ပုတဲ့ကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေလးေတြဟာ သာမန္ကေလးေတြနဲ႔ မတူဘူး


UNICEF မွ အာဟာရပညာရွင္ ေဒါက္တာေက်ာ္ဝင္းစိန္ႏွင္႕ေတြ႔ဆံုျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အရပ္ပုေနတဲ့ ကေလး ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကေလး ၂ ဒသမ ၅ သန္းက အရပ္ပုေနတယ္။ အဲဒါက အစိုးရနဲ႔ UNICEF &JU Multiple Indicator Cluster Survey 2010  အရ ပုတဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ျမန္ မာႏုိင္ငံရဲ႕လူဦးေရ ၅၉ သန္းအေပၚမူတည္ၿပီး တြက္ထားတာေပါ့။ ကေလး ၂ သန္းေက်ာ္ဟာ ပုေနတယ္။ အဲဒါဟာ အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီေတာ့ တကယ့္လူဦးေရမ ဟုတ္ေ သး ေတာ့ အတိုးအေလ်ာ့ေတာ့ ရွိႏုိင္တာ ေပါ့။ တကယ့္လူဦးေရစာရင္းကမ ေကာက္တာၾကာၿပီဆုိေတာ့ ေနာက္ပိုင္း စာရင္းေကာက္ၿပီးသြားရင္ေတာ့ တိက်တဲ့ စာရင္း ထြက္လာမွာေပါ့။
ျမန္မာမွာက ဘာေၾကာင့္အရပ္ ပုတဲ့သူ မ်ားသြားတာလဲ။
ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ မ်ားတဲ့ႏုိင္ငံေတြ ရွိတယ္။ တစ္ကမၻာလံုးမွာပုေနတဲ့ ကေလးေတြ ၈ဝရာခိုင္ႏႈန္းဟာ၂၄ႏိုင္ငံ မွာပဲရွိတယ္။ အဲဒီထဲကမွ ဆယ္ႏုိင္ငံက အာရွမွာရွိတယ္။ အဲဒီဆယ္ႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာပါတယ္။ နီေပါပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ပါတယ္။ အေရွ႕တီေမာလည္းပါတယ္။
အရပ္ပုတာရဲ႕ အက်ဳိးဆက္က ဘာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲ။
ဒါအေရးႀကီးတယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြက ေတြးတာက အရပ္ပုတာက အရပ္ပု တာပဲေပါ့။ မဟုတ္ဘူး အရပ္ပုတာ ဆုိးတယ္။ အရပ္ပုတာက က်န္းမာေရး တစ္ခုတည္း တင္မဟုတ္ဘူး။ အရပ္ပု တာက နံပါတ္တစ္ က်န္းမာေရးထိ တယ္။ တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္မွာငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြေသတယ္။ အဲလို ေသတာ ရဲ႕ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဟာ အရပ္ပုတာ ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက က်န္းမာေရး တစ္ခုတည္းပဲမဟုတ္ဘူး။ ပညာေရးမွာလည္း သြားထိေသးတယ္။ ပုတဲ့ကေလးေ တြရဲ႕ဦးေႏွာ က္ဆဲလ္ေ လး ေတြဟာ သာမန္ကေလးေတြနဲ႔ မတူဘူး။ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေလးေတြက ပံုစံမမွန္ ဘူး။ ပံုမွန္မဟုတ္ဘူး။ သာမန္ကေလး ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေ လးေတြဟာ အခက္အ လက္ေတြ အမ်ားႀကီးျဖာထြက္ ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရပ္ပုတဲ့ ကေလး ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေလးေတြဟာ မျဖာဘူး။ အခက္အလက္ မမ်ားဘူးေပါ့။ အဲဒါနဲ႔တင္ ေတာ္ေ တာ္ကြာသြားၿပီ။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာင္းတက္တဲ့အခါမွာ လည္း School Performance က က်သြားၿပီ။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တြက္ထားၿပီးသား။ ဘယ္လုိတြက္ထား လဲဆိုရင္ ပုတဲ့ႏႈန္းက ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း တက္သြားမယ္ဆိုရင္ မူလတန္းကို ၿပီး ေအာင္ တက္တဲ့ႏႈန္းက ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်သြားမယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၾကည့္ မယ္ဆုိရင္ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈ န္းဟာ မူလတန္း ကိုၿပီးဆံုးသြားတယ္ဆုိရင္ တကယ္လုိ႔ သာ ပုတဲ့ႏႈန္းကို ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ခ် လုိက္မယ္ဆိုရင္ မူလတန္းၿပီးတဲ့ႏႈန္း ဟာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၿပီးသြားမယ္။
အခုတြက္ထားတာ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတက္သြားမယ္။ ဒါ Data တြက္ထားတာ။ ေနာက္ၿပီး က်န္းမာေရး နဲ႔ ပညာေရး တင္မဟုတ္ဘူး။ စီးပြားေရး မွာလည္း အေရးႀကီးတယ္။ ပုတဲ့ကေလး ေတြပဲ မ်ားမယ္ဆုိရင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဟာ လည္းက်သြားတယ္။ လံုးဝက်သြား တယ္။ ပုတဲ့ႏႈန္းကို ခ်ေပးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ GDP ဟာလည္း သံုးရာခိုင္ႏႈန္း တက္သြားမယ္။ အဲဒီတစ္ခုတည္းလားဆုိ ေတာ့လည္း မဟုတ္ဘူး။ အားကစားမွာ လည္း သြားအေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ေဘာလံုးကစားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အ ေလးမတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဘာလီေဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္။ ေဘာလီေဘာဆို ေျပာမေနနဲ႔ ေတာ့ အရပ္ပုရင္ဘယ္လုိမွ လုပ္လုိ႔မရ ဘူး။ အဲဒီတစ္ခုတင္မဟုတ္ဘူး။ က်န္တဲ့ အားကစားေတြမွာလည္း အေရးႀကီး တယ္။ ခုန ပုတဲ့ကေလးေတြႏႈန္းမ်ား လာရင္ ေရႊတံဆိပ္ရဖို႔ မေသခ်ာေတာ့ ဘူး။ စိတ္ခ်။ အဲဒီေတာ့ အားကစားေတြ မွာ ဆုတံဆိပ္မရတာ အာဟာရမျပည့္ဝ လုိ႔ဆုိေတာ့ နင္းကန္ေကြၽးၾကတယ္။ အဲဒါ ပိုဆုိးသြားတယ္။
ဘယ္အခ်ိန္မွာ စလုပ္ ရမွာလဲဆုိေတာ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ က တည္းက စလုပ္ရမွာ။ အာဟာရက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကတည္းက ျပည့္ဝ ေအာင္ေပးရမွာ။ ၿပီးတဲ့အခါက်ရင္ သံုး ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြကို အျပည့္ အဝေပးရမယ္။ ဒါဆုိရင္ ဒီကေလးဟာ ႀကီးလာတဲ့အခါ က်ရင္ ဒီကေလးဟာ အားကစားနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ထပ္ Train  ေပးလုိက္ရင္ ဒီကေလးဟာ ေရႊတံဆိပ္ ဆုရကိုရမွာ က်ိန္းေသတယ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ ပုတဲ့ ကေလးဟာ ဒီေလာက္ ၃ ပံု ၁ ပံုမ်ားေနတယ္။ ဒီေလာက္ဆိုရင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ဆုတံဆိပ္ရဖို႔ မေသခ်ာေတာ့ဘူး။အဲဒါဟာ ခုနကေျပာတဲ့ အာဟာရ နဲ႔အမ်ားႀကီးဆုိင္တယ္။ အရပ္ပုတာနဲ႔ လည္းဆုိင္တယ္။ တျခားအခ်က္တစ္ ခ်က္ႏွစ္ခ်က္လည္း ပါတာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အေရး ႀကီးတယ္။ က်န္းမာေရးေရာ၊ ပညာေရး ေရာ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေရာ၊ အားက စား မွာေရာ အကုန္လံုးအေရးႀကီးတယ္။ အဲဒါ သူ႔ effect ေတြက အရမ္းအေရး ႀကီးတယ္။ အဲဒါသာတင္ေပးလုိက္ မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာက တက္သြားမွာ။ စဥ္းစားၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ အာဟာရခ်ဳိ႕ တဲ့တာ ပုတာဟာ အဲဒီကေလးနဲ႔တင္ဆုိင္ တာ မဟုတ္ဘူး။
အဲဒီမိသားစုနဲ႔တင္ ဆုိင္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံနဲ႔ပါ ဆုိင္တာ။ ဒါ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အေရးႀကီးတဲ့ ဦးစားေပးရမယ့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုပဲ။ ဥပမာ ထားပါေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္က လုပ္ ေနတာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး လုပ္တာဟာ ဒီအရပ္ပုတာကို ျဖဳတ္ႏုိင္ ဖို႔က အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ အခု အစိုးရက ၂ဝ၁၄-၁၅ မွာငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလး ေသ မယ့္ႏႈန္းကို ခ်မယ္ဆိုတာ ဒီ Nutrition  မပါရင္ ခ်လုိ႔မရဘူး။ Nutrition Intervention က အရမ္း အေရးႀကီးတယ္။ ကမၻာမွာ ငါးႏွစ္ ေအာက္ကေလးေ တြ ေသတယ္။ အမ်ား ႀကီးေသတယ္။
ဒါေတြကို ဘယ္လို ကာကြယ္ႏိုင္ မလဲ။
ဒီကေလးေတြကို အသက္ကယ္ႏိုင္မယ့္ Intervention ေတြရွိတယ္။ အဲဒီထဲကမွ အေကာင္းဆံုးက ေမြးစမွ အသက္ ၆ လအထိ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္း တုိက္တာဟာ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလး ေသႏႈန္းကို ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ခ်ေပးႏိုင္ တယ္။ ဘာပစၥည္းမွ ေပးစရာမလိုဘူး ။မိခင္ႏုိ႔တုိက္တာပဲ။ အရည္အေ သြး ျပည့္ဝတဲ့ ျဖည့္စြက္ စာေတြ ေကြၽး မယ္ ဆိုရင္ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသႏႈန္း ကို ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ခ်ေပးႏိုင္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မိခင္ႏုိ႔တစ္မ်ဳိး တည္းတိုက္တဲ့ႏႈန္းဟာ အရင္ကဆိုရင္ ၁၄ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိတာ။ အခု ဆိုရင္ တက္လာတယ္ေလ။ စီမံကိန္းေတြ ခ်ၿပီး လုပ္ေနတာပဲ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ျပန္႔ေအာင္ အခု Infant and Young Child Feeding (IYCF) အသက္သံုးႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြကို အစားအစာ ေကြၽးေမြးရမယ့္ ဗ်ဴဟာကို  က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္။ ဆရာတို႔ UNICEF က နည္းပ ညာပိုင္း၊ ေငြေရး ေၾကးေရးပိုင္းကို ပံ့ပိုးတယ္။ အဲဒီမွာ မိခင္ႏုိ႔ခ်ဳိတိုက္ေကြၽး ေရးလည္း ပါတယ္။ ခုနကေျပာသလို ကြာလတီ ျပည့္တဲ့ ျဖည့္စြက္စာေတြ ေကြၽးမယ္။ Intervention  ေတြ အမ်ား ႀကီးပါတယ္။ ၂ဝ၁၁-၁၂ ကေန ၂ဝ၁၅-၁၆ အထိ ၅ ႏွစ္စာစီမံကိန္းခ်ၿပီးလုပ္ ေနၿပီ။ အခု ၂ဝ၁၃ ဆုိေတာ့ လုပ္ေန ရင္းတန္းလန္းေပါ့။ အဲဒီလုိ လုပ္ မယ္ဆို တစ္ခ်ိန္မွာ အရပ္ပုတာက်က်လာမွာ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီရဲ႕ ၅ ႏွစ္စာ စီမံကိန္းရဲ႕ အထဲမွာ ဘာေတြပါလဲဆုိေတာ့ ခုနက ေျပာတဲ့ လူေတြကို အသိပ ညာေပး တာ ေတြ၊ မိခင္ႏုိ႔ဘာေၾကာင့္ တုိက္တာလဲ။ ျဖည့္စြက္စာေကြၽးတာသည္ ဘာေၾကာင့္ ေကြၽးရသလဲဘာေတြပါရမလဲ စသျဖင့္ သင္တန္းေတြေပးမယ္။
စာရြက္စာတမ္း TV, DVD ေတြထုတ္တာတစ္ခုေပါ့၊ ေနာက္ေတာ့ ေဆး႐ံုေတြမွာ မိခင္ႏုိ႔ခ်ဳိ တုိက္ေကြၽးေရးေတြမွာ သင္တန္းျပန္ ေပးတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဆးေက်ာင္းေတြ မွာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြမွာထည့္တယ္။ ဆရာဝန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြက ဆရာဝန္ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အေတာ္မ်ားမ်ားက ဘာမွ မသိၾကဘူး။ အခု ေဆးေက်ာင္းေ တြမွာ ထည့္တယ္။ ၿပီးရင္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းေတြ၊ အဲဒီမွာ အကုန္ထည့္မယ္။ ေနာက္တစ္ ခ်က္က ဥပေဒထုတ္မယ္။ ဥပမာႏုိ႔မႈန္႔။ ေမြးစကေန ၆ လအထိ မိခင္ႏုိ႔ တစ္ မ်ဳိးတည္း တိုက္ရမယ္ဆုိေတာ့ ႏုိ႕မႈန္ ေတြေၾကာ္ျငာရင္ ဘယ္လိုေၾကာ္ျငာရ မလဲဆိုတဲ့ ဥပေဒ အခုေရးဆြဲတုန္းပဲ။ အဲဒါအတည္ျဖစ္ရင္ လုိက္နာရေတာ့ မယ္။ ဥပမာမိ ခင္ႏုိ႔တစ္မ်ဳိးတည္းတုိက္ မယ္ဆုိရင္ သူ႔အတြက္အေရးႀကီးတဲ့ Supporting လိုတာေပါ့။ အေထာက္ အကူလုိတယ္။ ဘာအေထာက္အကူေတြလုိလဲဆိုေတာ့ ခုန ကေျပာတဲ့မီးဖြားခြင့္ေတြေပါ့။ ၆ လျဖစ္ဖုိ႔ေပါ့။ ငါးႏွစ္စာ Plan မွာပါ တယ္။ မိခင္ႏုိ႔ တိုက္မတိုက္ Counselling လုပ္တာ၊ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြး ေႏြး အႀကံေပးတာေတြ လုပ္မယ္။
ကေလးတစ္ေယာက္ အရပ္ပုရတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဘယ္လို အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပုေနရတာပါသလဲ။
အသက္ ၃ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး တစ္ေယာက္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီ ကေလးက ႀကီးလာရင္ အရပ္ရွည္လား မရွည္ဘူးလားဆိုတာကို တစ္ခါတည္း ခန္႔မွန္းႏုိင္တယ္။ သံုးႏွစ္ေက်ာ္သြားရင္ လုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ကေလးေတြ အရပ္တက္လာတာ အခ်ိန္ ၃ခ်ိန္ရွိတယ္။ ပထမတစ္ခ်ိန္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ပထမ ၃ လက အရမ္းအေရးႀကီး တယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ပထမသံုးလက ဘာျဖစ္လုိ႔ အေရးႀကီးလဲဆုိေတာ့ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ပထမသံုးလမွာ ကေလး က အရပ္အရမ္းထြက္လာတာ။ အဲဒီ ပထမသံုး လမွာကေလးျဖစ္လာတဲ့ ဆဲလ္ ေလးေတြ ပြားလာတာ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကာလကို သံုးပိုင္းပိုင္းရင္ ပထမအပိုင္း က ဆဲလ္ေလးေတြ ပြားလာတယ္။ ဒုတိယပိုင္းမွာ ဆဲလ္ေလးေတြ ပြား လည္း ပြားလာတယ္။ ပြားထားၿပီးသား ဆဲလ္ေလးေတြက တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာ တယ္။ ေနာက္ဆံုး တတိယသံုးပိုင္းက် ေတာ့ ဆဲလ္ေလးေတြက မပြားေတာ့ ဘူး။ ႀကီးပဲႀကီးေတာ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ စဥ္း စားၾကည့္လုိက္ရင္ ဆဲလ္ေတြပြားလာတဲ့ အခ်ိန္ ပထမသံုးလက အရမ္းအေရးႀကီး တယ္။ ဥပမာဆဲလ္ေတြ ကလိုသေ လာက္ မပြားဘူးဆိုရင္ ႀကိဳက္သေလာက္ႀကီး ေလ လုိခ်င္တဲ့အရြယ္ အစားမရေတာ့ ဘူး။ ဆဲလ္အေရအတြက္ ျပည့္ေအာင္ ပြားရမယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ပထမ သံုး လမွာရွိတဲ့ အာဟာရက အရမ္းအေရး ႀကီးတယ္။
ကိုယ္ဝန္ပထမသံုးလမွာ ဆဲလ္ ေလးေတြပြားဖို႔အတြက္ ဘာလုိအပ္သလဲ ဆုိရင္ ဗုိက္တာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္ျပည့္ ျပည့္ဝဝရဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဗိုက္တာ မင္နဲ႔ သတၱဳ ဓာတ္ျပည့္ျပည့္ ဝဝရရင္ ဆဲလ္ေလးေတြ ပြားလာပါတယ္။ ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္ ဒုတိယသံုးလမွာေတာ့ ဗုိက္ တာမင္သတၱဳဓာတ္အျပင္ ကစီဓာတ္၊ အသားဓာတ္တို႔၊ အဆီ ဓာတ္တို႔လုိတယ္။ တတိယ သံုးလက်ေတာ့ ဗုိက္တာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္တုိ႔ သိပ္မလုိေတာ့ဘူး။ ဆဲလ္ကႀကီးလာဖို႔က်ေတာ့ အာဟာရက ႀကီးထြားေစတဲ့ ကစီဓာတ္တို႔၊ အသား ဓာတ္ေတြ လိုတယ္။အဲဒီေတာ့ ပထမသံုးလက အရမ္း အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ဝန္အပ္ၾက လဲ။ ပထမသံုးလဆို မသိၾက ဘူး။ အဲဒီ ေတာ့ ပထမသံုးလက လြတ္ကိုလြတ္သြား တာ။ အဲဒီေတာ့ ပထမသံုးလမိေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။ ပထမသံုးလမိ ေအာင္ဆိုရင္ ဟိုးကိုယ္ဝန္ မေဆာင္ ခင္ ကတည္းက လုပ္ရေတာ့မယ္။ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ၿပီးတာနဲ႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္သူသည္ ကေလး ယူေတာ့မွာပဲ။ ခုနက ေျပာတဲ့ ဗုိက္တာ မင္နဲ႔ သတၱဳဓာ တ္ေတြ ျပည့္ဝေအာင္ စားရေတာ့မယ္။
ေဆးဝါးေတြသံုးေဆာင္ ရေတာ့မယ္။ အဲဒါက တစ္ပိုင္းေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အပ်ဳိ အရြယ္ေက်ာင္းသူ မိန္းကေလးေတြကို စစ္တမ္းေကာက္တဲ့ေနရာမွာ ၂၆ ရာ ႏႈန္းက ေသြးအားနည္းေနတယ္။ အဲဒီ အရြယ္ဟာ ေသြးအားနည္းရမယ့္အရြယ္ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအရြယ္ေတြမွာ ေသြး အားနည္းရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရင္ ပိုဆုိး သြားၿပီ။ ဘယ္ကတည္းက အာဟာရ ျပည့္ဝရမလဲဆုိရင္ ဟိုးအပ်ဳိေပါက္ အရြယ္ကတည္းက ျပည့္ဝရမယ္။ ကိုယ္ ဝန္ မေဆာင္ခင္လည္း ျပည့္ဝရမယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ပထမသံုး လမီမွာ။ ခ်က္ ခ်င္း သိတာ လူနည္းစုပါပဲ။ အဲဒီလူေတြ အတြက္ေတာ့ ဘာျပႆနာမွမရွိဘူး။
အဲဒီမွာ လြတ္သြားၿပီဆုိရင္ကေလး က နည္းနည္းေသးသြားၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္ လြတ္သြားၿပီဆုိရင္ ေနာက္တစ္ခ်ိန္ မီ ႏုိင္တဲ့ တစ္ခ်ိန္ရွိေသးတယ္။ အဲဒါက အသက္ ၃ ႏွစ္ေ အာက္အခ်ိန္မွာေပါ့။ အသက္ ၃ ႏွစ္ေအာက္ကေလးကို အ စာေကြၽးတာလည္း အရမ္းအေရးႀကီး တယ္။ ျမန္မာမွာတင္ မကဘူး တစ္ ကမၻာလံုးမွာ ကေလးေတြကို အစာ ေကြၽးတဲ့ ေနရာမွာ ကေလးေတြအစာစား တာပဲ။ ႀကိဳက္သေလာက္စား၊ ႀကိဳက္ တာစား သိပ္အေရးမႀကီးဘူး။ သံုးႏွစ္ ေအာက္ ကေလးေတြ အစာေကြၽးတာ ဟာ ေတာ္ေတာ္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ကို သူတို႔ မသိၾကဘူး။ အဲဒီေတာ့ သံုးႏွစ္ေက်ာ္သြားရင္ အဲဒီကေလးကို ႀကိဳက္သေလာက္ေကြၽး မတက္ေတာ့ ဘူး။ တခ်ဳိ႕က တတိ ယအခ်ိန္ေကြၽးတာ ေပါ့ေနာ္။ လူပ်ဳိေပါက္၊ အပ်ဳိေပါက္ အခ်ိန္ ဒါေပမဲ့ လူပ်ဳိေပါက္အပ်ဳိေပါက္ အခ်ိန္က်ေတာ့ သိပ္မတက္ေတာ့ဘူး နည္းနည္းေလးပဲ တက္ တယ္။ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္အာဟာရနဲ႔ သံုး ႏွစ္ေအာက္ကေလး အစာေကြၽးတာ အဓိကပဲ။ အဲဒီႏွစ္ခ်က္မိလိုက္ရင္ ၿပီးၿပီ ပဲ။ အဲဒီမွာ ပထမသံုးလမွာမိဖို႔က အ ရမ္းခက္ တယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့သံုးႏွစ္ ေအာက္ကေလးမိဖို႔က အရမ္းအေရးႀကီး တယ္ေလ။ နံပါတ္တစ္အခ်က္က မိခင္ ႏုိ႔ တစ္မ်ဳိးတည္းကို ေမြးစကေန ၆ လအထိ တုိက္တာ၊ ေရေတာင္မတိုက္ ရဘူး။ ေမြးစကေန ၆ လ ကေလးေတြ ကိုေရမတိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ မိခင္ ေတြက ကေလးေတြေရဆာမွာပဲ ထင္ ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ မိခင္ႏုိ႔မွာ ေရက ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကပဲ အာဟာရေတြ သတၱဳဓာတ္ေတြ၊ ကိုယ္ခံ စြမ္းအားေတြပါတယ္။ အဲဒါက ကေလး ေတြအတြက္ လံုေလာက္ကို လံုေလာက္ တယ္။ ဘာမွ မလိုအပ္ဘူး။
နံပါတ္ ၂ အခ်က္က ၆ လျပည့္ တာနဲ႔ ျဖည့္စြက္စာေတြေကြၽးရမယ္။ကေလးႏွစ္ႏွစ္အထိ ေကြၽးရမယ္။ ေကြၽး တဲ့အခါမွာလည္းမိခင္ႏို႔ကို ကေလး ႏွစ္ႏွစ္အထိ ဆက္တုိက္ရ မယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖည့္စြက္စာေကြၽး တာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျဖည့္စြက္စာေတြက ကြာလတီမေကာင္းဘူး။ ကြာလတီ မ ျပည့္ဝဘူး။ ျဖည့္စြက္စာက အသ က္ ေျခာက္လကေန စတင္ေကြၽးရမွာ။ အ ႀကိမ္အေရအတြက္လည္း မွန္ကန္ရ မယ္။ အသက္ရွစ္လ၊ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ အထိ ဘယ္ႏွႀကိမ္ေကြၽးရ မယ္ဆုိတာ မ်ိဳး ေပါ့ ။နံပါတ္သံုးအခ်က္ကေတာ့ ကေလး ေတြကို အစံုေကြၽးရမယ္။ ကေလးေတြကို ေကြၽးတာ အစာအုပ္စုကို ခြဲထားတာ ၇ ခုရွိတယ္။ အဲဒီ ၇ ခုလံုး ေကြၽးရမယ္။ သံဓာတ္ျပည့္ ဝတဲ့ အစားအေသာက္ ေတြ ေကြၽးရမယ္။ သံဓာတ္အစားအစာ မေကြၽးႏိုင္ရင္ အားေဆးေကြၽးရမယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက ကေလးေတြကိုဘာ ေကြၽးလဲဆုိေတာ့ ထမင္းနဲ႕ ဆီေလးနဲ႕ ငါးေလးနဲ႔ ေကြၽးတယ္။ အဲဒီမွာ ဗိုက္တာ မင္နဲ႕ သတၱဳဓာတ္ေတြလံုးဝမပါဘူး။ ဗိုက္တာမင္ကေအဒီအီးေက အမ်ားႀကီး ပါပဲ။ သတၱဳဓာတ္ေတြမွာ အုိင္အိုဒင္း၊ သံ ဓာတ္ပါမယ္၊ ဇင့္ပါမယ္ အဲဒါေတြက ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အမ်ားႀကီးလုိတယ္။ ဝမ္းေလွ်ာရင္တုိက္တဲ့ ဓာတ္ဆားရည္ ေတြကိုၾကည့္ရင္ ဗုိက္တာမင္နဲ႕ သတၱဳ ဓာတ္ေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္။ အဲဒါ ေတြက အသက္ကယ္တာေလ။ အဲဒါ ေတြ ကေလးေတြမွာ နည္းေနၿပီဆိုရင္ မထြားေတာ့ဘူး။ကေလးေတြကို အရပ္ပုေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္း နံပါတ္တစ္ကေတာ့ ခုနက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေတြအာဟာရ မျပည့္ ဝတာ။ နံပါတ္ႏွစ္က သံုးႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔အစာေကြၽး တာမွာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိ တာေပါ့။ ျမန္ မာႏုိင္ငံမွာက ေမြးစကေန ၆ လ အထိ မိခင္ႏုိ႔တစ္မ်ိဳးတည္းတုိက္တဲ့ႏႈန္းက လည္း အရမ္းနည္းတယ္ေလ။ အဓိက က အဲဒီအေၾကာင္း အရင္း ႏွစ္ ခ်က္ ေၾကာ င့္ေပါ့။ သံုးႏွစ္ေအာက္ ကေလး ေတြကို အစာေကြၽးတာမမွန္တာ အဲဒါ ေၾကာင့္ ပုတာ။
အရပ္ပုတဲ့ကေလးေတြ မ်ားလာ မယ္ဆုိရင္ ဘာေတြ အက်ဳိးဆက္ရွိမလဲ။
ခုနက ေျပာသလုိ ၄ ခ်က္၊ (၁) ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသႏႈန္းလည္း မ်ားလာမယ္။ (၂) မူလတန္းေက်ာင္းၿပီး ေျမာက္မႈ စာတတ္ေျမာက္မႈ နည္းသြား မွာပဲ။ (၃) ေနာက္ အားကစားမွာလည္း ယွဥ္လို႔မရဘူး။ (၄)ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလည္း က်သြားမွာပဲ။ ဒီဟာေတြက အကုန္ ႏုိင္ငံအတြက္ေတာ့ အေရးႀကီးတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အရပ္ပုတာ က်သြားေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္သင့္ပါသလဲ။
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္က အာဟာရ လုပ္ငန္းေတြကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ရတာ။ ဆရာတို႔ အစည္းအေဝး အႀကီးႀကီးတစ္ ခုလုပ္ရမယ္။ ဒီအရပ္ပုတဲ့လူေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔။ ခုနကေျပာတဲ့ ၅ ႏွစ္စာ စီမံ ကိန္းမွာလည္း မိခင္ႏုိ႔တစ္မ်ဳိးတည္း တုိက္တဲ့ႏႈန္းေတြ တက္လာေအာင္လုပ္ မယ္။ ျဖည့္စြက္စာေကြၽးတဲ့ ကြာလတီ ေတြ ျပည့္ျပည့္ ဝဝတစ္ႏုိင္ငံ လံုး ျပန္႔ ေအာင္လုပ္မယ္။ ဒါေတြအားလံုးက ငါး ႏွစ္ေအာက္ကေလး အရပ္ပုတာကို ေလ်ာ့ေစတာေတြခ်ည္းပဲ။ ေနာက္တစ္ ခုထပ္ထည့္ရမွာက ကိုယ္ဝန္ေ ဆာင္ ေတြရဲ႕အာဟာရ။ ဆရာတို႔အခုက Iron ေဖာလစ္အက္ဆစ္ေတြ ေပးတယ္။ မလံုေလာက္ေသးဘူး။ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ ေသးတယ္။ ပထမသံုးလ လြတ္သြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္ကတည္းက လုပ္ရမလဲဆုိေတာ့ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကတည္းက သင္ရေတာ့မယ္ေလ။ Education ေလ။ ေက်ာင္းစာေတြမွာ ကတည္းက ပါရေတာ့မယ္။ အပ်ဳိေဖာ္ဝင္အရြယ္ေတြ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ရေတာ့မယ္။ ေနာက္ၿပီး မီဒီယာကလည္း အေရးႀကီးတာပဲ။ ေနာက္ၿပီး မီဒီယာကအခုဆို ဂ်ာနယ္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ေရဒီယိုေတြ၊ FM  ေတြ၊ TV ေတြကေန တစ္ဆင့္ထည့္လုိ႔ ရတာပဲ။
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြမွာေရာ ဘယ္ လုိေတြ လုပ္ေနၾကပါသလဲ။
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြမွာဆိုရင္ လည္း ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ Plan ေတြ ဆြဲၿပီးလုပ္ၾကတာပဲ။ နီေပါမွာဆုိရင္လည္း အဲဒီလိုပဲ။ နီေပါမွာဆုိရင္ ဆရာတို႔ထက္ ေစာတယ္။ သူတို႔မွာလည္းက်လာ တယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အာဟာရရယ္၊ IYCF ရယ္ ဒါက အဓိကလုပ္တာေပါ့။ေနာက္တစ္ပိုင္းလုပ္တာက ဘာလဲဆုိ ေတာ့ အစားအေသာ က္ဖူလံု ဖို႔နဲ႔ ေရာ ဂါ ကာကြယ္ဖို႔ကလည္း သူတို႔လည္း အား ျဖည့္ကူညီေပးရမယ္ေလ။ အေရးေပၚ အစားအေသာက္မျပည့္ဝရင္ ေရာဂါ ျဖစ္ရင္ တစ္ခ်ိန္လံုးေရရွည္စြဲ ကုေပး ရ မွာမ်ဳိးေပါ့။ ဗီယက္နမ္မွာလည္း အႀကီး အက်ယ္လုပ္တယ္။ ထုိင္းမွာလည္း လုပ္ တယ္။ ၾကာၿပီသူတို႔လုပ္တာ။
အရပ္ပုတာက အခုမွျဖစ္တာလား။ အရင္ကတည္းက ရွိခဲ့တာလား။
ပုတာက်ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းမဟုတ္ ဘူး။ သူက Generation အလုိက္ ပုတာ။ ပိန္တာက်ေတာ့ ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေဆးေတြထုိးေပး လုိက္။ အာဟာရျပည့္ဝေ အာင္စားလုိက္  ရင္မပိန္ေတာ့ဘူးေလ။ ဝလာမွာပဲ။ အရပ္ျမင့္ဖို႔က သံုးႏွစ္ေက်ာ္ရင္ လုပ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ အခုလက္ရွိ ရွိေနတဲ့ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကလည္း ရွည္ေအာင္လုပ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ေနာက္ထပ္တုိးလာမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ လုပ္ရမယ္။ အဲဒါကလည္း ခ်က္ခ်င္းမသိသာဘူး။ အခုလုပ္မွ ေနာက္ဆယ္ႏွစ္ေလာက္မွ သိသာမွာ။ ဒီကေလးေတြက ေနာက္ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္မွ ႀကီးလာမွာေလ။ အဲဒီေတာ့မွ ပညာေရးေရာ၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈေရာ၊ အားကစားေရာ တက္လာ မွာေလ။ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၿပီး လုပ္မွအရပ္ပု တာအတြက္ effect  ျဖစ္ေစမွာ။
အရပ္ပု၊ မပု ဘယ္လို စံခ်ိန္စံၫႊန္း ေတြနဲ႔ တိုင္းတာပါသလဲ။
ပထမဆံုးကေလးေတြကို သတ္ မွတ္တဲ့ အရပ္စံခ်ိန္မီမမီဆိုတာကို သတ္မွတ္တဲ့ WHO Standard  ကို သံုးတယ္။ အခုက ဆရာတို႔မွာ ငါးႏွစ္ ေအာက္ကေလးေတြကို တုိင္းတာတာ ၃ မ်ဳိးရွိတယ္။ တစ္မ်ဳိးက Under Weight ဆိုတာ ကေလးေတြကို ဝိတ္ ခ်ိန္တာေပါ့။ သြားဖြား ဆရာမေတြက ဝိတ္ခ်ိန္ရင္ Under Weight ဆိုတာ သိတယ္။ Under Weight ဆုိတာ ရွိ သင့္တဲ့အသက္အရြယ္မွာ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္မျပည့္ဘူး။ Under Weight လုိ႔ ေျပာရင္ ဆရာတို႔က ၂မ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္တယ္။ တစ္ခုက လတ္တေလာအာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့ တာ။ ေနာက္တစ္ခုက ေရရွည္ အာဟာ ရ ခ်ဳိ႕တဲ့တာ။ လတ္တေလာ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့တာက ပိန္သြားတာ။ ေရရွည္ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့တာက ပုသြားတာ။ အဲဒီႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ အဲဒီႏွစ္မ်ဳိးကို ဘာနဲ႔ ျပန္တုိင္းလဲဆုိေတာ့ အရပ္နဲ႔ ျပန္တုိင္း တယ္။ ျပန္တုိင္းတဲ့အခါ ရွိသင့္တဲ့ အသက္အရြယ္မွာ ရွိသင့္တဲ့အရပ္ မရွိဘူးဆိုရင္ အဲဒါဟာ ပုသြားၿပီ။  ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ဇယား အတိုင္းမရွိရင္ အရပ္ပုတယ္လုိ႔  ေျပာ လုိ႔ရတယ္။
မလုပ္ဘဲ ဒီတုိင္းဆက္ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လုိျဖစ္လာမလဲ။
ခုနက ေျပာသလို အဓိကျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ မူလတန္းပညာသင္တဲ့ႏႈန္းေတြ က်သြားၿပီဆိုရင္ သြားၿပီေလ။ မူလတန္း မွာ မၿပီးရင္ေတာ့သြားၿပီေပါ့။ ကေလး ေသတာလည္း မ်ားလာမယ္ေလ။ ေနာက္တတိယတစ္ခုက ကုန္ထုတ္လုပ္ မႈလည္း က်လာမယ္ေလ။ အားကစား မွာလည္း မေအာင္ျမင္ေတာ့ဘူးေလ။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံအတြက္ သြားၿပီေပါ့။ မ်ားလာေလ ပိုဆုိးၿပီေလ။ျမ တ္ စု ၿငိ မ္ း ေ တြ႔ ဆံု ေ မ း ျမ န္ း သ ည္
popularmyanmar

စင္ကာပူအေျခစုိက္ကခ်င္အဖဲြ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေတြ႔မည္မဟုတ္စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနတ့ဲ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အကူအညီ မေပးႏုိင္ခ့ဲဘူး လုိ႔ ကခ်င္အဖဲြ႔အစည္း (စင္ကာပူ)က မေန႔ကရက္စဲြနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မနက္ျဖန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စကၤာပူလာၿပီး ျမန္မာျပည္သားတုိ႔နဲ႔ ေတြ႔တ့ဲအခမ္းအနားမွာ သူတုိ႔အဖဲြ႔ "ပါ၀င္တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း" ေၾကညာခ်က္မွာ ေရးထားပါတယ္။

တက္ေရာက္တ့ဲ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြက အဖဲြ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳတက္ေရာက္ျခင္း မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ဆက္ေရးထားပါတယ္။

အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ျပန္တ့ဲ ေၾကညာခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ျပည္ပခရီးစဥ္အမ်ားအျပားထြက္ေနတ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ စကၤာပူခရီးစဥ္က်မွပဲ ဒီလုိ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ကန္႔ကြက္ခံရမႈနဲ႔ ႀကဳံရတာလုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

အထက္မွာ ေတြ႔ရတာကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ လုိင္ဇာၿမိဳ႕ေရာက္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ပုံ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧရာ၀တီ

တစ္ခ်ိန္က သိပံၸလြန္ဆုိေသာ အျဖစ္မ်ားသိပံၸအေျချပဳ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား၊ ႐ုပ္ျပမ်ား၊ ၀တၳဳမ်ားထဲတြင္ လူမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈကို လုံး၀ဥႆုံေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ စက္ ႀကီးမ်ားကို ေတြ႕ရသလုိ အဆုိပါစက္ကို တီထြင္သူမ်ားထက္စက္ကေက်ာ္လြန္သြားၿပီးလူကုိျပန္လည္ခ်ဳပ္ကုိင္သည့္ ဇာတ္
လမ္းမ်ဳိးၾကည့္ရဖူးပါသည္။ သိပၸံလြန္ကားဟုယူဆထားသျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာအရာမ်ားကို စိတ္ကူးယဥ္႐ုိက္ကူးထား
သျဖင့္ ၾကည့္၍အလြန္ေကာင္းေသာ္လည္း ျဖစ္လာႏုိင္မည္မဟုတ္ဟုယုံၾကည္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ထုိယူဆခ်က္မ်ားအေပၚ သံသယျဖစ္စရာမ်ားေတြ႕လာရသည္။ ယင္းမွာမုိဘုိင္းဆက္သြယ္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

မုိဘုိင္းဖုန္းနံပါတ္ကုိသိလွ်င္ ထုိဖုန္းကုိင္ေဆာင္ထားသူ ကမၻာ့မည္သည့္အရပ္ေဒသ ေရာက္ေနသည္ကို ရွာေဖြႏုိင္
သည့္ နည္းပညာရွိလာသည္။ ထုိမုိဘုိင္းဖုန္းမွ မည္သည့္ဖုန္းကို အႀကိမ္မည္မွ်ေခၚဆုိသည္၊ မည္မွ်ၾကာေအာင္ ေျပာဆုိသည္ စသည့္
အခ်က္အတိအက်ကလည္း ဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီတြင္ရွိေနသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ဖုန္းစကားေျပာသည့္ အသံမ်ား
ကို ဖမ္းယူနားေထာင္ႏုိင္လာသျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားမရွိေတာ့ဟုပင္ ဆုိရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သာမန္အားျဖင့္ ဖုန္းကုမၸဏီမ်ားက ၎တုိ႔၀န္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳသူမ်ား၏ ေခၚဆုိမႈမ်ားကို လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအာဏာႀကီးတစ္ရပ္က ေတာင္းဆုိလာလွ်င္ေပးအပ္ရေပသည္။ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အစုိးရက ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေတာင္းရန္မလုိပါ။ ၎ဘာသာပင္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရယူႏုိင္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကကု မၸဏီမ်ားကသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသျဖင့္ အစုိးရက ေတာင္းဆုိၾကသည္လည္းရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳေသာ မုိဘုိင္းဖုန္းကုိ ျပည္သူမ်ား ဆိတ္ကြယ္ရာမရွိေတာ့ဟုပင္ ေျပာႏုိင္သည္။ မိမိ၏ လြတ္ လပ္ခြင့္မ်ားထိပါးခံလာရသည္။ ဤသည္ကားေခတ္မီနည္းပညာသုံး မုိဘုိင္းဖုန္း၏ ထုိးႏွက္႐ုိက္ခတ္မႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ဥပမာတစ္ခု ကုိ ၾကည့္လွ်င္အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ဗယ္႐ုိင္ဇုန္ဖုန္းကုမၸဏီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြင္း အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း အေမရိကန္ဗဟုိစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး႐ုံး အက္ဖ္ဘီအုိင္က လူမ်ား၏ ဆက္သြယ္မႈကုိေစာင့္ၾကည္ႏုိင္ရန္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကိုထုိးေဖာက္လာသည္။ အေမရိကန္၏ အႀကီး ဆုံးဖုန္းကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ဗယ္႐ုိင္ဇုန္သုံးသူထဲမွ မသကၤာသူမ်ားကို တရား႐ုံးအမိန္႔ျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ဆက္သြယ္မႈကို ေန႔စဥ္ေစာင့္ၾကည့္နားေထာင္လာခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ဇူလုိင္လအထိ တရား႐ုံးကခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီးသန္းႏွင့္ခ်ီေသာအေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအၾကားဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ားကို ၾကားျဖတ္နားေထာင္ဖမ္းယူခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ႏုိင္ငံလုံၿခဳံေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း မသက္ဆုိင္သူမ်ားၾကားမွ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာမ်ားေဖာက္ထြင္းခံရသည္ဟု လူမႈလြတ္လပ္ခြင့္အေရးေတာင္းဆုိသူမ်ားကေျပာဆုိၾကသည္။ မုိဘုိင္းဖုန္း၏ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြမႈမ်ား လည္းထြက္ေပၚလာသည္။ ေနာက္ဆုံးအေျဖမွာ မုိဘုိင္း၊ အင္တာနက္စသည့္အရာအားလုံးအတြက္ လုံၿခဳံေရးကိုမည္သူမွ အ ျပည့္အ၀ အာမမခံႏုိင္ဆုိေသာ အေျဖသာျဖစ္သည္။ နည္းပညာတုိးတက္မႈကိုလူတုိ႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္အလဲအလွယ္ျပဳေနရသည္ဟုပင္ ဆုိရေပေတာ့မည္။
7Day News Journal

ေဆးမင္ေၾကာင္ေၾကာင့္ L'Orealႏွင့္ မိတ္မပ်က္ဘဲ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္သြားမည့္ Cheryl Cole
အလွကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကမၻာေက်ာ္ L'Oreal ကုမၸဏီ၏ ေၾကာ္ျငာ ေမာ္ဒယ္လ္လည္းျဖစ္ ၊ ၿဗိတိသွ် နာမည္ႀကီး Pop ဂီတ အဆိုေတာ္ ျဖစ္သည့္
Cheryl Cole သည္ သူမ၏ ေက်ာဘက္တြင္ ႀကီးမားေသာ ႏွင္းဆီပန္း ပြင့္ႀကီးမ်ားပံု ေဆးမင္ေၾကာင္ကို ေရးထိုးခဲ့သည့္ အတြက္ မိခင္က ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ ၊ ကုမၸဏီမွ သေဘာမက်မႈမ်ားေၾကာင့္ L'Oreal ႏွင့္ လမ္းခြဲရႏိုင္သည္အထိ အဆိုးဘက္မွ သက္ေရာက္မႈမ်ားသာ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ Cheryl Cole ၏ ေဆးမွင္ေၾကာင္ တက္တူးသည္ ေနာက္ေက်ာတြင္ျဖစ္ရာ မ်က္ႏွာအလွႏွင့္ အေရျပား အသားအေရႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ေရာက္မႈ နည္းေစသည္ဟု ယူဆသည္က တစ္ေၾကာင္း ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ၿဖစ္ေစသည္ဟု ကုမၸဏီဘက္မွ စဥ္းစားထားသည္။ Cheryl Cole သည္ L'Oreal ၏ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေၾကာ္ျငာေပးခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။
MyanmarUpdates

သြားတိုက္တံ မရွိသည့္အခါ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းေနေစဖို႔

(၁) ပီေကဝါးပါ

သစ္ႀကံပိုးေခါက္ (cinnamon) ပါဝင္သည့္ ပီေက သည္ ပါးစပ္အတြင္းရွိဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ေသေစ သည္။ cinnamic aldehyde ဓါတ္သည္ သစ္ပင္မွရသည့္ အဆီ ျဖစ္ၿပီးသြားပိုးစားေစသည့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည္။

(၂)သြားကိုတိုက္ခြ်တ္သန္႔စင္ႏိုင္ သည့္အစာမ်ားစားပါ

ႄကြပ္ဆတ္သည္႕အစာမ်ားသည္ သြားကိုတိုက္ခြ်တ္သန္႔စင္ေပးႏိုင္သည္။ ပန္းသီး၊ မုန္လာဥ၊ တ႐ုတ္နံနံ၊ ေျပာင္းဖူးေပါက္ေပါက္စသည့္ အစားအစာမ်ားသည္ လည္း သြားကိုသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည္။

(၃) လက္ဖက္ရည္ေသာက္ပါ

လက္ဖက္ရည္တြင္ပါဝင္သည့္ flavanoid ဓါတ္မ်ား သည္ သြားတြင္ကပ္ၿငိေနသည့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို သန္႔စင္ေပးႏိုင္သည္။ သြားမ်ားကို ခိုင္မာေစသည့္ fluoride ဓါတ္မ်ားသည္ လက္ဖက္ရည္တြင္ ေပါမ်ားစြာပါဝင္သည္။

(၄) ေရေသာက္ပါ

တစ္နာရီတစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေရေသာက္ပါ။ မၾကာခဏ ေရအနည္းငယ္စီ ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ခံတြင္းေရာဂါပိုး မ်ား နည္းပါးေစၿပီး သြားေပါက္ျခင္း၊ ပိုးစားျခင္း၊ သြားဖံုး ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ခံတြင္းနံ႔ဆိုးျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။
သီဟ
Source:RD


ဖခင္ျဖစ္သူက သမီးငယ္ ဒုကၡိတျဖစ္မႈအတြက္ ေဆးထိုးေသာ ဆရာဝန္ကို အမႈဖြင့္


ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ လိပ္ကုန္း ေက်း႐ြာတြင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ အဖ်ားေဝဒနာ ခံစားေနရေသာ အသက္ေလးႏွစ္အ႐ြယ္ သမီးျဖစ္သူကို ေဆးခန္း၌ ကုသစဥ္ ဆရာဝန္က ေဆးထိုးမွားသျဖင့္ ဘယ္ဘက္ေျခ ေထာက္ေအာက္ပိုင္းမွာ သိမ္ဝင္သြားကာ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ဒုကၡိတဘဝ ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုကာ ေဆးခန္းပိုင္ရွင္ ဆရာဝန္ကို စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္ တိုင္တန္းထားေၾကာင္း ေလွာ္ကားနယ္ေျမ ရဲစခန္းတြင္ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ လိပ္ကုန္း ေက်း႐ြာတြင္ ယခုနစ္ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔က လိပ္ကုန္းေက်း႐ြာေန အသက္ေလးႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိ သမီးျဖစ္သူ မျပည့္စုံသည္ ကိုယ္ပူကာ ဖ်ားနာေနေသာေၾကာင့္ ယင္းၿမဳိ႕နယ္ (၁၄) ရပ္ကြက္ရွိ ေအာင္သစၥာ ေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္ ကုသခဲ့ရာ အသက္ ၇၅ ႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္ ေဒါက္တာမိုလီဟာမက္က ကေလးငယ္၏ ညာဘက္တင္ပါးတြင္ ေဆးတစ္လုံး ထိုးေပးခဲ့ၿပီး အိမ္ျပန္အေရာက္တြင္ ကေလးငယ္မွာ လမ္းေလွ်ာက္၍ မရေတာ့ေၾကာင္း ယင္းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေဆးခန္းသို႔ သုံးရက္ဆက္တိုက္ ျပသခဲ့ေသာ္လည္း သက္သာမႈ မရွိသျဖင့္ ေဒါက္တာ မိုလီဟာမက္က ရန္ကုန္ ကေလးေဆး႐ုံႀကီးသို႔ သြားေရာက္ ကုသရန္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ ေဆး႐ုံတြင္ ကုသခဲ့ေသာ္လည္း ကေလးငယ္၏ ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္ ေအာက္ပိုင္းမွာ သိမ္ဝင္သြားကာ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ဒုကၡိတဘဝ ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဖခင္ျဖစ္သူက ၎ဆရာဝန္ကို အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ကေလးက ေဆးခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာစဥ္ အဖ်ားက်ေဆး ၁ စီစီကိုသာ ညာဘက္တင္ပါးသို႔ ထိုးေပးခဲ့ၿပီး ယခုသိမ္ဝင္ခဲ့ေသာ ေျခေထာက္သည္ ဘယ္ဘက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္၏ ေဆးကုသစရိတ္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ကေလး၏ မိဘမ်ားက ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ေငြက်ပ္ကိုးသိန္းကို ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၌ ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆးထိုးမွားသည္ဟု ဆိုသည္မွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း အမႈဖြင့္ခံရသည့္ လုပ္သက္ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ၾကာ ေဆးကုသခဲ့ေသာ ေအာင္သစၥာ ေဆးခန္းပိုင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္ ေဒါက္တာမိုလီဟာမက္က ေျပာၾကားသည္။

ေဆးကုသမႈ စရိတ္သည္ ေငြက်ပ္ ကိုးသိန္းမက ကုန္က်ခဲ့သည့္အျပင္ သမီးျဖစ္သူသည္ ဒုကၡိတဘဝ ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေဇာ္က တရားလိုျပဳကာ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွာ္ကားနယ္ေျမ ရဲစခန္းထံမွ သိရွိရသည္။

ေအာင္သစၥာ ေဆးခန္းသည္ ေဆးကုသစရိတ္ သက္သာေသာေၾကာင့္ (၁၄) ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ လိပ္ကုန္းေက်း႐ြာရွိ ေနထုိင္မေကာင္းသူမ်ား အားထားကုသလ်က္ရွိေသာ ေဆးခန္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းရပ္ကြက္ေနသူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါ အမႈကို (ပ) ၂၈၂/၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၃၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

သစ္ထူးလြင္

နာမည္ႀကီးပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ဟိုတယ္အခန္းအတြင္း တည္းခိုေနထိုင္ခဲ့သည့္ ဆီဒိုးနား လွ်ဳိ႕ဝွက္ ကင္မရာ ရိုက္ကူးထားသည္ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား ျပန္႕ႏွံ႕ေန


(Facebook ေအာက္ပါအတုိင္း သတင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါသည္။ သတင္းအမွားျဖစ္ပါတယ္။)
ရက္ပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္ျမဳိ႕ရွိ ၾကယ္ငါးပြင့္ ဟိုတယ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္တြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ကင္မရာ တပ္ဆင္၍ ရိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတစ္ခု အြန္လိုင္းတြင္ ျပန္႕ႏွံ႕လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတြင္ အႏုပညာရွင္ နာမည္ၾကီးအသိုုင္းအ၀ုုိင္းမွ ၂ ေယာက္၊ အစိုုးရအၾကီးအကဲပိုုင္းမွ ၃ ေယာက္၊ ခ်မ္းသာသည့္ ခရိုနီအသိုုင္းအ၀ုုိင္းမွ ၅ ေယာက္တို႕ ပါရွိသည့္အတြက္ အထူးပင္ လူေျပာမ်ား ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမွာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္လွေသာ High Definition ဗီဒီယိုျဖစ္ကာ အသံဖမ္းစနစ္လည္း အထူးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ မွတ္တမ္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ လာေရာက္ တည္းခိုၾကသူမ်ားအား ရိုက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္ျပီး နာမည္ႀကီးပုဂၢဳိလ္မ်ား ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္ဆီဒိုးနားအပါအဝင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ ေခ်ာင္းသာႏွင့္ မႏၱေလးေဒသမ်ားရွိ ဟိုတယ္ေပါင္း ၆ ခုတို႕တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း တည္းခိုခဲ့ၾကသူမ်ား၏ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ ဟိုတယ္မွာ ေရႊနန္းေတာ္ ဟိုတယ္ ျဖစ္ျပီး ယင္းဟိုတယ္အခန္းမ်ားအတြင္းမွ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားလည္း လိုခ်င္သူမ်ား ရွိပါက မွ်ေဝေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

HD Version ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သိရွိရသည္။

(Hotel အခန္းတစ္ခုမွာ ေျပာသံတစ္ခု)
................................................
ေမာင္ရယ္ က်မဖင္ေျပာင္ျပီး အိပ္တာ hidden Cam ထဲမွာ ပါသြားမွာစိုးလုိ ့ ေစာင္ျခံဳျပီး အိပ္ပါရေစေနာ္ တဲ့ ......။

(Hotel အခန္းတစ္ခုထဲက ပုံရိပ္မ်ား)
............................................
(အခ်ိန္က ေလးနာရီ... အခန္းတံခါးတစ္ခုကို ေကာင္မေလးက သူ ့ခ်စ္သူမ်က္နာကို ၾကည့္လိုက္ပီး ညင္သာစြာ ပိတ္လိုက္တယ္.. ျပံဳးျပတယ္.. ခဏေလးေနာ္ ေရခ်ဳိးခန္းကို သြားလုိက္မယ္...တဲ့
ေကာင္ေလးမွာေတာ့ သူေဖာင္းပီအိပ္ကို နိုက္လိုက္ျပီး... ပိုက္ဆံအိပ္ကိုဆဲြထုပ္လိုက္တယ္... သူ ့မ်က္နာ အျပံဳးမ်ားစြာနဲ ့........CENSOR CENSOR CENSOR CENSOR အို CENSOR CENSOR CENSOR)

အထက္ပါ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကို နမူနာအျဖစ္ ျမည္းစမ္းၾကည့္ရႈလိုပါက ဂူးဂဲလ္မွတစ္ဆင့္ လက္ဝယ္ပိုင္ထားသူအား ေမတၱာရပ္ခံကာ https://docs.google.com/file/d/0B5IWeiuuAQIkYjBIdGdsTU5vV28 တြင္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ နမူနာဗီဒီယို မွတ္တမ္းမွာ (၁၀)နာရီစာ ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဆီဒိုးနားဟိုတယ္ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ကင္မရာရိုက္ကူးမႈမွတ္တမ္းမ်ားကို ယင္းတို႕ဟိုတယ္ ၀က္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ ခိုးဝင္၍ ရယူသြားသည္ ဟု ယူဆလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆီဒိုးနား ဝက္ဆိုက္ http://www.sedonasmyanmar.com/ ကို ျဖဳတ္ခ်ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဟိုတယ္ လုံျခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္အမွန္မွာ အဆိုပါဟိုတယ္မ်ားတြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ခဲ့သူမွာ ဟိုတယ္မ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြင္းမွ မဟုတ္ဘဲ ျပင္ပမွ ဝင္ေရာက္ကာ တပ္ဆင္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းပုဂၢဳိလ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုံျခဳံေရးကင္မရာမ်ား ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး ဟိုတယ္မ်ားတြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ကာ ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားကို ၄င္း၏ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္းထားခဲ့ျပီး အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို Delete လုပ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ဖိုင္မ်ား ျပန္လည္ရွာေဖြသည့္ Software မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ စုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၄င္းပုဂၢဳိလ္မွာ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ အေျခစိုက္ေနထိုင္သူ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

နာမည္ႀကီးဟိုတယ္အခန္းမ်ားအတြင္း မွတ္တမ္းဗီဒီယိုမ်ားကို ဂူးဂဲလ္တြင္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္၍ ၾကည့္ရႈသူမ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ စိတ္ရွည္သည္းခံေစာင့္ဆိုင္း၍ ၾကည့္ရႈရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ဂူးဂဲလ္မွ ေအာက္ပါအတိုင္း Message ေပၚလာခဲ့ပါက ယေန႕အတြက္ေတာ့ စိတ္ေလွ်ာ့၍ ေနာက္တစ္ေန႕ ျပန္လည္ႀကဳိးစားၾကည့္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

Sorry, you can't view or download this file at this time. Too many users have viewed or downloaded this file recently. Please try accessing the file again later. If the file you are trying to access is particularly large or is shared with many people, it may take up to 24 hours to be able to view or download the file. If you still can't access a file after 24 hours, contact your domain administrator.

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဆီဒိုးနားသို႕ သြားေရာက္ခဲ့ဘူးေသာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အျပင္းအထန္ လိုက္လံစုံစမ္းလ်က္ရွိျပီး အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ စုံတြဲမ်ား ဝါကၽြတ္လွ်င္ မျဖစ္မေန လက္ထပ္ရေတာ့မည့္ အေျခအေနသို႕ ဆိုက္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ယင္းဟိုတယ္မ်ားသို႕ သြားေရာက္ခဲ့ဘူးေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ နာမည္ႀကီးအႏုပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ယင္းဗီဒီယိုမွတ္တမ္း ျပင္ပ ေစ်းကြက္သို႕ ထြက္ေပၚမလာေစရန္ ဆုေတာင္းၾကရေတာ့မည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အြန္လိုင္း အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွာမူ ၁၀ နာရီစာ ကြာလတီျမင့္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းမ်ား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္႕ႏွံ႕လ်က္ ရွိရာ မၾကာခင္အခ်ိန္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးသို႕ ျပန္႕ႏွံ႕လာေတာ့မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။

NPT Post
via
https://www.facebook.com/buglab.official?directed_target_id=0
Red Star News

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွာ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မုိင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္ခဲြမွာ မေန႔ညေနပိုင္းက အစိုးရစစ္တပ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ SSPP တုိ႔ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ မုိင္းရယ္ၿမိဳ႕နဲ႔ နမၼတူၿမိဳ႕ၾကားက ကုန္းကုလားေက်းရြာမွာလည္း ပစ္ခတ္မႈေတြျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ(SSPP) ဒုတိယရံုးအဖဲြ႔မွဴး ဦးစိုင္းဖုန္းဟန္က RFA ကို ေျပာပါတယ္။

“မေန႔ကေတာ့ ၃ နာရီကေန ၃ နာရီခြဲေလာက္ က်ေနာ္တို႔ မိုင္းရယ္ အေရွ႕ဘက္မွာေရာ၊ မိုင္းရယ္ အေနာက္ဘက္မွာေရာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္၊ ခမရ ၅၄ ေပါ့၊ က်ေနာ္တို႔ SSA တပ္ဘက္ သူတို႔ဆက္ၿပီးေတာ့ ဝိုင္းၿပီးတက္တဲ့ အေနအထားမွာရွိပါတယ္၊ အဲဒါကေနစၿပီးေတာ့ မိနစ္ ၃ဝ ေလာက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္၊ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ၿငိမ္ေနတဲ့သေဘာရွိပါတယ္ ”

အဲ့ဒီနယ္ေျမေတြမွာ အစိုးရစစ္တပ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီတပ္ေတြ ႏွစ္ဘက္တပ္ခ်ထားတဲ့နယ္ေျမေတြ ေရာယွက္ေနတဲ့ နယ္ေျမေတြလည္းရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရတပ္ဘက္က အတည္ျပဳခ်က္မရရွိေသးသလုိ သတင္းထုတ္ျပန္တာလည္း မရွိေသးပါဘူး။
RFA Burmese

ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း ဆင္ေပါက္ေလးကို နင္းေခ် ပစ္ေပါက္သတ္သည့္ မိခင္ဆင္မႀကီးဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Halle ရွိ တရိစာၦန္႐ံုငယ္ေလးထဲတြင္ ဆင္ေပါက္ေလးကို ေမြးဖြား ခဲ့ေသာ မိခင္ဆင္မႀကီးက ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း သူမ၏ကေလးအား နင္းေခ်ကာ
ႏွာေမာင္းျဖင့္ ပစ္ေပါက္ သတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Bibi ဟု အမည္ရေသာ ထိုဆင္မႀကီးဟာ ယခုဆင္သားေပါက္ႏွင့္ပါဆို သံုးႀကိမ္တိတိ သားဖြားသည့္ အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ ဆင္မႀကီးျဖစ္သည္မို႔ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု မထင္ခဲ့ေသာေၾကာင္း တရိစာၦန္႐ံုေစာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ဆိုခဲ့သည္။

Bibi က ဝန္ထမ္းမ်ား လာဝင္မကူႏိုင္ခင္ ဆင္ေပါက္ေလးကို ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း
ေျချဖင့္နင္းေခ်ခဲ့ကာ သူမႏွာေမာင္းျဖင့္ ပစ္ေပါက္သတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒါဟာ ကေလးေမြးဖြားရာတြင္ ရရွိေသာ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားက ဆိုခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ (၃၀)ရက္ေန႔ကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Shandong နယ္ေျမထဲက Rongcheng ရွိ Shendiaoshan သဘာဝသားရဲ တရိစာၦန္ ေဘးမဲ့ဧရိယာထဲတြင္ သားေပါက္ေသာ ဆင္မႀကီးက ဆင္ေပါက္ေလးကို ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း ေခ်နဲ႔နင္းေနခဲတာကို ဝန္ထမ္းမ်ား က ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကၿပီး ဒါဟာ ဆင္မႀကီးက ဆင္ေပါက္ေလးကို အမွတ္တမဲ့ နင္းမိတာလို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားက ထင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိခင္ဆင္မႀကီး၏ အနင္းခံခဲ့ရေသာ ထိုဆင္ေပါက္ေလးအား ရရွိလာေသာ ဒဏ္ရာမ်ား သက္သာေအာင္ ႏွစ္နာရီအၾကာ ကုသအၿပီး ဆင္မႀကီးဆီ
ျပန္ပို႔ေသာအခါ ထိုဆင္မႀကီးက ထပ္မံနင္းသတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာ
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားက ဆင္မႀကီးကို ဆင္ေပါက္ေလးရဲ႕အေဝး ေျခာက္လႊတ္ ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မိခင္ဆင္မႀကီးရဲ႕ ပစ္ပယ္မႈခံရေသာ ဆင္ေပါက္ေလးဟာ ၎အား ဝန္ထမ္းမ်ားက ေဖ်ာင္းဖ် ေခ်ာ့ေမာေနသည့္တိုင္ေအာင္ ငါးနာရီၾကာ ေအာ္ဟစ္ငိုယိုေနခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
Kayan Times

(၅)ဘီလီယံတဲ့ ထပ္ေပၚလာျပန္ပါၿပီ။


စကၤာပူ ဘဏ္၂ခုတြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဒၚလာ ၅ဘီလီယံ အပ္ထားဟု ERI ဖြင့္ခ်

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၉ႏွစ္အတြင္း ရတနာ ဂတ္စ္ပိုက္ လိုင္းမွ ရရွိေသာ အျမတ္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဘီလီယံကို စကၤာပူရွိ ဘဏ္ ႏွစ္ခုတြင္ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း Earth Rights International – ERI က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

Oversea Chinese Banking Corporation ႏွင့္ DBS Group ဘဏ္ႏွစ္ခုတြင္ ရတနာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမွ ရရွိေသာ ေငြမ်ားကို အပ္ႏွံထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်မႈမွ လစဥ္ ေဒၚလာ သန္း ၁၅ဝ ပံုမွန္ ရရွိေန ေၾကာင္း ERI ၏ အစီရင္ခံစာကို ကိုးကားၿပီး လယ္ရီေဂ်ဂင္က The National သတင္းစာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း သတင္း မီဒီယာအခ်ဳိ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားတြင္ ဘဏ္ရင္း ၅ခုဖြင့္ကာ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ေပၚထြက္ လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ ဒုတိယ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးက အဆိုပါ သတင္းကို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

၁၁ ဘီလီယံ ဘဏ္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပၚထြက္ မလာေသးခ်ိန္တြင္ ERI က ၅ဘီလီယံရွိေၾကာင္း ဖြင့္ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။....Kamayut

cokodmoe
Classic Burma News

ဇူကာဘတ္က အေမရိကန္၏ အခ်မ္းသာဆံုး အဆင့္ ၂၀ ပုဂၢိဳလ္ ျပန္ျဖစ္လာ
Facebook တည္ေထာင္သူ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္ဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ ႔အခ်မ္းသာဆံုး နံပါတ္ ၂၀ ေျမာက္ ပုဂၢိဳလ္ေနရာကို ျပန္လည္ ရရွိလိုက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Forbes မဂၢဇင္းက ေဖာ္ျပတဲ့ အေမရိကန္ရဲ ႔အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢဳိလ္ ဦးေရ ၄၀၀ စာရင္းထဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယမန္ႏွစ္တုန္းက ပိုင္ဆုိင္မွု ေငြအင္အား ကန္ေဒၚလာ ၉.၄ ဘီလ်ံနဲ႔ နံပါတ္ ၃၆ မွာ ရွိခဲ့သူပါ။ ယခုေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မွု ၁၉ ဘီလ်ံ ဝန္းက်င္ ရွိလာျပီး နံပါတ္ ၂၀ ျပန္ရလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ IPO ကို ထုတ္မေရာင္းခင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က သူရခဲ့တဲ့ အဆင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေတာ့ သူျပန္ရလိုက္ပါျပီ။

Bloomberg ရဲ ႔ ေျပာဆုိခ်က္အရ ကေတာ့ ဇူကာဘတ္ပိုင္ဆိုင္မွုက ၂၁.၇ ဘီလ်ံေတာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အ့ဲထပ္လည္း မ်ားခ်င္မ်ားေနအံုးမွာပါ။ အေမရိကန္ရဲ ႔အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ေနရာမွာေတာ့ ဘီလ္ဂိတ္က ရွိေနပါ ေသးတယ္။ သူ႔ပိုင္ဆိုင္မွုက ၇၂ ဘီလ်ံေတာင္ပါ။ Larry Page နဲ႔ Sergey Brin ကေတာ့ နံပါတ္ ၁၃ နဲ႔ ၁၄ ကို အစဥ္လိုက္ ယူထား ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ ႔ နည္းပညာ လုပ္ငန္းျဖင့္ အခ်မ္းသာဆံုး ျဖစ္သူ ဆယ္ဦးစာရင္းထဲ မွာေတာ့ ဇူကာဘတ္က နံပါတ္ ၆ မွာ ရွိေနပါတယ္။ စာရင္းအတိအက်က ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Bill Gates: No. 1, $72 billion
Larry Ellison: No. 3, $41 billion
Jeff Bezos: No. 12 , $27.1 billion
Larry Page: No. 13, $24.9 billion
Sergey Brin: No. 14, $24.4 billion
Mark Zuckerberg: No. 20, $19 billion
Steve Ballmer: No. 21, $18 billion
Michael Dell: No. 25, $15.9 billion
Paul Allen: No. 26, $15.8 billion
Charles Ergen: No. 32, $12.5 billion

အေမရိကန္ရဲ ႔စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွု မွာ နည္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ အေရးအၾကီးဆံုး အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: mashable

ေအာင္ခမ္း (TSJ team)
TechSpace Journal

သီေပါမင္းႏႇင့္ စုဖုရားလတ္တုိ႔ ၀တ္ဆင္ခဲ့သည့္ မဟာလတၲာ ၀တ္႐ုံေတာ္ကုိ ဂ်ပန္နည္းပညာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းမည္
အမ်ဳိးသားျပတုိက္ (ရန္ကုန္)တြင္ ျပသထားသည့္ သီေပါမင္းႏႇင့္ စုဖုရားလတ္တုိ႔ ၀တ္ဆင္ခဲ့ေသာ မဟာလတၲာ ၀တ္႐ုံေတာ္ကုိ ေရရႇည္ျပသႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမႇ နည္းပညာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ေရႇးေဟာင္းသုေတသန၊ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ႏႇင့္ စာၾကည့္တုိက္ ဦးစီးဌာနမႇ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႇဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ေဒၚႏုျမဇံက ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ နည္းပညာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမႇ ကမ္းလႇမ္းထားၿပီး ယခုႏႇစ္ ေအာက္တုိဘာ (သို႔မဟုတ္) ႏုိ၀င္ဘာတြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မႇန္းေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

''ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက Textile Specialist တစ္ဦးက ဒီကုိလာျပီးေတာ့ သူတုိ႔နည္းပညာနဲ႔ ဒီ၀တ္႐ံုေတြကုိ ထိန္းသိမ္းမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀တ္႐ုံေတြမႇာ ေၾသာ္ဂဲနစ္ေကာ၊ အင္ေၾသာ္ဂဲနစ္ေတြပါ ေရာေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ နည္းပညာနဲ႔ ထိန္းသိမ္းတဲ့အခါ လက္၀င္တယ္။ ဒီ၀တ္႐ုံေတြမႇာက ေရႊခ်ည္၊ ေငြခ်ည္ထုိးေတြ အျပင္ ေက်ာက္၊ သံ၊ ပတၲျမားေတြပါ ပါတဲ့အတြက္ အရမ္းကုိ အႏုစိတ္တယ္။ အဲဒီလုိလာၿပီး ထိန္းသိမ္းတဲ့အတြက္ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း သုေတသနျပဳလို႔ ရမယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပတုိက္ တာ၀န္ရႇိသူေတြ အေနနဲ႔လည္း ပညာရမယ္'' ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ထိန္းသိမ္းမႈသည္ အႀကီးစား ထိန္းသိမ္းမႈျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမႇ ပညာရႇင္အား အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ရန္ ကမ္းလႇမ္းထားျခင္းျဖစ္ကာ တစ္ႏႇစ္ခြဲ၊ ႏႇစ္ႏႇစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပဏာမစမ္းသပ္ စစ္ေဆးမည့္ ကာလသည္ တစ္လခြဲခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Textile Specialist ပညာရပ္တြင္ အမ်ဳိးအမည္ ေပါင္းမ်ားစြာ ရႇိေၾကာင္း၊ နည္းပညာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းပါက ကနဦးအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္စစ္ေဆး ရမည္ျဖစ္ကာ ယင္းေနာက္ အစီရင္ခံစာတင္ သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ အမ်ဳိးသားျပတုိက္မႇ တာ၀န္ရႇိသူ ဦးေက်ာ္ရႇင္ေနာင္က ဆုိသည္။

(သီေပါမင္းႏႇင့္ စုဖုရားလတ္တုိ႔ ၀တ္ဆင္ခဲ့သည့္ မဟာလတၲာ ၀တ္႐ုံေတာ္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-အမ်ဳိးသားျပတုိက္))
Eleven Media Group

ေတာင္းပန္ဖုိ႔ ေရႊဝါေရာင္သံဃာေတာ္ေတြ အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိ
အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က သံဃာေတာ္ေတြ အရင္စစ္အစိုးရကို ပတၱနိကၠဳဇၨနကံေဆာင္ သပိတ္ေမွာက္ထားတာကို သပိတ္ျပန္လွန္ေပးဖို႔အတြက္ အစိုးရက ေတာင္းပန္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ေရႊဝါေရာင္သံဃာေတာ္ေတြက ဒီေန႔ ေတာင္းဆုိလိုက္ၾကပါတယ္။

ဒီေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ သာဓုေက်ာင္းတိုက္မွာက်င္းပတဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုနွစ္ ေရႊဝါေရာင္ သံဃာ့အေရးအခင္း ၆ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားမွာ ေရႊဝါေရာင္သံဃာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ဦးစႏၵာသီရိက မိန္႔ၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

"ဦးဇင္းတို႔ သံဃာထုအေနနဲ႔ ပတၱနိကၠဳဇၨနကံေဆာင္ပြဲ ျပဳလုပ္ထားတာ ၁၉ဝဝ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ဆိုရင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ တိုင္းျပည္မွာ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို ငဲ့ကြက္ၿပီးေတာ့ သပိတ္ေမွာက္ ကံေဆာင္ထားတဲ့ကိစၥကို ျပန္ၿပီးေတာ့ သပိတ္လွန္ေပးခ်င္တယ္၊ ဦးဇင္းတို႔ရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာတရားအရ ဦးဇင္းတို႔ သပိတ္ေမွာက္ထားတဲ့ အစိုးရတာဝန္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ေတြကို ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ကိစၥျပဳမွသာလွ်င္ သပိတ္ကိုလွန္ေပးလို႔ရမွန္ျဖစ္တယ္”

စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွာတစ္ႀကိမ္ သံဃာေတာ္ေတြက စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့အေနနဲ႔ ပတၱနိကၠဳဇၨန သပိတ္ေမွာက္ကံေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သံဃာေတြက မိန္႔ပါတယ္။

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမိ်ဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ စစ္မွန္တဲ့ အေျခခံဒီမိုကေရစီရရွိေရးစတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးခ်က္နဲ႔ ဒီေရႊဝါေရာင္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို က်င္းပတာလို႔သိရပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း ၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ၆ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ေတာရဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သံဃာ့ဥေသွ်ာင္အဖြဲ႔က ကမကထျပဳၿပီး ဒီေန႔ မနက္ပိုင္းမွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အခမ္းအနားက်င္းပရတဲ့ ရည္ရႊယ္ခ်က္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သံဃာ့ဥေသ်ွာင္ မဲေဆာက္ဌာနခြဲရဲ႕ တာဝန္ခံ ဦးစေႏၵာဘာသက အခုလိုမိန္႔ပါတယ္။

“သံဃာေတာ္ေတြကို အစိုးရကေနေတာင္းပန္ပါဆိုတဲ့ ပထမရည္ရြယ္ခ်က္ေနာ္၊ ဒုတိယရည္ရႊယ္ခ်က္ကေတာ့ သာသနာေတာ္ႀကီးကို ဖ်က္လိုရာဖ်တ္စီးေၾကာင္း ႀကံစည္တယ္၊ ရည္ရြယ္တယ္၊ ေနာက္ၿပီး သံဃာေတာ္ေတြကို အသင္းခြဲတယ္၊ သံဃာေတာ္ေတြကို အသင္းခြဲတာကလည္း အင္မတန္မွ အျပစ္ႀကီးတယ္၊ အဲဒီဥစၥာေတြကို မလုပ္ပါနဲ႔၊ ရပ္တန္းက ရပ္ပါဆိုတာကို ရည္ရႊယ္ၿပီးေတာ့ ဒီေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္ ေရႊဝါေရာင္လႈပ္ရွားမႈကို က်င္းပရျခင္းျဖစ္တယ္။”
RFA Burmese

ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ အေဝးေျပးကားဂိတ္အနီးရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ၆ ထပ္တိုက္ အျမင့္ရွိ ျငမ္းေပၚကေန ျပဳတ္က်


ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ အေဝးေျပးကားဂိတ္အနီးရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုမွာ ယမန္ေန႔က အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ၆ ထပ္တိုက္ အျမင့္ရွိ ျငမ္းေပၚကေန ျပဳတ္က် ေသဆံုးခဲ့သည္။

ျဖစ္ပြားပံုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေမာင္ရဲထြန္းႏိုင္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီခြဲဝန္းက်င္မွာ အခ်ိန္ပို ဆင္းေနခ်ိန္အတြင္း ၆ ထပ္တိုက္ေပၚ ျငမ္းတပ္ဆင္ေနစဥ္ ေျခနင္း သံျပား က်ဳိးၾကရာမွ ျပဳတ္က်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရ သည္။

ေသဆံုးသူ ေမာင္ရဲထြန္းႏိုင္ အသက္ (၂၃)ႏွစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာဝတီတိုင္း ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး ထိုင္း - ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ နားလည္မႈစာ ခၽြန္လႊာ (MOU) ျဖင့္၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကစၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည့္ ပါဝါလိုင္းကုမၸဏီမွာ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပါဝါလိုင္းကုမၸဏီက သၿဂႋဳဟ္ စရိတ္ကူညီသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး နစ္နာ ေၾကးအတြက္ ေသဆံုးသူ၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ေျပလည္မူရယူၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မယ္လို႔ ပါဝါလိုင္း ကုမၸဏီပိုင္ရွင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ (MAP) ေဖာင္ေဒးရွင္း နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ကေတာ့ နစ္နာေၾကးအတြက္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ကူညီသြား မည္ဟု ဆိုသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံရုံးကို ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း အခုအခ်ိန္ အထိ ဆက္သြယ္၍ မရဘဲျဖစ္ေနသည္။

ပါဝါလိုင္းကုမၸဏီပိုင္ရွင္က အျမန္ဆံုး သၿဂႋဳဟ္ဖို႔ ဆႏၵရွိေနၿပီး မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ တိုင္းၾကားတာေတြ မျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီမႈယူၿပီး ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား အေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ေျပာဆိုလိုက္္သည္။

ျမန္မာအသိုင္းအဝိုင္းက ေသဆံုးသူ၏ ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီးမွ သၿဂႋဳဟ္ႏိုင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္အတြက္ လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ စေနေန႔တြင္ သၿဂႋဳဟ္မွာ ျဖစ္ပါ သည္။

(ဓာတ္ပံု - ၿငိမ္းေဇာ္ / ဧရာဝတီ)

မုန္တိုင္းေတြနဲ႕ေ၀.. Weather News Update


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္ဖက္မွာေရာ။ အေရွ႕ဖက္မွာေရာ။ မုန္တိုင္းေတြနဲ႕ ေ၀ေနျပီေလ။ ဒါေႀကာင့္ေျပာတာေပါ့။ မုတ္သံုကအဆုတ္၊ မုန္တိုင္းကအတက္ပါလို႕။

အေနာက္ဖက္က ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းကလည္း မုန္တို္င္းျဖစ္ဖို႕ ဥေနတာႀကာေပါ့။ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ထဲက မုန္တို္င္းကလည္း ခန္႕မွန္းထားတဲ့အတိုင္း ဗီယက္နမ္အလယ္ပို္င္းကမ္းေျခကို ညကျဖတ္ေနျပီ။ မိုးေတြႀကီးေနလိုက္တာ (၂၄)နာရီမိုးေရခ်ိန္ကဘဲ ၇ လက္မေက်ာ္ ၈ လက္မေလာက္အထိရွိပါတယ္။ ႀကားရဦးမယ္။ ေရႀကီးတာေတြ၊ ပ်က္စီးတာေတြ၊ ေသေႀကတာေတြ။

ဒီကေန႕မွာေတာ့ လာအို -ထို္င္းကိုျဖတ္မယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ သာဂိတို႕အလွည္႕ပါဘဲ။ အေရွ႕ဖက္ဆံုးက မုန္တို္င္း (USAGI- 2319w) ကလည္း လိုေတာ့လိုေသးေပမယ့္ သူကိုလည္းေလွ်ာ့တြက္လို႕ မရဘူး။ ေစာင့္ႀကည္႕ရဦးမယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္
Popular Myanmar News Journal

အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား အဓမၼက်ဴးလြန္သူကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ အဆုိတင္မည္

အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္သည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ေသဒဏ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆုိကို သကၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ေအာက္တုိဘာ လတြင္ က်င္းပမည့္ အ႒မအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းမည္ဟု ဆုိသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းၫြန္႔က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲကာ
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလာမည့္အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အသက္၁၆ ႏွစ္ေအာက္ကေလး သူငယ္မ်ားအား အဓမၼက်ဴးလြန္ပါက ေသဒဏ္အထိ ေပးႏုိင္ရန္ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ အဆုိကို တင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ န၀မအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္တြင္မူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ကာကြယ္သည့္ သီးသန္႔ဥပေဒတစ္ခုကို တင္သြင္းမည္ဟု ေျပာသည္။

“အနာဂတ္အတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးၿပီး တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို အင္မတန္ ထိပါးတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြ အေပၚမွာ က်ဴးလြန္မႈေတြ လပိုင္းအတြင္း အေျမာက္အျမား ေတြ႕ရတယ္”ဟု ဦးသိန္းၫြန္႔က အဆုိတင္သြင္းရမည့္ အေၾကာင္းကို ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈအားလံုး၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ အတြင္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈေပါင္း ၉၃ မႈအနက္ ၇၉ မႈမွာ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ ကေလးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္၀င္းက စက္တင္ဘာလ ၁၇ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၅ ခုတြင္လည္း ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕ၿပီး ပညာေပး ေဟာေျပာမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အရက္ပုန္းဆိုင္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၊ ညစ္ညမ္း ဗီဒီယိုေခြမ်ားႏွင့္ ကာမစိတ္ ႏိုးၾကားေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို ဖမ္းဆီးေနသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္၀င္း၏ ေျပာဆိုခ်က္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ ေပါင္း ၁၃၅ မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး အသက္မျပည့္သူမ်ားအား အဓမၼက်င့္ခံရမႈမွာ ၈၈ မႈရွိခဲ့သည္။ ထိုအမႈမ်ားတြင္ စက္ဆုတ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည့္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား အဓမၼက်င့္မႈ ၁၅ မႈရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။
Mizzima

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား တည္းခိုရန္ေနရာမလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ တည္းခိုခန္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္လာ[ ေရႊႏု ၊ ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၇ ]

နိုင္ငံ ျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား သည္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္မႈ မ်ားျပားေနသျဖင့္ တည္းခိုရန္ေန ရာ မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ တည္းခို ခန္း (Guest House ) မ်ားတြင္ တည္းခိုေနရေၾကာင္း သိရသည္။
ဟိုတယ္အခန္းခမ်ား ေဈး ႀကီးျခင္းႏွင့္ တည္းခိုရန္ အခန္းမ လုံေလာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ နိုင္ငံျခား သားမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ရွိတည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ ငွားရမ္းေန ထိုင္မႈမ်ားရွိလာၿပီး ယင္းသို႔တည္း ခိုသူမ်ားမွာလည္း Package Tour မ်ားမဟုတ္ဘဲ FIT မ်ားပိုမိုမ်ား ျပားေနေၾကာင္း တည္းခိုခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္အသိုင္းအဝိုင္း မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဘားလမ္း ရွိတည္းခိုခန္းတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိ သူက''အခုလိုရာသီမွာေတာင္ နိုင္ငံျခားသားေတြ တည္းခိုတာ ျပည့္ေနတယ္။ ပြင့္လင္းရာသီဆို ရင္ အခန္းလိုအပ္ခ်က္ပိုရွိနိုင္တယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္စရာရွိတာမ်ိဳးေတြ ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနၿပီ''ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔နိုင္ငံျခားသား ဧည့္ သည္မ်ား တည္းခိုခန္းမ်ား၌ လာ ေရာက္တည္းခိုရာတြင္ ဟိုတယ္/ ခရီးဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳလိုင္စင္ရ တည္းခိုခန္းမ်ားသာမက စည္ပင္ လိုင္စင္ရတည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ လည္း တည္းခိုလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းမွသိရသည္။

အဆိုပါအသင္းမွတာဝန္ ရွိသူက ''လိုင္စင္ကႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ တစ္ခုက ဟိုတယ္ခရီးလိုင္စင္၊ ေနာက္တစ္မ်ိဳးက စည္ပင္လိုင္စင္၊ ဟိုတယ္ခရီးက တရားဝင္ထုတ္ ေပးတဲ့လိုင္စင္ကသာ နိုင္ငံျခား သားေတြတည္းလို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ စည္ပင္လိုင္စင္နဲ႔ ဂက္စ္ေဟာက္ ေတြကို နိုင္ငံျခားသားေတြတည္း ရင္ ထူးထူးျခားျခားအေရးယူတာ မရွိဘူး။

ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ တက္မွသာအေရးယူတာ။ ဝန္ႀကီး ဌာနအေနနဲ႔ စည္ပင္လိုင္စင္ယူ ထားေပမယ့္ ဒီလိုတည္းခိုခန္းေတြ မွာ တခ်ိဳ႕ကဝန္ေဆာင္မႈေတြ အ ရမ္းေကာင္းတာမ်ိဳးရွိၿပီး ဧည့္သည္ ကိုယ္တိုင္က အဲဒီေနရာမွာမွတည္း ခ်င္တာမ်ိဳးေတြရွိေနလို႔ ထူးထူး ျခားျခားအေရးယူတာမ်ိဳးေတြ မလုပ္တာလို႔ ထင္ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ူဘီ လန္းခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ မန္ေန ဂ်င္းဒါရိုက္တာဦးေအးေက်ာ္က ''ဟိုတယ္ေတြေဈးအရမ္းႀကီးေတာ့ သက္သာတာကို ရွာလာတယ္။ အထူးသျဖင့္ အက္ဖ္အိုင္တီေတြက ေဈးသက္သာတာရွာၾကတယ္။ သူမ်ားနိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ သူတို႔ နိုင္ငံမွာ လိုင္စင္ေတြထုတ္ေပးထား တယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာဆိုရင္ နိုင္ငံ ျခားသားေတြက အရမ္းကိုဝင္ေန တယ္။ ဒီေတာ့ဒီလိုတည္းခိုခန္းအ ေသးေလးေတြကို လိုင္စင္ခ်ေပး တာမ်ိဳးနဲ႔ ဟုမ္းစေတးေတြကို သတ္ မွတ္ခ်က္ေတြခ်ၿပီးခြင့္ျပဳသင့္ပါ တယ္''ဟု ေျပာသည္။


လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ျပည္တြင္း သို႔ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ နိုင္ငံျခားခရီး သည္ဝင္ေရာက္မႈမွာ ဇန္နဝါရီမွ ယခုလအထိ စုစုေပါင္းေလးသိန္း ခြဲေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Yangon Media Group

e-Visa စနစ္ သုံးလအတြင္း စတင္မည္ဟုဆို


ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား အတြက္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ e-Visa စနစ္ကို သုံးလအတြင္း စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

e-Visa စနစ္တြင္ အသုံးျပဳမည့္ မာစတာ၊ ဗီဇာစသည့္ အြန္လိုင္းေငြေပး ေခ်ကတ္မ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ စနစ္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေနေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

"တစ္လ၊ ႏွစ္လအတြင္း အၿပီးမဟုတ္ေတာင္ သိသာထင္ရွားတဲ့ အေနအထားေတာ့ ေရာက္မယ္" ဟု ဦးခင္ရီကဆိုသည္။
အြန္လိုင္းဗီဇာစနစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ခရီးသြား မ်ားထံမွ ေကာက္ယူမည့္ ဗီဇာေၾကးကို လက္ခံမည့္ ဘဏ္မ်ား၊ ေငြလႊဲစနစ္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ၄င္းကရွင္းျပသည္။

e-Visa စနစ္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းစတင္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ စတင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးေျပာင္းလဲ လာၿပီျဖစ္၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ e-Visa စနစ္ကို အျမန္ဆုံးအေကာင္ အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက အႀကံျပဳထားသည္။

အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုဘဲ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ဒီဇင္ဘာလမတိုင္မီ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ဆိုသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ႏိုင္ငံ ၅၁ ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လိုသူမ်ား အတြက္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
The Voice Weekly

ေျပာင္းလဲမႈစီမံျခင္း (၂၁)
(ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္)

တစ္ရက္က ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္မွာ က်င္းပတဲ့အခမ္းအနား တစ္ခုကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားကို UMFCCI နဲ႔အတူ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး ႀကီးမွဴးက်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားကေတာ့ မေလးရွားႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ မဟာသီယာရဲ႕ စီးပြားေရး ေဟာေျပာပြဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာ မဟာသီယာရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္ေတြကို အရင္တုန္းက TV ကေန နားေထာင္ ခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူေရးထားတဲ့ စာအုပ္ေတြကိုလည္း ဖတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုလို လူကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႔ရေတာ့ အေတာ္ေလး ေက်နပ္မိပါတယ္။ ဝမ္းသာမိပါတယ္။ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္လာတာဟာလည္း အလြန္ထူးျခားၿပီး ထင္သာျမင္သာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာမဟာသီယာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အလြန္သံေယာဇဥ္ ရွိခဲ့တဲ့ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕တြန္းအားေပးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာဆီယံႏိုင္ငံအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လာတာဟာ သူ႔ရဲ႕ေက်းဇူးေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ သူ႔ရဲ႕တိုက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အာရွႏိုင္ငံေတြ ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့တဲ့ ဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္း မွာ သူရဲ႕ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္ မေလးရွားေငြ ရင္းဂစ္ (Ringgit) ဟာ စီးပြားေရး ဖိအားေပးမႈေတြ ကိုေတာင္ ေတာင့္ခံႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ၂၀၂၀ Vision ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာကို ေဖာ္ထုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ၂၀၂၀ Vision ဆိုတာက မ်က္စိရဲ႕ျမင္ႏိုင္စြမ္းအင္အားကို မ်က္စိဆရာဝန္ေတြက သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၂၀ Vision ရွိရင္ ညာဘက္နဲ႔ ဘယ္ဘက္မ်က္လံုး ႏွစ္ခုစလံုးဟာ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ျမင္ႏိုင္တာကို ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေဝါဟာရကိုယူၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္ကို သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀ သမိုင္းမွတ္တုိင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕အတၳဳပၸတၱိကို ဖတ္ျပတဲ့အခါ သူဟာ ၈၆ ႏွစ္အရြယ္ေတာင္ ရွိေနတယ္ ဆိုတာကို အံ့ၾသစရာ သိခဲ့ရပါတယ္။ သူ႔ကိုၾကည့္ရင္ ၇၀ ႏွစ္ေလာက္သာ ရွိမယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။ ေဟာေျပာတဲ့ေနရာမွာလည္း ေပးထားတဲ့ ကုလားထိုင္ေပၚမထုိင္ဘဲ စင္ျမင့္ေပၚမွာ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး တစ္နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ လက္တန္းေဟာသြားပါတယ္။ အားက်ဖို႔ေကာင္းလွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ထူးတစ္ေယာက္ ပါပဲ။ သူဟာ မေလးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈသမိုင္းကို ေရးခဲ့သူတစ္ဦး အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို တင္ျပသြားတာမို႔ သိပ္ၿပီးနားေထာင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔စာေတြ႔ ေတြနဲ႔ ေရာယွက္ၿပီးတင္ျပသြားတာ အတုယူစရာပါပဲ။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႀကီးဟာ သူႏိုင္ငံအတြက္ ဘာျဖစ္လိုသလဲ ဆိုတာကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သလို လက္ေတြ႔မွာ ျဖစ္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ခဲ့တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမွာ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာမဟာသီယာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ မေလးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕တင္ျပခ်က္ကို သံုးသပ္ၿပီး လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံမွာျဖစ္ေစ၊ အေရးႀကီးဆံုးက ေရြးခ်ယ္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ မိမိႏိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူ၏ အရည္အေသြး အေျမာ္အျမင္မွာ အေျခခံ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုေတာ့ သတိထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မမွားေသာ ေရွ႕ေန၊ မေသေသာေဆးသမားလို ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔ ေပၚလစီခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ေဒါက္တာမဟာသီယာမွာ ထူးျခားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိခဲ့သလို အမွားေတြလည္း လုပ္ခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အာရွေငြေၾကး အက်ပ္အတည္း ျပႆနာရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခါ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ ေျဖရွင္းတဲ့နည္းေတြက အလြန္စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းလွပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတႀကီး ဆူဟာတိုဟာ ကနဦးမွာ အလြန္ေအာင္ျမင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းကို အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုလုပ္တဲ့ေနရာမွာ သူ႔ရဲ႕စီးပြားေရးအႀကံေပး ေတြဟာ အေမရိကန္နုိင္ငံ California တကၠသိုလ္မွာ ပါရဂူဘြဲ႕ေတြ ရထားၾကသူေတြ ျဖစ္ေတာ့ သူတို႔ကို Berkerly Boys ဆိုၿပီး ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အႀကံေကာင္းေတြေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ေၾကာင္း လက္ခံထားၾကတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၁၉၉၇ စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္း ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ သူတို႔ရဲ႕ အႀကံေပးမႈနဲ႔ သမၼတႀကီးဆူဟာတိုဟာ IMF ကို အျပည့္အဝ လက္ခံလိုက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ မ်က္စိထဲမွာ မထြက္တဲ့ ျမင္ကြင္းကေတာ့ IMF ဥကၠ႒က မတ္တတ္ရပ္ လက္ပိုက္ၿပီး စားပြဲေပၚမွာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ေက်ာင္းသားကေလးတစ္ေယာက္လို ခပ္ကုပ္ကုပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေနတဲ့ သမၼတႀကီးဟာ ဆူဟာတိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာ မဟာသီယာကေတာ့ IMF ေပးတဲ့ အႀကံဉာဏ္ကို လံုးဝလက္မခံဘဲ မေလးရွားေငြကို ေတာင့္ခံထားခဲ့တယ္။ အခ်ိန္တန္ေတာ့ သူ႔ရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ဟာ မွန္ကန္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕မဟာအမွားကေတာ့ Proton ကားထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ အမ်ဳိးသားခ်စ္စိတ္ လြန္ကဲၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ရေအာင္လုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ ေပၚလစီကို ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ လက္ေတြ႔မွာ ဒီကားကို ဝယ္မယ့္သူ မရွိတဲ့အတြက္ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြကို အတင္းအဓမၼ ေရာင္းခ် ခဲ့ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံက က်င့္သံုးတဲ့ ေပၚလစီနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ နာမည္ႀကီး ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ထုတ္လုပ္ခဲ့တယ္။ မွန္ကန္တဲ့ အဆံုးအျဖတ္ေၾကာင့္ အခုဆိုရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ကမၻာမွာ Pick-up ကားထုတ္လုပ္မႈမွာ ပထမေနရာမွာ ေရာက္ရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

စီးပြားေရးေပၚလစီတစ္ခု ခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ကာလတိုမၾကည့္ဘဲ ေရရွည္မွာ ေတြ႔ႀကံဳရမယ့္ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးကို သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ျပည္တြင္း ေမာ္ေတာ္ယဥ္ ထုတ္လုပ္မႈ ေပၚလစီလို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ကားေတြကို ထုတ္လုပ္ခဲ့တယ္။ အစစအရာရာ မွားယြင္းေနတာကို လူတိုင္းသိေပမယ့္ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာမို႔ ႏိုင္ငံျခားက အေကာင္းစစ္စစ္ ကားတစ္စီးကို စက္မႈဇုန္က ထုတ္လုပ္တဲ့ကား ျဖစ္ေအာင္ အၿမီးကျဖတ္ၿပီး လုပ္ခဲ့တာကို လူတုိင္း မွတ္မိၾကလိမ့္မယ္။ သူမ်ားကို လိမ္ညာတာထက္ ဆိုးတာက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ညာတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ မဟုတ္တာကို ဟုတ္တယ္လို႔ ေျပာၾက၊ ဆိုၾကလုပ္ၾကတဲ့ သူေတြမွာ တာဝန္ႀကီး လွပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာလည္း ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားစရာေတြက အမ်ားႀကီး။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ေတြရဲ႕ ေစတနာက ကားေဟာင္းေတြ စီးေနတဲ့ လူလတ္တန္းစားေတြကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ကားသစ္ေတြ စီးႏိုင္ေအာင္ ကားတင္သြင္းပါမစ္ေတြ ထုတ္ေပးခဲ့တယ္။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ တျခားစီ။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြ အတြက္သာ အက်ဳိး အျမတ္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပဖို႔ မရည္ရြယ္ပါဘူး။ စီးပြားေရးေပၚလစီ တစ္ခု ခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ျဖစ္လာတဲ့ အေၾကာင္းအက်ဳိး အက်ဳိးဆက္ေတြကို ဘက္စံုက စဥ္းစားဖို႔လိုတယ္။ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းက စဥ္းစားရင္ အမွား ေတြ႔ႏိုင္တယ္။
အခုေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာမွာ Stakeholder Participation ဟာ ေပၚလစီ ေဖာ္ထုတ္ခ်မွတ္မႈဟာ အဓိကျဖစ္တယ္လို႔ လက္ခံလာခဲ့တယ္။ အဓိပၸာယ္က ေပၚလစီတစ္ခု မခ်မွတ္မီ ပတ္သက္ သက္ဆိုင္တဲ့ သူေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးဆန္းစစ္၊ သံုးသပ္ၿပီးမွ ခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း လက္ခံလာခဲ့တယ္။

မွားယြင္းတဲ့ စီးပြားေရးေပၚလစီေတြ ခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ လုပ္တာပါလို႔ ေျပာလို႔မရဘူး၊ ဆင္ေျခေပးလို႔ မရဘူး။ ေစတနာ ေကာင္းတာ မေကာင္းတာထက္ ရလဒ္အေျဖက ဘာျဖစ္မလဲ စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ဆံုးျဖတ္တာထက္ အမ်ားရဲ႕ အယူ အဆအေတြးအျမင္ေတြ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရင္ အမွား နည္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ Participatory Leadership လို႔ေခၚတယ္။ ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ အေရးႀကီးလာေၾကာင္း လက္ခံလာခဲ့တယ္။ အမ်ားရဲ႕ အႀကံေတြကို ေတာင္းၿပီးမွ ေပၚလစီေတြ ခ်မွတ္ရမယ္ ဆိုတာကိုလည္း သေဘာတူလာခဲ့တယ္။

ေဒါက္တာမဟာသီယာ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ စဥ္းစားလုိက္ရင္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးဟာ ၿပီးျပည့္စံုႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အားသာခ်က္ေတြ ရွိသလို အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတာဟာလည္း သဘာဝတရား ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြကို ခ်ိန္ခြင္မွာ တင္ၿပီး ခ်ိန္ထိုးရမွာသာျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဟာ လူသားျဖစ္တာမို႔ အမွားမရွိတာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ေဒါက္တာမဟာသီယာ ေဟာၿပီးခ်ိန္မွာ သူ႔ကိုေမးခြန္းေတြ ေမးခြင့္ေပး ပါတယ္။ ရတဲ့အခြင့္အေရးကို လက္မလႊတ္ခ်င္တာနဲ႔ ဆရာကေမးခြန္းတစ္ခု ေမးမိပါတယ္။ ေမးတဲ့ေမးခြန္းကေတာ့ သူက်င့္သံုးခဲ့တာ ေခါင္းေဆာင္မႈဟန္ ပံုစံကို သိပါရေစလို႔ ေမးခဲ့ပါတယ္။ သူက အတိအက် မေျဖဘဲ သူရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ေဖာ္ျပသြားပါတယ္။ ဆရာ့လိုပဲ ေမးခြန္းေမးၾကတဲ့သူ ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေဒါက္တာမဟာသီယာက စိတ္ရွည္လက္ရွည္ အေျဖေပးခဲ့ ပါတယ္။ ေဟာေျပာပြဲၿပီးေတာ့ သူက စင္ျမင့္ေပၚက ဆင္းလာၿပီး ဆရာ့ကို ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။ အခုလို ေလးစားၾကည္ညိဳစရာ ျဖစ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္ရတဲ့ အခြင့္အေရးေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သိပ္ကံေကာင္းတယ္ လို႔ ယူဆမိပါတယ္။
The Voice Weekly

စႏုိဒင္ကို ဥေရာပ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုအတြက္ အမည္တင္သြင္း

တေလာက ကမာၻသတင္းေလာကမွာ ေနရာယူထားသူ အေမရိကန္ စပိုင္ေဟာင္း အက္ဒ၀ပ္ဒ္ စႏုိဒင္ဟာ ဥေရာပ သမဂၢက ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ခံထားရပါတယ္တဲ့။

ဓာတ္ပံု-THE  IRISH TIMES~

ႏုိဗဲလ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံက နယ္လ္ဆင္ မန္ဒဲလားတုိ႔လည္း Sakharov Prize ဆုကုိ ရရွိခဲ့ဖူးၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးအခ်က္အလက္ေတြကို ေပါက္ၾကားမႈနဲ႔ ထြက္ေျပး တိမ္း
ေ႐ွာင္ရင္း ႐ုရွား ႏုိင္ငံမွာ ယာယီခိုလႈံေနတဲ့ စႏုိဒင္ဟာ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမႈအတြက္ Sakharov Prize ဆုရဖုိ႔အတြက္ ဥေရာပ ပါလီ မန္က အမည္စာရင္းတင္သြားခံထားရသူ ၇ ဦးထဲမွာ ပါ၀င္လာတယ္လုိ႔ ႐ုိက္တာ သတင္းတပုဒ္မွာ ဆုိပါတယ္။

ဥေရာပ ပါလီမန္မွာ Greens ေတြက စႏုိဒင္ဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ အင္တာနက္နဲ႔ တယ္လီဖုန္း လွ်ိဳ႕၀ွက္
ေစာင့္ၾကည့္ဖမ္း ယူ ေနမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒါဟာ လူ႔ အခြင့္အေရးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ တာ၀န္ ထမ္းရြက္ခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ အမည္ စာရင္တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

 “အက္ဒ၀ပ္ စႏိုဒင္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ကို အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ ကူညီရင္း သူ႔ရဲ႕လြတ္လပ္ခြင္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးခဲ့ ရပါတယ္။ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကားတုိ႔က သူလွ်ိဳေတြက ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြအေပၚ စနစ္ တက် ခ်ိဳးေဖာက္ေနတာကို သူက မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္တာမို႔ သူ႔ကို ဂုဏ္ျပဳဖုိ႔ ထုိုက္တန္တယ္” လို႔ လက္၀ဲယိမ္း Greens အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ Rebecca Harms နဲ႔ Dany Cohn-Bendit တုိ႔က ေျပာၾက ပါတယ္။

ဒီလို ဥေရာပသမဂၢက ေပးတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးဆု Sakharov Prize အတြက္ စႏုိဒင္ကို အမည္စာရင္း တင္သြင္းလုိက္တဲ့ အထဲ ပါ၀င္လာတာေၾကာင့္ အေမရိကန္အေနနဲ႔ စိတ္မသက္မသာျဖစ္မွာကေတာ့ အေသအခ်ာပါ။

အဆုိပါ ဆုအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရသူေတြထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပညာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုိ႔ တာလီဘန္ေတြရဲ႕ ေသနတ္နဲ႔ ဦးေခါင္းပစ္ခံခဲ့ရသူ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံက မာလာလာလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ ပါတယ္။

Sakharov Prize ဆုအတြက္ ဥေရာပ ပါလီမန္ကေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ  ေနာက္ဆံုး ၃ ဦးကို ဇကာတင္ မဲေပး ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ပါလီမန္  ေခါင္းေဆာင္ေတြ က ဆုရရွိသူကို ေရြးခ်ယ္သြားမွာပါ။

အိမ့္သံစဥ္ ~

မိုးေရထဲသြားျပီး ေျခေထာက္ေရစိုလွ်င္ ေရေႏြးမေသာက္သင့္

myawady

သံတြဲျမိဳ႕ကိုခိုး၀င္လာတဲ့ဘဂၤါလီမ်ားကိုတရားသူႀကီးမွေငြယူျပီးလႊတ္ဖိ႕ုျပင္ဆင္ေနျပီလြန္ခဲ့တဲ့(၆)လ၀န္းက်င္ေလာက္ကရမ္းျဗဲျမိဳ႕ကေန၇ခိုင္သစၥာေဖာက္ကား
တစ္စီးနဲ႕ဘဂၤါလီ(၁၇)ဦးအားမအီ၊လမူး၊ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕မ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ျပီး
သံတြဲျမိဳ႕နယ္ေရႊေလွေက်းရြာအနီးဂ်င္ေဂ်ာင္တံတားအားမနက္(၄)နာရီ
ေလာက္တြင္၀င္ေရာက္တိုက္မိျပီးတစ္ဦးေသဆုံးကာက်န္ဘဂၤါလီ(၁၆)ဦး
နွင့္သစၥာေဖာက္ယာဥ္ေမာင္း၊ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားအားျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕
မွအမႈဖြင့္အေ၇းယူခဲ့ပါသည္၊

၇ခိုင္သစၥာေဖာက္ယာဥ္ေမာင္းနွင့္ယာဥ္ေနာက္လိုက္အတြက္မည္သို႕ပတ္သက္သည္မသိ-ျမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းဦးစီးမႉးဦးလွနိင္ေအးမွလိုက္လံကူညီပြဲစားလိုက္လုပ္ေပးလွ်က္၇ွိပါသည္၊

ယခုအခါျမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမွလာဘ္ေငြလက္ခံျပီးတရား
ေသလႊတ္ေပး၇န္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းၾကားသိ၇ပါသည္၊၎းကုလားမ်ားသည္သံတြဲျမိဳ႕မွငပလီေရာင္း၀ယ္ေရးမွဦးေက်ာ္ဇံလွရဲ႕အစ္ကို
ဦးဘိုစိန္ထံသို႕လာျပီးရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႕ခိုး၀င္၇န္စီစဥ္ထားရွိျပီးျဖစ္သည္၊

၎ကြင္းဆက္ကိုဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမျပဳဘဲတရားသူႀကီးမွေငြမ်က္ႏွာတစ္ခုထဲၾကည့္ျပီးတရားေသလႊတ္လိုက္လွ်င္သံတြဲျမိဳ႕ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွတရားဥပေဒအတြင္းေဆာင္ရြက္၍မ၇လွ်င္တ၇ားဥပေဒျပင္ပမွစီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္း၇၇ွိပါသည္။

Source : Aung Aung
Rakhine News Group

ႀကိဳးစားရုံနဲ႔ ၿပီးေရာလား


တစ္ခါက ဧရာမသေဘၤာအင္ဂ်င္ႀကီးပ်က္သြားပါတယ္။ သေဘၤာပိုင္ရွင္ဟာ ေတာ္ေပ့ဆိုတဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာေတြေခၚျပင္ေပမယ့္အင္ဂ်င္ကျပန္ေကာင္းမလာပါဘူး။ ေနာက္ဆုံးက်န္တဲ႔ စက္ျပင္အဖိုးႀကီးကိုေခၚလာပါတယ္။ အဖိုးႀကီးဟာ သူငယ္စဥ္ကတည္းက ဒီသေဘၤာအင္ဂ်င္ခန္းမွာ လုပ္လာခဲ႔တဲ႔သူပါ။ အဖိုးႀကီးက စက္ျပင္ကိရိယာေတြထည့္တဲ႔ အိတ္ႀကီးတစ္လုံးသယ္လာပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းပဲ အင္ဂ်င္တစ္ခုလုံးကို အေသအခ်ာလိုက္စစ္ပါတယ္။ သေဘၤာပိုင္ရွင္ကလည္း ေနာက္ဆုံးက်န္တဲ႔ ဒီအဖိုးႀကီးေတာ့ ျပင္နို္င္ေကာင္းရဲ႕ဆိုတဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္ ။

အစအဆုံးလိုက္စစ္ၿပီးတဲ႔ေနာက္ အဖိုႀကီးဟာသူ႕အိတ္ႀကီးဆီသြားၿပီး တူေသးေသးေလးတစ္ေခ်ာင္းထုတ္ယူလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္အင္ဂ်င္ရဲ႕ တစ္ေနရာကိုတူေလးနဲ႔ ခပ္ဆတ္ဆတ္ေလးေခါက္လုိက္ပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို အင္ဂ်င္ႀကီးဟာ ထလည္ပါေတာ့တယ္။ အဖိုးႀကီးဟာသူ႕တူေလးကို အိတ္ထဲျပန္ထည့္လိုက္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္ႀကီးျပန္ေကာင္းသြားပါၿပီ ။

ေနာက္တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာတဲ႔အခါ သေဘၤာပိုင္ရွင္ဟာ အဖိုးႀကီးဆီက စက္ျပင္ခ ေတာင္းခံလႊာကိုရပါတယ္။ စက္ျပင္ခေတာင္းထားတာက $ 1000 ပါ။ သေဘၤာပိုင္ရွင္က မေက်နပ္ပါဘူး ။

" ဘာလဲကြာ . . သူလည္းဘာမွ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ရတာလည္းမဟုတ္ဘဲနဲ႕ "

ေနာက္ေတာ့ ဘာေတြေၾကာင့္ ဒီေလာက္ကုန္က်တယ္ဆိုတာ ေဘာက္ခ်ာဖြင့္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္ ။ အဖိုးႀကီးေပးလိုက္တဲ႔ ေဘာင္ခ်ာက ေအာက္ပါအတိုင္းပါ

တူနဲ႔ေခါက္ ခ --- $ 2

ဘယ္ေနရာေခါက္ရမယ္ဆိုတာသိခ --- $ 9,98

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈဟာ အေရးႀကီးပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေနရာမွာ ႀကိဳးစားသင့္တယ္ဆိုတာသိဖို႔က ပိုအေရးႀကီးပါတယ္ ။ ။


Credit To Nyein Chan Win

ဦးသန္းေရႊသား ထြန္းႏိုင္ေရႊအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

သံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္တို႔လုုပ္ခ်လိုုက္ပံုုကေတာ့ လြန္တယ္။ မယားႀကီးနဲ႔မကြာ ရေသးတဲ့ ယခင္တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ရဲ႕သား ထြန္းႏိုင္ေရႊနဲ႔ ဇနီးဆိုၿပီး သံေတာ္ဆင့္ (စက္တင္ဘာ (၁၄ - ၂၀ -၂ဝ၁၃) မွာ မ်က္ႏွာဖံုုး ထိပ္ဆံုုးမွာ ေဖၚျပထားတာ က်န္လူႀကီးေတြကိုု ေစာ္ကားလိုုက္တာဘဲ။ မယားႀကီးနဲ႔ ကြာရွင္းထားတာ မလုုပ္ရေသးတဲ့ မယားငယ္ ပံုုကိုု ေအာက္က ရဲေမ ေဒၚၾကည္ညႊန္႔ရဲ႕အထက္မွာ။ ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ နာမည္ရဲ႕အထက္မွာ။ အလိုုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ရဲ႕ဘြဲ႔အထက္မွာတင္ၿပီး ယၾတာေခ်ထားတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္..။

မယားႀကီးက ေဒၚခင္သႏၲာ (ခ) မတူးမာနဲ႔က မကြာရွင္းရေသးဘူး။ မတူးမာရဲ႕ပထမ အိမ္ေထာင္က လား႐ႈိးေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ခြန္မိန္းရဲ႕သားအငယ္ဆံုုး စဝ္ခြန္မိန္းႏႊဳက္ (ခ) JERRY ျဖစ္ပါတယ္။ ထြန္းႏိုင္ေရႊ မွ လင္ႀကီးငုုတ္တုုတ္ရွိလ်က္ အတင္းအဓမၼလိုုက္ ႀကိဳက္နစ္သက္ၿပီး ပတ္သက္ေနလို႔ လင္မယား ကေတာက္ကဆျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၁ မွာ ကြာရွင္းလိုုက္ ၾကရပါတယ္။ ကြာရွင္းၿပီး ထြန္းႏိုင္ေရႊ နဲ႔ ယူလိုုက္ၾကတာေပါ့။

ပထမအိ္မ္ေထာင္ျဖင့္ သမီးတေယာက္နဲ႔ သားတေယာက္ ထြန္းကားခဲ့ပါတယ္။ (နာမည္ေတြ မေဖၚျပေတာ့ပါ)။

ထြန္းႏိုင္ေရႊနဲ႔ သားတေယာက္ ေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္ေရႊ (ခုုစင္ကာပူတြင္ေက်ာင္းတက္ - အသက္ ၁၉ ႏွစ္) ႏွင့္ သမီးတေယာက္ (ခင္ခင္ဝတီႏိုင္ေရႊ - ယခုု အသက္ ၁၄ ႏွစ္တို႔ ထြန္းကားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မယားျပဳိင္ စံနစ္ကိုု ၁၉၇၆ မွာ ႀဆာေနဝင္း စက်င့္သံုုးခဲ့တာပဲ။ ၁၉၇၄ ခုုႏွစ္ မွာ အေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲ၊ ျပည္လံုုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲႀကီး ျခိမ့္ျခိမ့္သဲသဲ ႀကီးက်ယ္စြာက်င္းပၿပီး အတည္ျပဳခဲ့တာေပါ့။ အတည္ျပဳအၿပီး တစ္ႏွစ္ခြဲအၾကာမွာ အဲဒီ လမ္းေလွ်ာက္သင္ခါစ အရြယ္ဥပေဒေလးကိုု ေမာင္ေနဝင္း ရာဂစိတ္ ထၾကြေသာင္းက်န္းလို႔ ဥပေဒႏွစ္ခုု ျပင္လိုုက္ပါတယ္။

ပထမ ျပင္တာက အီတလီႏိုင္ငံသူ ခံယူထားတဲ့ ရတနာနတ္မယ္ (ခ) John Rose ကိုု ဦးေနဝင္း ေဘာတာ္ေခြ ့ေနလို႔ ျပင္တဲ့ဥပေဒ။

မူလဥပေဒက ျမန္မာႏိုင္ငံကေန အၿပီးအပိုုင္ ျပည္ပထြက္ခြာသြားသူေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုု အလည္အပတ္ပင္ ျပန္လာခြင့္ မျပဳရ ။ အလြတ္ တင္းၾကပ္လွသည့္ ဥပေဒကိုု (ေနာင္တရၿပီး အမိႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အၿပီးအပိုုင္ျပန္လာလိုုပီး အသနားခံ ေလွ်ာက္ထားလာပါက လူပုုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျခင္းအလိုုက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သီးသန္႔ လက္ခံစဥ္းစားေပးမည္) လူတိုုင္းအတြက္မဟုုတ္။ ဦးေနဝင္း သေဘာတာ္ေခြ ့သူမ်ားသာ လို႔မေရးထား႐ံုတမယ္ပါ။

ဒုုတိယ ျပင္လိုုက္တာက ႀဆာေနဝင္းရဲ႕ စတုတၳ မယား ေဒၚနီနီျမင့္က ကြာရွင္းစာ လက္မွတ္ထိုုး မေပးတဲ့အတြက္ အေရးအခင္းကာလက သမၼတ တစ္လ လုုပ္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ဥပေဒပညာရွင္ ႀဆာေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ကေနၿပီး မယားျပဳိင္ ဆိုုတဲ့ေဝါဟာရကိုု တီထြင္ေပးလိုုက္ရပါတယ္။

အဲဒီလိုုလဲ ဥပေဒကိုုျပင္လိုု္က္ေတာ့ FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW ဂ်ာနယ္က ကာတြန္းေလးနဲ႔ဖဲ့ပါေလေရာ။ ပုုခက္ေပၚက ဆံပင္ေကာက္ေကာက္ ၁၅ -လ သမိးအရြယ္ ဗိုုလ္မေလး က မ်က္လံုုးေလး ျပဴးၿပီး ပုုခက္ေပၚက ဆင္းေျပးဖို႔ ဟန္ျပင္ေနၿပီး ၾဆာေနဝင္းက ဗိုုက္ပူပူ ဖြားဖက္ေတာ္က ေပ်ာ့ေပ်ာ့နဲ႔ ပါးစပ္က ျပံဳးျဖဲျပၿပီး တဏွာရာဂ ေဝေနတဲ့ မ်က္နာနဲ႔ပံုေပ့ါ။

ေရးထားတာက နာတတ္ရင္ လဲေသေလာက္ေအာင္ေရးထားတာ။ Ne Win plot to rape it's own infant law. ေနဝင္း သူကိုုယ္တိုုင္ေရးဆြဲထားတဲ့ ေမြးကင္းစ ဥပေဒေလးကိုု မုုဒိန္းက်င့္ရန္ ၾကံစည္ေနပံုုတဲ့။

တကယ္က ရတနာနတ္မယ္က ႏိုင္ငံေတာ္ကိုု ျပန္သာလာတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားပတ္စပို႔ ကိုုင္ထားလွ်က္ဘဲ။ အဲဒီတုန္းက လူဝင္မႈဥပေဒက ဘယ္ႏိုင္ငံျခားသားမဆိုု ဗြီဇာကိုု (၇ ) ရက္ဘဲေပးပါတယ္။ ဘယ္လိုုအေၾကာင္းနဲ႔မွ သက္တမ္းတိုုးခြင့္ မေပးပါဘူး။ ႁခႊင္းခ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူကိုုေတာ့ ခၽြင္းခ်က္ေပးထားပါတယ္။
ထိုစဥ္က လူေတြက ေျပာၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူႀကီးအတြက္ဆိုုေတာ့ ဗီြဇာ မဟုုတ္ ဆာဗီြတို တဲ့။

ရတနာနတ္မယ္နဲ႔ ေပါင္းေနစဥ္က ေဒၚနီနီျမင့္ကိုု ျမစ္ႀကီးနားေကာလိပ္ မဲဇာ ပိုု႔ထားၿပီး ေဒၚနီနီျမင့္ရဲ႕ ေမာင္နဲ႔ ညီမတို႔ကိုု ႏိုင္ငံေတာ္ပိုုင္ပစၥည္းအလႊဲ သံုုးစားမႈေတြနဲ႔ မဟုုတ္တမ္းတရားစြဲ။ သတင္းစာ မ်က္နာဖံုုးေတြေပၚမွာ အျမဲေဖၚျပ။ ရတနာနတ္မယ္နဲ႔က ရက္တရာမျပည့္ခင္ ကြဲၾကပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ေဒၚနီနီျမင့္ကိုု ျပန္ေပါင္းဖို႔ သံေတာ္ဆင့္ေတြလႊတ္ အေခၚေတာ္ပင့္ေစပါတယ္။ ေဒၚနီနီျမင့္က အမႈေတြ ေမးေတာ့ သတင္းစာေတြထဲ အျမဲထည့္ေဖၚျပေနတဲ့ အမႈေတြကို ဗိုလ္ေနဝင္း တန္ခိုုးနဲ႔ ေပ်ာက္ေစ ျဖစ္သြားပါေလေရာ။ scrap with the balls ေကာင္းေတြမွာ ေျပာသလိုုေပါ့။ ေဘာဖ်က္ ေဘာဖ်က္ ဆရာမက ခိုုင္းလိုုက္လွ်င္ေပါ့။

ၾဆာေနဝင္းတို႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ အဲဒီလိုု သစၥာရွိခဲ့ျပသည္။ အခုုလဲ ဉာဏ္ေတာ္ျမင့္ပါတဲ့ သံေတာ္ဆင့္က ယၾတာေခ်ေလသလားမသိ။ ဂ်ာနယ္ထိပ္ဆံုုးမွာ ထြန္းႏိုင္ေရႊနဲ႔ မယားငယ္ပံုုကိုု ဦးစားေပးတင္ထားတယ္။ ဆရာေတာ္ပံုုက ေဘးေရာက္ေနတယ္။ ဆရာေတာ္ရဲ႕ဘြဲ႔ေတာ္ကိုုေတာင္ ေအာက္မွာ ေယာင္လည္လည္။ အျဖစ္သည္းျပေနတယ္။ ခိုုးေပါင္းရဲသူက ေပါင္းတာ မေျပာလိုုေပမည့္။ သံေတာ္ဆင့္က ဒီဇာတ္လမ္းဘယ္လိုုရွိေနတယ္ ေကာင္းေကာင္း သိတာေပါ့။ မယားႀကီးရွိေနမွန္းလဲ သိေနတာပဲ။

မယားႀကီးက ကြာမေပးတာ မဟုုတ္ဘူး။ လင္မယားႏွစ္ဦး လုုပ္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးမွာ လက္ရွိ ထြန္းႏိုင္ေရႊနဲ႔ ႏွစ္ဦးသားဆိုုင္ေနတာက ပြားမ်ားပိုုင္ဆိုုင္ထားတဲ့ ဓနအင္အားက အေမရိကန္ေဒၚလာ -၂ ဘီလ်ံ ( US$ Two Billion) ေလာက္ရွိပါတယ္။ ကြာရွင္းမယ္ဆိုုလ်င္ ထက္ဝက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုုေနတာပါ။ ဒါကိုု မယားငယ္က တျပားတခ်ပ္မွ မေပးရ အက်ပ္ကိုုင္ေနပါတယ္။ ထြန္းႏိုင္ေရႊက ဦးသန္းေရႊတို႔အိမ္နဲ႔ သိပ္အဆင္ေျပလွတာ မဟုတ္ဘူး၊
ဒါေတာင္ ေဒၚလာ၂ ဘီလ်ံေလာက္ရွိတယ္။ သႏၲာေရႊတို႔ဘာတို႔ အမေတြ ညီမေတြက ဘယ္ေျပာေကာင္းမလဲ
၁-ေယာက္စီကကို ၃ - ၅ ဘီလ်ံေလာက္ ခ်မ္းသာေနတာ။

ဒါနဲ႔ တဆက္ထဲေပါ့။ ထြန္းႏိုင္ေရႊနဲ႔ ခင္သႏၱာ (မတူးမာ)တို႔ ၁၉၉၁ မွာ လက္ထပ္တယ္။ ၁၉၉၂ ..ဧၿပီလ ၂၃ -ရက္ေန ့မွာ ဦးသန္းေရႊ အာဏာသိမ္းတယ္။ အာဏာသိမ္းၿပီး ႏွစ္လေလာက္အရမွာ မတူးမာရဲ႕ ပထမ ခင္ပြန္း ဦးဂ်ယ္ရီ ဟာ ညဦးပိုုင္း အိမ္အျပန္ ျပည္လမ္းေပၚမွာ လိုုက္ပိုု႔တဲ့ကားေပၚက အဆင္းမွာ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္သြားပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ သူ ့ညီအကိုုေမာင္ႏွမေတြ အခုုရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး (ညီအကိုုဝမ္းကြဲေတာ္) တိုု႔တေတြပါ အေလာင္းရွာၾကတဲ့အထိ အလုုပ္႐ႈပ္ကုုန္ပါတယ္။ ရဲစခန္းလူေပ်ာက္တိုုင္ၾက။ ရင္ခြဲ႐ံုကိုု ရွာၾကရ။ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ေနမွ ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ ေမးေတာ့ အေဖၚနဲ႔ေတြ႔လို႔ တာခ်ီလိတ္ဘက္ကေန ယိုုးဒယားဖက္အထိ ေရာက္သြားေနလို႔ပါေပါ့။ ဟိုုေတြကလဲ လူ အ ေတြမွတ္လိုု႔။ တာခ်ီလိတ္ဖက္ေတြက ေဆြမ်ိဳးေတြကိုုေမးေတာ့။ သူေျပာတဲ့ သူ႔အေဖၚဆိုသူက ဂ်ပန္ေရာက္ေနတာ။

အဲဒီေတာ့မွ ကိုဂ်ယ္ရီက ဝန္ခံတယ္။ သူ ့ကိုုေထာက္လွမ္းေရးက ဆြဲသြားတာ။ မတူးမာနဲ႔ ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ သူ ့လက္မွတ္က (အင္)- လက္မွတ္ျဖစ္ေနလို႔ ထပ္အသစ္ထိုုးခိုုင္းတာ။ ထြန္းႏိုင္ေရႊကိုု မယားခိုုးမႈနဲ႔ တရားဆြဲမယ္ သတင္းရထားလို႔ ကာကြယ္တဲ့သေဘာ။ နဝတ အဖြဲ႔ထဲက အေရးပါတဲ့ လူႀကီးတေယာက္ကိုုယ္တိုုင္ သူ႔ကိုုေတြ႔တယ္။ လိုုတာရွိေျပာ ကူညီမယ္ေပါ့။ လက္မွတ္ေတ့ ထိုုးေပးပါေပါ့။ တကယ္လို႔သာ မထိုုးေပးလ်င္ ဘယ္လိုုလုုပ္ေလမလဲလို႔လဲ ေတြးၾကည့္ေပးၾကပါဦး။

လက္မွတ္အစစ္ကိုု ျပန္ထိုုးေပးခဲ့ရပါတယ္။ မယားခိုုးမႈ မဆြဲပါဘူးပါ ဆိုုတဲ့တိခံဝန္ခ်ဳပ္ပါ ထိုုးခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူမ်ားမယားကိုု ခိုုးတယ္ မခိုုးဘူးဆိုုတာကိုု ျဖစ္စဥ္ကိုုသာၾကည့္ သံုုးသပ္ၾကေပေတာ့။

မယံုုလ်င္ ဦးခြန္ထြန္းဦးနဲ႔ သူ႔ေဘာ္ဒါအေဟာင္းေတြသာ ေမးၾကည့္ၾကလို႔ ရပါတယ္။ ဦးခြန္ထြန္းဦးကိုု ျပႆနာထဲ ဆြဲထဲ့ရတာကိုု ေတာင္းပန္ပါရေစ။ တိုင္ၾကားစာမဟုတ္တဲ့ ျပည္သူေတြ သိသင့္တဲ့ အမွန္တရားစာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

(အခင္းအက်င္းသိတဲ့ အတြင္းသိ)

Credit : ဒီမိုေ၀ယံ

ေၾကာင္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူး


ေၾကာင္ေမြးျခင္းျဖင့္လည္း က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူး ထူးမ်ား ရရွိပါတယ္။

အဓိကကေတာ့ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ အတက္အက် မ်ားမွုကို ကာကြယ္ ေပး ပါတယ္။ ေၾကာင္ကို အစာေကြ်းျခင္းျဖင့္ မိမိမွာ ရွိတဲ့ စိတ္ဖိအား၊ စိတ္က်ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားကို သက္သာ ေပ်ာက္ ကင္း ေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျခားေသာ ဖ်ားနာ ေရာဂါ အေတာ္မ်ားမ်ားကို လည္း ေပ်ာက္ကင္းေစ ပါတယ္။


လက္ရွိ အေမရိကန္မွာ ၄၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေသာ ေနထိုင္သူမ်ားက ေၾကာင္ေမြး ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေၾကာင္ေမြးျခင္းျဖင့္ ရႏိုင္တ့ဲ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ အေမရိကန္ ေဆးပညာရွင္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
Credit: Innews Myanmar

စိန္ထည္ႏွင့္အျခားပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးမႈျဖင့္ ဖခင္က သမီးႏွစ္ဦးကို အမႈဖြင့္


ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ဇီဇဝါ ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာရွိ ေနအိမ္တစ္လုံးတြင္ က်ပ္သိန္းငါးရာေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ စိန္ထည္ လက္ဝတ္လက္စားႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီးစာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးမႈေၾကာင့္ ဖခင္က သမီးအရင္းႏွစ္ဦးကို စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္ တိုင္တန္းထားေၾကာင္း ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မရဲစခန္းမွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အသက္ ၆၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးတင္လွေအာင္ အထက္တန္းေရွ႕ေန အၿငိမ္းစားသည္ ဇနီးႏွင့္အတူ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ သမီးအႀကီးဆုံးထံ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ ေနအိမ္ကို ေသာ့ခတ္၍ ၿခံဝင္းေသာ့ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ေန႔က ယင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ လုံၿခံဳေရးမွဴးထံ အပ္ႏွံခဲ့ကာ အဆိုပါညတြင္ အသက္ ၂၀ ဝန္းက်င္ ရွိ အငယ္ဆုံးသမီးျဖစ္သူ မခင္နန္းထက္ေအာင္ ေရာက္ရွိလာကာ ၿခံေသာ့ကို ေတာင္းယူသြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းရက္ မ်ားတြင္ ဧည့္သည္မ်ား ေခၚေဆာင္ကာ ဝင္ထြက္သြားလာခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ လုံၿခံဳေရးမွဴး ဦးစိုးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ၁၀ လခန္႔အၾကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနအိမ္ပိုင္ရွင္ ဦးတင္လွေအာင္ ျပန္လည္ ေရာက္လာခ်ိန္ ေနအိမ္တြင္းရွိ သိန္းငါးရာေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ စိန္ထည္ လက္ဝတ္လက္စား ႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနသျဖင့္ ၿမဳိ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ၿပီးမွသာ မိမိတို႔ သိရွိရေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

"ပိုင္ရွင္ရဲ႕ သမီးအရင္းက ၿခံေသာ့ လာေတာင္းလို႔ ေပးလိုက္တာ။ သူ႔ဆီမွာက အိမ္ေသာ့ရွိၿပီးသား ဆိုေတာ့ ဝင္လို႔ရတာေပါ့။ လုံၿခံဳေရးဂိတ္ဝ မွာလည္း ေန႔စဥ္ လူဝင္လူထြက္စာရင္း ရွိၿပီးသားပါ" ဟု ၄င္းက ရွင္းျပသည္။

ေနအိမ္၌ မိဘႏွစ္ပါးမရွိခိုက္တြင္ သမီးႏွစ္ဦးက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ဳိးေဆာင္ မ်ားေခၚကာ အိမ္အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ၿပီး အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ဳိးေဆာင္ ေျခာက္ဦးထံမွ တစ္ဦးလွ်င္ စရန္ေငြက်ပ္ သိန္းႏွစ္ေထာင္စီ ယူေဆာင္သည္ဟု ၾကားသိရကာ လခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းထားေသာ ပါဂ်ဲ႐ိုးယာဥ္ ကို ျပန္လည္ မအပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္က ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးကို လိုက္လံ စုံစမ္းေနသည္ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း ယင္းဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

"အေမရိကန္က သမီးဆီကို သြားတယ္လို႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သိရတာ။ ဒါေပမဲ့ ရဲစခန္းအမႈဖြင့္ တိုင္စာမွာက ထိုင္းမွာ ေဆးသြားကုတယ္လို႔ ၾကားတယ္။ အိမ္တြင္းေရးကိစၥ ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဝင္မပတ္သက္ဘူး" ဟု ယင္းအိမ္ရာရွိ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ား အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ပစၥည္းေပ်ာက္ဆုံးမႈ တိုင္ၾကားသူတြင္ သမီးေလးဦး ရွိၿပီး ယခု အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခံရသည့္ သမီးငယ္ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ယင္းအိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း လုံၿခံဳေရးမ်ား ထံမွ သိရွိရသည္။

သမီးအရင္းႏွစ္ဦး ျဖစ္သူ မခင္နန္းထက္ေအာင္ႏွင့္ မခင္ထက္ေအာင္ တို႔ကို ဇီဇဝါအိမ္ရာ၏ အိမ္ဂရမ္မူရင္းႏွင့္ ဝယ္ယူစာခ်ဳပ္ မူရင္းႏွင့္အတူ အျခားၿမဳိ႕နယ္ မ်ားတြင္ ဝယ္ယူထားေသာ က်ပ္သိန္း ၅၁၁ သိန္းခန္႔ရွိေသာ ဂရမ္မူရင္းခုနစ္ခု၊ စိန္ထည္ ခုနစ္မ်ဳိး၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သံုးမ်ဳိး၊ ေရႊထည္ပစၥည္း ၁၀ မ်ဳိးႏွင့္ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ တို႔ကို ယူေဆာင္သြားသည္ ဟုဆိုကာ အမႈဖြင့္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါ အမႈကို (ပ) ၃၄၁/၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ စုံစမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းရဲစခန္းမွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
The Voice Weekly