နာမည္ႀကီး ကုမၸဏီမ်ား ထိပ္တန္းအခြန္စာရင္း၌ ပါ၀င္လာျခင္း မရွိေသး၊

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/16/2013 09:08:00 AM


နာမည္ႀကီး ကုမၸဏီမ်ား ထိပ္တန္းအခြန္စာရင္း၌ ပါ၀င္လာျခင္း မရွိေသး၊ ေရႊသံလြင္၊ ဒဂံုအင္တာေနရွင္နယ္၊ ေတာ္၀င္၊ Naing Group၊ Father Land၊ Mother Land၊ Shine ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အခြန္ထမ္း ၅၀၀ ဦး စာရင္း၌ပင္ မပါ၀င္

၂၀၁၂-၂၀၁၃ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူ ၅၀၀ ဦးႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သည့္ ၅၀၀ ဦး စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ရာ၌ နာမည္ေက်ာ္ ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္လာျခင္း မရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

Sky Net ႐ုပ္သံလုိင္း အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေတာ္၀င္စင္တာ အပါအ၀င္ အျခားစီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ Taw Win Family၊ သစ္လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေသာ Dagon International၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လံုးခ်င္း၊ ကြန္ဒို၊ တိုက္ခန္းမ်ားစြာကို တည္ေဆာက္ေရာင္းခ်ျခင္းအျပင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ေသာင္းသိန္းခ်ီတန္ေသာ ေျမကြက္မ်ားကိုပင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနေသာ Father Land၊ Mother Land၊ Shine Construction၊ Naing Group အမည္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူ ၁၀၀ ဦးစာရင္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူ ၁၀၀ ဦးစာရင္းအျပင္ ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္ ထိပ္ဆံုးေပးေဆာင္သူ ၅၀၀ ဦး စာရင္း၌ပင္ ပါ၀င္လာျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားအျပင္ အျခားေပးေဆာင္သင့္ ေပးေဆာင္ထိုက္ေသာ နာမည္ေက်ာ္ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သည့္ ထိပ္ဆံုး ၅၀၀ ဦး၊ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သည့္ ထိပ္ဆံုး ၅၀၀ ဦး စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ထုိသို႔ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ အျမတ္အစြန္းရွိေသာ သစ္လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ယေန႔ေခတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေျမေစ်း ေခါင္ခိုက္ခ်ိန္တြင္ ေျမကြက္၊ လံုးခ်င္း၊ တိုက္ခန္း၊ ကြန္ဒိုမ်ားစြာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ထိပ္တန္းအခြန္ ေပးေဆာင္သည့္ ၁၀၀ ဦးစာရင္းအျပင္ ၅၀၀ ဦး စာရင္း၌ပါ ပါ၀င္လာျခင္း မရွိသည္မွာ အမွန္တကယ္ အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းေၾကာင့္လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ခုႏွိမ္ခြင့္၊ အ႐ံႈးျပခြင့္ စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားအရ အခြန္ေပးေဆာင္ရမႈ မရွိျခင္းလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရထားျခင္းမ်ားေၾကာင့္လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မ်က္ကြယ္ျပဳထားျခင္းလားဟု ထိပ္ဆံုးအခြန္ထမ္း ၅၀၀ ဦးစာရင္းတြင္ ပါ၀င္သူ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ ၾကပါသည္။

လက္ရွိ အခြန္ဥပေဒအရ ခုႏွိမ္ခြင့္၊ လုပ္ငန္းအ႐ံႈးျပခြင့္မ်ား ရွိေနရာ လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕မွာ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းအ႐ံႈးျပကာ အခြန္ေရွာင္တိမ္း၍ရျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ ၀င္ေငြခြန္ ေၾကညာလႊာပင္ မတင္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္အထိ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမွာ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တိုင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အခြန္ထမ္း ၅၀၀ ဦး စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက "ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္၊ ေနာက္ခ႐ိုနီကုမၸဏီ တခ်ဳိ႕ေတာင္ အခြန္ကို သင့္တင့္သေလာက္ ေပးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အခုအထိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရထားသေယာင္ေယာင္၊ လုပ္ငန္း႐ံႈးသလိုလိုနဲ႔ အခြန္မေပးတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီေတြ က်န္ေနတယ္။ အခြန္ဥပေဒကလည္း တကယ္႐ံႈးလို႔ အ႐ံႈးျပတာေတာ့ထား၊ မ႐ံႈးလည္း အ႐ံႈးျပလုိ႔ ရေနတယ္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ေသးေသးေလးကအစ လမ္းေဘးေစ်းသည္အဆံုး အခြန္ေပးေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ လုပ္ေနတဲ့ သူေတြက ႐ံႈးတာတို႔ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရတာတို႔ ဆိုရင္ေတာ့ မတရားတဲ့ စနစ္ပဲ။ အ႐ံႈးျပတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေၾကညာလႊာ မတင္တာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီလိုကုမၸဏီကုိ ေသခ်ာစစ္သင့္တယ္။ ႏွစ္တိုင္း အခြန္မွန္မွန္ေပးတဲ့ သူေတြကေပး။ အဲဒီလူေတြ အေပၚမွာပဲ တိုးေကာက္တဲ့ ပံုစံမ်ဳိး၊ တစ္ဖက္မွာက်ေတာ့ မ်က္ကြယ္မ်ား ျပဳထားသလား ေအာက္ေမ့ရတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ အမ်ားစုက မႏွစ္က ထိပ္တန္းအခြန္ထမ္း ၁၀၀ မွာလဲ မပါဘူး။ ဒီေတာ့ တကယ္မေဆာင္ႏိုင္တာလား၊ တကယ္႐ံႈးတာလား၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရထားတာလား ေသခ်ာျပန္စစ္သင့္တယ္" ဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္အထိ ၃၇၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အျမတ္ျပ အခြန္ေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီမွာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမဆုံး ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အရပ္ရပ္သည္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၅၀၀ ၀န္းက်င္သာ ရရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယႏွစ္ လက္ထက္တြင္မူ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၅၀၀ အထိ တိုး၍ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊ အခြန္စနစ္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက အခြန္ေငြမွာ ယခုထက္ အနည္းဆံုး ငါးဆႏွင့္အထက္ ပိုမိုရရွိမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ ထားၾကသည္။

ထိပ္ဆံုးအခြန္ထမ္း ၃၀၀ ဦး စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သူ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက "အခု တီဗီေၾကာ္ျငာ၊ သတင္းစာေၾကာ္ျငာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေၾကာ္ျငာေတြမွာ အဲဒီကုမၸဏီေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီေလာက္လုပ္ငန္း လုပ္ၿပီးမွေတာ့ အခြန္မေဆာင္ႏိုင္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒအရ ေရွာင္လို႔ရေနတာနဲ႔ ေသခ်ာမစစ္ဘဲ မ်က္ကြယ္ျပဳထားသလို ျဖစ္ေနတာ ႏွစ္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ေျမနီကုန္းက မခင္ေအး စတိုးဆိုင္ေတာင္ နံပါတ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္မွာ ပါလာတယ္။ ဒီကုမၸဏီ နာမည္ေတြ မေတြ႕ဘူး။ အမွန္ေဆာင္တဲ့သူနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ အမွန္ေဆာင္တဲ့သူေတြ ဘယ္ေလာက္နာသြားလဲ။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာေရာ ဘယ္ေလာက္ကြာသြားမလဲ။ အခြန္ဥပေဒမွာ ကာလစည္းကမ္းသတ္ဆိုတာ ရွိတယ္။ သံုးႏွစ္ေက်ာ္သြားရင္ အခြန္ျပန္စည္းၾကပ္လို႔ မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပံုမွန္အတိုင္း အခြန္ေရွာင္ခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘဲ အခက္အခဲေၾကာင့္ဆုိရင္ အဲဒီဥပေဒအရ အက်ဳံး၀င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တမင္အခြန္ေရွာင္ဖို႔ လုပ္ခဲ့တာလို႔ အခြန္ေကာက္တဲ့သူက ယူဆရင္ေတာ့ ႏွစ္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ အခြန္ျပန္ေကာက္လို႔ ရတယ္။ ဥပမာ- ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ PMG နဲ႔ အျခား အရက္ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုကို အဲဒီလို ျပန္ေကာက္တာေလ။ အကုန္ျပန္ေဆာင္ခိုင္းတာ။ အခုလည္း ဒီေလာက္အ႐ံႈးျပတဲ့ သူေတြကို ဘုတ္အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ျပန္စစ္ၿပီး မမွန္ရင္ အကုန္ျပန္ေဆာင္ ခုိင္းသင့္တယ္။ အမွန္အတိုင္း ေပးေဆာင္ေနတဲ့သူေတြ အရမ္းနစ္လာသလို ႏိုင္ငံေတာ္လည္း အခြန္မရလို႔ နာတယ္" ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား၊ ဥပေဒအရဟု ဆိုေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္အ႐ံႈးျပေနသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအား ထိေရာက္စြာ စိစစ္ၾကပ္မတ္မႈထက္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္ ပိုမိုရရွိ ေစရန္ကိုသာ လုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္ေသးသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းကလည္း အခြန္ကိစၥရပ္၊ အခြန္ဥပေဒ၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားမွာ ႐ႈပ္ေထြးေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက "ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္လိုက္တယ္။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမိန္႔ေၾကညာစာ။ အဲဒီအတိုင္း ေကာက္ရမယ္။ အဲဒီအတိုင္း ေကာက္ေပမယ့္ ဘယ္လိုတြက္လဲ၊ ဘယ္လိုခ်က္လဲဆိုတာက တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ေသာ၊ ၿပီးသြားပါၿပီ။ အဲဒီဌာနက ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ပင္ မသိပါဘူး။ သူတို႔သိတာက ဘာလဲ။ ဒီနယ္ေျမမွာ ဒီႏွစ္အခြန္ ဘယ္ေလာက္ရေအာင္ ေကာက္ဆိုတဲ့ မန္းဒိတ္အရ ေကာက္သြားၿပီးတဲ့ အခါမွာ မႏွစ္က သိန္း ၅၀၀ ဆို၊ ဒီႏွစ္သိန္း ၅၅၀ ဆိုၿပီး ျဖစ္သြားတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုေျပာရလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ဒီနယ္ပယ္မွာ ေလ့လာထားတာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ခုနက အခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္လိုေကာက္လဲ။ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္လိုေကာက္လဲ အမ်ားႀကီး ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ ဒီလို အခြန္ေကာက္ေနတာ ဘယ္စာရင္းအေပၚမွာ ေကာက္ေနသလဲ။ တကယ္စာရင္း အမွန္မွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အစီစစ္ခံတဲ့ စာရင္းေပၚမွာလား။ ဒါေတြဟာ ႐ႈပ္ေထြးေနဆဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ဒီေန႔ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရမယ္" ဟု ေျပာၾကားထားခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

အခြန္ေရွာင္တိမ္းေနသူမ်ား၊ လာဘ္လာဘမ်ားျဖင့္ ၾကြယ္၀ေနသူမ်ား၊ ေငြမည္းေငြျဖဴ လုပ္ေနသူမ်ားအား စိစစ္ၾကပ္မတ္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ပံုမွန္အခြန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ၊ အခြန္စာရင္း ေပါက္ၿပီးသား လူလတ္တန္းစား ကုမၸဏီမ်ားထံမွသာ အခြန္ပိုမို ရရွိေရးကို စိစစ္ေကာက္ခံ ေနသည့္အတြက္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈမွာလည္း ပိုမိုႀကီးထြားလာျခင္း၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သက္သာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူမွ နားမလည္ျခင္း၊ နားလည္ရန္ ခက္ခဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း စိစစ္ျခင္းအျပင္ အခြန္ဥပေဒကိုပင္ ျပင္ဆင္သင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ အစိုးရျဖစ္သည့္အတြက္ အခြန္ကို အားထားရခ်ိန္၊ ၀န္ထမ္း၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္မွအစ အခြန္အရပ္ရပ္အား ေပးေဆာင္ေနခ်ိန္၊ လူလတ္တန္းစား ကုမၸဏီမ်ားမွ ႐ံႈးသည္ျဖစ္ေစ ျမတ္သည္ျဖစ္ေစ ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္သည့္ အခြန္ကို မညည္းမညဴ ေပးေဆာင္ေနခ်ိန္၊ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာ စိစစ္ႏိုင္သည့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားရွိ ၿပီးခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ အခြန္ေဆာင္စာရင္းတြင္ မပါ၀င္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအား အမွန္တကယ္ ေပးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိ၍လား၊ ေရွာင္တိမ္းေနျခင္းလား ဆိုသည္ကို ထိေရာက္စြာ စိစစ္သင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။
Eleven Media Group