တန္ဖုိးမွ်တ အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေန


တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိေသာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေဌးလိႈင္တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိေသာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းကို ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ေဌးလိႈင္

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ လူလတ္တန္းစား မ်ား တုိက္ခန္းပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ကာ ေဆာက္
လုပ္လာခဲ့ေသာ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ တုိက္ခန္းမ်ားမွာ ေဈးကြက္အတြင္း ျပန္လည္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား
ရွိေနေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေျပာသည္။

“တန္ဖုိးမွ်တတုိက္ခန္းေတြကုိ ေဈးကြက္ထဲမွာ ျပန္ေရာင္းခ်လာတာ ေတြ႕လာရပါ တယ္။ ဥပမာ
- မုဒိတာတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေတြေဆာက္တုန္းက တုိက္ခန္းတစ္ခန္းကို က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ နဲ႔ ေဈး
စဖြင့္လုိက္တယ္။ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ၃၀၀ ကေန ၃၅၀၊ ေနာက္ပိုင္း ၅၀၀ အထိ ေဈးေတြျဖစ္ကုန္
တယ္”ဟု ေရႊကံေျမ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း မွ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

“တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မထိန္းခ်ဳပ္ရင္ မဆလေခတ္က ဆန္တို႔၊ ႏုိ႔ဆီတို႔ ေ၀သလုိပုံစံ မ်ဳိး ျပန္ျဖစ္
သြားမွာပါပဲ။ တကယ္လုိအပ္ေနတဲ့လူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အတြက္ လုိအပ္ေနတ့ဲ လူေတြ လက္
ထဲေရာက္ေအာင္ လက္ေရာက္ ေပးၿပီး ဥပေဒနဲ႔ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ မွ အဆင္ေျပမွာပါ”
ဟု ၎ကေျပာသည္။

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ တုိက္ခန္းမ်ား ထပ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္ အဆို ပါ အိမ္ရာမ်ား၏
မူလရည္ရြယ္ခ်က္ ကုိ ပ်က္ျပားေစသကဲ့သို႔ မလိုလားအပ္ သည့္ ေဈးႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားလည္း
ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကသုံးသပ္သည္။

ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္ ဂလက္ဆီ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး က အဆုိပါ
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တန္ဖုိးမွ်တ အိမ္ရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗုိလ္မင္းေရာင္ႏွင့္ ဗုိလ္ဗထူးအိမ္ရာမ်ားရွိ
တိုက္ခန္းမ်ားကို ၀ယ္လုိသူ အမ်ားအျပားရွိေနေသာ္လည္း ေရာင္းသူနည္းပါးေနေၾကာင္း ေျပာ
သည္။

“တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာက ၀ယ္ခ်င္သူက မ်ားေနေပမယ့္ ေရာင္းသူက ရာခုိင္ႏႈန္းနည္း တယ္။
အေရာင္းအ၀ယ္ မရိွတာေတာ့ မဟုတ္ ဘူး။ ရွိေနပါတယ္။ ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာ ကုိေတာ့
လူႀကိဳက္ပုိမ်ားတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။ ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာသည္ စင္ကာပူရွိအိမ္ရာမ်ား
ပုံစံအတိုင္း ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ နည္း စနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ႏိုင္
ေသာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“မဲေပါက္ထားတဲ့လူေတြ ျပန္ေရာင္းၾကတယ္ဆုိတာက အေၾကာင္းရင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ပါ။ မဲေပါက္ၿပီး
မွ မလုိခ်င္ေတာ့တာ၊ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္ေတာ့တာ၊ အစရွိသျဖင့္ အေၾကာင္းရင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္
ပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းေနတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခက္အခဲရွိလုိ႔
ခင္မင္သူ အခ်င္းခ်င္း ျပန္ေရာင္းခ်ေနၾကတဲ့ အေန အထားမ်ဳိးပဲ ရွိပါေသးတယ္” ဟု ၎က
ေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ အျပင္မွာကေတာ့ မူလ ေပါက္ေဈးထက္ အနည္းဆုံး သိန္း ၅၀ အလုိက္ ေပးၿပီး
၀ယ္ေနၾကတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တိုက္ခန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ အျခား အိမ္ခန္း၊ ေျမႏွင့္ အရစ္က် ၀ယ္ယူ
မႈမ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာမတင္မီ လ ၃၀ အတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ၀ယ္ယူ
ခြင့္ရရွိၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ အခန္းတန္ဖုိး အေက်အလည္ ေပးေဆာင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္
ယူျခင္း၊ ပုိင္ဆုိင္ျခင္း မျပဳလုပ္ ရန္ တားျမစ္ထားသည္။ ၎ျပင္ အိမ္ခန္းကို ငါးႏွစ္အတြင္း လႊဲေျပာင္း
ေရာင္းခ် ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္၍ ျပဳလုပ္လုိပါက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္
ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္
ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ ေဈးကစားရန္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ရာေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားလာျခင္း
မွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္ခန္းေလွ်ာက္ထားမည့္သူႏွင့္
မိသားစုတြင္ အဓိကပါ၀င္သူမ်ားသာ အမွန္တကယ္ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အငွားခ်ထား ျခင္းမျပဳ
လုပ္ရဟုလည္း စည္းကမ္း သတ္ မွတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ေသြဖည္ကာ ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူ
မႈမ်ဳိးကို မေတြ႕ရွိရေပ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အေဆာက္အအုံဌာန
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အဆုိပါ လႊဲေျပာင္းေရာင္း၀ယ္ မႈမ်ားကို အေရးယူသြားမည္မဟုတ္ေသာ္
လည္း မိမိတုိ႔သေဘာအေလ်ာက္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္ ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္လႊဲေျပာင္း
ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“အဲဒီလုိမ်ဳိးေတြ ျဖစ္မွာစိုးလုိ႔ အစ ကတည္းက စည္းကမ္းခ်က္မွာ ငါးႏွစ္အတြင္း လႊဲေျပာင္းေရာင္း
ခ်ျခင္း မျပဳရဘူးလုိ႔ ထည့္ ထားတာ။ ေရာင္းတာ မေရာင္းတာက သူတုိ႔ သေဘာပါပဲ။ ဒါကို စည္
ပင္က ၾကား၀င္ ၾကပ္မတ္စရာမလုိပါဘူး။ စည္းကမ္းခ်က္မွာ ေတာ့ အကုန္ေျပာထားၿပီးသားျဖစ္
တဲ့ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ နာမည္ ေျပာင္းေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု အဆုိပါ တာ၀န္ရွိသူ
က ေျပာသည္။

သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကမူ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာ တုိက္ခန္းတစ္ခန္း
မဲေပါက္ထားေသာ္လည္း မိသားစုအေျခအေနအရ အရစ္က် ေပးသြင္း ႏုိင္ေျခမရွိေသာေၾကာင့္
ျပန္လည္ေရာင္းလုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ “ပထမအရစ္တင္ သိန္း ၇၀ ေက်ာ္ေလာက္ သြင္း
ရမယ္။ အစကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္တုိက္ခန္း ေလး တစ္ခန္းပိုင္ခ်င္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ေလွ်ာက္လုိက္တာ။

တကယ္လည္း ရၿပီး အရစ္ က်နဲ႔သြင္းရေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ကိုယ့္၀င္ေငြနဲ႔ တစ္လကုိ သိန္း ၇၀
ေရရွည္မသြင္းႏုိင္ ေလာက္ဘူးဆုိတာ သေဘာေပါက္လာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပန္ေရာင္းဖုိ႔စဥ္းစား
ရတာ” ဟု ၎ကေျပာသည္။ လက္ရွိ ဗုိလ္ဗထူးႏွင့္ ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာမ်ား၏ အခန္းေဈးႏႈန္းမ်ား
မွာ အနည္းဆုံး ၅၆၅ စတုရန္းေပ တစ္ခန္းအတြက္ က်ပ္သိန္း ၂၃၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆုံး
၉၂၇ စတုရန္းေပတစ္ခန္းအတြက္ က်ပ္ ၃၄၇ သိန္း၀န္းက်င္ ရွိသည္။ အခန္းမ်ားကို အရစ္က်
၀ယ္ယူမႈ ႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္၀ယ္ယူမႈ နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ဳိးမွ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္
ရာစီမံကိန္းေလးခုရွိၿပီး ဗုိလ္ဗထူးအိမ္ရာမွာ အရင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ကာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္
က ဗုိလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္က ဧရာ၀ဏ္အိမ္ရာႏွင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္
(အေရွ႕ပိုင္း) က မင္းရဲေက်ာ္စြာအိမ္ရာတို႔မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

mmtimes

သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ လကၡဏာမ်ားေအာက္ေဖာ္ျပပါေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို သတိျပဳမိပါက ေဒါက္ခြရြက္ (Spinach)ႏွင့္ အမဲသားသုပ္စတင္စားသံုးေပးပါ။
အေမရိကန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဌာန CDCP ၏ လက္ရွိ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားေနရေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတက္တက္ႂကြႂကြရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရအတြက္မွာ ပို၍ပင္ျမင့္မားေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ေအာက္ပါလကၡဏာရပ္မ်ားကို ၾကည့္၍ သိရွိႏုိင္သည္။

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း

ေအာက္စီဂ်င္သယ္ေဆာင္သည့္ေသြးနီဆဲလ္မ်ားအတြင္းပါဝင္ေသာ ေဟမိုဂလိုဘင္ကိုထုတ္လုပ္ရန္ ခႏၶာကိုယ္က သံဓာတ္(Iron)ကို အသံုးျပဳသည္။ က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ ေသြးဆဲလ္မ်ားလံုေလာက္ ေသာ ပမာဏမရွိပါက ေမာပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို စတင္ခံစားလာရမည္ျဖစ္သည္။

အာ႐ံုစိုက္ရန္ခက္ခဲျခင္း

သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္အတူ လူမ်ားတြင္ အာ႐ံုေၾကာမ်ားၾကားဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဓာတုျဒပ္ေပါင္းမွာလည္း အေျပာင္းအလဲရွိမည္ျဖစ္သည္။ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ယင္းျဒပ္ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ သာမန္ထက္ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္သည္။

စိတ္ပါဝင္စားမႈမရွိျခင္း

အာ႐ံုေၾကာမ်ားၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဓာတုျဒပ္ေပါင္းေျပာင္းလဲမႈ၏ ေနာက္ထပ္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုမွာ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို စိတ္ပါဝင္စားမႈမရွိျဖစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အသက္ပံုမွန္႐ွဴ၍မရျခင္း

ေသြးထဲတြင္ လံုေလာက္ေသာသံဓာတ္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္မ်ားစြာလိုအပ္လာ၍ အသက္ပံုမွန္႐ွဴမရျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။

ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ အသားအေရေဖ်ာ့ေတာ့ျခင္း

ေသြးလည္ပတ္စီးဆင္းမႈႏႈန္းေလ်ာ့က်ျခင္းႏွင့္ ေသြးနီဆဲလ္အေရအတြက္ေလ်ာ့က်သြားပါက အသားအေရေဖ်ာ့ေတာ့လာႏုိင္သည္။

ပံုမွန္ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ခက္ခဲျခင္း

သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက ယခင္က ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနက်ျဖစ္ေသာ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

ႂကြက္သားမ်ားအလြန္နာက်င္ျခင္း

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီးေနာက္ သာမန္ထက္ပိုမိုၾကာရွည္စြာပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ၿပီး ႂကြက္သားမ်ားနာက်င္ေနပါက သံဓာတ္မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ႂကြက္သားမ်ားအေသအခ်ာျပန္လည္က်န္းမာရန္ စြမ္းရည္နည္းပါးၿပီး နာက်င္ကိုက္ခဲႏုိင္သည္။

ေျခသည္းလက္သည္းမ်ား ႂကြပ္ဆတ္မာေက်ာျခင္း

ေျခသည္းလက္သည္းမ်ား ႂကြပ္ဆတ္မာေက်ာၿပီး အလြယ္တကူ က်ိဳးပဲ့ျခင္းမွာလည္း သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈလကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။

မၾကာခဏနာမက်န္းျဖစ္ျခင္း

အထူးသျဖင့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မၾကာခဏနာ မက်န္းျဖစ္ျခင္းမွာ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဆီးပန္းေရာင္ (သို႔မဟုတ္)အနီေရာင္သြားျခင္း

သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ အူသိမ္အူမမ်ားက အေရာင္ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမိုစုပ္ယူသျဖင့္ ဆီးသြားသည့္အခါ ပန္းေရာင္ (သို႔မဟုတ္) အနီေရာင္ဆီးမ်ားသြားေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

—Ref: Time
7day daily

Viber က ျမန္မာ့ေရခံေျမခံႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စတစ္ကာ႐ုပ္ပံုမ်ားကုိ အခမဲ့ျဖန္႔မည္ဟုဆို


Viber ကုမၸဏီမွ ျမန္မာ့ ေရခံေျမခံႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စတစ္ကာ ႐ုပ္ပံုေလးမ်ားကို အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဗိုလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္ 50 Street Bar ၌ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ Viber ကုမၸဏီ၏ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ Crystal Lee ကေျပာသည္။

စတစ္ကာေတြကို ျမန္မာ့ေရခံေျမခံ ယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံၿပီးေတာ့ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစတစ္ကာေတြကို အခု စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ ကၽြန္မတို႔ ႀကိဳးစားေနပါ တယ္။ လအနည္းငယ္အတြင္း ရႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ပါမယ္။ အဲဒ ီစတစ္ကာေတြဟာ ျမန္မာျပည္ တစ္ျပည္လံုး ယဥ္ေက်းမႈအရလည္း အသံုးျပဳလို႔ရတဲ့ ႐ုပ္ပံုေလးေတြျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္ ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

၎စတစ္ကာ၏ နမူနာ႐ုပ္ပံုတြင္ I Love Myanmar ဟူေသာ စာသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ အပ်ဳိေလးတစ္ဦး ဆံထံုးတြင္ ပန္းပန္ကာ ပါးျပင္တြင္ သနားခါးလူးထားေသာ ပံု၊ ေနာက္ခံတြင္ ဆုလစ္မြန္းခၽြန္ႏွင့္ ထန္းပင္ ထန္းလက္မ်ား ေရးဆဲြထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေဒသခံတိုင္းျပည္၏ ေရခံ ေျမခံႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း Viber က ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေအာင္ျမင္မႈလည္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

Viber စတစ္ကာကို ပထမ အခမဲ့ေပးပါမယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာေတာ့ အခမဲ့နဲ႔ ၀ယ္ယူျခင္းတြဲၿပီး ထြက္လာမယ္ဟု Crystal Lee က ေျပာ သည္။ Viberသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၉၃) ႏိုင္ငံတြင္ သံုးစြဲသူ သန္းေပါင္း (၃၇၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး ယူေက၊ ဗီယက္နမ္၊ ႐ုရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဂ်ပန္၊ အစၥေရး၊ အိႏိ္ၵယ၊ ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ဘရာဇီးႏွင့္ ဘီလာ႐ုစ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႐ံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇူလိုင္လ (၃၀) ရက္ေန႔၌ Viber သံုးစြဲသူေပါင္း ငါးသန္းရွိ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Viber က ေၾကညာခဲ့သည္။
See More: http://messengernewsjournal.com/News/Local/detail.php?id=19888

Messenger News Journal

အပူ ေသာက ျငိမ္းေစရန္ နည္းလမ္းမနက္ရံုးသြားဖို႔ ျပင္ ဘတ္စ္ကား အလာ ေနာက္က်တဲ့ အခါ

၁။ ဒီကားကေတာ့ အျမဲ ဒီလိုျဖစ္ေနတယ္။ ျပႆနာပဲ၊ ရံုးေတာ့ ေနာက္က်ပါျပီ။ စိတ္ညစ္ပါတယ္။

(သုိ႔မဟုတ္)

၂။ ‘တစ္ခါ တစ္ေလ က်ေတာ့လည္း ျဖစ္တတ္ တာပဲေလ။

(အကယ္၍ ခဏခဏ ျဖစ္ပါက)

၃။ ေအာ္ ဒီလို ျဖစ္ေနေတာ့ ငါ ဘယ္တတ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ ေနာက္တစ္နည္း စဥ္းစားျပီး သြားရတာေပါ့။ လခ အျဖတ္ခံရလည္း တစ္နာရီ စာပါပဲေလ။ တစ္လစာမွ မဟုတ္တာ’

ယင္း သံုးမ်ိဳးထဲမွာ မိမိရဲ႕ စိတ္ထဲ ဘယ္လို အေတြးဝင္မိ ပါသလဲ။ ပထမ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနျပီ ဆုိပါက မသင့္ေလ်ာ္ပါ။

(ေရွာင္လြဲ မရတဲ့) ျပႆနာ အခက္အခဲ တစ္ခု ၾကံဳတဲ့အခါ ယင္း အခက္အခဲ နဲ႔ ျဖစ္ရပ္ အေပၚ အေျခခံျပီး လူတိုင္းမွာ အေကာင္းလဲ ျမင္ႏိုင္ ခံစား ႏိုင္သလို၊ အဆုိးလည္း ျမင္ႏိုင္ ခံစား ႏုိင္ပါတယ္။ အားလံုး သိထားၾကတဲ့ ဒႆန တစ္ခုလိုပါပဲ ေရတစ္ဝက္ ထဲပဲ က်န္ေတာ့တယ္နဲ႔ ေရတစ္ဝက္ၾကီးေတာင္ က်န္ေသးတယ္ ဆုိတဲ့ သိျမင္မွု ႏွစ္ခုထဲမွာ မိမိ စိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

ဘယ္ျဖစ္ရပ္ပဲ ၾကံဳၾကံဳ ေဒါသေလ်ာ့၊ ေသာကေလ်ာ့ ျဖည့္ေတြးမယ္ မရွိပဲ ငါေသျပီ ငါေသျပီ လို႔သာ ျငီးျငဴ ေနတတ္မယ္ ဆုိရင္၊ တစ္ဖက္ကို ေဒါသ နဲ႔ ျပန္တုန္႔ျပန္ေန ရင္ ေတာ့ ဒါဟာ အဆုိးျမင့္တဲ့ ဝါဒ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဘက္ကေန ေတြးျပီး ဥေပကၡာ ျပဳသင့္တဲ့ အမုန္း၊ အာကာသ မ်ားကိုလည္း ဥေပကၡာ ျပဳေပး ႏုိင္မွသာ ဒါဟာ မွန္ကန္တဲ့ ႏွလံုးသြင္း လက္ခံမွု (ေယာနိေသာ မနသိကာရ) ျဖစ္ပါတယ္။ ပုထုဇဥ္ လူသားမွန္ရင္ အားလံုးကို အေကာင္းျမင္ေပး ႏိုင္ဖို႔ ဆုိတာ ကေတာ့ အင္မတန္ ခက္ခဲ ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ၾကိဳးစားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ႏွိုင္းယွဥ္လို႔ မရေအာင္ ပူေလာင္တဲ့ ေဒါသ၊ ေသာက မီးေတြထဲမွာ ေန ရရ တယ္ ဆုိတာကို ၾကံဳေတြ႔ဖူးသူမ်ား ခံစား သိရွိမွာပါ။ ဒါေၾကင့္မို႔ အပူေသာက ျငိမ္းျပီး ဘဝကို ေအးခ်မ္းေစတဲ့ နည္းလမ္းက အရာရာကို အေကာင္းဆံုး ရွုျမင္ေပးႏုိင္တဲ့ စိတ္ထား ရွိေအာင္ ေမြးျမဴျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Yoyarlay

Photoshop နဲ႔ျပဳျပင္ထားတဲ့ သူမရဲ႕ကိုယ္တံုးလံုးပံုေတြကို ဖ်က္ပစ္ဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့တဲ့အတြက္ Facebook ကိုတရားစြဲတဲ့ အမ်ိဳးသမီးMeryem Ali ဆိုတဲ့အမ်ိဳးသမီးဟာ သူမရဲ႕မိတ္ေဆြေဟာင္းကတင္ခဲ့တဲ့ Photoshop နဲ႔ျပဳျပင္ခံထားရတဲ့ သူမရဲ႕ဝတ္လစ္စလစ္ပံုကို ဖ်က္ပစ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ Facebook ဆီကေန ေလ်ာ္ေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၃ သန္းရရွိဖို႔ တရားစြဲေနပါျပီ။ အဲဒီ့တရားစြဲဆိုမႈမွာ အဲဒီ့မိတ္ေဆြျဖစ္သူ Adeel Shah Khan က Ali ရဲ႕ နာမည္ကိုသံုးကာ account အတူတစ္ခုဖြင့္ခဲ့ျပီး ဝတ္လစ္စလစ္ပံု အတုျဖစ္ေအာင္ photoshop နဲ႔ျပဳျပင္ထားတဲ့ သူမရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြကို တင္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

Ali က facebook ဟာသူမရဲ႕ပံုေတြအတြက္ အၾကိမ္းေပါင္းမ်ားစြာ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေပမယ့္လည္း ျမန္သင့္သေလာက္ ျမန္ျမန္မဖ်က္ခဲ့ဘူးလို ႔ခံစားရတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့သူမ တရားစြဲဆိုရတဲ့ ေဒၚလာ ၁၂၃ သန္းဆိုတာ ဂဏန္းအစဥ္အတိုင္း ေရးထားလို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ဒီပံုေတြကို ေတြ႕သြားႏိုင္ခဲ့တဲ့ Facebook အသံုးျပဳသူေပါင္း ၁.၂၃ ဘီလီယံ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ။ အထူးသျဖင့္ Ali ရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို ထိခိုက္ခံေနရခ်ိန္းမွာ Facebook က သူမရဲ႕ေစာဒကတက္မႈေတြကို အေရးတယူမလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီကိစၥက အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ Ali ရဲ႕ေရွ႕ေနကယုံၾကည္ေနပါတယ္။

Ref:cosmopolitan.com

 Trend Myanmar

ေစ်းႏႈန္းကေမာက္ကမမ်ားျဖင့္ အူရီးဒူးဖုန္းမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ဓာတ္ပုံ- ႏုိင္လင္းေအာင္
ရန္ကုန္− အူရီးဒူးဆင္းမ္ကတ္မ်ား ယခုရက္အတြင္း စတင္ျဖန္႔ခ်ိသည့္အခ်ိန္တြင္ သံုးစြဲသူလက္သို႔ တရားဝင္ျဖန္႔ခ်ိမည့္ရက္မေရာက္ မီမွာပင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ၁၅၀၀ တန္ဆင္းမ္ကတ္မ်ားမွာ ပံုမွန္ေစ်းထက္အဆမတန္ျဖစ္ေပၚေနသည္။

‘‘မေန႔က သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ၇၈ လမ္းေပၚကဆုိင္မွာသြားဝယ္တာ တစ္ကတ္ကို တစ္ေသာင္းခြဲအထိေရာင္းေနလို႔ မဝယ္ခဲ့လိုက္ဘူး’’ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူကို ေအာင္ပိုင္ဟိန္းကေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဖုန္းဆိုင္တစ္ခုအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ဟန္းဆက္တစ္လံုး ဝယ္ပါက ဆင္းမ္ကတ္တစ္ကတ္ အခမဲ့ေပးၿပီး ဆင္းမ္ကတ္သီးသန္႔ ဝယ္လိုပါက နံပါတ္အလွေပၚမူတည္၍ က်ပ္ ၃,၀၀၀၊ ၅,၀၀၀၊၈,၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္တစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဖုန္းဆိုင္အခ်ဳိ႕တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အူရီးဒူးကုမၸဏီက ႀကိဳတင္ေၾကညာခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

အူရီးဒူးကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ‘‘Distributor (ျဖန္႔ခ်ိသူ)ေတြက တကယ္စေရာင္းမယ့္ေန႔အတြက္ သူတို႔လုပ္စရာရွိတာေတြလုပ္ေနတာပါ။ အူရီးဒူးအေနနဲ႔ကေတာ့ တကယ္ေရာင္းခ်မယ့္ Date ကို အခုထိမေၾကညာေသးပါဘူး’’ဟု လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ျပန္ၾကားေရး မန္ေနဂ်ာေဒၚသီရိၾကာညိဳကေျပာသည္။

ယင္းသို႔ဆင္းမ္ကတ္မ်ား အဆမတန္ေစ်းႀကီးေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အူရီးဒူးကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္၌ျပဳလုပ္မည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္သာ အေၾကာင္းစံုကိုေျဖၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ သည္။

အူရီးဒူး၏ မုိဘိုင္းဆင္းမ္ ကတ္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္တြင္ မႏၲေလးႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တို႔၌ စတင္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ၃၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိမိုဘိုင္းဖုန္း အေရာင္းဆိုင္အခ်ဳိ႕တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ကာ ေငြက်ပ္ ၂,၀၀၀ မွ ၅,၀၀၀ အထိေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆုိင္အခ်ဳိ႕ထံမွသတင္းရရွိသည္။

‘‘တစ္ကတ္ကိုငါးေထာင္နဲ႔ တစ္ေယာက္ကို ငါးကတ္ေလာက္ထိ ေရာင္းေပးပါတယ္။ လိုသေလာက္ေတာ့ မရႏိုင္ေသးဘူး’’ဟု တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္တစ္ခုမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အူရီးဒူးဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဖုန္းဆိုင္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္မွသာ စတင္ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔ရွိ ဖုန္းဆိုင္မ်ားမွ ရယူ၍ ရန္ကုန္တြင္ မူလေပါက္ ေစ်းက်ပ္ ၁၅၀၀ ထက္ပို၍ေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း မိုိဘိုင္းဖုန္းအေရာင္း ဆိုင္အခ်ဳိ႕မွသတင္းရရွိသည္။

အူရီးဒူးအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ၎တို႔ႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အရ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ခြဲတမ္းျဖင့္ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရႊအဆင့္တြင္ ဆင္းမ္ကတ္ ၈၀၀၊ ေငြအဆင့္တြင္ဆင္းမ္ကတ္ ၄၀၀ ႏွင့္ ေၾကးအဆင့္တြင္ ဆင္းမ္ကတ္ ၂၀၀ အထိသာခ်ထားေပးေၾကာင္း မုိဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားထံမွသတင္းရရွိသည္။

အူရီးဒူးကုမၸဏီမွ လတ္တေလာသတ္မွတ္ထားသည့္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ၎တို႔၏ဆင္းမ္ကတ္ အခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေခၚဆိုမည္ဆုိပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေအာ္ပေရတာ (MPT, Telenor, Mectel)သို႔ ဖုန္း ေခၚမည္ဆိုပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ေပးရမည္ျဖစ္ကာ SMS ေပးပို႔ပါက တစ္ေစာင္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳ မည္ဆိုပါက 1MB လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္အခ်ဳိ႕မွသတင္းရရွိသည္။

အူရီးဒူးအေနျဖင့္ အင္တာ နက္အသံုးျပဳခမ်ား Rate တစ္ခု သတ္မွတ္၍ ေကာက္ယူသြားမည္ ဟုမူလကေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ တစ္ 1MB လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ျဖင့္ေကာက္ယူမည္မွာ အနည္းငယ္မ်ားေနေၾကာင္း အသံုးျပဳသူမ်ားကသံုးသပ္သည္။

‘‘1MB ၂၅ က်ပ္ကမ်ားပါ တယ္။ တစ္လ 2GB သံုးရင္ ၅၀,၀၀၀ေတာင္က်မယ္။ 4GB Speed ဆိုရင္ေတာ့ နည္းနည္း ေလးခံသာမယ္။ ဒါေတာင္ စင္ကာပူထက္သံုးဆေလာက္မ်ား တုန္း။ 4G Speed 6GB ကို တစ္လ ၅၀,၀၀၀ ေလာက္က voice call မိနစ္ ၃၀၀ ပါေသး တယ္’’ဟု အူရီးဒူး၏ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုသန္႔ဇင္ဦးက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ တြင္မွတ္ခ်က္ေရးသားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ လက္ရွိတစ္မိနစ္လွ်င္ အင္ တာနက္အသံုးျပဳခမွာ GSM ဖုန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္က်ပ္ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းမ်ားတြင္တစ္မိနစ္လွ်င္ ေလးက်ပ္ႏႈန္းသာက်သင့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေကာက္ယူမႈမွာ မိမိအသံုးျပဳမႈေပၚတြင္မူတည္၍ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မသံုးလွ်င္ မကုန္ႏုိင္ေသာ္လည္း တစ္မိနစ္အတြင္း က်ပ္ႏွစ္ေထာင္ ခန္႔လည္းက်သြားႏိုင္ေၾကာင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္တစ္ခုမွ တာဝန္ခံတစ္ဦးကရွင္းျပသည္။

7day daily

၃၅ နွစ္အရြယ္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္နဲ႔ေပးစားလို႔ မီးရႈိ႕သတ္ေသခဲ့တဲ့ ၁၁ အရြယ္ ကေလးမေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝ


အီရန္နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းက Mashid Rezai ဆိုတဲ့ ကေလးမေလးရဲ႕ဘဝဟာ ခက္ခဲလြန္းပါတယ္။ သူမအေၾကာင္း ေျပာရတာက ပိုခက္ခဲသလိုပါပဲ။

အသက္ ၁၁ နွစ္အရြယ္မွာ သူမထက္ အသက္ ၂၀ ၾကီးတဲ့ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္နဲ႔ေပးစားတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဓာတ္ဆီေလာင္းျပီး မီးရႈိ႕ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။
ဒီ့အတြက္ သူမဟာေဆးရုံတင္ခဲ့ရျပီး သူမအေဖက ေဆးရုံကိုလိုက္လာကာ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔သူမကို ရုိက္ျပီး ဆံုးမခဲ့ပါတယ္။

သူမမွာ ဘာအကြယ္မွမရွိခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းကို မီးေလာင္အနာရြတ္ေတြနဲ႔ Mashid က

“ ဟုတ္တယ္ ကၽြန္မကို မကူညီခဲ့တဲ့လူေတြကို ကၽြန္မ မေက်မနပ္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မကိုခ်စ္ခဲ့သင့္တဲ့လူေတြက ကၽြန္မကို ကာကြယ္မႈ မေပးခဲ့ဘူး။ သူတို႔ေၾကာင့္ တစ္ဘဝလံုး ကၽြန္မ နာက်င္ေနတယ္”

ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ ရြာေလးတစ္ရြာမွာ သူမဟာ အစ္ကိုသံုးေယာက္နဲ႔ ၾကီးျပင္းလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖေအကို အဓိကထားေၾကာက္ရတဲ့ မိသားစုပံုစံမ်ိဳးပါ။

“ကၽြန္မအေမက ကၽြန္မအေဖရဲ႕ ေလးေယာက္ေျမာက္မိန္းမပါ။ တျခားမိန္းမေတြနဲ႔ ကေလးမရဘူး။ ကၽြန္မအေမက ကၽြန္မကိုေျပာတယ္၊ အေဖရိုက္လိုက္လို႔ သူ႔အရင္မိန္းမေတြ အားလံုး ထြက္ေျပးသြားတာတဲ့
ကၽြန္မမွတ္မိေသးတယ္၊ တစ္ခါတုန္းက သူက ကၽြန္မလက္နဲ႔ ေျခေထာက္ေတြကို သစ္သားေခ်ာင္းတစ္ခုမွာ ခ်ည္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အေမနဲ႔သူက အျခားသစ္သားေခ်ာင္းနဲ႔ ကၽြန္မကိုိရိုက္ၾကတယ္” လို႔ Mashid Rezai က သူမ မွတ္မိတာေတြကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ကိစၥေတြရွိေပမဲ့ သူကေတာ့ ေပ်ာ္တတ္တဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရြာေက်ာင္းမွာ စာသင္ရတာ၊ အစ္ကိုေတြနဲ႔ေဆာ့ရတာကို သေဘာက်တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ကေလးဘဝရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြဟာ သူ႔သူငယ္ခ်င္း Zainab ကို အသက္အရမ္းၾကီးတဲ့ ေယာက်ာ္းၾကီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေပးစားဖို႔ လုပ္လာခ်ိန္မွာ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ပါတယ္။

အဲ့အခိ်န္တုန္းက Zainab ဟာ ၉ နွစ္ သမီးပဲ ရွိပါေသးတယ္။ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းအေၾကာင္းကို
“သူက အရမ္းလွတယ္။ အရပ္လည္း ရွည္တယ္။ လူေတြက သူ႔ကို သတိထားမိၾကတာေပါ့”
ေျပာရင္းနဲ႔ အသံေတြတုန္္လာတဲ့ Mashid Rezai က တိုးတိုးေလးဆက္ေျပာပါတယ္။

“သူ႔ကိုယ္သူ မီးရႈိ႕လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ သူေသသြားတယ္”
Zainab ရဲ႕ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတ္ေသမႈဟာ သူငယ္ခ်င္းေတြ အေပၚ ၾကီးမားတဲ့သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

သူမသူငယ္ခ်င္းေသျပီး တစ္နွစ္မျပည့္ခင္မွာပဲ Mashid အေဖဟာ သူ႔သမီးအတြက္ ခင္ပြန္းေတြ႕ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ Mashid ဟာ ၁၁ နွစ္သမီးပါ။
လက္ထပ္ဖို႔ကိစၥနဲ႔ပက္သက္ျပီး အေမျဖစ္သူကို သူမက ေမးခဲ့ပါတယ္။

“အဲ့လူက ဘယ္သူလဲလို႔ သူ႔ကို ကၽြန္မေမးတယ္။ သူေျပာတာက ကၽြန္မတို႔ရြာထဲကလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ နာမည္ပဲ။ သူက လက္ထပ္ဖူးတယ္။ ကေလးနွစ္ေယာက္လည္း ရွိတယ္။ ကၽြန္မက ၁၁နွစ္ ၊သူက ၃၅ နွစ္”
ကၽြန္မ ၁၁ နွစ္ပဲရွိေသးတယ္လို႔ ကၽြန္မေျပာတယ္။ ကၽြန္မဆရာမကို သေဘာက်လို႔ ဆရာမျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္”

ဒါေၾကာင့္ Mashid ဟာ သူမေျပာတာ မေအာင္ျမင္တဲ့အခါ သူမရဲ႕ဆရာမဆီကို ေျပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အကူအညီ တစ္ခုခုရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေပမဲ့ ဆရာမကလည္း ဘာမွမလုပ္ေပးနိုင္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေတာင္ေတြေပၚတက္ပုန္းေနတဲ့ သူမကို သူမမိဘေတြ ေတြ႕သြားခဲ့ပါတယ္။
သူမအတြက္ေရြးစရာလမ္းက သူငယ္ခ်င္း Zainab ရဲ႕ လမ္းပါပဲ။

ဒါေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ေဆးရုံမွာ သံုးလေလာက္ သတိေမ့ေနခဲ့ပါတယ္။
သူမ ပတ္တီးေျဖတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အေရျပားေတြ တြန္႕လိမ္ရႈံ႕တြ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ပါျပီ။
“ဒီ့အျပင္ ကၽြန္မအေဖက ကၽြန္မလုပ္ခဲ့တာေတြအတြက္ ေဆးရုံမွာ ရုိက္တယ္” လို႔ Mashid က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဆးရုံက ဆင္းတဲ့အခါမွာေတာ့ သူမကိုလက္ထပ္မယ့္သူဟာ မီးေလာင္ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ရုပ္ရည္ေၾကာင့္ ျငင္းဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။ သူမအေဖဟာ သူမတို႔အိမ္ေလးထဲမွာ ေဒါသေတြ ပိုထြက္ေနခဲ့ပါတယ္။

အသက္ ၁၃နွစ္မွာေတာ့ အိမ္က ပိုက္ဆံေတြကိုယူျပီး ျမိဳ႕ေတာ္ Tehran ကို တက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။
ျမိဳ႕ကိုေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေဆးရုံကို သူမဟာ တန္းသြားခဲ့ပါတယ္။
ကေလးအရြယ္သူမကို သနားသြားတဲ့ ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီ ဆရာဝန္တစ္ဦးဟာ သူမကိုကယ္ဆယ္ခဲ့ျပီး အီရန္နိုင္ငံက ထြက္သြားနိုင္ေအာင္ ကူညီခဲ့ပါတယ္။

ယခု Mashid ဟာ ၃၁ နွစ္အရြယ္ရွိေနျပီး လန္ဒန္မွာ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါတယ္။ အနာရြတ္ေတြန႔ဲပဲရွိေသးတယ့္ သူမခႏၶာကိုယ္ကို ဓာတ္ပံုအရုိက္ခံရမွာ ရွက္ေနတဲ့ Mashid က သူမမိသားစုနဲ႔ပက္သက္ျပီး
“ ကၽြန္မ ဘယ္ေတာ့မွျပန္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး…”   လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။credit: phothutaw

ဖတ္မိတာေလး ..မေန႔က စၿပီး အဲ့ စေတးတပ္တစ္ခု ကြၽန္ေတာ္စေတြ ႕တယ္ ဗ် ေနာက္ေတာ့ သတိထားမိသြား တာ ဖဘ ကမိန္းကေလး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွဲ ၾကတာနဲ႔ သတိထားမိေနတာ ဗ်ာ အဲ့ စေတးတပ္ ကဘာတဲ့

“ထမင္းခ်က္ေကာင္းတဲ့ လူကိုသေဘာက်ရင္ အန္တီ့သားကို အိမ္ေဖာ္နဲ႔ပဲ ေပးစားလိုက္ပါတဲ့ ”

သိပ္နည္းလမ္းမက် သလိုပဲဗ် ကြၽန္ေတာ္မွားတယ္ မွန္တယ္မေျပာဘူးေနာ္ နည္းလမ္းမက်ဖူးလို႔ပဲေျပာခ်င္တာ ဒီစေတးတပ္ ကို ဘယ္သူက စေရးသလဲ ဆရာမဂ်ဴးေတာ့ဟုတ္ဟန္မတူဘူး အေမရိက က သမီးေတာ္ႀကီးပဲလား ဟိုမိန္းမဝါဒီ ေပ့ခ်္ ကပဲလား ခပ္ေပါေပါျမန္မာကားတကားကပဲလား
တင္စီးတဲ့ ေယာကၡမေလာင္းကို ၾကည့္မရတာနဲ႔ ခပ္႐ြဲ ့႐ြဲ ့ ေျပာလိုက္တင္လိုက္တာ ေနမွာပါ ႀကီးႀကီးမားမား ေတြးထား ရည္႐ြယ္ထားဟန္မတူာဘူး ကြၽန္ေတာ္မသိပါဘူး ။

ကြၽန္ေတာ္ သည္ လည္း မဟာပုရိသ ေယာက်ာၤး ဝါဒီ မဟုတ္သလို
ေယာက်ာၤးမုန္းဝါဒ မဟာ ကုတၲိယ ဝါဒကိုလည္း အားမေပးပါဘူး ။ ေယာက်ာၤး မေကာင္းဘူးတြင္တြင္ေရးၿပီး ေယာက်ာၤးနဲ႔ မကင္းနိုင္ ပရိုဖိုင္ထဲေတာင္ ေယာက်ာၤး ပံုႀကီးတကားကား နဲ႔ အကိုးကြယ္ခံ U S ေမ်က္ေမာင္းမ အခြက္နဲ႔ မယ္ေတာ္ႀကီးေတြကလည္း ရွိသကိုး။ ကိုယ္ကမကင္းနိုင္ဘူးေလ မေကာင္းမေျပာဘူးေပါ့ခိခိ ..

တကယ္ေတာ့ ေယာက်ာၤးမွေကာင္းတယ္ မိန္းမမေကာင္းဘူး ဘာညာ မရွိပါဘူး ေကာင္းတယ္ဆိုးတယ္ဆိုတာလည္း လူေတြပါပဲ လိင္ နဲ႔မဆိုင္ပါဘူး ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာင္ အေမနဲ႔ အေဖ ၂ေယာက္ေပါင္းၿပီး မွလူျဖစ္လာရတာ မလား ?

ထားေတာ့ ခုနစေတးတပ္စ္ ကိုျပန္ၾကည့္ရေအာင္ ေရးတဲ့သူကို ထားလိုက္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ Like ၾကတဲ့ မမမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ေမးခ်င္တာ က ….

ျမန္မာေပါေပါကားေတြ ကိုယီးယား အိမ္ေထာင္ေရးကားေတြၾကည့္ၿပီ ေခြၽးမဟူသည္ ေယာကၡမ နဲ႔ ever ရန္သတ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ idea သူတို႔ သစ္ၾကားသီးသာသာ ဥေနွာက္ကေလးထဲ build in မ်ားပါေနသလား ?

ထမင္းဟင္းအခ်က္အျပဳတ္ေကာင္းတဲ့အမ်ိဳးသမီးတိုင္းသည္ အိမ္ေဖာ္လား ?

အလွအပမႀကိဳက္ big eyeမ တပ္ တကိုယ္လံုးဘရန္းဆင္ သူေဌးသားဘဲကိုထား ကလပ္ကိုသြား လွလွပပ ႂကြႂကြ ႐ြ႐ြ မေနပဲ မီးဖို ေခ်ာင္ထဲ ဆီးဂ်ီးေပ မီးေသြးေပ တကုပ္ကုပ္နဲ႔ေနေနရင္ပဲ ေတာက်ေန date out ေနၿပီလား ေခတ္မမွီေတာဘူးလား အိမ္ေဖာ္ဆန္ေနၿပီလား?

္ထမင္းဟင္းခ်က္ေကာင္းတဲ့ နင္တို႔အေမ အဘြား ကေကာ အိမ္ေဖာ္မ ႀကီးေတြ ဟုတ္ခဲ့လို႔လား လို႔ ငေပါက္တို႔ ေမးလိုက္ခ်င္တာ နႈတ္ခမ္းေပၚ ခူယားနဲ ့ေဘာက္ဖတ္ discoတြဲကေန သလိုပဲ ပါးစပ္ကိုယားလို႔ …

ထားလိုက္ပါ တခါကဟာသ ေလးေတာင္ၾကားဖူးပါတယ္ “ကြၽန္မ လက္ရာက ရွင့္အေမ တဝက္ေတာင္မေကာင္းဖူး ဆိုရေအာင္ရွင့္ဝင္ေငြ ကေကာက်မအေဖ ေလးပံုတပံုေတာင္ရွိလို႔လား ဆိုတဲ့စကားေလးပါ ” ဟုတ္ပါတယ္ အခုေခတ္ က အိမ္ေထာင္ဦးစီး တေယာက္အလုပ္ လုပ္ရင္ တမိသားစုလံုးစားလို႔ရတဲ့ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး လင္ေရာမယားေရာယဥ္ေဘာင္တန္း အလုပ္သြား ရွိတာ ဝယ္စား ခ်ိဳင့္ဆြဲစား ေနရတဲ့ ေခတ္္ အဲလိုမ်ိဳး မအားလို႔ ရုန္းကန္ရလို႔ ဆိုရင္တမ်ိဳးေလ

အခုဟာက ” ဟင္နင္ေယာက်ာၤး ယူေတာ့မလို႔လား ထမင္းေရာဘယ္လို လုပ္မလဲ ဘယ္သူခ်က္မလဲ ?”ဆိုရင္ “သိပုေလ သာမီးက ထမင္းခ်က္ အိမ္ေဖာ္ အေဒၚႀကီးတေယာက္ေလာက္ေခၚထားမေပါ့ ” ဆိုတဲ့ ခပ္တိမ္တိမ္ အေတြးနဲ႔ ေဘာ္ေၾကာ့ ကေလးမေတြမ်ားလာတဲ့ေခတ္ တကယ့္လြယ္ေၾကာေခတ္ ထမင္းဟင္းခ်က္တတ္ရင္ကို ေအာက္တန္းက်တယ္ ေသးနွပ္တယ္လို ထင္ေနတဲ့သူေဌးသမိီးေဘာ္ေၾကာ့မမေတြ ရဲ႕ေခတ္ဗ်။

ဘာပဲေျပာေျပာ ေယာက်ာၤး ဆိုရင္္ေတာ့ ကိုယ့္အိမ္သူသက္ထား လက္ရာေလး စားဖူးၾက ခ်င္ ေကာင္းတယ္ႂကြားဖူးခ်င္ သူငယ္ခ်င္းေတြအိမ္ေခၚ ေျကြးဖူးခ်င္ ၾကတာခ်ည့္းပဲ မယံုရင္ ႀကိဳက္တဲ့ေယာက်ာၤး ဘီယာတိုက္ၿပီးေမးၾကည့္ ဗ်ာ ။

ကိုယ္တိုင္ခ်က္တတ္ ျပဳတ္တတ္ထားေတာ့ ေဟာ ဟိုဟင္းကဘယ္လို လူဘယ္ေရာက္စာ ဘယ္နွစ္နပ္ဆို ဆန္က နိူ႔ဆီဘူး ဘယ္ေလာက္ကုန္မယ္ ၾကက္သြန္ အာလူး ကဘယ္ေစ်း ဘာေၾကာ္ရင္ဘာဆီ ဘယ္ေလာက္ကုန္မယ္ ပုဇြန္ေျခာက္က ဘယ္လို ကိုက အေသးစိတ္သိထား တတ္ထား ခ်က္တတ္ထားေတာ့ အိမ္ေဖာ္ ဘတ္တာ အလုပ္သမား ခ်ိဳတာ ခိုးတာ မခံရေတာ့ဘူးေပါ့ ။ မဟုတ္ဖူးလား
ကြၽန္ေတာ့အေမအပါ အဝင္ သူငယ္ခ်င္းအေမေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆိုရင္ အိမ္မွဴကိစၥ အေတာ္နိုင္နင္းတယ္ အဝတ္ေလွ်ာ္ မီးပူတိုက္ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး မွန္တိုက္တာ ၾကမ္းတိုက္တာ ကအစ အိမ္ေဖာ္အသစ္ေတြလာရင္ သူတို႔က အရင္သင္ေပး လုပ္ျပေပး ခဲ့တာ ခ်ည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္သိရသေလာက္ ေတာ့ ။ အဲ့ေတာ့ အိမ္ေဖာ္ကလဲရွိန္တယ္ ခိုင္းရင္မကပ္ရဲေတာ့ဘူး မခိုးရဲဘူး ။

အခုေခတ္ မိန္ကေလးမ်ားကေတာ့ မဟုတ္ဖူး ဘာေတြ ေသြးႀကီးေနၾကလည္းမသိဘူး မီးဖိုေခ်ာင္ ကိစၥ ကို အိမ္ေဖာ္ကိစၥ လို႔ တရားေသတံဆိပ္ကပ္ ကုန္ၾကၿပီ ။ ၾကည့္ေန ပါ သူတို႔ ကသာ မိန္းမတို႔ တပ္အပ္ေသာ အိမ္ေထာင္ ထိမ္းသိမ္းမွဴအတတ္ မသင္ခ်င္ၾကတာ ေအာက္က်တယ္ ထင္ခ်င္ၾကတာ လိုခ်င္လိုက္ရင္ ျဖင့္ ေငြရွာေတာ္ ခ်စ္ခင္ယုယ တတ္ ၾကင္နာတတ္ ဘာသာေရးကိုင္းရွိုင္း ေယာက်ာၤးပီပီသသ တာဝန္ယူတတ္ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ တဲ့ အားလံုးပါဖက္ ျဖစ္တဲ့ ၃၆ ပစ္ကင္း အပြန္းအျခစ္ရာ မပါတဲ့ လူမ်ိဳး လိုခ်င္ျပပါလိမ္မယ္ဗ်ား ။

သူတို႔ကသာ ထမင္း မခ်က္ခ်င္ၾကတာ ေယာက်ာၤးေလးၾက ရည္းစားဘဝ ကထဲ က “ေယာက်ာၤးျဖစ္ၿပီး ငါ့ဖုန္းေလးေတာင္ မျပင္တတ္ဖူးလား”တို “အိမ္ကကြန္ပ်ဴတာ ျပတင္းပါက္က်ကြဲ သြားလို႔ လာျပန္တင္ေပးပါဦး” “ေဖာမက္ရိုက္ပါဦး ပါေတးရွင္းလုပ္ပါဦး
ဖုန္း ကို Factory restart လုပ္ေပးပါဦး” “တို႔ ဘယ္လမ္းမွာ ကားပ်က္ေနတယ္လာနွိုက္ေပးဦး ကားစက္ဖံူး ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ”
“ေခါင္မိုးေပၚက ေၾကာင္ေလး ျပန္ဖမ္းေပးပါဦးတို႔ ” ခိုင္းျပပါလိမ့္မယ္
” မလုပ္တတ္ဖူး “တခြန္း ေျပာၾကည့္ပါ့လား ေယာက်ာၤးဂ်ီး ျဖစ္ေနျပီး ဒီစက္ကေလးေတာင္မလုပ္တတ္ဖူးလား အားမကိုးရဘူး ဘာညာ ေဘာ္လီစက္စမိုင္နာ အဲေလ ေဘာ္ဘီေဆာ့ဆာ ရံွဴးေအာင္ ပေတာက္ပေတာက္ေျပာျပပါ လိမ့္မယ္ ၾကည့္ေန ။

ေရွးေရွးၾကမ္းေတြမွာ မိန္းမတေယာက္ရဲ႕ ေကာင္းျခင္း အဂၤါရပ္ေတြထဲမွာ ဆံပင္ရဲ႕ေကာင္းခ်င္း အသားအေရ အေျပာအဆိုအေနအထိုင္ မ်က္လံုးမ်က္ခံုး ဘာညာ အစ အစခ်ီၿပီး အိမ္ေထာင္နိုင္နင္းမႈနဲ႔ အေရးတႀကးီ အဆံုးသတ္ ပါ တယ္ ။ ကိုယ့္ဖက္ က ျပည့္ေအာင္မျဖည့္ဘဲနဲ႔ ေတာ့ ျပည့္စံု တဲ့ အိမ္ေထာင္ဖက္ရဖို႔ မလြယ္ပါဘူး ။ ကိုယ့္ဖက္က ကိုယ့္လက္တြဲေဖာ္ကို ဘာေလးလုပ္ေပးလိုက္မယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္မရွိဘဲ ဘာအခြင့္အေရးပဲ သူဆီက ယူလိုက္မယ္ ဆိုတာပဲေတြးေနရင္ေတာ့ ကိုယ့္လို လက္တြဲေဖာ္နဲ႔ပဲေတြ ႕မွာပါပဲ ။

ခုဏ က “အန္တီသားကို အိမ္ေဖာ္န႔ဲ ပဲ ့ေပးစားလိုက္ပါ “လို႔ ေျပာတဲ့ မမ မ်ားလဲ ထမင္းမခ်က္ခိုင္းပဲ ထမင္းဖိုးေစ်းဖိုး ေပး အိမ္တလံုးဝယ္ေပး အိမ္ေဖာ္ေတြထားထားကေလးဖိုးေပးၿပီး ၿပီး ကိုယ့္ကို မခ်စ္တတ္ မယုယတတ္ ပြဲထုတ္ မျပတတ္တဲ့ လက္ပါတတ္ တဲ့ ေငြဝယ္အရုပ္လို ေယာက်ာၤး နဲ႔ညားရင္ေရာ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ

“ခ်စ္ကေလး ထမင္းမခ်က္နဲ ့ ေမာင့္ကိုထိုင္ၾကည့္ ထမင္းဝတယ္ ေမာင္ခ်စ္ျပ ယုယျပ မယ္ ကိုယီးယားမင္းသား လို ႏု႐ြ အုႂကြ ဖုထ (ႂကြက္သားေတြေျပာပါတယ္ ) လုပ္တတ္ တယ္ ပိုက္ဆံေတာ့ မရွာတတ္ဖူး အိမ္ေထာင္မထိမ္းသိမ္း တတ္ဖူး ခ်စ္မွန္တင္ခံုပဲ လုတတ္တယ္ ကိုယ့္ကိုလွေေအာင္ပဲ လုပ္တတ္တယ္ ” ဆိုတဲ့ ေယာက်ာၤး မ်ိဳးေရာ လိုခ်င့္ပါ့ မလား စဥ္းစားရင္ ေမးရင္ အမ်ားႀကီးပါ ….

ဟုတ္ကဲ့ အထက္ ကstatus ကို like ၾက share ၾကတဲ့ မမ မ်ားထမင္းမခ်က္တတ္ပဲ အိမ္ေထာင္မထိမ္းသိမ္း တတ္ပဲ ေယာက်ာၤး အေကာင္းစား လိုခ်င္ရင္ေတာ့ သူေဌးမယားငယ္ပဲ လုပ္လိုက္ပါ လို႔ မေရးခ်င္ ေပမဲ့ မိုက္မိုက္ ရိုင္းရိုင္း ျပန္ေရးပါရေစ ခင္ဗ်ာ ။

ဘဝ မွာ လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ ကိုယ္စိုက္ပ်ိဳးတာ ပဲ ကိုယ္ ရိတ္သိမ္း ရတာပါ။ခ်စ္မႈႀကိဳက္မႈ အိမ္ေထာင္ ျပဳ တဲ့အမႈမွ မဟုတ္ပါဘူး ဘယ္အလုပ္မဆို ကိုယ့္ဖက္ကအရင္ျပည့္စံုေအာင္ႀကိဳးစားမွ ၿပီးျပည့္စံုခ်င္းကကို္ယ့္ ကိုလက္ကမ္း မွာပါ ဒါေတာင္မွာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္ၿပီး လူ႔ဘဝ ရလာဒ္ ကအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲ နိုင္ပါေသးတယ္ ။မေသခ်ာပါဘူး …

မရင့္က်တ္ေသးတဲ့ ဖဘေပၚက မမမ်ား ကေလးမမ်ား သမီးပ်ိဳ အေပါင္းကိုေျပာခ်င္တာ ကိုယီးယားကား ျမန္မာကား မ်ား နတ္တမွ်ျဗမၼာတမွ် လွပေက်ာ့ရွင္း စိတ္ကူးရင္ ဝထၲဳ မ်ား အိပ္ယာဝင္ နတ္သမီး ပံုျပင္မ်ား ကေန နိုးထၿပီး တကယ့္ေလာကႀကီးကို တခ်က္ေလာက္ မ်က္ေစာင္းထိုးၾကည့္ေပးၾကပါဦးလို႔ ။

ေမာင္ေပါက္
( အမ်ိဳးသမီး ထုကို ေလးစား သမႈ ေစတနာအစု ျဖင့္ အမုန္းခံကာတင္သည္ ကေလာ္ တုပ္လိုက စလာတုပ္နိုင္ပါၿပီ )


သင္ေမြးမယ့္ကေလးရဲ႕ လိင္ဟာ သင့္ရဲ႕အစားအေသာက္အေပၚမွာလည္း မူတည္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကေလးရဖို႔အလားအလာရိွတဲ့ ေနာက္ဆုံးရက္မွာဆိုရင္ ကေလးဟာ မိန္းကေလးလား ေယာက်ၤားေလးျဖစ္မလားဆိုတာ ၅၀% စီပဲရိွပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္အေနနဲ႔ ပိုလိုခ်င္တဲ့လိင္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြေတာ့ ရိွပါတယ္။

သင္ေမြးမယ့္ကေလးဟာ မိန္းကေလး ဒါမွမဟုတ္ ေယာက်ၤားေလးလား ဆိုတဲ့ေနရာမွာ သင့္စားေသာက္တဲ့အစားအစာေပၚမွာ အမ်ားၾကီးမူတည္ပါတယ္။ ဒီနည္းစနစ္ဟာ ၁၀၀%ေတာ့ မွန္ကန္မႈမရိွေပမယ့္ မိမိႏွစ္သက္တဲ့ကေလးရႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြ အသုံးမ်ားတဲ့နည္းစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေယာက်ၤားေလးျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ Y chromosomeကို သယ္ေဆာင္တဲ့ sperm ဟာေသးငယ္ျပီးေတာ့ ေပါ့ပါးသြက္လက္တဲ့အတြက္ သက္တမ္းမကုန္ဆုံးခင္မွာ မဥေၾကြတဲ့ေနရာကို အျမန္ဆုံးေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔အျမန္ဆုံးေရာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူ႔ရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာAlkaline ေတြ ရိွေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

မိန္းကေလးျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ X chromosomeကို သယ္ေဆာင္တဲ့ spermေတြက်ေတာ့ အရြယ္အစားပိုၾကီးျပီး ေႏွးေကြးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ဖို႔ အခ်ိန္ပိုၾကာေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သက္တမ္းပိုရွည္ေနတာကို ေတြ႕ရိွရျပန္ပါတယ္။ မဥေၾကြတဲ့ေနရာေရာက္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ Acid ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ကေလးရဲ႕လိင္ကိုေရြးခ်ယ္ဖို႔ အစားအေသာက္နဲ႔ အားထုတ္လို႔ရျပီေပါ့။

ေယာက်ၤားေလးေမြးႏိုင္ဖို႔အတြက္ စားသင့္တဲ့အစားအစာ

Potassium နဲ႔ sodium ပါတဲ့အစားအစာေတြကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ အက္စစ္ပါဝင္ႏႈန္းတဲ့အတြက္ Alkaline မ်ားလာဖို႔ အားေပးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ငွက္ေပ်ာ္သီး၊ ေျပာင္းဖူး၊ အနီေရာင္အသား၊ နဲ႔ အူအစာသြပ္ထားတဲ့ အစားအစာေတြကို မ်ားမ်ားစားသုံးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

မိန္းကေလးေမြးႏုိင္ဖို႔အတြက္ စားသင့္တဲ့အစားအစာ

ေရြးခ်ယ္ရမွာကေတာ့ အက္စစ္ဓါတ္မ်ားတဲ့အစားအစာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းမုံလာဟာ အသင့္ေတာ္ဆုံး ဥပမာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ စပ်စ္သီး၊ ပန္းသီး၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ငါး၊ နဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို ပိုျပီးေတာ့ စားသုံးႏိုင္ပါတယ္။

Ref: onlinehealth.com
credit – trend myanma

ဝန္ႀကီးေလာင္း ဦးရဲထြဋ္ လႊတ္ေတာ္ အဆံုးအျဖတ္ ေစာင့္ဆိုင္းမဆုမြန္

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ သမၼတက ေရြးခ်ယ္အဆိုျပဳခံရတဲ့ ဦးရဲထြဋ္ဟာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနတယ္လို႔ ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းကိုေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဇူလိုင္လ ၂၉ရက္ေန႔က ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္တဲ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ ရဲ႕ရာထူး ေနရာမွာ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးသစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးဖို႔ လက္ရွိ ျပန္ၾကားေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ဒီကေန႔ ဇူလိုင္လ ၃၀ရက္ေန႔မွာ တင္သြင္း လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မၾကာေသးခင္ကမွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု က ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာတဲ့ ျပန္ၾကားေရး ဒုဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္ရဲ႕ သေဘာထားကို ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းက မဆုမြန္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာေတာ့ သူက အခုလိုစေျဖပါတယ္။

“ လႊတ္ေတာ္က သဝဏ္လႊာ ပို႔ထားတယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္ သိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က ဘယ္ေန႔မွာ စဥ္းစားမယ္။ ဘာဆက္လုပ္မယ္ဆုိတာေတာ့ က်ေနာ္လည္း မသိေသးပါဘူး။

VOA။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ အန္ကယ္လ္ျပန္ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး အေျပာင္းအလဲျဖစ္တဲ့ကိစၥ ဘယ္လိုမ်ား ရွိပါသလဲ။

“တကယ္ကေတာ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔က သမၼတႀကီးရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တတိယအဆင့္ကို ဝင္လာတဲ့အခါမွာ လက္က်န္သက္တမ္း ကာလအတြင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ သိသာထင္ရွားတဲ့ ရလာဒ္ေတြလုပ္ဖို႔ ပိုၿပီးေတာ့မွ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ရလာဒ္ေကာင္းေတြ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖို႔လည္း က်ေနာ္တုိ႔ လိုပါတယ္။ အဲ့သလိုအေျခအမ်ိဳးမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေဒါက္တာေဖသက္ခင္တုိ႔က သူတို႔အေနနဲ႔ အဲ့လိုတာဝန္ေတြ၊ ရလာဒ္ေကာင္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိႏုိင္တယ္လို႔ သူတို႔ယူဆတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵအရ တင္ျပလာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ သမၼတႀကီးက သူတို႔ကို အနားယူခြင့္ျပဳလိုက္တာပါ။ အဲ့ေတာ့ သမၼတႀကီး အေနနဲ႔က သူတို႔ႏွစ္ေယာက္က က်န္ခဲ့တဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ကာလေတြအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳးအတြက္ အတတ္ႏုိင္ဆံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။”

တဖက္ကလည္း တတိယအဆင့္ကာလအတြင္းမွာ ရလာဒ္ေကာင္းေတြ ရလာႏုိင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရမယ္ဆုိတာကိုလည္း သူလက္ခံပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္က အနားယူခြင့္ တင္ျပခြင့္ကို လက္ခံၿပီး သမၼတႀကီးက အေျပာင္းအလဲ လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။”

VOA။ ဟုတ္ကဲ့။ အခုျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးကို အန္ကယ္လ္ ဦးရဲထြဋ္၊ ေနာက္ ေဒါက္တာ သန္းေအာင္ကိုလည္း သမၼတႀကီးကေနၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးေတြအျဖစ္ အဆိုတင္သြင္းတာရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီ့အေပၚမွာေရာ အန္ကယ္လ္ဦးရဲထြဋ္က ကိုယ္တုိင္ နာမည္တင္သြင္းျခင္း ခံရတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲ့ဒီ့အေပၚမွာ ဘယ္လိုသေဘာထားရွိပါသလဲ။

“က်ေနာ္ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ တာဝန္ေပးအပ္ဖို႔အတြက္ အဆုိတင္သြင္းျခင္း ခံရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ က်ေနာ္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို က်ေနာ္ေစာင့္ဆုိင္းေနပါတယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

VOA။ ။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တရားဝင္ ခန္႔အပ္ခံလိုက္ရတဲ့အခါဆိုရင္ အခုလက္ရွိမီဒီယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘာေတြဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ စီစဥ္ေနတာရွိပါသလဲ။

“ေအာ္ ဒါေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ က်ေနာ္မေျပာခ်င္ေသးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တရားဝင္ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရတာ မဟုတ္ေသးတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မို႔လို႔ က်ေနာ္ ဘာမွ ထုတ္ေဖာ္မေျပာႏုိင္ေသးပါဘူး။

VOA။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ အခု ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေရာ၊ သမၼတရဲ႕ေျပာခြင့္ရအေနနဲ႔ေရာ အန္ကယ္လ္အခု တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတာဆိုေတာ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သြားရင္ေရာ သမၼတေျပာခြင့္ရ ရဲ႕တာဝန္ အန္ကယ္လ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ရွိပါသလားရွင့္။

“ဒါကေတာ့ သမၼတႀကီးရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ေပၚမူတည္ပါတယ္။”

ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ အန္ကယ္လ္ဦးရဲထြဋ္။

ဒါကေတာ့ ျပန္ၾကားေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကို မဆုမြန္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးကေန ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္လို႔ ဆိုတဲ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ ေနရာ မွာ လက္ရွိျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္ သမၼတရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ လည္းျဖစ္တဲ့ ဦးရဲထြဋ္၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ေနရာမွာ လက္ရွိ က်န္းမာေရး ဒု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းေအာင္တို႔ကို အစားထိုးခန္႔အပ္ဖို႔ ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က သ၀ဏ္လႊာပို႔ၿပီး အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔မွာ ၀န္ႀကီးေတြကို အေျပာင္းအလဲလုပ္တဲ့ အႀကိမ္အမ်ားစုမွာ ရာထူးကႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳတယ္၊ ရာထူးက အနား ယူခြင့္ျပဳတယ္ စသည္အားျဖင့္ သံုးစြဲေလ့ရွိပါတယ္။

VOA Burmese

ေတးေရးေတြ ရပိုင္ခြင့္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်က္ထုတ္တာ မွန္ပါတယ္လုိ႔ ေထာက္ခံလိုက္တဲ့ ႏိုင္း၀မ္း


ခင္ေဆြသက္

ေတးေရးေတြ ရပိုင္ခြင့္နဲ႕ပတ္သတ္ၿပီးလုပ္တဲ့ စုေပါင္းေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၉.၇.၁၄ ရက္ေန႕က ဂီတအစည္းအရံုးမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲမွာ ေတးေရးတစ္ဦးလဲျဖစ္သလို ေတးဆိုတစ္ေယာက္လဲျဖစ္တဲ့ ႏုိ္င္း၀မ္းနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခိုက္ေျပာျဖစ္သမွ်ကေတာ့ “အဓိကကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းစာမွာ ေၾကညာခဲ့သလို စတိတ္ရိႈးေတြ၊ ဇာတ္ေတြ၊ သဘင္ေတြ၊ စင္တင္ေတြမွာအစ ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေတြနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး ေတးေရးက ခံစားခြင့္ရွိတယ္ဆုိၿပီး ေၾကညာထားတာကို အားလံုးက ကန္႔ကြက္ၾကတာကို ျပင္ဆင္ခ်က္ျပန္ထုတ္လိုက္တဲ့ သေဘာေပါ့ေနာ္။ ျပန္ဖ်က္လိုက္ၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒါလဲ မွန္ပါတယ္။ သဘာ၀လဲက်ပါတယ္။ ျဖစ္လဲျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ေတးေရးသမားေတြကေတာ့ လိုခ်င္လို႕၀င္ၿပီးေတာင္းတဲ့ သေဘာေပါ့ေနာ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္လဲ ကိုယ္ခ်င္းစာပါတယ္။ ခုခ်ိန္ နီနီခင္ေဇာ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ဆိုထားတဲ့သီခ်င္းကို ကၽြန္ေတာ္မပါပဲ ရိႈးေတြမွာလိုက္ဆိုရင္ သြားၿပီးေတာ့ ပိုက္ဆံေတာင္းဆုိ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ခါပဲ ေရးရတာေလ။ ဒါေပမဲ့ စတိတ္ရိႈးတစ္ခါဆိုရင္ အဆိုေတာ္ေတြက ဒီအသံထြက္ဖို႕ကို တစ္ခါထပ္ေအာ္ရတယ္။ အတီးသမားေတြလဲ စီဒီနဲ႕မို႕ မသိသာတာေပါ့။ အိုင္စီရိႈးေတြမွာဆုိ သူတို႕ကုိ တီးေပးတဲ့အတီးသမားေတြလဲ ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္တီးရတာေပါ့။ အဲ့ေတာ့ အေရးသမားက ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္မေရးရဘူး။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ေၾကာ္ျငာေတြ၊ ရုပ္ရွင္ေတြမွာပါရင္ အေရးသမားပဲ အမ်ားဆံုးယူျဖစ္တာမ်ားတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ဘယ္သူပဲဆုိဆုိ နားလည္မႈနဲ႕လိုက္မေတာင္းၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႕ အဲ့ေၾကညာခ်က္ကို ျပန္ဖ်က္လိုက္တာပါ။ အဲ့ဒါမွန္ပါတယ္။” လို႕ ႏုိင္း၀မ္းက ေျပာပါတယ္။

Trend Myanmar


Miss Supranational Myanmar ဆုရမယ္႔သူကို သရဖူလႊဲခြင့္မရွိေတာ့တဲ့ ခင္ဝင္႔ဝါရဲ႕ ရင္ဖြင့္သံစႏၵီ

ျပည္သူေတြခ်စ္တဲ့ Miss ခင္၀င့္၀ါနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခိုက္ Miss GoldenLand Myanmar Organization ကေန Miss Supranational Myanmar ရဲ႕Crown ကိုလႊဲေျပာင္းခြင္႔ မေပးတဲ႔ အေပၚ သူမရဲ႕သေဘာထားကိုေမးျဖစ္ခဲ႔တဲ့အခါ သူမက “ သူတို႔ဘက္က ဘယ္လို အေၾကာင္းေၾကာင္း ေတြေၾကာင္႔ ေျပာခဲ႔တယ္ဆိုတာေတာ႔ ညီမမသိဘူး။ ညီမဘက္ကေတာ႔ သူတို႔နဲ႔ခ်ဳပ္ထားတဲ႔ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ လုံးဝစည္းကမ္း မေဖာက္ဖ်က္ခဲ႔ဘူး။ သူတို႔နဲ႔ သေဘာတူထားတဲ႔ အတိုင္း ညီမရဲ႕အႏုပညာေၾကးထဲက ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ပုံမွန္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး အဆင္ေျပေအာင္ ေနေနတဲ႔ ၾကားထဲက အခုလိုမ်ိဳးျဖစ္လာတယ္ဆိုေတာ႔ ညီမကို အျပစ္ေပးတဲ႔ သူေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕သတင္းေတြမွာ ပါသလို သရဖူ အသိမ္းခံရတယ္ ဆိုတာကေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ညီမကို ဒီႏွစ္ Miss Supranational Myanmar ဆုရမယ္႔သူကို သရဖူလႊဲခြင္႔ မေပးေတာ႔တာေပါ႔။ သူတို႔ဘက္ကေတာ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕က်င္႔ဝတ္နဲ႔အညီ မေနထိုင္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ညီမဘက္ကေတာ႔ စိတ္မေကာင္းရုံကလြဲၿပီး ဘာမွမတတ္ႏိုင္ပါဘူး”တဲ့။

ညီမဘက္ကေရာ ျမန္မာ႔ဂုဏ္ေဆာင္အလွမယ္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပီသစြာ ေနထိုင္ခဲ႔သလားဆိုတာ ေမးျမန္းၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ “ညီမရဲ႕ ကိုယ္က်င္႔တရားကိုေရာ၊ အေျပာအဆို၊ အေနအထိုင္ကအစ ညီမနဲ႔ အရင္တုန္းက လက္တြဲလုပ္ဖူးခဲ႔တဲ႔ လူေတြ၊ အႏုပညာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ၊ ပရိသတ္ေတြ၊ မီဒီယာေတြ အကုန္လုံး သိၾကတယ္။ ညီမကိုMiss Myanmar တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဝတၱရားနဲ႔ အညီ မေနထိုင္ခဲ႔ဘူးလို႔ သူတို႔ဘက္က ဘာေၾကာင္႔ေျပာခဲ႔တာလဲ ဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။ ညီမအေနနဲ႔ အခ်ိန္အားရင္ အားသလို ရတာနဲ႔ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔မဆို ပရဟိတအလုပ္ေတြ လက္တြဲၿပီး လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ပရဟိတ မလုပ္ဘူးဆိုတဲ႔ အခ်က္ရယ္၊အႏုပညာအလုပ္ေတြ လက္ခံတဲ႔အခါမွာ သူတို႔ကို အေၾကာင္းမၾကားဘူးဆိုၿပီး ညီမကို စြပ္စြဲထားတာေတြ ဂ်ာနယ္ စာေစာင္ေတြမွာ ေတြ႔ရတယ္။ ညီမလည္း ဖတ္ရပါတယ္။ ညီမဘက္က မွန္တယ္၊မွားတယ္ ဆိုတာ ပရိသတ္ႀကီးသိမွာပါ။ လူေတြအကုန္လုံးလည္း သိၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ သူတို႔ဘက္က ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီလိုေတြ ေျပာခဲ႔လဲဆိုတာ ညီမမသိဘူး။ ဒါေပမယ္႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတာေတာ႔ အမွန္ပဲ။ ကိုယ္က ေကာင္းေအာင္ေနေနတဲ႔ ၾကားထဲက စာခ်ဳပ္တစ္ႏွစ္ျပည္႔ခါနီး တစ္လအလိုမွာ အခုလိုမ်ိဳးျဖစ္ရတဲ႔အတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး”လို႔ သူမက ေျပာပါတယ္။

ခင္ဝင္႔ဝါဟာ လတ္တေလာ မွာ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္၊ စုျမတ္ႏိုးဦး၊ သူရိယတို႔နဲ႔ အတူ တကယ္လိုအပ္တဲ႔အရာဆိုတဲ႔ ဗီဒီယိုဇာတ္ကား ရိုက္ကူးေနတယ္လုိ႔ သိရၿပီး ဒီကား ရိုက္ၿပီးသြားရင္လည္း စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္နဲ႔ပဲ ေနာက္ထပ္တစ္ကားရိုက္ဖို႔ရိွေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Trend Myanmar

မေျပာင္းလဲေသာ အက်ဳိးတရားမ်ား


တစ္ေလာက ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ လက္ေဆာင္ရလို႔ ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ တစ္ေနရာမွာ ေတြ႕လိုက္ရတာက ဘယ္မင္းသမီးေလးရဲ႕ ဘယ္ပြဲတက္တဲ့ဝတ္စံုက သိန္း ဘယ္ႏွစ္ဆယ္၊ ဘယ္ မင္းသမီးရဲ႕ ပြဲတက္ဝတ္စံုက ဘယ္ႏွစ္သိန္းဆိုတာ ဖတ္လိုက္ရေတာ့။ ေၾသာ္ သူတို႔ ေတြ ႐ုပ္ရည္ကလည္းလွ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာကလည္း ေပါ ၾကြယ္ဝလို႔ ေရာက္ေလရာေနရာမွာ အျခံအရံကလည္း ေပါမ်ား လွပါလားဆိုတာေလး ေတြးမိလိုက္ပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕ဘဝျပည့္စံုၾကြယ္ဝမွာေပါ့၊ ဒီလိုျပည့္စံု ၾကြယ္ဝေစတဲ့ အက်ဳိးေတြကို ခံစားရဖို႔ အေၾကာင္း ေတြက ပါလာတာကိုး။ သူတို႔ရဲ႕ ေရတြက္လို႔ရေနေသး တဲ့ ျပည့္စံုခ်မ္းသာမႈေလးကို ခဏထားလိုက္ပါဦး။

ဘုရားလက္ထက္ေတာ္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက သာဝတၱိ ၿမိဳ႕မွာ ထီးနန္းအုပ္စိုးတဲ့ ေကာသလမင္းႀကီးရဲ႕ မိဖုရားႀကီး မလႅိကာဆိုရင္ အင္မတန္မွ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝၿပီး ဘုန္းကံကလည္း အလြန္ႀကီးမားသလို အျခံအရံလည္း ေပါမ်ားလွပါတယ္။ မိဖုရားႀကီးဟာ အသဒိသဒါနရွင္ ႀကီးတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အသဒိသ ဒါနရွင္ဆိုတာကလည္း ဘုရားတစ္ဆူ ပြင့္မွ တစ္ေယာက္သာေပၚတာပါ။ တစ္တိုင္းျပည္လံုး မွာရွိတဲ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြနဲ႔ ၿပိဳင္လွဴတာ မိဖုရား ႀကီးက ႏိုင္ပါသတဲ့။ ေကာသလဘုရင္ႀကီးရဲ႕ မိဖုရား ေခါင္ႀကီးလည္း ျဖစ္ျပန္ေတာ့ အစစအရာရာ ျပည့္စံုၾကြယ္ဝလွပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ အတိတ္ကံ၊ ပစၥဳပၸန္ကံ ေတြက အက်ဳိးေပးလို႔ ခ်မ္းသာျပည့္စံုေေပမယ့္ မိဖုရားႀကီးဟာ ခႏၶာကိုယ္အခ်ဳိးအစားက သိပ္မလွ တဲ့အျပင္ မ်က္ႏွာကလည္း ၾကည့္ေပ်ာ္႐ႈေပ်ာ္ေလာက္ ပဲရွိပါတယ္။

အဲဒါကို သူက စိတ္ထဲမွာ မတင္မက်ျဖစ္ေနတာ ပါ။ သူဒီေလာက္ျပည့္စံုၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေနၿပီးမွ ႐ုပ္ရည္က်ေတာ့ဘာေၾကာင့္ လွပေခ်ာေမာမႈ မရွိတာ လဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို သူသိပ္သိခ်င္ေနပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာေတာ့ သူ႕စိတ္ထဲမွာ သိပ္သိခ်င္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ျမတ္စြာဘုရားကို ေမး ေလွ်ာက္ဖို႔အတြက္ ျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသံုးေနတဲ့ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ကို ေရာက္လာပါတယ္။  ေ

ဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ကို ေရာက္ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား ဆီခ်ဥ္းကပ္လို႔ အလြန္႐ိုေသအေလးအျမတ္ျပဳ တဲ့ အမူအရာနဲ႔ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ တစ္ေနရာမွာထိုင္လို႔ သူသိခ်င္တာေလး ကို ေမးျမန္းခြင့္ျပဳဖို႔ ျမတ္စြာဘုရားဆီမွာ ခြင့္ေတာင္း ၿပီး သူ႔စိတ္ထဲမွာ သိပ္သိခ်င္ေနတာေတြကို ေမးပါ ေတာ့တယ္။

သူေမးတဲ့ေမးခြန္းက ေလးခုပါ။ မိဖုရားႀကီးက ”အရွင္ဘုရား ေလာကမွာ တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ႐ုပ္ဆင္းကလည္းမလွ ပစၥည္းဥစၥာကလည္း ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးပါတယ္။ အျခံအရံတန္ခိုးအရွိန္အဝါကလည္း နည္းပါးလွပါတယ္ဘုရား။ တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြက အဆင္းမလွေပမယ့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝပါတယ္။ အျခံ အရံေပါမ်ားၿပီး တန္ခိုးရွိန္ဝါလည္း ႀကီးမားလွပါတယ္။

တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြမွာေတာ့ ႐ုပ္ဆင္းလွေပမယ့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါၿပီး အျခံအရံလည္းမရွိ၊ တန္ခိုးအရွိန္ အဝါလည္း နည္းလွပါတယ္ဘုရား။ တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီး ေတြ က်ျပန္ေတာ့ ႐ုပ္ဆင္းလည္း လွပေခ်ာေမာလို႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသလို အျခံအရံေတြေပါမ်ားၿပီး တန္ခိုး အရွိန္အဝါကလည္း ႀကီးမားလွပါတယ္ဘုရား။ ဒီလိုမ်ဳိး အက်ဳိးေပးေတြ မတူညီတာဘယ္လို အေၾကာင္း ေၾကာင့္ပါလဲဘုရား” လို႔ ေမးေလွ်ာက္ ပါတယ္။

အဲ ဒီအခါ ျမတ္စြာဘုရားက ”ခ်စ္သမီး မလႅိကာ တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်က္ေဒါသႀကီးမားလွပါ တယ္။ ရဟန္း သံဃာတို႔ကို ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းဆို တဲ့ ဒါနကိုလည္း မျပဳပါဘူး။ သူတစ္ပါးေတြရဲ႕ ျပည့္စံု ၾကြယ္ဝမႈေတြ၊ လာဘ္လာဘရရွိမႈေတြ အေပၚမွာ လည္း မနာလိုဝန္တို ျငဴစူ ေစာင္းေျမာင္းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚ ပါတယ္။ အဲဒီလို အမ်ဳိးသမီးမ်ဳိးဟာ ဒီဘဝကေန ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လူျပန္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႐ုပ္ဆင္း ကလည္းမလွ၊ ခႏၶာကုိယ္ ပံုသ႑ာန္အခ်ဳိးအစား လည္းမက် ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး အျခံအရံ တန္ခိုးအရွိန္ အဝါ နည္းပါးပါလိမ့္မယ္။”

”ခ်စ္သမီး မလႅိကာ တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြက အမ်က္ေဒါသႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္းဆိုတဲ့ ဒါနမွဴကို ျပဳလုပ္ပါတယ္။ သူတစ္ပါး ေတြရဲ႕ ျပည့္စံုမႈအေပၚမွာလည္း မနာလိုဝန္တိုမႈ စတာ ေတြလည္း မျဖစ္ပါဘူး။ အဲဒီလိုအမ်ဳိးသမီးမ်ဳိးက ျဖစ္ေလရာဘဝမွာ အဆင္းမလွေပမယ့္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝၿပီး အျခံအရံေပါ မ်ားလို႔ တန္ခိုးရွိန္ဝါလည္း ႀကီးမားပါလိမ့္မယ္။”

”ခ်စ္သမီး မလႅိကာ တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြက အမ်က္ေဒါသနည္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဟန္းသံဃာ တို႔ကို ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းဆိုတဲ့ ဒါနမႈလည္းမရွိ သူတစ္ပါးေတြရဲ႕ အေပၚမွာလည္း မနာလို ဝန္တိုမႈ ေတြ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ အဲဒီလို အမ်ဳိးသမီးက ျဖစ္ေလ ရာဘဝမွာ အဆင္းလွေပမယ့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး အျခံအရံလည္းမရွိဘဲ တန္ခိုးရွိန္ဝါ နည္းသူျဖစ္ရပါ လိမ့္မယ္။”

”ခ်စ္သမီး မလႅိကာ တခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြက်ေတာ့ အမ်က္ေဒါသနည္းပါတယ္။ ရဟန္း၊ သံဃာစတဲ့ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔ကိုလည္း ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈဆိုတဲ့ ဒါနေတြကို ျပဳလုပ္ပါတယ္။ သူတစ္ပါးေတြရဲ႕ ျပည့္စံု ၾကြယ္ဝမႈ လာဘ္လာဘရရွိမႈေတြအေပၚမွာလည္း မနာလိုဝန္တိုျငဴစူေစာင္းေျမာင္း တဲ့စိတ္လည္း မရွိပါ ဘူး။ ဒီလို အမ်ဳိးသမီးက်ေတာ့ ျဖစ္ေလရာဘဝတိုင္း မွာ ႐ုပ္ဆင္းလွပ ခႏၶာကိုယ္အခ်ဳိးအစား ေျပျပစ္ၿပီး တန္ခိုးရွိန္ဝါႀကီးမားလို႔ အျခံအရံေတြ ေပါမ်ားပါ လိမ့္မယ္”

”ခ်စ္သမီးမလႅိကာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ႐ုပ္ဆင္းလွသူ မလွသူ စတာေတြ ျဖစ္ေပၚလာရတာ ဒီအေၾကာင္းေတြ ေၾကာင့္ပါပဲ” လို႔ ျမတ္စြာဘုရားက ေျဖၾကားေပးေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အေျဖစကားကို ၾကား လိုက္ရေတာ့ မိလႅိကာ မိဖုရားႀကီးရဲ႕ အသိညာဏ္မွာ ကိုယ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ခိုင္မာတဲ့ ကံအေၾကာင္းတရားေတြ ေၾကာင့္ မေျပာင္းလဲတဲ့ ကံကံရဲ႕အက်ဳိးေတြကို ျပန္ၿပီး သိနားလည္လိုက္ပါၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ မိဖုရားႀကီးက ျမတ္စြာဘုရားကို ”အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ဒီေန႔ကစၿပီး အမ်က္ ေဒါသမႀကီးသူ ျဖစ္ေစရပါမယ္ဘုရား။ ရဟန္းသံဃာ စေသာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ေပးလွဴသူျဖစ္ေစရပါ မယ္ဘုရား။ သူတစ္ပါးေတြရဲ႕ ျပည့္စံုၾကြယ္ဝမႈေတြ အေပၚမွာလည္း မနာလိုဝန္တိုစိတ္မရွိသူ ျဖစ္ေစရ ပါမယ္ဘုရား”လို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ကတိေပး ေလွ်ာက္ ထားလိုက္ပါေတာ့တယ္။

ဒီဇာတ္ေၾကာင္းထဲက မလႅိကာ မိဖုရားႀကီးရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကို အခုေခတ္အမ်ဳိးသမီးေတြ အတုယူ သင့္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြဆိုေပမယ့္ အမ်ဳိးသားေတြ ကလည္း လွခ်င္ပခ်င္ ၾကြယ္ဝခ်င္တာပဲဆိုေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔လည္း သက္ဆိုင္တာပါပဲ။ ဒီဘဝမွာ သာမက ဘဝဆက္တိုင္း အစစအရာရာ ျပည့္စံုလွပ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘဝဆက္တိုင္း မေျပာင္းလဲတဲ့ ေကာင္းမႈကံ အက်ဳိးတရားေတြ ျပည့္စံု ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ဒီဘဝမွာ ျပည့္စံုခိုင္ခန္႔တဲ့ ေကာင္းမႈကံ အေၾကာင္းတရားေတြကို ထူေထာင္သြားရမွာပါ။

ဒီဘဝမွာ ရတနာသံုးပါး၊ မိဘ ဆရာသမားေတြနဲ႔ ပူေဇာ္သင့္ ပူေဇာ္ထိုက္သူေတြ အေပၚမွာ လွဴဒါန္းပူ ေဇာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္လို႔ ေဒါသေတြ နည္းႏိုင္သမွ် နည္း ေအာင္ထိန္းလို႔ မနာလိုဝန္တို ျငဴစူေစာင္းေျမာင္း အတင္း ေျပာမႈေတြကို ေရွာင္ရွားလို႔ သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ ေလရာ ဘဝမွာခုိင္ခန္႔တဲ့၊ မေျပာင္းလဲတဲ့ျပည့္စံု ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ အက်ဳိးတရားေတြကို ရရွိခံစားသြား ရမွာ မလြဲဧကန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဂၢပေတၱာ ပေမာဒတိ။

Credit: သာသနာႏြယ္ (ေရႊျမန္မာဂ်ာနယ္)

Selena Gomez နဲ႕ Cara Delevingne တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ မိတ္ေဆြျဖစ္တာမၾကိဳက္တဲ့ Justin BieberJustin Bieber ဟာ သူရဲ့ရည္းစားေဟာင္း Selena Gomez နဲ႔ ေမာ္ဒယ္လ္ Cara Delevingne တို႔ တပူးတတြဲျဖစ္ေနတာကို မနာလိုလို၀န္တိုျဖစ္ေနတယ္လို႔ ခုတေလာ အသံေတြၾကားေနရပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး မိတ္ေဆြသစ္ေတြကေတာ့ ဒီအေတာအတြင္း holidays ေတြ အတူသြား ၊ shopping ေတြအတူထြက္၊ ေရခ်ဳိးတာေတာင္ ႏွစ္ေယာက္အတူယွဥ္တြဲသြားေနၿပီဆုိေတာ့ ခုတေလာ အေတာ္ေလးကို အတြဲညီ ေနၾကတယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ သူတို႔ေတြ ရုိးရုိးသားသား လက္တြဲျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ Justin ကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တယ္လုိ ႔ေျပာလိုက္သူက Cara ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ (၂၀) အသက္ ေပါ့ပ္အဆိုေတာ္ေလးက သူမဆီကို မနက္ေစာေစာ ဖုန္းေခၚခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနကို သိခ်င္လုိ႔ Justin က Cara ကို တစ္ၾကိမ္ထက္မက ဖုန္းေခၚဆိုခဲ့တယ္လို႔ သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုက Daily Mirror ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

Justin Bieber ကေတာ့ အရက္ေသာက္ထားတယ္ဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာသြားျပီ။ Cara ရဲ့ သရုပ္ေဆာင္အလုပ္ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့အခ်က္ေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေနက ရွင္းသြားမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။  မၾကာေသးမီအခ်ိန္က အသက္(၂၁) အရြယ္ Cara ဟာ မင္းသမီး Michelle Rodriguez နဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ Selena တစ္ေယာက္ကေတာ့ အီတလီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ Tommy Choiabra နဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္ေတြရထားပါတယ္။ ရႈပ္ယွက္ခတ္ေနတာပဲ။

Ref:ok.co.uk

မသန္စြမ္း ညီငယ္အတြက္ (၈)ႏွစ္သား အစ္ကို ျပသခဲ့သည့္ ထူးထူးျခားျခား ခ်စ္ေမတၱာ သက္ေသ


အေမရိကန္မွ အသက္(၈)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ရွာသည့္ အာ႐ံုေၾကာ ေဝဒနာသည္ ညီငယ္ကို အတူေခၚေဆာင္ရင္း Triathlon ေခၚ အားကစား(၃)မ်ိဳး ၿပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အင္ဒီယာနာရွိ ဘြိဳင္စီတြင္ ေနထုိင္သည့္ အသက္(၆)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ လူးကက္စ္ အဲလ္ဒရစ္ခ်္ေလးသည္ ရွားပါးသည့္ အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါတစ္ရပ္ကို ခံစားေနရသူ ျဖစ္သည္။ Lissencephaly ေခၚ မူမမွန္သည့္ အာ႐ံုေၾကာ အေျခအေနတစ္ရပ္ေၾကာင့္ လူးကက္စ္ခမ်ာ စကားမေျပာႏုိင္၊ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္သည့္အျပင္ သာမန္ထက္ သက္တမ္းတိုတို ေနထိုင္ရလိမ့္မည္ဟု ဆရာဝန္မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။

သနားစရာ ေကာင္းလွသည့္ လူးကက္စ္ေလး၏ ဘဝတြင္ အေကာင္းဆံုး မိတ္ေဆြမွာ အသက္(၂)ႏွစ္ ပိုႀကီးသည့္ အစ္ကိုျဖစ္သူ ႏိုအာအဲလ္ဒရစ္ခ်္ ျဖစ္သည္။ ႏိုအာသည္ ညီငယ္ကို ေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးေလ့ရွိၿပီး လူးကက္စ္အနားတြင္ အၿမဲလိုလို အခ်ိန္ေပး ေနထိုင္ေလ့ ရွိသည္။ တစ္ေန႔တြင္မူ ႏိုအာသည္ ၎ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ညီငယ္ လူးကက္စ္ကို စိတ္ဓာတ္ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ႀကံဆမိၿပီး လက္ေတြ႕လည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။အဆိုပါ အစီအစဥ္မွာ Triathlon ေခၚ (၃)မ်ိဳးေပါင္းစပ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ လူးကက္စ္ႏွင့္အတူ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ “သူတို႔ႏွစ္ေယာက္မွာ အရမ္းထူးျခားတဲ့ တြယ္တာမႈမ်ိဳး ရွိေနသလိုပဲ။ လူးကက္စ္က အခန္းထဲ ႏိုအာဝင္လာရင္ သိသိသာသာ ႐ႊင္လန္းသြားတတ္တယ္။ ဒီကေလး ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကို ေတြ႕ျမင္ရသူတိုင္း မၿပံဳးဘဲ မေနႏုိင္ဘူးေလ”ဟု ကေလးႏွစ္ဦး၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဘ႐ိုင္ယန္က ဆိုသည္။ ႏိုအာသည္ ညီငယ္ျဖစ္သူႏွင့္ TV အတူၾကည့္ျခင္း၊ လူးကက္စ္ကို တြန္းလွည္းေပၚတင္ၿပီး ၿခံထဲတြင္ လွည့္လည္ျပသျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္။

ႏိုအာတို႔ မိသားစုသည္ ဘဝတြင္ ရွင္သန္ေနထိုင္ရသည့္ အခုိက္အတန္႔ေလးအတြင္း လူးကက္စ္ကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္။ တစ္ေန႔တြင္ YMCA Kids Club က စီစဥ္သည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ Triathlon ၿပိဳင္ပြဲအေၾကာင္း ႏိုအာ သတင္းၾကားလာခဲ့သည္။ “ေမေမ၊ အဲဒီပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ့္ညီေလးနဲ႔တူတူ သြားၿပိဳင္ခ်င္တယ္”ဟု ၎က မိခင္ျဖစ္သူ ေအလစ္ဆာကို ပူဆာခဲ့သည္။ “သားက ကၽြန္မကို ခြင့္ေတာင္းၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာပဲ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေလ့က်င့္ခန္း အစီအစဥ္ေတြကို စတင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ေအလစ္ဆာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၃)လတာ အေတာအတြင္း ႏိုအာသည္ လူးကက္စ္ေလးကို လွည္းေပၚတင္ တြန္းၿပီး မိဘမ်ားႏွင့္အတူ အေျပးေလ့က်င့္သည္။ ေရာ္ဘာေလွ တစ္စီးေပၚတြင္ လူးကက္စ္ကို တင္ၿပီး ေလွကို လက္တြင္ သံႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆြဲကာ ေရကူးေလ့က်င့္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူးကက္စ္ကို ေနာက္ခံုေပၚတင္ၿပီး စက္ဘီးစီးႏုိင္ေအာင္လည္း ႏိုအာက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ထားခဲ့သည္။ Triathlon ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မီတာ(၂၀၀) ေရကူးျခင္း၊ (၃)မိုင္ စက္ဘီးစီးျခင္းႏွင့္ (၁)မိုင္ အေျပးၿပိဳင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ယခုလလယ္က က်င္းပခဲ့သည့္ ၿပိဳင္ပြဲေန႔တြင္ စိတ္လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း ႏိုအာက ဝန္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ပြဲစတင္သည္ႏွင့္ က်န္ေသာ အရာမ်ားကို ေမ့ထားၿပီး ညီငယ္ကို တစ္ပါတည္း ေဆာင္ယူကာ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားႏွင့္ အပင္ပန္းခံ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ စိန္ေခၚမႈ အားလံုးကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ႏိုအာႏွင့္ လူးကက္စ္တုိ႔သည္ ပန္းတိုင္ သတ္မွတ္စည္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ ပန္းဝင္လာခ်ိန္တြင္ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ပရိသတ္မ်ားက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ ႏိုအာသည္ လူးကက္စ္ႏွင့္အတူ Triathlon ၿပိဳင္ပြဲ အစအဆံုးကို (၅၄)မိနစ္ေက်ာ္မွ်ျဖင့္ ပန္းဝင္ေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ခဲ့သည္။“မိဘေတြ အေနနဲ႔ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဟာ သူတို႔ၿပိဳင္ပြဲဝင္တာကို ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေတြ အေကာင္းဆံုး လုပ္ျပႏုိင္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ သားေတြအတြက္ အရမ္းဂုဏ္ယူမိပါတယ္”ဟု ေအလစ္ဆာက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူးကက္စ္သည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ကေလးငယ္ (၈၅၄၇၀)ဦးတြင္ တစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ရွားရွားပါးပါး ေဝဒနာမ်ိဳးကို ခံစားေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေအလစ္ဆာက သူမ၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အေတြ႕အႀကံဳသည္ သာမန္အတိုင္းသာျဖစ္ၿပီး ထူးျခားမႈ မရွိခဲ့ဟု ဆိုသည္။ လူးကက္စ္ (၃)လသား အရြယ္တြင္ အငိုမတိတ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနသည့္ေနာက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ခံယူရာမွ Lissencephaly ေဝဒနာ ခံစားေနေၾကာင္း သိရွိရလာရသည္။

“လူးကက္စ္က လမ္းလည္း မေလွ်ာက္ႏုိင္ဘူး။ စကားလည္း မေျပာႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူးကက္စ္ေလးက သူ႔ကို အခ်စ္ခင္ဆံုး လူေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ကမာၻေပၚမွာ အေပ်ာ္ဆံုး လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနမယ္လုိ႔ ကၽြန္မ ယံုတယ္”ဟု ေအလစ္ဆာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

_Ref: Dailymail
7day

ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး (conditioner) နဲ႔ပတ္သက္လို႔ သင္လံုး၀ မသိေသးတဲ့ အရာမ်ား   
ေခါင္းေလွ်ာ္တဲ့အခါ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး (conditioner) သံုးကိုသံုးေပးသင့္တယ္ဆိုတာ အလကားေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒီဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးကေန ကိုယ့္ဆံသားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳတဲ့အရာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ သင္လည္း သိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သင္လံုး၀မသိေသးတဲ့ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးအေၾကာင္း နည္းနည္းေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ပံုသြင္းဖုိ႔ လြယ္ကူပါတယ္။

ေခါင္းေလွ်ာ္တဲ့အခါ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးက ဆံပင္သားထဲ ေရာက္သြားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကုန္စင္ေအာင္ မေလွ်ာ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္ သင့္ဆံပင္သားကို ခပ္ထူထူနဲ႔လႈိင္းတြန္းပံုစံမ်ိဳးလိုခ်င္သူေတြအတြက္ေတာ့ အိုေကပါပဲ။ အေျခာက္ခံၿပီး ဆံပင္အံုကို ပိုထူေအာင္ ေခါင္းၿဖီးခ်လိုက္ရံုနဲ႔ အထာက်တဲ့ ဆံပင္ပံုစံကို ရႏိုင္ပါတယ္။

၂။ေခါင္းမေလွ်ာ္ခင္ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးကို အရင္သံုးပါ။

ဒီလိုေျပာလိုက္လို႔ ဟင္ခနဲ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆံသားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီး ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးသံုးတဲ့အခါ ေရနဲ႔စင္ေအာင္ ျပန္ေလွ်ာ္ႏိုင္ဖုိ႔ ခက္ခဲတာေၾကာင့္ ဆံပင္သား ပိုမိုလွပေစဖုိ႔ ပိုမိုက်န္းမာေစဖုိ႔ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးသံုးၿပီးမွ ေခါင္းေလွ်ာ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္တဲ့။

၃။ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးအမ်ိဳးစားကို မသံုးခင္ ကုိယ့္ဆံပင္နဲ႔ အဆင္ေျပမေျပ ေသခ်ာေလ့လာပါ။

ေတြ႕ရာ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးကို ေကာက္သံုးလုိက္မယ္ဆုိရင္ သင့္ဆံပင္သားက်န္းမာေရးအတြက္ ေရွာ့ခ္နည္းနည္းရွိပါတယ္။ သင့္ဆံပင္က ပါးတယ္ဆုိရင္ အံုထူသလိုျဖစ္ေစတဲ့ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးရွိပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ဆံပင္က အံုထူတယ္ဆုိ၇င္ ေျဖာင့္စင္းသြားေစမယ့္ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးမ်ိဳး သံုးသင့္ပါတယ္။ အဆီနည္းတဲ့ မ်ားတဲ့ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးမွာ ရွိတာေၾကာင့္ ေသခ်ာေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

၄။ဆံပင္အရင္းကို ေပ်ာ့ေဆးမသံုးသင့္ပါ။

ေခါင္းေလွ်ာ္တဲ့အခါ ဆံပင္အရင္းကို ရွန္ပူထည့္ၿပီး ေသခ်ာသံုးသင့္ေပမယ့္ ေပ်ာ့ေဆးသံုးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဆံပင္အဖ်ားပိုင္းကို ပိုအားျဖည့္ေပးသင့္ပါတယ္။

၅။ေခါင္းေလွ်ာ္တဲ့အခါတုိင္း ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး ထည့္သံုးပါ။

ေခါင္းေန႔တုိင္းေလွ်ာ္ရင္ ဆံပင္သားေတြေျခာက္ေသြ႕ေစတာမွန္ေပမယ့္ တကယ္လုိ႔ ေလွ်ာ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး မသံုးမျဖစ္သံုးပါ။ ေခါင္းေလွ်ာ္တုိင္း ေပ်ာ့ေဆးသံုးေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။

၆။ဆံပင္ပ်က္စီးေစတဲ့ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး အမ်ိဳးအစားေတြ ေရွာင္ပါ။

ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးတုိင္းဟာ ဆံပင္သားကို အားျဖည့္ေပးရံုသာမက ပိုမုိေျပာင္လက္ေစတယ္ဆိုေပမယ့္ ဆီလီကြန္ပါတဲ့ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ၀ယ္ခါနီးေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ဆီလီကြန္မပါတဲ့ ေပ်ာ့ေဆးမ်ိဳးကို ရွာ၀ယ္ပါ။

၇။ကိုယ္နဲ႔တည့္တဲ့၊ အဆင္ေျပတဲ့ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးကို တစ္သက္လံုး သံုးႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္နဲ႔အဆင္ေျပၿပီးသား ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆးအမ်ိဳးအစားကို ခဏခဏေျပာင္းလဲေနဖုိ႔ မလိုပါဘူး။ တစ္သက္လံုးသံုးသြားလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရွန္ပူကိုသာ ေသခ်ာဂရုစိုက္ေရြးခ်ယ္ရမွာပါ။

Ref:womenshealthmag.com
trend myanmar

မိန္းကေလးေတြ သူ႕ခ်စ္သူကို လမ္းခြဲဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာ ဒီလိုအခ်က္ေတြေၾကာင့္ပါ

 
အသည္းကြဲေနတဲ့ ေကာင္ေလးေတြ ၁၀ေယာက္မွာ ၈ေယာက္ဟာ ခုေဖာ္ျပေပမယ့္ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ခ်စ္သူေကာင္မေလးရဲ႕ စြန္႔ခြာျခင္း ခံခဲ့ၾကရတာပါ။ ဒါဟာ ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အမွန္တရားတစ္ခုပါ။ မိန္းကေလးေတြဟာ သူ႕ခ်စ္သူကို လမ္းခြဲဖုိ႔ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါ ဒီလိုအခ်က္ေတြကို စဥ္းစားၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တတ္တာပါ။

၁။သင္ဟာ သူနဲ႔သူ႕သူငယ္ခ်င္းေတြကို တစ္ျဖည္းျဖည္း ေ၀းကြာသြားေအာင္ ဖိအားေတြေပးေနခဲ့တာဆုိရင္

သင့္ခ်စ္သူေကာင္မေလး သင္နဲ႔လမ္းခြဲဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တာဟာ သင္က သူ႕အသိေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ သူမကို ေ၀းကြာေအာင္ တြန္းအားေပးခဲ့တာေၾကာင့္လို႔ ေျပာရင္ သင္ယံုၾကည္ပါ့မလား။ ဒါတကယ္ပါပဲ။ မိန္းကေလးေတြဟာ သူတုိ႔ေဘးမွာ သူခ်စ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ အေပါင္းအသင္းေတြ ရွိေနတာမ်ိဳးကို ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကပါတယ္။ သူေပါင္းေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ မေပါင္းဖုိ႔၊ သူ႕အသိေတြနဲ႔ မသြားလာဖုိ႔၊ အဆက္အသြယ္ မလုပ္ဖုိ႔ သင္က ဖိအားေပးမယ္ဆုိရင္ သင့္ကို သူတုိ႔စြန္႔လႊတ္သြားပါလိမ့္မယ္။

၂။သင္ဟာ အေမခ်စ္တဲ့ သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္

အေမေတြဟာ သားေတြကို သဲသဲလႈပ္ခ်စ္တာ မထူးဆန္းပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သင့္ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈတုိင္းမွာ သင့္အေမက ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရၿပီေပါ့။ သင့္ဘ၀ကို သင္ထိန္းေက်ာင္းရေတာ့မယ့္အရြယ္မွာ သင့္အေမေျပာစကားအတုိင္း တေသြမတိမ္း သင္ျပဳမူလႈပ္ရွားေနရၿပီဆုိရင္ေတာ့ သူမက တတိယေနရာကေနၿပီး သင္နဲ႔အတူ လက္တြဲသြားဖုိ႔ စဥ္းစားေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။

၃။ သူမကုိ ဂရုမစိုက္ေတာ့ဘူးဆုိရင္

ရည္းစားျဖစ္ခါစအခ်ိန္ေတြတုန္းကေတာ့ သင္ဟာ သူမရဲ႕အႀကိဳက္ေတြ၊ အလုပ္အေၾကာင္းေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြအေၾကာင္း၊ မိသားစုအေၾကာင္း အားလံုးကို လိုက္ေမးျမန္းတတ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ခဲ့ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သင္က ဒီလိုလုပ္စရာ မလိုေတာ့ဘူးဆုိၿပီး သူမကို ဘာဆိုဘာမွ မေမးေတာ့တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါ သူမစိတ္ထဲမွာ ငါလည္း သူမေမးတဲ့အတြက္ ဘာမွမေျပာေတာ့ဘူးလုိ႔ အရာေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ျပသနာကေတာ့ အဲ့ဒါပါပဲ။ အစပိုင္းက စိတ္၀င္းစားမႈႀကီးမားသလို ေနျပခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဒီလိုအရာေတြ ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ေတာ့တဲ့အခါ သူမကို စိတ္မ၀င္စားေတာ့သလိုလို ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္သြားတဲ့ သေဘာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူမကလည္း ငါ့ကိုဂရုမွမစိုက္ေတာ့တာ။ ငါလည္း ငါ့ဘာသာငါ ေနႏိုင္ေအာင္ လုပ္ရမွာေပါ့ ဆိုတဲ့ စိတ္၀င္သြားမွာ စိုးရပါတယ္။

၄။သင္ဟာ ရစ္ႏိုင္လြန္းသူ၊ ဘာမွမဟုတ္တဲ့အရာကို ျပသနာလုပ္တတ္သူဆုိ၇င္

အတြဲတုိင္းဟာ ရန္ေတာ့ ျဖစ္ဖူးၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေယာက္သား ျပႆနာတက္တဲ့ကိစၥေတြဟာ ဘာမဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနမယ္။ ျပႆနာတုိင္းကလည္း သင္ကခ်ည္း ဖန္တီးေနမယ္၊ ရစ္ေနတာမ်ိဳးဆိုရင္ ဘယ္သူကမွ ၾကာရွည္သည္းခံႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရရွည္ကို ေတြးတတ္တဲ့သူဆုိ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ သင့္ကို စိတ္ကုန္သြားဖြယ္ရာ ရွိပါေသးတယ္။

၅။သင့္မွာ ဘ၀အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ဘာတစ္ခုမွ မရွိဘူးဆုိရင္

ဘ၀ကို ျဖတ္သလိုပဲ ျဖတ္သန္းမယ္လို႔ သင္ စိတ္ကူးထားတာကို သူမကို ေျပာျပလိုက္မယ္ဆုိရင္ သူမက ေကာင္းတယ္၊ အရမ္းမိုက္တယ္လို႔ေတာ့ ဘယ္ေျပာမွာလဲ။ စိတ္ကုန္သြားမွာပဲေလ။  ဘယ္မိန္းကေလးမဆို ကိုယ့္ခ်စ္သူ ေကာင္ေလးက ဘယ္လိုေတာ္တယ္၊ မိုက္တယ္၊ ဘာေတြလုပ္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး ဂုဏ္ယူခ်င္ၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ကိုယ္ကအဲ့ဒီလို ဂုဏ္ယူစရာ မေကာင္းရင္ေတာင္ ႀကိဳးစားရပ္တည္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ရင္ေတာ္ေသး။ အဲ့ဒီလို မဟုတ္ဘဲ ဘာမွလည္း မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ အားလံုးကို စိတ္ကုန္သြားၿပီဆိုတဲ့ လူစားမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ သူလည္း သင့္ကို စိတ္ကုန္သြားမွာ အေသအခ်ာပဲေနာ္။

Ref:mensxp.com
Trend Myanmar

ဦးေအာင္ၾကည္မရွိတဲ့ေနာက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ ျဖစ္လာႏိုင္သလားျမန္မာသတင္းမီဒီယာေတြ ဖိအားေပးၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရတာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရတာေတြ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ကို သူ႔ရဲ႕သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳတယ္လို႔ သမၼတက ဇူလိုင္ ၂၉ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး စတဲ့တာဝန္ေတြယူခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္ၾကည္ကို တာဝန္ကအနားေပးလိုက္ၿပီး လစ္လပ္သြားတဲ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေနရာမွာ သမၼတ႐ံုးေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ေရာ ဒုတိယဝန္ႀကီးပါ တာဝန္ယူေနတဲ့ ဦးရဲထြဋ္ကို ခန္႔အပ္ႏိုင္ေျခရွိေပမယ့္ တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္တာ မရွိေသးပါဘူး။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ကိုလည္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ အတူ ရာထူးကေန အနားေပးလိုက္သလို နယ္စပ္ေရးရာ ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ကကၾကည္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအာင္ခ်စ္ကို ခန္႔အပ္ေၾကာင္းကိုလည္း တစ္ရက္တည္းမွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ဝန္ႀကီးနဲ႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြ အမ်ားဆံုးအေျပာင္းအလဲလုပ္ခဲ့ၿပီး သာသာနာေရးဝန္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကိုေတာ့ အမိန္႔မနာခံမႈနဲ႔ အေရးယူခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ဝန္ႀကီးေတြ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြကိုေတာ့ ဌာနအေျပာင္းအေရႊ႕ေတြ အမ်ားဆံုးလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြဟာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ အမ်ားဆံုး ရာထူးတိုးခံခဲ့ရတာမ်ားပါတယ္။

ဦးရဲထြဋ္ဟာ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာသမားေတြၾကားမွာ Facebook ဝန္ႀကီးလို႔ ေခၚေဝၚသမုတ္ခံရသူျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၅ခုႏွစ္က စစ္တပ္ကေန ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ အရာရွိအျဖစ္ စတင္တာဝန္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပန္ၾကားေရးရဲ႕ အဓိက မူဝါဒေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သူအျဖစ္ ထင္ရွားပါတယ္။

အခုေနာက္ပိုင္း ျပန္ၾကားေရးပိုင္ သတင္းစာ၊ ေရဒီယိုနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြကို အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမီဒီယာ PSM အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းဖို႔ အဓိကေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ထားပါတယ္။Kamayut Media

သံုးထပ္တိုက္တစ္လံုး ဆန္းရွိတ္ၿပိဳက်ၿပိဳက်သြားေသာ ဆန္းရိွတ္မွ အပ်က္အစီးမ်ားကို ၾကည့္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေဇာ္ရန္း)
တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည္မွာ ေျခာက္ႏွစ္သာရွိေသးေသာ သံုးထပ္တိုက္တစ္လံုး၏ ေျမညီထပ္အေပၚမွ ကြန္ကရစ္ဆန္းရွိတ္ ၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္း  သတင္းရရွိသည္။
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳကၠစံရပ္ ကြက္ စိန္ျခယ္လမ္းရွိ သံုးထပ္ တုိက္၏ ေအာက္ထပ္အေရွ႕ပိုင္း ရွိ ေပ ၂၀ ရွည္ၿပီး ေလးေပက်ယ္ ေသာ ကြန္ကရစ္ဆန္းရွိတ္မွာ ဇူ လိုင္ ၂၈ ရက္ ညေန ၃ နာရီ အ ခ်ိန္က ၿပိဳက်ခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပ အင္ ဂ်င္နီယာတစ္ဦးက ေျပာသည္။
‘‘သံုးထပ္တိုက္ေျမညီရဲ႕ ၁၄ ေပအျမင့္ ဆန္းရွိတ္က အကုန္ လံုးၿပိဳက်တာ။ ပထမထပ္၀ရန္တာ ေအာက္ဘက္က ေပ ၂၀ ရွည္ၿပီး ေလးေပက်ယ္တဲ့ ကြန္ကရစ္တစ္တန္းလံုး အကုန္က်ဳိးက်သြားတာ။ မီးသတ္ေတြေတာ့ေရာက္ေနတယ္’’ ဟု ယင္းရပ္ကြက္ အနီးေနၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ ဦးညိဳ၀င္းက ေျပာသည္။

အဓိကကြန္ကရစ္တိုင္ႏွင့္ ကြန္ကရစ္ဆန္းရွိတ္ကို သံေခ်ာင္း ျဖင့္ တဲြဆက္ရန္ လိုအပ္ေသာ္ လည္း  သံေခ်ာင္းမပါဘဲ ဆန္းရွိတ္ကိုေဘးမွ ဆက္လိုက္ေသာေၾကာင့္အဆိုပါ ဆန္းရွိတ္၏ အေလးခ်ိန္ ကို မခံႏိုင္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳက်သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ  ဦးညိဳ၀င္းက သံုးသပ္ေျပာၾကား သည္။

‘‘အခုအထိေတာ့ ဖယ္ေနၾကတုန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ တိုက္ကေပႏွစ္ဆယ္၊ ေပ ေလးဆယ္အျပည့္ေဆာက္ထားတာ ေနထိုင္ခြင့္က်တာမွ ေျခာက္ႏွစ္ပဲရွိေသးတယ္တဲ့’’ ဟု ဆန္းရွိတ္ၿပိဳက်သည့္ေနရာသို႔ေရာက္ရိွေနေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္းေျပာသည္။

အဆိုပါ ဆန္းရွိတ္ ကြန္ကရစ္တန္းၿပိဳက်ေသာ္လည္း လူထိခိုက္ မႈမရွိေၾကာင္း  အဆိုပါ အမ်ိဳးသားက ေျပာသည္။
ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ မသိေသးပါဘူး’’ ဟု တာ၀န္က်ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

7day daily

အိမ္ျဖဴေတာ္အား ႏ်ဴကလီးယား တုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယား စစ္အရာရွိ ျခိမ္းေျခာက္


ကုိရီးယား ကၽြန္းဆြယ္တြင္ စစ္ေရး တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေအာင္ အေမရိကန္က ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္တန္း စစ္အရာရွိ တစ္ဦးက စြပ္စြဲခဲ့ကာ အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တို႔အား ႏ်ဴကလီးယား တုိက္ခုိက္မႈ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ ႏုိင္ေၾကာင္း ထို ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္အရာရွိက ျခိမ္းေျခာက္ ခဲ့သည္။


၁၉၅ဝ-၅၃ ခုႏွစ္ ကုိရီးယား စစ္ပြဲ အဆံုးသတ္ သြားေစသည့္ စစ္ေျပျငိမ္းေရး သေဘာတူညီမႈ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ျပံဳးယမ္း (Pyongyang) တြင္ တနဂၤေႏြေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္ဘက္ စံုညီ စည္းေဝးပြဲ တစ္ခုတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္တပ္၏ အေထြေထြ ႏုိင္ငံေရးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဟြမ္ေပ်ာင္ဆုိ (Hwang Pyong-So) က မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား ခဲ့ရာတြင္ ထိုကဲ့သုိ႔ ျခိမ္းေျခာက္ လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ေတာင္ကုိရီးယား-အေမရိကန္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားမွာ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ျမင့္တက္ေစေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယား ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္တြင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရာထူးကုိ ရယူထားသူ ဟြမ္ က ဆိုခဲ့သည္။ ထုိ ေတာင္ကုိရီးယား- အေမရိကန္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား အနက္ တစ္ခုတြင္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္သံုး အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ တစ္စီးလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

“တကယ္လို႔ အေမရိကန္ က်ဴးေက်ာ္ေရး သမားေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာနဲ႔ ရွင္သန္မႈကုိ ျခိမ္းေျခာက္မယ္ ဆိုရင္၊ ဒုစ႐ုိက္ အားလံုးရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ အိမ္ျဖဴေတာ္နဲ႔ ပင္တဂြန္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တပ္ဖြဲ႕ေတြက ႏ်ဴကလီးယား ဒံုးက်ည္ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္ မွာပါ” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ ႐ုပ္သံဌာနက တနလၤာ ေန႔က ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း ထဲတြင္ ဟြမ္က ေျပာခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ၏ ရန္လိုေသာ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားထဲတြင္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ပစိဖိတ္ရွိ အေမရိကန္ စစ္စခန္း မ်ားအား ႏ်ဴကလီးယား တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ႏုိင္ေၾကာင္း ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ပါရွိသည္မွာ ယခု အၾကိမ္သည္ ပထမဆံုး အၾကိမ္ မဟုတ္ေပ။

သုိ႔ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အကြာအေဝး အထိ ပစ္ခတ္ႏုိင္ကာ တကယ္ အသံုးျပဳ ႏုိင္မည့္ တိုက္ခ်င္းပစ္ ပဲ့ထိန္း ဒံုးက်ည္မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား အလွမ္းေဝး ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူ အမ်ားစုက ယံုၾကည္ထား ၾကသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈ သံုးခု ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း၊ ဒံုးက်ည္ တစ္ခုေပၚတြင္ ထိပ္ဖူးတစ္ခု တပ္ဆင္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ အႏုစိတ္ နည္းပညာ မ်ိဳးတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ယူဆရသည္။

Ref: AFP

Mizzima Burmese

ျမန္မာကိုယ္စားျပဳ အျဖစ္မွ ရပ္စဲခံရတဲ့ အေပၚ အလွမယ္ ဂ်ဴးစံသာရဲ႕ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပဲြမလွႏုထြန္း၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ဴးစံသာက ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္ေန႔၊ ညေန ၄နာရီက Park Royal ဟုိတယ္မွာ စာနယ္ ဇင္းရွင္းလင္းပြဲ ျပဳ လုပ္ခဲ့ ပါတယ္။ အဆုိပါ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ဴးစံသာ က “ဆရာမ လွႏုထြန္းက သမီးကုိ Crown သိမ္းတာက အခ်က္ ၃ခ်က္ နဲ႔ သိမ္းတယ္ လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာမ နဲ႔ ဆရာနဲ႔ မမျမတ္ႏုိး အတြက္ ကုိရီးယားကုိ သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္လ နီးပါး သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ ဖိလစ္ပုိင္က သမီးတုိ႔ ထရိန္နင္ ကုိသာ ဦးစားေပး ၿပီး ေလ့က်င့္ဖုိ႔ေျပာခဲ့ တယ္ ဆုိတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမီး တျခား Organization နဲ႔ မဆက္သြယ္ဖုိ႔ ဆုိတာ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ အကူအညီ ေတာင္းျခင္း၊ ဖုန္းလက္ခံ ေျပာဆုိ ျခင္း မျပဳလုပ္ဖုိ႔ မွာ ၾကားခဲ့တယ္ဆုိ တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပြဲလည္း တအား ကပ္ေနၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ သိတဲ့တတ္ တဲ့သူေတြ ဆီမွာ အကူအညီေတာင္းပါ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ သမီး ဘယ္လုိမွ အကူ အညီေတာင္းလုိ႔မရတဲ့အဆုံး ဆရာမ တုိ႔နဲ႔ လည္း မိသားစု လုိျဖစ္ေနတဲ့ ဆရာ ဟန္ေဇာ္လတ္တုိ႔၊ ဆရာေဝယံ ေအာင္ တုိ႔ကုိ သတိရခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ တုိ႔က သမီးကုိ ဂ်ဴးစံသာ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ မျမင္ဘဲနဲ႔ Miss Globe Myanmar တစ္ေယာက္၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ Crown ေဆာင္းထားတဲ့ ျမန္မာ့ ဂုဏ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္ အေန နဲ႔ ကူညီေပးပါမယ္ ဆုိၿပီး ကူညီ ေပးပါတယ္။ သမီးက Organization ႏွစ္ခု အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာ ခေလာက္ စံတာ၊ ေသြးထုိး စကားေတြလည္း မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ၿပိဳကြဲေအာင္ လည္း မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ သမီးက တီခ်ယ္လွႏုထြန္း Crown ေဆာင္းေပးထားတဲ့ Miss Myanmar တစ္ေယာက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ သမီးကို မလုိ အပ္ေတာ့ပါဘူး။ ကုိဟန္ေဇာ္ လတ္ တုိ႔၊ ကုိေဝယံေအာင္ တုိ႔က ပုိအေရးႀကီး ပါတယ္တဲ့။ သမီး ဘာဆက္လုပ္ရမွန္း မသိေတာ့ ပါဘူး။ သမီးက ဆရာသမားကုိ တအား ခ်စ္ပါတယ္။ ေလးလည္းေလး စားပါတယ္။ အခုလုိေျပာေတာ့ သမီး ရင္ထဲမွာ တအား ပူေလာင္ၿပီး ၃ ရက္ေလာက္ အိပ္ရာထဲ လဲခဲ့ပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာ တအား ဝမ္းနည္းစြာနဲ႔ တီခ်ယ့္ကို စာေလး တစ္ေစာင္ ပုိ႔ခဲ့မိ ပါတယ္။ တီခ်ယ္ သမီးကုိ ေျပာရက္ တယ္။ သမီးကုိ ဘာမွ မလုပ္ေပးဘဲနဲ႔ လုပ္ရက္လုိက္တာလုိ႔ ေျပာမိခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီ အတြက္လည္း တီခ်ယ္ လွႏု ေရွ႕မွာေရာ၊ ဆရာ ဟန္ေဇာ္လတ္ ေရွ႕မွာေရာ အႏူးအၫြတ္ ေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။ သမီး မပုိ႔ခဲ့သင့္ပါဘူး။ မွားသြားပါတယ္ လုိ႔ ေတာင္းပန္ခဲ့ပါ တယ္။ ေနာက္ တစ္ခ်က္ က စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဖုိ႔ အတြက္ သူ႕ Organization ကုိ မလာဘဲ တျခား Organization ကုိ သြားတယ္ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ သမီးက Miss Golden Land Myanmar Organization မွာ Volunteer အေနနဲ႔ သြားလုပ္ေပးတာပါ။ တီခ်ယ္ ဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူၿပီးမွ သြားလုပ္ ေပးတာပါ။ သမီး လက္ထဲ စာခ်ဳပ္ ေရာက္တာ ၂၄ နာရီ မျပည့္ေသးပါ ဘူး။ အိမ္မွာ သမီးအေဖက တကယ္ ေနမေကာင္းပါဘူး။ အိပ္ရာထဲ လဲ ေနပါတယ္။ အေမက အေဖ့ကုိေဆး ခန္း ျပေပးေနပါတယ္။ သမီးတုိ႔ အိမ္ မွာ အားလုံး အေဖ့ အတြက္ စိတ္ပူ ပန္ေန ၾကရပါတယ္။ သမီး ရွင္းျပခဲ့ပါ တယ္။ သမီး အသက္ ၁၇ႏွစ္ပဲ ရွိပါ ေသးတယ္။ ၁၈ႏွစ္ မျပည့္ေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ မရွိ ေသးပါဘူး။ သမီးကုိယ္တုိင္ စာခ်ဳပ္ကိစၥ မေျပာပါဘူး။ သမီးအေမ နဲ႔ သမီး အစ္မနဲ႔က စာခ်ဳပ္ ကိစၥ ဆက္ လက္ ေဆြးေႏြးပါမယ္ လုိ႔ ေျပာပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလုိ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚ ေၾကညာ လုိက္တယ္။ တအားလည္း ဝမ္းနည္းတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲက ရက္လည္း တအား ကပ္ေနၿပီး။ အားလုံးလည္း ျပင္ဆင္ၿပီးေနမွ အခုလုိ လုပ္တာ သမီး ဘာဆက္လုပ္ ရမွန္းမသိေတာ့ ပါဘူး”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ Miss Golden Land Myanmar Organization က ကိုဟန္ေဇာ္လတ္ က ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညႇိႏိႈင္း ေျဖ ရွင္းသင့္ ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

Popular Myanmar

ပရေလာကသားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဆယ္ယူေတာ့မည့္ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ေရေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနခဲ့ေသာ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးအား လာမည့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၆ခုႏွစ္ ၀ါဆုိလဆန္း ၁၄ ရက္( ၾသဂုတ္လ ၈ရက္)တြင္ ေရထဲမွ ကုန္းေပၚသုိ႔ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ဆယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးအား ဦးေဆာင္ဆယ္ယူမည့္သူ ဦးစံလင္း(ေကာ့ေသာင္း)၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအား ဇူလိုင္လ၂၅ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotelတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ပရေလာကသား အကူညီမ်ားျဖင့္ ဆယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေခါင္းေလာင္းဆယ္ယူတဲ့ ေနရာမွာ ျမင္အပ္မျမင္အပ္ ပုဂိၢဳလ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ပရေလာကသားေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ဆယ္ယူသြားမွာပါ။ သိပံၸေခတ္ႀကီး ေရာက္ေနတဲ့ အတြက္ ပရေလာက အကူအညီနဲ႔ ဆယ္တယ္ဆုိတာ ယံုခ်င္မွယံုမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ မယံုလို႔ေတာ့ မရပါဘူး” ဟု ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး ဆယ္ယူမည့္ ဦးစံလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ေရေအာက္၌ နစ္ျမဳပ္တည္ရွိေနသည္ကုိ ဒ႑ာရီပံုျပင္ဆန္ဆန္ မွတ္ယူေနၾကေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ ဆယ္ယူမည္ဟု ဆုိျခင္းကုိ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနၾက ေသာ္လည္း ၄င္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကုိ ယခုအခါ ရွိ/မရွိ ရွာေဖြျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့နည္း၊ ျမန္မာ့ဟန္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားအျပင္ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ ကတိသစၥာမ်ားႏွင့္ ၁၂ႏွစ္တိတိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီးမွ ယခုကဲ့သို႔ တူးေဖာ္ဆယ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး ရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အျပင္ ၁၁-၈-၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ (၁၃၆၀ျပည့္ႏွစ္ ၀ါေခါင္ လျပည့္ေက်ာ္၄ရက္)တြင္ ေရေအာက္သုိ႔ ကိုယ္တုိင္ေရငုတ္ ရွာေဖြခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။

ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ေရေအာက္ ၂၇ေပ၊ ေျမႀကီးေအာက္ ၂၅ေပ၊ စုစုေပါင္း ၅၂ ေပတြင္ တည္ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရၿပီး နစ္ျမဳပ္လ်က္ရွိေသာ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး အေပၚတြင္ ေပ၁၀၀ အရွည္ရွိေသာ ဂ်ပန္ေခတ္က နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ သံသေဘၤာႀကီးရွိေနၿပီး ၎ကုိ ဖယ္ရွားၿပီးမွသာလွ်င္ ၄င္းဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကုိ ဆယ္ယူရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆယ္ယူရာ၌ ၀ါေခါင္လအၿပီး ေရစီးအသန္ဆံုးႏွင့္ အၾကမ္းဆံုးအခ်ိန္ကုိ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ဓမၼေစတီေခါင္း ေလာင္းေတာ္ႀကီးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္ ကမၻာေပၚတြင္ “သံ” မေပၚခင္ အခ်ိန္က ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကး၊ ေဘာ္၊ သတၱဳ ေလးမ်ဳိးျဖင့္ သြန္းေလာင္းထားၿပီး သံပါ၀င္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ယခုအခါ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး၏ (ပုဇြန္တုပ္ေကြး) ကြင္းသည္ မရွိေတာ့ပဲ ေခါင္းေလာာင္းေတာ္ၾကီးမွာ ေအာက္သို႔ ၄၅ ဒီဂရီ ေစာင္းေနၿပီး အ၀မွာ အေပၚတြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကုိ Buffer စနစ္ျဖင့္ Bouyancy ျပဳလုပ္ကာ ကုန္းေပၚသုိ႔အေရာက္ ဆယ္ယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစံလင္းက ဆုိသည္။

“ဆယ္ယူမည့္အခ်ိန္က အၾကာဆံုး ၃ရက္၊ အခက္အခဲရွိရင္ ၁၀ရက္ေလာက္ ၾကာသြားႏုိင္ပါတယ္” ဟု ဦးစံလင္းက ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးအား ဆယ္ယူမည့္ ၾကာခ်ိန္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကုိ သယ္ယူရန္ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ စတင္ အခ်ိန္ယူကာ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔အထိ ေနာက္ဆံုးထားကာ ဆယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ဆယ္ယူရန္ အတြက္ကုိလည္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရထံမွ ဇူလုိင္လ ၁၄ရက္က ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခ့ဲၿပီးျဖစ္ကာ ဆယ္ယူရန္ ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြ (၁၈၆၄၀၀၀၀၀) သိန္းခန္႔ ကုန္က်ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆယ္ယူၿပီးစီးပါကလည္း ၄င္းဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကုိ တပ္မေတာ္(ေရ)တပ္၊ ဧရာ၀တီေရတပ္ စခန္း ဌာနခ်ဳပ္၊ အေျမာက္ႀကီး ေနရာတြင္ တင္ၿပီး စစ္ေရးျပအေဆာင္တြင္ ၃လခန္႔အခ်ိန္ယူကာ သတၱဳေလးမ်ဳိး ဓာတ္ျပဳမႈေၾကာင့္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး၌ တြယ္ကပ္ေနေသာ ေခ်းမ်ားကုိ အႏုစိတ္ ရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီး၌ အပူေဇာ္ခံ ထားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစံလင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Tomorrow News

၁ မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ျဖင့္ ဖုန္းေျပာႏုိင္မည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ


၁ လအတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၃ ခု ကို ဖုန္းေျပာခ ၁ မိနစ္ ၂၅ က်ပ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္မယ့္ ပရိုမိုးရွင္း ၀န္ေဆာင္မႈတခုကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ဒီကေန႔ ေၾကညာပါတယ္။

ADSLဒီ ပရိုမိုးရွင္း ၀န္ေဆာင္မႈ လိုခ်င္သူေတြဟာ ပံုမွန္ ကိုယ္ဆက္သြယ္ေျပာ ဆိုလိုတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ ၃ ခု ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးက သတ္မွတ္တဲ့ နံပါတ္ဆီ မက္ေဆ့ခ်္ ႀကိဳတင္ ေပးပို႔ ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မက္ေဆ့ေပးပို႔ၿပီးတာနဲ႔ ၁ လအတြင္း အဲဒီနံပါတ္ ၃ ခုဆီ ၁ မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ႀကိဳက္သေလာက္ ဖုန္းေခၚဆို ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၀န္ေဆာင္ခ က်ပ္ ၂၅၀၀ သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ ကိုယ္ေပးထားတဲ့ နံပါတ္ေတြဆီ ၁ လအတြင္း မိနစ္ ၁၀၀ အထက္ ေခၚဆိုသူေတြမွသာလ်င္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို ဂ်ီအက္စ္အမ္ အမ်ိဳးအစား ဖုန္းသံုးသူေတြကပဲ ရယူႏုိင္ၿပီး စီဒီအမ္ေအ ၈၀၀ နဲ႔ ၄၅၀ ဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူေတြအတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ဘူးလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

DVB Burmese

ဒီမိုကေရစီ ပုံရိပ္သစ္မၾကာေသးမီ ရက္မ်ားအတြင္းကမၻာ့ဖလားေဘာလုံးပဲြႏွင့္ အၿပိဳင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏အာ႐ုံကို ဖမ္းစားလႈပ္ခတ္ေစေသာ ပဲြတစ္ခုရွိခဲ့ပါသည္။ အျခားမဟုတ္ပါ။ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ဖလားေဘာလုံးပဲြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားေပးသည့္ အသင္းေတြက မွန္းသည့္အတိုင္းျဖစ္မလာသျဖင့္ စိတ္ပ်က္ရသည့္တုိင္ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္အတြက္မူ အားတက္ေပ်ာ္ရႊင္ရပါသည္။

အာဏာရွင္ ဆူဟာတို ျပဳတ္က်အၿပီး ၁၆ ႏွစ္အၾကာမွာ က်င္းပသည့္ အဆုိပါ သမၼတေရြး ေကာက္ပဲြကလည္း ကမၻာ့ဖလား ေဘာလုံးပဲြလုိပင္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္း ထန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းေတြေအာက္မွာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ၊ ျငင္းခုံမႈေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖစ္ ေပၚေနျခင္းမွ်သာ။ ယခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ သမၼတေလာင္း မ်ားအျဖစ္ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဂ်ဴကို၀ီဒိုဒိုႏွင့္ အာဏာရွင္ ဆူဟာတို၏ သားမက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း ပရာဘို၀ုိ ဆူဘီယန္တိုတို႔အၿပိဳင္ အေရြးခံၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ၀ီဒိုဒိုသည္ သူ၏႐ိုးရွင္းေသာ ေနမႈ ထုိင္မႈဘ၀၊ ျပည္သူ၏ အက်ဳိးအ တြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ တတ္မႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကင္းမႈစေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးသန္႔စင္ မႈမ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အ နည္းငယ္မွစ၍ စာနယ္ဇင္းမ်ား တြင္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ လူခ်စ္လူ ခင္လည္း မ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လူထုက သူ႔ အား အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပား ျဖင့္ အနာဂတ္အင္ဒိုနီးရွား၏ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မ ရွင္ကလည္း ၀ီဒိုဒုိအႏုိင္ရေၾကာင္း အတည္ျပဳေၾကညာသည္။

သို႔ေသာ္ ၿပိဳင္ဘက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဟာင္း ပရာဘို၀ီက ၀ီဒိုဒို၏ လူမ်ားက ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မသမာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟူ ေသာ စြပ္စဲြခ်က္ေပၚလာသည္။ ထုိသို႔ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ၏ စြပ္စဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား ေရြးေကာက္ပဲြမွာ လႈပ္ခတ္သြားရ ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိသမၼတ ယူ႐ိုယူႏုိကမူ သမၼတေလာင္းႏွစ္ ဦးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္ မရွင္၏ တရား၀င္ မဲရလဒ္ကို အ သိအမွတ္ျပဳလက္ခံရန္ ေၾကညာ ထားေသာ္လည္း ဖဲြ႕စည္းပုံတရား ႐ုံးတြင္ အမႈရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အေျဖမွာ ထင္ရွားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ၀ီဒိုဒုိသည္ အင္ဒိုနီးရွား၏ ပထမဆုံးအရပ္သားစစ္စစ္ သမၼတျဖစ္လာမည္။

ျပည္သူသန္းေပါင္း ၁၃၀ က မဲေပးခဲ့ၾကေသာ အင္ဒိုနီးရွား၏ ေရြးေကာက္ပဲြျမင္ကြင္းႏွင့္ အရပ္ သားစစ္စစ္တစ္ေယာက္ သမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းက ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေရွ႕ မတိုး ေနာက္မဆုတ္ ျဖစ္ေနသည့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အားတက္ေစသည့္ ပုံရိပ္တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ကေကာ ဘယ္လိုလဲ။

ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ အမ်ား အျပားကပင္ ျမန္မာ၏ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ အင္ဒိုနီးရွား ပုံစံကို နမူနာယူထားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ေလ့ရွိသည္။ အမွန္လည္း ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီး ရွားတို႔မွာ သမုိင္းကံၾကမၼာခ်င္း ဆင္တူၾကသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံလုံးက ကိုလုိနီျဖစ္ဖူးသည္။ ျမန္မာက အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ၊ အင္ဒိုနီးရွားက ဒတ္ခ်္(နယ္သာလန္)၏ ကိုလုိနီ၊ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတြင္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြ မ်ားျပားတာခ်င္းမွာ လည္း တူသည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးရွိသည္။ ကိုလိုနီ လက္ ေအာက္ခံဘ၀မွ လြတ္လပ္ေရးရ သည့္ ႏွစ္ခ်င္းကလည္း သိပ္မကြာ၊ ျမန္မာက ၁၉၄၈၊ အင္ဒိုနီးရွားက ၁၉၄၉ တြင္ လြတ္လပ္ေသာ အ ခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ လာသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အ တြင္း ျမန္မာ၏ လြတ္လပ္ေရးအ တြက္ သခင္ေအာင္ဆန္းက ဂ်ပန္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ဖူးသလို လြတ္လပ္ ေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ပထမ ဆုံးသမၼတျဖစ္လာမည့္ ဆူကာႏုိ ကလည္း သူ၏အမိႏုိင္ငံလြတ္ လပ္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏွင့္လက္ တဲြခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္တြင္လည္း ဆင္ တူသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔၏ သမုိင္းျဖတ္သန္းမႈ တူညီျခင္းမွာသည္ေလာက္ႏွင့္ မရပ္တန္႔ေသး ပါ။ လြတ္လပ္ၿပီးစ ျပည္တြင္းေရး႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရပုံခ်င္း မွာလည္း တူၾကသည္။ အဆုိပါ ျပည္တြင္းေရးအ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ အရပ္သား အစိုးရ ထံမွ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူ ပုံခ်င္းမွာလည္း သိပ္မကြာ။ ျမန္မာျပည္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းေခါင္းေဆာင္သည့္ စစ္တပ္က ၂ မတ္ ၁၉၆၂ မွာ အာဏာသိမ္းသလို အင္ဒိုနီးရွားတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိအခ်ဳိ႕က အာဏာကို သိမ္းယူၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆူဟာတိုက သမၼတဆူကာႏုိ၏ လက္ထဲမွ အာဏာကိုရယူဆုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရွင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ား အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ လူထု အေရးေတာ္ပုံ ျဖစ္ပြား သည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာရွင္စနစ္ ၏ အေပၚယံအေဆာက္အအုံျဖစ္ သည့္ အစိုးရအဖဲြ႕ကိုသာ ျဖဳတ္ခ် ႏုိင္ခဲ့ၿပီး မ်ဳိးဆက္သစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ခါးသီးမႈကို ဆက္ လက္ခံစားခဲ့ရသည္။ အင္ဒိုနီးရွား မွာ အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ လူထုအုံႂကြမႈက ျမန္မာထက္ ဆယ္ႏွစ္တိတိ ေနာက္က်ၿပီး ၁၉၉၈ ခုတြင္မွ ေပၚေပါက္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏွင့္ ျခားနားသည္ မွာ အင္ဒုိနီးရွားက ဆူဟာတုိကို ျဖဳတ္ခ်အၿပီး ဒီမုိကေရစီသို႔ ေစာ စီးစြာ တစ္ရစ္ခ်င္းျပန္လည္လွမ္း တက္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖင့္ အာဏာရွင္ ဆူဟာ တိုျပဳတ္က်အၿပီး ၁၃ ႏွစ္နီးပါး အ ၾကာမွာ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ စစ္တပ္ ထဲကလည္း မဟုတ္၊ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိး႐ိုး အဆက္အႏႊယ္ထဲကလည္း မဟုတ္သည့္ သာမန္အရပ္သား တစ္ေယာက္ကို လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္သြားၿပီ။ ျမန္မာကေတာ့ ဒီေနရာမွာ အင္ဒိုနီးရွားထက္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနာက္ က်ေနၿပီး အခုမွ ဒီမုိကေရစီသို႔ သြားမည္ဟု ေျပာေနတုန္း။ ထုိသို႔သြားရာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၃ ႏွစ္၊ ဆူဟာတိုအလြန္ အင္ဒိုနီးရွားမွာ က်င့္သုံးခဲ့ဖူးသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အလိုအေလ်ာက္ ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ နမူနာယူကာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံထဲမွာ ထည့္ထားသည္။

ၿပီးေတာ့ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမုိ ကေရစီသို႔ ခ်ီတက္စ ကနဦးႏွစ္ မ်ားကအတုိင္း အာဏာရွင္စနစ္ ၏ ေလာင္းရိပ္မ်ားကိုလည္း သိ သိသာသာ ဖန္တီးထားသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား၏ စြက္ဖက္ဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္ လုံးလား ေထြးလားျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၃ ႏွစ္ က အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမုိကေရစီျပဳ ျပင္ေရးေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ သိပ္မကြာ ေပ။ သို႔ေသာ္ အင္ဒိုနီးရွားက အဆုိပါ ႏုိင္ငံေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈ၊ စနစ္ ေဟာင္းႏွင့္ စနစ္သစ္အားၿပိဳင္မႈ ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ တေရြ႕ ေရြ႕ ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံေရးက ေတာ့ ၀ကၤပါထဲမွာ တ၀ဲလည္ လည္ ျဖစ္ေနဆဲ။

ဆူဟာတုိအလြန္ အင္ဒိုနီး ရွား၏ သမၼတအျဖစ္ ႏွစ္မ်ားစြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဆူစီလိုဘန္ ဘန္း ယူ႐ိုယူႏုိမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဟာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိျမန္မာ၏ ဒီမုိကေရစီအစိုးရႏွင့္ ကြာျခား ခ်က္မွာ ယူ႐ိုယူႏုိက အမွန္တ ကယ္ ဒီမုိကေရစီသို႔ အင္ဒိုနီးရွား ကို ခ်ီတက္ေစခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ အမူအက်င့္မ်ား ႏွင့္ လမ္းခဲြထြက္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထည့္ထားသည့္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ အခန္းက႑ကို လည္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သိသိ သာသာ ေလွ်ာ့ေပါ့ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္ ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားဖဲြ႕စည္းအုပ္ ခ်ဳပ္ပုံမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္အာ ဏာကို အခ်ိန္မေရြး သိမ္းယူႏုိင္ ျခင္းလည္း မပါပါ။ အရပ္သား တစ္ေယာက္ကို သမၼတမျဖစ္ေစ ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ဳိးလည္း မရွိ။ သမၼတက စစ္ေရး အျမင္ရွိစရာလည္း မလို။

ဒီေန႔ ျမန္မာကို ဒီမုိကေရစီ အသြင္ေျပာင္းေနသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဟာင္းမ်ား၏ အစိုးရအဖဲြ႕က ေကာ ထုိသို႔ ဟုတ္ပါရဲ႕လား။ ဖဲြ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို သူတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆဲြ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္တြင္ ယခင္ကလို စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္မ်ား မျမင္ရ ေတာ့ေသာ္လည္း အရပ္သား တစ္ျဖစ္လဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ လႊမ္းမိုးေနဆဲ ရွိေသးသည္။ ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္၊ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္စေသာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး အတုိက္အခံ၏ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ေဘာင္ကိုလည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ဒီမုိကေရစီသို႔ေရြ႕လ်ားေစရန္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒအခ်ဳိ႕ကို ျပင္
ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လူထုႏွင့္အတုိက္အခံက အင္တုိက္အားတုိက္ ေတာင္းဆိုေနသည့္တုိင္ အစိုးရဘက္က လုိလားသည့္ စိတ္ဆႏၵ မျပေသးပါ။

အေပၚယံအားျဖင့္ ျမန္မာ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားမွာ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ လႊမ္းမိုးပုံခ်င္း၊ ဒီမုိက ေရစီသို႔ သြားပုံခ်င္းမွာ ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ား အကဲျဖတ္သလို တူညီမႈ ရွိသေယာင္ ထင္ရေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ဦးေဆာင္သူ မ်ား ေစတနာႏွင့္ ပန္းတုိင္သို႔ ခ်ီ တက္ပုံျခင္းမွာ ကဲြျပားပါသည္။ ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း အင္ဒိုနီးရွား က ဒီမုိကေရစီကို တစ္ေန႔တျခား ရင့္က်က္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာက ဒီမုိက ေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္အၿပီး ငါးႏွစ္ နီးပါး ၾကာလာသည့္ ယခုအခါမွာ သိပ္ၿပီး မေရရာပါ။ အမ်ားစိုးရိမ္ သလို ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ေသာ္ လည္း ေရွ႕သို႔ တုိးတက္ျခင္း မရွိ ပါေခ်။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ေရး ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ ေသာ အရပ္သားတစ္ေယာက္ ကို သမၼတမျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ ကန္႔ သတ္ထားျခင္း၊ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံ ေရးတြင္ နက္႐ႈိင္းစြာ ပါ၀င္ပတ္ သက္ေနဦးမည့္ လကၡဏာရွိျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြမဲေပးစနစ္ကို ႏုိင္ သူအကုန္ယူစနစ္မွ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ စိုင္းျပင္းေနျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိရန္ မေရရာေသးျခင္း၊ လူထု၏ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ခြင့္အပါအ၀င္ စာနယ္ဇင္း မ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ အေရး အသားမ်ားအေပၚ တည္ဆဲဥပေဒ ေတြႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရျခင္း စသည္တို႔ရွိေနပါသည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ ‘‘ဒီမုိကေရစီ ဘာမွားေနသလဲ’’ဟု အီေကာ္ ေနာမစ္ မဂၢဇင္းက ေမးခြန္းထုတ္ ေရးသားရသည္အထိ အာရပ္ေႏြ ဦးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီထူ ေထာင္ေရး မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေန ခ်ိန္၊ အခ်ဳိ႕တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ စစ္
တပ္က အာဏာသိမ္းမႈ လႈိင္း ဂယက္မ်ား ရွိေနခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အင္ ဒိုနီးရွားေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္က ကမၻာႀကီးအတြက္ အားတက္စ ရာ ျဖစ္ရသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထုအေန ျဖင့္ သူတုိ႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ေခါင္း ေဆာင္အား သူတုိ႔ကိုယ္ပုိင္ဆႏၵ ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိ ေၾကာင္း၊ လူထုေထာက္ခံပါက ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ မည္ သူမဆို သမၼတျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အာဏာႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအ တြက္ ဒီမုိကေရစီ ပုံဖ်က္ေနၾက သူမ်ားရွိေနေသာ ကမၻာႀကီးကုိ အင္ဒိုနီးရွားက သက္ေသျပလုိက္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

7daydaily

+959 ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ေခၚဆိုမႈတစ္မိနစ္ တစ္ေထာင္က်ပ္ျဖတ္ေနျခင္းမဟုတ္ဟုဆို


ရန္ကုန္− မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသို႔ ဖုန္း ေခၚဆိုမႈမ်ားတြင္ +959 ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေနမႈမ်ားရွိၿပီး ယင္းနံပါတ္အား ျပန္လည္ေခၚဆုိပါက ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေခၚဆိုခႏႈန္းထားကဲ့သို႔ တစ္မိနစ္လွ်င္က်ပ္ ၁,၀၀၀ ဝန္းက်င္ေကာက္ခံျခင္းမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ႏိုင္ငံတကာကဲ့သို႔ ဖုန္းေခၚဆုိသည့္စနစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စမ္းသပ္ရန္အတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္ SMS မ်ားဝင္ရာတြင္ +959 နံပါတ္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္မူ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေခၚဆိုသူအခ်ိဳ႕က ေငြက်ပ္တစ္ေထာင္ျဖတ္ေတာက္ခံရသည္ဟု ေရးသားမႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး သတိေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။

‘‘Internation ပံုစံလုပ္မလို႔ စမ္းသပ္ေနတာပါ။ +959 နဲ႔ ျပန္ေခၚေခၚ အရင္ဖုန္းနံပါတ္ 09 ဆုိၿပီးပဲျပန္ေခၚေခၚ အရင္ႏႈန္း တစ္မိနစ္ ၅၀ ပဲျဖစ္တာပါ’’ဟု 1876 Call Center မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မိုဘုိင္းဖုန္းအဝင္ေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္ SMS အဝင္မ်ားတြင္ +959 နံပါတ္ျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းအားလံုးတြင္ ဝင္ေရာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပန္လည္ေခၚဆိုျခင္းႏွင့္ SMS ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္းမ်ားကို ယခင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ ႏႈန္းထားျဖင့္သာ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ဖုန္းနံပါတ္ အခ်ိဳ႕အား 09 အစား +959 ျဖင့္ စမ္းသပ္ေခၚေခၚဆိုၾကည့္ႏုိင္ၿပီး လက္ရွိေခၚဆိုထားသူအခ်ိဳ႕ ယင္း သို႔ျဖတ္ေတာက္ခံရမႈမရိွေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားမွ ႏုိင္ငံတကာသို႔ ယူေဆာင္သြားသည့္ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားတြင္ SMS စနစ္အသံုးမျပဳႏုိင္ ေသးေၾကာင္း လက္ရွိ +959 မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ေနျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိျပည္တြင္းရွိ ျပည္ပေအာ္ ပေရတာမ်ားမွလည္း စမ္းသပ္မႈ မ်ားေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ SMS အမ်ားစုတြင္ +959 ျဖင့္ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သတင္းရရွိသည္။

7daydaily

ဆံညႇပ္အခုတစ္ရာဟိုးေရွးေရွးတုန္းက ဘုရင္တစ္ပါးမွာ သမီးေတာ္ (၇)ေယာက္ရွိတယ္။ သမီးေတာ္ေတြဟာ ေခ်ာေမာလွပၾကၿပီး ရွည္လ်ားနက္ေမွာင္တဲ့ဆံပင္ကိုယ္စီ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရင္က သမီးေတာ္တိုင္းကို လွပတဲ့ဆံညႇပ္အခု(၁ဝဝ)ဆီ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။

တစ္ေန႔မနက္မွာ ပထမသမီးေတာ္ဟာ အိပ္ရာကထၿပီး ခါတိုင္းလိုပဲ ဆံပင္ေတြကို ၿဖီးသင္ေနခဲ့တယ္။ အဲဒီလိုၿဖီးသင္ေနတုန္း သူ႔ရဲ႕ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္း ေပ်ာက္ေနတာကို သူသတိထားမိလိုက္တယ္။ ဒါနဲ႔ ဒုတိယသမီးေတာ္ဆီကေန ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္း သူတိတ္တိတ္ေလးခိုးယူလိုက္တယ္။

ဒုတိယသမီးေတာ္ကလည္း သူ႔ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္းေပ်ာက္ေနတာကို သတိထားမိေတာ့ တတိယသမီးေတာ္ရဲ႕ ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္းကို ခိုးယူလိုက္တယ္။ တတိယသမီးေတာ္ကလည္း သူ႔ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္းေပ်ာက္ေနတာကို သတိထားမိေတာ့ စတုတၳသမီးေတာ္ရဲ႕ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္းကို ခိုးယူလိုက္တယ္။ စတုတၳသမီးေတာ္က ပဉၥမသမီးေတာ္ရဲ႕ဆံညႇပ္ကိုခိုးယူတယ္။ ပဉၥမသမီးေတာ္က ဆဠမသမီးေတာ္ရဲ႕ဆံညႇပ္ကိုခိုးယူတယ္။ ဆဠမသမီးေတာ္က သတၱမသမီးေတာ္ရဲ႕ဆံညႇပ္ကို ခိုးယူတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ သမီးေတာ္အငယ္ဆံုးရဲ႕ဆံညႇပ္က ၉၉ခုပဲရွိေတာ့တယ္။

ေနာက္တစ္ေန႔မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံက မင္းသားတစ္ပါးဟာ ဘုရင္ႀကီးဆီ ရုတ္တရက္ အလည္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ မင္းသားက “မေန႔က ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးေမြးထားတဲ့ ခိုတစ္ေကာင္ဟာ ဆံညႇပ္တစ္ခုကို ကိုက္ခ်ီလာခဲ့တယ္။ အရွင္မင္းႀကီးရဲ႕ သမီးေတာ္ေတြရဲ႕ဆံညႇပ္ျဖစ္မယ္ထင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးလာေရာက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သမီးေတာ္ရဲ႕ ဆံညႇပ္ေပ်ာက္သြားသလဲ ဘုရား” လို႔ ဘုရင္ႀကီးကို ေလွ်ာက္တင္တယ္။

သမီးေတာ္ေတြက မင္းသားရဲ႕စကားကိုၾကားေတာ့ သူေပ်ာက္ပါတယ္၊ ငါေပ်ာက္ပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ေပမယ့္ သူတို႔ဆီမွာက ဆံညႇပ္အခုတစ္ရာဆီရွိေနေတာ့ မေျပာႏိုင္ခဲ့ၾကဘူး။ အဲဒီမွာ သမီးေတာ္ေလးက “သမီးေတာ္ရဲ႕ ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္း ေပ်ာက္သြားပါတယ္”လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ စကားေျပာေျပာၿပီးခ်င္း ဆံညႇပ္တစ္ေခ်ာင္းေလ်ာ့ေနတဲ့ သမီးေတာ္ရဲ႕ဆံႏြယ္ေတြဟာ ျဖည္ေလ်ာက်လာခဲ့တယ္။ ဆံႏြယ္ေတြနဲ႔ လွပေနတဲ့ သမီးေတာ္ရဲ႕အလွကို မင္းသားရင္သပ္ရႈေမာသြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ပံုျပင္ရဲ႕အဆံုးက မင္းသားနဲ႔မင္းသမီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ညားၾကေလသတည္းေပါ့…..

ဆံညႇပ္အခုတစ္ရာဟာ လံုးဝၿပီးျပည့္စံုတဲ့ လူ႔ဘဝလို႔ဆိုရင္ ဆံညႇပ္တစ္ခုေလ်ာ့ေနတဲ့ ဘဝက မၿပီးျပည့္စံုတဲ့ဘဝလို႔ ဆိုရပါမယ္။ မၿပီးျပည့္စံုတဲ့ဘဝဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိတဲ့ အခြင့္အေရးကို ရပါလိမ့္မယ္။ အဆံုးမရွိတဲ့ ေျပာင္းလဲခြင့္နဲ႔ႀကံဳႏိုင္ပါတယ္။
ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရွိတာနဲ႔ စိတ္ညစ္မႈိင္ေတြေနေတာ့မလား…
လူ႔ဘဝရဲ႕ မျပည့္စံုျခင္းကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ….

မ်က္ကြယ္ျပဳတယ္ဆိုတိုင္း ၿပီးဆံုးသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။
ရင္ဆိုင္ရတယ္ဆိုတိုင္း ခက္ခဲတာမဟုတ္ပါဘူး။
အထီးက်န္တယ္ဆိုတိုင္း မေပ်ာ္ရႊင္တာမဟုတ္ပါဘူး။
ရယူပိုင္ဆိုင္ၿပီဆိုတိုင္း ထာဝရတည္ၿမဲတာမဟုတ္ပါဘူး။
ရႈံးဆံုးၿပီဆိုတိုင္း ေနာက္တစ္ဖန္မပိုင္ရေတာ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။
လွည့္ထြက္ခဲ့တယ္ဆိုတိုင္း စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။

ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမရွိေတာ့ဘူးလို႔ အလ်င္စလို မေျပာလိုက္ပါနဲ႔။
ေလာကမွာ အမွားနဲ႔အမွန္ပဲရွိတယ္လို႔ မထင္လိုက္ပါနဲ႔။
ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕အေျဖဟာ တစ္ခုတည္းရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ကၽြန္မတို႔မွာေလွ်ာက္ဖို႔လမ္းေတြ အၿမဲရွိေနပါေသးတယ္။
လက္လႊတ္တတ္ဖို႔ သိနားလည္သူဟာ ေပါ့ပါးတယ္။
ေမ့တတ္ဖို႔ သိနားလည္သူဟာ လြတ္လပ္တယ္။
စိတ္ညစ္ဖို႔ သင္ဆင္ျခင္ေပးႏိုင္ရင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔အတြက္ကိုလည္း သင္ဆင္ျခင္ရွာႏိုင္ပါတယ္။

မူရင္းလင့္ – http://www.christianstudy.com/data/illu/sic0104.html

ႏိုင္းႏိုင္းစေန (Monday, December 12, 2011)

တည္းခုိခန္းတြင္ အခ်င္းမ်ားၿပီး ဓားျဖင့္ထုိးကာ အင္းလ်ားကန္အတြင္း ပစ္ခ်ခဲ့


ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိတ္ကူးသစ္တည္းခိုခန္းမွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ အင္းလ်ားကန္အတြင္း အေလာင္းျပန္လည္ေတြ႔ရွိရသူကို သတ္ခဲ့သူမွာ တည္းခိုခန္း မန္ေနဂ်ာျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ (၂)ရပ္ကြက္၊ (၈)လမ္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ ကိုေက်ာ္မ်ဳိးထြန္းသည္ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္၊ ည ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ အျပင္ခဏသြားမည္ဟုဆိုကာ ေနအိမ္မွ ထြက္သြားခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၂၂ရက္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက အစ္ကုိျဖစ္သူ ဦးရန္ေနာင္ေက်ာ္၏ဖုန္းကို ဆက္သြယ္ကာ စိတ္ကူးသစ္ တည္းခိုခန္းသို႔ လာရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးရန္ေနာင္ေက်ာ္ ေရာက္ရွိသြားစဥ္တြင္ ညီျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္မ်ဳိးထြန္းကို မေတြ႔ဘဲ ၎၏ဖုန္းကိုသာ ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး အခန္းအတြင္းရွိ ေခါင္းအံုးႏွင့္ အခင္းတို႔တြင္ ေသြးမ်ား ေပက်ံေနကာ တည္းခိုခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ကိုေက်ာ္မ်ိဳးထြန္းမွာ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္တြင္ လာေရာက္တည္းခိုခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္၊ ညပိုင္းတြင္ အျပင္သြားမည္ဟုဆိုကာ ထြက္သြားခဲ့သည္ဟု ေျပာသျဖင့္ ပိေတာက္ေခ်ာင္း နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ လူေပ်ာက္အမႈ ဖြင့္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အမႈဖြင့္ၿပီးေနာက္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္၊ ည ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၀) ရပ္ကြက္ရွိ အင္းလ်ားကန္အတြင္း အမ်ဳိးသားတစ္ဦးမွာ ၀မ္းဗိုက္ႏွင့္ လည္ပင္းတြင္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသျဖင့္ ဆက္စပ္စံုစမ္းရာတြင္ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း၏ အေလာင္းျဖစ္ေန၍ အစ္ကိုျဖစ္သူက တရားလိုျပဳတိုင္တန္းကာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၅၀၃/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တည္းခိုခန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကို မသကၤာသျဖင့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းရာတြင္ ၎တို႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးထြန္းသည္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္၊ ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ အခန္းတံခါးထုကာ ေအာ္ဟစ္ဆူညံေနသျဖင့္ မန္ေနဂ်ာမွ ၀င္ေရာက္တားဆီးရာမွ ရန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဦးေမာင္ေမာင္မွ စတီးဓားျဖင့္ ကိုေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း၏ ၀မ္းဗိုက္ႏွင့္ လည္ပင္းကို ထိုးခဲ့ရာမွ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး အေလာင္းကို အင္းလ်ားကန္အတြင္းသို႔ ပစ္ခ်ခဲ့သည္ဟု စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူသတ္ၿပီး အေလာင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့သည္ ဦးေမာင္ေမာင္အပါအ၀င္ ငါးဦးကို စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္ဟု ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

mizzima

Myths about menstrual cycle ရာသီလာျခင္း အရိုးစြဲအယူအဆမ်ားႏိုင္ငံတိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈတိုင္းမွာရွိတယ္။ မရိုးႏိုင္ေအာင္ဆန္းျပားတာေတြလဲ ၾကာရတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ပံုျပင္ေတြထက္ ထူးျခားတာေတြလဲပါတယ္။ အရိုးစြဲအယူအဆမ်ားစာအုပ္က အဲလိုအယူမွားေတြကို Absurdities အဓိပၸါယ္မရွိတာေတြလို႔ ဆိုလိုက္ပါတယ္။ မိခင္ေတြကေန သမီးေတြကို မွန္တာေတြကိုသာ သင္ေပးပါလို႔ အၾကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

မွားတဲ့အယူအဆ နမူနာေတြ -
• You can’t go swimming during your period ေရမကူးရ။
• It’s unhealthy to have sex during your period ခင္ပြန္းနဲ႔အတူမေနရ။
• Don’t wash your hair when you’re menstruating ေခါင္းမေလွ်ာ္ရ။
• Girls shouldn’t use tampons during their first periods ရာသီစလာတဲ့မိန္းကေလး စုပ္ယူတဲ့ပစၥည္းမသံုးရ။
• You shouldn’t exercise အားကစားမလုပ္ရ။
• You won’t get pregnant if you have sex during menstruation ရာသီလာေနစဥ္ဆက္ဆံရင္ ကိုယ္ဝန္ ေသခ်ာေပါက္မရဘူးဆိုတာလဲ % ျပည့္မမွန္ပါ။ မ်ိဳးဥထြက္တာ မတူၾကပါ။
• Only mothers have heavy bleeding ကေလးေမြးဘူးမွသာ ရာသီအဆင္းမ်ားတယ္။
• Menstruating women are prone to cold so do not take shower အေအးမိတတ္လို႔ေရမခ်ိဳးနဲ႔။

တခ်ိဳ႕ဟာေတြကို မမွန္ပါဘူးလို႔ အသားလြတ္ျငင္းရတာခက္လို႔ နည္းနည္းပါးပါး မွန္တယ္ဘဲထားပါအံုး ေကာင္းတဲ့ အၾကံဥာဏ္ကိုေတာ့ လက္မလြတ္ပါနဲ႔။ အစားအေသာက္ ေကာင္းေကာင္းစားတာ၊ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈလုပ္တာ၊ စိတ္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္တာေတြက မလြဲမေသြလိုပါတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၂၈-၇-၂ဝ၁၄

မေလးရွား ပ်က္က်ေလယာဥ္ ဒုံးက်ည္စထိမွန္ေၾကာင္း Black Box မွတ္တမ္းေတြ ျပသယူကရိန္းႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္းက မေလးရွားေလယာဥ္ပ်က္က်သြားတဲ့ေနရာနားတ၀ုိက္က တခ်ိဳ႕နယ္ေျမေတြကို ႐ုရွားလိုလားတဲ့ သူပုန္ေတြဆီကေန တနလၤာေန႔မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ သိမ္းယူႏုိင္လိုက္တယ္လို႔ ယူကရိန္းစစ္တပ္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မေလးရွားေလယာဥ္မွတ္တမ္းေတြအရ ေလယာဥ္ဟာ Shrapnel ဒုံးက်ည္နဲ႔ တုိက္ခုိက္ခံလိုက္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ယူကရိန္းက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ယူကရိန္းတပ္ေတြဟာ ႐ုရွားနယ္စပ္နားမွာ ႐ုရွားလိုလားတဲ့ ခဲြထြက္ေရးသမားေတြကို ထိုးစစ္ေတြဆင္ေနတဲ့တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ယူကရိန္းစစ္တပ္ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ Andriy Lysenko က ကိယဗ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေလယာဥ္ပ်က္က်သြားတဲ့နားမွာ တုိက္ပဲြေတြျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာစုံစမ္းစစ္ေဆးသူေတြဟာ အဲဒီနားတ၀ုိက္မွာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ဖို႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြကို ၂ ရက္ဆက္တုိက္ဖ်က္ခဲ့ရပါတယ္။

ေလယာဥ္ရဲ႕ ပ်ံသန္းမႈမွတ္တမ္းကို ေလ့လာသုံးသပ္ေနတဲ့ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက စုံစမ္းစစ္ေဆးသူေတြကေတာ့ Shrapnel ဒုံးက်ည္ထိခဲ့တာလို႔ Lysenko ေျပာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစုံတရာ မွတ္ခ်က္ေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ဒီစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ဒတ္ခ်္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူေတြကလည္း ဒါကို အတည္ျပဳဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။

ဗီြအိုေအ (ျမန္မာဌာန)