"Facebook သံုးစြဲသူ ၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ထံ Color Change malware ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန ဟု ဆို"Facebook profile ကို အေရာင္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲေပးမည္ ဆိုေသာ Color Change scam သည္ သံုးစြဲသူ မ်ားကို ဆိုက္တစ္ခုမွ malware အား download ျပဳလုပ္ေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ malware သည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရိွ Facebook သံုးစြဲသူ ၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္တြင္ ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေၾကာင္း တ႐ုတ္ အင္တာနက္ ကုမၸဏီ Cheetah Mobile က ဆိုခဲ့သည္။

၎ malware သည္ Facebook သံုးစြဲသူ မ်ားက ၎တို႔၏ profile အေရာင္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ ဟူေသာ app တစ္ခုကို ေၾကာ္ျငာျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ၎သည္ app ကို download ၿပီး သံုးစြဲသူအား အႏၲရာယ္ရိွသည့္ phishing ဆိုက္တစ္ခုသို႔ ေခၚေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Cheetah Mobile ၏ လံုၿခံဳေရး သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ phishing ဆိုက္သည္ သံုးစြဲသူ မ်ားအား နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္သည္ဟု ဆိုသည္။ ပထမ နည္းလမ္းသည္ Color Changer အသံုးျပဳပံု ဗီဒီယိုကို ၾကည့္႐ႈခိုင္းကာ သံုးစြဲသူ၏ Facebook Access Token မ်ားကို ခိုးယူျခင္းျဖစ္သည္။ Token မ်ားကို ယာယီ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးၿပီးေနာက္ ဟက္ကာမ်ားက သံုးစြဲသူ၏ Facebook သူငယ္ခ်င္း မ်ားထံ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သံုးစြဲသူက ဗီဒီယိုကို မၾကည့္႐ႈပါက phishing ဆိုက္သည္ အႏၲရာယ္ရိွသည့္ application ကို download ျပဳလုပ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သံုးစြဲသူက ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွ အသံုးျပဳက phishing ဆိုက္သည္ video player တစ္ခုကို download ျပဳလုပ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူက Android ထုတ္ကုန္ တစ္ခုေပၚမွ အသံုးျပဳပါက phishing ဆိုက္ အေနျဖင့္ ၎ထုတ္ကုန္တြင္ malware ကူးစက္ ခံေနရေၾကာင့္ သတိေပးခ်က္ တစ္ခု ေဖာ္ျပကာ app တစ္ခုကို download ျပဳလုပ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

၎ျပႆနာသည္ Facebook တြင္ရိွသည့္ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အားနည္းခ်က္သည္ Facebook အေျခခံ app မ်ား အတြင္းသို႔ ဟက္ကာမ်ားက virus မ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ ရိွသည့္ code မ်ား ထည့္သြင္းေစႏိုင္ေၾကာင္း Cheetah Mobile မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အားနည္းခ်က္ကို Facebook က ျပင္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ရိွ၊ မရွိ မသိရိွေသးေၾကာင္း Mashable က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

INternet Journal

ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရန္ ေရႊစင္ေႂကြးက်န္ လံုး၀မရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ႀကီးပြား တုိးတက္ေရး ကုမၸဏီမွ ဥကၠ႒ ဦးစုိးထြန္းရွိန္က တရား၀င္ျငင္းဆို


အမ်ဳိးသား ႀကီးပြားတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အား ေပးေဆာင္ရန္ အေႂကြး မရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ႀကီးပြား တုိးတက္ေရး ကုမၸဏီမွ ဥကၠ႒ ဦးစုိးထြန္းရွိန္က Tomorrowသုိ႔ တရား၀င္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ဒီအေပၚမွာ ေျပာခ်င္တာက အေႂကြးေပးစရာ မက်န္ပါဘူး။ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ သြားစစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ ရတယ္ ႀကိဳက္တာနဲ႔စစ္”ဟု အမ်ဳိးသား ႀကီးပြား တုိးတက္ေရး ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးစုိးထြန္းရွိန္က ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားႀကီးပြားတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီ၊ ေရႊမုိးယံ ကုမၸဏီႏွင့္ အာရွကမၻာေျမ ကုမၸဏီတုိ႔မွ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ေပးသြင္းရမည့္ ေရႊေႂကြးက်န္မွာ ပိႆာခ်ိန္ ၁၀၀၀နီးပါးအထိ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ အေပၚ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက စိစစ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ဆိုသည့္ သတင္းအေပၚတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဲဒီအစီရင္ခံစာ အဖဲြ႕ေတြကုိ ေသခ်ာျပန္စိစစ္ေပးပါလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ မီဒီယာေတြကလည္း အၿမဲတမ္း မွန္ေအာင္ေရးဖို႔လိုတယ္။ သတင္းတစ္ခုကုိ ရတယ္ ဆုိတာနဲ႔ ေရးဖို႔မသင့္ဘူး”ဟု အမ်ဳိးသား ႀကီးပြား တုိးတက္ေရး ကုမၸဏီမွ ဥကၠ႒ ဦးစုိးထြန္းရွိန္က တန္ျပန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား ႀကီးပြား တုိးတက္ေရး ကုမၸဏီ ေရႊမုိးယံႏွင့္ အာရွ ကမၻာေျမ ကုမၸဏီ၃ခုတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္အထိ ေပးသြင္းရမည့္ ေရႊစင္ေႂကြးက်န္မွာ ပိႆာခ်ိန္ ၁၀၀၀ေက်ာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္အထိ ေရႊစင္ ၄၆ပိႆာေက်ာ္သာ ေပးသြင္းသည့္ အတြက္ ေရႊစင္ပိႆာခ်ိန္ ၉၆၀နီးပါး ေႂကြးက်န္ ရွိေနၿပီး လုပ္ကုိင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာမႈ မရွိသည့္ အျပင္ ေရႊေႂကြးက်န္မ်ား ရွိေသာ္လည္း အထက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ငါးႏွစ္အထိ ထပ္မံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ မ်ားစြာနစ္နာလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းမီဒီယာ တစ္ခုမွ ထပ္မံေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

tomorrow

မႏၲေလး ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ သတင္းကိုေငြေပးကာ ျဖန္႔ခိုင္းသည္ဆိုသည့္ သတင္းအေပၚ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူ ျပန္လည္ေခ်ပမႏၲေလး ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သစ္ထူးလြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ထားေသာ သတင္းမွာ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူမွ ယင္းသတင္းတင္လွ်င္ ၂၅သိန္းေပးကာ တင္ခိုင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုေသာ သတင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဆရာေတာ္မွ လံုး၀မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းသတင္းဓာတ္ပံုမွာလည္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားၿပီး တင္ထားသည့္ပံု ျဖစ္ေၾကာင္းကို မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

သစ္ထူးလြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီသူရမွ သစ္ထူးလြင္အား ေနဆန္းညီေနာင္၊ မုဒိမ္းမႈ သတင္းအား တင္ေပးပါက ေငြက်ပ္ ၂၅သိန္းေပးမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ သတင္း ေပါက္သြားပါက ေနာက္ထပ္ ၁၀သိန္းေပးမည္ဟု ဖုန္းျဖင့္ ကမ္းလွမ္းသျဖင့္ မတင္ျပန္ရင္လည္း အျပစ္တင္ခံရမည္ ဆိုးေသာေၾကာင့္ တင္ေပးခဲ့ရာ ယခုလို အေျခအေန အထိ ျဖစ္သြားေၾကာင္းကို သစ္ထူးလြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ ကုိဒီဆိုေသာ သူမွ ေရးသားတင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“သစ္ထူးလြင္ဆိုတာ ျဖဴသလား မည္းသလားဆိုတာလည္း မသိဘူး။ သူကႏိုင္ငံျခားမွာ ေနတာဆိုေတာ့ ဘယ္လို ဆက္သြယ္လို႔ရမယ္ ဆိုတာလည္း မသိဘူး။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ ေရးထားတဲ့ ကိုဒီဆိုတာကိုလည္း မသိဘူး။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဦးဇင္းက ေငြကုန္ခံၿပီး ဒီသတင္းကို သူတို႔ကို တင္ခိုင္းမလား။ ဦးဇင္းမွာလည္း ေဖ့စ္ဘုတ္ရွိတာပဲ။ ကိုယ္ဟာကို တင္ရင္ေတာင္ သူထက္ပိုၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားမွာပါ။ သူတို႔ကို ဘာလို႔တင္ခိုင္းမလဲ။ ေငြလည္းကုန္တယ္။ အလုပ္လည္း ႐ႈပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔တင္ထားတဲ့ ဦးဇင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းကိုလည္း ေတြ႕တယ္။ တင္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုက ျပန္ျပဳျပင္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဦးဇင္းကို မလိုလားတဲ့ သူတစ္ဦးက တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဆရာေတာ္ ဦ၀ီရသူမွ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူသည္ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း အေပၚ ဆရာေတာ္အား မလိုလားေသာ လူတစ္စုမွ မၾကာခဏ ဆိုသလို လုပ္ႀကံဖန္တီးမႈမ်ား ရွိေနသည္မွာ အႀကိမ္ေပါင္း မနည္းေၾကာင္း ၄င္းကိစၥမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ယူေျဖရွင္းလွ်င္ ေရွ႕ဆက္သြားရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ား ေႏွးေကြးတတ္၍ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းျခင္းကို မျပဳလုပ္ေၾကာင္း အမ်ားအျမင္မွာ မည္သူေတြ မည္သုိ႔ပင္ လုပ္ေဆာင္ပါေစ ဆရာေတာ္ အေနျဖင့္ ဂ႐ုမစိုက္ေၾကာင္းကို ထပ္မံမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

tomorrow


ဦးစိုးျမင့္ (ေမတၲာရွင္ ေရႊျပည္သာ ဆရာေတာ္ေဟာင္း)၏ အိမ္ေထာင္ေရး ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚ“ကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတာေတာ့ တပည့္ေတာ္ ရင္နာတယ္ ဘုရား” လူမႈေရး စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုမွ စေတးတပ္တစ္ခု


ေမတၲာရွင္(ေရႊျပည္သာ) ဆရာေတာ္ ဘ၀မွ လူ၀တ္လဲကာ အိမ္ေထာင္ျပဳသြားေသာ ဦးစိုးျမင့္၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေနာက္ဆက္တြဲ ေကာလဟာလမ်ားစြာ ေပၚထြက္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေကာလဟာလမ်ားမွာ လူမႈေရး စာမ်က္ႏွာ အခ်ိဳ႕တြင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔လွ်က္ရွိေနကာ ယင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ ယင္း၏ မိသားစု၀င္မ်ားအား Tomorrowဂ်ာနယ္မွ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း အဆက္သြယ္ မရခဲ့ေပ။

“လူမႈေရး စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ပထမဆံုး တတ္လာတဲ့ စာသားက “ကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနလို႔ တပည့္ေတာ္ ရင္နာတယ္ ဘုရား”ဆိုတဲ့ စာသားပါ၊ အဲ့ဒီစကား ျမင္ရတာ အေတာ္ေလး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတယ္၊ အားလံုးလည္း ၀ိုင္းၿပီး ေျပာထားၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီ စေတးတပ္ တင္သူဟာ ပရိုဖိုင္းပံု အမွန္နဲ႔ အေမရိကန္ကားမွာ ေနထိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု အဆိုပါ လူမႈေရး စာမ်က္ႏွာအား ေတြ႔ရွိခဲ့သူ   အြန္လိုင္း အယ္ဒီတာ ကိုေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ သတင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသး ေသာ္လည္းယင္း ကိစၥမ်ား မွာ လူမႈေရး စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လူသိရွင္ၾကား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ယင္းေကာလဟာလမ်ားတြင္ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ အိမ္ေထာင္ဘက္ အမ်ိဳးသမီးအား လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္မျပျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚလည္း သံသယ အေနျဖင့္ ရွိေနေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေမတၲာရွင္ ေရႊျပည္သာ ဆရာေတာ္ ဘ၀တြင္ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ တပည့္ တစ္ဦးမွလည္း “ထူးဆန္းတယ္ေပါ့ေနာ္၊ ကိုယ္ေတြက ယံုၾကည္ၿပီး ကိုးကြယ္လာတာဆိုေတာ့ မယံုၾကည္ႏိုင္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ပထမတုန္းက ေျပာတာ လည္ေခ်ာင္း ျပႆနာ၊ ခါးျပႆနာေတြေၾကာင့္ လူ၀တ္လဲတယ္လို႔ ၾကားတယ္၊ သူမ်ားေတြက ေျပာတယ္ အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုတာ၊ ကိုယ္ေတြ မယံုဘူး၊ အခုဆို ၾကားရတာ အေတာ္ေလး စိတ္ညစ္ရတယ္၊ ယူတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမွာ ကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ဆိုေတာ့ ဘာေျပာရမွန္း မသိေအာင္ကို ႏွေျမာမိပါတယ္၊ ဒီသတင္း မဟုတ္ပါေစနဲ႔လို႔လည္း ဆုေတာင္းပါတယ္”ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။

tomorrow

ေရာ့ခ္သီခ်င္းနဲ႔ ပုတီးစိပ္တဲ့ သမီးေတာ္ – လက္ေစာင္းထက္


သမီးေတာ္ေတြဟာ သြားေလရာမွာ ေျပာစမွတ္တြင္ေအာင္ကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾက၊ ေတာ္ၾကပါေပတယ္။ ခက္တာက အာဏာရွင္ၾကီးေရာ သူ႕ဇနီးကေရာ ဒီသမီးေတာ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဒီလိုေတာ့မလုပ္နဲ႔၊ ဟိုလိုေတာ့ မလုပ္နဲ႔ဆိုျပီး ဆံုးမပဲ့ျပင္ျခင္း လံုး၀မရွိတာပဲ။ သားသမီးေတြအေပၚ အလြန္တစ္ရာမွ သည္းခံ အလိုလိုက္တဲ့ မိဘေတြျဖစ္တယ္။ မိဘေတြ အလိုလိုက္ေလေလ သမီးေတာ္ေတြက ဆိုးေလေလ ျဖစ္တယ္။ သမီးေတာ္ေတြကလည္း တစ္ပါးနဲ႔ တစ္ပါးက မတည့္ၾကေလေတာ့ ဘယ္သြားသြား ဘာလုပ္လုပ္ သမီးေတာ္ တစ္ပါးစီအတြက္ ကားဆိုလဲ သီးသန္႔ တစ္စီးစီ၊ သြားခ်င္တဲ့ ေနရာေတြလည္း သီးသန္႔စီ လုပ္ေပးရတယ္။ ခက္တာက သမီးေတာ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဘယ္သူမွ မ်က္ႏွာမရပဲ ျပႆနာေတြခ်ည္း ရေနတာပဲ။ သမီးေတာ္ေတြ လာေတာ့မယ္ ဆိုတာနဲ႕ လာမဲ့ေဒသက တပ္မွဴးေတြေရာ တပ္မွဴးကေတာ္ေတြေရာ သမီးေတာ္မ်ားကို ျပဳစုဆက္ဆံနည္းဆိုတဲ့ အေရးေပၚ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ရတယ္။ သမီးေတာ္ေတြကို ဘာမွျပန္မေျပာရ၊ ဘာအၾကံမွ မေပးရဆိုတာက အေရးအၾကီးဆံုး ျဖစ္တယ္။ မ်က္ႏွာလို မ်က္ႏွာရ လုပ္ျပီး အၾကံတစ္ခုခု သြားေပးလို႔ကေတာ့ ေသမယ္သာ ၾကံေပေတာ့။ အဲဒီအၾကံနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ ေထာ္ေလာ္ကန္႕လန္႕ေတြ လုပ္ျပီး ဒုကၡေပး ျပပါလိမ့္မယ္။

၂၀၀၃ခုႏွစ္ သၾကၤန္ ကာလမွာေတာ့ လားရွိဳးကို သမီးေတာ္ေတြက ခ်ဥ္ျခင္းတပ္ပါတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း မိသားစုလိုက္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို လားရွိဳးမွာ ဆင္ႏႊဲရင္း ညဖက္မွာ ေစ်း၀ယ္ခ်င္တဲ့ ခ်ဥ္ျခင္းက ထပ္တက္လာျပန္ေရာ။ အဲဒီအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးက စေနျပီဆိုေတာ့ အရင္ကလို လားရွိဳးက ေမွာင္ခိုေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဘာပစၥည္းမဆို ရန္ကုန္မွာ ေစ်းအေပါဆံုးနဲ႔ ၀ယ္လို႔ရေနခ်ိန္ ျဖစ္ေပမယ့္ သမီးေတာ္ေတြကို ဘယ္သူက ဘာေျပာရဲမွာလဲ။ ဒီလိုနဲ႕ ညခုနစ္နာရီမွာ သမီးေတာ္ တစ္သိုက္ကို လားရွိဳးက တရုတ္ကုန္စံုဆိုင္ တစ္ခုကို ပို႔ေပးရတာေပါ့။ သမီးေတာ္ေတြက ဆိုင္ထဲပစၥည္း တစ္ခုကို ဆြဲလိုက္၊ ေဘးက ရံေရြေတာ္ေတြက ကားေတြေပၚ သြားတင္ေပးလိုက္နဲ႔ ညကိုးနာရီေက်ာ္တဲ့အထိ ေ၀သာလီျပည္ ဘီလူး၀င္သလို ပစၥည္းေတြ ကားေပၚတင္လိုက္ၾကတာ ဆိုင္ရွင္ တရုတ္ဆို စာရင္းေတာင္ မွတ္လို႔ မႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားတယ္။ သမီးေတာ္ေတြလဲ ျပန္သြားေရာ ဆိုင္ရွင္က ယူသြားတဲ့ စာရင္းကို အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေစ်း၀ယ္ တာ၀န္ခံကိုျပေတာ့ အဲဒီအရာရွိခမ်ာ ဘာလုပ္ရ ဘာကိုင္ရမွန္းမသိ ျဖစ္သြားတယ္။ သူ႔လက္ထဲမွာ ပါလာတာက က်ပ္ငါးသိန္း။ သမီးေတာ္ေတြ ၀ယ္သြားတာက ၆၈သိန္း။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ့္တစ္ႏွစ္က ေစ်းေနာ္။ ဒီေတာ့ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိပဲ တိုင္းမွဴးကို ေျပးေျပာရေတာ့တာေပါ့။ တိုင္းမွဴးမွာလည္း အဲဒီေလာက္ ပိုက္ဆံက မရွိေလေတာ့ ၾကံရာမရေတြျဖစ္၊ ေခါင္းကို တြင္တြင္ကုတ္ရင္း လားရွိဳးမွာရွိတဲ့ ေလးေကာင္ ဂ်င္၀ိုင္းေတြကို ညတြင္းခ်င္း ဖမ္းေစဆိုျပီး အၾကံကုန္ ဂဠဳန္ဆားခ်က္ အမိန္႔ထုတ္ရေတာ့တယ္။

ဒါနဲ႔ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က အရာရွိေတြက ရဲကိုေမးျပီး အၾကီးဆံုး ေလးေကာင္ဂ်င္၀ိုင္း လုပ္ေနတဲ့ အိမ္ကို၀ိုင္းေတာ့ ထိုသားေတြ အကုန္ ထြက္ေျပးၾကတာေပါ့။ အမွန္က စကတည္းက လူကိုဖမ္းခ်င္တာမွ မဟုတ္တာ။ လူကိုဖမ္းမိရင္ တရားရံုး တင္ရမွာေလ။ ဖမ္းမိတာေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာျဖစ္သြားမွာ။ အခုက ေငြအေရးတစ္ၾကီး လိုေနတာ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ ဖမ္းမယ္ လုပ္ျပေတာ့ အကုန္လံုး ထြက္ေျပးၾကတာ ၀ိုင္းထဲမွာ ေလာင္းေၾကးက ဆယ့္ငါးသိန္းေက်ာ္ မိလိုက္တယ္။ ဒါနဲ႕လဲ စတိုးဆိုင္မွာ ရွင္းရမဲ့ေငြက မေလာက္ေသးေတာ့ ထိုးသားေတြ ထားပစ္ခဲ့တဲ့ ကားႏွစ္စီးကို သိမ္းလာခဲ့ရျပန္ေရာ။ ေနာက္ေန႔မွ အဲဒီကားႏွစ္စီးကို ေရာင္းလိုက္သလား၊ မူလပိုင္ရွင္ေတြကို လည္ပင္းညွစ္ျပီး ျပန္ေရြးခိုင္းသလားေတာ့ မသိဘူး။ သိန္းငါးဆယ္ ထပ္ရလာလို႔ အဲဒီေငြေတြနဲ႔ စတိုးဆိုင္ကို ရွင္းလိုက္ရေတာ့တယ္။ သမီးေတာ္ေတြ ေစ်း၀ယ္ေကာင္းလို႔ သူ႕ဟာသူ လိုင္းေၾကးေပးျပီး ဖြင့္ေနတဲ့ ေလးေကာင္ဂ်င္၀ိုင္းေတာင္ မေနရဘူးဆိုျပီး လားရွိဳးက ေလာင္းကစားသမားေတြ ေလာကမွာလည္း တစ္ခါတည္း နာမည္ၾကီးသြားတာေပါ့။ သမီးေတာ္ေတြ ကိုယ္တိုင္ေတာင္ ဒါကို သိမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါကေတာ့ ေညာင္ဦးကမ္းပါး ျပိဳတာနဲ႔ စမၸာနဂိုရ္က ႏြားမၾကီး ေပါင္က်ိဳးတဲ့ ဇာတ္လမ္းေပါ့ဗ်ာ။

လာရွိဳးမွာ ကဲျပီးေတာ့ သမီးေတာ္ေတြက ျပင္ဦးလြင္ကို ဆက္ဆင္းၾကတယ္။ ျပင္ဦးလြင္မွာေတာ့ သမီးေတာ္ တစ္ပါးက ညဖက္ဆီးေဆာ စီးခ်င္တယ္ဆိုလို႔ ကန္ေတာ္ၾကီးထဲက ဆီးေဆာရွိရာကို အခ်ိန္မေတာ္ လိုက္ပို႕ၾကရတယ္။ အဲဒီမွာ သူက တစ္ဖက္က ထိုင္လိုက္ရင္ တစ္ဖက္က ထိုင္ေနတဲ့ ပိန္ပိန္ေသးေသး ရံေရြေတာ္ တပ္မွဴးကေတာ္ေတြက ေလထဲကို ေျမာက္ေျမာက္ျပီး တက္သြားတာကို သေဘာက် အရသာခံျပီးမွ ျပန္ျပီး စက္ေတာ္ ေခၚေတာ္မူတယ္။ ေနာက္ေန႔မနက္ မႏၱေလးကို အားလံုးကရ ဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ဆင္းၾကေပမဲ့ သမီးေတာ္ တစ္ပါးကေတာ့ ေလယာဥ္မစီးခ်င္ဘူး။ ကားနဲ႕ပဲ မႏၱေလးကို ဆင္းမယ္လို႔ အမိန္႕ေတာ္ ခ်ျပန္ေရာ။ ဒီေတာ့ ကဗ်ာကရာ ကားေတြ စီစဥ္ရျပန္တာေပါ့။ အဲဒီ သမီးေတာ္က ကားနဲ႔အဆင္း ျပင္ဦးလြင္ နာရီစင္ၾကီးေရွ႕က တြန္းလွည္းနဲ႔ ေရာင္းေနတဲ့ မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္ကို ျမင္ေတာ့ ကားရပ္ျပီး မုန္႕ဟင္းခါး ႏွစ္ပြဲကားေပၚမွာ ထိုင္ျပီး ဆြဲလိုက္ေသးတယ္။

စားေသာက္လဲျပီးေရာ သမီးေတာ္ေတြ လာတိုင္း ကားေမာင္း ပို႕ရေလ့ရွိတဲ့ ကားဆရာက သမီးေတာ္ အၾကိဳက္ အလိုက္တသိ ေဇာ္၀င္းထြဋ္ရဲ႕ ေရာ့အင္ရိုး သီခ်င္းေတြ အသံအက်ယ္ၾကီး ဖြင့္လိုက္ခ်ိန္မွာ သမီးေတာ္က မ်က္စိကိုမွိတ္၊ ေခါင္းတစ္ျငိမ့္ျငိမ့္ လုပ္ျပီး လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားတဲ့ ပုတီးၾကီးကို တစ္ေဂ်ာက္ေဂ်ာက္နဲ႔ စိပ္ရင္း မႏၱလာျမိဳ႕ကို ၾကြခ်ီသြားေလပါေရာဗ်ား။

လက္ေစာင္းထက္

tomorrow

ဖုန္းယဥ္ေက်းမႈဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အစီအမံေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား လူတန္းစားမေရြး၊ လူမ်ဳိးမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြးေနရာတုိင္းတြင္ တယ္လီဖုန္းမ်ားကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳေနၾကပါၿပီ။ လူမႈေရး ကိစၥ၊ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားကုိ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါၿပီ။ ယခုလက္ရွိ အေနအထားအရ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းမ်ားသည္မည္သည့္ ေနရာကေျပာေနသည္။ ေျပာသူ၏ဥပဓိ႐ုပ္ပုံသည္ မည္သုိ႔ရွိသည္ကုိ တိတိက်က် ပုံေဖာ္ႏုိင္စြမ္းမရွိေသးပါ။ အသံျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနရေသာအခါတြင္ ေျပာဆုိသူတုိ႔၏ စကားအရာ ပါးနပ္မႈ၊ ယဥ္ေက်းခ်ဳိသာမႈသည္ အထူးအေရးႀကီးလွပါသည္။

တစ္ေယာက္စကား တစ္ေယာက္နားမွာ

မခါးရေအာင္ သတိေဆာင္၍်

ေမာင္တုိ႔ဆုိေလ ပ်ားသကာသုိ႔

ခ်ဳိလွေစ။ (ရွင္မဟာရ႒သာရ)

ကုိယ္ေတြ႕ အျဖစ္အပ်က္တုိ႔ကုိ တင္ျပလုိပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးဘဝျဖင့္ နယ္ၿမိဳ႕ႀကီး၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ မေကြးတုိင္းပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ ဖုန္းဝင္လာရာ ဖုန္းလက္ခံသူ ဝန္ထမ္းငယ္၏ အေျပာအဆုိ မယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္ ဆရာႀကီးခမ်ာ ေတာ္ေတာ္မ်က္ႏွာပူခဲ့ရပါသည္။

ေနာက္အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုမွာ ေက်ာင္း႐ုံးခန္းႏွင့္ ဆရာႀကီးအိမ္ခန္းကုိ လုိင္းခဲြျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားပါ သည္။ တစ္ခုေသာ ညေန ၆ နာရီခန္႔တြင္ Phone Duty ဝန္ထမ္းအား ျပန္နားေစ၍ ဖုန္းဝင္လာပါက ဆရာႀကီးလက္ခံပါသည္။ ထုိစဥ္ဝင္လာေသာ ဖုန္းမွာ . . . . . . “ဟုတ္ကဲ့အမိန္႔ရွိပါ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ အ.ထ.က (၂) ကပါ။ အခုဖုန္းကုိင္တာဘယ္သူလဲ။ ဟုတ္ကဲ့ ဘာအတြက္ပါလဲခင္ဗ်ာ၊ ေအးငါကဘယ္ သူကြ၊ သဃၤန္းကၽြန္းကဆက္ေနတာ ေက်ာင္းေစာင့္အိမ္က တစ္ေပတက္နဲ႔ စကားေျပာခ်င္လုိ႔ အခုေခၚ ေပးပါ။” အသံကအေပၚစီးက မာေရေက်ာေရာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေတာ္ေတာ္တင္းသြားတယ္။ “ဟုတ္ ကဲ့အခုဖုန္းကိုင္တာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးပါ။ ႐ုံးခ်ိန္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အနားမွာခုိင္းစရာလူလည္းမရွိပါဘူး။ ေနာက္ဒီအခ်ိန္ဆက္လည္း ေခၚမေပးပါဘူး။ ႐ုံးခ်ိန္ဆက္ရင္ေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြေခၚေပးေကာင္းေခၚ ေပးပါလိမ့္မယ္” ဆုိၿပီးဖုန္းခ်လုိက္ေတာ့တယ္။ ေက်ာင္းေစာင့္ကုိလည္း ေခၚၿပီးသတိေပးလုိက္ရပါ တယ္။

အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္မွအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ တင္ျပလုိပါသည္။ ည ၉ နာရီခန္႔မွာ သမီးဖုန္း သုိ႔ဖုန္းအမွားတစ္ခုဝင္ပါသည္။ တစ္ဖက္ကေျပာေသာ စကားကုိလုံးဝနားမေထာင္၊ မူးေနေသာအသံ ျဖင့္ သူေျပာခ်င္တာေတြ ဇြတ္ေျပာေနသည္။ သမီးက ဖုန္းမွားေနပါတယ္ ေျပာရလည္းမရပါ။ ႏွစ္မိနစ္၊ သုံးမိနစ္ျခားတစ္ခါ သုံးႀကိမ္ေလာက္ ထပ္ဆက္ေနပါသည္။ ၾကားေသာ ဖေအလုပ္သူက မၾကား ေယာင္ျပဳ၍ မရေတာ့။ “ကဲ လူေလးမင္းကုိ ဖုန္းမွားေနတယ္လုိ႔ေျပာေနတာ၊ ဘာေၾကာင့္ခဏခဏ ထပ္ဆက္ေနတာလဲ၊ ကဲမင္းကုိသတိေပးလုိက္မယ္ ဒီဖုန္းပုိင္ရွင္ဘယ္သူလဲဆုိတာ ငါနာရီဝက္အတြင္း ရွာႏုိင္တယ္။ မင္းဘယ္ေနရာက ဆက္ေနတယ္ဆုိတာ ၄၅ မိနစ္အတြင္းသိေအာင္လုပ္ႏုိင္တယ္။ ဒီတစ္ခါ သည္းမခံေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာလုိက္မွ ဖုန္းသံတိတ္သြားပါသည္။

“ႏႈတ္ခ်ဳိ သွ်ဳိတစ္ပါး” ျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းခ်ဳိသာစြာ ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ မိမိတြင္ဘာမွ် မနစ္နာႏုိင္ပါ။ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ား၍ မိမိ၏အလုပ္အကုိင္မ်ားသာ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ၿပီးစီးႏုိင္မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

‘ႏႈတ္ေၾကာင့္ ေသ၊ လက္ေၾကာင့္ ေၾက’ ပါသည္။ ‘အမိယုတ္က ႏႈတ္သရမ္း၏’ မိမိ၏မယဥ္ေက်းမႈ ေၾကာင့္ ေမြးမိခင္ပါအစစ္ပါရေတာ့သည္။

အခ်ဳိ႕ဖုန္းေျပာသူတို႔သည္ နားေထာင္ရသည္မွာ နားဝင္ခ်ဳိလွေပစြ။ ေတာင္းခံသည့္ အကူအညီျဖစ္ပါက ခ်က္ျခင္းေဆာင္ရြက္ ေပးခ်င္စိတ္မ်ားေပၚလာေအာင္ ‘ႏႈတ္မႈစြမ္းရည္’ ျဖင့္ ပါးပါးနပ္နပ္ေျပာဆုိႏိုင္ၾက ပါသည္။

ယခုအခါ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ ရာထူးႀကီးငယ္မေရြး ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ Hand Phone မ်ားကို တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳေနၾကပါၿပီ။ ႏုိင္ငံႀကီးသားပီပီ တရားေတာ္၏ အဆုံးအမတုိ႔ႏွင့္အညီ ပီယဝါစာ ေျပာဆုိၾကမည္ဆုိပါလွ်င္ . . . .

ေၾကးမုံသတင္းစာ

ၾသဂုတ္ (၂) ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္