အစိုးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အမွားမ်ားအား ေထာက္ျပေျပာဆိုနိုင္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာ

နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံထူေထာင္စဥ္ အစိုးရေျပာ ဆို သည္မ်ားအား လက္ခုပ္တီးဩဘာ ေပးစရာမလိုဘဲ မွားယြင္းမွု၊ လြဲ ေခ်ာ္မွုႏွင့္ လိုအပ္မွုမ်ားရွိပါက ေထာက္ျပေျပာ ဆိုနိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း က ဇြန္ ၃ဝရက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ မီဒီယာေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအရ ေဝဖန္မွုမ်ား ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ေထာက္ၿပ ေျပာဆိုျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီခရီး လမ္းတြင္ တစ္တပ္တစ္အားျဖစ္ ေစသည့္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳ၍ ေဝဖန္ေထာက္ျပမွု မ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုသြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ''နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အ တြက္ မသင့္တာေတြနဲ႔ လိုအပ္ ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပတာ သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့အ ခ်က္အလက္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး ေဝဖန္တာဆိုရင္ ပိုမွန္ကန္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ သေဘာအရလဲ ေဝဖန္ ရမယ္၊ မွန္တာကိုသုံးသပ္ရမယ္။ ကိုယ့္အျမင္ကိုလဲ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုနိုင္ရမယ္။ အစိုးရကို အား လုံးေကာင္းပါတယ္ဆိုၿပီး လက္ခုပ္ တီးေနစရာမလိုဘူး''ဟု ေျပာသည္။ ဝန္ႀကီးေျပာဆိုသည့္ လြတ္ လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၏ ပုဒ္မ-၃၅၄တြင္ ျပဆိုထားသည္ မွာ ''နိုင္ငံသားတိုင္းသည္ နိုင္ငံ ေတာ္လုံျခဳံေရး၊ တရာဥပေဒစိုးမိုး ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ကိုယ္က်င့္ တရားအက်ိဳးငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန႔္က်င္လၽွင္ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ မိမိ၏ယုံၾကည္ ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို ခြင့္၊ ေရးသားျဖန႔္ေဝခြင့္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သုံးစြဲေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္''ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရး သားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သဃၤန္း ကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန႔္ကေျပာဆို ရာတြင္ ''သမၼတေျပာသလို သ ေဘာကြဲလြဲတာကို သည္းခံနိုင္စြမ္း ရွိရမယ္။ ဒီမိုကေရစီကို လိုလား ပါတယ္ဆိုတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုယ္ တိုင္ အတိုက္အခံေတြအပါအဝင္ ေထာက္ျပေျပာဆိုတဲ့ သတင္းမီ ဒီယာေတြကို တရားျပန္စြဲေနတယ္။ စြဲတာေတာင္မွ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲမွာကိုေျပာတာ ပညာေပးရမယ္။ သင္ခန္းစာ ေပးရမယ္ တဲ့။ ကၽြန္ ေတာ္လဲနားမလည္ဘူး။ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီကိုလိုလားပါတယ္ဆို တဲ့အဖြဲႀကီးေတြကလဲ တရားစြဲေန တယ္''ဟု ေျပာသည္။

ယင္းက ဆက္လက္ေျပာဆို ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္း တယ္ဆိုၿပီး အျမင္မတူတဲ့ဘက္က ေရးလာေသာသတင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုး ရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားက နိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမွုအရ ေျဖရွင္း ျခင္းမျပဳ ဘဲ တရား႐ုံမ်ားကေန တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေန၍ ပုဒ္မ ၅၀၀၊ ၅၀၅ (ခ၊ ဂ)တို႔မွာ ေထာက္ျပေျပာဆိုေနသည့္ သ တင္းသမားမ်ားအတြက္ အခြင့္ အေရးမ်ားသဖြယ္လိုပင္ျဖစ္ေန သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာ စာတမ္း အပိုဒ္ ၁၉ႏွင့္အညီေရး သားနိုင္ရန္ အေရးတႀကီးကာ ကြယ္ေရးဥပေဒမ်ား လိုအပ္ေန ေသာေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာဥ ပေဒအားျပ႒ာန္းနိုင္ရန္ လႊတ္ ေတာ္တြင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ဟု ထပ္မံေျပာသည္။ နိုင္ငံေရး စာေရးဆရာ ဦး ေက်ာ္ဝင္းက ေျပာဆိုရာတြင္ အ စိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ ျပေျပာဆိုနိုင္ရန္အတြက္ဆိုလၽွင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဘဝမ်ားတြင္သာ အခ်ိန္ကုန္ေန သည့္အျပင္ အသိပညာပိုင္းဆိုင္ ရာအားနည္း မွုမ်ား ရွိေနသည့္ အ တြက္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏စြမ္း ေဆာင္မွုမ်ား အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အစိုးရအားနည္းမွုမ်ားအား ျပည္ သူမ်ားသိရွိနိုင္ရန္အတြက္ပါ ျဖန႔္ေဝေပးနိုင္ရန္ လြတ္လပ္စြာ ေထာက္ျပေရးအတြက္ လူႀကီးပိုင္း မွ နားလည္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေျပာဆိုသည္။

နိုင္နိုင္ေဇာ္
yangonmedia

ျမန္မာျပည္ကားနံပါတ္ေတြကုိ အေျပာင္းအလဲ နည္းနည္း လုပ္ေတာ့မယ္


လာမယ့္  တနလၤာက စျပီး ျမန္မာျပည္က ကားနံပတ္ေတြမွာ စတစ္ကာ ကပ္တ့ဲ အစီအစဥ္ အစျပဳပါမယ္။

အစုိးရရဲ႕ ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဆုိရင္ ...

နံပါတ္ျပား အေပၚဘက္နားမွာ ကုိယ့္ေဒသရဲ႕ အတုိေကာက္ သေကၤတ ကပ္ရပါမယ္။
ရန္ကုန္ ဆုိရင္ YGN ကပ္၊ မႏၱေလး ဆုိရင္ MDY  ကပ္။


"မူေသအမွတ္ ေဖာင္းၾကြနံပါတ္ျပားမ်ားအား ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည့္ အလုပ္ရုံမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူ၍ ေဆာင္ရြက္သြားေစပါမည္" လုိ႔ အစုိးရ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားမွာေတာ့ ကားနံပါတ္ေတြ ဒီလုိ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။
ကားတစီးကုိ နံပတ္ ၾကည့္လုိက္တာနဲ႔ ဒီကားဟာ ဘယ္ေဒသမွာ မွတ္ပုံတင္ထားတ့ဲကားျဖစ္တယ္ ဆုိတာ လူတုိင္း ခ်က္ခ်င္း သိေစမယ့္ အမွတ္အသား ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ "တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ယာဥ္စာရင္းဇယားမ်ား မွန္ကန္ေရး၊ ယာဥ္အေရအတြက္ ထိန္းသိမ္းနုိင္ေရး ...." စသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားတာပါ။

ကပ္ရမယ့္ အတုိေကာက္ သေကၤတေတြကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။


ကခ်င္ - KCN
ကယား - KYH

ကရင္ - KYN
ခ်င္း - CHN

စစ္ကုိင္း - SGG
တနသၤာရီ - TNI

ပဲခူး - BGO
မေကြး - MGY

မႏၱေလး - MDY
မြန္ - MON

ရခုိင္ - RKE
ရန္ကုန္ - YGN

ရွမ္း - SHN
ဧရာဝတီ - AYY

from ဧရာ၀တီ

ေဒၚ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊရဲ႕ ေက်းဇူးတင္လႊာ

လုပ္ငန္းရွင္တေယာက္နဲ႔ျဖစ္ပြားေနတ့ဲ အမႈကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး မီဒီယာမ်ဳိးစုံကေန "ဝုိင္းဝန္းႏွစ္သိမ့္အားေပးစကား ေျပာၾကား" သတင္းေမးၾကသူမ်ားကုိ  ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း သရုပ္ေဆာင္ ေဒၚ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊက  အဂၤါေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာမွာ ေၾကာ္ျငာ ထည့္သြင္းတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

"ရင္ထဲက မေဖာ္ျပႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေက်းဇူး ဥပကာရ အထူး တင္ရိွပါေၾကာင္း" လုိ႔ ေၾကာ္ျငာက ဆုိပါတယ္။


အဂၤါေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံမွာ ေတြ႔ရတ့ဲ ေက်းဇူးတင္လႊာ

အမႈက Father Land ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနနဲ႔ ျဖစ္ေနတာပါ။
ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းကုိ ဧရာဝတီဘေလာ့မွာ ေရးခ့ဲၿပီးပါၿပီ။ http://blog.irrawaddy.org/2013/06/blog-post_9781.html မွာ ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ Father Land နဲ႔ ေဒၚ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊတုိ႔ရဲ႕ ေရွ႕ေနမ်ားက သတင္းစာေတြကေန ေၾကာ္ျငာေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ အျပန္အလွန္ ထည့္သြင္းေနၾကပါၿပီ။

ႏွစ္ဘက္စလုံးက ဆုထူးပန္ တာဝါ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳဖုိ႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။

က်ပ္သိန္းေပါင္း ၉,ဝဝဝ၊ အထင္ကရ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္၊ မ်က္ႏွာျပည့္ သတင္းစာေၾကာ္ျငာ၊ ေအာက္လမ္းနည္းသုံးၿပီး စီရင္တယ္/မစီရင္ဘူး ...  စတ့ဲ စတ့ဲ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဒီအမႈက ရန္ကုန္မွာ နာမည္ႀကီးအမႈ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီလုိ အမ်ားစိတ္ဝင္စားေနၾကခ်ိန္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာ ထြက္ေပၚလာတာပါ။

ဧရာ၀တီ 

ဥကၠံတြင္ အိမ္အတြင္း ဆင္နင္း၍ တစ္ဦးေသဆုံး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တိုက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ဥကၠံၿမဳိ႕ ေခ်ာင္းေစာက္ ေက်း႐ြာ အုပ္စု၊ ကုန္းေပၚတန္း ေက်း႐ြာတြင္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီက ေတာဆင္႐ိုင္းတစ္ေကာင္ ဝင္ေရာက္ကာ လူႏွစ္ဦးကို နင္းသျဖင့္ တစ္ဦးေသဆုံးကာ တစ္ဦးဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါေက်း႐ြာ ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ကိုစိုးမင္းဝင္း (၂၇ ႏွစ္) သည္ ဆင္နင္းခံရ၍ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး ဇနီးျဖစ္သူ မစိုးစိုး (၂၈ ႏွစ္) မွာလည္း ေအာက္ပိုင္းတစ္ခုလုံး က်ဳိးေၾကဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း တိုက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဆင္ဝင္လာခ်ိန္က အရမ္းေမွာင္ေနၿပီး အားလုံးၿငိမ္ေနတာ၊ ခုဆုံးသြားတဲ့သူရဲ႕ ကယ္ၾကပါဦးဆိုတဲ့ အသံတစ္ခုပဲ ၾကားလိုက္တယ္။ ဆင္က အိမ္ထဲကိုဝင္ၿပီး ႏွာေမာင္းနဲ႔ ျခင္ေထာင္ကို ဆြဲသြားတာ၊ ျခင္ေထာင္ ထဲမွာ သူကပါသြားတယ္” ဟု ေခ်ာင္းေစာက္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆင္နင္းခံရ၍ ဒဏ္ရာရရွိသူ အမ်ဳိးသမီးကို ဥကၠံေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ မစိုးရိမ္ရေၾကာင္း အဆိုပါ ဥကၠံတိုက္နယ္ ေဆး႐ုံထံမွ သိရွိရသည္။

ဥကၠံၿမဳိ႕၊ ေခ်ာင္းေစာက္ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ စမ္း႐ြာကြၽဲပုတ္အုပ္စု ၊ ကြၽဲပုတ္ႏွင့္တိုက္ႀကီး ၿမဳိ႕နယ္၊ ဖလုံေဒသ၊ ကင္းပတီ၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ တို႔တြင္ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား ဝင္ေရာက္မႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း တိုက္ႀကီးၿမဳိ႕ခံ တစ္ဦးထံမွ သိရွိရသည္။

ယခင္ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား က်က္စားရာ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ား တည္ရွိခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တဘူးလွဆည္ တည္ေဆာက္ ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား သြားလာရန္ ေနရာနည္းလာျခင္းႏွင့္ အစာေရစာ ရွားပါးလာျခင္း၊ ယခင္ဆင္မ်ား သြားလာေနထိုင္ သည့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားက ေဖာ္ထုတ္၍ ၿခံလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ားသည္ လူမ်ားေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္လာကာ အသက္အႏၲရာယ္ကိုပါ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း တိုက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္သိန္းက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဥကၠံၿမဳိ႕တြင္ ေတာဆင္႐ိုင္း အနင္းခံရ၍ လူသုံးဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးသူ ေလးဦး၊ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ဥကၠံၿမဳိ႕ ရဲစခန္းထံမွ သိရွိရသည္။

The Voice Weekly

အာဖရိက ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔က က်င္ငယ္ရည္သံုး မီးစက္တီထြင္ခဲ့


က်င္ငယ္ေရကို သံုးျပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ဖို႔ဆုိတာ စဥ္းစားမိသူ မ်ား ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ယင္း စိတ္ကူးကို အာဖရိက မွ ဆယ္ေက်ာ္သက္
ေက်ာင္းသူမ်ားက ယခုလို ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။

သူတုိ႔ထဲမွာ အသက္အၾကီးဆံုးက ၁၅ ႏွစ္သာ ရွိပါေသးတယ္။ Urine
( က်င္ငယ္ရည္) ၁ လီတာကို ၆ နာရီၾကာ လ်ွပ္စစ္မီး ထြန္းလင္းေစတယ္
ဆုိတာ့ သူတို႔ဖန္တီးလိုက္တဲ့ မီးစက္ေလးက စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္း
ပါတယ္။

Urine မွာ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္၊ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ နဲ႔ ေရတုိ႔ ပါရွိပါတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ကေတာ့ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ကို မရရေအာင္ စစ္ထုတ္ သံုးစြဲျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ Filter ခံျပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ေရလံုး၀ မပါတဲ့ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႔ကို ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ယင္း ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႔ကို
ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳျပီး မီးစက္ကို အလုပ္လုပ္ေစပါတယ္။

Maker Faire Africa မွာ ၀င္ေရာက္ျပသသြားတဲ့ ယင္းေက်ာင္းသူေလးမ်ား ရဲ ႔ rine-powered generator ကေတာ့ လူသိမ်ားခဲ့ရပါတယ္။
--
Ref: masefact
YoYarLay

မတူညီသည့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားအၾကား အမုန္းတရား ႀကီးထြားေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သမၼတ႐ုံး၀က္ဘ္ဆိုက္)

မတူညီသည့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားအၾကား အမုန္းတရား ႀကီးထြားေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည္။
ဇူလုိင္ ၂ ရက္ နံနက္က ျပည္သူလူထုသို႔ လစဥ္ေျပာၾကားသည့္ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ မြန္ျမတ္သည့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈကို ခုတုံးလုပ္ၿပီး လူတစ္စု၏ အစြန္းေရာက္ လုပ္ရပ္မ်ား မတူညီေသာ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားအၾကား အမုန္းတရား တုိးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မလုံျခံဳမႈႏွင့္ စုိးရိမ္ေသာကမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဆုိသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္အၾကား အမုန္းတရား ႀကီးထြားေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔နဲ႔ ထပ္မံေပၚေပါက္ျခင္း မရွိေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးဖို႔ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာ ျဖစ္သည္" ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ မြန္ျမတ္သည့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈကို ခုတုံးလုပ္ၿပီး လူတစ္စု၏ အစြန္းေရာက္ လုပ္ရပ္မ်ား မတူညီေသာ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားအၾကား အမုန္းတရား တုိးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ . . . . .
ထုိ႔ျပင္ ဇြန္လအတြင္းက မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား တုိက္ခုိက္ခံရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၀မ္းနည္းေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုံျခံဳေရးႏွင့္ လုိအပ္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ထိေရာက္စြာ ေပးႏုိင္ေရး ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေျခစုိက္သည့္ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစု၏ ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အႏွစ္သာရမ်ားကို ထင္ဟပ္ျခင္းမရွိသည့္ ပုဂၢဳိလ္အနည္းစု၏ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ေဇာင္းေပးေဖာ္ျပထားသည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ တုိင္းမ္မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈႏွင့္ စိတ္ထိခုိက္ခံရမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ား၏ ေျပာဆုိေရးသားမႈမ်ားတြင္ အျမင္မတူညီမႈမ်ားကို နားလည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ ေရးသားခြင့္ကို က်င့္သုံးရာတြင္ ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည့္ က်င့္သုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က "ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ မိမိတို႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္ ျပန္လည္ရရွိဖုိ႔နဲ႔ သက္၀င္ရွင္သန္ေရးကို အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနတယ္ဆုိတာကို သိရွိၾကၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ့ဓေလ့ ထုံးစံတစ္ရပ္အျဖစ္ ခံယူထားၾကတဲ့ "မည္မွ်မွန္ကန္ေသာ ကိစၥရပ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမရွိပါက ေျပာၾကားရန္မသင့္" ဆုိတဲ့ အဆုံးအမအတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္တုိ႔ကို က်င့္သုံးၾကတဲ့အခါ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း လက္ရွိေရာက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွဖို႔ လုိသလို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ က်င့္သုံးမႈမ်ားျဖစ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔လည္း အေလးအနက္ ခံယူထားပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

Eleven

၂၃ ေဒၚလာျဖင့္ ေရာင္းစားခံရေသာ မိန္းမ


သူမအမည္က ‘ခင္’ ျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံး ေယာက္်ား အရက္သမားက စြန္႔ပစ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္ယူျပန္ေတာ့လည္း ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္တတ္သည့္ အရက္သမား ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးက သူမကို အလုပ္လာၿပီး ကမ္းလွမ္းသည္။

ခင့္အသက္က ၃၃ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ မူလတန္း ၿပီးေအာင္ပင္ ပညာမသင္ၾကားခဲ့ရသျဖင့္ အေတြးအျမင္ကလည္း ျမင့္မားလွသည္ မဟုတ္။ မူဆယ္ၿမဳိ႕တြင္ အိမ္ေဖာ္ လုပ္ရမည္ဟူသည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို စြန္႔စားၿပီး လက္ခံလိုက္သည္။

သို႔ျဖင့္ အရက္သမား ခင္ပြန္းႏွင့္ မႏၲေလးကို စြန္႔ၿပီး သမီးေလးကို ေခၚကာ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္အတူ မူဆယ္သို႔ သူတို႔ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္တစ္ရက္ မနက္တြင္ သူမ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ တစ္ေစာင္ကို ရခဲ့သည္။ ထိုလက္မွတ္က သူ႔အတြက္ ထူးဆန္းေနသည္။ မၾကာမီ သူတို႔ကို တ႐ုတ္နယ္စပ္သို႔ ေခၚသြားသည္။ သူမကို ေခၚလာသည့္သူအား တ႐ုတ္တစ္ေယာက္က ေငြ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ ေပးေနသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။

ကြၽန္မက ခင့္ကို ေရာင္းစားလိုက္ျခင္းကို သိပါသလားဟု ေမးလိုက္သည္။ သူမက “သိေတာ့သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာလုပ္ရမွန္းလဲ မသိဘူး” ဟုျပန္ေျပာသည္။ ခင္က ကြၽန္မကို စကားျပန္ကတစ္ဆင့္ ဖုန္းျဖင့္ ျပန္ေျပာ ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO) က လူကုန္ကူးျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို အမွားေျပာၿပီး ဆြယ္တရားေဟာ စည္း႐ုံးကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ လိင္ကြၽန္ သို႔မဟုတ္ အခိုင္းအေစမ်ား ဘဝျဖင့္သာ အဆုံးသတ္ရေလ့ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

World Vision မွ လူကုန္ကူးမႈ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ မယ္လီဆာစတီးဝပ္က“ပရမ္းပတာရာဇဝတ္မႈ” ဟု လူကုန္ကူးမႈကို အမည္တပ္ထားသည္။ လူကုန္ကူးျခင္း ဆိုသည္မွာ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ရသည့္ တရားမဝင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တိတ္တိတ္ပုန္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ လူမသိသူမသိ ကိစၥမ်ား ျဖစ္သြားရျခင္းက မ်ားသည္။ လိင္ကုန္ကူးမႈမ်ဳိး တြင္လည္း အျခားရာဇဝတ္မႈ မ်ားကဲ့သို႔ အုပ္စုဖြဲ႕ က်ဴးလြန္ျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ တိတ္တဆိတ္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ လက္သည္မေပၚသည္က မ်ားသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လူကုန္ကူးမႈ ၁၇၇ မႈသာ ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူကုန္ကူးမႈ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးမႈ၏ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ရန္ ခိုင္းေစမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရး တပ္ဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးကလည္း ႏိုင္ငံျခားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္ အတြင္းသို႔ တင္ပို႔ျခင္းမွာ ျမင့္မားေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္က သက္ေသခံေနသည္။

တစ္နာရီခြဲေလာက္ ဘတ္စ္ကား ေမာင္းလာၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ပိုင္နက္ အတြင္းသို႔ ခင္တို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ဘယ္ေရာက္၍ ဘယ္ေပါက္မွန္းမသိ၊ တည္းခိုခန္းတစ္ခုသို႔ ေရာက္ေသာအခါ သူမကို တ႐ုတ္ေငြ ၂၀၀၀ ျဖင့္ ထပ္မံေရာင္းခ်ခဲ့ျပန္သည္။ ထိုတည္းခိုခန္းတြင္ သူမကို ညေနခင္းတိုင္း လူေတြလာၾကည့္ၾကမွ နည္းနည္း သေဘာေပါက္လာသည္။ ခင္က “သူတို႔က ကြၽန္မကို တိရစာၦန္ တစ္ေကာင္လို ဆက္ဆံၾကတယ္” ဟုဆိုသည္။ အမ်ဳိးသမီးပြဲစားက သူမကို မ်က္စိေအာက္က အေပ်ာက္မခံေတာ့။ သူတို႔ကိုအာခံလွ်င္ ေထာင္ခ်ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ၾကသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ခင့္ကို တ႐ုတ္ျပည္ ရွန္ေဒါင္းနယ္ ပြဲစားတစ္ေယာက္ထံ လႊဲေျပာင္း ေပးလိုက္ျပန္သည္။ ထို ခုနစ္ရက္ခရီးကို မထြက္မီ သူမသမီးေလးကို သူမႏွင့္ ခြဲထားလိုက္သည္။

“သူတို႔က ကေလးကိုေခၚသြားရင္ ကြၽန္မကို ေရာင္းစားလို႔ မရေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ သူတို႔က သမီးေလးကို မႏၲေလးကို ျပန္ပို႔ေပးမယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္” ဟု ခင္က ျပန္ေျပာျပသည္။ သူမတြင္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့သျဖင့္ မႏၲေလးလိပ္စာကို သူတို႔အား ေရးေပးလိုက္သည္။ စိတ္ႏွလုံး ေၾကကြဲစြာျဖင့္ သမီးေလးကို ထားခဲ့ရသည္။

တစ္လေလာက္ ခင္တစ္ေယာက္ မစားႏိုင္မေသာက္ႏိုင္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။“႐ူးမတတ္ ခံစားရတယ္။ ကြၽန္မမွာ အားလုံး ဆုံး႐ႈံးသြားသလို ခံစားလိုက္ရတယ္” ဟု သူမကဆိုသည္။ ရွန္ေဒါင္းက ပြဲစားသည္ တစ္လခန္႔ အၾကာတြင္ လူတစ္ေယာက္ကို ေခၚလာသည္။ ထိုသူက အရပ္ပုပု၊ အသားအေရက ျဖဴျဖဴ ျဖစ္သည္။ သူမကို သူႏွင့္ လက္ထပ္မည္လားဟု ေမးျမန္းျခင္း ခံရသည္။ လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ေထာင္ခ်သလို အထားခံရျခင္းထက္ လက္ထပ္လိုက္ရတာမွ ေကာင္းေသးသည္ဟု ထိုတည္းခိုခန္းတြင္ ေရာက္ေနသည့္ အျခား အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက တိုက္တြန္းသည္။

ခင္သည္ မၾကာမီ ေယာက္်ားရသြားသည္။ သူ႔အမည္က က်င္ဇီဂ်န္း ျဖစ္သည္။ အသက္ ၂၀ ခန္႔ရွိၿပီး စက္႐ုံအလုပ္သမား တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ အတြင္းရွိ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား သတို႔သမီး ရွာေဖြေရးကတစ္ဆင့္ သူကခင့္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေယာက္်ားေလး ၁၀၈ ဦးေမြးတိုင္း မိန္းကေလး ၁၀၀ ႏႈန္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမအခ်ဳိး မမွ်တမႈ ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ မိသားစုတစ္စု ကေလးတစ္ေယာက္ႏႈန္းသာ ယူရသျဖင့္ မိန္းကေလး ရွားပါးမႈကို မကုစားႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ကာလၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ ေယာက္်ားေလးတိုင္း၏ အိပ္မက္တြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုၾကသည္။ ေနစရာအိမ္၊ ကားႏွင့္ လစာ ေကာင္းသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရွိလိုၾကျခင္းမွာ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္႐ိုးရာ အရလည္း ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ သားသမီးမ်ား ယူျခင္းသည္ ဘဝအထြတ္အထိပ္ ျဖစ္သည္။

ပထမတစ္ပတ္တြင္ သူမေရာက္ေနသည့္ အိမ္သစ္မွာ ပ်င္းစရာ ေကာင္းလွသည္။ သူတို႔ဘာသာစကား ကို မတတ္သျဖင့္ ပိုဆိုးသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔စကား အနည္းငယ္ကို မၾကာမီ ေလ့က်က္မိလာသည္။ ဇီဂ်န္းကလည္း သူမကို မိသားစု ယာေျမအတြင္း မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ျပသေပးသည္။ ထိုယာထဲတြင္ ခင္သည္ ေျပာင္းႏွင့္ ဆန္စပါးမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးရသည္။ သူမခ်က္ျပဳတ္သည့္ ျမန္မာဟင္းကို တ႐ုတ္က မစားတတ္သျဖင့္ သူမတစ္ဦးတည္းသာ ညစာကိုစားရသည္။ သူက မိဘအိမ္တြင္ စားလာသည္က မ်ားသည္။

ဇီဂ်န္းသည္ သေဘာေကာင္းၿပီး ၾကင္နာတတ္ကာ သူမကို အလိုလိုက္ေသာ္လည္း စိတ္ပ်က္လာသည္။ သူမစိတ္ထဲတြင္ အိမ္သို႔သာ ျပန္လိုသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေျခာက္ႏွစ္ ၾကာေနၿပီးေနာက္ အိမ္သို႔ ျပန္လည္ရန္လည္း မေျပာရဲသျဖင့္ ထြက္ေျပးရန္သာ စိတ္ထဲတြင္ အၿမဲရွိေနသည္။

သူမေနထိုင္သည့္ ေက်း႐ြာအနီး ေစ်းထဲတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ေျခာက္ဦးႏွင့္ သိကြၽမ္းၿပီး တစ္ေယာက္ အိမ္တစ္ေယာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ ခင္က ဤေနရာတြင္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ရန္ ႐ုန္းကန္ ေနထိုင္ရျခင္းထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လွ်င္ ေကာင္းမည္ကို ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ထြက္ေျပးရန္ တိုင္ပင္ၾကရာ တစ္ေယာက္သာ သူမႏွင့္ အတူလိုက္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

NGO တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္ အတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးလာၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ လြတ္လမ္း ႏွစ္လမ္းသာရွိသည္။ ကိုယ္တိုင္ ထြက္ေျပး၍ ကံေကာင္းၿပီး လြတ္ခ်င္လည္း လြတ္ႏိုင္မည္၊ သို႔မဟုတ္ အဖမ္းခံၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းက ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ခင္တစ္ေယာက္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ထြက္ေျပးရန္ ႀကဳိးစားစဥ္တြင္ သူမတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ရထားေသာ အသက္တစ္ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္ ရေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကေလးအမည္ကို လုံးေထြးဟု ေပးထားသည္။ တစ္ရက္ ေန႔လယ္ခင္းအခ်ိန္ တ႐ုတ္ေယာက္်ား အလုပ္သြားခ်ိန္၌ သူမတိတ္တဆိတ္ ခိုးစုထားသည့္ တ႐ုတ္ေငြ ၅၀၀၀ ကိုယူၿပီး သားကိုေခၚကာ အိမ္မွ ထြက္ေျပးခဲ့သည္။

ရထားတစ္တန္၊ ကားတစ္လွည့္ျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရေသာ ခုနစ္ရက္ခရီးသည္ သူမ အတြက္ ပင္ပန္းခက္ခဲလွသည္။ ေနာက္ဆုံး တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ သူမေမြးရပ္ေျမသို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး သူ႔ကိုေသၿပီဟု ထင္ထားခဲ့ေသာ ေဆြးမ်ဳိးမ်ားကလည္း ျပန္ေတြ႕လိုက္ရသျဖင့္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ သြားခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ သူမကို မွတ္ေတာင္ မမွတ္မိၾကေတာ့ေပ။

World Vision တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ NGO တစ္ေယာက္၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖင့္ ခင္ တစ္ေယာက္ အဝတ္အစားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား ေရာင္းခ်ကာ ရပ္တည္ေနခဲ့သည္။ မယ္လီဆာစတီးဝပ္ကလည္း တစ္ႀကိမ္ လူကုန္ကူးမႈ ခံရၿပီးသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ၿပီး ခံရဖြယ္ရွိသျဖင့္ သူတို႔ကို ဝင္ေငြတစ္ခုခု ရရွိသည့္ အလုပ္မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း ကသာ အေျဖျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
“ကြၽန္မတို႔ ဦးတည္ခ်က္က လူေတြကို လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ဘဝေရာက္ေစဖို႔ပဲ။ သူတို႔ဘဝကို သူတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ေတြ ေပးရမယ္။ သူတို႔ကို ဥပေဒအရ အေရးယူၿပီး ေထာင္ခ်မယ္ ဆိုရင္လည္း သူတို႔ဘဝ ေကာင္းသြားမွာမွ မဟုတ္တာ” ဟု စတီးဝပ္က ေျပာၾကားသည္။
“ကြၽန္မတို႔က သူတို႔ကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေပးတယ္။ သူတို႔ေနာက္တစ္ခါ ဒါမ်ဳိး ထပ္မလုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ဖမ္းလိုက္၊ လႊတ္လိုက္၊ ထပ္လုပ္လိုက္ဆိုရင္ ဆုံးႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု သူမက ဆက္ေျပာသည္။

တရားစြဲၿပီး သူတို႔ကို အျပစ္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ သူတို႔ကို အျပစ္ရွိသလို ခံစားေစႏိုင္ၿပီး ပို၍ဆိုးသြားေစ ႏိုင္သည္။ သူတို႔ဘဝအတြက္ အစိုးရကလည္း ခိုနားစရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးရန္လိုသည္။ အေမရိကန္အစိုးရ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာအစိုးရကလည္း ထိုသို႔လူကုန္ကူးခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို ေဆးဝါးမ်ား ကုသေပးျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ ျမင့္မားေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အႀကံေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ခင္ႏွင့္ သူ႔သားေလး လုံးေထြးတို႔သည္ ယခုအခါ အေျခအေန ေကာင္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္မက ခင့္ကို သူ႔သမီးေလးႏွင့္ ျပန္မေတြ႕ခ်င္ဘူးလားဟု ေမးလိုက္သည္။ ခင့္မ်က္လုံးက မ်က္ရည္မ်ား က်လာသည္။ ယခု အသက္ ၄၅ ႏွစ္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ခင္က ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လူကုန္ကူးမႈ မခံရေရးအတြက္ ကတိေပးလိုက္သည္။ သူမသမီးေလးကို ေနာက္ဆုံး ေတြ႕လိုက္ရသည့္ တ႐ုတ္ တည္းခိုခန္းမွ အျဖစ္အပ်က္ကို သူမ မေမ့ေသးေၾကာင္း ဆိုသည္။

“သမီးေလး ခုဆိုရင္ ဘယ္ေရာက္ေနၿပီလဲဆိုတာ မေျပာတတ္ေတာ့ပါဘူးရွင္” ဟု ခင္က လြမ္းေဆြးစြာ ေျပာလိုက္သည္။

This Women was sold for $23, by Monica Tan
(http://www.dailylife.com.au/news-and-views/news-features/this-woman-was-sold-for-23-20130625-2otxi.html)
The Voice Weekly

က်ံဳးေရျပင္ လူေသအေလာင္း မည္သူမွန္းမသိေသး

မန္းက်ံဳးေရျပင္တြင္ ယခုလ ၁ရက္ေန႔တြင္ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ အသက္ ေလးဆယ္အရြယ္အမည္မသိ အမ်ဳိးသား၏အေလာင္းမွာ မည္သူမွန္းမသိရွိ ရေသးေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွ သတင္းရရွိသည္။ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၆ – ၇၅လမ္းေထာင့္က်ံဳးေရျပင္တြင္ အဆုိပါအမ်ဳိးသား မွာျပင္ပဒဏ္ရာမရွိဘဲ ေရနစ္ေသဆံုးသည္ဟု ယူဆရသျဖင့္ဓမၼတာအတိုင္းေသဆံုးျခင္းဟုတ္မဟုတ္ ရဲအုပ္ကမ္ေအာင္ျမင့္မွ တရားလုိျပဳလုပ္၍
အမွတ္ ၂နယ္ေျမရဲစခန္းမွ ေသမႈေသခင္းအမွတ္ ၃၄/၂၀၁၃အရအမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။


Popularmyanmar

အစိုးရပိုင္ ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ေနအိမ္အား တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၀င္ဖ်က္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္း

                        ဇူလိုင္ ၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနအိမ္အား တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေရြ႕ဖ်က္မႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္
အစိုးရပိုင္ ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေသာ မံုရြာၿမိဳ႕ အိုးဘိုေတာင္ကြက္သစ္ ျမ၀တီရပ္ကြက္ နယ္ေျမ (၆) ရွိ ဦးေရႊရ (ခ) ေက်ာက္ခဲေနထိုင္သည့္ အိမ္အမွတ္ ၆၊ ၁၄၉ ေနအိမ္၀င္းကို ဇူလိုင္ ၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲ ခန္႔က ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေနအိမ္ေရႊ႕ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ "မနက္ပိုင္းမွာ မုံရြာၿမိဳ႕က ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးလွဟန္နဲ႔အဖြဲ႔  ေရာက္လာၿပီး ေနအိမ္ဖ်က္ဖို႔ လာညိႇပါတယ္။ ေရႊ႕ရမယ့္ ေနရာကလည္း ေတာင္ဘက္နားမွာလို႔ သိရတယ္။ အိမ္ကို သူတို႔ေဆာက္ေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အိမ္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ သစ္လည္းခ်ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေရဘုံပိုင္လည္း တူးေပးမယ္။ အေဖ့ကိုလည္း ေထာင္ကလႊတ္ေပးမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း အိမ္မွာတစ္ေယာက္တည္းရွိလို ့ အစ္မတိုင္ပင္ရဦးမယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ သူတို႔က သေဘာမတူရင္ ျပန္သြားမွာလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ မနက္ ၉ နာရီခြဲေလာက္မွာပဲ စည္ပင္၊ မီးသတ္အဖြဲ႕ေတြနဲ ့အိမ္ဖ်က္ၾကတယ္။ အေဖ့မွာက ေသြးတိုးရွိေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ က်န္းမာေရးအတြက္ ပူပန္မိတယ္" ဟု ေနအိမ္ေရႊ႕ဖ်က္ေနသည့္ အိမ္ပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာက္ခဲ၏ သားျဖစ္သူ ကိုဇင္မ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
ဇူလိုင္ ၁ ရက္က အထက္ျမန္မာျပည္ ေျမႏွင့္အခြန္ နည္းဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ထားေသာ နည္းဥပေဒ ၆၉ (၂) အရ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ တစ္လ က်ခံရေစရန္ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခံရသူ ဦးေက်ာက္ခဲတြင္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ရီ၊ သမီးမညိဳမာႏွင့္ သားျဖစ္သူ ဇင္မ်ဳိးေအာင္တို႔ သံုးဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အိမ္ကို သူတို႔ေဆာက္ေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အိမ္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ သစ္လည္းခ်ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေရဘုံပိုင္လည္း တူးေပးမယ္။ အေဖ့ကိုလည္း ေထာင္ကလႊတ္ေပးမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္ . . . . .
မံုရြာၿမိဳ႕ အိုးဘိုေတာင္ကြက္သစ္ ျမ၀တီရပ္ကြက္ နယ္ေျမ ၆ ရွိ ဦးေရႊရ (ခ) ေက်ာက္ခဲေနထိုင္သည့္ အိမ္အမွတ္ ၆၊ ၁၄၉ ေနအိမ္၀င္းကို အစိုးရပိုင္ ေျမေနရာ ျဖစ္သျဖင့္ ၁၅ ရက္အတြင္း ဖယ္ရွားေပးရန္ႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္း မျပဳပါက အထက္ျမန္မာျပည္ ေျမႏွင့္အခြန္နည္း ဥပေဒ ၆၉ (၂) အရ တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆို ခံရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေမ ၃၁ ရက္က ေကာ္လိေတၱာ္ အရာရွိခ႐ိုင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ (မံုရြာ) လက္မွတ္ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ စတင္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven

ပန္းၾကာ၀တ္မႈန္ ဇာတ္ကားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္သုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ


ကိုစင္ေရာ္၊ ခင္ဗ်ားဟာေလ မိုက္တာမွ ေတာ္ေတာ္ေလးကို မုိိက္တယ္ဗ်ာ။ အရင္းမရွိ၊ အဖ်ားမရွိ မိုက္တယ္ ေျပာေနတာ ဘာပါလိမ့္လို႔ ကို စင္ေရာ္ေတြးေနရင္ ဘာကို ေျပာေနတာ လဲဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္ရွင္းျပမယ္။
ကိုစင္ေရာ္ ဖိတ္လုိ႔ ပန္းၾကာ ဝတ္မႈန္ VIP ႐ႈိးပြဲကို ၁၂.၆.၂ဝ၁၃ က သမၼတ႐ံုမွာ သြားၾကည့္ၿပီး ျပန္ အလာမွာ ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ နဲ႔ ခင္ဗ်ား အေပၚ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ ကို ေျပာတာဗ်။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ႐ုပ္ရွင္ ၿပီးမွပဲ ကိုစင္ေရာ္နဲ႔ မႏၲေလး အေၾကာင္း ဟိုေရာက္၊ ဒီေရာက္ စကားေျပာေတာ့မယ္လုိ႔ စဥ္းစား လုိက္မိၿပီး ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ မေရာက္ ခဲ့တ့ဲ သမၼတ႐ံုရဲ႕ထုိင္ခံုမွာ ထုိင္လုိက္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ စၾကည့္ ကတည္းက ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ ဇာတ္ ကားထဲမွာ လံုးလံုးကို နစ္ေမ်ာလြင့္ပါ သြား မိပါေတာ့တယ္ ကိုစင္ေရာ္ရယ္။
ခင္ခင္ထူး နဲ႔ ေနဝင္းျမင့္ဆိုတာ က ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အသည္းစြဲ စာေရး ဆရာေတြေလ။ ကြၽန္ေတာ့္ ေဖးဗရိတ္ ခင္ခင္ထူး ရဲ႕ဝတၴဳနဲ႔ ေနဝင္းျမင့္ ရဲ႕ ဇာတ္ၫႊန္း ကလည္း ရွယ္ ပဲ။ အဲဒီ ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ ဝတၴဳနဲ႔ ဇာတ္ၫႊန္းကို ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုမ်ား ခံစားတင္ျပ လိုက္ပါလိမ့္လို႔ ေတြးမိတယ္။ ခင္ဗ်ား ရဲ႕ ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ ကိုၾကည့္ၿပီး ကြၽန္ ေတာ္ တကယ့္ကို အႀကီးအက်ယ္ ဟတ္ထိ ခံစားမိတယ္ဗ်ာ။ ႐ုပ္ရွင္ၿပီးသြားမွာကို ကြၽန္ေတာ္ေၾကာက္ေန တယ္။ သိပ္ကိုေက်နပ္မိတယ္။
ဒီ႐ုပ္ရွင္ ကေတာ့ မၾကည့္ မျဖစ္ ၾကည့္ရမယ့္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားျဖစ္ ေနတယ္လို႔ ခံစားမိေတာ့ ဌာနက လူ အားလံုးကို ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ ႐ံုတင္ တဲ့ေန႔မွာ ငါလက္မွတ္ ဝယ္ၿပီး အားလံုး ကို ႐ုပ္ရွင္ျပမယ္လို႔ ေျပာလိုက္ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔အတူ VIP ႐ႈိးကို ၾကည့္တဲ့ တပည့္ေရးခ်ယ္က “ဆရာႀကီး.. သမီး ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ မၾကည့္ေတာ့ဘူး” လို႔ေျပာပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္aတာ္က ကြၽန္ေတာ့္တပည့္ျဖစ္တဲ့ လူစီကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ နဲ႔ ေရးခ်ယ္ ဘာျဖစ္လို႔ ပန္းၾကာ ဝတ္မႈန္ မၾကည့္aတာ့ဘူး လို႔ေျပာတာ လဲလုိ႔ ေမး ၾကည့္လုိက္ပါတယ္။ “ေရးခ်ယ္ ဒီေန႔ မနက္ ဆရာႀကီးနဲ႔ အတူ ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ ႐ုပ္ရွင္ကို ၾကည့္ၿပီး သူေတာ္ေတာ္ ခံစား သြားရတယ္။ အဲဒီ ႐ုပ္ရွင္က သူ႔ရဲ႕ စိတ္ကို သိပ္လႈပ္ရွား ႐ိုက္ခတ္သြားေတာ့ သူ ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ကို ထပ္မၾကည့္ရဲေတာ့ဘူး” လို႔ လူစီက ေျပာပါတယ္။ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္ ရဲ႕ တင္ျပခ်က္က သိပ္ေကာင္း လြန္း တာေၾကာင့္ ေရးခ်ယ္ သိပ္ခံစား သြားရတယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ သူ ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ ကို ေနာက္တစ္ခါ မၾကည့္ရဲေတာ့တာတဲ့။ သူတို႔ တစ္ေတြ ပန္းၾကာ ဝတ္မႈန္ ဇာတ္ကား ကို ၾကည့္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ခံစား ရတယ္ ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္ခ်င္း စာနားလည္မိပါတယ္ ကိုစင္ေရာ္ရယ္။
ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ ဘာလို႔ ဒီ ေလာက္ေကာင္းသလဲ ဆိုေတာ့ အဓိက ခံစားတင္ျပတဲ့ ကိုစင္ေရာ္ ရဲ႕ အႏုပညာ စြမ္းပကားေၾကာင့္ျဖစ္ သလို ကိုစင္ေရာ္ နဲ႔ အတူ တြဲဖက္ပါဝင္ တဲ့ ပ႐ုိဂ်ဴဆာ၊ ဓာတ္ပံု၊ အသံ၊ ေတးဂီတ၊ ေခတ္မီ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေရး စနစ္ ေတြေၾကာင့္ ဆိုတာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ မိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ပန္းၾကာ ဝတ္မႈန္ ကို စြဲလမ္းနစ္ေမ်ာ သြားရတဲ့ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္း တစ္ခု ကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြပါ။ အဓိက ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္သြားတဲ့ ႏုိင္းႏိုင္း နဲ႔ သက္မြန္ျမင့္ဟာ တကယ့္ ကို အသက္ပါ၊ သဘာဝက်၊ အပိုအလို မရွိ ေကာင္းမွ ေကာင္းပဲ။ ႏိုင္းႏိုင္းရဲ႕ ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ ထဲက သ႐ုပ္ေဆာင္ပံု ဟာ ကြၽန္ေတာ့္ ရင္ထဲမွာ စြဲသြားေစ ပါတယ္။ သက္မြန္ျမင့္ ကလည္း အရင္ ကြၽန္ေတာ္ၾကည့္ဖူးတဲ့ ကားေတြထဲက သက္မြန္ျမင့္ နဲ႔မတူ တစ္မူထူးၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္တာ ေကာင္းလွပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔အတူ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္သြား တ့ဲ ရဲေအာင္၊ ၿဖဳိးေငြစိုး၊ မင္းထက္ ေက်ာ္ဇင္၊ စည္သူေမာင္၊ ေက်ာ္ေက်ာ္  ပိုင္မွဴး၊ ေမကဗ်ာ၊ သင္းသင္းယုလႈိင္၊ သီရိရွင္းသန္႔၊ ေဟမာန္ေအာင္ ေအာင္၊ ခင္ေလးႏြယ္၊ ေမခ်ဳိေသာ္၊ ေအာင္ေအာင္ (ျမင္စိုင္းသား) တို႔က လည္း သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အကြက္က်က် ဆိုသလို သ႐ုပ္ေဆာင္သြားၾကတာဗ်။
႐ုပ္ရွင္ကို စၾကည့္လုိက္ကတည္း က ႐ုပ္ပံုေတြ ၾကည္ရွင္းၿပီး High Definition ပဲ။ အသံေတြကလည္း ေတာ္ေတာ္ကို ပီျပင္ၿပီး ေျခလွမ္းသံ၊ သစ္ရြက္ေၾကြသံ ၊ ေလတိုးသံ၊ လႈိင္း ပုတ္သံေတြ ဟာလည္း အရင္တုန္းက ကြၽန္ေတာ္ ၾကည့္ခဲ့ဖူး၊ သိခဲ့ဖူးတဲ့ ျမန္မာ ဇာတ္ကားေတြနဲ႔မတူ ဘယ္လို ေကာင္းေနမွန္း မသိဘူးဗ်ာ။
 ျမင္ကြင္းေတြ ေရြးထားတာက လည္း မႏၲေလးသား ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ႏွလံုးသားကို ကိုင္လႈပ္သလုိ စြဲ ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္ ႀကဳိက္တာ ရွွိေသးတယ္ဗ်။ အဲဒါ ကေတာ့ ျမင္ကြင္းေတြ၊ ႐ိုက္ကြက္ ေတြမွာ သူ႔ေနရာနဲ႔ သူ ေနာက္ က ဖန္တီး ထားတဲ့ အသံေတြ၊ ဂီတေတြ၊ သီခ်င္းေတြက ဘယ္လိုေျပာ ရမွန္း မသိ ေလာက္ေအာင္ ႀကဳိက္တယ္ဗ်ာ။
ဒီလိုအႏုပညာ ေနာက္ခံ ဖန္တီး မႈေတြ နဲ႔အတူ ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ ဇာတ္ကားကို ခင္ဗ်ား ခံစားတင္ျပ တာက သိပ္မုိက္လြန္းတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ ဇာတ္ ေကာင္ေတြ နဲ႔အတူ ပါသြားသလို ခံစားရၿပီး အိပ္မက္ မက္ေနသလား၊ ႐ုပ္ရွင္လား၊ တကယ္လား ဘာမွကို မသိ ဘဲခံစားမိခဲ့တယ္ဗ်ာ။ ပန္းၾကာ ဝတ္မႈန္ ဇာတ္ကား ႀကီး ကို ၾကည့္ေနရင္း နဲ႔ ဒီဇာတ္ကားက ေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာကားေတြရဲ႕ အဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္ သမုိင္းမွာ ေခတ္ တစ္ေခတ္ကို ေရာက္ေအာင္ ကိုစင္ေရာ္ ဖန္တီး လုိက္ၿပီလို႔ ေျပာခ်င္စိတ္ေတြ တဖြား ဖြားေပၚလာပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ၿပီး ေတာ့ ဒီ ဇာတ္ကားဟာ ဘာလုိ႔ဒီ ေလာက္ေတာင္ အေရာင္အေသြး၊ အသံေတြ အဆင့္ျမင့္ တာလဲလို႔ ေမးၾကည့္လုိက္ေတာ့မွ ကိုစင္ေရာ္က Sound System၊ Music၊ Sound Effect ေတြအားလံုးကုိ ေနာက္ဆံုး ေပၚ Digital 5.1 စနစ္ နဲ႔ ထုတ္လုပ္ ထားတယ္ ဆိုတာ သိရပါေတာ့တယ္ ကိုစင္ေရာ္ရယ္။
ဒီလိုဇာတ္ကားႀကီးကို စြန္႔စြန္႔စားစား ေငြကုန္ေၾကး က်ခံၿပီး ထုတ္ရဲတဲ့ ခ်င္းတြင္း ႐ုပ္ရွင္ကိုလည္း ဒီ ေနရာကေန မွတ္တမ္းတင္ ခ်ီးမြမ္း လုိက္ခ်င္တယ္ဗ်ာ။ ပ႐ိုဂ်ဴ ဆာ ေဒၚေအးစုၾကည္ ကိုလည္း ဒီလို ဇာတ္ကား အခံ့စား၊ အေကာင္းစားႀကီးေတြ ဆက္ထုတ္ေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံ လုိက္ခ်င္ပါေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္သာ ဆုေတြေပး ခြင့္ ရမယ္ဆုိရင္ ေတာ့ ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ ဇာတ္ကားႀကီး ကို ဇာတ္ကား၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ဓာတ္ပုံ၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ ႏုိင္းႏုိင္း နဲ႔ သက္မြန္ျမင့္၊ အသံနဲ႔ ဂီတဆုေတြကို ေပး လုိက္ မိေတာ့ မွာပဲ ကိုစင္ေရာ္ရယ္။
ပန္းၾကာဝတ္မႈန္လို တကယ့္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ဇာတ္ကားႀကီး ကို ထုတ္လုိက္တဲ့ ကုိစင္ေရာ္တစ္ ေယာက္ အႏုပညာ လမ္းခရီးမွာ ဘာ အခက္အခဲေတြ၊ ဘယ္လို အတား အဆီးေတြကို ရင္ဆိုင္ရ၊ ရင္ဆုိင္ရ စိတ္ဓာတ္ မက်ဘဲ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ခြန္နဲ႔အားနဲ႔ ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ တိုက္ တြန္းအားေပး ခ်င္ေသးတယ္ဗ်ာ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားကို ခ်စ္ တဲ့၊ ခင္ဗ်ား ခံစားတင္ျပခ်က္ေတြကို သိပ္ၿပီး နားလည္ သေဘာက် လက္ခံ ၿပီး ခံစား အားေပးတဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ပရိသတ္ ျပည္သူ လူထုႀကီး ရွိေန လုိ႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုစင္ေရာ္ ရဲ႕အႏုပညာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ခင္ဗ်ားကုိ ခ်စ္တဲ့၊ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံအား ေပးတ့ဲ ျပည္သူေတြ အတြက္လုိ႔ စိတ္ထဲမွာ စြဲၿပီး ဆက္လုပ္ သြားပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလိုက္ခ်င္ပါတယ္။
ကိုစင္ေရာ္တစ္ေယာက္ ထာဝရ ေအာင္ျမင္ပါေစ။
ပါေမာကၡ ခင္ေမာင္ဝင္း (အသည္း)
မွတ္ခ်က္- ကြၽန္ေတာ္ ဒီေလာက္ေတာင္ ပန္းၾကာဝတ္ မႈန္ ႐ုပ္ရွင္ကို ဇာခ်ဲ႕ အမႊမ္း တင္ေနတာဟာ ကိုစင္ေရာ္ နဲ႔ရင္းႏွီးလုိ႔၊ ကိုစင္ေရာ္ က ဒါမွမဟုတ္ တစ္စံု တစ္ေယာက္က ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ အေၾကာင္း ေရးေပးပါ  ေျပာလုိ႔ေရး တာ လံုးဝမဟုတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ သူမ်ားေျပာလို႔ တစ္စံု တစ္ခု အေၾကာင္း ေရးမယ့္ သူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ ရင္ထဲမွာ ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီးကို ၾကည့္ၿပီး တကယ့္ကို စိတ္ထဲမွာ ခံစားေက်နပ္၊ ႏွစ္သက္ အားရမိလို႔  ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္ အဆင့္အတန္း တိုးတက္ၿပီး ကမၻာ့ အလယ္မွာ ဝင္ေရာက္ ေနရာယူႏုိင္ေစဖို႔ ဆိုတဲ့ စိတ္ေတြေပၚလာလုိ႔ ဒီစာကို ေရးျဖစ္တယ္ ဆိုတာ အမွန္ တကယ္ ႐ိုးသား စြာေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

Popular Myanmar