ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚထြန္းလာေရး ပူပန္ရန္မလိုဟု ဦးေအာင္မင္း ေျပာ


နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္| တနဂၤေႏြေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔ၾကား ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးရန္ျပင္ဆင္ေနျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ျဖစ္ေရးတို႔အတြက္ စိုးရိမ္ရန္မလိုဟု သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုလက္ရွိ ဦးတည္ေဆြးေႏြးေနတဲ့အထဲမွာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေရးဆိုတာ ပါၿပီးသားပါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုမွေတာ့ သူနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတို႔ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့တပ္မေတာ္တို႔ ဆိုတာေတြက ျဖစ္လာမွာပါ၊ အဓိကက ဖက္ရယ္ကို ရည္ၫႊန္းတာျဖစ္လို႔ ဘာမွအခက္အခဲ မျဖစ္ပါဘူး ဘာမွစိုးရိမ္စရာမျဖစ္ပါဘူး" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဂဟာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ဦးေအာင္မင္းက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္သည္ဟု ႐ႈျမင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္သည္အထိ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ဆံုေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ လကုန္ပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆုံကာ အစိုးရကမ္းလွမ္းထားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးရန္အျပင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
တပ္မေတာ္ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေသးသည္။

ထို႔ေနာက္ အစုိးရႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ယခုလဆန္းပိုင္း၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း တိက်သည့္ သေဘာတူညီမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရရိွခဲ့ဘဲ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္လည္း ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး အဓိက ထားေဆြးေႏြးမည္ဟု ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ DKBA ကလို႔ထူးေဘာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္အေျခစိုက္ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴးႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာဆန္းေအာင္က မဇိၥ်မသို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေရႊကမူ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ရွိေနေသးသည္ဟု သံုးသပ္သည္။

"ကြ်န္ေတာ္ နားလည္တာကေတာ့ လက္ရွိေျပာင္းလဲေနတဲ့စနစ္မွာ တစ္ခါတည္း အကုန္လံုးကိုေျပာင္းလိုက္မယ္ဆိုတာကေတာ့ မရဘူးလို႔ျမင္တယ္ အခုက အစိုးရနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႔တည္းပဲ ေဆြးေႏြးေနေသးတာေလ၊ အပစ္ရပ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေနတယ္ဆိုတာလည္း မွန္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရး ေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥေတြကို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးရမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ျမင္တယ္" ဟု ေျပာသည္။

ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ကိစၥတည္ေထာင္ေရးသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာအင္အားစုမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကိုလည္း ရယူသင့္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္သာ အေျဖျဖစ္မည္ဟု ႐ႈျမင္သည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ခြဲမထြက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးျခင္းမျပဳလွ်င္ လြတ္လပ္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ ထို႔ျပင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳေျပာဆိုထားၿပီး အစြန္းမေရာက္ရန္လိုသည္ဟု ဦးသိန္းစိန္က သတိေပးထားသည္။

(မဇၥ်ိမသတင္းဌာန)
Mizzima - News in Burmese

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးရင့္က်က္မႈႏွင့္ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားဘ၀


ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (YTU) ႏွင့္ မႏၲေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္ (MTU) တို႔တြင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ တက္ေရာက္ၾကမည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အေဆာင္ေနထိုင္ခြင့္ ရရိွေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား ဦးစီးေကာ္မတီမွ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ တာ၀န္ယူခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ တကၠသိုလ္ အေဆာင္မ်ားကို ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္ အပါအ၀င္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္း အသစ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့့သည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕ႏွင့္ လြန္စြာေ၀းကြာေသာ ေနရာမ်ား၌ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အဓိကစုရပ္သည္ တကၠသိုလ္အေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယူဆကာ တကၠသိုလ္အေဆာင္မ်ားကို ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆူပူဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက အလြယ္တကူ ႏွိမ္နင္း ၿဖိဳခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားကို သီးျခားဆန္သည့္ ေနရာမ်ား၌ ထားရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္မွ ေက်ာင္းတက္ရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ေငြကုန္ ေၾကးက်မ်ားျခင္း၊ အသြားအျပန္ခရီး၌ ပင္ပန္းကာ အိမ္တြင္စာၾကည့္ရန္ စိတ္မ၀င္စားျခင္း၊ ေက်ာင္းေျပးျခင္း၊ စည္းကမ္းပ်က္ျခင္း အစရိွေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကရသည္။ နယ္မွလာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေက်ာင္းပရိ၀ုဏ္ ျပင္ပရိွေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္သလို အိမ္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းေနထိုင္ရေသာေၾကာင့္ ဘ၀ေနထိုင္မႈ မလံုၿခံဳျခင္းႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းတို႔ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္။

အမွန္တကယ္၌ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားဘ၀သည္ ရင့္က်က္မႈႏွင့္အတူ တာ၀န္ယူတတ္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ လူႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ ရင့္က်က္လာသည့္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္တြင္ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မတူညီေသာ္လည္း အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားဘ၀က ရင့္က်က္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူတတ္မႈတို႔အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳသည္။ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေနထိုင္ဖူးသူသည္ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပံု၊ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀ကို စီမံခန္႔ခြဲပံု၊ မိမိ၌ ရိွသည့္ေငြကို ထိန္းသိမ္းသံုးစြဲပံုတို႔ကို ေလ့လာသင္ယူခြင့္ ရရိွသည္။ ဘ၀ေနာက္ခံ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ လာၾကသူမ်ား အေဆာင္တစ္ခုတည္း၌ ဆံုစည္းကာ လက္ပြန္းတတီး ေနထိုင္ရင္း မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိတို႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ယူလွ်က္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈအေၾကာင္း သင္ၾကားခြင့္ ရရိွႏိုင္သည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ပ်မ္းမွ်ျပည္သူမ်ားဟု ေခၚဆိုရမည့္ အရပ္ထဲမွ လူအမ်ားစုထက္ ဥာဏ္ပညာအျပင္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ ပိုမိုျမင့္မားေအာင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရာတြင္ တကၠသိုလ္ အေဆာင္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အရပ္သားမ်ားမွ ခြဲထုတ္လွ်က္ စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္ေပးရာ ေနရာမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ား အနီးကပ္ ဖလွယ္ႏုိင္သည့္အျပင္ တစ္ကိုယ္ေကာင္း စိတ္ဓာတ္မ်ား ပေပ်ာက္ကာ မိေ၀းဖေ၀း အခ်င္းခ်င္း ကူညီ႐ိုင္းပင္းလွ်က္ ပရဟိတ စိတ္ထားမ်ားလည္း တိုးပြားလာေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ အေဆာင္မ်ား ထားရိွေရးသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven က ေရးသားအပ္ပါသည္။
ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္
Eleven Media Group

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ဒီဇင္ဘာလကုန္ အမီေပးရန္ အစိုးရေျပာဆို


နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္| တနဂၤေႏြေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကတိေပးထားသည့္အတိုင္း ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးကို လႊတ္ေပးႏုိင္ရန္ လက္က်န္ႏုိင္/က်ဥ္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္အမီ စာရင္းေပးအေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္သည္ဟု သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာတြင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ရက္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆံုစဥ္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကလည္း ကတိေပးထားတဲ့ ႏွစ္ကုန္မွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအကုန္လံုးကို လႊတ္ေပးဖို႕ အတြက္ကိုလည္း အခုရက္ပိုင္းေတြမွာပိုမို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္၊ အဲ့ေတာ့ ႏွစ္ကုန္မွာ အကုန္လႊတ္ႏုိင္ဖို႕ အတြက္လည္း စာရင္းေတြကို မက်န္ေအာင္ အမွီေပးဖို႔လိုပါတယ္၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ေန႕ကို အမွီေပးဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္"ဟု ဦးေအာင္မင္းက ဆုိသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္/က်ဥ္းမ်ားကို လႊတ္ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမွန္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အျပစ္ေပးခံရျခင္း မဟုတ္သူမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း လက္က်န္ႏုိင္/က်ဥ္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးရဲေအာင္က ေျပာသည္။

"လက္ရွိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ စာရင္းရွိေနတာက ၁၄၇ ဦးပါ။ က်န္တာေတြလည္း က်န္ဦးမယ္လို႔ ထင္တယ္၊ အရင္က ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြက ႏုိင္ငံေရး အမႈေတြနဲ႕မက်တဲ့ သူေတြရွိတယ္။ အဲ့သူေတြ က်န္ခဲ့မွာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိုးရိမ္ေနတယ္”ဟု ၄င္းက ရွင္းျပသည္။

အစိုးရကဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဆိုပါ ေကာ္မတီတြင္ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(AAPP) ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးစိစစ္ေနသည္ဟု ဦးေအာင္မင္း ကဆိုသည္။

အစိုးရသစ္တက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ၁၂ႀကိမ္တုိင္တုိင္ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

(မဇၥ်ိမသတင္းဌာန)
Mizzima - News in Burmese

ငါးရက္အတြင္း မီတာခႏႈန္းထားမေလ်ာ့ခ်ပါက ထပ္မံဆႏၵျပမည္


ေကဇင္ဦး| တနဂၤေႏြေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

လွ်ပ္စစ္မီတာခေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားထဲမွ ရွစ္ဦးကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ စီတန္းလွည့္လည္သျဖင့္ ဆႏၵျပေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၈ျဖင့္ အေရးယူထားေသာ္လည္း ငါးရက္အတြင္း မီတာခႏႈန္းထားမ်ား ျပန္လည္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း မရွိပါက ထပ္မံဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ဟု ပုဒ္မ၁၈ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံရသူ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမွ ဦးသိန္းေဆြက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားကို ႏုိဝင္ဘာလမွစတင္ကာ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ဟု ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ရက္က ေၾကျငာၿပီးေနာက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ရက္မွစတင္ကာ ေက်ာက္တံတား၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ အလံု၊ တာေမြ၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သံုးရက္ဆက္တိုက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ဆႏၵျပရာတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မတင္သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုမွ ရဲစခန္းမ်ားက ဆႏၵျပသူမ်ားထဲမွ ဦးသိန္းေဆြအပါအဝင္ ဦးသိန္းေအာင္ျမင့္၊ ကိုေဇယ်ာ၊ ကိုစည္သူ၊ ကိုတင္ထြဋ္ပိုင္၊ ကိုေက်ာ္ေနဝင္း၊ ဦးဘျမင့္ႏွင့္ အျခားတစ္ဦးကို ပုဒ္မ ၁၈ျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားသည္ဟု ကာယကံရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

တရားစြဲဆုိခံထားရသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုတင္ထြဋ္ပိုင္က “ တရားစြဲဆိုထားၿပီ ဆိုတဲ့ ရဲစခန္းေတြက ဖုန္းနဲ႔လွမ္းၿပီး အေၾကာင္းၾကား လို႔ သိရ တာပါ၊ အျခား အမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွထပ္ေျပာတာမရွိေသးပါဘူး”ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွဴး ရဲမႈး မ်ိဳးျမင့္ႀကိဳင္ကမူ ဖမ္းဆီးထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ရိွသည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟုဆုိသည္။

၄င္းက “တရားဥပေဒအရ လုပ္စရာ ရွိတာလုပ္မွာပါ၊ သူတို႔ကိုစခန္းမွာ လည္း ဖမ္းဆီးမထားပါဘူး၊ စစ္ေဆးမႈေတြလည္း မလုပ္ရေသးပါဘူး”ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္လည္း မီတာခႏႈန္းထားမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္ ႏုိဝင္ဘာလ ၈ရက္ႏွင့္ ၉ရက္တို႔တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ကာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက တားဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆုိင္ရမည့္ အေျခအေနတြင္ မရွိေသးေၾကာင္း မႏၱေလးတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္မီတာခ တုိးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၈ရက္က အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီး ဌာန ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္သန္းဦးက အမ်ားျပည္သူလက္ခံႏိုင္သည့္ ႏႈန္းထားသို႔ ျပန္ျပင္ေပးမည္ဟုလည္း ကတိျပဳခဲ့သည္။

(မဇၥ်ိမသတင္းဌာန)
Mizzima - News in Burmese

ေရႊေပါကၠံ ၁၅ရပ္ကြက္ ေနအိမ္တစ္လံုးမီးေလာင္ က်ပ္သံုးသိန္းေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈး


နန္းျမင့္| တနဂၤေႏြေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေျမာက္ဥကလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေပါကၠံၿမိဳ႕သစ္ ၁၅ရပ္ကြက္၊ န၀ရက္လမ္း၊ အမွတ္ ၇၉၁ ရွိ
သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ေထာင္ အိမ္တစ္လံုး ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ရက္က မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ က်ပ္ သံုးသိန္းေက်ာ္ဖိုး ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းမီးသတ္ဦးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းမီးေလာင္မူသည္ ေန႕လည္ ၃နာရီ ၁၅မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြာခဲ့ၿပီး အိမ္တြင္းရွိ ေရခဲေသတၱာေမာ္တာ အပူလြန္ကဲရာမွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ၁၅ေပ ၃၀ေပရွိ အိမ္အမိုး၊အကာႏွင့္ အိမ္တြင္းပစည္းမ်ား မီးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ကာ ဆံုးရံႈးမႈတန္ဖိုးက်ပ္သိန္း ၃၈,၇၅၀၀ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္ဟု မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

မီးေလာင္ရာသို႔ မီးသတ္ယာဥ္ ၁၃စီး၊ ကြက္ကဲမႈအုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္ ၃စီး၊ သေႏၶမီးသတ္ ၇၂ဦး၊ အရန္မီးသတ္ ၅၉ဦး၊ ျဖင့္သြားေရာက္မီးၿငိႇမ္းသတ္ရာ ေန႔လည္ ၃နာရီ ၅၀မိနစ္တြင္ မီးၿငိမ္းသြားသည္။

ယင္းမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အိမ္ပိုင္ရွင္အား ေရႊေပါက္ကံရဲစခန္းမွ ပ-၂၀၄/ ၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ-၂၈၅ျဖင့္ အေရးယူထားေၾကာင္းသိရသည္။

(မဇၥ်ိမသတင္းဌာန)
Mizzima - News in Burmese

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာသတင္းကုိ မိမိ facebook တြင္ရွယ္နည္း

ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထားထက္ထက္ရဲ႕ bikini (ေရကူးဝတ္စုံ) အလွ ဆုိတာကုိ ဖတ္ေနတယ္ဆုိပါစုိ႔။ သတင္းေလးကုိႀကိဳက္လုိ႔ ကုိယ့္ရဲ႕ facebook မွာ ရွဲခ်င္တဲ့အခါ ေအာက္က အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ကုိ လုိက္လုပ္ပါ။ ဒါဆုိ အဲဒီသတင္းက facebook မွာ ရဲွၿပီးသားျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

အဆင့္ ၁။
သတင္းဖတ္လုိ႔ၿပီးတဲ့အခါ သတင္းရဲ႕ အဆုံးနားမွာ facebook icon ေလး တစ္ခုရွိပါတယ္ (ေအာက္ကပုံမွာ ျပထားပါတယ္)။ အဲဒါကုိႏွိပ္ပါ။


အဆင့္ ၂။
facebook icon ေလးကုိႏွိပ္လိုက္မယ္ဆုိရင္ box တစ္ခုထြက္လာပါမယ္။ အဲဒီ box ထဲကမွ Share Link ဆုိတာကုိႏွိပ္လိုက္ပါ (ပုံမွာ ျပထားပါတယ္)။ အဲလုိႏွိပ္လိုက္ရင္ ဒီသတင္းက သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ facebook ေပၚကုိ ေရာက္သြားပါၿပီ။


iBlogger
Myanmar CNN

ထားထက္ထက္ရဲ႕ bikini (ေရကူးဝတ္စုံ) အလွ

ပုံအႀကီးၾကည့္ရန္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။
ထိုင္းမွာယွဥ္ျပိဳင္ေနဆဲMiss Grand Myanmar
ျမန္မာအလွမယ္ ထားထက္ထက္ရဲ ့အလွ

--------------------------------------------------------------
Official swimsuit photo of Miss Grand Myanmar - Htar Htet Htet

credit-Miss Supranational Myanmar

ထားထက္ထက္ ေရကူး၀တ္စုံဆုနဲ႔ ေ၀းၿပီ


SUNDAY, NOVEMBER 10, 2013

ထုိင္းမွာျပဳလုပ္ေနတ့ဲ နုိင္ငံတကာမယ္ျပိဳင္ပဲြအတြင္း ေရကူး၀တ္စုံ အလွဆုံး ၀တ္ဆင္ျပသနုိင္သူ အေယာက္ ၂၀ စာရင္း ထြက္လာပါျပီ။ စာရင္းမွာ ျမန္မာအမည္ကုိ မေတြ႔ရပါ။

ဒီကေန႔ အဲဒီထဲက ၁၀ ေယာက္ကုိ ထပ္ေရြးပါမယ္ တ့ဲ။

ျပိဳင္ပဲြ အမည္က Miss Grand International 2013 ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကုိယ္စားျပဳ သြားေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္သူက မထားထက္ထက္ ျဖစ္ပါတယ္။မထားထက္ထက္က  ေရကူး၀တ္စုံ အလွဆုံး ၀တ္ဆင္ျပသနုိင္သူ အေယာက္ ၂၀ စာရင္းထဲ မပါေပမယ့္ ဟုိတေန႔က ျပိဳင္ပဲြအတြင္း ရုိးရာ၀တ္စုံကုိ အေကာင္းဆုံး ဆင္ယင္ျပသနုိင္သူထဲမွာေတာ့ ပါ၀င္ခ့ဲသူပါ။

ေရကူး၀တ္စုံနဲ႔ လွပဖုိ႔အေျခအေန မေပးခ့ဲေပမယ့္လည္း တျခားဆုေတြ နဲ႔ သရဖူကုိ ဆက္လက္ ေမွ်ာ္မွန္းနုိင္ပါေသးတယ္။

မယ္စၾကာဝဠာပဲြတက္ခ့ဲတ့ဲ မုိးစက္၀ုိင္က ပရိသတ္အာရုံစုိက္မႈ အမ်ားအျပား ရေနေပမယ့္ ျပိဳင္ပဲြငယ္ျဖစ္တ့ဲ ထုိင္းနုိင္ငံကပဲြကုိ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပဳိင္ေနတ့ဲ မထားထက္ထက္ကုိေတာ့ ပရိသတ္အာရုံစုိက္မႈ နည္းေနေသးတယ္လုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။

Irrawaddy

ေဆးစာပါလာတာကိုး ....


ေဆးဆိုင္တစ္ဆိုင္ အတြင္းသို႔ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ၀င္လာျပီး..

"အာဆင္းနစ္ အဆိပ္၀ယ္ခ်င္လို႔ပါ..."

ွွေဆးဆိုင္ပိုင္ရွင္ကေမးသည္...

'ဒီေလာက္ အျပင္းဆံုးအဆိပ္ကို ဘာမ်ားလုပ္မလို႔ပါလဲခင္ဗ်ာ..'

"ကြ်န္မေယာက်္ားကို အဲဒီအဆိပ္ခတ္ျပီးသတ္မလို႔ပါ"

'လူသတ္ဖို႔အတြက္ဆို အဲဒီအဆိပ္ကို ကြ်န္ေတာ္ မေရာင္းေပးႏိုင္ပါဘူး'

အမ်ိဳးသမီးက အေရာင္းဘီရုိေပၚတြင္ စံုတြဲပံု ဓါတ္ပံုတစ္ခုတင္လိုက္သည္...

အမ်ိဳးသမီး၏ ေယာက်ၤားႏွင့္ ဆိုင္ရွင္၏ မိန္းမပံုျဖစ္သည္....

ဆိုင္ရွင္က ဓါတ္ပံုကို ယူၾကည့္ ကာေခါင္းတျငိမ္႔ျငိမ္႔လုပ္ျပီး.....

'ဆရာ၀န္ေဆးစာပါလာတာ ေစာေစာက ကြ်န္ေတာ္သတိမထားမိလိုက္ဘူး'

Credit - Original Writer

ေျမးျဖစ္သူေႀကာင့္ ေဒၚလာ ၂ သိန္းရရွိခဲ႔တဲ႔အမ်ိဳးသား


ပီတာအက္ဒ၀ပ္ဟာ၂၀၀၀ျပည့္နွစ္ဇန္န၀ါရီလတုန္းကအသက္၁၈လသားအရြယ္သာရိွေသးတဲ့
 ေျမးျဖစ္သူဟယ္ရီ၀ီလဆင္ဟာ ႏိုင္ငံ့လက္ေရြးစင္ေဘာလံုးသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီးလန္ဒန္ျမိဳ႕ရွိအေလာင္းအစားကုမၸဏီ၀ီလီယံေဟးလ္မွာေဒၚလာ၈၀နဲ႔အေလာင္းအစား လုပ္ခဲ႔ပါတယ္အသက္၆၂နွစ္ရွိပီတာကေ၀းလ္စ္ေျမာက္ပိုင္းခရို၀င္မွာရွိတဲ့မိသားစုအိမ္ရဲ႕ ဧည့္ခန္းထဲမွာေလးဘက္တြားျပီးေဘာလံုးကိုလိုက္ေနတဲ့ကေလးကိုၿမင္ၿပီးေနာင္ တစ္ခ်ိန္မွာေ၀လ္စ္းကိုယ္စားျပဳလက္ေရြးစင္ေဘာလံုးကစား သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာမယ္ဆိုတဲ႔အခ်က္ကိုအေလာင္းအစားလုပ္ခဲ႔တာပါ။ သူ႔ေျမး၀ီလ္ဆင္ဟာအခုဆိုရင္ အသက္၁၆နွစ္ရွိျပီျဖစ္ျပီးဘယ္လ္ဂ်ီယံနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္တဲ႔ပြဲစဥ္ ဒုတိယပိုင္းကစားပြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ႔တာေၾကာင့္ ပီတာဟာ အဂၤါေန႔မွာအေလာင္းအစားမွဆုေငြေဒၚလာ၂သိန္းရရွခဲ႔ပါတယ္။

၀ီလ္လ္ဆင္ဟာေ၀းလ္စ္ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳအသက္အငယ္ဆံုးကစားသမားျဖစ္လာရုံသာမက ပရီးမီးယာလိဂ္ေဘာလံုးအသင္းၾကီးျဖစ္တဲ႔ လီဗာပူးအက္ဖ္စီ မွာလည္းကစားလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ေလာင္းကစားဆုေငြ ထုတ္ေပးတဲ႔ ၀ီလီယံေဟးလ္
ကုမၸဏီရဲ ႕ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကေတာ့ မစၥတာအက္ဒ္၀ပ္ဟာကုမၸဏီမွာတစ္ခါမွမရရွိဘူးတဲ႔အေလာင္း အစားမ်ိဳးကိုပညာသားပါပါေလာင္းနိုင္ခဲ႔တာေၾကာင့္ကုမၸဏီက ဆုေၾကးေငြကိုေက်ေက်နပ္နပ္ေပးအပ္ခဲ႔ေၾကာင္းေျပာၾကား ခဲ႔ေႀကာင္းသိရပါတယ္။

MRTV-4

အိမ္ေစာင့္မက်န္ဘဲ ထမင္းေပါင္းအုိး တည္ထားရာမွ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြား


ျမစ္ႀကီးနား ၊ ၁၀-၁၁-၂၀၁၃

ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္အတြင္း ေနအိမ္ အေစာင့္ မက်န္ဘဲ ထမင္းေပါင္းအိုး တည္ထားရာမွ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ တပ္ကုန္း ရပ္ကြက္ နယ္ေျမ(၄) အမွတ္(၄၉) ေန ေဒၚေခါင္းယန္ ၃၉ ႏွစ္သည္ မဂၤလာ ေဆာင္ပြဲသို႔ သြားေရာက္စဥ္ ေနအိမ္ ေအာက္ထပ္ (ေျမစိုက္) လွ်ပ္စစ္မီးဖို ရွိ မီးဖိုတြင္ လွ်ပ္စစ္ ထမင္းေပါင္းအိုး အား လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္းထားၿပီး အိမ္တံခါး ေသာ့ပိတ္ ထြက္ခြာသြားစဥ္ လွ်ပ္စစ္ဝါယာ ႀကိဳးမ်ား အပူရွိန္ လြန္ကဲ၍ မီးစတင္ ေလာင္ကြၽမ္း ခဲ့ရာ အိမ္နီးခ်င္း မ်ားက မီးမိန္းခ်၍ ဝိုင္းဝန္း ၿငိမ္းသတ္ျခင္း ေၾကာင့္ ၁၂ နာရီ ၁ဝ မိနစ္ တြင္ မီးျငိမ္း သြားၿပီး အဆိုပါ ေနအိမ္၏ မီးဖိုနံရံ (ထရံကာ) အက်ယ္ ၅ ေပႏွင့္ အျမင့္ ၁ဝ ေပခန္႔ မီးေလာင္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ ရကာ မီးေလာင္ ရာသို႔ ျပည္နယ္ မီးသတ္ ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေစာထြန္း ႏွင့္ သေႏၶ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေခါင္လန္ဒီး ႏွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ား ၊ (ေခတၱ) ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴး ျမင့္စိုးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက မီးသတ္ယာဥ္ (၃)စီး ၊ ေရသယ္ယာဥ္ (၁ စီးတို႔ ေရာက္ရွိကာ လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ မီးေပါ့ဆစြာ သုံးစြဲသူ ေဒၚေဒါန္းယန္း (၃၉)ႏွစ္ (ဘ) ဦးလြမ္းေဒါင္း အား ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မ ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းမွ (ပ) ၂၁၆/၂ဝ၁၃ ၊ ပုဒ္မ ၂၈၅ အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

The Myawady Daily

အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕ ခႏၶာကုိယ္သြယ္လ်ေစရန္ စိတ္ႂကြေဆးသုံးစြဲမႈမ်ားရွိလာ


အမ်ဳိးသမီးငယ္အခ်ိဳ႕ ခႏၶာကုိယ္သြယ္လ်ေစေရးအတြက္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆး၀ါးမ်ားကို တလြဲအသုံးျပဳမႈမ်ားရွိလာေနၿပီး မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသည္ဟု စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ဖမ္းဆီးအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူးယစ္ဗဟုိမွ ဒုရဲမွဴးႀကီးေဇာ္လင္းထြန္းကေျပာၾကားသည္။

““အတြင္းသတင္းေတြအရေတာ့ စိတ္ႂကြမူးယစ္ေဆးေတြကို အမ်ဳိးသမီးေလးေတြ ပိန္ေအာင္လုိ႔သုံးတယ္လုိ႔ သတင္းေတြရထားပါတယ္။ ဒီေဆးေတြက သုံးရင္တက္ႂကြေနတယ္။ အလုပ္လည္း မ်ားမ်ားလုပ္ႏုိင္တယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းလည္း လုပ္စရာမလုိဘဲ အလုိအေလ်ာက္ပိန္လာေစတယ္ဆုိေတာ့ သုံးၾကတယ္။ ဘယ္လုိပဲသုံးသုံး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးတာမိရင္ ဖမ္းမွာပဲ”” ဟု ေနျပည္ေတာ္မူးယစ္ဗဟုိမွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးေဇာ္လင္းထြန္းကေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ညပုိင္းတြင္ အခ်ိိန္ပုိင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားလည္း စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးအျပင္ တန္ဖုိးနည္းေသာ အိပ္ေဆးကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းခြင္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈဒဏ္ကို ခံႏုိင္ရည္ရွိေစသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား သုံးစြဲလာၾကေၾကာင္း စိတ္ေရာဂါအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။
မက္သာအက္ဖီတမင္း ဓာတုပစၥည္းပါ၀င္သည့္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆး၀ါး (ATS) မ်ားကုိ သုံးစြဲၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါဆရာ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

““ေဆးလာျဖတ္တဲ့သူေတြထဲက မိန္းကေလးေတြကို ဘာလုိ႔သုံးလည္းေမးၾကည့္ေတာ့ အမ်ားစုက ပိန္ခ်င္လုိ႔သုံးပါတယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ဒီလုိလူနာေတြကိုေတြ႕လာတာ။ ေတာ္ေတာ္ေလးေၾကာက္ဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။ ေဆးကိုတလြဲသုံးၾကတာ””ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးကာကြယ္ေရးစီမံကိန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ  အဆုိပါဆရာ၀န္ႀကီးက  ေျပာၾကားသည္။
““ကၽြန္ေတာ့္ တကၠစီငွားစီးတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ဆုိ ကားစီးလာရင္း တေအာင့္ၾကာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေဆးဘယ္မွာ၀ယ္လုိ႔ရမလဲလုိ႔ေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသတယ္။ ႐ုတ္တရက္လန္႔သြားတယ္။ အရင္က ကၽြန္ေတာ္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ ခဲ့ဖူးတာသိလုိ႔ ရဲကလာအစ္တာထင္တာ။ သူ႔ပုံစံၾကည့္ေတာ့မွ ေဆးတကယ္လုိေနမွန္း သိသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ဒါေတြမလုပ္တာ ၾကာၿပီဆုိေတာ့ ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ရွင္းျပေတာ့ သူက ကားပစၥည္းဆုိင္တစ္ခုေရွ႕မွာ ရပ္ခုိင္းၿပီး ခဏေစာင့္ ခုိင္းတယ္။ တေအာင့္ၾကာေတာ့ စက္ဘီးကၽြတ္ဖာတဲ့ေကာ္ဘူးေတြ အမ်ားႀကီး၀ယ္ထြက္လာတယ္။ ေကာ္႐ႈတာေပ့ါဗ်ာ””ဟု အငွားယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆး၀ါး ျပႆနာကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔မွစတင္၍ ရင္ဆုိင္လာရၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းထုတ္လုပ္မႈအျမင့္မားဆုံးႏုိင္ငံဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူမ်ားမွာ ေဆးဖုိးစရိတ္ ျပန္လည္ကာမိေစရန္အတြက္ သုံးစြဲသူမွတစ္ဆင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားျဖစ္သြားၾကၿပီး တစ္စထက္တစ္စ ေစ်းကြက္က်ယ္ျပန္႔လာေသာ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆး ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေနေသးေၾကာင္း မူးယစ္ဗဟုိ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

7DAY DAILY

ေမြးေန႔ လက္ေဆာင္


ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္မွာ ခ်စ္စ၊ ခင္စ၊ ၾကင္နာစ ရည္းစားအသစ္စက္စက္ တစ္ဦးရိွတယ္။ သူ႕အသဲေလးေမြးေန႔အတြက္ အမွတ္တရျဖစ္ေအာင္ ဘာလက္ေဆာင္ ေပးရင္ေကာင္းမလဲလို႕ အသဲအသန္ စဥ္းစားပါေတာ့တယ္။

@ သူ႕အခ်စ္လည္းေပၚလြင္ရမယ္။
@ သူမအတြက္လည္း အသံုး၀င္ရမယ္။
@ အမွတ္တရနဲ႔ ဂႏၳ၀င္ေျမာက္ရမယ္ေပါ့။
@ ေစ်ႀကီးတာလည္း မတတ္ႏိုင္ဘူးေပါ့။

ေနာက္ဆံုး အေကာင္းစားလက္အိပ္ျဖဴျဖဴေလး တစ္စံု၀ယ္ဖို႕ ၾကည္ႏူးစြာဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ မိန္းမအသံုးေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္ ကိုသြားမွာမို႕ ခ်စ္သူရဲ႕ ညီမေလးလည္းပါလာတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္လွလွေလးေပါ့။ ဆိုင္ေရာက္ေတာ့ သူကလက္အိပ္ျဖဴျဖဴေလးတစ္စံု ၀ယ္တယ္။ ခ်စ္သူ႕ညီမေလးက ေအာက္ခံေဘာင္းဘီ(ပင္တီ) တစ္ထည္၀ယ္တယ္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ထုပ္ပိုးတဲ့ အေရာင္းစာေရးမအမွားေၾကာင့္ ခ်စ္သူ႕ညီမေလးက လက္အိပ္ရသြားတယ္။ သူလည္းစစ္ေဆးမေနဘဲ (ပင္တီ) ပါဆယ္ထုပ္နဲ႔ စာတစ္ေစာင္ေရးျပီး စာတိုက္ကပို႕လိုက္တယ္။ စာကေတာ့...

အသဲေလး...
ကို ဘာလို႕ဒီလက္ေဆာင္ကို ေရြးခ်ယ္ရသလဲဆိုေတာ့ မင္းနဲ႔ ကိုယ္ ညေနခင္းေတြ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္တဲ့ အခါမင္း၀တ္ေလ့၀တ္ထမရိွဘူးဆိုတာ ကိုယ္သတိျပဳမိလို႕ပဲ။ ကိုယ္ကႏွိပ္ ၾကယ္သီးပါတာ ၀ယ္ဦးမလို႕ပဲ။ မင္းညီမက ခ်ြတ္လို႕ စြတ္္လို႕ လြယ္ေအာင္ အဲဒါ
ကိုပဲ၀တ္ဖို႕ တိုက္တြန္းတယ္။ ဟုတ္တယ္....။ သူစြတ္ျပ ခ်ြတ္ျပတယ္။ လွလိုက္တာေလ။စြတ္ရခ်ြတ္ရတာလဲလြယ္တယ္။အေရာင္စာေရးမေလးကေတာင္ သူမလည္းဒါပဲ၀တ္ေၾကာင္းနဲ႔ သူကေတာင္ ၀တ္ျပ ခ်ြတ္ျပေသးတယ္။ အေတာ္ေလးၾကည္႕ေကာင္းပါတယ္။သူမက အေပ အစြန္းလည္း ေရေဆး ရုံနဲ႔ေျပာင္စင္ေၾကာင္း အာမခံတယ္ေလ။ ဒီတစ္ခါ ကိုယ္လာရင္ မင္း၀တ္ထားတာျမင္ခ်င္တယ္။ ေတြ႕ရရင္ေတာ့ေလ........အထပ္ထပ္အခါခါ နမ္းပစ္မိမွာပဲ။ ေသာၾကာေန႕မွာ ကိုယ္နမ္းဖို႕ ဆက္ဆက္၀တ္ထားေနာ္။ ေနာ္......ေနာ္.....ေနာ္ ။

အသဲေလးရဲ႕

ကို..

cr >> original writer

ကဲၿပတ္ကေရာ ..


၂၁ ရာစုအစမွာပဲ စက္ရုပ္ေတြဟာလူတစ္ေယာက္လိမ္တယ္မလိမ္ဘူး ဆုိတာကုိမ်က္နာၾကည့္ျပီးသိႏိုင္
ေအာင္ တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ပါျပီ။ ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ အဲဒီစက္ရုပ္ဟာလိမ္တဲ့သူကိုခ်က္ခ်င္းပါးထရိုက္တာပါပဲ။ မယံုဘူးလား… ေအာက္ကအျဖစ္အပ်က္ကိုဖတ္ၾကည့္ပါ။
ကိုေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ပြင့္တို႔ရဲ့သားေလး ေမာင္ေမာရစ္တစ္ေယာက္အိမ္ကိုေနာက္က်ျပီးမွျပန္ေရာက္လာသည္။
ကိုေဇာ္ဂ်ီ ။ ။ သားမင္းဘာလို႔ေက်ာင္းေနာက္က်တာလဲ။
ေမာင္ေမာရစ္ ။ ။ ဒီေန႔ေက်ာင္းကအခ်ိန္ပိုရွိလို႔ေနာက္က်တာအေဖရဲ့။
ျဖန္း…………………………………..
အ့ံၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပဲ ေဘးမွာရွိေနတဲ့စက္ရုပ္က ေမာင္ေမာရစ္ပါးကိုရိုက္ထည့္လိုက္သည္။
ကိုေဇာ္ဂ်ီ ။ ။ ဒီစက္ရုပ္က လိမ္ေျပာတာကိုအာရံုခံစားႏိုင္တဲ့စက္ရုပ္ကြ။ မွန္မွန္ေျပာစမ္း။ လိမ္ေျပာရင္မင္းကိုပါးထပ္ရိုက္လိမ့္မယ္။
ေမာင္ေမာရစ္ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့. .. က်ေနာ္ရုပ္ရွင္သြားၾကည့္ေနတာပါ။
ကိုေဇာ္ဂ်ီ ။ ။ ဘာရုပ္ရွင္လဲ။
ေမာင္ေမာရစ္ ။ ။ “The Ten Commandments” ဇာတ္ကားပါ။
ျဖန္း……………………………………….
စက္ရုပ္ကရိုက္ထည့္လိုက္ျပန္သည္။ ေမာင္ေမာရစ္တစ္ေယာက္မလိမ္ရဲေတာ့ေပ။
ေမာင္ေမာရစ္ ။ ။ ဟုတ္…ဟုတ္.. Sex Queen ဇာတ္ကားပါ။
ကိုေဇာ္ဂ်ီအေတာ္ေပါက္ကြဲသြားသည္။
ကိုေဇာ္ဂ်ီ ။ ။ မင္းမရွက္ဘူးလားကြ ဒါမ်ိဳးဇာတ္ကားၾကည့္တာ။ မင္းအသက္အရြယ္ေလာက္တုန္းက ငါဒါမ်ိဳးရွက္စရာဘယ္တုန္းကမွ မလုပ္ခဲ့ဘူး။
ျဖန္း……………………………………………………
ေတာ္ေတာ္ေလးကိုအသံက်ယ္ပါဧ။္။ ကိုေဇာ္ဂ်ီကိုစက္ရုပ္ကပါးခ်လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေခ်သည္။
ဆူညံဆူညံအသံမ်ားေၾကာင့္မိခင္ျဖစ္သူ ပြင့္မီးဖိုေခ်ာင္မွထြက္လာျပီးေျပာလိုက္သည္။
ပြင့္ ။ ။ ရွင္လည္းလိမ္တာပါပဲလား။ အင္းေလ.. ရွင္နဲ႔တူမွာေပါ့ အဲဒါရွင့္သားပဲေလ ။
ျဖန္း……………………………………………………………
ဒီတစ္ခါစက္ရုပ္ဧ။္ ပြင့္ကိုပါးရိုက္ခ်က္ကား အသံအက်ယ္ဆံုးျဖစ္ေတာ့သည္။

Credit - Original Writer

အစုိးရ၏ ဒီမုိကေရစီ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်ျပေဆြးေနြး


အစုိးရအဖြဲ့ရဲ့ ဒီမုိကေရစီ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ျပည္သူေတြဆီ တုိက္႐ုိက္မဟုတ္ဘဲ နုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ့ လူမႈအဖြဲ့အစည္းေတြကတဆင့္ ျပန္လည္ခ်ျပတဲ့ ေဆြးေနြးပြဲတခုကုိ ဒီေန့ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ျပုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေဆြးေနြးပြဲမွာ လက္႐ွိအစုိးရက လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေနြးခဲ့တဲ့ရလဒ္၊ လက္က်န္နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေစလြွႊတ္ေရးနဲ့ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ထပ္တိုးေကာက္ခံရတဲ့ ကိစၥေတြနဲ့ ပတ္သက္ျပီး အစုိးရ တာ၀န္႐ွိသူေတြက ခ်ျပခဲ့ပါတယ္။

ေဆြးေနြးပြဲတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက “အဓိက ဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲကုိ ေ႐ြ့ေတာ့ေ႐ြ့ေနတယ္။ လုံး၀ၾကီး မေရာက္ေသးေပမယ့္ သူတုိ့အေနနဲ့ အဲလုိ က်င့္စဥ္ေတြကုိေတာ့ စျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ သူတုိ့အစုိးရက အက်ပ္အတည္းထဲမွာ ျဖတ္သန္းျပီး သြားရတာေပါ့။ ေနာင္အစုိးရေတြအတြက္ လမ္းခင္းေပးတဲ့သေဘာေပါ့” လုိ့ ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန့ ေဆြးေနြးပြဲမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း၊ လက္က်န္နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးစိုးသိမ္းနဲ့ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ နုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္နဲ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ့အစည္းေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး အျပန္အလွန္ ေျပာဆုိ ေဆြးေနြးခဲ့ၾကပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက မီးတာခတက္တာနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူေတြကုိ ေတာင္းပန္ေၾကာင္းနဲ့ မီတာခကုိ အရင္နႈန္းထားအတိုင္း ဆက္လက္ေကာက္ခံသြားမယ္လို့ ေျပာပါတယ္။

“မီတာခနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ ၀င္ေငြအေပၚမွာ မူတည္ျပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ့္အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ကသိကေအာက္ျဖစ္ခဲ့တာကုိလည္း ေတာင္းပန္ပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ အသံကုိ ျပန္နားေထာင္ျပီး၊ ျပည္ေထာင္စုလြွႊတ္ေတာ္ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ မူတည္ျပီး က်ေနာ္တုိ့ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ နုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ့၀န္ၾကီးဌာနက လုပ္တဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြကုိလည္း ေျပာပါ။ လုပ္ေဆာင္သင့္တာေတြကုိလည္းေျပာပါ၊ မွားေနတာတာေတြကုိလည္း ေထာက္ျပပါ။ က်ေနာ္တုိ့အေနနဲ့ ဒါေတြအားလုံးကုိ ခံယူျပီးေတာ့မွ ေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။”

အခုလုိေျပာသြားတဲ့အေပၚ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက “ျပီးခဲ့တဲ့ကိစၥမွာ သူတုိ့ တဖက္သတ္လုပ္တယ္လုိ့ ထင္ျမင္ယူဆခံရတဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္း အခက္အခဲ ျဖစ္သြားပုံေပၚပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ့ထဲမွာလည္း ျပန္လည္စဥ္းစားရပုံ ေပၚတယ္။ ျပည္သူေတြကုိ တနည္းနည္းနဲ့ အသိေပးဖုိ့ လုိတယ္ဆုိတာ သူတုိ့ နားလည္သေဘာေပါက္သြားပါျပီ” လုိ့ ေျပာပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေနြးပြဲေတြနဲ့ ပတ္သက္ျပီး အစုိးရအေနနဲ့ ပုိျပီး ထင္သာျမင္သာ႐ွိေအာင္ ေျပာေပးဖုိ့ နုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ့ေတြက ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတာကုိလည္း တာ၀န္႐ွိသူေတြက ပုိျပီးထင္သာျမင္သာ႐ွိေအာင္ ေနာက္ပုိင္းမွာ channel တခု ထားျပီး လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္သေဘာမ်ဳိး ေျပာဆုိသြားလုိ့ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာပါတယ္။

လက္က်န္နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးစိုးသိမ္းကလည္း ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ မကုန္ခင္ အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ႐ွိတဲ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးေစလြွႊတ္နိုင္ေအာင္ နိုင္ငံေရး ပါတီေတြအေနနဲ့ စာရင္းျပုစုတင္ျပေပးပါလို့  ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လက္က်န္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးဘိုၾကည္ကေတာ့ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ့ တရားဆြဲဆုိတာေတြ ႐ွိေနပါက နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ဆက္႐ွိေနမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ပုဒ္ ၁၈ ျပင္နိုင္ေရးကို ေဆြးေနြးေနတယ္လို့ ေျပာပါတယ္။

“ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆနၵျပတာကုိ မျပနုိင္ေအာင္လုိ့ ပိတ္ပင္ထားသလုိျဖစ္ေနတယ္။ အဲေတာ့ ပုဒ္မ ၁၈ ကုိ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲသင့္တယ္။ အဓိက ေျပာင္းလဲသင့္တာက ခြင့္ျပုမိန့္ေတာင္းခံျခင္းဆုိတာကုိ အသိေပးျခင္းဆုိတဲ့ စကားရပ္နဲ့ အစားထုိးဖုိ့လုိတယ္။”

by ဒီဗြီဘီ

ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းၿပိဳက်မႈ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ေနရာမ်ားကုိပါၿခိမ္းေျခာက္လာ


အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္းဇုန္ကန္႔သတ္တိုင္မ်ား ၿပိဳက်သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ျမစ္ကမ္းၿပိဳမႈသည္ ေျမာက္ဘက္ၿမိဳ႕႐ိုးႏွင့္ မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္း အစရိွသည့္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ေနရာမ်ားႏွင့္လည္း ပိုမိုနီးစပ္လာေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ဒုဌ၀တီျမစ္ဆံုရာ အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းအေရွ႕ ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ေတာ္ဆိပ္အထိ အရွည္တစ္မုိင္ခဲြခန္႔ရိွေသာ ကမ္းနားတြင္ ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ ေရွးaဟာင္းဇုန္အျဖစ္ စုိက္ထူထားသည့္ တုိင္အခ်ိဳ႕ ကမ္းပါးၿပိဳသည့္အထဲ ပါသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ဘက္ၿမိဳ႕႐ိုုးႏွင့္ ေပ ၅၀ ၀န္းက်င္ခန္႔သာ ကြာေတာ့ေၾကာင္း အင္း၀ေဒသခံအခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားသည္။ ““သရက္ၿခံေတြလည္း ပါသြားလို႔ ကမ္းပါးေျမၿပိဳမွာေၾကာက္ၿပီး ဘယ္သူမွ မစုိက္ရဲၾကေတာ့ဘူး””ဟု ေတာင္ေတာ္ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ ဦးၫႊန္႔ေမာင္ကေျပာသည္။ ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာသည္မွာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ေရႀကီးကာလ ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကၽြတ္လမ်ားတြင္ ပိုမိုအျဖစ္မ်ားတတ္ေၾကာင္း၊ ယခုရက္ပုိင္းတြင္လည္း ကမ္းပါးေျမမွာ တျဖည္းျဖည္းနိမ့္ဆင္းလာေၾကာင္း ေတာင္ေတာ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကေျပာသည္။ ““ဧရာ၀တီျမစ္ထဲမွာ ေသာင္ေတြထြန္းေနေတာ့ သေဘၤာႀကီးေတြက အင္း၀ဘက္ကမ္းကေန ကပ္လာရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကမ္းပါးေတြပိုၿပိဳလာတယ္။ အင္း၀ၿမိဳ႕႐ိုးတင္မကဘူး။ မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္းနဲ႔ပါ နီးလာၿပီ””ဟု ေဒသခံဦးတင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။ ကမ္းပါးေျမ၀ယ္ယူထားသူအခ်ိဳ႕ မွ ေျမၿပိဳက်မႈကာကြယ္ရန္ ေမ်ာတုိင္မ်ားျဖင့္ ကာရံၾကေသာ္လည္း ထိေရာက္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ အင္း၀ၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တံတားဦးၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ ႏွစ္မုိင္ေလးဖာလံု၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မုိင္ ၂၀ ခန္႔အကြာ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ဒုဌ၀တီျမစ္(ျမစ္ငယ္ျမစ္)တို႔ဆံုရာတြင္ တည္ရိွသည္။ အင္း၀ၿမိဳ႕ကုိ သကၠရာဇ္ (၇၂၆ ခုႏွစ္)တြင္ သတုိးမင္းဖ်ား (ေအဒီ ၁၃၆၄-၁၃၆၈)က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘႀကီးေတာ္(ေအဒီ ၁၈၁၉-၁၈၃၇)အထိ ထီးနန္းစုိက္ခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ၾကာ တည္ရိွခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အင္း၀ ၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု စုစုေပါင္း ၆၂၄ ခု ရိွသည္။

7DAY DAILY

လွ်ိဳ႕၀ွတ္ခ်က္...


ဇနီးသည္မွာ မထင္မွတ္ဘဲ ကိုယ္၀န္ရွိလာတာ သိရတဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ရဲ့ ဒီမဂၤလာရွိတဲ့ သတင္းကို လူတိုင္းကို အသိေပးခ်င္လာတယ္..။ အဲဒါနဲ႔ ဇနီးသည္ရဲ့ ဟန္းဖုန္းကို ယူၿပီး သူမဖုန္းထဲမွာရွိတဲ့ အဆက္အဆံရွိတဲ့သူေတြကို

“ငါ့မွာ ကိုယ္၀န္ရွိေနၿပီ”လို႔ message ေတြ ပို႔လိုက္သတဲ့..။သိပ္မၾကာပါဘူး ဇနီးရဲ့ အေမက စာျပန္တယ္…
“နင့္ေယာက္်ားက ၿမ…ံဳေနတာဆို..။ နင့္အရင္ဘဲနဲ႔ ျပန္ဆက္သြယ္ေနျပန္တာလား။”ခဏေနေတာ့ ခဲအိုကစာျပန္တယ္..
“မင္းဘယ္လို ေျဖရွင္းမယ္စိတ္ကူးလဲ”ေက်ာင္းေနဘက္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က
“ငါတို႔ေတြ မေတြ႔ေတာ့တာ ၆လေက်ာ္ၿပီေနာ္ ငါ့ေခါင္းေပၚပံုဖို႔ေတာ့ စိတ္မကူးနဲ႔”လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္က “ဟုတ္ပမလားကြာ.၂ရက္ပဲရွိေသးတာကို”… သူေဌးက
“ငါမင္းကို သိန္း၁၀၀ေပးမယ္… မင္း ခဏေလာက္နားေနလိုက္ကြာ”ေဖာက္သည္က
“ေအးပါကြာ..။ မင္းငါ့ကိုမေျခာက္ပါနဲ႔ေတာ့..။ မနက္ျဖန္ ငါ့အိမ္ တစ္ေခါက္ထပ္လာခဲ့…ငါ စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးေပးပါ့မယ္..။”သူစိမ္းတစ္ေယာက္က “မင္းကြာရွင္းလိုက္ပါ..။ ငါတို႔ ဒီကေလးကို ေမြးၾကမယ္..”ေနာက္သူစိမ္းတစ္ေယာက္က
“အဲဒီေန႔က မစၥတာ Z လည္း ပါတာပဲ..။ ငါလို႔ေတာ့ မင္းမေျပာပါနဲ႔…”ေနာက္ထပ္ သူစိမ္းတစ္ေယာက္က
“မေနာက္ပါနဲ႔ကြာငါသားေၾကာျဖတ္ထားတာ ၾကာၿပီကြ…။

”ၾကည့္ရတာ ဇနီးသည္မွာ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားပံုရတယ္..။

သေဘာထားၾကီးသားပဲ


ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ အလြန္သာယာေသာ လယ္ကြင္းျပင္သို့ လက္တြဲ၍ လမ္းေလွ်ာက္လာၾကသည္။
လမ္းတြင္ ႏြားမၾကီးက ႏြားကေလးေလးအား နမ္းေနသည္ကို ေတြ့ၾကေသာအခါ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးအား ေျပာလိုက္သည္
“အခ်စ္ရယ္ ၾကည့္စမ္း ဟုိမွာ ႏြားမၾကီးက ႏြားကေလးကို နမ္းေနတာ ဘယ္ေလာက္ အားက်စရာေကာင္းလဲ ကိုယ္လဲ အဲ့လိုနမ္းခ်င္လိုက္တာ”
ေကာင္မေလးျပန္ေျပာလိုက္သည္မွာ “ေမာင္ နမ္းခ်င္ သြားနမ္းေလ ခ်စ္ ဒီကေစာင့္ေနမယ္” ဟုသတည္း။

cr >> original writer

အတိုဆံုး၀တၱဳတိုၿပိဳင္ပြဲ


ဌာနတြင္း ၀တၱုတိုၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု က်င္းပသည္ ။
၀တၱုုဳတို တြင္ ဤ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ရမည္ ၊ ထိထိမိမိနွင့္
အတိုဆံုးသီကံုးနိုင္သူၿဖစ္ရမည္ ဟုပါရွိသည္ ။
- ဘာသာတရား ကိုင္းရွိုင္း မွုရွိ ရမည္ ။
- ေတာ္၀င္ဆန္ရမည္ ။
- လိင္ သေဘာသဘာ၀ ပါရွိရမည္
- လ်ိဳ႔၀ွက္ဆန္းၾကယ္ရမည္ ။

ဆုရသြားေသာ ၀တၱဳတိုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္ ။

*“ဆုရသြားေသာ၀တၱဳတို”

“အို ဘုရားေရ” ဟု ဘုရင္မက ေၿပာသည္ ။ “ငါ ကိုယ္၀န္
ရွိေနၿပီ” ၊ “ဘယ္သူနဲ့
ရတာပါလိမ့္” ဟု ၿငီးတြားသည္ ။

Credit - Original Writer

ငါ့ဟာကြ


ဟုိတယ္တစ္ခုတြင္ ႏွစ္ေယာက္အိပ္ခန္းကုိငွားရမ္းျပီးမွ တစ္ေယာက္အိပ္ခန္းသို႔ေျပာင္းေပးပါရန္ ေဟာ္တယ္မန္ေနဂ်ာက ေတာင္းပန္သျဖင့္ ကုိျမေငြတစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္အိပ္ခန္းသို႔ေျပာင္းေပးရေလသည္။ ကုိျမေငြ ဧ။္ ႏွစ္ေယာက္ခန္းအား သမီးရည္းစားစံုတြဲအား ငွားရမ္းလုိက္ေလ သည္။
ကုိျမေငြတစ္ေယာက္ မိမိအခန္းေရာက္မွ ဟုိဘက္ခန္းတြင္မိမိ ဧ။္ ထီးေကာက္ေမ့က်န္ေနခဲ့ေၾကာင္း သတိရေလဧ။္ ။ ထုိအခါမွ ဟုိဘက္ခန္းသုိ႔ ထီးျပန္ယူ ရန္သြားေလသည္။ အခန္းေရွ႔ေရာက္ေသာအခါ အခန္းတြင္းမွ သမီးရည္းစား တုိ႔ဧ။္ စကားေျပာသံမ်ားၾကားသျဖင္ ခဏနားစြင့္ၾကည့္မိေလသည္။
`ခင္ေရ... ေဟာဒီ့ ေရႊေရာက္မ်က္လံုးေလးက ဘယ္သူ႔ဟာေလးလဲ ဟင္´ ၊ ေအာ္ .... ေမာင့္ရယ္ .. ေမာင့္ဟာပဲေပါ့ကြယ္´
`ခင္ရယ္ .. ေဟာဒီ့ သမင္မ်က္လံုးေလးက ေကာ´ ´ေအာ္... ေမာင့္ဟာပဲေပါ့´
`ဒီ ႏွင္းဆီဖူးေလးလုိ ႏွဳတ္ခမ္းေလးကေကာ.. ` .. `အုိ... ေမာင့္ဟာ ... ေမာင့္ဟာ´
`ဒီ ဆင္စြယ္ေရာင္ လက္ေမာင္းေလးကေကာ.. ´အုိ.... ေမာင့္ဟာပါဆုိ ´
ထုိသုိ႔ေမးလာရာ အားလံုးကုန္သေလာက္ရွိသြားျပီ ျဖစ္ရာ ကုိျမေငြစုိးရိမ္ စိတ္၀င္လာေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ၾကဳိတင္ ေအာ္ေျပာလုိက္ပံုက
`အထဲ ကေက်းဇူးရွင္ေလးေရ .... ကုတင္ေျခရင္းမွာ ခ်ိတ္ထားတဲ့ထီးေကာက္ၾကီးကေတာ့ မင္းဟာမဟုတ္ဘူးကြ .. အဲဒါငါ့ဟာ... ငါ့ဟာကြ... ´

cr >> original writer

Cartoon of the week - the voice weekly journal myanmar

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား တင္ျပသည့္ အဆုိကို ပါတီစြဲမထားဘဲ ႏုိင္ငံအက်ိဳးကို ၾကည့္၍ ေဆာင္ရြက္ေနဟု သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကား


လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္မ်ားက တင္ျပလာသည့္ အဆုိမ်ားကို ပါတီစြဲမထားဘဲ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၉ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ပါတီစြဲ ဝါဒစြဲ လူမ်ိဳးစြဲ ေဒသစြဲေတြ ကင္းရွင္းၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ဘယ္ပါတီကမဆို တင္ျပလာတဲ႔ အဆိုေတြကိုလည္း ႏုိင္ငံအက်ိဳး ျပည္သူ႔အက်ိဳး တြက္တင္ျပတယ္လို႔ယုံၾကည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။"ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ အမတ္မ်ားသည္ ပါတီ ၁၇ ခုကို ကိုယ္စားျပဳကာ ႏုုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအား လက္တြဲေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ပါတီအက်ိဳးႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈကာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အတိတ္ကာလက ခါးသီးတဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ယေန႔ေခတ္ကာလမွာ အားလုံးအတူတကြ လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး အေကာင္ထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ပါတီတိုင္းမွန္ကန္တဲ့ အေတြးအေခၚ မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မွ ႏုိင္ငံေတာ္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၎က ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ဝုိင္းဝန္းအႀကံျပဳရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

ထုိသုိ႔ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲကို ႏုိဝင္ဘာလ၉ရက္ မြန္းလြဲ ၁နာရီခန္႔မွစတင္ကာ ညေန ၄နာရီအထိ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

Written by  ေအာင္ကိုဦး

Mizzima - News in Burmese

မႏၲေလးတိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံႏွစ္႐ုံ ေႏြရာသီအမီ တည္ေဆာက္မည္ဟုဆို


မႏၲေလး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၉

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံႏွင့္ မိတၳီလာခ႐ိုင္တို႔အတြင္း ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သုံးႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္သည့္ စက္႐ုံႏွစ္႐ုံ လာမည့္ ေႏြရာသီအမီ အၿပီးတည္ေဆာက္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း တိုင္းလွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်ီနီယာဌာနထံမွ သိရသည္။

မဂၢါဝပ္ ၂၅၀ စီ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ အဆိုပါ စက္႐ုံႏွစ္႐ုံကို ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ နဗူးအိုင္ရြာတြင္ ဆိုလာမွ ထုတ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံကို လည္းေကာင္း၊ မိတၳီလာခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ဝမ္းတြင္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ သာစည္ၿမဳိ႕နယ္ၾကားတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မည့္ စက္႐ုံကို လည္းေကာင္း တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဌာနထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ဆိုလာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စက္႐ုံမွ ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ရွိ သေျပဝခြဲ႐ုံသို႔ ပို႔လႊတ္မည္ ျဖစ္ၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး စက္႐ုံမွ ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို မိတၳီလာခ႐ိုင္ ဘဲလင္းခြဲ႐ုံသို႔ ပို႔လႊတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနထံမွ ထပ္မံသိရွိရသည္။
“လုပ္ခ်င္တာကေတာ့ ဒီႏွစ္ေႏြရာသီ အမီပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘတ္ဂ်က္ အေျခအေနေပၚမွာ ၾကည့္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရမွာပါ” ဟု တိုင္းလွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်ီနီယာဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေႏြရာသီကာလတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈပမာဏမွာ မဂၢါဝပ္ ၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
The Voice Weekly

အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်းေငြမရရွိမႈ ျပန္စိစစ္မည္

မႏၲေလး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၉

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြ မရရွိျခင္းအေပၚ ျပန္လည္ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးရဲျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ႐ုံးေဟာင္းတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ မႏၲေလးၿမဳိ႕ေပၚမွ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးရဲျမင့္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေသးစား၊ အလတ္စားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ ရယူလိုသူမ်ား အေနႏွင့္ အေသးစားလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အလတ္စား လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လုပ္ငန္းရွင္၏ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမစသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ တို႔ကို မွတ္ပုံတင္႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ဘဏ္က သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြပမာဏ ျပည့္မီပါက အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေခ်း ယူႏိုင္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမဳိ႕ရွိ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လုပ္ငန္းေတာ့ရွိတယ္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မႈ မွတ္ပုံတင္စရာ မရွိဘူး။ ေငြေခ်းယူလို႔ မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ စက္မႈဘဏ္က ေငြေခ်းလို႔ရတာ ပိုင္ဆိုင္မႈရွိတဲ့ သူေဌးေတြသာ ေခ်းရတာပါ” ဟု ေအာင္ေျမသာစံ ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ လဲ့ရည္ဝင္း စတိန္းလတ္စတီး လုပ္ငန္းရွင္က ဆိုသည္။
“မရွိလို႔ ေခ်းပါတယ္ဆိုဗ်ာ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ လာေတာင္းေနေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ ေခ်းျဖစ္ေတာ့မတုံးဗ်၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လုပ္ငန္းရွိတယ္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိေတာ့ ေခ်းမရဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ ၇၃ ေယာက္လား ေခ်းႏိုင္တာပါဗ်ာ။ ၆၀ ဘီလီယံေက်ာ္ေလး ျပန္လည္ စိစစ္မယ္ ဆိုရင္လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈ ျပစရာ မလိုဘဲ ပိုင္ဆိုင္မႈအစား လုပ္ငန္းျပၿပီး ေခ်းလို႔ရရင္ အဆင္ေျပတာေပါ့” ဟု ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနႏွင့္ အတိုးႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေခ်းယူ လိုေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ လုပ္ငန္းသာရွိၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္တြင္ ေငြေၾကး တစ္စုံတစ္ရာ ေခ်းယူ မရရွိၾကေၾကာင္း အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
The Voice Weekly

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမစံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ထြက္ရွိမည္


မႏၲေလး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၉

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ား၏ ကာလေပါက္ေစ်းအလိုက္ စံႏႈန္းမ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက သတ္မွတ္ အတည္ျပဳၿပီးပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုး၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္း ထြက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ၾကဴက ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေရွးေဟာင္းႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။
“တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အတည္ျပဳၿပီးရင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရမွာပါ။ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက အတည္ျပဳၿပီးရင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က အတည္ျပဳတာ မ်ားပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာျမင့္ၾကဴက အဆိုပါ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ဆိုသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ စံႏႈန္း ထြက္ရွိၿပီးပါက မႏၲေလးခ႐ိုင္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိ အခြန္႐ုံး အသီးသီးသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ၾကဴက ေျပာၾကားသည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တန္ဖိုး စိစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕က အဆိုပါ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ကို သတ္မွတ္ၿပီး စာအိတ္ျဖင့္ ခ်ိပ္ပိတ္ကာ ၿမဳိ႕နယ္ တံဆိပ္ေခါင္း႐ုံးႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ႐ုံးသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ၿမဳိ႕နယ္ တံဆိပ္ေခါင္း႐ုံးႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း႐ုံးက အဆိုပါ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၏ ကာလေပါက္ေစ်းမွ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခြန္ေပးေဆာင္ေစ၍ မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၌ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ဂရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ဂရန္ မေလွ်ာက္ထား လိုသူမ်ားက စာခ်ဳပ္စာတမ္း႐ုံးတြင္ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ (ပတ္ကားစာခ်ဳပ္) ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ၾကဴက ရွင္းျပသည္။

“အရင္က စာခ်ဳပ္စာတမ္း ယာယီ မွတ္ပုံတင္ထားတာေတြကို တိုင္းအခြန္ဦးစီးကို ပို႔ခိုင္းထားတယ္။ ေလွ်ာ့ခ်ဳပ္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ယာယီ မွတ္ပုံ တင္ထားတာေတြကို တြက္ခ်က္ၿပီး က်သင့္တဲ့ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္နဲ႔ ဝင္ေငြခြန္ ေငြျပန္လည္ ေကာက္ခံ သြားမွာပါ” ဟု ေဒါက္တာျမင့္ၾကဴက အဆိုပါ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ဆိုသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေပါက္ေစ်းမ်ားကို အဆိုပါ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ားက ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဓိက ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား မမွ်၍ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမဳိ႕ မန္းေျမရာဇာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီမွ လုပ္သက္ရင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ဳိးေဆာင္ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဆိုသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေရာင္းဝယ္ရာတြင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ယာယီမွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳရန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ေျမစာရင္း႐ုံး မ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ား၏ ကာလေပါက္ေစ်း အလိုက္ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။
The Voice Myanmar

အလုပ္သမားသမဂၢ ညီလာခံရလဒ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္မည္


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၉

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နာေရးကူညီမႈ အသင္းပိုင္ သုခခန္းမတြင္ က်င္းပမည့္ အလုပ္သမားသမဂၢ ညီလာခံမွ ေဆြးေႏြး၍ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုပ္ျပ ပန္းခ်ီဆရာ သမဂၢမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ညီလာခံကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အလုပ္သမား သမဂၢေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ ၃၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

တက္ေရာက္လာမည့္ အလုပ္သမားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အလုပ္သမား ဥပေဒ၊ အစိုးရႏွင့္ အလုပ္သမား အခန္းက႑၊ အနိမ့္ဆုံး လုပ္ခလစာ၊ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေၾကာင္း စသည္တို႔ကို တစ္ခုလွ်င္ တစ္နာရီခြဲၾကာ အုပ္စုခ်င္းလိုက္ဖြဲ႕ကာ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေပါင္းကာ ထပ္မံေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္လင္းက ဆိုသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းက အလုပ္သမားေတြက အခက္အခဲေတြ ရွိတုန္းပဲ။ အလုပ္သမားေတြ သပိတ္ေမွာက္ရတဲ့ ကိစၥပဲ ၾကည့္ေလ။ ဒီအေျခအေနမွာ စုေပါင္းၿပီး လုပ္တာပါ။ ရလဒ္ကိုေတာ့ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ တင္ဖို႔ရွိတယ္။ ရက္ေတာ့ အတိအက် မရွိေသးပါဘူး” ဟု ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ညီလာခံမ်ဳိး ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အလုပ္သမားအတြက္ အေျဖတစ္ခု ထြက္ေပၚလာဖြယ္ရွိၿပီး လုပ္သားမ်ားအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကို မိမိတို႔ ႀကဳိဆိုေၾကာင္း စက္႐ုံ လုပ္သားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
The Voice Weekly

မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ဖိလစ္ပုိင္တြင္ ေသဆုံးသူ ၁ ေသာင္းခန့္ ႐ွိျပီ


ဖိလစ္ပိုင္နုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းမွာ နုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန့က တုိက္ခတ္သြားတဲ့ စူပါတိုက္ဖြန္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူ ၁ ေသာင္းေလာက္ ေသဆံုးသြားတယ္လို့ အဆင့္ျမင့္ အရာ႐ွိတေယာက္က ဒီေန့ အတည္ျပုပါတယ္။

မုန္တုိင္းျဖတ္သန္းရာ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ႐ွိတဲ့ ေလ့ဒ္ခရိုင္မွာ ၇၀ ရာခုိင္နႈန္းကေန ၈၀ ရာခုိင္နႈန္းအထိ ပ်က္စီးသြားျပီး ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္းက ျမို့ေတြနဲ့ ခ႐ုိင္ရဲ့ ျမို့ေတာ္ တကၠလိုဘန္ျမို့မွာ ေရၾကီးျပီး က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။

မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ဆူနာမီနဲ့ တူတဲ့ ပင္လယ္ေရလႈိင္းေတြ ျမင့္တက္ခဲ့ျပီး အိမ္ေတြနဲ့ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ နစ္ျမႈပ္ေသဆံုးကုန္ပါတယ္။

နုိ၀င္ဘာ ၉ ရက္ေန့ အေစာပိုင္းအထိ ေသဆံုးသူ လူ ၁ ေထာင္လာက္ပဲ ႐ွိမယ္လုိ့ ခန့္မွန္းရာကေန အခုေနာက္ဆံုး လူ ၁ ေသာင္းအထိ ႐ွိမယ္ဆုိတဲ့ ခန့္မွနး္ခ်က္အေပၚ အစိုးရနဲ့ သဘာ၀ေဘးဆုိင္ရာ အဖြဲ့အစည္းေတြက အတည္မျပုေသးပါဘူး။

ထြက္လာတဲ့ ဗြီဒီယိုေတြမွာ လူေသအေလာင္းေတြ လမ္းတေလွ်ာက္နဲ့ အပ်က္အစီးေတြ ေအာက္မွာ ျပန့္က်ဲေနတာ ေတြ့ရပါတယ္။

ဒီေန့အထိ ေဈးဆုိင္ေတြ၊ ေဈးေတြ၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ ဆုိင္ေတြ ပိတ္ထားဆဲျဖစ္ျပီး ႐ြာသားေတြက ရိကၡာနဲ့ ေရေတြ ျပတ္လပ္ေနပါတယ္။

ျမို့ေတာ္ အာဏာပိုင္ေတြကလည္း အေလာင္းေတြကို သိမ္းဖို့နဲ့ ကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပ့ံေတြ ပုိ့ဖုိ့ အခက္ၾကံုေနရတယ္လုိ့ ေျပာပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမ႐ွိတဲ့ အေျခအေန၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြ ပ်က္ယြင္းေနဆဲ အေျခအေနမွာ လုယက္မႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

ဟုိင္ယန္ တိုက္ဖြန္ မုန္တုိင္းဟာ ဒီနွစ္ ဖိလစ္ပို္င္ကို ၀င္တဲ့ မုန္တုိင္းေတြထဲက အဆင့္ ၅ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဒုတိိယေျမာက္ မုန္တုိင္းျဖစ္ျပီး တနာရီကို ၁၉၅ မုန္ နႈန္းနဲ့ တိုက္ခတ္ခဲ့တာပါ။

အစိုးရရဲ့ ကိန္းဂဏန္းအရ မုန္းတိုင္း ဒဏ္ခံရသူ ေလးသန္းေလာက္ ေလာက္အထိ ႐ွိမယ္လို့ ဆုိပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္ဟာ နွစ္စဥ္ တုိက္ဖြန္ မုန္တုိင္း အၾကိမ္ ၂၀ ေလာက္နဲ့ ရင္ဆုိင္ရေလ့ ႐ွိတာပါ။ မနွစ္တုန္းက တိုက္ခတ္သြားခဲ့တဲ့ ဘိုဖာ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ မန္ဒါနာအို ျပည္နယ္မွာ လူ ၁၁၀၀ ေလာက္ ေသဆံုးျပီး အပ်က္အစီး တန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၀ ေလာက္ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။

by ဒီဗြီဘီ

NLD ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦး တ႐ုတ္သြားမည္


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၉

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးသည္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NLD လူငယ္ ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဖိတ္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လိုက္ပါမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။
“အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး သြားမွာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ၿပီး လူငယ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေ႐ြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း NLD ပါတီမွ သိရသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ဖက္အစိုးရ ဆက္ဆံေရး သာမက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ေနာက္ဆုံးပတ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေရး အသင္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း NLD ပါတီသည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ မြန္ဂိုလီးယား ႏိုင္ငံတို႔သို႔ သြားေရာက္ ခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကုလသမဂၢ HIV/AIDS ပေပ်ာက္ေရး ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ယခုလအတြင္း ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီမွ သိရသည္။
The Voice Weekly

ၿဗိတိန္ နာမည္ေက်ာ္ Black Voices အဖြဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ေဖ်ာ္ေျဖမည္


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၉

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၌ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ a cappella အဆုိရွင္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ Black Voices အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပရိသတ္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားဟိုတယ္၌ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ ဆက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို စီစဥ္သည့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုၾကာ ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္လာခဲ့သည့္ Black Voices အဖြဲ႕သည္ Ray Charles၊ Nina Simone၊ Wynton Marsalis ႏွင့္ Take 6 တုိ႔ ကဲ့သို႔ေသာ ဂီတထိပ္သီးတို႔ႏွင့္ တြဲဖက္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ ဖူးၿပီး သမၼတေဟာင္း နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားႏွင့္ ၿဗိတိန္ ေတာ္ဝင္မိသားစု အစရွိသည့္ ထင္ရွားသူတုိ႔ကို ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ဖူးသည္။

၎တုိ႔၏ စြဲမက္ဖြယ္ တင္ဆက္မႈႏွင့္ သူမတူသည့္ တူရိယာမပါဘဲ ‘အသံအား’ သက္သက္သာသံုး၍ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖသည့္ a cappella ပံုစံ သီဆုိဟန္တုိ႔သည္ အာဖရိကန္ ကာရစ္ဘီယန္႐ိုးရာ၊ အဂၤလိပ္ေက်းလက္ ဂီတ၊ jazz၊ gospel၊ pop၊ reggae သီခ်င္းပံုစံ မ်ားစြာအား အာဖရိက၊ ကာရစ္ဘီယန္၊ ၿဗိတိသွ် အေမြအႏွစ္တုိ႔ ပါဝင္ကာ က်ားမ၊ လူမ်ဳိး၊ အသက္အရြယ္၊ ဘာသာအယူ မေရြး ႏွစ္သက္ၾကေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔၏ လူထုေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဂီတျမတ္ႏုိး သူပရိသတ္အတြက္ အခမဲ့ တင္ဆက္မည္ ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါပြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ‘ဂီတမိတ္’ ဂီတေက်ာင္းကလည္း ပါဝင္တြဲဖက္ တင္ဆက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။
“ဂီတမိတ္မွ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Black Vocies ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပထမဆံုး ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ရခဲ့တာ အရမ္းေက်နပ္မိပါတယ္။ Black Vocies ဆုိတာ အမ်ဳိးသမီးခ်ည္းပါတဲ့ ဥေရာပထိပ္ တန္း a cappella အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ လူမည္းေတြရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ သီဆိုပံု ႐ိုးရာဟန္ကို ကမာၻ႔ စင္ျမင့္ေပၚ ယူေဆာင္လာတဲ့ ကမာၻအႏွံ႔မွာပါ ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Kevin Mackenzie က ေျပာၾကားသည္။

ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဂီတ အစည္းအ႐ံုးမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဂီတမိတ္၊ Legacy Music Academy၊ Institute of Theology Music Department မွ ဂီတ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ဓမၼသံစုံအဖြဲ႕မ်ား၊ စိတ္ဝင္စားသူ လူငယ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည့္ ဂီတအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ႏုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Legacy Music Academy ၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Black Vocies ေဖ်ာ္ေျဖပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလုိသည္မ်ား စံုစမ္းလုိပါက ေဒၚၾကည္ၾကည္ၿပံဳး၊ Programme Manager, British Council [email protected] သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။

ရင္သား ကင္ဆာ ဘယ္လိုကာကြယ္ မလဲ


ရင္သား ကင္ဆာဟာ အမ်ဳိးသမီးတိုင္း ျဖစ္ပြားတတ္တဲ့ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ကင္ဆာျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးမႈ အျမင့္ဆံုး အမ်ဳိးသမီး ကင္ဆာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရင္သားကင္ဆာကို ၿဗိတိန္မွာတစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဝဒနာရွင္ ၃၅ဝဝဝ ခန္႔ ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီး ၁ဝ ဦးမွာ တစ္ဦး ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ယေန႔ ေခတ္ကာလ ရင္သားကင္ဆာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းေကာင္းနဲ႔ ျဖစ္ပြားမႈအေပၚ လံုးဝေပ်ာက္ကင္း သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းေစ့ ေနႏိုင္ ေရး နည္းလမ္းေကာင္းေတြ ရွိလာပါၿပီ။ အမ်ဳိးသမီးေတြက ရင္သားကင္ဆာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္စိတ္လြန္ကဲ ေနၾက တယ္။ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္တဲ့ အေနနဲ႔ ရင္သားေတြ လွီးျဖတ္ထုတ္ေလ့ ရွိတယ္။ အမွန္မွာ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇ လိုက္တယ္ထားဦး။

 က်န္းမာတဲ့ ေနထိုင္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ စိတ္ဓာတ္ကို ျပဳျပင္ရင္ မ်ဳိးဗီဇ အေျပာင္းအလဲ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ရင္သား ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္မားရျခင္းနဲ႔ ေဟာ္မုန္း အစားထိုး ကုသမႈ ၾကာျမင့္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္တားေဆး သံုးျခင္း၊ ျပည့္ဝဆီ၊ ဝက္ဆီနဲ႔ စားအုန္းဆီ စားသံုးမႈ လြန္ကဲျခင္း၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အရက္၊ ဘီယာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ဓာတုေျမၾသဇာမ်ား၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ သစ္သီးဝလံ စားသံုးမႈ မ်ားျခင္းတို႔ဟာ ရင္သား ကင္ဆာနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ ေနတတ္တယ္။ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုမွာ အီစႀတိဳဂ်င္ ေဟာ္မုန္း လြန္ကဲစြာ ပါေနလို႔ ရာသီမလာခင္ ခံစားရတဲ့ လကၡဏာ စုေတြျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ တကယ္လို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ အစားအစာ စားသံုးရင္ ယင္း ေဟာ္မုန္းကို အသည္းကတစ္ဆင့္ စြန္႔ထုတ္ ႏိုင္တယ္။ အကယ္၍ ျပည့္ဝဆီမ်ား၊ တိရစၧာန္အဆီနဲ႔ အရက္ ေသာက္သံုးတာ မ်ားေနရင္ အီစႀတိဳဂ်င္ ေဟာ္မုန္းကို စြန္႔ထုတ္ဖို႔ မစြမ္းႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီ ေဟာ္မုန္းကို ျပန္လည္အသံုးျပဳရာက တစ္သွ်ဴးမ်ား ထိခုိက္မႈ ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္။

ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး အၾကြင္းအက်န္မ်ား ပါရွိေသာ ေသာက္သံုးေရနဲ႔ အစားအေသာက္မ်ားဟာ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ဖုိ႔ ပိုမ်ားသလို အဲဒီပစၥည္း မပါဖုိ႔ အထူးဂ႐ုစိုက္သင့္တယ္။ ေရွာင္ႏုိင္တဲ့ အစာမွာ ေသြးလည္ပတ္မႈ ထိခုိက္ေစတယ္။ အထူးသျဖင့္ တိရစၧာန္က ရတဲ့အဆီ၊ မလုိင္အျပည့္ပါတဲ့ ႏို႔နဲ႔ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း၊ အမွ်င္ဓာတ္ နည္းတဲ့ အစားအစာ၊ ေရခဲေရ၊ ေရခဲမုန္႔၊ ဂ်ယ္လီ၊ ပူတင္းနဲ႔ ကိတ္မုန္႔မ်ား ေရွာင္သင့္တယ္။ အဆီဓာတ္ အနည္းဆံုး အစားအစာ ျဖစ္သင့္ တယ္။ ေဆးလိပ္၊ အရက္နဲ႔ ဘီယာ ေရွာင္ရမယ္။
သင့္ က်န္းမာေရး (ရင္သား ကင္ဆာ)
 စားသံုးသင့္တာက အဆီၿဖိဳးတဲ့ငါး၊ င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခ်င္း၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ေပ်ာ္ဝင္ေစေသာ အမွ်င္မ်ား ပါတဲ့ ႏွမ္း၊ ဂ်ဳံ နဲ႔ ဆန္လံုးညိဳတို႔ စားႏိုင္တယ္။ အဲဒီ အစားအေသာက္ေတြ ဟာ ေသြးလည္ပတ္တာ ေကာင္းေစတဲ့ အျပင္ ေသြးတြင္းရွိ သိပ္သည္းဆ နည္းတဲ့ မေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စထေရာ မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစတဲ့ အျပင္ ေသြးတြင္း သိပ္သည္းဆနည္းတဲ့ အတြက္ ဂင္ဂိုဘာလိုဘာ (၁၂ဝ) မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ တစ္မီလီလီတာ အရည္ကုိ တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ ေသာက္ရင္ ေသြးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းေစတယ္။ အုိမီဂါ(၃) နဲ႔ (၆)၊ ဖက္တီးအက္စစ္ ပါတဲ့ ယုဒိုခြၽိဳင္း ဟာလည္း ေသြး လည္ပတ္မႈ ေကာင္းေစတယ္။ ဗီတာမင္အီး ၄ဝဝ အိုင္ယူ စားသံုးရင္လည္း ေသြးေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ကာကြယ္ႏိုင္တယ္။  ဗီတာမင္ဘီ (၃) (၃ဝ-၁ဝဝ) မီလီဂရမ္ကို ျဖည့္စြက္ စားသံုးရင္ ေသြးေၾကာငယ္ အတြင္း ေသြးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းေစတယ္။ ပထမဆံုး ႏုိင္ယာစင္ ေသာက္ ရင္ အနည္းဆံုး ၃ဝ မီလီဂရမ္က တျဖည္းျဖည္း တိုးသြားသင့္တယ္။ ႏုိင္ယာစင္ဟာ အေရျပား နီျမန္းေစတယ္။ အျခား ဗီတာမင္စီ အုပ္စုဝင္မ်ား တြဲဖက္ စားသံုးႏုိင္တယ္။ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္မ်ားပါတဲ့ အားေဆး မွာ ဗီတာမင္စီ (၁ဝဝ) မီလီဂရမ္နဲ႔ ဘိုင္အုိေလ ဗင္ႏိြဳက္တို႔ဟာ ဆံျခည္မွ်င္ ေသြးေၾကာငယ္မ်ားကို ပိုမို ၾကံ့ခုိင္ေစတယ္။

ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ေနသူမ်ား အတြက္ တစ္ေန႔ကို အင္ဇုိင္း  (၁ဝ-၃ဝ) မီလီဂရမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ စားပါ။ ယင္းဟာ ကင္ဆာဆဲလ္ ပြားမႈကို ကာကြယ္ ေပးတယ္။ တစ္ေန႔ (၁ဝဝ) မီလီဂရမ္ ကာကြယ္ဖို႔ မွီဝဲသင့္တယ္။ လင္ဇင္း၊ ဝိႈက္ထိတ္နဲ႔ ဝိႈက္တက္မိႈမ်ား အရည္ သို႔မဟုတ္ ေဆးေတာင့္ တစ္ေန႔ သံုးႀကိမ္ မွီဝဲပါ။ ဖုိင္ဘာကာသေနာကို  ေန႔စဥ္ တစ္ခါေသာက္ တစ္ျပားနဲ႔ တစ္ေန႔ သံုးႀကိမ္ေသာက္ပါ။ ပန္းမုန္လာ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ကိုက္လန္ နဲ႔ မုန္ညင္းစားပါ။ မိမိ ရင္သားမွာ မူမမွန္ရင္၊ အဖုအက်ိတ္ စမ္းမိရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ ျပပါ။ ေန႔စဥ္ေလ့ က်င့္ခန္းလုပ္ပါ။      ။
ေဒါက္တာလြင္သန္႔(ေဆး-၂)
ျမဝတီ


အျပာရုပ္ရွင္ေတြကုိ သာမာန္လုိပဲ သေဘာထားတယ္ ဆုိတဲ့


ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္မ်ား ရိုက္ကူးေနမႈကို ေထာက္ခံခဲ့သည့္ စကားလက္ဂ်ိဳဟန္ဆန္ ေဟာလီးဝုဒ္တြင္ ညစ္ညမ္း အျပာဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခအတင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိိေနခဲ့ရာ စကားလက္က ေထာက္ခံသည့္ဘက္မွ ပါဝင္ရပ္တည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္

သူမအေနျဖင့္ ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားမ်ားသည္ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ အေျခအေနဟု ၾကည္ၾကည္သာသာပင္ လက္ခံယူဆေၾကာင္း စကားလက္ ဂ်ိဳဟန္ဆန္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ေဟာလီးဝုဒ္တြင္ ညစ္ညမ္း အျပာဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခအတင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိိေနခဲ့ရာ စကားလက္က ေထာက္ခံသည့္ဘက္မွ ပါဝင္ရပ္တည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူမက ယင္းဇာတ္ကားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအတြက္ျဖစ္ေစ စိတ္လိုလက္ရ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳးအေနျဖင့္သာ ယူဆေၾကာင္း စကားလက္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ "ဒီလိုဇာတ္ကားေတြကို ၾကည့္ခ်င္သူ၊ မၾကည့္ခ်င္သူ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးႏုိင္တယ္။ ဒါက ကိုယ့္သေဘာပဲေလ"ဟု အသက္(၂၈)ႏွစ္ရွိ မင္းသမီးက ဆိုသည္။

Avengers: Age of Ultron မင္းသမီးက "ကၽြန္မကေတာ့ အျပာရုပ္ရွင္ ဆိုတာကို သာမန္လုိ႔ပဲ သေဘာထားတယ္။ တျခား ပံုစံကြဲ ရုပ္ရွင္ေတြလိုပဲေပါ့ေလ။ ႏွစ္လုိစရာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ ကၽြန္မသေဘာထားတယ္။ ဒါဟာ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္၊ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အက်ိဳးျပဳတဲ့ အေျခအေန တစ္ခုခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္တာပဲ မဟုတ္လား"ဟု ၿဗိတိန္ထုတ္ Marie Claire မဂၢဇင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူမက အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ အတိုင္းအဆ ရွိသင့္သည့္ ပမာဏကို မ်က္ကြယ္မျပဳရန္ဟုလည္း ဆိုသည္။ Don Jon ဇာတ္ေဆာင္ မင္းသမီးက "တကယ္လုိ႔ ကၽြန္မရဲ႕ ရည္းစားက အျပာကားေတြကို အလြန္အကၽြံ စြဲစြဲလမ္းလမ္း ၾကည့္ေနတယ္ဆိုတာ သိရရင္ေတာ့ ကၽြန္မ မ်က္လံုးျပဴးသြားမွာေပါ့။ ဘာမဆို အတိုင္းအတာနဲ႔ေတာ့ ရွိသင့္ပါတယ္"ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသြားသည္။

Planet Myanmar Network

လမ္းျဖတ္ကူးစဥ္ ယာဥ္တိုက္ခံရသျဖင့္ ေသဆံုး


ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၈

၇.၁၁.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၂၃၅၀အခ်ိန္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ သံသုမာလမ္းအတိုင္း ေတာင္မွေျမာက္သို႔ ယာဥ္ေမာင္း ေက်ာ္ထက္ဇင္ (ဘ)ဦးစိန္၀င္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္ ၊ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ေနသူ
ေမာင္းႏွင္လာေသာ ၇င/--- တိုယိုတာစပရင္တာ ဘင္အျဖဴေရာင္ (ကိုယ္ပိုင္)ယာဥ္သည္ မိတ္ေဆြမ်ားေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းဆိုင္ေရွ႕ အေရာက္ လမ္းျဖတ္ကူးသူ သူရေဇာ္(ေစ်းေရာင္း)၊ (ဘ)ဦးသန္႔ဇင္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ေနသူအား တိုက္မိသျဖင့္ သူရေဇာ္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိကာ သဃၤန္းကၽြန္းစံျပေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္စဥ္ ေသဆံုးသြားခဲ့သျဖင့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖဲြ႕စု (၄၃)မွ ယာဥ္ေမာင္း ေက်ာ္ထက္ဇင္အားတရားလိုျပဳလုပ္တိုင္တန္းသျဖင့္ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕မ
ရဲစခန္းယာဥ္(ပ)၄၈/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၀၄-ကျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးအေရးယူ ထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police

Chlorine ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားတဲ့ ဆံေကသာေတြအတြက္


ပ်ိဳေမတုိ႕ရဲ႕ ဆံႏြယ္ေတြကို ဓာတုေဗဒပါတဲ့ ေရကန္ထဲက ေရေတြနဲ႕ လြတ္ကင္းေစဖုိ႕ နည္းလမ္းေလးေတြ ရွိတယ္ဆုိတာ မေမ႕ပါနဲ႕ေနာ္.. အေၾကာင္းအရာေလးေတြကေတာ့........

* ေရကူးကန္ထဲမဆင္းခင္မွာ ဆံပင္ကို Silicone မ်ားစြာပါ၀င္တဲ့ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ Treatment လုပ္ရပါမယ္.. ဒါမွသာ ဆံေကသာေတြက Chlorine စုပ္ယူမွဳေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္..

* ေနာက္ထပ္အႀကံျပဳခ်င္တာကေတာ့ ေရမကူးခင္မွာ Chlorine မပါတဲ့ ေရထဲမွာ ဆံပင္ကိုစိမ္ထားပါ.. အဲဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းက ဆံသားေတြထဲကို ေရကူးကန္ထဲက Chlorine ပါတဲ့ ေရပမာဏ စိမ္႕၀င္မွဳကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါလိမ္႕မယ္..

* ဒီထက္ပုိၿပီး ကာကြယ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဆံပင္ကို ေရကူးသမားေတြ ေလွ်ာ္တဲ့ Shampoo မိ်ဳးနဲ႕ ေခါင္းေလွ်ာ္ရပါမယ္..

* Chlorine ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနတဲ့ ဆံေကသာေတြကို အိမ္မွာပဲ ကုသႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္.. ေရကူးၿပီးတဲ့ အခါမွာေတာ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ေပ်ာ္၀င္ေနတဲ့ ေရနဲ႔ ေဆးေၾကာျခင္းက Chlorine ေၾကာင့္ ဆံပင္ပ်က္စီးမွဳေတြကို ရပ္တန္႕ေပးေစႏိုင္ပါတယ္.. ခရမ္းခ်ဥ္သီးရည္.. ေရွာက္ရည္.. ဆိုဒီယမ္ဘိုင္ကာဗြန္နိတ္ တုိ႕က Chlorine ေၾကာင့္ ဆံပင္ေတြ အစိမ္းေရာင္သန္းၿပီး က်န္ခဲ့တာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္..။

၀င္းရံထက္ (အင္တာနက္)
M Plaza Shopping Journal

ႏွလုံးက်န္းမာေရး (သတိျပဳဖြယ္)


ဒီေဆာင္းပါးေလးဟာ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရးနဲ ့ ပက္သက္တဲ့ ေဆာင္းပါး ေလးပါ။

ထမင္းစားျပီးတိုင္း ေရေႏြးေသာက္ဖို့ သတိေပးတာ တခုတည္း မဟုတ္ပဲ နွလုံးခုန္ ရုတ္တရက္ ရပ္တန့္ ေစတဲ ့ ေရာဂါကိုလဲ သတိေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။

တရုတ္လူမ်ဳိးနဲ႔ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး ေတြဟာ ထမင္းစား ေနစဥ္မွာ ေရေႏြး ေသာက္သုံးတဲ့ အေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ေရေအး ( ေရခဲ ေရ ေသာက္သုံးေလ့ ) မရွိၾကပါဘူး။ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ သူတို ့ဆီက ထမင္းစားစဥ္ ေရေႏြးေသာက္သုံးတဲ့ အေလ့အထကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေတြေျပာင္းလဲ က်င့္သုံး သင့္ပါတယ္။

ခုေဆာင္းပါးေလး ကေတာ့ ထမင္းစား ျပီးေတာ့ ေရခဲေရ ေသာက္သုံး သူေတြ အတြက္ေတာ့ သက္ေရာက္မွဳ ့ ရွိပါတယ္။ (ကြ်န္ေတာ္ ေပါ့ဗ်ာ။) တကယ္ေတာ့ ထမင္းစားျပီးေတာ့ ေရခဲေရ ဒါမွမဟုတ္ အေအး တခုခု ေသာက္သုံး လိုက္ျခင္းဟာ အေတာ္ေလး အရသာ ရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ေရခဲေရက ေနျပီးေတာ့ မၾကာခင္ကမွ စားသုံးထားတဲ့ အစာေတြကို ဆီခဲေတြ လို အစိုင္အခဲ အျဖစ္ကို ေရာက္ေစ ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အဖတ္ေတြကလဲ အက္စစ္ အျဖစ္ တုန့္ျပန္ျပီးေတာ့ အဲတာေတြကို ျဖိဳခြဲျပီးေတာ့ အူနံရံ ေတြက ေနျပီး အခဲ အစာေတြထက္ ပိုမို လွ်င္ျမန္စြာ စုပ္ယူ ပါလိမ့္မယ္။ အဲတာေတြဟာ အူထဲ မွာသြားျပီးေတာ့ စီတန္းေနပါျပီ။ မၾကာခင္ပဲ အဲတာေတြဟာ အဆီခဲ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားျပီးေတာ့ ကင္ဆာ ေရာဂါကို ျဖစ္ေစဖို့ ဦးတည္နိုင္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ အစာ စားျပီးတိုင္းမွာ စြပ္ျပဳပ္ ပူပူေလး ျဖစ္ျဖစ္ ေရေႏြး ၾကမ္းျဖစ္ျဖစ္ ေသာက္သုံးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

(အေရးၾကီးတဲ ့ နွလုံးခုန္ ရုတ္တရက္ ရပ္တာမ်ဳိး- သင္သိသင့္တာ ကေတာ့ နွလုံးခုန္ ရုတ္တရက္ ရပ္တန့္တဲ့ လကၡာေတြ အားလုံးမွာ ဘယ္ဖက္ လက္ေမာင္း ကိုက္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ ေမးရုိး တေလွ်ာက္ နာက်င္ လာျခင္းဟာလဲ သတိထား သင့္ပါတယ္။)

(နွလုံးခုန္ ရုတ္တရက္ ရပ္တန့္ စဥ္အတြင္းမွာေတာ့ သင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ပထမ ရင္ဘတ္နာျခင္း ကိုခံစားရမယ္ မဟုတ္ပါ။ ဖ်ားနာျခင္းနဲ႕ ေခြ်းထြက္ လြန္ျခင္း ေတြဟာလည္း အမ်ားဆုံးလကၡဏာေတြ ပါပဲ။ ၆၀ ရာနွဳန္းေသာ နွလုံးခုန္ရုတ္တရက္ ရပ္တန့္ၾကတဲ့ သူေတြ ဟာ အိပ္ေပ်ာ္ေန ယင္းကေနျပီး ျပန္လည္ နိုးထလာျခင္း မရွိေတာ့ ပါဘူး။ ေမးရုိးနာက်င္မွဳ႕က သင့္ကို နိုးထေအာင္ လုပ္နိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ တစ္ေတြ ဂရုျပဳျပီးေတာ့ သတိထား ရမွာပါ။ အဲတာက ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ဖို႕ အခြင့္အေရးေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(ႏွလုံးေရာဂါ အထူးကု တစ္ေယာက္က ေျပာတာက ဒီစာကို ဖတ္မိသူ တစ္ေယာက္ကေန ျပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ေယာက္ ကို ဆက္ေပးပို့ မယ္ဆိုယင္ သင္နဲ ့ ကြ်န္ဳပ္တို ့ဟာ အနဲ ဆုံး အသက္တစ္ေခ်ာင္းကို ကယ္ဆယ္နိုင္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးေလး ကိုဖတ္ပါ။ ျပီးေတာ့ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ဆီကို ပို ့ေပးလိုက္ပါ။ ဒီလုပ္လုပ္ျခင္းဟာ အသက္ တစ္ေခ်ာင္း ကို ကယ္ဆယ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ ေကာင္း အျဖစ္နဲ ့သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဒီေဆာင္းပါးေလးနဲ ့အတူ ဂရုတစိုက္ရွိဖို ့ ေပးပို ့ျဖစ္ေအာင္ ပို႔ေပး လိုက္ပါဗ်ာ။

ျမ၀တီ

ေမြးစဥ္အလိုက္နွင့္ ဆီခ်ိဳေရာဂါ ဆက္စပ္မႈရိွ


ေမြးစဥ္အလိုက္နွင့္ ဆီခ်ိဳေရာဂါ ဆက္စပ္မႈရိွေမြးစဥ္အလုိက္ေပၚ မူတည္ၿပီး သားဦးကေလးေတြဟာ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ဒါမွမဟုတ္ ေသြးတုိးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားေၾကာင္း ေလ့လာမႈအရ ေတြ႕ရွိ ထားတာကို ဇီဝ႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈ ဆုိင္ရာ ဂ်ာ နယ္မွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ သားဦးကေလးေတြမွာ ခႏၶာကိုယ္မွ သၾကားဓာတ္စုပ္ယူမႈ အတြက္ အခက္အခဲအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ေန႔ ခင္းပိုင္းမွာ တုိင္းတာတဲ့ ေသြးဖိအားဟာလည္း တျခားကေလးေတြ ထက္ ပိုျမင့္မားေၾကာင္း နယူးဇီလန္မွ ေလ့လာမႈ အရ သိရပါတယ္။

သားဦး ကေလးေတြမွာ အင္ဆူလင္ကုိ Sensitive ျဖစ္အား ဟာ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေလ့လာမႈမွာ အသက္ေလးႏွစ္နဲ႔ ၁၁ ႏွစ္ ၾကား က်န္းမာတဲ့ ကေလးငယ္ေပါင္း ၈၅ ေယာက္ကို အဆီနဲ႔ ေဟာ္မုန္း စစ္ေဆးတာ၊ ခႏၶာကိုယ္အရပ္နဲ႔ အေလးခ်ိန္ တုိင္းတာတာတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္ေဆးခဲ့ရာ အဲဒီ အထဲမွ သားဦးကေလး ၃၂ ေယာက္မွာ အင္ဆူလင္ Sensitive ျဖစ္တာ ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ၿပီး ေသြးဖိအား အတုိင္း အတာ ၄ မွတ္ တက္လာတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရ ပါတယ္။

သားဦးကေလးေတြမွာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္က တျခားကေလး ေတြ ထက္ပိုၿပီး အရပ္ရွည္ကာ ခႏၶာကိုယ္ ေသးသြယ္ေၾကာင္း၊ မိဘရဲ႕ အရပ္နဲ႔ ခႏၶာကုိယ္ အေလးခ်ိန္ အခ်ဳိးအစားေပၚမွာ မူတည္ ရင္ေတာင္ ဒီသားဦးကေလးေတြက တျခားကေလးေတြထက္ အရပ္ပုိရွည္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အငယ္ကေလးေတြမွာ ဇီဝ႐ုပ္ျဖစ္ ပ်က္မႈ ျခားနားရတာဟာ သားဦးကေလး ေမြးစဥ္အခါမွာ မိခင္ရဲ႕ သားအိမ္အတြင္း ေျပာင္း လဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းကုိယ္ ဝန္ေတြမွာ သေႏၶသားကို အာဟာရရရွိမႈလည္း ပိုမ်ားသြားပါ တယ္။ ဒီေလ့လာမႈအရ သုေတသီေတြက ကေလးေတြေပၚမွာ အထူးအာ႐ံုစိုက္ၿပီး ေလ့လာမႈေတြ ထပ္မံျပဳလုပ္ရမယ္လုိ႔ ဆုိပါ တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အပ်ဳိေဖာ္ဝင္စနဲ႔ အသက္ႀကီးလာ ရင္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ဘဝေနထုိင္မႈပံုစံဟာ အင္ဆူလင္ Sensitive ေပၚမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိလုိ႔ပါ။

By Good Health 

နယူးဇီလန္တြင္ လူငယ္ မုဒိမ္းသမားအဖြဲ႕ကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႐ွာေဖြေန


နယူးဇီလန္တြင္ လူငယ္ မုဒိမ္းသမားအဖြဲ႕ကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႐ွာေဖြေန ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ယင္းရာဇဝတ္ဂိုဏ္းသည္ Roast Busters ဟု မိမိတုိ႔ကိုယ္ကိုယ္ အမည္ေပးထားၿပီး မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို အရက္ေသာက္ရန္ ျဖားေယာင္းကာ အသိမဲ့ေနခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕လိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ေလ့ရွိေၾကာင္း ရဲမ်ားက ေျပာၾကား

နယူးဇီလန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေနသည့္ လူငယ္ မုဒိမ္းသမား အဖြဲ႕တစ္ခုကို လုိက္လံရွာေဖြေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ယင္းရာဇဝတ္ဂိုဏ္းသည္ Roast Bustersဟု မိမိတုိ႔ကိုယ္ကိုယ္ အမည္ေပးထားၿပီး မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို အရက္ေသာက္ရန္ ျဖားေယာင္းကာ အသိမဲ့ေနခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕လိုက္ မုဒိမ္းက်င့္ေလ့ရွိေၾကာင္း ရဲမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕အေၾကာင္းကို ရဲမ်ားက သိရွိထားသည္မွာ (၂)ႏွစ္မွ် ရွိေနၿပီဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူမႈ၊ တရားစြဲဆိုမႈမ်ိဳး မျပဳလုပ္ႏုိင္ေသးေခ်။ ယင္းအဖဲြ႕သည္ မိမိတုိ႔ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သည့္ ဗီဒီယိုမ်ားကိုလည္း အင္တာနက္တြင္ လႊင့္တင္ေလ့ရွိသည္။

(၂၀၁၁)ခုႏွစ္က နယူးဇီလန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦး၏ တိုင္ၾကားမႈကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ အနည္းဆံုး မိန္းကေလး(၃)ဦးမွ်က ယင္းအဖြဲ႕အေၾကာင္း ရဲမ်ားထံ အသိေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ ယခုအခါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂၽြန္ကီး ကိုယ္တုိင္က ရဲတပ္ဖဲြ႕အေနျဖင့္ အဆိုပါ မုဒိမ္းမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း မရွိဟု ေဝဖန္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ "ရဲေတြ အလုပ္မလုပ္ဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာလုိဘူး။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိအေျခအေနရဲ႕ တိုးတက္မႈ အားနည္းပံုေတြကေတာ့ စိတ္ပ်က္စရာပဲ"ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ နယူးဇီလန္ ရဲမင္းႀကီး အန္နီတိုလီသည္ ယခုအခါ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပြင့္လင္းစြာ မွတ္ခ်က္ေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုထားသည္။ သတင္းမ်ားအရ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္က ပထမဆံုး တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ သားေကာင္ မိန္းကေလးသည္ ယခုအခါ အသက္(၁၅)ႏွစ္သာ ရွိေသးေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Planet Myanmar Network

လက္နက္မပါဘဲ ႏႈတ္စကားျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ဖမ္းဆီးေပးသူ


လက္နက္ တစ္စံုတစ္ရာမပါ ႏႈတ္စကားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္း၍ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ တစ္ဦးအား ရဲစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ရသည္ဟု ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ခက္ေျပရပ္ကြက္ ဥကၠ႒ ဦးစိုးေအာင္က ျမန္မာ့သံေတာ္ ဆင့္သို႔ ယေန႔ ေျပာၾကားသည္။

၎က ““ေသဆံုးသူ မလံုးတံုး က ၅၁ ႏွစ္၊ ေနာက္အိမ္ေထာင္ ၀င္းထြဋ္(ခ) ရဲေအာင္နဲ႔ ေပါင္းသင္း ေနတာ ငါးႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီ။ သူတုိ႔က အရင္က ေရႊယမုံဦး သံထည္ သေဘၤာႀကီးမွာ အေစာင့္ လုပ္ခဲ့တာ။ ေနာက္ေတာ့ ဗုိလ္တေထာင္ ဘက္က အုတ္ခဲႀကိဳးေတြကို လက္ခတ္ေလွနဲ႔ ဒလဘက္ ကမ္းကိုသယ္ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ၾကတယ္။ သူတုိ႔ လင္မယားက မၾကာခဏ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္သလို၊ ေယာက်္ားရဲ႕ အထုအေထာင္းလည္း အေတာ္ခံရတဲ့ မိန္းမပါ။ ၀င္းထြဋ္က အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေလာက္ ရွိတယ္။ သူ႕သမီးက သူ႕အေမလည္း ေပ်ာက္ေန တယ္။ သူ႕ပေထြးလည္း ေပ်ာက္ေနတယ္လုိ႔ ႐ံုးကို လာတုိင္ထား ပါတယ္။ ေနာက္ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္ေန႔ ကေတာ့ သမီးျဖစ္သူ မေရႊသိန္းသူနဲ႔ အတူ ၀င္းထြဋ္ေယာက္ဖ ကိုေနလင္းနဲ႔ ဇနီး မၾကည္ၾကည္ေထြးတို႔ ႐ံုးေရာက္လာၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ရက္ေလာက္က ၀င္းထြဋ္တုိ႔ လင္မယား၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဗုိလ္တေထာင္ အမွတ္ ၆ ေဘာတံတား ကမ္းစပ္ေလွေပၚမွာ အရက္ေသာက္ရင္း စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရာမွ ၀င္းထြဋ္က ေဒၚလံုးတံုး ဦးေခါင္းကို ေလွေပါင္နဲ႔ ေဆာင့္ရာကေန ေသဆံုးသြားလို႔ သန္လ်င္ ေရနံခ်က္ စက္႐ုံအနီး ရန္ကုန္ျမစ္ထဲမွာ ေဒၚ လံုးတံုး အေလာင္းကို ေရထဲ ေမွ်ာခ် ပစ္လိုက္တယ္လုိ႔ ၀င္းထြဋ္က ေယာက္ဖျဖစ္သူ ေနလင္းနဲ႔ ႏွမ မၾကည္ၾကည္ေထြးတုိ႔ လာေရာက္ ေျပာသြားတယ္””ဟု ေျပာသည္။ …

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမီးျဖစ္သူ မေရႊသိန္းသူက““ကၽြန္မ အေမကို သတ္ၿပီး အေလာင္းေဖ်ာက္ ထားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၀င္းထြဋ္ကို အမႈဖြင့္ ထားတယ္။ အေမ့ကို ပစ္ပယ္လို႔ မရဘူး၊ ပေထြးကိုေတာ့ အိမ္ ေပၚတက္ မခံဘူး။ အေမ့ရဲ႕လုိအပ္ ခ်က္မွန္သမွ် ကၽြန္မတုိ႔ ညီအစ္မ သံုးေယာက္က ျဖည့္စြက္ေပးတယ္။ တစ္လကို ေလးငါးရက္ေတာ့ အေမက အိမ္ကို အၿမဲတမ္း အ၀င္အထြက္ ရွိတယ္။ မလာတာၾကာေတာ့ စိတ္ ပူတာေပါ့။ ဒါနဲ႔ႀကိတ္ စုံစမ္းရင္း ခုလို သိတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ လာၿပီး အေၾကာင္းၾကားတာပါ””ဟုေျပာသည္။

ယင္းအမႈအား ဒလၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက (ပ)၄၄၅/၁၃ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂/၅၀၁ ျဖင့္ အမႈ ဖြင့္ၿပီး အမႈစစ္ အရာရွိအျဖစ္ ဒုရဲမွဴး ခင္ေမာင္လြင္ (စခန္းမွဴး)ကေဆာင္ ရြက္သည္။

ဒုရဲမွဴး ခင္ေမာင္လြင္က ““သူ႕ သမီးက အေမေပ်ာက္တာကို ႀကိတ္စံုစမ္းတယ္။ ေနာက္လူေပ်ာက္အမႈ ဖြင့္ထားတယ္။ ခုေတာ့ ၀င္းထြဋ္ကို ေတြ႕တာနဲ႔ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္ အတုိင္း ဥပေဒ႐ံုး အႀကံျပဳခ်က္ အတုိင္း ဆက္ ၿပီးေဆာင္ရြက္မွာပါ။ အရက္ေသာက္တဲ့ အခါမွာ အသိစိတ္ေတြ ေပ်ာက္ၿပီး မသိစိတ္က ေဆာင္ရြက္ တတ္ၾကတယ္။ ခုလည္း ၀င္းထြဋ္က သူမဟုတ္ သလိုပါဘဲ။ အရင္းအတုိင္း ေျပာျပတယ္။ ႀကိဳတင္ ေျဖာင့္ခ်က္ ကေတာ့ ကာယကံရွင္ ရဲ႕ဆႏၵေပါ့ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကေတာ့ ရဲလုပ္ငန္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ေပါ့ေလ””ဟု ေျပာသည္။        

 စိန္မ်က္ခုံး

 ျမန္မာ့သံေတာ္ ဆင့္

သင္ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားေနေၾကာင္း ျပသသည့္ လကၡဏာ ငါးမ်ိဳး


(၁) ရံုးပိတ္ရက္တြင္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း

အလုပ္လုပ္ရတဲ့ တစ္ပတ္လံုး စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားခဲ့ တာေၾကာင့္ လူအမ်ားစုဟာ ႐ံုးပိတ္ရက္မွာ ေခါင္း ကိုက္ကာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္တတ္ၾကပါတယ္။ စိတ္ဖိစီး မႈေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္တာနဲ႔ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ တာေတြလည္း ျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ တစ္ပတ္လံုး စိတ္ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေနထိုင္ ရင္း ႐ံုးပိတ္ရက္ကို က်န္းမာလန္းဆန္းစြာ ျဖတ္သန္းပါ။

(၂) ရာသီလာစဥ္ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း

စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္းေတြကို ဟန္ခ်က္ မညီမွ်မႈ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ ရာသီလာစဥ္မွာ ကိုက္ခဲ နာက်င္မႈ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း ေလ့လာသူေတြက ဆို ပါတယ္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္တာက စိတ္ ဖိစီးမႈနဲ႔ ရာသီလာစဥ္ ကိုက္ခဲနာက်င္တဲ့ ေဝဒနာေတြ ကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစပါတယ္။

(၃) ပါးစပ္ နာေနျခင္း

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားရင္ ညဘက္မွာ သြားႀကိတ္တတ္ ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ေမး႐ိုးနာက်င္မႈ ျဖစ္တတ္ပါ တယ္။ မနက္အိပ္ရာထခ်ိန္ ပါးစပ္နာေနရင္ သြား ႀကိတ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ သြားစြပ္ (Mouth Guard) တပ္ဆင္ၿပီး အိပ္ရာဝင္ပါ။

(၄) အိပ္မက္ဆိုးမ်ား မက္ျခင္း

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေနရင္ အိပ္မက္ဆိုး မက္ႏိုင္ေျခ မ်ားပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ အိပ္စက္မႈစက္ဝန္း ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ လည္း ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကဖင္းဓာတ္ နဲ႔ အယ္လ္ကိုေဟာကို အိပ္ခ်ိန္နဲ႔ ကပ္ၿပီး မေသာက္ သံုးပါနဲ႔။ အိပ္ရာမဝင္ခင္ တရားထိုင္တာ၊ သီခ်င္း ေအး ေအးနားဆင္တာနဲ႔ စာဖတ္တာတို႔ ျပဳလုပ္ရင္း စိတ္ဖိ စီးမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးပါ။

(၅) သြားဖံုးေသြးယိုျခင္း

စိတ္ဖိစီးမႈ ေဟာ္မုန္း ေကာ္တီေစာျမင့္ တက္တာ က ကိုယ္ခံစြမ္းအား စနစ္ကို ထိခိုက္ေစၿပီး သြားဖံုးထဲ ကို ဘက္တီးရီးယားေတြ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ ေရာက္ဖို႔ ခြင့္ျပဳသလို ျဖစ္သြား ပါတယ္။ သြားနဲ႔ သြားဖံုး က်န္းမာ ေရးေကာင္းေအာင္ သြားတိုက္တံနဲ႔ တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ တိုက္ပါ။ စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က်ေစဖို႔ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ ၿပီး အိပ္ေရးဝဝ အိပ္စက္အနားယူ ေပးရပါမယ္။

ၾကယ္စင္
By Good Health 

ထိုင္းဘုရင့္ေျမးေတာ္ ဆီးဂိမ္းတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္


ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ထိုုင္းဘုရင့္ ေျမးေတာ္ Sirivannavari  မင္းသမီးသည္ ျမင္းစီး အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၌ လာေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ထိုင္းသံ႐ံုးမွ  ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ““မင္းသမီး ဆီးဂိမ္းျမင္းစီး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ လာေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ဟုတ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ကေတာ့ သူတို႔ လာကာနီးက်မွ သတင္းဆက္လက္ ထုတ္ျပန္သြားမယ္”” ဟု ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းဘုရင့္ေျမးေတာ္ Sirivannavari မင္းသမီးသည္ Chitralada ေက်ာင္းတြင္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အထက္တန္းတြင္ အႏုပညာကို စိတ္၀င္စားကာ အ၀တ္အစားဖက္ရွင္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္ ပညာတို႔ကို ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသိုလ္တြင္ သင္ၾကားကာ အားကစားကိုလည္း မ်ားစြာ စိတ္၀င္စားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ ၾကက္ေတာင္အားကစားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပေသာ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ …

ထိုင္းအိမ္ေရွ႕မင္းသား Maha Vajiralongleorn ၏ သမီးေတာ္သည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ား ကြဲကြာသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမ၊ အစ္ကို တို႔ႏွင့္အတူ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး အဘိုးဘုရင္ Bhumibol Adulyadej ၏ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္မႈျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္၀င္ မင္းသမီးအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ Forbes မဂၢဇင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ 20 Hottest Young Royals စာရင္းတြင္  အဆင့္ ၁၆ ေနရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ေအမီ
Myanmartandawsint Newspaper

မုိးစက္ဝုိင္ မနက္ျဖန္ ျမန္မာျပည္ျပန္လာမယ္


ဒီႏွစ္အတြက္ မယ္စၾကာဝဠာ သရဖူကုိ ဗင္နီဇဲြလား အလွမယ္ ရရိွသြားပါျပီ။
ၿပိဳင္ဘက္ အေယာက္ ၈၀ ေက်ာ္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ ရရိွသြားတာပါ။ သူ႔ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထဲမွာ ျမန္မာျပည္ကုိယ္စားျပဳအလွမယ္ မုိးစက္ဝုိင္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ၿပိဳင္ပဲြကာလတေလွ်ာက္ အစီအစဥ္မ်ားစြာအတြက္ ေမာ္စကုိမွာ ေနထုိင္လႈပ္ရွားရတာ အင္မတန္ ပင္ပန္းပါတယ္ လုိ႔ မုိးစက္၀ုိင္က ဆုိပါတယ္။ မနက္ျဖန္ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာပါမယ္ တ့ဲ။

ဒီအေၾကာင္း ... လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၅ နာရီခန္႔က မုိးစက္ဝုိင္ရဲ႕ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ တင္လုိက္တာပါ။
အျပည့္အစုံကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ -

မိုးစက္ခ်စ္ေသာ ပရိတ္သတ္ၾကီး... မဂၤလာပါရွင္...
ဒီေန႕ မုိးစက္ လူေရာ စိတ္ပါ အရမ္းပင္ပန္းေနေပမယ့္... မနက္ၿဖန္ညေနေလယာဥ္နဲ႕ ျမန္မာျပည္ကုိျပန္ရမွာမုိ႕.. ပစၥည္းေတြသိမ္းေနတုန္းပါ... ခု ရုရွားမွာ မနက္ ၆ နာရီရွိပါၿပီ..

မိုးစက္ အေနနဲ႔လည္း အမိႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးအတြက္ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ... ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ ဆုမ်ား မုိးစက္နဲ႕အတူ ျပန္သယ္မလာခဲ့ႏုိင္တဲ့ အတြက္ မုိးစက္အထူးပဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္... ေနာက္ရက္ေတြမွာ ပရိတ္သတ္ႀကီး ဆႏၵရွိမယ္ဆုိ.. ၿပိဳင္ပြဲပုံမ်ားကုိတင္ေပးပါ့မယ္ေနာ္...

ျမန္မာျပန္ေရာက္ရင္ Miss Universe Myanmar အေနနဲ႕ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ရင္း ပရိတ္သတ္ႀကီး မုိးစက္အေပၚပင္ပင္ပန္းပန္းနဲ႕ ကူညီေပးခဲ့တာေတြအေပၚျပန္လည္ေပးဆပ္သြားပါ့မယ္..

ခ်စ္တဲ့ Moe Z

မူဆယ္တြင္ လူသံုးဦး မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ေသဆံုး


ေဒသခံအခ်ိဳ႕က အဆုိပါျဖစ္စဥ္မွာ လူသတ္မီး႐ိႈ႕ခံရသည္ဟု ယူဆေနၿပီး လူသတ္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေန၍ ထိတ္လန္႔ေန

ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ ညက မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆယ္လန္႔ ေက်းရြာရိွ လက္ဖက္စိုက္ခင္းတြင္ ေနထုိင္သည့္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနၿပီး ျဖစ္စဥ္မွန္ကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သတင္းရရိွသည္။

မူဆယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခုနစ္မုိင္ခန္႔ ကြာေ၀းေသာ ဆယ္လန႔္ေက်းရြာရိွ လက္ဖက္စုိက္ခင္းတြင္ ေနထုိင္သည့္ လီဆူးအမ်ိဳးသား စုိင္းအုိက္ေပါင္းဆုိသူႏွင့္ လီဆူးလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးတို႔ ခႏၶာကုိယ္မီးေလာင္ကၽြမ္းေသာဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ရဲအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာသည္။
““ျဖစ္စဥ္ကုိေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ႐ိုင္အဆင့္ ရဲအရာရိွေတြ စစ္ေဆးေနတုန္းပါ။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကုိေတာ့ ေျပာခြင့္မရိွပါဘူး”” ဟု အဆုိပါ ရဲအရာရိွက ေျပာသည္။
မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနေသာ လီဆူးလူမ်ိဳးသံုးဦးမွာ မိသားစုလုိက္ေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အေနအထိုင္႐ိုးေအးကာ ၎တုိ႔ေသဆံုးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သြားလာေနထုိင္ရသည္ကုိ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
““ရဲတပ္ဖဲြ႕က တိတိက်က် မေျပာဘူး။ သံုးေယာက္စလံုးမွာ မီးေလာင္ဒဏ္ရာအျပင္ ႐ိုက္ႏွက္ခံထားရတဲ့ ဒဏ္ရာေတြပါ ရထားတာ။ အဲဒီထဲက တစ္ေယာက္ဆုိရင္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ႐ုပ္ေတာင္ပ်က္ေနၿပီ””ဟု ဆယ္လန္႔ ေက်းရြာသားတစ္ဦးကေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျဖစ္စဥ္အမွန္ကုိ ဆယ္လန္႔ရြာသားမ်ားက အျမန္ဆံုးသိရိွလိုေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
အဆိုပါလီဆူးလူမ်ိဳးသံုးဦး မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးသည့္အမႈကို မူဆယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ေသမႈေသခင္းဖြင့္လွစ္ထားၿပီး စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
မူဆယ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္လက ေလးရက္အတြင္း လုယက္မႈ ငါးႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေန႔လယ္ခင္းပုိင္းလုယက္မႈတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ ဓားျဖင့္ မ်က္ႏွာကုိ လီွးျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီး ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရိွခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေဆးခန္းအား ေန႔လယ္ခင္းပုိင္း ၀င္ေရာက္လုယက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆုိပါဆရာ၀န္လည္း ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။
 ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ညကလည္း မူဆယ္ၿမိဳ႕ေအးရွားေ၀ါလ္တုိးဂိတ္အနီးတြင္ ကားစီးလာသည့္ အမ်ိဳးသားငါးဦးအား နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးတာ၀န္ယူထားသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တစ္ဦးေသဆံုးကာ ေလးဦးဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ခ်င္းစပ္ေနၿပီး လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္းရိွေနသည့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနမႈမွာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလြန္စုိးရိမ္စရာေကာင္းေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

7DAY DAILY