ပရေလာကသားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဆယ္ယူေတာ့မည့္ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ေရေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနခဲ့ေသာ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးအား လာမည့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၆ခုႏွစ္ ၀ါဆုိလဆန္း ၁၄ ရက္( ၾသဂုတ္လ ၈ရက္)တြင္ ေရထဲမွ ကုန္းေပၚသုိ႔ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ဆယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးအား ဦးေဆာင္ဆယ္ယူမည့္သူ ဦးစံလင္း(ေကာ့ေသာင္း)၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအား ဇူလိုင္လ၂၅ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotelတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ပရေလာကသား အကူညီမ်ားျဖင့္ ဆယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူတဲ့ ေနရာမွာ ျမင္အပ္မျမင္အပ္ ပုဂိၢဳလ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ပရေလာကသားေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ဆယ္ယူသြားမွာပါ။ သိပံၸေခတ္ႀကီး ေရာက္ေနတဲ့ အတြက္ ပရေလာက အကူအညီနဲ႔ ဆယ္တယ္ဆုိတာ ယံုခ်င္မွယံုမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ မယံုလို႔ေတာ့ မရပါဘူး” ဟု ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး ဆယ္ယူမည့္ ဦးစံလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ေရေအာက္၌ နစ္ျမဳပ္တည္ရွိေနသည္ကုိ ဒ႑ာရီပံုျပင္ဆန္ဆန္ မွတ္ယူေနၾကေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ ဆယ္ယူမည္ဟု ဆုိျခင္းကုိ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနၾက ေသာ္လည္း ၄င္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကုိ ယခုအခါ ရွိ/မရွိ ရွာေဖြျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့နည္း၊ ျမန္မာ့ဟန္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားအျပင္ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ ကတိသစၥာမ်ားႏွင့္ ၁၂ႏွစ္တိတိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီးမွ ယခုကဲ့သို႔ တူးေဖာ္ဆယ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး ရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အျပင္ ၁၁-၈-၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ (၁၃၆၀ျပည့္ႏွစ္ ၀ါေခါင္ လျပည့္ေက်ာ္၄ရက္)တြင္ ေရေအာက္သုိ႔ ကိုယ္တုိင္ေရငုတ္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။

ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ေရေအာက္ ၂၇ေပ၊ ေျမႀကီးေအာက္ ၂၅ေပ၊ စုစုေပါင္း ၅၂ ေပတြင္ တည္ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရၿပီး နစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိေသာ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး အေပၚတြင္ ေပ၁၀၀ အရွည္ရွိေသာ ဂ်ပန္ေခတ္က နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ သံသေဘၤာႀကီးရွိေနၿပီး ၎ကုိ ဖယ္ရွားၿပီးမွသာလွ်င္ ၄င္းဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကုိ ဆယ္ယူရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆယ္ယူရာ၌ ၀ါေခါင္လအၿပီး ေရစီးအသန္ဆံုးႏွင့္ အၾကမ္းဆံုးအခ်ိန္ကုိ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ဓမၼေစတီေခါင္း ေလာင္းေတာ္ႀကီးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္ ကမၻာေပၚတြင္ “သံ” မေပၚခင္ အခ်ိန္က ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကး၊ ေဘာ္၊ သတၱဳ ေလးမ်ဳိးျဖင့္ သြန္းေလာင္းထားၿပီး သံပါ၀င္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ယခုအခါ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး၏ (ပုဇြန္တုပ္ေကြး) ကြင္းသည္ မရွိေတာ့ပဲ ေခါင္းေလာာင္းေတာ္ၾကီးမွာ ေအာက္သို႔ ၄၅ ဒီဂရီ ေစာင္းေနၿပီး အ၀မွာ အေပၚတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကုိ Buffer စနစ္ျဖင့္ Bouyancy ျပဳလုပ္ကာ ကုန္းေပၚသုိ႔အေရာက္ ဆယ္ယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစံလင္းက ဆုိသည္။

“ဆယ္ယူမည့္အခ်ိန္က အၾကာဆံုး ၃ရက္၊ အခက္အခဲရွိရင္ ၁၀ရက္ေလာက္ ၾကာသြားႏုိင္ပါတယ္” ဟု ဦးစံလင္းက ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးအား ဆယ္ယူမည့္ ၾကာခ်ိန္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကုိ သယ္ယူရန္ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ စတင္ အခ်ိန္ယူကာ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔အထိ ေနာက္ဆံုးထားကာ ဆယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ဆယ္ယူရန္ အတြက္ကုိလည္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရထံမွ ဇူလုိင္လ ၁၄ရက္က ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခ့ဲၿပီးျဖစ္ကာ ဆယ္ယူရန္ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ (၁၈၆၄၀၀၀၀၀) သိန္းခန္႔ ကုန္က်ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆယ္ယူၿပီးစီးပါကလည္း ၄င္းဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကုိ တပ္မေတာ္(ေရ)တပ္၊ ဧရာ၀တီေရတပ္ စခန္း ဌာနခ်ဳပ္၊ အေျမာက္ႀကီး ေနရာတြင္ တင္ၿပီး စစ္ေရးျပအေဆာင္တြင္ ၃လခန္႔အခ်ိန္ယူကာ သတၱဳေလးမ်ဳိး ဓာတ္ျပဳမႈေၾကာင့္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး၌ တြယ္ကပ္ေနေသာ ေခ်းမ်ားကုိ အႏုစိတ္ ရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီး၌ အပူေဇာ္ခံ ထားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစံလင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Tomorrow News

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

၁ မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ျဖင့္ ဖုန္းေျပာႏုိင္မည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ


၁ လအတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၃ ခု ကို ဖုန္းေျပာခ ၁ မိနစ္ ၂၅ က်ပ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္မယ့္ ပရိုမိုးရွင္း ၀န္ေဆာင္မႈတခုကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ဒီကေန႔ ေၾကညာပါတယ္။

ADSLဒီ ပရိုမိုးရွင္း ၀န္ေဆာင္မႈ လိုခ်င္သူေတြဟာ ပံုမွန္ ကိုယ္ဆက္သြယ္ေျပာ ဆိုလိုတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ ၃ ခု ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးက သတ္မွတ္တဲ့ နံပါတ္ဆီ မက္ေဆ့ခ်္ ႀကိဳတင္ ေပးပို႔ ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မက္ေဆ့ေပးပို႔ၿပီးတာနဲ႔ ၁ လအတြင္း အဲဒီနံပါတ္ ၃ ခုဆီ ၁ မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ႀကိဳက္သေလာက္ ဖုန္းေခၚဆို ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၀န္ေဆာင္ခ က်ပ္ ၂၅၀၀ သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ ကိုယ္ေပးထားတဲ့ နံပါတ္ေတြဆီ ၁ လအတြင္း မိနစ္ ၁၀၀ အထက္ ေခၚဆိုသူေတြမွသာလ်င္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို ဂ်ီအက္စ္အမ္ အမ်ိဳးအစား ဖုန္းသံုးသူေတြကပဲ ရယူႏုိင္ၿပီး စီဒီအမ္ေအ ၈၀၀ နဲ႔ ၄၅၀ ဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူေတြအတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ဘူးလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

DVB Burmese

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဒီမိုကေရစီ ပုံရိပ္သစ္မၾကာေသးမီ ရက္မ်ားအတြင္းကမၻာ့ဖလားေဘာလုံးပဲြႏွင့္ အၿပိဳင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏အာ႐ုံကို ဖမ္းစားလႈပ္ခတ္ေစေသာ ပဲြတစ္ခုရွိခဲ့ပါသည္။ အျခားမဟုတ္ပါ။ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ဖလားေဘာလုံးပဲြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားေပးသည့္ အသင္းေတြက မွန္းသည့္အတိုင္းျဖစ္မလာသျဖင့္ စိတ္ပ်က္ရသည့္တုိင္ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္အတြက္မူ အားတက္ေပ်ာ္ရႊင္ရပါသည္။

အာဏာရွင္ ဆူဟာတို ျပဳတ္က်အၿပီး ၁၆ ႏွစ္အၾကာမွာ က်င္းပသည့္ အဆုိပါ သမၼတေရြး ေကာက္ပဲြကလည္း ကမၻာ့ဖလား ေဘာလုံးပဲြလုိပင္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္း ထန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းေတြေအာက္မွာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ၊ ျငင္းခုံမႈေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖစ္ ေပၚေနျခင္းမွ်သာ။ ယခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ သမၼတေလာင္း မ်ားအျဖစ္ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဂ်ဴကို၀ီဒိုဒိုႏွင့္ အာဏာရွင္ ဆူဟာတို၏ သားမက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း ပရာဘို၀ုိ ဆူဘီယန္တိုတို႔အၿပိဳင္ အေရြးခံၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ၀ီဒိုဒိုသည္ သူ၏႐ိုးရွင္းေသာ ေနမႈ ထုိင္မႈဘ၀၊ ျပည္သူ၏ အက်ဳိးအ တြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ တတ္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကင္းမႈစေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးသန္႔စင္ မႈမ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အ နည္းငယ္မွစ၍ စာနယ္ဇင္းမ်ား တြင္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ လူခ်စ္လူ ခင္လည္း မ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လူထုက သူ႔ အား အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပား ျဖင့္ အနာဂတ္အင္ဒိုနီးရွား၏ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မ ရွင္ကလည္း ၀ီဒိုဒုိအႏုိင္ရေၾကာင္း အတည္ျပဳေၾကညာသည္။

သို႔ေသာ္ ၿပိဳင္ဘက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဟာင္း ပရာဘို၀ီက ၀ီဒိုဒို၏ လူမ်ားက ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မသမာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟူ ေသာ စြပ္စဲြခ်က္ေပၚလာသည္။ ထုိသို႔ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ၏ စြပ္စဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား ေရြးေကာက္ပဲြမွာ လႈပ္ခတ္သြားရ ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိသမၼတ ယူ႐ိုယူႏုိကမူ သမၼတေလာင္းႏွစ္ ဦးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္ မရွင္၏ တရား၀င္ မဲရလဒ္ကို အ သိအမွတ္ျပဳလက္ခံရန္ ေၾကညာ ထားေသာ္လည္း ဖဲြ႕စည္းပုံတရား ႐ုံးတြင္ အမႈရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အေျဖမွာ ထင္ရွားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ၀ီဒိုဒုိသည္ အင္ဒိုနီးရွား၏ ပထမဆုံးအရပ္သားစစ္စစ္ သမၼတျဖစ္လာမည္။

ျပည္သူသန္းေပါင္း ၁၃၀ က မဲေပးခဲ့ၾကေသာ အင္ဒိုနီးရွား၏ ေရြးေကာက္ပဲြျမင္ကြင္းႏွင့္ အရပ္ သားစစ္စစ္တစ္ေယာက္ သမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းက ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေရွ႕ မတိုး ေနာက္မဆုတ္ ျဖစ္ေနသည့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အားတက္ေစသည့္ ပုံရိပ္တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ကေကာ ဘယ္လိုလဲ။

ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ အမ်ား အျပားကပင္ ျမန္မာ၏ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ အင္ဒိုနီးရွား ပုံစံကို နမူနာယူထားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ေလ့ရွိသည္။ အမွန္လည္း ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီး ရွားတို႔မွာ သမုိင္းကံၾကမၼာခ်င္း ဆင္တူၾကသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံလုံးက ကိုလုိနီျဖစ္ဖူးသည္။ ျမန္မာက အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ၊ အင္ဒိုနီးရွားက ဒတ္ခ်္(နယ္သာလန္)၏ ကိုလုိနီ၊ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတြင္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြ မ်ားျပားတာခ်င္းမွာ လည္း တူသည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးရွိသည္။ ကိုလိုနီ လက္ ေအာက္ခံဘ၀မွ လြတ္လပ္ေရးရ သည့္ ႏွစ္ခ်င္းကလည္း သိပ္မကြာ၊ ျမန္မာက ၁၉၄၈၊ အင္ဒိုနီးရွားက ၁၉၄၉ တြင္ လြတ္လပ္ေသာ အ ခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ လာသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အ တြင္း ျမန္မာ၏ လြတ္လပ္ေရးအ တြက္ သခင္ေအာင္ဆန္းက ဂ်ပန္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ဖူးသလို လြတ္လပ္ ေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ပထမ ဆုံးသမၼတျဖစ္လာမည့္ ဆူကာႏုိ ကလည္း သူ၏အမိႏုိင္ငံလြတ္ လပ္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏွင့္လက္ တဲြခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္တြင္လည္း ဆင္ တူသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔၏ သမုိင္းျဖတ္သန္းမႈ တူညီျခင္းမွာသည္ေလာက္ႏွင့္ မရပ္တန္႔ေသး ပါ။ လြတ္လပ္ၿပီးစ ျပည္တြင္းေရး႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရပုံခ်င္း မွာလည္း တူၾကသည္။ အဆုိပါ ျပည္တြင္းေရးအ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ အရပ္သား အစိုးရ ထံမွ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူ ပုံခ်င္းမွာလည္း သိပ္မကြာ။ ျမန္မာျပည္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းေခါင္းေဆာင္သည့္ စစ္တပ္က ၂ မတ္ ၁၉၆၂ မွာ အာဏာသိမ္းသလို အင္ဒိုနီးရွားတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိအခ်ဳိ႕က အာဏာကို သိမ္းယူၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆူဟာတိုက သမၼတဆူကာႏုိ၏ လက္ထဲမွ အာဏာကိုရယူဆုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရွင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ား အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ လူထု အေရးေတာ္ပုံ ျဖစ္ပြား သည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာရွင္စနစ္ ၏ အေပၚယံအေဆာက္အအုံျဖစ္ သည့္ အစိုးရအဖဲြ႕ကိုသာ ျဖဳတ္ခ် ႏုိင္ခဲ့ၿပီး မ်ဳိးဆက္သစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ခါးသီးမႈကို ဆက္ လက္ခံစားခဲ့ရသည္။ အင္ဒိုနီးရွား မွာ အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ လူထုအုံႂကြမႈက ျမန္မာထက္ ဆယ္ႏွစ္တိတိ ေနာက္က်ၿပီး ၁၉၉၈ ခုတြင္မွ ေပၚေပါက္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏွင့္ ျခားနားသည္ မွာ အင္ဒုိနီးရွားက ဆူဟာတုိကို ျဖဳတ္ခ်အၿပီး ဒီမုိကေရစီသို႔ ေစာ စီးစြာ တစ္ရစ္ခ်င္းျပန္လည္လွမ္း တက္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖင့္ အာဏာရွင္ ဆူဟာ တိုျပဳတ္က်အၿပီး ၁၃ ႏွစ္နီးပါး အ ၾကာမွာ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ စစ္တပ္ ထဲကလည္း မဟုတ္၊ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိး႐ိုး အဆက္အႏႊယ္ထဲကလည္း မဟုတ္သည့္ သာမန္အရပ္သား တစ္ေယာက္ကို လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္သြားၿပီ။ ျမန္မာကေတာ့ ဒီေနရာမွာ အင္ဒိုနီးရွားထက္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနာက္ က်ေနၿပီး အခုမွ ဒီမုိကေရစီသို႔ သြားမည္ဟု ေျပာေနတုန္း။ ထုိသို႔သြားရာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၃ ႏွစ္၊ ဆူဟာတိုအလြန္ အင္ဒိုနီးရွားမွာ က်င့္သုံးခဲ့ဖူးသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အလိုအေလ်ာက္ ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ နမူနာယူကာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံထဲမွာ ထည့္ထားသည္။

ၿပီးေတာ့ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမုိ ကေရစီသို႔ ခ်ီတက္စ ကနဦးႏွစ္ မ်ားကအတုိင္း အာဏာရွင္စနစ္ ၏ ေလာင္းရိပ္မ်ားကိုလည္း သိ သိသာသာ ဖန္တီးထားသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား၏ စြက္ဖက္ဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္ လုံးလား ေထြးလားျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၃ ႏွစ္ က အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမုိကေရစီျပဳ ျပင္ေရးေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ သိပ္မကြာ ေပ။ သို႔ေသာ္ အင္ဒိုနီးရွားက အဆုိပါ ႏုိင္ငံေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈ၊ စနစ္ ေဟာင္းႏွင့္ စနစ္သစ္အားၿပိဳင္မႈ ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ တေရြ႕ ေရြ႕ ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံေရးက ေတာ့ ၀ကၤပါထဲမွာ တ၀ဲလည္ လည္ ျဖစ္ေနဆဲ။

ဆူဟာတုိအလြန္ အင္ဒိုနီး ရွား၏ သမၼတအျဖစ္ ႏွစ္မ်ားစြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဆူစီလိုဘန္ ဘန္း ယူ႐ိုယူႏုိမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဟာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိျမန္မာ၏ ဒီမုိကေရစီအစိုးရႏွင့္ ကြာျခား ခ်က္မွာ ယူ႐ိုယူႏုိက အမွန္တ ကယ္ ဒီမုိကေရစီသို႔ အင္ဒိုနီးရွား ကို ခ်ီတက္ေစခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ အမူအက်င့္မ်ား ႏွင့္ လမ္းခဲြထြက္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထည့္ထားသည့္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ အခန္းက႑ကို လည္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သိသိ သာသာ ေလွ်ာ့ေပါ့ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္ ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားဖဲြ႕စည္းအုပ္ ခ်ဳပ္ပုံမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္အာ ဏာကို အခ်ိန္မေရြး သိမ္းယူႏုိင္ ျခင္းလည္း မပါပါ။ အရပ္သား တစ္ေယာက္ကို သမၼတမျဖစ္ေစ ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ဳိးလည္း မရွိ။ သမၼတက စစ္ေရး အျမင္ရွိစရာလည္း မလို။

ဒီေန႔ ျမန္မာကို ဒီမုိကေရစီ အသြင္ေျပာင္းေနသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဟာင္းမ်ား၏ အစိုးရအဖဲြ႕က ေကာ ထုိသို႔ ဟုတ္ပါရဲ႕လား။ ဖဲြ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို သူတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆဲြ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္တြင္ ယခင္ကလို စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္မ်ား မျမင္ရ ေတာ့ေသာ္လည္း အရပ္သား တစ္ျဖစ္လဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ လႊမ္းမိုးေနဆဲ ရွိေသးသည္။ ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္၊ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္စေသာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး အတုိက္အခံ၏ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ေဘာင္ကိုလည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ဒီမုိကေရစီသို႔ေရြ႕လ်ားေစရန္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒအခ်ဳိ႕ကို ျပင္
ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လူထုႏွင့္အတုိက္အခံက အင္တုိက္အားတုိက္ ေတာင္းဆိုေနသည့္တုိင္ အစိုးရဘက္က လုိလားသည့္ စိတ္ဆႏၵ မျပေသးပါ။

အေပၚယံအားျဖင့္ ျမန္မာ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားမွာ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ လႊမ္းမိုးပုံခ်င္း၊ ဒီမုိက ေရစီသို႔ သြားပုံခ်င္းမွာ ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ား အကဲျဖတ္သလို တူညီမႈ ရွိသေယာင္ ထင္ရေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ဦးေဆာင္သူ မ်ား ေစတနာႏွင့္ ပန္းတုိင္သို႔ ခ်ီ တက္ပုံျခင္းမွာ ကဲြျပားပါသည္။ ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း အင္ဒိုနီးရွား က ဒီမုိကေရစီကို တစ္ေန႔တျခား ရင့္က်က္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာက ဒီမုိက ေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္အၿပီး ငါးႏွစ္ နီးပါး ၾကာလာသည့္ ယခုအခါမွာ သိပ္ၿပီး မေရရာပါ။ အမ်ားစိုးရိမ္ သလို ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ေသာ္ လည္း ေရွ႕သို႔ တုိးတက္ျခင္း မရွိ ပါေခ်။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ေရး ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ ေသာ အရပ္သားတစ္ေယာက္ ကို သမၼတမျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ ကန္႔ သတ္ထားျခင္း၊ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံ ေရးတြင္ နက္႐ႈိင္းစြာ ပါ၀င္ပတ္ သက္ေနဦးမည့္ လကၡဏာရွိျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြမဲေပးစနစ္ကို ႏုိင္ သူအကုန္ယူစနစ္မွ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ စိုင္းျပင္းေနျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိရန္ မေရရာေသးျခင္း၊ လူထု၏ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ခြင့္အပါအ၀င္ စာနယ္ဇင္း မ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ အေရး အသားမ်ားအေပၚ တည္ဆဲဥပေဒ ေတြႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရျခင္း စသည္တို႔ရွိေနပါသည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ ‘‘ဒီမုိကေရစီ ဘာမွားေနသလဲ’’ဟု အီေကာ္ ေနာမစ္ မဂၢဇင္းက ေမးခြန္းထုတ္ ေရးသားရသည္အထိ အာရပ္ေႏြ ဦးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီထူ ေထာင္ေရး မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေန ခ်ိန္၊ အခ်ဳိ႕တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ စစ္
တပ္က အာဏာသိမ္းမႈ လႈိင္း ဂယက္မ်ား ရွိေနခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အင္ ဒိုနီးရွားေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္က ကမၻာႀကီးအတြက္ အားတက္စ ရာ ျဖစ္ရသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထုအေန ျဖင့္ သူတုိ႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ေခါင္း ေဆာင္အား သူတုိ႔ကိုယ္ပုိင္ဆႏၵ ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိ ေၾကာင္း၊ လူထုေထာက္ခံပါက ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ မည္ သူမဆို သမၼတျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အာဏာႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအ တြက္ ဒီမုိကေရစီ ပုံဖ်က္ေနၾက သူမ်ားရွိေနေသာ ကမၻာႀကီးကုိ အင္ဒိုနီးရွားက သက္ေသျပလုိက္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

7daydaily

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

+959 ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ေခၚဆိုမႈတစ္မိနစ္ တစ္ေထာင္က်ပ္ျဖတ္ေနျခင္းမဟုတ္ဟုဆို


ရန္ကုန္− မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသို႔ ဖုန္း ေခၚဆိုမႈမ်ားတြင္ +959 ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေနမႈမ်ားရွိၿပီး ယင္းနံပါတ္အား ျပန္လည္ေခၚဆုိပါက ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေခၚဆိုခႏႈန္းထားကဲ့သို႔ တစ္မိနစ္လွ်င္က်ပ္ ၁,၀၀၀ ဝန္းက်င္ေကာက္ခံျခင္းမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ႏိုင္ငံတကာကဲ့သို႔ ဖုန္းေခၚဆုိသည့္စနစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စမ္းသပ္ရန္အတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္ SMS မ်ားဝင္ရာတြင္ +959 နံပါတ္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္မူ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေခၚဆိုသူအခ်ိဳ႕က ေငြက်ပ္တစ္ေထာင္ျဖတ္ေတာက္ခံရသည္ဟု ေရးသားမႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး သတိေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။

‘‘Internation ပံုစံလုပ္မလို႔ စမ္းသပ္ေနတာပါ။ +959 နဲ႔ ျပန္ေခၚေခၚ အရင္ဖုန္းနံပါတ္ 09 ဆုိၿပီးပဲျပန္ေခၚေခၚ အရင္ႏႈန္း တစ္မိနစ္ ၅၀ ပဲျဖစ္တာပါ’’ဟု 1876 Call Center မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မိုဘုိင္းဖုန္းအဝင္ေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္ SMS အဝင္မ်ားတြင္ +959 နံပါတ္ျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းအားလံုးတြင္ ဝင္ေရာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပန္လည္ေခၚဆိုျခင္းႏွင့္ SMS ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္းမ်ားကို ယခင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ ႏႈန္းထားျဖင့္သာ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ဖုန္းနံပါတ္ အခ်ိဳ႕အား 09 အစား +959 ျဖင့္ စမ္းသပ္ေခၚေခၚဆိုၾကည့္ႏုိင္ၿပီး လက္ရွိေခၚဆိုထားသူအခ်ိဳ႕ ယင္း သို႔ျဖတ္ေတာက္ခံရမႈမရိွေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားမွ ႏုိင္ငံတကာသို႔ ယူေဆာင္သြားသည့္ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ SMS စနစ္အသံုးမျပဳႏုိင္ ေသးေၾကာင္း လက္ရွိ +959 မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ေနျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိျပည္တြင္းရွိ ျပည္ပေအာ္ ပေရတာမ်ားမွလည္း စမ္းသပ္မႈ မ်ားေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ SMS အမ်ားစုတြင္ +959 ျဖင့္ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သတင္းရရွိသည္။

7daydaily

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဆံညႇပ္အခုတစ္ရာဟိုးေရွးေရွးတုန္းက ဘုရင္တစ္ပါးမွာ သမီးေတာ္ (၇)ေယာက္ရွိတယ္။ သမီးေတာ္ေတြဟာ ေခ်ာေမာလွပၾကၿပီး ရွည္လ်ားနက္ေမွာင္တဲ့ဆံပင္ကိုယ္စီ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရင္က သမီးေတာ္တိုင္းကို လွပတဲ့ဆံညႇပ္အခု(၁ဝဝ)ဆီ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။

တစ္ေန႔မနက္မွာ ပထမသမီးေတာ္ဟာ အိပ္ရာကထၿပီး ခါတိုင္းလိုပဲ ဆံပင္ေတြကို ၿဖီးသင္ေနခဲ့တယ္။ အဲဒီလိုၿဖီးသင္ေနတုန္း သူ႔ရဲ႕ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္း ေပ်ာက္ေနတာကို သူသတိထားမိလိုက္တယ္။ ဒါနဲ႔ ဒုတိယသမီးေတာ္ဆီကေန ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္း သူတိတ္တိတ္ေလးခိုးယူလိုက္တယ္။

ဒုတိယသမီးေတာ္ကလည္း သူ႔ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္းေပ်ာက္ေနတာကို သတိထားမိေတာ့ တတိယသမီးေတာ္ရဲ႕ ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္းကို ခိုးယူလိုက္တယ္။ တတိယသမီးေတာ္ကလည္း သူ႔ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္းေပ်ာက္ေနတာကို သတိထားမိေတာ့ စတုတၳသမီးေတာ္ရဲ႕ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္းကို ခိုးယူလိုက္တယ္။ စတုတၳသမီးေတာ္က ပဉၥမသမီးေတာ္ရဲ႕ဆံညႇပ္ကိုခိုးယူတယ္။ ပဉၥမသမီးေတာ္က ဆဠမသမီးေတာ္ရဲ႕ဆံညႇပ္ကိုခိုးယူတယ္။ ဆဠမသမီးေတာ္က သတၱမသမီးေတာ္ရဲ႕ဆံညႇပ္ကို ခိုးယူတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ သမီးေတာ္အငယ္ဆံုးရဲ႕ဆံညႇပ္က ၉၉ခုပဲရွိေတာ့တယ္။

ေနာက္တစ္ေန႔မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံက မင္းသားတစ္ပါးဟာ ဘုရင္ႀကီးဆီ ရုတ္တရက္ အလည္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ မင္းသားက “မေန႔က ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးေမြးထားတဲ့ ခိုတစ္ေကာင္ဟာ ဆံညႇပ္တစ္ခုကို ကိုက္ခ်ီလာခဲ့တယ္။ အရွင္မင္းႀကီးရဲ႕ သမီးေတာ္ေတြရဲ႕ဆံညႇပ္ျဖစ္မယ္ထင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးလာေရာက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သမီးေတာ္ရဲ႕ ဆံညႇပ္ေပ်ာက္သြားသလဲ ဘုရား” လို႔ ဘုရင္ႀကီးကို ေလွ်ာက္တင္တယ္။

သမီးေတာ္ေတြက မင္းသားရဲ႕စကားကိုၾကားေတာ့ သူေပ်ာက္ပါတယ္၊ ငါေပ်ာက္ပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ေပမယ့္ သူတို႔ဆီမွာက ဆံညႇပ္အခုတစ္ရာဆီရွိေနေတာ့ မေျပာႏိုင္ခဲ့ၾကဘူး။ အဲဒီမွာ သမီးေတာ္ေလးက “သမီးေတာ္ရဲ႕ ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္း ေပ်ာက္သြားပါတယ္”လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ စကားေျပာေျပာၿပီးခ်င္း ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္းေလ်ာ့ေနတဲ့ သမီးေတာ္ရဲ႕ဆံႏြယ္ေတြဟာ ျဖည္ေလ်ာက်လာခဲ့တယ္။ ဆံႏြယ္ေတြနဲ႔ လွပေနတဲ့ သမီးေတာ္ရဲ႕အလွကို မင္းသားရင္သပ္ရႈေမာသြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ပံုျပင္ရဲ႕အဆံုးက မင္းသားနဲ႔မင္းသမီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ညားၾကေလသတည္းေပါ့…..

ဆံညႇပ္အခုတစ္ရာဟာ လံုးဝၿပီးျပည့္စံုတဲ့ လူ႔ဘဝလို႔ဆိုရင္ ဆံညႇပ္တစ္ခုေလ်ာ့ေနတဲ့ ဘဝက မၿပီးျပည့္စံုတဲ့ဘဝလို႔ ဆိုရပါမယ္။ မၿပီးျပည့္စံုတဲ့ဘဝဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိတဲ့ အခြင့္အေရးကို ရပါလိမ့္မယ္။ အဆံုးမရွိတဲ့ ေျပာင္းလဲခြင့္နဲ႔ႀကံဳႏိုင္ပါတယ္။
ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရွိတာနဲ႔ စိတ္ညစ္မႈိင္ေတြေနေတာ့မလား…
လူ႔ဘဝရဲ႕ မျပည့္စံုျခင္းကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ….

မ်က္ကြယ္ျပဳတယ္ဆိုတိုင္း ၿပီးဆံုးသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။
ရင္ဆိုင္ရတယ္ဆိုတိုင္း ခက္ခဲတာမဟုတ္ပါဘူး။
အထီးက်န္တယ္ဆိုတိုင္း မေပ်ာ္ရႊင္တာမဟုတ္ပါဘူး။
ရယူပိုင္ဆိုင္ၿပီဆိုတိုင္း ထာဝရတည္ၿမဲတာမဟုတ္ပါဘူး။
ရႈံးဆံုးၿပီဆိုတိုင္း ေနာက္တစ္ဖန္မပိုင္ရေတာ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။
လွည့္ထြက္ခဲ့တယ္ဆိုတိုင္း စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။

ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမရွိေတာ့ဘူးလို႔ အလ်င္စလို မေျပာလိုက္ပါနဲ႔။
ေလာကမွာ အမွားနဲ႔အမွန္ပဲရွိတယ္လို႔ မထင္လိုက္ပါနဲ႔။
ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕အေျဖဟာ တစ္ခုတည္းရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ကၽြန္မတို႔မွာေလွ်ာက္ဖို႔လမ္းေတြ အၿမဲရွိေနပါေသးတယ္။
လက္လႊတ္တတ္ဖို႔ သိနားလည္သူဟာ ေပါ့ပါးတယ္။
ေမ့တတ္ဖို႔ သိနားလည္သူဟာ လြတ္လပ္တယ္။
စိတ္ညစ္ဖို႔ သင္ဆင္ျခင္ေပးႏိုင္ရင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔အတြက္ကိုလည္း သင္ဆင္ျခင္ရွာႏိုင္ပါတယ္။

မူရင္းလင့္ – http://www.christianstudy.com/data/illu/sic0104.html

ႏိုင္းႏိုင္းစေန (Monday, December 12, 2011)

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

တည္းခုိခန္းတြင္ အခ်င္းမ်ားၿပီး ဓားျဖင့္ထုိးကာ အင္းလ်ားကန္အတြင္း ပစ္ခ်ခဲ့


ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိတ္ကူးသစ္တည္းခိုခန္းမွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ အင္းလ်ားကန္အတြင္း အေလာင္းျပန္လည္ေတြ႔ရွိရသူကို သတ္ခဲ့သူမွာ တည္းခိုခန္း မန္ေနဂ်ာျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ (၂)ရပ္ကြက္၊ (၈)လမ္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ ကိုေက်ာ္မ်ဳိးထြန္းသည္ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္၊ ည ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ အျပင္ခဏသြားမည္ဟုဆိုကာ ေနအိမ္မွ ထြက္သြားခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၂၂ရက္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက အစ္ကုိျဖစ္သူ ဦးရန္ေနာင္ေက်ာ္၏ဖုန္းကို ဆက္သြယ္ကာ စိတ္ကူးသစ္ တည္းခိုခန္းသို႔ လာရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးရန္ေနာင္ေက်ာ္ ေရာက္ရွိသြားစဥ္တြင္ ညီျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္မ်ဳိးထြန္းကို မေတြ႔ဘဲ ၎၏ဖုန္းကိုသာ ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး အခန္းအတြင္းရွိ ေခါင္းအံုးႏွင့္ အခင္းတို႔တြင္ ေသြးမ်ား ေပက်ံေနကာ တည္းခိုခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ကိုေက်ာ္မ်ိဳးထြန္းမွာ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္တြင္ လာေရာက္တည္းခိုခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္၊ ညပိုင္းတြင္ အျပင္သြားမည္ဟုဆိုကာ ထြက္သြားခဲ့သည္ဟု ေျပာသျဖင့္ ပိေတာက္ေခ်ာင္း နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ လူေပ်ာက္အမႈ ဖြင့္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အမႈဖြင့္ၿပီးေနာက္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္၊ ည ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၀) ရပ္ကြက္ရွိ အင္းလ်ားကန္အတြင္း အမ်ဳိးသားတစ္ဦးမွာ ၀မ္းဗိုက္ႏွင့္ လည္ပင္းတြင္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသျဖင့္ ဆက္စပ္စံုစမ္းရာတြင္ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း၏ အေလာင္းျဖစ္ေန၍ အစ္ကိုျဖစ္သူက တရားလိုျပဳတိုင္တန္းကာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၅၀၃/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တည္းခိုခန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကို မသကၤာသျဖင့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းရာတြင္ ၎တို႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးထြန္းသည္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္၊ ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ အခန္းတံခါးထုကာ ေအာ္ဟစ္ဆူညံေနသျဖင့္ မန္ေနဂ်ာမွ ၀င္ေရာက္တားဆီးရာမွ ရန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဦးေမာင္ေမာင္မွ စတီးဓားျဖင့္ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း၏ ၀မ္းဗိုက္ႏွင့္ လည္ပင္းကို ထိုးခဲ့ရာမွ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး အေလာင္းကို အင္းလ်ားကန္အတြင္းသို႔ ပစ္ခ်ခဲ့သည္ဟု စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူသတ္ၿပီး အေလာင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့သည္ ဦးေမာင္ေမာင္အပါအ၀င္ ငါးဦးကို စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္ဟု ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

mizzima

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

Myths about menstrual cycle ရာသီလာျခင္း အရိုးစြဲအယူအဆမ်ားႏိုင္ငံတိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈတိုင္းမွာရွိတယ္။ မရိုးႏိုင္ေအာင္ဆန္းျပားတာေတြလဲ ၾကာရတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ပံုျပင္ေတြထက္ ထူးျခားတာေတြလဲပါတယ္။ အရိုးစြဲအယူအဆမ်ားစာအုပ္က အဲလိုအယူမွားေတြကို Absurdities အဓိပၸါယ္မရွိတာေတြလို႔ ဆိုလိုက္ပါတယ္။ မိခင္ေတြကေန သမီးေတြကို မွန္တာေတြကိုသာ သင္ေပးပါလို႔ အၾကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

မွားတဲ့အယူအဆ နမူနာေတြ -
• You can’t go swimming during your period ေရမကူးရ။
• It’s unhealthy to have sex during your period ခင္ပြန္းနဲ႔အတူမေနရ။
• Don’t wash your hair when you’re menstruating ေခါင္းမေလွ်ာ္ရ။
• Girls shouldn’t use tampons during their first periods ရာသီစလာတဲ့မိန္းကေလး စုပ္ယူတဲ့ပစၥည္းမသံုးရ။
• You shouldn’t exercise အားကစားမလုပ္ရ။
• You won’t get pregnant if you have sex during menstruation ရာသီလာေနစဥ္ဆက္ဆံရင္ ကိုယ္ဝန္ ေသခ်ာေပါက္မရဘူးဆိုတာလဲ % ျပည့္မမွန္ပါ။ မ်ိဳးဥထြက္တာ မတူၾကပါ။
• Only mothers have heavy bleeding ကေလးေမြးဘူးမွသာ ရာသီအဆင္းမ်ားတယ္။
• Menstruating women are prone to cold so do not take shower အေအးမိတတ္လို႔ေရမခ်ိဳးနဲ႔။

တခ်ိဳ႕ဟာေတြကို မမွန္ပါဘူးလို႔ အသားလြတ္ျငင္းရတာခက္လို႔ နည္းနည္းပါးပါး မွန္တယ္ဘဲထားပါအံုး ေကာင္းတဲ့ အၾကံဥာဏ္ကိုေတာ့ လက္မလြတ္ပါနဲ႔။ အစားအေသာက္ ေကာင္းေကာင္းစားတာ၊ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈလုပ္တာ၊ စိတ္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္တာေတြက မလြဲမေသြလိုပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၈-၇-၂ဝ၁၄

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

မေလးရွား ပ်က္က်ေလယာဥ္ ဒုံးက်ည္စထိမွန္ေၾကာင္း Black Box မွတ္တမ္းေတြ ျပသယူကရိန္းႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္းက မေလးရွားေလယာဥ္ပ်က္က်သြားတဲ့ေနရာနားတ၀ုိက္က တခ်ိဳ႕နယ္ေျမေတြကို ႐ုရွားလိုလားတဲ့ သူပုန္ေတြဆီကေန တနလၤာေန႔မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ သိမ္းယူႏုိင္လိုက္တယ္လို႔ ယူကရိန္းစစ္တပ္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မေလးရွားေလယာဥ္မွတ္တမ္းေတြအရ ေလယာဥ္ဟာ Shrapnel ဒုံးက်ည္နဲ႔ တုိက္ခုိက္ခံလိုက္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ယူကရိန္းက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ယူကရိန္းတပ္ေတြဟာ ႐ုရွားနယ္စပ္နားမွာ ႐ုရွားလိုလားတဲ့ ခဲြထြက္ေရးသမားေတြကို ထိုးစစ္ေတြဆင္ေနတဲ့တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ယူကရိန္းစစ္တပ္ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Andriy Lysenko က ကိယဗ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေလယာဥ္ပ်က္က်သြားတဲ့နားမွာ တုိက္ပဲြေတြျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာစုံစမ္းစစ္ေဆးသူေတြဟာ အဲဒီနားတ၀ုိက္မွာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ဖို႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြကို ၂ ရက္ဆက္တုိက္ဖ်က္ခဲ့ရပါတယ္။

ေလယာဥ္ရဲ႕ ပ်ံသန္းမႈမွတ္တမ္းကို ေလ့လာသုံးသပ္ေနတဲ့ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက စုံစမ္းစစ္ေဆးသူေတြကေတာ့ Shrapnel ဒုံးက်ည္ထိခဲ့တာလို႔ Lysenko ေျပာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစုံတရာ မွတ္ခ်က္ေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ဒီစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ဒတ္ခ်္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူေတြကလည္း ဒါကို အတည္ျပဳဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။

ဗီြအိုေအ (ျမန္မာဌာန)


အျပည့္အစုံသုိ႔ »

2NE1 အဖြဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖမည့္စင္ျမင့္ သိန္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ကုန္က်ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ကိုရီးယား အဆုိေတာ္ 2NE1 အဖြဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖ မည့္ စင္ျမင့္ တည္ေဆာက္မႈသည္ ေငြက်ပ္သိန္းႏွစ္ေထာင္ ႏွင့္ ႏွစ္ေထာင့္ ငါးရာဝန္း က်င္ခန္႔ ကုန္က်သည္ဟု LivingSoundEntertainmentမွCEO JawMaranက ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ေတာ္ဝင္ဂါးဒင္း ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ 2NE1 In Myanmar Galaxy Stage စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“က်န္တဲ့ ကုန္က်မႈေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါဘဲ။ တိတိက်က်ေတာ့ မေျပာခ်င္ေသးပါဘူး။ ေသာက္ေရသန္႔ကအစ သူတို႔ အတြက္ သီးသန္႔ စီစဥ္ေပးရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး အကုန္အက်ခံၿပီး ႀကိဳးစား ၿပီးေတာ့လုပ္ေဆာင္ ထားပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္းပြဲ၌ စပြန္ဆာ ေပးထားသည့္ SKY NET ႐ုပ္သံလိုင္းကို ယင္းရိႈးပြဲ၌ 2NE1 သီဆို ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ကို သံုးပုဒ္သာ ႐ုိက္ကူးခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ျခားမီဒီယာမ်ား အေနႏွင့္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္းသာ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ုိက္ကူးရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပြဲကို လာေရာက္ ၾကည့္ရႈ ၾကည့္ ပရိသတ္မ်ား အေနျဖင့္ ဓာတ္ပံု ႐ုိက္ကူး ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပဲ႐ုိက္ကူး သည္ကို ေတြ႔ရွိပါကပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူ သြားမည္ ျဖစ္ ၿပီး ရိႈးပြဲ ၿပီးဆံုး သြားပါကယင္းရိႈးပြဲ အေၾကာင္း ကိုဗီဒီယို အျဖစ္ ထြက္ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

ကိုရီးယား အဆုိေတာ္ 2 NE1 အဖြဲ႔သည္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ကိုရီယားေလေၾကာင္း လိုင္းျဖင့္ ေရာက္ရွိ မည္ ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ SKY NET Studio ၌အေမး ၊အေျဖ က႑ကိုလုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ယင္းအျပင္မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီ အထိ Myanmar Event Park တြင္ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲကို ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္၁ရက္ည ၈ နာရီ မွ၁၁ နာရီ အထိ တြင္ကိုရီးယား အဆုိေတာ္ 2 NE1 အဖြဲ႔ကိုPre Welcome Party အေနျဖင့္ ေတာ္ဝင္ဂါးဒင္း ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ တြင္ Myanmar Event Park ၌ ၇နာရီမွ ၉နာရီထိ ေဖ်ာ္ေျဖၿပီးပါက ၎အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွျပန္လည္ ထြက္ခြာ မည္ျဖစ္သည္။

Mizzima Burmeseအျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ရဲရဲ ေျပာႏုိင္ၿပီ


တစ္ခ်ိန္က ကုရာနတ္ၳိေဆးမရွိခဲ့ေသာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကို လာမည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေတာ႔မည္ဟု ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာႏုိင္ သည့္ အေျခအေနေရာက္ လာၿပီ။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါကို ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ မည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာလိုက္ၿပီ။ ယခင္က ကုရာနတ္ၳိ ေဆးမရွိ၊ ယခုလည္း အျမစ္ ျပတ္ကုစရာ ေဆးမရွိေသးသည့္တိုင္ အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ဟု ဆိုလိုက္ျခင္းမွာ ယုတ္ၱိမရွိဟု ထင္စရာရွိသည္။ မည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကပါမည္နည္း။

၂၀၃၀ မွာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ အျမစ္ျပတ္ ေဆးေပၚၿပီး အားလံုးကို ကုသေပးႏုိင္မည္ဟု မဆိုလို။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိေပၚေနၿပီျဖစ္ေသာ ေအအာဗြီ ကဲ႔သို႔ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ထိန္းေဆးျဖင့္ပင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ အသစ္ ကူးစက္သူ မရွိေအာင္ ၂၀၃၀ ခန္႔တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေတာ့မည္။ ထိုအခါ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြေၾကာင္႔ျဖစ္ သည့္ ေအအိုင္ ဒီအက္စ္ျဖစ္ပြားသူ ပမာဏကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့မည္။ အသစ္ကူးစက္၊ အသစ္ ျဖစ္ပြားသူ မရွိေအာင္ ထိန္းႏိုင္ၿပီဆိုလွ်င္ အျမစ္ျပတ္ တိုက္ဖ်က္ႏုိင္ေရး လြန္စြာ နီးစပ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိမွာပင္ ေအအာဗြီေဆးျဖင့္ ကမာၻတစ္၀န္းမွ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံထားရသူ (၁၃) သန္းေက်ာ္ကို လူ႔သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္ေအာင္ ေစာင္႔ေရွာက္ထားႏုိင္ၿပီ။ ေအအာဗြီသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို အေသမသတ္ႏုိင္ ေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္ထဲ ၀င္ေနေသာ အိပ္ခ်္ အိုင္ဗီြကို မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္၊ ဆက္မပ်ံ႕ပြားႏုိင္ေအာင္ ထိန္းေပးထားသည္။ ထိုသို႔ ထိန္းလိုက္သျဖင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးသည္ ခႏၶာကိုယ္ ခုခံအားစနစ္ကို ဒုကၡ မေပးႏုိင္ေတာ႔။ ထိုအခါ ခုခံအားက်ဆင္းသည့္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ အဆင့္သို႔ မေရာက္ရွိေတာ့ဘဲ ပိုးရွိလ်က္ႏွင့္ပင္ သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္သြားသည္။

အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးရွိသူ တစ္ဦးထံမွ ထပ္ဆင့္ကူးစက္ခံရသည့္ ႏႈန္းကို တစ္ေယာက္ထက္ နည္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ရွိသူ (၁၀) ဦးရွိသည္ဆိုပါက ထိုလူမ်ားက တစ္ဆင့္ ထပ္ကူးခံရသူ ပမာဏသည္ (၁၀) ဦးေအာက္သာ ရွိေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္။ ထိုသို႔ ထိန္းခ်ဳပ္သြားျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တို အတြင္းမွာပင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြျဖင့္ ေနထိုင္ရသူ ပမာဏသည္ က်ၿပီးရင္း က်ဆင္းသြားမည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို သိပၸံပညာက စေတြ႕သည္မွာ (၃၃)ႏွစ္ေလာက္သာရွိ ေသးသည္။ ထိုကာလတို အတြင္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို ႏုိင္နင္းေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးရွိလာသည္မွာ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈႀကီးျဖစ္သည္။သိပၸံသုေတသနပိုင္းကလည္း အားေကာင္းသလို၊ ႏုိင္ငံေရးပိုင္းကလည္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြေအအိုင္ဒီအက္စ္တိုက္ဖ်က္ ေရးအား တက္သေရာရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ႔သုိ႔ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ႀကီး UNAIDS ၏ စာရင္းအရ ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္အတြင္း ကမာၻတစ္၀န္း ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ျဖင့္ လူ (၁ ဒသမ ၅)သန္း ေသဆံုးေၾကာင္း သိရသည္။ ေသဆံုးႏႈန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က (၂ ဒသမ ၄) သန္းထက္သိသာစြာ ေလ်ာ့က် လာၿပီျဖစ္သည္။ ေသဆံုးႏႈန္းေလ်ာ့က်လာသလို အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ အသစ္ ကူးစက္ခံရသူႏႈန္း ကလည္း တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ေလ်ာ႔က်လာေနၿပီကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္သည့္အခါ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ အသစ္ကူးစက္မႈ လံုး၀ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရမည္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အဓိပၸာယ္ရွိ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရး လက္နက္ေကာင္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာအႀကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ား တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းသည္မွာ အစည္းအေ၀းတက္ရန္ လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦးသည္ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း၌ မေလးရွား ေလယာဥ္ MH 17 ပ်က္က်မႈတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရသည္။ ၎ တို႔အနက္ တစ္ဦးမွာ ႏုိင္ငံတကာ ေအအိုင္ဒီအက္္စ္ အဖြဲ႕ႀကီး (International AIDS Society) ၏ ဥကၠ႒ ေဟာင္းဂ်ဳိးလန္း ျဖစ္သည္။ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္တစ္ဦး အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသူ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကား အင္အားေကာင္းေကာင္း ဆက္ခ်ီတက္မည္ျဖစ္သည္။

ကူးစက္မႈ ဘရိတ္အုပ္

အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာလည္း ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ေတာင္အာဖရိ က ေအအိုင္ဒီအက္စ္ သုေတသနစင္တာမွ စလင္းအဗၺဒူးကာရင္မ္က ေျပာသည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ရွိသူမ်ားကို ေဆြးေႏြး ပညာေပးျခင္းနည္း၊ ကြန္ဒံုးသံုးျခင္း နည္း၊ ေအအာဗြီ ကဲ႔သို႔ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ထိန္းေဆးမ်ားေပးျခင္းနည္းမ်ားသည္ လြန္စြာ ထိေရာက္ ေသာနည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္လာၿပီ။ ထိေရာက္ ေသာနည္းလမ္း မ်ားထဲမွ ပို၍ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းကား ေအအာဗြီေဆး ျဖစ္သည္။ ေအအာဗြီသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြရွိသူ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ပိုးကိုသိသိသာသာ ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးႏုိင္ရာ ထိုသူမွတစ္ဆင့္ အျခားသူမ်ားသို႔ ကူးႏုိင္ေျခ အလြန္နည္းသြားသည္အထိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ဇနီးခင္ပြန္း တစ္ဦးဦး၌ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြရွိေနေသာ အိမ္ေထာင္သည္ စံုတြဲမ်ားတြင္ ပိုးရွိသူကို ေအအာဗြီေဆးသံုးေစပါက ကူးစက္မႈ (၉၆) ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ပံုမွန္ ေန႔စဥ္ဘ၀ လူေပါင္းစံုထဲတြင္ ကူးစက္မႈ ေလွ်ာ့ခ် ေပးႏုိင္စြမ္းကိုလည္း ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း တစ္ရပ္ျပဳစုထားသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ကြာဇူလူ-နာတယ္ တကၠသိုလ္က စစ္တမ္းျပဳစုျခင္း ျဖစ္သည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးရွိသူ (၃၀)မွ (၄၀)ရာ ခိုင္ႏႈန္းထိကို ေအအာဗြီေဆး တိုက္ေကၽြးထားႏုိင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေရာဂါမရွိသူမ်ားႏွင့္ ေအအာဗြီ ေဆး (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ တိုက္ ေကၽြးထား ႏုိင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေရာဂါ မရွိသူမ်ားကို ယွဥ္ၾကည့္သည္။ ထိုအခါ ေအအာဗြီေဆး ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ားမ်ား တိုက္ေကၽြးထား ႏုိင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေရာဂါမရွိသူမ်ားသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကူးစက္ခံ ရႏုိင္ေျခ (၃၈)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြရွိသူမ်ားကို ေအအာဗြီေဆးျဖင့္ ထိန္းေပးႏိုင္သလို အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံ ရႏုိင္ေျခမ်ားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ေသာ လူေကာင္းမ်ားအတြက္လည္း Truvada ကဲ့သို႔အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကာကြယ္ေဆးမ်ားရွိေသးသည္။ ဆန္ဖရန္စစ္ၥကိုရွိ ကယ္လီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္မွ ေရာဘတ္ ဂရန္႔သည္ Truvada ေဆးကို အစဦး စမ္းသပ္တီထြင္သူမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ ေအအိုင္ဒီအက္စ္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မစၥတာ ဂရန္႔က ကမာၻ ့တိုက္ႀကီးေလးခုရွိ ေနရာ (၁၁) ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၎ တို႔၏ သုေတသနမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားသည္။

Truvada သည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ မခံရေအာင္ (၉၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ကာကြယ္ ေပးႏုိင္ေၾကာင္း မစၥတာ ဂရန္႔က ေျပာသည္။ ေန႔တိုင္း ေသာက္ဖို႔လည္း မလို။ တစ္ပတ္ ေလးႀကိမ္ေသာက္လွ်င္ စိတ္ခ်ရသည္။ ေန႔တိုင္းေဆးေသာက္ဖို႔ ေမ့တတ္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Truvada သည္ ေစ်းႀကီးလြန္းေနေသးသည္။ ေဆးတစ္လစာကို ေဒၚလာ(၁၃၀၀) ေလာက္က်သင့္သည္။ ေစ်းႀကီးလြန္းျခင္းက Truvada ၏ တြင္က်ယ္မႈကို အတားအဆီး ျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္။

အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လက္နက္ ေကာင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိလာၿပီ။ သို႔ေသာ္ Truvada ဥပမာကဲ႔သို႔ပင္ ေစ်းႀကီးေန ေသးျခင္းသည္ အတားအဆီး ျဖစ္ေနသည္။ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပိုင္း၏ စိတ္အားထက္သန္စြာ အားေပးမႈအရွိန္မေသဖို႔လည္း လိုေသး သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေအအိုင္ ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အဓိက လုပ္ငန္း စဥ္ႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းခဲ့သျဖင့္ ကမာၻ ့ႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မည္။ ၂၀၁၅ လြန္ရည္မွန္းခ်က္ မူၾကမ္းမ်ားထဲတြင္ ကား ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အဓိကအသားေပး ေဖာ္ျပထားသည္မ်ဳိး မေတြ႕ရေသးရာ ႏုိင္ငံေရးပိုင္းက စိတ္အား ထက္သန္မႈက်ဆင္းသြားမွာ စိုးရိမ္ရသည္။ စိုးရိမ္မည္ဆိုလည္း စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကာကြယ္ ေရးႏွင့္ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကမာၻ တစ္၀န္း တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ(၁၉) ဘီလီယံ လိုအပ္ရာ ေရွ႕လာမည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ျပည့္မီေအာင္ ေကာက္ခံမရႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားေတြ႕ေနရၿပီ။ ေအအိုင္ဒီ အက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား ေငြနည္းနည္း နဲ႔ အလုပ္မ်ားမ်ားတြင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြၾကရမည္။

အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံရၿပီးေနာက္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အခ်ိန္တိုအတြင္း ေအအာဗြီေဆး ေသာက္သံုးႏုိင္လွ်င္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြဆိုးက်ဳိး ခံစားရမႈ အနည္း ဆံုးျဖစ္မည္ဟု ကမာၻ ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖို႔က မလြယ္။ ကမာၻ ့့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ကမာၻတစ္၀န္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးရွိသူ (၃၅) သန္းရွိသည္။ ၎တို႔အနက္(၁၉) သန္းခန္႔ သည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ေဖာ္ထုတ္သိရွိျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ထိုလူမ်ားကို အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ထိန္းေဆးေပးဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေသးသလို၊ ထိုသူမ်ားထံကတစ္ဆင့္ အျခားသူမ်ားထံ မကူးစက္ေအာင္ ပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိးလည္း မလုပ္ ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုလူမ်ား က်န္ရွိေနသမွ် အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔က ခက္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ အဆံုးသတ္ပစ္ဖို႔ ေ၀းေနဦးမည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအျပင္ က်န္ရွိေနေသးသူ (၃၅) သန္းခန္႔ကို ေပ်ာက္ေအာင္ ကုေပးႏုိင္ေအာင္လည္း ထပ္တိုး ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္က ၀ါရွင္တန္တြင္ က်င္းပေသာ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ေအအိုင္ဒီအက္စ္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈ မ်ားထဲ၌ ကုသႏုိင္မည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ မစ္ၥစ္ၥပီျပည္နယ္မွ ကေလးငယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦးကို ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပင္ ေအအာ ဗြီေဆးေပး၍ ကုသခဲ့သည္။ ကေလးငယ္ သည္ မိခင္ထံမွ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္ကို (၁၈) လသားအထိ ေအအာဗြီေဆးေပးကာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မိခင္ျဖစ္သူသည္ ေနရပ္ေျပာင္းသြားရာ ကေလးကိုလည္း ေအအာဗြီေဆး ဆက္တိုက္ေကၽြးႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ အဆက္ျပတ္သြားခဲ့သည္။ ကေလးႏွင့္ ျပန္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာကေလးတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး လံုး၀မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထိုအတိုင္းမွန္လွ်င္ ကေလး၏ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို ေပ်ာက္ေအာင္ ကုလိုက္ႏုိင္ၿပီဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ကေလးကို ေအအာဗြီေဆး ဆက္မတိုက္ဘဲ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။ ယခု ဇူလိုင္လ ဆန္းပိုင္းတြင္ ကေလးမွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ျပန္ေပၚလာ သည္။ ေဆးျဖတ္လိုက္ၿပီး ၂၇ လအၾကာတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ တစ္ေက်ာ႔ျပန္ ေပၚလာခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ တစ္ေယာက္ကား ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕မွ တင္မိုသီ ဘေရာင္းျဖစ္သည္။ ဘေရာင္းသည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ရွိၿပီး ေသြးကင္ဆာဒဏ္ လည္း ခံစားေနရသျဖင့္ ေသြးကင္ဆာကုထံုးအျဖစ္ ၎ ကို ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ လဲလွယ္ခဲ့သည္။ ၎ ထံ လဲလွယ္ ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီသည္ မ်ဳိး ဗီဇအရ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြဒဏ္ခံႏုိင္သူတစ္ဦးထံမွ ျဖစ္ရာ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ လဲလွယ္ၿပီးေနာက္ ဘေရာင္းတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ဘေရာင္းသည္ ပထမဆံုးေသာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကုသေပ်ာက္ကင္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။ဘေရာင္းကို ကုသခဲ့ေသာ နည္းမ်ဳိးသည္ လူတိုင္းကို လုပ္ေပးႏုိင္ေသာ နည္းကားမဟုတ္။

သုေတသနမ်ားက ေ၀ဒနာရွင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ မ်ဳိးဗီဇကိုယူကာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြဒဏ္ ခံႏုိင္သည့္ မ်ဳိးဗီဇမ်ားအျဖစ္ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ေျပာင္းလဲၿပီး ေနာက္ ေ၀ဒနာရွင္ထံ ထည့္ သြင္းေပးကာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို တိုက္မည့္နည္းကိုလည္း စမ္းသပ္ေနၾကၿပီ။ ထိေရာက္ေသာ လက္ေတြ႕နည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚလာဖို႔ အခ်ိန္ယူ လုပ္ကိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုေသးသည္။ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းျဖင္႔ေတာ့ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြကို မလႊဲမေသြ တိုက္ဖ်က္ႏုိင္လာလိမ့္မည္။ ယခု ထိေတာ့ တိုက္႐ိုက္ကုေဆး မရွိေသး။ သို႔ျဖစ္ရာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ကူးစက္ခံ ထားရသူမ်ား လက္ရွိမွာ လုပ္ရန္ကား အက်ိန္းေသဆံုးနည္းျဖစ္သည့္ ေအအာဗြီ ေဆး ပံုမွန္ေသာက္သံုးၾကဖို႔ ျဖစ္သည္။

Ref: The 20th International AIDS Conference _ Is the end in sight? (The Economist)
messengernewsjournal

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

သစ္ခုတ္သမား ပုံျပင္သစ္သစ္ခုတ္သမားသည္ သူ႕လွည္းေပၚမွ ဆင္းကာေလညွင္းခံေနစဥ္ လွည္းကို ကုန္းဆင္းတြင္ ထားမိ၍ ျမစ္အတြင္းသုိ႔ က်ေလ၏။
ထုိအခါ က်ယ္ေလာင္စြာ ငုိယုိေအာ္ဟစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျမစ္ေစာင့္နတ္သည္ ဘြားကနဲေပၚလာ၏။ ျမစ္ေစာင့္နတ္သည္
ခ်က္ခ်င္းျမစ္အတြင္းမွေန၍ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးႏွင့္အတူျပန္ ေပၚလာ၏။

” ဒါ သင္႕ ပစၥည္းလား..”
” ဟုတ္ပါတယ္ ဟုတ္ပါတယ္…ဒါက်ေနာ္႕ပစၥည္း…ဒါ….ဒါက်ေနာ့္ဟာ အစစ္ပါ ”
ထုိအခါ ျမစ္ေစာင့္နတ္လည္ းအရမ္းေဒါသထြက္သြား၏။
” မင္းဟာတကယ္ေတာ႕ လူလိမ္လူညာပဲ။ ဒါ တရုတ္ထုတ္ ခ်ယ္ရီ ၀က္စစ္ဂြန္ကားကြ။
မင္းပစၥည္းမဟုတ္ဘူး”
ထုိအခါ သစ္ခုတ္သမားမွ ေတာင္းပန္စကားဆိုေလ၏။
” အုိျမစ္ေစာင္႕နတ္မင္း၊ က်ေနာ့္အား ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ တကယ္လုိ႕
က်ေနာ္က မဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာရင္ အသင္နတ္မင္းက ေနာက္ထပ္ရြာမ သံရည္ႀကိဳစက္ရုံမွ
ခုိးေရာင္းေသာ သိန္းနွစ္ဆယ္တန္ ( without) လုိင္စင္မဲ့ ကားကုိ
ျပပါလိမ္႕မယ္။ ဒါကုိမွ ထပ္ျငင္းရင္ အရွင္က က်ေနာ့္ လွည္း အေဟာင္းႀကီး ကုိ
ျပန္ဆယ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီလုိဆယ္လာမွ အဲဒါ က်ေနာ့္
လွည္းပါလုိ႕ေျပာလုိက္ရင္ နုိင္ငံေတာ္ေပၚလစီအရ နွစ္ ၃၀ အထက္ျဖစ္ေနတဲ့
က်ေနာ့္လွည္းဟာ စလစ္နဲ႔ ေနာက္တစ္စီး ၀ယ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ပထမ
ခ်ယ္ရီကားမွာကတည္းက ဟုတ္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္မိ တာပါခင္ဗ်ာ ”

ရဲစတိုင္း
The Myanma Age

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

‘ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အမ်ားႀကီးေပးဆပ္သြားခ်င္လုိ႔ ဆုတစ္ခုေတာ့ရေအာင္ ယူလာခဲ့မယ္’


ကမၻာ့ထိပ္တန္းအလွမယ္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ မယ္စၾက၀ဠာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္ စားျပဳသြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မယ္စၾက၀ဠာ  ျမန္မာအလွမယ္ အျဖစ္ အသက္ (၂၀) အရြယ္ သွ်ားထြဋ္အိႁႏၵာ   ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရ သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၾကာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ မုိးစက္၀ုိင္က ႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္ သြား ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္မူ ဒုတိယေျမာက္ျပန္လည္ယွဥ္ ၿပိဳင္မႈအျဖစ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ မယ္စၾက၀ဠာ (ျမန္မာ)သရဖူကုိ ရခဲ့သည္ဆုိ ေသာ သွ်ားထြဋ္အိႁႏၵာႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ကာ သူမ၏ ရင္ခုန္သံမ်ားကုိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့သည္။

တစ္ကမၻာလံုးမွာ အႀကီးဆံုး အလွ မယ္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့ မယ္စၾက ၀ဠာၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ္စားျပဳ ပါ၀င္ခြင့္ရခဲ့ၿပီဆုိ ေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ဘယ္ ေလာက္ယံုၾကည္ထားလဲ။

ညီမၿပိဳင္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယံုၾကည္မႈအျပည့္အ၀ထည့္ထား ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးညီမကုိ ေနာက္ကေန ကူညီပံ့ပုိးေပးတဲ့ ညီမရဲ႕ မိ သားစု၊ Organization နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အစစအရာရာလိုေလေသးမရိွ ေအာင္၊ အဆင္ေျပေအာင္ ညီမ တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ သယံဇာတေတြ၊ ယဥ္ ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကုိ ေဖာ္ ထုတ္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထား ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ အလွမယ္မုိးစက္ ၀ုိင္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး အားမရဘူးဆို တဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြရိွခဲ့တာဆုိေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အျမင္နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ဘယ္လုိေျဖရွင္းခ်က္ ေပးခ်င္လဲ။

ညီမခုခ်ိန္ထိ Perfect မျဖစ္ ေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ညီမကုိ အႀကံေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုႏုိင္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအႀကံဉာဏ္ေတြကို လက္ခံၿပီး လိုအပ္ ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းသြား မယ္။ ေနာက္ၿပီးဟုိမွာ သြားၿပိဳင္ ရင္လည္း တျခားႏုိင္ငံက အလွ မယ္ေတြထက္ မသာရင္ေတာင္မွ မနိမ့္ေအာင္ အေကာင္းဆံုးယွဥ္ ၿပိဳင္သြားပါမယ္။

သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ၿပိဳင္ပြဲ ႀကီးမွာေရာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ မုိးစက္၀ုိုင္ရဲ႕ ဘယ္လုိအားနည္းခ်က္၊ ဘယ္လို အားသာခ်က္ေတြကုိ အတုယူၿပီး အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္သြားမလဲ။

အစ္မ(မုိးစက္၀ုိင္)ကလည္း ညီမကုိ သင္ၾကားျပသေပးတယ္။ အစ္မမွာကေတာ့ အားနည္းခ်က္ ဆုိတာ မရိွပါဘူး။ သူက အရမ္း Perfect ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာေလးေတြ ႀကံဳခဲ့ရတာဆုိ ေတာ့ အဲဒီလိုျပႆနာေတြမႀကံဳ ရေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။

မုိးစက္၀ုိင္တုန္းက ၿပိဳင္ပြဲမွာ လမ္း ေလွ်ာက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားနည္းခ်က္ရိွတယ္လို႔ ေထာက္ျပတာေတြရိွေတာ့ ညီမအတြက္ ေရာ အဓိကလုိအပ္ခ်က္က ဘာ ျဖစ္မယ္လုိ႔ထင္လဲ။

အဓိကလိုအပ္ခ်က္အေနနဲ႔ ကေတာ့ အရပ္ကေလးဒီထက္ပုိ ထြက္ခ်င္တယ္။

မယ္စၾက၀ဠာၿပိဳင္ပြဲဆုိတာ ကမၻာ မွာလည္း အႀကီးဆံုးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မယ့္ႏိုင္ငံေတြကလည္း အမ်ား ႀကီးဆိုေတာ့ ညီမအတြက္ ဘယ္ ေလာက္စိန္ေခၚမႈရိွတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ ခုလို႔ ေျပာလို႔ရလဲ။

ဒီၿပိဳင္ပဲြႀကီးကုိ သြားၿပိဳင္ဖို႔ အမ်ားႀကီးမွန္းထားတယ္။ ညီမရဲ႕  စိန္ေခၚမႈအေနနဲ႔ကေတာ့ ညီမရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္း တစ္ခု အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အမ်ားႀကီး ေပးဆပ္သြားခ်င္တယ္။ အဲဒီအ တြက္ ဆုတစ္ခုေတာ့ ရေအာင္ ယူလာခဲ့မယ္။ တကယ္ကုိ ႀကိဳး ႀကိဳးစားစားနဲ႔ သြားၿပီး လုိေလေသးမရိွေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမယ္။

မယ္စၾက၀ဠာစင္ျမင့္က ညီမရဲ႕ ငယ္ဘ၀အိပ္မက္တစ္ခုလုိ႔ေရာ ေျပာလို႔ရႏုိင္မလား။ ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္ေရာ ဒီလိုၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာပါ၀င္ ခြင့္ရမယ္လုိ႔ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တာ မ်ိဳးရိွလား။

ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ငယ္ငယ္ ကတည္းက ကုိယ့္ႏုိင္ငံကုိ ကုိယ္ စားျပဳၿပီး ၿပိဳင္တဲ့ ကုိယ့္ႏုိင္ငံအ တြက္ ျပန္ေပးဆပ္ႏုိင္တဲ့ အလွ မယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တာ ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ညီမရဲ႕ရည္မွန္း ခ်က္ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရတဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ တယ္။

အခုေနာက္ပုိင္းမွာ အလွမယ္ေတြ နဲ႔ ပဲြက်င္းပတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြ ၾကားထဲမွာ မေျပလည္မႈေတြ ၾကားေနရတယ္။ ညီမၿပိဳင္ရမွာက ပရိသတ္အားေပးမႈအမ်ားဆံုးရရိွ ေနတဲ့ မယ္စၾက၀ဠာၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ႏုိင္ငံကုိယ္စားျပဳ    အလွမယ္တစ္ ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေနအ ထုိင္အျပဳအမူေတြကုိ ဘယ္လုိေန ထုိင္သြားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထား လဲ။

ညီမတုိ႔ Miss ေတြကုိေမြး ထုတ္ေပးတဲ့ Organization က ညီမတို႔ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ပါ။ အဲဒီ ေက်းဇူးရွင္ေတြနဲ႔ အစစ၊အရာရာလက္တဲြသြားမယ္။ ေက်းဇူးရွင္ ကိုျပန္ၿပီး ေက်းဇူးဆပ္သြားမယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ညီမကႏုိင္ငံကုိယ္စား ျပဳအလွမယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အစစ၊အရာရာအသြား အလာ၊ အေနအထိုင္ေတြ ဆင္ ျခင္သြားပါမယ္။

ျပည္ပမွာ သြားၿပိဳင္ရမွာဆုိေတာ့ ဘာသာစကားပုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ဘယ္လုိျပင္ဆင္ထားလဲ။

ဘာသာစကားပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့လည္း လက္ရိွအေျခအေန ထက္ေကာင္းေအာင္ ေလ့လာ ေနပါတယ္။ General Know-ledge (အေထြေထြဗဟုသုတ) ေကာင္းေအာင္လည္း ေလ့လာေနပါတယ္။

မယ္စၾက၀ဠာဆုရခဲ့ေပမယ့္ ပရိ သတ္ရဲ႕ အားေပးမႈအျပည့္အ၀မရ ေသးဘူးဆုိေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးသြား ၿပိဳင္တဲ့အခါ ပရိသတ္ေတြရဲ႕အား ေပးမႈအျပည့္အ၀ရရိွဖို႔ ဘယ္လို ႀကိဳးစားသြားမလဲ။

ညီမကုိ ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ ညီမကုိ ေ၀ ဖန္ေပးၾကပါ။ အႀကံေပးႏုိင္ပါ တယ္။ ပရိသတ္ေတြ လက္ခံႏုိင္ တဲ့ အလွမယ္ျဖစ္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။

အလွမယ္နဲ႔ ပရဟိတက ဆက္စပ္ ေနတာဆုိေတာ့ ဆုရတဲ့ဆု ေၾကးထဲကေန ပရဟိတအလွဴ လုပ္သြားဖို႔ေရာ အစီအစဥ္ရိွလား။

ပရဟိတကုိ ညီမ Miss ျဖစ္မွလုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္က တည္းကလည္း လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ Organization နဲ႔ လက္ တြဲၿပီး ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ သြားဖို႔ရိွပါတယ္။ ဆုရတဲ့ ဆုေၾကးထဲကလည္း လုိအပ္တဲ့ေနရာ ေတြကုိ လိုက္ၿပီး ျဖည့္ဆည္းသြား ဖုိ႔အစီအစဥ္ရိွပါတယ္။

7daydaily

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဦးေန၀င္းေျမးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ စီစီအိုအီးစီဆုိတာဘာလဲျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း၏ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ေျမးမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္း မၾကာေသးမီက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား အသိေပး ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူစစ္ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ဟု ဆုိေသာ ထူးကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေတဇပုိင္ဆုိင္သည့္ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(AGD)၏ ရွယ္ယာမ်ားကုိ အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူ လုပ္ကုိုင္သြားမည္ဟုဆုိသည္။ ၎တုိ႔ကုိတ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ CCOEC(China  National Corporation For Overseas Economic Coop-eration) ဟုေခၚသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုက ေငြအရင္းအႏွီးထုတ္ေပး ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ဟု ဦးေအးေန၀င္းႏွင့္  ဧရာ၀တီသတင္းဌာန တုိ႔၏ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးေအးေန၀င္းတို႔အား စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ရန္ အရင္းအႏွီးထုတ္ ေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုဟုဆုိသည့္ စီစီအုိ အီးစီ(CCOEC) ဆုိသည္မွာ မည္ကဲ့သုိ႔ကုမၸဏီမ်ိဳးပါလဲ။ ၎တို႔ကဘာေၾကာင့္ ဦးေအးေန၀င္းတို႔အား ေငြထုတ္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းရတာလဲဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚ လာပါသည္။

အမွန္ေတာ့စီစီအုိအီးစီကုိ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုဆုိသည္ ထက္ တ႐ုတ္အစိုးရပုိင္ကုမၸဏီ တစ္ခုဟုေျပာသည္က ပုိမွန္ကန္ ပါမည္။ စီစီအုိအီးစီျဖစ္လာမည့္ ထုိကုမၸဏီကုိ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံမႈအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ (China National Corporation For Building Materials Expor- tation) အျဖစ္စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။ လက္ရိွကမၻာတစ္၀န္း ႏုိင္ငံ ၁၀၀ ခန္႔တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ တ ႐ုတ္အစိုးရ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ဘဏ္က ေထာက္ပံ့ထားသည့္ အတြက္ ေငြအလံုးအရင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္သည္။ ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ေကာ္ပုိေရးရွင္း (စီစီအုိအီးစီ)အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

စီစီအုိအီးစီ၏ မူလလမ္း ေၾကာင္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္းေနာက္ပုိင္းတြင္ စြမ္းအင္ႀကီးစြာ လုိအပ္ေနေသာ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ျဖည့္တင္းရန္ စြမ္းအင္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ စီစီအုိအီးစီက တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လာ သည္။

ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္လာရာ တြင္ စီစီအုိအီးစီ၏ ေစ်းကြက္ေန ရာေရြးခ်ယ္မႈမွာ အထူးစိတ္၀င္ စားစရာေကာင္းသည္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအေနာက္ တုိင္းကုမၸဏီမ်ား၊ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆ နာမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ မ်ားစေသာ ေနရာမ်ားမွ လြတ္ ကင္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ၾကသည္။ စီစီအုိအီးစီကမူ အမ်ား ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္၏။

အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့အလယ္မွာ ၾကဥ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္သာ စီစီအုိအီးစီက ၿပိဳင္ ဘက္မရိွအခြင့္အေရးရယူၿပီး စီး ပြားေရးလုပ္ကုိင္ေလ့ရိွသည္။

ဥပမာဆုိရလွ်င္ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေန သည့္ ယီမင္ႏုိင္ငံတြင္ စီစီအုိအီးစီ က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕စက္႐ံုသံုး႐ံုတည္ေထာင္ရန္သေဘာတူခဲ့သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကာတာတကၠသုိလ္ မွ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေရးပညာ ရွင္ မုိဟာမက္ဆာဖတ္ရာမတ္က ယီမင္ႏုိင္ငံ၏ အၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းဆုိးမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ယီမင္ႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ လက္တြန္႔ေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံက ထုိေဒသတြင္ ၎၏အေန အထားအားေကာင္းလာရန္ အခြင့္အေရးယူႀကိဳးပမ္းေနသည္။ စီစီ အုိအီးစီက တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ထုိ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး သည္ဟုဆုိသည္။

ယီမင္ႏုိင္ငံမွ သူပုန္မ်ား သည္ အယ္လ္ကုိင္ဒါအၾကမ္း ဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရိွေနသည္ဟူေသာ သတင္း ေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ေရွာင္ရွားေနခ်ိန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကေတာ့ အား ေကာင္းလာသည္။ စီစီအုိးအီးစီကလည္း ထိုဆက္ဆံေရးကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပံ့ပုိးကူညီအားျဖည့္ေပး ၏။ ယီမင္တြင္ ေရနံအနည္းငယ္ သာထြက္ေသာ္လည္း ေလာင္စာ စြမ္းအင္အၿမဲလုိအပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ နည္းနည္းရလည္း နည္းနည္းအေလ်ာက္ အက်ိဳးရိွသည္။

ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈကုိ ခံေနရသည့္ ယခင္ ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခဲြထြက္ခဲ့သည့္ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံ ဘီလာ႐ုစ္ ႏုိင္ငံတြင္လည္း စီစီအိုအီးစီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားရိွပါသည္။ အထူးသ ျဖင့္ စြမ္းအင္စက္႐ံုမ်ားကုိ စီစီအုိ အီးစီက တ႐ုတ္သြင္းကုန္ထုတ္ ကုန္ဘဏ္၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနသည္။

ထုိစက္႐ံုမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀၀န္းက်င္ကုိ ဆုိးရြားစြာ ပ်က္စီးေစသည္ဟု ဘီလာ႐ု(စ္) ႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာမ်ားက ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ထားပါသည္။ စီစီအုိအီးစီ အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက အက်င့္ပ်က္ျခစားေနေသာ ဘီ လာ႐ုစ္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ား ႏွင့္ ေပါင္းၿပီး အခြင့္အေရးယူ သည္ဟုလည္း ေရးသားၾကပါ သည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ေသာစီစီအိုအီးစီက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ၾသဇာတိကၠမႀကီးသူစီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ဦးေန၀င္း၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးထုတ္ရန္ ကမ္း လွမ္းလာသည္ဟုဆုိသည္။

လတ္တေလာတြင္ အဆိုပါသတင္းက လူအမ်ားစုကုိ အံ့အားသင့္သြားခဲ့ေစသည္။ ဦးေတဇ၊ ဦးေန၀င္းမိသားစု၊ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ စီစီအုိအီးစီ ဘာေတြျဖစ္ လာမလဲဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္အထူးစိတ္၀င္စရာေကာင္းသည္ ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါ သည္။

7daydaily

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ေအာင္မဂၤလာကား၀င္းအတြင္းေတြ႕သည့္ အမ်ိဳးသမီးအေလာင္းကုိ စစ္ေဆးေန
ေအာင္မဂၤလာအေ၀း ေျပးကား၀င္းအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအသတ္ခံရသည့္ အေနအထားျဖင့္ ေသဆံုးေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ နံနက္ကေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပးကား၀င္းအတြင္းရိွ ဆုိင္ခန္းလြတ္တစ္ခုတြင္ လည္ပင္းညႇစ္ခံထားရသည့္ လကၡဏာျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေသဆံုးေနေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးသည္ ပဲခူးတုိင္း၊ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္ၿပီး အသက္ (၂၀) ခန္႔ရိွကာ ခင္ပြန္း သည္ႏွင့္အတူ ကားဂိတ္မ်ားအ တြက္ ခရီးသည္ေခၚသည့္အလုပ္ အတူတူလုပ္ေနသူျဖစ္သည္။

‘‘တိုက်ိဳလက္ဖက္ရည္ဆုိုင္ ဖြင့္ခဲ့တဲ့ေနရာပဲ။ ဆုိင္ပိတ္ထား တာ အခန္းမလံုေတာ့ အေနာက္ ဘက္က တံခါးကုိ ဖ်က္၀င္ၾကၿပီး ႀကံဳရာက်ပန္းေတြ ၀င္အိပ္ေန တတ္တာ။ ေသတဲ့သူနဲ႔ သူ႔ခင္ပြန္းက ကားဂိတ္ေတြကုိ ခရီးသည္ေခၚေပးတဲ့ အလုပ္လုပ္ၾကတာ’’ဟု ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး၀င္းရိွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးေသဆံုးေန ေၾကာင္း လူငယ္တစ္ဦးက ေတြ႕ရိွ ရာမွ ကား၀င္းအတြင္းရိွ တာ၀န္ ရိွသူမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ရဲတပ္ဖြဲ႕ က လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီး ေသ ဆံုးသူ၏ ခင္ပြန္းကုိ လိုက္လံဖမ္း ဆီးရာ ေန႔လယ္တြင္ ဖမ္းမိခဲ့ ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။

‘‘ေသတာေတာ့ဟုတ္တယ္။ ရဲလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနေသးတာ မၿပီးေသးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ လုပ္ေနတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ  အခက္အခဲေတြရိွေနလုိ႔ လူသတ္တာလား၊  လူေသတာလားဆုိတာ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ အေလာင္းကုိေတာ့ ေဆး႐ံုကုိ သယ္သြားပါၿပီ။ အေၾကာင္းရင္းကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနတုန္းပါ’’ဟု မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

7daydaily

အျပည့္အစုံသုိ႔ »

ဂ်ဴးစံသာေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ မေသခ်ာေသးဟုဆိုသရဖူအသိမ္းခံရေသာ အလွမယ္ဂ်ဴးစံသာေနရာတြင္ အလွမယ္သစ္တစ္ဦး ထပ္မံ အစားထိုးၿပီး Miss Globe International ၿပိဳင္ပြဲသို႔ေစလႊတ္ ရန္ မေသခ်ာေသးေၾကာင္း Miss Globe Myanmar မွ ေဒၚလွႏုထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘လွႏုပို႔ျဖစ္ခ်င္မွလည္းပို႔ျဖစ္ ေတာ့မယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ လွႏုတုိ႔ဘက္က ပြဲလည္းလုပ္ခဲ့ တယ္။ ထရိန္နင္ေတြလည္း ေပးခဲ့ တယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ ရလဒ္ေကာင္း ကထြက္မလာဘူး။ ကိုယ့္လူက မလိမ္မာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘာမွ လုပ္လုိ႔မရဘူးရွင့္။ လွႏုလည္း ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ေနာက္လူကို ပို႔ျဖစ္မယ္၊ မပို႔ျဖစ္ဘူးဆုိတာ မဆံုးျဖတ္ရေသးပါဘူး’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။

အလွမယ္ဂ်ဴးစံသာႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္မွာမူ အစီအစဥ္ လံုးဝ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေဒၚလွႏု ထြန္းက ေျပာသည္။

အလွမယ္ ဂ်ဴးစံသာထံမွ သရဖူသိမ္းလိုက္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲသို႔ မလႊတ္ရန္ Miss Globe International Organization ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူထားၿပီး ေနာက္ထပ္ေစ လႊတ္မည့္ အလွ မယ္၏ အရပ္သည္ ၁၇၃ စင္တီမီတာ (၅ ေပ ၈ လက္မ)အနည္းဆံုးရွိရမည္ဟု ၎တို႔ ဘက္မွ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ေဒၚလွႏုထြန္းက ဆက္လက္ေျပာ သည္။

စည္းကမ္းမလိုက္နာေသာ ေၾကာင့္ အလွမယ္ဂ်ဴးစံသာထံမွ သရဖူသိမ္း လုိက္ေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွတစ္ ဆင့္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ ရက္တြင္ ဂ်ဴးစံသာဘက္မွ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ကာ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ဴးစံသာသည္ ဩဂုတ္လအတြင္း အဇာဘိုင္ ဂ်န္ႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္မည့္ Miss Globe International 2014 ၿပိဳင္ပြဲသို႔ သြားေရာက္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ခြင့္မရရွိေတာ့ေပ။

မတ္လက ကရဝိက္နန္း ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Miss Globe Myanmar 2014 ၿပိဳင္ပြဲ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္အျဖစ္ ေစလႊတ္ရန္ ဂ်ဴးစံသာအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Credit : 7Day News Journal


အျပည့္အစုံသုိ႔ »