တန္ဖုိးမွ်တ အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေန


တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိေသာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေဌးလိႈင္တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိေသာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ေဌးလိႈင္

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ လူလတ္တန္းစား မ်ား တုိက္ခန္းပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ကာ ေဆာက္
လုပ္လာခဲ့ေသာ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ တုိက္ခန္းမ်ားမွာ ေဈးကြက္အတြင္း ျပန္လည္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား
ရွိေနေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေျပာသည္။

“တန္ဖုိးမွ်တတုိက္ခန္းေတြကုိ ေဈးကြက္ထဲမွာ ျပန္ေရာင္းခ်လာတာ ေတြ႕လာရပါ တယ္။ ဥပမာ
- မုဒိတာတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေတြေဆာက္တုန္းက တုိက္ခန္းတစ္ခန္းကို က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ နဲ႔ ေဈး
စဖြင့္လုိက္တယ္။ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ၃၀၀ ကေန ၃၅၀၊ ေနာက္ပိုင္း ၅၀၀ အထိ ေဈးေတြျဖစ္ကုန္
တယ္”ဟု ေရႊကံေျမ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း မွ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

“တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မထိန္းခ်ဳပ္ရင္ မဆလေခတ္က ဆန္တို႔၊ ႏုိ႔ဆီတို႔ ေ၀သလုိပုံစံ မ်ဳိး ျပန္ျဖစ္
သြားမွာပါပဲ။ တကယ္လုိအပ္ေနတဲ့လူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အတြက္ လုိအပ္ေနတ့ဲ လူေတြ လက္
ထဲေရာက္ေအာင္ လက္ေရာက္ ေပးၿပီး ဥပေဒနဲ႔ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ မွ အဆင္ေျပမွာပါ”
ဟု ၎ကေျပာသည္။

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ တုိက္ခန္းမ်ား ထပ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္ အဆို ပါ အိမ္ရာမ်ား၏
မူလရည္ရြယ္ခ်က္ ကုိ ပ်က္ျပားေစသကဲ့သို႔ မလိုလားအပ္ သည့္ ေဈးႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားလည္း
ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကသုံးသပ္သည္။

ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္ ဂလက္ဆီ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က အဆုိပါ
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တန္ဖုိးမွ်တ အိမ္ရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗုိလ္မင္းေရာင္ႏွင့္ ဗုိလ္ဗထူးအိမ္ရာမ်ားရွိ
တိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္လုိသူ အမ်ားအျပားရွိေနေသာ္လည္း ေရာင္းသူနည္းပါးေနေၾကာင္း ေျပာ
သည္။

“တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာက ၀ယ္ခ်င္သူက မ်ားေနေပမယ့္ ေရာင္းသူက ရာခုိင္ႏႈန္းနည္း တယ္။
အေရာင္းအ၀ယ္ မရိွတာေတာ့ မဟုတ္ ဘူး။ ရွိေနပါတယ္။ ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာ ကုိေတာ့
လူႀကိဳက္ပုိမ်ားတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။ ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာသည္ စင္ကာပူရွိအိမ္ရာမ်ား
ပုံစံအတိုင္း ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ နည္း စနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ႏိုင္
ေသာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“မဲေပါက္ထားတဲ့လူေတြ ျပန္ေရာင္းၾကတယ္ဆုိတာက အေၾကာင္းရင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ပါ။ မဲေပါက္ၿပီး
မွ မလုိခ်င္ေတာ့တာ၊ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္ေတာ့တာ၊ အစရွိသျဖင့္ အေၾကာင္းရင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္
ပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းေနတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခက္အခဲရွိလုိ႔
ခင္မင္သူ အခ်င္းခ်င္း ျပန္ေရာင္းခ်ေနၾကတဲ့ အေန အထားမ်ဳိးပဲ ရွိပါေသးတယ္” ဟု ၎က
ေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ အျပင္မွာကေတာ့ မူလ ေပါက္ေဈးထက္ အနည္းဆုံး သိန္း ၅၀ အလုိက္ ေပးၿပီး
၀ယ္ေနၾကတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တိုက္ခန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ အျခား အိမ္ခန္း၊ ေျမႏွင့္ အရစ္က် ၀ယ္ယူ
မႈမ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ လ ၃၀ အတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ၀ယ္ယူ
ခြင့္ရရွိၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ အခန္းတန္ဖုိး အေက်အလည္ ေပးေဆာင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္
ယူျခင္း၊ ပုိင္ဆုိင္ျခင္း မျပဳလုပ္ ရန္ တားျမစ္ထားသည္။ ၎ျပင္ အိမ္ခန္းကို ငါးႏွစ္အတြင္း လႊဲေျပာင္း
ေရာင္းခ် ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္၍ ျပဳလုပ္လုိပါက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္
ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္
ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ ေဈးကစားရန္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ရာေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားလာျခင္း
မွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္ခန္းေလွ်ာက္ထားမည့္သူႏွင့္
မိသားစုတြင္ အဓိကပါ၀င္သူမ်ားသာ အမွန္တကယ္ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အငွားခ်ထား ျခင္းမျပဳ
လုပ္ရဟုလည္း စည္းကမ္း သတ္ မွတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ေသြဖည္ကာ ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူ
မႈမ်ဳိးကို မေတြ႕ရွိရေပ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အေဆာက္အအုံဌာန
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အဆုိပါ လႊဲေျပာင္းေရာင္း၀ယ္ မႈမ်ားကို အေရးယူသြားမည္မဟုတ္ေသာ္
လည္း မိမိတုိ႔သေဘာအေလ်ာက္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္ ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္လႊဲေျပာင္း
ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“အဲဒီလုိမ်ဳိးေတြ ျဖစ္မွာစိုးလုိ႔ အစ ကတည္းက စည္းကမ္းခ်က္မွာ ငါးႏွစ္အတြင္း လႊဲေျပာင္းေရာင္း
ခ်ျခင္း မျပဳရဘူးလုိ႔ ထည့္ ထားတာ။ ေရာင္းတာ မေရာင္းတာက သူတုိ႔ သေဘာပါပဲ။ ဒါကို စည္
ပင္က ၾကား၀င္ ၾကပ္မတ္စရာမလုိပါဘူး။ စည္းကမ္းခ်က္မွာ ေတာ့ အကုန္ေျပာထားၿပီးသားျဖစ္
တဲ့ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ နာမည္ ေျပာင္းေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု အဆုိပါ တာ၀န္ရွိသူ
က ေျပာသည္။

သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကမူ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ တုိက္ခန္းတစ္ခန္း
မဲေပါက္ထားေသာ္လည္း မိသားစုအေျခအေနအရ အရစ္က် ေပးသြင္း ႏုိင္ေျခမရွိေသာေၾကာင့္
ျပန္လည္ေရာင္းလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ “ပထမအရစ္တင္ သိန္း ၇၀ ေက်ာ္ေလာက္ သြင္း
ရမယ္။ အစကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္တုိက္ခန္း ေလး တစ္ခန္းပိုင္ခ်င္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ေလွ်ာက္လုိက္တာ။

တကယ္လည္း ရၿပီး အရစ္ က်နဲ႔သြင္းရေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ကိုယ့္၀င္ေငြနဲ႔ တစ္လကုိ သိန္း ၇၀
ေရရွည္မသြင္းႏုိင္ ေလာက္ဘူးဆုိတာ သေဘာေပါက္လာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပန္ေရာင္းဖုိ႔စဥ္းစား
ရတာ” ဟု ၎ကေျပာသည္။ လက္ရွိ ဗုိလ္ဗထူးႏွင့္ ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာမ်ား၏ အခန္းေဈးႏႈန္းမ်ား
မွာ အနည္းဆုံး ၅၆၅ စတုရန္းေပ တစ္ခန္းအတြက္ က်ပ္သိန္း ၂၃၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆုံး
၉၂၇ စတုရန္းေပတစ္ခန္းအတြက္ က်ပ္ ၃၄၇ သိန္း၀န္းက်င္ ရွိသည္။ အခန္းမ်ားကို အရစ္က်
၀ယ္ယူမႈ ႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္၀ယ္ယူမႈ နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ဳိးမွ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္
ရာစီမံကိန္းေလးခုရွိၿပီး ဗုိလ္ဗထူးအိမ္ရာမွာ အရင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ကာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္
က ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္က ဧရာ၀ဏ္အိမ္ရာႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္
(အေရွ႕ပိုင္း) က မင္းရဲေက်ာ္စြာအိမ္ရာတို႔မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

mmtimes

သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ လကၡဏာမ်ားေအာက္ေဖာ္ျပပါေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို သတိျပဳမိပါက ေဒါက္ခြရြက္ (Spinach)ႏွင့္ အမဲသားသုပ္စတင္စားသံုးေပးပါ။
အေမရိကန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဌာန CDCP ၏ လက္ရွိ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားေနရေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတက္တက္ႂကြႂကြရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရအတြက္မွာ ပို၍ပင္ျမင့္မားေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ေအာက္ပါလကၡဏာရပ္မ်ားကို ၾကည့္၍ သိရွိႏုိင္သည္။

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း

ေအာက္စီဂ်င္သယ္ေဆာင္သည့္ေသြးနီဆဲလ္မ်ားအတြင္းပါဝင္ေသာ ေဟမိုဂလိုဘင္ကိုထုတ္လုပ္ရန္ ခႏၶာကိုယ္က သံဓာတ္(Iron)ကို အသံုးျပဳသည္။ က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ ေသြးဆဲလ္မ်ားလံုေလာက္ ေသာ ပမာဏမရွိပါက ေမာပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို စတင္ခံစားလာရမည္ျဖစ္သည္။

အာ႐ံုစိုက္ရန္ခက္ခဲျခင္း

သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္အတူ လူမ်ားတြင္ အာ႐ံုေၾကာမ်ားၾကားဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဓာတုျဒပ္ေပါင္းမွာလည္း အေျပာင္းအလဲရွိမည္ျဖစ္သည္။ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ယင္းျဒပ္ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ သာမန္ထက္ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္သည္။

စိတ္ပါဝင္စားမႈမရွိျခင္း

အာ႐ံုေၾကာမ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဓာတုျဒပ္ေပါင္းေျပာင္းလဲမႈ၏ ေနာက္ထပ္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုမွာ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို စိတ္ပါဝင္စားမႈမရွိျဖစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အသက္ပံုမွန္႐ွဴ၍မရျခင္း

ေသြးထဲတြင္ လံုေလာက္ေသာသံဓာတ္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္မ်ားစြာလိုအပ္လာ၍ အသက္ပံုမွန္႐ွဴမရျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။

ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ အသားအေရေဖ်ာ့ေတာ့ျခင္း

ေသြးလည္ပတ္စီးဆင္းမႈႏႈန္းေလ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္ ေသြးနီဆဲလ္အေရအတြက္ေလ်ာ့က်သြားပါက အသားအေရေဖ်ာ့ေတာ့လာႏုိင္သည္။

ပံုမွန္ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ခက္ခဲျခင္း

သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက ယခင္က ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနက်ျဖစ္ေသာ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

ႂကြက္သားမ်ားအလြန္နာက်င္ျခင္း

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီးေနာက္ သာမန္ထက္ပိုမိုၾကာရွည္စြာပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ၿပီး ႂကြက္သားမ်ားနာက်င္ေနပါက သံဓာတ္မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ႂကြက္သားမ်ားအေသအခ်ာျပန္လည္က်န္းမာရန္ စြမ္းရည္နည္းပါးၿပီး နာက်င္ကိုက္ခဲႏုိင္သည္။

ေျခသည္းလက္သည္းမ်ား ႂကြပ္ဆတ္မာေက်ာျခင္း

ေျခသည္းလက္သည္းမ်ား ႂကြပ္ဆတ္မာေက်ာၿပီး အလြယ္တကူ က်ိဳးပဲ့ျခင္းမွာလည္း သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈလကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။

မၾကာခဏနာမက်န္းျဖစ္ျခင္း

အထူးသျဖင့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မၾကာခဏနာ မက်န္းျဖစ္ျခင္းမွာ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဆီးပန္းေရာင္ (သို႔မဟုတ္)အနီေရာင္သြားျခင္း

သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ အူသိမ္အူမမ်ားက အေရာင္ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုစုပ္ယူသျဖင့္ ဆီးသြားသည့္အခါ ပန္းေရာင္ (သို႔မဟုတ္) အနီေရာင္ဆီးမ်ားသြားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

—Ref: Time
7day daily

Viber က ျမန္မာ့ေရခံေျမခံႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စတစ္ကာ႐ုပ္ပံုမ်ားကုိ အခမဲ့ျဖန္႔မည္ဟုဆို


Viber ကုမၸဏီမွ ျမန္မာ့ ေရခံေျမခံႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စတစ္ကာ ႐ုပ္ပံုေလးမ်ားကို အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဗိုလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္ 50 Street Bar ၌ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ Viber ကုမၸဏီ၏ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ Crystal Lee ကေျပာသည္။

စတစ္ကာေတြကို ျမန္မာ့ေရခံေျမခံ ယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံၿပီးေတာ့ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစတစ္ကာေတြကို အခု စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ ကၽြန္မတို႔ ႀကိဳးစားေနပါ တယ္။ လအနည္းငယ္အတြင္း ရႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ပါမယ္။ အဲဒ ီစတစ္ကာေတြဟာ ျမန္မာျပည္ တစ္ျပည္လံုး ယဥ္ေက်းမႈအရလည္း အသံုးျပဳလို႔ရတဲ့ ႐ုပ္ပံုေလးေတြျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္ ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

၎စတစ္ကာ၏ နမူနာ႐ုပ္ပံုတြင္ I Love Myanmar ဟူေသာ စာသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ အပ်ဳိေလးတစ္ဦး ဆံထံုးတြင္ ပန္းပန္ကာ ပါးျပင္တြင္ သနားခါးလူးထားေသာ ပံု၊ ေနာက္ခံတြင္ ဆုလစ္မြန္းခၽြန္ႏွင့္ ထန္းပင္ ထန္းလက္မ်ား ေရးဆဲြထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေဒသခံတိုင္းျပည္၏ ေရခံ ေျမခံႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း Viber က ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေအာင္ျမင္မႈလည္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

Viber စတစ္ကာကို ပထမ အခမဲ့ေပးပါမယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာေတာ့ အခမဲ့နဲ႔ ၀ယ္ယူျခင္းတြဲၿပီး ထြက္လာမယ္ဟု Crystal Lee က ေျပာ သည္။ Viberသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၉၃) ႏိုင္ငံတြင္ သံုးစြဲသူ သန္းေပါင္း (၃၇၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး ယူေက၊ ဗီယက္နမ္၊ ႐ုရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဂ်ပန္၊ အစၥေရး၊ အိႏိ္ၵယ၊ ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ဘရာဇီးႏွင့္ ဘီလာ႐ုစ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႐ံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇူလိုင္လ (၃၀) ရက္ေန႔၌ Viber သံုးစြဲသူေပါင္း ငါးသန္းရွိ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Viber က ေၾကညာခဲ့သည္။
See More: http://messengernewsjournal.com/News/Local/detail.php?id=19888

Messenger News Journal

အပူ ေသာက ျငိမ္းေစရန္ နည္းလမ္းမနက္ရံုးသြားဖို႔ ျပင္ ဘတ္စ္ကား အလာ ေနာက္က်တဲ့ အခါ

၁။ ဒီကားကေတာ့ အျမဲ ဒီလိုျဖစ္ေနတယ္။ ျပႆနာပဲ၊ ရံုးေတာ့ ေနာက္က်ပါျပီ။ စိတ္ညစ္ပါတယ္။

(သုိ႔မဟုတ္)

၂။ ‘တစ္ခါ တစ္ေလ က်ေတာ့လည္း ျဖစ္တတ္ တာပဲေလ။

(အကယ္၍ ခဏခဏ ျဖစ္ပါက)

၃။ ေအာ္ ဒီလို ျဖစ္ေနေတာ့ ငါ ဘယ္တတ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ ေနာက္တစ္နည္း စဥ္းစားျပီး သြားရတာေပါ့။ လခ အျဖတ္ခံရလည္း တစ္နာရီ စာပါပဲေလ။ တစ္လစာမွ မဟုတ္တာ’

ယင္း သံုးမ်ိဳးထဲမွာ မိမိရဲ႕ စိတ္ထဲ ဘယ္လို အေတြးဝင္မိ ပါသလဲ။ ပထမ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနျပီ ဆုိပါက မသင့္ေလ်ာ္ပါ။

(ေရွာင္လြဲ မရတဲ့) ျပႆနာ အခက္အခဲ တစ္ခု ၾကံဳတဲ့အခါ ယင္း အခက္အခဲ နဲ႔ ျဖစ္ရပ္ အေပၚ အေျခခံျပီး လူတိုင္းမွာ အေကာင္းလဲ ျမင္ႏိုင္ ခံစား ႏိုင္သလို၊ အဆုိးလည္း ျမင္ႏိုင္ ခံစား ႏုိင္ပါတယ္။ အားလံုး သိထားၾကတဲ့ ဒႆန တစ္ခုလိုပါပဲ ေရတစ္ဝက္ ထဲပဲ က်န္ေတာ့တယ္နဲ႔ ေရတစ္ဝက္ၾကီးေတာင္ က်န္ေသးတယ္ ဆုိတဲ့ သိျမင္မွု ႏွစ္ခုထဲမွာ မိမိ စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

ဘယ္ျဖစ္ရပ္ပဲ ၾကံဳၾကံဳ ေဒါသေလ်ာ့၊ ေသာကေလ်ာ့ ျဖည့္ေတြးမယ္ မရွိပဲ ငါေသျပီ ငါေသျပီ လို႔သာ ျငီးျငဴ ေနတတ္မယ္ ဆုိရင္၊ တစ္ဖက္ကို ေဒါသ နဲ႔ ျပန္တုန္႔ျပန္ေန ရင္ ေတာ့ ဒါဟာ အဆုိးျမင့္တဲ့ ဝါဒ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဘက္ကေန ေတြးျပီး ဥေပကၡာ ျပဳသင့္တဲ့ အမုန္း၊ အာကာသ မ်ားကိုလည္း ဥေပကၡာ ျပဳေပး ႏုိင္မွသာ ဒါဟာ မွန္ကန္တဲ့ ႏွလံုးသြင္း လက္ခံမွု (ေယာနိေသာ မနသိကာရ) ျဖစ္ပါတယ္။ ပုထုဇဥ္ လူသားမွန္ရင္ အားလံုးကို အေကာင္းျမင္ေပး ႏိုင္ဖို႔ ဆုိတာ ကေတာ့ အင္မတန္ ခက္ခဲ ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ၾကိဳးစားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ႏွိုင္းယွဥ္လို႔ မရေအာင္ ပူေလာင္တဲ့ ေဒါသ၊ ေသာက မီးေတြထဲမွာ ေန ရရ တယ္ ဆုိတာကို ၾကံဳေတြ႔ဖူးသူမ်ား ခံစား သိရွိမွာပါ။ ဒါေၾကင့္မို႔ အပူေသာက ျငိမ္းျပီး ဘဝကို ေအးခ်မ္းေစတဲ့ နည္းလမ္းက အရာရာကို အေကာင္းဆံုး ရွုျမင္ေပးႏုိင္တဲ့ စိတ္ထား ရွိေအာင္ ေမြးျမဴျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Yoyarlay

Photoshop နဲ႔ျပဳျပင္ထားတဲ့ သူမရဲ႕ကိုယ္တံုးလံုးပံုေတြကို ဖ်က္ပစ္ဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့တဲ့အတြက္ Facebook ကိုတရားစြဲတဲ့ အမ်ိဳးသမီးMeryem Ali ဆိုတဲ့အမ်ိဳးသမီးဟာ သူမရဲ႕မိတ္ေဆြေဟာင္းကတင္ခဲ့တဲ့ Photoshop နဲ႔ျပဳျပင္ခံထားရတဲ့ သူမရဲ႕ဝတ္လစ္စလစ္ပံုကို ဖ်က္ပစ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ Facebook ဆီကေန ေလ်ာ္ေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၃ သန္းရရွိဖို႔ တရားစြဲေနပါျပီ။ အဲဒီ့တရားစြဲဆိုမႈမွာ အဲဒီ့မိတ္ေဆြျဖစ္သူ Adeel Shah Khan က Ali ရဲ႕ နာမည္ကိုသံုးကာ account အတူတစ္ခုဖြင့္ခဲ့ျပီး ဝတ္လစ္စလစ္ပံု အတုျဖစ္ေအာင္ photoshop နဲ႔ျပဳျပင္ထားတဲ့ သူမရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြကို တင္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

Ali က facebook ဟာသူမရဲ႕ပံုေတြအတြက္ အၾကိမ္းေပါင္းမ်ားစြာ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေပမယ့္လည္း ျမန္သင့္သေလာက္ ျမန္ျမန္မဖ်က္ခဲ့ဘူးလို ႔ခံစားရတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့သူမ တရားစြဲဆိုရတဲ့ ေဒၚလာ ၁၂၃ သန္းဆိုတာ ဂဏန္းအစဥ္အတိုင္း ေရးထားလို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ဒီပံုေတြကို ေတြ႕သြားႏိုင္ခဲ့တဲ့ Facebook အသံုးျပဳသူေပါင္း ၁.၂၃ ဘီလီယံ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။ အထူးသျဖင့္ Ali ရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို ထိခိုက္ခံေနရခ်ိန္းမွာ Facebook က သူမရဲ႕ေစာဒကတက္မႈေတြကို အေရးတယူမလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီကိစၥက အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ Ali ရဲ႕ေရွ႕ေနကယုံၾကည္ေနပါတယ္။

Ref:cosmopolitan.com

 Trend Myanmar

ေစ်းႏႈန္းကေမာက္ကမမ်ားျဖင့္ အူရီးဒူးဖုန္းမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ဓာတ္ပုံ- ႏုိင္လင္းေအာင္
ရန္ကုန္− အူရီးဒူးဆင္းမ္ကတ္မ်ား ယခုရက္အတြင္း စတင္ျဖန္႔ခ်ိသည့္အခ်ိန္တြင္ သံုးစြဲသူလက္သို႔ တရားဝင္ျဖန္႔ခ်ိမည့္ရက္မေရာက္ မီမွာပင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ၁၅၀၀ တန္ဆင္းမ္ကတ္မ်ားမွာ ပံုမွန္ေစ်းထက္အဆမတန္ျဖစ္ေပၚေနသည္။

‘‘မေန႔က သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ၇၈ လမ္းေပၚကဆုိင္မွာသြားဝယ္တာ တစ္ကတ္ကို တစ္ေသာင္းခြဲအထိေရာင္းေနလို႔ မဝယ္ခဲ့လိုက္ဘူး’’ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူကို ေအာင္ပိုင္ဟိန္းကေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဖုန္းဆိုင္တစ္ခုအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ဟန္းဆက္တစ္လံုး ဝယ္ပါက ဆင္းမ္ကတ္တစ္ကတ္ အခမဲ့ေပးၿပီး ဆင္းမ္ကတ္သီးသန္႔ ဝယ္လိုပါက နံပါတ္အလွေပၚမူတည္၍ က်ပ္ ၃,၀၀၀၊ ၅,၀၀၀၊၈,၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဖုန္းဆိုင္အခ်ဳိ႕တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အူရီးဒူးကုမၸဏီက ႀကိဳတင္ေၾကညာခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

အူရီးဒူးကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ‘‘Distributor (ျဖန္႔ခ်ိသူ)ေတြက တကယ္စေရာင္းမယ့္ေန႔အတြက္ သူတို႔လုပ္စရာရွိတာေတြလုပ္ေနတာပါ။ အူရီးဒူးအေနနဲ႔ကေတာ့ တကယ္ေရာင္းခ်မယ့္ Date ကို အခုထိမေၾကညာေသးပါဘူး’’ဟု လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ျပန္ၾကားေရး မန္ေနဂ်ာေဒၚသီရိၾကာညိဳကေျပာသည္။

ယင္းသို႔ဆင္းမ္ကတ္မ်ား အဆမတန္ေစ်းႀကီးေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အူရီးဒူးကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္၌ျပဳလုပ္မည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္သာ အေၾကာင္းစံုကိုေျဖၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ သည္။

အူရီးဒူး၏ မုိဘိုင္းဆင္းမ္ ကတ္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္တြင္ မႏၲေလးႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တို႔၌ စတင္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ၃၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိမိုဘိုင္းဖုန္း အေရာင္းဆိုင္အခ်ဳိ႕တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ကာ ေငြက်ပ္ ၂,၀၀၀ မွ ၅,၀၀၀ အထိေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆုိင္အခ်ဳိ႕ထံမွသတင္းရရွိသည္။

‘‘တစ္ကတ္ကိုငါးေထာင္နဲ႔ တစ္ေယာက္ကို ငါးကတ္ေလာက္ထိ ေရာင္းေပးပါတယ္။ လိုသေလာက္ေတာ့ မရႏိုင္ေသးဘူး’’ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္တစ္ခုမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အူရီးဒူးဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဖုန္းဆိုင္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္မွသာ စတင္ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔ရွိ ဖုန္းဆိုင္မ်ားမွ ရယူ၍ ရန္ကုန္တြင္ မူလေပါက္ ေစ်းက်ပ္ ၁၅၀၀ ထက္ပို၍ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း မိုိဘိုင္းဖုန္းအေရာင္း ဆိုင္အခ်ဳိ႕မွသတင္းရရွိသည္။

အူရီးဒူးအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ၎တို႔ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အရ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ခြဲတမ္းျဖင့္ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရႊအဆင့္တြင္ ဆင္းမ္ကတ္ ၈၀၀၊ ေငြအဆင့္တြင္ဆင္းမ္ကတ္ ၄၀၀ ႏွင့္ ေၾကးအဆင့္တြင္ ဆင္းမ္ကတ္ ၂၀၀ အထိသာခ်ထားေပးေၾကာင္း မုိဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားထံမွသတင္းရရွိသည္။

အူရီးဒူးကုမၸဏီမွ လတ္တေလာသတ္မွတ္ထားသည့္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ၎တို႔၏ဆင္းမ္ကတ္ အခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေခၚဆိုမည္ဆုိပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေအာ္ပေရတာ (MPT, Telenor, Mectel)သို႔ ဖုန္း ေခၚမည္ဆိုပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ေပးရမည္ျဖစ္ကာ SMS ေပးပို႔ပါက တစ္ေစာင္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳ မည္ဆိုပါက 1MB လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္အခ်ဳိ႕မွသတင္းရရွိသည္။

အူရီးဒူးအေနျဖင့္ အင္တာ နက္အသံုးျပဳခမ်ား Rate တစ္ခု သတ္မွတ္၍ ေကာက္ယူသြားမည္ ဟုမူလကေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ တစ္ 1MB လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ျဖင့္ေကာက္ယူမည္မွာ အနည္းငယ္မ်ားေနေၾကာင္း အသံုးျပဳသူမ်ားကသံုးသပ္သည္။

‘‘1MB ၂၅ က်ပ္ကမ်ားပါ တယ္။ တစ္လ 2GB သံုးရင္ ၅၀,၀၀၀ေတာင္က်မယ္။ 4GB Speed ဆိုရင္ေတာ့ နည္းနည္း ေလးခံသာမယ္။ ဒါေတာင္ စင္ကာပူထက္သံုးဆေလာက္မ်ား တုန္း။ 4G Speed 6GB ကို တစ္လ ၅၀,၀၀၀ ေလာက္က voice call မိနစ္ ၃၀၀ ပါေသး တယ္’’ဟု အူရီးဒူး၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုသန္႔ဇင္ဦးက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ တြင္မွတ္ခ်က္ေရးသားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ လက္ရွိတစ္မိနစ္လွ်င္ အင္ တာနက္အသံုးျပဳခမွာ GSM ဖုန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္က်ပ္ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းမ်ားတြင္တစ္မိနစ္လွ်င္ ေလးက်ပ္ႏႈန္းသာက်သင့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေကာက္ယူမႈမွာ မိမိအသံုးျပဳမႈေပၚတြင္မူတည္၍ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မသံုးလွ်င္ မကုန္ႏုိင္ေသာ္လည္း တစ္မိနစ္အတြင္း က်ပ္ႏွစ္ေထာင္ ခန္႔လည္းက်သြားႏိုင္ေၾကာင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္တစ္ခုမွ တာဝန္ခံတစ္ဦးကရွင္းျပသည္။

7day daily

၃၅ နွစ္အရြယ္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္နဲ႔ေပးစားလို႔ မီးရႈိ႕သတ္ေသခဲ့တဲ့ ၁၁ အရြယ္ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝ


အီရန္နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းက Mashid Rezai ဆိုတဲ့ ကေလးမေလးရဲ႕ဘဝဟာ ခက္ခဲလြန္းပါတယ္။ သူမအေၾကာင္း ေျပာရတာက ပိုခက္ခဲသလိုပါပဲ။

အသက္ ၁၁ နွစ္အရြယ္မွာ သူမထက္ အသက္ ၂၀ ၾကီးတဲ့ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္နဲ႔ေပးစားတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဓာတ္ဆီေလာင္းျပီး မီးရႈိ႕ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။
ဒီ့အတြက္ သူမဟာေဆးရုံတင္ခဲ့ရျပီး သူမအေဖက ေဆးရုံကိုလိုက္လာကာ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔သူမကို ရုိက္ျပီး ဆံုးမခဲ့ပါတယ္။

သူမမွာ ဘာအကြယ္မွမရွိခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းကို မီးေလာင္အနာရြတ္ေတြနဲ႔ Mashid က

“ ဟုတ္တယ္ ကၽြန္မကို မကူညီခဲ့တဲ့လူေတြကို ကၽြန္မ မေက်မနပ္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မကိုခ်စ္ခဲ့သင့္တဲ့လူေတြက ကၽြန္မကို ကာကြယ္မႈ မေပးခဲ့ဘူး။ သူတို႔ေၾကာင့္ တစ္ဘဝလံုး ကၽြန္မ နာက်င္ေနတယ္”

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ ရြာေလးတစ္ရြာမွာ သူမဟာ အစ္ကိုသံုးေယာက္နဲ႔ ၾကီးျပင္းလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖေအကို အဓိကထားေၾကာက္ရတဲ့ မိသားစုပံုစံမ်ိဳးပါ။

“ကၽြန္မအေမက ကၽြန္မအေဖရဲ႕ ေလးေယာက္ေျမာက္မိန္းမပါ။ တျခားမိန္းမေတြနဲ႔ ကေလးမရဘူး။ ကၽြန္မအေမက ကၽြန္မကိုေျပာတယ္၊ အေဖရိုက္လိုက္လို႔ သူ႔အရင္မိန္းမေတြ အားလံုး ထြက္ေျပးသြားတာတဲ့
ကၽြန္မမွတ္မိေသးတယ္၊ တစ္ခါတုန္းက သူက ကၽြန္မလက္နဲ႔ ေျခေထာက္ေတြကို သစ္သားေခ်ာင္းတစ္ခုမွာ ခ်ည္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အေမနဲ႔သူက အျခားသစ္သားေခ်ာင္းနဲ႔ ကၽြန္မကိုိရိုက္ၾကတယ္” လို႔ Mashid Rezai က သူမ မွတ္မိတာေတြကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ကိစၥေတြရွိေပမဲ့ သူကေတာ့ ေပ်ာ္တတ္တဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရြာေက်ာင္းမွာ စာသင္ရတာ၊ အစ္ကိုေတြနဲ႔ေဆာ့ရတာကို သေဘာက်တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ကေလးဘဝရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြဟာ သူ႔သူငယ္ခ်င္း Zainab ကို အသက္အရမ္းၾကီးတဲ့ ေယာက်ာ္းၾကီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေပးစားဖို႔ လုပ္လာခ်ိန္မွာ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ပါတယ္။

အဲ့အခိ်န္တုန္းက Zainab ဟာ ၉ နွစ္ သမီးပဲ ရွိပါေသးတယ္။ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းအေၾကာင္းကို
“သူက အရမ္းလွတယ္။ အရပ္လည္း ရွည္တယ္။ လူေတြက သူ႔ကို သတိထားမိၾကတာေပါ့”
ေျပာရင္းနဲ႔ အသံေတြတုန္္လာတဲ့ Mashid Rezai က တိုးတိုးေလးဆက္ေျပာပါတယ္။

“သူ႔ကိုယ္သူ မီးရႈိ႕လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ သူေသသြားတယ္”
Zainab ရဲ႕ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတ္ေသမႈဟာ သူငယ္ခ်င္းေတြ အေပၚ ၾကီးမားတဲ့သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

သူမသူငယ္ခ်င္းေသျပီး တစ္နွစ္မျပည့္ခင္မွာပဲ Mashid အေဖဟာ သူ႔သမီးအတြက္ ခင္ပြန္းေတြ႕ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ Mashid ဟာ ၁၁ နွစ္သမီးပါ။
လက္ထပ္ဖို႔ကိစၥနဲ႔ပက္သက္ျပီး အေမျဖစ္သူကို သူမက ေမးခဲ့ပါတယ္။

“အဲ့လူက ဘယ္သူလဲလို႔ သူ႔ကို ကၽြန္မေမးတယ္။ သူေျပာတာက ကၽြန္မတို႔ရြာထဲကလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ နာမည္ပဲ။ သူက လက္ထပ္ဖူးတယ္။ ကေလးနွစ္ေယာက္လည္း ရွိတယ္။ ကၽြန္မက ၁၁နွစ္ ၊သူက ၃၅ နွစ္”
ကၽြန္မ ၁၁ နွစ္ပဲရွိေသးတယ္လို႔ ကၽြန္မေျပာတယ္။ ကၽြန္မဆရာမကို သေဘာက်လို႔ ဆရာမျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္”

ဒါေၾကာင့္ Mashid ဟာ သူမေျပာတာ မေအာင္ျမင္တဲ့အခါ သူမရဲ႕ဆရာမဆီကို ေျပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အကူအညီ တစ္ခုခုရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေပမဲ့ ဆရာမကလည္း ဘာမွမလုပ္ေပးနိုင္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေတာင္ေတြေပၚတက္ပုန္းေနတဲ့ သူမကို သူမမိဘေတြ ေတြ႕သြားခဲ့ပါတယ္။
သူမအတြက္ေရြးစရာလမ္းက သူငယ္ခ်င္း Zainab ရဲ႕ လမ္းပါပဲ။

ဒါေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ေဆးရုံမွာ သံုးလေလာက္ သတိေမ့ေနခဲ့ပါတယ္။
သူမ ပတ္တီးေျဖတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အေရျပားေတြ တြန္႕လိမ္ရႈံ႕တြ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ပါျပီ။
“ဒီ့အျပင္ ကၽြန္မအေဖက ကၽြန္မလုပ္ခဲ့တာေတြအတြက္ ေဆးရုံမွာ ရုိက္တယ္” လို႔ Mashid က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဆးရုံက ဆင္းတဲ့အခါမွာေတာ့ သူမကိုလက္ထပ္မယ့္သူဟာ မီးေလာင္ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ရုပ္ရည္ေၾကာင့္ ျငင္းဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။ သူမအေဖဟာ သူမတို႔အိမ္ေလးထဲမွာ ေဒါသေတြ ပိုထြက္ေနခဲ့ပါတယ္။

အသက္ ၁၃နွစ္မွာေတာ့ အိမ္က ပိုက္ဆံေတြကိုယူျပီး ျမိဳ႕ေတာ္ Tehran ကို တက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။
ျမိဳ႕ကိုေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေဆးရုံကို သူမဟာ တန္းသြားခဲ့ပါတယ္။
ကေလးအရြယ္သူမကို သနားသြားတဲ့ ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီ ဆရာဝန္တစ္ဦးဟာ သူမကိုကယ္ဆယ္ခဲ့ျပီး အီရန္နိုင္ငံက ထြက္သြားနိုင္ေအာင္ ကူညီခဲ့ပါတယ္။

ယခု Mashid ဟာ ၃၁ နွစ္အရြယ္ရွိေနျပီး လန္ဒန္မွာ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။ အနာရြတ္ေတြန႔ဲပဲရွိေသးတယ့္ သူမခႏၶာကိုယ္ကို ဓာတ္ပံုအရုိက္ခံရမွာ ရွက္ေနတဲ့ Mashid က သူမမိသားစုနဲ႔ပက္သက္ျပီး
“ ကၽြန္မ ဘယ္ေတာ့မွျပန္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး…”   လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။credit: phothutaw

ဖတ္မိတာေလး ..မေန႔က စၿပီး အဲ့ စေတးတပ္တစ္ခု ကြၽန္ေတာ္စေတြ ႕တယ္ ဗ် ေနာက္ေတာ့ သတိထားမိသြား တာ ဖဘ ကမိန္းကေလး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွဲ ၾကတာနဲ႔ သတိထားမိေနတာ ဗ်ာ အဲ့ စေတးတပ္ ကဘာတဲ့

“ထမင္းခ်က္ေကာင္းတဲ့ လူကိုသေဘာက်ရင္ အန္တီ့သားကို အိမ္ေဖာ္နဲ႔ပဲ ေပးစားလိုက္ပါတဲ့ ”

သိပ္နည္းလမ္းမက် သလိုပဲဗ် ကြၽန္ေတာ္မွားတယ္ မွန္တယ္မေျပာဘူးေနာ္ နည္းလမ္းမက်ဖူးလို႔ပဲေျပာခ်င္တာ ဒီစေတးတပ္ ကို ဘယ္သူက စေရးသလဲ ဆရာမဂ်ဴးေတာ့ဟုတ္ဟန္မတူဘူး အေမရိက က သမီးေတာ္ႀကီးပဲလား ဟိုမိန္းမဝါဒီ ေပ့ခ်္ ကပဲလား ခပ္ေပါေပါျမန္မာကားတကားကပဲလား
တင္စီးတဲ့ ေယာကၡမေလာင္းကို ၾကည့္မရတာနဲ႔ ခပ္႐ြဲ ့႐ြဲ ့ ေျပာလိုက္တင္လိုက္တာ ေနမွာပါ ႀကီးႀကီးမားမား ေတြးထား ရည္႐ြယ္ထားဟန္မတူာဘူး ကြၽန္ေတာ္မသိပါဘူး ။

ကြၽန္ေတာ္ သည္ လည္း မဟာပုရိသ ေယာက်ာၤး ဝါဒီ မဟုတ္သလို
ေယာက်ာၤးမုန္းဝါဒ မဟာ ကုတၲိယ ဝါဒကိုလည္း အားမေပးပါဘူး ။ ေယာက်ာၤး မေကာင္းဘူးတြင္တြင္ေရးၿပီး ေယာက်ာၤးနဲ႔ မကင္းနိုင္ ပရိုဖိုင္ထဲေတာင္ ေယာက်ာၤး ပံုႀကီးတကားကား နဲ႔ အကိုးကြယ္ခံ U S ေမ်က္ေမာင္းမ အခြက္နဲ႔ မယ္ေတာ္ႀကီးေတြကလည္း ရွိသကိုး။ ကိုယ္ကမကင္းနိုင္ဘူးေလ မေကာင္းမေျပာဘူးေပါ့ခိခိ ..

တကယ္ေတာ့ ေယာက်ာၤးမွေကာင္းတယ္ မိန္းမမေကာင္းဘူး ဘာညာ မရွိပါဘူး ေကာင္းတယ္ဆိုးတယ္ဆိုတာလည္း လူေတြပါပဲ လိင္ နဲ႔မဆိုင္ပါဘူး ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာင္ အေမနဲ႔ အေဖ ၂ေယာက္ေပါင္းၿပီး မွလူျဖစ္လာရတာ မလား ?

ထားေတာ့ ခုနစေတးတပ္စ္ ကိုျပန္ၾကည့္ရေအာင္ ေရးတဲ့သူကို ထားလိုက္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ Like ၾကတဲ့ မမမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ေမးခ်င္တာ က ….

ျမန္မာေပါေပါကားေတြ ကိုယီးယား အိမ္ေထာင္ေရးကားေတြၾကည့္ၿပီ ေခြၽးမဟူသည္ ေယာကၡမ နဲ႔ ever ရန္သတ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ idea သူတို႔ သစ္ၾကားသီးသာသာ ဥေနွာက္ကေလးထဲ build in မ်ားပါေနသလား ?

ထမင္းဟင္းအခ်က္အျပဳတ္ေကာင္းတဲ့အမ်ိဳးသမီးတိုင္းသည္ အိမ္ေဖာ္လား ?

အလွအပမႀကိဳက္ big eyeမ တပ္ တကိုယ္လံုးဘရန္းဆင္ သူေဌးသားဘဲကိုထား ကလပ္ကိုသြား လွလွပပ ႂကြႂကြ ႐ြ႐ြ မေနပဲ မီးဖို ေခ်ာင္ထဲ ဆီးဂ်ီးေပ မီးေသြးေပ တကုပ္ကုပ္နဲ႔ေနေနရင္ပဲ ေတာက်ေန date out ေနၿပီလား ေခတ္မမွီေတာဘူးလား အိမ္ေဖာ္ဆန္ေနၿပီလား?

္ထမင္းဟင္းခ်က္ေကာင္းတဲ့ နင္တို႔အေမ အဘြား ကေကာ အိမ္ေဖာ္မ ႀကီးေတြ ဟုတ္ခဲ့လို႔လား လို႔ ငေပါက္တို႔ ေမးလိုက္ခ်င္တာ နႈတ္ခမ္းေပၚ ခူယားနဲ ့ေဘာက္ဖတ္ discoတြဲကေန သလိုပဲ ပါးစပ္ကိုယားလို႔ …

ထားလိုက္ပါ တခါကဟာသ ေလးေတာင္ၾကားဖူးပါတယ္ “ကြၽန္မ လက္ရာက ရွင့္အေမ တဝက္ေတာင္မေကာင္းဖူး ဆိုရေအာင္ရွင့္ဝင္ေငြ ကေကာက်မအေဖ ေလးပံုတပံုေတာင္ရွိလို႔လား ဆိုတဲ့စကားေလးပါ ” ဟုတ္ပါတယ္ အခုေခတ္ က အိမ္ေထာင္ဦးစီး တေယာက္အလုပ္ လုပ္ရင္ တမိသားစုလံုးစားလို႔ရတဲ့ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး လင္ေရာမယားေရာယဥ္ေဘာင္တန္း အလုပ္သြား ရွိတာ ဝယ္စား ခ်ိဳင့္ဆြဲစား ေနရတဲ့ ေခတ္္ အဲလိုမ်ိဳး မအားလို႔ ရုန္းကန္ရလို႔ ဆိုရင္တမ်ိဳးေလ

အခုဟာက ” ဟင္နင္ေယာက်ာၤး ယူေတာ့မလို႔လား ထမင္းေရာဘယ္လို လုပ္မလဲ ဘယ္သူခ်က္မလဲ ?”ဆိုရင္ “သိပုေလ သာမီးက ထမင္းခ်က္ အိမ္ေဖာ္ အေဒၚႀကီးတေယာက္ေလာက္ေခၚထားမေပါ့ ” ဆိုတဲ့ ခပ္တိမ္တိမ္ အေတြးနဲ႔ ေဘာ္ေၾကာ့ ကေလးမေတြမ်ားလာတဲ့ေခတ္ တကယ့္လြယ္ေၾကာေခတ္ ထမင္းဟင္းခ်က္တတ္ရင္ကို ေအာက္တန္းက်တယ္ ေသးနွပ္တယ္လို ထင္ေနတဲ့သူေဌးသမိီးေဘာ္ေၾကာ့မမေတြ ရဲ႕ေခတ္ဗ်။

ဘာပဲေျပာေျပာ ေယာက်ာၤး ဆိုရင္္ေတာ့ ကိုယ့္အိမ္သူသက္ထား လက္ရာေလး စားဖူးၾက ခ်င္ ေကာင္းတယ္ႂကြားဖူးခ်င္ သူငယ္ခ်င္းေတြအိမ္ေခၚ ေျကြးဖူးခ်င္ ၾကတာခ်ည့္းပဲ မယံုရင္ ႀကိဳက္တဲ့ေယာက်ာၤး ဘီယာတိုက္ၿပီးေမးၾကည့္ ဗ်ာ ။

ကိုယ္တိုင္ခ်က္တတ္ ျပဳတ္တတ္ထားေတာ့ ေဟာ ဟိုဟင္းကဘယ္လို လူဘယ္ေရာက္စာ ဘယ္နွစ္နပ္ဆို ဆန္က နိူ႔ဆီဘူး ဘယ္ေလာက္ကုန္မယ္ ၾကက္သြန္ အာလူး ကဘယ္ေစ်း ဘာေၾကာ္ရင္ဘာဆီ ဘယ္ေလာက္ကုန္မယ္ ပုဇြန္ေျခာက္က ဘယ္လို ကိုက အေသးစိတ္သိထား တတ္ထား ခ်က္တတ္ထားေတာ့ အိမ္ေဖာ္ ဘတ္တာ အလုပ္သမား ခ်ိဳတာ ခိုးတာ မခံရေတာ့ဘူးေပါ့ ။ မဟုတ္ဖူးလား
ကြၽန္ေတာ့အေမအပါ အဝင္ သူငယ္ခ်င္းအေမေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆိုရင္ အိမ္မွဴကိစၥ အေတာ္နိုင္နင္းတယ္ အဝတ္ေလွ်ာ္ မီးပူတိုက္ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး မွန္တိုက္တာ ၾကမ္းတိုက္တာ ကအစ အိမ္ေဖာ္အသစ္ေတြလာရင္ သူတို႔က အရင္သင္ေပး လုပ္ျပေပး ခဲ့တာ ခ်ည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္သိရသေလာက္ ေတာ့ ။ အဲ့ေတာ့ အိမ္ေဖာ္ကလဲရွိန္တယ္ ခိုင္းရင္မကပ္ရဲေတာ့ဘူး မခိုးရဲဘူး ။

အခုေခတ္ မိန္ကေလးမ်ားကေတာ့ မဟုတ္ဖူး ဘာေတြ ေသြးႀကီးေနၾကလည္းမသိဘူး မီးဖိုေခ်ာင္ ကိစၥ ကို အိမ္ေဖာ္ကိစၥ လို႔ တရားေသတံဆိပ္ကပ္ ကုန္ၾကၿပီ ။ ၾကည့္ေန ပါ သူတို႔ ကသာ မိန္းမတို႔ တပ္အပ္ေသာ အိမ္ေထာင္ ထိမ္းသိမ္းမွဴအတတ္ မသင္ခ်င္ၾကတာ ေအာက္က်တယ္ ထင္ခ်င္ၾကတာ လိုခ်င္လိုက္ရင္ ျဖင့္ ေငြရွာေတာ္ ခ်စ္ခင္ယုယ တတ္ ၾကင္နာတတ္ ဘာသာေရးကိုင္းရွိုင္း ေယာက်ာၤးပီပီသသ တာဝန္ယူတတ္ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ တဲ့ အားလံုးပါဖက္ ျဖစ္တဲ့ ၃၆ ပစ္ကင္း အပြန္းအျခစ္ရာ မပါတဲ့ လူမ်ိဳး လိုခ်င္ျပပါလိမ္မယ္ဗ်ား ။

သူတို႔ကသာ ထမင္း မခ်က္ခ်င္ၾကတာ ေယာက်ာၤးေလးၾက ရည္းစားဘဝ ကထဲ က “ေယာက်ာၤးျဖစ္ၿပီး ငါ့ဖုန္းေလးေတာင္ မျပင္တတ္ဖူးလား”တို “အိမ္ကကြန္ပ်ဴတာ ျပတင္းပါက္က်ကြဲ သြားလို႔ လာျပန္တင္ေပးပါဦး” “ေဖာမက္ရိုက္ပါဦး ပါေတးရွင္းလုပ္ပါဦး
ဖုန္း ကို Factory restart လုပ္ေပးပါဦး” “တို႔ ဘယ္လမ္းမွာ ကားပ်က္ေနတယ္လာနွိုက္ေပးဦး ကားစက္ဖံူး ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ”
“ေခါင္မိုးေပၚက ေၾကာင္ေလး ျပန္ဖမ္းေပးပါဦးတို႔ ” ခိုင္းျပပါလိမ့္မယ္
” မလုပ္တတ္ဖူး “တခြန္း ေျပာၾကည့္ပါ့လား ေယာက်ာၤးဂ်ီး ျဖစ္ေနျပီး ဒီစက္ကေလးေတာင္မလုပ္တတ္ဖူးလား အားမကိုးရဘူး ဘာညာ ေဘာ္လီစက္စမိုင္နာ အဲေလ ေဘာ္ဘီေဆာ့ဆာ ရံွဴးေအာင္ ပေတာက္ပေတာက္ေျပာျပပါ လိမ့္မယ္ ၾကည့္ေန ။

ေရွးေရွးၾကမ္းေတြမွာ မိန္းမတေယာက္ရဲ႕ ေကာင္းျခင္း အဂၤါရပ္ေတြထဲမွာ ဆံပင္ရဲ႕ေကာင္းခ်င္း အသားအေရ အေျပာအဆိုအေနအထိုင္ မ်က္လံုးမ်က္ခံုး ဘာညာ အစ အစခ်ီၿပီး အိမ္ေထာင္နိုင္နင္းမႈနဲ႔ အေရးတႀကးီ အဆံုးသတ္ ပါ တယ္ ။ ကိုယ့္ဖက္ က ျပည့္ေအာင္မျဖည့္ဘဲနဲ႔ ေတာ့ ျပည့္စံု တဲ့ အိမ္ေထာင္ဖက္ရဖို႔ မလြယ္ပါဘူး ။ ကိုယ့္ဖက္က ကိုယ့္လက္တြဲေဖာ္ကို ဘာေလးလုပ္ေပးလိုက္မယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္မရွိဘဲ ဘာအခြင့္အေရးပဲ သူဆီက ယူလိုက္မယ္ ဆိုတာပဲေတြးေနရင္ေတာ့ ကိုယ့္လို လက္တြဲေဖာ္နဲ႔ပဲေတြ ႕မွာပါပဲ ။

ခုဏ က “အန္တီသားကို အိမ္ေဖာ္န႔ဲ ပဲ ့ေပးစားလိုက္ပါ “လို႔ ေျပာတဲ့ မမ မ်ားလဲ ထမင္းမခ်က္ခိုင္းပဲ ထမင္းဖိုးေစ်းဖိုး ေပး အိမ္တလံုးဝယ္ေပး အိမ္ေဖာ္ေတြထားထားကေလးဖိုးေပးၿပီး ၿပီး ကိုယ့္ကို မခ်စ္တတ္ မယုယတတ္ ပြဲထုတ္ မျပတတ္တဲ့ လက္ပါတတ္ တဲ့ ေငြဝယ္အရုပ္လို ေယာက်ာၤး နဲ႔ညားရင္ေရာ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ

“ခ်စ္ကေလး ထမင္းမခ်က္နဲ ့ ေမာင့္ကိုထိုင္ၾကည့္ ထမင္းဝတယ္ ေမာင္ခ်စ္ျပ ယုယျပ မယ္ ကိုယီးယားမင္းသား လို ႏု႐ြ အုႂကြ ဖုထ (ႂကြက္သားေတြေျပာပါတယ္ ) လုပ္တတ္ တယ္ ပိုက္ဆံေတာ့ မရွာတတ္ဖူး အိမ္ေထာင္မထိမ္းသိမ္း တတ္ဖူး ခ်စ္မွန္တင္ခံုပဲ လုတတ္တယ္ ကိုယ့္ကိုလွေေအာင္ပဲ လုပ္တတ္တယ္ ” ဆိုတဲ့ ေယာက်ာၤး မ်ိဳးေရာ လိုခ်င့္ပါ့ မလား စဥ္းစားရင္ ေမးရင္ အမ်ားႀကီးပါ ….

ဟုတ္ကဲ့ အထက္ ကstatus ကို like ၾက share ၾကတဲ့ မမ မ်ားထမင္းမခ်က္တတ္ပဲ အိမ္ေထာင္မထိမ္းသိမ္း တတ္ပဲ ေယာက်ာၤး အေကာင္းစား လိုခ်င္ရင္ေတာ့ သူေဌးမယားငယ္ပဲ လုပ္လိုက္ပါ လို႔ မေရးခ်င္ ေပမဲ့ မိုက္မိုက္ ရိုင္းရိုင္း ျပန္ေရးပါရေစ ခင္ဗ်ာ ။

ဘဝ မွာ လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ ကိုယ္စိုက္ပ်ိဳးတာ ပဲ ကိုယ္ ရိတ္သိမ္း ရတာပါ။ခ်စ္မႈႀကိဳက္မႈ အိမ္ေထာင္ ျပဳ တဲ့အမႈမွ မဟုတ္ပါဘူး ဘယ္အလုပ္မဆို ကိုယ့္ဖက္ကအရင္ျပည့္စံုေအာင္ႀကိဳးစားမွ ၿပီးျပည့္စံုခ်င္းကကို္ယ့္ ကိုလက္ကမ္း မွာပါ ဒါေတာင္မွာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္ၿပီး လူ႔ဘဝ ရလာဒ္ ကအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲ နိုင္ပါေသးတယ္ ။မေသခ်ာပါဘူး …

မရင့္က်တ္ေသးတဲ့ ဖဘေပၚက မမမ်ား ကေလးမမ်ား သမီးပ်ိဳ အေပါင္းကိုေျပာခ်င္တာ ကိုယီးယားကား ျမန္မာကား မ်ား နတ္တမွ်ျဗမၼာတမွ် လွပေက်ာ့ရွင္း စိတ္ကူးရင္ ဝထၲဳ မ်ား အိပ္ယာဝင္ နတ္သမီး ပံုျပင္မ်ား ကေန နိုးထၿပီး တကယ့္ေလာကႀကီးကို တခ်က္ေလာက္ မ်က္ေစာင္းထိုးၾကည့္ေပးၾကပါဦးလို႔ ။

ေမာင္ေပါက္
( အမ်ိဳးသမီး ထုကို ေလးစား သမႈ ေစတနာအစု ျဖင့္ အမုန္းခံကာတင္သည္ ကေလာ္ တုပ္လိုက စလာတုပ္နိုင္ပါၿပီ )


သင္ေမြးမယ့္ကေလးရဲ႕ လိင္ဟာ သင့္ရဲ႕အစားအေသာက္အေပၚမွာလည္း မူတည္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကေလးရဖို႔အလားအလာရိွတဲ့ ေနာက္ဆုံးရက္မွာဆိုရင္ ကေလးဟာ မိန္းကေလးလား ေယာက်ၤားေလးျဖစ္မလားဆိုတာ ၅၀% စီပဲရိွပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္အေနနဲ႔ ပိုလိုခ်င္တဲ့လိင္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြေတာ့ ရိွပါတယ္။

သင္ေမြးမယ့္ကေလးဟာ မိန္းကေလး ဒါမွမဟုတ္ ေယာက်ၤားေလးလား ဆိုတဲ့ေနရာမွာ သင့္စားေသာက္တဲ့အစားအစာေပၚမွာ အမ်ားၾကီးမူတည္ပါတယ္။ ဒီနည္းစနစ္ဟာ ၁၀၀%ေတာ့ မွန္ကန္မႈမရိွေပမယ့္ မိမိႏွစ္သက္တဲ့ကေလးရႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြ အသုံးမ်ားတဲ့နည္းစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေယာက်ၤားေလးျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ Y chromosomeကို သယ္ေဆာင္တဲ့ sperm ဟာေသးငယ္ျပီးေတာ့ ေပါ့ပါးသြက္လက္တဲ့အတြက္ သက္တမ္းမကုန္ဆုံးခင္မွာ မဥေၾကြတဲ့ေနရာကို အျမန္ဆုံးေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔အျမန္ဆုံးေရာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူ႔ရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာAlkaline ေတြ ရိွေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

မိန္းကေလးျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ X chromosomeကို သယ္ေဆာင္တဲ့ spermေတြက်ေတာ့ အရြယ္အစားပိုၾကီးျပီး ေႏွးေကြးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ဖို႔ အခ်ိန္ပိုၾကာေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သက္တမ္းပိုရွည္ေနတာကို ေတြ႕ရိွရျပန္ပါတယ္။ မဥေၾကြတဲ့ေနရာေရာက္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ Acid ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ကေလးရဲ႕လိင္ကိုေရြးခ်ယ္ဖို႔ အစားအေသာက္နဲ႔ အားထုတ္လို႔ရျပီေပါ့။

ေယာက်ၤားေလးေမြးႏိုင္ဖို႔အတြက္ စားသင့္တဲ့အစားအစာ

Potassium နဲ႔ sodium ပါတဲ့အစားအစာေတြကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ အက္စစ္ပါဝင္ႏႈန္းတဲ့အတြက္ Alkaline မ်ားလာဖို႔ အားေပးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ငွက္ေပ်ာ္သီး၊ ေျပာင္းဖူး၊ အနီေရာင္အသား၊ နဲ႔ အူအစာသြပ္ထားတဲ့ အစားအစာေတြကို မ်ားမ်ားစားသုံးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

မိန္းကေလးေမြးႏုိင္ဖို႔အတြက္ စားသင့္တဲ့အစားအစာ

ေရြးခ်ယ္ရမွာကေတာ့ အက္စစ္ဓါတ္မ်ားတဲ့အစားအစာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းမုံလာဟာ အသင့္ေတာ္ဆုံး ဥပမာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ စပ်စ္သီး၊ ပန္းသီး၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ငါး၊ နဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို ပိုျပီးေတာ့ စားသုံးႏိုင္ပါတယ္။

Ref: onlinehealth.com
credit – trend myanma

ဝန္ႀကီးေလာင္း ဦးရဲထြဋ္ လႊတ္ေတာ္ အဆံုးအျဖတ္ ေစာင့္ဆိုင္းမဆုမြန္

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ သမၼတက ေရြးခ်ယ္အဆိုျပဳခံရတဲ့ ဦးရဲထြဋ္ဟာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနတယ္လို႔ ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းကိုေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဇူလိုင္လ ၂၉ရက္ေန႔က ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္တဲ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ ရဲ႕ရာထူး ေနရာမွာ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးသစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးဖို႔ လက္ရွိ ျပန္ၾကားေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ဒီကေန႔ ဇူလိုင္လ ၃၀ရက္ေန႔မွာ တင္သြင္း လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မၾကာေသးခင္ကမွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု က ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာတဲ့ ျပန္ၾကားေရး ဒုဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္ရဲ႕ သေဘာထားကို ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းက မဆုမြန္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာေတာ့ သူက အခုလိုစေျဖပါတယ္။

“ လႊတ္ေတာ္က သဝဏ္လႊာ ပို႔ထားတယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္ သိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က ဘယ္ေန႔မွာ စဥ္းစားမယ္။ ဘာဆက္လုပ္မယ္ဆုိတာေတာ့ က်ေနာ္လည္း မသိေသးပါဘူး။

VOA။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ အန္ကယ္လ္ျပန္ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး အေျပာင္းအလဲျဖစ္တဲ့ကိစၥ ဘယ္လိုမ်ား ရွိပါသလဲ။

“တကယ္ကေတာ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔က သမၼတႀကီးရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တတိယအဆင့္ကို ဝင္လာတဲ့အခါမွာ လက္က်န္သက္တမ္း ကာလအတြင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ သိသာထင္ရွားတဲ့ ရလာဒ္ေတြလုပ္ဖို႔ ပိုၿပီးေတာ့မွ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ရလာဒ္ေကာင္းေတြ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖို႔လည္း က်ေနာ္တုိ႔ လိုပါတယ္။ အဲ့သလိုအေျခအမ်ိဳးမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေဒါက္တာေဖသက္ခင္တုိ႔က သူတို႔အေနနဲ႔ အဲ့လိုတာဝန္ေတြ၊ ရလာဒ္ေကာင္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိႏုိင္တယ္လို႔ သူတို႔ယူဆတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵအရ တင္ျပလာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ သမၼတႀကီးက သူတို႔ကို အနားယူခြင့္ျပဳလိုက္တာပါ။ အဲ့ေတာ့ သမၼတႀကီး အေနနဲ႔က သူတို႔ႏွစ္ေယာက္က က်န္ခဲ့တဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ကာလေတြအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးအတြက္ အတတ္ႏုိင္ဆံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။”

တဖက္ကလည္း တတိယအဆင့္ကာလအတြင္းမွာ ရလာဒ္ေကာင္းေတြ ရလာႏုိင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရမယ္ဆုိတာကိုလည္း သူလက္ခံပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္က အနားယူခြင့္ တင္ျပခြင့္ကို လက္ခံၿပီး သမၼတႀကီးက အေျပာင္းအလဲ လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။”

VOA။ ဟုတ္ကဲ့။ အခုျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးကို အန္ကယ္လ္ ဦးရဲထြဋ္၊ ေနာက္ ေဒါက္တာ သန္းေအာင္ကိုလည္း သမၼတႀကီးကေနၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးေတြအျဖစ္ အဆိုတင္သြင္းတာရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီ့အေပၚမွာေရာ အန္ကယ္လ္ဦးရဲထြဋ္က ကိုယ္တုိင္ နာမည္တင္သြင္းျခင္း ခံရတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲ့ဒီ့အေပၚမွာ ဘယ္လိုသေဘာထားရွိပါသလဲ။

“က်ေနာ္ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ တာဝန္ေပးအပ္ဖို႔အတြက္ အဆုိတင္သြင္းျခင္း ခံရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ က်ေနာ္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို က်ေနာ္ေစာင့္ဆုိင္းေနပါတယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

VOA။ ။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တရားဝင္ ခန္႔အပ္ခံလိုက္ရတဲ့အခါဆိုရင္ အခုလက္ရွိမီဒီယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘာေတြဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ စီစဥ္ေနတာရွိပါသလဲ။

“ေအာ္ ဒါေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ က်ေနာ္မေျပာခ်င္ေသးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တရားဝင္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရတာ မဟုတ္ေသးတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မို႔လို႔ က်ေနာ္ ဘာမွ ထုတ္ေဖာ္မေျပာႏုိင္ေသးပါဘူး။

VOA။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ အခု ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေရာ၊ သမၼတရဲ႕ေျပာခြင့္ရအေနနဲ႔ေရာ အန္ကယ္လ္အခု တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတာဆိုေတာ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သြားရင္ေရာ သမၼတေျပာခြင့္ရ ရဲ႕တာဝန္ အန္ကယ္လ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ရွိပါသလားရွင့္။

“ဒါကေတာ့ သမၼတႀကီးရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ေပၚမူတည္ပါတယ္။”

ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ အန္ကယ္လ္ဦးရဲထြဋ္။

ဒါကေတာ့ ျပန္ၾကားေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကို မဆုမြန္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးကေန ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္လို႔ ဆိုတဲ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ ေနရာ မွာ လက္ရွိျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္ သမၼတရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ လည္းျဖစ္တဲ့ ဦးရဲထြဋ္၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ေနရာမွာ လက္ရွိ က်န္းမာေရး ဒု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းေအာင္တို႔ကို အစားထိုးခန္႔အပ္ဖို႔ ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က သ၀ဏ္လႊာပို႔ၿပီး အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔မွာ ၀န္ႀကီးေတြကို အေျပာင္းအလဲလုပ္တဲ့ အႀကိမ္အမ်ားစုမွာ ရာထူးကႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳတယ္၊ ရာထူးက အနား ယူခြင့္ျပဳတယ္ စသည္အားျဖင့္ သံုးစြဲေလ့ရွိပါတယ္။

VOA Burmese

ေတးေရးေတြ ရပိုင္ခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်က္ထုတ္တာ မွန္ပါတယ္လုိ႔ ေထာက္ခံလိုက္တဲ့ ႏိုင္း၀မ္း


ခင္ေဆြသက္

ေတးေရးေတြ ရပိုင္ခြင့္နဲ႕ပတ္သတ္ၿပီးလုပ္တဲ့ စုေပါင္းေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၉.၇.၁၄ ရက္ေန႕က ဂီတအစည္းအရံုးမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲမွာ ေတးေရးတစ္ဦးလဲျဖစ္သလို ေတးဆိုတစ္ေယာက္လဲျဖစ္တဲ့ ႏုိ္င္း၀မ္းနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခိုက္ေျပာျဖစ္သမွ်ကေတာ့ “အဓိကကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းစာမွာ ေၾကညာခဲ့သလို စတိတ္ရိႈးေတြ၊ ဇာတ္ေတြ၊ သဘင္ေတြ၊ စင္တင္ေတြမွာအစ ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေတြနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး ေတးေရးက ခံစားခြင့္ရွိတယ္ဆုိၿပီး ေၾကညာထားတာကို အားလံုးက ကန္႔ကြက္ၾကတာကို ျပင္ဆင္ခ်က္ျပန္ထုတ္လိုက္တဲ့ သေဘာေပါ့ေနာ္။ ျပန္ဖ်က္လိုက္ၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒါလဲ မွန္ပါတယ္။ သဘာ၀လဲက်ပါတယ္။ ျဖစ္လဲျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ေတးေရးသမားေတြကေတာ့ လိုခ်င္လို႕၀င္ၿပီးေတာင္းတဲ့ သေဘာေပါ့ေနာ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္လဲ ကိုယ္ခ်င္းစာပါတယ္။ ခုခ်ိန္ နီနီခင္ေဇာ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ဆိုထားတဲ့သီခ်င္းကို ကၽြန္ေတာ္မပါပဲ ရိႈးေတြမွာလိုက္ဆိုရင္ သြားၿပီးေတာ့ ပိုက္ဆံေတာင္းဆုိ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ခါပဲ ေရးရတာေလ။ ဒါေပမဲ့ စတိတ္ရိႈးတစ္ခါဆိုရင္ အဆိုေတာ္ေတြက ဒီအသံထြက္ဖို႕ကို တစ္ခါထပ္ေအာ္ရတယ္။ အတီးသမားေတြလဲ စီဒီနဲ႕မို႕ မသိသာတာေပါ့။ အိုင္စီရိႈးေတြမွာဆုိ သူတို႕ကုိ တီးေပးတဲ့အတီးသမားေတြလဲ ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္တီးရတာေပါ့။ အဲ့ေတာ့ အေရးသမားက ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္မေရးရဘူး။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ေၾကာ္ျငာေတြ၊ ရုပ္ရွင္ေတြမွာပါရင္ အေရးသမားပဲ အမ်ားဆံုးယူျဖစ္တာမ်ားတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ဘယ္သူပဲဆုိဆုိ နားလည္မႈနဲ႕လိုက္မေတာင္းၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႕ အဲ့ေၾကညာခ်က္ကို ျပန္ဖ်က္လိုက္တာပါ။ အဲ့ဒါမွန္ပါတယ္။” လို႕ ႏုိင္း၀မ္းက ေျပာပါတယ္။

Trend Myanmar


Miss Supranational Myanmar ဆုရမယ္႔သူကို သရဖူလႊဲခြင့္မရွိေတာ့တဲ့ ခင္ဝင္႔ဝါရဲ႕ ရင္ဖြင့္သံစႏၵီ

ျပည္သူေတြခ်စ္တဲ့ Miss ခင္၀င့္၀ါနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခိုက္ Miss GoldenLand Myanmar Organization ကေန Miss Supranational Myanmar ရဲ႕Crown ကိုလႊဲေျပာင္းခြင္႔ မေပးတဲ႔ အေပၚ သူမရဲ႕သေဘာထားကိုေမးျဖစ္ခဲ႔တဲ့အခါ သူမက “ သူတို႔ဘက္က ဘယ္လို အေၾကာင္းေၾကာင္း ေတြေၾကာင္႔ ေျပာခဲ႔တယ္ဆိုတာေတာ႔ ညီမမသိဘူး။ ညီမဘက္ကေတာ႔ သူတို႔နဲ႔ခ်ဳပ္ထားတဲ႔ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ လုံးဝစည္းကမ္း မေဖာက္ဖ်က္ခဲ႔ဘူး။ သူတို႔နဲ႔ သေဘာတူထားတဲ႔ အတိုင္း ညီမရဲ႕အႏုပညာေၾကးထဲက ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ပုံမွန္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး အဆင္ေျပေအာင္ ေနေနတဲ႔ ၾကားထဲက အခုလိုမ်ိဳးျဖစ္လာတယ္ဆိုေတာ႔ ညီမကို အျပစ္ေပးတဲ႔ သူေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕သတင္းေတြမွာ ပါသလို သရဖူ အသိမ္းခံရတယ္ ဆိုတာကေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ညီမကို ဒီႏွစ္ Miss Supranational Myanmar ဆုရမယ္႔သူကို သရဖူလႊဲခြင္႔ မေပးေတာ႔တာေပါ႔။ သူတို႔ဘက္ကေတာ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕က်င္႔ဝတ္နဲ႔အညီ မေနထိုင္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ညီမဘက္ကေတာ႔ စိတ္မေကာင္းရုံကလြဲၿပီး ဘာမွမတတ္ႏိုင္ပါဘူး”တဲ့။

ညီမဘက္ကေရာ ျမန္မာ႔ဂုဏ္ေဆာင္အလွမယ္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပီသစြာ ေနထိုင္ခဲ႔သလားဆိုတာ ေမးျမန္းၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ “ညီမရဲ႕ ကိုယ္က်င္႔တရားကိုေရာ၊ အေျပာအဆို၊ အေနအထိုင္ကအစ ညီမနဲ႔ အရင္တုန္းက လက္တြဲလုပ္ဖူးခဲ႔တဲ႔ လူေတြ၊ အႏုပညာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ၊ ပရိသတ္ေတြ၊ မီဒီယာေတြ အကုန္လုံး သိၾကတယ္။ ညီမကိုMiss Myanmar တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဝတၱရားနဲ႔ အညီ မေနထိုင္ခဲ႔ဘူးလို႔ သူတို႔ဘက္က ဘာေၾကာင္႔ေျပာခဲ႔တာလဲ ဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။ ညီမအေနနဲ႔ အခ်ိန္အားရင္ အားသလို ရတာနဲ႔ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔မဆို ပရဟိတအလုပ္ေတြ လက္တြဲၿပီး လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ပရဟိတ မလုပ္ဘူးဆိုတဲ႔ အခ်က္ရယ္၊အႏုပညာအလုပ္ေတြ လက္ခံတဲ႔အခါမွာ သူတို႔ကို အေၾကာင္းမၾကားဘူးဆိုၿပီး ညီမကို စြပ္စြဲထားတာေတြ ဂ်ာနယ္ စာေစာင္ေတြမွာ ေတြ႔ရတယ္။ ညီမလည္း ဖတ္ရပါတယ္။ ညီမဘက္က မွန္တယ္၊မွားတယ္ ဆိုတာ ပရိသတ္ႀကီးသိမွာပါ။ လူေတြအကုန္လုံးလည္း သိၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ သူတို႔ဘက္က ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီလိုေတြ ေျပာခဲ႔လဲဆိုတာ ညီမမသိဘူး။ ဒါေပမယ္႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတာေတာ႔ အမွန္ပဲ။ ကိုယ္က ေကာင္းေအာင္ေနေနတဲ႔ ၾကားထဲက စာခ်ဳပ္တစ္ႏွစ္ျပည္႔ခါနီး တစ္လအလိုမွာ အခုလိုမ်ိဳးျဖစ္ရတဲ႔အတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး”လို႔ သူမက ေျပာပါတယ္။

ခင္ဝင္႔ဝါဟာ လတ္တေလာ မွာ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္၊ စုျမတ္ႏိုးဦး၊ သူရိယတို႔နဲ႔ အတူ တကယ္လိုအပ္တဲ႔အရာဆိုတဲ႔ ဗီဒီယိုဇာတ္ကား ရိုက္ကူးေနတယ္လုိ႔ သိရၿပီး ဒီကား ရိုက္ၿပီးသြားရင္လည္း စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္နဲ႔ပဲ ေနာက္ထပ္တစ္ကားရိုက္ဖို႔ရိွေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Trend Myanmar