ပုဂံယဥ္ေက်းမႈေဒသကို ေကာင္းကင္မွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ လည္ပတ္စီးနင္းခြင့္ ခရီးစဥ္သစ္လာမည္


ပုဂံယဥ္ေက်းမႈေဒသတြင္ နိုင္ငံတကာ ခရီးသည္မ်ားကို လည္ပတ္ေလ့လာမႈ ပံုစံသစ္အျဖစ္ ေဒသတစ္၀ိုက္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေကာင္းကင္မွ ေလ့လာၾကည့္ရႈသည့္ အစီအစဥ္ကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုက တင္ျပထားေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၁၂-၇-၂၀၁၃ ရက္တြင္ သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို့ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ ေဒသကို ေကာင္းကင္မွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ စီးနင္းေလ့လာ ၾကည့္ရႈ့ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ျပီး နိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ားကလည္း စိတ္၀င္စားေနၾကသည္ဟု သိရသည္။ ''ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုက တင္ျပထားတာပါ။ ကုမၸဏီနာမည္ကိုေတာ့ ေျပာလို့ မျဖစ္ေသးလို့ပါ။ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ ေဒသတစ္ခုလံုးကို ရဟတ္ယာဥ္နဲ့ ပံ်သန္းျပီး ခရီးသည္ကို ျပသခြင့္အတြက္ ဒီရက္ပိုင္းေလးကပဲ တင္ျပထားတာ''ဟု ေလေၾကာင္း ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူးခု်ပ္ ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ ခရီးသည္မ်ားကို ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ပုဂံေဒသတစ္၀ိုက္ လွည့္လည္ျပသျခင္းတြင္ သင့္တင့္ေသာ ေဈးနႈန္း တစ္ရပ္ ေကာက္ခံရယူ သြားမည့္ ပံုစံမို်းျဖစ္ျပီး ေလေၾကာင္းညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားက စိစစ္မႈျပုလုပ္ေနသည္ဟု သိရသည္။ ''ဥပမာေျပာရရင္ Ballon Over Bagan လိုမို်းေပါ့။ မိုးပံ်ပူးေဖာင္းေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ရဟတ္ယာဥ္နဲ့ ျဖစ္သြားတာေပါ့''ဟု ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
Ballon Over Bagan တြင္ နာမည္ၾကီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းစု FMI က ၀င္ေရာက္ျပီး ရွယ္ယာထည့္၀င္ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွထားကာ ခရီးသည္ ဆဲြေဆာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးျမင့္မည္ဟု ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားဖူးသည္။ ''ရဟတ္ယာဥ္ ပံ်သန္းတာဆိုေတာ့ လံုျခံုစိတ္ခ်ရမႈေတြ၊ ေလေၾကာင္း လံုျခံုေရးေတြ အတြက္ ညိွနိႈင္းစရာေတြ ရိွေသးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စီစစ္မႈေတြ လုပ္ေနတာ''ဟု ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ ေဒသသည္ နိုင္ငံတကာက စိတ္၀င္စားေသာ ခရီးစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ့ခြင့္ ရပါက နိုင္ငံတကာ ခရီးသည္မ်ားၾကား ပို၍ ေရပန္းစားလာဖြယ္ ရိွေနသည္ဟု သိရသည္။

ပုဂံယဥ္ေက်းမႈေဒသကို ေကာင္းကင္မွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ လည္ပတ္စီးနင္းခြင့္ ခရီးစဥ္သစ္လာမည္

ပုဂံယဥ္ေက်းမႈေဒသတြင္ နိုင္ငံတကာ ခရီးသည္မ်ားကို လည္ပတ္ေလ့လာမႈ ပံုစံသစ္အျဖစ္ ေဒသတစ္၀ိုက္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေကာင္းကင္မွ ေလ့လာၾကည့္ရႈသည့္ အစီအစဥ္ကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုက တင္ျပထားေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၁၂-၇-၂၀၁၃ ရက္တြင္ သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို့ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ ေဒသကို ေကာင္းကင္မွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ စီးနင္းေလ့လာ ၾကည့္ရႈ့ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ျပီး နိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ားကလည္း စိတ္၀င္စားေနၾကသည္ဟု သိရသည္။ ''ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုက တင္ျပထားတာပါ။ ကုမၸဏီနာမည္ကိုေတာ့ ေျပာလို့ မျဖစ္ေသးလို့ပါ။ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ ေဒသတစ္ခုလံုးကို ရဟတ္ယာဥ္နဲ့ ပံ်သန္းျပီး ခရီးသည္ကို ျပသခြင့္အတြက္ ဒီရက္ပိုင္းေလးကပဲ တင္ျပထားတာ''ဟု ေလေၾကာင္း ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူးခု်ပ္ ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ ခရီးသည္မ်ားကို ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ပုဂံေဒသတစ္၀ိုက္ လွည့္လည္ျပသျခင္းတြင္ သင့္တင့္ေသာ ေဈးနႈန္း တစ္ရပ္ ေကာက္ခံရယူ သြားမည့္ ပံုစံမို်းျဖစ္ျပီး ေလေၾကာင္းညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားက စိစစ္မႈျပုလုပ္ေနသည္ဟု သိရသည္။ ''ဥပမာေျပာရရင္ Ballon Over Bagan လိုမို်းေပါ့။ မိုးပံ်ပူးေဖာင္းေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ရဟတ္ယာဥ္နဲ့ ျဖစ္သြားတာေပါ့''ဟု ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
Ballon Over Bagan တြင္ နာမည္ၾကီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းစု FMI က ၀င္ေရာက္ျပီး ရွယ္ယာထည့္၀င္ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွထားကာ ခရီးသည္ ဆဲြေဆာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးျမင့္မည္ဟု ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားဖူးသည္။ ''ရဟတ္ယာဥ္ ပံ်သန္းတာဆိုေတာ့ လံုျခံုစိတ္ခ်ရမႈေတြ၊ ေလေၾကာင္း လံုျခံုေရးေတြ အတြက္ ညိွနိႈင္းစရာေတြ ရိွေသးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စီစစ္မႈေတြ လုပ္ေနတာ''ဟု ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ ေဒသသည္ နိုင္ငံတကာက စိတ္၀င္စားေသာ ခရီးစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ့ခြင့္ ရပါက နိုင္ငံတကာ ခရီးသည္မ်ားၾကား ပို၍ ေရပန္းစားလာဖြယ္ ရိွေနသည္ဟု သိရသည္။

ေပါက္ေတာ ပိႏၷဲေခ်ာင္းကၽြန္းတြင္ အရက္တုေၾကာင့္ သံုးရက္အတြင္း ေလးဦးေသ၊ အျခားေနထိုင္ မေကာင္းသူမ်ား ရွိေနဆဲ


စစ္ေတြ ဆိုင္တစ္ဆိုင္မွ ေရာင္းလိုက္သည္ ဆိုေသာ ဘီအီးအဆီကို စပ္သည့္အရက္ကို ေသာက္ သံုးၾကျခင္းေၾကာင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ပိႏၷဲေခ်ာင္းကၽြန္းမွ ေသဆံုးသြားသူ အေရအတြက္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးရက္အတြင္း ေလးဦးရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး မူးေ၀ျခင္း ေနထိုင္မေကာင္းျခင္းျဖစ္သူ ဆယ့္ငါးဦးခန္႔ ရွိေနဆဲျဖစ္ကာ ၄င္းတို႔အနက္ ေလးဦးခန္႕ စစ္ေတြျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးသို႔ လာေရာက္ျပသခဲ့ၾကသည္ ဟု ဆိုသည္။

ပိႏၷဲေခ်ာင္းရြာမွ လွထြန္းေအာင္ဆိုသူမွာ တစ္ရက္ေက်ာ္ခန္႔က အရက္ေသာက္မိျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး၊ ယင္းရြာမွ ေနာက္တစ္ဦး ယေန႔ေသဆံုးခဲ့သျဖင့္ အေလာင္းကို ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ေပၚသို႔ စစ္ေဆးရန္ ယူသြားခဲ့ၾကသည္ ဟု ဆိုသည္။

ထို ပိႏၷဲေခ်ာင္းကၽြန္း ၾကက္သေရရြာမွ ဦးသံစိန္မွာ တစ္ရက္ေက်ာ္က အရက္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ၄င္း၏ သားျဖစ္သူမွာ ဖခင္ျဖစ္သူ ထိုအရက္တုေၾကာင့္ေသရမွန္းကို မသိသျဖင့္ အဆိုပါအရက္ကို ထပ္ေသာက္မိၿပီး ယမန္ေန႔ညက စစ္ေတြေဆးရံုတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။ ပူးတြဲပါ ဓါတ္ပံုမွာ ၄င္း၏ အေလာင္းကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ အာက်ိပ္ေတာ္ကုန္း သခ်ႋဳင္းတြင္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက သၿဂႋဳလ္ေနၾက ပံုျဖစ္သည္။

ထိုၾကက္သေရရြာမွ ေသဆံုးသူမ်ား ေသာက္မိၾကေသာ အရက္ဆီကို ယင္းရြာမွ ဦးစံထြန္းဆိုသူက စစ္ေတြၿမိဳ႕ေရႊနဒီတိုက္တန္း အေနာက္ဘက္မွ ဟိန္းဒုတ္မဆိုင္ (ဟိႏၵဴမဆိုင္) မွ မွာယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

ထို ပိႏၷဲေခ်ာင္းကၽြန္းေပၚမွ ပိႏၷဲေခ်ာင္းရြာ၊ ၾကက္သေရရြာတို႔အျပင္ ေက်ာက္ကုတင္ရြာ၊ ရႊီပုေတရြာ အစရွိသည့္ရြာမ်ားတြင္ ဤတစ္ရက္နွစ္ရက္အတြင္း အရက္တုေၾကာင့္ ေနထိုင္မေကာင္းသူ အနည္းဆံုး ဆယ့္ေလး ဆယ့္ငါးေယာက္ခန္႔ရွိၾကရာ ေလးငါးေယာက္ခန္႔မွာ စစ္ေတြ ေဆးရံုႀကီးသို႔ လာေရာက္ျပ သခဲ့ၾကသည္ ဟု ဆိုသည္။
todaymyanmar

ပုဂံယဥ္ေက်းမႈေဒသကို ေကာင္းကင္မွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ လည္ပတ္စီးနင္းခြင့္ ခရီးစဥ္သစ္လာမည္


ပုဂံယဥ္ေက်းမႈေဒသတြင္ နိုင္ငံတကာ ခရီးသည္မ်ားကို လည္ပတ္ေလ့လာမႈ ပံုစံသစ္အျဖစ္ ေဒသတစ္၀ိုက္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေကာင္းကင္မွ ေလ့လာၾကည့္ရႈသည့္ အစီအစဥ္ကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုက တင္ျပထားေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၁၂-၇-၂၀၁၃ ရက္တြင္ သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို့ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ ေဒသကို ေကာင္းကင္မွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ စီးနင္းေလ့လာ ၾကည့္ရႈ့ျခင္း အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ျပီး နိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ားကလည္း စိတ္၀င္စားေနၾကသည္ဟု သိရသည္။ ''ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုက တင္ျပထားတာပါ။ ကုမၸဏီနာမည္ကိုေတာ့ ေျပာလို့ မျဖစ္ေသးလို့ပါ။ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ ေဒသတစ္ခုလံုးကို ရဟတ္ယာဥ္နဲ့ ပံ်သန္းျပီး ခရီးသည္ကို ျပသခြင့္အတြက္ ဒီရက္ပိုင္းေလးကပဲ တင္ျပထားတာ''ဟု ေလေၾကာင္း ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူးခု်ပ္ ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ ခရီးသည္မ်ားကို ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ပုဂံေဒသတစ္၀ိုက္ လွည့္လည္ျပသျခင္းတြင္ သင့္တင့္ေသာ ေဈးနႈန္း တစ္ရပ္ ေကာက္ခံရယူ သြားမည့္ ပံုစံမို်းျဖစ္ျပီး ေလေၾကာင္းညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားက စိစစ္မႈျပုလုပ္ေနသည္ဟု သိရသည္။ ''ဥပမာေျပာရရင္ Ballon Over Bagan လိုမို်းေပါ့။ မိုးပံ်ပူးေဖာင္းေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ရဟတ္ယာဥ္နဲ့ ျဖစ္သြားတာေပါ့''ဟု ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
Ballon Over Bagan တြင္ နာမည္ၾကီး ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းစု FMI က ၀င္ေရာက္ျပီး ရွယ္ယာထည့္၀င္ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွထားကာ ခရီးသည္ ဆဲြေဆာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးျမင့္မည္ဟု ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားဖူးသည္။ ''ရဟတ္ယာဥ္ ပံ်သန္းတာဆိုေတာ့ လံုျခံုစိတ္ခ်ရမႈေတြ၊ ေလေၾကာင္း လံုျခံုေရးေတြ အတြက္ ညိွနိႈင္းစရာေတြ ရိွေသးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စီစစ္မႈေတြ လုပ္ေနတာ''ဟု ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ ေဒသသည္ နိုင္ငံတကာက စိတ္၀င္စားေသာ ခရီးစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ့ခြင့္ ရပါက နိုင္ငံတကာ ခရီးသည္မ်ားၾကား ပို၍ ေရပန္းစားလာဖြယ္ ရိွေနသည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ျမန္မာ

မေလးရွားတြင္ အက်ဥ္းက်ေနသည္႕ ျမန္မာ ေလးေထာင္ေက်ာ္ ေနရပ္ ျပန္ေခၚမည္

မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ တရားမဝင္ ေနထိုင္မႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၄၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေနရပ္ ျပန္ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီတဂူ ကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္ အဓိပတိ ေဒါက္တာ အရွင္ဉာဏိႆရက မိန္႔ၾကားသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ လုပ္ရန္အတြက္ နယ္စပ္မ်ားမွ တရားမဝင္ (ေအာက္လမ္းျဖင့္) သြားေရာက္သျဖင့္ အဖမ္းခံရသူမ်ားႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔၊ ဗီဇာ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးျခင္းေၾကာင့္ အဖမ္းခံရၿပီး အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ျမန္မာ လုပ္သား ေလးေထာင္ေက်ာ္အနက္ ၁၇၀ ေက်ာ္သည္ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔က သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဦးေဆာင္သည့္ သီတဂူ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ (မေလးရွား) ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ ကြာလာလမ္ပူမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမန္မာေလေၾကာင္း (MAI) စင္းလုံးငွား ေလယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း MAI ထံမွ သိရွိရသည္။

ယင္းလူ ၁၇၀ ေက်ာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိ႕၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသည့္ ကေလးငယ္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဒဏ္ရာ ရရွိထားသူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

တရားမဝင္ ေနထိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ၎တို႔ကို ေခၚေဆာင္ရန္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ငါးသိန္းခန္႔ ကုန္က်ႏိုင္ေၾကာင္း သီတဂူ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ဉာဏိႆရက The Voice သို႔ မိန္႔ၾကားထားသည္။

“အခုေတာ့ ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္းေလာက္ ထပ္လိုေသးတယ္” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

ထိုင္းနယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ရာမွ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသည့္ ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမလင္းသည္ ေထာင္ သုံးလႏွင့္ ႀကိမ္ဒဏ္ တစ္ခ်က္ ျပစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း အက်ဥ္းေထာင္က လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္လာသူမ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကရင္ တိုင္းရင္းသား တစ္ဦးက မေလးရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား အက်ဥ္းေထာင္ထဲသို႔ လာေရာက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အခမဲ့ ျပန္ခြင့္ရမည္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလဆိပ္ကို ေရာက္ပါက လမ္းစရိတ္ ထပ္မံေပးမည္ဆိုသျဖင့္ ေနအိမ္ကို ပိုက္ဆံ မမွာထားဘဲ ျပန္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာေလဆိပ္ ေရာက္သည့္အခါ လမ္းစရိတ္ မေပးသျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ စရိတ္မရွိေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ေျပာဆိုသည္။

“မေလးရွားကို ေရာက္တဲ့ေန႔ အဖမ္းခံရတယ္။ ၁၅ ရက္ ေထာင္ထဲမွာ ေနခဲ့ရတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းက်ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျပန္လာႏိုင္ရန္အတြက္ လူတစ္ဦးလွ်င္ မေလးရွားႏိုင္ငံ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနကို ဒဏ္ေၾကးေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၀၀၊ ေလဆိပ္ အေကာက္ခြန္ကို ၂၅ ေဒၚလာ ေပးေဆာင္ရၿပီး ေလယာဥ္ စင္းလုံးငွား တစ္ႀကိမ္ ပ်ံသန္းမႈအတြက္ ေဒၚလာ ၄၀,၀၀၀ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။
The Voice Weekly

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္ျပလာမွသာ စဥ္းစားမည္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကား

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္ျပလာမွသာ စဥ္းစားမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္ျပလာမွသာ စဥ္းစားမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။
လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳေရး တာ၀န္ပါ။ အမွန္မွာေတာ့ ဥပေဒျပဳဖို႔ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရက ဥပေဒၾကမ္း ျပဳရတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတိုင္းပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္ကို ဥပေဒၾကမ္း တင္ျပရတာ ရွိပါတယ္။ ဒီအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဒါကိုေဆြးေႏြးရတာ ရွိပါတယ္ . . . . .
ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိ ခန္းမေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးသိန္းေဆြတို႔ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းမႈကို သူရဦးေရႊမန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ၌ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
"လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳေရး တာ၀န္ပါ။ အမွန္မွာေတာ့ ဥပေဒျပဳဖို႔ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရက ဥပေဒၾကမ္း ျပဳရတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတိုင္းပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္ကို ဥပေဒၾကမ္း တင္ျပရတာ ရွိပါတယ္။ ဒီအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဒါကိုေဆြးေႏြးရတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာရွိတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအရ သက္ဆိုင္ရာက တင္ျပလာမယ္လို႔ ဆိုရင္ေတာ့ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ ေပးပါ့မယ္" ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ၏ လက္မွတ္မ်ားကို စုေဆာင္းေနၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ လက္မွတ္ေပါင္းႏွစ္သန္းေက်ာ္ စုေဆာင္းရရွိေနၿပီဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနကာ အဆိုပါ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္သို႔ပါ တင္ျပမည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Eleven

ဆိုေတးသတိရလာခ်ိန္မွာဇနီးမဟုတ္ေၾကာင္းၿငင္းဆိုရင္မခ်ိဳခ်ိဳမွတရားစြဲဆိုမည္ဟုဆို

ေတးသံရွင္ဆိုေတးရဲ႕ဇနီးျဖစ္တယ္လို႔ေျပာဆိုသူထိုင္းႏိုင္ငံမွမခ်ိဳခ်ိဳကဆိုေတးသတိရလာတဲ့အခ်ိန္မွာသူ႔ကိုဇနီးမဟုတ္ဘူးလို႔ျငင္းဆိုရင္ဆိုေတးအားတရားစြဲဆိုသြားမယ္လို႔သည္ေန႔Myanmar Journalist Network မွာျပဳလုပ္တဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေျပာပါတယ္။
မခ်ိဳခ်ိဳနဲ႔ဆိုေတးတို႔ကၿပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လ၂၇ ရက္ေန႔ျမ၀တီမွာစတိတ္ရႈိးအတြက္သီဆိုဖို႔ငွားရမ္းရာကစတင္ေတြ႔ဆုံၿပီးဇူလိုင္လ၄ရက္ေန႔
ဘန္ေကာက္မွာအတူေပါင္းသင္းေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။
မခ်ိဳခ်ိဳအေနနဲ႔ဆိုေတးကိုဘန္ေကာက္မွာေဆးကုသေပးဖို႔ဆႏၵရွိေၾကာင္းလည္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေျပာပါတယ္။
သည္အေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဆိုေတးရဲ႕အေဒၚျဖစ္သူကိုဖုန္းနဲ႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ `ဘာမွေျဖရွင္းဖို႔မရွိပါဘူး။ဒီအမ်ိဳးသမီး
ဘယ္ကေပၚလာမွန္းမသိပါဘူး။ဆိုေတးျပန္ေကာင္းလာမွပဲဒီကိစၥသိရမွာပါ'လို႔ေျပာပါတယ္။

modern news journal

အထိုင္မ်ားေသာ အလုပ္ေၾကာင့္ ေစာေစာ စီးစီး ေသဆံုးေစနိုင္


တစ္ခါထိုင္ရင္ သံုးေလး နာရီေက်ာ္ ၾကာတဲ့ သူေတြကို ေလ့လာခဲ့ရာ ေစာေစာ စီးစီး ေသဆံုး နိုင္ေျခ ျမင့္မား ေနတယ္လို့ ေလ့လာမႈ နွစ္ခု အရ သိရပါတယ္။
အေမရိကန္ ေလ့လာမႈ အရ တစ္ေန့ ေျခာက္နာရီထက္ ပိုမိုထိုင္ျပီး ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္တဲ့ အမို်းသမီးေတြက အခိ်န္ မတိုင္မီ ေစာေစာ ေသဆံုးနိုင္ေျခ ၇၀ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္း၊ အမို်းသားေတြ မွာေတာ့ အခိ်န္ မတိုင္မီ ေစာေစာေသဆံုး နိုင္ေျခ ၅၀ ရာခိုင္နႈန္း ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ့ရိွ ရပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ် ေလ့လာမႈအရ လူေတြက အထိုင္မ်ား ေလေလ၊ ဘ၀ သက္တမ္းတိုဖို့ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားေလေလ ျဖစ္တာကို ေတြ့ရပါတယ္။

အထိုင္မ်ားသူတို့အတြက္ ေျဖရွင္းနည္း

အထိုင္မ်ားတဲ့ အလုပ္လုပ္ ရသူေတြ အေနနဲ့ နာရီ၀က္ၾကာ ထိုင္ျပီးတိုင္း မတ္တပ္ရပ္ေပးဖို့ လိုပါတယ္။ ဖုန္းကို ရပ္ျပီးေျပာတာ၊ လက္ကိုင္ဖုန္းကို လမ္းေလွ်ာက္ျပီး ေျပာတာမို်းလုပ္ပါ။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ့ စကားေျပာရာမွာ အီးေမး၊ ခ်က္တင္ေတြနဲ့ ေျပာမယ့္အစား သူတို့ဆီကို သြားေရာက္ျပီး ေျပာပါ။ နာရီမ်ားစြာ ၾကာၾကာထိုင္ျပီး အလုပ္လုပ္မယ့္ အစား မၾကာခဏ ေရေသာက္ လိုက္၊ အိမ္သာ သြားလိုက္ (ဆီးသြားလိုက္) လုပ္ေပးပါ။

ျမ၀တီ

ကိုရီးယား မမ ၏ ဖက္ရွင္အဆန္းေၾကာင့္ ဒီဇုိင္းကုိပြဲတတ္သူေတြနဲ႔ သတင္းေထာက္ေတြ မ်က္လုံးျပဴးေစခဲ့


ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းပတ္က ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ Bucheon မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ကုိရီးယားႏုိင္ငံတကာရုပ္ရွင္ဆုေပးပြဲ Puchon International Fantastic Film Festival ပြဲမွာပါ။ အဆုိပါပြဲမွာ အျခားနည္မည္ေက်ာ္ေတြထက္ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားခံခဲ့ရတဲ့ ေတာင္ကုိရီးယားေမာ္ဒယ္လ္မင္းသမီးျဖစ္တဲ့ Yeo Min Jung ဝတ္လာတဲ့ Fashion ဒီဇုိင္းကုိပြဲတတ္သူေတြနဲ႔ သတင္းေထာက္ေတြ မ်က္လုံးျပဴးေစခဲ့ပါ တယ္။ ကုိးရုိ႕ကားရားႏုိင္တဲ့ အဝတ္စားဒီဇုိင္းႏွင့္ပြဲတက္လာတဲ့ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မွာလည္း မလုံတလုံဖုံးဖိကာ လူအမ်ားၾကည့္ရႈရတဲ့ အထိပြဲဆူေစခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါမင္းသမီးဟာ ေတာင္ကုိရီးယားျပည္တြင္းမွာ လူသိနည္းေမာ္ဒယ္လ္ မင္းသမီးျဖစ္ၿပီး ယခုလုိပြဲတက္ဝတ္ဆင္လာတာဟာ တမင္နာမည္ႀကီး ေအာင္မ်ားဖန္တီးလာတာလားလုိ႔ အမ်ားကေဝဖန္ေနၾကပါတယ္။

ျမ၀တီ

ကၽြဲသူခိုး ၇ ဦးကို ကၽြဲမ်ားႏွင့္ အတူ ေပါက္ေတာရဲက ဖမ္းဆီး


ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ ငျပီ ကၽြန္းေက်းရြာအနီး ပင္လယ္ျပင္တြင္ ကၽြဲခိုးလာသူ ဘဂၤလီ ၇ ဦးကို ေဒသခံမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေပါက္ေတာ ရဲက ယမန္ေန႕ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႕က ဖမ္းဆီးလိုက္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

သူတုိ႕ကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရဲတာ၀န္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းျပီး ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေပါက္ေတာရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ ဦးသန္းေဌးက ဖမ္းဆီးရမိေသာ ကၽြဲမ်ားမွာ ခိုးယူလာျခင္းေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရသည္္ဟု ေျပာသည္။

“ ေလွတစ္စီးမွာ ကၽြဲ ၄ေကာင္နဲ႕ ဘဂၤလီ ၇ ေယာက္ပါ။ အခု ေပါက္ေတာ ရဲစခန္းကို ေရာက္ပါျပီ။ သူတို႕ကို ငျပီကၽြန္း ရြာမ ရြာသားေတြနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕  ဘုတ္ ၃-၄ စီးနဲ႔ ၀ိုင္းဖမ္းၾကပါတယ္။ ဖမ္းမိတဲ့အခါ ၀ယ္လာတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လက္ထဲကို ေရာက္လို႕ စစ္ေဆးတဲ့အခါ ဟင္းခရိုေက်းရြာက ခိုးယူလာတာလုိ႕ ေျပာပါတယ္။ အခုေတာ့ ခုိးယူလာတာ ထင္ရွားသြားပါျပီ” ဟု ဒုရဲအုပ္က ဆိုသည္။ယခု ဖမ္းဆီးရမိေသာ ကၽြဲခိုးသူမ်ားသည္  အေနာက္ရဲ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းတြင္ လက္ရွိ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသူ ၇ ဦးႏွင့္ အမည္ႏွင့္ သူတို႕၏ ေနရင္ရင္းမွာ  ၁။ ေတလာဟူေဆာင္း (၂၇) ႏွစ္ (ဖ)အဘူကာဆန္ – အေနာက္ရဲ မူဆလင္ရြာ၊ ၂။ ေရာ္ဘီ အာေလာင္ (၂၂)ႏွစ္၊ (ဖ) ႏူမာလာကိန္း – ရပ္ကြက္ (၃) ေပါက္ေတာ ၃။ ေဆြေယာ့ကာေလာင္ (၂၇ )ႏွစ္၊ (ဖ) မာေမာက္ ေဆြေယာ့- ငါး၀က္ေခ်ာင္း မူဆလင္ရြာ၊ ၄။ ေရွာ္နာယာ (၂၁)ႏွစ္၊ (ဖ) အာကိန္းမာလီ – ငါး၀က္ေခ်ာင္းရြာ၊ ၅။ အူစ္ပန္ဂူူနီ (၃၀)ႏွစ္၊ (ဖ) ကာလိဂ်ာ- ငါး၀က္ေခ်ာင္း မူဆလင္ရြာ၊ ၆။ အဘူကာေလာင္ (၄၀)ႏွစ္၊ (ဖ) အာနီရင္းဂ်ာ- ကံျပင္ မူဆလင္ရြာ၊ ၇။ ေရာ့ကာေလာင္ (၁၈)ႏွစ္၊ (ဖ) ေရာ္ကီး-  ငါး၀က္ေခ်ာင္း ဘီရြာတို႕ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားကို ကၽြဲခိုးမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည္ဟု ဒုရဲအုပ္ ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

“ ဟုတ္ပါတယ္။ အေရးယူဖို႕ဆိုတာကေတာ့ ပုဒ္မ ၃၇၉ (တ) /၅၄ ခိုးမႈမသကၤာမႈနဲ႕ ေလာေလာဆယ္ဖမ္းပါ တယ္။ ဖမ္းလို႕ျပီးမွ အခုအခ်ိန္မွာ ဟင္းခရိုက ကၽြဲပိုင္ရွင္ ေရာက္လာပါတယ္။ ဟင္းခရိုက ကၽြဲပိုင္ရွင္က အဓိက တရားလို ျဖစ္သြားပါဖို႕။ ဒါေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၃၇၉ (တ) အရ ကၽြဲခိုးမႈနဲ႕ တရားစြဲဆိုထားပါတယ္။”

လြန္ခဲ့ေသာ လကလည္း ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ ၀လမ္းႏွင့္ ၀လမ္းကုန္းေက်းရြာမ်ားမွ ကၽြဲႏြားေကာင္ေရ ၃၀ ခန္႕ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာမွ တရားခံမ်ားကို ယခုအခ်ိန္ထိ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိဟုသိရသည္။

ယခုအခါ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ မင္းငူကၽြန္းအတြင္းရွိ ၀လမ္း၊ ေတာလယ္၊ အုန္းေတာႏွင့္ ျဂင္းေခ်ာင္းေက်းရြာ မ်ားတြင္ ကၽြဲႏြားမ်ား အလြန္တရာ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ၎ ကၽြဲႏြားမ်ား မေပ်ာက္ရေအာင္ တားဆီးကာ ကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု စံုစမ္း သိရွိရသည္။

ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ အေနာက္ရဲ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လံုျခံဳေရး တာ၀န္ယူထားေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႕ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမွ ဘဂၤလီမ်ားက အျပင္ထြက္ျပီး ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားကို သြားေရာက္ကာ ကၽြဲႏြားမ်ား ခိုးယူေနၾကသည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ားက သံသယျဖစ္ေနၾက သည္ဟု သိရွိရသည္။

နိရဥၥရာ- ၂၀ ဇူလိူင္ ၂၀၁၃ -  ေမာင္ရမၼာ

၀န္ထမ္းေကာင္းမွ တိုင္းၿပည္ေကာင္းမည္


Browse › Home › ျမန္မာ႕သတင္း » ၀န္ထမ္းေကာင္းမွ တိုင္းၿပည္ေကာင္းမည္
(၂၀.၇.၂၀၁၃)ေန႔ က မြန္ၿပည္နယ္၊ သထံုခရိုင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕အနီး ၀င္းၿပန္ေက်း ရြာတြင္ ခရီးသည္တင္ ဟုိင္းလတ္တစ္စီး တိမ္းေမွာက္သြား ခဲ့သၿဖင့္ ကားအား ဆြဲေထာင္ေပးရန္ ကရိန္းယာဥ္လိုအပ္လွ်က္ရွိရာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္ နီယာရံုးရွိ TE ကားကရိန္းအား သြားေရာက္ အကူညီေတာင္းခံရာ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာမွ ကားေထာင္ခ တစ္ခုထဲကို က်ပ္(၁)သိန္းေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကားအား ရဲစခန္းသို႔ ဆြဲၿပီး ပို႔ေပးရလွ်င္ ေနာက္ထပ္ (၁)သိန္းေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကားတစ္စီးအား သြားဆြဲေပးခဲ့ရာ (၁)သိန္းခြဲရခဲ့ေၾကာင္း ေၿပာပါသည္။

ဟိုင္းလတ္ကားမွ ေငြမတပ္ႏိုင္သၿဖင့္ ၀င္းၿပန္ေက်းရြာသို႔ ၿပန္ခဲ့ၿပီး ရြာရွိၿပည္သူမ်ား၏ အကူအညီၿဖင့္ အဆုိပါကားအား ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးခဲ့ရာ ကားမွာ အဆင္ေၿပသြား ခဲ့သည္။

ၿပည္သူ႕၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွာ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ၿပည္သူမ်ားကို ကူညီရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။ ေငြမ်က္ႏွာတစ္ ခုထဲကိုသာၾကည့္ေသာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာလို ၀န္ထမ္းမ်ဳိး ေခတ္ေၿပာင္း စနစ္ေၿပာင္းတြင္ မရွိေတာ့သင့္ပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ၿပလိုက္ရပါသည္။

Thant Zin

ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည့္ ဒူဘုိင္းၿမဳိ႕ခံမ်ား ေ႐ႊသားဆု ရ႐ွိမည္


ပင္လယ္ေကြ႕ ေဒသရွိ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ အာရပ္ႏုိင္ငံတြင္ အဝလြန္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခုကို အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ယခုကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္

UAEႏုိင္ငံ၊ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕ခံလူထုအား ကိုယ္အေလးခ်ိန္ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါက ေရႊသားျဖင့္ ဆုခ်သြားမည္ဟု မက္လံုးေပး ေၾကညာလုိက္သည္။ ပင္လယ္ေကြ႕ ေဒသရွိ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ အာရပ္ႏုိင္ငံတြင္ အဝလြန္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခုကို အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ယခုကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရက္(၃၀)အတြင္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး စိန္ေခၚမႈသည္ ေသာၾကာေန႔က စတင္အက်ံုးဝင္ခဲ့ၿပီး အစၥလာမ္ ဘာသာ၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရာမာဒန္ ဥပုသ္လႏွင့္လည္း အခ်ိန္ တုိက္ဆိုင္ေနသည္။ ယင္းဥပုသ္လအတြင္း အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္တို႔သည္ ေနေရာင္က်ေရာက္ေနေသာ ေန႔ပိုင္းကာလတြင္ အစာစားျခင္း၊ ေရေသာက္ျခင္းတို႔အား ေရွာင္ၾကဥ္သည့္ အေလ့အထကို က်င့္ႀကံၾကသည္။

ဒူဘိုင္းတြင္ အဝလြန္သည့္ ကိစၥသည္ ျပႆနာ တစ္ခုသဖြယ္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာၿပီးေနာက္ အစိုးရက ကူးစက္ေရာဂါ တစ္ခုဟုပင္ တင္စား သတိေပးခဲ့သည္။ ေသာၾကာေန႔တြင္ ယခုစိန္ေခၚမႈအတြက္ မွတ္ပံုတင္သူ ဒူဘိုင္း ေဒသခံတုိင္းသည္ ဩဂုတ္လ (၁၆)ရက္ေန႔၌ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျပန္လည္တိုင္းတာၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ကီလိုဂရမ္ ေလ်ာ့က်တိုင္း ေရႊသား (၁)ဂရမ္ လက္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေပါက္ေစ်းအားျဖင့္ (၄၂)ေဒၚလာမွ် ရွိေနသည္။ ဒူဘိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားက "သင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္အတြင္ ေရႊသား"ဆိုေသာ အမည္ျဖင့္ ယခု အစီအစဥ္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အမ်ားဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သူ (၃)ဦးကို ေဒၚလာ (၅၄၀၀) တန္ဖိုးရွိသည့္ ေရႊဒဂၤါးမ်ား သီးျခား ခ်ီးျမွင့္မည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သူတိုင္းသည္ အနည္းဆံုး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ (၂)ကီလိုဂရမ္ [(၄.၄)ေပါင္] ေလ်ာ့က်မွ စစ္ေဆးမႈ ေအာင္ျမင္သည့္ စာရင္းတြင္ အက်ံုးဝင္ ထည့္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။ "သတ္မွတ္ခ်က္ေတြေတာ့ ရွိတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြဟာ သတ္မွတ္နည္းလမ္းေတြအတိုင္း အစားအေသာက္ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ မသင့္ေတာ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳတာမ်ိဳးကို တားျမစ္ထားတယ္"ဟု ဒူဘိုင္း ျမဴနီစီပယ္အဖြဲ႕က ေၾကညာသည္။

ဒူဘိုင္း က်န္းမာေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက UAE ႏုိင္ငံတြင္ေရာ၊ အနီးဝန္းက်င္ အာရပ္ႏုိင္ငံ အခ်ို႕တြင္ပါ အဝလြန္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။ ဒူဘိုင္းတြင္ အဝလြန္မႈသည္ တစ္စထက္တစ္စ ႀကီးထြားလာေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားပါ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ လြန္ကဲေနျခင္းအေပၚ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

Planet Myanmar Network

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူသတ္မႈျဖစ္


ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၀

၁၉.၇.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၁၈၀၀ အခ်ိန္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားကုန္း ေက်းရြာေန ကိုခ်စ္ဦးေမာင္သည္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ အျဖစ္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ၿပီး ေနအိမ္သို႕ ျပန္လာစဥ္ အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္သူ မစန္းသီတာမွ ဇနီးျဖစ္သူ မဥမၼာ၀င္း၏ ပထမ အိမ္ေထာင္ အမ်ိဳးသားျဖစ္သူ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း
ေျပာျပခ်က္အရ ၎၏ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ ဦးလွေဌးႏွင့္ (၆)လမ္းဆံု ရဲကင္းတာ၀န္က် ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေဌး၀င္းတို႕အား အေၾကာင္းၾကားေခၚယူကာ ေနအိမ္သို႕သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈရာ ေနအိမ္တြင္ ဇနီးျဖစ္သူ မဥမၼာ၀င္းမွာ ၀ဲ/ယာ လည္ပင္း၊ ရင္အံုတို႕တြင္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္တန္း ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ) ၆၆၇/၂၀၁၃ ၊ ပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းရာ မဥမၼာ၀င္း၏ မထမအိမ္ေထာင္ျဖစ္သူ ေအာင္ေက်ာ္၀င္း၊ (၃၂)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးသန္းေမာင္၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ေနသူမွ မဥမၼာ၀င္းအားလာေရာက္ေခၚေဆာင္ရာ
မရသျဖင့္ ဓါးဦးခၽြန္၊ သံခၽြန္တို႕ျဖင့္ ထိုးခဲ့၍ ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ တရားခံေအာင္ေက်ာ္၀င္းအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလ်က္ရွိ ေၾကာင္းသတင္း ရရွိပါသည္။

Yangon Police

ကားေနာက္ၾကည့္မွန္ခိုးသူညီညီေအာင္အား လံုၿခံဳေရးတပ္ခြဲမွ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရာ ကားေနာက္ၾကည့္မွန္ခိုးမႈ (၁၂)မႈေဖၚထုတ္ႏိုင္


ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၀

၄.၆.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၂၁၀၀အခ်ိန္ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္ လမ္းေန ေဒၚေဌးေဌၾကြယ္မွ ကုမၸဏီေရွ႕တြင္ရပ္ထားေသာ ယာဥ္အမွတ္ ၄င/----- KLUGER ယာဥ္၏ ေနာက္ၾကည့္မွန္ (တန္ဘိုး၅၀၀၀၀က်ပ္) မွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ အလံုၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔
တိုင္ၾကားခဲ့ရာ (ပ)၁၂၇/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၇၉ျဖင့္ အမႈဖြင့္စံုစမ္းစစ္ေဆး ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး၊ အကူတပ္ဖဲြ႕ခဲြ၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ခဲြ(၂)မွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ မသကၤာသတင္းရရွိသူ ညီညီေအာင္(ခ)က်ားႀကီး၊ (ဘ)ဦးျမဟန္အား ၁၅.၇.၂၀၁၃ရက္ေန႔တြင္ သီရိမဂၤလာေစ်းသစ္အနီး၌ေတြ႕ရွိၿပီး ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့ရာ အဆိုပါအမႈအား ၄င္းမွခိုးယူေရာင္းခ်ထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါသည္။

ညီညီေအာင္(ခ)က်ားၾကီးအားအျခားခိုးမႈမ်ားပတ္သက္၍ ဆက္လက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၄င္းသည္ ကားေနာက္ၾကည့္မွန္ခိုးမႈမ်ား
ျဖစ္ေသာ တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ (၂)မႈ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ(၁)မႈ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ(၁)မႈ၊ ဗိုလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ(၁)မႈ၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ(၁)မႈ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ(၁)မႈ၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ(၁)မႈ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ(၁)မႈ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ
(၁)မႈ၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ(၁)မႈ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ(၁)မႈ၊ စုစုေပါင္းကားေနာက္ၾကည့္မွန္ခိုးမႈ (၁၂)မႈအားထပ္မံ
ေဖၚထုတ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းအသီးသီးတြင္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

႔Yangon Police

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပး၀င္းမႇ ေခမာသီ လမ္းဆံုအထိ ဆိုးရြားသည့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ အခ်ိန္ေျခာက္နာရီနီးပါး ျဖစ္ပြား

ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပး၀င္းႏႇင့္ ေခမာသီ လမ္းဆံုအၾကား ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ ည ၉ နာရီေက်ာ္က ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ ေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ရဲကို)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရႇိ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပး၀င္းမႇ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေခမာသီ လမ္းဆံုအထိ ဆိုးရြားသည့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ အခ်ိန္ေျခာက္နာရီနီးပါး ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ဆိုးရြားသည့္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမႇာ ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ ညေန ၄ နာရီ မႇ စတင္ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ည ၁၀ နာရီေက်ာ္မႇ ျပန္လည္ရႇင္းလင္း ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားရျခင္းမႇာ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပး၀င္းထိပ္ရႇိ ယာဥ္အ၀င္အထြက္လိုင္းမ်ား ႐ႈပ္ေထြးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမႇ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပး၀င္းထိပ္တြင္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီ ေမာင္းႏႇင္ေနသူ ကိုေအာင္သူက ''ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲေနတဲ့ ခရီးသည္တင္ကားနဲ႔ အေ၀းေျပးကားတို႔ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ မေလွ်ာ့လို႔ စျဖစ္တာပါ'' ဟု ဆိုသည္။
ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပး၀င္း အတြင္းမႇ ယာဥ္လိုင္းမ်ား ထြက္ရႇိမႈအခ်ိန္ ႏႇစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ေႏႇာင့္ေႏႇးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲေနေသာ ယာဥ္လိုင္းမ်ားမႇ ခရီးသည္မ်ား အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ျမတ္မႏၲလာထြန္း အေ၀းေျပးယာဥ္လိုင္းမႇ ဂိတ္မႇဴးျဖစ္သူ ကိုလြင္ဦးက ''အဓိကျဖစ္တဲ့ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပး၀င္း အ၀င္၊ အထြက္ ကားစနစ္ေတြက ဒီယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ပိုျဖစ္ေစတယ္။ အခု သူတို႔ ကားအ၀င္အထြက္ လုပ္လုိက္တဲ့ စနစ္က အတြင္းမႇာပဲ အဆင္ေျပတယ္။ အျပင္ကား အ၀င္၊ အထြက္ေတြမႇာ ဘယ္လိုမႇ အဆင္မေျပဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တာ၀န္ရႇိသူေတြ အေနနဲ႔ ကားစနစ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေပးေစခ်င္တယ္'' ဟု ဆိုသည္။
၎အျပင္ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပး၀င္းထိပ္ရႇိ အမႇတ္ (၃) လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ယာဥ္ရႇင္းလင္း ေပးေနေသာ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ယာဥ္ရႇင္းလင္းေပးမႈမႇာ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ သင့္ေတာ္မည့္ သူမ်ားကို အစားထိုး တာ၀န္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေ၀းေျပးယာဥ္လိုင္း တာ၀န္ရႇိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
စည္းစိမ္ရႇင္ ယာဥ္လိုင္းမႇ ဂိတ္မႇဴးျဖစ္သူက ''အဓိကက်တဲ့ အခ်က္က လမ္းမေပၚမႇာ ထြက္လာတဲ့ကားေတြကို ရႇင္းလင္းတဲ့ သူေတြက အေရးႀကီးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သူေတြက ေပါ့ဆေနတယ္။ ကားေမာင္းတဲ့ သူေတြကေတာ့ ေခါင္းရရင္ ေခါင္းထုိးမယ္၊ လြတ္ရင္၀င္မယ္။ အဲဒါကို ထိန္းညႇိေပးႏိုင္မယ့္ သူေတြကိုသာ ဒီမႇာ ထားေစခ်င္တယ္'' ဟု ဆိုသည္။

ၿဗိတိန္အမ်ဳိးသမီး၏ ဦးေခါင္းထဲတြင္ အသားစား ပိုးေလာက္မ်ား ေရာက္႐ွိေန

အသက္(၂၇)ႏွစ္ရွိ ရိုခ်ဲလ္ဟားရစ္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ခ်စ္သူႏွင့္အတူ ပီရူးႏုိင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္ရွိ ႏုိင္ငံတြင္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာစဥ္ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ကတည္းက ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာကို ခံစားခဲ့ရ

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ အမ်ိုးသမီး တစ္ဦးသည္ အားလပ္ရက္ အလည္အပတ္ ခရီးမွအျပန္ ေခါင္းကိုက္မႈကို စစ္ေဆးရာ ဦးေခါင္းထဲ ေရာက္ေနသည့္ အသားစား ပိုးေလာက္မ်ားကို ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ အသက္(၂၇)ႏွစ္ရွိ ရိုခ်ဲလ္ဟားရစ္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ခ်စ္သူႏွင့္အတူ ပီရူးႏုိင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္ရွိ ႏုိင္ငံတြင္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာစဥ္ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ကတည္းက ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာကို ခံစားခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ သူမ၏ မ်က္ႏွာတြင္ နာက်င္မႈအခ်ို႕ ရွိခဲ့ျပန္သလို နားထဲတြင္ ဆူဆူညံညံ အသံမ်ား ၾကားေနရသည္။ ထို႔ေနာက္ နားထဲမွ အရည္အခ်ဳိ႕ပါ စိမ့္ထြက္ခဲ့သည့္ေနာက္ ရိုခ်ဲလ္သည္ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

အေစာပိုင္းက ဆရာဝန္မ်ားသည္ ရိုခ်ဲလ္တြင္ အေသးစား နားတြင္း ပိုးမႊားဝင္ေရာက္မႈ တစ္ခုခု ျဖစ္ေနသည္ဟုသာ ယူဆခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္အၿပီးတြင္မူ အသားစား ေလာက္ေကာင္မ်ား သူမ၏ နားထဲတြင္ ရွိေနသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ျဖစ္ပံုမွာ ပီရူးတြင္ ရွင္သန္ေနထုိင္ေလ့ရွိသည့္ Screw Worm Fly ေခၚ ယင္ေကာင္ တစ္မ်ိဳးသည္ ရိုခ်ဲလ္၏ နားတြင္ ဥမ်ား ဥခ်ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔မွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ေလာက္ေကာင္မ်ားသည္ သူမ၏ နားထဲတြင္ ကမာၻသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခု စုစည္းေနျခင္းဟု သိရသည္။ ရိုခ်ဲလ္၏ နားျပြန္ထဲတြင္ (၁၂)မီလီမီတာမွ် အနက္ရွိသည့္ တြင္းငယ္တစ္ခုကို ယင္းတို႔က လိႈက္စား တူးေဖာ္ထားသည္။

ရိုခ်ဲလ္အတြက္ ကံေကာင္းခဲ့သည္မွာ အဆိုပါ ပုိးမႊားမ်ားသည္ အဓိက ေသြးေၾကာႀကီးမ်ားကို မထိပါးေသးသလို ဦးေႏွာက္ႏွင့္လည္း ေဝးကြာေနဆဲ ျဖစ္ေနျခင္းဟု ဆိုသည္။ ဒါဘီအရပ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးကို ဆရာဝန္မ်ားက ခြဲစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ကာ ယင္းပိုးေလာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ရိုခ်ဲလ္သည္ အျပည့္အဝ သက္သာ ေကာင္းမြန္လာေနၿပီဟု သိရသည္။ ရိုခ်ဲလ္၏ သေဘာတူညီမႈအရ သူမ၏ ေဝဒနာ ျဖစ္စဥ္ကို မွတ္တမ္းတင္ကာ Discovery Channelအတြက္ "Bugs၊ Bites and Parasites"ဆိုေသာ အမည္ျဖင့္ ရိုက္ကူးထားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈတြင္ လူနာအေနျဖင့္ အတိအက် ႀကိဳတင္ မွန္းဆ၍ မရေသာ ေဝဒနာ လကၡဏာမ်ား ျပသတတ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ ေတာ္ဝင္ဒါဘီ ေဆးရံုမွ သုေတသီမ်ားသည္ အေစာပိုင္းက သာမန္ ျပႆနာဟုသာ ထင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရိုခ်ဲလ္၏ နားတြင္းျပြန္တြင္ အေပါက္ငယ္ တစ္ခုကို ေတြ႕ရွိရာမွ မ်က္လံုးျပဴးေလာက္စရာ အေျခအေနကို ႀကံဳလာရျခင္း ျဖစ္သည္။ "ကၽြန္မအေမက ဆရာဝန္ကို ဘာျမင္လဲလို႔ ေမးတယ္။ ဆရာဝန္က ေျပာသင့္ မေျပာသင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေနေတာ့ အေမက ေျပာျပဖို႔ တိုက္တြန္းတယ္။ ဒီေတာ့ နားထဲမွာ ေလာက္ေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ကၽြန္မကို ဆရာဝန္က ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္မ ခ်က္ခ်င္းပဲ ငိုလိုက္မိတယ္"ဟု ရိုခ်ဲလ္က သူမ၏ အေတြ႕အႀကံဳကို ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဆရာဝန္မ်ားက အျပင္ဘက္မွေန၍ ပိုးေလာက္မ်ားကို ရယူရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေဆးဝါး ေထာက္ပံ့မႈက ေလာက္မ်ားကို ဦးေႏွာက္ဘက္ ပိုမို တိုးဝင္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ခဲ့ရသည္။ "ကၽြန္မ သိပ္ေၾကာက္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ဦးေႏွာက္ထဲသာ သူတို႔ ေရာက္သြားရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ တကယ့္ကို ဆိုးရြားလြန္းတဲ့ အေျခအေနပဲေလ"ဟု ရိုခ်ဲလ္က ဆိုသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆရာဝန္မ်ားက အေရးေပၚ ဦးေႏွာက္ Scanဖတ္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ သူမ၏ က်န္းမာေရးကို စစ္ေဆးေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သတင္းေကာင္းအျဖစ္ ေလာက္ေကာင္မ်ား၏ ဦးေႏွာက္ကို ထိေရာက္တိုက္ခုိက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ နားစည္၊ မ်က္ႏွာ အာရံုေၾကာ ဆဲလ္မ်ားႏွင့္ အဓိက ေသြးေၾကာမ်ားကိုပါ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ မေနေခ်။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ နားျပြန္လမ္းေၾကာင္းတြင္ အနက္(၁၂)မီလီမီတာစာမွ် အသားကို ေလာက္မ်ားက စားေသာက္ထားၿပီး ျဖစ္ေနသည္ကို ဆရာဝန္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဆရာဝန္မ်ားသည္ နားထဲသို႔ သံလြင္ဆီ ေလာင္းထည့္ကာ ယင္းအဖ်က္ပိုးမႊားမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ "တစ္ညလံုး ေစာင့္ခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္မဘဝမွာ အရွည္ၾကာဆံုး နာရီတခ်ို႕ပဲ"ဟု ရိုခ်ဲလ္က ဖြင့္ဟခဲ့သည္။ "အဲဒီေကာင္ေတြကို ကၽြန္မကိုယ္ထဲက ျမန္ျမန္ ထြက္သြားေစခ်င္တယ္။ ခုခ်ိန္မွာ ကၽြန္မေခါင္းထဲက အသံေတြ ျမည္ေနတဲ့ ခံစားခ်က္ဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ သိေနၿပီေလ။ ပိုဆိုးလာသလို ေတြးမိတယ္"ဟုလည္း သူမက ဆိုသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဆရာဝန္မ်ားက သူမ၏ နားကို စစ္ေဆးရာ ေလာက္ေကာင္မ်ားသည္ သန္သန္မာမာပင္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ယင္းတို႔အနက္ (၂)ေကာင္ကို ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထပ္၍ က်န္ေနမည္ကို ဆရာဝန္မ်ားက စိုးရိမ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ ဆရာဝန္မ်ားက နားလမ္းေၾကာင္းထဲ မွန္ေျပာင္းငယ္ ထည့္သြင္းၿပီး စစ္ေဆးရာ တုန္လႈပ္ေလာက္စရာ ျမင္ကြင္းႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။

ဆရာဝန္မ်ားက လူးလြန္႔ေနေသာ ေလာက္ေကာင္စုႀကီးကို သနားစရာ အမ်ိဳးသမီး၏ နားထဲတြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ အနည္းဆံုး အေကာင္ႀကီး (၈)ေကာင္မွ်သည္ ရိုခ်ဲလ္၏ နားထဲတြင္ ေပ်ာ္ပါး က်က္စားေနေၾကာင္း သိရွိလာၿပီးေနာက္ ရိုခ်ဲလ္ကို ခြဲစိတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အျပင္ေရာက္ေနသည့္ ေလာက္ေကာင္မ်ားကို ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္၍ မူရင္းမ်ိဳးႏြယ္ကို ေျခရာခံခဲ့ရာ ပီရူးရွိ ရႊံ႕ႏြံမ်ားတြင္ က်က္စားတတ္သည့္ Screw Worm Fly ယင္ေကာင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ခြဲစိတ္မႈ ေအာင္ျမင္သလို ရိုခ်ဲလ္၏ နားထဲမွ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ကပ္ပါးေကာင္မ်ားကို အၿပီးတိုင္ ရွင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ရိုခ်ဲလ္တြင္ မည္သည့္ ေခါင္းကိုက္မႈ၊ နာက်င္မႈ၊ ေခါင္းထဲမွ အသံျမည္မႈမ်ိဳးမွ် မရွိေတာ့ေခ်။ တစ္စထက္တစ္စ သက္သာေပ်ာ္ရႊင္လာသည့္ ရိုခ်ဲလ္က "ကၽြန္မေတာ့ ပိုးေကာင္ေတြကို အရင္ကေလာက္ ရြံတတ္ေတာ့မယ္ မထင္ဘူး။ ကိုယ့္ေခါင္းထဲကို ဒီလိုေကာင္မ်ိဳး ေရာက္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ေတြးၾကည့္လုိက္ေလ"ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

Planet Myanmar Network

ေဒၚလာ ၄၀၀ တန္ ငါးမန္း မကုိက္မယ့္ ဝတ္စုံ


ၾသစေၾတးလ်ကုမၸဏီ တခုကေန ငါးမန္းရန္က ကာကြယ္ေပးနိုင္တဲ့ ပထမဆံုး ဝတ္စံုကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လိုက္ပါျပီ။

ေရလႊာေလ်ွာစီးသူေတြနဲ႔ ေရငုပ္သူေတြကို ငါးမန္ တိုက္ခိုက္မယ့္ အနၱရယ္ကေန အကာ အကြယ္ေပးေအာင္ ဒီဝတ္စံု ဒီဇိုင္းထြင္ ထုတ္လုပ္ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ငါးမန္းေတြ ကေန သူတို႔ သားေကာင္ကို ဘယ္လို ဘယ္ပံု ရႈျမင္ျကတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို သုတသနျပဳျပီး ဒီဇိုင္းထုတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမဲနဲ႔ အျဖဴ အဆင္းက်ား ဝတ္စံု ဒီဇိုင္းကေတာ့ ဒါဟာ စားလို႔ မေကာင္းတဲ့ အစာဆိုျပီး ငါးမန္းကို သိေစမွာျဖစ္ျပီး၊ ေနာက္ပံုစံ ကေတာ့ ငါးမန္း မေတြ႔ေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ ဒီဇိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

မနွစ္တုန္းက ဆိုရင္ ကမၻာ့ တဝန္း ငါးမန္းကိုက္မႈ ၈၀ ေလာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီဝတ္စံုေတြကို ငါးမန္းက်းၾကီး ေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ အသံုးျပဳ ခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဝတ္စံု တထည္ကို ေဒၚလာ ၄၀ဝ ေလာက္ေပးရမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

မမတုိ ့အတြက္.. အႏ ၱရာယ္ရွိေသာ ၾကက္ေတာင္ပံမ်ား..


အလွအပကုိၾကုိက္ႏွစ္သက္ၾကတဲ့ မမ..တုိ ့ေရ..

ၾကက္ေတာင္ပံေၾကာ္ကုိ ေန့ ့စဥ္ရက္ဆက္စားသုံးၿခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္တကယ့္
အႏ ၱရ ာယ္တခုဆုိတာက္ို မွ်ေ၀လုိက္တာပါ…

ဒါကေတာ့ စင္ကာပူက အမ်ိဳးတမီးတဦးရဲ ့ၿဖစ္ရပ္မွန္ အေၾကာင္းေလးပါ။

မၾကာေသးမီက အမ်ိဳးတမီး တေယာက္ သူ ့ရဲ့ဗုိက္ထဲမွာ ေသြးခဲလုိလုိ ၿပည္တည္သလုိလုိိ အခဲတခု ၿဖစ္ၿပီး
ၾကီးၾကီးလာတာေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ၿပီး ထုတ္ၿပစ္လုိက္္ရတဲ့အထိၿဖစ္သြားပါတယ္…


အဲဒီအခဲဟာ ခြဲစိတ္ၿပိးၾကည့္လုိက္ေတာ့ မဲပုပ္ေနတဲ့ေသြးခဲၾကီးပါတဲ့...

သူမကေတာ့ ခြဲစိတ္ကုသၿပီးေနာက္မွာ ပုံမွန္ၿပန္ေကာင္းလာမယ္လုိ ့ပဲ ထင္ခဲ့တာေပါ့..

ဒါေပမယ့္.. သူထင္တာနဲ ့တတ္တတ္စင္ေအာင္လြဲခဲ့ပါ့တယ္..

ခြဲစိတ္ထုတ္ပစ္ၿပီး လအနည္းငယ္အၾကာမွာ အရင္လုိပဲ ဗုိက္ထဲမွာ ေသြးခဲလုိုလုိ ၿပည္ခဲလုိလုိ ၿပန္ၿဖစ္လာၿပန္ေရာတဲ့…
ဒုကၡပါပဲေနာ္..
သူလဲ အရမ္း စိတ္ ေသာကေရာက္ရတာေပါ့..

ဒါနဲ့ သားဖြားမီးယပ္ပါရဂူ တေယာက္ဆီ ခ်က္ခ်င္းသြားၿပၾကည့္ေတာ့..
ဆရာ၀န္က သူမကုိ ေမးခြန္းတခုေမးတယ္.. ေမးခြန္းက သူမအတြက္ေေတာ္ေတာ္ကုိထူးဆန္းေနတယ္....


ၾကက္ေတာင္ပံကုိ ေန ့စဥ္ရက္ဆက္စားသလား .. တဲံ့...

သူမက.. စားပါတယ္ လုိ ့ပဲေၿဖတယ္.. စားလဲ စားတာကုိး..

သူမ ၾကက္ေတာင္ပံေၾကာ္အၿမဲတမ္းစားေနက်ဆုိတာ ဘယ္လုိသိပါသလဲလုိ ့ ေတာင္အံ့ၾသတၾကီးၿပန္ေမး မိေသးတယ္..

ကဲၾကည့္.. ဘာေၾကာင့္သူဒီလုိေရာဂါၿဖစ္တာလဲ ..

ဒီေန ့ေခတ္မွာ
႕ၾကက္ေတြ ၿမန္ၿမန္ၾကီးထြားလာေစဖုိ Steroids ဟုိမုန္းေတြပါတဲ့ၾကီးထြားေဆးေတြ သုံးလာၾကပါတယ္.. .

Steroids ဟုိမုန္းေတြပါတဲ့ ၾကီးထြားေဆးကုိ ၾကက္ေတြရဲ့.ေတာင္ပံနဲ့ လည္ပင္းေနရာေတြမွာ
ပဲ အၿမဲထုိးေပးေလ့ရွိတယ္..
ဒါေၾကာင့္. Steroids ဟုိမုန္းေတြအမ်ားဆုံးစုေနတဲ့ေနရာကေတာ့ေတာင္ပံနဲ ့လည္ပင္းေတြမွာပါပဲ..
ဒီ Steroids ဟုိမုန္းေတြဟာ ၿမန္ၿမန္ၾကီးထြားေစတတ္တဲ့သေဘာေၾကာင့္ ခႏၵာကုိယ္ထဲမွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အက်ိဳးဆက္ေတြၿဖစ္လာတာေပါ့..

ဒါဟာဘာအတြက္လဲ..
တကယ္ေတာ့ သူတုိ ့ရဲ ့လုိအပ္ခ်က္က .. ၾကက္ေတြၿမန္ၿမန္ၾကီးထြားလာေစဖုိ ့ပဲမဟုတ္လား… .
ဒါေပမယ့္.. အခု အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ တုိက္ရုိက္ ထိခုိက္လာပါၿပီ…


အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ မ.ေဟာ္မုန္းေတြကုိပါ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေစတဲ့အၿပင္..

ဗုိက္ထဲမွာ ေသြးခဲလုိလုိ ၿပည္ခဲလုိလုိ မဲပုပ္ေနတဲ့ အခဲေတြ ၾကီးထြားလာေစတတ္တဲ့ ေရာဂါတမ်ိဳး ပုိၿပီးၿဖစ္လြယ္လာေစပါတယ္..

အမ်ိဳးသမီးတုိ ့မွာ အရသာရွိလွတဲ့ ရုိးရာဟင္းလ်ာေေတြ ရွိၾကတာေပါ့ေနာ္.. ဒါေပမယ့္..
အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရးက အသက္ဆက္လက္ရွင္သန္ဖုိ ့ရာ ပုုိၿပီးိအေရးၾကီးပါတယ္..

ဒါေၾကာင့္ မမတုိ ့ုကုိ ေ၀မွ်လုိက္ပါတယ္ေနာ္.. မမတုိ ့ခႏၵာကုိယ္ အလွမပ်က္ရေအာင္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ကုိလဲ ထိန္းရာေရာက္ေအာင္ ၾကက္ေတာင္ပံ ကုိ ေန ့စဥ္ရက္ဆက္ စားသုံးၿခင္းက ေန တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေလ်ွာ့စားၾကပါလုိ ့...

အၿခား မမ .ေတြ.. (မမ.ရွိသူေတြ) ဆီကုိလဲ ဒါကုိ လက္ဆင့္ကမ္းေပးၾကပါဦးေနာ္
ခင္မင္စြာၿဖင့္..
Ng_h0^^_y3!N
(Sharon How (Singapore Medical Association) ဧ။္ Beware Chicken Wings ကုိဆီေလွ်ာ္ေအာင္ဘာသာၿပန္သည္။)
Ref: http://www.sma.org.sg/

P.S.U.S, Canada ႏွင့္ Europe မွာေတာ့ ဒါကုိသူတုိ ့ႏုိင္ငံေတြမွာ တရားမ၀င္ပါဘူးလုိ ့ၿငင္းဆန္ထားပါတယ္..
တိရိစာၧန္ေတြကုိေဆးထုိးၿခင္း အစာေက်ြးၿခင္းေတြမွာ ဒီလုိ ေဟာ္မုန္းေတြသုံးခြင့္မၿပုဘူးလုိ ့ေၿပာပါတယ္..
ဒီထဲမွာ ထပ္ေတြ ့ရတာက အမ်ိဳးသားတေယာက္ ဟာ ၾကက္လည္ပင္းနဲ့ ထမင္းကုိပဲ ႏွွစ္ႏွစ္ၿခုိက္ၿခုိက္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ စားခဲ့ၿပီးေနာက့္ သူ ့ရဲ့ရင္ဘတ္ေတြဟာ ၾကီးထြားလာတာပါတယ္တဲ့..
ေရႊၿမန္မာဥယ်ာဥ္မွတဆင္႕ေဖာ္ၿပသည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႏႈတ္ဆိတ္မေနေတာ့မယ့္ uniform မ်ားရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဒုတိယေျမာက္ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းအား ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ၄၂ ရပ္ကြက္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ၿပီး အခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား မသတ္မွတ္ရေသး

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ၄၂ ရပ္ကြက္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဗိုလ္မင္းေရာင္ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္း ပုံစံငယ္အား ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ႀကီးၾကပ္၍ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဒုတိယေျမာက္ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ စီမံကိန္းအား ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ၄၂ ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္မင္းaရာင္လမ္းႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ လမ္းေထာင့္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အဆိုပါ စီမံကိန္းအား ဗိုလ္မင္းေရာင္ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းဟု အမည္ေပးထားၿပီး စတင္တည္ေဆာက္ရန္ ပႏၷက္တင္ျခင္းကို ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဗိုလ္မင္းေရာင္ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းမွာ အက်ယ္အ၀န္း ၁၁ ဒသမ ၇၂ ဧကေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလးခန္းတြဲ ရွစ္ထပ္တိုက္ အိပ္ခန္းသုံးခန္းပါ အေဆာက္အအံု ငါးလံုးႏွင့္ ေလးခန္းတြဲ ရွစ္ထပ္တိုက္ အိပ္ခန္းသုံးခန္းပါ အေဆာက္အအံု အလုံး ၂၀ စုစုေပါင္း ၂၅ လံုး တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ အလင္းေရာင္ ရရွိျခင္းမ်ားကို ထားရွိေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ယင္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီးေရ ၈၄၀ ခန္႔ ရပ္နားႏိုင္သည့္ ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာမ်ားပါ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံု တစ္လံုးလွ်င္ ဓာတ္ေလွကားႏွစ္စင္းစီ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ျပင္ပေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္း စုစုေပါင္းေလးခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ၄၈ ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းေပၚတြင္ အခန္းေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္သည့္ ဗုိလ္ဗထူး တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ပထမဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ႀကီးၾကပ္၍ Myanmar V Pile ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု ဗိုလ္မင္းေရာင္ စီမံကိန္းမွာ ဒုတိယေျမာက္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး တတိယေျမာက္အျဖစ္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ၆၂ ရပ္ကြက္ ဧရာ၀ဏ္လမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းေထာင့္တြင္ ဧရာ၀ဏ္ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး စတုတၳေျမာက္ အေနျဖင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္း ၁၃၀ ရပ္ကြက္တြင္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအား ၿပီးစီးပါက အခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအား ေျမဖိုးမပါဘဲ တည္ေဆာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတိုင္း ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက ျပဳလုပ္သည့္ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။
သို႔အတြက္ ယခုတည္ေဆာက္ေနသည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ႏွစ္ခု၏ အခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုလည္း တြက္ခ်က္၍ မရေသးျခင္းေၾကာင့္ မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအခန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုစည္ပင္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွာ အခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား မသတ္မွတ္ရေသးေသာ္လည္း က်ပ္သိန္း ၂၀၀၊ ၃၀၀ ႏွင့္အထက္ ရွိႏိုင္၍ သာမန္ျပည္သူမ်ား ၀ယ္ယူရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုရဲအုပ္နဲ ့အဖဲြ ့ေအာင္မဂၤလာ ကား၀န္း အတြင္းမွာ ျပန္တန္ဆာခန္းမ်ားနဲ ့ဆုိင္ကယ္မ်ားအား ဖမ္းဆီးေငြေတာင္း


ယေန ့ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္း(၁)နာရီခြဲေလာက္မွ စတင္ၿပီး ရန္ကုန္ျမဳိ ့ေအာင္မဂၤလာကား၀န္း အတြင္းရွိ အႏွိပ္ခန္းအမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ၿပည္တန္ဆာ အခန္းမ်ားသို႕ ဒုရဲအုပ္ေက်ာ္မင္းစိုးႏွင့္ တပ္သားသက္ပိုင္၊ တပ္သားမ်ဳိးမင္းဦး တို႕သည္ တစ္ခန္းလွ်င္ ေငြ(၅၀၀၀၀)က်ပ္ႏံူးျဖင့္ လိုက္လံေတာင္းယူခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

ထုိအျပင္ အဆုိပါ ဒုရဲအုပ္ႏွင့္ အဖဲြ ့မွ နံနက္ပိုင္း(၅)နာရီခြဲေလာက္တြင္ ေအာင္မဂၤလာ ကား၀န္း ရွိ လိုင္းစင္မဲ့ ဆိုင္ကယ္(၇)စီးအား ဖမ္းဆီးကာ ရဲကင္းတြင္ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး တစ္စီးလွ်င္(၃၀၀၀၀)က်ပ္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ခိုင္းကာ ျပန္လႊတ္ခဲ့ ေၾကာင္းလည္း မ်က္ျမင္ေတြ ့ရိွသူေတြ ေျပာျပခ်က္ အရ သိရပါသည္။

by Myanmar News Now 

iPhone 5S တြင္ လက္ေဗြ စစ္ေဆး စနစ္ ပါလာမည္


iPhone 5S မွာ အသစ္ပါလာမယ့္ Patent တစ္ခုလို႔ ဆုိပါတယ္။ ဘယ္ဖုန္းက မွ မစဥ္းစားေသးတဲ့ နည္းပညာပါ။ လက္ေဗြစနစ္ - Fingerprint scanner ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဖုန္း လံုျခံဳေရးစနစ္အတြက္ လက္ေဗြ နဲ႔ ပိတ္တာမ်ိဳး၊ ကုမၼဏီ၊ ရံုးေတြမွာ အဝင္အထြက္အတြက္ အသံုးျပဳတာမ်ိဳးကို အျခားစက္ပစၥည္းမ်ား တကူးတက ဝယ္ေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္း ယင္း Finerprint Scanner နဲ႔ Online banking စနစ္ေတြမွာေတာင္ အသံုးျပဳလို႔ ရေအာင္ ဖန္တီးတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။

လက္တေလာ သိထားတဲ့ Fingerprint Scanner ကေတာ့ iPhone Security အတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ Feature စံုစံုလင္လင္နဲ႔ iPhone 5S ကို စက္တင္ဘာလမွာ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: pocketlint
Aung Kham (TSJ team)

ေစတီရွိအလွဴခံပံုးမွန္အား ခဲြ၍ အလွဴေငြခိုးယူသူအားဖမ္းဆီးအေရးယူ


ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၀

၁၉.၇.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၁၀၀၀အခ်ိန္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊(၇)ရပ္ကြက္၊ဆားလင္းဘုန္ႀကီးေက်ာင္း၀င္း အတြင္း ေရႊမုေဌာေစတီေရွ႕တြင္ ထားရွိသည့္ အလွဴခံပံုး၏မွန္အား ခဲႏွင့္ထုခဲြ၍ အလွဴေငြမ်ားအားခိုးယူေနေၾကာင္းသတင္းအရ ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းအနီးလံုၿခံဳေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ သြားေရာက္စစ္ေဆး ဖမ္းဆီးရာ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၃)ရပ္ကြက္ေန မေငြခိုင္ႏြယ္၊
(၂၉)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးသက္လြင္မွ အလွဴေငြ(၁၄၄၀၀)က်ပ္အားခိုးယူကာ ၄င္း၏လြယ္အိတ္အတြင္း ထည့္ထားေၾကာင္းရွာေဖြေတြ႕ရွိ
သိမ္းဆည္း ရမိသျဖင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၁၅၅/၂၀၁၃၊
ပုဒ္မ ၃၇၉/၂၉၅ျဖင့္ အေရးယူ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေျပာင္းဖူးႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ


ေျပာင္းဖူး စားသံုးျခင္းသည္ ႏွလံုး က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ကေနဒါ ေဆးသိပၸံ ပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသန ျပဳခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေျပာင္းဖူးသည္ ပူေႏြး စိုစြတ္ေသာ ရာသီဥတုတြင္ ျဖစ္ထြန္းေသာ အသီးအႏွံ တမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းဖူးသည္ ခ်ိဳေသာ အရာသာရွိသည့္ အျပင္ အနည္းငယ္ ဖန္ေသာ အရသာလည္း ရွိသည္။

ေျပာင္းဖူးတြင္ ဗီတာမင္ ဘီ1၊ ဗီတာမင္ ဘီ5၊ ဗီတာမင္ စီ၊ ေဖာ့စရပ္စ္၊ မဂၢနီစ္ႏွင့္ အမွ်င္ဓာတ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ထို႔အျပင္ အမိုင္ႏိုအက္ဆစ္ႏွင့္ အသားဓာတ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

ေျပာင္းဖူး ပံုမွန္ စားသံုးေပးပါက ႏွလံုး ေသြးေၾကာမ်ားကို သန္မာေစသည္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာ စီးဆင္းမႈကို အေထာက္အကူ ျပဳေစသည္။ ထို႔အျပင္ အူမႀကီး ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ဟု အဆိုပါ သုေတသန ျပဳခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေျပာင္းဖူး စားသံုးျခင္းသည္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ ေပးႏိုင္ရံု သာမက ကင္ဆာ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ် ေပးႏိုင္သည္ဟု ကေနဒါ ေဆးသိပၸံ ပညာရွင္ မ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

မင္းေစာထက္

အေမ ကုိ သားျဖစ္သူမွ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ျဖစ္ပြား


၁၈.၇.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ (၂၁၀၀) အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၊  ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဇလုပ္ႀကီးအုပ္စု ၊ ပိန္းအင္းေက်းရြာေန ၊ ေဒၚ---- (၅၆) ႏွစ္ သားျဖစ္သူ ေက်ာ္မင္းထိုက္ (၂၂) ႏွစ္ ၊ တို႕သည္ တစ္ရြာတည္းေန ေက်ာ္ႏိုင္မွ ဒုတ္ႏွင့္ပစ္၍ ဒဏ္ရာ ရရွိသျဖင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံတြင္ တိုင္ၾကားၿပီးေနာက္ အတူျပန္လာစဥ္ ဦးသိန္းျမင့္၏ လယ္ေစာင့္တဲ အေရာက္ အရက္ပုလင္းက်န္ရစ္ခဲ့၍ လယ္ေစာင့္တဲအတြင္း သြားေရာက္ယူမည္ဟု ေျပာ၍ မိခင္အား လယ္ေစာင့္တဲ့ အတြင္း ေခၚသြားၿပီးေနာက္ ေက်ာ္မင္းထိုက္မွ ၄င္း၏ မိခင္ ေဒၚမစိန္အား သားမယားအျဖစ္ အတင္းအဓမၼ ျပဳက်င့္မည္ျပဳလုပ္စဥ္ မိခင္ ေဒၚမစိန္မွ “ သားရယ္ အေမေလ အဲသည္လို မလုပ္ရဘူး ” ဟု ေျပာရာ ရုန္းရဲရုန္းၾကည့္ ရုန္းလွ်င္ ဓါးႏွင့္ ထုိးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆို၍ သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေရႊက်င္ရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၃၁ / ၂၀၁၃ ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆  အရ အမႈဖြင့္ေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Myanmar News Now

၂၀၁၅ တြင္ သမၼတ မလုပ္ဟု ဦးသိန္းစိန္ေျပာ

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဘီဘီစီ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - သတင္းစဥ္

၂၀၁၅ တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတေနရာ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု သ တင္းထြက္ေပၚေနေသာ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ က်န္းမာ ေရးအရ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မွာမ ဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ မိမိ၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား မဟုတ္ ေၾကာင္း လန္ဒန္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ဘီဘီစီ႐ုပ္သံႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမး ျမန္းခန္းတြင္ အတိအလင္း ထုတ္ ေဖာ္ေျပာ ၾကားခဲ့ သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မိမိ၏က်န္း မာေရးႏွင့္ အသက္အရြယ္အရ သမၼတဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း၊ မိမိအေန ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ နိုင္ငံ၏စီးပြား ေရး ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ႏွင့္ လူငယ္ မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအ နာဂတ္ဖန္တီးေပးနိုင္ေရးတို႔အား စဥ္းစားေပးေနျခင္းေၾကာင့္ သမၼတ ဝင္ေရြးမည္ဟု အတိအလင္းထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားေနေသာ သူရဦးေရႊ မန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ တို႔သည္ မိမိ၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ား မ ဟုတ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္၁၆ရက္ မြန္း လြဲ၁၂နာရီခြဲက Pancras Renissance ဟိုတယ္တြင္ ဘီဘီစီသတင္း ဌာနႏွင့္ သီးသန႔္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ခန္းတြင္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ၂၀၁၅ပါတီစုံဒီမို ကေရစီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ ရွိျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔သည္ သမၼတဝင္ေရာက္ အေရြးခံမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ ေပၚေနၿပီး ကာယကံရွင္မ်ားကိုယ္ တိုင္ကပင္ သမၼတလုပ္ခ်င္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲ ထြန္းက ''ကၽြန္ေတာ္က အစက တည္းက သမၼတရဲ့က်န္းမာေရး အရေရာ၊ စိတ္ရင္းေစတနာအရ ေရာ မူလကတည္းက နားခ်င္တာ လို႔ သိရတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ လုပ္လာရေတာ့ တိုင္း ျပည္ကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတာေတြ႕ရတယ္။ အင္န္ အယ္လ္ဒီကို လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္လို႔ ရေအာင္၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ရ ေအာင္၊ အက်ဥ္းသားေတြလႊတ္ ေပးတာေတြကအစေပါ့။ အခုေတာ့ ေပၚေပၚတင္တင္ေျပာေနတဲ့ သူရ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္တို႔အၾကားမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ရင္းႏွီးမွုအရ နားလည္မွုတစ္စုံတစ္ ရာရွိေနတယ္လို႔ထင္တယ္။ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးအေနနဲ႔လဲ ျပည္သူလူထုရဲ့ ေထာက္ခံမွုရေအာင္ ႀကိဳးစားၾက မွာေပါ့။ ေဒၚစုတို႔အေနနဲ႔လဲ အ နိုင္ရခဲ့လဲ သူ သမၼတလုပ္လို႔မရ ေတာင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒လုပ္ၿပီး တျခားတစ္ဦးဦးကို တင္လို႔ရတာ ပဲေလ''ဟု သုံးသပ္ေျပာသည္။

နိုင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ဦး က ''ဒီလိုဆုံးျဖတ္တာဟာ သူ႔အ တြက္ ေကာင္းတယ္လို႔ျမင္တယ္။ သူ႔က်န္းမာေရးအရ ဒီလိုဆုံးျဖတ္ တာေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုင္း ျပည္အတြက္ မေကာင္းဘူးလို႔လဲ ျမင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တစ္ဖက္က ရိုးသားၿပီး တိုင္းျပည္ အတြက္ တကယ္လုပ္ေပးခ်င္တဲ့ သူ၊ တစ္ဖက္ကလဲ တိုင္းျပည္ကို တကယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္တဲ့သူ ဆိုေတာ့ ဒီႏွစ္ဦးၿပိဳင္တာ ဘယ္ သူနိုင္နိုင္ တိုင္းျပည္အတြက္ စိတ္ ပူစရာမရွိဘူးလို႔ျမင္တယ္''ဟု ေျပာ သည္။

Yangon Media Group

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရန္သူလို ဆက္ဆံေနမည္ ဆိုပါက မေကာင္းသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ေရာက္ သြားမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကား


ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္က လႊတ္ေတာ္ အတြင္းရႇိ ဇမၺဴသီရိေဆာင္ မီဒီယာခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏႇင့္ သူရဦးေရႊမန္းကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- သက္မ်ဳိးမင္း)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏႇင့္ မည္သည့္အခါမွ် ရန္ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏႇင့္ ရန္သူကဲ့သို႔သာ ဆက္ဆံေနမည္ ဆုိပါက ယခင္ကကဲ့သို႔ မေကာင္းသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ေရာက္သြားမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။
လႊတ္ေတာ္၀င္း အတြင္းရႇိ ဇမၺဴသီရိေဆာင္၊ မီဒီယာခန္းမ၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးသိန္းေဆြတို႔ႏႇင့္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္မႇ အဖြဲ႕၀င္ သတင္းေထာက္မ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ားတို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ သူရဦးေရႊမန္းက ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
''သတင္းသမားေတြေမးရင္ ႐ိုး႐ိုးပဲေမးပါ။ ရန္မတိုက္ေပးပါနဲ႔။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေတာ့မႇ ရန္ျဖစ္မႇာ မဟုတ္ပါဘူး'' ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ သမီးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ စိတ္ရင္းေစတနာႏႇင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ အထက္ကလူမ်ား ယင္းကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေနသည္ ဆိုပါက ေအာက္ေျခ၌ရႇိသည့္ ပါတီ၀င္မ်ားလည္း...
ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက မိမိႏႇင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မႇာ ရင္းႏႇီးေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ဆိုသည္မႇာလည္း စာထဲတြင္သာ ရႇိေနေသးၿပီး လက္ေတြ႕ မရႇိေသးေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္သည့္အခါတြင္ ပါတီတစ္ခုႏႇင့္တစ္ခု ရန္သူလို သေဘာထားၿပီး ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ေနမည္ ဆိုပါက ၿပီးခဲ့သည့္ အတိတ္ကာလ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ေရာက္ သြားႏိုင္သည္ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးသိန္းေဆြတို႔ မီဒီယာမ်ားႏႇင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဇင္ဘိုလြင္)

''အရင္တုန္းက အင္မတန္မႇ အင္အားႀကီးၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္ခဲ့တာ ဖဆပလ ပါတီပါ။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ပထစ ေပၚလာတယ္။ ေနာက္ ပမညတ ေပၚလာတယ္။ အဲဒီတုန္းက ပါတီတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုဟာ မိတ္ဖက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္လို သေဘာမထားဘဲ ရန္သူလို သေဘာထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒီကစၿပီး အမ်ဳိးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပ်က္ျပားခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ အခါမႇာ NLD ပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္တယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အဲဒီပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သလို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေသာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္တယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ဆံတဲ့ အခါမႇာ ရန္သူလို ဆက္ဆံေနမယ္ဆိုရင္ မေကာင္းတဲ့သမိုင္းကို ျပန္ေရာက္သြားလိမ့္မယ္'' ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ သမီးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ စိတ္ရင္းေစတနာႏႇင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ အထက္ကလူမ်ား ယင္းကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေနသည္ ဆိုပါက ေအာက္ေျခ၌ရႇိသည့္ ပါတီ၀င္မ်ားလည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ညီညြတ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္က နာရင္းထတီးမယ့္ လက္ရွိလူႀကီးမ်ားအာဇာနည္ေန႔ ၿသဥဆြဲခ်ိန္ တာေမြ ေစ်း ေရွ႕ ျမင္ကြင္းထိုင္းဘုန္းၾကီး ၀ီရေပါကုိ ဖမ္းရန္ ထိုင္းအစုိးရက အမိန္ ့ထုတ္ျပန္


ထုိင္းအစုိးရက ထုိင္းဘုန္းၾကီး ၀ီရေပါဆြပ္ဖုိကုိ အသက္မျပည့္ေသး သူမ်ားအား အဓမၼက်င့္မႈ၊ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကုိ အလဲြသုံးစားမႈႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ လိမ္လည္ စည္းရုံးမႈမ်ားျဖင့္ တရားစဲြ ထားခဲ့ျပီး ဖမ္းမိန္ ့ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထား ေၾကာင္းသိရသည္။

21-7-2013 ရက္(တနဂၤေႏြေန႔)ထုတ္ ျပည္ျမန္မာေန႔စဥ္ သတင္းစာမွ


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အာဇာနည္ေန႔ ဆြမ္းကပ္ပြဲ ဦးေရႊမန္းတက္ေရာက္


အမ်ိဳးသားဒီမီုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ေနအိမ္မွာ ဒီေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဆြမ္းကပ္လွဴပြဲကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္းက မိသားစုနဲ႔အတူ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ဆြမ္းကပ္ပြဲဟာ အထူးျခားဆံုးျဖစ္သလို၊ ပ႑ိတရာမေရႊေတာင္ကုန္း ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ပဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တရားေဒသနာခ်ီးျမွင့္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားဒီမီုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦးက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

"သိပ္ထူးျခားတာ၊ က်ေနာ္ေတာင္ အံ့ၾသသြားတယ္၊ က်ေနာ္က အလယ္ေခါင္က၊ ဘယ္ဘက္က ကိုေရႊမန္း၊ ညာဘက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တရားနာၾကတယ္၊ အစအဆံုး ေရစက္ခ်တဲ့အထိေပါ့၊ ထမင္းစားဝိုင္းက်ေတာ့ တစ္ဝိုင္းထဲပါပဲ၊ က်ေနာ္ရယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရယ္၊ သူရေရႊမန္းရယ္၊ ေနာက္သူရေရႊမန္းဇနီးရယ္ အဲဒါအလွဴတုန္းက၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပ႑ိတဆရာေတာ္ႀကီးကေတာ့ ဒီႏွစ္တရားေဟာတာ ဒီလိုပဲေျပလည္ေအာင္ လုပ္ၾကတဲ့ကိစၥေတြမွာကေတာ့ ေစတနာအရင္းခံျဖစ္နဲ႔ သြားၾကတယ္ဆို ေကာင္းတယ္ေပါ့ေနာ္၊ တခါတေလက်ေတာ့လည္း ကိုယ့္ရဲ႕အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကကိုင္ၾကတာေတြလည္း ရွိတတ္တယ္ေပါ့၊ အဲဒါေတြကိုေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးေပါ့ေနာ္၊ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးၾကည့္ၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့သေဘာမ်ဳိးလုပ္တာေတြကို ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့သေဘာ အဲဒီလိုမိန္႔တယ္၊ အတိုေလးေပါ့"

ဆြမ္းကပ္လွဴပြဲကို သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏိႆရ၊ အရွင္စႏၵာဓိကနဲ႔ ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္တို႔ ၾကြေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မနက္ ၈ နာရီေလာက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစီအစဥ္နဲ႔ အာဇာနည္ဗိမာန္မွာ သြားေရာက္ဂါဝရျပဳခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေနအိမ္မွာ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို ဆြမ္းကပ္တရားနားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႔လယ္၊ ဆူးေလးမီးပြဳိင့္ အာဇာနည္ေန႔ မနက္၁၀း၃၇နာရီ ျမင္ကြင္း (ရုပ္/သံ)
သားအတြက္ စည္းစိမ္ဥစၥာအေမြမခ်န္ေသာ ဂ်က္ကီခ်န္း


ဂ်က္ကီးခ်န္း အေနနဲ႔ မီဒီယာမ်ားကုိ တရားဝင္ ဖြင့္ဟေျပာဆုိခဲ့ျပီး ျဖစ္ ပါတယ္။ ယင္းကေတာ့ တစ္ခ်ိန္က် သူပိုင္သမွ် စည္းစိမ္အားလံုးကို ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြထဲ အားလံုး ထည့္ဝင္ လွဴဒါန္း လိုက္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ ၅၈ ႏွစ္ဝန္းက်င္ ရွိျပီ ျဖစ္တဲ့ ဂ်က္ကီးခ်န္းမွာ အသက္ ၃၀ အရြယ္ ေဂ်စီ ခ်န္း (Jaycee Chan) အမည္ရ သားတစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ သူကလည္း လက္ရွိမွာ ေဟာင္ကာင္မင္းသား တစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ဖခင္ ေလာက္ေတာ့ နာမည္မရႏိုင္ေသးပါဘူး။ ပိုင္ဆိုင္ သမွ်အားလံုးကို လွဴဒါန္းမယ္ ဆုိေတာ့ သားအတြက္ ဘာက်န္လဲလို႔ မီဒီယာက ေမးတဲ့ အခါ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေျဖပါတယ္။

"သူ အရြယ္ေရာက္ျပီပဲ။ ကိုယ္တိုင္ ေငြရွာႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေပးတဲ့ အေမြနဲ႔သာဆုိရင္ ေငြျဖဳန္းတာကလြဲလို႔ ဘာမွ သိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးေလ၊ ဘဝကသာ သူ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေမြပါဗ်ာ"

ဒီေတာ့ ဂ်က္ကီးခ်န္းအေနနဲ႔ သားအတြက္ ခ်န္ေပးတာ ဘာမွ မရွိဘူး ဆုိေပမယ့္ သားကိုယ္တိုင္ကလည္း ေက်နပ္ပါတယ္။ ေငြကုိ ကုိယ္တိုင္ ရွာသံုးတတ္ေအာင္ ဂ်က္ကီးခ်န္းတစ္ေယာက္ ေကာင္းေကာင္း သင္ေပး၊အေမြ ေပးခဲ့တယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနပါတယ္။ သူ ယံုၾကည္တဲ့ အတိုင္း အေျမြအားလံုးကို အလွဴလုပ္မယ္ဆိုေတာ့ ေလးစားအားက် ေထာက္ခံ သူမ်ား ရွိသလုိ၊ သားအေပၚ ရက္စက္တယ္လို႔ ေျပာသူလည္း ရွိလာျပန္ပါတယ္။

သုိ႔ေပမယ့္ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဂ်က္ကီခ်န္းရဲ ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အမ်ားစုက ေကာင္းခ်ီေထာပနာ ေပးေၾကာင္း သိရပါတယ္။
---
Ref:gossip
International news for myanmar