာ့ အမဲသားက ေစ်းတက္လာတယ္ အစက ႏြားတစ္ေကာင္ကုိ ၂ ပဲရွိခဲ့ရာက အခုဆုိ ၄၊ ၅၊ ၆ သိန္းျဖစ္သြားတယ္ ဒါေပမယ့္ ႏြားေစ်းကြက္က ဘယ္လုိအေျခအေန ရွိတယ္ဆုိတာ ေျပာဖုိ ့အတြက္ ခတ္ေသးတယ္ ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ ေဒါက္တာရန္ေအာင္က ဆုိသည္။

ျမန္မာအသားငါးမ်ားအား ယခင္က တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ ့တင္ပုိ ့ခဲ့ၿပီး ယခုတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ ့ ေအးခဲအသားငါးမ်ား တင္ပုိ ့ရာတြင္ ေအာက္က တစ္ဆင့္သာ ဝယ္ယူေတာ့ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္မ်ားဝယ္ယူမႈကုိလဲ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ရပ္ဆုိင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွင္းႏြယ္
The Myanma Age

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ပူးေပါင္းမႈ အားနည္းသျဖင့္ ေဒသတခ်ိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေႏွာင့္ေႏွးေန


ရန္ကုန္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တခုျဖစ္သည့္ လမ္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

က်ပ္ ၃၃ ဘီလီယံကို ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ အတြက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခ်ထားေပးေသာ္လည္း အတိုက္အခံပါတီ အႏုိင္ရရွိေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသ တခ်ိဳ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနရသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ၀င္ေရာက္ မကူညီရန္ အစိုးရက ညႊန္ၾကားထားသည့္ ပံုစံရွိသည့္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဘဲ၊ လူထု နစ္နာလွ်က္ရွိသည္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ အတိုက္အခံႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အမတ္မ်ားက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရးအဖြဲ႕၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတို႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကညာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး၊ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မွ ဒု – အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၁ ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမွ ၃ ဦးတို႔ပူးေပါင္း၍ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေငြကို ေသခ်ာစြာ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ပူးေပါင္းလိုျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သဃၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔က ေက်ာင္းေတြအတြက္ လုိအပ္တာေတြ ကူဖို႔လုပ္ၿပီးၿပီ။ မီးႀကိဳးေတြက လံုး၀မေကာင္းလို႔ ကေလးေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိေနတယ္။ အဲဒါကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးက လိုက္ဖ်က္ေနတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေပးမွာကို ဆရာ၊ ဆရာမေတြ လက္မခံေအာင္ ပညာေရးမႉးက လိုက္ေျပာေနတယ္လို႔ က်ေနာ္သတင္း ရထားတယ္။ က်ေနာ္တို႔
ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို ေျပာၿပီးၿပီ။ မရရင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးကို တိုင္မယ္” ဟု ဦးသိန္းညြန္႔က ဆုိသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ေဒသတြင္လည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အစည္းအေ၀းေခၚယူရာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတို႔မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ ေရွာင္တိမ္း ေနေသာေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းပင္ မေခၚယူႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးမင္းသူထံမွ သိရသည္။

“အခုဖြဲ႕ထားတဲ့ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီေတြကလည္း လူထုကေရြးထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေခၚရင္လည္း အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပ မလာေတာ့ ေဒသခံေတြတင္ျပတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို စာရင္း မတင္ႏုိင္ေသးဘူး။ ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္ ေတြက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လံုး၀မရွိဘူး။ အခု ဒီကိစၥေတြကို လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီကို ျပန္တင္ျပဖို႔ လုပ္ေနတယ္” ဟု
သူက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ မိမိအလုပ္ မိမိမလုပ္ဘဲ အစိုးရကိစၥကို ၀င္လုပ္ေနသည္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ယူဆသည့္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မည္မွ် အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည္ကို အစိုးရက ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ ရွိသည္ဟု ၾကားသိထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ နီးစပ္မႈ ရွိသည့္အတြက္ အလုပ္ မမွားႏုိင္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေဖသန္းက ဆုိသည္။

“ဒီမွာလည္း အစိုးရရဲ႕ ပူးေပါင္းမႈက အားနည္းတယ္။ ဆိပ္ခံတံတားေတြ ေဆာက္ဖို႔ဟာ အခုအခ်ိန္ထိ မျပတ္ေသးဘူး။ က်ေနာ္က မနက္ျဖန္ၿပီးရင္ လႊတ္ေတာ္ ျပန္တက္ရေတာ့မွာ။ ဒီလိုသာ ႀကံ့ခိုင္ေရးအမတ္ေတြနဲ႔ အတုိက္အခံ အမတ္ေတြ သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ လုေနရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြပဲ နာမွာ” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

အတိုက္အခံပါတီမွ အမတ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအမတ္ အမ်ားစုမွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ သိန္းတေထာင္ မရရွိေသးေသာ္လည္း အာဏာရ ပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမတ္အမ်ားစုမွာမူ ရန္ပုံေငြမ်ား ရရွိၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ဧရာ၀တီက စံုစမ္းသိရသည္။

“က်ေနာ္ကေတာ့ သိန္းတေထာင္ရလို႔ လုပ္ငန္း ၂၄ ခုေလာက္ ရွိတာ၊ ၄ ခုေတာင္ ၿပီးသြားၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ ပိုက္ဆံရမယ္ ဆိုကတည္းက ဒီမွာ ႀကိဳျပင္ထားၿပီးေတာ့ အပတ္တိုင္း အစည္းအေ၀း ေခၚတယ္။ အားလံုး ပူးေပါင္းၾကတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ ကလည္း တင္ၿပီး တပတ္အတြင္း က်လာတာပဲ။ တခ်ိဳ႕ေနရာ ေလးေတြမွာ ေနာက္က်ေနတာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းလို႔ ျဖစ္မယ္” ဟု ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီမွ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

သဃၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ အႏုိင္မရရွိခဲ့ဘဲ မိမိတို႔ ပါတီမွ
အမတ္မ်ားသာ ရွိေသာေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေကာ္မတီမွာလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ခ်ိန္အထိ အၿပီးမသတ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း
၎ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ဆိုသည္။

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ေတြက ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက လူတေယာက္ကို ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေကာ္မတီမွာ ဥကၠ႒ ခန္႔ထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ လူထု တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ၿပီး ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ ကိစၥေတြကို ဆက္လုပ္ဖို႔မွာ က်ေနာ့္ဘက္က ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ကတည္းက ၿပီးၿပီ။ အခုထက္ထိ က်ေနာ္ လက္မွတ္ထိုးလို႔ ရေအာင္ သူတို႔ေတြဆီက တင္မလာေသးဘူး” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေအးကမူ “က်ေနာ္တို႔ ဆီမွာေတာ့ အဆင္ေျပတယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ မွာလည္း အုိင္ဒီယာေတြ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ ေပါင္းစပ္ရတာေပါ့။ အခု လႊတ္ေတာ္ကို စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပန္တင္ေပးလိုက္ၿပီ” ဟု ဆုိသည္။

ျပည္သူလူထု လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေနရာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ပံ့ပိုး ကူညီသည့္အတြက္ သေဘာက်ၿပီး လာမည့္အပတ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ သိန္းတေထာင္ ရရွိေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး
ဦးေအာင္မိုးဦးထံမွ သိရသည္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ရရွိလာမည့္ ေငြေၾကးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က စိစစ္ေလွ်ာ့ေပါ့ ျဖတ္ေတာက္၍ ပိုေငြကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထား သံုးစြဲမႈသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ရန္လိုေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး အႀကီးတန္း အရာရွိတဦးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္သည္ ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ပံုေငြ သီးျခားသံုးစြဲခြင့္ ႐ွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၎အခ်က္ကို သမၼတ႐ံုးမွ သေဘာ မတူခဲ့ေသာေၾကာင့္ သမၼတ လက္မွတ္မထိုးဘဲ အတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဧရာ၀တီ သတင္း

7Day News ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁၂) အမွတ္(၄၄)

Myanmar Journal Download Free

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္


အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပဳျပင္ သင့္တာေတြကို ျပဳျပင္ဖုိ႔ သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေဆြးေႏြးေနတာ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ နီးကပ္ေနၿပီလို႔ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

ျပန္လည္သံုးသပ္တာေတြက ၿပီးခါနီးၿပီလို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ ေဂ်းကာေနက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။

ဒီလေႏွာင္းပိုင္းက်ရင္ေတာ့ သမၼတအုိဘားမားဟာ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔ (အန္အက္စ္ေအ)အပါအ၀င္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းတခုလံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းေရးေတြကို ရွင္းျပဖို႔ ရွိပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဇြန္လတုန္းက အက္ဒ၀ပ္စႏုိးဒင္းက ဖြင့္ခ်လိုက္တဲ့ေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ က်င့္၀တ္ေစာင့္ထိန္းမႈအေပၚ ျပည္သူေတြက အယံုအၾကည္ မဲ့ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စႏိုးဒင္းရဲ႕ ဖြင့္ခ်ခ်က္ေတြထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုးကိစၥတရပ္ကေတာ့ အေမရိကန္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဖုန္းေတြနဲ႔ အီးေမးလ္ေတြကို အစိုးရက ၾကားျဖတ္ေဖာက္ထြင္းေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ဖြင့္ခ်မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္အစိုးရက စႏိုးဒင္းကို သတင္းေပါက္ၾကားမႈ အတြက္ အလိုရွိေနၿပီး ေလာေလာဆယ္ ရုရွားမွာ ယာယီခုိလႈံခြင့္နဲ႔ ေရွာင္တိမ္းေနရပါတယ္။

သမၼတ အုိဘားမားဟာ ေနာက္ ၁ ပတ္မွာ မိန္႔ခြန္းေျပာတဲ့အခါ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြကို ျပည္သူေတြကို ရွင္းျပၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ေတြအေပၚ မယံုသကၤာျဖစ္ေနတာကို ျပန္အဖက္ဆည္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။

မႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းက အေမရိကန္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔ (အန္အက္စ္ေအ)က ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ဂ်လာ မာကဲလ္ရဲ႕ ဆဲလ္ဖုန္းကို ၾကားျဖတ္ နားေထာင္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ေနာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေတြထဲမွာ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ေတြက ႏိုင္ငံရပ္ျခားက ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေထာက္လွမ္းတဲ့အခါ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ပါ၀င္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။

ျပင္ပလြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႔ေတြကို သမၼတအုိဘားမားကို ၿပီးခဲ့တဲ့လက အၾကံျပဳခ်က္ေတြထဲ မွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေထာက္လွမ္းမယ္ဆုိရင္ အဲဒီႏုိင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ဂုဏ္္သိကၡာ၊ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္အတုိင္းအတာအထိ ပတ္သက္ ေနသလဲဆုိတာေတြကို အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္သင့္ တယ္လို႔ အၾကံျပဳထားပါတယ္။
DVB Burmese

ေဆးသုေတသန စာတမ္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ရလာ


ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္က က်င္းပေသာ သားဆက္ျခား ပညာေပး ညီလာခံ တခု Family Planning 2020 Press Conference (ဓာတ္ပံု – နန္းဆိုင္ႏြမ္ / ဧရာဝတီ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ က်န္းမာေရး သုေတသနဆိုင္ရာ ညီလာခံ၌ သုေတသန စာတမ္းမ်ားအား ယခင္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ကာလမ်ားထက္ လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳလာေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာ ကိုကိုေဇာ္က ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ျပင္ပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသနဆိုင္ရာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား တင္သြင္းမႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ တားျမစ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ သုေတသနမ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳခဲ့ရာမွ ယခု အခ်ိန္တြင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ ေလ့လာေတြ႔ရွိ ခ်က္မ်ားမွ လြဲ၍ လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း လည္း ၄င္းက ေျပာဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ မူဝါဒေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားအျပင္၊ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အၿငိမ္းစား ပညာရွင္မ်ား၊ ျပင္ပမွ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ပညာရွင္ မ်ားစြာလည္း မိမိတို႔၏ သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား တင္သြင္းခြင့္ ရရွိလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ အေျခအေနအရ သုေတသန စာတမ္းတင္တာကို ပိတ္ခဲ့တာေတြ ရွိတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ေတြကိုအရမ္းႀကီး ထိခိုက္လာႏိုင္တဲ့ အရာကလြဲလို႔ က်န္တာ တင္ခြင့္ျပဳထားတယ္။ တကယ္လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွိၿပီး သုေတသန လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ စာတမ္းေတြကို တင္ေပးတယ္”ဟု ေဒါက္တာ ကိုကိုေဇာ္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ပံုစံေဖာင္မ်ား ျဖည့္စြက္ရၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ခြင့္ျပဳရန္ ကနဦးအဆင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ စာတမ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို တင္ရေၾကာင္း သူက ရွင္းျပသည္။

“ေနာက္ေတာ့ Full Paper တင္ခိုင္းတယ္ေပါ့။ ဒါကို အကယ္ဒမစ္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔က တင္သြင္း ခြင့္ျပဳပါတယ္ဆိုရင္ ေပးတင္ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ တင္ရတာမ်ားတယ္”ဟု ေဒါက္တာကိုကိုေဇာ္က ေျပာသည္။

အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုမႈမရွိျခင္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ Full Paper(အျပည့္အစုံ) မတင္ျပျခင္း စသည့္ စာတမ္းမ်ားကို မေရြးခ်ယ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ပညာရွင္မ်ားက သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ ေပးထားၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း၊ ေတြ႔ရွိခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုပါက တင္ သြင္းခြင့္ ျပဳသည္ဟု ေဒါက္တာ ကိုကိုေဇာ္က ဆိုသည္။

ပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသန ဆိုင္ရာ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အျပင္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန(ေအာက္ျမန္မာျပည္) မွ သိရသည္။

တင္သြင္းလာသည့္ သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္ စာတမ္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆသည့္ ျပႆနာ မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန(ေအာက္ျမန္မာျပည္)တြင္ က်င္းပသည့္ ၄၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုေတသန ညီလာခံတြင္ သုေတသန စာတမ္းေပါင္း ၉၇ ေစာင္၊ သုေတသန ပိုစတာေပါင္း ၃၄ ေစာင္ ဖတ္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ၁ ခုႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ ၁ ခုလည္း ပါဝင္သည္။

ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သုေတသန တင္သြင္းမႈသည္ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း ေဒါက္တာကိုကိုေဇာ္က ေျပာျပသည္။

ယင္း စာတမ္းမ်ားအား ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာနအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္မ်ား အသင္း၊ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ ေဆးသုေတသနႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သုေတသန ညီလာခံမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ တင္သြင္းရာ၌ သုေတသန စာတမ္းမ်ားအား တစ္ႀကိမ္စီသာ တင္သြင္းခြင့္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ပညာရွင္မ်ား၏ စမ္းသပ္ရွာေဖြေသာ သုေတသန(ဥပမာ-လက္ေတြ႕ရွာေဖြေသာ ေဆးနည္း) စာတမ္းမ်ား စနစ္တက် မွတ္ပံုတင္ႏုိင္မည့္ ဌာနကို ျပည္တြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) မွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကား ေရးမႉး ေဒါက္တာ ခင္ခ်စ္က ေျပာသည္။

“ေနာင္က်ရင္ လုပ္တဲ့ သုေတသနတိုင္းကို မွတ္ပံုတင္သင့္တယ္ လို႔ထင္တယ္။ အခုဆို ေပ်ာက္ေနတယ္ ဘယ္သူက ဘာလုပ္ေန လဲ မသိရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံမွာဆို လုပ္တဲ့ သုေတသနတိုင္းကို မွတ္ပံုတင္ရတယ္။ ဒီမွာက စၿပီး ပြင့္လင္းလာ တဲ့ ေခတ္မွာ ပညာရွင္ေတြ အတြက္ေတာ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လစ္ဇင္က လိုေသးတယ္။ နည္းပညာပိုင္းကလဲ လိုေသးေတာ့ နည္း နည္းေတာ့ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုတယ္”ဟုလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေဆး အမ်ိဳးအစားသစ္ ရွာေဖြေသာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္ပႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္သြင္းျခင္း ျပဳလုပ္ ရၿပီး လာမည့္ ၂ ႏွစ္ အတြင္း ျပည္တြင္း၌ မွတ္ပံုတင္သြင္းႏိုင္ေသာ ဌာနတခု ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု အထက္ပါ ေဆး ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။
ဧရာ၀တီ သတင္း

လွ်ပ္စစ္ ဥပေဒမူၾကမ္း လႊတ္ေတာ္မွာ တင္မည္


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူျဖန္႔ျဖဴး သံုးစြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ မူၾကမ္းသစ္တခု အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္း ေရးဆြဲေနၿပီး ဒီဥပေဒမူၾကမ္းမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖို႔ အေရးလည္း ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

၁၉၈၄ ခုႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေခတ္နဲ႔အညီ အသစ္ျပန္လည္ ျပဌာန္းဖို႔ ေရးဆြဲေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ အၿပီးသတ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနၿပီး ဒီ ဥပေဒအတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏုိင္ေအာင္ လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းဖို႔ ရွိေနတာပါ။

ဒီဥပေဒမူၾကမ္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူမႈကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ထည့္သြင္းေရး ဆြဲထားတယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးရာ ေကာ္မတီ၀င္ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိ ၿမဳိ႕နယ္ အမတ္ ဦးမင္းသူက ေျပာပါတယ္။

“အခန္းတခန္းအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔အညီ ထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အရည္အေသြးပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒါေတြက ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ အညီ ထည့္ထားပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒပါအခ်က္ေတြ တည္ဆဲဥပေဒပါ အခ်က္ေတြကို ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဥပေဒထဲမွာ ျပဌာန္းေရးဆဲြထားပါတယ္။”

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ စြမ္းအင္ထုတ္ယူမႈေတြနဲ႔၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တိက်တဲ့ မူ၀ါဒေတြ ရွိသင့္ၿပီး ဒီမူ၀ါဒေတြအေပၚအေျခခံကာ ဥပေဒေတြကို ေရးဆြဲျပဌာန္း သင့္တယ္လို႔ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ Eco Deve အဖဲြ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရိုက္တာ ဦး၀င္းမ်ဳိးသူကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူမႈကို ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ထားသင့္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းသမား အေနနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္တာကို လံုး၀နီးပါးေလာက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္တယ္။ ရွိၿပီးသားေတြေတာ့ ထားလိုက္ေတာ့ ေနာက္လာမယ့္ ဟာကို ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အဲဒီထဲမွာေတာ့ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးေတာ့ မပါဘူးေပါ့။ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးဆိုတာ စက္ခ်ဳပ္ရုံေတြ ရွိတယ္။ ဒီျပင့္စက္ရုံေတြရွိတယ္။ အဲဒီ စက္ရုံေတြက ေက်ာက္မီးေသြးကို ယူ။ သူတို႔ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္ သံုးေပါ့။ အဲဒါေတြ ကိုေတာ့ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးအလုိ႔ငွာ အတင္းအက်ပ္ေတာ့ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာလံုျခံဳေရး အစီအမံေတာ့ ထားသင့္တယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးတဲ့ဟာေတာ့ လံုး၀ ကန္႔သတ္ခ်င္တယ္။”

ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူမႈဟာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုိက္ပ်က္စီးေစရံု သာမက လူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အႏၱရာယ္ရွိ ေနတာပါ။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ ဦး၀င္းမ်ဳိးသူက “က်န္းမာေရးေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က ကန္႔သတ္ခ်င္တာ။ လက္ရွိ က်န္းမာေရး စာရင္းဇယားအရ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြ ေသႏႈန္းမႈအျမင့္ဆံုးက အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီဟာ ကလည္း ေတာ္ေတာ္ကို ျဖစ္ပြားမႈေကာ ေသဆံုးမႈေကာ အျမင့္ဆံုးပဲ။ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကီးထြားေနမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ထဲက ကေလး ေသႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်မယ့္ ရည္မွန္းခ်က္က ျပည့္စံုမွာ မဟုတ္ဘူး။ နံပတ္ ၂ က ဘာလည္းဆိုေတာ့ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာေတြ သံုးလို႔ ညစ္ညမ္းတဲ့ ပစၥည္းေတြ နည္းႏို္င္တယ္လို႔ပဲ ေျပာအံုး က်ေနာ္တို႔မွာ ေက်ာက္မီးေသြးက မလုပ္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္က ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ အရမ္းျမင့္ လိမ့္မယ္။ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ အရမ္းျမင့္ရင္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းစံထားေတြက ႏိုင္ငံအလုိက္ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈေတြကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ ကန္႔သတ္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ိန္းေသေပါက္ ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ေနာက္တခုက ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး အေနအထား အရလည္း ေက်ာက္မီးေသြးကို ပိတ္ပင္တယ္။ အဲဒီလို အဆင့္ျမင့္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြး စက္ရုံေတြ ေထာင္ရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရွိတဲ့ ေဒသေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ သံုးလို႔မရဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးရဲ႕ အရည္အေသြးက အားနည္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ ၾသစေတးလ်တို႔က သြင္းရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္ဆီကလည္း မထြက္ဘူး။ သူမ်ား ႏွာေခါင္းေပါက္နဲ႔ အသက္ရႈရမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး ရႈေထာင့္ဘက္က ၾကည့္ရင္ ဘယ္လိုမွ လက္ခံႏို္င္တဲ့ အတိုင္းအတာ မဟုတ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ထုတ္မယ့္ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက ျပည္တြင္း သံုးဖို႔ထက္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေရာင္းဖို႔က မ်ားေနတယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္လို႔ ဘယ္လို အခ်က္နဲ႔မွ လက္ခံရမွန္းကို မသိဘူးျဖစ္ေနတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ မူၾကမ္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးရာ ေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးနဲ႔ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြျဖစ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၊ စြမ္းအင္၊ သစ္ေတာနဲ႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးရာဌာနက တာ၀န္ရွိသူနဲ႔ ပညာရွင္ေတြ မေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံု ညိႇႏိႈင္း ဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီဥပေဒမူၾကမ္းမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴး ပို႔လႊတ္ ေရာင္းခ်တာနဲ႔ လွ်ပ္စစ္္မီတာခ ေကာက္ခံတဲ့ စနစ္ေတြအပါအ၀င္ အခန္းေပါင္း ၁၅ ခန္း ပုဒ္မေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ပါ၀င္တာျဖစ္ပါတယ္။
DVB Burmese

ေငြငန္းျဖဴကား မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၀)ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ထား၀ယ္မွ ရန္ကုန္အသြား ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေရာက္ အျမန္လမ္းေပၚတြင္ ေငြငန္းျဖဴ၊ ၉င/၅၁၂၇ (ကိုရီးယား၊ ေလအိတ္ကားအမ်ိဳးအစား)သည္ အင္ဂ်င္မွ အပႈလြန္ကဲျပီး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ႕ပါသည္။

ခရီးသည္မ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ Welcome To Peace
အဖြဲ႔မွ သတင္းေပးပို ့ထားပါသည္။

Posted From Nay Myo Thwin
thithtoolwin

သမီးရဲ့စာလက္ထပ္ၿပီးစ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးဟာ သူမရဲ့ အေမဆီကို စာေရးလုိက္ပါတယ္...

ေမေမ...

တျခားမိန္းကေလးေတြလိုပဲ သမီးလည္း လက္ထပ္ဖို႔ကိစၥကို ကေလးဘဝကတည္းက စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး ရင္ခုန္ခဲ့ရဖူးပါတယ္... သမီးရဲ့ ခန္႔ညားလွတဲ့ မင္းသားေလးနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေပါင္းဖက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဘာေတြဆက္ရွိဦးမလဲဆုိတာကိုေတာ့ တစ္ခါမွမေတြးမိခဲ့ဘူး...

ဒါေပမဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးဆုိတာ ပန္းခင္းလမ္းမဟုတ္ဘူးဆုိတာကို လက္ထပ္ၿပီးသြားတဲ့ အခုလိုအခ်ိန္မွာေတာ့ သမီးေကာင္းေကာင္းသိလိုက္ရပါၿပီ... အိမ္ေထာင္ေရးဆုိတာ ခ်စ္ရတဲ့သူနဲ႔ တူတူရွိေန႐ံု... ေပ်ာ္စရာအခ်ိန္ေလးေတြ ပုိင္ဆုိင္ေန႐ံုသက္သက္ မဟုတ္ပါဘူး... အဲ့ဒီအျပင္ တျခားအရာေတြအမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္... အိမ္ေထာင္ေရးမွာ တာဝန္... ဝတၱရား... စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္မႈနဲ႔ နားလည္မႈလက္ခံမႈေတြကို တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မွ်ေဝယူၾကရပါတယ္...

အိပ္ရာထခ်င္တဲ့အခ်ိန္မွ ထလို႔မရေတာ့ဘူး...
တစ္မိသားစုလံုး မႏုိးခင္ အရင္ထၿပီး ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ေပးဖို႔ သမီးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္...

ညအိပ္ဝတ္စံုေလးကိုမခၽြတ္ဘဲ ပ်င္းရိေလးတြဲ႔ ေနလုိ႔မရေတာ့ဘူး...
အခ်ိန္တိုင္းမွာ ၾကည့္ေပ်ာ္႐ႈေပ်ာ္ျဖစ္ေနတဲ့သမီးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္...

အျပင္သြားခ်င္တဲ့အခ်ိန္တုိင္း သြားေနလုိ႔မရေတာ့ဘူး...
မိသားစုရဲ့ လုိအပ္ခ်က္တိုင္းကုိ အသင့္ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ သမီးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္...

အိပ္ယာဝင္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္တုိင္း အိပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး...
မိသားစုအတြက္ အၿမဲႏုိးၾကားလုပ္ကိုင္္ေပးဖို႔ သမီးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္...

သမီးကို မင္းသမီးေလးတစ္ပါးလို ဂ႐ုတစုိက္ဆက္ဆံၾကဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔မရေတာ့ဘူး...
ဒါေပမဲ့ မိသားစုဝင္တုိင္းကို သမီးက ဂ႐ုတစိုက္ ရွိေနေပးရတယ္...

သမီးလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ျပန္ေတြးမိတယ္... ဘာေၾကာင့္မ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳျဖစ္ခဲ့တာလဲ လို႔ေပါ့... ေမေမနဲ႔ ေနရတာ သမီးပိုေပ်ာ္ပါတယ္... တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ ေမေမ့ဆီျပန္လာၿပီး ဂ႐ုတစုိက္နဲ႔ ဖူးဖူးမႈတ္ထားတာခံခ်င္ေသးတယ္...သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အျပင္ထြက္လည္ၿပီးျပန္လာတုိင္း သမီးအႀကိဳက္ဆံုးဟင္းေတြခ်က္ထားမယ့္ ေမေမ့အိမ္ကို ျပန္လာခ်င္တယ္... ေမေမ့ရင္ခြင္ထဲအိပ္ၿပီး ပူပင္ေသာကေတြကို ေမ့ပစ္လုိက္ခ်င္တယ္...

ဒါေပမဲ့ သမီး႐ုတ္တရက္ သေဘာေပါက္လုိက္တယ္... အကယ္လုိ႔သာ ေမေမက အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ သမီးအခုလုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ ေပးဆပ္မႈမ်ိဳးေတြကိုမခံယူခဲ့ဘူးဆုိရင္ သမီးျပန္စဥ္းစားေနမိတဲ့ ၾကည္ႏူးစရာအတိတ္ေလးေတြကလည္း ရလာႏုိင္စရာမရွိဘူးဆုိတာပါပဲ... အရာအားလံုးရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္မိလာတယ္..... ေမေမ့ဆီကရခဲ့တဲ့ သာယာမႈ... ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို သမီးရဲ့ မိသားစုအသစ္ေလးဆီကို ျပန္ေပးရမယ္ဆုိတာကိုေပါ့...

အခ်ိန္ေတြၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ေမေမ့လိုပဲ ဒီဘဝေလးကို မွ်မွ်တတ႐ႈျမင္ၿပီး ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးတတ္လာမယ္ဆုိတာကို သမီးယံုၾကည္ပါတယ္... ေမေမ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့.. နားလည္လက္ခံေပးခဲ့တဲ့ အရာအားလံုးအတြက္ ေမေမ့ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္... ေမေမ့ေၾကာင့္ ေမေမ့လိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ စြမ္းအားေတြကို သမီးရရွိခဲ့ပါတယ္.... ေမေမ့ကိုခ်စ္တယ္ေမေမ....

သမီး

----------------------------------------------------------------
Ref: Daily Health Tips
ႏႈိင္းရင့္ေႏြ


မ်က္စိနဲ႔ ခ်စ္တဲ႔ အခ်စ္


"လမ္းခဲြရေအာင္"လို႔ ကၽြန္မကဆိုေတာ့ ဖုန္းတစ္ဖက္က ေမာင့္ရဲ႕စကားသံက ကၽြန္မေတြးထင္ထားသေလာက္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားဟန္ မျပခဲ့ဘူး။ တေအာင့္ေလာက္ ၿငိမ္သက္သြားၿပီးမွ "ေကာင္းၿပီေလ.. ဒါေပမယ့္ ေမာင္ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ တစ္ခုေတာင္းဆုိခ်င္တယ္။ ရတီတို႔ေက်ာင္းကိုလာၿပီး..... ရတီ့ကိုေမာင္ေတြ႔ခ်င္တယ္။

ေမာင္တို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးခ်စ္သူေန႔အျဖစ္နဲ႔ေပါ့" ေမာင္ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ကၽြန္မခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး လမ္းခဲြေတာ့မယ္ဆိုေတာ့လည္း အနည္းအမ်ားေတာ့ နာက်င္ဝမ္းနည္းရဦးမွာေပါ့။ ေမာင္နဲ႔ကၽြန္မ တစ္နယ္တစ္ေက်းျခားေနတာ သံုးႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ေန႔တိုင္း ဖုန္းနဲ႔ အင္တာနက္နဲ႔ပဲ ဆက္သြယ္ခဲ့ရတယ္။ လူခ်င္းထိေတြ႔ခြင့္မရ၊ မျမင္ရ၊ ဂရုမစိုက္ရတဲ့ ဒီလိုစိတ္ကူးအခ်စ္မ်ဳိး ကၽြန္မစိတ္ကုန္ေနတာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ တျခားသူေျပာတဲ့ လွပတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝမ်ဳိး ကၽြန္မ မခံစားခဲ့ရဖူးဘူး။ ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ တစ္ေယာက္လက္ကိုတစ္ေယာက္တဲြၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ေနၾကတဲ့ခ်စ္သူေတြ၊ ကိုယ့္ခ်စ္သူကို တယုတယ ေရခပ္၊ မုန္႔ခ႔ြံေပးၾကတဲ့ခ်စ္သူေတြ၊ ကိုယ့္ခ်စ္သူ မိုးစိုမွာစိုးလို႔ ဂရုတစိုက္ ထီးမိုးၿပီး အေဆာင္လိုက္ပို႔ၾကတဲ့ခ်စ္သူေတြ၊ ဒါေတြကို ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္မႏွလံုးသားေတြ ပိုနာက်င္ခဲ့မိတယ္။ ျငင္းခုန္ရန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္သိမ့္၊ အေလ်ာ့ေပးတဲ့အေပြ႔အဖက္တစ္ခုေတာင္ ကၽြန္မ မရခဲ့ပါဘူး။ ဖုန္းခြက္ကိုကုိင္ၿပီး အကူအညီမဲ့စြာ အႀကိမ္ႀကိမ္လဲၿပိဳခဲ့တာကို ကၽြန္မေကာင္းေကာင္း မွတ္မိေနခဲ့တယ္။ ေမာင္လည္း ဒီလိုပဲ ခံစားခဲ့ရမယ္ထင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လမ္းခဲြဖို႔ကို သူအလြယ္တကူ သေဘာတူခဲ့တာျဖစ္မယ္။ ဖုန္းေျပာၿပီးႏွစ္ရက္အၾကာမွ ကၽြန္မဆီ ေမာင္အခစားေရာက္ခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္ရက္အတြင္းမွာ ႏွင္းေတြ အဆက္မျပတ္က်ေနခဲ့တယ္။...

ကၽြန္မေနတဲ့ၿမိဳ႕တစ္ခုလံုးကို ႏွင္းေတြက လႊမ္းၿခံဳသိမ္းက်ံဳးထားလိုက္တယ္။ ေမာင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေပၚမွာလဲ ေအးခဲတဲ့ႏွင္းပြင့္ေလးေတြ ခပ္ပါးပါးဖံုးလို႔.. ကၽြန္မကိုေတြ႔ေတာ့ ေမာင္ကအၿပံဳးေႏြးေႏြးေလးနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္တယ္။ ေမာင့္အေျပာကို ကၽြန္မက ႏွင္းခဲေတြလို မာမာဆတ္ဆတ္ ေအးေအးစက္စက္တုန္႔ျပန္တယ္။ ခဲြခြာေနတဲ့ ဒီသံုးႏွစ္အတြင္းမွာ ရံဖန္ရံခါ ေမာင္နဲ႔ေတြ႔ဆံုရတိုင္း ေမာင့္ရဲ႕ေႏြးေထြးတဲ့အၿပံဳးက "ဒီတစ္ခါေတြ႔ၿပီးရင္ လမ္းခဲြမယ္"ဆိုတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕စိတ္ကူးကို ေျပပ်က္သြားေစတာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီတစ္ခါေတာ့ ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မ သတိေပးမိတယ္။ တခဏတာရလိုက္တဲ့ ေႏြးေထြးၾကင္နာမႈကိုမက္ေမာၿပီး တစ္ဘဝစာ အထီးက်န္ျခင္းကို မဖက္တြယ္နဲ႔လို႔ ..... "ထမင္း အရင္သြားစားရေအာင္" လို႔ ကၽြန္မကဆုိေတာ့ ေမာင္က.. "မေလာဘူးေလ... ဒီေလာက္ေအးတဲ့ရာသီဥတု ရတီ ေရေတြယူထားၿပီးၿပီလား? ဓာတ္ဗူးထဲ ေရအရင္ျဖည့္ဦး။

ေရေတြျဖည့္ၿပီးမွ တျခားလုပ္စရာရွိတာ လုပ္ေပါ့။ ေတာ္ၾကာ.. ေရေတြခဲကုန္လို႔ ညေနသံုးစရာမရွိရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?" ေမာင္ တတြတ္တြတ္ေျပာေနခ်ိန္ ကၽြန္မမ်က္လံုးအိမ္မွာ မ်က္ရည္ေတြစို႔ေနခဲ့ၿပီ။ သံုးႏွစ္... သံုးႏွစ္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ လမ္းခဲြခါးနီးမွ ဒီသံုးႏွစ္အတြင္း လစ္ဟင္းခဲ့တာေတြကို ျပန္ဖာေထးဖို႔ ေမာင္နားလည္ခဲ့ရသလား? အေဆာင္ကို ကၽြန္မတုိ႔အရင္ ျပန္လာခဲ့တယ္။ လက္အိတ္ထူထူကိုဝတ္ၿပီး ကၽြန္မဓာတ္ဗူးေတြ ယူခ်လာခဲ့တယ္။ ဓာတ္ဗူးထဲေရျဖည့္ၿပီးခ်ိန္ ေမာင့္လက္ႏွစ္ဖက္က ေအးစက္နီရဲေနခဲ့ၿပီ။ ကၽြန္မလက္အိတ္ကိုခၽြတ္ၿပီး ေမာင့္ကိုဝတ္ေပးလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မလက္ကိုလည္း လက္အိတ္ထဲ ခက္ခက္ခဲခဲ ထိုးထည့္လိုက္တယ္။ ဒီလိုဆိုေတာ့လဲ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕လက္ႏွစ္ဖက္က ၿမဲၿမဲေလးခ်ိတ္သြားမိျပန္တယ္။ ေမာင့္လက္က ေအးစက္ေနတယ္၊ လက္အိတ္က တင္းက်ပ္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္ တျခားခ်စ္သူေကာင္မေလးေတြရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈမ်ဳိးကို ကၽြန္မခံစားမိလိုက္တယ္။

ေမာင္က ကၽြန္မကို ၾကင္ၾကင္နာနာၾကည့္တယ္။ ေမာင့္ပါးေပၚမွာ ေၾကကဲြရိပ္ေတြ ေရာေထြးေနခဲ့ပါတယ္။ စားေသာက္ဆိုင္ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္မက ကၽြန္မႏွစ္သက္တဲ့ဟင္းေတြကိုမွာၿပီး ေမာင့္ကိုမွာဖို႔ menu ကမ္းေပးလိုက္တယ္။ ေမာင္က ညင္ညင္သာသာေလးၿပံဳးၿပီး "ေမာင္မွာမယ့္ဟင္းကလည္း ရတီမွာတဲ့ဟင္းေတြပါပဲ"လို႔ဆိုတယ္။ "ေမာင္က အားနာေနတာလား"လို႔ ကၽြန္မကဆိုေတာ့ ေမာင္က တည္ၿငိမ္တဲ့မ်က္ႏွာနဲ႔ ေလးေလးနက္နက္ေျပာတယ္။ "ရတီရဲ႕အက်င့္၊ အႀကိဳက္ေတြက ေမာင့္ရဲ႕အက်င့္အႀကိဳက္ေတြျဖစ္ေနခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ ရတီ" ေမာင့္ဆီကေန ျပတင္းေပါက္ဖက္ဆီ ကၽြန္မအၾကည့္လဲႊလိုက္တယ္။ ကၽြန္မကို ေမာင္ခ်စ္ေနေသးတယ္ မဟုတ္လား! ထမင္းစားၿပီး ႏွင္းေတြဖံုးေနတဲ့ အျဖဴေရာင္ဝန္းက်င္ထဲ ကၽြန္မတို႔လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ေယာက္မွ စကားမေျပာၾကဘူး။ "ေရခဲမုန္႔စားမလား?" ရုတ္တရက္ေမးလာတဲ့စကားေၾကာင့္ ေမာင့္ကို တအံ့တၾသ ကၽြန္မၾကည့္လိုက္တယ္။ ကၽြန္မေနမေကာင္းျဖစ္မွာစိုးလို႔ ေဆာင္းတြင္းမွာ ကၽြန္မေရခဲမုန္႔စားတာကို ေမာင္ကမႀကိဳက္ခဲ့ဘူး။ "ရတီဖ်ားမွာကို ေမာင္မစိုးရိမ္ဘူးေပါ့!" ဒီစကားကိုေျပာၿပီးမွ ကၽြန္မေနာင္တရလိုက္တယ္။ လမ္းခဲြျပတ္စဲေတာ့မယ့္ လူတစ္ေယာက္က ကၽြန္မဖ်ားမဖ်ားကို ဘယ္ဂရုစိုက္ေတာ့မွာလဲ? "အခု ရတီေဘးမွာ ေမာင္ရွိတယ္။ ေမာင္ဘာကို စိုးရိမ္မလဲ?" အၾကည့္ကို အေဝးတစ္ေနရာဆီ ေမာင္ပို႔လိုက္တယ္။ ကမာၻျခားသြားတဲ့ အကြာအေဝးအၾကည့္မ်ဳိးနဲ႔ေပါ့။ ေအးစက္ရွတတဲ့ေလက မ်က္ႏွာျပင္ကုိ ဖ်တ္ခနဲလာရိုက္တယ္။ မ်က္ႏွာကို လက္နဲ႔အုပ္ၿပီး ေလကို ကၽြန္မေက်ာေပးလိုက္တယ္။ မ်က္ခမ္းေထာင့္ကမ်က္ရည္တခ်ဳိ႕ လက္ညဳိးၾကားထဲ စီးက်လာတယ္။ ဆီးႏွင္းေပၚမွာ ေမာင္နဲ႔အတူ ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ မညီမညာေျခရာေလးေတြကို ကၽြန္မျမင္ရတယ္။ လမ္းအဆံုးကို ကၽြန္မ မျမင္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ေရခဲမုန္႔ကိုကုိင္ၿပီး နင္းလိုက္ရင္ကၽြတ္ကၽြတ္ျမည္တတ္တဲ့ ႏွင္းပံုေပၚမွာ ကၽြန္မေျပးလႊားေနမိတယ္။ ေမာင္က အေနာက္ကေနၿပီး "ျဖည္းျဖည္း" လို႔ လွမ္းေအာ္ေနတယ္။ "စိတ္ခ်ပါ... ရတီ မလဲဘူး........" ေနာက္လွည့္ၿပီးေျပာေနတဲ့ ကၽြန္မစကားမဆံုးခင္မွာ ေျခေခ်ာ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ေနာက္လွန္က်တဲ့ ခံစားမႈကို ကၽြန္မခံစားလိုက္တယ္။ ကၽြန္မတစ္ကိုယ္လံုး လဲက်မသြားခင္ ေရခဲမုန္႔ကိုင္ထားတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕လက္ကို ေမာင္လွမ္းဆဲြလိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမာင္ေျပးလာတဲ့အရွိန္နဲ႔ ကၽြန္မေနာက္လွန္က်တဲ့အရွိန္က "ဘုန္း..." ခနဲထိပ္တိုက္မိၿပီး ႏွစ္ေယာက္စလံုး ႏွင္းျပင္ေပၚမွာ လဲက်သြားခဲ့ေတာ့တယ္။ ရယ္ခ်င္စရာေကာင္းတာက ကၽြန္မလက္ထဲမွာ ေရခဲမုန္႔ခြက္ပဲ က်န္ခဲ့တယ္။ လႊင့္ထြက္သြားတဲ့ ေရခဲမုန္႔ကို အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ ကၽြန္မပတ္ရွာၾကည့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေမာင့္ကိုၾကည့္လိုက္တယ္။ ေမာင့္မ်က္ႏွာေပၚမွာ ေရခဲမႈန္႔ေတြ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ တင္ေနတယ္။ ခဏေလာက္ ကၽြန္မတို႔ ေၾကာင္အမ္းသြားတယ္။

ၿပီးမွ တဟားဟားနဲ႔ ေအာ္ရယ္ခဲ့ၾကတယ္။ ေမာင့္ကို တစ္ရွဴးလွမ္းေပးၿပီး ကၽြန္မထရပ္လိုက္တယ္။ ကိုယ္ေပၚက ႏွင္းစေတြကို ကၽြန္မခါခ်လိုက္တယ္။ ေမာင္က လဲေနရာကမထဘဲ ႏွင္းျပင္ေပၚမွာ ကိုယ္ကိုတစ္ပတ္လွိမ့္လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏွင္းေပၚမွာ ဒူးေထာက္ၿပီး အသဲပံုတစ္ပံုဆဲြလိုက္တယ္။ အသဲပံုထဲမွာ "ရတီမိုး" လို႔ သူေရးလိုက္တယ္။ အဲဒီအသဲပံုကို ကၽြန္မ အၾကာႀကီးရပ္ၾကည့္ေနမိတယ္။ "ရတီ ျပန္သင့္ၿပီ"လို႔ ကၽြန္မေျပာၿပီး မ်က္ရည္ေတြ ပါးျပင္ေပၚစီးက်မလာေအာင္ မ်က္ႏွာကို ကၽြန္မေမာ့ထားလိုက္မိတယ္။ မ်က္ရည္ေတြက ပါးျပင္ေပၚစီးက်မလာခဲ့ပါဘူး။ ႏွလံုးသားထဲ ေနာက္ျပန္စီးဝင္သြားခဲ့လို႔ပါ။ အေဆာင္ျပန္ေရာက္ေတာ့ အခန္းေဖာ္သူငယ္ခ်င္းေတြက ကၽြန္မကိုစပ္စုတယ္။ "ရတီ .. နင့္ေကာင္ေလးက ေခ်ာလိုက္တာေနာ္" "ရတီ.... သူက နင့္အေပၚ ၾကင္နာလိုက္တာ" "နင္တို႔ အရမ္းလိုက္တယ္ သိလား!" သူတို႔ေျပာတာေတြကို ကၽြန္မဆိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ နားေထာင္ေနလိုက္တယ္။ "ငါက နင့္ေလာက္ကံမေကာင္းပါဘူး ရတီ။ ငါတကယ္ခ်စ္တဲ့ လူနဲ႔မဆံုေသးေပမယ့္ အခုလက္ရွိခ်စ္သူနဲ႔ေနရတာ ငါေပ်ာ္ပါတယ္" "ဟင္း! နင္တကယ္မခ်စ္ဘဲ ဘာလို႔အတူေနေသးလဲ?" "နင္ နားမလည္ပါဘူး။ သူက ငါ့ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ သူနဲ႔ငါအတူေနတယ္" "ငါကေတာ့ ငါခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ အတူေနပါတယ္။ ငါ မေပ်ာ္ခဲ့ရလည္း သူနဲ႔ပဲအတူေနခ်င္တယ္" သူတို႔စကားဝိုင္းထဲ ကၽြန္မ မပါခဲ့ပါဘူး။

လူတစ္ေယာက္ကိုႏွစ္သက္တာဟာ သူနဲ႔အတူေနရခ်ိန္ေပ်ာ္ရႊင္လို႔၊ လူတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္တာဟာ မေပ်ာ္ရႊင္လဲ သူနဲ႔အတူေနခ်င္လို႔တဲ့။ အခ်စ္ဆိုတာ ဒီလိုပဲလား? ကၽြန္မ ေနာင္တရမိပါတယ္။ ကၽြန္မက အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ခ်စ္သူတစ္ေယာက္မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ ခ်စ္သူေကာင္းတစ္ေယာက္ မပီသခဲ့ဘူး။ ေမာင့္ရင္ထဲက ခ်စ္သူမ်ဳိးမဟုတ္ခဲ့ဘူး။ ေမာင္တည္းတဲ့ တည္းခိုခန္းကိုအသြား ကၽြန္မကိုကၽြန္မ အဲဒီလိုပဲ အမွတ္ေပးမိတယ္။ တည္းခိုခန္းေရာက္ေတာ့ ေမာင္မရွိေတာ့ဘူး။ ဗလာက်င္းတဲ့အခန္းက ဟာတာတာကၽြန္မရင္ကို ေျပးေဆာင့္တယ္။ မ်က္ရည္ေတြက ပါးျပင္ေပၚကို အတားအဆီးမဲ့ စီးက်လာခဲ့တယ္။ တစ္လမ္းလံုး ကၽြန္မဒယိမ္းဒယိုင္နဲ႔ ေက်ာင္းေဆာင္ျပန္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ မ်က္ရည္ဖံုးေနတဲ့မ်က္လံုးနဲ႔ ေလာကႀကီးကိုၾကည့္ေတာ့ ေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးကလည္း ငိုလို႔.... အသိမဲ့တဲ့ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ အေဆာင္ေလွကားဖက္ဆီ ကၽြန္မေျခလွမ္းေတြဦးတည္တဲ့အခိုက္ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးတဲ့ အသံတစ္ခုကို ကၽြန္မၾကားလိုက္တယ္။ ကၽြန္မ ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္လိုက္တယ္။ ဓာတ္လိုက္ခံလိုက္ရတဲ့ လူတစ္ေယာက္လို ေတြေတြနဲ႔ ေနရာမွာတင္ ကၽြန္မရပ္ေနမိတယ္။ ကၽြန္မေရွ႕ ေမာင္ေရာက္လာၿပီး ကၽြန္မကို သူ႔ရင္ခြင္ထဲ တင္းတင္းဆဲြေပြ႔ထားလိုက္တယ္။ အသံတိတ္ငိုေၾကြးေနတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕အသံေတြ အျပင္ကို ေပါက္ကဲြထြက္လာခဲ့တယ္။ "ဘာလို႔ ျပန္လာေသးလဲ! ျပန္သြားၿပီ မဟုတ္လား! ဘာလို႔ ျပန္လာေသးလဲ! ရတီကို ေမာင္ခဲြသြားၿပီမဟုတ္လား! ရတီကို ေမာင္ပစ္ထားခဲ့ၿပီ မဟုတ္လား? ေမာင္ကို မုန္းတယ္.. ေမာင္ ရက္စက္တယ္...." ေမာင့္ရင္ဘတ္ကို တဘံုးဘံုးထုၿပီး ကၽြန္မေအာ္ငိုလိုက္ေတာ့တယ္။ ေမာင္က ကၽြန္မလက္ကို ၾကင္ၾကင္နာနာ ဖမ္းဆဲြလိုက္တယ္။ ပါးျပင္ေပၚက မ်က္ရည္ေတြကို သုတ္ေပးရင္း "လမ္းခဲြမယ္လို႔ အၿမဲေျပာသူက ရတီပါ။ ေမာင္ကို ပစ္သြားမယ့္သူက ရတီပဲေလ.."။ ေမာင့္ကို ကၽြန္မတင္းတင္းေလး ျပန္ဖက္ထားလိုက္တယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ လက္မလြတ္ေတာ့ပါဘူး.... တကယ္ေတာ့ လူတစ္ေယာက္ကုိႏွစ္သက္တာဟာ နားရြက္တဲ့။ မႏွစ္သက္ေတာ့ရင္ နားရြက္ကိုပိတ္ထားလို႔ရတယ္။ လူတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္တာဟာ မ်က္စိတဲ။့ မခ်စ္ေတာ့ရင္ မ်က္စိကို မွိတ္ထားလို႔ရတယ္ဆိုေပမယ့္ မ်က္ရည္ေတြက ႏွလံုးသားထဲကုိ ေနာက္ျပန္စီးဝင္တယ္။ ကၽြန္မတို႔ၾကားမွာ ရာသီေတြျခားတယ္၊ ၿမိဳ႕ရြာေတြျခားတယ္ ဒါေပမယ့္ အခ်စ္ေတြကြာေဝးေအာင္ မတားႏိုင္ခဲ့ေတာ့ပါဘူး။ ေဆာရီးပါေမာင္... ကၽြန္မကိုေမာင္ခ်စ္သလို ေမာင့္ကိုလည္းရတီခ်စ္တတ္ေအာင္ သက္ဆံုးထိ ရတီသင္ယူပါမယ္လို႔....
.(ႏိုင္းႏုိင္းစေန ဘာသာျပန္သည္။)iPhone 6 နဲ႔ အၿပိဳင္ ထြက္လာေတာ့မည့္ Samsung GALAXY S5


အားလံုး စိတ္၀င္စားေနၾကတဲ့ Samsung ရဲ႕ Galaxy S5 စမတ္ဖုန္းဟာ လာမယ့္ ဧၿပီလထဲ ပြဲထြက္လာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သတင္းေတြအရ သိရွိရပါတယ္။ အေစာပိုင္းတည္းက သတင္းေတြ ထြက္ရွိထားတဲ့အတိုင္း အဆိုပါ စမတ္ဖုန္းမွာ သံုးစြဲသူရဲ႕ မ်က္၀န္းကို ဖတ္ႏိုင္မယ့္ ‘Iris Scanner’ လည္း ပါ၀င္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ Galaxy S4 မွာလည္း မ်က္လံုးရဲ႕ ေရြ႕လ်ားမႈကို အာရံုခံႏိုင္မယ့္ Sensor ပါ၀င္ေပမယ့္ ထင္သေလာက္ မေကာင္းတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Galaxy S5 ဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမယ့္ Sensor ေတြ၊ Scanner ေတြနဲ႔ ပြဲထြက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။

ဒီသတင္းကို Samsung ရဲ႕ မိုဘိုင္းဌာနအႀကီးအကဲ လီယြန္ဟီးမွ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ဒီသတင္းအရ Samsung အေနနဲ႔ ေနာက္လထဲ စပိန္ႏိုင္ငံ၊ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပမယ့္ MWC (Mobile World Congress) မွာ ဘယ္စမတ္ဖုန္းအသစ္ကိုမွ မိတ္ဆက္ပြဲထုတ္မွာ မဟုတ္ဘဲ ဧၿပီလေရာက္မွသာ Launch လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုထြက္ရွိမယ့္ Galaxy S5 ဟာ လက္ရွိ iPhone 5S နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ထဲမွာတင္ ထြက္ရွိလာမယ့္ iPhone 6 နဲ႔ပါ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားရမွာပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီဖုန္းမွာ မ်က္၀န္းကိုဖတ္မယ့္ ‘Iris Scanner’ ပါ၀င္လာမွာ ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ Scanner လည္း ပါ၀င္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အရင္ကထြက္ရွိခဲ့သမွ် Samsung ဖုန္းေတြနဲ႔ ကြဲျပားေစမယ့္ ဒီဇိုင္းပံုစံအသစ္ကိုလည္း ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ Samsung ရဲ႕ အႀကီးအကဲ မစၥတာ လီယြန္ဟီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကြဲျပားတယ္ဆိုေပမယ့္ ပံုမွာေတြ႔ရတဲ့အတိုင္း အရင္ဖုန္းေတြရဲ႕ ဒီဇိုင္းပံုစံကိုပဲ အေျခခံထုတ္လုပ္ထားတာပါ။

“Galaxy S4 ထုတ္လုပ္တုန္းက ဆိုရင္ S3 နဲ႔ မ်ားစြာ မကြာျခားသလို ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အခု S5 မွာ Display နဲ႔ ေက်ာဘက္ကာဗာပိုင္းကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားပါတယ္” လို႔ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ Samsung အေနနဲ႔ ဒီဖုန္းကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်က် သံုးစြဲမယ့္သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး၀ယ္ဖို႔ ေငြေၾကးမ်ားမ်ား သံုးစြဲႏိုင္သူေတြအတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Galaxy S5 ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းက စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ။

ဆက္လက္ၿပီး မစၥတာလီယြန္ဟီးကပဲ ‘Samsung အေနနဲ႔ ဒုတိယေျမာက္မ်ိဳးဆက္ Wearable Device တစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း’ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Galaxy Gear ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၎ရဲ႕ ေနရာမွာ အစားထိုးဖို႔ျဖစ္ကာ Gear ထက္ ပိုမိုစံုလင္တဲ့ (က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ) လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ပိုမိုပါးလႊာလွပတဲ့ ဒီဇိုင္း စတာေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး Galaxy S5 ရဲ႕ တြဲဖက္ပစၥည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

အခုပံုကေတာ့ Samsung အႀကီးအကဲ မစၥတာ လီယြန္ဟီး ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ Samsung ရဲ႕ မၾကာခင္ ထြက္ရွိလာမယ့္ Galaxy S5 ဒီဇိုင္းပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။
By Kangyi (MCG)

ေစ်းဆုိင္မ်ားအတြက္ အေရာင္ခြဲထားသည့္ အခြန္ထမ္းကတ္ျပား ထုတ္ေပးထား


ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ ေစ်းဆုိင္မ်ားကို အခြန္ေဆာင္၊ မေဆာင္ အေရာင္ခြဲျခား သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား ႏွစ္ေသာင္းနီးပါး ထုတ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အခြန္ေကာက္ခံမႈ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။ “ပံုမွန္ အခြန္ေဆာင္ေနတဲ့ ေစ်းဆုိင္ကို အဝါေရာင္ကတ္ျပား ထုတ္ေပးၿပီး အခြန္စေဆာင္မယ့္ ဆုိင္ေတြကို အျဖဴေရာင္ကတ္ ထုတ္ေပးမယ္။ ဒီလုိလုပ္ရတာက အခြန္ေဆာင္တဲ့သူေတြ မေဆာင္ေသးတဲ့သူေတြ ခြဲခြဲျခားျခား သိႏုိင္လုိ႔ပါ” ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ ေစ်းဆုိင္ ငါးေသာင္းနီးပါးရွိၿပီး အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ယခုဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစ၍ ပံုမွန္အခြန္ေဆာင္သည့္ ဆုိင္မ်ားကို အဝါေရာင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား လဲလွယ္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး အခြန္စတင္ ထမ္းေဆာင္မည့္ ဆုိင္မ်ားကို အျဖဴေရာင္ ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ “အခြန္ဌာနက ကြင္းဆင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးေနပါတယ္။ အရင္အခြန္စာအုပ္နဲ႔ ေဆာင္ေနတဲ့ ေစ်းဆုိင္ေတြကို အဝါေရာင္ကတ္လဲၿပီး ထုတ္ေပးတယ္။ အခြန္လံုးဝ မေဆာင္ရေသးတဲ့ ဆုိင္ကို အခြန္ေဆာင္ဖုိ႔ စည္း႐ံုးၿပီး အျဖဴကတ္ ေပးတယ္” ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆုိသည္။ ပံုမွန္ အခြန္ေဆာင္ေနသည့္ ေစ်းဆုိင္မ်ားကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဝါေရာင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ မွတ္ပံုတင္ ကတ္ျပား တစ္ေသာင္းခြဲႏွင့္ အခြန္စတင္ ထမ္းေဆာင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ အျဖဴေရာင္ အခြန္ကတ္ျပား သံုးေထာင္ ထုတ္ေပးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံ သိရသည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ News Watch Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "
khit lu nge

စိတ္ၾကြေဆးျပားသိန္းေလးဆယ္ဖိုးဖမ္းဆီးရမိ


လားရႈိးၿမိဳ႕ရွိ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔စု(၂၄)မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ဟိုပိတ္ ေအးရွားေ၀ါလ္ တိုးဂိတ္တြင္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါမ်ား သယ္ေဆာင္လာသူမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ လားရႈိး မူးယစ္တပ္ဖဲြ႔စု(၂၄)မွ ရဲအုပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစိုး ဦးစီးအဖဲြ႔သည္ မူဆယ္ဖက္သို႔အထြက္ ဟိုပိတ္ေအး ရွားေ၀ါလ္ တိုးဂိတ္တြင္ သတင္းအရ သက္ေသမ်ားနွင့္အတူ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ကြတ္ခိုင္ဖက္မွ လားရႈိး သို႔ ေမာင္းနွင္လာေသာ CZITrsta -125ဆိုင္ကယ္ အား ရပ္တန္႔ရွာေဖြရာ ဆိုင္ကယ္ဂြၾကားတြင္ တင္ေဆာင္လာေသာ Sound Boxအတြင္း၊ အျပာေရာင္ ကပ္ခြာအိတ္ျဖင့္ ထည္႔လ်က္ 88နွင့္1စာတမ္း တဖက္စီပါ ပန္းေရာင္ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ ေဆးျပားနွစ္ရာျပားပါ ဆယ္ထုပ္၊ စုစုေပါင္းေဆးျပား(၂၀၀၀)ျပား၊ အေလးခ်ိန္(၁၈၀)ဂရမ္၊ တန္ဖိုးေငြ က်ပ္သိန္းေလးဆယ္တန္ဖိုးရွိ ေဆး၀ါးမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာသူ မ်ားနွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါေဆး၀ါး မ်ာအား ေရာင္းခ်ရန္နွင့္ သံုးစြဲရန္ သယ္ေဆာင္လာသူအိုက္ေမာင္း(၁၈)နွစ္၊ (ဘ)ဦးအိုက္စိုင္းနားဆိုင္းရြာ၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္မဲ ခရုိင္ေနသူနွင့္ အိုက္ျမင့္(၁၈)နွစ္(ဘ)ဦးအိုက္ႏြန္်န္းရြာ၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ေနသူတို႔အား လားရႈိးနယ္ေျမ ရဲစခန္း မယ(ပ)၅/၂၀၁၄၊ မူးစိတ္ပုဒ္မ-၁၅/၁၉(က)/၂၁- အရ အမႈဖြင့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

စိုးမင္းနိုင္
The Myanma Age

ဟိုင္နန္ခ႐ုိင္အစိုးရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ငါးဖမ္းလွ်င္ ဒဏ္႐ုိက္မည္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနရဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ ဟြာခ်န္ရီ

ဟုိင္နန္ခ႐ုိင္ အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ကို ႏိုင္ငံျခား ငါးဖမ္းေလွ ေတြ ၀င္သြားရင္ ဒဏ္႐ုိက္ခံရႏုိင္တဲ့ ဥပေဒသစ္ကို ေဒသႏၱရအစိုးရက ျပဌာန္းလိုက္ပါတယ္။

ဟုိင္နန္ခ႐ုိင္လႊတ္ေတာ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းမွာ ျပဌာန္းလုိက္တဲ့ ဥပေဒအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔မွာ စၿပီး အသက္၀င္ေနၿပီလို႔ ေဒသအစိုးရရဲ႕ ၀က္ဆိုဒ္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနရဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ ဟြာခ်န္ရီကေတာ့ ဒါဟာ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ ဥပေဒပဲလို႔ ေျပာပါတယ္။

“ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ပင္လယ္နဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ ေဒသႏၱရအစိုးရေတြက သင့္ေတာ္တဲ့ ဥပေဒေတြကို ထုတ္ျပန္တာ ထံုးစံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ေရသံယံဇာတေတြ အရင္းအျမစ္ေတြ စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဒီလို ဥပေဒမ်ဳိးေတြ ရွိသင့္တယ္” လို႔ ေပက်င္းမွာ လုပ္တဲ့ ပံုမွန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရသူက ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တ႐ုတ္အစိုးရက ဥပေဒကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကုိင္တြယ္လာရင္ေတာ့ ေဒသတြင္းမွာ တင္းမာမႈေတြ တုိးလာႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။

ေရနံနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႔ ႂကြယ္၀တဲ့ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တခုလံုးနီးပါးကို တ႐ုတ္အစိုးရက သူ႔အပိုင္လို႔ ေျပာေနေပမယ့္ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထုိင္၀မ္၊ မေလးရွား၊ ဘရူးႏိုင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္တို႔က လက္မခံပါဘူး။

အခု ေနာက္ဆံုး ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒသစ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရက ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔က ေျပာပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ဥပေဒမွာ အျပစ္က်ဴးလြန္ရင္ ဘယ္လို အျပစ္ေပးမလဲဆုိတာကိုေတာ့ ျပဌာန္း မထားေပမယ့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္အစိုးရက ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအတုိင္းဆုိရင္ေတာ့ တ႐ုတ္အစိုးရဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ တ႐ုတ္ေရပိုင္နက္ထဲကို ၀င္လာတဲ့ ေလွေတြကို ဖမ္းဆီးၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ေသာင္း ၂ ေထာင္ ၆ ရာနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၅ သိန္း ေပးေဆာင္ရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
DVB Burmese

လမ္းနဲ႔ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကို အမိႈက္အျဖစ္ ရန္ကုန္စည္ပင္ကသိမ္းေတာ့မည္


လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ လမ္း-၁၂ လမ္းထိပ္ အေနာ္ရထာလမ္းေဘး လူသြားပလက္ေဖာင္းေပၚရွိ ေစ်းဆုိင္ခုံမ်ား တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက ေၾကညာခ်က္မ်ား ကပ္ထားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ လမ္းႏွင့္ တံတားဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ ၅၁ တုိ႔အရ လမ္းႏွင့္ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ထားရွိျခင္းျဖစ္၍ အမႈိက္ျဖစ္ပါသည္။ ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္မွစ၍ အမႈိက္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းၿပီး ေနာက္ဆုံး စြန္႔ပစ္အမႈိက္ပုံမ်ားသုိ႔ စြန္႔ပစ္ဖ်က္ဆီးမည္ဟု ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ ရက္ နံနက္ပုိင္းက လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းသြယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ေနရာဦးပစၥည္းမ်ား၊ ေစ်းဆုိင္ခုံမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာမွ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ေစ်းဆုိင္ခုံစသည့္ ျပန္လည္ရယူလုိသည့္ ပစၥည္းမ်ား တရားစြဲဆုိၿပီး စည္ပင္တရား႐ုံးမွ ဒဏ္႐ုိက္၍ ပစၥည္းျပန္လည္ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းပစၥည္းမ်ား မူလေနရာ မွာပင္ ျပန္လည္ထားရွိ၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ထပ္မံေၾကညာျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ရပ္ကြက္ေနလူမ်ားက ဆုိသည္။ လမ္းေဘးတြင္ ထားရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ သိမ္းဆည္းမည္ဆုိေသာ စာတန္း အနီမ်ား သိမ္ႀကီးေစ်း စီ႐ုံ၊ ဘီ႐ုံတုိ႔တြင္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ခ်ိတ္ဆြဲ အသိေပးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ သက္ဆုိင္ရာမွ ယာဥ္မ်ားရပ္ရန္ေနရာကုိ ေဖာ္ထုတ္ တည္ေဆာက္ေပးေနေၾကာင္း၊ လူအမ်ား သြားလာရာလမ္းမ်ားကုိ လြယ္လင့္တကူ သြားလာႏုိင္ရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာပင္ လမ္းေဘးႏွင့္ လူသြားလမ္းမ်ားေပၚ ေစ်းတည္ခင္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ ယာဥ္မ်ား စည္းကမ္းမဲ့ ရပ္နားျခင္းမ်ား ျမင္ေတြ႕ရဆဲ ရွိသည္ဟု ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာေနသူမ်ားက ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
khit lu nge

မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ သက္ေတာ္ (၅၀) ျပည့္ေရႊရတု ေမြးေန႔ (႐ုပ္/သံ)


ဇာတိ ျမန္မာျပည္ဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားခဲ့ရာက မုိင္းဖုန္း ေဒသမွာ ပထမဆံုး ျပန္လည္ က်င္းပခြင့္ရတဲ့ မုိင္းဖုန္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ဉာဏသံဝရ (သဒၵမၼ ေဇာတိက ဓဇ) ရဲ႕ သက္ေတာ္ ၅၀ ျပည့္ ေရႊရတု ေမြးေန႔ ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ဧရာ၀တီ သတင္း

ႏိုင္ငံေရးသမားေရာင္းရန္ရွိသည္ - အပိုင္း (၄) နိဂုံး


ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ NED ကြန္ရက္
ေဇာ္ဝင္း (၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း)

နာမည္နဲ႔ လုပ္ရပ္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး ဆန္႔က်င္တဲ့ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ကေတာ့ NED ပါ။ နာမည္က National Endowment for Democracy ဒီမိုကေရစီ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႔ပါ။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက ေတာ့ ဒီမိုကေရစီကို ဟန္႔တားတဲ့ လုပ္ရပ္၊ သူတပါး ႏိုင္ငံရဲ့ ႏိုင္ငံေရးကို ကိုယ့္အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ တသားတည္းျဖစ္ေအာင္ ျခယ္လွယ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြခ်ည္းပါပဲ။

နာမည္ခံတာက ဒီမိုကေရစီ ၊ လက္ေတြ႔လုပ္တာက သူတို႔ အက်ဳိးပါ။ သူတို႔ အက်ဳိးဆိုတာ အေမရိကန္ ျပည္သူတို႔ရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားလို႔ အဓိပၸါယ္ မထြက္ပါဘူး။ အရင္းရွင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြ ၊ ကမၻာ့ အခ်မ္းသာဆုံး လက္တဆုပ္စာ လူေတြရဲ့ အက်ဳိးစီးပြားလို႔သာ အဓိပၸါယ္ထြက္ပါတယ္။ NED တို႔ CIA တို႔ဟာ အဲဒီ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံး လက္တဆုပ္စာကိုပဲ ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံး လက္တဆုပ္စာကို ကိုယ္စားျပဳျပီး၊ အမ်ားစု အလုပ္သမား ၊ လယ္သမားေတြကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ကမၻာ့ဆင္းရဲသားထုၾကီးကို ဆန္႔က်င္ျခင္းကိုယ္၌သည္ပင္ ဒီမိုကေရစီရဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္လာပါတယ္။

ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြ အတြက္ေတာ့ အျမတ္အစြန္းဟာ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ျပီး အဆုံးစြန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ဘာမဆို ေရာင္းႏိုင္ခြင့္ ဘာမဆိုဝယ္ႏိုင္ခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အေမရိကန္ပဲလို႔ ထင္ေနသူေတြ ၊ အေမရိကန္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီပဲလို႔ ထင္ေနသူေတြ အတြက္ေတာ့ National Endowment for Democracy ဒီမိုကေရစီ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႔ ဆိုတဲ့ နာမည္လွလွေလးေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းေၾကြသြားေလာက္ပါတယ္။ အေမရိကန္အစိုးရရဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖ်က္ဆီးတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသူ အေမရိကန္ျပည္တြင္း ဒီမိုကရက္နဲ႔ ကမၻာတဝန္းက ဒီမိုကရက္ေတြ အတြက္ေတာ့ NED ဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အႏၱရာယ္ၾကီးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း တခုျဖစ္ေနပါတယ္။

NED ကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သမၼတ ေရဂင္ လက္ထက္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္။ ၁၉၇၀ ေက်ာ္ကာလမွာ ဝါးတားဂိတ္ အေရး ေပၚေပါက္ျပီး သမၼတ နစ္ဆင္ဟာ သူ႔ရဲ့ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ရာထူးက ႏႈတ္ထြက္ သြားရတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ရဲ့ ေနာက္မွာ စီအိုင္ေအဟာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေပါင္းစုံရဲ့ ဆက္တိုက္ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။ သီတင္းပတ္တိုင္းေလာက္မွာ စီအိုင္ေအ သတင္းေတြ တက္ေနတယ္။ စီအိုင္ေအရဲ့ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြသာမက၊ တခါတရံမွာ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္တာေတြပါ ေပၚထြက္လာတယ္။ စီအိုင္ေအအဖြဲ႔ဟာ အၾကီးအက်ယ္နာမည္ပ်က္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရအဖြဲ႔အတြက္လည္း အရွက္ရစရာ ျဖစ္လာတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနမွာ တခုခုလုပ္မွ ျဖစ္ေတာ့မယ္လို႔ အေမရိကန္အစိုးရက စဥ္းစားမိလာတယ္။ မွန္ပါတယ္။ သူတို႔ တခုခုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတခုခုဟာ စီအိုင္ေအရဲ့ ဆိုးဝါးလွတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ရပ္တန္းကရပ္လိုက္ တာလို႔ ထင္ရင္ေတာ့ မွားပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လုပ္လိုက္တာက စီအိုင္ေအရဲ့ ဆိုးဝါးလွတဲ့ လုပ္ရပ္တခ်ဳိ႔ကို နာမည္လွလွ ေပးထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းသစ္ကို လႊဲေျပာင္းေပးျပီး လုပ္ခိုင္းလိုက္တာပါပဲ။ အဲဒီအဖြဲ႔ကေတာ့ တျခား မဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဆိုတဲ့ NED ပါပဲ။ တခ်ိန္က စီအိုင္ေအက လွ်ိဳ႔ဝွက္လုပ္ ေဆာင္တဲ့ အလုပ္ေတြကို ေျဗာင္လုပ္ခြင့္ရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းဟာ NED ျဖစ္လာပါတယ္။

စီအိုင္ေအ အရာရွိေဟာင္း ျဖစ္တဲ့ ဖိလစ္ ေအဂ်ီး (Philip Agee) က "စီအိုင္ေအ အရာရွိေဟာင္း တဦးေျပာျပေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ အစိုးရမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ အေမရိကန္၏ ၾကံစည္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား" ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးမွာ NED စတင္ေပၚေပါက္လာပုံနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အခုလို ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

"၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ NED ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းသစ္ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္တယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္ဆိုေပမဲ့ တကယ္တန္း အသစ္ေတြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က စျပီး စီအိုင္ေအဟာ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႔အစည္းေတြကို လွ်ိဳ႔ဝွက္ေငြေထာက္ပံ့ျပီး ၾကိဳးကိုင္ကစားတဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ခဲ့ျပီးသားပါ။ စီအိုင္ေအရဲ့ အဲဒီၾကီးမားတဲ့ စစ္ဆင္ေရး ၾကီးဟာ ကမၻာနဲ႔ခ်ီက်ယ္ျပန္႔ျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အလုပ္သမား သမဂၢေတြ၊ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူငယ္နဲ႔ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဘာသာေရး အစည္းအရုံးေတြ၊ ပညာရွင္အဖြဲ႔ေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ သတင္းလုပ္ငန္းေတြကို ပစ္မွတ္ထားခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွာပါ ကြန္ရက္ျဖန္႔က်က္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကာလေတြ အတြင္းမွာ စီအိုင္ေအဟာ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္ကေန ၾသဇာလႊမ္းမိုးျပီး တႏိုင္ငံျပီး တႏိုင္ငံ တဖြဲ႔ျပီး တဖြဲ႔မွာ အားေကာင္းတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကို အသုံးျပဳျပီး လက္ဝဲအဖြဲ႔အစည္းေတြ ကို ေခ်မႈန္းခဲ့တယ္။ အစိုးရေတြကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ စီအိုင္ေအရဲ့ အဲဒီအလုပ္ကို NED လက္လႊဲလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။"

NED ဖြဲ႔စည္းေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲရာမွာ ပါဝင္ခဲ့သူ အယ္လင္ ဝိန္းစတိန္းကလည္း ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ေျပာၾကားရာမွာ "အခုအခ်ိန္မွာ NED ကလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္အမ်ားအျပားဟာ အရင္တုန္းက စီအိုင္ေအက ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳး လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြပါပဲ" လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။

NED ဝက္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားထားခ်က္အရ NED ဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့ သူေတြ ၊ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြ၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္သူေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ ( လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းေတြ)ကို တိုက္ရိုက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

NED ဟာ ကမၻာတလႊားက ဒီမိုကရက္တစ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ပုဂၢလိကနည္း၊ အစိုးရနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့နည္း နဲ႔ ေထာက္ပံ့ကူညီဖို႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ "အစိုးရနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့" ဆိုတဲ့စကားကို အထူးသတိျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ NED ဟာသူ႔ကိုယ္သူ အစိုးရနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းပါ NGO ပါလို႔ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ သူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေျပာတဲ့အေျပာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ပုံေဖာ္တဲ့ ပုံရိပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ NED ေငြအားလုံးနီးပါးဟာ အစိုးရဆီကလာတဲ့ ေငြေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ NED ဟာ NGO မဟုတ္ပါဘူး။ GO ပါ။ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါတယ္။

NED ဟာ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ဆီကေန ႏွစ္စဥ္အခ်ိဳးက် ခြဲတမ္းရပါတယ္။ ကြန္ဂရက္စ္ကေန အဲသလို ခြဲေဝေပးႏိုင္ဖို႔ အဓိကေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသူေတြကေတာ့ National Democratic Institute for International Affairs ( ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း) ၊ The International Republican Institute (ရီပတ္ဘလစ္ကင္ပါတီနဲ႔ ဆက္စပ္ အဖြဲ႔အစည္း) ၊ American Center for International Labor Solidarity (ႏိုင္ငံတကာ လက္ဝဲ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ အစည္းေတြကို ေခ်မႈန္းဖို႔ ဖြဲ႔ထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း) ၊ Center for International Private Enterprise (အေမရိကန္ ကုန္သည္ ၾကီးမ်ားအသင္း) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ NED ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ သူ႔ကိုယ္သူ NGO လို႔ ေျပာခ်င္တာပါလဲ။ ပထမအခ်က္က အေမရိကန္ အစိုးရရဲ့ ႏိုင္ငံတကာမွာ က်ဴးေက်ာ္စြက္ဖက္တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ NED နဲ႔မဆက္စပ္ခ်င္လို႔ပါ။ ေနာက္တခ်က္ ကေတာ့ ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရေတြဆီက ရတဲ့ေငြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စစ္ေဆးတဲ့ ၊ ကန္႔သတ္တဲ့ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြရွိေနလို႔ပါ။ အေမရိကန္ အစိုးရကိုယ္တိုင္မွာလည္း အဲသလို ဥပေဒမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရေတြကေန ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျပီး ႏိုင္ငံေရးစြက္ဖက္မႈလုပ္မွာကို ကာကြယ္တားဆီးတဲ့ ဥပေဒပါ။ အေမရိကန္မွာ ႏို္င္ငံျခား အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေငြ အသုံးျပဳတဲ့ လူတဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ဆီမွာ မွတ္ပုံတင္ရတယ္။ အေသးစိတ္ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဘ႑ာေရး အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာ ေတြကို ၆ လတၾကိမ္တင္ရတယ္။ NED ဟာႏိုင္ငံျခားမွာ သူတို႔ေပးတဲ့ေငြကို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ အဲသလို အလားတူ ဥပေဒေတြနဲ႔ ကင္းလြတ္ခ်င္လို႔ သူ႔ကိုယ္သူ NGO ပါလို႔ ေျပာေနတာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ NED ရေနတဲ့ ေငြဟာ အထက္မွာ ေျပာခဲ့သလိုပဲ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီနဲ႔ ရီပတ္ဘလစ္ကင္ ပါတီတို႔ဆီက ေငြက အမ်ားစုပဲ။ အဲဒီလုိ အေမရိကန္ အဓိက ပါတီၾကီးတခ်ဳိ႔ရဲ့ ေထာက္ပံ့ေငြကို NED ကေန တဆင့္ တျခားႏိုင္ငံက ပါတီေတြကို ေထာက္ပံ့ေနတာဟာ တကယ္ေတာ့ အေမရိကန္ ဥပေဒနဲ႔ကို မညီညြတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္ထဲက ႏွစ္ပါတီက တျခားႏိုင္ငံက ပါတီေတြကို ကြန္ဂရက္စ္က တဆင့္ NED ကတ ဆင့္ လႊမ္းမိုးခြင့္ရတယ္ဆိုတာ အေမရိကန္ ပါတီအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ အခြင့္ေကာင္းယူတဲ့ လုပ္ရပ္ ၊ မမွ်တတဲ့ လုပ္ရပ္ပါ။ ဒါဥပေဒနဲ႔ မညီပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ NED က တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ေငြေထာက္ပံ့သလိုမ်ဳိး တျခားႏိုင္ငံက အေမရိကန္မွာ လာလုပ္ရင္လည္း အေမရိကန္က လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုပါစို႔။ တရုတ္ႏိုင္ငံကေန သူတို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အေမရိကန္ သမၼတေလာင္း ဒါမွ မဟုတ္ အေမရိကန္ ႏို္င္ငံေရးပါတီကို ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား ေထာက္ပံ့မယ္ ဆိုရင္ အေမရိကန္ အေနနဲ႔ ဘယ္လို တုန္႔ျပန္မလဲ။ အေမရိကန္ဟာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူမွာ မုခ် ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲသလို လုပ္ရပ္မ်ဳိးနဲ႔ အလားသ႑န္တူတဲ့ လုပ္ရပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို NED ဟာကမၻာတလႊားမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။

NED ဟာ ႏို္င္ငံတကာက ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ သူတို႔ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း နားမလည္တဲ့သူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲ အေၾကာင္း ကၾကီး ၊ ခေကြး သင္တန္းေပးေနသလို ေျပာဆိုေလ့ရွိပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔သက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာ တကယ္တန္းလုပ္တာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ သူလိုခ်င္တဲ့ဘက္က အႏိုင္ရေအာင္ ေငြအားသုံးျပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ ေဆာ့ကစား သြားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ တခ်ိဳ႔ကို ေျပာရရင္ ၁၉၉၀ နီကာရာဂြါ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၁၉၉၆ မြန္ဂိုလီးယား ေရြးေကာက္ပြဲတို႔မွာ သူတို႔ၾကိဳက္တဲ့ အစိုးရ တက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဘူလ္ေဂးရီးယား ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရ စီနည္းက်က် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရကို သူတို႔ မၾကိဳက္တဲ့ အတြက္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေအာင္ ကူညီခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၁ နဲ႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ အယ္လ္ေဘးနီးယားမွာလည္း အလားတူျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ စလိုဗက္ကီးယား မွာေတာ့ အေမရိကန္ မလိုလားတဲ့ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွဳံးနိမ့္သြားေအာင္ ေငြေၾကးအင္အား သုံးျပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ သမၼတ ဟူးဂိုးခ်ားဗက္ဇ္ ဟာ အေမရိကန္ အစိုးရက အင္မတန္ မုန္းတီးသူျဖစ္ပါတယ္။ သူမုန္းတီးတဲ့ ခ်ားဗက္ဇ္ကို သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရွဳံးေအာင္၊ အေျခခံ ဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲမွာ ရွဳံးေအာင္ ေငြေၾကးအင္အား အလုံးအရင္း အေျမာက္အမ်ား အသုံးျပဳျပီး အတိုက္အခံ ပါတီကို အၾကီးအက်ယ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗင္နီဇြဲလားမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။

ေဟတီႏိုင္ငံမွာ တိုးတက္တဲ့ ၊ ဒီမိုကေရစီက်တဲ့ အျမင္ရွိသူ သမၼတ ယြင္း ဘာထရန္ အရစၥတိုက္ ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ညြန္႔ေပါင္းအုပ္စုဆိုတဲ့ အဖြဲ႔ကို ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ NED ကေတာက္ေလွ်ာက္ ေငြ ေၾကးေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ပါတယ္။

NED ဟာ ရံဖန္ရံခါမွာ သူတို႔ရဲ့ ေငြေၾကးဘက္လိုက္ကူညီမႈ အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရာမွာ သူတို႔ဟာ ဗဟုဝါဒကို အားေပးတာ ျဖစ္တယ္၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး ေပၚထြက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာပါလို႔ ဆင္ေျခေပးေလ့ရွိပါတယ္။ "ႏိုင္ငံေရး စနစ္တခုအတြင္းမွာ မိမိအသံကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မရသူေတြ အတြက္ က်ေနာ္တို႔က ေထာက္ခံအားေပးေနတာပါ" လို႔ NED ရဲ့ အရာရွိ လူဝီဆာ ကုန္းက ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း မကၠဆီကို၊ အယ္လ္ဆာေဗးဒိုး၊ ဂြါတီမာလာ၊ နီကာရာဂြါ၊ တို႔မွာရွိတဲ့ လက္ဝဲ အင္အားစုေတြ ကိုေတာ့ သူတို႔ အသံထြက္ခြင့္ရေအာင္၊ အတိုက္အခံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ အကူအညီ မေပးပါဘူး။ သူတို႔ကို အသံမထြက္ႏိုင္ေအာင္ ေငြေၾကးအင္အားသုံးျပီး ဖိႏွိပ္ပါတယ္။ က်ဴးဘားက အတိုက္အခံကိုေတာ့ ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီပါတယ္။

က်ဴးဘားကို ေထာက္ပံ့ကူညီပုံဟာ ဆိုရင္ အင္မတန္ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ႏိုင္လွပါတယ္။ Cuban-American National Foundation အေမရိကန္ေရာက္ က်ဴးဘားႏိုင္ငံသားမ်ား ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔ဆိုတဲ့ ကက္စထရို ဆန္႔က်င္ေရး အဖြဲ႔ CANF ကို NED က ေဒၚလာ ၂ သိန္းခြဲ ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါတယ္။ CANF အဖြဲ႔က လူးဝစ္ ပိုဆဒါ ကာရိုင္းစ္ ကို ေငြေၾကးျပန္လည္ ေထာက္ပံ့တာဝန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ လူးဝစ္ ပိုဆဒါ ကာရိုင္းစ္ ဟာ ေခတ္သစ္ကာလ အၾကမ္းဖက္မႈ သမိုင္းမွာ အၾကင္နာတရား အကင္းမဲ့ဆုံး အရက္စက္ဆုံး အၾကမ္းဖက္ သမား တေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ က်ဴးဘားေလယာဥ္ကို ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့ရာမွာ လူေပါင္း ၇၃ ေယာက္ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဟားဗားနား ဟိုတယ္မွာ ဗုံးေတြ ဆက္တိုက္ေဖာက္ခြဲ ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ပနားမားမွာ က်ဴးဘား သမၼတ ဖီဒဲလ္ ကက္စထရို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ ဗုံးေဖာက္ခြဲ လုပ္ၾကံခဲ့ပါတယ္။ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။ အဲဒီပြဲမွာက်မွာ သူဟာ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံခဲ့ရပါတယ္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ NED ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လြတ္လပ္တဲ့ လုပ္သား ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အဖြဲ႔ Amreican Institute for Free Labour Development အဖြဲ႔ကို ၁၅ ၾကိမ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့တယ္။ စုစုေပါင္း ေထာက္ပံ့ေငြ ေဒၚလာ ၂ သန္းခြဲရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔ဟာ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက တိုးတက္တဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ စီအိုင္ေအက ဆယ္စုႏွစ္ ေပါင္း မ်ားစြာ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းပါပဲ။

NED ဟာ ႏို္င္ငံတကာမွာလည္း အဲဒီႏိုင္ငံေတြရဲ့ လက္ဝဲ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ၊ အလုပ္သမား အက်ိဳး စီးပြား ဘက္မွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္တဲ့ သမဂၢေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ လက္ယာ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့တယ္။ အဲသလို လုပ္ရပ္ေတြကို ျပင္သစ္၊ စပိန္ ၊ ေပၚတူဂီနဲ႔ တျခားႏိုင္ငံတခ်ဳိ႔မွာ လုပ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၃ ၊ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တုန္းက ျပင္သစ္ျပည္မွာ လက္ဝဲယိမ္း ပါေမာကၡေတြရဲ့ အဖြဲ႔အစည္းကို ျဖိဳခြဲႏွိမ္နင္းဖုိ႔ လက္ယာ ပါေမာကၡေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ သမဂၢကို NED ကေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ တယ္။

ဒီေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာလည္း ဒီအလားအလာေတြဟာ သတိထားစရာေတြ ျဖစ္လာပါျပီ။ အလုပ္သမား အေရး၊ လယ္သမား အေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္သူေတြ ၊ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ေရးမူမွာ သႏၷိဌာန္ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ေရရွည္ ေဇာက္ခ် ေဆာင္ရြက္မယ့္ သူေတြဟာ တခ်ိန္မွာ NED ရဲ့ ရန္သူျဖစ္လာၾကလိမ့္မယ္။ NED က တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သူေထာက္ပံ့ထားတဲ့ လူနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ကေနတဆင့္ သြယ္ဝိုက္ျပီးေတာ့ျဖစ္ေစ ေခ်မႈန္းခံရသူေတြ ျဖစ္လာၾကလိမ့္မယ္။

တခ်ိန္က CIA ၊ NED ဟာ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြက မုန္းတီးသူျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ စီအိုင္ေအကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ ေရးခဲ့ဖူးတာကို မွတ္မိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ မုန္းခဲ့ၾကသလဲ။ အခုဘာ့ေၾကာင့္ ခ်စ္ကုန္ၾကသလဲ။ ဒီအခ်က္ကို က်ေနာ္တို႔ အေလး အနက္ထား စဥ္းစားၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

အေမရိကန္က စစ္အာဏာရွင္ေတြကို မၾကိဳက္ဘူး ဆိုတာဟာ သူတို႔ အရင္းအႏွီးေတြ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ မရတဲ့ အာဏာရွင္ေတြကိုသာ မၾကိဳက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်လို သူတို႔ အက်ဳိးနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အာဏာရွင္မ်ဳိးဟာ အေမရိကန္ရဲ့ မဟာမိတ္ပါ။ မူဘာရက္လို အီဂ်စ္ အာဏာရွင္မ်ဳိးဟာလည္း အေမရိကန္ရဲ့ မဟာမိိတ္ပါ။ သူတို႔ အက်ိဳးနဲ႔ ကိုက္ညီရင္ အာဏာရွင္ေပမဲ့ မဟာမိတ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆဒန္ ဟူစိန္လို အီရတ္ အာဏာရွင္ေတာင္မွ သူတို႔ အက်ဳိးနဲ႔ ကိုက္ညီခဲ့စဥ္က အေမရိကန္ရဲ့ မဟာမိတ္ပါ။ လူ ၈ သိန္းေလာက္သတ္ျပီး အာဏာရလာတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားဆူဟာတိုဟာလည္း ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ အေမရိကန္ရဲ့ မဟာမိတ္ပါ။ ခ်ီလီပီႏိုေခ်းဟာလည္း သမၼတ အာယန္းေဒးကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ အေမရိကန္ တင္ေပးထားတဲ့ အာဏာရွင္ပါ။ အာဏာရွင္တိုင္းကို အေမရိကန္က မမုန္းတတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္ဘက္က အာဏာရွင္ကို တကယ္မုန္းျပီဆိုရင္ အဲသလို မုန္းတာဟာ သူတို႔ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြကို လက္ဝါးၾကီးအုပ္ခြင့္ မေပးတဲ့ အာဏာရွင္မို႔သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

စစ္အစိုးရဘက္ကလည္း အေမရိကန္ကို မုန္းခဲ့တယ္။ ဘာလို႔ မုန္းတာလဲ။ သူတို႔ဘက္က အစဥ္တစိုက္ လိုလားေတာင့္တခဲ့ပါလ်က္ကယ္နဲ႔ ဥေပကၡာျပဳရက္လြန္းလို႔ပါ။ ကိုယ့္ေနရာမွာကိုယ္ ကိုယ့္ဖာသာ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေနတာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဗိုလ္က်စိုးမိုးခြင့္ မေပးလို႔ပါ။ သူတို႔ကို ျဖဳတ္ခ်မယ္ တကဲကဲ လုပ္ေနလို႔ပါ။ အေမရိကန္ဘက္ကေရာ ဘာ့ေၾကာင့္ ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ လုပ္ခဲ့သလဲ။ ၈၈ အေရးအခင္းၾကီးမွာ ျပည္သူလူထုၾကီးတရပ္လုံးက ခါးခါးသီးသီး မုန္းတီးစက္ဆုပ္မႈကို ျပသခဲ့တဲ့ အစိုးရမို႔ပါ။ ဒီလိုလူထု မုန္းတဲ့ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ရင္ အေမရိကန္ကို ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံၾကလိမ့္မယ္ဆိုတာကို သိထားလို႔ပါ။

ဒါေပမဲ့ အခုေတာ့ ဒါေတြဟာ အတိတ္ျဖစ္သြားပါျပီ။ အေမရိကန္ဟာ အာဏာရေအာင္ မယူႏိုင္တဲ့ ျမန္မာဒီမို ကေရစီသမားေတြကို မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဦးသိန္းစိန္ကို ဒီမိုကေရစီ တံဆိပ္ကပ္ေပးလိုက္ပါျပီ။ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အေပါင္းအပါမ်ားကလည္း အေမရိကန္ရဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို လက္ကမ္းလွမ္းၾကိဳထားျပီး ပါျပီ။ သူတို႔အတြက္ ဆုံမွတ္တခုကို ရွာေတြ႔သြားပါျပီ။ အေမရိကန္အတြက္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ ဒီမိုကေရစီပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒီမိုကေရစီပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးမၾကီးေတာ့ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီအတုပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဒီမိုကေရစီ အစစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရးမၾကီးေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔ စီးပြားေရး ဝင္လုပ္ရဖုိ႔က အဓိက ျဖစ္လာပါျပီ။ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ျမန္မာက်ားကြက္ကို မဟာဗ်ဴဟာ အရ စိုးမိုးထားေရးက အဓိကျဖစ္ေနပါျပီ။

ဒါေပမဲ့ လက္ပံေတာင္းလို အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးျဖစ္လာရင္ အေမရိကန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ျမန္မာအစိုးရက အာမခံရပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို အကာအကြယ္ ေပးတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြကို အစိုးရဘက္က ၾကိဳၾကိဳတင္တင္ ခ်ဳပ္ဆိုေပးရပါမယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အလုပ္သမားအေရး ၊ လယ္သမားအေရး လႈပ္ရွားမယ့္သူေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေရး ေတာင္းဆိုမယ့္သူေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္လာရရင္ ကူညီ ဟန္႔တားေပးႏိုင္မယ့္သူေတြ အေမရိကန္နဲ႔ ရင္းႏွီးသူေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲသလိုလူေတြကို ေတာ့ NED ကေငြေပးေမြးျမဴေနပါျပီ။

အေမရိကန္ အရင္းရွင္ေတြလာရင္ တရုတ္အရင္းရွင္ေတြလို ျခံစည္းရိုးျဖဲျပီး ဂမူးရွဴးထိုး ၊ အငမ္းမရ မလာပါဘူး။ အုံနဲ႔က်င္းနဲ႔ လာပါတယ္။ လိုခ်င္တဲ့ အခင္းအက်င္း ၊ အကြက္အကြင္းကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျပီးမွ လာပါတယ္။

လိုခ်င္တဲ့ အခင္းအက်င္း၊ လိုခ်င္တဲ့ အကြက္အကြင္းဆိုတာ ဘယ္လိုဟာမ်ဳိးလဲ။ အေမရိကန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြကို အကာအကြယ္ေပးမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ိဳးခ်ဳပ္ဆို ေပးထားရပါမယ္။ အဲသလို ဥပေဒမ်ိဳး ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ဖို႔ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Transnational Institute နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံေတြက စည္းရုံးေဆာင္ရြက္ေနပါျပီ။ အဲဒီ ဥပေဒဟာ လက္ပံေတာင္းမွာလို လူထုနဲ႔ ျပႆနာ တက္လာရင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြဘက္က ခိုင္ေအာင္ ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြကို ထိရင္ ႏိုင္ငံတကာ ခုံရုံးအထိတက္ျပီး အေရးဆိုႏို္င္ေအာင္ အပိုင္ခ်ဳပ္မယ့္ စာခ်ဳပ္မ်ဳိးပါ။ ျမန္မာခရိုနီနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ၾကီးမ်ားရဲ့ အက်ိဳးကိုသာ ၾကည့္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားကလည္း အဲသလိုစာခ်ဳပ္မ်ဳိးကို လက္ခံဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနပါျပီ။ အဲဒီဥပေဒၾကမ္းကို မၾကာခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မွာ အသစ္တင္ဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ ေဆာ့ဖ္ပါဝါျဖစ္တဲ့ NED ရဲ့ကြန္ရက္ ျဖန္႔က်က္ျပီးသား ရွိရပါမယ္။ ဒီ့အတြက္လည္း ပိုက္ဆံရရင္ ေကာင္းတာပဲလို႔ လြယ္လြယ္ေတြးတဲ့ ဘုမသိဘမသိ ႏိုင္ငံေရးသမား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စုေဆာင္းေနပါျပီ။ ေနာင္တခ်ိန္လက္ေတြ႔ အသုံးျပဳတဲ့အခါ ကလန္ကဆန္လုပ္မယ့္သူ ၊ အေမရိကန္ ဘက္ကေနေျပာရရင္ စားျပီးနားမလည္ လုပ္မယ့္သူဟာ နည္းနည္းပါးပါးေလာက္သာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ အမ်ားစုဟာ သူ႔ဆန္စားထားေတာ့ ရဲရပါေတာ့မယ္။

ဒီလိုမ်ဳိးလုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ကမၻာမွာ ဒီမိုကရက္ေတြ၊ အလုပ္သမားအေရး ၊ လယ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူ ေတြ၊ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြ၊ အစိုးရမဲ့ဝါဒီေတြ၊ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး အစိမ္းေရာင္ပါတီေတြ၊ ဆိုရွယ္လစ္ေတြ၊ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ၊ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးသမားေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေရးလႈပ္ရွားသူေတြက NED ကိုဆန္႔က်င္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ့ ဆန္႔က်င္မႈဟာ အရင္ျမန္မာစစ္အစိုးရက အေမရိကန္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆန္႔က်င္မႈနဲ႔ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ကြဲျပားပါတယ္။

ျမန္မာဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ကပ္ရက္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္အာရွနဲ႔ အေရွ႔ေတာင္အာရွရဲ့ ေပါင္းကူး တံတား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလို ျမန္မာ့ေျမမွာ အေမရိကန္ ၊ တရုတ္ ၊ အိႏၵိယတို႔လို အင္အားၾကီးေတြ လာေရာက္အားျပိဳင္ၾကမယ့္ ကာလတခုကို ေရာက္လာပါျပီ။ ဒီလိုကာလမ်ဳိးမွာ က်ေနာ္တို႔ဟာ ေဒသအျမင္သက္သက္နဲ႔ ေရတိုၾကည့္လို႔ မလုံ ေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာအျမင္နဲ႔ ၾကည့္ဖို႔လိုပါျပီ။ ႏိုင္ငံတကာမွာ သူတို႔ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့ၾကသလဲ။ အတိတ္ကာလမွာ သူတို႔ ဘယ္လို လုပ္ခဲ့ၾကသလဲဆိုတာ မသိရင္ ေရွ႔လာမယ့္ အနာဂတ္မွာ သူတို႔ ဘာေတြ လုပ္မယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ၾကိဳျမင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အေမရိကန္ ၊ ဥေရာပ လက္ဝါးၾကီးအုပ္အရင္းရွင္ၾကီးေတြ၊ တရုတ္လက္ဝါးၾကီးအုပ္အရင္းရွင္ၾကီးေတြ ၊ အိႏၵိယ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ အရင္းရွင္ၾကီးေတြကေန ျမန္မာအလုပ္သမားလယ္သမားေတြရဲ့ ဘဝကို တိုက္စား ေခ်မြသြားမယ့္ ရန္ကို က်ေနာ္တို႔ ကာကြယ္ႏိုင္မွသာ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ေနာင္မ်ဳိးဆက္ဟာ ရွင္သန္ရပ္တည္ ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမလုပ္ႏိုင္ရင္ ခရိုနီနဲ႔ အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြ ႏိုင္ငံျခားသား အရင္းရွင္ၾကီးေတြက က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာျပီး အမ်ားစုျပည္သူၾကီးက ဆင္းရဲသထက္ဆင္းရဲတဲ့ ေခတ္ဆိုးၾကီးကို က်ေနာ္တို႔ ၾကဳံေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေငြဆိုတာ အလကားရရင္ ေကာင္းတာပဲ ဆိုျပီး ရသမွ်ေငြကို အားရဝမ္းသာ ယူေနသုံးေန ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမား ၾကီး/ငယ္ေတြ အတြက္ အခုအခ်ိန္မွာ ခဏေလာက္ရပ္ျပီး ျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသပ္ ၾကဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္ပါျပီ။ အလကားရတယ္ဆိုတာ ဘာမွ မရွိပါဘူး။ တခုခုယူထားရင္ တခုခု ျပန္ေပးရ ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ထက္လည္တဲ့ နပ္တဲ့လူေတြက ေဖာခ်င္းေသာခ်င္းေပးေနတဲ့ ေငြဟာ ပိုလို႔ေတာင္ အလကား မဟုတ္ေသးတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔သတိျပဳရပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားၾကီး/ငယ္ ေတြဟာ ေငြနဲ႔ရက္ထားတဲ့ ကြန္ရက္ထဲမွာ ရုန္းမထြက္ႏိုင္တဲ့ ယင္ေကာင္ငယ္ေလးေတြလို ျဖစ္မွာကို အစိုးရိမ္ၾကီး စိုးရိမ္မိပါတယ္။

(ႏိုင္ငံေရးသမားေရာင္းရန္ရွိသည္ အပိုင္း ၄ ပိုင္း ၿပီးပါၿပီ။)

ေဇာ္ဝင္း (၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္း)

ကိုးကား

1 - Trojan Horse: The National Endowment for Democracy by William Blum
2 - Perverting Elections by William Blum
3 - A Concise History of US Global Interventions, 1945-present by William Blum
4 - Former CIA Agent Tells : How US Infiltrates "Civil Society" To Overthrow Governments by Phillip Agee
5 - National Endowment for Democracy : Paying to Make Enemies of America by Ron Paul www.antiwar.com
6 - On The National Endowment For Democracy by Michael