James bond ထက္ ျမင့္တယ္၊ လာမလုပ္နဲ႔ဆင္ဖမ္းဖမ္း၊ က်ားဖမ္းဖမ္း၊ ျပည္သူေတြကုိ အခ်ဥ္ေတာ့ မဖမ္းနဲ႔သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းျခင္းအတြက္ နစ္နာေၾကးေတာင္းသူ ေရနံေခ်ာင္းေတာင္သူ ၂ ဦးကို တရားစဲြ


ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္ လိုင္းျဖတ္သန္းျခင္းအတြက္ နစ္နာေၾကး အသနားခံတင္ျပခဲ့သူ ေရႊတုတ္ကန္ ေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ၂ ဦးအား ယခင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းမွ တရားလိုျပဳ ၍ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တရား ႐ုံးသို႔ တရားစဲြဆုိေၾကာင္း သတင္းရရိွ သည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔က အမွန္မို႔လို႔ အမွန္အတိုင္း တင္ျပေတာင္းဆုိတာပါ။ ဘာမွ လိမ္လည္ခဲ့တာ မရိွပါဘူး။ ေလ်ာ္ေၾကးရဖို႔ ေျမတစ္ကြက္ တစ္ ေသာင္း ငါးေထာင္ႏႈန္းနဲ႔ ေတာင္းလို႔ ဦးသူေတာ္က မေပးႏုိင္လို႔ မေပးခဲ့တာ။ ေပးႏုိင္ တဲ့ လက္ထုတ္ကန္ကြင္းနဲ႔ ဝန္ ႐ိုးကြင္းေျမယာပိုင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ရတယ္ဗ်ာ။ မေပးတဲ့အပိုင္း မရဘူး။ ဒါ ကို အမွန္တင္ျပတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ျပစ္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ (၁၈၂) နဲ႔ တရားစဲြ တယ္'' ဟု ေတာင္သူကိုသန္းဦးမွ ေျပာ ျပသည္။ ျပစ္မႈႀကီး အမွတ္ (၅၂၆) ျဖင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၁၈၂) အရ ေရႊတုတ္ကန္ေက်း ရြာမွ ေတာင္သူ ဦး သန္းဦးႏွင့္ ဦးသူေတာ္တုိ႔အား ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးေတာ္မွ ၾကားနာစစ္ေဆးခံရန္ လက္ခံခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တရားစဲြဆုိရျခင္းမွာ ေတာင္သူ ၂ ဦးမွ ၄င္းတုိ႔၏ ယာေျမေပၚ တြင္ တ႐ုတ္ျမန္မာေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ လိုင္း ျဖတ္သန္းရာတြင္ အမ်ားနည္းတူ ေျမယာနစ္နာေၾကး မရရိွသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ သက္ ဆုိင္ရာသို႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပ တုိင္တန္း ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တုိင္ တန္းရာတြင္ တင္ျပမႈမ်ား တြင္မွန္ကန္ မႈ မရိွ မိမိရယူလိုမႈ ဆႏၵတစ္ခုတည္း ျဖင့္ အာဃာတတရား ေရွ႕ ထားၿပီး လိမ္ လည္တုိင္တန္းသည္ဟု ဆုိကာ မေကြး ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ (၇-၆-၂ဝ၁၂) ေန႔စဲြပါစာအမွတ္၊ ၂/ ၂၈-၂/ဦး၄ (၂၆၁၉)ျဖင့္ တရားစဲြဆုိရန္ ၫႊန္ၾကားစာထြက္ရိွခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထိုၫႊန္ၾကားစာအရ ေရနံေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၏ ကိုယ္စားၿမိဳ႕နယ္ဒုဦးစီးမွဴးမွ လက္မွတ္ေရး ထိုးကာ ေရႊတုတ္ကန္ေက်း ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးေဟာင္း၊ ရြာခဲြြရြာ အိမ္မွဴး၊ ေျမစာ ရင္းဦးစီးဌာန မွ ေျမတုိင္းစာေရး ၂ ဦး အားတရားလိုျပဳလုပ္တုိင္ၾကားရန္အမိန္႔ စာအမွတ္ ၂/၁၃-၁/ဦး ၄ (၇၅၃) ျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ဇြန္လ ၁၄ရက္တြင္ၫႊန္ၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔ ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ စာ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္မွ တရားစဲြဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းလည္း စတင္ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အမႈအား စတင္စစ္ေဆးၾကားနာ ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ သို႔ ျပန္ လည္ ဆင့္ဆုိလိုက္ၿပီး တရားစဲြဆုိခံ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မမွန္မကန္ တရားစဲြဆုိထားခံရမႈအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းခ႐ိုင္ဌာန အသီးသီးသို႔ အကူအညီေတာင္းခံစာ မ်ား ေပးပို႔၍ တရားမွ်တမႈ ျဖစ္ေအာင္ တင္ျပေတာင္းဆုိသြားမည္ဟု သတင္း ရရိွသည္။

ဦးမင္း
Popular Myanmar News Journal

သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖစဥ္ ပန္ကာႏွင့္ဆံပင္ ညပ္မိသြားသည့္ ဘီယြန္းစ္


ယခုသီတင္းပတ္ အေစာပိုင္းက Grown Womanစတား အဆိုေတာ္သည္ ကေနဒါႏုိင္ငံ၊ မြန္ထရယ္လ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ စင္ျမင့္ေပၚမွ အေအးေပး ပန္ကာတစ္ခုႏွင့္ ဆံပင္တို႔ ညပ္မိေနမႈႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရသည္
Posted on Jul 25 13 - 04:14 PM | Hits : 130

ဘီယြန္းစ္တစ္ေယာက္ ပန္ကာႏွင့္ ဆံပင္ အရႈပ္အေထြး ႀကံုခဲ့ေသးေသာ္လည္း ပရိသတ္မ်ားအား သီခ်င္းအဆိုမပ်က္ ဆက္လက္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုသီတင္းပတ္ အေစာပိုင္းက Grown Womanစတား အဆိုေတာ္သည္ ကေနဒါႏုိင္ငံ၊ မြန္ထရယ္လ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ စင္ျမင့္ေပၚမွ အေအးေပး ပန္ကာတစ္ခုႏွင့္ ဆံပင္တို႔ ညပ္မိေနမႈႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ႀကီးမားေသာ ပန္ကာႀကီးတြင္ ဆံပင္ညပ္ေနသျဖင့္ အတန္ငယ္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ ဘီယြန္းစ္သည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသစြာပင္ သူမ၏ Haloသီခ်င္းကို ပီပီသသ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ေရွ႕ဆက္ သီဆိုသြားခဲ့သည္။

ဘီယြန္းစ္၏ ေသြးေအး တည္ၿငိမ္မႈကို ပရိသတ္မ်ားက သေဘာတက် အံ့ဩကာ ဩဘာေပးခဲ့ၾကသည္။ သူမသည္ အက်ပ္အတည္းတစ္ခု ႀကံုေနသည့္တိုင္ စာသားလံုးဝ အမွားအယြင္းမရွိ၊ အသံမယိုင္ဘဲ ဆက္လက္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူမသည္ စင္ျမင့္၏ အစြန္းပိုင္းေလးတြင္ ထိုင္ေနရင္း ပရိသတ္အတြက္ သီခ်င္းဆက္ဆိုေနစဥ္ စင္ျမင့္ တာဝန္ခံမ်ားက ဆံပင္ႏွင့္ ပန္ကာ လြတ္သြားေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ ကိစၥသည္ အဆိုးဆံုး မေတာ္တဆမႈမ်ိဳး ႀကံုသြားႏုိင္ေသာ္လည္း အသက္(၃၁)ႏွစ္ရွိ ဘီယြန္းစ္ကမူ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရယ္စရာ သေဘာမ်ိုးသာ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ သူမသည္ ဆံပင္ႏွင့္ ပန္ကာညပ္ေနေသာ ပံုကို Instagramတြင္တင္ကာ Haloသီခ်င္း စာသားအခ်ို႕ကို ေျပာင္းလဲကာ ပံုညႊန္းစာအျဖစ္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ သူမက အဆိုပါ စာတြင္ " Gravity can't begin, to pull me out of the fan again, I felt my hair was yankin, from the fan that's always hatin."ဟု ေရးသားထားသည္။ ယင္း၏ မူလစာသားမွာ "Gravity can't forget to pull me back to the ground again, and It's like I've been awakened"ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ႀကီးသံုးၿမိဳ႕ ဗံုးေလးလံုးဆက္တုိက္ေပါက္ကြဲမႈအတြက္ လူငါးဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ခြဲစီ ခ်မွတ္

ဦးလြင္ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၃၇ မိနစ္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးသံုးၿမိဳ႕တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားအတြက္ လူငါးဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွသည္ ၁၂ ႏွစ္အထိ မႏၲေလးခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြဲဖက္ခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးစိုးစိုးက ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။

တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္အမႈတြင္ သက္ေသ ၅၀ ေက်ာ္ကိုစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားျခင္းေၾကာင့္ တရား႐ံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္အျပစ္ေပးျခင္းဟု တရားသူႀကီး၏ အမိန္႔စာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

တရား႐ံုးအမိန္႔တြင္ တရားခံစုိင္းေက်ာ္ သန္းသည္ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ အရာ၀တၳဳဥပေဒ ပုဒ္မ၊ မတရားသင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ၁၇ (၁) ႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးျပ႒ာန္းခ်က္ အေရးေပၚအက္ဥ ပေဒ ၁၃ (၁) တို႔ျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္စုစုေပါင္း ၁၂ ႏွစ္ခြဲခ်မွတ္လိုက္သည္။

ထုိ႔ျပင္ စုိင္းမုိးဟိန္း (ခ) အုိက္လ်ံ၊ စုိင္းလွေအာင္ (ခ) အားေ၀၊ စုိင္းသိန္းႏုိင္သုံးဦးကို ၁၉၀၈ ခုႏွစ္၊ ေပါက္ ကြဲေစတတ္ေသာအရာ ၀တၳဳအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃/၆ အရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ မတရားအသင္းမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ (၁) အရလည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈထင္းရွားေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ျခင္းခံရကာ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

မ်ဳိးခင္ (ခ) ေအာင္ခမ္းကိုမူ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ အရာ၀တၳဳ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃/၆ အရ ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ျခင္းခံရကာ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရသူ စိုင္းလွေအာင္၏ ဇနီးျဖစ္သည့္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဆြက မတရားခံရသည္ဟု ဆိုကာ အယူခံ၀င္သြား မည္ဟုဆိုသည္။ “အမႈက မတရားခံရတာပါ၊ အယူခံ၀င္သြားမွာပါ။ ကုိစုိင္းလွ ေအာင္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ကတည္းက စစ္ေဆးမယ္ဆုိၿပီး ဖမ္းေခၚသြားခဲ့တာ” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္က ၈၄ လမ္း၊ ၂၇x၂၈ လမ္းၾကား ရပ္ထားသည့္ လိုင္စင္မဲ့ကား ၃ခ/၁၉၀၄ တြင္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကားတစ္စီးလံုးပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္တြင္လည္း လူသူမရွိေသာ ႏွစ္ထပ္တိုက္အိမ္မ်ားတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ သေျပကုန္းရပ္ကြက္ ေရႊလာဘ္ေကာင္လမ္းၾကား အိမ္အမွတ္ ၄၆ တြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ျပင္ဦးလြင္တြင္မူ ေထာက္ပုိ႔ဘက္လမ္းခြဲ ရပ္ကြက္ ၄ ထဲရွိ ေနအိမ္ဗံုးကြဲမႈေၾကာင့္ အေပၚထပ္တစ္ခုလံုးနီးပါး ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။

ထိုေပါက္ကြဲမႈ သံုးခုျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ သံုးနာရီအၾကာတြင္ ေလးလံုးေျမာက္ဗံုးအျဖစ္ စိန္စံပယ္ဖူးေရႊဆိုင္ ႏွင့္ ပရိယတၱိသာသနအသင္း၊ အမိႈက္ပံုအနီးေပါက္ကြဲမႈ ထပ္မံျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ေပါက္ကြဲမႈအားလံုးေၾကာင့္ ေနအိမ္ႏွစ္လံုးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး ပ်က္စီးခဲ့ကာ၊ လူသုံးဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ သံသယရွိသူ သံုးဦးအျဖစ္ စိုင္းဆမ္၊ စိုင္းအုိက္ႏွင့္ စိုင္းေက်ာ္ ျမင့္ဦးတို႔ကို စြပ္စြဲၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ပံုပန္းသ႑ာန္ႏွင့္တကြ ၂၀၁၁ခု ႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
Mizzima - News in Burmese

ခါးပိုက္ႏႈိက္မႈ (၁)မႈေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး


ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၄

၂၃.၇.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၁၀၀ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး၊ အကူတပ္ဖြဲ႔ခြဲ၊ လံုၿခံဳေရး တပ္ခြဲ(၂)မွတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္
ခါးပိုက္ႏႈိက္ဖမ္းဆီးေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၄ ယာဥ္လိုင္းေပၚ၌ အသြင္ယူ
စီးနင္းလိုက္ပါလာစဥ္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လင့္လမ္းကားမွတ္တိုင္မွတက္
ေရာက္လာသည့္ ခါးပိုက္ႏႈိက္ မသကၤာ ေက်ာ္စိုး(ခ)ဘိုးေတာ္၊
(ဘ)ဦးလူျမ၊ (၅၄)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေနသူသည္
၎ယာဥ္ ေပၚတြင္ပါလာသည့္ ဦးဇင္းတစ္ပါး၏ပုခံုး၌လြယ္ထားေသာ
လြယ္အိတ္အတြင္းမွ အနက္ေရာင္ေခါက္ ပိုက္ဆံအိတ္တစ္လံုးႏွင့္ ဦးကုမာရ၏ ရဟန္းဇာတာမွတ္တမ္းလႊာ မိတၱဴစာရြက္(၁)ရြက္၊ ေငြက်ပ္ ၇၅၀၀ ပါပိုက္ဆံအိတ္အား ၎လြယ္ထားသည့္ အနက္ေရာင္ေဘးလြယ္
အိတ္ျဖင့္ အကာကြယ္ျပဳ၍ ႏိႈက္ယူစဥ္ဖမ္းဆီးရမိသျဖင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕မရဲစခန္း
(ပ) ၁၆၅/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၇၉(ႏိႈက္)ျဖင့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထား
ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
Yangon Police

ခင္ပြန္မွ ဓါးျဖင့္ထုိး၍ လည္ပင္းတြင္ ဓါးတန္းလမ္းျဖင့္ ဇနီးေသဆံုး


၂၄.၇.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၀၈၂၅ အခ်ိန္ ခန္႕တြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အင္းစိန္ေဆး႐ံုတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး လည္ပင္းတြင္ ဓါးတန္းလမ္းျဖင့္ ေသဆံုး ေရာက္ရွိ ေနေၾကာင္း သတင္းအရ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ေသဆံုးသူမွာ ေဒၚေအးေအးတင့္၊ ၄၅ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးေသာင္း၊ ကမ္းနားအလယ္ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျဖစ္စဥ္အားစံုစမ္းရာ ၀၇၃၀ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ေနအိမ္၌ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေဇာ္ေဇာ္၀င္း၊ ၄၃ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးေအာင္ေဖ အရက္ေသာက္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စကားမ်ားၾကစဥ္ ေဇာ္ေဇာ္၀င္းမွ ၾကက္သြန္လွီးဓါးျဖင့္ လည္ပင္းအားထိုး၍ ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ အင္းစိန္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၈၀၀/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ၃၀၂ ျဖင့္အေရးယူကာ ေဇာ္ေဇာ္၀င္းအား ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police

ေရာဂါေၾကာင့္ မရပ္မနား ရယ္ေမာေနရသူေလး


တရုတ္ျပည္ အေနာက္ပိုင္း ေခ်ာင္က်င္းတြင္ ေနထုိင္သည့္ Xu Pinghui သည္ အသက္ ရွစ္လအရြယ္က ဖ်ားခဲ့ျပီးေနာက္ မရပ္မနား စတင္ရယ္ေမာခဲ့သည္။ လွ်ဳိ၀ွက္ဆန္းၾကယ္သည့္ သူမ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနကုိ ျပည္ျမန္မာ ေန ့စဥ္ သတင္းစာမွာ အခုလုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မီးႀကိဳးေခြ ခိုးယူသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားဖမ္းဆီးရမိ အေရးယူ


၂၄.၇.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၀၅၀၅ အခ်ိန္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရြေတာင္ၾကား
(၂)ရပ္ကြက္ရွိ United Winner ကုမၸဏီ၏ညေစာင့္၀န္ထမ္း ဦးထြန္း
ထြန္းဦးသည္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကုမၸဏီ႐ံုး၌ ေရာင္းရန္ထား
ရွိေသာမီးႀကိဳးေခြမ်ားအားအမ်ိဳသမီး(၃)ဦးမွာခိုးယူေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ
ရသျဖင့္ ေဘးခ်င္းကပ္ရွိ ကုမၸဏီမွ လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း ဦးထြန္းေအး
ႏွင့္အတူ လိုက္လံဖမ္းဆီးရာ ေရႊဂံုတိုင္မွတ္တိုင္အနီးတြင္ မဇာဇာလင္း၊
(ဘ)ဦးေသာင္းေငြ၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေနသူအား
သက္ေသခံမီးႀကိဳးေခြ(၁၂)ေခြ၊တန္ဘိုးေငြက်ပ္(၁၀၆၉၃၀၀) ႏွင့္အတူ
ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး က်န္(၂)ဦးမွာထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ပါသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသူမဇာဇာလင္းအားဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ
စစ္ေဆးရာ ထြက္ေျပးသြားသူ (၂)ဦးမွာ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊
(၁၀)ရပ္ကြက္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ မအိျဖဴ၊(ဘ)ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္း ႏွင့္
မႏွင္းႏြယ္ဦး(ဘ)ဦးေက်ာ္မင္း တို႕ျဖစ္ေၾကာင္စစ္ေဆးသိရွိရ၍၎တို႕
(၃)ဦးအားအေရးယူေပးရန္ ဦးထြန္းထြန္းဦးမွ တိုင္တန္းခဲ့သျဖင့္ ဗဟန္း
ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၂၈၉/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၈၀ ျဖင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိၿပီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသူ မအိျဖဴႏွင့္ မႏွင္းႏြယ္ဦးတို႕အား
ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police

တကၠစီႏွင့္ဆိုင္ကယ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တိုက္၊ ႏွစ္ဦးေသ


ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၄

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္ ေညာင္ဝိုင္းေက်း႐ြာအပိုင္ သိမ္ကုန္းေကြ႕အနီးတြင္ ဆိုင္ကယ္နင့္ တကၠစီ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တိုက္မိရာမွ ဆိုင္ကယ္စီးလာသူ ႏွစ္ဦးစလုံး ေသဆုံးမႈ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ မိနစ္ ၃၀ က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

သန္လ်င္မွ ေက်ာက္တန္းဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ အနက္ေရာင္ Mazda တကၠစီႏွင့္ ေက်ာက္တန္းဘက္မွ သန္လ်င္ဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ နံပါတ္ မပါသည့္ Loujia အမ်ဳိးအစားဆိုင္ကယ္တို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တိုက္မိရာ ဆိုင္ကယ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါလာသည့္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးအနက္ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းသူမွာ ဝဲဘက္ ဒူးေခါင္းေသြးထြက္ဒဏ္ရာ၊ ႏွာေခါင္းေသြး ထြက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္အတူ ကားပိကာ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး၊ ဆိုင္ကယ္ေနာက္မွ လိုက္ပါလာသူမွာ ေျခသလုံးႏွစ္ဖက္စလုံး က်ဳိးသည့္ဒဏ္ရာ၊ ဝဲဦးေခါင္းႏွင့္ ဝဲဘက္နား ေသြးထြက္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ နာရီဝက္ခန္႔ အၾကာတြင္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ တကၠစီ ယာဥ္ေမာင္းမွာ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ပြားရာသို႔ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ကြၽန္မတို႔က အလုပ္လုပ္ေနၾကတာ၊ ဒုံးဆိုတဲ့ အသံကိုေတာ့ ၾကားလိုက္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြက ထြက္တဲ့အသံပဲထင္လို႔ သြားမၾကည့္ၾကဘူး၊ လူေတြေရာက္လာမွ ကားတိုက္မွန္းသိတာ” ဟု အဆိုပါ ယာဥ္တိုက္မႈ၏ အနီးအနားတြင္ ရွိေသာအိမ္မွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ေသဆုံးသူ ႏွစ္ဦးစလုံး၏ အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားကို မသိရွိေသးေၾကာင္း၊ ထြက္ေျပးသြားသည့္ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းကိုလည္း စုံစမ္းေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ ဂိတ္မွာထိုင္ေနတုန္း ဆိုင္ကယ္တစ္စီး အရွိန္နဲ႔လီဗာၿဖဲၿပီး Light Truck တစ္စီးကို ေက်ာ္သြားတာ ေတြ႕လိုက္တယ္၊ ခဏေနေတာ့ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ကားတိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းၾကားရတာပဲ” ဟု ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕ေပၚမွ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီသမားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယင္းယာဥ္တိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္သန္းထြန္းက တရားလို ျပဳလုပ္ကာ ယာဥ္ (ပ) ၂၂/၂၀၁၃၊ ျပစ္မႈဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၄(က)/၂၀၂ ျဖင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း အဆိုပါ ရဲစခန္းထံမွ သိရသည္။

ေအာင္မ်ဳိးထက္
The Voice Weekly

မ်က္လွည့္ဆရာ၏ ကိုယ္တစ္ပိုင္းျပတ္ မ်က္လွည့္ျပကြက္ကုိ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ား အထိတ္တလန္ ့ျဖစ္ခဲ့


အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ မီခ်ီဂန္ ျပည္နယ္တြင္ မ်က္လွည့္ဆရာ အန္ဒီဂေရာ့စ္၏ ကိုယ္တစ္ပိုင္းျပတ္ မ်က္လွည့္ျပကြက္ကုိ ခရီးသြားဟန္လဲြ ျပသခဲ့ရာ လမ္းသြား လမ္းလာမ်ား အထိတ္တလန္ ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္း  ျပည္ျမန္မာ ေန ့စဥ္ သတင္းစာမွာ အခုလုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခင္ပြန္း ေယာကၤ်ားထံ ျပန္မသြားႏိုင္ေအာင္ သံၾကဳိးနဲ ့ေသာ့ခတ္ခံထားရတဲ့ မိန္းခေလး


ခင္ပြန္း ေယာကၤ်ားထံ ျပန္မသြားႏိုင္ေအာင္ သံၾကဳိးနဲ ့ေသာ့ခတ္ခံထားရတဲ့ မိန္းခေလး မႏိုင္ႏုိင္၀င္း

ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ၿဖဴးၿမိဳ ့နယ္ သာဓုကန္ေက်းရြာ အုပ္စု ပန္ဂ်ကုိရီတိုလာေက်းရြာမွ ေနအိမ္အထဲမွာ "အၿဖစ္အပ်က္က တုန္လႈပ္ေၿခာက္ခ်ား စရာပါ၊ လသားအရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးနဲ ့သူ့ရဲ့ မိခင္မႏိုင္ႏိုင္၀င္းတို ့ဟာ အုပ္ထိမ္းသူ လူႀကီး မိဘေတြရဲ့ တင္းက်ပ္လြန္းတဲ့ မိသားစု(ပုဂၢလိက)စည္းကမ္းေတြေအာက္မွာ ၿပားၿပားေမွာက္ၿပီး မႏိုင္ႏိုင္၀င္းရဲ့ ဘယ္ဘက္(၀ဲဘက္) ေၿခေထာက္မွာ သံႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းနဲ ့ခ်ည္ေႏွာင္ ေသာ့ခတ္ခံထားရၿပီး က်န္တဲ့ သံႀကိဳးစတစ္ဖက္ကို မႏိုင္ႏိုင္၀င္းအိပ္တဲ့ ကုတင္မွာ ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ ဒီကေန ့အထိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရဆဲပါ။

ဒီလို သံႀကိဳးတန္းလန္းနဲ ့တိရစၦာန္တစ္ေကာင္လို မတရားသၿဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္တားဆီးခံထားရတယ္ဆိုတာ အခ်ိန္ကာလ ဘယ္ေလာက္ႀကာေနၿပီလဲဆိုတာ ကာယကံရွင္ေတြကလြဲရင္ ဘယ္သူမွအတိအက်မသိႏိုင္ပါဘူး၊

ဒီမိန္းကေလးရဲ့ အမည္က မႏုိင္ႏိုင္၀င္း ၿဖစ္ၿပီး သူေပြ ့ခ်ီထားတဲ့ ကေလးကေတာ့ သူ့မရဲ ့၀မ္းနဲ ့လြယ္ၿပီး ေမြးထားရတဲ့ အသက္(၂)လသား အရြယ္ရွိတဲ့(သားဦး) ေယာက်ၤားေလးပါ၊ မႏိုင္ႏိုင္၀င္းကို
သူ့ရဲ့ခင္ပြန္းေယာက်ၤားထံ ၿပန္မသြားႏိုင္ေအာင္ မႏိုင္ႏိုင္၀င္းရဲ့ ဖခင္ဦးကူးမားဆံလားဆိုသူ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို့ေနထိုင္တဲ့ ပန္ဂ်ကုိရီတိုလာေက်းရြာမွ ေနအိမ္အထဲမွာ အခုလို သံႀကိဳးတန္းလန္းနဲ ့ခ်ည္ေႏွာင္ထားတာပါဟု တာ၀န္သိလုပ္သား ၿပည္သူတစ္ဦးၿဖစ္သူ ဦးေက်ာ္စန္းလြင္(ခ)ဦးေက်ာ္စန္းလြင္ဦး
ဆိုသူမွ လူ့မဆန္စြာ တိရစာၦန္တစ္ေကာင္ကဲ့သို ့ခ်ည္ေႏွာင္ခံထားရေသာ မိခင္တစ္ဦးႏွင့္ လသားအရြယ္ကေလးငယ္အပါအ၀င္ သားအမိ(၂)ဦးတို ့၏ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရသည့္ တုန္လႈပ္ေၿခာက္ခ်ားဘြယ္အၿဖစ္ဆိုးအား ခါးစည္းခံေနရပုံကို သတင္းေပးေၿပာႀကားခဲ့ပါသည္။

by Myanmar News Now

ေလဒီ ဂါဂါးရဲ႕ ကုိယ္တုံးလုံး မဂၢဇင္း ကာဗာ


ကာဗာအျဖစ္ အသုံးမျပဳရေသးခင္ ဓာတ္ပုံ

အသက္ ၂၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္ ေပါ့ပ္အဆုိေတာ္ ေလဒီဂါဂါးဆုိရင္ လူတုိင္းနီးပါ သိၾကမွာပါ။ သူ႔ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ fashion ေတြေၾကာင့္လည္း ပါမွာေပါ့။ ဒီေလာက္နာမည္ႀကီးတဲ့ lady gaga ဟာ အခုတစ္ခါမွာေတာ့ ဒီထက္ပုိၿပီး နာမည္ႀကီးေအာင္ လုပ္ခ်လုိက္ျပန္ပါၿပီ။

အေၾကာင္းကေတာ့ "V Magazine" ဆုိတဲ့ မဂၢဇင္းတစ္ခုဟာ နယူေယာက္ရဲ႕ ေပါ့ပ္ေလာကကုိ လွစ္ဟာျပဖုိ႔အတြက္ နာမည္ႀကီးေပါ့ပ္အဆုိေတာ္ ေလဒီဂါဂါးကုိ ကုိယ္လုံးတီးဓာတ္ပုံကုိ မဂၢဇင္း အဖုံးအျဖစ္ အသုံးျပဳဖုိ႔အတြက္ ဓာတ္ပုံ ရုိက္ခဲ့လို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ ဓာတ္ပုံမွာေတာ့ ေလဒီဂါဂါးဟာ မည္သည့္အဝတ္အစားမွမဝတ္ဘဲ ရုိက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အျမင္မရုိင္းေစရန္ေတာ့ သူမရဲ႕ ရင္သားနဲ႔ ေနာက္တစ္ေနရာကုိ သူမလက္ေခ်ာင္းသြယ္သြယ္ေလးေတြနဲ႔ ဖုံးအုပ္ထားပါတယ္။


ကာဗာဒီဇုိင္း


Myanmar CNN
ပုံကုိ download လုပ္ရန္

အမို်းသားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာ စိတ္က်ေရာဂါ လကၡဏာ ရွစ္ရပ္


စိတ္က်ေရာဂါဟာ အမို်းသမီးေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါမို်းပါ။ ဒါေပမဲ့ တခို့် အမို်းသားေတြမွာလည္း ေတြ့ရိွရတတ္ပါတယ္။ သင့္ပတ္၀န္းက်င္က သူငယ္ခ်င္း ေယာက်ာ္းေလးေတြ၊ အစ္ကို၊ ေမာင္နဲ့ ဦးေလးေတြမွာ ေအာက္ပါ လကၡဏာေတြ ရိွတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ စိတ္ဓာတ္က် ေရာဂါရဲ့ လကၡဏာေတြလား ဆိုတာ နားလည္နိုင္ေစဖို့ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ပါတယ္။
၁။ ေနာက္ေက်ာ သို့မဟုတ္ ဗိုက္နာျခင္း
အမို်းသား အမ်ားစုဟာ စိတ္က်ေရာဂါ စတင္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေနာက္ေက်ာေနရာက နာက်င္ေနတတ္တာမို်း၊ ဒါမွမဟုတ္ မၾကာခဏ ဆိုသလို ဗိုက္ေအာင့္၊ ဗိုက္နာျဖစ္တာမို်းေတြ ခံစားၾကရတတ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားလာေလေလ နာက်င္မႈက မသက္သာဘဲ နာတာရွည္ ပံုစံမို်း ျဖစ္လာတတ္ ပါတယ္။ ဒါဟာ စိတ္က်ေရာဂါ စတင္ဖို့ ဦးတည္ေနပါတယ္။ က်န္းမာတဲ့ စားေသာက္မႈပံုစံနဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းက ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းနိုင္ပါလိမ့္မယ္။
၂။ အစာစားလိုစိတ္ မရိွျခင္းနွင့္ ကိုယ္အေလးခိ်န္ က်ျခင္း
ပံုမွန္စားေနက် အစားအစာေတြကိုေတာင္ အရသာမရိွဘူးလို့ ဆိုလာတတ္ပါတယ္။ ခံတြင္းပ်က္ ေနတတ္ျပီး ဘာစားစား အရသာ မရိွဘူးလို့ ခံစားေနရတတ္ပါတယ္။ အစာမစားတာ အခိ်န္ ၾကာလာတာေၾကာင့္ သင့္ေ၀ဒနာက ပိုဆိုးလာနိုင္ပါတယ္။ ရုတ္တရက္ ကိုယ္အေလးခိ်န္ ထိုးက်သြားတာမို်း၊ ကိုယ္အေလးခိ်န္ တိုးလာတာမို်းေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
၃။ စိတ္တို၊ ေဒါသျဖစ္လြယ္ျခင္း
စိတ္ဖိစီးမႈေတြ မ်ားလာတဲ့ အခိ်န္မို်းမွာ စိတ္ခံစားမႈေတြက အထိမခံ ျဖစ္လာျပီး စိတ္တိုေဒါသ ျဖစ္လြယ္ လာတတ္ပါတယ္။ စိတ္တိုေဒါသ ျဖစ္တာေတြက မၾကာခဏ ဆိုသလို ျဖစ္ေပၚလာတတ္ျပီး တစ္ခါတေလ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေရေရရာရာ မရိွဘဲ စိတ္တိုေနတတ္ ပါတယ္။ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းေတြက သင့္ကို ကူညီနိုင္ပါလိမ့္မယ္။
၄။ စိတ္အာရံု စုစည္းရန္ ခက္ခဲျခင္း
စိတ္က်ျခင္းရဲ့ အဓိက ျပႆနာရပ္ ပါပဲ။ စိတ္အာရံုကို မစုစည္းနိုင္ဘဲ စိတ္ဂနာမျငိမ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုကို ခ်ဖို့တြက္ ေတြေ၀ေနတတ္ျပီး ေတာ္ရံုကိစၥေတြကို ေ၀ခဲြရခက္ခဲ ေနတတ္ပါတယ္။ ျပႆနာ အေသးအဖဲြေတြကိုေတာင္ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေန တတ္ျပီး အျမဲတမ္း ေတြေ၀ေနတတ္ပါတယ္။
၅။ စိတ္လႈပ္ရွား ေနတတ္ျခင္း
အမို်းသမီးေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ စိတ္ဂနာမျငိမ္ျခင္း လိုမို်းပဲ စိတ္လႈပ္ရွား ေနတတ္ျပီး၊ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာဆိုဖို့ ခက္ခဲေနတတ္ကာ လူအမ်ားက သင့္ကို မယံုမၾကည္ ျဖစ္လာတဲ့အထိ စိတ္ဂနာမျငိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတတ္ပါတယ္။ တျခားသူေတြက အျပစ္ေျပာဆိုမွာလား ဆိုတဲ့ အေတြးမို်းေတြ ျဖစ္ေပၚေနတတ္ျပီး လိမ္လည္ေျပာဆိုမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ ပါတယ္။ အနားယူျခင္း မရိွဘဲ အခိ်န္ၾကာၾကာ အလုပ္လုပ္တာေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈဟာ ပိုဆိုးလာတတ္ ပါတယ္။ သက္ေသာင့္သက္သာနဲ့ စိတ္အပန္းေျပေစမယ့္ ခရီးထြက္တာမို်းက ကူညီနိုင္ပါလိမ့္မယ္။
၆။ အရက္ ပိုေသာက္လာျခင္း
စိတ္က်ေရာဂါ ပိုဆိုးလာခိ်န္မို်းမွာ အရက္နဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကို စဲြလမ္း နွစ္ျခိုက္လာတတ္ျပီး၊ အရက္နဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးဆဲြျပီးခိ်န္မွာ ျဖစ္ေပၚလာတတ္တဲ့ ခနၶာကိုယ္က နွစ္ျခိုက္မႈအေပၚမွာ သာယာေနတတ္ တာေၾကာင့္ အရက္နဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကသာ စိတ္သက္သာရာ ရေစတယ္လို့ ထင္ျမင္လာတတ္ ပါတယ္။
၇။ လိင္စိတ္ ကုန္ခန္းျခင္း
အမို်းသား အမ်ားစုဟာ အမို်းသမီးေတြထက္ လိင္ကိစၥကို စိတ္၀င္စားျပီး၊ ေပ်ာ္ေမြ့တတ္ၾကပါတယ္။ လိင္ကိစၥမွာ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘဲ ျဖစ္လာျပီဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ တစ္ခုခု မွားယြင္းေနတာပါပဲ။ စိတ္က်ေရာဂါ အေျခအေန ပိုဆိုးလာတာနဲ့ အမွ် လိင္ကိစၥကို လံုး၀ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘဲ အိမ္ေထာင္ေရး သာယာမႈေတြလည္း ေလ်ာ့နည္းလာပါ ေတာ့တယ္။
၈။ အဆိုးျမင္စိတ္ ပိုလာျခင္း
အရာရာကို အေကာင္းျမင္စိတ္ မရိွေတာ့ဘဲ အျပုသေဘာေဆာင္ ေတြးေတာမႈေတြ နည္းလာပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ရယ္ေမာမႈေတြ နည္းပါးလာျပီး စိတ္အလိုမက်မႈေတြကသာ ဦးေဆာင္ေနတတ္တာေၾကာင့္ သင့္ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြကလည္း သင္နဲ့ စကားေျပာဆိုဖို့ ၀န္ေလးလာၾကပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း မ်က္ရည္ေတြ က်ျပီး ငိုေနတာမို်း၊ စကားေတြ ေျပာေနတာမို်း ဆိုရင္ေတာ့ နာတာရွည္ စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္သြားနိုင္ပါတယ္။ အတတ္နိုင္ဆံုး အျပုသေဘာေဆာင္ ေတြးေတာတတ္ဖို့ ေလ့က်င့္ေပးသင့္ ပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါ ေလ့က်င့္မႈေတြကို ျပုလုပ္ေနတာေတာင္ စိတ္သက္သာရာ မရဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာ၀န္နဲ့ တိုင္ပင္ဖို့ လိုအပ္ေနပါျပီ။

Swesone Media Group

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ မိန္းမကိုယ္ မိႈစဲြျခင္း မျဖစ္ေစရန္


မိန္းမကိုယ္တစ္၀ိုက္ ဘက္တီးရီးယားပိုးေတြ မမွ်တမႈေၾကာင့္ မိန္းမကိုယ္ ယားယံတာနဲ့ မသက္မသာ ေ၀ဒနာတို့ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ မိႈစဲြေ၀ဒနာကို မၾကာခဏ ရတတ္သူေတြ အေနနဲ့ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ မိန္းမကိုယ္ မိႈစဲြ ေ၀ဒနာ မျဖစ္ေစဖို့ ေရွာင္လဲႊနိုင္မယ့္ နည္းေတြကို ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။
ျဖည့္စြက္ေဆး မီွ၀ဲပါ။
တစ္နွစ္မွာ သံုးၾကိမ္ထက္ပိုျပီး မိန္းမကိုယ္မိႈစဲြ ေ၀ဒနာရရင္ အကို်းျပု ဘက္တီးရီးယား လက္တိုဘက္ဆဲလ္လပ္စ္ ပါ၀င္တဲ့ ျဖည့္စြက္ေဆးကို ေန့စဥ္ မွန္မွန္ မီွ၀ဲေပးပါ။ ေလ့လာမႈအရ ဒီျဖည့္စြက္ေဆးဟာ မိန္းမကိုယ္ရဲ့ pH ကို ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းေပးနိုင္တဲ့ လက္တစ္အက္စစ္နဲ့ တျခားဓာတ္ေတြ ထြက္ရိွမႈကို အားေပးျပီး မိႈပိုးေပါက္ဖြားမႈ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးနိုင္တယ္လို့ သိရပါတယ္။
ေျခာက္ေသြ့ေနပါေစ။
ပူေနြးစြတ္စိုတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ဟာ မိႈပိုးေပါက္ဖြားေစတဲ့ အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတြင္းခံေဘာင္းဘီကို ခ်ည္သား၀တ္ဆင္ျပီး တင္းက်ပ္ေနရင္၊ စိုစြတ္ေနရင္၊ ေခြ်းထြက္ေနရင္ အတြင္းခံ ေဘာင္းဘီကို အသစ္လဲေပးပါ။
မလိုအပ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းခု်ပ္ပါ။
မိန္းမကိုယ္ သန့္ရွင္းေရး အတြက္ သံုးတဲ့ အရာေတြ အားလံုးဟာ မိန္းမကိုယ္တစ္၀ိုက္ နူးညံ့တဲ့ ေဂဟစနစ္ မွ်ေျခကို မထိခိုက္ေစတဲ့ အရာေတြ ျဖစ္ဖို့ အေရးၾကီးပါတယ္။
သင့္ကိုယ္သင္ ဂရုစိုက္ပါ။
အားနည္းတဲ့ ကိုယ္ခံစြမ္းအား စနစ္ဟာ ကူးစက္ပိုး ၀င္လြယ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို တတ္နိုင္သမွ် ထိန္းခု်ပ္ျပီး အိပ္စက္မႈကို ဦးစားေပးကိစၥ အေနနဲ့ ေဆာင္ရြက္ပါ။
အခို် ေလွ်ာ့ပါ။
မိႈပိုးေတြက သၾကားကို စားသံုးျပီး ပြားမ်ားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ ျမင့္တက္ေစမယ့္ ခို်တဲ့ မုန့္ပဲ သေရစာ၊ အခို်ရည္နဲ့ ျပုျပင္ထားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို ေရွာင္ပါ။ ေကာင္းတဲ့ ဘက္တီးရီးယားေတြ ပါ၀င္တဲ့ ဒိန္ခ်ဥ္နဲ့ ၾကက္သြန္ျဖူတို့ဟာ အစြမ္းထက္ ဖန္းဂတ္စ္ ပိုးသတ္အာနိသင္ ရိွၾကပါတယ္။ပဋိဇီ၀ ပိုးသတ္ေဆးကို ေရွာင္ပါ။
ပဋိဇီ၀ ပိုးသတ္ေဆးေတြက ခနၶာကိုယ္အတြက္ အကို်းျပုတဲ့ ဘက္တီးရီးယားေတြ အပါအ၀င္ ဘက္တီးရီးယား အားလံုးကို ေသေစနိုင္တာေၾကာင့္ ပဋိဇီ၀ ပိုးသတ္ေဆးေတြကို ဆရာ၀န္ မညႊန္ၾကားဘဲ မေသာက္ပါနဲ့။ လိုအပ္မွသာ ေသာက္သင့္ပါတယ္။

Swesone Media Group

အသက္ (၂၁) ႏွစ္အရြယ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး အသတ္ခံရမႈ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြား


ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသာႀကီးရပ္ကြက္၌ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ၎သေႏၶသားႏွင့္အတူ ပုပ္ပြေသဆံုးလ်က္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္က ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသာႀကီးရပ္ကြက္ရွိ ဒီဇင္ဘာအိမ္ရာ မုခ္ဦးအ၀င္လမ္း၏ အေနာက္ဘက္ကြင္းထဲတြင္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ပုပ္ပြေသဆံုးေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးအေလာင္းႏွင့္ သေႏၶသား အေလာင္းတို႔အား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းအေလာင္းတို႔အား ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ေသဆံုးသူမွာ အမွတ္ ၂ လမ္း၊ ရြာသာႀကီးရပ္ကြက္၊ ဒဂံုအေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္ေနသူ မေအးေအးေအာင္ ၂၁ ႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ၎ႏွင့္သေႏၶသား အေလာင္းတို႔အား သကၤန္းကြၽန္း စံျပေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အေလာင္းအား ရင္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္အရ ေသဆံုးသူ မေအးေအးေအာင္မွာ လည္ပင္းယာဘက္ အ႐ိုက္ခံခဲ့ရၿပီး ေလျပြန္တြင္ ေသြးေတြ႕ရွိေၾကာင္း၊ အစာျပြန္တြင္ ရႊံ႕၀င္ေနျပီး သားအိမ္မွာ ေပါက္ထြက္ေနေၾကာင္း၊ အျပင္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္ ၎၏ငါးလအရြယ္ခန္႔ရွိ သေႏၶသားမွာလည္း ဗိုက္ေပါက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္ ေသဆံုးသူသည္ အ႐ိုက္ခံရၿပီး သတိလစ္ေနခ်ိန္တြင္ လည္ပင္းအား လံုခ်ည္ျဖင့္ညႇစ္၍ သတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗိုက္မွာအကန္ခံရ၍ သားအိမ္ေပါက္ကာ သေႏၶသားမွာ အျပင္သို႔ထြက္က်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗိုက္ေပါက္အူထြက္ကာ ေသဆံုးရျခင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသည့္အခ်ိန္မွာ ၄/၅ ရက္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ၃ ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ၄ ေယာက္ခန္႔ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း မႈခင္းဆရာ၀န္ႀကီး၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ သိရသည္။
အဆိုပါ ေသဆံုးသူ မေအးေအးေအာင္မွာ ကိုယ္၀န္ ၅ လခန္႔ ရွိေနေၾကာင္းသိရၿပီး ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ညပိုင္းက ၎၏ရည္းစားျဖစ္သူ ျပည့္၀ေအာင္မွ ၎အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အေအးခန္းစက္႐ံုသို႔ လာေရာက္ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ေၾကာင္း စက္႐ံုရွိ သက္ေသမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသာႀကီးရပ္ကြက္ရွိ ဒီဇင္ဘာအိမ္ရာ မုခ္ဦးအ၀င္လမ္း၏ အေနာက္ဘက္ကြင္းထဲတြင္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ပုပ္ပြေသဆံုးေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးအေလာင္းႏွင့္ သေႏၶသား အေလာင္းတို႔အား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း . . . . .
ေသဆံုးသူ၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚမိုးမုိး၀င္းက "ကြၽန္မသမီးေလးက အဲ့ဒီေန႔က အလုပ္ဆင္းေနတာပါ။ အလုပ္ျပန္ခ်ိန္မွာလည္း သူ႔အေဖကို လာႀကိဳဖို႔ကို ေျပာထားတယ္။ သူ႔အေဖ သြားႀကိဳေတာ့ သူနဲ႔မေတြ႕ခဲ့ဘဲ သူ႔ရည္းစားနဲ႔ လိုက္သြားတယ္လို႔ စက္႐ံုက အလုပ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။ မနက္က်ေတာ့ သူ႔ရည္းစား အလုပ္လုပ္တဲ့ စက္ရံုကိုသြားၿပီး ေမးပါေသးတယ္။ သူကမသိဘူးလို႔ ေျဖတယ္" ဟု ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ၎၏ေနအိမ္တြင္ ဆိုသည္။
ေသဆံုးသူ၏ မိခင္မွ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ ျပည့္၀ေအာင္ကို ေသဆံုးသူ မေအးေအးေအာင္အေၾကာင္း သြားေရာက္ေမးျမန္းၿပီးေနာက္ ၎မွာယင္းေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔ကပင္ ရပ္ကြက္ထဲတြင္ မေတြ႕ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေသဆံုးသူ၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေအာင္က "၂၁ ရက္မွာ ျပည့္၀ေအာင္ရဲ႕ ေနအိမ္ကို သြားၿပီးေတာ့ သူ႔မိဘေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္သြားေတြ႕ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္သမီးေလး ေပ်ာက္သြားတာ သံုးရက္ရွိၿပီ။ ကြၽန္ေတာ့္သမီးေလးကို ခိုးသြားတယ္ဆိုရင္လည္း ၀ါ၀င္ေတာ့မွာမို႔လို႔ မိသားဖသားပီပီ ျပန္အပ္ပါလို႔ေျပာေတာ့ သူတို႔က မသိဘူးလို႔ပဲ ျငင္းတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္သမီးေလး ဒီလိုမ်ိဳး ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံရတာ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုမွ ေျဖဆည္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္ကို တာ၀န္ရွိသူေတြက အမွန္တရားကို အျမန္ဆံုး ေဖာ္ထုတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္" ဟု ဆုိသည္။
ေသဆံုးသူ၏ ဖခင္ျဖစ္သူက ျပည့္၀ေအာင္၏ ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္တြင္ပင္ ျပည့္၀ေအာင္၏ မိသားစုအားလံုးမွာ ေနအိမ္တြင္ မရွိေတာ့ဘဲ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ ညေနပိုင္းအထိ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွ က်ဴးလြန္သူဟု ယူဆရသည့္ ေသဆံုးသူ၏ ရည္းစားျဖစ္သူ ျပည့္၀ေအာင္ကုိ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ (ပ) ၆၀၂/၁၃ ပုဒ္မ-၃၀၂ ျဖင့္အမႈဖြင့္ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven