ေကအုိင္ေအ (ကခ်င္) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔က တုိက္ပြဲအတြင္း ဒဏ္ရာရအရာရွိအား ဖမ္္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/16/2013 07:58:00 PM


၁။ပူတာအိုခ႐ုိင္ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမွ တပ္စုတစ္စုသည္ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕ဝန္းက်င္ အတြင္းပုိင္း နယ္ေျမအတြင္း နယ္ေျမ စိုးမုိးေရး၊ စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြက္ ၾသဂုတ္လ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ မလြတ္ဒမ္း ေက်းရြာမွ ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ ေကအုိင္ေအ (ကခ်င္) လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ အင္အား ၂ဝ ဦးခန္႔မွ အသင့္ေစာင့္ႀကိဳ တုိက္ခုိက္မႈ(၂)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ စစ္သည္တစ္ဦး လူစုကြဲေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ျဖန္႔ခြဲရွာေဖြခဲ့ရာ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စစ္သည္အား ျပန္လည္ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခဲ့ပါသည္။

၂။ေပ်ာက္ဆံုးအရာရွိအား ဆက္လက္ ရွာေဖြခဲ့စဥ္ ေျမျပင္သတင္းစိစစ္ေဖာ္ ထုတ္ခ်က္အရ ေကအုိင္ေအ(ကခ်င္) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တပ္ရင္း(၇)မွ တပ္စုမွဴး တန္ခမ္ ဦးစီးအင္အား ၂ဝ ဦး ခန္႔သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အင္ခန္ဂါးေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး၂၈ ရက္ေန႔တြင္ တပ္အားအသင့္ ေစာင့္ႀကိဳ (၂)ႀကိမ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေကအုိင္ေအ(ကခ်င္) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အင္ခန္ဂါးေက်းရြာမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးအရာရွိသည္ ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းတြင္ လက္နက္ငယ္ ဒဏ္ရာျဖင့္ အင္ခန္ဂါး ေက်းရြာ သို႔ ေရာက္ရွိလာရာ ၎ေက်းရြာရွိ ေကအုိင္ေအ(ကခ်င္) လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသူ တစ္ဦးမွ သြားေရာက္သတင္းပုိ႔ခဲ့ သျဖင့္ ေကအုိင္ေအ(ကခ်င္) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ ဖမ္းဆီးခံ အရာရွိအား ျပန္လည္ ရရွိေရး ေဆာင္ ရြက္ေနစဥ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အင္ခန္ဂါးေက်းရြာအနီး ေနထုိင္သည့္ ဦးဖုန္ေဇာ္လဆုိင္းႏွင့္ သားျဖစ္ သူ ေမာင္ဖုန္ေဇာင္ခင္ဆုိင္းတုိ႔မွ ၎တို႔ ေတာင္ယာအနီးတြင္ အပုပ္နံ႔ရရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္သို႔ လာေရာက္ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ လုိက္လံရွာေဖြရာ အင္ခန္ဂါးရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ မီတာ (၁ဝဝဝ)ခန္႔အကြာ ေတာင္ယာသြားလမ္း၏ ညာဘက္ ကိုက္ (၁ဝဝဝ)ခန္႔ရွိ ေတာင္ေစာင္းေနရာ တြင္ ေျမပံုတစ္ခု အား ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး တူးေဖာ္ၾကည့္ရာ ေကအုိင္ေအ(ကခ်င္) လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည့္ အရာရွိအား ရက္စက္စြာ ဦးေခါင္းျဖတ္ သတ္ျဖတ္ၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရပါသည္။

၃။တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေလးအနက္ထားလုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈႏွင့္ နားလည္မႈလြဲမွားေသာ ျပႆနာမ်ားအား သေဘာထားႀကီးမားစြာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေျဖရွင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ တပ္မေတာ္မွ ထုိသို႔ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ေကအုိင္ေအ(ကခ်င္) လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္စဥ္ အခ်ိန္တြင္ပင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္အရာရွိအား ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဖမ္းဆီးထားေသာ အရာရွိအား ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည့္ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ေကအုိင္ေအ(ကခ်င္) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တပ္ရင္း(၇)မွ တပ္စုမွဴး တန္ခမ္ႏွင့္ အေပါင္းအပါ ၂ဝ ဦးခန္႔အား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းတြင္ သက္ဆုိင္ ရာမွ အမႈဖြင့္လွစ္ထားရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
Myawady News