လက္ပစ္ဗံုး တစ္လံုးကို ဟိုဘက္ပုတ္ သည္ဘက္ပုတ္ မလုပ္ၾကပါနဲ႕


မင္းထင္ေက်ာ္

             အခု ရက္ထဲမွာ သမၼတ နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ၾကား ေဘာ္လီေဘာ ပုတ္တမ္း ကစားေနၾက တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းတရား တစ္ခု ေပၚေပါက္ လာခဲ့ပါတယ္။

              အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ေလးခု ျပ႒ာန္း ေပးဖို႕ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးပို႔လာတဲ့ သ၀ဏ္လႊာ ကိုလႊတ္ေတာ္ က အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ေခၚယူ ဆံုးျဖတ္ၿပီး သမၼတ ထံျပန္လႊဲ တယ္ဆိုတဲ့ကိစၥပါ။ အရပ္ထဲ ရြာထဲမွာေတာ့ ထံုးစံ အတိုင္း ေဘာ္လီ ေဘာပုတ္ ေနၾကၿပီ ဆိုၿပီး ရယ္ပဲြဖဲြ႕ေျပာဆို ေနၾကေပမဲ့ စာေရးသူ ကေတာ့ ေဘာ္လီေဘာ ပုတ္ေန တာ မဟုတ္ဘူး၊

             ပင္ျပဳတ္/မျပဳတ္ မသိရေသးတဲ့ လက္ပစ္ဗံုး တစ္လံုးကို ဟိုဘက္ ပုတ္၊သည္ဘက္ ပုတ္လုပ္ေနၾက တာလို႕ခံစားမိ ရပါတယ္။

             ဒီကိစၥဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ခ်ိန္သားကိုက္ ေပၚ ေပါက္လာတဲ့ ေျဖရွင္း ရခက္ခဲလွ တဲ့ျပႆနာ တစ္ရပ္ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသမၼတက လႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔တဲ့ ဥပေဒ ေလးခ်က္မွာ

             ၁။ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ          ဥပေဒ

             ၂။ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ

             ၃။ တစ္လင္ တစ္မယား စနစ္ က်င့္သံုးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ

             ၄။ လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ လို႔ပါ၀င္ လာတာကို ေတြ႕ျမင္ ရပါတယ္။

                      အဲဒီအထဲ ကမွ အမွတ္(၁) အခ်က္ ဟာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အဆက္ ဆက္နဲ႔ၿငိစြန္း ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း(၁) ပုဒ္မ-၃၄ မွာ ေဖာ္ျပ တဲ့ “ၿငိမ္၀ပ္ ပိျပားေရးႏွင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႕ ကိုယ္က်င့္ တရားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဤအေျခခံ ဥပေဒ ပါ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္ တို႕ႏွင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း မဆန္႔ က်င္လွ်င္ ႏိုင္ငံသား တိုင္း သည္ ဘာသာေရး၊ သာသနာ ေရး တြင္ လြတ္လပ္စြာ ယူဆႏိုင္ ေသာအခြင့္အေရး၊ လြတ္ လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ေဆာက္တည္ ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး တို႔ကို အညီအမွ် ရရွိေစရမည္” လို႔ အတိ အလင္း ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္  ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္း မယ္ဆိုရင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႕လိုအပ္ လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုျပင္ဆင္ လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္ ကေန လဲြေခ်ာ္ၿပီ လို႔ဆိုရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ တစ္ခုမွာ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ တားျမစ္ခြင့္ အမိန္႔ အာဏာ ဥပေဒ သံုးစဲြခ်ဳပ္ ကိုင္ခြင့္ မရွိရပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီဥပေဒ ကို ျပ႒ာန္းမယ္ ဆိုရင္ ပုဒ္မ( ၆-ဃ )နဲ႔ ပုဒ္မ(၇)မွာ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံ မူေတြထဲက ဒီမိုကေရစီ ဆိုတဲ့ စကားလံုး ကိုပါ ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္ ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေနာက္ ပုဒ္မ-၃၆၂ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ “ႏိုင္ငံေတာ္ သည္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာ တို႕ကို လည္း ဤဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အာဏာ တည္ေသာေန႔၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြင္းတည္ရွိေနေသာ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ား ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳသည္”ဆိုတဲ့ အပိုဒ္နဲ႔ ပုဒ္မ-၃၆၃ မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ “ႏိုင္ငံေတာ္ သည္ အသိအမွတ္ျပဳထား ေသာ ဘာသာ သာသနာမ်ားကို တတ္ႏိုင္ သေရြ႕ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မည္”ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ ဖို႔ လိုလာ ပါလိမ့္မယ္။

             ဒီဥပေဒမ်ား ကို ျပ႒ာန္း လိုသူမ်ား၊ ျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားကို ေလးစား ပါတယ္။ အမ်ဳိးကို ေစာင့္တယ္ ဆိုတာ ေကာင္းျမတ္တဲ့ ကိစၥဆိုတာ ျငင္း စရာမရွိပါဘူး၊ ဘာသာ သာသာ သနာကို ေစာင့္ေရွာက္ တယ္ဆို တာလည္း အလြန္မြန္ျမတ္ တဲ့ကိစၥမို႕ သာဓု ေခၚစရာပါ။ ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးကို ေစာင့္တဲ့ နည္းလမ္း၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကို ေစာင့္တဲ့ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ကေတာ့ အလြန္ အေရးႀကီး ပါတယ္။ အဲဒီကိစၥကို ေတာ့ နည္းနည္း တင္ျပခ်င္ ပါတယ္။

             စစ္အစိုးရ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား လူငယ္ လူရြယ္ လုလင္ပ်ဳိ၊ လံုမပ်ဳိ ကေလးေတြ အတြက္ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အလြန္ ရွားပါး လွပါတယ္။ ေငြေၾကး အထိုက္ အေလ်ာက္ျပည့္ စံုတဲ့ ဘဲြ႕ရသူေတြမွာ ေတာင္ အလုပ္အကိုင္ ခက္ခဲေလ ေတာ့ စည္းစိမ္ ဥစၥာ အားနည္းသူ၊ အတတ္ပညာ အားနည္းသူ၊ ေဆြမ်ဳိး ညာတိ အားနည္းသူ၊ ပတ္၀န္းက်င္ အားနည္းသူ မ်ားအဖို႕ရာမွာ အလုပ္အကိုင္ တစ္ခုရဖို႕ ခက္ခဲလွပါ တယ္။ ရလာတဲ့ အလုပ္အကိုင္ တစ္ခုနဲ႔လည္း လူ႕ဘ၀မွာ ဖူလံုစြာ ေနထိုင္ စားေသာက္ ႏိုင္ဖို႕ခက္ခဲ လွတယ္ဆိုတာ လူထုၾကားထဲ ဆင္းၾကည့္တဲ့၊ လူေတာထဲကို တိုးတတ္ တဲ့ သူတိုင္း သိနားလည္ၾက ပါတယ္။  ေခတ္ အဆက္ ဆက္ အစိုးရမ်ား ဟာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ သားမ်ားအတြက္ အလုပ္ အကိုင္ မ်ားဖန္တီး ေပးဖို႕ ပ်က္ကြက္ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကို စြန္႕ခြာၿပီး သူတစ္ပါး ႏိုင္ငံမွာ လုပ္ခစား သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾက ရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားေတြ သန္းနဲ႔ ခ်ီရွိေနပါတယ္။ အလုပ္ၾကမ္းသမား၊ အိမ္ေဖာ္၊ အခိုင္းအေစ ဘ၀မ်ားကို မလုပ္ခ်င္၊ မကိုင္ခ်င္ဘဲ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ ေနရတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ကိုယ့္အမ်ဳိး ကိုယ့္ ဇာတိမာန္ ဟာ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ ေအာက္တန္း က်ခဲ့ရတာလဲ ဆိုတာဟာ အမ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရာမွာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမဲ့ အခ်က္ တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

             ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ အစုိးရရဲ႕ စီမံခန္႕ခဲြမႈအားနည္းခ်က္ ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုကို ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား မ်ား ဘ၀ေရာက္ ေစခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႔ တစ္ေန႕ ပတ္စပို႔႐ံုးမွာ ပတ္စ္ပို႔ လာေလွ်ာက္ၾကတဲ့ လူငယ္ လူရြယ္ ေတြ ဘယ္ေလာက္ မ်ားခဲ့ပါသလဲ၊ အဲဒီအထဲမွာ မိန္းကေလးေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား ပါသြား ခဲ့ၾကသလဲ။ အဲဒီ မိန္းကေလး ေတြ သူတစ္ပါး ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လို အလုပ္မ်ဳိး ေတြ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကသလဲ။ သူတို႕လို မသြား ႏိုင္ၾကတဲ့ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးတဲ့ မိန္းကေလး ေတြ ကာရာ အိုေက၊ ေကတီဗီ ခန္းမေတြမွာ အရွက္နဲ႕ရင္းၿပီး ေငြေၾကး ရွာေနရတာ ကိုလည္း ျမင္ၾကသိၾက ေစခ်င္ပါတယ္။ အႏွိပ္ခန္း တစ္ပိုင္း ဇိမ္ခန္းေတြမွာ ေငြရွာရတဲ့ မိန္း ကေလးမ်ား၊ ကိုယ္နဲ႕ရင္းစား ေနၾကရတဲ့ မိန္းကေလးမ်ား ဟာလည္း ၀ါသနာပါလို႕ လုပ္ကိုင္ ေနၾကရတာ မဟုတ္ ဘူးဆိုတာ သိေစခ်င္ ပါတယ္။ အခု သမၼတႀကီး ဆီကေန လႊတ္ေတာ္ ကိုတင္လာ တဲ့ အမ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒမွာ အဲဒီ မိန္းကေလး ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ ေပးမဲ့ ဘ၀ျမႇင့္ တင္ေပးမဲ့ အခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္း ပါမလာတာ ေတာ့ စိတ္မ ေကာင္းျဖစ္မိ ရပါတယ္။

             ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ကို ပေပ်ာက္ ေအာင္လုပ္မေပး ႏိုင္တဲ့၊ သက္သာ ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ မွာ ဘာသာ သာသနာ ညႇိဳးႏြမ္း လာတတ္ပါတယ္။ မိသားစု တစ္ခုမွာ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈနဲ႕ နပန္းလံုး လာရၿပီ ဆိုရင္ မိႀကီးဖႀကီးမ်ား ဘုရား ေက်ာင္းကန္ မွန္မွန္ေရာက္ ႏိုင္ဖို႕ မလြယ္ ေတာ့ပါဘူး၊ ကေလး သားငယ္မ်ားကို လက္တို လက္ေတာင္း အားျပဳ ေနရတဲ့ မိဘေတြမွာ သားငယ္မ်ားကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသား အျဖစ္နဲ႔ ထားဖို႕ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလို နည္း အားျဖင့္ လူႀကီး ေတြမွာ တရားဓမၼနဲ႕ ကင္းကြာလာ တတ္သလို၊ ကေလးငယ္ ေတြမွာလည္း အသိအလိမၼာ မ်ားနဲ႔ ကင္းကြာ လာတတ္ပါတယ္။ တစ္စတစ္စနဲ႔ ေက်ာင္းက ဆရာေတာ္ ကေတာင္မွ “ဒကာႀကီးတို႔၊ ဒကာမႀကီး တို႔ ေက်ာင္းဘက္ လည္း လွည့္လာၾကဦး”လို႕ ဆိုရ ေျပာရတဲ့ အေျခေရာက္ လာတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာသာ တရားကို ယံုၾကည္မႈ ယုတ္ေလ်ာ့ လာတာေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ ဆင္းရဲ မဲြေတမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ ဆိုတာကို အနည္းအက်ဥ္း ေလာက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမိ မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ဘာသာ သာသနာ အားနည္းမႈ ေတြမျဖစ္ရ ေအာင္ ဘာကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ ေပးၾကရမယ္ဆိုတာ နည္းလမ္း ေတြ႕မယ္ လို႕ထင္မိ ပါတယ္။

             ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား နဲ႕ အျခားေသာ လူမ်ဳိးမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ားနဲ႕ အျခားေသာ ဘာသာ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္သူမ်ား အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ေနလာၾကတာ ႏွစ္ပရိေစၦဒ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္ျပႆနာ ရယ္လို႕မရွိခဲ့တဲ့ လူ႕အဖဲြ႕ အစည္း တစ္ခုပါ။ အဲဒီလို ေနလာခဲ့ၾကရာ က ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ဖို႕ ယခင္ စစ္အာဏာ ရွင္အႂကြင္း အက်န္မ်ား အာဏာ ဆုပ္ကိုင္ ထားၾကတာကို ေျဖေလွ်ာ့ဖို႕ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ လာၾကတဲ့ အခ်ိန္ ကာလမွာမွ တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆိုင္ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး ျပႆနာ ေတြေပၚေပါက္ လာတာကေတာ့ ေတြးစရာ ေကာင္းလြန္း ပါတယ္။ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ကို ေစာင့္ေရွာက္ တယ္ဆိုတာ ေကာင္းျမတ္ ေသာကိစၥပါ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္အမ်ဳိး ကို ေစာင့္ေရွာက္ ဖို႕ အတြက္ သူတစ္ပါး အမ်ဳိးကို မထိပါးဖို႕ေတာ့ သတိႀကီးစြာ ထားရပါ လိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ဘာသာ သာသနာကို ေစာင့္ ေရွာက္ဖို႕အတြက္ သူတစ္ပါး ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ရာကို မထိပါး မိဖို႕လိုပါ လိမ့္မယ္။ ျပႆနာ ကို အေပၚယံ ရွပ္ ေတြးၿပီး လက္ပူတိုက္ တဲ့ေဆးနည္း ေတြဟာ အတြင္း ဒဏ္ျဖစ္ေစ တတ္တယ္ ဆိုတာကို သတိႀကီးစြာ ထားတတ္ ေစခ်င္ပါတယ္။ အနာအျမစ္ ကို မထုတ္ပယ္ဘဲ ပတ္တီး စည္းထားရင္ ႐ိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီ ခိုက္သြား တတ္ပါတယ္။ အခုေရးဆဲြ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၾကဖို႕ အျပင္းအထန္ လုပ္ ေနၾကတဲ့ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ေတြဟာ တကယ္ကို ျပႆနာရဲ႕အရင္း အျမစ္ကို ေျဖရွင္း ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းလား ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲ က အျခား ဘာသာ၀င္ ေတြကို ထိပါးမိေစမဲ့ နည္းလမ္းလားဆိုတာ ကိုလည္း ေကာင္းစြာ ခ်င့္ခ်ိန္ ႏွလံုးသြင္းၾက ေစခ်င္ပါ တယ္။

             ဘာသာေရး ျပႆနာ ဆုိတာ အလြန္ပဲ သိမ္ေမြ႕ နက္နဲလွပါတယ္။ ကိုယ့္ပါတီ အာဏာရေရး တိုင္းျပည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ လူ႕အဖဲြ႕အစည္း ကို ဗေလာင္ ဆူေစတယ္၊ ဘာသာေရး ကို ခုတံုးလုပ္၊ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ ထုတ္တယ္ ဆိုတာဟာလည္း မလုပ္ေကာင္း တဲ႔အရာပါ။ အခုကာလ က ဟိုတုန္း ကလို ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ္ ဘယ္ႏွစ္ပတ္ လွည့္ လွည့္ လုပ္လို႕ရတဲ့ အခ်ိန္ ကာလ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္ ႏိုင္ငံမွာ ကိုယ့္ ဥပေဒပဲ ဆိုရင္ ေတာင္မွ ကိုယ့္ ႏိုင္ငံသား အားလံုးဟာ ကိုယ္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာပဲ ရွိေနတာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုလည္း ခ်င့္ခ်ိန္ၾက ေစလိုပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံ ျပင္ပ ကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ေရာက္ေနၾက ရတဲ့ ကိုယ့္ ႏိုင္ငံသား မ်ားရဲ႕ အေနအထား ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပး ၾကေစ လိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ က်င့္သံုးမယ္ ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္း ကို ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၿပီး ကမၻာ သိေၾကာ္ျငာၿပီး ကာမွ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈကို ပိတ္ပင္ တားျမစ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ဥပေဒမ်ား ကို ျပ႒ာန္းမယ္ ဆိုရင္ ဒါဟာ ဘယ္လို ေနာက္ဆက္ တဲြျပႆနာ ေတြ ေပၚ ေပါက္လာႏိုင္ သလဲဆိုတာကို အေသအခ်ာ စဥ္းစားဆံုး ျဖတ္ၾက ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ သမၼတ ၾကား ေဘာ္လီ ေဘာပုတ္ ေနရမဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး၊ အားလံုး ပါ၀င္ၿပီး အေကာင္းဆံုး ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာရမယ့္ လက္ပစ္ဗံုးကို ပုတ္ေန ရတဲ့ ျပႆနာပါ ပုတ္ရင္း ပုတ္ ရင္းက အပုတ္ မေတာ္ရင္ေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့ ဆိုးက်ိဳး ေတြကို လွလွႀကီး ခံစား သြားရႏိုင္ပါတယ္လို႕ အေလး အနက္ သတိေပး လိုက္ပါ ရေစဗ်ာ။

Messenger News Journal

ဖခင္ျဖစ္သူ႐ိုက္ကူးခဲ့ တဲ့ ဇာတ္ကားေတြကို ျပန္လည္႐ိုက္ကူးဖို႔ စီစဥ္ေနတဲ့ ထိုက္စံေမာ့စ္


ဟာသပညာရွင္ အကယ္ဒမီ ေမာ့စ္ရဲ႕ကြယ္လြန္ျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္အမွတ္တရ ဟာသပေဒသာေဖ်ာ္ေျဖပြဲႀကီးမွာ အကယ္ဒမီေမာ့စ္ရဲ႕သားတစ္ဦးျဖစ္သူ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယိုသ႐ုပ္ေဆာင္ ထုိက္စံေမာ့စ္က ဖခင္ျဖစ္သူေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ “ေဒါသလက္သီး” ဟာသျပ ဇာတ္ကို ဦးေဆာင္ကျပခဲ့ပါတယ္။

” အေဖ့ပံုရိပ္ေတြကို ျပန္ျမင္ေနမိတယ္ဗ်ာ။ အေဖ့ပံုရိပ္ေတြကို ျပန္ျမင္ရေတာ့ မ်က္ရည္က်မိတယ္။ “ေဒါသလက္သီး” သ႐ုပ္ေဆာင္ေနတုန္းကလည္း အေဖကျပေဖ်ာ္ေျဖ ခဲ့တဲ့ ပံုရိပ္ေတြကိုပဲ ျပန္ျမင္ေယာင္ေနမိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တတ္ႏုိင္သေလာက္ အစြမ္းကုန္ႀကဳိးစားခဲ့တယ္” လုိ႔ ထိုက္စံေမာ့စ္က ဖခင္ျဖစ္သူကို လြမ္းဆြတ္ မိ တဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာပါတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ” မဂၤလာဦးည” ဟာသျပဇာတ္ကို မကျဖစ္ခဲ့ရတာက အခုမွ အႏုပညာနယ္ပယ္ထဲ တိုးဝင္ေနဆဲကာလမုိ႔ အလြဲ လြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္မွာစိုးမိတာေၾကာင့္မကျဖစ္ခဲ့ဘဲ “မဂၤလာဦးည” ကို ဟာသပညာရွင္ လူရႊင္ေတာ္ ဒိန္းေဒါင္ကသာ ကျပခဲ့ၿပီး သူကိုယ္တိုင္ ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္းရွိတဲ့ ဖိုက္ တင္ပိုင္းေတြပါဝင္တဲ့ ေဒါသလက္သီးျပဇာတ္ ကုိသာ ေရြးခ်ယ္ကျပခဲ့ရျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ထုိက္စံေမာ့စ္က ေျပာျပပါတယ္။

ဖခင္ျဖစ္သူ ကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ျ ပည့္ေန႔ ေဖေ ဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ က အကယ္ဒမီေမာ့စ္ရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္တဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမဳိ႕နယ္၊ ေရသံုးကန္ရြာ မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကို ကြယ္ လြန္သူ ဖခင္အကယ္ဒမီေမာ့စ္ အတြက္ရည္စူးၿပီး စတင္ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ထိုက္စံေမာ့စ္က ေျပာပါတယ္။

ဖခင္ျဖစ္သူ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ ဇာတ္ကားအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ဟာသဇာတ္ကား ေတြမ်ားတာမုိ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္လည္ ႐ိုက္ကူးသြားႏုိင္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္ လို႔ ထိုက္ စံေမာ့စ္က ေျပာပါတယ္။” အေဖနာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ အက္ရွင္ကားတခ်ဳိ႕ကို ျပန္႐ိုက္ကူးဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ အေဖက ဟာသကားေတြနဲ႔ နာမည္ႀကီးခဲ့တာေလ။ ဟာသ ပညာရွင္ေတြဆိုတာမင္းသားေတြနာမည္ႀကီးေအာင္အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုးေပးၾကတာ။ မင္းသားေတြက ဟာသလုပ္တယ္ဆုိေပမယ့္ တကယ္အေရးႀကီးတာက ဟာသ ပညာရွင္ေတြပါပဲ။

Supporting အေနနဲ႔အဓိကေနရာကေန ဒီဇာတ္ကိုသြက္လာေအာင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားရတဲ့သူေတြပါ။ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုမွာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေန တဲ့သူေတြပါ။ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို ပံ့ပိုးတဲ့ေနရာမွာတအားကို ေစတနာေကာင္းတဲ့သူေတြလို႔ ဟာသပညာရွင္ေတြကိုျမင္တယ္” လုိ႔ ထိုက္စံေမာ့စ္ကေျပာပါတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူ အကယ္ဒ မီေမာ့စ္ဆီကေန သိုင္းပညာအျပင္ ဟာသပညာရပ္ေလးေတြကိုလည္း အနည္းငယ္စီေတာ့သင္ယူခဲ့တာမို႔ တအားကြၽမ္းက်င္တဲ့ အဆင့္မ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါ ဘူးလို႔ ေျပာ ပါတယ္။

” ဟာသပညာရပ္ေတြကိုေတာ့ သူရွိစဥ္က ႐ုပ္ရွင္ကားေတြ ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ဒီေနရာမွာေတာ့ ဒီလိုေလးျပက္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ဘယ္လုိလုပ္ရတယ္ဆိုတာကို လည္း ေျပာ ပါတယ္။ စကားေျပာရာမွာလည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေျပာဆိုဆံုးမပါတယ္” လုိ႔ ထုိက္စံေမာ့စ္ကေျပာပါတယ္။

ထုိက္စံေမာ့စ္က ဇာတ္ကားေပါင္း စံုကို႐ိုက္ ကူးလ်က္ရွိေနၿပီး ဟာသဇာတ္ကား ၄ ကား ေလာက္ ႐ိုက္ကူး ၿပီစီးထားကာ လက္ရွိမွာေတာ့ ” ေႏြမုဆိုး” အမည္ရ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားထြက္ရွိထားတယ္လို႔ ထုိက္ စံေမာ့စ္ က ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

Popular Journal

ဘုိးေတာ္ မယ္ေတာ္ ကုိးကြယ္မႈ


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂုိဏ္းလုပ္ငန္းကုိ လုိက္စား၍ ဘုိးေတာ္ မယ္ေတာ္ အမည္ခံသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထုိပုဂိၢဳလ္ မ်ားသည္ အိႏိၵယမွလာေသာ ဂုိဏ္းက်င့္စဥ္တုိ႔ကုိ ေလ့က်င့္လ်က္ ဘုိးေတာ္ အမည္ခံေန သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိဘုိးေတာ္ဆုိသူတုိ႔ကုိ ထြက္ရပ္ေပါက္သူ၊ သိဒၶိေျမာက္သူ၊ လူတုိ႔၏ ဒုကၡကုိ ကယ္တင္ႏုိင္သူ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ ကုိးကြယ္သူမ်ားလည္း ဒုႏွင့္ေဒး ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ဘုိးေတာ္အျဖစ္ျဖင့္ နာမည္ႀကီးသြားသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဘုိးဘုိးေအာင္၊ ဘုိးမင္းေခါင္၊ ရွင္အဇၨေဂါဏ၊ ဗားမဲ့ဘုန္းႀကီး၊ ရက္ကန္းစင္ေတာင္စေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၌ ဘုိးေတာ္ႏွင့္ ဘုိးေတာ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနေသာ ဂုိဏ္းဆရာမ်ား ဆက္လက္ ေပၚေပါက္ေနသည္။ မိမိိကုိယ္ကုိ ဘုိးေတာ္အမည္ခံသူလည္း ရွိသည္။ ဘုိးေတာ္္အမည္ မခံေသာ္လည္း ဘုိးေတာ္အလုပ္ျဖစ္ေသာ ဂုိဏ္းလုပ္ငန္းကုိ ဆရာတစ္ဆူ လုပ္ေနသူတုိ႔လည္း ရွိသည္။

ဂုိဏ္းဆရာဆုိသူ အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ဘုိးေတာ္၊ ဘြားေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ ဆာဒူး၊ သူရႆတီ၊ ေဒ၀ီ ၂၁-ပါး၊ အတြင္း ၃၇-မင္း၊ အျပင္ ၃၇-မင္း၊ ေပါက္ဆရာ၊ ေစဆရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ကုိးကြယ္ ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဂုိဏ္းဆရာ အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ အရိပ္ကုိ ခုိလႈံ၍ ဂုိဏ္းလုပ္ငန္းကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဗုဒၶ၏ ဓမၼေဒသနာတုိ႔ကုိ သိဒိၶေပါက္ လုပ္ငန္းထဲသုိ႔ သြတ္သြင္း၍ အသုံးခ်ၾကသည္။ ျဖဴစင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကုိ ညစ္ႏြမ္းေအာင္ အေရာင္လႊမ္းေပးေနၾကသည္။

ဂုိဏ္းဆရာအမည္ခံ ဘုိးေတာ္အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ဓာတ္က်သည္ဟုဆုိကာ ဓာတ္ဘုရားမ်ားကုိ တည္ထား ၾကသည္။ ဘုရားဘြဲ႕ေတာ္ကုိလည္း သိဒိၶေ၀ါဟာရ ပါေအာင္ မွည့္ေခၚၾကသည္။ ေစ၊ ေအာင္၊ ကပ္ေက်ာ္ စေသာ ေ၀ါဟာရတုိ႔ျဖင့္ ေခၚဆုိၾကသည္။

ဂုိဏ္းဆရာ အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ အလုပ္မ်ားကုိ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းႀကီးသဖြယ္ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္လ်က္ ႏုိင္ငံတုန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကကုန္၏။ သာ၀ကဂုိ္ဏ္း၀င္ဟု ဆုိေသာ ေနာက္လုိက္ ေနာက္ပါတုိ႔လည္း အင္အားထုထယ္ႏွင့္ ရွိေနၿပီ။

- အေတြးအေခၚ ခ်ည့္နဲ႔ေသာ ေခတ္ပညာတတ္မ်ား ၊
- ဆင္ျခင္ဥာဏ္ အားနည္းေသာ စီးပြားဓနရွင္မ်ား၊
- အသိပညာ ႏုန႔္နဲ႔ေသာ လူၿပိန္းမ်ား၊
- စိတ္ကူးယဥ္ဘ၀ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေလာဘရွင္မ်ား-
စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစား စုံလွေပသည္။

အရွင္ဧသိက

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမာင္းေနေသာကားမွ ရုတ္တရက္မီးထေလာင္


ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၈
၂၀၁၄ ရက္ေန႔ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္အခ်ိန္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္း၊ မုိင္တုိင္အမွတ္(၁၈၂/၇)အနီးတြင္ ယာဥ္တစ္စီး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္းသတင္းအရ သာဂရအျမန္လမ္းရဲစခန္းမွတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အျမန္လမ္းမီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ စစ္ေဆးခ်က္အရ ရန္ကုန္မွျပင္ဦးလြင္သုိ႔ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ (၁၈)ရပ္ကြက္ေန ၀င္းလႈိင္(၃၄)ႏွစ္ေမာင္းႏွင္လာေသာ ၂ဂ/xxxx 4WD Tiger အနက္ေရာင္ယာဥ္မွာ အင္ဂ်င္စက္ဖုံးမွမီးခုိးထြက္ေနသျဖင့္ လမ္းေဘးသို႔ခ်ရပ္ၿပီး အင္ဂ်င္စက္ဖံုးအား ဖြင့္ၾကည့္ရာမွ အင္ဂ်င္၀ိုင္ပိုက္ေပါက္၍အိပ္ေဇာပိုက္ေပၚသို႔က်ကာ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယာဥ္မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လူထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမရွိဘဲ ယာဥ္တစ္စီးလုံးမီးေလာင္၍ တန္ဘုိး ေငြက်ပ္သိန္း(၁၂၀)ခန္႔ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၀င္းလႈိင္အား သာဂရအျမန္လမ္းရဲစခန္း (ပ)၂/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၂၈၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္

အရွိန္မထိန္းႏိုင္ေသာယာဥ္ တိမ္းေမွာက္၍ ၄ ဦးေသ၊ ၁၄ ဦးဒဏ္ရာရ


ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၈
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ ည ၁၂ နာရီခြဲအခ်ိန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သစ္ရာေကာက္- ကိုးပင္ကားလမ္း၊ မိုင္တိုင္အမွတ္(၁၆/၄-၅)ၾကား၊ လက္ပံရြာသစ္ရြာအနီးတြင္ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္းသတင္းအရ မိေက်ာင္းရဲနယ္ေျမရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ စစ္ေဆးခ်က္အရ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ သပြတ္ေက်ာရြာေန စိုးတင့္(၃၅)ႏွစ္ေမာင္းႏွင္ေသာ ၉ဌ/xxxxေဖာ အျပာေရာင္ယာဥ္သည္ ခရီးသည္ႏွင့္ကုန္စံုမ်ားတင္ေဆာင္၍ မေကြးၿမိဳ႕မွသပြတ္ေက်ာရြာသို႔ေမာင္းႏွင္ လာစဥ္ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ လမ္း၏ယာဘက္သို႔ထိုးက်တိမ္းေမွာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ထိုသို႔တိမ္းေမွာက္ မႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္လိုက္ပါလာသည့္ ခရီးသည္မ်ားအနက္ သပြတ္ေက်ာရြာေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒၚစန္း၀င္း(၄၀)ႏွစ္၊ ေဒၚတင္ရင္(၄၅)ႏွစ္၊ မသင္းသင္းလွ(၃၇)ႏွစ္ႏွင့္ မစိန္စိန္ႏု(၃၈)ႏွစ္တို႔ ၄ ဦးမွာ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ယာဥ္ေမာင္း စိုးတင့္ ပါ(၁၄)ဦးတြင္ ဒဏ္ရာမ်ားအသီးသီးရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယာဥ္မဆင္မျခင္ေမာင္းႏွင္သူ စိုးတင့္အား မိေက်ာင္းရဲနယ္ေျမရဲစခန္း ယာဥ္(ပ)၄/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၄-က/၃၃၇/၃၃၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္

မေလးရွား ေလယာဥ္ ေပ်ာက္ဆုံးမႈ ေနာက္ဆက္တဲြ သတင္း


ဒီကေန႔ စေနေန႔မနက္ ၀၀:၄၁ နာရီမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူ ကေန တရုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္း ဆီ ပ်ံသန္းသြားတဲ့ မေလးရွား အဲလိုင္းေလယာဥ္ တစ္စင္းဟာ လမ္းတဝက္ခန္႔မွာ အဆက္အသြယ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြား ပ်က္က်သြားျပီဆိုတဲ့ သတင္းေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ထြက္ေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာ ေန႔တစ္ဝက္ခန္႔ ၾကာေနေပမယ့္ အခုထိ ေရရာတဲ့ အတည္ျပဳခ်က္မထြက္ေသးသလို၊ ပ်က္က်တယ္လို႔ ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုမႈေတြမွာလည္း ေနရာေတြ ကြဲလြဲေနၾကပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတစ္ဦးကေတာ့ အဆိုပါေလယာဥ္ ဗီယက္နမ္ေတာင္ပိုင္း ပင္လယ္ျပင္ထဲ ပ်က္က်သြားတယ္ လို႔ ေျပာေပမယ့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ မေလးရွားအာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၊ အပ်က္အစီးေတြကို ေတြ႔ရွိဖို႔ ၾကိဳးပမ္းရွာေဖြေနေၾကာင္း မၾကာေသးခင္က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

လတ္တေလာမွာေတာ့ မေလးရွား၊ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္နဲ႔ စကာၤပူ ႏိုင္ငံေတြဟာ အဆိုပါေလယာဥ္ ပ်က္က်တဲ့ ေနရာကို သိရဖို႔ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ထဲ ပူးေပါင္းရွာေဖြေနၾကပါတယ္။

ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အမွတ္ MH370 ျဖစ္ျပီး Boeing 777-200ER ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚလိုက္ပါသြားသူ ေလယာဥ္အမႈထမ္း ၁၂ ေယာက္အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၂၃၉ေယာက္ ပါရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေလယာဥ္အမႈထမ္းအားလံုး မေလးရွားလူ မ်ိဳးေတြျဖစ္ျပီး ခရီးသည္ေတြထဲမွာ တရုတ္လူမ်ိဳး အမ်ားစုျဖစ္ပါတယ္။ ႏို႔စို႔ကေလးအရြယ္ႏွစ္ဦးလည္း ေလယာဥ္ေပၚလိုက္ပါသြားတယ္ လို႔ သိရပါတယ္။

မေလးရွားအဲလိုင္း ဟာ အာရွေလေၾကာင္းလိုင္းေတြထဲ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအေကာင္းဆံုးမွတ္တမ္းရွိတဲ့လိုင္းေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ လည္း ဆိုၾကပါတယ္။

Author ကိုမိုးထက္

Kumudra

ဖုန္းျဖင့္လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေပးေဆာင္သည့္စနစ္ ယခုႏွစ္စမည္


မိုဘုိင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေပးေဆာင္ႏိုင္မည့္စနစ္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိသည္ဟု ရတနာပံုတယ္လီပို႔မွ သိရ သည္။”ဒီလထဲမွာ ဝန္ေဆာင္ မႈေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒီလို ေဆြးေႏြးမႈ ထဲမွာ မိုဘုိင္းကတစ္ဆင့္ မီတာေဆာင္ ႏုိင္မယ့္ စနစ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္”ဟု ရတနာပံု တယ္လီပို႔မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

မိုဘုိင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ားအတြက္ ဘဏ္အမ်ားစုကို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းထားၿပီး အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ ဘဏ္မ်ား အားလံုးပါဝင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။”ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသြားမွာပါ”ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔သည္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲခမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ေပးေခ်ႏုိင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး ဘီလ္စနစ္ျဖင့္ သံုးစြဲသည့္ မို ဘုိင္းဖုန္း ဘီလ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ADSL လစဥ္ေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ CB ဘဏ္၊ ျမန္မာအေရွ႕ တုိင္းဘဏ္၊ ကေမၻာဇ ဘဏ္ႏွင့္ ဧရာဝတီ ဘဏ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရတနာပံု ဝက္ (ဘ္) ပိုတယ္လ္မွ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိုဘုိင္းဖုန္းမွ တစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခင္က လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းကို အသံုး ျပဳ၍ ႏုိင္ငံတကာကို ဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္သည့္ Y – talk စနစ္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳ၍ ေငြလႊဲေျပာင္း လက္ခံႏုိင္သည့္ မိုဘုိင္းဘဏ္စနစ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္လာသည့္အတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ ဝန္ေဆာင္ မႈ ေပးေတာ့မည့္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုတြင္က်ယ္လာဖြယ္ရွိ သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

PN052

Popular Myanmar News Journal 

ျပည္တြင္းထုတ္အရက္၊ ဘီယာမ်ားကို လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ အခြန္ႏႈန္းထားေျပာင္းမည္


ရန္ကုန္၊ မတ္ ၇

ျပည္တြင္း စက္႐ုံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အရက္၊ ဘီယာႏွင့္ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို စက္႐ုံထုတ္ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း အခြန္ေကာက္ခံျခင္းအစား ျပင္ပေရာင္းေစ်းေပၚ မူတည္၍ တန္ဖိုးစံႏႈန္း သတ္မွတ္ကာ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္ (ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ) စတင္၍ အခြန္ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

စက္႐ုံထုတ္ ေစ်းအတိုင္း အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ တန္ဖိုးမွန္ကန္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပေရာင္းေစ်းအေပၚ အေျခခံ၍ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ အခြန္ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၏ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

ျပင္ပေပါက္ေစ်း၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တန္ဖိုးစံႏႈန္း သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။
“ဇန္နဝါရီလ ကတည္းက စေကာက္ခံဖို႔ လုပ္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဘ႑ာႏွစ္ အစကို ေရႊ႕လိုက္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျပည္တြင္း အရက္၊ ဘီယာႏွင့္ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္အျဖစ္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနသို႔ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒဇယား ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အရက္၊ ဘီယာစက္႐ုံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

The Voice Weekly 

ဆႏၵၿပမွုမ်ားၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေၿမာက္ဥကၠလာ ႏွင့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ့နယ္မ်ားရွိေၿမကြက္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဒသခံမ်ားအား ရန္ကုန္စည္ပင္မွေခၚယူရွင္းလင္းရန္ကုန္-မတ္-၈
ရန္ကုန္စည္ပင္မွ ေၿမအမည္ေပါက္ခ်ထားေပးခဲ့ၿခင္း အေပၚဆႏၵၿပမွုမ်ားၿဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေၿမာက္ဥကၠလာ ႏွင့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ့နယ္မ်ားရွိေၿမကြက္ မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍
ေဒသခံမ်ားအားေခၚယူရွင္းလင္းပြဲကို ယေန့ ညေန ၄နာရီတြင္ ၿမိဳ့ေတာ္ခန္းမ ၌ၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါရွင္းလင္း ပြဲကို ရန္ကုန္စည္ပင္ အတြင္းေရးမွူးဦးေက်ာ္စိုးကဦးေဆာင္၍ ေျမယာ ဌာနမွူး ဦးျမသက္ တို့မွ ေဒသခံမ်ား၏ေမးျမန္းမွုႏွင့္ ေျမအမည္ေပါက္ခ်ထားေပးခဲ့မွု ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုရွင္းျပသည္။

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ့နယ္ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္ ၁၆ တြင္ၿဖစ္ပြားေသာ
ေျမယာျပႆနာမွာမွု ပလပ္ေျမသေဘာရွိေျမကို ေျမအမည္ေပါက္
ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားကဆိုၾကသည္။

ယင္းေျမကိုေဒသခံမ်ားက အားကစားကြင္းေျမေနရာထား
ရွိေပးေစလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ့နယ္ ညရပ္ကြက္တြင္ျဖစ္ပြားေသာေျမယာျပႆနာမွာလည္္း ယခင္မီးသက္ကန္ႏွင့္ မီးတားေျမေနရာျဖစ္ျပီး ယင္းကိုေျမအမည္ေပါက္ခ်ထားေပးခဲ့သၿဖင့္ ေဒသခံမ်ားက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေျမမ်ားအားေျမအမည္ေပါက္ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကေဆာင္ရြက္ခဲ့မွုမ်ားၿဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ တင္ျပလာေသာဆႏၵမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းထားရွိကာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန အသီးသီးသို့ ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမည္ဟု ရန္ကုန္စည္ပင္အတြင္းေရးမွူးဦးေက်ာ္စိုးကေျပာသည္။

ေ၀မာထြန္း
Popular Myanmar News Journal

အပစ္ရပ္ေရး မရရေအာင္လုပ္မယ္လို႔ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ေျပာ


တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မရရေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

မတ္လ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး KNU တို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကရာမွာ ကာခ်ဳပ္က အခုလို ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး KNU ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ မန္းၿငိမ္းေမာင္က သူတို႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့တာေတြကို အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို အဓိက ေဆြးေႏြးတယ္။ ကာကြယ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာတယ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို မရ ရေအာင္ လုပ္မယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္ႏိုင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္လို႔ ရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရမွ တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္လို႔ရမယ္။ အဲဒီအေပၚမွာေတာ့ သူတို႔ကို ယံုၾကည္ပါလို႔ သူတို႔ ေျပာပါတယ္။”

သူနဲ႔ ထိပ္တန္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ သေဘာထား အတူတူပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာေၾကာင္းလည္း မန္းၿငိမ္းေမာင္က ေျပာျပပါတယ္။

ေကအန္ယူအဖြဲ႔ဟာ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကိစၥရပ္ေတြပဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေကအန္ယူဥကၠ႒ ေစာမူတူးေဆးဖိုးနဲ႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အခုတႀကိမ္ေတြ႔ဆံုမႈဟာ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြထဲ ေကအန္ယူ တဖြဲ႔နဲ႔ပဲ အခုလို ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

burmese.dvb

ဇနီးေမာင္ႏွံ စကားမ်ားရာမွ ဇနီးကိုသတ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသ
မိုင္းတံု၊ မတ္ ၇

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းဟန္ ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ နားေကာင္းမူး ရဲကင္းမွ ၉ မိုင္ခန္႔ကြာ ေဝးသည့္ ေတာင္ယာတဲ တစ္ခုတြင္ မတ္လ ၅ ရက္ ည ၁၀ နာရီခန္႔က လင္မယား စကားမ်ားရာမွ ဇနီးျဖစ္သူကို ဓားျဖင့္ထိုးသတ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသခဲ့ေၾကာင္း မိုင္းတုံ ၿမိဳ႕မရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမွ နယ္ထိန္း ရဲအရာရွိ ဒုရဲအုပ္ေရႊ႕သန္းက ေျပာၾကားသည္။
“နားေကာင္းမူးဘက္မွာ ဇနီးေမာင္ႏွံ ကိစၥနဲ႔ လူသတ္မႈတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ မယားကေတာ့ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသတယ္။ လင္ကေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူ ဓားနဲ႔ျပန္ထိုးလို႔ ဖမ္းလာၿပီး မိုင္းတုံေဆး႐ုံကို ပို႔ထားတာ ဒီမနက္ (မတ္လ ၇ ရက္) ၃နာရီခြဲမွာ ရတဲ့ဒဏ္ရာနဲ႔ ေသသြားၿပီ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

နားေကာင္းမူးေက်း႐ြာ ေတာင္ယာတဲတြင္ ေနထိုင္ေသာ က်က်ိဳးတီးႏွင့္ ဇနီး မနာေထာတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ယင္းေန႔ ည ၁၀ နာရီဝန္းက်င္တြင္ လင္မယား စကားမ်ားရာမွ အိပ္ရာေဘးတြင္ အသင့္ခ်ထားသည့္ ဓားျဖင့္ မနာေထာ၏ ယာဘက္ရင္အုံကို ထိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ က်က်ိဳးတီးမွာ အိပ္ရာ၌ ျပန္အိပ္ေနၿပီး နံနက္ မိုးလင္းခါနီးတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ဆူဆူညံညံ အသံမ်ား ၾကားရ၍ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး အိပ္ရာေဘးတြင္ ရွိေသာ အ႐ိုးအသြားတပ္ အရွည္ ၁၂ လက္မခန္႔ရွိေသာ ဓားျဖင့္ မိမိဝမ္းဗိုက္ကို ႏွစ္ခ်က္ ထိုးခဲ့ေၾကာင္း မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံး ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္မွဴး ရဲအုပ္ ေက်ာ္ဇင္လတ္က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ကို ေျပာၾကားသည္။

ယာဘက္ရင္အုံတြင္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆုံးေနသူ ကုန္းဆာေက်း႐ြာေန အသက္ ၂၀ ရွိ မနာေထာ၏ အေလာင္းႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ ႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ ဒဏ္ရာရသူ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ရွိ က်က်ိဳးတီးတို႔ကို မိုင္းတုံေဆး႐ုံသို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး က်က်ိဳးတီးကို ေဆးကုသ ေစခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

မိုင္းတုံ ျပည္သူေဆး႐ုံတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနသည့္ တရားခံ က်က်ိဳးတီးသည္ ရရွိထားသည့္ ဒဏ္ရာျဖင့္ မတ္လ ၇ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း မိုင္းတုံ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအုပ္ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

က်က်ိဳးတီးကို ပုံပါက်င္ နယ္ေျမ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းက (ပ) ၂/၂၀၁၄ ျပစ္မႈ ပုဒ္မ ၃၀၂/၃၀၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎သည္ ေသဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ရဲလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အမႈပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း မိုင္းတုံ ၿမိဳ႕မရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ဝင္းေဌးထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly

KNU ဥကၠဌကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ုပ္ လက္ခံေတြ့ဆံု

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ုပ္ ဗိုလ္ခ်ုပ္မႉးျကီး မင္းေအာင္လွိုင္

KNU ကရင္ အမ်ိုးသား အစည္းအရံုး ဥကၠ႒ဌနဲ့ အဖြဲ့ကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ုပ္ ဗိုလ္ခ်ုပ္မႉးျကီး မင္းေအာင္လွိုင္ က လက္ခံေတြ့ဆံုခဲ့ပါတယ္။

မေန့က မတ္လ (၇)ရက္ မြန္းလြဲ (၂)နာရီခြဲမွာ ေနျပည္ေတာ္က ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္မွာ KNU ကရင္ အမ်ိုးသား အစည္းအရံုး ဥကၠ႒ဌ ေစာတူးမူးေဆးဖိုး ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အဖြဲ့ကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ုပ္ ဗိုလ္ခ်ုပ္မႉးျကီး မင္းေအာင္လွိုင္က လက္ခံ ေတြ့ဆံုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မေန့က ေသာျကာေန့ ညေန၅နာရီတုန္း ကလည္း ေကအန္ယူ ဥကၠဌနွင့္အဖြဲ့ကို ဒုတိယ သမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ဦးေအာင္မင္း တို့က ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ့ဆံုခဲ့ေျကာင္း သိရပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)

ကေလးျငိမ္ေအာင္ ဘိန္းအစားထုိးမူးယစ္ေဆး မက္သဒုန္း တုိက္လုိက္လုိ ့အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမေလး ေသဆုံး


အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ ဆုိဖီဂ်ဳံးစ္ ဆိုတဲ့ ကေလးမေလးဟာ အဂၤါေန ့ညက ရုတ္တရုတ္ ႏွလုံးေရာဂါနဲ ့ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။ သူမရဲ့ ေသာက္ေရခြက္ကို စစ္ေဆးမွဳေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ ဆိုဖီ ဟာ ဘိန္းအစားထုိး မူးယစ္ေဆး၀ါးတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ မက္သဒုံး (Methadone) ကို ေသာက္သုံးမိခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ ့ရွိ ခဲ့ရတာပါ။

မက္သဒုံး ေဆးဟာ ဟီရိုယင္း စြဲေနတဲ့လူေတြကို အစားထုိးေပးအပ္တဲ့ ေဆးျဖစ္ျပီး သူမရဲ့ မိသားစု၀င္ တစ္ေယာက္ေယာက္ ရဲ့ ေဆးလုိ ့ယုံၾကည္ရပါတယ္။ ရဲေတြဟာ ကေလးမေလးေသာက္သုံးခဲ့တယ္လုိ ့ ယူဆရတဲ့ ေသာက္ေရခြက္ကို စစ္ေဆးအျပီးမွာ ေသဆုံးရတဲ့အေၾကာင္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ရဲေတြရဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွဳလမ္းေၾကာင္းအရ ဆုိဖီတစ္ေယာက္ ျငိမ္သက္ေနေအာင္လုိ ့တစ္ေယာက္ေယာက္ မက္သဒုန္း ကို ေရတစ္ခြက္နဲ ့တုိက္ခဲ့တယ္လုိ ့ယူဆရပါတယ္။

ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ရွိတဲ့ ဆုိဖီေသဆုံးမွဳ ရဲဘက္ဆိုင္ရာစုံစမ္းစစ္ေဆးခ်က္အေသးစိတ္ေတြကို အမွဳတြဲ ေဖာ္ျပျပီးေနာက္ ဘလက္ပူးလ္တရားရုံးမွာ ခရိုင္တရားသူၾကီး အန္ဒရူးဂ်က္ဘ္ ကိုယ္တုိင္ အမွဳဖြင့္ စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိဖၤီေသဆုံးမွဳအတြက္ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းမတစ္ေယာက္နဲ ့၄၁ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ကို ေမးျမန္းဖုိ ့တရားရုံးက ရဲစာ ထုတ္ခဲ့တယ္လုိ ့သိရွိရပါတယ္။

ဘလက္ပူးလ္ျမိဳ ့၊ ဂ်ိမ္းဆန္လမ္းမွာ ေနထုိင္တဲ့ ဆုိဖီကို ျမိဳ ့နယ္ေဆးရုံ ျဖစ္တဲ့ ဗစ္တုိးရီးယားေဆးရုံကို ပုိ ့ ေဆာင္ခဲ့ျပီး ေဆးရုံမွာ ေသဆုံးသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

မေန ့ညက ေနာက္ဆုံးရရွိတဲ့သတင္းအရ မီခ်ယ္လ္ကင္း (၂၉ႏွစ္) နဲ ့ဘယ္ရီဂ်ဳံးစ္ (၄၁) ႏွစ္တုိ ့ကို အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မွဳဥပေဒပုဒ္မနဲ ့အမွဳဖြင့္အေရးယူထားတယ္လုိ ့သိရွိရပါတယ္။ သူတို ့ႏွစ္ေယာက္ကို အခုေတာ့ အာမခံနဲ ့လႊတ္ေပးထားျပီး မနက္ျဖန္မွာ ဘလက္ပူးလ္စီရင္စုတရားရုံးကို အေရာက္လာရမယ္လုိ ့အမိန္ ့ေပး ထားပါတယ္။

ဆုိဖီၤေလး ေသဆုံးမွဳဟာ မက္သဒုံးမူးယစ္အစားထုိးေဆးေၾကာင့္လုိ ့အတည္ျပဳႏိုင္ေပမယ့္ ဘယ္လုိေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားရတယ္ဆုိတာကိုေတာ့ မသိရွိရေသးပါဘူး။

မက္သဒုံးမူးယစ္အစားထုိးေဆးအေၾကာင္း အနည္းငယ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

Methadone (မက္သဒံုး) ဟာ ဓါတ္ခြဲခမ္းမွာ ထုတ္တဲ့ ဘိန္းျဖစ္တယ္။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ဂ်ာမဏီမွာ စထုတ္ျပီး၊ အေမရိကားမွာေတာ့ ၁၉၄၇ ၾကမွ စတယ္။ Morphine (ေမာ္ဖိန္း) နဲ႔ Heroin (ဟီရိုးယင္း) တို႔လိုဘဲ သတၲိတူတယ္။အလြန္ နာတာကို သက္သာတဲ့ေဆး၊ ေခ်ာင္းဆိုး ေပ်ာက္ေဆး ေတြမွာ သံုးတယ္။ ဘိန္းျဖတ္ရာမွာ (မက္သဒုန္း) က အသံုးက်ေပမဲ့ Methamphetamine (မက္သ္မင္ ဖက္တမင္း) Cocaine (ကိုကိန္း)၊ နဲ႔ အရက္ျဖတ္ရာမွာ အသံုးမက်ပါ။ ေသြးကင္ဆာကို ကုရာမွာ သံုး ေသးတယ္။

(မက္သဒံုး) မွာ မေကာင္းသတၲိေတြက မ်ားလွတယ္။ ေသြးခဲမယ္၊ အသက္ရွဴမ၀၊ ၀မ္းခ်ဳပ္၊ ေခြ်းထြက္ မ်ား၊ အိုက္တာမခံႏိုင္၊ အားယုတ္၊ သူငယ္အိမ္က်ဥ္း၊ ပ်ိဳ႕၊ ေသြးဖိအားက်၊ အျမင္-အၾကား သူမ်ားနဲ႔ မတူတာေတြ ခံစား၊ ေခါင္းကိုက္၊ အန္၊ ႏွလံုးခုန္ မမွန္၊ အစားပ်က္၊ လူက၀၊ ဗိုက္နာ၊ ေယာက္်ား ရင္သားထြက္၊ လိင္တံ မသန္မာ၊ အာေခါင္ေျခာက္၊ ေခြ်းမ်ား၊ မ်က္ႏွာနီျမန္း၊ ယားယံ၊ ေျခ-လက္ေတြ ေရာင္၊ စိတ္ဂနာမျငိမ္ျဖစ္၊ မူေျပာင္း၊ မ်က္စိေ၀၀ါး၊ အိပ္မေပ်ာ္၊ အေရျပား အနီျပင္ထြက္၊ ဆီးသြား ရခက္၊ တက္။

ေဆးျဖတ္လိုက္ရင္ Withdrawal symptoms လကၡဏာေတြ ခံစားရမယ္။ ေခါင္းထဲမွာ ေပါ့ေနသလို ခံစား၊ မ်က္ရည္က်၊ ႏွာရည္ယို၊ သန္းေ၀၊ ႏွာေခ်၊ ပ်ိဳ႕၊ အန္၊ ၀မ္းေလွ်ာ၊ အလြန္ယား၊ ဖ်ား၊ ေခြးလြန္၊ ခ်မ္း၊ ေျခ-လက္တံု၊ အတြင္းထဲမွာ မျငိမ္တာ ခံစားရလို႔ လူကလဲ အျငိမ္မေနႏိုင္ျဖစ္၊ ရင္တံု၊ ေျခဆစ္-လက္ဆစ္ေတြကိုက္ခဲ၊ နာတာကို ပိုခံစား၊ ေသြးဖိအားတက္၊ အသက္ရွဴနည္း။ ဆက္တြဲ ျဖစ္လာႏိုင္တာေတြလဲ ရွိတယ္။ စြဲလမ္းမႈမ်ား၊ စိတ္ဓါတ္က်၊ အိပ္မရတာ ၾကာရွည္လာ၊ အလိုလို လိင္ဆႏၵျပီးသြား၊ လိင္စိတ္ နည္းပါး၊ ဂေရာင္ေခ်ာက္ျခားျဖစ္၊ နားထဲကေန သူမ်ား မၾကား တာေတြၾကား၊ မ်က္စိထဲကေနသူမ်ား မျမင္တာေတြျမင္၊ အနံ႔ကို တကယ့္ အနံ႔ေရာ စိတ္ကူးထဲမွာပါ သူမ်ားထက္ ထူးေန၊ စိတ္တို၊အေၾကာက္ၾကီး၊ စိုးရိမ္စိတ္-ေၾကာက္စိတ္လြန္ကဲ၊ အျမင္ေသြလြဲ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသခ်င္၊အသက္ရွဴနည္းတာ ၂-၄ နာရီ ၾကာရင္ ေသႏိုင္တယ္။

Ref: Mirror, HIV Information for Myanmar
Trend Myanmar

စစ္ေတြ ဒါးပိုင္ဘဂၤလီရြာမီးေလာင္၊ အိမ္ ၃၆ လံုးမီးထဲပါ


ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ျပင္တြင္ တည္ရွိေသာ ဒါးပိုင္ရြာတြင္ ယေန႕ ေန႕လယ္ကမီးေလာင္မူ ျဖစ္ပြားရာ အိမ္ေျခ ၃၆ ေဆာင္ႏွင့္ ၾကက္ျခံ (၂) ျခံ မီးထဲပါသြားသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

၎မီးမွာ ေပါ့ဆမူ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားေသာ္လည္း သီးသန္႕ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

မီးမွာ ေန႕လယ္ ၁၂ နာရီေက်ာ္မွ ၂ နာရီေက်ာ္ထိ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Narinjara နိရဥၥရာ

ကေလးမ်ား နဲ႔ ႏွာေခါင္းေသြးယိုျခင္း


07.03.2014

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကေလးငယ္မ်ား ႏွာေခါင္းေသြးယိုၾကတာ အျဖစ္မ်ားေနတာမို႔ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ ဒီ ႏွာေခါင္းေသြးယိုမႈမွာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြကို သိနားလည္းဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ က်န္းမာေရး ပညာရွင္ေတြက ေျပာဆုိေနၾက ပါတယ္။ ႏွာေခါင္းေသြးယိုမႈ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းေတြထဲမွာ အဓိက ျဖစ္ရတာက ႏွာေခါင္းေနရာက အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ အဓိက ျဖစ္ရတာမို႔ မိဘေတြအေနနဲ႔ သိပ္စိုးရိမ္စရာမလိုဘဲ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္း သိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ႏွာေခါင္းေနရာက အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ အျခားေနရာေတြမွာ ေသြးထြက္တာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ တကိုယ္လံုးဆိုင္ရာ ျပႆနာဆိုရင္ေတာ့ အထူးဂရုျပဳ စစ္ေဆးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘယ္လို အခ်က္အေျခအေနေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါလဲ။

ဒီေရာဂါျပႆနာအေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိဖို႔ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) ကေလးက်န္းမာပညာဌာန အၿငိမ္းစား ဌာနမႉး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေစာဝင္းကို ကိုဝင္းမင္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္း တင္ျပထားပါတယ္။

VOA Burmese News

မႏၲေလး ဘူတာႀကီး အနီးတြင္ ၿပိဳင္ကားတစ္စီး လမ္းလယ္ကြၽန္း တိုက္မိ၍ တိမ္းေမွာက္


မႏၲေလး၊ မတ္ ၇

မႏၲေလး ဘူတာႀကီး အေရွ႕တြင္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ္ အခ်ိန္က Toyota Supra အနက္ေရာင္ ၿပဳိင္ကား တစ္စီးသည္ အဝိုင္းပတ္ကို လမ္း ၃၀ ဘက္မွ ေမာင္းႏွင္ၿပီး ၇၈ လမ္းႏွင့္ ၃၁ လမ္းဘက္သို႔ ေကြ႕ေမာင္းစဥ္ အရွိန္ မထိန္းႏိုင္ဘဲ လမ္းလယ္ကြၽန္း ပလက္ေဖာင္းကို တိုက္ကာ တိမ္းေမွာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရသူႏွင့္ အသက္ ေသဆုံးသူ မရွိေၾကာင္း၊ ကားေမာင္းႏွင္သူမွာ လူငယ္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကားအမ်ဳိးအစားမွာ ၂ ဃ - - - Toyota Supra ၿပိဳင္ကား အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

“ကားပိုင္ရွင္က အသက္ ၁၉၊ ၂၀ ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ စစ္ေဆး ေမးျမန္းတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ေကာင္ေလး စိတ္ေတြက မတည္ၿငိမ္ ျဖစ္ေနတယ္။ အခုေတာ့ စစ္ေဆး ေမးျမန္းေနတယ္၊ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္စဥ္အား သတင္းယူေနေသာ ႐ုပ္သံ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးကိုလည္း ယာဥ္ေမာင္း ျဖစ္သူက ယခုသတင္းကို မတင္ရန္ႏွင့္ ယခု ျဖစ္စဥ္အား မတင္လွ်င္ ပိုက္ဆံမည္မွ် ေပးရမည္နည္းဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ႐ုပ္သံ သတင္းေထာက္က ေျပာၾကားသည္။

“ေမွာက္သြားတဲ့ ကားက ကားေမာင္းတဲ့ ေကာင္ေလးက အရက္ေသာက္ ထားတာလား၊ ေဆးေတြမ်ား သုံးစြဲထား သလားေတာ့ မသိဘူး။ ေအာ္ခ်င္တာေတြ ေလွ်ာက္ေအာ္ေနတာပဲ။ ကားေမွာက္ေတာ့ ေဘးနားက ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးတဲ့ လူေတြကိုလည္း ေအာ္ဟစ္ေနတာ” ဟု ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားစဥ္ ေဘးနားတြင္ ရွိေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

The Voice Weekly Myanmar

တံတားျဖဴတြင္ ၁၅ မိနစ္အတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္၊ ယာဥ္ထိန္းရဲ သုံးဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရ


ရန္ကုန္၊ မတ္ ၇

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ျပည္လမ္းမ ေပၚရွိ တံတားျဖဴ မွတ္တိုင္ အနီးတြင္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ ည ၁၁ နာရီခြဲ ဝန္းက်င္က ၁၅ မိနစ္အတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ သုံးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးတို႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႕စုမွ ရဲအရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္လမ္းအတိုင္း လွည္းတန္းခုံးေက်ာ္ တံတားဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္သား ေအာင္ေဇာ္ေဇာ္ ေမာင္းလာသည့္ BMW ဆလြန္းအမ်ိဳးအစား ယာဥ္မွာ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္စစ္ေဆးေရး ဘယ္ရီဂိတ္ကို တိုက္မိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ဆက္လက္၍ လမ္းလယ္ရွိ ဘေလာက္တုံး ေလးတုံးကို ထပ္မံ ဝင္တိုက္ခဲ့ရာ ဘယ္ရီတုံးမွ လြင့္စင္ ထြက္လာေသာ ေက်ာက္ခဲမ်ားက အနီးရွိ ယာဥ္စစ္ေဆးေနေသာ ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ႏွစ္ဦးကို ထိမွန္ကာ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ BMW ယာဥ္ကို လမ္းေဘး ရပ္နားထားၿပီး ယာဥ္စစ္အဖြဲ႕က စစ္ေဆး ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ ယင္းေန႔ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္က လွည္းတန္း ခုံးေက်ာ္တံတားဘက္မွ ေမာင္းလာေသာ ဗင္အမ်ိဳးအစား အငွားယာဥ္က လမ္းလယ္ ဘေလာက္တုံးကို တိုက္မိၿပီး တစ္ဖက္ ယာဥ္ေၾကာသို႔ ေရာက္ရွိကာ အဆိုပါ ရပ္နားထားေသာ BMW ယာဥ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွ ေမာင္းလာေသာ ပ႐ိုေဘာက္စ္ယာဥ္ တစ္စီးတို႔ကို ထပ္မံ တိုက္မိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕႐ုံးမွ သိရွိရသည္။

ယင္းယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ BMW ယာဥ္ကို စစ္ေဆးေနသည့္ ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႕မွ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ ယာဥ္စစ္ေဆးေရး အကူ အရပ္သား ႏွစ္ဦးတို႔ကို တိုက္မိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႐ံုးထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ယာဥ္တိုက္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ေၾကာင့္ ဘေလာက္တုံးမွ လြင့္စင္ ထြက္လာေသာ ခဲမ်ား ထိမွန္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ယာဥ္တိုက္ခံရသူ သုံးဦးတို႔ကို အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းထံမွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။

ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ တံတားျဖဴ မွတ္တိုင္အနီး ယာဥ္တိုက္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွ BMW ယာဥ္ေမာင္း ျဖစ္သူ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး သတင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္သား ေအာင္ေဇာ္ေဇာ္ကို ယာဥ္ (ပ) ၁၂/ ၁၄၊ ပုဒ္မ ၂၇၉၊ ၃၃၇ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ရပ္နားထားေသာ ယာဥ္အပါအယင္ ယာဥ္ႏွစ္စီးကို ဆင့္တိုက္ခဲ့ေသာ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ အငွားယာဥ္ေမာင္း ကိုေဇယ်ာၿဖိဳးကို ယာဥ္ (ပ) ၁၃/ ၁၄၊ ပုဒ္မ ၂၇၉/ ၃၃၇ ျဖင့္ လည္းေကာင္း အမႈဖြင့္ၿပီး စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ရဲအရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly Myanmar

ယူကရိန္း အက်ပ္အတည္းကို သံတမန္ေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ပူတင္ကို အိုဘားမား တိုက္တြန္း


ဝါရွင္တန္၊ မတ္ ၇

ယူကရိန္း အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံတမန္ေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ကို တိုက္တြန္း လိုက္ေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားႏွင့္ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္တို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ စကားေျပာဆိုရာတြင္ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားက ယင္းကဲ့သို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ အေမရိကန္-႐ုရွားဆက္ဆံေရးသည္ ယူကရိန္းအေရး သေဘာထား ကြဲလြဲ႐ုံျဖင့္ ထိခိုက္မႈ မရိွသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားကို ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္က ေျပာၾကားသည္။

က႐ုိင္းမီးယားေဒသကို ယူကရိန္းမွ ခြဲထြက္၍ ႐ုရွား ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ဝင္ရန္ က႐ုိင္းမီးယား ပါလီမန္က ၾကာသပေတးေန႔က ဆုံးျဖတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ယူကရိန္း အက်ပ္အတည္းမွာ ပိုမိုတင္းမာလ်က္ ရိွသည္။

က႐ုိင္းမီးယားေဒသသို႔ ႐ုရွားတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ ယူကရိန္း အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာၾကားေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားႏွင့္ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္တို႔အၾကား ယခု တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ စကားေျပာဆိုျခင္းသည္ ယခုသီတင္းပတ္ အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စကားေျပာဆိုျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

က႐ုိင္းမီးယားေဒသကို ယူကရိန္းမွ ခြဲထြက္၍ ႐ုရွား ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ဝင္ေရာက္သည့္ ကိစၥကို မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ က်င္းပမည္ ျဖစ္ရာ ယင္းဆႏၵခံယူပြဲသည္ ယူကရိန္း အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာၾကားသည္။

ထို႕အတူ က႐ိုင္းမီးယားေဒသကို ယူကရိန္းမွ ခြဲထြက္ေရး ဆႏၵခံယူပြဲသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရိွဘဲ ယူကရိန္း ျပည္သူမ်ား၏ အလိုဆႏၵႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ယူကရိန္း ၾကားျဖတ္ အစိုးရအဖြဲ႕ သမၼတ အိုလက္စ္ဇႏၵာတာေခ်ေနာ့ဗ္က ေျပာၾကားသည္။

ယူကရိန္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၃ အရ နယ္စပ္ေဒသမ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ပါက ယူကရိန္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ က်င္းပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ က႐ိုင္းမီးယားက လက္ရိွ ယူကရိန္း အစိုးရကို တရားဝင္ အစိုးရဟု သတ္မွတ္ျခင္း မရိွဘဲ က႐ိုင္းမီးယားသည္ ယခုအခါ ႐ုရွား ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေရာက္ရိွသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း က႐ိုင္းမီးယားေဒသ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ပထမ လက္ေထာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႐ူစတန္တန္မီယာဂယ္လိဗ္က ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly Myanmar

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသူ ေရပန္းစား


ရန္ကုန္၊ မတ္ ၇

တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးေတာ့မည့္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္ဟိုေဟး ကင္တားနား ေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ လ်ာထားခံရသူ သုံးဦးအနက္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသူ Yanghee Lee မွာ ခန္႔အပ္ ခံရရန္ ေရပန္းစားေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ခန္႔ထားရန္ လ်ာထားခံရသည့္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသား လူ႔အခြင့္အေရး ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ Ms. Yanghee Lee၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား Mr. Jared Gerser ႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသား Mr. Kimmo Kiljunen သုံးဦးတြင္ Ms. Yanghee Lee မွာ ခန္႔အပ္ ခံရရန္ နီးစပ္ေနေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီတြင္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ အသစ္ ျဖစ္လာမည့္ဟု ေရပန္းစားေနသည့္ Ms. Yanghee Lee သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Missouri Columbia တကၠသိုလ္တြင္ ေရွးဦး ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေရးႏွင့္ ပက္သက္၍ မဟာဘြဲ႕ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

အသက္ ၅၈ ႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိ Ms. Yanghee Lee သည္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တြင္လည္း အႀကံေပး အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား တကၠသိုလ္ Sungkyunkwan University တြင္ ကေလးသူငယ္ စိတ္ပညာႏွင့္ ပညာေရးဌာန ပါေမာကၡ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕က ေပးသည့္ ထူးခြၽန္ဆု ရခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ လူ႔အခြင့္အေရး ယႏၲရား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးတြင္လည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္သူျဖစ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ေရး အဖြဲ႕ကမႈ Ms. Yanghee Lee သည္ တပ္မေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ထပ္မံ ခန္႔ထားျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးေရး နည္းလမ္း ဆက္လက္ သုံးစြဲလို၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာဆိုထားသည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၏ သက္တမ္းမွာ ေျခာက္ႏွစ္ရွိၿပီး ကင္တားနားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ သတင္းျပန္ၾကားေရး ဌာနမွ သိရွိရသည္။

The Voice Weekly Myanmar

ေနျပည္ေတာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ တရားစြဲခံေနရ


ေနျပည္ေတာ္က ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၂၀ ေက်ာ္ကို က်ဴးေက်ာ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တရားဆြဲဆိုလိုက္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမမွာရွိတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကို သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း က်ဴးေက်ာ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး မဖယ္ေသးတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာရွိတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြကို ၀ိနည္းဓမၼကံ အဓိကရုဏ္းမ်ား ေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ဥပေဒပုဒ္မ ၇/၁၁ ျဖင့္ အခုလို တရားဆြဲလိုက္တာပါ။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကို ဖယ္ရွားတာေတြနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေတြကို တရားစဲြဆိုတာက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ မရွိဘူးလို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသူ က အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ေတြ ေက်ာင္းေတြဟာ က်ဴးေက်ာ္ေက်ာင္းေတြျဖစ္တယ္။ သာသနာ၀င္ မွတ္တမ္းေတြ မရွိဘူး စတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ေပါ့ေလ။ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြဟာ သာသနာ၀င္ မွတ္တမ္းေတြ အျပည့္အစံု ရွိတဲ့အျပင္ သာသနာေရးဆိုင္ရာ ပဲြေတြျဖစ္တဲ့ ဓမၼာစရိယ စာခ်တန္း၊ အႀကီးတန္း အဲဒီအဆင့္မ်ဳိးအထိေတာင္ ေအာင္ျမင္ထားတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြလည္း ေတြ႔ရတယ္။ အေျခခံဥပေဒအရမွာေပါ့ေလ။ ဒီဗုဒၶဘာသာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အမ်ားစု ကိုးကြယ္တဲ့ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ဘာသာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ဆိုရင္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ဘူးမ်ား ျဖစ္ေနမလား မေျပာတက္ဘူးေပါ့ေလ။ သံဃာေတာ္ေတြကို။ သံဃာစစ္ သံဃာမွန္ ျဖစ္ရဲ႕သားနဲ႔ ရဟန္းေတာ္ေတြ ေထာင္ခ်ခံရမယ့္ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္တဲ့အတြက္ကို ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ ေျဖရွင္းမႈမ်ဳိးကို ျဖစ္သင့္တယ္။ ”

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၃ မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ဘာသာ သာသနာမ်ားကို တက္ႏိုင္သမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက လက္ေတြမွာ ေျမႀကီးနဲ႔ေျမပံုကြဲလြဲမႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ မေန႔က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြဆံုခ်ိန္ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

“ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ားဆိုတဲ့ ဥစၥာက အင္မတန္ အျငင္းပြားရမယ့္ ျပႆနာ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ေျပာပါတယ္ လယ္သမားေတြဆီမွာ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထား မရွိႏိုင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဟိုတုန္းက ဒီဟာေတြကို ရယူတဲ့ဟာလည္း မရွိဘူး။ ဥပမာ ေျပာပါတယ္၊ ဒီနားမွာ တပ္မ ႒ာနခ်ဳပ္တခု တည္တယ္၊ တည္တဲ့အခါမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းအဖဲြ႔က ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ေျမရိုင္းဆိုၿပီး ေပးလိုက္တယ္။ တပ္က သြားၿပီး အေဆာက္အဦ ေတြ ေဆာက္တယ္။ အဲဒီမွာ ရြာေတြ ျဖစ္ေနတယ္၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ ျဖစ္ေနတယ္။”

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္မွာရွိတဲ့ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

အစိုးရဘက္က တရားဆြဲဆိုလာတဲ့အတြက္ အမွန္တရားေပၚေအာင္ ဆက္ၿပီး တရားရင္ဆိုင္ သြားမယ္လို႔ ဖယ္ရွားခံ ေညာင္ႏွစ္ပင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ဆရာေတာ္ဦးအိႁႏၵ က အခုလို ေျပာပါတယ္။
“လွဴတန္းတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတန္း ဦးဇင္းတို႔မွာ အျပည့္အစံု ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သံဃာ့နာယက လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ညႊန္ၾကားလႊာနဲ႔အညီ ဦးဇင္းတို႔ ေက်ာင္းေဆာက္ၾကတာ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဦးဇင္းတို႔က သစ္ေတာကိုလည္း မက်ဴးေက်ာ္ဘူး၊ လယ္ယာေျမကိုလည္း မက်ဴးေက်ာ္ဘူး၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သံဃာ့နာယက ကိုလည္း ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ မလုပ္ၾကဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဦးဇင္းတို႔က တဖက္သတ္ စြပ္စဲြခံထားရတဲ့ က်ဴးေက်ာ္ဆိုတဲ့ အဆံုးအျဖတ္ကို ဦးဇင္းတို႔က လံုး၀ ဆန္႔က်င္ၿပီးေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေခ်ပသြားၾကဖို႔ အခုအစီအစဥ္ လုပ္လိုက္တာပါ။”

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမမွာ က်ဴးေက်ာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၃၇ ေက်ာင္းစစ္ေဆးေတြ႔ရွိၿပီး ၁၃ ေက်ာင္းကို ပံပိုးကူညီမႈေတြေပးၿပီး ထြက္ခြာခိုင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ လက္ရွိမွာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၂၀ ေက်ာ္ မေျပာင္းေပးပဲက်န္ေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

DVB Burmese

တ႐ုတ္ေလယာဥ္အနီး ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္ျဖတ္သန္း လြန္စြာစိုးရိမ္ဟု ေဘဂ်င္းထုတ္ျပန္


ေဘဂ်င္း၊ မတ္ ၇

တ႐ုတ္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းရာ လမ္းေၾကာင္းအနီး ေျမာက္ကိုရီးယား ဒုံးက်ည္ ျဖတ္သန္းသြားသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လြန္စြာစိုးရိမ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ဒုံးက်ည္ ဆင္းသက္ရာ လမ္းေၾကာင္းတြင္းသို႔ တ႐ုတ္အရပ္ဘက္ ေလယာဥ္တစ္စင္း ဝင္ေရာက္ ျဖတ္သန္းသြားေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

တ႐ုတ္ အရပ္ဘက္ ေလယာဥ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နာရီတာေလဆိပ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ရွန္ယန္ၿမဳိ႕သို႔ ဦးတည္ ပ်ံသန္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိုးရိမ္မႈကို သိရွိေစဖို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္” ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ခ်င္ဂန္က ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး၊ သံတမန္ေရး အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ စမ္းသပ္ျခင္း၊ တာေဝးပစ္ ဒုံးက်ည္ ပစ္လြတ္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္လာၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ၿပံဳယမ္းအေပၚ တ႐ုတ္၏ သည္းခံႏိုင္မႈမွာ နိမ့္ပါးလာခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ေလယာဥ္အနီး ေျမာက္ကိုရီးယား ဒုံးက်ည္ ျဖတ္သန္းသြားျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ ေလယာဥ္မ်ား လုံၿခံဳေရး ေသခ်ာေဆာင္႐ြက္ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

တ႐ုတ္ အရပ္ဘက္ ေလယာဥ္မွာ တ႐ုတ္ေတာင္ပိုင္း ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ျဖစ္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ ဆင္းသက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ သတင္းကို ၾကားသိထားေသာ္လည္း မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ အရပ္ဘက္ ေလေၾကာင္းဦးစီးဌာန (CAAC) မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက Reuters သတင္းကို ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly Myanmar

ယန္း သန္း ၈၀၀ ကုန္က်သည့္ သာေကတ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမွ ဓာတ္အားကို အေရးေပၚ ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ သံုးမည္


ရန္ကုန္၊ မတ္ ၇

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ ဂ်ပန္ေငြ ယန္း သန္း ၈၀၀ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ သာေကတ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမွ ဓာတ္အားကို အေရးေပၚ ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်ိန္မ်ား အတြက္ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး သာေကတ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ၁၃ မဂၢါဝပ္ ဒီဇယ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သာေကတ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံတြင္ ဂ်ပန္ယန္း သန္း ၈၀၀ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ ဓာတ္အားေပးစက္ ၁၃ လုံးႏွင့္ စက္မ်ား ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ယန္း သန္း ၈၀၀ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ဂါလန္ ၁ ဒသမ ၉ သန္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရက Emergency Grant Aid အျဖစ္ ကူညီခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ ဓာတ္အားေပးစက္ ၁၃ လုံးအနက္ သာေကတ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံတြင္ စက္ကိုးလုံး ရွိၿပီး က်န္ရွိသည့္ စက္မ်ားမွာ အျခားေဒသမ်ား အတြက္ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု တည္ေဆာက္သည့္ စက္႐ုံမွ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၉ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒီက လွ်ပ္စစ္ကို သာေကတ ၿမဳိ႕နယ္နဲ႔ ေတာင္ဒဂုံ ၿမဳိ႕နယ္ေတြ အတြက္ အေရးေပၚ မီးပ်က္ခ်ိန္မွာ သုံးမယ္လို႔ သိရတယ္” ဟု Mitsubishi Heavy Industry Ltd. ၏ အႀကီးတန္း အရာရွိ ဦးညီညီက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ဂ်ီဒီပီတြင္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္မီး လိုအပ္ခ်က္သည္ ျမင့္မားလ်က္ ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြက ဆိုသည္။
“လွ်ပ္စစ္ေပၚ မူတည္ၿပီး တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈက ျဖစ္ေနတာ” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ မီတာခ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ ဟူသည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္ အေပၚ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေသာ သာေကတ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံရွိ ဒီဇယ္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ ၁၃ လုံးကို မစ္ဆူဘီရွီ ကုမၸဏီ ေကာ္ပိုေရးရွင္းက သယ္ယူခဲ့ၿပီး Zeya & Associate Co., Ltd. က ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

The Voice Weekly Myanmar

ယူကရိန္း သံခ်ပ္ကာတပ္မဟာ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္


ယူကရိန္းႏိုင္ငံ ခရိုင္မီယာမွာ ႏွစ္ဖက္တင္းမာမႈေတြ ဆက္လက္ျမင့္မားခ်ိန္မွာ ယူကရိန္းႏိုင္ငံရဲ့ သံမဏိတပ္မလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ အမွတ္ ၂၄ သံခ်ပ္ကာတပ္မဟာ ရုရွားနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ စစ္ပဲြအတြက္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က အဆင္သင့္ျပင္ခဲ့ပါတယ္။

သံမဏိတပ္မ ဟာ ယူကရိန္းႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း လာဗတ္ၿမိဳ႕နားမွာရွိၿပီး စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈေတြ ေန႔တိုင္းလုပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တပ္မမွဴး အလက္ဒန္ဒရား ပါးဗလုိပ့္ က တပ္မမွာ တပ္အင္အား၊ လက္နက္အင္အား ရာႏႈန္းျပည့္ရွိတယ္။ စစ္ပဲြအတြက္ ေလ့က်င့္ေရးေတြ လုပ္ေနတယ္။ အထက္အမိန္႔အတြက္ အဆင့္သင့္ပါပဲလို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ရုရွားတပ္ေတြဟာ ယူကရိန္းတပ္ေတြထက္ အဆမ်ားစြာသာေပမယ့္ လိုအပ္ရင္တိုက္ပဲြ၀င္ဖို႔ အဆင့္သင့္ပဲလို႔ ယူကရိန္းတပ္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ယူကရိန္းစစ္သားတဦးက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္က အျမင့္ဆံုးမွာရွိေနပါတယ္။ တိုက္ပဲြ၀င္ဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။ အမိေျမကို ကာကြယ္ဖို႔ သစၥာခံထားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိစရာမလိုပါဘူးလို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ခရိုင္မီယာက ယူကရိန္းဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးတပ္ကို မတ္ ၇ ရက္ေန႔ညက ေသနတ္တခ်က္ မဖာက္ပဲ ရုရွားတပ္ေတြက သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ခရိုင္မီယာအေရး မျဖစ္ပြားခင္က ရုရွား စစ္အေျခစိုက္စခန္းမွာ တပ္အင္အား ၁၁၀၀၀ ပဲ ရွိေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာ ရုရွားတပ္အင္အား ၃ ေသာင္း ခရိုင္မီယာမွာ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။

စစ္ေအးေခတ္အၿပီး အေရွ႕နဲ႔ အေနာက္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြရဲ့ အတင္းမားဆံုး ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈေတြ ခရိုင္မီယာမွာ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ ခရိုင္မီယာပါလီမန္က ရုရွားႏိုင္ငံနဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔က မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ လူထုဆႏၵခံယူဖို႔ ရုရွားေနာက္ခံတဲ့ ခရိုင္မီယာအစိုးရက ေၾကညာထားပါတယ္။

DVB Burmese

တိုက္တန္းနစ္ ႏွင့္ သေဘၤာ ႏွစ္စင္း ႏွစ္ျမွဳပ္မွုမွာ ပါဝင္ေသာ္လည္း အသက္မေသသူ


Violet Jessop အမည္ရ အိုင္ယာလန္သူ အိုင္းရစ္လူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ပဲ တိုက္တန္းနစ္အျပင္ အျခားေသာ နာမည္ၾကီး သေဘၤာ ၂ စင္းႏွစ္ျမွဳပ္မွုမွာပါ အသက္မေသပဲ လြတ္လာသူ ျဖစ္ ပါတယ္။

၁၈၈၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔ဖြားပါတယ္။ မိသားစု ဆင္းရဲျပီး ေက်ာင္းျပီးေအာင္ မတက္ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ အဂၤလန္ အေျခဆိုက္ နာမည္ၾကီး ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၼဏီ အိုလံပစ္မွာ သူနာျပဳအကူနဲ႔ စားပြဲထိုးလုပ္ဖို႔ေလွ်ာက္ပါတယ္။

၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ RMS Olympic သေဘၤာကို စတက္ျပီး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ပါတယ္။ ျဗိတိန္စစ္သေဘၤာတစ္စီးနဲ႔ တိုက္မွုျဖစ္ပြားျပီး သေဘၤာျမွဳပ္လုနီးနီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေပမ့ယ္ နီးစပ္ရာကမ္းကို ကပ္ႏိုင္ တာ ေၾကာင့္ အားလံုး ေသေဘးမွလြတ္ပါတယ္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း သေဘၤာ ကိုအခ်ိန္အေတာ္ၾကာျပန္ျပင္ရျပီး အိုလံပစ္ သေဘၤာလိုင္းမွာ နာမည္ေက်ာ္ အက္ဆီးဒန္႔ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ တိုက္တန္းနစ္ သေဘၤာ (RMS Titanic) ကိုခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ျပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပါတယ္။ မၾကာပါဘူး။ ေရခဲ ဝင္တိုက္ျပီး လူေပါင္း ၁၅၀၀ ေသတဲ့အထဲမွာလည္း သူမပါပဲ လြတ္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ တစ္စီး Britannic စစ္ေဆးရံု သေဘၤာမွာ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပါတယ္။ ဒီမွာက် စစ္သူနာျပဳအေနနဲ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသေဘၤာလည္း ရန္သူ ေရငုပ္သေဘၤာရဲ ႔ ပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ ႏွစ္ျမွုပ္ျပီး လူ ၃၀ ေသပါတယ္။ ၁၀၃၆ ဦးလြတ္ျပီး ယင္းအထဲမွာ သူမ ပါပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကမၻာ့ နာမည္ၾကီး သေဘၤာ သံုးစင္းစလံုး ႏွစ္ျမွဳပ္မွုမွာ သူမ ပါျပီး ၃ စင္းလံုးကေန ေသေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ပါတယ္။ တိုက္တန္းနစ္ သေဘၤာ မွာတုန္းက အရာရွိတစ္ဦးရဲ ႔ ကေလးကိုခ်ီလို႔ သက္ကယ္ေလွ နံပါတ္ ၁၆ နဲ႔ လြတ္သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးရံု သေဘၤာမွာကေတာ့ ေရေအာက္ က် ျပီး ဒဏ္ရာရလို႔ အကယ္ဆယ္ ခံရျပီးမွ လြတ္ေျမာက္သြား တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ RMS Olympic က ၾကီးၾကီးမားမား အက္ဆီးဒန္႔ မဟုတ္ လို႔ ေသေဘး မွ လြတ္ျပီး Britannic က ေတာ့ အခ်ိန္မွီ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး စနစ္ေၾကာင့္ လြတ္ပါတယ္။

အထက္တန္းလႊာ ေတြကုိပဲ ဦးစာေပး ကယ္တဲ့ တိုက္တန္းနစ္ သေဘၤာ ကေန ေသေဘးလြတ္သြား တယ္ဆုိေတာ့ ေသေဘး သံုးခါတိတိမွာ ေသခြင့္ ကံ မၾကံဳေသးပဲ လြတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ Violet Jessop ကို နတ္ဘုရား မ်ား ေစာင့္ေရွာင့္သူလို႔ တင္စားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
Yoyarlay

၂နာရီၾကာ ေပ်ာက္ေနခဲ႔တဲ႔ မေလးေလယာဥ္တစ္စီး ပယ္လယ္ထဲပ်က္က်ခဲ႔ၿပီလို႔ ေရတပ္က အတည္ျပဳ
8-3-2014

ကြာလာလမ္ပူ ကေန ေပက်င္းကို ထြက္ခြာခဲ႔တဲ႔ လူ၂၃၉ဦးပါ မေလးေလယာဥ္ တစ္စီးဟာ မတ္လ ၈ရက္ေန႔ စေနေန႔ နံနက္အေစာပိုင္းမွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ႔ပါတယ္။ ကြာလာလမ္ပူ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္ကေန ထြက္ခြာသြားၿပီးတဲ႔ေနာက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၂နာရီ ၄၀မိနစ္မွာ ၂နာရီၾကာေအာင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ႔ပါတယ္။ ေပက်င္းကို ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆နာရီခြဲမွာ ဆိုက္ေရာက္ရမဲ႔ ေလယာဥ္ပါ။
“Ca Mau ျပည္နယ္ ေလပိုင္နက္အေရာက္မွာ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားခဲ႔တာပါ။ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ ေလေၾကာင္းလမ္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ အဆက္အသြယ္မရေသးခင္ေပါ႔။” လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။
ဘိုရင္း ၇၇၇-၂၀၀ ေလယာဥ္ေပၚမွာ ႏို႔စို႔အ႐ြယ္ ကေလးႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုကခရီးသည္ ၂၂၇ေယာက္ နဲ႔ ေလယာဥ္အမႈထမ္း ၁၂ေယာက္ပါ႐ွိပါတယ္။ အဲ႔ဒီ႔ထဲကမွ ၁၅၈ေယာက္ဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားေတြပါ။ ေလယာဥ္ စီးဖို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား အေယာက္ ၁၆၀ စာရင္းေပးထားေပမဲ႔ ၂ေယာက္ကေတာ႔ ေလယာဥ္ မမွီခဲ႔ဘူးလို႔ ဆင္ဟြာ သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရပါတယ္။
ေလယာဥ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပတ္သြားကတည္းက ရင္တမမနဲ႔ ေစာင္႔ေနခဲ႔ရသူေတြဟာ ေလယာဥ္ ပင္လယ္ထဲပ်က္က်သြားၿပီဆိုတဲ႔ အတည္ျပဳခ်က္လဲရေရာ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ စို႔နင္႔လာၿပီး ငိုေႂကြးပူေဆြးခဲ႔ၾကရပါတယ္။
Ref:yahoo.com
သီဟႏိုင္ Trend Myanmarတယ္လီေနာမွ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္တြင္ ဟန္းဆက္၀ယ္ယူပါက ဆင္းမ္ကတ္အခမဲ့ ေပးမႈမ်ားပါ ျပဳလုပ္မည္


တယ္လီေနာမွ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္တြင္ ဟန္းဆက္၀ယ္ယူပါက ဆင္းမ္ကတ္အခမဲ့ ေပးမႈမ်ားပါ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာမွ သိရသည္။

တယ္လီေနာ ျမန္မာအေနျဖင့္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဟန္းဆက္မ်ားကို အမ်ဳိးအစား စံုလင္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သံုးစြဲသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာမွ သိရသည္။

“ဆင္းမ္ကတ္ေတြ စေရာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ဟန္းဆက္၀ယ္ရင္ ဆင္းမ္ကတ္ကို အလကားေပးတာမ်ဳိးေတြ ရွိပါမယ္။ တျခားအစီအစဥ္ေတြလည္း ရွိဦးမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာ လူတိုင္းတတ္ႏိုင္တဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ သံုးစြဲႏိုင္ရမယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ ပါ၀င္ေနပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာ ျမန္မာမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဆင္းမ္ကတ္ေတြ စေရာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ဟန္းဆက္၀ယ္ရင္ ဆင္းမ္ကတ္ကို အလကားေပးတာမ်ဳိးေတြ ရွိပါမယ္။ တျခားအစီအစဥ္ေတြလည္း ရွိဦးမွာပါ…
သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ရန္၊ ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္၊ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေဒသအႏွံ႔အျပား၌ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ၿပီး လြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္ရန္၊ ပထမအသုတ္အျဖစ္ ဆင္းမ္ကတ္ သန္း ၃၀ ကို စတင္ေရာင္းခ်ေပးရန္ တယ္လီေနာျမန္မာမွ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းရွိ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ ဖုန္းေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ သံုးစြဲကာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဟန္းဆက္မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေသးစိတ္ မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ေနမ်ဳိးထြန္း၊ ေကခိုင္၀င့္
Eleven Media Group

ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဘက္ရွိ အၿမဲတမ္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏စစ္ဘက္ရွိ အၿမဲတမ္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္ကို လက္ရွိ ၆၄ဝ,ဝဝဝ မွ ၅၂၂,ဝဝဝ သို႔ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးရွိသည့္

ျပန္တမ္း ဝင္ အရာရွိမဟုတ္ေသာ စစ္သည္အေရအတြက္ကို တိုးျမႇင့္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ကာ ကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက မတ္ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား အေန ျဖင့္ ေမြး ဖြားႏႈန္း က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၁၄- ၂ဝ၃ဝ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ၁ ဒသမ ၂ သန္းရွိေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားတုံ႔ျပန္ရန္ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ စစ္မႈမထမ္းမေနရ စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ စစ္မႈ ထမ္းေဆာင္ရလ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ၾကည္းတပ္မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားကို လာမည့္ရွစ္ႏွစ္ အတြင္း ၄၉၈,ဝဝဝ မွ ၃၈၇,ဝဝဝ သို႔ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရတပ္၊ ေလတပ္ႏွင့္ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အေရအ တြက္ကို မူ မေျပာင္းလဲဘဲ လက္ရွိအေရအတြက္ အတိုင္းသာ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ စစ္ ဘက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္တြင္ ေရတပ္အေနျဖင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တန္ ၃ဝဝဝ ရွိ ေရ ငုပ္သေဘၤာ ကိုးစင္း အပါအဝင္ ေရငုပ္သေဘၤာ ၂ဝ စင္းပါဝင္သည့္ ေရငုပ္သေဘၤာ ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းထူ ေထာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေလတပ္အေနျဖင့္လည္း ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း လံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ ဘက္စံုသံုးၿဂိဳဟ္တု ငါးစင္းပါဝင္ေသာ ၿဂိဳဟ္တု ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။
Myanma Spectrum

အိုင္ဘီအမ္ကြန္ျပဴတာစက္ရုံက တရုတ္အလုပ္သမားမ်ား ရပိုင္ခြင့္အတြက္ ဆႏၵျပ


တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ရွင္းဂ်န္းျပည္နယ္က အိုင္ဘီအမ္ကြန္ျပဴတာစက္ရံုက အလုပ္သမား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ ကုမၸဏီအေျပာင္းမွာ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို မေက်နပ္လို႔ အိုင္ဘီအမ္ကုမၸဏီကို မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

အိုင္ဘီအမ္က ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ တန္ဖိုးနည္း ဆာဗာကြန္ျပဴတာ ထုတ္လုပ္တဲ့ဌာနကို လီႏိုဗီ ကြန္ျပဴတာကုမၸဏီကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၃ ဘီလီယံနဲ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာမွာ ဌာနလက္ရွိ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြဟာ လီနိုဗိုကုမၸဏီမွာ ဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ပိုျမင့္တဲ့လုပ္ခရလိုၾကၿပီး အလုပ္ထြက္မယ္ဆိုရင္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးထိုက္ထိုက္တန္တန္ရခ်င္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

ေတာင္းဆုိမႈေတြ မလုပ္ေပးမခ်င္း ဆက္လက္ ဆႏၵျပေနအံုးမယ္လို့ အလုပ္သမားေတြက ေျပာဆိုေနၿပီး အလုပ္ေတြကို မတ္လ ၆ ရက္ေန႔အထိ ၄ ရက္ဆက္တိုက္ ရပ္နားထားပါတယ္။

အိုင္ဘီအမ္ကုမၸဏီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ဖေလာ္ရင့္မာက ကုမၸဏီသစ္မွာေပးမယ့္ ရပိုင္ခြင့္ဟာ အားလံုးေပါင္းလိုက္ရင္ လက္ရွိရတဲ့လခနဲ႔ ယွဥ္ႏိုင္ၿပီး အလုပ္ထြက္မယ္ဆိုရင္လည္း သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕ အီးေမးလ္ေၾကညာခ်က္မွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

DVB Burmese

အင္ဒိုနီးရွား ေတာ မီး ေၾကာင့္ မီးခိုးျမဴ ဖံုးလႊမ္း


08.03.2014

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ ဆူမားၾတားကြ်န္း  အေရွ႕ဘက္ကမ္းရိုးတန္း မွာရွိတဲ့  Riau ျပည္နယ္အတြင္းက သစ္ေတာနဲ႔ စိုက္ခင္းေတြမွာ ေလာင္ကၽြမ္းေန တဲ့ ေတာမီးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပါတ္ကစၿပီး အခုထိ ဆက္လက္ေလာင္ကြ်မ္းေန ဆဲျဖစ္တာမို႔  ျပည္နယ္ တာဝန္ရွိသူေတြက အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာၿပီး မီးၿငိမ္းသတ္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။

ေတာမီးေၾကာင့္ မီးခိုးျမဴေတြ ဖုံးလႊမ္းၿပီး လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးေတြ  ျပတ္ေတာက္ၿပီး အခက္အခဲေတြ ၾကဳံေနရသလို၊ ေဒသခံေတြမွာလည္း  အသက္ရႈမြန္းၾကပ္မႈနဲ႔အတူ  တျခားဆက္ႏြယ္တဲ့ ေ၀ဒနာေတြကို ခံစားေနၾကရပါတယ္။

လူဦးေရ ၅ သန္းေလာက္ရွိတဲ့ Riau  ျပည္နယ္ဟာာ  စားအုံးဆီပင္ကို အဓိကစိုက္ပ်ဳိးတဲ့ ေဒသျဖစ္ပါတယ္။  ေျမယာမီးမရိႈ႕ဖို႔ တားျမစ္ထားတဲ့ ၾကားက မလိုက္နာသူေတြေၾကာင့္  မီးခိုးျမဴေတြ ဖုံးလႊမ္းတဲ့ ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္က ေနရာ ၆၀ ဆယ္ေလာက္မွာ မီးေလာင္ေနရာကေန အခု ေနရာ ၁၃၀ ေက်ာ္မွာအထိ မ်ားလာေနတယ္ လို႔လည္း ေဒသခံေတြ က ေျပာပါတယ္။  ေတာမီးေတြေလာင္ကြ်မ္းခဲ့တာနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး လူ ၃၀ ေလာက္ကိုလည္း အင္ဒိုနီးရွားအာဏာပိုင္ေတြက ဖမ္းဆီးထားပါတယ္။

ဒီျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္  မိုးရြာလာေအာင္  ေလယာဥ္ေတြသံုးၿပီး  တိမ္ေတြေပၚကို ဆားနဲ႔ nitrium  ကလိုရိုက္ဆားေတြကို အင္ဒိုနီးရွား သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔က ျဖန္းေပးေနပါတယ္။

ေတာမီးေၾကာင့္ မီးခိုးျမဴေတြ  အိမ္နီးခ်င္းႏုိ္င္ငံေတြဘက္ကိုပါ  ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့တဲ့အတြက္ အင္ဒိုနီးရွား သမၼတ Susilo Bambang Yudhoyono က အိမ္နီးခ်င္း စကာၤပူနဲ႔ မေလးရွားႏုိင္ငံေတြကို ေတာင္းပန္ေနရပါတယ္။

VOA Burmese News

မ်က္ႏွာသစ္ရာမွာ အႀကီးဆံုးအမွား(၁၀)ခ်က္ - အပိုင္း (၁)


မ်က္ႏွာသစ္တယ္ဆုိတာ အလွအပနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြထဲ ရႈပ္ေထြးမႈအနည္းဆံုး အပိုင္းလုိ႕ ထင္တယ္မဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ေသာ ေယဘုယ်အခ်က္ေတြထဲမွာ လုပ္ေနက်ျဖစ္တဲ့ အက်င့္ေတြက သင့္အသားအေရကို ပိုဆုိး၀ါးလာေစတယ္ဆုိရင္ေရာ သင္သိထားၿပီလား။

          ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း ၊ က်ိန္းစပ္ျခင္း ၊ အဆီေျခာက္ခန္းျခင္း နဲ႕ အက္ကြဲျခင္းေတြ ျဖစ္လာေစတတ္တဲ့ မ်က္ႏွာသစ္နည္း အမွားေတြကို သင္မသိေသးဘူးလို႕ ထင္တာေၾကာင့္ ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

(၁)     ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား ေရြးခ်ယ္မႈမွားေနတာပဲ။ သင့္အသားအေရနဲ႕ တကယ္ကိုက္ညီမယ့္ သဘာ၀ပစၥည္းအေျခခံ ထုတ္ကုန္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္နဲ႕ သင့္ေတာ္မယ့္ organic ထုတ္ကုန္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္စြမ္းရွိဖို႕လိုၿပီး ထုတ္ကုန္အမွားေတြ မသံုးမိပါေစနဲ႕။

(၂)     တစ္ေန႕ကို တစ္ႀကိမ္ (သုိ႕) ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ မ်က္ႏွာသစ္ျခင္းက သင့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေပမယ့္ ဒီ့ထက္ပိုလာရင္ေတာ့ မ်က္ႏွာ က်ိန္းစပ္ျခင္း ၊ အဆီပိုထုတ္လႊတ္ျခင္းေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေန႕ကို ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး မ်က္ႏွာမသစ္ပါနဲ႕။

(၃)     ေနာက္တစ္ခ်က္က ေရရဲ႕အပူခ်ိန္ပါ။ လူအမ်ား ယံုၾကည္ေနၾကသလုိ ပူတဲ့ေရက ေခၽြးေပါက္ေတြကို ဖြင့္ေပးၿပီး ေအးတဲ့ေရက ေခၽြးေပါက္ ပိတ္ေစတယ္ဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္တမ္းေတာ့ ေခၽြးေပါက္ေတြမွာ ဒီလုိ ပိတ္ဖို႕ ပြင့္ဖုိ႕ ၾကြက္သားမရွိတဲ့အတြက္ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ပူတဲ့ေရေတြက သင့္အသားအေရကို ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း ၊ သဘာ၀ အသားအေရကို ပ်က္စီးေစျခင္းေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ မ်က္ႏွာသစ္ဖုိ႕ အေကာင္းဆံုး ေရအပူခ်ိန္ကေတာ့ ၾကက္သီးေႏြးရံု ေရအပူခ်ိန္ ခပ္ေႏြးေႏြးေလာက္ပါပဲ။

(၄)     မ်က္ႏွာဂ်ီးခၽြတ္တယ္ဆုိတာ က်န္းမာေရးနဲ႕ညီညြတ္တဲ့အျပဳအမူ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆဲလ္အေသေတြ ဖယ္ရွားဖို႕နဲ႕ ေလ်ာ့နည္းေစဖို႕က ေသာ့ခ်က္ပါပဲ။ ဒီအတြက္ scrub ေတြ သံုးရတာျဖစ္လုိ႕ တစ္ပါတ္ကို အမ်ားဆံုး ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ေလာက္ပဲ သံုးသင့္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာဂ်ီးခၽြတ္ရာမွာ ေရစိုအ၀တ္ေတြအစား လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႕သာ မ်က္ႏွာကို ပြတ္တုိက္သင့္ပါတယ္။

(၅)     ေရလံုလံုေလာက္ေလာက္ သံုးၿပီး မ်က္ႏွာမသစ္တာက ေခၽြးေပါက္ေတြကို ပိတ္ဆုိ႕ေစႏုိင္ၿပီး အသားအေရကို ညစ္ႏြမ္းေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မ်က္ႏွာသစ္ရာမွာ ေျပာင္စင္ေနေအာင္ ေရကို ခပ္ၾကာၾကာနဲ႕ မ်ားမ်ားသစ္ပါ။ ေမးရိုး ၊ နဖူးစပ္နဲ႕ ႏွာေခါင္းေတြက ပိုၿပီးဂရုစိုက္ရမယ့္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး တခါတရံ အဲ့ဒီေနရာေတြမွာ ဆပ္ျပာေတြ ကပ္က်န္ေနခဲ့တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာေတြကို ပိုၿပီးဂရုတစိုက္နဲ႕ ေဆးေၾကာရပါမယ္။

Ref:womenhealthmag.com
Trend

စေန၊တနဂၤေနြအတြက္ UV index အေျခအေနဆရာ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေျပာျပတဲ့ uv index ခန္႕မွန္းတန္ဘိုးမ်ား အေျခအေနပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုလို ေျပာျပတဲ့အတြက္ ဆရာ့ကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္ စေန၊တနဂၤေနြအတြက္ UV index အေျခအေန။
UV index Update for this weekend
8-3-2014
5:44 am

(၈-၃-၂၀၁၄)ရက္ စေနေန႕အတြက္ uv index ခန္႕မွန္းတန္ဘိုးမ်ားမွာ

(၁) uv index တန္ဖိုး အမ်ားဆံုး 12.6 (extreme level) ရွိႏိႈင္ပါတယ္။

(၂) နံနက္ (၁၁)နာရီမွေန႕(၁)နာရီအတြင္း အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

(၃)  ခ်င္းျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေတာင္ပို္င္းနဲ႕မေကြးတိုင္းေတာင္ပို္င္း တို႕တြင္ ခံစားအဆိုပါလြန္ကဲအဆင့္တန္ဘိုးေတြကို တနသၤာတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း နဲ႕ အေရွ႕ပိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ရႏိႈႈင္ပါတယ္။

(၄) ယခုရက္ပို္ငးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း မွ ေရေငြ႕ ပါေသာေလမ်ားတိုး၀င္ေနမႈေႀကာင့္ uv index မ်ားဆက္လက္ျမင့္တက္ေနမႈကို အနည္းငယ္ သက္သာရာ ရေနေစပါတယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္


ပန္းေရာင္ဆာရီဝတ္ အိႏၵိယအမ်ဳိးသမီး သူရဲေကာင္းမ်ား
အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးျပည္နယ္ ဥတာပရာေဒ့ရွ္တြင္ ပန္းေရာင္ဆာရီဝတ္ဆင္ထားၿပီး သစ္သားတုတ္ေခ်ာင္းဆြဲကိုင္ထားေသာ အုပ္စုဖြဲ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုေတြ႕လွ်င္ သင္အံ့ၾသၿပီး အေတြးပြားဖြယ္ရွိပါလိမ့္မည္။ ရဲဝံ့ျပတ္သားေသာ မ်က္ႏွာေပးဟန္ပန္ကိုသင္နည္းနည္း ေတာ့ၿဖံဳခ်င္ၿဖံဳေနမိပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္မစိုးရိမ္ပါႏွင့္ သင္သည္ မုဒိမ္းေကာင္တစ္ဦးမဟုတ္လွ်င္ သင့္ကို သူတို႔ ရန္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။

”ဟုတ္တယ္ ကြၽန္မတို႔ မုဒိမ္းေကာင္ေတြကို ေဟာဒီတုတ္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေနၾကပါတယ္”ဟု ပန္းေရာင္ဆာရီဝတ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး (Sampat Devi Pal) က ေျပာသည္။ မွန္ပါသည္။ ဂူလာဘီဂိုဏ္း သို႔မဟုတ္ ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းဟု လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕သည္ ဥတာပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္၏အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္း ကေလးငယ္တို႔ အားထားရေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

”ကြၽန္မတုိ႔က မုဒိမ္းေကာင္ ဒါမွမဟုတ္ မုဒိမ္းက်င့္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့သူကို ေတြ႕ရင္ ေဟာဒီတုတ္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔မွတ္ ေလာက္ေအာင္ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမၾကတယ္။ ဒါမွ သူ႔ အေနနဲ႔ေနာင္က်င္ၿပီး ေနာက္ထပ္ဘယ္မိန္းကေလးကိုမွ မေစာ္ကားရဲမွာ”ဟု ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းတည္ေထာင္သူႏွင့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒဝီကေျပာ သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္ခ်င္ေသာ ေယာက်္ားတခ်ဳိ႕အေပၚ ဤသို႔ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကိုေဒဝီက ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ မ်ားကတည္းက သိရွိခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က အိမ္နီးခ်င္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ဇနီးျဖစ္သူအား အၾကမ္းဖက္ေနျခင္းကို ေဒဝီက မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ကာ တုတ္တစ္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ဝင္ေရာက္႐ိုက္ႏွက္ပစ္ခဲ့သည္။ ထုိအက်ဳိး ဆက္ ကား အံ့ၾသဖြယ္ပင္။

ဇနီးျဖစ္သူကို အၾကမ္းဖက္မိတိုင္း ေဒဝီ၏တုတ္စာမိလာရေသာအခါ ထုိအမ်ဳိးသား၏အျပဳအမူတို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္။ ဆုိးသြမ္းေသာ အိႏၵိယအမ်ဳိးသား အေပၚ တုတ္ မုိးကာဖိအားေပးေျပာင္းလဲ ေစခဲ့ေသာ ေဒဝီ၏လုပ္ရပ္က ဤတြင္ရပ္မေနခဲ့။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရေသာ အိႏၵိယအသိုက္အဝန္းတြင္ ေဒဝီ၏တရားမွ်တမႈအတြက္လုပ္ရပ္က စံနမူ နာျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ကိုယ္ထူကိုယ္ထလႈပ္ရွား မႈတုိ႔ ႏုိးၾကားလာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ ဥတာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္၏ ခ႐ိုင္ ၁၁ ခု လံုးတြင္ ေဒဝီစတုိင္ပန္းေရာင္ဆာရီဝတ္ ကာ တုတ္တစ္ေခ်ာင္းကိုင္စြဲၿပီး အမ်ဳိး သမီးအခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ ေနသူ ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းဝင္အေရအတြက္ ၄ သိန္းခန္႔ရွိေနေပၿပီ။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ကို ကာကြယ္ေရး၊ အရြယ္မေရာက္ေသး ခင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးျခင္း၊ ေမတၱာ မွ်ေနေသာ္လည္း အသိုင္း အဝိုင္းေၾကာင့္ ေပါင္း ဖက္ရခက္ေနသူ ခ်စ္သူစံုတြဲတို႔ အား မဂၤလာေဆာင္ႏုိင္ရန္စီစဥ္ေပးျခင္း စေသာ အႏံုခ်ာဆံုးတို႔၏ အေျခခံအ ခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံလို မုဒိမ္းမႈ၊ အုပ္စုဖြဲ႕အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူၿပီး မမွန္ တရားစီရင္မႈတို႔ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ အ သိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုအဖုိ႔ အားထား စရာ ျဖစ္လာျခင္းမွာ မ်ားစြာ က်ဳိးေၾကာင္းဆီ ေလ်ာ္ပါသည္။

”အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က ပန္း ေရာင္ဂိုဏ္းအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခ်င္လာၿပီဆုိရင္ သူ႔မွာေသခ်ာတယ္ မမွ်မတဆက္ဆံခံခဲ့ ရလုိ႔၊ ဖိႏွိပ္ခံေနရလုိ႔ ၿပီးေတာ့ အားကိုး အားထားစရာ ဘာတစ္ခုမွ မရွိေတာ့လုိ႔ပဲ”ဟု မာဟိုဘာခ႐ိုင္၏ ပန္းေရာင္ ဂိုဏ္းဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဆူမန္ဆင္းမ္က ေျပာသည္။ ”ကြၽန္မတို႔အမ်ဳိးသမီးေတြ အား လံုးဟာ အမ်ဳိးသားေတြ နဲ႔ရင္ေပါင္တန္း ႏုိင္ရမယ္။ လိုအပ္လာရင္ ေဟာဒီတုတ္ ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ အဲဒီလူ႔ငႏြားေတြကို ဒဏ္ခတ္ပစ္လိုက္မယ္”ဟု သူမကေျပာသည္။

ကမၻာ့ဒုတိယလူဦးေရ အမ်ားဆံုး အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏အလယ္ပိုင္းရွိ ေရွးေဟာင္း ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘန္ဒယ္လ္ခန္ (Bundelkhand) သည္ ဥတာပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ မတ္ဒ္ဟာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ကို ခြလ်က္တည္ရွိေနၿပီး လူဦးေရ၏ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈလုိင္းေအာက္တြင္ ရပ္တည္ရွင္သန္ေနရသည္။ မုိးေခါင္မႈမ်ား၊ စာမ တတ္မႈမ်ားႏွင့္ ခက္ခဲပင္ပန္းမႈတို႔ၾကား လံုးခ်ာလည္လုိက္ေနေသာ ထုိေဒသ၏ ဝိေသသတစ္ခုမွာ မုဒိမ္းမႈပင္ျဖစ္သည္။

ထုိေဒသတြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔က ကမ္းကုန္ေအာင္ ဆုိးဝါးခက္ထန္ေသာအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ အမ်ဳိးသမီးထုၾကား စာမတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း က ၄၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အိႏၵိယတစ္ႏုိင္ငံ လံုးအျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနၿပီး အရြယ္မေရာက္ခင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခံရမႈ၊ အိမ္တြင္းအ ၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ ကေလးငယ္မ်ားအသတ္ ခံရမႈတုိ႔က ထုိေဒ သတြင္ မၾကားခ်င္မွ အဆံုး။

ထုိေဒသ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ သည့္ ဥတာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္သည္ လည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မလံုၿခံဳဆံုးျပည္ နယ္ျဖစ္ေနသည္။ ယမန္ႏွစ္ ၂ဝ၁၃ ခု ႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္း၌ပင္ မုဒိမ္းမႈ ၁၉၆၃ မႈ၊ ျပန္ေပးမႈ ၇၉၁ဝ မႈ၊ သတို႔သားေၾကး အျပည့္မေပးႏုိင္၍ သတုိ႔သမီးေလာင္း အသတ္ခံရမႈ ၂၂၄၄ မႈ ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့ျခင္းက သည္းတုန္ အူတုန္ဖြယ္ပင္။ ဤသို႔ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွေပါက္ ဖြားႀကီးျပင္းလာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမား မာယာဝါတီတစ္ေယာက္ ျပည္နယ္ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေန သည့္တုိင္ ဤအေျခအ ေနကို မေျပာင္းလဲႏုိင္ေသး။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းက တုတ္မုိးေျပာင္းလဲေစေသာနည္းကို မ စြန႔္လႊတ္ႏုိင္ေသးျခင္းျဖစ္သည္။ သာမန္ အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ မတရားမႈတစ္ခုခုျဖစ္ၿပီ ဆိုလွ်င္ ပန္းေရာ င္ဂိုဏ္းကဝင္ေရာက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပျခင္း၊ အစာငတ္ခံဆႏၵျပျခင္းတုိ႔ ျဖင့္ အာဏာပိုင္တို႔ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဖိအားေပးသည့္ နည္းကိုသံုးၾကသည္။ သို႔ႏွင့္တုိင္ ဘာမွ်ထူးျခားမလာ လွ်င္ ပန္းေရာင္က တုတ္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပြဲၾကမ္းရေတာ့မည္။

”ဘန္ဒယ္လ္ခန္ေဒသက တရားစီရင္ေရးစနစ္က ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနၿပီး ယံုၾကည္ကိုးစားေလာက္စရာ မရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္”ဟု အိႏၵိယအမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ”ပန္းေရာင္ ဆာရီေတာ္ လွန္ေရး” စာအုပ္ေရးသားသူ မီဒီယာသမားခန္ (Amana Fontanella Khan) ကေျပာသည္။

ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းထူေထာင္သူ ေဒဝီ၏လုပ္ရပ္သည္ ဘန္ဒယ္လ္ ခန္ေဒသ တြင္ေအာင္ ျမင္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ”ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းဟာ အာဏာပိုင္ေတြဘက္ရဲ႕ပ်က္ကြက္မႈကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး တရားစီ ရင္ေရးစ နစ္ကိုလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ထိန္းေက်ာင္းေပးေနပါတယ္”ဟု ခန္က ဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ျပည္နယ္အစိုးရက ပန္းေရာင္ဂုိဏ္းအား ေအာင့္သက္သက္ ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ရသည္။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေျချပဳလာခဲ့ေသာ ပန္းေရာင္ ဂိုဏ္းအေၾကာင္း ကို မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္သည္ အိႏၵိယ၏ အေကာင္းဆံုးမွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္အျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္လကခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရရာ အားလံုး ၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ဖမ္း စားႏုိင္ခဲ့သည္။

”အိႏၵိယရဲ႕အႏံုခ်ာဆံုး ေဒသတစ္ခုမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြက မဟာပုရိသဝါဒကို မာမာထန္ထန္နဲ႔တုိက္ခုိက္ေနတာဟာ အလြန္ကိုထူးျခားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါ ကို မွတ္တမ္းတင္ျဖစ္တာပါ”ဟု ပန္းေရာင္ဂိုဏ္းမွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ႐ိုက္ကူးသူ ဒါ႐ိုက္တာဂ်ိန္း(Nishita Jain)က ဆုိသည္။

အိႏၵိယသည္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သို႔ ႏွင့္ပင္ မွားယြင္းစြာလက္ခံထားေနၾကဆဲျဖစ္ေသာ ႐ိုးရာအစဥ္အလာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစား မႈတို႔ေၾကာင့္ ဒုစ႐ိုက္မႈ ပံုစံမ်ဳိးစံုတို႔ ျပည့္ႏွက္ေနရာ ႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္မဟာပုရိသဝါဒႀကီး စိုးရာအသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္၍ အမ်ဳိးသမီးတို႔ အတြက္ မည္သည့္အခါ ကမွ် လံုၿခံဳစိတ္ခ် စြာေနႏုိင္ေသာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု မဟုတ္ ခဲ့။ ယခုအခ်ိန္ထိလည္း မဟုတ္ေသး။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔အား ႐ိုက္ႏွက္ ျခင္းျဖင့္ဖိ အားေပးေျပာင္း လဲေစျခင္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူတို႔ ရွိေနေသာ္ လည္း ေဒဝီကမူ ပညာတတ္အင္မတန္ နည္းပါးေသာ ဤေဒသအတြက္ ပန္းေရာင္ဂိုဏ္း၏ လက္စြဲ ”တုတ္ေခ်ာင္း” မွာ အသံုးဝင္ေနသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

”အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္စြာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ေယာက်္ားေတြကို အမ်ဳိးသမီးေတြက ႐ိုက္ႏွက္ခြင့္ရသင့္တယ္။ သူတို႔ကိုဖမ္း ၿပီး လည္ပင္းမွာ ”ကြၽန္ေတာ္ဟာ မုဒိမ္းေကာင္ပါ”လုိ႔ ေဆးမင္ေၾကာင္ ထုိးေပးရမယ္”ဟု ေဒဝီကေျပာသည္။

ေဒဝီ၏လမ္းစဥ္မွာ အမ်ဳိးသားမ်ား အေပၚရန္လုိဟန္ရွိေနေသာ္လည္း အသံုး တည့္လွသည္ကို အမ်ားစုကလက္ခံထား ၾကသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ စိတ္ အလိုမက်မႈမ်ား နိစၥဓူဝႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ ပညာမတတ္မႈက ပံ့ပိုး လုိက္ေသာအခါ ဘာမဆိုက်ဴးလြန္ရန္ လက္မတြန္႔ေတာ့ေသာ အမ်ဳိးသားတို႔အတြက္ ပန္းေရာင္ဂိုဏ္း ၏ ဒဏ္ခတ္မႈကို ခံရျခင္းက ေနာင္ၾကဥ္စရာပင္။ ”ကြၽန္မတို ႔ရည္ ရြယ္တာက အဲဒီလုိလူမ်ဳိးေတြ ေနာင္ၾကဥ္သြားဖို႔ပဲ။ လက္စားေခ်တာမဟုတ္ဘူး”ဟု သူမက ေျပာပါသည္။

ေက်ာ္ရဲလင္း

Ref: Gulabi Gung: India’s Women Warrior
Popular Myanmar News Journal

မစ္စတာဘင္းရဲ႕ ေလယာဥ္မွဴး ျဖစ္ခဲ့ဖူးပံု
မစ္စတာဘင္းကို လူတိုင္းက အလြဲလြဲအေခ်ာေခ်ာ္ေတြခ်ည္း လုပ္တတ္တဲ့ သူပဲလုိ႔ ဇာတ္လမ္းေတြ႔ၾကည့္ျပီးေတာ့ တင္ရင္ထင္ပါမယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေသေဘးမွ လြတ္ေအာင္ ေလယာဥ္ပ်ံ တစ္စီးလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ တယ္ဆုိတာကေတာ့ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ မတ္လက ကင္ညာႏိုင္ငံကို မိသားစုနဲ႔ အေပ်ာ္ခရီးသြားပါတယ္။ သားသမီး ၂ ေယာက္၊ ဇနီးနဲ႔အတူ Private ေလယာဥ္စီးလို႔ ျမိဳ ႔တစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ ခရီးသြားပါတယ္။ လိုက္ပါေမာင္းႏွင္တဲ့ ေလယာဥ္မွဴးဟာ ေရာဂါ တစ္ခုေၾကာင့္ ေခါင္းမူးလဲက်ျပီး ေလယာဥ္တစ္စီးလို႔ ပ်က္က်ေတာ့မယ့္ အေျခအေနတ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

မစ္စတာဘင္းေခၚ Rowan Atkinson တစ္ေယာက္ အရင္တုန္းက ေလ ယာဥ္ ေမာင္းႏိုင္တဲ့ စေကး လံုးဝမရွိပါဘူး။ တစ္ခါမွလည္း စမ္းသပ္ မေမာင္းႏွင္ဖူးပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ရုတ္တရက္ သူေမာင္းရမယ့္ ကံ ၾကံဳလာျပီး နီးစပ္ရာေလယာဥ္ကြင္းကို အဆင္ေျပေျပနဲ႔ သက္ဆင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလယာဥ္တစ္စီးလံုးမွာပါ လာတဲ့ ေလယာဥ္မွဴးနဲ႔ သူ႔မိသားစု တစ္ခုလံုး ေသေဘးမွ တကယ္လြတ္သြားရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မစ္စတာဘင္းကို ေခတၱ ေလယာဥ္မွဴး ျဖစ္ခဲ့သူလို႔ ယေန႔တိုင္ အမည္တြင္ေစခဲ့ပါတယ္။
--
Ref: bbc
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)


လိင္တူလက္ထပ္ပြဲ ႏုိင္ငံေရး လွည့္ကြက္ပဲလား


ေအာင္ထြန္းလင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း HIV ကူးစက္ခံရသူေပါင္း ၂၄၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိေနၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ ၃၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္ . . .  ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ ကူးစက္ခံရႏႈန္းမွာ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံမႈမွ ကူးစက္ခံရသည့္ႏႈန္းမွာ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိ . . .

012ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊဂံုတိုင္မီးပိြဳင့္ အနီးက Excel Treasure ဟိုတယ္တြင္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ မဂၤလာ အထိမ္းအမွတ္ဆိုၿပီး ကိုမ်ဳိးမင္းထက္နဲ႔ ကိုတင္ကိုကိုတို႔ႏွစ္ဦးက က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အေပၚ  ေ၀ဖန္သံမ်ဳိးစံု ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္မွ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိသလို ျမန္မာ့လူမႈဓေလ့ႏွင့္ ကိုက္ညီ သည့္ လုပ္ရပ္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္ ေရးသားမႈမ်ား ရွိသည္။

ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား၌လည္း အဆုိပါ လိင္တူခ်င္း မဂၤလာေဆာင္မႈ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ သတင္းမ်ားအား အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိသကဲ့သို ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား ကပင္လွ်င္ လက္ခံျခင္း မရွိသည့္ လိင္တူ လက္ထပ္ျခင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီလား ဆိုၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ ေရး သား ေဖာ္ျပၾကသည့္ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားလည္း ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးေနသည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ရာဇသတ္ပုဒ္မ ၃၇၇ ၌ ““မည္သူမဆို ေယာက်္ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ မိန္းမႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ တိရစၦာန္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိ အလိုအေလ်ာက္ ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ကာမ စပ္ ယွက္မႈကို ျပဳလုပ္လွ်င္ ထိုသူအား တစ္သက္ တစ္ကၽြန္းျဖစ္ေစ၊ ၁၀ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ဳိး မ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္”” ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

““ေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းက ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔ ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမွာ မပါဘူးဗ်။ ဒီကိစၥက ဆက္ဆံမႈအပိုင္း ရွိလာမယ္ဆုိရင္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ၿငိစြန္း သြားပါလိမ့္မယ္။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၇ အရ ၿငိစြန္း သြားပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လိင္တူဆက္ဆံမႈအတြက္ လက္ထပ္ မဂၤလာကို တရားဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳ မထားဘူးဗ်။ မဂၤလာေဆာင္တယ္ဆုိတာ ေယာက်္ားခ်င္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို ကင္း၀န္မင္းႀကီး ဦးေကာင္းက ၃၆ ေစာင္ ဓမၼသတ္က်မ္းမွာ ေယာက်္ားခ်င္း၊ လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ထိမ္းျမား ျခင္းကို ခြင့္ျပဳတယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းခ်က္ ကၽြန္ေတာ္ မေတြ႔ရဘူး။ ျမန္မာ့ဓေလ့ ထံုးတမ္းဥပေဒသစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ ေရာက္တဲ့အတြက္ ဒါက ဥပေဒ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမား တက္တာပဲ”” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ယခင္ကာလမ်ားကတည္းက ျမန္မာ့လူမႈပတ္၀န္းက်င္၌ လိင္တူဆက္ဆံ ေပါင္းသင္းျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ လူသိထင္ရွား ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ဳိး မရွိခဲ့ေပ။  ယခုအခါမွာ ပထမဆံုး ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ျပည္သူမ်ား အၾကား စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ သတင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနသလို ႏုိင္ငံတကာ သတင္းဌာနႀကီးမ်ားပင္လွ်င္ အဆိုပါ သတင္းအား အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသားေဖာ္ျပ လာခဲ့ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ လိင္တူခ်င္း မဂၤလာေဆာင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာႏွင့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားအား ပန္းဆိုးတန္း ကားဂိတ္၌ လက္ေပြ႕ ေရာင္းခ်ေပးေနသူ တစ္ဦးကမူ   ““အရွက္မရွိၾကဘူး။ ကိုယ့္ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ မကိုက္ညီဘဲနဲ႔ ေယာက်္ားခ်င္း မဂၤလာေဆာင္ရတယ္လို႔။ ၀ယ္ဖတ္ၾက တစ္ေစာင္ ၁၀၀”” ဆိုၿပီး မိမိတို႔ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ မကိုက္ညီမႈအား ေပၚလြင္ေအာင္ သေရာ္ရင္း ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ေၾကညာ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ လိင္တူအမ်ဳိးသားႏွစ္ဦး မဂၤလာပြဲက်င္းပမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးသြားမယ္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ဦး မဂၤလာပြဲ က်င္းပရာ အပိုင္နယ္ေျမ ျဖစ္သည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴး ဒုတိယရဲမွဴး ဦးျမင့္လြင္စန္းကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ၌ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ကပါဟု ေျပာဆိုခ်ိန္၌ ဖုန္းခ်သြားခဲ့သည္။ ထပ္မံ၍ ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ၌ ဖုန္းပိတ္သြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းထုတ္ ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္၌မူ ““ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ စံုစမ္းၿပီးေတာ့ စစ္ေဆး သြားပါ့မယ္။ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၇နဲ႔ ကိုက္ညီတယ္ဆုိရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူ သြားပါမယ္””ဟု ဒုတိယရဲမွဴး ဦးျမင့္လြင္စန္းက ေျဖၾကားထားသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမွဴးျမင့္ေထြးသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ၌လည္း ““သူတို႔က ဘယ္လို အေနအထား ေနတယ္ဆိုတာ ေျပာႏုိင္လို႔လား။ ေျပာႏုိင္မွ အဲဒီလို ဥပေဒက ၾကည့္လို႔ရမွာေပါ့။ သူတို႔က မဂၤလာေဆာင္တယ္လုိ႔ပဲ ေျပာတယ္၊ ဘာလုပ္တယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး””ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လိင္တူခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ မဂၤလာပဲြကို လူသိထင္ရွား ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ျမန္မာ့လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္အား မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာ ေရာက္ေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ လိင္တူခ်စ္သူ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ အျငင္းပြားေနခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား၏ အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသား ေဖာ္ျပခံရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ အလယ္တြင္ အရွက္ရေစသည့္ လုပ္ရပ္ ဟုလည္း ေ၀ဖန္လ်က္ ရွိသည္။

““ဘယ္လိုေျပာရမလဲဆုိေတာ့ သူတို႔ေတြက လက္ထပ္တာ မဟုတ္ဘူးေလ။ သူတို႔ ဒီလုိ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနတာကို ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ဆိုၿပီး သူတုိ႔က လုပ္တာေလ။ အထိမ္းအမွတ္ပြဲတစ္ပြဲကို တက္ရတယ္လို႔ပဲ ခံစား ရပါတယ္။ မျဖစ္သင့္ဘူးလုိ႔ ေ၀ဖန္ၾကတာေတာ့ အန္တီလင္းတုိ႔ အေနနဲ႔ ပြဲေလးတစ္ပြဲကို တက္တယ္ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ဳိးေလးပဲ ေတြးၿပီး အဲဒါဆုိရင္ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ အရမ္းႀကီးေတြးတဲ့ လူေတြကေတာ့ အမွန္မွန္က အမ်ားႀကီးလည္း ေတြးစရာ မလိုပါဘူး””ဟု လိင္တူခ်စ္သူ ႏွစ္ဦး၏ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ မဂၤလာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ မိတ္ကပ္လင္းလင္း (ေအာင္ေအာင္ -ေတာင္ႀကီး)က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

လိင္တူထိမ္းျမားျခင္းမွာ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားသည့္အျပင္ ယင္းအား ခြင့္ျပဳလုိက္မည္ဆုိပါက မလိုလားအပ္သည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံအမ်ားစု၌ ခြင့္မျပဳထားေၾကာင္း၊ ယင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖင့္ ထိမ္းျမားျခင္းမွ တစ္ဆင့္တက္လာပါက ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္သည္ဟု ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္လ်က္ ရွိသည္။

““ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာလည္း ဒီလိုကိစၥကို ခြင့္ျပဳထားတာ မရွိဘူး။ လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းဟာ ေရွ႕႐ႈတာက လိင္တူဆက္ဆံေရးကို ေရွ႕႐ႈတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအေပၚမွာ ဥပေဒဆိုးက်ဳိးေတြ သက္ေရာက္ လာႏုိင္ပါတယ္”” ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

““ၿပီးခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီႀကီးႏွစ္ခု မဲအႏုိင္အ႐ႈံး ခန္႔မွန္းရ မလြယ္တဲ့ swing ျဖစ္တဲ့ ျပည္နယ္ေတြ ေလ့လာခြင့္ရေတာ့ လိင္တူ လက္ထပ္မႈမ်ားျပားတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုကိုလည္း ေလ့လာရပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာေတာင္ ဒီအခြင့္အေရးအတြက္ အသည္းအသန္ ႀကိဳးစားေနရဆဲပါ။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားတဲ့အျပင္ ပုဒ္မ ၃၇၇ နဲ႔ ကာကြယ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံမွာ ဒီျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကို အတင္းတားလို႔ မရေပမယ့္ အရမ္းက်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္တာကေတာ့ တာ၀န္သိ မီဒီယာ မဆန္တဲ့ သူေတြအလုပ္ပါ။ အရင္အစိုးရ၊ အခုအစိုးရနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ႐ုပ္သံေတြက သူတို႔၀င္ေငြေကာင္းေရးအတြက္ သြယ္၀ိုက္ promote လုပ္ခဲ့ တာလည္း ၾကာပါၿပီ။ အခု ပံုႏွိပ္မီ ဒီယာအခ်ဳိ႕ပါ ေနာက္က လိုက္လာပါတယ္။ ပိုၿပီး သတိထားရမွာက ၂၀၁၅ အမီ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ေရး အေရးႀကီးေနခ်ိန္မွာ ဘာသာေရး ျပႆနာ၊ လူမႈေရး ျပႆနာေတြ ဖန္တီးသူေတြ ဖန္တီးၿပီး ျပည္သူနဲ႔ မီဒီယာကို အာ႐ံုလႊဲသူေတြကို သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္””ဟု ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲေရး ေထာက္ခံသူ ျမန္မာပို႔စ္ႏွင့္ ျမန္မာပုိ႔စ္ဂလိုဘယ္ ဂ်ာနယ္၏ ေပၚလစီ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးမ်ဳိးညြန္႔ေမာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။

လက္ရွိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ လိင္တူခ်စ္သူ အမ်ဳိးအစားမွာ ေလးမ်ဳိးရွိၿပီး အမ်ဳိးသားခ်င္း ခ်စ္သူ – Gay၊ အမ်ဳိးသမီးခ်င္းခ်စ္သူ – Lesbian ၊ က်ားမလိင္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို စိတ္၀င္စားသူ – Bisexual ႏွင့္ လိင္ေျပာင္း ထားသူ- Trans- gender တို႔ ျဖစ္သည္။

လိင္တူ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူမႈေရး ႐ႈေထာင့္မွ မၾကည့္ဘဲ က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္မည္ ဆိုပါက အတူေန႐ံုျဖင့္ ျပႆနာ မရွိႏုိင္ေသာ္လည္း အတူတကြ ေပါင္းသင္းျခင္းမ်ား ရွိလာပါက က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟုလည္း က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနသူမ်ားက သံုးသပ္လ်က္ ရွိသည္။

““လက္ထပ္တာနဲ႔ ဒီေရာဂါျဖစ္တယ္ဆုိတာက မဆုိင္ဘူး။ လက္ထပ္တယ္ဆိုတာက လုပ္ျပလိုက္တာ၊ လူေတြကို ပြဲလုပ္ျပလုိက္တာ။ ဘာမွမွ မထူးတာ။ ဒါေပမဲ့ အတူတူ အခ်င္းခ်င္း ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရာဂါကရမွာပဲ။ HIV/AIDS ေတြလည္း ပါမွာေပါ့။ အဲဒီေရာဂါက အတူတူေနၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ရတယ္။ ေယာက်္ားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမပဲ ျဖစ္ျဖစ္။ HIV ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိန္းမေတြကပဲ ကူးစက္ခံ ေနရတာ။ ေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္တဲ့ဟာ မရွိဘူး မဟုတ္ဘူး။ ရွိေတာ့ ရွိပါတယ္။ အခု အဓိကျဖစ္တာက ေယာက်္ားဆီက မိန္းမေတြရေနတာကိုး။ အဲဒီ HIV/AIDS က လိင္ဆက္ဆံမႈေတြ ပါလာၿပီ ဆိုတာနဲ႔ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကို မဆို ကူးႏုိင္တာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ရွိႏုိင္ပါတယ္။အဲဒါ ေယာက်္ား မိန္းမရယ္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ ေယာက်္ားနဲ႔ မိန္းမလည္း ကူးတယ္၊ ေယာက်္ား ေယာက်္ားခ်င္းလည္း ကူးတယ္။ ဒီဟာက လက္ထပ္တာနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတာနဲ႔ မတူဘူးေလ။ ဒါက လက္ထပ္တာ၊ လိင္ဆက္ဆံတာမွ မဟုတ္တာ”” ဟု Marie Stopes International မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာစစ္ႏိုင္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး အားနည္းမႈေၾကာင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ HIV ပိုးကူးစက္သူေပါင္း အနည္းဆံုး ၂၃ ဦးခန္႔ ရွိေၾကာင္း Myanmar Positive Group (MPG) ၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရေၾကာင္းကိုလည္း အမ်ဳိးသမီးကြန္ရက္ အႀကံေပး ေဒၚစုစုလႈိင္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း HIV ကူးစက္ခံရသူေပါင္း ၂၄၀,၀၀၀ ခန္႔ ရွိေနၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ ၃၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ ကူးစက္ခံရႏႈန္းမွာ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံမႈမွ ကူးစက္ခံရသည့္ႏႈန္းမွာ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိသည္ဟု International HIV/AIDS Alliance မွ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထား သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လိင္တူခ်စ္သူႏွစ္ဦး မဂၤလာပြဲ မက်င္းပမီကလည္း လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၂ ေမလအတြင္းကလည္း လိင္တူခ်စ္သူအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕တခ်ဳိ႕မွ ႀကီးမွဴးၿပီး Excel Tower ၌ပင္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား မုန္းတီးမႈဆန္႔က်င္ေရးေန႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့ ေသးသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ က်င္းပရျခင္းမွာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ (WHO)မွ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔၌ စိတ္မႏွံ႔သူ၊ မူမမွန္သူအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့ၾက ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအခမ္းအနား၌ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေမွာင္ရိပ္ခိုမႈ၊ ပုဒ္မ ၃၇၇ စသည့္ ဥပေဒ ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားေနေၾကာင္း၊ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား  ညပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိပါက ေမွာင္ရိပ္ခိုမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးေလ့ရွိၿပီး ျပစ္မႈမေျမာက္ပါက ပုဒ္မ ၃၇၇ ျဖင့္ စြပ္စြဲကာ ေငြညႇစ္ျခင္း၊ အႏုိင္က်င့္ ေစာ္ကားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ပုဒ္မ ၃၇၇အား ပယ္ဖ်က္ေပးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လိင္တူခ်စ္သူမ်ားမွ မီဒီယာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

 အလားတူ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔ကလည္း နာမည္ႀကီးမိတ္ကပ္ပညာရွင္တစ္ဦးႏွင့္ ဖက္ရွင္၀တ္စံု ဖန္တီးသူတစ္ဦးတို႔၏  လိင္တူခ်စ္သူခ်င္း သြယ္၀ိုက္ မဂၤလာပြဲ တစ္ခုကို အလွဴေရစက္ခ် အခမ္းအနား ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လွ်ပ္တျပတ္၊ အလင္းတန္းႏွင့္ ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္မ်ား၌ ေဖာ္ျပ ခဲ့ဖူးသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အက်ယ္တ၀င့္ ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ဳံးပတ္လည္အနီး ညဘက္သြားလာတတ္သည့္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားအား  ဖမ္းဆီးမႈ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဖမ္းဆီးမႈကို ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စတင္ဖမ္းမိခဲ့သည့္ လိင္တူခ်စ္သူ ကိုးဦးအား အာမခံျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ထပ္မံ ဖမ္းဆီးခံရသူ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္  ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိသည့္ သံုးဦးတုိ႔အား အမ်ားျပည္သူ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ရဲအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅/၈ အရ တရားစြဲဆိုမႈ ျပဳခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ လိင္တူ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ကိစၥရပ္မ်ဳိးအတြက္ တိက်ေသခ်ာသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌သာ တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ““အန္တီတို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာက အဲဒီကိစၥေတြ တင္လို႔မရဘူး။ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆုိတာက အဲဒီကိစၥေတြ မပါဘူး။ အဲဒါက တစ္ႏုိင္ငံလံုးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာပဲ တင္ရတာ””ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းမွ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားအလုိက္ မည္သို႔ပင္ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေစကာမူ ကိုမ်ဳိးမင္းထက္နဲ႔ ကိုတင္ကိုကို တို႔ႏွစ္ဦး၏ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ မဂၤလာ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမွာ ျမန္မာလူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြင္း လႈပ္ခတ္ သြားခဲ့သည့္ အျပင္ ကမၻာ့မီဒီယာမ်ား၌ပင္ ေဖာ္ျပရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္လ်က္ရွိ သည္။

ေအာင္ထြန္းလင္း
myanmarthandawsint