ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဥပေဒႏွင့္ သတင္းယူခြင့္အေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးေအာင္သိန္းႏွင့္ ေမးျမန္းခန္း (အသံဖုိင္)

DVB Burmese

ထိုင္းက ျမန္မာ လိင္အလုပ္သမားမ်ား ဘဝ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း


ျမန္မာ့လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းသည္ မလုပ္သင့္မလုပ္အပ္သည့္ အရာတခုအျဖစ္ အမ်ားက လက္ခံ ယံုၾကည္ထားေသာ္လည္း နယ္စပ္၏ တဖက္ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေယာက္်ားေလး လိင္လုပ္သားမ်ား ထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေျပာင္း ေရႊ႕ခိုလံႈေနထိုင္သူမ်ားက အခ်ိဳးအစား ႀကီးမားစြာ ပါ၀င္ေနသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာကို ႐ႈိးဘား (show bar) မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ လိင္ကိစၥအတြက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဘားမ်ားသည္ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေရႊ႔ေျပာင္း ခိုလံႈေနထိုင္သူမ်ား ဘားတြင္ မလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ရလဒ္ အေနျဖင့္ ေယာက္်ားေလး လိင္လုပ္သားအမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ ၀င္ေငြရာရွိရာ အရင္းအျမစ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုျခင္း မရွိၾက သည့္အတြက္ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ားခံစားရသည့္ အခါတြင္ ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေပ။

“က်ေနာ္တို႔ ဘားမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ကေန ၂၅ ႏွစ္ၾကား လူငယ္ အမ်ားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံက ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ လိင္တူခ်င္းခ်စ္ခင္သူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘားတခုမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ အလုပ္သမား တဦးက ေျပာသည္။

ေယာက္်ားေလး လိင္လုပ္သားမ်ားသည္ လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားဟု အမ်ားက ယူဆထားၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ ခိုလံႈလာသူမ်ားသည္ မိသားစုကိုေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္သာ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူကဆိုသည္။

ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ ေယာက္်ားေလး လိင္လုပ္သားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္း၊ ကယားႏွင့္ ကရင္ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားက အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း၌ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုျပည္နယ္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီး ခဲ့ရၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈခဲ့ၾကရသည္။

ေယာက္်ားေလး လိင္လုပ္သား ၅၀ တြင္ တ၀က္ခန္႔မွာ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေရာက္လာေသာ ေျပာင္းေရႊ႕ ခိုလံႈသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု လိင္လုပ္ငန္းစီးပြားေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ Urban Light ႏွင့္ Love 146 အမည္ရွိ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုက ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ အႏွိပ္ခန္းမ်ားႏွင့္ ဘားမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“Show Bar မွာအလုပ္လုပ္တဲ့ လူငယ္တေယာက္ဟာ တလကို ဘတ္ ၂၀၀၀၀ ကေန ၄၀၀၀၀ ၾကား (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂၅ မွ ၁၂၅၀ၾကား) ရႏိုင္ပါတယ္” ဟု လိင္တူခ်စ္ခင္သူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အျခား ဘားတခုမွ အမည္မေဖာ္ လိုသူ စားပြဲထိုး တဦးက ဧရာ၀တီသို႔ေျပာသည္။ စားပြဲထိုးမ်ားက ေယာက္်ားေလး လိင္လုပ္သားမ်ားေလာက္ ၀င္ေငြမရ ရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ တခါတခါရံ ၎တို႔ႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၾကား၀င္ခ်ိတ္ဆက္ေပးရျခင္းမ်ိဳး လည္း ရွိေၾကာင္းေျပာသည္။

ေယာက္်ားေလး လိင္လုပ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔ အတြက္ေဖာက္သည္ကို Santitham၊ Chiang Mai Land ႏွင့္ Night Bazaar စသည့္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၏ လူသိမ်ားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရွာေဖြတတ္ၾကသည္။ သူတို႔၏ အလုပ္က ေရရွည္မဟုတ္ပါ။ “အမ်ားစုက သူတို႔ရဲ႕ ႏုပ်ိဳမႈကို ထိန္းသိမ္း မထားႏိုင္ဘူးေလ၊ အမ်ားဆံုး ၃ ႏွစ္ေလာက္ၾကာတဲ့ အခါ သူတို႔ထြက္သြားၾက တာပဲ” ဟု လုပ္သက္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ အဆိုပါ စားပြဲထိုးကေျပာသည္။

ငယ္ရြယ္ေသာ ေယာက္်ားေလး လိင္လုပ္သား အမ်ားအျပားသည္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသြားၾကသည္ သို႔ မဟုတ္ HIV ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံၾကရသည္ ဟုလည္းေျပာသည္။ သိုေသာ္လည္း Show Bar မ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ားက ေယာက္်ား ေလး လိင္လုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ NGO မ်ားထံမွ အကူအညီေတာင္းခံ၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူတို႔ အလုပ္သည္ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ အတြက္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာဆိုလို၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းခိုလံႈသူမ်ားသည္ ဥပေဒအရ အိမ္အကူမ်ား အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္သာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိသည္။

“တခ်ိဳ႕ေကာင္ေလးေတြက ေယာက္်ား ဧည့္သည္ေတြနဲ႔ အတူတူ ညဖက္မွာ အျပင္ကို မထြက္ခ်င္ဘူး။ အျပင္ဖက္မွာ သူ တို႔ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေတြ႔သြားမွာစိုးတယ္ေလ။ က်ေနာ္တို႔ ဘားမွာ အဲဒီျပႆနာရွိတယ္။ ဧည့္သည္က က်ေနာ္တို႔ကို ေခၚ ၿပီးေျပာရင္ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း ပိုက္ဆံျပန္ေလ်ာ္ေပးရတယ္” ဟုလည္း ဘား အလုပ္သမားတဦးက ေျပာျပသည္။ ဧည့္သည္မ်ားက တညလံုးစာအတြက္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၃၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀ခန္႔) ေပးသည္ ဟုလည္း သူကေျပာသည္။

လိင္လုပ္သား အျဖစ္လုပ္ကိုင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူတဦးကို ရဲအဖြဲ႕က ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္း ျပဳႏိုင္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္ ဟုသိရသည္။ “လံုၿခံဳေရးအတြက္ကေတာ့ ဘားပိုင္ရွင္ေတြက တာ၀န္ယူရတယ္” ဟု အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ လာဘ္ေငြေပးရသည္ကို ရည္ ညႊန္း၍ ျမန္မာစားပြဲထိုး တဦးက ဧရာ၀တီကိုေျပာျပသည္။ “အလုပ္ လုပ္ေနတုန္း အဖမ္းခံရတဲ့ လူငယ္တေယာက္ကို ျပန္ လႊတ္ေပးဖို႔ ဆိုရင္ ဘတ္ ၄၀၀၀ ေလာက္ ေပးရတယ္” ဟုလည္း သူကေျပာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္က ကုလသမဂၢ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္ UNAIDS က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ HIV အသစ္ကူးစက္ျခင္းႏွင့္ေသဆံုးျခင္းမ်ားကို “သုည အထိေလွ်ာ့ခ်ရန္” ဦးတည္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

“UNAIDS ရဲ႕ သုည အထိေလွ်ာ့ခ်ေရး ဦးတည္ခ်က္အတိုင္းျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ အခုထိေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္း ခိုလံႈလာသူေတြ ART ေဆး၀ါးရရွိႏိုင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕က်န္းမာေရးမူ၀ါဒကို တခ်ိဳ႕ ေဆး႐ံုေတြမွာ ျပည့္ျပည့္၀၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္မေပးႏိုင္ေသးလို႔ပါ” ဟု ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ကူညီေရး အစီအစဥ္ (MAP)မွ ၀န္ထမ္းတဦး ျဖစ္ေသာ Hark Murng ကေျပာသည္။ ART ကုထံုး သို႔မဟုတ္ antiretroviral therapy ဆိုသည္မွာ HIV ပိုး၏ သက္ေရာက္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ ေရာဂါတိုးပြားမႈကို ရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္ antiretroviral (ARV) ေဆးမ်ားေပး၍ ကုသျခင္းျဖစ္သည္။

“အရင္က ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြကို ARV ေဆးေပးတဲ့ မူ၀ါဒ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားေတြ လည္း ဘတ္ ၂၈၀၀ ေပးၿပီး က်န္းမာေရး အာမခံေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ လက္ရွိ မူ၀ါဒေၾကာင့္ ARV ေဆးေတြ ရရွိေနပါၿပီ” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ကူညီေရး အစီအစဥ္ (MAP)မွ ေယာက္်ားေလး လိင္အလုပ္သမားမ်ားလည္း အျခား ထိုင္း အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိမည့္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား သည္ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အေရအတြက္ အတိအက်ကို ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း Hark Murng ကေျပာသည္။

“သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕ ျပႆနာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကတယ္” ဟု သူကဆိုသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ကူညီေရး အစီအစဥ္ (MAP)က ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ဗမာ၊ ကရင္၊ အခါ ႏွင့္ လားဟူ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္လည္း အလုပ္လုပ္ေနသည္ဟု Hark Murng ကဆိုသည္။

ယခင္အပတ္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ AIDS ဆိုင္ရာ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ဂရက္ (ICAAP11) သို႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀၀၀ နီးပါးတက္ေရာက္ၿပီး HIV ကာကြယ္တားဆီးေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ လူ ၄.၉ သန္းခန္႔ HIV ပိုးကူးစက္ခံထားရသည္ဟု UNAIDS ၏ အစီရင္ခံစာ တေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

(NYEIN NYEIN ၏ In Thailand, a Tough Life for Burma’s Male Sex Workers ကို ႏိုင္မင္းသြင္ ဘာသာျပန္သည္)

ဂ်ပန္ျပည္မွ သင္ယူစရာ


ဂ်ပန္အေၾကာင္းေရးထားတဲ့ လွပတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ေလးေတြကို ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္

(၁) ဂ်ပန္မွာ ကေလးေတြဟာ သူတို႔ ဆရာ။ဆရာမေတြနဲ႔အတူ တစ္ရက္ကို (၁၅)မိနစ္ ေက်ာင္းကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရတာကို သင္သိပါသလား ? ဒီလိုအေလ့အက်င့္ လုပ္ထားေပးျခင္းျဖင့္ ႏွိမ့္ခ်ျပီး သန္႔ရွင္းမႈကို စိတ္သန္တဲ့ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္လာေစဘို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

(၂) ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြဟာ ေခြးနဲ႔ အတူ အျပင္ထြက္ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခါ ေခြးစြန္႔ပစ္တဲ့ အရာေတြကို သုတ္သင္ဘို႔ ပလပ္စတစ္အိတ္ကိုပါ တစ္ပါတည္း ေဆာင္သြားရပါတယ္။ လူမႈ၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းမႈ နဲ႔ သူတို႔လူမ်ိဳးေတြရဲ႔ မိမိႏွင့္ မိမိ ပါတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းလိုစိတ္ဟာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြရဲ႔ က်င့္၀တ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သင္သိပါသလား ?

(၃) က်န္းမာေရး သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ကို သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ထမ္းလို႔ မေခၚဘဲ သန္႔ရွင္းေရး အင္ဂ်င္နီယာလို႔ ေခၚျပီး၊ လခအေနနဲ႔ တစ္လကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၀၀၀) နဲ႔ (၈၀၀၀)ၾကား ေပးရပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေရးသမားတစ္ေယာက္ဟာ ေရးေျဖ နဲ႔ ႏႈတ္ေျဖ စာေမးပြဲေတြကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္မွ အလုပ္ခန္႔ေၾကာင္း သင္သိပါသလား ?

(၄) ဂ်ပန္မွာ သဘာ၀ သယံဇာတ ဘာမွ်မထြက္ပါဘူး။ တစ္ႏွစ္ကို အၾကိမ္ရာနဲ႔ခ်ီ လႈပ္တတ္တဲ့ ငလ်င္ အႏၱရာယ္ကလည္း ရွိပါေသးတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ပန္ဟာ ကမၻာေပၚမွာ စီးပြားေရးအရ ဒုတိယအၾကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲဆိုတာ သင္သိပါသလား ?

(၅) ျမိဳ႔ေပၚ အႏုျမဴဗံုးက်ျပီး (၁၀)ႏွစ္အတြင္း ဟီရိုရွီးမားဟာ စီးပြားေရးအရ အတိုးတက္ဆံုး ျမိဳ႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့တာကို သင္သိပါသလား ?

(၆) ဂ်ပန္မွာ ရထားေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ နဲ႔ အတြင္းခန္းမ်ားအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္း မေျပာရဘူးဆိုတာကို သင္သိပါသလား ?

(၇) ပထမတန္းမွ (၆)တန္းအထိ မူလတန္းမွာ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ကေလးေတြဟာ လူအမ်ား နဲ႔ ဘယ္လိုဆက္ဆံရမလဲဆိုတဲ့ လူမႈေရးက်င့္၀တ္ေတြကို သင္ၾကားၾကရေၾကာင္းသင္သိပါသလား ?

(၈) ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြဟာ ကမၻာေပၚမွာ အခ်မ္းသာဆံုး လူမ်ိဳးစာရင္း၀င္ေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႔မွာ အိမ္ေစအလုပ္သမားမ်ား မရွိေၾကာင္း သင္သိပါသလား။ အိမ္ေထာင္တစ္ခုရဲ႔ မိဘလုပ္သူမ်ားဟာ အိမ္ နဲ႔ ကေလးေတြအတြက္ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ခံယူၾကပါတယ္။

(၉) ပထမတန္းကေန တတိယတန္းအထိ ဂ်ပန္ကေလးေတြဟာ စာေမးပြဲ ေျဖစရာ မလိုဘူးဆိုတာ သင္သိပါသလား ? ဂ်ပန္ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္က စာေမးပြဲေတြ စစ္ေနရံုျဖင့္ မျပီး။ ပညာရဲ႔ သေဘာကို ေစာေၾကာတတ္ဘို႔ ႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဘို႔ကလည္း အေရးပါတယ္လို႔ ယူဆလို႔ပါ။

(၁၀) ဂ်ပန္မွာ (မိမိႏွစ္သက္ရာကို ၾကိဳက္သေလာက္ ထည့္စားႏိုင္ေသာ ) ဘူေဖးစားေသာက္ဆိုင္ေတြ သြားတဲ့အခါ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိလိုအပ္သေလာက္သာ စားေသာက္ၾကျပီး၊ အၾကြင္းအက်န္ တစ္စိုးတစ္စိမွ် မရွိတတ္ၾက။ အစားကို မျဖဳန္းတီးတတ္တဲ့ လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း သင္သိပါသလား ?

(၁၁) ပွ်မ္းမွ်ရထားေနာက္က်ခ်ိန္ ႏႈန္းဟာ တစ္ႏွစ္လံုးမွာမွ ၇-စကၠန္႔မွ်သာ ရွိေၾကာင္း သင္သိပါသလား? ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အခ်ိန္ကို တန္ဘိုးထားတတ္ၾကျပီး၊ မိနစ္၊ စကၠန္႔အထိ အခ်ိန္ကို အတိအက် ဂရုစိုက္တတ္ၾကသည္။

(၁၂) ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေက်ာင္းမွာ အစာစားျပီးတိုင္း ေရေႏြးေငြ႔ျဖင့္ ပိုးသတ္ထားေသာ သြားပြတ္တံျဖင့္ ပြတ္တိုက္ျပီး၊ သူတို႔ သြားေတြကို သန္႔ရွင္းတတ္ၾကေၾကာင္း သင္သိပါသလား ? ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးကို အျမဲ ထိန္းသိမ္းတတ္ၾကသည္။

(၁၃) ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အစာကို ေကာင္းစြာ ေက်ညက္ေစရန္ မိနစ္(၃၀)ခန္႔ အခ်ိန္ယူ ထမင္းစားတတ္ၾကေၾကာင္းသင္သိပါသလား ?
ဒီအေၾကာင္း နဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ေမးၾကည့္ေတာ့ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဂ်ပန္၏ အနာဂါတ္ ျဖစ္သည္လို႔ သူတို႔က ျပန္ေျဖပါတယ္။

MCDC အႀကံေပးအဖြဲ႕သို႔ စည္ပင္ျပႆနာမ်ား တိုက္႐ိုက္တိုင္ၾကားရန္ ဖိတ္ေခၚ


မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး အတြက္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္က ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည့္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမ်ားအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကို အႀကံေပးရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္အႀကံေပး အဖြဲ႕ထံ စည္ပင္ေရးရာ ျပႆနာမ်ားကို ၿမဳိ႕သူ/ၿမဳိ႕သားမ်ားက တိုက္႐ိုက္တင္ျပ တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း အဆိုပါအႀကံေပး အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးပိုျမင့္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ စည္ပင္အႀကံေပးအဖြဲ႕ကို မႏၲေလး ေျခာက္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ၿမဳိ႕နယ္ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီတြင္ပါဝင္သည့္ လူသိမ်ားေသာ လူပုဂၢဳိလ္ ၁၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးေဒသခံမ်ား အေနႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ကိစၥမ်ား၊ လမ္းေျမခ်ဲ႕ထြင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရေျမာင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စည္ပင္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားမႈ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အႀကံေပးအဖြဲ႕ထံ လိပ္မူ၍ တိုင္ၾကားလာလွ်င္ ပုဂၢဳိလ္ေရး တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္ပါက တရား႐ုံးတြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ညႊန္ျပမည္ ျဖစ္ၿပီး စည္ပင္သာယာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပါက စည္ပင္ဥပေဒႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံေပးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးပိုျမင့္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ႔သို႔ တိုင္ၾကားမႈကိစၥမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစရန္ အႀကံေပး အဖြဲ႕သည္ တစ္လလွ်င္ သုံးႀကိမ္ထက္ မနည္း အစည္းအေဝး ထိုင္ၿပီး ေဒသခံမ်ား တင္ျပလာသည့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား အနက္ MCDC သို႔ တင္ျပသင့္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ထံသို႔ ဆက္လက္ ေပးပို႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္သည္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး စည္ပင္ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အႀကံေပးအဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေပးသျဖင့္ မႏၲေလးေဒသခံမ်ား အေနႏွင့္ စည္ပင္ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဖုန္းသို႔မဟုတ္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္တိုင္ၾကားျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ၄င္းက The Voice သို႔ ထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။
"တိုင္ၾကားမႈ ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ ညီရမွာေပါ့၊ ဥပေဒနဲ႔ ညီရင္ တိုင္ၾကားမႈက သိပ္မၾကာပါဘူး" ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနႏွင့္ စည္ပင္ဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကို သီးျခားတိုင္ၾကားစာမ်ား လက္ခံသည့္ဌာန ဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္း မရွိဘဲ စည္ပင္ျပႆနာရပ္မ်ား တိုင္ၾကားလိုပါက ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ထံသို႔ လိပ္မူ၍ တိုက္႐ိုက္ တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ကို တိုင္ၾကားရန္ အခက္အခဲ ရွိပါက ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕သို႔ စာပို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

"ျပည္သူ႔လိုလားခ်က္ အတိုင္းက ဝင္ခ်င္မွ ဝင္မွာေပါ့၊ စည္ပင္ဥပေဒနဲ႔ ညီရင္ေတာ့ တိုင္ၾကားပါ။ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္႐ြက္ပါတယ္" ဟု မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အႀကံေပး အဖြဲ႕ကို စည္ပင္ျပႆနာရပ္မ်ား တင္ျပ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ကို မသိရွိေၾကာင္း၊ ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ အႀကံေပး အဖြဲ႕မ်ား အစည္းအေဝး လုပ္သည္ကို မႏၲေလးေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္သာ မၾကာခဏ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္ မဟာၿမဳိင္ ရပ္ကြက္ရွိ အထက္တန္းျပ အၿငိမ္းစားဆရာမ ေဒၚလွၾကည္က The Voice သို႔ ေျပာၾကား သည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အႀကံေပးအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး စည္ပင္သာယာေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားလိုပါက ဦးပိုျမင့္ ၀၉-၂၀၅၂၆၃၀၊ ဦးျမဝင္း ၀၉-၂၀၃၄၀၇၅၊ ဦးေအာင္သိန္း ၀၉-၂၀၂၀၆၁၅ တို႔သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး အႀကံေပးအဖြဲ႕ ႐ုံးခန္းသည္ ၂၆လမ္း၊ ၇၂လမ္းx၇၃လမ္း ၾကားရွိ ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း ယင္းအႀကံေပးအဖြဲ႕ ထံမွ သိရသည္။


The Voice Weekly

ဟင္းခ်က္တဲ့ အခါ မပါမျဖစ္ ထည့္ျပီး ခ်က္သင့္တဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴ


ၾကက္သြန္ျဖဴဟာ ဆိုလွ်င္ ဟင္းခတ္ အေမႊးအၾကိဳင္ မ်ားထဲတြင္ တစ္အခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴကို စားသံုးျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္လို ေရာဂါေတြကို ေပ်ာက္ကင္းနိုင္တယ္ ဆိုတာကို ေရးသားလိုက္ ရပါတယ္။

၁။ ေသြးတိုးေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေစနိုင္ ပါတယ္။

၂။ တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပါက ဟင္းခ်ိဳထဲတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားမ်ား ထည့္ျပီး ေသာက္ပါ။

၃။ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

၄။ ကိုလက္စေရာကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

၅။ အနာျဖစ္ပါက ၾကက္သြန္ျဖဴစားေပးပါ။

၆။ လိိင္အဂၤါေရာဂါ အတြက္လည္း အထူးပင္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

၇။ ကင္ဆာေရာဂါ အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

၈။ ေသြးလည္ပတ္မႈ အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

၉။ မ်က္စိ တိမ္တြယ္ျခင္း အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

၁၀။ ၾကြက္ႏို႔မ်ားကိုလည္း ေသေစနိုင္ပါတယ္။

၁၁။ နာတာရွည္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း အတြက္လည္း ေကာင္းပါတယ္။

၁၂။ အိပ္မေပ်ာ္သည့္ ေရာဂါအတြက္လည္း အထူးပင္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

၁၃။ ခႏၶာကိုယ္ အတြက္ ခြန္အားကိုလည္း ျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ အားကစားသမားမ်ား အထူးပင္ စားသံုးသင့္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးနွင့္ အလွအပ သတင္းမ်ား

တ႐ုတ္သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္းကို ဖမ္းဆီးေပးရန္ အင္တာပိုကို စပိန္တရားသူႀကီး ေတာင္းဆို


မက္ဒရစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁

တ႐ုတ္သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္းကို တိဘတ္ေဒသ၌ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ က်ဳးလြန္ခဲ့သည္ဟု စပိန္တရား႐ုံးက စြပ္စြဲလိုက္ၿပီး သမၼတေဟာင္းကို ဖမ္းဆီးေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အင္တာပိုကို စပိန္တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး မာရီႏိုက ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တိဗက္ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုတစ္ခုက စပိန္တရား႐ုံး၌ တရားစြဲဆိုထားျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီပန္းႏွင့္ အျခားေသာ တ႐ုတ္အရာရွိ သုံးဦးကို ေမးခြန္းေမးႏိုင္ရန္အတြက္ ဖမ္းဆီးေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို တရားသူႀကီး မာရီႏိုက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း စပိန္အာဏာရ ျပည္သူ႔ပါတီက ကမာၻအႏွံ႔ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို ကန္႔သတ္ႏိုင္ေရး ဥပေဒထုတ္ျပန္ရန္ အလ်င္အျမန္ ႀကဳိးပမ္းေနျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္သမၼတေဟာင္း အမႈမွာ တိုးတက္မႈ ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္လွ်င္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားၿပီး တရားစြဲဆိုႏိုင္သည္ဟု ကမာၻအႏွံ႔ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မူတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းမူကို အသုံးျပဳၿပီး ခ်ီလီ အာဏာရွင္ေဟာင္း ၾသဂတ္စတိုပီႏိုေခ်ကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ လန္ဒန္ၿမဳိ႕၌ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ပီႏိုေခ်ကို ခ်ီလီႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

တိဗက္ျပည္သူမ်ားအေပၚ အလြဲသုံးစားမႈ၊ ႏွိပ္စက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္သမၼတ က်န္ဇီမင္းက ႀကီးၾကပ္ တာဝန္ယူခဲ့ရေၾကာင္း စပိန္တရားသူႀကီး မာရီႏို၏ အမိန္႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လြန္စြာမေက်မနပ္ ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ အဆိုပါအေရးမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စပိန္ႏိုင္ငံကို ေျပာၾကားလိုက္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ စပိန္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း တိုးပြားလာခဲ့ေသာ္လည္း စပိန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ တုံ႔ဆိုင္းလ်က္ ရွိသည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက တိဗက္ေဒသကို ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ဆင္းရဲမႈ၊ ကုပ္ေသြးစုပ္မႈ၊ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ဟိမဝႏၲာေဒသကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လြတ္ေျမာက္ေစလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္တို႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ သိမ္းပိုက္မႈကို တိဗက္လူမ်ဳိးမ်ားက လက္ခံျခင္းမရွိဘဲ အခ်ဳိ႕ေသာ တိဗက္မ်ားက တ႐ုတ္သိမ္းပိုက္မႈကို လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္လ်က္ ရွိသည္။

တိဗက္ေထာက္ပံ့ေရး အုပ္စုႏွစ္ခုႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံသား ခံယူထားသည့္ တိဗက္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တက္ဘန္ဝန္ခ်န္က တ႐ုတ္သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စပိန္တရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စပိန္တရား႐ုံးမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကို တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းတို႔ မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေနၿပီး တ႐ုတ္သမၼတေဟာင္း အေရးမွာ ေနာက္ဆုံး ေပၚထြက္လာသည့္ အမႈျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ၁၉၀ မွ တရား႐ုံးမ်ား၏ အမိန္႔ကို အေျခခံၿပီး အနီေရာင္ သတိေပးခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိကာ ယင္းသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါက အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ရဲမ်ားက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခံထားရသူကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

The Voice Weekly

ကၽြဲတိုက္မိၿပီး တိမ္းေမွာက္ေနေသာ ပ႐ိုေဘာက္ယာဥ္အား ဆူဇူကီး၀က္စ္ဂြန္းယာဥ္မွ ထပ္မံ၀င္တိုက္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔ ည ၁၁ နာရီ ၄၀ မိနစ္အခ်ိန္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္း၊ မိုင္တိုင္အမွတ္(၆၇/၁-၂)ၾကားတြင္ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းအရ အုတ္ရွစ္ကုန္းအျမန္လမ္းရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ စစ္ေဆးခ်က္အရ မႏၲေလးမွရန္ကုန္သို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ေန ထြန္းထြန္းမင္း(၂၈)ႏွစ္ ေမာင္းႏွင္ လာသည့္ BB/xxxx ပ႐ိုေဘာက္အျဖဴေရာင္ယာဥ္သည္ လမ္းျဖတ္ကူးေသာ ကၽြဲအားေရွာင္တိမ္းရာမွ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ ပြတ္တိုက္၍ သစ္ပင္အားတိုက္မိကာ ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔တိုက္မိရပ္တန္႔ေနစဥ္ မႏၲေလးမွ ရန္ကုန္သို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ေန ေက်ာ္ဇင္ဦး(၂၃)ႏွစ္ ေမာင္းႏွင္ လာေသာ ၁ဂ/xxxx ဆူဇူကီး၀က္စ္ဂြန္းယာဥ္သည္ အဆိုပါေနရာတြင္ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ ပ႐ိုေဘာက္ယာဥ္ အား ပြတ္တိုက္မိၿပီး လမ္းမေပၚလဲက်ေနသည့္ ကၽြဲအား ထပ္မံတိုက္မိကာ တိမ္းေမွာက္ခဲ့သည္။
ယာဥ္(၂)စီး တိုက္မိတိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ပ႐ိုေဘာက္ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ ထြန္းထြန္းမင္းတြင္ နဖူးႏွင့္ ဦးေခါင္းေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာ၊ ယာဥ္ေပၚပါ ညီျဖစ္သူ ေအာင္သိန္းမင္း(၂၄)ႏွစ္တြင္ နဖူးေပါက္ၿပဲ၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္၊ ယာမ်က္ခံုးႏွင့္ ယာပါး႐ိုးတို႔တြင္ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာမ်ား၊ တစ္ၿမိဳ႕တည္းေန ႏိုင္လင္း(၃၀)ႏွစ္ပါ (၄)ဦးတို႔တြင္ ဖူးေရာင္ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ဆူဇူကီး၀က္စ္ဂြန္းယာဥ္ေမာင္း ေက်ာ္ဇင္ဦးႏွင့္ ယာဥ္ေပၚပါ တစ္ၿမိဳ႕တည္းေန ကိုေအာင္မင္း(၂၉)ႏွစ္ပါ(၂)ဦးတြင္ ဖူးေရာင္ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာမ်ား အသီးသီးရရွိခဲ့သျဖင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား ဒိုက္ဦးျပည္သူ႔ေဆး႐ံုသို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ပို႕ေဆာင္ ေပးခဲ့သည္။ ၎အျပင္ ပ႐ိုေဘာက္ယာဥ္ႏွင့္ ဆူဇူကီး၀က္စ္ဂြန္းယာဥ္(၂)စီးမွာ ေရွ႕ေလကာမွန္ကြဲ၊ ေရွ႕ေခါင္းပိုင္း ပိန္ခ်ိဳင့္ခဲ့သျဖင့္ တန္ဘိုးေငြက်ပ္(၁၅)သိန္းစီ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့၍ ယာဥ္မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ထြန္းထြန္းမင္းအား အုတ္ရွစ္ကုန္းအျမန္လမ္းရဲစခန္း ယာဥ္(ပ)၄/၂၀၁၄၊ ေက်ာ္ဇင္ဦးအား ယာဥ္(ပ)၅/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၃၇/၃၃၈ တို႔ျဖင့္ အသီးသီး အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္

ဒီမုိကေရစီထက္ ကုိယ့္လယ္ပဲ ကုိယ္ျပန္လုိခ်င္တယ္


ပဲခူးတုိင္း သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွာလည္း  ေဒသခံ အမ်ားအျပား သပိတ္စခန္းဖြင့့္ၿပီး ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။

အဂၤါေန႔ကတည္းက အစျပဳတ့ဲ ဆႏၵျပရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ေျမသိမ္းမႈေၾကာင့္ပါပဲ။

အုတ္ဖုိေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာ (၆) ရြာမွ လယ္သိမ္းခံရသည့္ ေတာင္သူေတြအေနႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားျပန္လည္ရရွိရန္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္  ထူးျခားမႈမရွိတ့ဲအတြက္    သဲကုန္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမအနီး သပိတ္စခန္းဖြင့္လုိက္ရတာျဖစ္တယ္၊ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ  ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

သူတုိ႔ထဲက ေတာင္သူတဦးကေတာ့  ေအာင္ကုန္းေက်းရြာမွ   ေဒၚညိဳ ျဖစ္ၿပီး  လယ္ ၇ ဧက အသိမ္းခံထားရသူလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

“က်မတို႔ ဥပေဒအရ အႀကိမ္ႀကိမ္စာတင္ၿပီး ေတာင္းဆုိခဲ့သလုိ။ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိးေအာင္ကုိလည္း အားကုိးတႀကီး အကူအညီေတာင္းခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဘာမွ ထူးျခားမႈမရွိပါဘူး။
 ေနျပည္ေတာ္ကုိ စာတင္တာ သုံးႀကိမ္ရွိပါၿပီ။ ေတာင္သူလယ္သမား စာမတတ္ေပမတတ္ေတြ တတ္သေလာက္ မွတ္သေလာက္ စာတင္တာ အခုထိဘာမွမထူးျခားပါဘူး”

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၇) ရက္ေန႔က ျပည္ခရုိင္ဦးစီးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက   ေအာင္ကုန္း၊ သင္ေတာ၊ ကစြန္းအင္း၊ ရင္းတုိက္တန္း၊ ေႏွာကုန္း၊ ေဆာက္ၿခဳံႀကီးေက်းရြာေတြတဝုိက္ လယ္ ၁၁၅၉.၅၅ ဧကကုိ ေရနက္ကြင္း ေဖၚထုတ္ရန္ဆုိၿပီး  သိမ္းခဲ့တယ္၊
  လယ္ယာလက္ကား သမဝါယမအသင္း အမွတ္(၃) လီမီတက္ပုိင္ရွင္ ဦးထုိင္ထုိင္က  ၂၀၀၁ ႏွစ္မွစတင္ကာ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့တယ္ တ့ဲ၊
လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမယာမ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ေပးပုိ႔တ့ဲ တုိင္ၾကားစာေတြမွာ အဲသလုိ ေရးထားတာပါ။

ဆႏၵျပသူမ်ားထဲ သင္ေတာရြာက ေတာင္သူ ဦးဝင္းၾကည္ရဲ႕ အေျပာကေတာ့ ဒီမုိကေရစီထက္ သူ႔လယ္ပဲ သူျပန္ရခ်င္ပါတယ္ တ့ဲ။

“လာဖမ္းရင္လည္း လုိက္သြားရုံပဲ။ ျပန္လြတ္လာရင္ ျပန္လုပ္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ဆီက သိမ္းတုန္းက ဘာမွျပန္ေျပာခြင့္မရပဲ သိမ္းခံခဲ့ရတာ။
က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ဒီမုိကေရစီထက္ ကုိယ့္လယ္ပဲ ကုိယ္ျပန္လုိခ်င္တယ္။ တပ္မေတာ္ကုိလည္း မေတာ္လွန္ရဲဘူး၊ ဦးသိန္းစိန္ကုိလည္း ပုန္မကန္ရဲဘူး။ ဦးထုိင္ထုိင္သိမ္းတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ လယ္ပဲျပန္လုိခ်င္တယ္။
မရမခ်င္း သပိတ္စခန္းဖြင့္ၿပီး ဒီမွာပဲေနမွာ”

 သပိတ္စခန္းထဲမွာေတာ့  ေတာင္သူ ၃၀ ခန္႔က ေၾကြးေၾကာ္သံေတြေအာ္ဟစ္၊  ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခ့ဲၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတာဝန္ခံ ဒုရဲမွဴးေဇာ္ေအာင္ကေတာ့ ဒီသပိတ္စခန္းကုိ ၿဖိဳခြင္းမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
သက္ဆုိင္သူမ်ား အဆင္ေျပေစဖုိ႔ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သပိတ္စခန္းမဖြင့္ခင္ စီတန္းလွည့္လည္ခဲ့တ့ဲအတြက္  ပုဒ္မ(၁၈) နဲ႔ အေရးယူသြားမွာပါလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

သူေျပာတ့ဲအတုိင္းပါပဲ ... စခန္းထဲက တခ်ဳိ႕ကုိ သူတုိ႔ သြားေခၚပါတယ္။  ေနာက္တေန႔မွာေတာ့ စခန္းထဲ ဆႏၵျပသူမ်ားထဲက
ကုိသန္႔ဇင္ထက္၊ ေဒၚညဳိ၊ ကုိေပါက္စ၊ ေဒၚ၀င္းတုိ႔ ရဲစခန္းမွာ သြား အဖမ္းခံပါတယ္၊ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ တရားစဲြခံရပါတယ္၊ အာမခံရတ့ဲအတြက္ အခုေတာ့ သူတုိ႔ ၄ ဦးစလုံး သပိတ္စခန္းထဲ ျပန္ေရာက္ေနပါၿပီ။

သပိတ္စခန္းနားမွာလည္း အထင္ကရ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးရဲ႕ တရားပဲြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားတာ ရိွပါတယ္၊ တရားပဲြစီစဥ္သူမ်ားထဲက တခ်ဳိ႕ကေတာ့
ဒီသပိတ္စခန္းေၾကာင့္ တရားပဲြ ပ်က္မွာကုိ စုိးရိမ္ေနပါတယ္။ စုိးရိမ္ေၾကာင္းကုိလည္း အဲဒီသပိတ္စခန္းသြားၿပီးေတာ့ ေျပာဆုိခ့ဲပါတယ္။
  တရားပဲြြကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးလုပ္တာလားလုိ႔လည္း ေမးျမန္းခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီလုိ သြားေရာက္ ေမးျမန္းခ်ိန္ အနီးတ၀ုိက္မွာ  အာဏာပုိင္တုိ႔လည္း ရိွေန ၾကည့္ေနပါတယ္ တ့ဲ။

ၿပီးေတာ့ မေန႔ညက သပိတ္စခန္းကုိ ေလးခြနဲ႔ပစ္ခံရတယ္လုိ႔လည္း သတင္းထြက္ပါတယ္၊ ဒဏ္ရာမရဘူးလုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။

 -
ေကာင္းျမတ္မင္း
Irrawaddy

ဖြဲ႕စည္းပံုကို ဒီမိုကေရစီဆန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ဟသၤာတ၌ လူ၁ဝဝေက်ာ္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို


အရင္က စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြ အာဏာၿမဲဖို႔ မတရားေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ဧရာဝတီတိုင္း ဟသၤာတက ျပည္သူ ၁ဝဝေက်ာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ရက္ေန႔မွာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုဟာ စစ္တပ္အရာရွိေတြသာ သမၼတျဖစ္ဖို႔ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ထားတာျဖစ္ၿပီး အခုခ်ိန္ထိ အာဏာရွင္စိတ္မေပ်ာက္ေသးလို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုကို မျပင္ၾကေသးတာလို႔ ဆႏၵျပမႈကို ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုစိန္ေသာင္းက ဆိုပါတယ္။

ဆႏၵျပသူေတြဟာ ဟသၤာတၿမိဳ႕ ေအာင္ေတာ္မူ ေက်ာက္ထီးေစတီကေန ၿမိဳ႕တစ္ပတ္ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ ၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရံုးေရွ႕မွာလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားအားလံုး တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိဖို႔အတြက္ ပါဝင္တာျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို အဓိျပင္ဆင္ ခ်င္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုမျပင္ဘူးဆိုရင္ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြပါ တစ္ခ်ိန္မွာ အထိနာမယ္လို႔ ဆႏၵျပသူ ကိုသန္းစိုးနဲ႔ ေဒၚေဆြေဆြႏြယ္တို႔က ဆိုပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ ပုဒ္မ ၁၈ဖ်က္သိမ္းေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ရရွိေရးဆိုတဲ့အခ်က္ ၃ခ်က္ကို ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Kamayut Media

ျပည္ေထာင္စုေန႔ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ ၅ရက္ၾကာ ေစ်းပြဲေတာ္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ျပဳလုပ္


ျပည္ေထာင္စုေန႔နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔ကိုပါ အမွတ္တရရွိေစခ်င္တဲ့ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္နဲ႔ ၅ရက္ၾကာျမင့္မယ့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔ရင္ျပင္မွာ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစံုအလင္နဲ႔ တင္ဆက္မွာျဖစ္ၿပီး အိပ္မက္ဆံုရာ အစီအစဥ္က အဆိုေတာ္ေတြနဲ႔ နာမည္ေက်ာ္ လူရႊင္ေတာ္ေတြပါ ေစ်ပြဲေတာ္လာ ပရိသတ္ေတြကို အခမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖသြားမယ္လို႔ ပြဲစီစသ္တဲ့ Neon Entertainment က ဆိုပါတယ္။

လူရႊင္ေတာ္ ေမတၱာဦးေဆာင္တဲ့ သာဓုပါဗ်ာ အဖြဲ႕က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ရက္ေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးမ်ားေန႔မွာ ေဖ်ာ္ေျဖဖို႔ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာေတာ့ အသက္ ၁၂ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြက တိုင္းရင္းသားေတြ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို ျပတဲ့ အကပေဒသာေတြကို တင္ဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
Kamayut Media

အစားအေသာက္ ထရပ္ကား ၂စီး ဟုမ္းစ္ၿမိဳ႕ ေရာက္ရွိ


Homs ၿမိဳ႕ခံအခ်ိဳ႕ကို ကယ္ထုတ္စဥ္။

ဆီရီးယားနိုင္ငံ ဟုမ္းစ္ၿမိဳ႕ကို အစားအေသာက္ ေတြ တင္ေဆာင္လာတဲ့ ထရပ္ကား ၂ စီး ေရာက္လာခဲ့တယ္လို႔ အဲဒီမွာ ရွိတဲ့ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္က ေျပာပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ၿမိဳ႕ထဲကေန အရပ္သားေတြကို သယ္ထုတ္ သြားဖို႔ အနီးအနားမွာ ဘတ္စ္ကားေတြ ေစာင့္ဆိုင္းေန ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ယာယီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ထားခဲ့တာဟာ ဒီကေန႔ ေနာက္ဆုံး လို႔ ယူဆရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ပိုၿပီး ထိခိုက္ နိုင္တဲ့ ကေလး၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကို သယ္ထုတ္နိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို တတ္နိုင္သမၽွ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ ဟုမ္းစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွုးက ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ကို ေျပာပါတယ္။

အခုလို လုပ္ေနတာဟာ လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္သူေတြကို ထြက္ေျပးနိုင္ခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေနတာလို႔ အစိုးရကို ေထာက္ခံသူတခ်ိဳ႕က ျမင္ၾကတဲ့အတြက္ ပိုၿပီး စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္ လာေနၾကတယ္လို႔ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္က ေျပာပါတယ္။

ဟုမ္းစ္ၿမိဳ႕ကေန ထြက္မယ့္ လူငယ္ေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက စစ္ေဆး ေမးျမန္းဖို႔ ေခၚသြားထာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူေတြ ကိုယ္တိုင္လည္း ေဒါသထြက္ေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

BBC Burmese

ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ေလၽွာက္ထားမွုကို ထိုင္း တရား႐ုံးက ပယ္ခ်


ဆႏၵျပမွုေတြ ဘန္ေကာက္ ေနရာအႏွံ့မွာ ရွိေနဆဲ။

ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ မျပဳဖို႔ အဓိက အတိုက္အခံ ဒီမိုကရက္ ပါတီရဲ့ ေလၽွာက္ထား ခ်က္ကို ထိုင္း ဖြဲ႕စည္းပုံ ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးက ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။

ဒီမိုကရက္ ပါတီဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ခင္ နိုင္ငံေရးစနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြကို အရင္ လုပ္ရမယ္လို႔ အခိုင္အမာ ေျပာၾကားေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနရာ အမ်ားအျပားမွာ အစိုးရ ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆႏၵျပမွုေတြေၾကာင့္ မဲေပးမွုေတြကို ထိခိုက္ ပ်က္ျပားေစခဲ့ပါတယ္။

အခုလို ဖြဲ႕စည္းပုံဆိုင္ရာ တရား႐ုံးရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ အစိုးရအတြက္ ေအာင္နိုင္မွု တစ္ခုလို႔ ျမင္ရေၾကာင္း ဘန္ေကာက္မွာ ရွိတဲ့ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္က ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေနရာ အမ်ားအျပားမွာ ဆႏၵျပမွုေတြ ရွိေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

BBC Burmese

တိုယိုတာကား ၂ သန္းနီးပါး ျပန္႐ုပ္သိမ္းမယ္

ေဆာ့ဖ္ဝဲ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ကားကို ႐ုတ္တရက္ ေႏွးေကြးသြားေစနိုင္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံက တိုယိုတာ ကားကုမၸဏီက ေဆာ့ဖ္ဝဲ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိေနတာေၾကာင့္ သူတို႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ PRIUS ပရီးယပ္စ္ အမ်ိဳးအစား ကားစင္းေရ ၂ သန္း နီးပါးကို ျပန္႐ုပ္သိမ္း မယ္လို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီ ကား အမ်ားစုကို ဂ်ပန္နဲ႔ ေျမာက္အေမရိကမွာ ေရာင္းခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာ့ဖ္ဝဲ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ကား မေတာ္တဆ ျဖစ္မွုေတြ မရွိေပမယ့္ ကားကို ႐ုတ္တရက္ ေႏွးေကြးသြား ေစနိုင္တယ္လို႔ တိုယိုတာ ကားကုမၸဏီ ေျပာခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီးက ေျပာပါတယ္။

အခုလို ကားေတြ ျပန္႐ုပ္သိမ္းရတာဟာ ကမၻာ့ အေရာင္းရဆုံး တိုယိုတာ ကားကုမၸဏီအတြက္ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ထိခိုက္ နစ္နာမွု ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ကလည္း ပရီးယပ္စ္ ကားရဲ့ ေလာင္စာဆီ အသုံးနည္းေအာင္ လုပ္တဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ၂ႀကိမ္တိုင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရဖူးပါတယ္။

BBC Burmese

အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရး


ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၀ယ္တဲ့အခါ အရသာရွိတဲ့ ကိတ္မုန္႔ေတြနဲ႔ မုန္႔ပဲသေရစာေတြ မ၀ယ္မိေစဖို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရတာ တခါတရံ အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။

ဒီလိုမျဖစ္ေစဖို႔ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ေတြကို ေရွာင္ရွားသြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

● အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းဟာ သင့္အတြက္ အစားအစားေတြ ပိုၿပီး ၀ယ္မိေစေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ မၾကာေသးမီက သုေတသနျပဳခ်က္အရ အိပ္ေရးပ်က္ေရးျခင္းနဲ႔ အစားအစာေတြ အမ်ားႀကီး ၀ယ္ယူျခင္းတို႔ဟာ သိပၸံနည္းအရ အမွန္တကယ္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနပါတယ္။ Obesity ဂ်ာနယ္မွာ ေရးသားထားခ်က္အရ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းဟာ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ၿပီး ဆာေလာင္မႈကို ပိုမိုျဖစ္ေစတယ္လို႔ ေလ့လာ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

● အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းနဲ႔ ေဟာမုန္းဓာတ္ မညီမွ်ျခင္းဟာလည္း အစားအစာေတြ ပို၀ယ္ခ်င္ေအာင္ တိုက္တြန္း ေနပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ အိပ္ေရးပ်က္ၿပီးတဲ့အခါ ဂရက္လင္လို႔ေခၚတဲ့ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ရဲ႕ ပါ၀င္မႈေတြ ပ်က္ယြင္းၿပီး အစာစားခ်င္စိတ္ကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒီအခါမွာေတာ့ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ မညီမွ်မႈေတြ ေပၚေပါက္ၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း နည္းပါးကာ ကယ္လိုရီ တိုက္ဖ်က္မႈကိုလည္း ေရွာင္ရွားဖို႔ အရမ္းလြယ္ကူသြားပါၿပီ။

● သင့္ရဲ႕ အစားအစာ ေရြးခ်ယ္စားေသာက္မႈဟာ အခန္႔မသင့္ရင္ အစားအစာေတြ ပိုမို၀ယ္ျဖစ္ေစပါတယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ကယ္လဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္ရဲ႕ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္အရ အိပ္ေရး၀၀ မအိပ္ရတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို မွားယြင္းေရြးခ်ယ္ မိေစတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရက္သတၱပတ္လံုး ပံုမွန္အိပ္စက္ႏိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကို ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ မိမိရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း မလိုအပ္တဲ့ ကယ္လိုရီေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တဲ့အျပင္ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳး အဆစ္ကိုလည္း ထိန္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း huffington post ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို ဘာသာျပန္ဆို တင္ဆက္ လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

MOI Webportal Myanmar

ငွက္နဲ႔ သစ္ပင္ေတြ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေလ်ာ္ညီစြာ ရွင္သန္နိုင္

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ေတြ႕ရတဲ့ ၾကက္ဆင္တစ္ေကာင္။

ငွက္နဲ႔ သစ္ပင္ မ်ိဳးစိတ္ အမ်ားအျပားဟာ ကမၻာတဝွမ္း ၿမိဳ႕ၿပ တည္ေဆာက္မွု အဆင့္ အမ်ိဳမ်ိဳးနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွင္သန္ ေနထိုင္နိုင္ၾကတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ ေလ့လာမွု အသစ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ဟာ ၿမိဳ႕ျပေတြမွာ ရွင္သန္ ေနထိုင္ေနၾကဆဲ ဆိုတာ ေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒီအေရအတြက္ဟာ ဖြံ့ၿဖိဳးမွု မရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာ ရွိတဲ့ ငွက္အေရအတြက္ထက္ နည္းေပမယ့္ ဒီအခ်က္ဟာ သစ္ပင္နဲ႔ ငွက္ေတြ ေနထိုင္ က်က္စားနိုင္မယ့္ စိမ္းလန္းစိုေျပတဲ့ ေနရာေတြကို ၿမိဳ႕ျပေတြမွာ ထိန္းသိမ္းထားဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာကို မီးေမာင္းထိုးျပေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သစ္ပင္မ်ိဳးစိတ္ အမ်ားအျပားဟာ ေရလႊမ္းမွုကို အကာအကြယ္ေပးတာမ်ိဳး၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ ရရွိေအာင္ အေထာက္အကူ ျပဳနိုင္တာမ်ိဳးေတြ လုပ္နိုင္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ျပဘဝ ရွင္သန္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးေနတယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

BBC Burmese

ျပင္ေရး၊ ျဖဳတ္ေရးႏွင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း
(လဲ့ရည္ျမင့္)

အေျခခံပညာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း မ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ေသာ ပမာဏထက္ ပုိမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလွ်ာ့ခ်ထားေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းေအာင္က တရားဝင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
စာသင္ခန္းအတြင္း အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ ပုိမုိရရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အရည္အေသြးမီ သင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အေျခခံပညာ အဆင့္တြင္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယခင္က သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျပင္ဆင္မႈတြင္ လြဲမွားေနေသာ ပုံႏွိပ္စာမ်ားကိုသာ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္မူ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အသိုင္းအဝုိင္းထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အလယ္တန္း အဆင့္တြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္တန္း အဆင့္တြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲထားေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေနာက္က်က်န္ေနေသာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရးကို ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းက လိုလားစြာ လက္ခံေသာ္လည္း စနစ္တက် သုေတသန ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ၎တို႔က ေဝဖန္အႀကံျပဳသည္။

သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္႐ိုးမာတိကာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘာသာရပ္အလိုက္ မြမ္းမံေဆြးေႏြးၿပီး ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ပညာသင္ႏွစ္၌ စတင္သင္ၾကားခဲ့ကာ ယခု ၂၀၀၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျပင္ဆင္မႈမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါသင္႐ိုး ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေသာ ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳသည့္ ပညာေရး ေလ့လာ သုံးသပ္ေရးလုပ္ငန္း (CESR) က အႀကံျပဳထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး CESR က အေျခခံပညာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအားလုံး ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း အေျခခံမူေဘာင္ ေရးဆြဲရန္ ဦးစြာ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

“သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအားလုံး ျပင္ဆင္ဖို႔ မူေဘာင္ ရွိမွရမယ္။ အခုမူၾကမ္းေတာ့ၿပီး သြားပါၿပီ” ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
ယင္းေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ စာအုပ္ဒီဇိုင္းႏွင့္ စကၠဴသားမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔သာ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း မ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းမွာ အေျဖတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းအခ်ဳိ႕က ေဝဖန္ၾကသည္။ အစိုးရ ျပ႒ာန္းဖတ္စာအုပ္ႏွင့္ သင္႐ိုးမာတိကာသည္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားထက္ နည္းပါးေနေသာ္လည္း အလြတ္က်က္စနစ္ႏွင့္ သင္ၾကားေနေသာေၾကာင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း မ်ားျပားေနသေယာင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံ ပညာအဆင့္သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံထက္ စာသင္ႏွစ္ နည္းပါးေနၿပီး တြဲဖက္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း သင္ၾကားမႈလည္း အားနည္းေၾကာင္း ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။

ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားရွိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသား အခ်ဳိးမမွ်တမႈသည္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ အားမေပးေသာ သင္ၾကားနည္း စနစ္မ်ားကို အားေပးေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေျပာင္းလဲေသာ္လည္း သင္ၾကားနည္းႏွင့္ အျခားပံ့ပိုးမႈပိုင္း မရွိလွ်င္ ပညာေရးစနစ္ တိုးတက္မႈ မရွိေၾကာင္း အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ အရည္အေသြးစိစစ္ အကဲျဖတ္သည့္ စာေမးပြဲစနစ္ကိုလည္း အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ၾကရန္ ျပည္တြင္း ပညာေရး သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအားလုံး ျပင္ဆင္ရန္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း မူဝါဒကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကြန္ရက္ (NNER) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ဦးေဆာင္သည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီတို႔က တစ္ၿပဳိင္နက္တည္း ေရးဆြဲေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ ေဒသတြင္းအဆင့္မီ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို အေျခခံပညာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း မူဝါဒ အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ ထြက္ရွိႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ဆက္လက္ ေစာင့္ဆိုင္းရဦးမည္။

“ေခတ္မမီတဲ့ သင္ခန္းစာေတြ အကုန္ေျပာင္းေစခ်င္တယ္” ဟု လုပ္သက္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိ ႏိုင္ငံတကာပုဂၢလိက ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ဆိုသည္။
The Voice Weekly

ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စည္းကမ္းမဲ့ သဲစုပ္ယူ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ား အေရးယူမည္
မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း သဲစုပ္ျခင္း၊ သဲတူးေဖာ္ျခင္း၊ သဲက်ဳံးျခင္းႏွင့္ ျမစ္ေက်ာက္ထုတ္ျခင္း ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိပါက ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေရအရင္းျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

"အဲဒီ စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး သဲထုတ္ယူတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို သိရွိေၾကာင္း ဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ေရးထိုး ခိုင္းထားတယ္။ မလိုက္နာတဲ့ သူေတြကို အေရးယူတာေတြ ရွိပါတယ္။ လိုက္နာဖို႔လည္း လိုပါတယ္" ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူ မ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလ ပထမအတြင္းက ဒု႒ဝတီျမစ္ အတြင္း သဲစုပ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္ မညီဟု ဆိုကာ လာေရာက္စစ္ေဆး ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ဒု႒ဝတီျမစ္အတြင္း သဲစုပ္ယူ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ေရလမ္းထိန္းလုပ္ငန္း အတြက္ ျပဳစု ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေသာင္မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း တားျမစ္ထားသည့္ ေနရာမွ လည္းေကာင္း၊ ေရလမ္းေၾကာင္း အတြင္းမွလည္းေကာင္း သဲစုပ္ျခင္း၊ သဲက်ဳံးျခင္း၊ သဲတူးျခင္း၊ ျမစ္ေက်ာက္ထုတ္ျခင္း မျပဳရဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းနယ္၊ ကမ္းပါးနယ္၊ ကမ္းနားနယ္ တို႔တြင္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလို႔ငွာ သဲစုပ္ျခင္း၊ သဲတူးျခင္းျခင္း၊ သဲက်ဳံးျခင္း၊ ျမစ္ေက်ာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း မလုပ္ရဟူ၍ လည္းေကာင္း ယင္းဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ပ်က္ကြက္သူကို ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၇ အရ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ကာ တရားမဝင္ သဲထုတ္လုပ္သည္ဟု စီရင္ခံရပါက ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ၃ ေသာင္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ကိုျဖစ္ေစ ေထာင္ဒဏ္ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လုံးကိုျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ စီရင္ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

ဒု႒ဝတီျမစ္ အတြင္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ ပထမပတ္က တရားမဝင္ သဲခိုးယူ ထုတ္လုပ္သူ သံုးဦးကို ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ အမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန အႀကီးတန္း အရာရွိ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စည္းကမ္းမဲ့ သဲစုပ္ယူျခင္း၊ သဲတူးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းပါးမ်ား ၿပဳိက်ျခင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္းတိမ္လာျခင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျမစ္ေရ အေရာင္ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ျမစ္၊ ေခ်ာင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ အရ သိရသည္။
The Voice Weekly

Justin Bieber အတြက္ အႀကံျပဳစကားဆုိလုိက္တဲ့ Michelle Obama
ထက္ဆု
          အင္တာဗ်ဴးအသစ္တစ္ခုမွာ မီရွဲလ္အုိဘားမားက ဂ်က္စတင္ဘီဘာအတြက္ အႀကံတခ်ိဳ႕ေပးသြား ပါတယ္။

ယူႏုိက္တက္စတိတ္ရဲ႕ First Lady ဟာ မၾကာေသးခင္ကလုပ္တဲ့ အေမးအေျဖက႑တစ္ခုမွာ “သင့္မွာ မၾကာေသးခင္ အခ်ိန္ေတြကမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တရားေရးေတြနဲ႕ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အသက္ ၁၉ႏွစ္အရြယ္ အဆုိေတာ္ သားေလးတစ္ဦးရွိမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိကိုင္တြယ္မလဲ”ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းခံခဲ့ရပါတယ္။

သူမျပန္ေျဖခဲ့တာက “သူ႕ကို ကၽြန္မနဲ႕နီးစပ္ေအာင္ ဆဲြယူရပါမယ္။ သူရဲ႕လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ဘ၀ထဲကို ၀င္ဖုိ႕ႀကိဳးစားပါမယ္။ သူနဲ႕စကားေတြေျပာၿပီး သူ႕ေခါင္းထဲမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ ပံုေဖာ္ၾကည့္ဖို႕ ႀကိဳးစားမယ္။ ဘယ္သူဟာသူ႕ရဲ႕ဘ၀ ျဖစ္ေနၿပီး ဘယ္သူကေတာ့ သူ႕ဘ၀ထဲမွာ မရွိဘူးဆုိတာေတြ သိႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားရမွာေပါ့” တဲ့။

အားလံုးသိတဲ့အတုိင္း ဘီဘာဟာ မၾကာေသးခင္က ကားေမာင္းတဲ့ျပႆနာေရာ သူ႔အေပါင္းအပါ ေတြအပါအ၀င္ ဇိမ္ခံကားဒရိုင္ဘာနဲ႕ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာေတြနဲ႔ပါ ရင္ဆုိင္ေနရသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အုိဘားမားကေတာ္ကို ဒီလိုေမးခြန္းမ်ိဳး ထည့္ေမးခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

သူမက “ကၽြန္မကေလးေတြမွာလည္း ဒီျပႆနာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သူတုိ႕ေတြက သင္နဲ႕နီးနီးေနခ်င္ၾကတယ္။ မိဘဆီက အႀကံဥာဏ္ကို ေတာင္းခံလုိၾကတယ္။ သူတို႕ရဲ႕ ေန႕စဥ္အေၾကာင္းအရာ ေလးေတြမွာေတာင္ သင့္ကို ပါ၀င္ေစခ်င္ၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိ သူဟာအခုမွ ကေလးပဲရွိပါေသးတယ္။ ႀကီးထြားေနဆဲ ကေလးတစ္ေယာက္သာသာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိကေလးမ်ိဳးကို ကၽြန္မနဲ႕ နီးနီးမွာထားရပါလိမ့္မယ္” လုိ႕ ထပ္ေျပာသြားပါေသးတယ္။

Ref:seventeen.com
trendmyanmar

B.E ႏွင့္ B.Tech ဝင္ခြင့္ မရသူမ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ျပန္က်င္းပမည္ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ အစိုးရ နည္းပညာ ေကာလိပ္ႏွင့္ အစိုးရ စက္မႈလက္မႈ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ A.G.T.I သင္တန္း ၿပီးဆုံးထားေသာ္လည္း B.E ႏွင့္ B.Tech ဝင္ခြင့္ မရသူမ်ားအတြက္ B.E ႏွင့္ B.Tech ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ က်င္းပေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ျမတ္က ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြၽန္းၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညႊန္႔၏ B.E ႏွင့္ B.Tech ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပရန္ရွိ မရွိ ေမးခြန္းကို ၎က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီ၍ A.G.T.I အဆင့္သာ ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ျပန္လည္ က်င္းပေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ျမတ္က ေျပာဆိုသည္။

ယင္းဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ ယခင္ေအာင္ျမင္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားထဲက တစ္ဘာသာတို႔သာ စစ္ေဆးၿပီး စာေမးပြဲ မက်င္းပမီ ေလးလအထိ ႀကဳိတင္ေလ့က်င့္ ခ်ိန္ေပးထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာေရး ဖြဲ႕စည္းပုံစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ A.G.T.I ၿပီးဆုံးထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ စာေမးပြဲ ျပန္ေျဖဆိုခြင့္ေပးရန္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား စုစည္းကာ အေၾကာင္းၾကားစာ တင္ထားေၾကာင္း နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားထံက သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား (COE) ႏွင့္ က်န္နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ားကို ပညာသင္ႏွစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ခြဲျခားသက္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ အစိုးရ နည္းပညာ ေကာလိပ္ႏွင့္ အစိုးရ စက္မႈလက္မႈ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ A.G.T.I ေအာင္ျမင္ၿပီး B.E ႏွင့္ B.Tech တက္ေရာက္ခြင့္ မရသူမ်ားအတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနထံ စုံစမ္းသိရွိရသည္။
The Voice Weekly

တံခါးပိတ္ထားေသာ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ လိႈင္းစီး စာေပေစ်းကြက္(ခန္႔ခန္႔)

အထက္ျမန္မာျပည္ စာအုပ္ေစ်းကြက္ကို အခိုင္အမာ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ မႏၲေလးစာအုပ္၊ စာေပျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး ေစ်းကြက္တြင္ ယခင္က စာအုပ္ အငွားဆိုင္မ်ားတြင္ က်ယ္စြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး စာအုပ္အငွားဆိုင္ အမ်ားစု ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ စာအုပ္ငွားရမ္း ဖတ္႐ႈသူ နည္းပါးလာသည့္အတြက္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္ေတာ့ဘဲ စာအုပ္အငွားဆိုင္ အမ်ားစု ပိတ္သိမ္းသြားသည္။

မႏၲေလး စာေပျဖန္႔ခ်ိေရး ေစ်းကြက္သည္ စာအုပ္ အငွားဆိုင္မ်ားကို အဓိက အားကိုးအားျပဳခဲ့ရာမွ စာအုပ္အငွားဆိုင္မ်ား ပိတ္သိမ္းသြားခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္သည္ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး စာအုပ္စာေပ ေရာင္းခ်ရမႈႏွင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္ ပုဂၢလိကသတင္းစာ၊ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္ အေရာင္းအဝယ္မ်ားကိုသာ အားထားေနရေၾကာင္း မႏၲေလးအေျခစိုက္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရးႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရး အေရာင္းဆိုင္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

အစိုးရသစ္ ကူးေျပာင္းသည့္ကာလ စာအုပ္ေစ်းကြက္မွာ ဆုတ္ယုတ္မႈ မရွိေသာ္လည္း တိုးတက္လာမႈ နည္းပါးေၾကာင္း၊ မႏၲေလး စာအုပ္စာေပ ျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး ေစ်းကြက္သည္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားအထိ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အဆိုပါ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စာအုပ္ အငွားဆိုင္မ်ားက မႏၲေလး ေစ်းကြက္မွ မဂၢဇင္း၊ ကာတြန္း၊ ဝတၳဳမ်ား အပါအဝင္ စာအုပ္၊ စာေပ ဝယ္ယူၾကေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္မူ စာအုပ္အငွားဆိုင္ အမ်ားစု ရပ္ဆိုင္းသြားသျဖင့္ မႏၲေလး စာအုပ္၊ စာေပျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး ေစ်းကြက္သည္ အပ်က္ဘက္ကို ဦးတည္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး စာေပျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

“အရင္ကဆိုရင္ လြိဳင္ေကာ္အထိ စာအုပ္ အငွားဆိုင္ေတြအတြက္ မဂၢဇင္းေတြ၊ ကာတြန္းေတြ၊ ဝတၳဳေတြကို မႏၲေလးကေန ပို႔ေပးရတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း စာအုပ္ အငွားဆိုင္ေတြ မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ လြိဳင္ေကာ္ ေစ်းကြက္လည္း မရွိေတာ့ဘူး” ဟု မႏၲေလး ထြန္းဦးစာေပမွ ဦးထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ား ပါမက်န္ စာအုပ္အငွားဆိုင္မ်ား အၿပဳိင္အဆိုင္ ဖြင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္လာခ်ိန္တြင္ စာအုပ္ အငွားဆိုင္မ်ားသည္ VCD၊ DVD ဇာတ္ကား အေခြအငွားဆိုင္ႏွင့္ အေခြ အေရာင္းဆိုင္မ်ား အျဖစ္ အသြင္ ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းထံမွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။

“အရင္တုန္းကေတာ့ စာအုပ္အငွားဆိုင္က ရတဲ့ဝင္ေငြက လုံေလာက္႐ုံတင္ မကဘူး၊ ပိုေတာင္ ပိုေသးတယ္။ အရင္က ကိုယ့္ဆိုင္မွာ လာငွားတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြေတာင္ အေခြသစ္ ၾကည့္ေနလို႔ စာမဖတ္ျဖစ္ဘူး ဆိုတာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ကိုယ္ေတြေတာင္ စာအုပ္အငွားဆိုင္ မဖြင့္ေတာ့ဘဲ အေခြငွားဆိုင္ ဖြင့္ဖို႔ စဥ္းစားမိေသးတယ္။

ဒါေပမဲ့ စာအုပ္အငွားဆိုင္ ဖြင့္လာတာလည္း ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေနၿပီ။ စာအုပ္ အငွားဆိုင္ေတြ လုံးဝ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ စိုးလို႔ ဆက္ၿပီး ဖြင့္ေနတာ။ အျမတ္အစြန္းအရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ကေတာင္ အိတ္စိုက္ရေသးတယ္။ ခုေခတ္မွာ စာအုပ္အငွားဆိုင္ေတြ ေရရွည္ ရပ္တည္ဖို႔ဆိုတာ တကယ္ကို မလြယ္ေတာ့ဘူး” ဟု မႏၲေလးၿမဳိ႕တြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စာအုပ္အငွားဆိုင္ ဖြင့္ခဲ့သူ အသက္ ၅၀ အ႐ြယ္ စာအုပ္အငွားဆိုင္ ပိုင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေပၚတြင္ စာအုပ္အငွားဆိုင္ အေရအတြက္ အလြန္နည္းပါးလ်က္ ရွိၿပီး လုပ္ငန္း ပိတ္သိမ္းျခင္း မျပဳဘဲ ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ေနသည့္ စာအုပ္အငွားဆိုင္ အေရအတြက္မွာ လက္ခ်ဳိး ေရတြက္၍ ရႏိုင္သည္အထိ နည္းပါးလာေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရွိရသည္။

“တစ္ကမၻာလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ဆိုရင္ စာအုပ္စာေပက က်ဆုံးမသြားဘူး။ ဒါေပမဲ့ မႏၲေလး အေနအထားအရဆိုရင္ေတာ့ စာေပေလာကက အားနည္းေနေသးတယ္။ စာအုပ္အငွားဆိုင္ေတြ ရွားပါးသြားတာကလည္း မႏၲေလးရဲ႕စာဖတ္အားကို ေလ်ာ့သြားေစတယ္” ဟု မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ ဥတၱရလြင္ျပင္ စာေပမွ ဦးသန္းေဌးက သုံးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

မႏၲေလးစာအုပ္၊ စာေပ ေစ်းကြက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး စာအုပ္မ်ားသာ အဓိက ဝယ္လိုအား ရွိေသာ္လည္း သုတ၊ ရသ၊ အတၳဳပၸတိၱႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား၏ ဝယ္လိုအားမွာ ပုံမွန္ အေျခ အေနထက္ မပိုေၾကာင္း၊ အငွားဆိုင္မ်ား၏ စာအုပ္စာေပ ဝယ္ယူမႈ ေလ်ာ့က်ခ်ိန္ ကိုယ္ပိုင္ ဝယ္ယူၾကသည့္ ပုဂၢလိက စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကိုသာ အားထားေနရေၾကာင္း မႏၲေလးၿမဳိ႕မွ စာေပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

မႏၲေလးစာအုပ္၊ စာေပေစ်းကြက္ စာအုပ္အငွားဆိုင္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ မႏၲေလးအေျခစိုက္ ထုတ္ေဝေသာ ဖက္ရွင္မဂၢဇင္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားေၾကာင္း ေစ်းကြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

“မႏၲေလး အေျခစိုက္ၿပီး ထုတ္ေဝတဲ့ မဂၢဇင္းဆိုရင္ အရင္က icon၊ Fashion Time၊ Celebrity တို႔ရွိခဲ့တယ္။ အခု မရွိေတာ့ဘူး။ မဂၢဇင္းတစ္အုပ္ရဲ႕တန္ဖိုးက မ်ားတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း အပိုင္ ဝယ္ဖတ္ဖို႔ဆိုရင္ လတိုင္း ဝယ္ရမယ္။ လတိုင္း သူ႔အတြက္ ေငြသုံးရမယ္။ အရင္တုန္းကဆိုရင္ေတာ့ မဂၢဇင္း၊ ကာတြန္းဆိုတာ အငွားဆိုင္ေတြကေန ငွားဖတ္ရတာေပါ့။ ခုေနာက္ပိုင္း အငွားဆိုင္ေတြ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားေတာ့ မဂၢဇင္း ေစ်းကြက္က မေကာင္းေတာ့ဘူး၊ မေကာင္းေတာ့ ဘယ္သူက အ႐ႈံးခံႏိုင္ေတာ့မွာလဲ။ အဲဒီေတာ့ ထုတ္ေဝေရး လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဒီေလာကထဲကို ေငြအလုံး အရင္းနဲ႔ ေျခစုံပစ္ ဝင္လာဖို႔လိုတယ္။ လူဦးေရ သန္း ၄၀ ေလာက္တုန္းက ေရာင္းရတဲ့ စာအုပ္အေရအတြက္နဲ႔ အခုလူဦးေရ သန္း ၆၀ မွာ ေရာင္းရတဲ့ စာအုပ္ အေရအတြက္က အတူတူပဲ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္ အေနအထားအရေတာ့ ယုတ္ေလ်ာ့ မသြားဘူး၊ ဒါေပမဲ့ တိုးလည္း တိုးမလာဘူး” ဟု ဦးသန္းေဌးက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားသည္ စာေပေစ်းကြက္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနခ်ိန္ ေခတ္မီ တိုးတက္လာေသာ နည္းပညာ အသစ္အဆန္းမ်ားေၾကာင့္ စာအုပ္၊ စာေပေစ်းကြက္ပိုမို ထိခိုက္ေစလာသည္ဟု စာအုပ္၊ စာေပ ျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္သည္။

“အီလက္ထရြန္နစ္ နည္းပညာေတြ ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအရ စာဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။ တီဗီတစ္လုံး၊ ဒီဗီဒီ စက္တစ္လုံးရဲ႕တန္ဖုိးကလည္း ဘယ္ေလာက္မွ မရွိေတာ့ဘူး။ တီဗီတစ္လုံးရွိ႐ုံနဲ႔ တစ္မိသားစုလုံး ၾကည့္လို႔ ရတယ္။ အေခြငွားခကလည္း တစ္ရက္ကို ဘယ္ေလာက္မွ မရွိဘူး။ ရက္လြန္သြားရင္ေတာင္ တစ္ရက္စာလုံး ေပးစရာမလိုဘူး။ စာအုပ္တစ္အုပ္ ငွားဖတ္ရင္ တစ္မိသားစုလုံး ဖတ္လို႔မရဘူး။ သူ႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးရမယ္။ ရက္လြန္သြားရင္လည္း တစ္ရက္စာလုံး ေပးရတယ္။ တစ္အိမ္လုံး ဖတ္ဖို႔အတြက္ အပိုင္ဝယ္ထားမယ္ဆိုရင္လည္း ေစ်းက ႀကီးေသးတယ္။ ဒါေတြကလည္း စာအုပ္ေစ်းကြက္ကို ႐ိုက္ခတ္တဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရာ ေတြပဲ” ဟု ဖူလုံစာေပ ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးျမေဆာင္က သုံးသပ္သည္။

ယခုအခါ စာဖတ္ျခင္းအစား အင္တာနက္သုံးျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ ဂိမ္းကစားျခင္း၊ ဇာတ္လမ္းေခြ ၾကည့္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္း စာဖတ္ခ်ိန္ နည္းလာေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ကို ေလ့လာေနသည့္ အသက္၂၁ အ႐ြယ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အရင္တုန္းက လမ္းထိပ္မွာ စာအုပ္အငွားဆိုင္ ရွိတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီဆိုင္က ပိတ္သြားၿပီ။ အိမ္နဲ႔အနီးဆုံး စာအုပ္ဆိုင္ဆိုတာကလည္း အိမ္နဲ႔ အေတာ္ေဝးတယ္။ အဲဒီကို ဆိုင္ကယ္နဲ႔ သြားရတယ္။ တကူးတကႀကီး သြားရတာဆိုေတာ့ မသြားခ်င္ေတာ့ဘူးေလ။ ၿပီးေတာ့ စာအုပ္ငွားရင္ ရက္လြန္ေၾကးက ေစ်းႀကီးတယ္။ တစ္ရက္နဲ႔ ဖတ္လို႔ မၿပီးတဲ့ စာအုပ္ေတြလည္းရွိေတာ့ ရက္လြန္ေၾကး ေစ်းႀကီးတာနဲ႔တင္ မငွားျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဖတ္ခ်င္တဲ့စာအုပ္ကိုပဲ တစ္ခါဝယ္ရင္ ငါးအုပ္ေလာက္ ဝယ္ထားလိုက္ေတာ့တယ္။ စာအုပ္ဆိုင္ မရွိေတာ့ ေန႔တိုင္းေတာ့ စာမဖတ္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အိမ္မွာပဲ မိသားစုလိုက္ ဇာတ္ကား ငွားၾကည့္တာေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ တစ္ေခြမွ သုံးရာ ေလာက္ပဲ ေပးရတယ္ေလ။ စာအုပ္ေန႔တိုင္း မငွားျဖစ္ေတာ့လို႔ ေန႔တိုင္း မဖတ္ျဖစ္ေတာ့တာေတာ့ မွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စာဖတ္ခ်င္တဲ့သူကေတာ့ ရေအာင္ ရွာဖတ္ေနမွာပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

စာေပစိစစ္ေရး မရွိေတာ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စာအုပ္ထုတ္ေဝသူမ်ား အလုံးအရင္းလိုက္ ေပၚလာၿပီး စာအုပ္ ေရာင္းဝယ္ ေစ်းကြက္သည္ ပုံစံေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚထြန္းလာသည္ဟု စာေပျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ကိုင္သူ အခ်ဳိ႕က ေျပာဆိုသည္။

“စာေပစိစစ္ေရး မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ထုတ္ေဝသူေတြလည္း အလုံးလိုက္ အရင္းလိုက္ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာေတြေတာ့ မ်ားလာတယ္။ ေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္မႈ ပုံစံေတြလည္း ေျပာင္းလာတယ္။ စာေရးဆရာေတြ ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေရာင္းတဲ့ စာအုပ္မ်ဳိးဆိုရင္ တစ္ထိုင္တည္းနဲ႔ အမ်ားႀကီး ေရာင္းရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ကိုယ္တိုင္ေရးၿပီး ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေရာင္းတဲ့ စာအုပ္မ်ဳိးေပါ့” ဟု မႏၲေလး အေျခစိုက္ စာေပျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက သုံးသပ္သည္။

စာအုပ္စာေပ ျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး ေစ်းကြက္တြင္ အၿပဳိင္အဆိုင္ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ေစ်းကြက္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ စာအုပ္တိုက္ေပါင္းစုံ ပူးေပါင္း၍ စာအုပ္ အေရာင္းပြဲေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ စာအုပ္ အေရာင္းပြဲေတာ္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္လည္း စာဖတ္သူကို စြဲေဆာင္ၾကေၾကာင္း အလကၤာစာေပ ထုတ္ေဝေရးႏွင့္ ရာျပည့္ မႏၲေလးစာအုပ္ အေရာင္းဆိုင္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သူ ဦးပုညေဆြက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာလူမ်ဳိးက ပြဲဆိုရင္ မက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ စာအုပ္အေရာင္း ပြဲေတာ္တို႔ ဘာတို႔ လုပ္ေပးၿပီးေတာ့ စာအုပ္ေတြကိုလည္း ကုိယ့္တိုက္ထုတ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သူမ်ားတိုက္ကဆိုရင္ ဘယ္ ေလာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုၿပီး ေလွ်ာ့ေစ်းေတြနဲ႔ ေရာင္းေပးလိုက္ေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ေတြဆိုရင္ ေရာင္းရတယ္။ တစ္ႏွစ္ကို ေျခာက္ခါေလာက္ေတာ့ စာအုပ္ေစ်းပြဲေတာ္ လုပ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မႏၲေလးမွာက စာဖတ္အား နည္းေသးတာေတာ့ အမွန္ပဲ” ဟု ဦးပုညေဆြက ဆိုသည္။

ဥတၱရလြင္ျပင္ စာေပမွ ဦးသန္းေဌးက “မႏၲေလးမွာက စီးပြားေရးပဲ ဖြံ႕ၿဖဳိးတယ္။ ၿမဳိ႕ႀကီးဆိုေပမယ့္ ၿမဳိ႕ျပလိုအသိမ်ဳိး အားနည္းေသးတယ္။ မႏၲေလးရဲ႕စာဖတ္အားက အရမ္းနည္းေသးတယ္။ ခုေခတ္ ကေလးေတြကလည္း ေက်ာင္းနဲ႔ က်ဴရွင္နဲ႔ လုံးလည္ လိုက္ေနတယ္။ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကေလး ေတြက စာဖတ္ခ်င္ရင္ေတာင္ မိဘက ေက်ာင္းစာပဲ ဖတ္ဖို႔ေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကေလးစာေပ ေစ်းကြက္ကလည္း အားရစရာ မရွိဘူး” ဟု ဆိုသည္။

မႏၲေလးတြင္ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကာတြန္းဆရာမ်ား မ်ားျပားေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ စာအုပ္ေရး၊ စာအုပ္ ထုတ္ေဝမႈ ရွိလာေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ စီးပြားျဖစ္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရး လုပ္ကိုင္သူ အေရအတြက္မွာ နည္းပါးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္းထံမွ သိရွိရသည္။

စာအုပ္၊ စာေပ ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း သည္ အက်ဳိးအျမတ္ကို တြက္ထား၍ မရဘဲ စာေပ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ စိတ္အခံႏွင့္ ေငြလုံး ေငြရင္း စိုက္ထုတ္ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္မွသာ ေရရွည္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္ျခင္းကလည္း ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ နည္းပါးေစေသာ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဦးပုညေဆြက ဆိုသည္။

“စာေပလုပ္ငန္းက ရလာမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္ဆိုတာကို ေမွ်ာ္မွန္းထားလို႔ မရဘူး။ ေခတ္အေျခအေနအရ စာအုပ္ ထုတ္ေဝမႈကလည္း စရိတ္ ႀကီးျမင့္လာေတာ့ စာအုပ္ ေစ်းႏႈန္းေတြကလည္း တက္လာတယ္။ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ စာအုပ္ဝယ္ဖို႔က ေတာ္ေတာ္ေလး စဥ္းစားေနရၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ္ေတြအေနနဲ႔ကလည္း စာအုပ္ဆိုင္ေတြ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေအာင္ဆိုတဲ့ စိတ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းကို ဆက္လုပ္ေနၾကတာပါ” ဟု ဦးပုညေဆြက ဆိုသည္။

စာအုပ္၊ စာေပ ထုတ္ေဝေရးႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ထုတ္ေဝေရးႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဓိက ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမွာ အေႂကြးက်ျခင္း၊ အေႂကြးျပန္လည္ မရရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေစ်းကြက္ အတြင္းထံမွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။

“ျဖန္႔ခ်ိေရးသမားေတြအတြက္ အဓိက အခက္အခဲက ေငြလႊဲ မမွန္တာ။ နယ္ဘက္ေတြကိုေတာ့ ေႂကြးထားသင့္တာ ထားရၿပီး ရန္ကုန္ကိုေတာ့ သတ္မွတ္ခ်ိန္ အမီေပးရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရးသမားေတြက လူပန္းတယ္။ စိတ္ပန္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေငြပန္းတယ္” ဟု ဦးထြန္းဦးက ဆိုသည္။

အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနသည့္ စာအုပ္၊ စာေပ ျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း ဖြံၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား လိုအပ္ၿပီး စာအုပ္၊ စာေပမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာအုပ္၊ စာေပေစ်းကြက္ နိမ့္က်ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ အသိပညာ နိမ့္က်ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လူမ်ဳိးတစ္ခု၏ စာေပအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ျခင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ စာေပ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးသည္ ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး ေခ်ာင္လည္မႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ အခ်ဳိးက်ေနေၾကာင္း မႏၲေလးစာေပ အသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္သည္။

“စာအုပ္ အေရအတြက္ တိုးထုတ္ဖို႔ဆိုရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံ ဝင္ေငြေကာင္းမွသာ အားလုံးနီးပါး စာအုပ္ ဝယ္ႏိုင္မယ္” ဟု ဦးထြန္းဦးက ေျပာဆိုသည္။
The Voice Weekly

ေဟာင္ေကာင္ သန္းၾကြယ္ သူေ႒းႀကီး၏ သမီးျဖစ္သူ လိင္တူခ်စ္သူ အမ်ိဳးသမီးေၾကာင့္ ေရွးရိုးစြဲ ေဟာင္ေကာင္ အသိုင္းအဝိုင္းၾကား လႈပ္ခတ္မ်ား ျဖစ္ပြား


ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂။

ေဟာင္ေကာင္ အိမ္ယာေျမ သန္းၾကြယ္သူေ႒း ဆီစီေခ်ာင္မွ သမီးျဖစ္သူူ၏ လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ထားမႈကို သိရိွသြားၿပီးေနာက္ သမီးျဖစ္သူကို ပံုမွန္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ မည္သည့္ ေယာက်္ားကိုမဆို ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၁ ဘီလ်ံ ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ညတြင္းခ်င္းပင္ ကမာၻေပၚမွ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္မ်ား အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။

သမီးျဖစ္သူ အမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဂီဂီေခ်ာင္မွ ၎ကမ္းလွမ္းမႈအတြက္ တုန္လႈပ္ေနစရာ အခ်ိန္မရိွဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူမွ ယင္းကဲ့သို႕ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ညတြင္းခ်င္းပင္ ဂီဂီ၏ ဖုန္းသို႕ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဖုန္းမက္ေဆ့ခ်္မ်ား ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယခုလို အာရံုစိုက္ခံရမႈမ်ိဳးကို မလိုခ်င္ေၾကာင္း ဂီဂီမွ ဆိုခဲ့သည္။

“ ကၽြန္မ ဘဝကို အတြင္းအျပင္ ဆြဲထုတ္လိုက္သလို ပါပဲ။ ဒီကိစၥမွာ စိတ္ဓာတ္က်ေနဖို႕ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရပ္ရမယ္လို႕ပဲ ေတြးမိတယ္။ ကၽြန္မ အေမက နံရံကို ေခါင္းနဲ႕ ေဆာင့္ၿပီး ကၽြန္မကို ဘယ္ေတာ့မွ လက္မခံဘူးလို႕ ေျပာခဲ့တယ္ ” ဟု ဂီဂီမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဂီဂီမွ လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ထားမႈ အေၾကာင္းကို အေဖျဖစ္သူအား အိတ္ဖြင့္ေပးစာျဖင့္ ေပးၿပီး ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။         “ ကၽြန္မရဲ့ ဘဝနဲ႕ ကၽြန္မ ဘယ္ေလာက္ ေပ်ာ္ေနလည္းဆိုတာ အေဖ နားမလည္ပါဘူး ” ဟု ေပးစာတြင္ ပါဝင္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ ဆီစီေခ်ာင္မွ သမီးျဖစ္သူအတြက္ ကမ္းလွမ္းထားေသာ ေငြေၾကးကို ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းခဲ့သည္။

ဂီဂီေခ်ာင္၏ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္ လူမႈကြန္ယက္အတြင္း အမ်ိဳးသမီး လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၊ မိန္းမလွ်ာမ်ားႏွင့္ လိင္ေျပာင္းလဲသူမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား အေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေဆြးေႏြးလာၾကသည္။ “ ဒီလိုမ်ိဳး မိန္းမလွ်ာေတြ လိင္တူခ်စ္သူေတြဟာ မိဘေတြကို လံုးဝ ရိုေသေလးစားမႈ မရိွဘူးလို႕ လူေတြက ထင္ၾကတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မ သိတဲ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ သူတို႕ရဲ့ မိဘေတြကို ရိုေသ ေလးစားၾကတာခ်ည္းပဲ ” ဟု ဂီဂီမွ ဆိုခဲ့သည္။ ၾကြယ္ဝသည့္ အေဖျဖစ္သူမွ သူ႕အသက္ ၁၆ ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္သို႕ တက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး သရုပ္ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သူ အေမမွ သမီးျဖစ္သူ၏ အသြင္အျပင္ကို စင္းလံုးေခ်ာ ျဖစ္ေအာင္ ဂရုစိုက္သည့္ တင္းက်ပ္ေသာ မိသားစုတြင္ ႀကီးျပင္းလာရမႈေၾကာင့္ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ အေနအထိုင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ရၿပီး စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ခ်ဳပ္တည္းခဲ့ရေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဂီဂီမွ မိသားစု၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေရွးရိုးစြဲ အာရွလူထု၏ ပံုစံတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ ေဟာင္ေကာင္က လူေတြ အမ်ားအျပားက မိသားစု ဆက္ဆံေရးကို စုစုစည္းစည္း တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေနထိုင္ခ်င္ၾကတယ္ ” ဟုလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဂီဂီကဲ့သို႕ပင္ ေဟာင္ေကာင္မွ ထင္ရွားေသာ မိသားစု၏ သမီးျဖစ္သူ တစ္ဦးမွလည္း “ ဂီဂီေၾကာင့္ အိမ္မွာလည္း ေတာ္ေတာ္ လႈပ္ရွားသြားတယ္။  ဂီဂီဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ ရိွၿပီး အေျခတက်လည္း ျဖစ္ေနၿပီ။ သူေတာင္မွ သူ႕ဘဝကို ဒီလိုမ်ိဳး အျပည့္အဝ ေနႏိုင္ရင္ ကၽြန္မလည္း ဒီလို ဘဝမ်ိဳး ရႏိုင္တယ္လို႕ သူတို႕ ျမင္သြားၾကတယ္။ ဂီဂီဟာ လိင္တူခ်စ္သူေတြ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျပသခဲ့ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ဆီ ေရြ႕လ်ားေစခဲ့တာပါ ” ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။ ေဟာင္ေကာင္၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးလာေသာ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ဂီဂီသည္ ပံုရိပ္တစ္ခု ျဖစ္လာလွ်က္ ရိွသည္။

သို႕ေသာ္လည္း သူ႕ကဲ့သို႕ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈမ်ိဳး ကင္းမဲ့သည့္ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၏ ဘဝအတြက္မူ လြယ္ကူခ်င္မွ လြယ္ကူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂီဂီမွ သတိေပးခဲ့သည္။ အျခားသူမ်ား အားက်ရသည့္ ပံုရိပ္တစ္ခု ျဖစ္လာမႈအတြက္ ေခါင္းေဆာင္လည္း မဟုတ္၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဂီဂီမွ  ဆိုခဲ့ၿပီး “ ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ပါပဲ။ ကၽြန္မအတြက္ပဲ ကၽြန္မ ေျပာမွာပဲ။ အခု ျဖစ္ၿပီးခဲ့တာေတြက ကၽြန္မမွာ ေျပာစရာ ရိွတယ္။ လူေတြက ကၽြန္မေျပာတာကို နားေထာင္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒီေလာက္ပါပဲ ” ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။

REF: CNN

The Myanma Age


ယေန႔အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္းဦးတင္ဦးေျပာၾကား

The Myanma Age
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂။

၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ ယေန႔အလြန္အေရးႀကီးေသာကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ၆၇ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုုေန႔အခမ္းအနားတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သဘာပတိ ဦးတင္ဦးက ေျပာၾကားလိုုက္သည္။
“အလြန္အေရးႀကီးေနတဲ့ကိစၥက၂၀၀၈ ဖြဲြ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၂၀၀၂ခုုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကထဲက မူ၀ါဒသေဘာထားထဲမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး သေဘာထားကိုု ကိုုင္စြဲၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ၀င္ခဲ့တယ္။ ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ကိုုယ္တုုိင္ ျပည္ေထာင္စုုေတာင္တန္းသား တိုုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြကုုိ ဦးစားေပးၿပီး မရပ္မနား အင္အားနဲ႔ႀကိဳးစား အားထုုတ္အပင္ပန္းခံၿပီး စည္းရံုုးေရးဆင္းလ်က္ရိွေနပါတယ္” ဟုု အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သဘာပတိ ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီးေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ားအားၿခံဳငံုု လုုိက္ပါက-ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည့္ စစ္တပ္သည္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုု္မည္သည့္အခါမွမလႊမ္းမိုုးရ-ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကသာ စစ္တပ္ကိုုလႊမ္းမိုုးေစရမည္ဆိုုသည့္ သေဘာတရားကိုု ဖ်က္ဆီးကာျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ ျဖစ္ရမယ့္ အစဥ္လာေကာင္း မ်ားကိုုပါ ဖ်က္သိမ္းလ်က္ တပ္မေတာ္သာ အမိ တပ္မေတာ္သာအဖ ဆိုုသည့္သေဘာထားကိုု အခိုုင္အမာ ဆုုပ္ကိုုင္ထားသည္ ဟုု  သဘာပတိ ဦးတင္ဦးမွ ေျပာသည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားကိုု ပယ္သင့္တာပယ္ ျဖဳတ္သင့္တာျဖဳတ္- ႏႈတ္သင့္တာႏႈတ္- ျဖည့္သင့္တာျဖည့္ အစားထုုိးသင့္တာ ျပင္ဆင္ အစားထုုိး ျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပစ္မွသာ အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုု၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပင္ဆင္ႏိုုင္တယ္ဆိုုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုု ထည့္ထားေပမယ့္ ျပင္လိုု႔မရေအာင္ တင္းၾကပ္ထားတာျဖစ္တယ္ ” ဟုု အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သဘာပတိ ဦးတင္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ခက္ခဲေအာင္ျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ားကိုု  ေျပာင္းလဲပစ္ကာ ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ၾကလွ်င္ ႏိုုင္ငံေတာ္ဘက္စံုု တုုိးတတ္ျမင့္မားလာေစရန္ စိတ္ဓာတ္တိုု႔ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းႏိုုင္ၾကေစေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သ ဘာပတိ ဦးတင္ဦးမွ တိုုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရႊထြဋ္
The Myanma Age


ရွမ္းျပည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစိုက္မႈ အမ်ားဆံုးဟုဆုိ


 ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာဟာ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ အမ်ားဆံုးပဲလို႔ ရွမ္းလူငယ္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ပအို၀္း၊ ပေလာင္၊ ရွမ္း၊ ဓႏု၊ လားဟူနဲ႔ ကိုးကန္႔ အစရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ မီဒီယာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတို႔ ပါ၀င္မႈ အခန္းက႑၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီတဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြကို လူငယ္မ်ားရႈေထာင့္ကေန ၃ ရက္တာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၿပီး အဲဒီထဲမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကို ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးနဲ႔ လြိဳင္လင္ခရိုင္ ၂ ခုထဲမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္သံုးစြဲမႈေတြေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ အလုပ္လက္မဲ့စတဲ့ ျပႆနာေတြ ရွိေနေပမယ့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈႏႈန္းက ေလ်ာ့မသြားေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြမွာ ပိုစိုက္ပ်ိဳးတာကို ေတြ႔ရတယ္လို႔ ရွမ္းျပည္လူငယ္မ်ား ဖိုရမ္ က်င္းပေရးေကာ္မတီ၀င္ စိုင္းေခးလ်ိဳက ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ဖိတ္လိုက္တဲ့လူငယ္ေတြက ေနရာေဒသအသီးသီးက လာတဲ့ လူငယ္ေတြ ျဖစ္သလို ဘိန္းထြက္တဲ့ေနရာက လူငယ္ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပေလာင္ေဒသ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေမာက္မယ္၊ လင္းေခး၊ ပင္လံု၊ ဖယ္ခံု၊ ပင္ေလာင္း၊ တီက်စ္၊ ေရာက္ေစာက္ စတဲ့ေဒသကေပါ့။ သူတို႔ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ေနရာေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ဘိန္းေတြ ျဖန္႔ျဖဴးေနတယ္။ မ်ားေနတယ္။ မပေပ်ာက္ႏိုင္ဘူး၊ စိုက္သမားက မ်ားတယ္။ ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္တာက နည္းတယ္ ဆိုတာေတြ ဘိန္းအစားထိုး သီးႏွံကိစၥ၊ လူငယ္ေတြသံုးစြဲရတဲ့အေၾကာင္းရင္း စတဲ့အေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ေျပာၾကတယ္။”

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈေတြ ပေပ်ာက္ဖို႔ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ လူငယ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ အားကစားၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအစိုးရကို ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံ ျဖစ္ထြန္းဖို႔၊ နည္းပညာပံ့ပိုး ကူညီဖို႔၊ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပေစ်းကြက္ေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔၊ သီးႏွံခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးဖို႔၊ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔နဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးကို ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုသြားမယ္လို႔ စိုင္းေခးလ်ိဳက ဆက္ေျပာပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးခ်က္၊ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ပိုမိုအားရွိေစဖို႔ လာမယ့္ မတ္လ ၁၆ ရက္ကေန ၁၈ ရက္ေန႔ထိ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ က်င္းပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ဖိုရမ္မွာ ဆက္ၿပီးေတာ့ တင္ျပသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဲဒီဖိုရမ္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ တခုလံုးအေနနဲ႔ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၄ ဦး တက္ေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းက ၈ ဦး၊ အေရွ႕ပိုင္းက ၅ ဦး၊ ေတာင္ပိုင္းက ၁၁ ဦး ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွမ္းစာေပအသင္းတိုက္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ကေန ၁၁ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္သြားတဲ့ ဒီဖိုရမ္ကေန တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစံုကိုယ္စားလွယ္ ပါ၀င္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦးကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားညီလာခံ ၿပီးဆံုးသြားရင္ေတာ့ အဲဒီဖိုရမ္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) လူငယ္ဖိုရမ္ကို ဆက္လက္ တက္ေရာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

By နန္းျမနဒီ (ဒီဗီြဘီ)

စမတ္ရုိင္ဖယ္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ အေမရိကန္စစ္တပ္ စမ္းသပ္ေန


12-2-2014

အေမရိကန္စစ္တပ္က စမတ္ရိုင္ဖယ္ ထုတ္လုပ္သည့္ Tracking Point ကုမၸဏီမွ နည္းပညာျမင့္ ရုိင္ဖယ္ ေျခာက္လက္ကို ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သြားခဲ့သည္။ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ပစ္မွတ္၏ အေရးပါမႈကို စတင္ရွာေဖြလိုျခင္းႏွင့္ နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳရန္ ရည္မွန္းထားျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္၏ ပရုိဂရမ္ အမႈေဆာင္ အရာရွိ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Alton Stewart ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Tracking Point ၏ နည္းပညာျမင့္ ရုိင္ဖယ္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က မိတ္ဆက္ ျပသခဲ့ၿပီး ၎တြင္ built-in ကြန္ ပ်ဴတာမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ရုိင္ဖယ္အသုံးျပဳသူ အေနျဖင့္ ကိုက္ ၂,၅၀၀ အကြာမွ ပစ္မွတ္မ်ားကို ပစ္ခတ္ ႏိုင္စြမ္းရွိကာ ထိုအကြာအေဝးသည္ ေဘာလုံးကြင္း ၁၂ ကြင္းစာခန္႔ရွိသည္။ စမတ္ရိုင္ဖယ္တြင္ ေမာင္းဆြဲရာ၌ လမ္းညႊန္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ေျခရာခံ မွန္ေျပာင္းတို႔ ကဲ့သို႔ နည္းပညာမ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေရြ႔လ်ားေနေသာ ပစ္မွတ္မ်ားကို ေျခရာခံကာ ပစ္ခတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စမတ္ရိုင္ဖယ္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ပစ္မွတ္ကို tag လုပ္ၿပီး ေမာင္းဆြဲလိုက္လွ်င္ ပစ္မွတ္အကြာ အေဝး၊ ေလဖိအားႏွင့္ ေလတိုက္အား စသည္တို႔ကို တြက္ခ်က္ေပးကာ ပစ္ခတ္ရမည့္ အခ်ိန္ကို စမတ္ရိုင္ဖယ္က ဆုံးျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: CNET
Myanma Spectrum

ပဋိဇိ၀ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ႏြားႏို႔အႏၱရာယ္


- ေဆး၀ါးမ်ားကို ႏြားႏို႔ႏွင့္တြဲဖက္ မေသာက္သင့္ေပ။

- ေရာဂါတစ္ခုခုအတြက္ ခံတြင္းမွ မ်ဴိခ်ေသာက္သံုးလိုက္ေသာ ေသာက္ေဆးမ်ားကို အစာအိမ္မွ အက္စစ္ဓာတ္ျပဳ၍ အစာေျခဖ်က္ေပးျပီး သက္ဆိုင္ရာ ေရာဂါထံသို႔ ေသြးစီးေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အနာႏွင့္ေဆး ေတြ႕ေစ၍ေ၀ဒနာသက္သာ လာေစပါသည္။

- ႏြားႏို႔တစ္မ်ဴိးတည္းသာ ေသာက္ပါက ႏို႔ထဲတြင္ပါရွိေသာ ကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္ အဟာရဓာတ္တို႔ကို အစာအိမ္ ဓာတ္ျပဳ၍ ခြန္အားျဖစ္ေစသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အကယ္၍ တက္ထြာဆိုကၠလင္း ( tetracycline ) အပါအ၀င္ ၎ႏွင့္ အာနိသင္တူေသာ ပဋိဇိ၀ေဆး၀ါးမ်ားကို ႏြားႏို႔ျဖင့္ ေရာေသာက္မိပါက ႏို႔ထဲတြင္ပါရွိေသာ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္သည္ ဟန္႔တားေစေသာ အစြမ္းရွိသျဖင့္ ေဆးမတိုးေစႏိုင္ေတာ့ေပ။

- ထို႔အတူ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ အခ်ဴိရည္တို႔တြင္ပါရွိေသာ ကဖိန္းဓာတ္မ်ားကလည္း ခႏၶာကိုယ္မွ ေဆး၀ါးကို စုပ္ယူႏိုင္မွု ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။

- ေဆး၀ါးအတြက္ ေသာက္ေရတစ္မ်ဴိးတည္းျဖင့္ ေသာက္သံုးျခင္းသည္သာ အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္ျပီး အစာမစားခင္ ( သုိ႔မဟုတ္ ) စားျပီး ေနာက္ပိုင္း ေဆး၀ါးေသာက္သံုးျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါေၾကာင္း အိႏၵိယ မွ Dr.Sharib Azmi မွ Daily Health Tips တြင္ အၾကံျပဳထားပါသည္။

တင္ထက္ထက္ေဇာ္ (ေၾကးမံု)

ရဲတပ္ရင္းခ်ရန္ ေျမလႊတ္ေျမရိုင္း စာရင္းသြင္းေျမသိမ္းမူ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ၄၂ ရြာက ဆႏၵျပ ကန္႕ကြက္မည္


(နိရဥၥရာ- ၁၂ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၄)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ အုန္းေတာေက်းတြင္ အသစ္ခ်မည့္ ရဲတပ္ရင္း အမွတ္ (၃၂)  အတြက္ ေျမလႊတ္ေျမရိုင္း စာရင္းသြင္းကာ ေျမ(၂၀၂) ဧကထိ သိမ္းယူရန္ စီစဥ္ေနသည့္ အေပၚ ေက်းရြာ (၄၂) ရြာက စုေပါင္း ဆႏၵျပ ကန္႕ကြက္သြားမည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန႕က အုန္းေတာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းမွ ထိုသုိ႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ခဲ့သူ ဦးသႏၱာေမာင္က ေျပာသည္။

“ အဲဒီေန႕က အစည္းအေ၀းကို ရြာေပါင္း ၁၈ ရြာက ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႕က ရဲတပ္ရင္းခ်မယ္ဆိုျပီး မလိုအပ္ဘဲ ေျမဧက (၂၀၂) ဧကထိ သိမ္းတဲ့ အေပၚမွာ ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပသြားမယ္။ ဆႏၵျပခြင့္ကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဓိကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးထုက အင္တိုက္အားတိုက္ ဆႏၵျပဖို႕ ေတာင္းဆိုခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

ယင္းေန႕က ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းသုိ႕ အုန္းေတာ၊ ျပိဳင္ဆိတ္ေက၊ ေရွာက္ေခ်ာင္း၊ စက္ေမာ္၊ ၾကက္တိမ္၊ ကာလဘာ၊ မင္းတပ္ေတာင္၊ နန္းဖဲေတာင္၊ မလကၽြန္း၊ လိပ္မေမာ္၊ ဂုန္းခၽြိန္ စသည့္ ေက်းရြာ (၁၈) ရြာမွ ရြာကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေန႕ အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရြာေပါင္း ၄၂ ရြာျဖင့္ ဖြဲ႕ထားေသာ အဖြဲ႕၏ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေအးမွ ရြာေပါင္း (၄၂) ရြာမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အစည္းအေ၀း လုပ္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တက္ေရာက္လာသူ အမ်ိဳးသမီးထုက လက္မခံဘဲ ဆႏၵျပပြဲကို အျမန္ဆံုးစီစဥ္ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“ အခုက ေဒသအတြင္းက အမ်ိဳးသမီးေတြက အထူးမေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ေတာင္ေတြကို ေျမထိုးစက္ (၃) စီးနဲ႕ ထိုးေနေတာ့ သစ္ပင္ေတြအကုန္လံုး လဲွကုန္တယ္။ သူတို႕ကို ထင္းေခြခြင့္လည္း မရေတာ့ဘူး။ ေတာင္တက္လို႕လည္း မရေတာ့ဘူးလို႕ ေျပာပါတယ္။ ဒီအတြက္ ရြာေပါင္း (၄၂) ရြာက လူေတြအကုန္လံုးကို ဖိတ္ေခၚျပီး ဆႏၵျပပြဲ ျပဳလုပ္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရတာပါ” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ေက်းရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီမံကိန္း တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ရဲတပ္ရင္းကို ၎တို႕ေဒသတြင္ ခ်မည္ကို ကန္႕ကြက္စရာ မရွိေသာ္လည္း ရဲတပ္ရင္းကို အေၾကာင္းျပျပီး ေဒသခံမ်ား မွီခိ္ုအားထားလာေသာ ေတာင္ေတာင္ အမ်ားအျပားကို သိမ္းပိုက္မည့္ အစီအစဥ္ကိုမူ လက္ခံရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

“ အခုရဲတပ္ရင္း အတြက္ ေျမဧက (၂၀၂) ဧကထိ သိမ္းမယ္ဆိုရင္ ေဒသခံေတြအတြက္ လုပ္စားစရာ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီေဒသက လူေတြက ဒီေတာေတာင္ေတြကိုဘဲ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ မွီခိုအားထားလာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထင္းလိုရင္ ဒီေတာေတာင္၊ ၀ါးလိုရင္လည္း ဒီေတာေတာင္၊ သစ္လိုရင္ ဒီေတာေတာင္ေတြကို မွီခိုအားထားလာၾကရတဲ့ အတြက္ အခု ေတာေတာင္ေတြကို မတက္ရေတာ့ဘူးဆိုရင္ ေဒသခံေတြအတြက္ အၾကီးအက်ယ္ ျပသနာ ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

၎ရဲတပ္ရင္းအတြက္ ေျမသိမ္းမူ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွင္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ သူက ယခုလို ရွင္းျပသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုေပမယ့္ ဒီလို ေျမသိမ္းထားတယ္ဆိုတာ အစက မသိဘူး။ ရြာသားေတြလာတင္ျပမွ သိရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕က အဲဒီ အုန္းေတာရြာကိုသြားျပီး ေလ့လာခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ ဘာေတြ႕ရသလဲဆိုေတာ့ ဒီေျမေတြဟာ ေျမလႊတ္ေျမရိုင္းေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္က ရဲတပ္ရင္း အမွတ္ (၃၂) ခ်ဖို႕အတြက္ ခြင့္ုျပဳထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သြားစစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့ ဒီေျမေတြဟာ ေျမလႊတ္ေျမရိုင္းေတြ မဟုတ္ဘူး။ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြမွာ ေျပစာရွိတဲ့သူ မရွိတဲ့သူ အဲသေလာက္ဘဲ ကြာမယ္။ အကုန္လံုးပိုင္ရွင္ေတြရွိတယ္။ ဒီအတြက္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းမွာ ေမးခြန္း (၅) ခုနဲ႕ ဒီေျမေတြကိစၥကို လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ေမးပါတယ္။ ေတာင္သူ လယ္သမား ၁၃၃က ကၽြန္ေတာ္ကို တိုင္ၾကားထားတယ္။  အခုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ကေတာင္ ေျမလႊတ္ ေျမရိုင္းဆိုပီး လက္ခံထားလိုက္ၾကပါျပီ။ ဒီေမးခြန္းကို မေန႕က ေျဖရာမွာ ေျမလႊတ္ေျမရိုင္းေတြဆိုျပီး ေျဖသြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ၀န္ၾကီးေတြကို ကုိယ္တိုင္ လာၾကည့္ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လိုက္ျပမယ္။ အခုေတာ့ ဒီေျမေတြကိစၥ ကၽြန္ေတာ္လဲ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ” ဟု ဆိုသည္။

ယခုအခါ ေက်းရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ ဆႏၵျပခြင့္ရရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႕ တင္ျပေတာင္းခံရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

Narinjara

Transmission Error ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား ေခၚဆိုရခက္ခဲျခင္းျဖစ္ေနဟုဆို


တင္ဇာေအာင္| ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။

ရန္ကုန္၊ မဇၩိမ။ ။ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား ေခၚဆိုရခက္ခဲျခင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ ညပိုင္းက စတင္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ယင္းသို႔ ျဖစ္ျခင္းမွာ Fiber Transmission error ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး မၾကာမီ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ မိုဘုိင္းဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာမႈး တစ္ဦးက မဇၩိမကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းအခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ရန္ကုန္အပါအဝင္ တုိင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ အင္ဂ်င္နီယာမႈးက အတည္ျပဳ ေျပာဆိုုသည္။

၄င္းက “ Fiber Transmission error တက္ေနပါတယ္။ မေန႔ညက စျဖစ္တာ။ ခုမနက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းသြားၿပီ။ အဲဒါေလးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႕ တခ်ိဳ႕တုိင္းေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဆုိင္ရာ ဆုိင္ရာေတြ ျပင္ေနပါတယ္" ဟု
ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္းေခၚဆိုလုိက္ပါက ခ်က္ခ်င္းျပန္က်ကာ (Call ended) ျဖစ္ၿပီး အႀကိမ္မ်ားစြာ ေခၚဆိုေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ီအက္စ္အမ္ မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲသူ တစ္ဦးက “ မေန႔ည (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁)က စၿပီး ေခၚလုိက္ရင္ call ended ျဖစ္ျဖစ္သြားတယ္။ မရတာမ်ားတယ္။ ဒီမနက္လည္း ျဖစ္ေသးတယ္ ။ မေန႔ညကေတာ့ ပိုဆိုးပါတယ္"ဟု သည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္ေပၚျခင္းမွာ မိုဘုိင္းဖုန္းလုိင္း အသံုးျပဳမႈ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ဟု မိုဘုိင္းအင္ဂ်င္နီယာမႈးက ဆိုသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း အေနျဖင့္ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားကို တစ္လလွ်င္ အလံုးေရ ၃၅၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ထားေပးျခင္းေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားလာၿပီး လုိင္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း မိုဘုိင္းစက္ပစၥည္းမ်ား လဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္း ၊ စက္ခ်ိန္ညိႇျခင္း၊ တုိင္းတာ စမ္းသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ လက္ရွိ
အခ်ိန္တြင္ ၿပီးစီးသြားၿပီဟု မိုဘုိင္းဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာမႈးက ဆိုသည္။

Mizzima - News in Burmese

လက္ထပ္ၿပီးစ ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ ေၾကကြဲဖြယ္ မေတာ္တဆမႈ


အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ လက္ထပ္ၿပီးစ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးသည္ ယူတားျပည္နယ္ရွိ ဇီယြန္အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ Base Jump အျမင့္ခုန္ ကစားရင္း ဇနီးျဖစ္သူ အသက္ဆံုးရံႈးသြားခဲ့သည္။
စြန္႔စားမႈကို ဝါသနာႀကီးျခင္းက လက္ထပ္ၿပီးကာစ ပ်ားရည္ဆမ္း ဇနီးေမာင္ႏွံအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ အဆံုးသတ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ လက္ထပ္ၿပီးစ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးသည္ ယူတားျပည္နယ္ရွိ ဇီယြန္အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ Base Jump အျမင့္ခုန္ ကစားရင္း ဇနီးျဖစ္သူ အသက္ဆံုးရံႈးသြားခဲ့သည္။ စေနေန႔က အသက္(၂၈)ႏွစ္ရွိ အမ္ဘာဘယ္လိုစ္သည္ သူမ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကေလတန္ဘတၱလန္ႏွင့္အတူ Base Jumpခုန္ရင္း ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ဥယ်ာဥ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ Base Jump ကစားနည္းမွာ အေဆာက္အအံုျမင့္မ်ား၊ ေတာင္ထိပ္အျမင့္မ်ားမွ ခုန္ခ်ၿပီး ေလထီးဖြင့္ ဆင္းသက္ရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
ဇီယြန္အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္တြင္ ယင္းကစားနည္းကို တားျမစ္ထားသည္။ အမ္ဘာႏွင့္ ကေလတန္တို႔သည္ (၇၂၇၆)ေပျမင့္သည့္ ကီနာဆာဗာေတာင္ထိပ္မွ ခုန္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ္ဘာက ဦးစြာခုန္ၿပီးေနာက္ ေလထီးက ပံုမွန္ အလုပ္မလုပ္ခဲ့ေခ်။ ယင္းအေျခအေနကို ျမင္ေတြ႕သည့္ေနာက္ ကေလတန္က လုိက္ပါ ခုန္ခ်ရင္း ဇနီးကို ဖမ္းယူကယ္တင္ရန္ အားထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ လက္လြတ္သြားခဲ့သည္။ အမ္ဘာ ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ မဂၤလာသက္တမ္းမွာ သီတင္း(၂)ပတ္သာ ရွိေနေသးသည္။ ကယ္ဆယ္ေရး အဖဲြ႕သည္ ေက်ာက္ခၽြန္ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားၾကား ျပဳတ္က်သြားသည့္ အမ္ဘာ၏ အေလာင္းကို တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရွာေတြ႕ခဲ့ၿပီး ရဟတ္ယာဥ္ အကူအညီျဖင့္ ျပန္လည္ သယ္ယူခဲ့ရသည္။ Base Jump ကစားနည္းေၾကာင့္ ယင္းဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ေသဆံုးမႈသည္ အမ္ဘာ၏ ျဖစ္ရပ္က ပထမဆံုးဟု သိရသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ အခင္းျဖစ္မႈကို ဆက္လက္ စံုစမ္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။
(ကီနာဆာဗာေတာင္)
Planet Myanmar Network

ဣတၴိယအသြင္ လုလင္ပ်ဳိ မထက္ရဲ႕ She-male Gay Life

အခုတေလာ လူမႈ ကြန္ရက္ေတြ ထဲမွာ ဆြဲေဆာင္မႈ အားေကာင္းလွ တဲ့ အလွတရားေတြနဲ႔ အတူ ဣတိၴယ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး လိုပင္ လွပေၾကာ့ ရွင္းလွသူ အသက္ ၃၁ႏွစ္ အရြယ္ရွိ Gay တစ္ဦးရဲ႕ အလွဓာတ္ပုံ မ်ားပ်ံ႕ ႏွံ႕ကာ သတင္း စကားတာစားခဲ့ပါ တယ္။ မိန္းမဘဝ ကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေျပာင္းခံယူဖို႔ ႀကိဳးစားေနသူ လည္းျဖစ္ကာ ငယ္စဥ္ ကတည္းကပင္ မိတ္ကပ္ ပညာနဲ႔ အလွအပ ဆိုင္ရာ ေတြ စိတ္ပါဝင္စားခဲ့ သူျဖစ္တာမုိ႕ ခုခ်ိန္မွာ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြ နဲ႔ ေမာ္ ဒယ္ေတြ ကို မိတ္ကပ္ အႏုပညာ ဖန္တီး လိမ္းျခယ္ ခြင့္ရေနသူ မိတ္ကပ္ ဖန္တီးရွင္ကေတာ့ ထက္ (Pop Soul)ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး အျဖစ္ ကေန အမ်ိဳး သမီး တစ္ဦး အျဖစ္ကုိ ႏွစ္သက္စြာ ခံယူၾကိဳးစားေန သူလည္း ျဖစ္သလုိ လူမႈဘဝျဖတ္သန္းမႈမွာ ဝါသနာ အရင္းခံ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ေက်ာ္ျဖတ္ေနသူ ျဖစ္တာ မုိ႕ေပၚျပဴလာ ဂ်ာနယ္က မိတ္ကပ္ ဖန္တီးရွင္ ထက္္(Pop Soul) ရဲ႕ ဗီဇနဲ႕ ဝါသနာ အေျခခံ ျဖစ္တည္လာတဲ့ လူမႈဘဝ အေၾကာင္း အစံုအလင္ ပတ္သက္သမွ် ကုိ ေမးျမန္းျဖစ္ ခဲ့ပါ တယ္။

► ငယ္ဘဝဝါသနာဗီဇနဲ႕ မိတ္ကပ္ပညာ

ငယ္စဥ္ကတည္းက မိတ္ကပ္ ပညာကို စိတ္ဝင္စားခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာျဖစ္ခဲ့ပုံ နဲ႕ ေယာက္်ားေလး ဘဝတုန္းက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆုံး ဝတ္ စံုအေၾကာင္းကို မိတ္ကပ္ ဖန္တီးရွင္ ထက္(Pop Soul)က..

“မိတ္ကပ္ ပညာကို တကယ္ တမ္းဝါသနာ ပါတာကေတာ့ ငယ္ ငယ္ကတည္းကပါ။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာ လုပ္ခြင့္ရတာေတာ့ ထက္ရဲ႕ အသက္ ၂၄ႏွစ္ မွာစၿပီးေတာ့ သင္ တန္းေတြ တက္ၿပီးမွ လုပ္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ အဓိက ကေတာ့ အၿမဲတမ္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လည္း လွေစခ်င္တယ္။ သူမ်ားကို လည္းလွေနေစခ်င္တယ္။ အဲဒါက ေတာ့ ကေလး ဘဝက တည္းက ရွိတဲ့ စိတ္ပါ။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ တျဖည္း ျဖည္း စာအုပ္ေတြ ဖတ္ၿပီး ေလ့လာ ရင္းနဲ႔ သင္တန္းေတြ ဘာေတြ တက္တဲ့ အထိ ေရာက္လာတယ္။ ၉တန္း၊ ၁ဝတန္း ကတည္းက တအားကို စိတ္ပါေနၿပီး အသက္၂၄ ႏွစ္ မွာေတာ့ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာ ကိုစၿပီး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခြင့္ ရခဲ့တယ္။ ေယာက္်ား လိုဝတ္တုန္း က ဆိုရင္။ အီမို တို႔၊ ပန္႔ style တို႔ကို တအားႀကိဳက္ခဲ့ တယ္။ ေနာက္ပိုင္း က်ေတာ့ ထက္ မိန္းကေလးလို ဝတ္တဲ့ အခါမွာက် ေတာ့လည္း cute ျဖစ္တဲ့ ဒီဇိုင္းေလး ေတြ cute sexy ပုံစံေလးေတြကို ဦး စားေပးၿပီးဝတ္ဆင္ျဖစ္တယ္။ တအား လည္း ႀကိဳက္တယ္”လို႔ ဆိုပါတယ္။

► ဓာတ္ပုံအ႐ိုက္ခံတဲ့ဝါသနာဗီဇနဲ႕မိတ္ကပ္ပညာဖန္တီးခြင့္

အႏုပညာ ေလာက ေတြထဲမွာ ဟန္အခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔သ႐ုပ္ ေဆာင္ ကာ ဓာတ္ပုံ အ႐ုိက္ခံရတာ အႏွစ္ သက္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိတ္ကပ္ အတတ္ပညာ သုံးကာ သ႐ုပ္ေဆာင္ အႏုပညာ ေလာကမွာ နာမည္ႀကီး မင္းသား၊ မင္းသမီး အျပင္ ေမာ္ဒယ္ ေလးေတြကို ဖန္တီး လိမ္းျခယ္ခြင့္ရခဲ့ပုံ အေၾကာင္း ကိုလည္း..

“ထက္က အရင္ကတည္းက လည္း ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္တာကို တအား ဝါသနာ ပါတယ္။ ဓာတ္ပုံဆရာက လည္း ထက္နဲ႔က အရင္ ကတည္းက သူငယ္ခ်င္း လို ရင္းႏွီးတဲ့ ဓာတ္ပုံ ဆရာလည္း ျဖစ္တယ္။ သူငယ္ခ်င္း ေတြနဲ႔ စုၿပီးေခ်ာင္းသာ သြားတဲ့အခါ မွာ ႐ိုက္ျဖစ္သြားတယ္။ ထက္ အဲဒီတုန္းက ကမ္းေျခမွာ လူေတြက တအား မ်ားတယ္။ ၾကည့္တဲ့ သူေတြ က လည္း တအားမ်ားေတာ့ တအားကို ရွက္တယ္။ ပထမေတာ့ အေပၚက ထပ္ၿပီး ဝတ္ထားတဲ့ ခ်ည္သား ဂါဝန္ကို ခြၽတ္ဖုိ႔ ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ ေလးအား ယူရတယ္၊ စဥ္းစားရတယ္။ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြ ၾကားထဲမွာ ပုန္း လွ်ဳိး ကြယ္လွ်ဳိးနဲ႔ ႐ိုက္ရတယ္။ ထက္ ကို တအား လူၾကည့္လာတဲ့ အခါက် ေတာ့ မု(ဒ္)လည္း ဝင္လာ တယ္။ ႐ိုက္တဲ့ အခါမွာ လည္းဘာမွ စိတ္ထဲ မွာ မရွိေတာ့ဘဲနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ႐ိုက္ျဖစ္သြားတယ္။ ႐ိုက္တဲ့အ ခါမွာလည္း အခ်ိန္ပိုင္း အားျဖင့္ ၁ဝမိနစ္ေလာက္ ပဲၾကာ တယ္။ သူငယ္ခ်င္း ဓာတ္ပုံဆရာက လည္းေသာင္ျပင္ မွာ႐ိုက္ ေနတာေတြ႕ေတာ့ ဝင္ ႐ိုက္ရင္း နဲ႔ႏွစ္မ်ဳိး႐ိုက္ ျဖစ္သြားတာပါ။ ထက္ အခု လတ္တေလာမွာ ေတာ့ အႏု ပညာရွင္ေတြ ထဲမွာ ေအာင္ရဲလင္း က အစစအရာရာ လက္ တြဲၿပီး လုပ္ေပးျဖစ္ ေနတာကေတာ့ ၁ႏွစ္ေလာက္ ရွိ သြားၿပီ။ ေအာင္ ရဲလင္းကုိ ေတာ့ ေန႔စဥ္ နဲ႔ အမွ် ပင္တိုင္ လုပ္ေပးျဖစ္ တယ္။ အထူးသျဖင့္ အဆုိ ေတာ္ ဘက္မွာက နီနီခင္ ေဇာ္၊ bobby soxer ပင္တိုင္ လိမ္းျဖစ္တယ္ ။ေမာ္ဒယ္ေတြ ကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကို လိမ္းေပးျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဝင့္ဝါ ကိုလည္း ပင္တိုင္ပုံမွန္ လိမ္း ေပးျဖစ္ပါတယ္” လို႔ မိတ္ကပ္ ဖန္တီး ရွင္ထက္ (Pop Soul)ကေျပာျပပါတယ္။

► She-male-gay Lifestyle

လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ထဲမွာ အမ်ား သူငွာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနမႈထိုင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Gay Life ကိုမိမိ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ လက္ခံခဲ့ၿပီးယုံၾကည္ စြာေလွ်ာက္ လွမ္းျဖစ္ခဲ့ ပုံအေၾကာင္း မိတ္ကပ္ ပညာရွင္ထက္(Pop Soul)က “အထူးသျဖင့္ေတာ့ Gay Life ပါပဲ။ ေယာက္်ားလို တစ္ေယာက္ဝတ္တဲ့ Gay နဲ႔ မိန္းမတစ္ေယာက္ လိုဝတ္ တဲ့ She-male Gay Life ဆိုၿပီး အဲဒီႏွစ္မ်ဳိး အေျပာင္းအလဲမွာ ေတာ့ ဟိုးငယ္ငယ္ ကတည္း က Gay ဆုိတာက ေတာ့ ေမြးကတည္းက ပါၾကတဲ့ သေဘာ တရားပဲေလ။ လူ သိေအာင္ေနတဲ့ Gay နဲ႕လူမသိ ေအာင္ေနတဲ့ ြေပ ပဲကြာ တာေပါ့ ေလ။ ထက္က ေတာ့ ငယ္ ငယ္ေလး ကတည္း က သိ ေတာ့သိ တယ္။ ဒါ ေပ မဲ့အ တင္းကို ဖုံးကြယ္ ၿပီးေတာ့ ငါဟာေယာက္်ားေလး ဆို တဲ့စိတ္နဲ႔ အတင္းကို ဇြတ္ေန ခဲ့ရတယ္။ ေနလာရင္းနဲ႔မွ Gay ဆိုတာကို ေပၚေပၚတင္တင္ စဥ္း စား ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ၿပီးေတာ့ စာေတြ ဖတ္ ၿပီးေတာ့ သိလာတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ၂၄ ေလာက္မွာ သိလာၿပီ။ ဒါေပမဲ့လည္း လက္မခံႏိုင္ေသး ဘူး။၂၇ေလာက္မွာ ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ Gay ဆိုၿပီး ေတာ့ လက္ခံ လာႏိုင္ တယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာေတာ့ေယာက္်ားေလး ဝတ္နဲ႔ပဲေပါ့။ Gay ဆိုတဲ့ Life ကို လက္ခံႏိုင္ လာတယ္။ သူငယ္ခ်င္းအ ခ်င္းခ်င္း မိတ္ဆက္တဲ့ အခါမွာလည္း I am gay ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ကို ေျပာၿပီးေတာ့ မိတ္ဆက္ေလ့ ရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ က ရွိ တယ္ေလ။ သူက အေျခာက္ႀကီး လား၊gay လား ဆိုၿပီး ေပါင္း ခ်င္းသ လို၊ မေပါင္းခ်င္ သလို ရွိတယ္။ အဲဒီ ဒဏ္ကို ထက္က မခံစားႏိုင္ဘူး။ အဲဒီ ေတာ့ အပြင့္အလင္း ဆုံးေျပာလိုက္ တယ္။ သူ လက္ခံႏိုင္ရင္ ေပါင္းလိမ့္ မယ္။ လက္မခံႏိုင္တဲ့ သူကို အတင္း ဇြတ္ေပါင္းေနရာစရာ မလိုဘူး။ အဲဒီ အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီ Life Style ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ေတာင္ မိတ္ေဆြ အေပါင္း အသင္းဆန္႔ ၿပီးေတာ့ မိတ္ေဆြ ပိုရေသးတယ္။ တကယ္ကို ခင္မင္ၾကတယ္။ ကိုယ့္ ဘက္ကလည္း အေနအထိုင္ အေျပာ အဆို ေကာင္းဖို႔ကလည္း မူတည္ တယ္။ ဒါက အမ်ဳိးသား တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ gay life ကို ျဖတ္သန္း လာၿပီးေတာ့ အသက္၂၉ႏွစ္ေက်ာ္ ၃ဝမွစၿပီးေတာ့ gay မွာမွ gay အမ်ဳိအစားေတြ အမ်ားႀကီးကို သိလာတယ္။ ငါဟာ ဘယ္ကိုသြားခ်င္တဲ့ gay အမ်ဳိးအစားလဲ ဆိုတာကို ႏိုင္ငံ ျခားေတြ သြားရင္း စာေတြအမ်ားႀကီး ဖတ္ရင္းနဲ႔မွ ပိုသိလာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ မွာကိုယ္ သြားခ်င္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းက she-male ဆိုတာကိုပိုၿပီး နားလည္ လာႏိုင္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆုံးျဖတ္ ႏိုင္စြမ္း ရွိတဲ့အခါမွာ she-male life ကိုစတင္ၿပီးေတာ့ မိန္းမလို ဝတ္ ဆင္ ၿပီးေတာ့ ေနထိုင္တယ္။ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္” လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္
လြင္လြင္ထြန္း
ဓါတ္ပံု - Ma Htet facebook

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ အိမ္ေျခ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားဖ်က္ရမည္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္္ ၉၃ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္အား ေတြ႔ျမင္ရစဥ္

ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ အစိုးရပလပ္ေျမေပၚက က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားဖ်က္ဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ လိုက္ပါတယ္။

က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေတြကို ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ အၿပီးဖ်က္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး မဖ်က္ေပးပါက ၁၈၉၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ေအာက္ပိုင္း ေျမယာအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁(၁)အရ အေရးယူသြားမယ္လို႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဒုတိယအႀကိမ္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားစာ ထုတ္လိုက္တာပါ။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္္ ၆၁၊ ၆၇ နဲ႔ ၉၃ ရပ္ကြက္ေတြက က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေတြဟာ အစိုရပလပ္ေျမျဖစ္တဲ့အတြက္ အထက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက စီမံခန္႔ခြဲတဲ့အတိုင္း လုပ္ရတာလုိ႔ ၉၃ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွၾကည္က ေျပာပါတယ္။
“ဆင့္ေခၚစာနဲ႔ အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အထက္ အဖဲြ႔အစည္းသီးသီးက ညႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း က်ေနာ္တို႔က လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။”

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ ေျပာင္းခိုင္းထားေပမယ့္ ကေလးေတြပညာေရးရွိလို႔ ရက္အနည္းငယ္ထပ္ေပးဖို႔ သက္ဆိုင္ရာကို တင္ျပထားတယ္လို႔ ၉၃ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ေန ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

“ေက်ာင္းသား မူလတန္း ပညာေရး၊ အလယ္တန္း ပညာေရး၊ အထက္တန္း ပညာေရးကို စီးပူး သင္ၾကားေနရတဲ့ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီကေလးေတြရဲ႕ အဓိက ပညာေရးရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အတန္းတင္ စာေမးပဲြကာလ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒါဟာ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ လူႀကီးေတြကို တင္ျပတယ္။”

အဲ့ဒီမွာရွိတဲ့ က်ဴးေက်ာ္လို႔ သက္မွတ္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမယ့္ အိမ္ေထာင္စုေတြဟာ နာဂစ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ေရာက္လာၾကသူေတြလုိ႔ ၉၃ ရပ္ကြက္ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ကို စတင္ခဲ့တဲ့ ဦးျမင့္စုိးက ေျပာပါတယ္။
“အခု ေနာက္ဆံုး ဒိတ္ေျပာင္းလိုက္တဲ့ရက္ ၿပီးဆံုးမွပဲ ဒီအေျဖက ထြက္မွာပါ။ ဖ်က္ဆိုလည္း ဖ်က္။ သိမ္းဆိုလည္း သိမ္း။ လူထုနဲ႔ လုပ္ၾကမယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မတက္ႏိုင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဘာလုပ္လို႔ ရမလဲ၊ ဒါ အစိုးရလုပ္တဲ့ အလုပ္ပဲ။”

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အစိုးရပလပ္ေျမအေပၚမွာေနထိုင္တဲ့ ၆၁ ၊ ၆၇ နဲ႔႔ ၉၃ ရပ္ကြက္ေတြမွာ အိမ္ေျခ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေတြရွိၿပီး သူတိုေတြဟာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေျပာင္းေရႊ႕မႈမွာ က်ဴးေက်ာ္မိသားစုေတြေနစရာမရွိျဖစ္ၿပီး အစိုးရက ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးဖို႔ အစီအစဥ္ေတြမရွိသလို တစ္စံုတရာ နစ္နာေၾကးမရရွိၾကပါဘူး။
လြန္ခဲ့တ့ဲသီတင္းပတ္တုန္းကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္း လွည္းကူးၿမိဳ့နယ္မွာ အစိုးရဘက္က အိမ္ေျခေတြကို ဖယ္ခိုင္းၿပီး မဖယ္တဲ့အိမ္ေတြကို အင္အားသုံးဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါတယ္။

DVB Burmese