အေႂကြးအာမခံလုပ္ငန္း ျမန္မာ့အာမခံ ၂၀၁၄ တြင္ စလုပ္မည္


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅

အာမခံလုပ္ငန္းက႑ တိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေငြေခ်းငွားရာတြင္ တစ္ဆင့္ခံ အာမခံေပးသည့္ အေႂကြး အာမခံလုပ္ငန္း (Credit Gurantee Insurance) ကို ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္လုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းကို သီးျခားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕၍ လုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္ ၾကာျမင့္ႏိုင္သည့္ အတြက္ ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္းကိုသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
“အဲဒီလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေပၚရင္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ေငြေခ်းငွားတဲ့ ေနရာမွာ အေထာက္အကူ ပိုေပးႏိုင္ေတာ့ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မယ္” ဟု IKBZ အာမခံလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္စိုးဦးက ေျပာၾကားသည္။

အေႂကြးအာမခံ လုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ ေငြေခ်းငွားရာတြင္ ၾကားမွတစ္ဆင့္ အာမခံေပးေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
The Voice Weekly

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား သတိထား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄

တာဝန္ယူမႈ တာဝန္သိမႈရွိေသာ ဥေရာပသမဂၢ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ သတိထား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ အီးယူ-ျမန္မာ အလုပ္အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ဝင္လာခဲ့၊ ဘာမွမစိုးရိမ္နဲ႔ ၂၀/၅၀ အခ်ဳိးအစားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ပါတနာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဝင္သာဝင္လာခဲ့ ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္မလက္မခံပါဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးသူေတြ အေနႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးကို လုံးဝလ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားပါက လက္ေတြ႕ မဆန္ေၾကာင္း၊ သူ႔အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းကို ဒဲ့ဒိုးေျပာရမည္ ဆိုပါက ဦးစိုးသိန္း၏ မနက္ပိုင္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ကိစၥကို တစ္ႀကိမ္မွ်ပင္ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။
“ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးႀကီးဆုံး ကိစၥကို မေရွာင္လႊဲပါနဲ႔” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။
ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လိုသူမ်ားကို အားမေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ တာဝန္ယူမႈ ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အားေပးလိုျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လိုသူမ်ား အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကို သတိထားသင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းကမူ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္ကို ၎၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ပင္ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ အခ်ိန္ပို ထပ္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ပိုမိုေကာင္းစားေရးအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စိုးရိမ္ခ်က္သာ ရွိေၾကာင္း ၎က ေခ်ပသည္။
“ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ (အီးယူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား) ေတြအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္” ဟု ဦးစိုးသိန္းက ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား တြန္႔ဆုတ္သြားျခင္း ရွိႏိုင္ပါသလားဟု The Voice ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ဥေရာပသမဂၢ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆုံ ရျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးတြင္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရး အရာရွိ မစၥစ္ကက္သရင္း အက္ရွတန္ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားေသာ၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ လုပ္ေဆာင္လိုေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေခၚေဆာင္ လာေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လိုသူမ်ား အေနႏွင့္ သတိထား သင့္ေၾကာင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ဖိုရမ္ တြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားဖူးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အႀကံေပး ေဒါက္တာေနဇင္လတ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လိုသူမ်ားကို တြန္႔ဆုတ္ သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ထိုစဥ္က ေဝဖန္ခဲ့သည္။
The Voice Weekly

ရခိုင္တြင္ အကူအညီ ေပးသူမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား အေရးယူရန္ အေမရိကအစိုးရ တိုက္တြန္း


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီ ေပးေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္သူ၊ ၿခိမ္းေျခာက္သူ၊ အႏၲရာယ္ ျပဳသူမ်ားကို လ်င္ျမန္ ျပတ္သားစြာ အေရးယူရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသံ႐ုံးက ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အေမရိကန္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္မ်ားႏွင့္ ၿဗိတိန္သံ႐ုံးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၂ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ အၿပီးတြင္ ယင္းသို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ စိုးရိမ္ေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အဖြဲ႕ သြား ေရာက္ခဲ့သည့္ ေျမပုံ၊ ေပါက္ေတာ ခရီးစဥ္တြင္ မြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အေျခခံက်သည့္ အခ်က္မ်ားပင္ လုံေလာက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း အေမရိကန္သံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဂုဏ္ယူစရာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ မလုံၿခံဳမႈတို႔ ခံစားေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ မလုံၿခံဳမႈမ်ားသည္ သူတစ္ပါးကို ေစာ္ကား ရန္စရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အသက္ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈကို ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြက ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနႏွင့္ အကူအညီ ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္ၿပီး ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္း ေၾကာင္းကို ေသခ်ာနားလည္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္ အမ်ဳိးသားကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ထူးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
“ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ပုဂၢဳိလ္ေရးအရ ေသြးထိုး လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြလုပ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္တိုင္းရင္းသားကမွ ေထာက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု အတူတကြ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးရာတြင္ ပြင့့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္ႏွင့္ မွ်တမႈရွိရန္ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ NGO ႏွင့္ INGO မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က သတိေပး ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုၾကား ခြဲျခား ဆက္ဆံသည္ဟု ဆိုကာ INGO ႏွင့္ NGO မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမဳိ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံဝင္းတြင္ ၿမဳိ႕ခံလူထု ၃၀၀ေက်ာ္က ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

အလားတူ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ေပါက္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို INGO တစ္ခုက Speed Boat ျဖင့္ ေခၚေဆာင္ကာ စစ္ေတြေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲသည့္ ရခိုင္ အမ်ဳိးသမီးကို ေခၚေဆာင္ျခင္း မရွိဟုဆိုကာ INGO ႏွင့္ NGO မ်ား ႏွစ္ရက္အတြင္း ထြက္ခြာေပးရန္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ၿမဳိ႕လူထုက ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
The Voice Weekly

SEA Games ေဘာလုံးပြဲ လက္မွတ္မ်ား အြန္လိုင္းမွ ဝယ္ယူႏိုင္မည္


ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲ၏ ေဘာလုံးပြဲ လက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ရာ လက္မွတ္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွလည္း ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးဆူးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေဘာလုံးပြဲ လက္မွတ္မ်ားကို 4Digital Showroom မ်ား ရွိသည့္ စမ္းေခ်ာင္း၊ တာေမြ၊ သာေကတ၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ သဃၤန္းကြၽန္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ အင္းစိန္၊ ေက်ာက္တံတား ၿမဳိ႕နယ္တို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္၊ ေရႊသံလြင္ကြန္ဒို အခန္း ၇၀၃ ရွိ MY ASIA TICKET ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္လမ္း၊ ဟံသာဝတီ အဝိုင္းအနီး ကမာ႐ြတ္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ 4Digital Showroom Compound တို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ အြန္လိုင္းမွ ဝယ္ယူလိုသူ မ်ားအတြက္ www.myasiaticket.com ႏွင့္ www.thaiticketmajor.com တို႔တြင္ လည္းေကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း ၀၁- ၅၄၉၂၉၇ ႏွင့္ ၅၅၆၈၁၇ တို႔တြင္ မွာယူႏိုင္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

အမ်ဳိးသား ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲ၏ အုပ္စုပြဲစဥ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔၌ စတင္မည္ျဖစ္ရာ အုပ္စုပြဲစဥ္မ်ား၏ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမွာ အထူးတန္း ၄၀၀၀ က်ပ္၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း ၂၀၀၀ က်ပ္၊ အႀကဳိဗိုလ္ လုပြဲႏွင့္ ဗိုလ္လုပြဲမ်ားအတြက္ အထူးတန္း ၅၀၀၀ က်ပ္၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း ၃၀၀၀ က်ပ္တို႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးပြဲစဥ္မ်ား၏ လက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အုပ္စု ပြဲစဥ္မွ ဗိုလ္လုပြဲအထိ အထူးတန္း က်ပ္ ၃၀၀၀၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း က်ပ္ ၁၀၀၀ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲ၏ ေဘာလုံးပြဲကို ပရိသတ္ ပိုမိုလာေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ လက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ဝါရင့္အားကစား ကေလာင္ရွင္ ဦးခင္ေမာင္ေထြး (ပ်ဥ္းမနား) က လက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အမ်ဳိးသား ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲ၏ အုပ္စု (က) ပြဲစဥ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိ ေဘာလုံးကြင္း၊ အုပ္စု (ခ) ပြဲစဥ္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ သုဝဏၰ ေဘာလုံးကြင္းတို႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး အႀကဳိဗိုလ္လုပြဲႏွင့္ ဗိုလ္လုပြဲမ်ားကိုမူ ေဇယ်ာသီရိ ေဘာလုံးကြင္းတို႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံး ပြဲစဥ္မ်ားကိုမူ မႏၲေလးၿမဳိ႕ရွိ မႏၲလာသီရိ ေဘာလုံးကြင္းတြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အမ်ဳိးသား ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲ အုပ္စု (က) တြင္ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူ၊ လာအို၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ အုပ္စု (ခ) တြင္ အိမ္ရွင္ျမန္မာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ တီေမာ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲ အုပ္စု (က) တြင္ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ ျဖစ္ၿပီး အုပ္စု (ခ) တြင္ ထိုင္း၊ တီေမာ၊ မေလးရွား၊ လာအိုတို႔ ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
The Voice Weekly

အိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္သူမ်ားတြင္ ေစ်းခ်ဳိ ကားဗုံးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်ခံရသူမ်ား ပါဝင္


မႏၲေလး၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅

မႏၲေလးၿမဳိ႕ အိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားတြင္ ေစ်းခ်ဳိ ကားဗုံး ေဖာက္ခြဲမႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူ ငါးဦး ပါဝင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လူမႈကူညီေရးကြန္ရက္ (မႏၲေလး) မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးကိုကိုေလးက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ မႏၲေလးၿမဳိ႕ အိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းသည္ ယခုအႀကိမ္ႏွင့္ ဆိုပါက ရွစ္ႀကိမ္ ရွိၿပီး အက်ဥ္းသားေပါင္း ၁၉၀ ေက်ာ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၃၀ နီးပါးခန္႔ က်န္ရွိ ေနေသးေၾကာင္း ဦးကိုကိုေလးက ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လပိုင္းက မႏၲေလးေစ်းခ်ဳိ ကားဗုံး ေပါက္ကြဲမႈ၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေနျပည္ေတာ္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈျဖင့္ တရားခံ ငါးဦးတို႔ကို မႏၲေလးခ႐ိုင္ တရား႐ုံးက ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အမႈသံုးခု ေပါင္းကာ တစ္ဦးလွ်င္ အနည္းဆုံး အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္ခြဲစီ အမိန္႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ငါးဦးတြင္ ပါဝင္သူ ဦးစိုင္းလွေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ေနခဲ့ရတယ္။ အခုလို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ရတာ အရမ္းကို ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္ရပါတယ္။ ေစတနာ ရွိရွိ၊ ေမတၱာ ရွိရွိနဲ႔ လႊတ္ေပးတာကိုလည္း အရမ္းပဲ ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္” ဟု ဦးစိုင္းလွေအာင္က ဆိုသည္။

ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလး အိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသူ အက်ဥ္းသား ၁၀ ဦး လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး ပုဒ္မ ၁၈/ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူ သံုးဦးႏွင့္ ၁၇/ ၁ (ေဖာက္ခြဲ) ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူ ခုနစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၈/ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားမွာ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ၊ ဦးဝင္းေဆြျမင့္ႏွင့္ ဦးစိန္ေအာင္တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ပုဒ္မ ၁၇/၁ (ေဖာက္ခြဲ) မႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရာမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားမွာ ေစ်းခ်ဳိ ကားဗုံး ေဖာက္ခြဲမႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသူ ဦးမ်ဳိးခင္၊ ဦးစိုင္းလွေအာင္ (ခ) အိုက္ေဝ၊ ဦးစိုင္းသိန္းႏိုင္၊ ဦးစိုင္းေက်ာ္သန္း၊ ဦးစိုင္းမိုးဟိန္းတို႔ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ KIA တပ္ရင္း (၂၇) မွ ဦးလဘမ္ဘီ (ခ) လဘမ္ရိဒ္၊ SSNA တပ္မဟာ (၃) မွ ဦး႐ြတ္ငင္းတို႔လည္း လြတ္ေျမာက္လာၾကေၾကာင္း ၎က ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။
The Voice Weekly

ဗင္နီဇြဲလားတြင္ ဘူဇြာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ ဖမ္းဆီး


ကာရာကတ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅

ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံတြင္ သမၼတ နစ္ကုိးလပ္စ္မာဒူ႐ုိ ဦးေဆာင္ေသာ ဆုိရွယ္လစ္ အစိုးရက ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ ေရာင္းခ်ေသာ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က စ၍ ႏွိမ္နင္း အေရးယူလ်က္ ရွိရာ ယခုအခါ အဆုိပါ စီမံခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ဘူဇြာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ကုိ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားၿပီ ျဖစ္သည္ဟု Reuters သတင္းဌာနက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ရာ၌ ေစ်း အဆမတန္တင္ကာ အျမတ္ႀကီးစား လုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဘူဇြာ စီးပြားေရးသမားမ်ားအား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားမႈကုိ သမၼတ နစ္ကုိးလပ္စ္မာဒူ႐ုိက အသိေပး ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“သူတုိ႔ တစ္ေတြဟာ အင္မတန္ ယုတ္မာ ႐ုိင္းစုိင္းတဲ့ သူေတြပါ၊ အရင္းရွင္ ကပ္ပါးေကာင္ေတြေပါ့။ ေလာေလာဆယ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ဘူဇြာ အေယာက္ ၁၀၀ ေလာက္ကုိ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အေနာက္ကမာၻ ဆန္႔က်င္ေရး ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဟူဂုိခ်ာဗက္၏ ေနရာကုိ ရယူထားသူ သမၼတ နစ္ကုိးလပ္စ္မာဒူ႐ုိက ႐ႈတ္ခ် ေျပာဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါ ဗင္နီဇြဲလား ဆုိရွယ္လစ္ အစိုးရသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနႏွင့္ အျမတ္အစြန္း ရယူမႈအား ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိသာ ရယူခြင့္ျပဳမည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္အား ေရးဆြဲရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ဗင္နီဇြဲလားတြင္ ႐ုိးသားမႈ မရွိေသာ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားသည္ အီလက္ထရြန္နစ္ႏွင့္ အျခားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ၁၀၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ ေစ်းတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကေၾကာင္း အစုိးရ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေဝဖန္ေရးသမားမ်ားကမူ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိသည့္ ဆုိရွယ္လစ္ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္တြင္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္ဟု ဆုိၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱတစ္ပတ္က စတင္ၿပီး ဗင္နီဇြဲလား စစ္သားမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေရးသမား မ်ားသည္ ဆုိင္ေပါင္း ၁၄၀၀ အား ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘက္ထရီထုတ္ စက္႐ုံမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းလည္း အာဏာပုိင္မ်ားက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရးတြင္ အစိုးရက ျပင္းထန္ေသာ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သမၼတ နစ္ကုိးလပ္စ္မာဒူ႐ုိ အာဏာ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

အီလက္ထရြန္နစ္ ဆုိင္ပုိင္ရွင္ တစ္ဦးကမူ ၎တုိ႔အား ၁၀ မွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပစၥည္းမ်ားအား ဖိအားေပး ေစ်းေလွ်ာ့ခ် ေစခုိင္းျခင္းေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္း မရရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ လစာ က်ပ္သိန္း ၅၀ ျပန္ယူမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ သဝဏ္လႊာပို႔


လစာ ေလွ်ာ့ယူမႈမွာ ဥပေဒခ်ဳိး ေဖာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ ေဝဖန္မႈ ခံထားရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ လာမည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္ကာ လစာ က်ပ္သိန္း ၅၀ အျပည့္ ျပန္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔လိုက္သည္။

news_lmbdyhႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ လစာက်ပ္ သိန္း ၅၀ ကို မယူဘဲ ၁၅ သိန္းသာ ယူျခင္းသည္ လက္ရွိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေဝဖန္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ အတည္ျပဳ ၿပီးပါက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားထားသည္။

လစာကို အျပည့္အဝ မယူျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ မျပည့္စုံေသာ ဘဝမ်ားကို ေထာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတက ယင္းသဝဏ္လႊာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကာလ ျဖစ္ေသာ အစိုးရ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ အသင့္အတင့္ တိုးတက္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက သဝဏ္လႊာကို ကိုးကား ေျပာဆိုသည္။

အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လစာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လာမည့္ နဝမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ ထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ဦးေမာ့လာဖို႔


လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သည္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္သို႔ ေလွ်ာက် သက္ဆင္းေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ငါးဆယ္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား ၉၃ ကားအထိ ထြက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျမန္မာဇာတ္ကား ၁၅ ကားအထိသာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သျဖင့္ ေျခာက္ဆေက်ာ္ေက်ာ္ က်ဆင္းသြားသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရသည္။

ထုိစဥ္က အစိုးရပုိင္ ဇာတ္လမ္း႐ုပ္ရွင္ အပါအ၀င္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ စတူဒီယိုႀကီး ခုနစ္ခု ရွိေနေသာ္လည္း ယခုအခါ ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ကူးေရး စတူဒီယို လုံး၀မရွိေတာ့ပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေခတ္မီကင္မရာအသံႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့လာသည့္အတြက္ ႐ုပ္ရွင္နည္းပညာပုိင္းပါ အားနည္းလာပါသည္။

႐ုုပ္ရွင္သည္ စက္မႈႏွင့္ အႏုပညာ ေပါင္းစပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ စက္မႈႏွင့္ နည္းပညာပုိင္း အားနည္းလာေသာအခါ ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၏ အရည္အေသြးလည္း က်ဆင္းလာပါသည္။

တစ္စတစ္စ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေနမႈကလည္း ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈကို အက်ပ္အတည္း ျဖစ္လာေစသည္။ ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကား ႐ုိက္ကူးစရိတ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ငါးဆယ္က က်ပ္သုံးသိန္းရွိလွ်င္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ႐ုံတင္သည္အထိ မေၾကာင့္မၾက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ယေန႔ဆိုလွ်င္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္မရွိလွ်င္ ႐ုံတင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို မေရာက္ရွိႏုိင္ေသးပါ။ ယင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ေငြအရင္းအႏွီး နည္းပါးမႈ ျပႆနာႏွင့္ အစဥ္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကား ႐ုံေပၚေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ၾကာေလဆိုးေလ ျဖစ္လာေလသည္။

အဆုိးဆုံး ျပႆနာမွာ ဆင္ဆာခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကား ႐ုံတင္ျပသႏုိင္သည္အထိ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ေစာင့္ဆုိင္းေနရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ႐ုံတင္ျပသမႈစနစ္ အားနည္းေနျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား နည္းပါးသြားျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ငါးဆယ္က တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေလးရာေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ တစ္ရာမွ်သာ ရွိပါေတာ့သည္။ ယင္း႐ုံတစ္ရာလုံးတြင္လည္း ႐ုပ္ရွင္ျပသႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါ။ ႐ုပ္ရွင္ျပသခြင့္ လုိင္စင္ရွိေသာ္လည္း ႐ုပ္ရွင္မျပသဘဲ ကုန္ေလွာင္႐ုံ ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ျပသျခင္းမဟုတ္ေသာ ပုံက်စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ေနရသည္။ ယခင္က ႐ုပ္ရွင္႐ုံ သံုးေလး႐ုံရွိေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ ယခုအခါ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ တစ္႐ုံမွ်မရွိေတာ့သည္အထိ ႐ုပ္ရွင္ျပသႏုိင္မႈတို႔ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ ျဖစ္လာသည္။

လက္ရွိ ႐ုပ္ရွင္ ႐ုံတင္ျပသမႈစနစ္သည္ တန္းစီျပသရေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ေရွ႕က အလွည့္က်သည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္က ႐ုံအုပ္စုမ်ားတြင္ ဦးစြာျပသခြင့္ရလွ်က္ က်န္႐ုံတို႔တြင္ အလွည့္က် ျပသသည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။ ျပသခြင့္ရသည့္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာကို ႐ုံတင္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားက ရသည့္၀င္ေငြေပၚတြင္ ဆုံးျဖတ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ တစ္ေန႔လုံး ႐ုံတင္ျပသႏုိင္သည့္ ကားအေရအတြက္သည္ အနည္းဆုံး ၁၂ ကား အမ်ားဆုံး ၁၅ ကားသာရွိသည္။ ဤျပသမႈစနစ္ေၾကာင့္ ဆင္ဆာက်ၿပီးျဖစ္ပါလ်က္ ႐ုံတင္ခြင့္ရရန္ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ေစာင့္ဆုိင္းရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခ်းငွား၍ အတိုးျဖင့္ ႐ုိက္ကူးရေသာ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူတို႔သည္ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာမွ် ေစာင့္ဆုိင္းရသည့္ ကာလၾကာျမင့္မႈဒဏ္ကို အလူးအလဲ ခံရေလသည္။ ပုံမွန္ လည္ပတ္ႏုိင္ေသာ ေငြေၾကး အင္အားရွိသည့္ ႐ုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္လည္း ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာမွ် က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို ျမႇဳပ္ႏွံထားရသည့္အတြက္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ တြန္႔ဆုတ္လာၾကေလသည္။

႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းသည္ ေသခ်ာေပါက္ အျမတ္အစြန္းရမည္ဟု တြက္ခ်က္၍ရေသာ လုပ္ငန္းမဟုတ္ေပ။ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းကို ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရာယူေနေသာ ႏုိင္ငံျခား ႐ုပ္ျမင္ဇာတ္လမ္းတို႔ကလည္း ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ၀င္ေငြနည္းေအာင္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ ရွိေပသည္။ ႐ုပ္ရွင္ကား တစ္ကားသည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ပရိသတ္အႀကိဳက္ႏွင့္ မေတြ႕လွ်င္ ေနာက္တစ္ဖန္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ႐ုိက္ကူးႏုိင္ဖို႔သည္ အရပ္ကူပါ လူ၀ုိင္းပါ အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားတတ္ေလသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ျဖင့္ ပုံမွန္စီးပြားရွာသူတို႔ပင္လွ်င္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းကို ေနာက္တြန္႔လာၾကေလသည္။

ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ညႊန္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္အပုိင္းတို႔တြင္လည္း ပရိသတ္အႀကိဳက္ႏွင့္ အံမ၀င္မႈ ျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႕လာရသည္။ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ကြက္တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ခပ္ဆင္ဆင္ တူေနေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ဳိးခ်ည္း ျဖစ္သျဖင့္ ပရိသတ္သည္ ေခါင္းခါလာသည္။ မေက်မနပ္ ျဖစ္လာသည့္အခါ မင္းသား၊ မင္းသမီးတို႔၏ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔သည္လည္း တစ္ခါလာ မည္းျပာပုဆိုးဟန္မ်ဳိးတို႔ကို ေတြ႕လာရ၍ ပရိသတ္သည္ လက္မခံခ်င္ ျဖစ္လာသည္။ ယင္းနည္းအားျဖင့္ ပရိသတ္အားေပးမႈ အပုိင္းတြင္ တစ္စတစ္စ အားနည္းလာၾကေလသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ပ်က္သုဥ္းဖို႔ကို ေရွး႐ႈလာသည့္ အေနအထားသို႔ ယေန႔ ေရာက္ရွိလာေလၿပီ။ ျပဳျပင္ရေပတာ့မည္။

ယခုအခါ ႐ုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူတို႔ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေသာ သက္သာခြင့္တို႔ျဖင့္ မက္လုံးေပးေရး အပါအ၀င္ ေခတ္မီ စတူဒီယိုႀကီးမ်ား ႐ုိက္ကူးေရး စက္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးတို႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးကမူ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနေပသည္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ပူးေပါင္း ကူညီမႈသည္လည္း ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာေရးတြင္ အထူးလိုအပ္လွ်က္ ရွိေပသည္။

ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းသည္ ယခုေရတြင္းတူး ယခုေရၾကည္ေသာက္ အေနအထားမ်ဳိး ရႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိး မဟုတ္ေပ။ ႐ုပ္ရွင္ပညာသည္ ေပါင္းစုံပါေသာ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီး တစ္ခုျပဳလုပ္၍ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေရးကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရေပသည္။
Written By - ေျမနီသစၥာ(ျမန္မာ့အလင္းေအာင္သန္း)
Eleven Media Group

အစြန္းခၽြတ္ေဆးက လူကို ႏုပ်ိဳေစသလား?


16.11.2013

အိမ္သုံး အစြန္းခၽြတ္ေဆးေတြ ဟာ အေရျပားမွာ ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါ တခ်ိဳ႕ ကုသရာမွာ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ အျပင္ အ႐ြယ္အိုမင္း ရင့္ေရာ္မႈကိုေတာင္ ေႏွးေကြးေစတယ္ ဆိုတာ တိရစၧာန္ေတြ အေပၚ အေျခခံ သုေတသန ျပဳရာကေန ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။
ခၽြတ္ေဆးဟာ အေရးျပား ေလာင္ကၽြမ္းမႈကိုေတာင္ ေလ်ာ့က်ေစတယ္လို႔ Clinical Investigation ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

BBC Burmese

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ ကိုရီးယားမွ ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ ေခ်းမည္


ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားနည္းေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑ အတြက္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ EDCF (စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္မႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၅ ဒသမ ၈၇၄ သန္း ေခ်းယူရန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ အစည္းအေဝးက အတည္ျပဳလိုက္သည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပင္မဆက္သြယ္ေရး အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅ ဒသမ ၈၇၄ သန္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနက ၅၀၀ ေကဗီအားရွိ ေတာင္ငူ-ကမာနတ္ ဓာတ္အားလိုင္း တည္ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကို အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ EDCF အဖြဲ႕ထံမွ ေငြေခ်းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ ကာလမ်ားတြင္ ေခ်းေငြ သုံးစြဲျခင္း အေျခအေနကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပး တင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖက ေျပာၾကားသည္။

“ဝန္ႀကီးဌာနေတြက တာဝန္ခံဖို႔ လိုပါတယ္။ ေႂကြးတင္ ရွင္ဘုရင္ဆပ္ဆိုတဲ့ ကာလ မဟုတ္ေတာ့တဲ့ အတြက္ စီမံကိန္းမွာ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ထားသင့္ပါတယ္” ဟု ၎က ေကာ္မတီ ကိုယ္စား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပမွ ေခ်းေငြျဖင့္ စီမံကိန္း လုပ္ကိုင္ရျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစရန္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ ေႂကြးက်န္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ နစ္နာမႈ မရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက တင္ျပထားသည္။

ေခ်းေငြ၏ အတိုးႏႈန္းမွာ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ျပန္ဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
The Voice Weekly

ဆင္စြယ္ ၆ တန္ ဖ်က္စီး ပစ္တဲ့ အေမရိကန္


အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ေမွာင္ခိုသမားေတြ ၊ အေရာင္းအဝယ္ သမားေတြနဲ႔ ခရီးသြားေတြဆီကေန ေလဆိပ္နဲ႔ ဆိပ္ကမ္း အဝင္ေတြမွာ ဖမ္းဆီးရခဲ့တဲ့ ဆင္စြယ္နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ပန္းပု ၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာနဲ႔ သဘာ၀ ဆင္စြယ္ေခ်ာင္း ေျခာက္တန္ေက်ာ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့တယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။
BBC Burmese

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကလြင္ေက်း႐ြာ ေအးရိပ္ေခ်ာင္လမ္း႐ွိ ေဂါက္ကြင္းနံေဘး မေလးရွား ပိေတာက္ပင္ေပၚ၌ ၁၁-၁၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ညေန (၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အမည္မသိ လူတစ္ဦး ပိတ္ျဖဴႀကိဳးစျဖင့္ ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆံုးမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကလြင္ေက်းရြာ ရာအိမ္မွဴး ဦးမ်ိဳးလြင္၏ သတင္း ေပးပို႔ခ်က္အရ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) နယ္ေျမရဲကင္းမႉး ဒုရဲအုပ္ ေအးႏိုင္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားမွ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ထိုေန႔ ညေန (၅း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ခန္႔တြင္ ေသဆံုးသူအား ဓမၼတာအတိုင္း ေသဆံုးျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိတ္ေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ တင္ပို ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္စံုစမ္းခဲ့ရာ ေသဆံုးသူမွာ ၿမိတ္ကမ္းနားလမ္းတြင္ အေျခမဲ့ေနထိုင္သူ ေနာင္ကင္း (ဘ) စိစစ္ဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းေသဆံုးမႈ အား ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္ ၅၉/၂၀၁၃ ဖြင့္လွစ္၍ စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ လ်က္႐ွိေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ အမည္မသိ အေလာင္းတစ္ေလာင္း ေတြ႔ရွိ


အမည္မသိ အေလာင္းတစ္ေလာင္းအား ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ကံဖ်ားနယ္ေျမ၊ ခ႐ူေတာရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းႏွင့္ စိုးစိုးပိုးပိုး ေရေဆးခံုလမ္းအနီး ၿခံတစ္ၿခံ၌ ႏို၀င္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀)နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေလာင္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ (၅)ရက္ခန္႔ကပင္ ေသဆံုးေနသည္ဟု ထင္ရၿပီး အသက္ (၄၀)ခန္႔၊ အရက္ေသာက္သံုးသူ၊ အသဲေရာင္အသား၀ါေရာဂါ႐ွိသူ၊ ျပင္ပဒဏ္ရာမရွိ၊ ႏွလံုးေသြးရပ္၍ ေသဆံုးႏိုင္သည္ ခန္႔မွန္းရၿပီး ရင္ခြဲ႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္စစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမည္မသိအေလာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ၿမိတ္ပုလဲေျမ

အိပ္ေရးမဝျခင္းက လူတစ္ဦးကို ပို၍ ရုပ္ဆိုးေစ


အိပ္ေရးမဝျခင္းသည္ မ်က္ႏွာႏွင့္ မ်က္လံုးတစ္ဝိုက္ရွိ ၾကြက္သားမ်ားကို ေရာင္ရမ္းေစသလို အေၾကာအခ်ဥ္မ်ားကိုလည္း တင္းမာေစရာ ေရရွည္တြင္ သာမန္ထက္ အက်ည္းတန္ေသာ ပံုရိပ္မ်ိုး ထင္ဟပ္လာေစတတ္

အိပ္ေရးဝဝ မအိပ္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦးကို အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အိပ္ေရးမဝျခင္းသည္ မ်က္ႏွာႏွင့္ မ်က္လံုးတစ္ဝိုက္ရွိ ၾကြက္သားမ်ားကို ေရာင္ရမ္းေစသလို အေၾကာအခ်ဥ္မ်ားကိုလည္း တင္းမာေစရာ ေရရွည္တြင္ သာမန္ထက္ အက်ည္းတန္ေသာ ပံုရိပ္မ်ိုး ထင္ဟပ္လာေစတတ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသန စစ္တမ္းတစ္ခုက အိပ္စက္ခ်ိန္ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ အိုမင္းရင့္ေရာ္ အက်ည္းတန္မႈၾကား ထင္ရွားသည့္ ဆက္စပ္မႈ အသစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိေစခဲ့သည္။ လူ(၁၀)ေယာက္၏ အိပ္ခ်ိန္ကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ရုပ္ရည္ အေျပာင္းအလဲကို စေတာ့ခ္ဟုမ္းလ္ရွိ ကာရိုလင္စကာ က်န္းမာေရးဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားက သုေတသန ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိပ္စက္ခ်ိန္ နည္းပါးေသာ သူမ်ားသည္ ေရရွည္တြင္ မ်က္ခြံေပ်ာ့အိ က်လာသလို မ်က္ႏွာအေနအထား ဖြဲ႕စည္းပံု ဆိုးရြား ပ်က္ယြင္းလာသည္ကို သုေတသီမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ (၃၁)နာရီဆက္တုိက္ မအိပ္ဘဲ ေနထုိင္ၿပီးေနာက္ ထိုသူ၏ မ်က္ႏွာ အေျခအေနသည္ သိသိသာသာ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ နာရီ(၄၀)မွ်ထိ ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ စမ္းသပ္မႈ မစတင္ခင္ ရိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာ မို႔ေမာက္ေသာ မ်က္ခြံမ်ား၊ နီရဲေသာ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ အလြန္ရင့္ေရာ္စြာ ေျပာင္းလဲေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

"အိပ္ခ်ိန္နည္းပါးျခင္းဟာ လူေတြကို ပိုၿပီးႏြမ္းလ်လာေစတဲ့အျပင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရလည္း ဆြဲေဆာင္မႈ နည္းပါးလာတာ၊ က်န္းမာစိုေျပတဲ့ ရုပ္သြင္မ်ိဳး ေလ်ာ့က်လာတာေတြ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါတယ္"ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အိပ္ခ်ိန္ နည္းပါးျခင္းသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈအျပင္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အရလည္း က်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး စိတ္တိုျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးလြယ္ျခင္းစသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳထားခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network

ေငြသုံးေထာင္ အေၾကြးေတာင္းရာမွ လူသတ္မႈျဖစ္


ရန္ကုန္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄။

တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကတုိင္စိန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဆာက္၀ုိင္းႀကီး ေက်းရြာတြင္ ေငြသံုးေထာင္ အေၾကြးေတာင္းရာမွ လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္း တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွဴး႐ုံးမွ တပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးေဇာ္၀င္းက People Power သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာက္၀ုိင္းႀကီး ေက်းရြာေန မတင္တင္၀င္းသည္ ႏို၀င္ဘာ၁၂ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက
အိမ္နီးခ်င္းေန ကုိတင္အုန္းေလးထံ ငါးဖမ္းပုိက္ဖုိး သုံးေထာင္ အေၾကြးေတာင္းသည့္ ကိစၥျဖင့္ စကားမ်ားခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာဘာ ၁၃ရက္ေန႕ နံနက္၂နာရီတြင္ အသတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

မတင္တင္၀င္း၏ ခင္ပြန္း ကုိလြမ္းမုိးေအာင္သည္ ေတာ္လတိ ေက်းရြာတြင္ ေရတုံကင္းတူးသည့္လုပ္ငန္းကို ညအိပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေၾကာင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ရက္ နံနက္ ၂နာရီခန္႔တြင္ ေနအိမ္တြင္ တစ္ေယာက္ တည္းအိပ္ေနစဥ္ ကုိတင္အုန္းေလးမွ မတင္တင္၀င္း အေၾကြး ေတာင္းသည့္
ကိစၥကုိ မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္ေသာေၾကာင့္ ကတုိင္ဇိန္ေက်းရြာရဲစခန္းက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

“ျဖစ္တာကေတာ့ နံနက္ ၂နာရီေလာက္က ျဖစ္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သိတာကေတာ့ ၈နာရီေလာက္ကမွ သိတာ”ဟု တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွဴး႐ုံးမွ တပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဓားခုတ္မႈေၾကာင့္ ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့၊ မ်က္ႏွာ ျပတ္ရွ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆုံးေနသည္ကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ရက္ နံနက္ ၈နာရီတြင္ သိရ ေၾကာင္း တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွဴး႐ုံးမွ တပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

မတင္တင္၀င္း အသက္ ၂၇ႏွစ္အား ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္ေသာ ကုိတင္အုန္းေလး အသက္ ၃၄ႏွစ္ (ဘ)ဦးထြန္းေရႊအား အေရးယူေပးရန္ တုိင္ တန္းသျဖင့္ ကတုိင္ဇိန္နယ္ေျမ ရဲစခန္း (ပ) ၄၉/၂၀၁၃ ပုဒ္မ-၃၀၂ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး၊ အေရး ယူထားၾကာင္း တပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေရးသူ-ၾကည္ျပာ
တည္းျဖတ္-နီတုိး

People power

ဝဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခုေၾကာင့္ သန္းၾကြယ္ သူေဌး ျဖစ္သြားသူ ၂ ဦး


ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးကေတာ့ Jason Toews နဲ႔ Dustin Coupal တုိ႔ ျဖစ္ျပီး တစ္ေယာက္က ကြန္ျပဴတာ ပရိုဂမ္မာ (Jason Toews)၊ တစ္ေယာက္က မ်က္လံုးအထူကု ဆရာဝန္ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Minnesota က Brooklyn Park ျမိဳ ႔ငယ္ေလး မွာ ေနထိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာက ျပည္နယ္ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ဆီေစ်းက မတူပါဘူး။ အနည္းဆံုး 2 Cent, 3 Cent ကေတာ့ ၁၀ ေဒၚလာနီးပါး အထိ ေစ်းႏွုန္းကြားျခားတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အေမရိကန္မွာ ရွိတဲ့ ကားဒရိုင္ဘာေတြက ဆီေစ်းႏွုန္းသက္သာတဲ့ ဆိုင္ေတြဆီ ေရြးျပီး သြားဝယ္တတ္ၾကပါတယ္။

အဲ့လိုေရြးဝယ္ဖို႔ဆုိတာ ဆီေစ်း သတင္းေတြ ပံုမွန္တက္ေနဖို႔လိုတာေလ။ ဒီေတာ့ ဆီဆိုင္ေတြ တစ္ခုခ်င္းဆီက ေစ်းေတြကို တစ္ေနရာတည္းမွာ စုျပီးေဖာ္ျပမယ့္ ဝဘ္ဆိုဒ္ေလးလို႔ုဖို႔ သူငယ္ခ်င္း ၂ ဦး စိတ္ကူးရၾကပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ကိုလည္း အေမရိကန္ တစ္တိုင္းျပည္လံုးသြားျပီး လိုက္မေကာက္ႏိုင္ေတာ့ စိတ္ညစ္ရပါ ေလေရာ။ ဒါနဲ႔ သတင္းအခ်က္ အလက္လာၾကည့္သူေတြပဲ ကိုယ္တိုင္ တင္တဲ့ စနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္။ GasBuddy.com လို႔အမည္ရတဲ့ ဝဘ္ဆိုဒ္ကို တည္ေထာင္ျပီး လာေရာက္ၾကည့္ရွုသူက User Account ဖြင့္ရပါ မယ္။ ျပီးေတာ့ သူသိတဲ့ အနီးအနားဆိုင္က ဆီေစ်းကို တင္လိုက္ပါမယ္။ ဒါကေတာ့ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ Map option ေပးထားျပီးသားမို႔ ဂဏန္းေလး ထည့္ေပးရံုမို႔ ကားသမားေတြလည္း ထည့္ၾကပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ဟုိလူထည့္၊ ဒီလူထည့္ နဲ႔ မ်ားလာတာေၾကာင့္ ဆီေစ်း သက္သာမယ့္ ဆုိင္ေတြကို ေတြ႔ရွိၾကျပီး အခ်င္းအခ်င္း အြန္လိုင္းမွာ ျပန္ Posting လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ေတြ႔ၾကျပန္ျပီး ဆိုင္ေတြကို စိတ္ၾကိဳက္ေရြးသြား ပါေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့ ဆီဆိုင္ေတြရဲ ႔ ေၾကာ္ျငာ စရာ ေနရာတစ္ခု လည္း ျဖစ္လာသလုိ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ကားသမားမ်ား လက္စြဲ အသံုးျပဳတဲ့ ဝဘ္ဆုိဒ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ဒါကို အကြက္ၾကိဳျမင္တဲ့ Jason Toews နဲ႔ Dustin Coupal က မိုဘိုင္း Application ကုိ ဖန္တီးျပီး ျဖန္ခ်ိေတာ့လည္း ေအာင္ျမင္ျပန္ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာတင္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ လုပ္ငန္းက ကေနဒါ အတြက္ပါ ဝန္ေဆာင္မွု ေပးတဲ့အထိ ပိုမိုတိုးတက္လာပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ အေမရိကန္က အၾကီးမားဆံုး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုမ်ားထဲမွ တစ္ခုရဲ ႔ ကမ္းလွမ္းဝယ္ယူမွုကို လက္ခံ ရရွိခဲ့ျပီး Founder ၂ ဦးကပဲ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေပးေန ပါတယ္။ သြားဆရာဝန္က ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ပက္သက္လို႔ ဘာမွ သိပ္မသိေပမယ့္ ပရိုဂမ္မာ သူငယ္ခ်င္း လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စုစည္းေပးျခင္း၊ တင္ေပးျခင္း၊ သူလုိခ်င္တဲ့ အိုင္ဒီယာကို ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပရိုဂမ္မာကလည္း သ႔ူအိုင္ဒီယာနဲ႔အတူ၊ သူငယ္ခ်င္း သြားစရာဝန္ရဲ ႔ အၾကံအဥာဏ္မ်ားနဲ႔ User Friendly ျဖစ္တဲ့ ဆိုဒ္တစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Team work အားေကာင္းမွုေၾကာင့္လည္း ေအာင္ျမင္သြားပါတယ္။ ယခု သူတိ႔ု ၂ ဦးစလံုးဟာ အေမရိကန္မွာ လူအေလးစားခံရတဲ့ Entrepreneur မ်ားစာရင္းထဲမွာ ထိပ္တန္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

Ref: inc
ေအာင္ခမ္း ( smart.com.mm )

ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာသူႏွစ္ဦး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဧည့္ရိပ္သာတြင္ ဖမ္းမိ


ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅

ဧည့္ရိပ္သာ အခန္းတြင္း ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာသူ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးကို လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ ပဒံေက်း႐ြာရွိ SKY အေအးခန္း ဧည့္ရိပ္သာ အခန္းအမွတ္ ၅ တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔က ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ေသာင္ႀကီး နယ္ေျမရဲစခန္းမွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ရာဇ္ေက ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကိုခိုင္ေနမင္း (ခ) တင္ေအာင္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီၿမဳိ႕နယ္ ေဆး႐ုံလမ္း တြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ ၃၀ အ႐ြယ္ ကိုသိန္းညြန္႔ (ေခၚ) ဂ်ပန္ႀကီးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးက အခန္းတြင္း ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေနေၾကာင္း တာဝန္သိ ျပည္သူတစ္ဦးထံမွ သတင္း ရရွိေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြရာမွ ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ စခန္းထံမွ သိရွိရသည္။

၎တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ေဖာက္ခြဲေရး သင္တန္းတြင္ ေဖာက္ခြဲေရးပညာ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ျမဝတီ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုဝင္ဘာလတြင္းက ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းရွိ ဗလီမ်ားကို ေဖာက္ခြဲရန္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို ကိုးကား၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေအးခန္း ဧည့္ရိပ္သာ အခန္းတြင္ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးထံမွ အလ်ားေျခာက္လက္မ၊ အခ်င္းတစ္လက္မရွိ PVC ပိုက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ခ်ည္ႀကဳိးစပါ ႁပြန္ေခ်ာင္း ႏွစ္ခု၊ ၎ႁပြန္္ေခ်ာင္းအတြင္း ဘာဂ်ယ္ယမ္း အမ်ဳိးအစား တစ္ရာဂရမ္ ထည့္ထားသည့္ ပိုက္ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ ခဲေခါက္တံတစ္ခု၊ စားပြဲတင္နာရီ ျဖဳတ္လက္စ တစ္လုံး၊ ဝါယာႀကဳိး တစ္ေခ်ာင္း၊ ခဲဝရိန္ႀကဳိးေခြ တစ္ေခြ၊ ကေလးကစားစရာ ယမ္းျပား ၄၀ ခု၊ ေရသန္႔ဘူးျဖင့္ ထည့္ထားေသာ ဓာတ္ဆီႏွင့္ ဒီဇယ္ဆီ တစ္လီတာစီ၊ ဦးတင္ေမာင္ အမည္ပါ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားတစ္ခု၊ ရန္ကုန္-စစ္ေတြ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေနသူ ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းမိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးကို စစ္ေဆးဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မသိရွိရေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ဦးကို ေသာင္ႀကီး နယ္ေျမရဲစခန္းမွ (ပ) ၇၀၀/၁၃၊ ေပါက္ကြဲ ေစတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး ၿမဳိ႕နယ္တရား႐ုံးတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ခ်ဳပ္ရမန္ရယူၿပီး စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

The Voice Weekly

ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူ ရထားတိုက္မိ ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြား


မံုရြာ ၊ ၁၅-၁၁-၂ဝ၁၃

မံုရြာၿမိဳ႕ ၊ အိုးဘိုေတာင္ ရပ္ကြက္ ၊ အာစိဏၰရာမ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းလမ္း ၊ သံလမ္းကူး တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ညေန ၅ နာရီက ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းသူအား ရထားတိုက္မိ ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ျမန္မာ့ မီးရထားမွ စက္ေခါင္းေမာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ဆန္း ေမာင္းႏွင္ လာသည့္ ရထားစက္ ေခါင္းအမွတ္( RBE - 2587 ) အမွတ္(၂) အဆန္ ေဗာဓိတေထာင္ – အလံု ခရီးသည္တင္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား သည္ ေတာင္မွေျမာက္ သို႔ ခုတ္ေမာင္း လာစဥ္ မီးရထား မိုင္တိုင္အမွွတ္ ၇၇/၆ ႏွင့္ ၇၇/၇ အၾကား အာစိဏၰရာမ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းအနီး သံလမ္းကူး လမ္းဆံု အေရာက္၌ အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ မံုရြာၿမိဳ႕ ၊ အိုးဘိုေတာင္ ရပ္ကြက္ေန ျမင့္ေအာင္ ၂၅ ႏွစ္ (ဘ) ဦးသာေခ်ာ ေမာင္းႏွင္ လာေသာ ၁၆ယ/----- LONSIM 125 အနက္ေရာင္ ဆိုင္ကယ္ သည္ ရထားသံလမ္း ကို အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ ျဖတ္ကူးစဥ္ ရထားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ တိုက္မိ၍ ျမင့့္ေအာင္တြင္ ဦးေခါင္းထိပ္ ေပါက္ၿပဲ ၊ ဝဲ/ယာနား ေသြးထြက္ ၊ ဝဲပါးေပါက္ ၊ ဝဲ/ယာ ဒူးေခါင္း ဖူးေရာင္ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာ မ်ားျဖင့္ အခင္း ျဖစ္ေနရာတြင္ ေသဆံုး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မံုရြာၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ျမင့္ေအာင္ ေသဆံုးရျခင္းမွာ ဓမၼတာ အတိုင္း ေသဆံုးျခင္း ဟုတ္- မဟုတ္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္ ၂၁/၂ဝ၁၃ ျဖင့္ ေရးဖြင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္ခ်စ္သား

ထူးကုမၸဏီပုိင္ သံျပားတင္ ကြန္တိန္နာ တိမ္းေမွာက္


ရန္ကုန္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒႀကီး၊ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ယမုံနာလမ္းမႀကီး၊ ဆက္သြယ္ေရး၀င္းေရွ႕တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႔
မြန္းလြဲ ၂နာရီ၀န္းက်င္ခန္႔က ထူးကုမၸဏီပုိင္ သံျပားမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ ဆယ္ဘီးယာဥ္ ကြန္တိန္နာတစ္စီး တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယင္းကြန္တိန္နာကားသည္ ေအးရွားေ၀ါလ္ဆိပ္ကမ္းမွ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ကားျဖစ္ၿပီး၊ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္ ဆက္သြယ္ေရး၀င္းေရွ႕ အေရာက္တြင္ ခ်ဳိင့္ထဲသိ႔ု ဘီးေခ်ာ္ကာ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီကားျဖစ္တာက ၂နာရီေလာက္ကတည္းကျဖစ္တာ။ ဒီလမ္းမွာက ခ်ဳိင့္ခြက္ေတြခ်ည္းပဲ၊ ကြန္တိန္နာေတြကလည္း အလာမ်ားတယ္။ အဓိက ျဖစ္တာကေတာ့ လမ္း မေကာင္းတာေၾကာင့္ပဲ”ဟု ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္ ယမုံနာ လမ္းမႀကီး အနီးတြင္ ေနထုိင္သူ ျပည္သူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ယင္းယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခုိက္မႈ တစုံတရာ မရွိေၾကာင္းသိရၿပီး၊ ယာဥ္ေမာင္းအား ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္-၃၀ ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕မွ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ လမ္းမေပၚတြင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ျဖစ္ ပြားေစေအာင္ ေမာင္းႏွင္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ-၂၇၉ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ မွအဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အဓိကေတာ့ လမ္းမေကာင္းလုိ႔ျဖစ္တာ ေထာင္ဒဏ္ဆုိရင္ ၁ႏွစ္၊ ေငြဒဏ္ဆုိရင္ တစ္ေထာင္၊ ပုိင္ရွင္ကုိ
အေရးယူမွာမဟုတ္ဘူး၊ ယာဥ္ေမာင္း ကုိပဲ အေရးယူမွာပါ”ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယမုံနာလမ္းမႀကီးသည္ ကြန္တိန္နာကားမ်ား အသြားအလာမ်ားသည့္ လမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းက့ဲသုိ႔ ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ပြားမႈနည္းပါး ေစရန္ လမ္းအား ျပင္ဆင္ေပးသင့္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ေရးသားသူ-သက္သက္မုိးသူ၊ ၾကည္ျပာ

People power

လက္တစ္ကမ္းမွ အဆိပ္သင့္အစိမ္းေရာင္ကမၻာ


သင္ဟာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကို ခံုမင္စြာ စားသံုးသူတစ္ဦး ျဖစ္ေနပါသလား။ ယုတ္စြအဆံုး ထမင္းစားစဥ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တုိ႔ကို အတုိ႔အျမႇဳပ္အျဖစ္ထည့္သြင္း စားသံုးသူ တစ္ဦး ဟုတ္ေနပါသလား။ ဟုတ္မွန္တယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကိုသန္႔စင္စြာ စိတ္ခ်လက္ ခ်ေဆးေၾကာကာ စားသံုးရပါမည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက ကင္ဆာေရာဂါအပါအဝင္ လတ္တေလာ ေဘးဒုကၡျဖင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳ ေတြ႕ရႏုိင္သည္ဟု ဇီဝနည္းပညာဘာသာ ရပ္ျဖင့္ အီတလီမွ ပါရဂူဘဲြ႕ ရရိွထားေသာ ေဒါက္တာ သန္း သန္းစိန္က သတိေပး စကားေျပာၾကားထားသည္။

၎က ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္သီးဝလံ ပန္းမံႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္ လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း၏ အႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ မႏၲေလး နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ဇီဝနည္းပညာဌာန၌ ဧည့္ပါေမာကၡတစ္ဦးအျဖစ္ တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး လက္ရိွျမန္မာတြင္ ႀကီးမားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ကင္ဆာ ေရာဂါ အပါအဝင္ အစာ အဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ရပ္တုိ႔နည္းပါးသြားရန္ လမ္းၫႊန္လိုက္ ျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ”အခု ေတာင္သူေတြလဲြမွားစြာနဲ႔ အဆမတန္အသံုး ျပဳေနၾကတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးေ တြရဲ႕အႏၲရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈက စလာၿပီ” ဟု ေဒါက္တာ သန္းသန္းစိန္က ဆုိလိုက္သည္။

ပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြမႈ အခ်ိန္အဆ မကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ခူးဆြတ္ခ်ိန္ကာလ ေစာ ျခင္းစေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာေပး ဗဟုသုတမရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ကာ ကင္ဆာျဖစ္ မႈႏႈန္းကုိ အားေပးေန သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ သူ႔သတိေပးမႈကလည္း မွားမည္မ ထင္။ ကမၻာက ယေန႔ျမန္မာကုိ အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးလာမႈကလည္း ရိွလာေနၿပီ။ ဤအရာကား သည္ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္ မာကအဆင့္-၂။ တုိးတက္မႈႏႈန္းေတာ့ မဟုတ္ ကင္ဆာျဖစ္မႈႏႈန္း။ ဒါက ႏုိင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈပင္။ ထိုမွ် မက ေသး ျမန္မာ ဘက္က ကိန္းဂဏန္းကလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိပင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၈ႏွစ္ ကထက္ ႏွစ္ဆမ်ားလာေၾကာင္း ရန္ကုန္ ေဆး႐ုံႀကီး၏ ကင္ဆာဌာ နမွတ္တမ္းတြင္ မွတ္တမ္းျပဳ စုထားၿပီးျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

ထိုအေျခအေနအတုိင္းဆုိပါက ျပည္ သူတုိ႔ သတိထားၾကဖို႔လိုေနၿပီး က်န္းမာ ေရးအတြက္ ေဘးကင္းေသာ အစားအ ေသာက္ေန႔စဥ္ျဖစ္ဖို႔က အေရးႀကီးလာၿပီ ဟု ေဒါက္ တာ သန္းသန္းစိန္ကဆက္ေျပာသည္။ ယေန႔ အစားအေသာက္တုိ႔က စိတ္မခ်ရ။ ထိုထက္ဆုိးလာသည္က ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဘက္ကိုပင္ စိတ္မခ်ရမႈက သိသိ သာသာ တုိးလာေနၿပီဟု သူကပင္ စိုးရိမ္စြာ ေျပာလာျပန္သည္။

အစာလည္းအဆိပ္ အဆိပ္လည္းအစာ

ကင္ဆာကိုေနာက္ထား ယခုလတ္တေလာ ျမင္ေနရေသာ အစာအဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ လူတို႔ေဘးေတြ႕လာၾကေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းသန္းစိန္က အေထာက္အ ထားျ ဖင့္ ေျပာလာျပန္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ တန္းၿမိဳ႕နယ္ ေသာင္ႀကီးေက်းရြာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ အပင္အားတုိးေဆးဖ်န္း ထား သည့္ ကန္စြန္းရြက္ကို စားသံုးခဲ့သ ျဖင့္ အစာအဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အသက္ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္မွ အသက္ ၆ဝ အရြယ္ ၁၆ ဦးတုိ႔ မူးေဝ ျခင္း၊ ေအာ့ အန္ျခင္း မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးၾက သည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္း ယက္ဖေက်းရြာတြင္ သစ္ပါး လႊာစက္႐ံုမွ ဝန္ထမ္းမ်ား မနက္စာ စား ရင္း ေဂၚဖီထုပ္ေၾကာင့္ အစာအဆိပ္သင့္ သျဖင့္ လူ ၃၂ ဦး (က်ား ၁၇၊ မ ၁၅) ေဆး႐ုံတင္ရရာ မ ႏွစ္ဦးေသဆံုး သြား သည္။ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုတြင္ သူတုိ႔စားၾကသည္ က ေဂၚဖီထုပ္ႏွင့္ ကန္စြန္းရြက္ ကိုသာ။ ရဲက ကြၽမ္းက်င္သူတုိ႔ႏွင့္ စစ္ေဆးကာ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုစလံုးကို ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အလြန္အကြၽံ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အဓိက လက္သည္မွာ ပိုးသတ္ေဆးဓာတ္ၾကြင္း ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ၿပီး လူအမ်ား စား သံုးမိကာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ လူတုိင္းက အသက္ရွည္ လိုၾက သည္။ သို႔ေသာ္ ”အစားမေတာ္ တစ္လုတ္” ဆုိေသာ  စကားက သတိေပး လာေနၿပီ။ စားေသာက္ရသမွ်က ”ေဆး လည္းအစာ အစာ လည္းေဆး” မျဖစ္ဘဲ ”အဆိပ္လည္း အစာ အစာလည္းအဆိပ္” ဟု ေျပာင္းလဲရမည့္ အေျခအေန ေရာက္ သြားေနသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္တုိ႔က ပိုးသတ္ ေဆးဖ်န္းထားၿပီး ရက္ မေစ့ဘဲ ခ်က္ခ်င္း ခူး၊ ခ်က္ ခ်င္း ေစ်း ကြက္ထဲေရာက္၊ ယင္း ကိုပင္ ေရႏွင့္စင္ေအာင္ မေဆးၾကသျဖင့္ ယခုလို အႏၲရာယ္ႀကံဳရျခင္းျဖစ္သည္ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္ တုိ႔ က ေျပာၾကသည္။

ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၏ ေျပာၾကား ခ်က္အရမူ ေဆးဖ်န္းၿပီး ၇ ရက္ၾကာသည္ အထိ လူကိုအႏၲရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ အာနိ သင္ရိွေနသည္ဟုဆုိ၏။ ထိုသုိ႔ေသာအစား အေသာက္က အေျခခံလူတန္းစားတုိ႔၏ အမ်ားဆံုးစားေသာ အစားအေသာက္မ်ား တြင္ ပါဝင္သည္က ျပႆနာပင္။ေဒါက္တာ သန္းသန္းစိန္က ထိုျဖစ္ရပ္က ေတာင္သူတုိ႔ မသိနားမလည္ရာက တမင္လုပ္သလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း သူ႕အျမင္ကို ေျပာလာသည္။

”ဒါကို ကြၽန္မတို႔ေတြ လုိက္နာဖို႔အတြက္ကို ပညာေပးဖို႔၊ အသိေပးဖို႔ မ်ားမ်ားလုိလာပါၿပီ” ဟု ၎က ေျပာသည္။ သူ၏ ေျပာပံုအရပညာေပးမႈက ရိွေနေသာ္လည္း လုိက္နာ မႈက မရိွဆုိသည္ကို ၫႊန္း ခ်င္ပံုရေနသည္။ စံုစမ္းရသေလာက္ လတ္ဆတ္ေသာသစ္သီးဝလံမ်ားႏွင့္ဟင္း သီးဟင္းရြက္မ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တ က်သံုးၾကရန္ ေဟာေျပာ၊ ေဆြးေႏြး၊ ေရးသားမႈမ်ားကုိ ဌာန ဆုိင္ရာမ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးေရာင္းခ်သူမ်ား မၾကာခဏ လည္းျပဳ လုပ္ေ နၾကေၾကာင္းကို ၾကားသိေန ရသည္။ ထို႔အျပင္ ပိုးသတ္ေဆး ေပၚစ အခ်ိန္ကာလက ဆရာစံထြန္းေအာင္က ပုိးသတ္ေဆးမွာ ေတာမီးႏွင့္တူေၾကာင္း တင္စားထားေသာ ”ပိုးသတ္ေဆး ေတာမီး” စာအုပ္ကို စာေပဗိမာန္မွေရးသား ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဘးျဖစ္မႈက ရပ္မသြားခဲ့။ ထုံးစံအတုိင္းလိုက္နာမႈက အားနည္းေနသည္။

ပိုးသတ္ေဆးသည္ ပိုးတုိ႔ကိုသာ သတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္

ပုိးသတ္ေဆးဆုိသည္က စိုက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးျပဳေသာဓာတု ေဆးဝါးျဖစ္သည္။ မိမိစုိက္ပ်ဳိးထားေသာ သီးႏွံတုိ႔ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္ထြန္းရန္ႏွင့္ ရွင္သန္ႀကီး ထြားရန္ ပိုးမက်ေစရန္ အသံုးျပဳသည့္ ေဆးဝါးျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္တုိ႔ကမူ ပိုးသတ္ေဆးကို အႏၲရာယ္ ရိွေသာ ဓာတုပစၥည္းဟု ဖြင့္ဆုိၾကသည္။  အဘ ယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပိုးသတ္ေဆး ဆုိသည္မ်ဳိးက အပင္တုိ႔ကို သတ္ေသာ အေကာင္ဗေလာင္တုိ႔အား သတ္ေသာ ေဆးျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဆိပ္ ေတြဟု ဖြင့္ ဆုိၾကျ ခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္သူတုိ႔က ယင္းအဆိပ္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ သံုးေနၾကရပါသနည္းဟု အေမး ရိွလာလွ်င္ ေတာင္သူတုိ႔အဆုိက သီးႏွံ မ်ား မျဖစ္ ထြန္းသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ႏွင့္ ပိုတိုးကာ လုိခ်င္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟု အေျဖေပးၾကေျပာၾကသည္။ ဥကၠံၿမိဳ႕နယ္ မွ ေတာင္သူဦးခင္လွေအာင္က ”ေၾကာ္ ျငာ အားေ ကာင္းတာရယ္။ အျဖစ္ ျမန္ခ်င္ တာေၾကာင့္ပါပဲ” လက္ရိွအေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။ လက္ရိွ ေတာင္သူတုိ႔ အသံုး ျပဳေနမႈက နည္းစနစ္ မမွန္တာေတြ ရိွေန ေၾကာင္း ကိုေတာ့ သူကမု သားမပါ၊ အမွန္ အတုိင္းေျပာသည္။

အဓိကကေတာ့ အခ်ိန္အဆမမွန္ဘဲ တအားသံုးတာဟု ၎ကေျပာသည္။ ဆုိးက်ဳိးကျဖင့္ ေဆးယဥ္သြားကာ ေဆးမတုိးသည့္ ျပႆနာက ကပ္ပါလာသည္ဟု  ၎ က ေျပာသည္။ ဒါက အပင္အႏၲရာယ္၊ လူအႏၲရာယ္က လည္း ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ခပ္စိပ္စိပ္ရိွလာ ေနသည္။ ပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းက ပမာဏနည္းလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းသိ သာစြာ အာနိသင္မျပဘဲ စားတာမ်ားလာသည္ႏွင့္ အမွ်ကင္ဆာ စသည့္ ကုမရႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္တတ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာ ရွင္တုိ႔က သတိေပး ထားေၾကာင္း ေဒါက္ တာ သန္းသန္းစိန္ထံမွ သိရသည္။

”စားသံုးသူေတြ ဆုိတာက ဒုတိယ အဆင့္မွပါ၊ ပထမဆံုးအႏၲရာယ္မ်ားတာက ေတာ့ လယ္သမားကိုယ္တုိင္ပါပဲ” ဟု ၎က လက္ရိွ အေျခအေန ကို ေျပာျပ သည္။ ျမန္ မာႏုိင္ငံသစ္သီးဝလံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခုႏွစ္တြင္ မေကြး၌ ေဆးဖ်န္းေနရင္း မိသားစု သံုးဦးစလံုး မူးေမ့လဲက်သြားခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္ အပါအဝင္အလားတူ ျဖစ္စဥ္တုိ႔က ရိွေနသည္ဟုသိရကာ စားသံုးသူသာမက သံုးစဲြသူကိုပါ ေဘးသင့္ လာေနၿပီျဖစ္ သည္ဟု သိ ရသည္။စိုက္ပ်ဳိး ေရးေဆး ေရာင္းခ်သူတုိ႔ကမူ ျမန္မာတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေဆးကို အၫႊန္းအတုိင္း စနစ္တက်သံုးစဲြ ပါက ေဘး မရိွေၾကာင္း ေထာက္ျပၾက သည္။လိုအပ္သည့္အတြက္ ထုိေဆးက ရိွေနသည္ဟုပါ ထည့္သြင္းေျပာၾကသည္။

တရားမဝင္အဆိပ္ကုိ တရားဝင္သံုးျခင္းသည္လည္းေကာင္း

ျမန္မာ့ ၾသဘာလုပ္ငန္းစုမွ ဦးျမင့္စိုး က ”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူေတြက ေငြ မႏိုင္လို႔ သိပ္မသံုးႏုိင္ပါဘူး။ ခုျဖစ္ေန တာေတြက ထုိင္းတုိ႔၊ တ႐ုတ္တို႔ကေန ဝင္ လာတဲ့ တ ရား မဝင္တာေတြေၾကာင့္ပါ” ဟု ေျပာသည္။ ယင္းေဆးတုိ႔  အသံုးျပဳ ပံုကို ျမန္မာစာလံုးျဖင့္ မေရးထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အသံုးမျပဳတတ္ရာမွတစ္ ဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က အေၾကာင္းရင္း ကို ေျပာသည္။   သို႔ေသာ္ေစ်းကြက္တြင္ ထိုေဆးတုိ႔ ေနရာယူမႈက ႀကီးေနၿပီျဖစ္ သည္။ ယခုႏွစ္ပိုင္းက ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ပိတ္ပင္ထားေသာ စုိက္ ပ်ဳိးေရးသံုး ပိုး သတ္ေဆးမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေနေၾကာင္း ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္ မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္း ေအာင္က တပ္လွန္႔ သတိေပးခဲ့ ဖူး သည္။ အထူးသျဖင့္ ဧရာဝတီႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသ ႀကီးတုိ႔တြင္ ဥေရာပ၊ အေမရိကႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတုိ႔ကပင္  ပိတ္ပင္တားဆီးထားသည့္ ပုိး သတ္ေဆး တစ္ မ်ဳိး ေရာင္း ခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ရိွေနရေၾကာင္း ၎က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။  ထိုတရားမဝင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား သည္ မူဆယ္၊ ျမဝတီနယ္စပ္လမ္းေၾကာင္း မ်ား မွ ဝင္လာခဲ့ သည္ဟု စစ္ေဆးေဖာ္ ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိရိွ ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာက ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒကုိ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီး ပုိးသတ္ေဆးဥပေဒပါ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပိုးသတ္ေဆး အုပ္စုေျခာက္ အုပ္စုကို ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။ ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖဲြ႕က ယေန႔ အထိ ပိုးသတ္ေဆး အမ်ဳိးအစားေပါင္း ၁၇၁၆ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္းလယ္ ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာနမွသိရသည္။ အစိုးရသစ္ကာလ ျပည္ နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕အသီး သီးမွ စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕တို႔ျဖင့္ တရားမဝင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အေပၚ အေရးယူေဆာင္ ရြက္လ်က္ရိွသည္ဟု ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး က ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ရိွေနေသး ေၾကာင္း ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုမွ ဦးျမင့္ စုိးက ေျပာျပသည္။ ”ဒါေတြေၾကာင့္ေပါ့ ဗ်ာ သံုးသူေရာ စားသူပါ ဒုကၡေ တြ႕ေန တာ ေပါ့” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။ ေဒါက္တာသန္းသန္းစိန္က ပိုးသတ္ေဆး မွာ ဖ်န္းၿပီးပါက ခ်က္ခ်င္း ဓာတ္ျပယ္မသြားတ တ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ ဆက္တဲြ အေန ျဖင့္ ဓာတ္ၾကြင္းအႏၲရာယ္ကပ္ပါလာေၾကာင္း အဓိကက ဓာတ္ၾကြင္းေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရိွေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ရက္ ၁၄ ရက္ သို႔မဟုတ္ ရက္ ၂ဝ ၾကာ လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ မုိးရြာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေနပူလွ်င္ျဖစ္ ေစ ဓာတ္ၾကြင္းအာနိသင္ကုန္သြားပါ သည္ဟု ရွင္းျပသည္။

”ဒါေတြနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆိုရင္ အႏၲ ရာယ္ရိွပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံလုံး၌ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြမႈႏႈန္းက ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၁၁ဝ၁ ဒသမ ၄၁မက္ထရစ္တန္။ ၂ဝဝ၂-၂ဝဝ၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၈၇၄ ဒသမ ၆ဝ မက္ ထရစ္တန္ရိွေနသည္။ ယခင္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အဆ မတန္ ျမင့္တက္ သြားသည္။ ထိုပမာဏကို ၾကည့္လွ်င္ အစိုးရိမ္ႀကီး မျဖစ္လွ်င္ေတာင္ သတိထား ဖို႔ ကိန္းဂဏန္းကျပေနၿပီျဖစ္သည္။ ၤဗဥ ၏ ထုတ္ျပန္မႈ တြင္ ေဆး မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ ေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ပုိးသတ္ေဆးသံုး စဲြသူမ်ားလည္း ေသဆံုးၾကမႈ ပိုမ်ားလာ ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့ဖူးသည္။ အစားအ ေသာက္ လမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ား တြင္ လတ္ ဆတ္ေသာ သစ္သီးဝလံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ ၄ ႀကိမ္မွ ၁ဝ ႀကိမ္ အထိ အသက္အရြယ္ကို လိုက္ ၍ စားသံုးသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳ ထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သစ္သီးဝလံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ အမယ္စံုေအာင္ စားသံုးပါက အခ်ဳိ႕ေသာ ကင္ဆာေရာဂါ မ်ားအပါအဝင္ နာတာ ရွည္ေရာ ဂါမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါးသည္ဟုလည္း ေျပာဆုိ ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အထူးအႀကံျပဳ ထားသည္က သစ္သီးဝလံႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး မွသာ စား သံုးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ သစ္သီးဝလံ မ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို မခ်က္ ျပဳတ္ဘဲ အစိမ္းစားမည္ဆုိပါက အထက္ ပါ ေဆးေၾကာသန္႔စင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို မလဲႊမေရွာင္ဘဲ အတိအက် လိုက္နာ၍ အထူးအေလးထားေဆာင္ ရြက္ပါရန္ ထည့္သြင္းတုိက္တြန္းထားခ်က္ ပါဝင္ေနသည္။ ပါေမာကၡ ဆရာ ဝန္ႀကီး မ်ားက ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ရျခင္းကို အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ရိွသည့္အနက္ က အစားအစာမ်ားေၾကာင့္ ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ ပိုမုိမ်ားျပားေၾကာင္း မွတ္ ခ်က္ျပဳ ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဖခင္ျဖစ္သူက ေဆးလိပ္ႏွင့္ အရက္ မေသာက္၊ သက္သတ္လြတ္သာစားေသာ္ လည္း လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာျဖင့္ ေသဆံုး သြားခဲ့ဖူးသည္ကုိ သမီးျဖစ္သူက အံ့ၾသစြာ ဆုိခဲ့ဖူးေသာျဖစ္ရပ္။ ေဆးလိပ္ မေသာက္ အရက္မေသာက္ သို႔ေသာ္ အဆုတ္ကင္ ဆာျဖင့္ ေသဆံုးသြားသည္ဆုိေသာ သတင္း စကား။ ထိုစကားမ်ားက ရပ္ရြာထဲတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔စီညံေနၿပီ။ ေသဆံုးလိုက္တုိင္း ကင္ ဆာဆုိေသာ သတင္းစကားကို မ႐ိုးႏိုင္စြာ ေျပာဆိုေနၾကရသည္။

ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဘာလဲ။လမ္းၫႊန္ဆိုင္းဘုတ္ရိွၿပီလား

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ရွင္မ တစ္ဦးက ”ဒါဆုိဘာစားရမလဲ” ဟု ေမး ခြန္းထုတ္သည္။ ထိုသို႔ဆုိလွ်င္ အႏၲရာယ္ ကင္းသည့္ အစားအေသာက္က ေအာ္ဂဲ နစ္စားစရာ သာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ စိုက္ ပ်ဳိးတဲ့အခ်ိန္မွ ေစ်းဆုိင္ေပၚေရာက္သည္ အထိ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတုေျမၾသဇာ မ်ား အသံုးျပဳထားျခင္းမရိွသည့္ စားစရာ မ်ား ကုိ ေအာ္ ဂဲနစ္စားစရာဟု ေခၚၿပီး ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေနရာယူလာေနၿပီျဖစ္ သည္။ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား အႏၲရာယ္ရိွေသာ ဓာတု ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမရိွေတာ့ သည့္ အ တြက္ ေအာ္ဂဲနစ္စားစရာမ်ားမွာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာသာရိွေနသည္။ ၾကြင္းက်န္ခဲ့ေသာ ပိုးသတ္ေဆးကို ေရွာင္ရွား ႏုိင္႐ုံသာမက အာဟာရဓာတ္မ်ား ပိုမို ၾကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ မႈေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္လာ ၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေစ်းႀကီးျခင္း၊ ဝယ္ယူရရိွရန္ ခက္ခဲျခင္း စတာေတြေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ ရိွေနသည္။

သို႔ေသာ္ျမန္မာအတြက္က ထိုကဲ့သုိ႔ အတားအဆီးမရိွ ၾသဂဲနစ္စိုက္ခင္းမ်ားကို သစ္သီးဝလံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္း ခ်သူမ်ားအ သင္းႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းတုိ႔က ပူးေပါင္းကာေဆာင္ရြက္သြားေတာ့ မည္ဟု သိရသည္။ ေဒါက္တာသန္းသန္း စိန္က ”တစ္ပိုင္ တစ္ႏုိင္ စိုက္ခင္းေတြ ေပၚလာတာ မ်ားရင္ ေစ်းမႀကီးပါဘူး။ စၾကဖို႔ပဲလိုပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ ထို႔ အျပင္ တစ္ဖက္ကလည္း ပိုးသတ္ေဆး ေလွ်ာ့သံုးရန္ အစိုးရအပါအဝင္ လူမႈ အဖဲြ႕အစည္းတုိ႔က က်ယ္ျပန္႔စြာပညာေပး ရန္ႏွင့္ တရားမဝင္လာေသာ ပုိးသတ္ေဆး ကုိ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈျဖင့္ တား ဆီးဖို႔လိုေၾကာင္း ၎က ေမတၱာရပ္ခံ သည္။ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ႀကီး၏ ထုတ္ျပန္မႈအရ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဂ်ီဒီပီအဆင့္က ျမန္ မာႏုိင္ငံမွာ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ လာအိုက ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကေမၻာဒီးယားက ၅ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွေနရာ က်န္းမာ ေရးအဆင့္နိမ့္က်ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၁ ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာအနိမ့္ဆံုးအဆင့္ တြင္ ေနရာယူေန သည္ဟု သိရသည့္အ ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကင္ဆာေရာဂါသည္ မ်ားအတြက္ ေရာဂါကုသမႈ စက္ကိရိယာ ျဖစ္ေသာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္စက္မွာလည္း တစ္ျပည္လံုးမွာ သံုးလံုးသာရိွသည့္အတြက္ ေဝဒနာဆုိး ခံစားမသြားရေအာင္ အား လံုးပါဝင္မွသာျဖစ္မည္ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္တို႔က ေတာင္းဆိုသည္။ ဒါ ႐ိုက္တာမင္းထင္ကိုကိုႀကီးက ”အင္းသီး” ဆုိေသာ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္အျဖစ္ ပိုးသတ္ ေဆးကုိကားတုိေလး ႐ိုက္ကာ ပညာေပး ခဲ့မႈက စိုးရိမ္စရာ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္မေန ကာကြယ္ရေတာ့မည့္ အေရးေပၚျ ပႆနာ တစ္ခုအား သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံထိုး လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ခံုမင္စြာ အၿမဲစားသံုးေနသူ ျဖစ္ ပါသလား..။ ထိုသို႔ ဆုိလွ်င္…။

မင္းသုေအာင္

Popular Myanmar News Journal

ေန​ျပည္​ေတာ္ ​ဆ​နၵ​ခံ​ယူ​ပြဲ ​ခြင့္​ျပု​မိန့္​ရ​ျပီ


ေန​ျပည္​ေတာ္​မွာ ၂၀၀၈ ​ဖြဲ့​စည္း​ပုံ ​အ​ေျခ​ခံ​ဥ​ပ​ေဒ​ဆိုင္​ရာ ​ျပည္​သူ့​ဆ​နၵ ​သ​ေဘာ​ထား​ရ​ယူ​ေရး ​လူ​ထု​ေဟာ​ေျပာ​ပြဲ ​က်င္း​ပ​ဖုိ့ ​တာ၀န္​႐ွိ​သူ​ေတြ​က ​ခြင့္​ျပု​လုိက္​ျပီ​လုိ့​  ​ဇ​မၺူ​သီ​ရိ​ျမို့​နယ္ ​ျပည္​သူ့​လြွႊတ္​ေတာ္​အ​မတ္ ​ေဒၚ​စ​နၵ​မင္း​က ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

​အ​မ်ဳိး​သား​ဒီ​မုိ​က​ေရ​စီ​အ​ဖြဲ့​ခ်ဳပ္ (​အန္​အယ္လ္​ဒီ ​ပါ​တီ​ေခါင္း​ေဆာင္ ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္း​စု​ၾကည္​ကိုယ္​တိုင္  ​တက္​ေရာက္ ​မိန့္​ခြန္း​ေျပာ​မယ့္ ​ဖြဲ့​စည္း​ပံု ​အ​ေျခ​ခံ​ဥ​ပ​ေဒ​ဆိုင္​ရာ ​႐ွင္း​လင္း​ပြဲ​နဲ့ ​လူ​ထု​ဆ​နၵ​ခံ​ယူ​ပြဲ​ကို ​ေန​ျပည္​ေတာ္​နယ္​ေျမ ​ရဲ​စ​ခန္း​က ​ခြင့္​မ​ျပု​ဘဲ ​႐ွိ​ရာ​က​ေန ​ဒီ​ေန့ ​ခြင့္​ျပု​လုိက္​တာ ​ျဖစ္​ပါ​တယ္။

​အ​မ်ဳိး​သား​ဒီ​မို​က​ေရ​စီ​အ​ဖြဲ့​ခ်ဳပ္​က  ​ဖြဲ့​စည္း​ပံု​အ​ေျခ​ခံ​ဥ​ပ​ေဒ​ဆိုင္​ရာ ​ျပည္​သူ့​ဆ​နၵ​သ​ေဘာ​ထား​ရ​ယူ​ေရး ​လူ​ထု​ေဟာ​ေျပာ​ပြဲ ​ေန​ျပည္​ေတာ္​မွာ ​က်င္း​ပ​ဖို့ ​ခြင့္​ျပု​ခ်က္​ေတာင္း​ခံ​ရာ​မွာ ​အ​ခ်က္​အ​လက္​မ​စံု​ဘူး​၊ ​လုပ္​မယ့္​ေန​ရာ​ဟာ ​ရံုး​ဌာ​န​ေတြ​နဲ့​နီး​ျပီး ​ရံုး​သြား​ေက်ာင္​သြား​ခ်ိန္​ျဖစ္​ေန​တာ​ေၾကာင့္ ​ခြင့္​မ​ျပု​နုိင္​ဘူး​လို့ ​သက္​ဆိုင္​ရာ​နယ္​ေျမ​စ​ခန္း​မႉး​က ​နို၀င္​ဘာ ၁၄ ​ရက္​မွာ ​အ​ေၾကာင္း​ျပန္​ခဲ့​တာ​ျဖစ္​ပါ​တယ္။

nld cover​ဒီ​ေန့​မွာ​ေတာ့ ​ဇ​မၺူ​သီ​ရိ​ျမို့​နယ္ ​ေထြ​အုပ္​နဲ့ ​ျမို့​နယ္​ရဲ​မႉး​က ​အန္​အယ္လ္​ဒီ​တာ၀န္​႐ွိ​သူ​ေတြ​ကုိ ​ညွိ​နႈိင္း​ေခၚ​ယူ ​ေဆြး​ေနြး​ျပီး​ေနာက္ ​ေန​ျပည္​ေတာ္ ​ျပည္​သူ့​ဆ​နၵ​ခံ​ယူ​ပြဲ​ကုိ ​မူ​လ ​သတ္​မွတ္​ထား​တဲ့ ​ေန့​ရက္၊ ​အ​ခ်ိန္၊ ​ေန​ရာ​အ​တိုင္း ​ဆက္​လက္ ​က်င္း​ပ​ခြင့္ ​ျပု​ခဲ့​တယ္​လုိ့ ​ေဒၚ​စ​နၵာ​မင္း​က ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

“​သူ​တုိ့​က ​ပ​ထ​မ ​ျငင္း​ပယ္​တဲ့​စာ ​ထုတ္​ျပီး​ျပီ​ဆုိ​ေတာ့ ​အ​ခု ​က်​မ​တုိ့​ကုိ ​အ​ယူ​ခံ​တင္​ခုိင္း​တယ္။ ​က်​မ​တို့​က ​အ​ယူ​ခံ​တင္​လုိက္​ပါ​တယ္။ ​ဒီ​ေန​ရာ​မွာ​ပဲ ​လုပ္​ေဆာင္​ခြင့္​ျပု​ပါ၊ ​က်​မ​တုိ့​အ​ေန​နဲ့ ​ေန​ရာ ေ​႐ြွႊ့​ဆုိင္း​ဖုိ့​ကုိ ​အ​ခက္​အ​ခဲ​ျဖစ္​ပါ​တယ္။ ​အဲ​ဒါ​ေၾကာင့္ ​ဒီ​ေန​ရာ၊ ​ဒီ​ေန့​၊ ​ဒီ​အ​ခ်ိန္​မွာ​ပဲ ​ျပန္​လုပ္​ခ်င္​ပါ​တယ္​ဆုိ​ျပီး ​အ​ယူ​ခံ​ထပ္၀င္​ရ​ျပီး ​ခြင့္​ျပု​မိန္​ရ​႐ွိ​ခဲ့​တယ္” ​လုိ့ ​ေျပာ​ပါ​တယ္။

​အ​မ်ဳိး​သား​ဒီ​မို​က​ေရ​စီ​အ​ဖြဲ့​ခ်ဳပ္​ရဲ့ ​ေန​ျပည္​ေတာ္ ​အ​ေျခ​ခံ​ဥ​ပ​ေဒ​႐ွင္း​လင္း​ပြဲ​ကို ​လာ​မယ့္ ​နုိ၀င္​ဘာ ၁၈ ​ရက္၊ ​မ​နက္ ၈ ​နာ​ရီ​မွာ ​ဇ​ဗၺူ​သီ​ရိ​ျမို့​နယ္၊ ​လက္​ပံ​ခါး​လွ​ေက်း​႐ြာ​မွာ ​ျပု​လုပ္​မွာ​ျဖစ္​ပါ​တယ္။

​အန္​အယ္လ္​ဒီ ​ပါ​တီ​က ​ဥ​ပ​ေဒ​ပ​ညာ​႐ွင္​ေတြ​ျဖစ္​တဲ့ ​ဦး​၀င္း​ျမင့္​နဲ့ ​ဦး​ေအာင္​ၾကည္​ညြန့္​တို့​က ​ဖြဲ့​စည္း​ပံု​နဲ့​ပတ္​သက္​ျပီး ​႐ွင္း​လင္း​တင္​ျပ​ၾက​မယ္၊ ​ျပီး​ရင္ ​ျပည္​သူ့​ဆ​နၵ​သ​ေဘာ​ထား​ရ​ယူ​ၾက​မွာ ​ျဖစ္​ပါ​တယ္။

​ျပီး​ခဲ့​တဲ့ ​နုိ၀င္​ဘာ ၁၀ ​ရက္​ေန့​က​လည္း ​အန္​အယ္​ဒီ​ပါ​တီ​ရဲ့ ​ရန္​ကုန္​တုိင္း​လံုး​ကြ်တ္ ​ျပည္​သူ့​ဆ​နၵ​ရ​ယူ​ပြဲ ​ျပု​လုပ္​ခဲ့​ျပီး ​အ​မ်ား​စု​က ​ဖြဲ့​စည္း​ပံု​ျပင္​ဖို့ ​ဆ​နၵ​ေပး​ခဲ့​ၾက​ပါ​တယ္။

by ဒီဗီြဘီ

ထြန္းအိႁႏၵာဗို ကား႐ိုက္ ဘာေၾကာင့္ နားရတယ္

အကယ္ဒမီ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ရွင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ဝင္တဦးအျဖစ္ ဤသို႔ ေတြ႕ရသည္ (ဓာတ္ပံု – ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ရွင္အဖဲြ႔ရဲ႕ facebook စာမ်က္ႏွာမွ)

အခုတေလာမွာ အကယ္ဒမီ မင္းသမီး ထြန္းအိႁႏၵာဗိုတေယာက္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြ မရိုက္ေတာ့ဘူး ဆုိတဲ့ အသံေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ တကယ္လည္း သူ ရုပ္ရွင္ရိုက္ နားထားတာ ၆ လေလာက္ေက်ာ္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုကေတာ့ ရုပ္ရွင္လံုးဝ မရိုက္ေတာ့တာ မဟုတ္ဘူး၊ သူနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ဇာတ္ရုပ္မေတြ႕ေသးလို႔သာ မရိုက္တာပါလို႔ ဧရာဝတီကို ေျပာပါတယ္။
“က်မက အပ်ိဳႀကီး၊ အေဒၚ၊ အစ္မ၊ ေယာကၡမ ဆိုတဲ့ ဇာတ္ရုပ္ေတြကိုပဲ သရုပ္ေဆာင္ ေနရေတာ့တာ။ မင္းသား သရုပ္ေဆာင္သာ လြဲသြားတာ က်မ ရိုက္ရတာ ဒါပဲ ျဖစ္ေနေတာ့ ကိုယ္တိုင္ကကို မရိုက္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီလိုပဲ က်မ အသက္အရြယ္နဲ႔ အျပင္ ကာရိုက္တာနဲ႔ တကယ္ကိုက္ညီတဲ့ ဇာတ္ရုပ္မ်ိဳး လာရင္ရိုက္မယ္၊ မလာရင္ မရိုက္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ။ က်မ အလုပ္က နားလား၊ မနားဘူးလားေမးရင္၊ က်မစိတ္ႀကိဳက္ကား လာရင္ ရိုက္မယ္၊ မလာရင္ မရိုက္ဘူးပဲ။ အခုအထိ မလာတဲ့ အတြက္ ရိုက္ကိုမရိုက္တာ ေျခာက္လေက်ာ္ၿပီ” လို႔ သူက ဆုိပါတယ္။
အသက္ ၄၇ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ အကယ္ဒမီ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုဟာ သူ႔အသက္အရြယ္နဲ႔ ေန႔စဥ္ ရႈတင္သြားေနရတာလည္း သိပ္ သဘာ၀မက်ေတာ့ဘူးလို႔ ခံစားလာရေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။
“က်မ မိသားစုနဲ႔ သားေလးကိုလည္း အခ်ိန္ေပးစရာေတြ၊ ကိစၥေတြရွိတယ္” လို႔လည္း ထြန္းအိႁႏၵာဗိုက ဆိုပါတယ္။
သူ႔အေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ ဇာတ္ကားထုတ္လုပ္ ရိုက္ကူးဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိေပမယ့္လည္း အႏုပညာ အလုပ္ကို အဆက္အသြယ္ မျဖတ္ေၾကာင္း၊ ၀ါသနာပါတဲ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြမွာ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေတြ လာငွားရင္ ရိုက္မယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ဆက္ေျပာပါတယ္။
“ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေတာ့ ဇာတ္လမ္းကို လိုက္ရွာ မေနပါဘူး” လို႔ သူက ဆုိပါတယ္။ သရုပ္ေဆာင္ အလုပ္ကို ဇာတ္ရုပ္ေကာင္းေကာင္း ေတြ႕မွ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုဟာ ဂီတအတြက္ တကိုယ္ေတာ္ အေခြ ထြက္ႏုိင္ဖို႔ေတာ့ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
“အေခြ ထြက္ဖို႔က လုပ္ေနတာေတာ့ ၾကာၿပီ။ အရင္ေရြးထားတဲ့ သီခ်င္းေတြကို အခု မႀကိဳက္ေတာ့ဘူး။ ပထမကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ သံစဥ္ေတြခ်ည္းပဲ လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာ။ ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ က်မ အသံနဲ႔ မကိုက္တာေတြ ေတြ႕ရေတာ့ ေရြးရတာ ေဘာင္က်ဥ္းသြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေခြထြက္ရင္ေတာ့ ေကာ္ပီေတြလည္း ပါရင္ပါမယ္၊ စီးရီး ေခါင္းစဥ္ေတာ့ မေပးရေသးဘူး။ ၁၁ ပုဒ္ေလာက္ ပါမယ္။ အရင္က ကၽြန္မဆိုေနက် Pop ပံုစံေတြပါပဲ” လို႔ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုက ဆိုပါတယ္။
အရင္ႏွစ္က အကယ္ဒမီေပးပြဲမွာ ေကာ္ပီဇာတ္ကား တကား အကယ္ဒီ မရခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဧရာဝတီက ေမးျမန္းရာမွာ သူက “သရုပ္ေဆာင္ကေတာ့ ေကာ္ပီကို သရုပ္ေဆာင္ရင္ သူဘယ္ေလာက္ တူေအာင္လုပ္ႏိုင္လဲ၊ တူေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၿပီး ပရိသတ္ကုိ ဖမ္းစားႏိုင္ရင္ ေပးသင့္ပါတယ္။ ေကာ္ပီကားႀကီးကို ဇာတ္ကားဆု ေပးတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့။ဒီႏွစ္ အကယ္ဒမီေပးပြဲမွာ က်မ ကားေတြေတာ့ ပါပါတယ္။ အကယ္ဒမီ ရေလာက္မွာေတာ့ မဟုတ္တဲ့အတြက္ သက္သက္ သြားအားေပးမွာပါ” လို႔ ေျဖပါတယ္။
အကယ္ဒမီ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုက လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ရွင္ အစည္းအရံုးရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေနရာမွာ ပါ၀င္ေနေပမယ့္လည္း ဆက္လုပ္ဖို႔ ဆႏၵ မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ထြက္စာတင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ လို႔လည္း သိရတယ္။
“က်မထက္ သိတဲ့တတ္တဲ့ သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတဲ့အတြက္ က်မ ေနရာမွာ တျခားသူ တေယာက္ အစားထည့္လိုက္ရင္ ပိုေကာင္းမယ္လို႔ ေတြးမိတယ္။ က်မက ဘာမွ သိပ္မကၽြမ္းက်င္ ဘူးေလ။ အစည္းအေ၀းေတြ သြားရင္ ကိုယ့္ေနရာက အလကား ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ အခုေတာ့ ထြက္စာတင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ အခုေတာ့ အစည္းအေ၀း မတက္ခ်င္လို႔ ေရွာင္ေနတယ္။ ေနာက္ပိုင္းလည္း သူတို႔ က်မကို ထုတ္မွာပါ” လို႔ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုက ေျပာပါတယ္။
အခု လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ အကယ္ဒမီ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုဟာ မိသားစုနဲ႔ သားငယ္အတြက္ အခ်ိန္ပုိေပးရင္း အဂၤလိပ္စာကို ပိုေလ့လာ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူး ထုတ္လုပ္ေရး အဖြဲ႕မွာ အဖြဲ႕ဝင္တဦး အျဖစ္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ ေပးေနတဲ့ သူက “အဲဒီ အဖြဲ႕မွာလည္း က်မက ေတာက္တုိမယ္ရပါ” လို႔ ဧရာဝတီကုိ ေျပာပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ကေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ ဇာတ္ညႊန္းကိစၥ အားလံုး ၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္ၿပီး ရိုက္ကူးဖို႔အတြက္ ႏုိင္ငံျခား ဒါရိုက္တာ တေယာက္ကို ရွာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနရာမွာ သရုပ္ေဆာင္မယ့္ သူ၊ ေဒၚခင္ၾကည္ ေနရာမွာ သရုပ္ေဆာင္မယ့္ သူေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ သင္တန္းေတြ တက္ခိုင္းထားေပမယ့္ ႏုိင္ငံျခားသား ဒါရိုက္တာ ရလာခဲ့ရင္ သူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ျဖစ္မျဖစ္ကိုေတာ့ မေျပာတတ္ေသးဘူးလို႔ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုက ဆုိပါတယ္။
“ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္အထိ မွန္းထားတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံျခား ဒါရိုက္တာနဲ႔ ရိုက္မွာပါ။ က်မတို႔က တျခား ဘာကိစၥမွ ဝင္မစြက္ဖက္ ေပမယ့္၊ ျမန္မာ့ အျမင္၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ လြဲေခ်ာ္ေနတာေတြ ပါလာရင္၊ ေတြ႕ရရင္ေတာ့ က်မတုိ႔က ဝင္ေျပာမွာပါ” လို႔ ထြန္းအိႁႏၵာဗိုက ရွင္းျပပါတယ္။
Credit: Irrawaddy

ဦးေနဝင္း ေျမး ၂ ေယာက္ စကား ေဝဖန္မႈေတြနဲ႔ ဆူညံ


မနက္ေစာေစာ ရန္ကုန္ရဲ႕ လူစည္းကားရာ လက္ဖက္ရည္ ဆုိင္တဆုိင္ကိုေရာက္ခဲ့တယ္။ လူေတြေျပာေန ၾကတဲ့ စကားေတြနဲ႔ အြန္လုိင္း ပရိသတ္ေတြ စိတ္ဝင္စားမႈ အရွိဆံုးေတြကို သတိထားမိလုိက္တယ္။ ဒါကေတာ့ မေန႔ ကမွ  သမၼတရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္နဲ႔ လြတ္လာတဲ့ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းရဲ႕ ေျမး ၂ ဦး
ျဖစ္တဲ့ ကိုေအးေနဝင္းနဲ႔ ကုိေက်ာ္ေနဝင္းတို႔ရဲ႕ ေျပာစကားေတြပါ။ ေျပာရရင္ ဒီကိစၥက Talk of the town ေပါ့။

 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေနအိမ္မွာ ဒီကေန႔ ေတြ႔ရတ့ဲ ကုိဇဲြေန၀င္း၊ ကုိေအးေန၀င္း၊ ကုိေက်ာ္ေန၀င္း   
(Photo: Khin Maung Win / Shwe Inn Thar)
 
အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းဟာ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံခဲ့ရလား၊ မက်ခံခဲ့ရဘူးလားဆုိတဲ့ ကိစၥကလည္း အေတာ္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။

အဘုိးျဖစ္သူ အေဖႀကီးလုိ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေခၚၾကတဲ့ ဦးေန၀င္းစာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံရၿပီး ကြယ္လြန္ခဲ့တာ မဟုတ္ပဲ လြတ္လပ္တဲ့ ႏုိင္ငံသား တဦးအေနနဲ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ကြယ္လြန္သြားခဲ့တာ သာျဖစ္တယ္လို႔ ေအးေန၀င္းက ေျပာသြားတယ္။

ေနာက္ထပ္ စိတ္ဝင္စားစရာကေတာ့ ေက်ာ္ေနဝင္းေျပာသြားတဲ့ က်ေနာ္ ဘာမဆုိ လုပ္ရဲတယ္ ဆို တာေတြပါဘဲ။

ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ဘူးလို႔ သူကေျပာေပမယ့္ တုိင္းျပည္၊ ေရ၊ ေျမကိုတုိင္းတပါးသားက က်ဴးေက်ာ္လာရင္၊ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာကို ထိခိုက္ေစာ္ကားလာရင္ ႏုိင္ငံေရးတင္မက ဘာမဆုိ လုပ္ရဲတယ္လို႔ သူ က ေျပာသြားတယ္။

ဒီလုိေျပာဆုိမႈအေပၚ ပရိသတ္ေတြက သိပ္ၿပီး ေ၀ဖန္တာ မေတြ႔ရေပမယ့္ တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ေျပာတာ ကို ဆန္းစစ္ေဝဖန္တာေတြရွိလာပါတယ္။

တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥ၊ သူ႔ကိုယ္သူ စစ္ေခြးလုိ႔ ခံယူတဲ့ကိစၥေတြအေပၚမွာေတာ့ လူေတြက အေတာ္ ေဝဖန္ေနၾကပါၿပီ။

တခ်ိန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚမွာ နာမည္ႀကီး စေကာ္ပီယံဂုိဏ္းနဲ႔အတူ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ ေက်ာ္ေနဝင္း ရဲ႕
ေထာင္က ထြက္ထြက္ခ်င္း ေျဖထားတဲ့ စကားေတြေၾကာင့္ အခုလို ေဝဖန္သံေတြနဲ႔ အြန္လိုင္းမွာ ဆူညံေန တာလုိ႔ ထင္ပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္က လူငယ္၊ လူႀကီးေတြရဲ႕ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ စကားဝုိင္းေတြ၊ အင္တာနက္ဆုိင္ေတြမွာလည္း ေျပာသံေတြ ၾကားေနရပါတယ္။

အိမ့္သံစဥ္ ~
Irrawaddy
SATURDAY, NOVEMBER 16, 2013

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သတၲမပံုမႇန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၅၈ ခု၊ အဆို ကိုးခု တင္သြင္း


အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမႇန္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား ေမးျမန္းသည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း ၅၈ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း ၁၉၅ ခု၊ အဆိုကိုးခု တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။
''အခုက်င္းပခဲ့တဲ့ အ႒မပံုမႇန္ အစည္းအေ၀းမႇာ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းႏႇစ္ခုဟာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္ဟု သတ္မႇတ္သည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းနဲ႔ သတင္းစာေတြမႇာ ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေတြ တင္သြင္းတဲ့ အဆိုကိုးခုအနက္ အဆိုသုံးခု အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အဆိုႏႇစ္ခုကို မႇတ္တမ္းတင္ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္'' ဟု အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မႇ ေပးပို႔သည့္ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္း၊ တိုင္းရင္းေဆး၀ါး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ အဆိပ္မ်ား အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏႇင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏႇင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဥကၠ႒ႏႇင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏႇင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒ႏႇင့္ ေကာင္စီ၀င္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏႇင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားႏႇင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း (သို႔မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏႇင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က လက္ရႇိဘ႑ာေရး အေျခအေနအရ ထိုက္သင့္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပဳစုၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပရန္လိုေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေနာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရန္ ေရႊ႕ဆိုင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမႇန္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းတြင္ ေခၚယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား ေခၚယူရန္ရႇိပါက မူလလ်ာထားခ်က္ ေျပာင္းလဲမႈ ရႇိမယ္ဆိုရင္ အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က အ႒မပံုမႇန္ အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။
Eleven Media Group

လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္သို႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ဓနရာဇာမႇ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးရန္စီစဥ္ေန


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ စက္မႈဇုန္မ်ားအား ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေ၀ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရႇိရာ ဓနရာဇာ ကုမၸဏီမႇ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္သို႔ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀ ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ႐ံုးမႇ သိရသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားမႇ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန့္ျဖဴးေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီႏႇင့္ လုပ္ငန္းရႇင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ႐ံုး၊ ကေနာင္ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
''လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီက လွ်ပ္စစ္မီးေပးဖို႔ကို ဓနရာဇာ ကုမၸဏီနဲ႔ YESB (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေရးအဖြဲ႔) နဲ႔ ေပါင္းၿပီး ဓာတ္အားေပးမႇာပါ။ ဓာတ္အား ေပးတာကိုေတာ့ ၂၀၁၄ အေစာပိုင္းကာလမႇာ ေပးႏုိင္ဖို႔ေတာ့ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္ရဦးမႇာပါ။ ၿပီးမႇ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ေတြ သိရမႇာျဖစ္ၿပီး တစ္ယူနစ္ကို ၁၅၀ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာတူ ထားပါတယ္'' ဟု လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ႐ံုးမႇ အမႈေဆာင္ အင္ဂ်င္နီယာ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦးက ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္က ေျပာၾကားသည္။
''လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ကို ဓနရာဇာ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ မီးေပးမႇာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္အတြင္း ဘယ္လပိုင္းမႇာ ဓာတ္အားစေပး ႏိုင္မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက် မသိရေသးပါဘူး'' ဟု The Daily Eleven သတင္းစာ၏ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ မီးရေနေသာ၊ လွ်ပ္စစ္မီး အျပည့္အ၀ မရသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားသို႔ အစိုးရေစ်းျဖင့္ မီးမေပးဘဲ ပုဂၢလိက အေနျဖင့္သာေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။
ပုဂၢလိကသို႔ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ျပဳမည္ ဆိုပါက စံသတ္မႇတ္ထားသည့္ေစ်းႏႈန္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ပါသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳၿပီးမႇ ခ်ထားေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရႇိေနသည္။
ထို႔ျပင္ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဇူလုိင္လ မတုိင္မီကတည္းက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးေနခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၄ ၿမိဳ႕နယ္အထိေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သို႔ေသာ္ ႏုိ၀င္ဘာလမႇစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္အား လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းကာ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တုိးျမႇင့္ထားသည့္ မီတာခႏႈန္းထားအား ျပန္လည္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ လာမည့္ ဘ႑ာႏႇစ္အစမႇစ၍ စတင္ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media Group

၂၀၁၄ မႇ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အကူအညီအျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢမႇ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ ကူညီမည္


၂၀၁၄ မႇ ၂၀၂၀ ခုႏႇစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အကူအညီအျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢမႇ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ က႑မ်ားမႇာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ပညာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
''ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ ပညာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ရႇိပါတယ္။ ပညာေရးအတြက္ စုစုေပါင္း ဘတ္ဂ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၉ သန္း ရႇိပါတယ္။ မူလတန္း ေက်ာင္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္၊ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသားဦးေရ ၆၀၀၀၀၀ ေလာက္ ဒီေက်ာင္းေတြမႇာ တက္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ UN က ရည္မႇန္းထားတဲ့ ေထာင္စုႏႇစ္ ရည္မႇန္းခ်က္ ပန္းတိုင္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနတာလည္း ပါပါတယ္'' ဟု European Commissioner ျဖစ္သူ Andris Piebalgs က ေျပာၾကားသည္။
Commissioner Piebalgs က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို တိုးတက္မႈ အေနျဖင့္ ျမင္ေၾကာင္း၊ အလားတူ အနာဂတ္တြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ားစြား ရႇိေနသည္ကိုလည္း မေမ့သင့္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္လည္း ထပ္မံအကူအညီ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံႏႇင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံ မ်ားအၾကား ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္မႇ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ အတြင္း သံုးႏႇစ္စီမံကိန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ SWITCH- MART Program အား စတင္လိုက္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စီမံကိန္းက အီးယူမႇ အကူအညီ ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇ သန္း ကုန္က်ေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏႇင့္ ပုဂၢလိကက႑ တိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media Group

တိုးျမႇင့္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာခ ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ လာမည့္ ဘ႑ာႏႇစ္မႇစ၍ စတင္ေကာက္ခံ သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ သမၼတ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔

ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ အစတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေရး စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ''လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္းကို ၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏႇစ္အကုန္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ အစသို႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသြားရန္ စီစဥ္ထားရႇိမႈ အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရယူေဆာင္ရြက္ သြားလိုေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန၏ တင္ျပမႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္က မႇတ္တမ္းတင္ ထားရႇိရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားအား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူအမ်ား မွ်မွ်တတ ခံစားခြင့္ရရႇိရန္ႏႇင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တို႔အတြက္ ေရရႇည္စီမံခ်က္ျဖင့္ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသျဖင့္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ အစတြင္ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံေရး စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုသို႔ လာမည့္ဘ႑ာႏႇစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵရယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္စားလႊတ္ေတာ္က ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းမႇာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူသည္ အစုိးရအတြက္ မဟုတ္ဘဲ အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔အတြက္သာ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္တြင္ ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူအား မည္သည့္အရာမႇ ေဆာင္ရြက္ မေပးရေသးမီ ျပည္သူ႔ထံမႇ အတင္းရယူမည္ ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္မႇလည္း လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
''လႊတ္ေတာ္က ဘာေျပာထားလဲဆိုေတာ့ ဒါကို ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏႇစ္အစမႇာ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပေပးပါ။ အခုသမၼတပို႔တဲ့ သ၀ဏ္လႊာအရ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏႇစ္ အစမႇာ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမယ္ ဆိုတ့ဲ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္တင္ျပဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အျမင္ကေတာ့ လြဲေနတယ္။ ဒီကိစၥကို ေနာက္လႊတ္ေတာ္မႇာ ထပ္ေဆြးေႏြးသြားမႇာပါ'' ဟု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းခဲ့သူ မလိႈင္မဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးေအးေမာက္က ဆိုသည္။
''၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းဆိုတာ ျပည္သူကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ လုပ္ရမႇာပဲျဖစ္တယ္။ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳ လုပ္ေဆာင္တာ ေစတနာ မပါေတာ့ အခုဟာက အစိုးရအတြက္ကို ျပည္သူက လုပ္ေပးရသလို ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္တမ္း အစိုးရဟာ ျပည္သူအတြက္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြ ေရရႇည္အက်ဳိးအတြက္ စီမံကိန္းခ်ၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္ခိုင္လံုလံုနဲ႔ တင္ျပသင့္တယ္။ ေနာက္တစ္ပိုင္းက ဒီဘက္က တင္ျပတဲ့ဟာကို အေလးမထားဘူး။ အခုဟာက႐ံႈးတယ္။ ႐ံႈးလို႔ တိုးေကာက္တယ္ ဆိုတာက ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အေလးမထားဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာေရာက္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမႇာလည္း ဘယ္အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ သန္႔ရႇင္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္မယ္ဆိုရင္ အ႐ံႈးခံၿပီးေတာ့ လုပ္ရမႇာေတြရႇိတယ္။ လွ်ပ္စစ္တို႔လိုမ်ဳိး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးတို႔လိုမ်ဳိး။ ဒီကိစၥမႇာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မခိုင္လံုဘူး။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳ လုပ္ေဆာင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ မရႇိဘူးဆိုတာ အစိုးရက ထင္ဟပ္ျပလိုက္တာပါပဲ'' ဟု ျပည္သူ၏ ဆႏၵရယူျခင္း မရႇိဘဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ သ၀ဏ္လႊာအေပၚ ဥတၲရသီရိ မဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးမင္းသူက ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။
ထို႔အတူ အလံုမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ကလည္း ''အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက သူ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ က႑ေတြ ရႇိပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းတက္တဲ့ ကိစၥေတြက သူတို႔ရဲ႕ ကိစၥျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္က ဘာမႇေျပာစရာ မရႇိဘူး။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႔ရဲ႕ အက်ဳိးကို ဦးထိပ္ထားတယ္။ ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူက မေက်နပ္ဘူးဆိုတဲ့ ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္က အစိုးရလုပ္တာေတြကို ေက်နပ္ပါတယ္လို႔ ေနရမယ့္လႊတ္ေတာ္ မဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္က ေ၀ဖန္ေပးမယ္။ မသင့္ဘူးဆိုတာ ေျပာရမယ္။ မလုပ္သင့္ရင္ မလုပ္သင့္ဘူးဆိုတာ ေျပာရမယ္။ သူတို႔လုပ္တာကို အတင္းကာဆီးၿပီးေတာ့မႇ ေျမျပင္မႇာ သြားၿပီးလုပ္တာမ်ဳိး မရႇိပါဘူး။ သူတို႔ေဆာင္ရြက္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ အ၀န္းအ၀ိုင္းထဲကို သြားၿပီးေတာ့မႇ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကေန ေျပာသင့္ေျပာထိုက္တာေတြ ေျပာေနတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္သြားတာ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူကို အေလးထားျခင္း မထားျခင္း ဆိုတာက ျပည္သူ႔အသံက ဘယ္လိုရႇိလဲ။ ျပည္သူေတြက မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ယူဆၿပီးေတာ့မႇ မလုပ္ပါနဲ႔လို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ အတြက္ ျမစ္ဆံုကိစၥ ရပ္သြားခဲ့တာ ဒါကိုနားလည္ရမႇာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးပဲ ျပည္သူလက္မခံတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြကို စဥ္းစားရမႇာ ျဖစ္တယ္။ အခုဟာက ထမင္းရည္ပူ လွ်ာလႊဲသေဘာမ်ဳိး လုပ္ငန္းရႇင္ေတြကို သြားေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူက မေျပာပါဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဒါဆိုရင္ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူၿပီးေတာ့မႇ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခတိုးသင့္ မတိုးသင့္ လုပ္ခ်င္လုပ္လိုက္ပါ။ ဒါကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေထာက္ခံတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္လိုက္ပါ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ အသံကို ဘယ္လိုယူသလဲ။ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္လဲ။ ငါတို႔ကေတာ့ ဆက္လုပ္မႇာပဲဆိုတဲ့ ကိစၥက ဒါအႏၲရာယ္ ႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူေတြကို စိန္ေခၚသလို ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ စိုးရိမ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကို အတိုက္အခံ မလုပ္ပါနဲ႔လို႔ ဒီလိုပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။
မလိႈင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးေအးေမာက္ တင္သြင္းသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား ျပန္လည္ ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အေရးႀကီး အဆိုႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ႏို၀င္ဘာလမႇစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္အား ရပ္ဆိုင္းၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏႇစ္တြင္ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၿပီးမႇသာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဇူလုိင္လ မတိုင္ခင္ကတည္းက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို့ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးေနခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၄ ၿမိဳ႕နယ္အား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။
ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးရာတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရႇိထားသည့္ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္၏ ေအးရႇားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီ (Gold Energy Co.,Ltd အမည္ျဖင့္)၊ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရႇိေနသည့္ ဦးခ်စ္ခုိင္၏ ဧဒင္စြမ္းအင္ႏႇင့္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရႇိထားသည့္ ေဒါက္တာကိုကိုႀကီး၏ Capital Development Ltd ေက်ာက္မ်က္တြင္းထြက္ လုပ္ငန္းျဖင့္ ႂကြယ္၀လာသည့္ Ruby Dragon ကုမၸဏီ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ ၈၄ ၿမိဳ႕နယ္ကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၂၀ ေက်ာ္တည္းမႇ ရယူထားခဲ့ၾကသည္။
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခအား တိုးျမႇင့္ရျခင္းမႇာ ႏုိင္ငံေတာ္ ႐ံႈးသည့္အတြက္ဟု ဆိုေနေသာ္လည္း အဆိုပါ အ႐ံႈးကို စိုက္ထုတ္ႏိုင္မည့္ အခြန္ေငြ ရရႇိသင့္သည့္ ေနရာမႇ ရရႇိေအာင္ ေကာက္ခံရမည္ကိုမူ ေကာက္ယူျခင္း မရႇိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၀င္ေငြရႇိေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို တိက်စြာ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း မရႇိေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
Eleven Media Group

OIC အဖြဲ႕ စစ္ေတြႏႇင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရႇိ ၿမိဳ႕အခ်ဳိ႕ႏႇင့္ ပုသိမ္၊ ပဲခူး၊ ပခုကၠဴ၊ ကေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပည္သူေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာက OIC အလိုမရႇိေၾကာင္း ဆႏၵျပခဲ့ၾက

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္က စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ OIC ၏ ခရီးစဥ္အား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေန ၾကသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-သန္းလႈိင္)

ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရႇိလာေသာ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြႏႇင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရၿပီး ၎တို႔၏ ခရီးစဥ္အေပၚ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရႇိ ၿမိဳ႕အခ်ဳိ႕ႏႇင့္ ပုသိမ္၊ ပဲခူး၊ ပခုကၠဴ၊ ကေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပည္သူေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာက OIC အလိုမရႇိေၾကာင္း ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရရႇိသည္။
OIC အဖြဲ႕သည္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရႇိလာကာ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရႇိ အၾကမ္းဖက္ မီး႐ႈိ႕မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေျမပုံ၊ ေပါက္ေတာႏႇင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရႇိ ဘဂၤါလီ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏႇင့္ ေတြ႕ဆုံခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။
စစ္ေတြေလယာဥ္ကြင္းေရႇ႕တြင္ နံနက္ ၈ နာရီမႇစ၍ ၁၁ နာရီအထိ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ၿပီး စုေ၀းဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး OIC ထြက္သြား၊ OIC အလုိမရႇိဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းႏႇင့္ ဆႏၵျပပြဲသို႔ သံဃာေတာ္ႏႇင့္ လူအင္အား ၃၀၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္ခ့ဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ႏုက ''အခုကန္႔ကြက္တာက OIC ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ မလာဖုိ႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမႇာ ႐ုံးဖြင့္ခြင့္မေပးဖုိ႔၊ ရခုိင္ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံးကလည္း အလုိမရႇိ ဆုိတာကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသတာ ျဖစ္တယ္။ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ လုံး၀အလုိမရႇိဘူး။ သူ႔မႇာႏုိင္ငံ ဘယ္ေလာက္ပဲရႇိေစ လုံး၀အလုိမရႇိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမႇာ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိတာ မရႇိဘူး။ ဘဂၤါလီေတြပဲ ရႇိတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ၁၅ ရက္၌ ဆႏၵျပရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရသည့္အတြက္ လူ ၂၀၀ ခန္႔က အုိအုိင္စီကန္႔ကြက္သည့္ စာသားမ်ား ေရးသားထားေသာ စာရြက္မ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ မုိးပ်ံပူေပါင္းမ်ားကုိ လႊင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္းႏႇင့္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ရဲမ်ားက တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေပါက္ေတာၿမိဳ႕မႇ ေဒသခံတစ္ဦးကလည္း ''ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရတာက ၁၆ ရက္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ မုိးပ်ံပူေပါင္းေတြမႇာ OIC ကန္႔ကြက္စာေတြ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာ ျဖစ္တယ္။ မနက္ျဖန္မႇာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္သြားဖုိ႔ ရႇိပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။
OIC အဖြဲ႕သည္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏႇင့္ စစ္ေတြေလဆိပ္တြင္ ခဏတာေတြ႕ဆုံၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏႇင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ OIC ကိုယ္စားလႇယ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕သို႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ စစ္ေတြမႇတစ္ဆင့္ ရဟတ္ယာဥ္ ႏႇစ္စင္းျဖင့္ ေရာက္ရႇိလာရာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ၃၀၀ ခန္႔က OIC ကို အလိုမရႇိေၾကာင္း ပိုစတာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ OIC အဖဲြ႕သည္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႇဴး႐ံုး၌ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ေမာ္လ၀ီမ်ား အပါအ၀င္ ဘဂၤါလီ ၃၀ ဦး၊ တိုင္းရင္းသား ၃၀ ဦးတို႔ႏႇင့္ တစ္နာရီၾကာ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးထြန္းေအးသိန္းက ''OIC အဖြဲ႕ လာေရာက္တဲ့အခါမႇာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးေတြလည္းပါတယ္။ OIC အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေျပာတာကေတာ့ သူတို႔ဟာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကို အေျခမခံတဲ့အေၾကာင္း၊ ကူညီမႈသက္သက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ မရႇိတဲ့အေၾကာင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ အမည္တပ္လာတာ ဟာလည္း ဒီမႇာျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားတဲ့ သူေတြက အမည္သစ္တစ္ခု တပ္လာတာ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ OIC အေနနဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမည္ကို အသံုးမျပဳဖို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ ၀င္ေနတာ အႏႇစ္၂၀ ေလာက္ရႇိၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ဘာတစ္ခုမႇ လုပ္ေပးတာ မရႇိဘူး။ အကူအညီလည္း မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ OIC ကူညီဖို႔အတြက္ ၀င္လာဖို႔ မလိုဘူး။ အခုျဖစ္ခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္တာ ေတြဟာ ေမာင္ေတာေဒသမႇာ ဘဂၤါလီ လူဦးေရ အဆမတန္ မ်ားလာတာေၾကာင့္ ျဖစ္တာ။ ဒါေၾကာင့္ ကူညီမယ္ဆိုရင္ လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔မႇာ ကူညီဖို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ကူညီမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ညီညီမွ်မွ် မကူညီရင္ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာ ထပ္ျဖစ္လာမႇာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။
OIC အဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားသည္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ပုသိမ္၊ ပဲခူးႏႇင့္ ပခုကၠဴ၊ ကေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု သိရၿပီး ရဟန္းရႇင္လူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ပါ၀င္ဆႏၵ ျပခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရရႇိသည္။
ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား စုေပါင္း၍ OIC အဖြဲ႕ ျမန္္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊ ေရၾကည္၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္ရႇိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမႇ သံဃာေတာ္ အပါး ၃၀၀၀ ေက်ာ္ႏႇင့္ ျပည္သူအင္အား ၅၀၀ ေက်ာ္တို႔မႇ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ လယ္တီေက်ာင္းတိုက္မႇ စတင္စုေ၀းကာ လႇည့္လည္ခဲ့ျပီး ''OIC အလိုမရႇိ''၊ ''OIC Get Out'' ၊ ''OIC ကို လက္မခံ'' ၊''OIC ကို ဖိတ္ေခၚသူကို ဆန္႔က်င္ၾက'' စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေႂကြးကာ OIC ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လက္ကိုင္စာတမ္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ေတာင္းဆိုဆႏၵ ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
''အခုလို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ OIC ႐ုံး စိုက္တာကို အလိုမရႇိဘူး။ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကို OIC မႇ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္သူမႇ ၀င္ေရာက္ေႏႇာင့္ယႇက္တာကို လက္မခံဘူး။ ျမန္မာျပည္ဖြား တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အေရးကို တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းပဲ ေျဖရႇင္းမယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္အမ်ိဳး ကိုယ္ဘာသာကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ျဖစ္တာပါ'' ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ကိုေအာင္ေအာင္သန္းထိုက္က ေျပာၾကားသည္။
11.15.16
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ႏႇင့္ OIC အေထြေထြ အတြင္းေရးမႇဴး Ekmeleddim Ihsanoglu အား စစ္ေတြေလဆိပ္အတြင္း ေတြ႕ရစဥ္
ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔မႇစ၍ OIC ခရီးစဥ္ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ သံဃာေတာ္အပါး ၁၀၀၀ ခန္႔မႇ ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား ပဲခူးၿမိဳ႕ ဇိုင္းဂႏိုင္းရပ္ကြက္ ရန္ကုန္- မႏၲေလး ကားလမ္းမမႇ စတင္ၿပီး ပဲခူးၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္အထြက္ ပင္စီလမ္းဆံုအထိ ခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၂ နာရီ မိနစ္ ၄၀ ခန္႔တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ ပရိယတၲိ စာသင္တိုက္မ်ားမႇ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ OIC ႐ံုး ဖြင့္လႇစ္ျခင္းအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿမိဳ႕ေပၚ စာသင္တိုက္ အသီးသီးမႇ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ အစၥလာမ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ အလိုမရႇိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ OIC အလံ အစိုက္မခံႏိုင္ပါ၊ ဗုဒၵဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေစာင့္ေရႇာင့္ၾက၊ OIC ထြက္သြား အစရႇိသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ OIC ထြက္သြား၊ ဘဂၤါလီမ်ားကို တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္မခံ၊ ဘဂၤါလီမ်ားကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္မခံ၊ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဥပေဒကို ကာကြယ္ၾက၊ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံမႇ ထြက္သြား အစရႇိသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ စီတန္းလႇည့္လည္ ခဲ့ၾကၿပီး အမႇတ္ (၁) ရပ္ကြက္ ၊ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ပရိ၀ုဏ္အတြင္း စုရံုး၍ OIC ကန္႔ကြက္ပြဲ အခမ္းအနားအား က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
''OIC ႐ံုးဖြင့္မယ့္ ကိစၥကို ဦးဇင္းတို႔က အျမဲကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္။ အခုလည္း ထပ္ၿပီး ကန္႔ကြက္တယ္။ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာကို ထိခိုက္ေစတဲ့ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္း ေတြကိုပဲ ကန္႔ကြက္သြားမႇာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္းကေန ေထာက္ပံမႈေတြ လုပ္ေနတဲ့ တျခားအဖြဲ႕အစည္း ေတြကို သံဃာထုကေန ကန္႔ကြက္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္သြားမယ္'' ဟု ပခုကၠဴၿမိဳ႕ ေဗာဓိမ႑ိဳင္ ေက်ာင္းတိုက္မႇ ဦး၀ိဇယက မိန္႔ၾကားသည္။
အစၥလာမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ OIC အား ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပမႈကို စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕တြင္လည္း ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔က က်င္းပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
''OIC ျမန္မာႏုိင္ငံ လာေရာက္တာကို ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမႇာ ႐ုံးဖြင့္ခြင့္ ေတာင္းထားတာ ရႇိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဘယ္ေနရာမႇာမႇ ႐ုံးခန္းမဖြင့္ ေစခ်င္ဘူး'' ဟု အဆိုပါပြဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ဦးေဇယ်ာက ေျပာၾကားသည္။
ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ OIC ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပပြဲကို ရဟန္းရႇင္လူ ၄၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media Group

လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္သို႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ဓနရာဇာမႇ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးရန္စီစဥ္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္၀င္းအတြင္း တစ္ေနရာအား ေတြ႕ျမင္ရစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ စက္မႈဇုန္မ်ားအား ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေ၀ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရႇိရာ ဓနရာဇာ ကုမၸဏီမႇ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္သို႔ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀ ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ႐ံုးမႇ သိရသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားမႇ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန့္ျဖဴးေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီႏႇင့္ လုပ္ငန္းရႇင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္က လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ႐ံုး၊ ကေနာင္ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
''လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီက လွ်ပ္စစ္မီးေပးဖို႔ကို ဓနရာဇာ ကုမၸဏီနဲ႔ YESB (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေရးအဖြဲ႔) နဲ႔ ေပါင္းၿပီး ဓာတ္အားေပးမႇာပါ။ ဓာတ္အား ေပးတာကိုေတာ့ ၂၀၁၄ အေစာပိုင္းကာလမႇာ ေပးႏုိင္ဖို႔ေတာ့ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္ရဦးမႇာပါ။ ၿပီးမႇ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ေတြ သိရမႇာျဖစ္ၿပီး တစ္ယူနစ္ကို ၁၅၀ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာတူ ထားပါတယ္'' ဟု လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ႐ံုးမႇ အမႈေဆာင္ အင္ဂ်င္နီယာ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦးက ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္က ေျပာၾကားသည္။
''လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ကို ဓနရာဇာ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ မီးေပးမႇာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္အတြင္း ဘယ္လပိုင္းမႇာ ဓာတ္အားစေပး ႏိုင္မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက် မသိရေသးပါဘူး'' ဟု The Daily Eleven သတင္းစာ၏ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခ်က္အေပၚ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ မီးရေနေသာ၊ လွ်ပ္စစ္မီး အျပည့္အ၀ မရသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားသို႔ အစိုးရေစ်းျဖင့္ မီးမေပးဘဲ ပုဂၢလိက အေနျဖင့္သာေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။
 ပုဂၢလိကသို႔ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ျပဳမည္ ဆိုပါက စံသတ္မႇတ္ထားသည့္ေစ်းႏႈန္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ပါသည့္  ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳၿပီးမႇ ခ်ထားေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရႇိေနသည္။
ထို႔ျပင္ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဇူလုိင္လ မတုိင္မီကတည္းက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးေနခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၄ ၿမိဳ႕နယ္အထိေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သို႔ေသာ္ ႏုိ၀င္ဘာလမႇစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္အား လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းကာ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တုိးျမႇင့္ထားသည့္ မီတာခႏႈန္းထားအား ျပန္လည္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ လာမည့္ ဘ႑ာႏႇစ္အစမႇစ၍ စတင္ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media Group

သဃၤန္းကြၽန္း ၿမိဳ႕နယ္ရႇိ သံုးဧကအက်ယ္ ေျမကြက္ေပၚတြင္ ႏႇစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ေနထုိင္ခဲ့သူမ်ားကုိ တရား႐ုံးက လာေရာက္ ဖယ္ရႇားရာမႇ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြား

ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ဖယ္ရွားေျမေပၚ ေနထိုင္သူမ်ားက ၎တို႔၏သေဘာထားကို ဆႏၵျပေနၾကစဥ္

11.15.11

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ စ/သု မဂၤလာရပ္ကြက္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းႏႇင့္ ေဒၚနီလမ္းေထာင့္ရႇိ သံုးဧက က်ယ္၀န္းသည့္ ေျမကြက္ အမႇတ္ ၆၆ တြင္ ႏႇစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမႇ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ လာေရာက္ ဖယ္ရႇားရာမႇ ေနထုိင္သူမ်ားႏႇင့္ တရား႐ုံး ဘီလစ္တုိ႔အၾကား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေျမကြက္မႇာ ပုိင္ရႇင္ျဖစ္သူ ေဒၚနီ၏ ေျမး၊ မိသားစုမ်ားႏႇင့္ ေဒၚနီ၏ ေနာက္အိမ္ေထာင္ဖက္မႇ တူျဖစ္သူတုိ႔အၿပိဳင္ တရားရင္ဆုိင္ေနေသာ ေျမကြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ ၎တုိ႔ႏႇစ္ဦး တရားရင္ဆိုင္ လာသည္မႇာ ႏႇစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး အမိန္႔ခ်မႇတ္ခဲ့သည္ကို ၎တို႔အေနျဖင့္ မသိရႇိရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

''ဥပေဒအေၾကာင္းအရ တရား႐ုံးအက္ ၀ရမ္းနဲ႔ ေရာက္ျခံခတ္တာပါ။ အခုတရား႐ုံးက ဆက္လက္ၿပီး စုံစမ္းမႈေတြ ျပဳလုပ္မယ္ဆုိေတာ့ မခတ္ျဖစ္ေတာ့ပါဘူး'' ဟု ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး ဘီလစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံထားရသည့္ ေဒၚနီ၏ေျမး၊ မိသားစုမ်ားက ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ အယူခံတင္ထားေၾကာင္းႏႇင့္ ဖယ္ရႇားစဥ္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးသုိ႔ အယူခံစာမ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရား႐ုံးမႇ လာေရာက္ျခံခတ္မႈမ်ားကုိ ေခတၲဆုိင္းငံ့ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

''အေမတုိ႔အေနနဲ႔ အမႈရင္ဆုိင္ရတဲ့ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ပုိင္ဆုိင္မႈဂရန္ အေထာက္အထား အားလုံးနဲ႔ တရားရင္ဆုိင္ခဲ့တာပါ။ အခုအေမတုိ႔နဲ႔ တရားရင္ဆုိင္ ေနတဲ့သူက အဘြားေဒၚနီရဲ႕ ေနာက္အိမ္ေထာင္ရဲ႕တူပါ။ သူ႔မႇာ ပုိင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထား အလုံးအစ အတုေတြပါပဲ။ အေမတုိ႔အေနနဲ႔ ဘိုးဘြားပုိင္ ေျမေနရာကေန ဘယ္လုိနည္းနဲ႕မႇ ဖယ္ရႇားေပးမႇာ မဟုတ္ပါဘူး။
အမႈကုိလည္း ျပန္လည္စစ္ေဆး ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ရဲ၀န္ထမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ပါတဲ့အခါ အေမတုိ႔က ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္ေနတဲ့ သူေတြမႇ မဟုတ္တာ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားတဲ့ သူေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး''ဟု ေဒၚနီ၏ ေျမးျဖစ္သူ ေဒၚညြန္႔ရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ တရား႐ုံးမႇ လာေရာက္ ဖယ္ရႇားခုိင္းျခင္းကုိ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ ပြင့္လင္းလူ႔ အဖြဲ႕အစည္းမႇ ႐ုံးအဖြဲ႕မႇဴးကုိ ေဇာ္မင္းက ''ဥပေဒအေၾကာင္းအရ တုိက္ခ်တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လူမႈေရး႐ႈေထာင့္ ကလည္းပဲ ၾကည့္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရႇိခ်က္ေတြအရ အမႈခင္းျဖစ္ေနရာမႇာ မိသားစု၀င္ေတြက ႏႇစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ေနလာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ အမႈရင္ဆုိင္စဥ္ တရားႏိုင္ဘက္က အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ ဦးဘသန္း ေသစာရင္းကလည္း အတု ျဖစ္ေနတာကုိလည္း ေတြ႕ရႇိရပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းေရြ႕ေျပာင္း ခုိင္းရင္လည္း ဒီမႇာေနတဲ့လူေတြ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ားစြာ ရႇိမႇာျဖစ္တဲ့အတြက္ လူမႈေရး အခက္အခဲေလးေတြကုိ စာနာေစခ်င္ပါတယ္။ ႏႇစ္ဦးႏႇစ္ဖက္ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံး အေျဖတစ္ခု ထြက္လာမႇာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႔လည္း တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕နဲ႔ အျခားအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိလည္း ေမတၲာရပ္ခံခ်က္ စာပုိ႕ထားပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။
Eleven Media Group